De kracht van de Dow Jones

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht van de Dow Jones"

Transcriptie

1 De kracht van de Dow Jones Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt als een soort barometer. Een golden cross wijst erop dat het marktsentiment positief is. De kans is dan aanzienlijk dat de koers verder zal gaan stijgen. Een dead cross daarentegen geeft aan dat de koers waarschijnlijk verder zal gaan dalen. Althans dat zegt onze barometer, onze risico-indicator. Het gebruik van onze risico-indicator is echter niet leidend. Onze fundamentele visie is het belangrijkst. De fundamentele visie komt tot stand door naar waarderingen te kijken en naar interacties op de financiële markten. Het is een persoonlijke analyse in hoeverre beleggingen over- of ondergewaardeerd zijn. Beleggen is immers het aankopen van effecten die op basis van onze fundamentele mening ondergewaardeerd zijn en waarvan een (aanzienlijke) stijging mag worden verwacht. Het analyseren van beleggingen op over- of onderwaardering is moeilijk. Zeker op korte termijn komt het regelmatig voor dat een koers zich anders beweegt, dan vooraf verondersteld. Je kunt beter effecten kopen die ondergewaardeerd zijn en waarover steeds meer beleggers dezelfde conclusie trekken. Met andere woorden, steeds meer kopers dienen zich aan waardoor zij de koers van het aangekochte effect opdrijven. Onze risico-indicator laat met een bepaalde waarschijnlijkheid zien in hoeverre steeds meer aanhangers overtuigd raken van een bepaalde beweging. Vorig jaar zijn wij begonnen met een analyse van de Dow Jones-index. De meest bekende Amerikaanse aandelenindex met de 30 grootste ondernemingen. Sinds vorig jaar augustus herhalen wij onze analyse iedere 3 maanden. Is het mogelijk om met de Golden Crosses beleggingsmethode de beurs te verslaan? Wij hopen u uiteraard te kunnen overtuigen van onze aanpak. Wij realiseren ons dat deze beleggingsmethode niet in elke tijdsperiode werkt, maar op de lange termijn moet de aanpak uiteraard waarde toevoegen. Wij spreken in al onze uitingen altijd over kansen, want zekerheden worden niet verkocht in de financiële wereld. En degene die bepaalde rendementen als zekerheden verkopen, dienen bij voorbaat te worden gewantrouwd. Wij vervolgen in deze nieuwsbrief in 5 stappen ons onderzoek omtrent de kracht van de Dow Jones-index. Geeft het analyseren van de 30 bedrijven uit de Dow Jones-index ons extra informatie over de vermoedelijke richting van de trend? 1. Wat is de status van onze risico-indicator voor de Dow Jones index? Als alle 30 onderliggende ondernemingen in koers stijgen, zal het u niet verbazen dat de Dow Jones-index stijgt. En als ze alle 30 dalen, zult u ook begrijpen dat de index daalt. Maar vaak is de praktijk anders. Er zijn zowel bedrijven die bewegen in opgaande als in neergaande trends binnen één index, zoals de Dow Jones. De Dow Jones-index noteert nog steeds in dezelfde golden cross-fase als vorig kwartaal. Er is volgens onze risico-indicator dus sprake van een lange termijn opgaande trend. Sinds 5 augustus heeft de Dow Jones in de eerste fase in een krachtige opgaande trend bewogen. De koers noteerde toen boven de blauwe lijn, het 50-daags w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 1

