Syllabus 2013 V2. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus 2013 V2. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding In deze syllabus treft u een overzicht van de monsterneming- en analyseverrichingen van Het Waterlaboratorium. Naast informatie over en rapportagegrenzen geven we aan volgens welke normmethode en voorschriften de analyse of monsterneming plaatsvindt. De prestatiekenmerken zijn dynamisch, de in dit overzicht genoemde kenmerken waren actueel op moment van publicatie. Voor aanvullende informatie over voorschriften en prestatiekenmerken kunt u contact met ons opnemen via of via Voor een actueel overzicht van de analyses welke onder de scope van het accreditaat vallen wordt verwezen naar de site van de (www.rva.nl). De scope is te vinden onder nummer L Het Waterlaboratorium Statistisch significante telgebieden bacteriologisch onderzoek Bij membraanfiltratietechnieken (coli37, E. coli, enterococcen, sulfiet reducerende clostridia, en aeromonas) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 100 kolonies per plaat. Bij de gietplaatmethode (koloniegetal 22 C en 37 C) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 300 kolonies per plaat. Bij de spatelplaatmethode (koloniegetal R2A 25 C, Legionella) geldt een statistisch significant telgebied tussen 10 en 200 kolonies per plaat. Indien er tellingen onder de genoemde telgebieden gerapporteerd worden moet de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd, dit wordt niet op het rapport vermeld. Indien er tellingen boven de genoemde telgebieden gerapporteerd worden moet de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd, dit wordt wél op het rapport vermeld. De telgebieden zijn conform NEN-ISO 8199, Indien bij bacteriologisch onderzoek het resultaat wordt verkregen uit een meervoudige analyse, wordt gebruik gemaakt van het rekenkundig gemiddelde. Pagina 1 van 52 publicatiedatum:

2 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. Inductief gekoppeld plasma atomaire ABS-SCAN Spectrofotometrische scan van Strijkplaatmethode Spectrofotometrische scan eigen methode AVS-ABS-SCAN nm. nm ACT Actinomyceten Membraanfiltratie 642 Actinomyceten kvd/100 ml 0 eigen methode AVS-ACT ACT-FZ Actinomyceten (filterzand) Membraanfiltratie 643 Actinomyceten kvd/ml 0 eigen methode AVS-ACT Actinomyceten kvd/g 0 eigen methode AVS-ACT ACT-OPP Actinomyceten (oppervlakte) Membraanfiltratie Actinomyceten meting kvd/ml 0 eigen methode AVS-ACT trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Actinomyceten kvd/cm² 0 ADMIN-K500 administratiekosten, opdrachten lager dan 500 euro. administratiekosten opdracht lager dan 500 euro. 0 n.v.t. n.v.t. ADMIN-NKL administratiekosten, inschrijven administratiekosten inschrijving 0 n.v.t. n.v.t. nieuwe klant. nieuwe klant. ADMIN-OPD administratiekosten, bij Administratiekosten voor cancellen 0 n.v.t. n.v.t. gecancelde opdracht booreilanden. van de opdracht ADMIN-RIT administratiekosten, Kosten rit administratiekosten voor niets 0 n.v.t. n.v.t. gereden AERO-30 Aeromonas 30 C Membraanfiltratie 640 Aeromonas spp. 30 C kvd/100 ml 0 Q % conform NEN 6263 AVS-AERO (2009) AERO-37 Aeromonas 37 C Membraanfiltratie 641 Aeromonas spp. 37 C kvd/100 ml 0 conform NEN 6263 AVS-AERO (2009) AERO-FZ Aeromonas (filterzand) Membraanfiltratie 639 Aeromonas spp. 30 C kvd/ml 0 conform NEN 6263 AVS-AERO (2009) Aeromonas spp. 30 C kvd/g 0 conform NEN 6263 AVS-AERO (2009) AERO-OPP Aeromonas (oppervlakte) Membraanfiltratie aeromonas meting kvd/ml 0 conform NEN 6263 AVS-AERO (2009) trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Aeromonas spp. 30 C kvd/cm² 0 AG-OPG Zilver Inductief gekoppeld plasma atomaire 352 Zilver µg/l 0.1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO AG-TOT Zilver (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 352 Zilver µg/l 0.1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO AL-GEF Aluminium gefiltreerd Inductief gekoppeld plasma atomaire 311 Aluminium gefiltreerd µg/l 1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO ALKALITEIT Alkaliteit Titrimetrie p-getal mmol/l 0 - berekening m-getal mmol/l 0 Pagina 2 van 52 publicatiedatum:

3 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. AL-OPG Aluminium Inductief gekoppeld plasma atomaire AL-TOT Aluminium totaal Inductief gekoppeld plasma atomaire AOBRSI AOC AOX AOX-GEF Adsorbeerbaar organisch geb. broom, zwavel en jood Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) Adsorbeerbaar organisch gebonden halogenen Adsorbeerbaar organisch gebonden halogenen gefiltreerd h-alkaliteit mmol/l Aluminium µg/l 1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO 310 Aluminium µg/l 1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO Ionchromatografie 437 AOBr (ads. org.geb. broom) µg/l eigen methode AVS-AOBRSI 442 AOS (ads. geb. zwavel) µg/l AOI (ads.org.geb. jood) µg/l Groeicurve 690 AOC-totaal µg/l C 0 Q 25 24% conform NEN 6271 AVS-AOC (1995) 697 AOC-NOX (kolf1) µg/l C 0 Q 25 24% 698 AOC-P17 (kolf1) µg/l C 0 Q 25 24% 697 AOC-NOX (kolf2) µg/l C 0 Q 25 24% 698 AOC-P17 (kolf2) µg/l C 0 Q 25 24% 698 AOC-P17 µg/l C 0 Q 25 24% 697 AOC-NOX µg/l C 0 Q 25 24% Standaarddeviatie P17 µg/l C 0 Q 25 24% Standaarddeviatie NOX µg/l C 0 Q 25 24% Standaarddeviatie totaal µg/l C 0 Q 25 24% Microcoulometrie 430 AOX (ads. org. geb. halog.) µg/l 5 Q eigen methode AVS-AOX Microcoulometrie AOX (ads. org. geb. halog.) µg/l eigen methode AVS-AOX API API-identificatie Biochemisch API-typering 0 Q eigen methode AVS-API AQC_ANAL AQC Acceptance Analysis AQC_component1 0 AR-AMINES Aromatische amines Gaschromatografie-massaspectrometrie (trifluormethyl)aniline µg/l eigen methode AVS-AR-AMINES 1683 aniline µg/l N-methylaniline µg/l methylaniline µg/l methylaniline µg/l N,N-dimethylaniline µg/l N'-ethylaniline µg/l chlooraniline µg/l ,4 + 2,6-dimethylaniline µg/l ,5 + 3,5-dimethylaniline µg/l methoxyaniline µg/l ,4-dimethylaniline µg/l chlooraniline µg/l ,3-dimethylaniline µg/l chlooraniline µg/l N,N-diethylaniline µg/l isopropylaniline µg/l Pagina 3 van 52 publicatiedatum:

