Principes En Procedures

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Principes En Procedures"

Transcriptie

1 Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving IMPATH CD13 RTU R (SP187) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door Beoogd Gebruik Dit antilichaam is bedoeld voor in-vitro diagnostisch (IVD) gebruik. CD13 antilichaam is bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde laboratoria om op kwalitatieve wijze door middel van lichtmicroscopie de aanwezigheid van bijbehorend antigenen aan te tonen in coupes van formalinegefixeerde, in paraffine ingebedde weefselcoupes met behulp van IHC-testmethoden (IGC: immunohistochemie) op de ImPathkleurmachine. De indicatie voor gebruik van dit antilichaam is, na klinische differentiële diagnose van ziektes, als een hulpmiddel bij de identificatie van acute myeloïde leukemie en hepatocellulaire carcinomen, binnen de context van een panel antilichamen, de klinische geschiedenis van de patiënt en andere door een gekwalificeerde patholoog beoordeelde diagnostische testen. Samenvatting En Toelichting CD13 (aminopeptidase-n) is een transmembraan protease aanwezig in veel weefsels en celtypes (bijv., endotheliale en epitheelcellen, fibroblasten, en leukocyten). 1 CD13 is overduidelijk weergegeven in verschillende vaste en hematologische negatieven bij mensen, waaronder acute myeloïde leukemie (AML), en heeft vermoedelijk invloed op tumorprogressie. Acute promyelocytische leukemie, de hypogranulaire variant, zorgt voor moeilijkheden in de morfologische interpretatie om andere subtypes van AML te onderscheiden. 2 CD13 is overduidelijk aanwezig in de tumor en bruikbaar in het diagnosticeren van deze variant door het gebruik van een spectrum waaronder antilichamen tegen CD13(+), CD34(+), CD117(+), CD16(-), en CD33(+). 3 Myeloïde sarcomen (ook genoemd chloroom, extramedullair sarcoom, of granulocytisch sarcoom) vormen een solide tumor samengesteld uit myeloblasten of onvolgroeide myeloïde cellen in een extramedullaire plaats. Deze kan worden geïsoleerd of ontstaan tijdens de ontwikkeling van AML, chronisch myeloïde leukemie, myelodysplastisch syndroom, of myeloproliferatieve neoplasias. Een myeloïd sarcoom moet van grote cellymfomen, lymfoblastisch lymfoom, Burkitt-lymfoom, niet-gedifferentieerd carcinoom, kwaadaardig melanoom, extra-medullair hematopoiesis en ontsteking worden onderscheiden. 4 Immunochemie-analyses zijn nodig voor een accurate diagnose van myeloïd sarcoom. 4 CD13 is overduidelijk aanwezig in myeloïd sarcoom en anti-cd13 is zeer bruikbaar bij het diagnosticeren van myeloïd sarcoom met behulp van een spectrum dat onder meer antilichamen tegen CD34, CD43, CD117, MPO, lysoziem, CD163 en CD68 bevatten. 4 Onderzoek heeft uitgewezen 5 dat CD13 zichtbaar is in zowel normaal als neoplastisch leverweefsel, waar het een canaliculair distributiepatroon toont vergelijkbaar met dat vastgesteld bij polyclonale CEA en CD10. Het anti-cd13 kan dus bruikbaar zijn als een aanvullende marker in het differentiëren van HCC en niet-hepatocellulair neoplasma. 5 Principes En Procedures Het genoemde primaire antilichaam kan worden gebruikt als het primaire antilichaam voor immunohistochemische kleuring van formalinegefixeerde, in paraffine ingebedde weefselcoupes. In het algemeen wordt visualisatie van antigenen door immunohistochemische kleuring in combinatie met een streptavidine-biotinedetectiesysteem mogelijk gemaakt door opeenvolgende applicatie van een specifiek antilichaam (primair antilichaam) op het antigeen, een DIS A.Menarini Diagnostics S.r.l. Via Sette Santi, Firenze Italy DOC# MEN NL Rev. 0,0 Cell Marque Corporation 6600 Sierra College Blvd Rocklin California USA EMERGO EUROPE Molenstraat 15, 2513 BH The Hague NL