2 voortschrijdend gemiddelde. Echter, sinds begin september is de kracht van de trend afgenomen. De koers noteert sindsdien tussen beide voortschrijdende gemiddelde lijnen. Wanneer de koers meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de blauwe lijn noteert, dan stijgt statistisch de kans dat de rode lijn getest gaat worden. Vooralsnog is dit niet gebeurd, maar ver is de koers niet meer verwijderd van de rode lijn. De verkiezingen van morgen worden doorslaggevend. Blijft de golden cross het komende kwartaal in stand en is een koers rond het 200-daags weer het ideale aan- c.q. bijkoop moment of krijgen wij na dinsdag te maken met een mogelijke trend ommekeer? Helaas kan onze risico-indicator hier geen antwoord op geven. Wel betekent de huidige status van de grafiek dat er geen sprake is voor verkiezingsvrees, want anders had ons inziens de koers nu reeds beduidend lager gestaan. Op basis van onze risico-indicator, onze benchmark, mag met een redelijke waarschijnlijkheid verwacht worden dat de Dow Jones verder zal stijgen. De hoofdtrend is positief. 2. Wat is de status van de risico-indicator voor de 30 onderliggende bedrijven? Naast de hoofdtrend van de index kunnen wij met onze risico-indicator ook de status van de onderliggende individuele bedrijven toetsen. Hoe meer bedrijven er binnen de index in een golden cross-fase bewegen, des te breder wordt de stijging van de index gedragen. Momenteel noteren maar liefst 22 van de 30 bedrijven, 1 minder dan tijdens de vorige analyse op 5 augustus, in een golden cross-fase. De trend is hiermee krachtig en niets wijst op een korte termijn daling op basis van onze risico-indicator. Op basis van het aantal onderliggende golden crosses kunnen wij momenteel niet negatief zijn voor de Dow Jones index. Het zou te makkelijk zijn om te roepen dat nu het er zoveel zijn, dat het bijna niet beter kan. Analyse Dow Jones Index (aantal golden crosses per peildatum) Onderneming M ja ja nee nee nee ja ja ja American Express nee nee nee nee nee nee nee ja Apple ja ja ja nee nee nee nee ja Boeing ja ja ja nee nee nee nee ja Caterpillar nee nee nee nee nee ja ja ja Chevron nee nee nee nee nee ja ja ja Cisco Systems ja ja ja nee nee ja ja ja Coca Cola ja nee nee nee ja ja ja nee Du Pont ja ja nee nee nee ja ja ja Exxon Mobil nee nee nee nee nee ja ja nee General Electric nee ja ja ja ja ja ja nee Goldman Sachs ja ja ja nee nee nee nee ja Home Depot ja ja ja ja ja ja ja nee IBM nee nee ja nee nee ja ja ja Intel ja nee nee nee ja ja ja ja Johnson & Johnson ja nee nee nee ja ja ja ja JP Morgan Chase ja ja ja nee nee nee ja ja McDonalds nee ja ja ja ja ja ja nee Merck ja nee nee nee nee ja ja ja Microsoft ja nee ja ja ja ja nee ja Nike ja ja ja ja ja nee nee nee Pfizer ja ja ja nee nee nee ja ja Proctor & Gamble ja nee nee nee ja ja ja ja Travelers Companies ja ja nee nee ja ja ja ja United Technologies ja ja nee nee nee ja ja ja United Health Group ja ja ja ja nee ja ja ja Verizon nee ja nee nee nee ja ja nee Visa ja ja ja ja ja ja ja ja Wal-Mart ja ja nee nee nee ja ja ja Walt-Disney ja ja ja nee nee nee nee nee Maar toch is er wel degelijk een verzwakking gaande. Kijk naar de kleuren die wij ieder aandeel hebben meegegeven. Stevige golden crosses, stijgende trends, zijn aandelen die een ja en in een groen gekleurd vakje noteren. Stevige dead crosses, dalende trends, zijn aandelen met de notificatie nee in een rood vakje. Het zal u opvallen dat er ook nog andere combinaties zijn. Bijvoorbeeld Apple. Vorig kwartaal stond Apple in een dead cross nee, maar met een groene achtergrond. Dit wees erop dat de koers reeds minimaal 3 beursdagen boven de rode lijn noteerde. De kans steeg daardoor statistisch gezien dat een golden Totaal w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 2