4 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp ,6-dichlooraniline µg/l ,4,6-trimethylaniline µg/l chloor-4-methylaniline µg/l chloor-2-methylaniline µg/l broomaniline µg/l aminoacetophenon µg/l ,6-diethylaniline µg/l ,4 + 2,5-dichlooraniline µg/l ,5-dichlooraniline µg/l nitroaniline µg/l ,4,6-trichlooraniline µg/l ,4-dichlooraniline µg/l nitroaniline µg/l ,4,5-trichlooraniline µg/l ,3,4-trichlooraniline µg/l methoxy-2-nitroaniline µg/l ,4,5-trichlooraniline µg/l (fenylsulfon)aniline µg/l ASGEHALTE Asgehalte Gravimetrie Asgehalte % 0.1 eigen methode geen AVS AS-OPG Arseen Inductief gekoppeld plasma atomaire 314 Arseen µg/l 0.5 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO AS-TOT Arseen (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 314 Arseen µg/l 0.5 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO ATP-FZ ATP (filterzand) Luminescentie ATP (adenosinetrifosfaat) pg/g 0 eigen methode AVS-ATP-BIOM ATP-K ATP (Kool) Luminescentie ATP (adenosinetrifosfaat in kool) pg/g 1 eigen methode AVS-ATP-BIOM ATP (adenosinetrifosfaat in kool) pg/ml 1 ATP-OPP ATP (oppervlakte) Luminescentie ATP meting pg/ml 0 eigen methode AVS-ATP-BIOM trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 ATP (adenosinetrifosfaat) pg/cm² 0 ATP-WATER ATP (water) Luminescentie 7900 ATP (adenosinetrifosfaat) ng/l 1 Q eigen methode AVS-ATP-BIOM ATP-W-VRIJ Vrij ATP in water Luminescentie Vrij ATP (adenosinetrifosfaat) in ng/l 1 eigen methode AVS-ATP-BIOM water B Boor Inductief gekoppeld plasma atomaire 322 Boor mg/l 0.01 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO 323 Boor µg/l 0.01 Q - berekening BA-OPG Barium Inductief gekoppeld plasma atomaire 316 Barium µg/l 1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO BA-OPP Barium oppervlakte Inductief gekoppeld plasma atomaire Barium oppervlakte µg/cm² 5 - berekening Pagina 4 van 52 publicatiedatum:

5 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. BASF Monsterneming uitgevoerd tbv Monstername Ingreep 0 BASF BA-TOT Barium (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 316 Barium µg/l 5 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO BE-OPG Beryllium Inductief gekoppeld plasma atomaire 318 Beryllium µg/l 0.01 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO BE-TOT Beryllium (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 318 Beryllium µg/l 0.01 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO BEZ-VOL Bezinkvolumen (kalkmelk) Bezinkvolume ml/l 10 eigen methode AVS-BEZ-VOL BF-WG49 F-specifieke Bacteriofagen (WG49) direkte methode Gietplaatmethode F-specifieke RNA-bacteriofagen pvd/l 10 eigen methode AVS-FAAG (F- SPECIFIEK) BR Bromide Ionchromatografie 381 Bromide µg/l 10 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-ANIONEN-IC EN-ISO BROMAAT Bromaat Ionchromatografie 394 Bromaat µg/l 0.5 Q eigen methode AVS-BROMAAT BZV Biochemisch zuurstof verbruik Potentiometrie 406 BZV (biochem. zuurst.verbr.) mg/l 1 eigen methode AVS-BZV CA Calcium Inductief gekoppeld plasma atomaire 244 Calcium mg/l 0.5 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO Calcium µg/l 0.5 Q - berekening CA-KOOL Calcium in actieve kool Atomaire Calcium % 0 eigen methode AVS-MET-KOOL CAMMF-100L Campylobacter (100 l) Membraanfiltratie Campylobacter kvd/100 l 0 eigen methode AVS-CAMMF Campylobacter bem.vol. kvd 0 CAMMF-1L Campylobacter (1000 ml) Membraanfiltratie Campylobacter spp. kvd/l 0 eigen methode AVS-CAMMF CAMMF-FZ Campylobacter (filterzand) Membraanfiltratie Campylobacter spp. kvd/ml 0 eigen methode AVS-CAMMF Campylobacter spp. kvd/g 0 CAMMF-OPP Campylobacter (oppervlakte cm²) Membraanfiltratie Campylobacter meting kvd/ml 0 eigen methode AVS-CAMMF trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Campylobacter kvd/cm² 0 CA-OPP Calcium oppervlakte Inductief gekoppeld plasma atomaire Calcium oppervlakte mg/cm² berekening CARBZ Carbonzuren in water Hogedruk vloeistof ionechromatografie massa Glycolic acid µg/l 10 eigen methode AVS-CARBZ specectrometrie CD-OPG Cadmium Inductief gekoppeld plasma atomaire 324 Cadmium µg/l 0.02 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO CD-TOT Cadmium (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 324 Cadmium µg/l 0.05 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO CHLFENC-ZG Chloorfenoxycarbonzuren en zure Gaschromatografie-massaspectrometrie 8188 dicamba µg/l 0.02 Q eigen methode AVS-CHLFENC-ZG geneesmiddelen 8404 MCPP (mecoprop) µg/l 0.02 Q Pagina 5 van 52 publicatiedatum:

6 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp MCPA (4-chloor-2- µg/l 0.02 Q methylfenoxyazijnzuur) ,4-DP (dichloorprop) µg/l 0.02 Q ,4-D (2,4- µg/l 0.02 Q dichloorfenoxyazijnzuur) 8402 MCPB (4-(4-chloor-2- µg/l 0.02 Q methylfenoxy)boterzuur) ,4,5-T (2,4,5- µg/l 0.02 Q trichloorfenoxyazijnzuur) 8044 bentazon µg/l 0.02 Q metolachloor µg/l 0.02 Q 8117 chloorthal µg/l 0.02 Q 1792 tetrachloorortho-ftaalzuur µg/l 0.02 Q 8158 dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) µg/l ,6-dichloorbenzoezuur µg/l clofibrinezuur µg/l ibuprofen µg/l diclofenac µg/l 0.02 CHLFENOL Chloorfenolen Gaschromatografie-massaspectrometrie chloorfenol µg/l eigen methode AVS-CHLFENOL chloorfenol µg/l chloorfenol µg/l ,6-dichloorfenol µg/l Som 2,4 en 2,5-dichloorfenol µg/l ,5-dichloorfenol µg/l ,3-dichloorfenol µg/l ,4-dichloorfenol µg/l ,4,6-trichloorfenol µg/l ,3,6-trichloorfenol µg/l ,3,5-trichloorfenol µg/l ,4,5-trichloorfenol µg/l ,3,4-trichloorfenol µg/l ,4,5-trichloorfenol µg/l ,3,5,6-tetrachloorfenol µg/l ,3,4,6-tetrachloorfenol µg/l ,3,4,5-tetrachloorfenol µg/l pentachloorfenol µg/l CHL-FLUO Totaal chlorofyl fyto fluorescentie Fluorescentie Groenalgen (Chlorophyceae) µg/l 0 eigen methode ASV-CHL-FLUO pigment Cyanobacteriën (Cyanophyceae) µg/l 0 pigment Kiezelwieren (Bacillariophyceae) µg/l 0 pigment Cryptomonaden (Cryptophyceae) µg/l 0 pigment Totaal chlorofyl µg/l 0 Pagina 6 van 52 publicatiedatum:

7 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. CHLOROFYL Chlorofyl Spectrofotometrie 7100 Chlorofyl-a µg/l 2 Q gelijkwaardig aan NEN Faeo-pigmenten tijdens bepaling µg/l 2 chlorofyl 7101 Som chlorofyl-a en faeo-pigmenten µg/l 2 AVS-CHLOROFYL CL Chloride Colorimetrisch 230 Chloride mg/l 2 Q 6 50 eigen methode AVS-AQUAKEM CL2-BL Chloor in chloorbleekloog Titrimetrie Chloorbleekloog g/l 0 eigen methode AVS-CL2-BL CL2-T-AFL Totaal beschikbaar chloor Aflezing Totaal beschikbaar chloor mg/l 0.01 n.v.t. n.v.t. (afleeswaarde) (afleeswaarde) CL2-T-VM Totaal beschikbaar chloor Colorimetrisch nummer chloorkistje 0 gelijkwaardig aan ISO MVS-Cl-VM (veldmeting) 7393/2 140 Totaal beschikbaar chloor mg/l 0.02 CL2-T-WISP Totaal chloor in wispro Potentiometrie Totaal beschikbaar chloor mg/l 0.4 eigen methode AVS-CL2-T-WISP CL2-V-AFL Vrij beschikbaar chloor Aflezing Vrij beschikbaar chloor mg/l 0 n.v.t. n.v.t. (afleeswaarde) (afleeswaarde) CL2-V-VM Vrij beschikbaar chloor Colorimetrisch nummer chloorkistje 0 (veldmeting) 141 Vrij beschikbaar chloor mg/l 0.02 gelijkwaardig aan ISO MVS-Cl-VM 7393/2 CL2-V-VM-D Vrij beschikbaar chloor Colorimetrisch Vrij beschikbaar chloor mg/l 0.02 gelijkwaardig aan ISO MVS-Cl-VM (veldmeting) door derden 7393/2 CLO2 Chloriet in natriumchloriet Titrimetrie Chloriet % 0 eigen methode AVS-CLO2 CLO3 Chloraat Ionchromatografie 396 Chloraat µg/l 5 Q 8 50 gelijkwaardig aan NEN- AVS-ANIONEN-IC EN-ISO CLOS Sulfiet reducerende clostridia Membraanfiltratie 644 Sporen van sulfiet-reducerende kvd/100 ml 0 Q % conform NEN 6567 AVS-CLOS (100 ml) clostridia (1995) CLOS-100L Sulfiet reducerende clostridia Membraanfiltratie Sporen van sulfiet-reducerende kvd/100 l % conform NEN 6567 AVS-CLOS (100 l) clostridia (1995) Sporen van sulfiet-reducerende kvd 0 clostridia bem.vol. CLOS-1L Sulfiet reducerende clostridia Membraanfiltratie Sporen van sulfiet-reducerende kvd/l 0 Q % conform NEN 6567 AVS-CLOS (1000 ml) clostridia (1995) CLOS-FZ Sulfiet reducerende clostridia Membraanfiltratie 645 Sporen van sulfiet-reducerende kvd/ml 0 conform NEN 6567 AVS-CLOS (filterzand) clostridia (1995) Sporen van sulfiet-reducerende kvd/g 0 conform NEN 6567 AVS-CLOS clostridia (1995) CLOS-OPP Sulfiet reducerende clostridia Membraanfiltratie Sporen van sulfiet-reducerende kvd/ml 0 conform NEN 6567 AVS-CLOS oppervlakte clostridia meting (1995) trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Sporen van sulfiet-reducerende kvd/cm² 0 clostridia CMB_TOCDOC Combi AQC TOC-DOC Totaal organisch koolstof (TOC) mg/l 0.2 Q berekening Totaal organisch koolstof (TOC) mg/l 0.2 Q Pagina 7 van 52 publicatiedatum:

8 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. CMB-MET-A COMBI - AQC - Na, K, Mg en Ca natrium mg/l 0 - berekening kalium mg/l 0 magnesium mg/l 0 calcium mg/l 0 CN-T Cyanide (totaal) Spectrofotometrie 386 Totaal cyanide µg/l 2 Q conform ISO AVS-CN-T (2002) CO2-BER Koolstofdioxide (berekend) Berekening 220 Koolstofdioxide mg/l 0 eigen methode AVS-CO2-BER CO3 Carbonaat Potentiometrie 224 Carbonaat mg/l 0 Q eigen methode AVS-ROBOT COLI-100 Bacterien v.d. coligroep (100 ml) Membraanfiltratie 612 Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/100 ml 0 Q % gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI onbevestigd) EN-ISO (2008) COLI-100-B Bacterien v.d. coligroep bevestigd Membraanfiltratie 614 Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/100 ml 0 Q % gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (100 ml) bevestigd) EN-ISO (2008) COLI-100L Bacterien v.d. coligroep (100 l) Membraanfiltratie Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/100 l % gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI onbevestigd) EN-ISO (2008) Bacteriën van de coligroep kvd 0 (onbevestigd) bem.vol. COLI-100LB Bacterien v.d. coligroep bevestigd Membraanfiltratie Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/100 l % gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (100 l) bevestigd) EN-ISO (2008) Bacteriën van de coligroep kvd 0 (bevestigd) bem.vol. COLI-1L Bacterien v.d. coligroep (1000 ml) Membraanfiltratie Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/l 0 Q % gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI onbevestigd) EN-ISO (2008) COLI-1L-B Bacterien v.d. coligroep bevestigd Membraanfiltratie Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/l 0 Q % gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (1000 ml) bevestigd) EN-ISO (2008) COLI-FZ Bacterien v.d. coligroep Membraanfiltratie Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/ml 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (filterzand) onbevestigd) EN-ISO (2008) Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/g 0 onbevestigd) COLI-FZ-B Bacterien v.d. coligroep bevestigd Membraanfiltratie 618 Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/ml 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (filterzand) bevestigd) EN-ISO (2008) Bacteriën van de coligroep (37 C, kvd/g 0 bevestigd) COLI-OPP Bacterien v.d. coligroep Membraanfiltratie Bacteriën van de coligroep kvd/ml 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (oppervlakte cm²) (onbev.) meting EN-ISO (2008) trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Bacteriën van de coligroep kvd/cm² 0 (onbev.) COLI-OPP-B Bacterien v.d. coligroep bevestigd Membraanfiltratie Bacteriën van de coligroep ( bev.) kvd/cm² 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (oppervlakte cm²) EN-ISO (2008) COLTH-OW Thermotolerante bacterien v.d. coligroep in opp. water(100 ml) Membraanfiltratie Thermotolerante coli (44 C, onbevestigd) kvd/100 ml 0 conform NEN 6571 EN NEN 6570 AVS-COLI-OW Thermotolerante coli (44 C, onbevestigd) kvd/100 ml 0 Pagina 8 van 52 publicatiedatum:

9 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. COLTH-OW-B Thermotolerante bacterien v.d. coligroep in opp. water bevestigd (100 ml) Membraanfiltratie 622 Thermotolerante coli (44 C, kvd/100 ml 0 onbevestigd) (gem) variatiecoëfficient % Thermotolerante coli (44 C, kvd/100 ml 0 conform NEN 6571 EN bevestigd) NEN 6570 AVS-COLI-OW COMPLVM Complexvormers Vloeistofchromatografie 1793 NTA (nitrilo-triethaanzuur) µg/l 3 Q eigen methode AVS-COMPLVM 1794 EDTA (ethyleendiaminetetraazijnzuur) µg/l 2 Q DTPA (di-ethyleentriaminepentaazijnzuur) µg/l 3 Q CO-OPG Cobalt Inductief gekoppeld plasma atomaire 328 Cobalt µg/l 0.1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO CORR-IND Corrosie-index Berekening Corrosie-index berekening CO-TOT Cobalt (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 328 Cobalt µg/l 0.2 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO CPERF Clostridium perfringens Membraanfiltratie 664 Clostridium perfringens kvd/100 ml % eigen methode AVS-CPERF onbevestigd (100 ml) (onbevestigd) CPERF-100B Clostridium perfringens bevestigd Membraanfiltratie Clostridium perfringens (bevestigd) kvd/100 ml 0 eigen methode AVS-CPERF (100 ml) CPERF100BP C. perfringens bevestiging met Polymeer chainreaction Bevestiging C. perfringens met PCR kvd/100 ml 0 #N/B #N/B PCR CPERF100L Clostridium perfringens Membraanfiltratie Clostridium perfringens kvd/100 l 0 eigen methode AVS-CPERF onbevestigd (100 l) (onbevestigd) Clostridium perfringens kvd 0 (onbevestigd) bem.vol. CPERF100LB Clostridium perfringens bevestigd Membraanfiltratie Clostridium perfringens (bevestigd) kvd/100 l 0 eigen methode AVS-CPERF (100 l) Clostridium perfringens (bevestigd) kvd 0 bem.vol. CPERF-1L Clostridium perfringens Membraanfiltratie Clostridium perfringens kvd/l 0 eigen methode AVS-CPERF onbevestigd (1000 ml) (onbevestigd) CPERF-1L-B Clostridium perfringens bevestigd Membraanfiltratie Clostridium perfringens (bevestigd) kvd/l 0 eigen methode AVS-CPERF (1000 ml) CPERF-FZ Clostridium perfringens Membraanfiltratie Clostridium perfringens kvd/ml 0 eigen methode AVS-CPERF onbevestigd (filterzand) (onbevestigd) Clostridium perfringens kvd/g 0 (onbevestigd) CPERF-FZ-B Clostridium perfringens bevestigd Membraanfiltratie Clostridium perfringens (bevestigd) kvd/ml 0 eigen methode AVS-CPERF (filterzand) Clostridium perfringens (bevestigd) kvd/g 0 Pagina 9 van 52 publicatiedatum:

10 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. CR-OPG Chroom Inductief gekoppeld plasma atomaire 326 Chroom µg/l 0.5 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO CR-TOT Chroom (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 326 Chroom µg/l 1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO CRYPTO Cryptosporidium-giardia Microscopie Bemonsterd volume l 0 eigen methode AVS-CRYPTO Onderzocht volume l 0 Cryptosporidium, dode cellen n/l 0 Cryptosporidium, levende cellen n/l Cryptosporidium, totaal n/l 0 Giardia, dode cellen n/l 0 Giardia, levende cellen n/l Giardia, totaal n/l 0 giardia species 0 giardia intestinalis 0 cryptosporidium parvum 0 cryptosporidium species 0 CU-OPG Koper Inductief gekoppeld plasma atomaire 330 Koper µg/l 0.5 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO 368 Koper mg/l Q CU-OV-BER Koperoplossend vermogen- Berekening 190 Koperoplossend vermogen mg/l berekening (berekend) CU-OV-BS Koperoplossend vermogen- (buis) Berekening 190 Koperoplossend vermogen mg/l berekening CU-TOT Koper (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 330 Koper µg/l 3 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO 368 Koper mg/l Q DCT-FZ Directe celtelling (filterzand) Flowcytometer DCT-Totaal cel/ml 0 eigen methode AVS-DCT DCT-Totaal (g) cel/g 0 DCT-Levend cel/ml 0 eigen methode AVS-DCT DCT-Levend (g) cel/g 0 DCT-K Directe celtelling (kool) Flowcytometer DCT-Totaal cel/ml 0 eigen methode AVS-DCT DCT-Totaal (g) cel/g 0 DCT-Levend cel/ml 0 eigen methode AVS-DCT DCT-Levend (g) cel/g 0 DCT-OPP Directe celtelling totaal en levend Flowcytometer Directe celtelling meting totaal cel/ml 0 eigen methode AVS-DCT (oppervlakte cm²) Directe celtelling meting levend cel/ml 0 eigen methode AVS-DCT trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Directe celtelling totaal cel/cm² 0 Directe celtelling levend cel/cm² 0 Pagina 10 van 52 publicatiedatum:

11 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. DCT-TOTLEV Directe celtelling totaal en levend Flowcytometer DCT-Totaal cel/ml 600 eigen methode AVS-DCT-FCM mbv flowcytometer DCT-Levend cel/ml 600 DEBIET-AFL Debiet (afleeswaarde) Volumetrie Debiet (afleeswaarde) m³/h 0 n.v.t. n.v.t. DEBIET-L-U Debiet (afleeswaarde) in liters per Volumetrie Debiet (afleeswaarde) l/h 0 n.v.t. n.v.t. uur DEBIET-PP Aflezen debietmeter Aflezing afleeswaarde debietmeter m³ 0 n.v.t. n.v.t. polderpompen polderpomp DET-ANION Detergenten (anionogeen) Spectrofotometrie 420 Anionaktieve detergentia mg/l 0.01 Q eigen methode AVS-DET-AN DET-NONKAT Detergenten (non- en Spectrofotometrie 425 Nonionische plus kationische mg/l 0.02 Q eigen methode AVS-DET-NONKAT kationogeen) detergentia DIAT3 Vastzittende diatomeeen voor Microscopie Rapportnummer 0 eigen methode AVS-KZW-VZ derden. DIGLYBAM Diglyme en BAM Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie 2156 Diglyme µg/l 0.01 eigen methode AVS-DIGLYBAM 2173 Triglyme µg/l Tetraglyme µg/l BAM (2,6-dichloorbenzamide) µg/l 0.01 DIOXAAN 1,4 dioxaan Gaschromatografie-massaspectrometrie ,4 dioxaan µg/l 3 eigen methode geen AVS DOC Organisch koolstof (opgelost) Infraroodspectrofotometrie 403 Opgelost organisch koolstof (DOC) mg/l 0.2 Q conform NEN-EN 1484 AVS-TOC DOORZD Doorzichtdiepte Visuele beoordeling Doorzichtdiepte cm 0 conform NEN 6606 AVS-Doorzd 0 DRGSTOF Droge stof Gravimetrie Droge stof % 0.1 eigen methode AVS-DRGSTOF DROGEN-105 Drogen van poederkool voor Droogrest 105 C 0 eigen methode geen AVS Weesperkaspel E157100LBP Bevestiging E. coli O157 met PCR Polymeer chainreaction Bevestiging E. coli O157 met PCR kvd/100 l 0 eigen methode AVS-ECOLI-0157-B-P (100 l) EC-100-B Escherichia coli bevestigd (100 Membraanfiltratie 626 Escherichia coli (bevestigd) kvd/100 ml 0 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI ml) EN-ISO (2008) EC-100-B-P Escherichia coli bevestiging met Polymeer chainreaction Ecoli bevestiging met PCR 100ml kvd/100 ml 0 Q eigen methode AVS-ECOLI-B-QPCR PCR EC100BPOPP Escherichia coli bevestiging Polymeer chainreaction Ecoli bevestiging oppervlakte met kvd/cm2 0 eigen methode AVS-ECOLI-B-QPCR oppervlakte met PCR PCR EC-100L Escherichia coli (100 l) Membraanfiltratie Escherichia coli (44 C, kvd/100 l 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI onbevestigd) EN-ISO (2008) Escherichia coli (44 C, kvd 0 onbevestigd) bem.vol. EC-100L-B Escherichia coli bevestigd (100 l) Membraanfiltratie Escherichia coli (bevestigd) kvd/100 l 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI EN-ISO (2008) Escherichia coli (bevestigd) kvd 0 bem.vol. EC-100L-BP Escherichia coli bevestiging met Polymeer chainreaction Ecoli bevestiging met PCR 100l kvd/100 l 0 eigen methode AVS-ECOLI-B-QPCR PCR Ecoli bevestiging met PCR bem.vol. kvd 0 Pagina 11 van 52 publicatiedatum:

12 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. EC157100BP Bevestiging E. coli O157 met PCR Polymeer chainreaction Bevestiging E. coli O157 met PCR kvd/100 ml 0 eigen methode AVS-ECOLI-0157-B-P (100 ml) EC1571L-BP Bevestiging E. coli O157 met PCR Polymeer chainreaction Bevestiging E. coli O157 met PCR kvd/l 0 eigen methode AVS-ECOLI-0157-B-P (1 l) EC-1L-B Escherichia coli bevestigd (1000 Membraanfiltratie Escherichia coli (bevestigd) kvd/l 0 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI ml) EN-ISO (2008) EC-1L-B-P Escherichia coli bevestiging met Polymeer chainreaction Ecoli bevestiging met PCR 1l kvd/l 0 Q eigen methode AVS-ECOLI-B-QPCR PCR EC-FZ-B Escherichia coli bevestigd Membraanfiltratie 628 Escherichia coli (bevestigd) kvd/ml 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI (filterzand) EN-ISO (2008) Escherichia coli (bevestigd) kvd/g 0 EC-OPP-B Escherichia coli oppervlakte Membraanfiltratie Escherichia coli oppervlakte kvd/cm² 0 gelijkwaardig aan NEN- AVS-COLI bevestigd (100 ml) bevestiging EN-ISO (2008) EGV Electrisch geleidend vermogen 20 Potentiometrie 200 EGV (elek. geleid.verm., 20 C) ms/m 1 Q conform ISO 7888 AVS-ROBOT C Temperatuur EGV meting C 1 EGV-25 Electrisch geleidend vermogen 25 Potentiometrie EGV (elek. geleid.verm., 25 C) ms/m 1 eigen methode geen AVS C Temperatuur EGV meting C 1 EGV-AFL Electrisch geleidend vermogen 20 Aflezing Geleidingsvermogen ms/m 0 n.v.t. n.v.t. C (afleeswaarde) (afleeswaarde) ENT-100 Enterococcen (100 ml) Membraanfiltratie 635 Enterococcen (onbevestigd) kvd/100 ml 0 Q % conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) ENT-100-B Enterococcen bevestigd (100 ml) Membraanfiltratie 634 Enterococcen (bevestigd) kvd/100 ml 0 Q % conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) ENT-100L Enterococcen (100 l) Membraanfiltratie Enterococcen (onbevestigd) kvd/100 l % conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) Enterococcen (onbevestigd) kvd 0 bem.vol. ENT-100L-B Enterococcen bevestigd (100 l) Membraanfiltratie Enterococcen (bevestigd) kvd/100 l % conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) Enterococcen (bevestigd) bem.vol. kvd 0 ENT-100-OW Enterococcen (100 ml) in oppervlakte water Membraanfiltratie 635 Enterococcen (onbevestigd) kvd/100 ml 0 Q % conform NEN-EN-ISO (2000) ENT-1L Enterococcen (1000 ml) Membraanfiltratie Enterococcen (onbevestigd) kvd/l 0 Q % conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) ENT-1L-B Enterococcen bevestigd (1000 ml) Membraanfiltratie Enterococcen (bevestigd) kvd/l 0 Q % conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) ENT-FZ Enterococcen (filterzand) Membraanfiltratie Enterococcen (onbevestigd) kvd/ml 0 conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) Enterococcen (onbevestigd) kvd/g 0 #N/B #N/B ENT-FZ-B Enterococcen bevestigd Membraanfiltratie Enterococcen (bevestigd) kvd/ml 0 conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (filterzand) (2000) Enterococcen (bevestigd) kvd/g 0 #N/B #N/B AVS-ENT Pagina 12 van 52 publicatiedatum:

13 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. ENT-OPP Entrococcen (oppervlakte cm²) Membraanfiltratie Enterococcen (onbev.) meting kvd/ml 0 conform NEN-EN-ISO AVS-ENT (2000) trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Enterococcen (onbev.) kvd/cm² 0 F Fluoride Ionchromatografie 382 Fluoride mg/l 0.01 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-ANIONEN-IC EN-ISO FAGEN-F F-specifieke Bacteriofagen mert Hemoflow Gietplaatmethode F-specifieke bacteriofagen pve/l 0 eigen methode AVS-FAAG (F- SPECIFIEK) recovery % 0 FAGEN-S Somatische fagen met Hemoflow Gietplaatmethode Somatische colifagen pve/l 0 eigen methode AVS-FAAG (SOMATISCH) recovery % 0 FE2FESO4 IJzer in ijzersulfaat IJzer in ijzersulfaat % 5 eigen methode AVS-FE2FESO4 FE3FECL3 IJzer(III) in ijzerchloride Titrimetrie IJzer(III) % 10 eigen methode AVS-FE3FECL3 FECPEL Fecale pellets van Microscopie Fecale pellets van roeipootkreeften n/m³ 0 eigen methode AVS-FECPEL roeipootkreeften (copepoda) (copepoda) Fecale pellets van roeipootkreeften ml/m³ 0 (copepoda) FECPEL-10U Fecale pellets > 10µm van Microscopie Fecale pellets van roeipootkreeften n/m³ 0 eigen methode AVS-FECPEL roeipootkreeften (copepoda) (copepoda) Fecale pellets van roeipootkreeften ml/m³ 0 (copepoda) FECPEL-30U Fecale pellets > 30µm van Microscopie Fecale pellets van roeipootkreeften n/m³ 0 eigen methode AVS-FECPEL roeipootkreeften (copepoda) (copepoda) Fecale pellets van roeipootkreeften ml/m³ 0 (copepoda) FE-GEF IJzer Inductief gekoppeld plasma atomaire 302 IJzer mg/l 0.01 voorbewerking: eigen methode. Meting: eigen methode (niet in de scope). Analysemethode gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO IJzer µg/l 10 FE-KOOL IJzer in actieve kool Inductief gekoppeld plasma atomaire IJzer % 0 eigen methode AVS-MET-KOOL FEN-BM Fenolische bestrijdingsmiddelen Vloeistofchromatografie ,4-dinitrofenol µg/l 0.03 Q eigen methode AVS-FEN-BM 8259 DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) µg/l 0.03 Q dinoseb (2-sec.butyl-4,6- dinitrofenol) 8250 dinoterb (2-tert.butyl-4,6- dinitrofenol µg/l 0.03 Q µg/l 0.03 Q Pagina 13 van 52 publicatiedatum:

14 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. FE-OPG IJzer Inductief gekoppeld plasma atomaire 300 IJzer mg/l 0.01 Q voorbewerking: eigen methode. Meting: eigen methode (niet in de scope). Analysemethode gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO FE-OPP Opgelost ijzer in biofilm per oppervlakte materiaal Inductief gekoppeld plasma atomaire FE-TOT IJzer, (na destructie) Inductief gekoppeld plasma atomaire 301 IJzer µg/l 10 Q IJzer per oppervlakte µg/cm² berekening 300 IJzer mg/l 0.05 Q voorbewerking: eigen methode. Meting: eigen methode (niet in de scope). Analysemethode gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO 301 IJzer µg/l 50 Q FOTO-HYDRO Foto Hydrobiolgie Foto hydro 1 0 eigen methode - Foto hydro 2 0 Foto hydro 3 0 Foto hydro 4 0 FTU Troebelingsgraad Nefelometrie 126 Troebelingsgraad FTE conform NEN-EN ISO AVS-ROBOT 7027 FYT-KRW uitgebreide fytoplanktonanalyse (Kaderrichtlijn Water) aantal tot op soort extern Microscopie Uitgebreid fytoplankton (KRW) 0 eigen methode AVS-FYT-N FYT-N-BLW FYT-N-DW-G FYT-N-DW-H Cyanobacterien (aantal) tot op geslacht Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep, + dominante soort Microscopie 7240 cyanobacteriën (cyanophyceae) n/ml 0 eigen methode AVS-FYT-N-BLW-QUICK Microscopie Fytoplankton, diversen n/l 0 eigen methode AVS-FYT-N Microscopie Fytoplankton, diversen n/l 0 eigen methode AVS-FYT-N Groenalgen (Chlorophyceae) n/l 0 Goudalgen (Chrysophyceae) n/l 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) n/l 0 Pantseralgen (Dinophyceae) n/l 0 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) n/l 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) n/l 0 Pagina 14 van 52 publicatiedatum:

15 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. Cryptomonaden (Cryptophyceae) n/l 0 Geelgroene-algen (Xanthophyceae) n/l 0 FYT-N-FZ FYT-N-OW-G FYT-N-OW-H Algen/protozoën in filterzand (aantal) Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort Fytoplankton, totaal n/l 0 Dominante soort Amoeben (Rhizopoda) n/l Wimperdieren (Ciliata) n/l 0 Microscopie Fytoplankton, diversen n/g 0 eigen methode AVS-ZOO-FYT-FZ Microscopie Fytoplankton, diversen n/ml 0 eigen methode AVS-FYT-N Microscopie Fytoplankton, diversen n/ml 0 Q eigen methode AVS-FYT-N 7300 Groenalgen (Chlorophyceae) n/ml 0 Q 7280 Goudalgen (Chrysophyceae) n/ml 0 Q 7320 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) n/ml 0 Q 7360 Pantseralgen (Dinophyceae) n/ml 0 Q 7240 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) n/ml 0 Q 7340 Oogflagellaten (Euglenophyceae) n/ml 0 Q 7260 Cryptomonaden (Cryptophyceae) n/ml 0 Q Geelgroene-algen (Xanthophyceae) n/ml 0 Q FYT-N-PW-G FYT-N-PW-H Algen/protozoën in proceswater (aantal) tot geslacht Algen/protozoën in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort 7200 Fytoplankton, totaal n/ml 0 Q Dominante soort n/ml 0 Microscopie Fytoplankton, diversen n/l 0 eigen methode AVS-FYT-N Microscopie Fytoplankton, diversen n/l 0 eigen methode AVS-FYT-N Groenalgen (Chlorophyceae) n/l 0 Goudalgen (Chrysophyceae) n/l 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) n/l 0 Pantseralgen (Dinophyceae) n/l 0 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) n/l 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) n/l 0 Cryptomonaden (Cryptophyceae) n/l 0 Pagina 15 van 52 publicatiedatum:

16 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. Geelgroene-algen (Xanthophyceae) n/l 0 FYT-NV-BLW Cyanobacterien (aantal+volume) tot op geslacht Microscopie Fytoplankton, totaal n/l 0 Dominante soort Amoeben (Rhizopoda) n/l Wimperdieren (Ciliata) n/l cyanobacteriën (cyanophyceae) n/ml 0 eigen methode - volume FYT-N-V-DW Algen/protozoën in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht Microscopie Fytoplankton, diversen n/l 0 eigen methode - Groenalgen (Chlorophyceae) n/l 0 Goudalgen (Chrysophyceae) n/l 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) n/l 0 Pantseralgen (Dinophyceae) n/l 0 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) n/l 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) n/l 0 Cryptomonaden (Cryptophyceae) n/l 0 Geelgroene-algen (Xanthophyceae) n/l 0 Fytoplankton, totaal n/l Amoeben (Rhizopoda) n/l Wimperdieren (Ciliata) n/l 0 Rapportnummer 0 Fytoplankton, diversen mm³/l 0 Groenalgen (Chlorophyceae) mm³/l 0 Goudalgen (Chrysophyceae) mm³/l 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) mm³/l 0 Pantseralgen (Dinophyceae) mm³/l 0 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) mm³/l 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) mm³/l 0 Cryptomonaden (Cryptophyceae) mm³/l 0 Geelgroene-algen (Xanthophyceae) mm³/l 0 FYT-N-V-OW Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht Fytoplankton, totaal mm³/l 0 Amoeben (Rhizopoda) mm³/l 0 Wimperdieren (Ciliata) mm³/l 0 Microscopie Fytoplankton, diversen n/ml 0 eigen methode geen 7300 Groenalgen (Chlorophyceae) n/ml 0 Pagina 16 van 52 publicatiedatum:

17 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp Goudalgen (Chrysophyceae) n/ml 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) n/ml Pantseralgen (Dinophyceae) n/ml Cyanobacteriën (Cyanophyceae) n/ml 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) n/ml Cryptomonaden (Cryptophyceae) n/ml 0 Geelgroene-algen (Xanthophyceae) n/ml Fytoplankton, totaal n/ml 0 Rapportnummer 0 Fytoplankton, diversen mm³/l 0 Groenalgen (Chlorophyceae) mm³/l 0 Goudalgen (Chrysophyceae) mm³/l 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) mm³/l 0 Pantseralgen (Dinophyceae) mm³/l 0 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) mm³/l 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) mm³/l 0 Cryptomonaden (Cryptophyceae) mm³/l 0 Geelgroene-algen (Xanthophyceae) mm³/l 0 FYT-NV-OWE FYT-N-V-PW Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht externe klant Algen/protozoën in proceswater (aantal + volume) tot geslacht Fytoplankton, totaal mm³/l 0 Microscopie Fytoplankton uitgevoerd 0 eigen methode - Microscopie Fytoplankton, diversen n/l 0 eigen methode geen Groenalgen (Chlorophyceae) n/l 0 Goudalgen (Chrysophyceae) n/l 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) n/l 0 Pantseralgen (Dinophyceae) n/l 0 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) n/l 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) n/l 0 Cryptomonaden (Cryptophyceae) n/l 0 Geelgroene-algen (Xanthophyceae) n/l 0 Fytoplankton, totaal n/l 0 Pagina 17 van 52 publicatiedatum:

18 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp Amoeben (Rhizopoda) n/l Wimperdieren (Ciliata) n/l 0 Rapportnummer 0 Fytoplankton, diversen mm³/l 0 Groenalgen (Chlorophyceae) mm³/l 0 Goudalgen (Chrysophyceae) mm³/l 0 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) mm³/l 0 Pantseralgen (Dinophyceae) mm³/l 0 Cyanobacteriën (Cyanophyceae) mm³/l 0 Oogflagellaten (Euglenophyceae) mm³/l 0 Cryptomonaden (Cryptophyceae) mm³/l 0 Geelgroene-algen (Xanthophyceae) mm³/l 0 Fytoplankton, totaal mm³/l 0 Amoeben (Rhizopoda) mm³/l 0 Wimperdieren (Ciliata) mm³/l 0 FYT-QUICK Fytoplankton Quickscan Microscopie Fytoplankton Dominantie 1 0 eigen methode AVS-FYT-QUICK Fytoplankton Dominantie 2 0 Fytoplankton Dominantie 3 0 Fytoplankton Dominantie 4 0 Fytoplankton Dominantie 5 0 FYT-STOWA fytoplanktonanalyse (STOWA) Microscopie Fytoplankton (STOWA) 0 n.v.t. n.v.t. aantal tot op soort. GCMS-PTI GCMS-screening na uitdrijven Gaschromatografie-massaspectrometrie GCMS-screening na uitdrijven rapportnr 0 eigen methode AVS-GCMS-PTI GCMS-XAD GC/MS XAD (rapport) Gaschromatografie-massaspectrometrie GC/MS XAD rapportnr 0 eigen methode AVS-GCMS-XAD GCMS-XADGV GC/MS XAD grootvolume 5 l Gaschromatografie-massaspectrometrie GC/MS XAD rapportnr 0 eigen methode AVS-GCMS-XADGV (rapport) GEUR-FACT Geurverdunningsfactor Organoleptisch 170 Geurverdunningsfactor bij 0 eigen methode AVS-GEUR-FACT 25 C/20 C GEUR-KW Geur (kwalitatief) Organoleptisch 174 Geur, kwalitatief 0 eigen methode AVS-GEUR-SMAAK-KW GL-600 Gloeirest bij 600 C Gravimetrie Gloeirest, 600 C % 0.1 eigen methode AVS-GL Gloeirest, 600 C mg/l 0.1 GLOEIREST Bepaling van het gehalte gloeirest Gravimetrie Onopgeloste stoffen mg/l 5 eigen methode AVS-GL-600 van de onopgeloste stoffen. Gloeirest gehalte mg/l 5 Gloeirest massafractie % 0 GLYF Glyfosaat en ampa Vloeistofchromatografie 8632 aminomethylfosfonzuur (ampa) µg/l 0.1 eigen methode AVS-GLYF 8354 glyfosaat µg/l 0.05 GOC Gehalogeneeerde organische Gaschromatografie-massaspectrometrie 1970 monochloorazijnzuur µg/l 0.5 Q eigen methode AVS-GOC carbonzuren 1972 monobroomazijnzuur µg/l 0.5 Q dichloorazijnzuur µg/l 0.1 Q Pagina 18 van 52 publicatiedatum:

19 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp TCA (trichloorazijnzuur) µg/l 0.1 Q broomchloorazijnzuur µg/l 0.1 Q dibroomazijnzuur µg/l 0.1 Q H2O2 Waterstofperoxide 156 Waterstofperoxide mg/l 0.06 eigen methode AVS-H2O2 HCL Zoutzuur Titrimetrie Zoutzuur % 0 eigen methode AVS-HCL HCL-BER Zoutzuur Berekening Soortelijke massa bij 20 C g/ml 0 eigen methode AVS-SM Zoutzuur % 0 HCO3 Waterstofcarbonaat Potentiometrie 222 Waterstofcarbonaat mg/l 5 Q eigen methode AVS-ROBOT HG Kwik Spectrofotometrie 332 Kwik µg/l 0.02 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-HG EN-ISO HH-TOT-BER Totale hard (berekend) Berekening 250 Totale hard mmol/l berekening I Jodide Ionchromatografie 384 Jodide µg/l 5 gelijkwaardig aan NEN- AVS-ANIONEN-IC EN-ISO ICP-MS-SCR ICP-MS Screening (rapport) Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie ICP-MS Screening rapportnr 0 eigen methode geen AVS (opm.metalen afdeling) 0 INDIKFAC indikkingsfactor Berekening Indikkingsfactor berekening IONBAL Ionenbalans Berekening 214 Ionenbalans % 0 - berekening 210 Anionen meq/l Kationen meq/l 2.5 IONST Ionsterkte Berekening 216 Ionensterkte mmol/l berekening JOODGETAL Joodgetal Titrimetrie Joodgetal mg/gr 250 eigen methode AVS-JOODGETAL K Kalium Inductief gekoppeld plasma atomaire 242 Kalium mg/l 0.1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-MET-MS-THERMO Kalium µg/l 0.1 Q - berekening KALK-BULK Ongebluste kalk Reactietijd s 0 eigen methode AVS-AL-KALK Max. blustemperatuur C 0 Som calciumoxide en g/kg 0 calciumhydroxide Aluminiumoxide g/kg 0 Voorbehandeling grondwater 0 KG22 Koloniegetal 22 C (3 dg) Gietplaatmethode 600 Koloniegetal 22 C, 3 dg W-PCAgietplaat kvd/ml 0 Q % conform NEN-EN-ISO AVS-KG22-KG KG22-FZ Koloniegetal 22 (filterzand) Membraanfiltratie Koloniegetal 22 C (filterzand) kvd/ml 0 conform NEN-EN-ISO AVS-KG22-KG Koloniegetal 22 C (filterzand) kvd/g 0 KG22-OPP Koloniegetal 22 C 3 dagen Gietplaatmethode kg22 meting kvd/ml 0 conform NEN-EN-ISO AVS-KG22-KG36 (oppervlakte cm²) 6222 trilwater ml 0 oppervlakte cm² 0 Koloniegetal 22 C 3 dagen oppervlakte kvd/cm² 0 KG36 Koloniegetal 36 C (2 dg) Gietplaatmethode 602 Koloniegetal 36 C, 2 dg W-PCAgietplaat kvd/ml 0 Q % conform NEN-EN-ISO 6222 AVS-KG22-KG36 Pagina 19 van 52 publicatiedatum:

20 AnalyseCode Analyse Omschrijving Analysis Type Kiwa nr. Component Een rapp. KG36-FZ Koloniegetal 36 (filterzand) Gietplaatmethode Koloniegetal 36 C (filterzand) kvd/ml 0 conform NEN-EN-ISO AVS-KG22-KG Koloniegetal 36 C (filterzand) kvd/g 0 KLEUR Kleurintensiteit Spectrofotometrie 412 Kleurintens., Pt/Co-schaal mg/l Pt 1 Q gelijkwaardig aan NEN- AVS-KLEUR EN-ISO 7887 KOOKPROEF Kookproef Titrimetrie Kalkafzetting mg/l 0 eigen methode AVS-KOOKPROEF Troebeling tijdens koken 0 Effect microkristallen mg/l 0 KORRGR Korrelgrootte Gravimetrie Gewichtspercentage (bodem) % 0.1 eigen methode AVS-KORRGR Gewichtspercentage (0.125 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.150 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.180 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.212 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.250 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.300 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.355 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.425 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.500 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.600 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.710 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (0.850 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (1.00 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (1.18 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (1.40 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (1.70 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (2.00 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (2.36 mm) % 0.1 Gewichtspercentage (2.80 mm) % 0.1 Gelijkmatigscoefficient 0 Effectieve korrelgrootte (10%) mm 0 Korrelgrootte 50% mm 0 Korrelgrootte 60% mm 0 Korrelgrootte 90% mm 0 Gewichtspercentage <0.40 mm % 0 Gewichtspercentage >0.63 mm % 0 D-effectief mm 0 KZW-CEN Centrische kiezelalgen 7320 Kiezelalgen (Bacillariophyceae) n/ml 0 eigen methode AVS-KZW-CEN (bacillariophyceae) KZW-DS Doorslag kiezelalgen Microscopie Kiezelalgen (Bacillariophyceae) <4 n/l 0 eigen methode AVS-KZW-DS (bacillariophyceae) µm Kiezelalgen (Bacillariophyceae) 4-7 n/l 0 µm Kiezelalgen (Bacillariophyceae) 7- n/l 0 13 µm Kiezelalgen (Bacillariophyceae) >13 µm n/l 0 Pagina 20 van 52 publicatiedatum:

J A A R O V E R Z I C H T 2 0 0 5

J A A R O V E R Z I C H T 2 0 0 5 Uw vanzelfsprekende partner in waterkwaliteitsbeheer... J A A R O V E R Z I C H T 2 0 0 5...omdat wij ook weten waarom we meten! Colofon Dit Jaaroverzicht is een uitgave van Waterlaboratorium Zuid (WLZ)

Nadere informatie

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012 De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011 Datum 5 december 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Rijksinstituut

Nadere informatie

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013. Datum 30 oktober 2014

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013. Datum 30 oktober 2014 De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013 Datum 30 oktober 2014 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht pagina 2

Nadere informatie

Technische rapportage van de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van de jaren 1997, 1998 en 2004.

Technische rapportage van de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van de jaren 1997, 1998 en 2004. - Technische rapportage van de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met gegevens van de jaren 1997, 1998 en 2004. Samenstelling: F. Smith (CML) M. van t Zelfde (CML) M.G. Vijver (CML) Met medewerking

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 De onderzoekslocatie Landsmeer... 7 1.3 Doelen

Nadere informatie

LELIETEELT EN DE GEVOLGEN VOOR MENS EN MILIEU

LELIETEELT EN DE GEVOLGEN VOOR MENS EN MILIEU LELIETEELT EN DE GEVOLGEN VOOR MENS EN MILIEU Dr. Ir. H. A. (Henk) Tennekes, Consultant in Toxicology Experimental Toxicology Services (ETS) Nederland BV Frankensteeg 4, 7201KN Zutphen E-mail: info@toxicology.nl

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012

Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Afdeling Handhaving

Nadere informatie

Belasting per KRW waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland. Technische achtergrondrapportage

Belasting per KRW waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland. Technische achtergrondrapportage Belasting per KRW waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland Technische Belasting per KRW waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland Technische Nanette van Duijnhoven Gerlinde Roskam Christophe

Nadere informatie

Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932

Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932 Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Onze referentie: WESG11932 Betreft: Rapportage Datum: 1 oktober 211 Behandeld door:

Nadere informatie

50 jaar Maaswaterkwaliteit - een overzicht

50 jaar Maaswaterkwaliteit - een overzicht 50 jaar Maaswaterkwaliteit - een overzicht JURGEN VOLZ, WATERWINNINGBEDRIJF BRABANTSE BIESBOSCH HENK KETELAARS, WATERWINNINGBEDRIJF BRABANTSE BIESBOSCH ARCO WAGENVOORT, WATERWINNINGBEDRIJF BRABANTSE BIESBOSCH

Nadere informatie

Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel

Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel

Nadere informatie

RIVM rapport 734301023/2004. Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu

RIVM rapport 734301023/2004. Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu RIVM rapport 734301023/2004 Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu JFM Versteegh, BH Tangena en JHC Mülschlegel Dit onderzoek werd verricht in opdracht

Nadere informatie

WaterBODEMbeheer in Nederland:

WaterBODEMbeheer in Nederland: WaterBODEMbeheer in Nederland: Maatregelen Baggeren en Nutriënten (BAGGERNUT) - Metingen Interne Nutriëntenmobilisatie en Decompositie (MIND-BAGGERNUT) Eindrapportage 212 BIOGEOCHEMICAL WATER-MANAGEMENT

Nadere informatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Inspectie van een depot puingranulaat (afkomstig uit deelgebied 2) middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport 13091345, 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie

Nadere informatie

Colofon. In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr.

Colofon. In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr. Colofon In opdracht van de afdeling Watersysteembeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Rob van de Kamp 030-6345804 kamp.re@hdsr.nl November 2010 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Informatiebehoefte...4

Nadere informatie

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf (versie 6 d.d. 1 februari 2007)

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf (versie 6 d.d. 1 februari 2007) Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 587 62 Fax 020 587 6270 depot@afvalenergiebedrijf.nl www.depot.afvalenergiebedrijf.nl Acceptatievoorwaarden

Nadere informatie

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit TNO-rapport Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit Fase 1 van spoor 2 van het LandsDekkend Beeld 2005 GeoMilieu Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 2564675 F 030 2564680 info@nitg.tno.nl

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Tiendweg 22 te Zeist Voormalige adres: Tiendweg 1d te Zeist Gegevens opdrachtgever de heer S. de Vos Tiendweg 22 3709 JP Zeist Contactpersoon: de heer S. de Vos Contactpersoon

Nadere informatie

Nul /eindsituatie bodemonderzoek

Nul /eindsituatie bodemonderzoek Nul /eindsituatie bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever:

Nadere informatie

PROGRAMMA S VOOR DE MONITORING VAN DE WATERTOESTAND

PROGRAMMA S VOOR DE MONITORING VAN DE WATERTOESTAND Water PROGRAMMA S VOOR DE MONITORING VAN DE WATERTOESTAND Programma s voor de monitoring van de watertoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de Kaderordonnantie Water Versie 12

Nadere informatie

Biogas uit bermmaaisel. Duurzaam en haalbaar? Meer informatie: www.alterra.wur.nl. Phillip Ehlert, Kor Zwart en Joop Spijker

Biogas uit bermmaaisel. Duurzaam en haalbaar? Meer informatie: www.alterra.wur.nl. Phillip Ehlert, Kor Zwart en Joop Spijker Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)...

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)... Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723. Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.wpAltena vs01 Milec Bv, Bodemonderzoek d.d. 7 mei 2010 Kraaij Akoestisch Adviseurs,

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.)

Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.) 9.1316 WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning Conceptaanvraag in 2voud Ê3 Definitieveaanvraag in 6voud Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente WAGENINGEN Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode

Nadere informatie

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN Samenvattende gegevens overgenomen uit een studie in opdracht van OVAM uitgevoerd door: Erik Smolders,

Nadere informatie