2 secundair antilichaam (link-antilichaam) op het primaire antilichaam, een enzymcomplex en een chromogeen substraat, met tussenliggende wasstappen. Een biotinevrij detectiesysteem kan echter ook worden gebruikt. De enzymatische activering van het chromogeen heeft een zichtbaar reactieproduct op de plaats van het antigeen als gevolg. Het monster kan dan met een tegenkleuring behandeld worden en er kan een coverslip aangebracht worden. De resultaten worden beoordeeld met behulp van een lichtmicroscoop en dragen bij aan de differentiële diagnose van pathofysiologische processen, die al of niet met een bepaald antigeen kunnen worden geassocieerd. De voorverdunde producten zijn optimaal verdund voor gebruik met een grote verscheidenheid aan detectiekits die door andere fabrikanten worden aangeboden. Materialen En Methoden Zie het productetiket voor partijspecifieke informatie wat betreft het volgende: 1. Immunoglobulineconcentratie van antilichaam 2. Gegevens over herkomst Meegeleverde Reagentia Voorverdund Het genoemde primaire antilichaamproduct bevat kant-enklaar reagens in een flacon die gemaakt is voor gebruik met de Menarini ImPath-kleurmachine. De flacon is voorzien van een RFID-tag die door de kleurmachine wordt uitgelezen om de specifieke product- en partijinformatie te verkrijgen. Het concentratiebereik van voorverdunde immunoglobuline voor dit product is 0,01-1,0 µg/ml. De antilichamen zijn verdund in Trisbuffer, ph 7,3-7,7, met 1% BSA en <0,1% natriumazide. Isotype: IgG Reconstitutie, Menging, Verdunning, Titratie Voorverdund antilichaam is gebruiksklaar en geoptimaliseerd voor kleuring. Reconstitutie, menging, verdunning of titratie is niet nodig. Door verschillen in weefselbewerking en technische procedures in het laboratorium kunnen de resultaten aanzienlijk uiteenlopen. Daarom moeten regelmatig referenties gebruikt worden. (Zie paragraaf Kwaliteitsbeheersingsprocedures) Benodigde, Maar Niet Meegeleverde Materialen En Reagentia De volgende reagentia en materialen worden niet met het primaire antilichaam meegeleverd, maar kunt u nodig hebben voor de kleuringsprocedures: 1. Positief en negatief referentieweefsel 2. Microscoop-objectglaasjes, positief geladen 3. Droogoven die de temperatuur op C ± 5 C kan handhaven 4. Kleurbakjes of -baden 5. Timer 6. Xyleen of xyleenvervanger 7. Ethanol of reagensalcohol 8. Gedeïoniseerd of gedestilleerd water 9. Elektrische snelkoker voor de voorbehandelingsstap van het weefsel 10. ImPath DAB Detection Kit (cat. no.: 44995) 11. ImPath DAB Super Sensitive Detection Kit (cat. no.: 44994) 12. ImPath AP-Red Detection Kit (cat. no.: 44993) 13. ImPath AP-Red Super Sensitive Detection Kit (cat. no.: 44992) 14. Wasoplossingen 15. Hematoxyline of andere tegenkleuring 16. Verdunnende middelen voor antilichaam 17. Negatief referentiereagens 18. Afdekmedium 19. Dekglaasjes 20. Lichtmicroscoop (40-400x) Opslag En Hantering Bij 2-8 C bewaren. Niet invriezen. Om een juiste afgifte van reagens en stabiliteit van het antilichaam te waarborgen moet na elke run de dop worden teruggeplaatst en moet de fles onmiddellijk rechtopstaand in de koelkast worden geplaatst. Op elke fles met antilichaamreagens wordt de uiterste gebruiksdatum vermeld. Wanneer het reagens op de juiste wijze wordt bewaard, blijft het stabiel tot de datum die is aangegeven op het etiket. Gebruik het reagens niet na de uiterste gebruiksdatum die geldt voor de voorgeschreven opslagmethode. Omdat er geen duidelijke tekenen zijn waaruit valt op te maken dat het product instabiel is geworden, moeten er bij een onbekend monster gelijktijdig positieve en negatieve referenties getest worden. Neem contact op met de klantenservice van A.Menarini Diagnostics als er een vermoeden bestaat van reagensinstabiliteit. Monsterafname En Monsterpreparatie Voor Analyse Standaard bewerkte, in neutraal gebufferde formaline gefixeerde, in paraffine ingebedde weefsels zijn geschikt om te worden gebruikt met dit primaire antilichaam. Het aanbevolen weefselfixatiemiddel is 10% neutraal gebufferde formaline. Bij langdurige fixatie of bij speciale bewerkingen zoals decalcificering van beenmergpreparaten kunnen variabele resultaten voorkomen. Iedere coupe moet op de juiste dikte (ongeveer 3 µm) worden gesneden en op een positief geladen objectglaasje worden gelegd. De glaasjes met de weefselcoupes kunnen gedurende ten minste 2 uur (maar niet langer dan 24 uur) in een oven worden gedroogd bij C ± 5 C. 2

3 Waarschuwingen En Voorzorgsmaatregelen 1. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met reagentia. Draag bij het hanteren van mogelijk carcinogene of toxische stoffen wegwerphandschoenen en een laboratoriumjas (bijvoorbeeld: xyleen). 2. Zorg ervoor dat de reagentia niet met de ogen en slijmvliezen in aanraking komen. Indien reagentia in aanraking komen met gevoelige lichaamsdelen, spoel die dan af met veel water. 3. Patiëntenmateriaal en alle materialen die daarmee in aanraking komen, moeten worden behandeld als biologisch gevaarlijk materiaal en moeten met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen als zodanig worden afgevoerd. Pipetteer nooit met de mond. 4. Vermijd microbiële contaminatie van reagentia; onjuiste onderzoeksuitslagen kunnen hiervan het gevolg zijn. 5. De gebruiker moet de incubatietijden en -temperaturen valideren. 6. De voorverdunde, gebruiksklare reagentia zijn in optimale mate verdund; verdere verdunning kan verlies van antigeenkleuring tot gevolg hebben. 7. Bij gebruik volgens de aanwijzingen valt dit product niet onder de categorie gevaarlijke stoffen. Het conserveringsmiddel in het reagens is minder dan 0,1% natriumazide en voldoet niet aan de EU-criteria uit de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor gevaarlijke stoffen bij de genoemde concentratie. 8. De gebruiker moet opslagcondities die anders zijn dan gespecificeerd in de bijsluiter valideren. 9. Het verdunningsmiddel kan bovien serumalbumine bevatten en het supernatant kan bovien serum bevatten. De producten die foetaal bovien serum bevatten en de producten die bovien serumalbumine bevatten, worden gekocht van commerciële leveranciers. Het Certificaat van oorsprong voor de dierlijke bron die in deze producten wordt gebruikt, kan men inzien bij Cell Marque. Deze certificaten geven aan dat de boviene bronnen afkomstig zijn uit landen met een verwaarloosbaar BSE-risico en vermelden de VS en Canada als de boviene bron. 10. Zoals voor alle producten van biologische herkomst geldt, moeten de juiste procedures voor behandeling worden nageleefd. Gebruiksinstructies Aanbevolen kleuringsprotocollen voor het genoemde primaire antilichaam: ImPath HRP Detection Protocol: Impath DAB Detection Kit (cat. no.: 44995) Protocol Stappen: 1 Reagens terugwinnen: TR1 2 Temperatuur terugwinning: 103 C 3 Tijd antilichaamincubatie (minuten): 30 4 Temperatuur antilichaamincubatie: 37 C ImPath Alkaline Phosphatase Detection Protocol: ImPath AP-Red Detection Kit (cat. no.: 44993) Protocol Stappen: 1 Reagens terugwinnen: TR1 2 Temperatuur terugwinning: 101 C 3 Tijd antilichaamincubatie (minuten): 30 4 Temperatuur antilichaamincubatie: 37 C Stapsgewijze Procedurebeschrijving 1. Volg de gebruiksaanwijzing van het ImPath-instrument om het reagens klaar te maken voor gebruik met de kleurmachine. 2. Laad de glaasjes, het antilichaam en de detectieset volgens de gebruiksaanwijzing op het ImPath-instrument. 3. Start de kleuring. 4. Verwijder, als de kleuring voltooid is, de glaasjes uit het instrument en spoel ze goed met wasbuffer. 5. Breng coverslip aan. Kwaliteitscontroleprocedures Positieve referentie Bij elke kleuringsprocedure moet een positieve weefselreferentie worden getest. Dit weefsel kan zowel positief als negatief kleurende cellen of weefselcomponenten bevatten en kan als zowel positief als negatief referentieweefsel dienen. Referentieweefsels moeten verse monsters zijn, afkomstig van autopsie, biopsie of chirurgie, en moeten zo snel mogelijk na afname zijn geprepareerd of gefixeerd, op dezelfde wijze als de te onderzoeken coupes. Gebruik van een weefselcoupe die anders is gefixeerd of bewerkt dan het onderzoeksmonster, levert een referentie voor alle reagentia en procedurestappen, behalve voor fixatie en weefselbewerking. Een weefsel met zwak-positieve kleuring is het best geschikt voor optimale kwaliteitsbeheersing en voor het aantonen van een geringe afbraak van het reagens. Een positieve referentie voor het genoemde primaire antilichaam kan zijn: Positieve referentie Lever Visualisatie Cytoplasmisch, Membraneus Bekende positieve weefselreferenties mogen alleen worden gebruikt voor het controleren van de juiste werking van bewerkte weefsels en testreagentia, en niet als hulpmiddel voor het stellen van een specifieke diagnose van patiëntenmateriaal. Als de positieve weefselreferenties niet de juiste positieve kleuring laten zien, moeten de resultaten met de testmonsters als ongeldig worden beschouwd. Negatieve referentie Het weefsel dat wordt gebruikt voor een positieve weefselreferentie kan ook als negatieve weefselreferentie dienen. De uiteenlopende celtypes die in de meeste weefselcoupes voorkomen, leveren interne negatieve referentielocaties, maar de gebruiker moet dit wel verifiëren. De componenten die niet kleuren, geven aan dat er geen specifieke kleuring 3