3 cross zou gaan volgen. Dit is begin september ook gebeurd. Daardoor noteert Apple nu in een stevige golden cross. Wall-Mart Stores daarentegen heeft nu de combinatie golden cross ja, maar met een rode achtergrond. De koers heeft begin oktober meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn genoteerd. Sindsdien heeft het aandeel geen koers kunnen vormen die meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven de rode lijn noteert. Hierdoor stijgt statistisch de kans dat komend kwartaal Wall-Mart Stores in een dead cross-fase noteert. Een lange termijn dalende trend. Opvallend in de tabel op de vorige bladzijde is dat het aantal rode cellen aan het toenemen is. Dit betekent dat een steeds grotere groep bedrijven meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde noteert. Dit zijn zowel bedrijven die al in een dead cross noteren (combinatie nee met rood ), maar ook bedrijven die nog in een golden cross-fase bewegen, maar waarbij de koers onder de rode lijn noteert (combinatie ja met rood ). De stijging van 7 naar 12 rode bedrijven impliceert een verzwakking van de onderliggende trend. Het aantal dead crosses gaat waarschijnlijk toenemen! De kracht van de trend is in de breedte positief, maar in kracht duidelijk aan het afnemen. 3. Hoe betrouwbaar is de huidige golden cross in de Dow Jones-index? Warren Buffett investeert nooit in beleggingen die hoog gewaardeerd zijn. Wees niet hebzuchtig wanneer anderen dit zijn. Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn, is één van zijn bekende uitspraken. Één blik op de lange termijn grafiek van de Dow Jones (zie volgende bladzijde) leert ons dat de meest recente golden cross van afgelopen april plaatsvond rond het hoogste koersniveau ooit. Het lijkt er dus op dat iedereen hebzuchtig is. De betrouwbaarheid van golden crosses verschilt w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 3

4 naar onze mening. Een golden cross na een koersdaling van 50% of meer is ons inziens het meest interessant. Dan hebben we namelijk te maken met de uitspraak: Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn. De recente koerscorrectie van begin dit jaar was er één van korte paniek, maar ons inziens niet de grote correctie zoals bijvoorbeeld na de kredietcrisis. Een golden crosssignaal zoals die van april, niet ver verwijderd van het all-time-high, vergroot de kans op een false move. Een vals koopsignaal wat spoedig wordt gevolgd door een nieuwe correctiefase. De betrouwbaarheid van het huidige golden cross-signaal is laag. 4. Levert het handelen enkel op basis van golden en dead crosses rendement op? Om de kracht van de golden en dead cross duidelijk te maken hebben wij een analyse gemaakt van het zuiver volgen van golden- en dead cross signalen vanaf 1 januari 2000 (zie tabel op de volgende bladzijde). Daarbij hebben wij in ons onderzoek de eerste transactie pas gedaan bij de eerste golden cross na 1 januari In de rendementsberekening is geen rekening gehouden met dividend en kosten. Het begin van deze eeuw kenmerkte zich door de ICT-crisis. Deze crisis veroorzaakte ook bij de Dow Jones-index verschillende verlies perioden. Ten opzichte van onze eigen AEX-index waren de verliezen in die periode echter mild. Het uiteindelijke rendement vanaf de eeuwwisseling ligt voor de Golden Crosses-methode slechts 0,5% hoger dan voor de buy-and-hold strategie. Een belegger die de buy-and-hold strategie had toegepast en tegen de slotkoers van 31 december 1999 had gekocht, had nu een rendement behaald van ca. 55,6%. De belegger die bij iedere golden cross tegen de slotkoers van de dag had gekocht en op iedere daarop volgende dead cross tegen de slotkoers had verkocht, had een rendement behaald van ruim 56,2%. De Golden Crosses-beleggingsmethode heeft vooral toegevoegde waarde in perioden dat beurzen een crisis doormaken. Verliezen worden dan beperkt. De slechtste beleggingsperiode op basis van onze risico-indicator was tijdens de ICT-crisis met een negatief rendement van 14,23%. Maar de tabel laat zien dat er tijdens de kredietcrisis geen transactie was met een verliesresultaat! Ondanks dat de rendementen van beide methoden vrijwel gelijk aan elkaar zijn, geeft de Golden Crosses beleggingsmethode aanzienlijk minder stress. De beste golden cross-fase in de Dow Jones was overigens de periode 3 januari 2012 t/m 11 augustus 2015 met een winst van 40,38%. Momenteel bevindt de Dow Jones-index zich in een golden cross-fase. Voorlopig staat deze periode op een tussentijds verlies van bijna 1%. Dit verlies is pas afgelopen week ontstaan door de toenemende angst voor de verkiezingsuitslag. Het rendementsverschil tussen de buy-and-hold strategie en de Golden Crosses Beleggingsmethode is klein. Enkel in perioden van sterk dalende trends bewijst onze risico-indicator zijn toegevoegde waarde. Van de 18 golden crosses sinds de eeuwwisseling zijn er 11 verlieslatend (inclusief de huidige golden cross-fase)! Onze risico-indicator signaleert ook geen crashes. Dus plotselinge sterke koersdalingen vanuit een golden cross-fase worden niet vooraf gesignaleerd. Een beurscrash zoals in 1987 had onze risico-indicator niet kunnen voorkomen. Ondanks dat er vanaf 1 januari 2000 geen rendementsverschil is in beide methoden, vinden wij het lagere risico een groot voordeel. Overigens realiseren wij ons dat het startpunt van de vergelijking van de 2 methoden arbitrair is. Wij hadden perioden kunnen rapporteren waarin de Golden Crosses beleggingsmethode superieur was, maar andersom waren er ook perioden waarbij de buy-and-hold w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 4