4 is en geven een indicatie van niet-specifieke achtergrondkleuring. Bij specifieke kleuring in de negatieve weefselreferentie moeten de resultaten van patiëntmonsters als ongeldig worden beschouwd. Onverklaarbare Afwijkingen Onverklaarbare afwijkingen in referenties moeten onmiddellijk bij de klantenservice van A.Menarini Diagnostics worden gemeld. Als de resultaten van kwaliteitsbewaking niet aan de specificaties voldoen, zijn de patiëntresultaten ongeldig. Raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen van deze bijsluiter. Identificeer en corrigeer het probleem en herhaal vervolgens de gehele procedure met de patiëntmonsters. Negatieve Reagensreferentie Voor een juiste beoordeling van de resultaten moet voor elk monster een negatieve reagensreferentie worden getest. Een negatieve reagensreferentie wordt in plaats van het primaire antilichaam gebruikt om het monster op niet-specifieke kleuring te beoordelen. Het glaasje moet worden behandeld met een negatieve reagensreferentie die overeenkomt met de gastheersoort van het primaire antilichaam en bij voorkeur met dezelfde IgG-concentratie. De incubatieperiode voor de negatieve reagensreferentie moet gelijk zijn aan die voor het primaire antilichaam. Interpretatie Van De Resultaten Door de immunokleuringsprocedure slaat een gekleurd reactieproduct neer op de antigeenlocaties die door het primaire antilichaam worden gelokaliseerd. Zie voor een overzicht van de te verwachten kleurreacties de bijsluiter van het toegepaste detectiesysteem. Voordat de resultaten worden beoordeeld, moet een daartoe bevoegd patholoog met ervaring in IHC-procedures de positieve en negatieve referenties beoordelen. Positieve referentie De gekleurde positieve weefselreferentie moet eerst worden onderzocht om na te gaan of alle reagentia goed functioneren. De aanwezigheid van een reactieproduct met de juiste kleuring in de doelcellen wijst op positieve reactiviteit. Zie voor een overzicht van de te verwachten kleuringsreacties de bijsluiter van het gebruikte detectiesysteem. Afhankelijk van de incubatieduur en de sterkte van het gebruikte hematoxyline leidt tegenkleuring tot een licht- tot donkerblauwe kleuring van celkernen. Excessieve of onvolledige tegenkleuring kan de juiste interpretatie van resultaten in de weg staan. Als de positieve weefselreferentie niet positief kleurt, moeten de resultaten met de testmonsters als ongeldig worden beschouwd. Negatieve referentie De negatieve weefselreferentie moet worden onderzocht na de positieve weefselreferentie om de specifieke labeling van het doelantigeen door het primaire antilichaam te verifiëren. Het uitblijven van een specifieke kleuring in de negatieve weefselreferentie bevestigt dat er geen kruisreactiviteit van het antilichaam met cellen of celcomponenten is opgetreden. Bij specifieke kleuring in de negatieve weefselreferentie moeten resultaten met het patiëntmonster als ongeldig worden beschouwd. Als er een nietspecifieke kleuring aanwezig is, is deze diffuus van aard. In sporadische gevallen kan ook lichte kleuring van bindweefsel worden waargenomen in coupes die niet optimaal gefixeerd zijn. Voor de beoordeling van kleuringsresultaten moeten intacte cellen worden gebruikt. Necrotische of gedegenereerde cellen laten een niet-specifieke kleuring zien. Patiëntweefsel Patiëntmonsters moeten als laatste worden onderzocht. Positieve kleuringsintensiteit moet binnen de context van een eventuele achtergrondkleuring van de negatieve reagentiareferentie worden beoordeeld. Zoals voor elke immunohistochemische test geldt, betekent een negatief resultaat dat het betreffende antigeen niet is gedetecteerd, maar niet dat het antigeen niet voorkomt in de geteste cellen of het geteste weefsel. Maak, indien nodig, gebruik van een panel met diverse antistoffen om fout-negatieve reacties te herkennen (zie paragraaf Samenvatting van te verwachten resultaten). Elk weefselmonster moet ook op morfologische kenmerken worden onderzocht, waarbij een met hematoxyline-eosine gekleurde coupe wordt gebruikt voor de beoordeling van het immunohistochemische resultaat. De morfologische bevindingen voor de patiënt en diens relevante klinische gegevens moeten door een gekwalificeerde patholoog worden beoordeeld. Beperkingen 1. Dit reagens is uitsluitend voor professioneel gebruik, aangezien immunohistochemie een diagnostisch proces is dat uit meerdere stappen bestaat. Voor uitvoering ervan is gespecialiseerde training vereist in de keuze van de geschikte reagentia en weefsels, fixatie, bewerking, preparatie van immunohistochemische objectglaasjes en beoordeling van de kleuringsresultaten. 2. Uitsluitend bestemd voor gebruik in een laboratorium. 3. Bestemd voor in-vitrodiagnostiek. 4. De kwaliteit van de weefselkleuring is afhankelijk van de wijze van behandeling en bewerking van het weefsel voorafgaand aan de kleuring. Onjuiste of onvoldoende fixatie, bevriezen, ontdooien, wassen, drogen, verwarmen, snijden of contaminatie met andere weefsels of vloeistoffen kunnen de oorzaak zijn van artefacten, het insluiten van antilichamen of fout-negatieve resultaten. Afwijkende resultaten kunnen het gevolg zijn van afwijkingen in de wijze waarop het monster wordt gefixeerd of ingebed of afwijkingen die inherent zijn aan het weefsel. 5. Excessieve of onvolledige tegenkleuring kan de juiste interpretatie van resultaten in de weg staan. 6. De klinische interpretatie van elke positieve kleuring of het uitblijven daarvan, moet worden beoordeeld binnen de context van de klinische voorgeschiedenis, de morfologie, andere histopathologische criteria en andere diagnostische testen. Dit antilichaam is voor zover van toepassing, bedoeld voor toepassing in een panel antilichamen. Het is de verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde patholoog zich vertrouwd te maken met de antilichamen, reagentia, diagnostische panels en methoden voor het verkrijgen van een gekleurd preparaat. Kleuring moet worden uitgevoerd door een erkend en gecertificeerd laboratorium en onder toezicht van een patholoog die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de gekleurde glaasjes en bevestiging dat er sprake is van de juiste positieve en negatieve referenties. 4

5 7. Er worden kant-en-klare antilichamen en reagentia geleverd in de optimale verdunning voor gebruik volgens de instructies. Afwijking van de aanbevolen testprocedures kan de te verwachten resultaten ongeldig maken. Gebruik geschikte referenties en documenteer deze. Gebruikers zijn onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de interpretatie van de patiëntresultaten. 8. Er worden geconcentreerde producten geleverd zodat de gebruiker vervolgens naar behoefte en conform de passende validatietechnieken een optimale verdunning kan aanmaken. De gebruiker moet het gebruik van andere verdunningsmiddelen dan hierin aanbevolen, valideren. Als het primaire antilichaam gevalideerd is als zijnde geschikt, kunnen afwijkingen van de aanbevolen testprocedures kan de te verwachten resultaten ongeldig maken. Gebruik geschikte referenties en documenteer deze. Gebruikers zijn onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de interpretatie van de patiëntresultaten. 9. Dit product is niet bestemd voor toepassing bij flowcytometrie. 10. Reagentia kunnen onverwachte reacties vertonen bij niet eerder onderzocht weefsel. De mogelijkheid van onverwachte reacties kan, ook bij reeds onderzochte weefselgroepen, niet geheel worden uitgesloten vanwege de biologische veranderlijkheid van antigeenexpressie in neoplasmata of andere pathologische weefsels. Neem contact op met de klantenservice van A.Menarini Diagnostics in geval van vermoede, gedocumenteerde onverwachte reacties. 11. s die afkomstig zijn van personen besmet met het hepatitis-b-virus en die hepatitis-b-oppervlakteantigeen (HBsAg) bevatten, kunnen een niet-specifieke kleuring vertonen met mierikswortelperoxidase. 12. Wanneer normale sera van dezelfde dierlijke bron als de secundaire antisera worden gebruikt in blokkeringsstappen, kan dit tot fout-negatieve of fout-positieve resultaten leiden vanwege de aanwezigheid van autoantilichamen of natuurlijke antilichamen. 13. Fout-positieve resultaten kunnen voorkomen vanwege nietimmunologische binding van eiwitten of substraatreactieproducten. Ook kunnen zij worden veroorzaakt door pseudoperoxidaseactiviteit (erytrocyten), endogene peroxidase-activiteit (cytochroom C) of endogeen biotine (voorbeelden: lever, hersenen, borst, nier) afhankelijk van het gebruikte type immunokleuring. 14. Zoals voor elke immunohistochemische test geldt, betekent een negatief resultaat dat het antigeen niet is gedetecteerd, niet dat het antigeen niet in de geteste cellen of het geteste weefsel voorkomt. Specifieke Beperkingen 1. De voorverdunde antilichaamproducten zijn geoptimaliseerd als een gebruiksklaar product. Vanwege variaties in weefselfixatie en -bewerking kan het nodig zijn de incubatietijd met het primaire antilichaam bij bepaalde individuele monsters te verlengen of te bekorten. 2. Het antilichaam, gebruikt in combinatie met detectiesystemen en toebehoren, detecteert antigeen/antigenen dat/die standaard formalinefixatie, weefselbewerking en snijden heeft/hebben overleefd. Gebruikers die van de aanbevolen onderzoeksprocedures afwijken, blijven net als onder alle omstandigheden, aansprakelijk voor de interpretatie en validatie van patiëntenresultaten. Samenvatting Van De Verwachte Resultaten Zie de volgende tabel voor reactiviteit: Normaal Onderzoek Positieve Totaal Getest Hersenen 1 1 Bijnierschors 1 1 Eierstok 1 1 Alvleesklier 1 1 Bijschildklier 0 1 Hypofyse 0 1 Opmerkingen Testis 1 1 sertoli- en leydigcellen + Schildklier 0 1 Borst 2 2 Milt 1 1 Tonsil 1 1 Thymus 0 1 Beenmerg 1 1 Long 0 1 Hart 0 1 Slokdarm 0 1 Maag 0 1 Dunne darm 1 1 Colon 1 1 Lever 1 1 Speekselklier 1 1 Galblaas 1 1 Nier 1 1 Tubuli + Blaas 1 1 Prostaat 2 2 Uterus 0 1 Eileider 0 1 Ureter 0 1 Baarmoederhals 1 1 endocervicaal + Skeletspier 0 1 Gladde spier 0 1 Huid 1 1 Perifere zenuw 0 1 Mesotheel 0 1 Vet 0 1 Placenta 1 1 Dit antilichaam kleurt normale weefsels, zoals aangegeven in de literatuur. Onderzoek Aangedaan Invasief ductaal carcinoom van de borst Positieve Totaal Getest 2 17 Opmerkingen 5