5 strategie tot betere rendementen had geleid. Onderzoeken van derden wijzen uit dat op de Amerikaanse beurzen over lange perioden geen toegevoegde waarde blijkt van de risico-indicator. De rendementen zijn ongeveer gelijk. Maar ook de onderzoeken van derden wijzen uit dat het risico van de beleggingsmethode op basis van golden- en dead crosses lager ligt. De lange termijn bewijst dat gedisciplineerd handelen op basis van golden crosses geen waarde toevoegt, maar ook geen rendement kost. Analyse Dow Jones-index vanaf 1 januari 2000 Datum Status cross Index Rendement Cum. Rendement Rendement Cum. Rendement in % Cum. Rendement in % in punten in punten in punten in % Golden Crosses methode Buy-and-hold strategie Beginstand 11497, Golden 10323, Dead 10652,19 328,27 328,27 3,18% 3,18% -7,35% Golden 11260, Dead 10707,6-553,01-224,74-4,91% -1,89% -6,87% Golden 10903, Dead 10495,2-408,1-632,84-3,74% -5,56% -8,71% Golden 10450, Dead 10466,3 16,2-616,64 0,16% -5,41% -8,97% Golden 10591, Dead 10290,8-300,39-917,03-2,84% -8,10% -10,49% Golden Dead 10416,19-560, ,84-5,11% -12,79% -9,40% Golden 10501, Dead 9007, , ,89-14,23% -25,20% -21,65% Golden 8491, Dead 10046, , ,12 18,31% -11,50% -12,62% Golden 10120, Dead 9815,33-304, ,03-3,01% -14,17% -14,63% Golden 10494, Dead 10493,19-1, ,07-0,01% -14,18% -8,73% Golden 10690, Dead 10397,29-292, ,81-2,74% -16,53% -9,57% Golden 10633, Dead 10238,76-394, ,55-3,71% -19,63% -10,95% Golden 10912, Dead 13056, ,15-266,4 19,65% -3,83% 13,57% Golden 8280, Dead 10018, , ,14 20,98% 16,35% -12,86% Golden 10829, Dead 11320,71 491, ,17 4,53% 21,62% -1,53% Golden 12397, Dead 17402, , ,63 40,38% 70,72% 51,37% Golden 17495, Dead 16151, , ,2-7,68% 57,61% 40,48% Golden 18053, Eindstand 17888,28-165, ,88-0,92% 56,16% 55,59% Rendement Buy-and-Hold strategie: Rendement Golden Crosses Beleggingsmethode: in punten 6391,16 in punten 5457,88 in % 55,59% in % 56,16% Aantal Golden Crosses Wat is onze fundamentele visie? Onze analyse of een belegging interessant is of niet dient echter te beginnen met de vraag of de belegging fundamenteel interessant is? Is de belegging niet overgewaardeerd? Want als de w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 5

6 fundamentele visie negatief is, kan de risico-indicator nog zo positief zijn, de fundamentele visie dient te prevaleren! Onze fundamentele visie is nog steeds negatief. De waarderingen voor met name Amerikaanse aandelen zijn ons inziens in zijn algemeenheid te hoog en voornamelijk gebaseerd op het ruime monetaire beleid van de centrale banken. Wij hechten veel waarde aan de zogenoemde CAPEwaarderingsmaatstaf. Deze Cyclically Adjusted Shiller PE is door econoom Robert Shiller geïntroduceerd. In de berekening van zijn indicator/ratio wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar gecorrigeerd voor inflatie. Door het gebruik van een periode van 10 jaar wordt het effect van de economische cyclus op een bepaald moment verminderd. Voor meer achtergrond informatie over deze waarderingsmaatstaf verwijzen wij u graag naar onze nieuwsbrief met de titel Carnaval op de beurs: polonaise welke wij in week 6 hebben gepubliceerd. Uit nevenstaande grafiek, gemaakt door Star Capital, blijkt de overwaardering van Amerikaanse aandelen. De CAPE waarderingsmaatstaf is historisch gezien hoog, wat resulteert in een diep rode kleur. De ratio noteert momenteel 25,82 voor de S&P500 (voor de Dow Jones is deze niet bekend). Wij gaan er vanuit dat dit ook van toepassing is voor de waardering van de aandelen in de Dow Jones-index. De aanpak van Star Capital komt op ons zeer gedegen over en sluit aan bij onze waarderingsinzichten. Het historisch gemiddelde van de CAPE index ligt op 16,70 en de mediaan op 16,05. Volgens de CAPE ratio is de Amerikaanse beurs dus in historisch perspectief circa 35% overgewaardeerd. w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 6

7 Ook de bedrijfswinsten in de VS staan al meerdere kwartalen onder druk (zie nevenstaande grafiek). Terwijl beurskoersen nog steeds rond het all-time high noteren, dalen de onderliggende winsten van corporate Amerika. Dit betekent dat er sprake is van divergentie tussen winsten en beurskoersen. Op lange termijn moet deze discrepantie gaan corrigeren. Fundamenteel gezien zijn de waarderingen van Amerikaanse aandelen hoog. Wij zijn fundamenteel negatief. Conclusie: Onze kwartaalanalyse heeft momenteel de volgende status: 1. Huidige status risico-indicator: POSTIEF 2. Breedte van de trend: NOG POSITIEF, MAAR AFNEMEND 3. De hoogte van de trend: NEGATIEF 4. Betrouwbaarheid van de indicator lange termijn: NEUTRAAL 5. Fundamentele waardering: NEGATIEF Onze risico-indicator voor de Dow Jones-index geeft aan dat de index in een lange termijn stijgende trend beweegt. Deze stijging wordt momenteel breed gedragen doordat 22 van de 30 onderliggende bedrijven zich in een golden cross-fase bevinden. Daarentegen noteren 12 van de 30 bedrijven meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn. Dit wijst op een mogelijke toename van het aantal onderliggende dead crosses, dalende trends. Fundamenteel zijn de waarderingen zeer hoog en de Dow Jones index bevindt zich nog steeds niet ver van het all-time high. Hierdoor is het huidige golden cross-signaal minder betrouwbaar. De bedrijfswinsten in de VS zijn al kwartalen aan het dalen en ook de economische groeicijfers zijn wisselend. Aangezien de Golden Crosses- beleggingsmethode de meeste waarde hecht aan de fundamentele visie, zien wij weinig opwaarts potentieel voor de Dow Jones-index. Derhalve blijft het verstandig om een onderweging in de beleggingsportefeuille toe te passen voor Amerikaanse aandelen. Wij achten de kans groot dat er in de nabije toekomst een nieuwe correctie zal plaatsvinden. Of de verkiezingen de druppel zullen zijn die de correctie in gang zetten valt vooraf niet te bepalen. Waakzaamheid is geboden wat bereikt kan worden door relatief defensief te beleggen. Het missen van potentiële winst in het geval van een beursstijging voelt beter aan dan een forse waardedaling van uw portefeuille in het geval van een forse correctie. Wij blijven waakzaam voor Amerikaanse aandelen, ondanks dat onze risico-indicator daar geen aanleiding toe geeft. Wij hebben er voor gekozen onze de Dow Jones analyse te publiceren voor de verkiezingen in plaats van de gebruikelijke publicatiedatum van aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag zal de beurs er waarschijnlijk totaal anders voor staan. Hopelijk ten positieve, maar een zekerheid is dit allerminst. w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 7

8 Disclaimer Golden Crosses B.V.: Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing. Verkorte disclaimer: Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een persoonlijk advies. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen. Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses. Het intellectueel eigendom van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses. De gehele disclaimer kunt u lezen op de website w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 8

De kracht van de Dow Jones

De kracht van de Dow Jones De kracht van de Dow Jones Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt

Nadere informatie

De kracht van de Dow Jones

De kracht van de Dow Jones De kracht van de Dow Jones Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt

Nadere informatie

AEX-analyse. Stap 1: Wat is de status van onze risico-indicator voor de AEX-index?