6 Onderzoek Aangedaan (vervolgd) Positieve Totaal Getest Acute myeloïde leukemie 4 5 Acute myelomonocytische leukemie 2 2 Hepatocellulair carcinoom Longadenocarcinoom 2 4 Mesothelioom 4 5 Ductaal adenocarcinoom van de pancreas 6 7 Niercelcarcinoom 3 6 Maagadenocarcinoom 5 5 Gastro-intestinale stromatumor 0 7 Melanoom 0 4 Schildkliercarcinoom 0 4 Colorectaal adenocarcinoom 3 19 Oesofageaal adenocarcinoom 2 2 Opmerkingen Literatuurverwijzingen 1 Bauvois, B., and Dauzonne, D. Aminopeptidase-N/CD13 (EC ) inhibitors: chemistry, biological evaluations, and therapeutic prospects. Med. Res. Rev.2006;26: Piedfer, M, et al. Aminopeptidase-N/CD13 is a potential proapoptotic target in human myeloid tumor cells. FASEB J. 2011; 25: Gorczyca, W. Acute promyelocytic leukemia: four distinct patterns by flow cytometry immunophenotyping. Pol J Pathol 2012;1: Pileri, SA, et al. Myeloid sarcoma: clinicopathologic, phenotypic and cytogenetic analysis of 92 adultpatients. Leukemia. 2007;21: Rocken C, et al. Canalicular immunostaining of aminopeptidase N (CD13) as a diagnostic marker for hepatocellular carcinoma. J ClinPathol 2005;58: Dit antilichaam kleurt tumoren, zoals aangegeven in de literatuur. Problemen Oplossen 1. Als de positieve referentie een zwakkere kleuring vertoont dan voorzien, moeten andere positieve referenties uit dezelfde run worden gecontroleerd om te bepalen of dit aan het primaire antilichaam of aan een van de gebruikte secundaire reagentia ligt. 2. Als de positieve referentie negatief uitvalt, moeten andere positieve referenties uit dezelfde run worden gecontroleerd om te bepalen of dit aan het primaire antilichaam of aan een van de gebruikte secundaire reagentia ligt. Het kan zijn dat weefsels niet op de juiste wijze zijn afgenomen, gefixeerd of gedeparaffineerd. De juiste procedure moet worden gevolgd voor het afnemen, bewaren en fixeren van monsters. 3. Bij overmatige achtergrondkleuring is mogelijk het gehalte endogeen biotine hoog. Er moet een biotineblokkerende stap worden uitgevoerd, tenzij er een biotinevrij detectiesysteem wordt gebruikt, in welk geval eventueel aanwezig biotine niet van invloed is op de achtergrondkleuring. 4. Als niet alle paraffine is verwijderd, moet de deparaffinering worden herhaald. 5. Als weefselcoupes van het objectglaasje afspoelen, moet worden gecontroleerd of de objectglaasjes positief geladen zijn. Andere mogelijkheden die een nadelig effect zouden kunnen hebben op weefseladhesie zijn het onvoldoende drogen van de weefselcoupe op het glaasje vóór het kleuren, of het fixeren in formaline dat onvoldoende neutraal gebufferd was. Ook de weefseldikte kan meespelen. Raadpleeg de paragraaf Stapsgewijze procedure voor corrigerende handelingen of neem contact op met de klantenservice van A.Menarini Diagnostics. 6

Myoglobin (Polyclonal)

Myoglobin (Polyclonal) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45239 IMPATH Myoglobin RTU R (Poly) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45645 IMPATH Cadherin-17 RTU R (SP183) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

HMB-45 + Mart-1 (Melan A) + Tyrosinase (HMB-45+A103+T311)

HMB-45 + Mart-1 (Melan A) + Tyrosinase (HMB-45+A103+T311) HMB-45 + Mart-1 (Melan A) + Tyrosinase Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45318 IMPATH HMB-45&MART-1 RTU M (HMB-45&MelanA) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44811 TdT 0,1 R (Poly) 44812 TdT 1 R (Poly) 44396 TdT RTU R (Poly) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44238 CD4 RTU R (EP204) 44498 CD4 0,1 R (EP204) 44499 CD4 1 R (EP204) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45320 IMPATH p120 Catenin RTU M (MRQ-5) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45258 IMPATH S-100 RTU M (4C4.9) Verklaring Van De Symbolen cellen uiten S-100 proteine. Bijna alle maligne melanomen en gevallen van histiocytosis X zijn

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45616 Her2/Neu 0,1 R (EP3) 45617 Her2/Neu 1 R (EP3) 45636 Her2/Neu RTU R (EP3) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44366 PAX-5 0,1 R (EP156) 45628 PAX-5 1 R (EP156) 45642 PAX-5 RTU R (EP156) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1- SG4, NCP-1 & IE-62)

Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1- SG4, NCP-1 & IE-62) Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1- SG4, Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44833 Varicella-zoster virus 0,1 M (Monoclonal CKT) 44834 Varicella-zoster virus 1 M (MONOCLONAL CKT) 44407 Varicella-zoster

Nadere informatie

CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26)

CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45185 IMPATH CD45 RTU M (2B11 & PD7/26) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45322 IMPATH PAX-8 RTU M (MRQ-50) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44736 p21 0,1 M (DCS-60.2) 44737 p21 1 M (DCS-60.2) 44358 p21 RTU M (DCS-60.2) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Epstein-Barr Virus (MRQ-47)

Epstein-Barr Virus (MRQ-47) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45206 IMPATH Epstein-Barr Virus RTU R (MRQ-47) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

Chromogranin A (LK2H10)

Chromogranin A (LK2H10) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45195 IMPATH Chromogranin A RTU M (LK2H10) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45273 IMPATH CD117 RTU R (YR145) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

Adenovirus (20/11 & 2/6)

Adenovirus (20/11 & 2/6) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45606 Adenovirus 0,1 M (20/11 & 2/6) 45607 Adenovirus 1 M (20/11 & 2/6) 45631 Adenovirus RTU M (20/11 & 2/6) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC#

Nadere informatie

Myoglobin (Polyclonal)

Myoglobin (Polyclonal) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44718 Myoglobin 0,1 R (Poly) 44719 Myoglobin 1 R (Poly) 44349 Myoglobin RTU R (Poly) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44586 EMA 0,1 M (E29) 44587 EMA 1 M (E29) 44282 EMA RTU M (E29) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites serum

Nadere informatie

Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1- SG4, NCP-1 & IE-62)

Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1- SG4, NCP-1 & IE-62) Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1- SG4, Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45269 IMPATH Varicella Zoster Virus RTU M (Monocl CKT) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken

Nadere informatie

Herpes Simplex Virus II (Polyclonal)

Herpes Simplex Virus II (Polyclonal) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44640 Herpes simplex virus II 0,1 R (Poly) 44641 Herpes simplex virus II 1 R (Poly) 44309 Herpes simplex virus II RTU R (Poly) Verklaring Van De Symbolen P

Nadere informatie

Phosphohistone H3 (PHH3) (Polyclonal)

Phosphohistone H3 (PHH3) (Polyclonal) Phosphohistone H3 (PHH3) (Polyclonal) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45324 IMPATH Phosphohistone H3 RTU R (PHH3) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum

Nadere informatie

Cytokeratin 5 & 6 (D5 & 16B4)

Cytokeratin 5 & 6 (D5 & 16B4) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44563 Cytokeratin 5&6 0,1 M (D5/16B4) 44564 Cytokeratin 5&6 1 M (D5/16B4) 44271 Cytokeratin 5&6 RTU M (D5/16B4) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC#

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 47346 IMPATH ALDH1A1 RTU M (44) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

is ook positief gebleken in sommige schildklier carcinomen. Principes En Procedures

is ook positief gebleken in sommige schildklier carcinomen. Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44584 E-Cadherin 0,1 R (EP700Y) 44585 E-Cadherin 1 R (EP700Y) 44281 E-Cadherin RTU R (EP700Y) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45608 Cadherin-17 0,1 R (SP183) 45609 Cadherin-17 1 R (SP183) 45632 Cadherin-17 RTU R (SP183) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44458 CD10 0,1 M (56C6) 44459 CD10 1 M (56C6) 44217 CD10 RTU M (56C6) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Cytokeratin (34betaE12)

Cytokeratin (34betaE12) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45138 IMPATH Cytokeratin RTU M (34betaE12) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

Chromogranin A (LK2H10)

Chromogranin A (LK2H10) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44539 Chromogranin A 0,1 M (LK2H10) 44540 Chromogranin A 1 M (LK2H10) 44259 Chromogranin A RTU M (LK2H10) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45334 IMPATH SOX-2 RTU R (SP76) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45622 GATA3 0,1 M (L50-823) 45623 GATA3 1 M (L50-823) 45639 GATA3 RTU M (L50-823) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Androgen Receptor (SP107)

Androgen Receptor (SP107) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45164 IMPATH Androgen Receptor RTU M (SP107) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

Helicobacter pylori (Polyclonal)

Helicobacter pylori (Polyclonal) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44626 Helicobacter pylori 0,1 R (Poly) 44627 Helicobacter pylori 1 R (Poly) 44302 Helicobacter pylori RTU R (Poly) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL

Nadere informatie

ImPath HER2 FISH. Identificatie van de stof of het preparaat Cat. nr. Beschrijving 47862 ImPath HER2 FISH

ImPath HER2 FISH. Identificatie van de stof of het preparaat Cat. nr. Beschrijving 47862 ImPath HER2 FISH Identificatie van de stof of het preparaat Cat. nr. Beschrijving 47862 ImPath HER2 FISH Beoogd gebruik ImPath HER2 FISH probe (cat.nr. 47862) is bestemd voor, in gebruik met combinatie van de ImPath ISH

Nadere informatie

CD33 (PWS44) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

CD33 (PWS44) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45130 IMPATH CD33 RTU M (PWS44) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45653 IMPATH Nestin RTU M (10C2) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44521 CD7 0,1 M (MRQ-56) 44522 CD7 1 M (MRQ-56) 44250 CD7 RTU M (MRQ-56) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

CD117, c-kit (YR145) Rabbit Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

CD117, c-kit (YR145) Rabbit Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45273 IMPATH CD117 RTU R (YR145) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44813 TFE3 0,1 R (MRQ-37) 44814 TFE3 1 R (MRQ-37) 44397 TFE3 RTU R (MRQ-37) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45265 IMPATH TTF-1 RTU M (8G7G3/1) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

CD123 (6H6) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

CD123 (6H6) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 46925 CD123 0,1 M (6H6) 46926 CD123 1 M (6H6) 46924 CD123 RTU M (6H6) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44488 CD31 0,1 M (JC70) 44489 CD31 1 M (JC70) 44233 CD31 RTU M (JC70) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44797 SOX-2 0,1 R (SP76) 44798 SOX-2 1 R (SP76) 44389 SOX-2 RTU R (SP76) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45626 OLIG2 0,1 M (211F1.1) 45627 OLIG2 1 M (211F1.1) 45641 OLIG2 RTU M (211F1.1) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44844 CD163 0,1 M (MRQ-26) 44469 CD163 1 M (MRQ-26) 44223 CD163 RTU M (MRQ-26) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

CD33 (PWS44) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

CD33 (PWS44) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44490 CD33 0,1 M (PWS44) 44491 CD33 1 M (PWS44) 44234 CD33 RTU M (PWS44) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44465 CD14 0,1 R (EPR3653) 44466 CD14 1 R (EPR3653) 44221 CD14 RTU R (EPR3653) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

GCDFP-15 (EP1582Y) Rabbit Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

GCDFP-15 (EP1582Y) Rabbit Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44622 GCDFP-15 0,1 R (EP1582Y) 44623 GCDFP-15 1 R (EP1582Y) 44300 GCDFP-15 RTU R (EP1582Y) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken

Nadere informatie

Cytokeratin 5 (EP1601Y)

Cytokeratin 5 (EP1601Y) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45281 IMPATH Cytokeratin 5 RTU R (EP1601Y) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd

Nadere informatie

ontwikkeling tot T h 1. Anti-T-bet is een merker van mature T-cellen en wordt uitgedrukt in zeer lage niveaus in T h

ontwikkeling tot T h 1. Anti-T-bet is een merker van mature T-cellen en wordt uitgedrukt in zeer lage niveaus in T h Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44807 T-Bet 0,1 R (MRQ-46) 44808 T-Bet 1 R (MRQ-46) 44394 T-Bet RTU R (MRQ-46) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

nestinpositieve cellen in 84% (35/42) van de voornaamste melanomen en 83% (10/12) van de metastatische melanomen. 1 Nestinimmunoreactiviteit

nestinpositieve cellen in 84% (35/42) van de voornaamste melanomen en 83% (10/12) van de metastatische melanomen. 1 Nestinimmunoreactiviteit Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45624 Nestin 0,1 M (10C2) 45625 Nestin 1 M (10C2) 45640 Nestin RTU M (10C2) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44384 S100P 0,1 M (16/F5) 44788 S100P 1 M (16/F5) 45041 S100P RTU M (16/F5) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

van glad spierweefsel kan voorkomen. 1-9 Principes En Procedures

van glad spierweefsel kan voorkomen. 1-9 Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45186 IMPATH CD56 RTU R (MRQ-42) Verklaring Van De Symbolen P A E S DOC# DIS klaar te gebruiken ascites serum supernatant documentnummer gedistribueerd door

Nadere informatie

IMPATH ALK D/C BREAK APART FISH

IMPATH ALK D/C BREAK APART FISH Identificatie van de stof of het preparaat Cat. nr. Beschrijving 47863 ImPath ALK D/C Break Apart FISH Beoogd gebruik ImPath ALK D/C Break Apart FISH (cat.nr. 47863) is bestemd voor gebruik in combinatie

Nadere informatie

Glutamine Synthetase (GS-6)

Glutamine Synthetase (GS-6) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 46943 Glutamine Synthetase 0,1 M (GS-6) 46944 Glutamine Synthetase 1 M (GS-6) 46942 Glutamine Synthetase RTU M (GS-6) Verklaring Van De Symbolen P C A E S

Nadere informatie

CD2 (MRQ-11) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

CD2 (MRQ-11) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44474 CD2 0,1 M (MRQ-11) 44475 CD2 1 M (MRQ-11) 44226 CD2 RTU M (MRQ-11) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

SOX-11 (MRQ-58) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

SOX-11 (MRQ-58) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44795 SOX-11 0,1 M (MRQ-58) 44796 SOX-11 1 M (MRQ-58) 44388 SOX-11 RTU M (MRQ-58) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Principes En Procedures

Principes En Procedures Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44809 TCL1 0,1 M (MRQ-7) 44810 TCL1 1 M (MRQ-7) 44395 TCL1 RTU M (MRQ-7) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Nerve Growth Factor Receptor (NGFR) (MRQ-21)

Nerve Growth Factor Receptor (NGFR) (MRQ-21) Nerve Growth Factor Receptor (NGFR) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44728 NGFR 0,1 M 44729 NGFR 1 M 44354 NGFR RTU M Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen. (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen.

Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen. (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber- Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 45614 Ep-CAM 0,1 M (Ber- 45615 Ep-CAM 1 M (Ber- 45635 Ep-CAM RTU M (Ber- Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL

Nadere informatie

Aptima Multitest Swab Collectie-kit

Aptima Multitest Swab Collectie-kit Beoogd gebruik De Aptima Multitest Swab Collectie-kit is bestemd voor gebruik in combinatie met Aptima-assays. De Aptima Multitest Swab Collectie-kit dient voor gebruik bij monsterafname door zorgverleners

Nadere informatie

DNA/RNA extracties uit FFPE weefsel Dr. Sc. Elke Boone, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen

DNA/RNA extracties uit FFPE weefsel Dr. Sc. Elke Boone, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen H.-Hartziekenhuis Roeselare - Menen vzw Wilgenstraat 2-8800 Roeselare DNA/RNA extracties uit FFPE weefsel Dr. Sc. Elke Boone, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Belang van intacte DNA/RNA moleculen voor

Nadere informatie

Parathyroid Hormone (PTH) (MRQ- 31)

Parathyroid Hormone (PTH) (MRQ- 31) Parathyroid Hormone (PTH) (MRQ- 31) Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44746 PTH 0,1 M (MRQ-31) 44747 PTH 1 M (MRQ-31) 44363 PTH RTU M (MRQ-31) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC#

Nadere informatie

FLI-1 (MRQ-1) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

FLI-1 (MRQ-1) Mouse Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44600 FLI-1 0,1 M (MRQ-1) 44601 FLI-1 1 M (MRQ-1) 44289 FLI-1 RTU M (MRQ-1) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZINGEN PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions in formaline BEDOELD GEBRUIK SAMENVATTING EN UITLEG PRINCIPES SAMENSTELLING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions in formaline BEDOELD GEBRUIK SAMENVATTING EN UITLEG PRINCIPES SAMENSTELLING GEBRUIKSAANWIJZINGEN n Parasite Suspensions in formaline BEDOELD GEBRUIK Parasite Suspensions van Microbiologics ondersteunen kwaliteitsgarantieprogramma s doordat ze dienen als vergelijkingsmonsters voor

Nadere informatie

SOX-10 (Polyclonal) Rabbit Polyclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

SOX-10 (Polyclonal) Rabbit Polyclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44793 SOX-10 0,1 R (Poly) 44794 SOX-10 1 R (Poly) 44387 SOX-10 RTU R (Poly) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat

Nadere informatie

Bijsluiter van QuantiFERON -controlepanel

Bijsluiter van QuantiFERON -controlepanel Bijsluiter van QuantiFERON -controlepanel 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 AUSTRALIË QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19745 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19745 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19745 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Faaij, Claudia Margaretha Johanna Maria Title: Cellular trafficking in haematological

Nadere informatie

CD38 (SP149) Rabbit Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting

CD38 (SP149) Rabbit Monoclonal Antibody. Beschikbaarheid Product. Verklaring Van De Symbolen. Beoogd Gebruik. Samenvatting En Toelichting Beschikbaarheid Product Cat. nr. Beschrijving 44496 CD38 0,1 R (SP149) 44497 CD38 1 R (SP149) 44237 CD38 RTU R (SP149) Verklaring Van De Symbolen P C A E S DIL DOC# DIS klaar te gebruiken concentraat ascites

Nadere informatie

Speed F-Corona TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.

Speed F-Corona TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac. Speed F-Corona TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS KLINISCHE TOEPASSING Katten die

Nadere informatie

Speed ReSpiVB TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.

Speed ReSpiVB TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac. Speed ReSpiVB TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS BELANG VOOR DE PRAKTIJK Luchtwegproblemen

Nadere informatie

Validatie van IHC testen - aanpak in UZA -

Validatie van IHC testen - aanpak in UZA - Validatie van IHC testen - aanpak in UZA - K Zwaenepoel, klinisch wetenschappelijk medewerker Stappen van validatie/verificatie - proces 1. Optimalisatie Reagentia (antilichaam ) selecteren Protocols uittesten

Nadere informatie

Kanker: klinisch beeld,

Kanker: klinisch beeld, Kanker: klinisch beeld, epidemiologie, biologie en pathofysiologie Prof. Patrick Schöffski, M.D., M.P.H. Dienst Algemene Medische Oncologie Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuvens Kanker Instituut

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Idexx SNAP BVD Test

Gebruikershandleiding Idexx SNAP BVD Test Snelle in vitro techniek voor detectie van boviene virus diarree virussen in serum of oorweefsel. Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen Behandel al het materiaal als in staat om BVD over te dragen. Niet

Nadere informatie

Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria.

Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria. Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria. Waarover gaat deze folder en waarover niet? 1. Soms neemt een arts bij u wat lichaamsmateriaal af, bijvoorbeeld: - een klein stukje uit uw

Nadere informatie

Afdeling II. Genetische onderzoeken. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer vereist is :

Afdeling II. Genetische onderzoeken. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer vereist is : De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/07/2011 (blz. 4) ART. 33 Afdeling II. Genetische onderzoeken. Art. 33. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Afdeling. Klinische Pathologie

PATIËNTEN INFORMATIE. Afdeling. Klinische Pathologie PATIËNTEN INFORMATIE Afdeling Klinische Pathologie Waarover gaat deze folder en waarover niet? Soms neemt een arts bij u wat lichaamsmateriaal af, bijvoorbeeld: een klein stukje uit uw huid, uw borstklier,

Nadere informatie

Speed Duo FeLV/FIV TM

Speed Duo FeLV/FIV TM Speed Duo FeLV/FIV TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS KLINISCHE TOEPASSING Het Feline

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting / Dutch summary

Nederlandse samenvatting / Dutch summary Eiwitbiomarkers voor klinische toepassingen in dikkedarmkanker Kanker van de dikke darm en de endeldarm (colorectaal carcinoom; CRC) vormt wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem vanwege de hoge

Nadere informatie

Feed4Foodure. Interacties in de darm. darm 30/10/2013. Voeding, darmgezondheid en immuniteit (VDI) Technieken en procedures.

Feed4Foodure. Interacties in de darm. darm 30/10/2013. Voeding, darmgezondheid en immuniteit (VDI) Technieken en procedures. Feed4Foodure Voeding, darmgezondheid en immuniteit (VDI) Technieken en procedures Astrid de Greeff Interacties in de darm Management, Omgeving, Genotype (Voedings)- interventie voeding microbiota darm

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 18.3.2011 In werking 1.5.2011 B.S. 30.3.2011 Artikel 33bis GENETISCHE ONDERZOEKEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen.

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

TEST-POINT DIGITALE ZWANGERSCHAPSTEST INTRODUCTIE

TEST-POINT DIGITALE ZWANGERSCHAPSTEST INTRODUCTIE TEST-POINT DIGITALE ZWANGERSCHAPSTEST INTRODUCTIE De Digitale Zwangerschapstest van Test-Point is een snelle, kwalitatieve detectie van humaan Chorion Gonadotrofine (hcg) in urine, welke uitermate geschikt

Nadere informatie

ParvoTM Ptc-Parvo.indd 1 07/10/15 10:24

ParvoTM Ptc-Parvo.indd 1 07/10/15 10:24 Parvo.indd 1 Parvo TM 07/10/15 10 NL Parvo TM Veterinaire diagnostische kit Alleen voor in-vitro diagnostiek n KLINISCHE TOEPASSING Canine parvovirus veroorzaakt een acute, zeer infectieuze, slopende aandoening,

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." + "

Nadere informatie

Speed Leish K TM. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel

Speed Leish K TM.  Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel Speed Leish K TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS Klinische toepassing Leishmaniasis

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME Centrum voor Menselijke Erfelijkheid Erk. nr 8/24990/92/000 Tel fax

INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME Centrum voor Menselijke Erfelijkheid Erk. nr 8/24990/92/000 Tel fax I. Toelichting bij het indienen van aanvragen voor genetisch onderzoek 1. Aanvragen Het voorziet in verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende diagnostische testen. Om eventuele fouten en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV Rol van de pathologische anatomie in de oncologie 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV De oncologische patiënt Multidisciplinaire benadering: huisarts patholoog chirurg oncoloog

Nadere informatie

Speed V-Diar 5 TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.

Speed V-Diar 5 TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac. Speed V-Diar 5 TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS KLINISCHE TOEPASSING Neonatale

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODINAIL 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: 20X SSPE Buffer Uitrustingsnaam: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING BUFFER KIT Distributeur: Applied

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Veiligheidsinformatieblad Volgens EGrichtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Goudzeep; doos 16 x 500 gr art. 20700 4287 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Vaccinatie practicum, 2015 1

Leerlingenhandleiding Vaccinatie practicum, 2015 1 Leerlingenhandleiding Vaccinatie practicum, 2015 1 Kopiëren van (delen van) deze handleiding is alleen toegestaan voor gebruik in de klas. Leerlingenhandleiding Vaccinatie practicum, 2015 2 Introductie

Nadere informatie