AEX-analyse. Stap 1: Wat is de status van onze risico-indicator voor de AEX-index? AEX-analyse Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt als een soort

Nadere informatie

Kracht van de trend AEX index

Kracht van de trend AEX index Kracht van de trend AEX index Gaat de AEX stijgen of dalen? En welke aandelen binnen de AEX moet ik dan kiezen? Dit zijn de gebruikelijke vragen die wij regelmatig van onze volgers krijgen. Volgers die

Nadere informatie

AEX-analyse. AEX-analyse: 17 februari 2017

AEX-analyse. AEX-analyse: 17 februari 2017 AEX-analyse Ieder kwartaal analyseren wij de kracht van de trend in de AEX-index met als doelstelling om een gedegen voorspelling te geven over de vermoedelijke richting in het komende kwartaal. Veel langer

Nadere informatie

Kracht van de trend AEX index

Kracht van de trend AEX index Kracht van de trend AEX index Ten opzichte van 3 maanden terug, de publicatie van onze laatste AEX-analyse, is de AEX 21 punten gestegen. Dit terwijl wij toen zeer terughoudend waren voor het opwaartse

Nadere informatie

Angst en hebzucht. 24-Uurtje: 6 januari 2017

Angst en hebzucht. 24-Uurtje: 6 januari 2017 Angst en hebzucht Beleggers worden over het algemeen gedreven door 2 emoties; angst en hebzucht. De ene belegger slaat door naar de angst kant, de andere naar de hebzucht kant. Het afgelopen jaar werd

Nadere informatie

Kracht van de trend AEX index

Kracht van de trend AEX index Kracht van de trend AEX index Ieder kwartaal analyseren wij de kracht van de trend op basis van de Golden Crosses risico-indicator. Een risico-indicator die wij strikt toepassen in ons beleggingsbeleid.

Nadere informatie

De AEX-analyse. AEX-analyse: 18 november 2016

De AEX-analyse. AEX-analyse: 18 november 2016 De AEX-analyse Ten opzichte van 3 maanden terug, de publicatie van onze laatste AEX-analyse, is de AEX met ruim 7 punten gedaald. Dit komt overeen met onze fundamentele visie dat wij weinig opwaarts potentieel

Nadere informatie

DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE

DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE Introductie en achtergrond Graag maken wij u deelgenoot van onze Golden Crosses beleggingsmethode gebaseerd op een unieke beleggingsvisie en filosofie. De naam Golden

Nadere informatie

De Golden Crosses beleggingsmethode

De Golden Crosses beleggingsmethode De Golden Crosses beleggingsmethode Introductie en achtergrond De door ons ontwikkelde Golden Crosses beleggingsmethode wordt al meer dan 10 jaar toegepast. Graag maken wij iedereen deelgenoot van deze

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 Succes op Lange Termijn Ik heb onlangs de Angie s Angels strategie besproken tijdens 1 van onze wekelijkse Strategie van de week video s, die enkel toegankelijk zijn

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008?

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Karel Mercx Sinds september weer terug bij Beleggers Belangen Beleggingsspecialist RTL Z Beursspel (2015) Beurstwitteraar van het jaar (2014)

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Gemiddelden

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar Beurs Trends Online Nieuwsbrief Jullii 2012,, Ediittiiee 17 Europese leiders besloten in de nacht van 28 op 29 juni dat het ESM noodfonds direct de noodlijdende bankensector in Spanje kan helpen en ook

Nadere informatie

Blog 26 september 2016

Blog 26 september 2016 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Super Cycles Blog Week van de Belegger (deel I) Super Cycles & Mega Markets signaleren nieuwe bullmarket Welkom in de Week van de Belegger 2016. Op de eerste dag vallen

Nadere informatie

Stabiele wisselkoersen

Stabiele wisselkoersen Stabiele wisselkoersen Volgens Trump komt er binnen afzienbare tijd een einde aan alle valutamanipulaties door centrale banken. Sneller dan wij met zijn allen nu voor mogelijk houden was dit zijn standpunt

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

Ontdek beleggingskansen met technische analyse

Ontdek beleggingskansen met technische analyse Online Seminar Beleggen Ontdek beleggingskansen met technische analyse Bas Heijink Technisch Analist ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 10 september 2013

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Maartse buien. 24-Uurtje: 10 maart 2017

Maartse buien. 24-Uurtje: 10 maart 2017 Maartse buien Maartse buien worden ze wel genoemd. In deze periode van het jaar kunnen buien voorkomen met veel regen, maar ook met sneeuw en hagel. Het typeert de overgang van de winter naar de lente.

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2009 Bedrijfsomschrijving: Berkshire Hathaway De kredietcrisis heeft een schokgolf verzoorzaakt van verkopen op de effectenbeurzen die slechts zelden gebeurt.

Nadere informatie

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen.

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Tijdens het schrijven van deze bijdrage vergadert de NAVO en verhoogt de spanning in Ukraine. Onzekerheid is dé katalysator die beleggers doen huiveren! In

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts 5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts Wilt u een aandeel kopen als het net onder een bepaalde koers gezakt is? Wilt u uw positie verkopen als u op 30% koerswinst staat? Hebt u misschien

Nadere informatie

Workshop 25 juni 2003

Workshop 25 juni 2003 Workshop 25 juni 2003 StockVision 2003. Alle rechten voorbehouden. Beleggen houdt in dat u risico neemt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en

Nadere informatie

Burn-out in arbeidsbeloning

Burn-out in arbeidsbeloning Burn-out in arbeidsbeloning Door economen wordt er voortdurend op gehamerd dat onze productiviteit naar boven moet. Productiviteit wordt gezien als de relatie in de economie waarmee productiemiddelen kunnen

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Een uniek overzicht van 20 vaststellingen - doorgaans ivm de Amerikaanse (aandelen)markt om even over na te denken.

Een uniek overzicht van 20 vaststellingen - doorgaans ivm de Amerikaanse (aandelen)markt om even over na te denken. Een uniek overzicht van 20 vaststellingen - doorgaans ivm de Amerikaanse (aandelen)markt om even over na te denken. 1) Koers/Cashflow aandelen op hoog niveau. 2) De Buffett indicator geeft aan dat de beurs

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Hedging strategies: Turbo

Hedging strategies: Turbo Hedging strategies: Turbo Hedging van aandelenposities met een Turbo short p. 2 Index 1. Inleiding 3 Principes 3 2. Voordeel van een Turbo tegenover een optie 4 Risico 4 Hefboom 4 3. Scenario s voor een

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011. Gaat de zon weer schijnen tussen de wolken door. Tijd 09:06 uur. Na de zeer sterke stijging afgelopen vrijdag en een degelijk Wall Street stijgen de indices

Nadere informatie

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Stop orders p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Stop loss order 4 3. Stop limit order 5 Inleiding Met een stop order geeft u aan vanaf welke koers u bereid bent te kopen of verkopen. Die koers

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Welkom AEX DSM ING. Klik om u direct aan te melden voor een abonnement op http://www.wavisie.nl/ AEX brak wéér uit; klimt nu verder naar 375...

Welkom AEX DSM ING. Klik om u direct aan te melden voor een abonnement op http://www.wavisie.nl/ AEX brak wéér uit; klimt nu verder naar 375... Welkom AEX DSM ING Geachte lezer, December 2012 Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op de AEX. Bovendien zijn twee aandelen geselecteerd met

Nadere informatie

ASML Call Spread. 15 januari Analyse:

ASML Call Spread. 15 januari Analyse: ASML Call Spread 15 januari 2016 Analyse: Volgende week komt ASML met kwartaalcijfers. De koers van het aandeel is de afgelopen maanden behoorlijk teruggezakt. Rond de zone 70-72 ligt een belangrijk steunniveau.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal?

Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal? Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal? De voorbije week raasde een nooit geziene storm door de straten van New York. Metershoge golven brachten het schip de HMS Bounty

Nadere informatie

ING Financials & Homebuilders Income Note

ING Financials & Homebuilders Income Note Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober 2016 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Visie

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beursdagboek 29 Oktober 2013.

Beursdagboek 29 Oktober 2013. Beursdagboek 29 Oktober 2013. Niemand gelooft meer in een daling van de financiële markten. Tijd 11:20 uur. Na een week in de Turkse zon ben ik weer achter de schermen. Ik heb een week rustig kunnen nadenken

Nadere informatie

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Invelen op positieve ontwikkelingen Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Deelt u met Van Lansbot het vertrouwen in de Europese aandelenmarkt? En bent u daarom op zoek naar

Nadere informatie

Praten als Brugman. 24-Uurtje: 16 september 2016

Praten als Brugman. 24-Uurtje: 16 september 2016 Praten als Brugman De franciscaanse monnik Brugman hield in de 15 de eeuw een aantal vurige preken met als doel het stichten van een nieuw klooster in Amsterdam. Zijn preken lieten zoveel indruk achter

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien?

Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien? Hoeveel zwarte zwanen krijgen we nog te zien? De SP500 doorbrak in juli zijn weerstandslijn op 2130 punten. Sinds die doorbraak vliegen zwarte zwanen met zwermen over ons heen maar de index houdt zich

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Week van de Belegger (deel V) Turbo s en 10-stappenplan Koopsignaal Wall Street met het 10-Stappenplan Op Wall Street zie ik thans, zeker in de huidige dip, een

Nadere informatie

Leer beleggen met Technische Analyse, deel 2 van 3. Deel 2 Mijn Marktlens

Leer beleggen met Technische Analyse, deel 2 van 3. Deel 2 Mijn Marktlens Leer beleggen met Technische Analyse, deel 2 van 3 Deel 2 Mijn Marktlens Amsterdam, juni 2016 Doelstelling Marktlens componenten begrijpen Marktlens bevindingen interpreteren Routes uitzetten Mijn Chart

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Technische Analyse Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Technische Analyse INTERMEDIATE p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Grafische technische analyse 4 Patronen 4 Kop-schouder Top formatie

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT: BESI

ONDERZOEKSRAPPORT: BESI RISICO BELEGGING: 8/10 Succesvol én veilig beleggen www.succesvolen-veiligbeleggen.com Hamish Maertens ONDERZOEKSRAPPORT: BESI Het aandeel BESI heeft al heel wat volatiliteit ondergaan, maar is het koopwaardig?

Nadere informatie

Historische uitbraken in VS én EU!

Historische uitbraken in VS én EU! DJ S&P 500 DAX FTSE AEX Unilever SLOT Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl staat WAvisie in dit rapport stil bij de historische uitbraken in de VS en EU en wat dit betekent voor AEX. Bovendien

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Wordt ook China afgewaardeerd door de rating bureaus? Tijd 09:40 uur. Vanochtend rond acht uur zat ik voor de koersschermen. De opening van de futures

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics VFB 10 de T.A. - DAG Meten is Weten Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock VFB 10 de T.A. - DAG 7 Tips om het rendement van uw portefeuille

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Golden Crosses Dead Crosses

Golden Crosses Dead Crosses SIGNALEN WEEK 52: Golden Crosses Dead Crosses ishares MSCI Developed Markets Property Yield (negeren) GEEN ishares Global Corporate Bond ETF (negeren) Advies: lees de opmerkingen onder hoofdstuk 2: Status

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

Anders denken. 24-Uurtje: 9 september 2016

Anders denken. 24-Uurtje: 9 september 2016 Anders denken Heeft u ooit belegd in effecten waarin u helemaal geen vertrouwen heeft? Waarvan u eigenlijk denkt dat ze gaan dalen. Waarschijnlijk belegt u enkel in beleggingen waarmee u verwacht winst

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Indexabonnement analyse 20 mei 2006

Indexabonnement analyse 20 mei 2006 Indexabonnement analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 Vanaf vandaag voegen we een onderdeel toe aan het marktbericht, namelijk de financiele astrologie. Niet dat we nu denken dat dit het helemaal is, maar we

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie