Dr. E. Vandermarliere wil ik bedanken voor het controleren van de context en opmaak.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dr. E. Vandermarliere wil ik bedanken voor het controleren van de context en opmaak."

Transcriptie

1 . Woord vooraf Naar aanleiding van de module MLT_08 Eindwerk heb ik dit eindwerk geschreven met als titel Immunohistochemische benadering van borstkankerstamcellen. Het was een zeer boeiende maar ook zeer intensieve zoektocht waarvoor zeker meerdere personen bedankt moeten worden. Als eerste wil ik alle MLT ers van het N. Goormaghtigh Instituut voor Pathologische Anatomie bedanken. Zij moesten naast hun dagdagelijks werk, tijd maken om mijn soms lastige vragen te beantwoorden. Ook wil ik professor M. Praet en professor P. Pauwels bedanken om mij toe te laten op de dienst pathologische anatomie. Graag zou ik Dr. K. Lambein bedanken, het was een lange weg voor ons beiden met tegenslagen maar ook veel successen. Ik wil haar ook bedanken voor alle tijd die nog na mijn onderzoekstage in het project werd gestopt en voor het verbeteren van vele fouten. Mijn stagebegeleidster Dr. Sc. N. Kellner bedank ik met veel plezier. Haar peptalkjes tijdens de stagebezoeken waren belangrijk voor mij alsook de tijd die ze nam om de vele vragen te beantwoorden en voor het corrigeren van fouten in mijn eindwerk. Dr. E. Vandermarliere wil ik bedanken voor het controleren van de context en opmaak. Als laatste wil ik mijn ouders bedanken voor de vele steun tijdens mijn studies en ook voor het financieren van de voorbije drie jaren. Zonder hen was dit niet mogelijk. Dit eindwerk is het resultaat geworden van veel overuurtjes en toch ook wat bloed, zweet en tranen. Niet enkel het schrijven van de literatuurstudie maar ook de onderzoekstage liet mij meer en meer ontpoppen. Beste lezer ik hoop dat ik U wat meer kennis kan geven over het meer en meer besproken thema kankerstamcellen. 1

2 . Samenvatting De kankerstamcelhypothese is een hypothese waar momenteel op experimenteel vlak weinig over gekend is. De meeste bewijzen zijn dan ook afkomstig uit dierenproeven en cellijnen. Er is dus nood aan bewijzen op histologisch vlak. In de literatuurstudie wordt de volledige theorie rond de kankerstamcelhypothese beschreven. Het hoofdstuk 2.1 handelt over de stamcellen, daarin wordt de definitie stamcel verklaart. Hoofdstuk 2.2 is het belangrijkste gedeelte dat handelt over de kankerstamcelhypothese. Hierin wordt de evolutie van de kankermodellen en de bijhorende dierenproeven besproken. Het hoofdstuk 2.3 handelt over borstkankerstamcellen. Het doel van dit eindwerk is deze cellen immunohistochemisch aan te tonen. In dit gedeelte van de literatuurstudie wordt het experimenteel bewijs van het bestaan van borstkankerstamcellen uitgebreid besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de merkers ALDH, CD24, CD44, CD133 en Oct4, die gebruikt worden tijdens het experimentele gedeelte van het eindwerk, besproken. Het laatste hoofdstuk van de literatuurstudie handelt over de gebruikte immunohistochemische methode. Het experimentele gedeelte van dit eindwerk wordt ingedeeld in twee stukken; het op punt stellen van de merkers en het scoren van patiëntenweefsel na aankleuring. Deze indeling loopt ook door in het gedeelte resultaten. Als besluit kan gesteld worden dat het nog vroeg is om te concluderen dat borstkankerstamcellen immunohistochemisch aantoonbaar zijn in borsttumoren. Hiervoor is er meer onderzoek nodig. Wel kan er besloten worden dat de kleuring van de merkers ALDH, CD24 en CD44 op punt staat en verder kan gebruikt worden. Uit de scores kan er afgeleid worden in welke richting er meer onderzoek moet uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van de reeks borsttumoren die de tripel negatief zijn. 2

3 . Lijst met afkortingen en symbolen ABC AC133 Al ALDH AML CD CXCR4 CSC DAB DCIS DNA ESA GPI Avidine-biotinecomplex Antilichaam gericht tegen CD133 Antilichaam Aldehyde dehydrogenase Acute myeloïde leukemie Cluster of differentiation, differentiatiecluster CXC chemokine receptor of fusine, deze receptor bindt stromal derived factor Kankerstamcellen Diaminobenzidine Ductaal carcinoma in situ Desoxyribonucleïnezuur Epitheel specifiek antigeen Glycosylphosphatidylinositol, glycosylfosfatidylinositol Her2 Humaan epidermale groeifactor receptor 2 HRP I Lin mrna NOD/SCID RAM U WWB Horse radish peroxidase, mierikswortelperoxidase Intensiteit Lineage Messenger ribonucleïnezuur Non obese diabetic/severe combined immunodefiency Rabbit anti mouse, konijn anti muis Uitgebreidheid Warmwaterbad 3

4 . Verklarende woordenlijst Apoptose Autoloog Blastocyst Caco-2 Carcinogenen E-selectine Geprogrammeerde celdood Op zichzelf betrekking hebbend De fase in de ontwikkeling van het embryo waar een holte gevormd word met daar rond het blastoderm Deze onsterfelijk gemaakte cellijn bestaat uit humane epitheliale colorectale adenocarcinoom cellen Kankerverwekkende stoffen Een celadhesiemolecule dat enkel op endotheliale cellen voorkomt die geactiveerd werden door cytokines HeLa Een onsterfelijk gemaakte cellijn bestaand uit cervixcarcinoomcellen afkomstig van Henrietta Lacks Hoechst Klonogeen Matrix metalloproteïnases Osteopontine POU-familie Een kleuring van DNA op basis van fluorescentie die gebruikt kan worden in de fluorescentie microscopie en ook voor fluorescent geactiveerde celsortering In staat zijn om meerdere klonen van zichzelf te produceren Een groep enzymen die in staat zijn om extracellulaire matrix-proteïnen af te breken Een extracellulair structureel proteïne van het bot en andere weefsels. In het bot is het een belangrijke factor bij bothervorming Een familie van transcriptiefactoren die gerelateerd zijn met de ontwikkeling van het organisme. De famillie bevat het hypofyse specifieke Pit-1, de octameer transcriptiefactoren en het neurale Unc-86 transcriptiefactor P-selectine Een celadhesiemolecule aanwezig op geactiveerde endotheliale cellen en bloedplaatjes Tumorigeen Tumorinitiërend 4

5 . Lijst van tabellen en figuren Figuren Figuur 2-1: Drie genklassen die een doorslaggevende rol spelen in de beginfase van het kankerproces 12 Figuur 2-2: Schematische weergave van het stochastische en kankerstamcelmodel 14 Figuur 2-3: Weergave van de normale hematopoiese en acute myeloïde leukemie 16 Figuur 2-4: Mogelijke theorieën rond de oorsprong van kankerstamcellen 17 Figuur 2-5: Vergelijking van de celcyclus tussen tumorigene en niet tumorigene borstkankercellen 19 Figuur 2-6: Principe ABC methode 26 Figuur 3-1: NexES IHC Ventana 29 Figuur 4-1: Membranaire kleuring CD44 in een borsttumor 36 Figuur 4-2: Membranaire kleuring CD24 borstumor 37 Figuur 4-3: Cytoplasmatische kleuring ALDH in een levermetastase van borstkanker 39 Figuur 4-4: Kernkleuring Oct4 in levermetastase van borstkanker 40 Tabellen Tabel 2-1: Tumorontwikkeling in NOD/SCID muizen na injectie met kankercellen Tabel 3-1: Merker met bijhorende positieve controle Tabel 4-1: Score patiëntencoupes

6 . Inhoudsopgave Woord vooraf... 1 Samenvatting... 2 Lijst met afkortingen en symbolen... 3 Verklarende woordenlijst... 4 Lijst van tabellen en figuren... 5 Inhoudsopgave Inleiding, situatieschets en probleemstelling Literatuurstudie Stamcellen Kankerstamcellen Het ontstaan van kanker Klassieke hypothese versus alternatieve hypothesen Het stochastisch tumormodel Het hiërarchisch tumormodel of de kankerstamcelhypothese Het eerste experimenteel bewijs van het bestaan van kankerstamcellen Beperkingen bij de kankerstamcelhypothese Borstkankerstamcellen Ontdekking van CSC in borsttumoren Borsttumoren, hiërachisch of stochastisch model CD Normale functie De rol van CD44 in de kankerontwikkeling De functie van CD44 in borstkanker CD Normale functie De rol van CD24 in de kankerontwikkeling De functie van CD24 in borstkanker CD

7 Normale functie De rol van CD133 in de kankerontwikkeling Oct Normale functie van Oct Rol van Oct4 in de kankerontwikkeling ALDH Normale functie De functie van ALDH in borstkanker De avidine-biotinecomplex methode Materiaal en methode Inleiding Situering Immunohistochemische verwerking van formaldehyde gefixeerde in paraffine ingebed weefsel Coupes snijden Deparaffineren en rehydrateren van het weefsel Antigen retrieval Aankleuren van de antigenen Dehydrateren Op punt stellen van merker CD Reagentia Werkwijze Op punt stellen van merker CD Reagentia Werkwijze Op punt stellen van merker ALDH Reagentia Werkwijze Op punt stellen van merker CD Reagentia Werkwijze Immunohistochemische kleuring van Oct Reagentia

8 Werkwijze Resultaten Op punt stellen van merker CD Testen op adenoïden Op punt stellen van merker CD Testen op adenoïden Testen op tuba Op punt stellen van ALDH Testen op lever Op punt stellen van merker CD Immunohistochemische kleuring van Oct Scoren van het patiënten materiaal Principe Discussie Immunohistochemische kleuringen Scores van het patiënten materiaal Conclusie Literatuurlijst Bijlagen Bijlage 1 Gebruikte materialen Voor akkoord verklaring

9 Literatuurstudie 1 Inleiding, situatieschets en probleemstelling Kanker is een algemeen gekend begrip in de maatschappij. Toch zijn heel wat aspecten van het begrip kanker nog niet volledig duidelijk. In de continue zoektocht naar carcinogenen die aan de oorzaak van kanker kunnen liggen en therapieën die bepaalde vormen van kanker genezen, wordt het onderzoek naar de mogelijke oorsprong van kanker weinig bestudeerd. Dr. K. Lambein bood de kankerstamcelhypothese aan als eindwerkonderwerp. Een hypothese die sinds enkele jaren terug aan interesse wint. Het doel is om een immunohistochemische benadering van borstkankerstamcellen te vinden via in de literatuur beschreven merkers. Het experimenteel gedeelte van dit eindwerk vindt plaats in het Universitair Ziekenhuis Gent, meer specifiek in het N. Goormaghtigh Instituut voor Anatomische Pathologie. Daar beschikt men over alle nodige apparatuur om experimentele immunohistochemische kleuringen uit te voeren. Het grote probleem rond de kankerstamcelhypothese is dat de bewijzen voornamelijk uit dierenexperimenten en experimenten met cellijnen worden verkregen. Indien deze hypothese immunohistochemisch wordt bewezen op humaan tumorweefsel kan dit zorgen voor een belangrijke doorbraak. Het mogelijk klinisch belang van het kunnen aantonen van kankerstamcellen zette ons aan tot deze poging om borstkankerstamcellen immunohistochemisch aan te tonen. Om de kankerstamcelhypothese immunohistochemisch te ondersteunen is het belangrijk de juiste kankerstamcelmerkers te gebruiken. Daarom wordt er gekozen voor de merkers ALDH (aldehyde dehydrogenase), CD24, CD44, CD133 en Oct4. Het eerste doel is dus om deze merkers op punt te stellen voor een optimale immunohistochemische kleuring. Na de optimalisatie kan het patiëntenmateriaal gebruikt worden. De patiënten zijn vrouwen met een primaire ductale borsttumor die uitgezaaid is. Deze immunohistochemische kleuringen worden gescoord op de intensiteit en uitgebreidheid van de aangekleurde biomoleculen ALDH, CD24, CD44, CD133 en Oct4. 9

10 Literatuurstudie Met deze experimenten wordt er gezocht naar opvallende kenmerken in de scores. Het streefdoel is een verband vinden tussen patiënten onderling zodat er eventueel verder onderzoek uitgevoerd kan worden. 10

11 Literatuurstudie 2 Literatuurstudie 2.1 Stamcellen Stamcellen worden teruggevonden in alle meercellige organismen. In zoogdieren zijn er twee grote types; namelijk de embryonale en niet-embryonale of somatische stamcellen. Embryonale stamcellen vormen de innerlijke massa van de blastocyst. Somatische stamcellen bevinden zich in kleine hoeveelheden in vele weefsels. Er wordt gedacht dat in weefsel een stamcelniche aanwezig is waar de somatische stamcellen rusten tot er vraag is naar nieuwe cellen. Voorlopig zijn in volgende volwassen weefsels stamcellen teruggevonden: hersenen, beenmerg, perifeer bloed, aders en slagaders, skeletspieren, huid, ingewanden, tanden, hart, lever, darm, ovarieel epitheel en de testis (4). Stamcellen worden gedefinieerd als cellen die zowel een asymmetrische als een symmetrische deling ondergaan. Een symmetrische deling is een deling waardoor een dochtercel ontstaat die identiek is aan de moederstamcel en dezelfde kenmerken bevat. Dit is een voorbeeld van zelfvernieuwing. De asymmetrische deling zorgt voor een meer gedifferentieerde dochtercel: de progenitorcel. De progenitorcel kan verschillende cellijnen produceren, maar kan niet aan zelfvernieuwing doen. De delingscapaciteit van de progenitorcel is beperkt en resulteert uiteindelijk in gedifferentieerde volwassen cellen (1,2). Het is van uiterst belang dat ongecontroleerde stamcelvernieuwing en celproliferatie vermeden wordt (2). Doordat stamcellen aan weefselvernieuwing en herstel bijdragen zijn ze zeer handig in de biotechnologie en geneeskunde (3). 11

12 Literatuurstudie 2.2 Kankerstamcellen Het ontstaan van kanker Het is algemeen geweten dat kanker ontstaat na een reeks mutaties in een cel waardoor de controle over de celdeling verloren gaat. Deze mutaties worden veroorzaakt door carcinogenen die aanwezig zijn in omgevingsfactoren zoals water, lucht en zonlicht. Ook via voedsel kunnen verschillende carcinogenen opgenomen worden. Daarnaast kunnen virussen en hormonen aan de oorzaak liggen van bepaalde kankertypes. Als laatste kunnen erfelijke factoren een rol spelen in het ontstaan van kanker. Het proces van tumorvorming is een opeenstapeling van mutaties in de proto-oncogenen en de tumorsuppressorgenen van de cel. Daarnaast kunnen ook mutaties ontstaan in de DNA-herstelgenen die in normale toestand mutaties herstellen of apoptose induceren (Figuur 2-1). Dit proces kan maanden tot jaren duren voordat er een waarneembare tumor ontstaat. Door de opeenstapeling van mutaties krijgen de tumorcellen vele selectievoordelen waardoor hun overleving, groei en uitzaaiing gegarandeerd worden (5,6,12). Figuur 2-1: Drie genklassen die een doorslaggevende rol spelen in de beginfase van het kankerproces 12

13 Literatuurstudie Klassieke hypothese versus alternatieve hypothesen Volgens de klassieke hypothese bestaat een tumor uit een groepje cellen die allemaal in staat zijn om uit te groeien tot een nieuwe tumor. Met andere woorden elke kankercel is klonogeen en dus verantwoordelijk voor de groei en uitzaaiing van de tumor. Rond 1960 werd er geëxperimenteerd met tumorcellen via autologe subcutane injectie van tumorcellen ter hoogte van de dij van kankerpatiënten. Slechts wanneer meer dan 10 6 tumorcellen geïnjecteerd werden kon een tumor groeien. Wanneer een grote hoeveelheid aan humane tumorcellen geïnjecteerd werd in een muis gaf dit een gelijkaardig resultaat. Uit deze experimenten kon besloten worden dat niet elke cel aanwezig in een tumor aan tumorregeneratie kan doen. Hierdoor werden twee mogelijke modellen opgesteld die een verklaring kunnen geven aan de resultaten van de vorige experimenten (2,11) Het stochastisch tumormodel Het stochastisch tumormodel is volgens vele wetenschappers het meest aannemelijke model; dit omdat de klassieke hypothese de basis van het tumormodel vormt. Het model stelt dat elke cel in een tumor verantwoordelijk is voor de groei van de tumor en potentieël tumorigeen is, maar het binnentreden van de celcyclus wordt bepaald door een lage toevalskans. Elke tumorcel heeft dus een tumorigeen mechanisme, maar dit mechanisme is niet constant actief (2,11,12) Het hiërarchisch tumormodel of de kankerstamcelhypothese Elke tuinman weet uit ervaring dat wanneer men de stengel en de bladeren van een paardenbloem verwijdert, er terug een nieuwe plant ontstaat vanuit de wortel. Deze gedachte kan men toepassen bij de kankerstamcelhypothese. Wanneer een persoon hervalt kan dit dus betekenen dat de wortel niet geëlimineerd werd. Dit tumormodel zou een logische verklaring vormen voor het aantal gefaalde therapieën dat niet noemenswaardig gedaald is in vergelijking met dertig jaar geleden. De kankerstamcelhypothese was het begin van de zoektocht naar experimentele bewijzen van de wortel in de jaren 60 (7,8). 13

14 Literatuurstudie Het hiërarchisch model van een maligniteit is opgebouwd zoals een abnormaal orgaan dat een grote populatie gedifferentieerde cellen bevat en een kleine populatie kankerstamcellen (CSC). De groep CSC zijn zelfondersteunende cellen die de mogelijkheid hebben om zichzelf te hernieuwen en zo de CSC-pool te onderhouden, maar daarnaast ook de mogelijkheid hebben om te differentiëren naar heterogene niettumorigene kankerceltypes die vaak de bulk van de tumor vormen (Figuur 2-2) (9). Een vergelijking tussen kenmerken van CSC en normale stamcellen levert meerdere gelijkenissen op. Een eerste gelijkaardig kenmerk is dat beide soorten cellen in een gering aantal voorkomen in het lichaam. Een tweede gelijkaardig kenmerk is het onregelmatig binnentreden van de celcyclus. Deze redenering zou een logische verklaring zijn voor het niet slagen van antikankertherapieën die gebaseerd zijn op het doden van snel delende cellen (7,9). Wat onrustwekkend is, is dat deze antikankertherapieën net het omgekeerde effect kunnen veroorzaken. Door de antikankertherapie worden kankerstamcellen die toch gevoelig zijn geëlimineerd en blijven de resistente kankerstamcellen over. Deze zullen zich vernieuwen en prolifereren. Dit fenomeen veroorzaakt een progressieve ziekte (3). Een derde gemeenschappelijk kenmerk is de capaciteit om te migreren. Beide cellen zijn makkelijk vervormbaar en hebben de neiging te migreren naar een niche waar de microomgeving optimaler is. Dit zou een verklaring zijn voor het ontstaan van metastasen met een gelijkaardige samenstelling aan cellen zoals de primaire tumor (10). Figuur 2-2: Schematische weergave van het stochastische en kankerstamcelmodel (30) 14

15 Literatuurstudie Het eerste experimenteel bewijs van het bestaan van kankerstamcellen Een eerste vermoeden van kankerstamcellen was op het gebied van de hematologische maligniteiten. De normale hematopoëtische ontwikkeling is reeds uitgebreid bestudeerd in het verleden. Er werden functionele in vitro en in vivo testen geproduceerd waardoor er primitieve pluripotente stamcellen, multipotente progenitorcellen, unipotente progenitorcellen en functioneel gedifferentieerde cellen van elkaar gescheiden kunnen worden. De belangrijkste techniek is de flow cytometrie waarmee de cellen gescheiden worden op basis van hun celoppervlakte merkers, grootte en granulariteit. Hieruit werd geconcludeerd dat de normale hematopoëse hiërarchisch is. Via de flow cytometrie werd ontdekt hoe de normale differentiatie verstoord wordt in humane leukemieën (11). In 1994 vond er een doorbraak plaats op het gebied van CSC. Cellen met het fenotype CD34 positief CD38 negatief of CD34 + CD38 - in het bloed van patiënten met AML (acute myeloïde leukemie) zijn in staat om na transplantatie in immunodeficiënte muizen een leukemie met gedifferentieerde celtypen te veroorzaken. Door de cellen met fenotype CD34 + CD38 - opnieuw te isoleren uit de muis en vervolgens over te brengen in een andere muis, werd opnieuw hetzelfde resultaat bekomen. Dezelfde test werd uitgevoerd met de meer gedifferentieerde cellen met een combinatie van fenotype CD34 - en/of CD38 +. Er werd geen leukemie ontwikkeld in de muis maar de cellen konden wel nog prolifereren (10). AML kan gezien worden als een ziekte waarbij de myeloïde cellen een beschadigd differentiatieprogramma hebben. Dit resulteert in een overvloedige productie van leukemische blasten waarvan de meerderheid een gelimiteerde proliferatiecapaciteit heeft en een minderheid aan CSC die aan zelfhernieuwing doet (Figuur 2-3). Zowel de studies van de normale als de leukemische hematopoiese worden nu gebruikt als een soort landkaart voor het onderzoek bij vaste tumoren. Opmerkbaar is dat de celoppervlakte-proteïnen van zowel CSC als normale stamcellen bijna identiek zijn (2,11). 15

16 Literatuurstudie Figuur 2-3: Weergave van de normale hematopoiese en acute myeloïde leukemie (13) Beperkingen bij de kankerstamcelhypothese Alle aanwijzingen voor het bestaan van een hiërarchische organisatie van maligniteiten zijn verkregen via het transplanteren van een gering aantal CSC van humane maligniteiten naar een immuungecompromitteerde muis. Het is dus logisch dat men de vraag stelt of deze resultaten naar de patiënt te extrapoleren zijn (10,13). Een ander probleem zijn de identificatiemerkers van kankerstamcellen. Vaak zijn dit oppervlakte-proteïnen die een rol spelen in celadhesie zoals de merkers CD44 en CD24. Er wordt gedacht dat deze cellen met deze adhesie-proteïnen een rol spelen bij het faciliteren van de hechting van tumorcellen en dus niet zelf een CSC zijn. Om deze kritieke punten te kunnen weerleggen is er dus een technisch geavanceerd muismodel nodig (10). Naast deze beperkingen wordt er ook nog gespeculeerd over de oorsprong van een kankerstamcel. De grote vraag is: zijn CSC afkomstig van orgaanstamcellen die hun mogelijkheid tot zelfhernieuwing behouden maar epigenetische en genetische veranderingen verwerven om zo tumorigeen te worden of zijn CSC progenitoren die een zelfhernieuwend vermogen verwerven? (Figuur 2-4) Beide mechanismen zijn mogelijk en welk mechanisme gebruikt wordt is waarschijnlijk afhankelijk van het orgaantype waarvan CSC afkomstig zijn (9). 16

17 Literatuurstudie Het stochastische model is niet volledig verwerpbaar. Er zijn nog steeds kankertypes waarvan men nog steeds bewijs gevonden heeft van de aanwezigheid van CSC (2,11). Figuur 2-4: Mogelijke theorieën rond de oorsprong van kankerstamcellen (30) 2.3 Borstkankerstamcellen Ontdekking van CSC in borsttumoren In 2003 werd het bestaan van een CSC-populatie in gemetastaseerde mammacarcinomen uitgetest door M. Al Hajj en zijn collega s. Ze wilden bewijzen dat er CSC aanwezig zijn in soliede borsttumoren en dit door een experiment uit te voeren gelijkend op dat van het AML onderzoek. De testen werden uitgevoerd op primaire borsttumoren en pleurale effusies afkomstig van negen patiënten. De cellen werden zowel rechtstreeks gebruikt alsook gekweekt in een muis en eventueel nogmaals in een tweede muis. De selectie van cellen gebeurt aan de hand van de merkers voor CD24 en CD44. Dit zijn celadhesiemoleculen. Ook de merker CD 38.1 werd gebruikt. Dit is een specifieke merker voor borst - en ovariumkanker. Verschillende merkercombinaties werden geïmplanteerd in een borstvetkussentje van NOD/SCID muizen. De hoeveelheid geïmplanteerde cellen was gelijk aan 10 5 cellen. Enkel de cellen met fenotype CD44 + CD24 -/low CD vormden merkbare tumoren. Omdat CD44 + cellen exclusief ook CD cellen zijn, werd het onderzoek verder gefocust op de merkers CD44 en CD24. 17

18 Literatuurstudie Om normale celtypen uit te sluiten zoals leukocyten, fibroblasten, endotheliale- en mesotheliale cellen moeten de gebruikte cellen Lineage negatief of Lin zijn. Lin -cellen bevatten dus geen CD2, 3, 10, 16, 18, 31, 64 en 140b op hun celoppervlak. Uit eerdere studies werd er besloten dat deze Lineage merkers niet aanwezig zijn op tumorcellen. Voor het eerste deel van het experiment werden er Lin -cellen in combinatie met CD24 en CD44 merkers op hun celoppervlak geïnjecteerd in de NOD/SCID muis. Om de tumorigene activiteit verder te verrijken werden de CD44 + CD24 - Lin - cellen nog eens verder gesorteerd volgens de merker epitheel specifiek antigeen (ESA). ESA werd vroeger gebruikt om epitheliale tumorcellen te onderscheiden van goedaardige reactieve mesotheliale cellen. In tabel 2-1 worden de resultaten van dit experiment weergegeven (14). Aantal geïnjecteerde cellen 5 x x x x Ongesorteerd 8/8 8/8 10/10 3/12 0/12 CD44 + CD24 + 0/10 0/10 0/14 0/10 CD44 + CD24 -/low 10/10 10/10 14/14 10/10 CD44 + CD24 _/low ESA + 10/10 4/4 1/6 CD44 + CD24 -/low ESA - 0/10 0/4 0/6 Tabel 2-1: Tumorontwikkeling in NOD/SCID muizen na injectie met kankercellen (14) Naast de ontwikkeling van merkbare tumoren werd er lichtmicroscopisch onderzoek uitgevoerd. Enkel bij CD44 + CD24 -/low Lin - kon men duidelijk tumorvorming zien in de weefsels (14) Borsttumoren, hiërachisch of stochastisch model Om te bepalen welk model toepasbaar is bij borstumoren moet er gekeken worden naar verschillen in de celcyclus van zowel de tumorigene als niet tumorigene borsttumorcellen. Dit kan aan de hand van een Hoechst kleuring die het DNA in de cel markeerd en flow cytometrie. Als resultaat zag men dat ESA + CD44 + CD24 -/low Lin - tumorigene cellen en 18

19 Literatuurstudie de resterende Lin - niet-tumorigene cellen een gelijkaardige verdeling over de celcyclus vertoonden (Figuur 2-5). Bij borstkanker kan dus het stochastisch model verworpen worden. Bij dit model zouden we verwachten dat de niet tumorigene cellen zich bijna volledig in de G 0/ G 1 fase zouden bevinden (14). Figuur 2-5: Vergelijking van de celcyclus tussen tumorigene en niet tumorigene borstkankercellen (14) Om te kunnen bewijzen dat de tumorinitiërende cellen gelijkaardige kenmerken hebben als normale stamcellen, werden CD44 + CD24 -/low Lin - cellen geïsoleerd uit de tumor verkregen uit de eerste NOD/SCID muis. Deze cellen werden vervolgens geïnjecteerd in een tweede muis. De fenotypische heterogeniciteit van de tumor ontwikkelt in de tweede muis werd vergeleken met de tumor van de eerste muis. Opnieuw werd in de tweede muis een tumor met een gelijkaardige heterogeniciteit aan tumorigene en niet tumorigene cellen ontwikkeld. Na het doorgeven aan vier muizen kon er besloten worden dat de tumorgeniciteit van de ontwikkelde tumoren niet gedaald was. De zelfvernieuwing en de differentiatie bewijzen dat deze CSC gelijkaardige kenmerken hebben als een normale stamcel (14). 19

20 Literatuurstudie 2.4 CD Normale functie CD44 is een transmembranair glycoproteïne dat tot expressie komt op het celoppervlak van onder andere hepatocyten, tubulaire nierepitheelcellen, hematopoëtische cellen, testis - en huidcellen. CD44 wordt niet teruggevonden op trombocyten. CD44 is betrokken bij de celbeweeglijkheid, de activatie van overlevingsmechanismen en het promoten van celadhesie. Synoniemen voor CD44 zijn het huishoudceladhesie molecule (H-CAM), fagocyterend glycoproteïne-1, ECM-III, HUTCH-1 of Hermes-1. Na transcriptie van het gen dat codeert voor CD44 volgt een complexe splitsing die resulteert in vele isovormen die zowel structureel als functioneel verschillen (15,16). Een belangrijke functie van CD44 is het functioneren als receptor voor hyaluronzuur. Als receptor kan het ook interactie aangaan met osteopontine, collageen en matrix metalloproteïnases. Interactie tussen CD44 en hyaluronzuur verstevigt het vastklampen van lymfocyten aan de vasculaire endotheelcellen en is belangrijk voor de ontstekingsgepromote uitstoting van de superantigen gestimuleerde T-cellen in de peritonale holte (15,16) De rol van CD44 in de kankerontwikkeling Hyaluron-CD44 interacties zijn verwikkeld in het promoten van de huishouding en transendotheliale invasie van myelomacellen door het beenmergendotheel (15). Isovormen van CD44 op colonkankercellen vertonen de HCELL glycovorm. Deze vorm medieert de binding aan het vasculaire E-selectine onder hemodynamische flow condities. Dit gebeuren is een kritieke stap in de metastase van colonkanker (17). Men vermoedt dat de rol van CD44 bij kanker belangrijk is op het gebied van metastasering (17) De functie van CD44 in borstkanker Uit de eerder besproken studie van M. Al Hajj en collega s werd een duidelijk verband gelegd met de aanwezigheid van de merker CD44 en borstkankerstamcellen. Uit verder onderzoek uitgevoerd door Ling Li-Jun en collega s werd geconcludeerd dat het CD44+CD24-/low fenotype van borstkankercellen een hoog botzoekend vermogen heeft. Dit kan resulteren in een verhoogde kans op botmetastase (15). 20

21 Literatuurstudie 2.5 CD Normale functie CD24 is een sialoglycoproteïne dat verbonden is met het celmembraan via een glycosylphosphatidylinositol (GPI) anker. CD24 wordt geëxprimeerd tijdens de verschillende stadia in de B-cel ontwikkeling, behalve op plasmacellen. Daarnaast wordt het ook geëxprimeerd op granulocyten en een groot aantal epitheliale cellen. Een specifieke functie wordt nog niet toegekend aan CD24 maar waarschijnlijk speelt deze een rol in de regulatie van de B-cel proliferatie en maturatie. In andere studies werd CD24 beschreven als belangrijk bij de ontwikkeling van pancreas en hersencellen. Er wordt ook vermoed dat CD24 een rol speelt in de regeneratie van spiercellen, keratinocyten en niertubuli (18,19) De rol van CD24 in de kankerontwikkeling CD24 wordt beschreven in heel wat kankers zoals B-cel lymfoom, niercelcarcinoom, small cell en non small cell long carcinoom, glioom, ovariumcarcinoom en borstcarcinoom. Het antigen wordt geassocieerd met een ongunstige prognose bij ovariumkanker en prostaatkanker (18). Er wordt vermoed dat de rol van CD24 in het kankerproces zich situeert ter hoogte van de metastasering. CD24 werd geïdentificeerd als een alternatief ligand voor P-selectine, een adhesiereceptor die aanwezig is op geactiveerde endotheliale cellen en bloedplaatjes. Via deze binding tussen CD24 en P-selectine kunnen de CSC zich verspreiden via de bloedbaan (18,19) De functie van CD24 in borstkanker Er werd recent aangetoond dat de CD24 mrna expressie laag is in invasieve borstkankercellijnen in vergelijking met niet invasieve cellijnen. Uit studies werd gezien dat een verlies van CD24 resulteert in een toename van CXCR4, een chemokine receptor die een belangrijke factor speelt in zowel de migratie, de invasiviteit en proliferatie van borstkankercellen. CD24 is waarschijnlijk een regulator van CXCR4 in borstkanker (19). 21

22 Literatuurstudie 2.6 CD Normale functie CD133 is een cholesterolbindend glycoproteïne dat behoort tot de famillie van pentatransmembranaire proteïnes. CD133 of prominin-1 wordt specifiek geassocieerd met plasmamembranaire uitpuilingen. In epitheliale cellen is CD133 geconcentreerd op de microvilli. Dit bevindt zich aan de apicale kant van het plasmamembraan waar het gebonden is aan het plasmamembranaire cholesterol. Aan CD133 werd nog geen exacte functie toegewezen (21). Oorspronkelijk is CD133 geïdentificeerd als een celoppervlakte-proteïne aanwezig op CD34+ hematopoëtische stamcellen. Het wordt ook geëxprimeerd door normale neurale stamcellen (20). Verder wordt CD133 teruggevonden op het volwassen epitheel van de pancreasgangen, in de proximale tubuli van de nieren en in de melkproducerende gangen van de borstklieren(21). In de immunohistochemie wordt het antilichaam AC133 gericht tegen CD133 gebruikt als merker voor somatische stamcellen (21) De rol van CD133 in de kankerontwikkeling Uit eerdere studies is gebleken dat de CSC bij colonkanker CD133 + zijn. CD133 is een onafhankelijke factor die correleert met een lage overlevingskans van de patiënt (17). De expressie van CD133 gebeurt in een subpopulatie van hersentumorcellen die de capaciteit voor tumorvorming significant doet stijgen in de muismodellen. Andere kankers die CD133 exprimeren zijn ependymoom, prostaatkanker, longkanker, hepatocellulair carcinoom, larynxcarcinoom, melanoom, ovariumkanker en pancreaskanker (20). 22

23 Literatuurstudie 2.7 Oct Normale functie van Oct4 Oct4, een POU familie transcriptiefactor, werd opgemerkt door zijn specifieke expressie op ongedifferentieerde embryonale stam- en kiemcellen maar niet in gedifferentieerde cellen. Oct4 heeft een kritieke functie bij het zelfvernieuwen en onderhouden van embryonale stamcellen (25). Bij kiemcellen heeft Oct4 een regulerende functie bij de initiatie, het onderhoud en de differentiatie gedurende de normale ontwikkeling (26). De transcriptiefactor Oct4 bindt specifiek met het octameer motief ATGCAAAT dat op verschillende genen aanwezig is (22) Rol van Oct4 in de kankerontwikkeling De expressie van Oct4 is niet aanwezig in normaal somatisch weefsel maar wordt geëxprimeerd in verschillende tumoren zoals testiculaire en ovariële seminoma s en in embryonaal carcinoom (25,26). De graad van Oct4 expressie correleert niet met de graad of metastase van de tumor (23). 2.8 ALDH Normale functie Aldehyde dehydrogenase is een enzym gelokaliseerd in bijna alle zoogdierweefsels. Het katalyseert de irreversibele oxidatie van een reeks intracellulaire alifatische en aromatische aldehyden tot hun corresponderende carbonzuur (24). Er zijn verschillende isovormen van ALDH die ingedeeld worden in drie subklassen. Klasse één bevat meerdere isovormen die in het cytosol voorkomen terwijl klasse twee de mitochondriale vormen bevat. Klasse drie bevat de microsomale, in het cytosol gelegen tumor specifieke en de dioxine inducerende vormen (24). Minstens twaalf humane ALDH isovormen werden tot op heden geïdentificeerd. Vele van deze proteïnen zoals ALDH1, ALDH2, ALDH4 en ALDH10 zijn via mutaties betrokken bij vele metabolische ziektes en klinische abnormaliteiten (24). De meeste isovormen worden geproduceerd in bijna alle weefsels. Het hoogste expressieniveau ligt in de lever en de 23

24 Literatuurstudie nier. De cellulaire distributie van ALDH is duidelijk aanwezig in het cytoplasma, de mitochondria en het endoplasmatisch reticulum van de cel (27). ALDH1 is een klasse één isovorm. Het is een enzym, aanwezig in het cytosol, dat verantwoordelijk is voor het katalyseren van de omzetting van retinol of vitamine A naar retinolzuur. Retinolzuren spelen een essentiële rol in de normale ontwikkeling en homeostase. Ze zijn dus belangrijk voor de fysiologie van vele organen en de ontwikkeling tijdens de embryogenese. ALDH1 wordt sterk geëxprimeerd in hematopoëtische progenitoren, in intestinale cryptecellen en ook in borsttumorcellen (27). ALDH speelt een kritische rol bij de humane hematopoëtische stamceldifferentiatie. De transcriptie van het ALDH gen zet de stamcellen aan om te prolifereren. De inhibitie van ALDH zorgt dat de proliferatie stopt en kan zelfvernieuwing induceren (28,29) De functie van ALDH in borstkanker In een experiment, uitgevoerd door Balicki en collega s, bracht men 500 gezuiverde borstkankercellen die ALDH1 positief waren in een NOD/SCID muis. Binnen de 40 dagen ontstond er een tumor. De tumor vertoonde de fenotypische heterogeniciteit van ALDH negatieve en positieve cellen. Dit resultaat bewijst dat ALDH een goeie merker zou zijn voor CSC. Het gebruik van ALDH1 positieve cellen zou eenvoudiger zijn om de CSC theorie te bewijzen in vergelijking met de techniek van het experiment van Al Hadjj en collega s. In het laatste experiment had men minstens 12 merkers nodig om tumor initiërende cellen te isoleren. De combinatie van de celoppervlakte merkers gebruikt in het eerste experiment en de ALDH1 merker zorgt voor een bewonderenswaardig resultaat. Slechts 20 cellen van het specifieke fenotype zijn nodig om een tumor op te wekken bij een NOD/SCID muis (28,29). 24

25 Literatuurstudie 2.9 De avidine-biotinecomplex methode De avidine-biotinecomplex of ABC methode wordt toegepast bij immunohistochemische kleuringen. Een immunohistochemische kleuring zorgt voor het zichtbaar maken van bepaalde biomoleculen in weefsels onder een lichtmicroscoop. Vaak wordt een immunohistochemische kleuring toegepast op biomoleculen zoals celoppervlakteproteïnen. Deze kleuring is gebaseerd op de binding tussen een antigeen en zijn antilichaam (31). De ABC-methode is verantwoordelijk voor het zichtbaar maken van het antigeenantilichaam complex. De methode is gebaseerd op de sterke affiniteit van het proteïne avidine voor het vitamine biotine (31). Als eerste wordt een monoclonaal muizen antilichaam aan het weefsel toegevoegd zodat deze kan binden met het overeenkomstig antigeen (31). Vervolgens worden konijn - anti muis (RAM) antilichamen (Al) toegevoegd bij de gebonden muizen antilichamen. De RAM Al zijn gemarkeerd met biotine. Daarnaast wordt er biotine toegevoegd gebonden aan peroxidase (HRP) (31). Door het toevoegen van avidine met zijn vier bindingsplaatsen wordt biotine gebonden en ontstaat er een netwerk van avidine, biotine en peroxidase (31). Als laatste stap wordt diaminobenzidine (DAB) chromogeen toegevoegd samen met gebufferd DAB substraat. De reactie tussen DAB en DAB substraat wordt gekatalyseerd door het HRP. DAB wordt een onoplosbare bruine neerslag, zowel in water als in alcohol. Door deze eigenschappen kan indien gewenst nog een hematoxyline tegenkleuring plaastvinden. De coupes worden beoordeeld door de patholoog door middel van een lichtmicroscoop (31). 25

26 Literatuurstudie Figuur 2-6: Principe ABC methode (31) Om eventuele vals positieve aankleuring door endogene peroxidasen tegen te gaan, is het beter het weefsel te incuberen met H 2 O 2. Deze stap wordt voor de immunohistochemische kleuring uitgevoerd (31). 26

27 Materiaal en methode 3 Materiaal en methode 3.1 Inleiding Situering Om kankerstamcellen (CSC) aan te kunnen tonen in weefsel worden bepaalde proteïnen aanwezig op of in CSC aangekleurd. Dit gebeurt door gebruik te maken van antilichamen gericht tegen deze proteïnen. Het zichtbaar maken van de antilichaamantigeencomplexen verloopt via de avidine-biotine methode of ABC methode. De gekozen antilichamen voor het experiment zijn gericht tegen ALDH, CD24, CD44, CD133 en Oct4. Alle immunohistochemische kleuringen zijn uitgevoerd op formaldehyde gefixeerde, in paraffine ingebedde humane weefsels. Vooraleer een immunohistochemische kleuring op patiëntenmateriaal uit te voeren moet elke kleuring op punt gesteld worden. De optimalisatie gebeurd via een titrimetrische immunohistochemische kleuring op niet-tumoraal weefsel dat als positieve controle dient (Tabel 3-1). Tabel 3-1: Merker met bijhorende positieve controle Merker ALDH CD24 CD44 CD133 Positieve controle Lever Tuba (eileider) Adenoïden Caco-2 cellijn (negatieve controle: HeLa cellijn) De aankleuring van Oct4 werd eerder op punt gesteld door de medische laboratoriumtechnologen van de dienst pathologie en wordt in de routinediagnostiek toegepast. Nadat elke kleuring op punt gesteld is kan verder gewerkt worden op patiëntenmateriaal. De stalen zijn afkomstig van 40 vrouwelijke patiënten met gemetastaseerde ductaal borstcarcinoom. Per patiënt worden twee weefselcoupes gekleurd; één afkomstig van de primaire borsttumor en één afkomstig van een gemetastaseerd weefsel. De metastasen worden gelokaliseerd in onder andere het bot, de hersenen, de lever, de lymfeklieren, de huid, het peritoneum en in de dura mater afhankelijk van de patiënte. 27

28 Materiaal en methode 3.2 Immunohistochemische verwerking van formaldehyde gefixeerde in paraffine ingebed weefsel. Voor een volledige lijst met gebruikte reagentia en materiaal zie bijlage Coupes snijden Het paraffineblokje met weefsel wordt op een vriesplaat met temperatuur -20 C afgekoeld. Met een glijmicrotoom worden coupes gesneden van ongeveer 1-2 µm. Deze worden gefixeerd op een draagglaasje en overnacht in een oven van 50 C geplaatst Deparaffineren en rehydrateren van het weefsel Dit proces gebeurd volledig automatisch op de TissueTek Prisma. Om de paraffine volledig uit het weefsel te verwijderen en het te rehydrateren worden volgende stappen gevolgd: 1) Xyleen 3 x 4 minuten 2) Alcohol 95% 2 x 5 minuten 3) Alcohol 70% 2 x 5 minuten 4) Spoelen met aqua destillata 5) In verse aqua destillata brengen, zeker nooit droog laten worden Antigen retrieval Principe Via antigen retrieval reagentia worden cross-link proteïnes gebroken die de antigenen maskeren. Dit gebeurd tijdens de formaldehyde fixatie en het inbedden van weefsel in paraffine. Na bewerking met antigen retrieval reagentia liggen de verborgen antigenen terug vrij zodat de binding met het antilichaam (Al) mogelijk is. Het principe van deze techniek is het verwarmen gedurende verschillende periodes van de formaldehyde gefixeerde paraffine weefsels in een waterige oplossing. Deze waterige oplossing wordt de antigen retrieval reagentia genoemd. Dit volledige proces wordt warmte geïnduceerde epitoop retrieval genoemd (32). Als verwarmingstoestellen wordt een warmwaterbad of een microgolfoven gebruikt. De antigen retrieval oplossing is vaak een citraatbuffer 10 mm met ph 6.0 of een EDTA-buffer 1 mm met ph 8.0 (32). 28

29 Materiaal en methode Werkwijze De coupes worden in een ijzeren beker gebracht met EDTA - buffer 1 mm ph 8.0 of citraatbuffer 10 mm ph 6.0 gebracht. De gekozen buffer is afhankelijk van de merker en is experimenteel bepaald. Op het moment dat de temperatuur van het water in het warmwaterbad (WWB) 98 C bedraagt, wordt de metalen beker gedurende 15 minuten in het WWB gebracht. Vervolgens wordt de beker met de coupes uit het WWB gehaald en op kamertemperatuur gebracht gedurende 15 minuten. Als laatste stap wordt de metalen beker met coupes in een koudwaterbad gebracht gedurende 15 minuten. Hierna worden de coupes in APK buffer bewaard. Voor de antigen retrieval van de CD133 aankleuring worden tijden van 30 minuten in plaats van 15 minuten aangewezen Aankleuren van de antigenen De aankleuring gebeurt via de ABC methode. Dit kan zowel semi-automatisch als manueel. De semi-automatische techniek Deze techniek werd gekozen voor de antigenen CD24, CD44, ALDH en Oct4. Voor deze techniek wordt het toestel NexES IHC Ventana gebruikt. De coupes worden in het toestel gebracht. Via spuiten worden de nodige oplossingen op de draagglaasjes aangebracht. Figuur 3-1: NexES IHC Ventana 29

Lekensamenvattingen van kamer II 2008 (Aandachtsgebieden: Hart/longen, Immunologie & Infectie, Vaten)

Lekensamenvattingen van kamer II 2008 (Aandachtsgebieden: Hart/longen, Immunologie & Infectie, Vaten) Lekensamenvattingen van kamer II 2008 (Aandachtsgebieden: Hart/longen, Immunologie & Infectie, Vaten) Vergadering woensdag 16 januari 2008 Neutralizing antibodies against interferon alpha formulations

Nadere informatie

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën Genen, fout DNA en kanker Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kanker de wereld uit. Science fiction? Doen wat moet, en laten wat

Nadere informatie

aé=áåîäçéç=î~å=ëáãî~ëí~íáåé=çé=çé=îá~äáäáíéáí=î~å=çé= çäáöççéåçêçöäá~äé=åéääáàå=likjvp

aé=áåîäçéç=î~å=ëáãî~ëí~íáåé=çé=çé=îá~äáäáíéáí=î~å=çé= çäáöççéåçêçöäá~äé=åéääáàå=likjvp aé=áåîäçéç=î~å=ëáãî~ëí~íáåé=çé=çé=îá~äáäáíéáí=î~å=çé= çäáöççéåçêçöäá~äé=åéääáàå=likjvp aéääó=_liibk éêçãçíçê=w ÇêK=fäëÉ=pjbqp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=j~êåéä=^jbillq báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

KANKER EN KANKERONDERZOEK

KANKER EN KANKERONDERZOEK DE GEMENE DELER KANKER EN KANKERONDERZOEK Naam: Klas: Datum: INLEIDING Voor je ligt het naslagwerk behorende bij de lessenserie De Gemene Deler, over kanker en kankeronderzoek. Vanuit de lesmodules wordt

Nadere informatie

De strijd tegen kanker

De strijd tegen kanker De strijd tegen kanker TOPONDERZOEK IN NEDERLAND Een uitgave van Kennislink.nl en Lijn43 Lees en beleef dit boek in interactieve vorm, download het gratis bij Apple: https://itun.es/nl/5cwc5.l Inleiding

Nadere informatie

Multiple sclerose en metalen

Multiple sclerose en metalen Wetenschapswinkel Biologie Multiple sclerose en metalen Birgit Stuurman Multiple sclerose en metalen Literatuurstudie naar de mogelijke effectiviteit en risico s van chelatietherapie voor multiplesclerosepatiënten

Nadere informatie

EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE "TARGETED" THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM

EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE TARGETED THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2013-2014 EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE "TARGETED" THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM Anne-Marie VAN DER BIEST

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN FYSIEKE INSPANNING OP DE IMMUNOLOGISCHE STATUS VAN PATIENTEN MET MULTIPLE SCLEROSE

ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN FYSIEKE INSPANNING OP DE IMMUNOLOGISCHE STATUS VAN PATIENTEN MET MULTIPLE SCLEROSE Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen Onderwijscommissie Biochemie & Biotechnologie ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN FYSIEKE INSPANNING OP DE IMMUNOLOGISCHE STATUS VAN PATIENTEN

Nadere informatie

STUDIE VAN DE ROL VAN HET VEGFA GEN IN DE

STUDIE VAN DE ROL VAN HET VEGFA GEN IN DE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2011-2012 STUDIE VAN DE ROL VAN HET VEGFA GEN IN DE OOGSYMPTOMEN BIJ PSEUDOXANTHOMA ELASTICUM Eva DE VILDER Promotor: Prof. Dr. A. De Paepe

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Uitzaaiingen bij kanker

Uitzaaiingen bij kanker Uitzaaiingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker en wat zijn uitzaaiingen? 4 Hoe ontstaan uitzaaiingen? 7 Waar ontstaan uitzaaiingen? 11 Klachten 13 Vaststellen van uitzaaiingen

Nadere informatie

Nanobodies. inspired by nature

Nanobodies. inspired by nature Nanobodies inspired by nature JA ARVERSL AG 2010 Inhoud 01 Inleiding 02 03 Brief aan de Aandeelhouders 05 Hoogtepunten van 2010 02 De Nanobody-product motor 06 07 Producten in de kliniek 17 Pre-klinische

Nadere informatie

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie

GENETISCHE RELATIE TUSSEN SCHISIS EN TANDAGENESIE?

GENETISCHE RELATIE TUSSEN SCHISIS EN TANDAGENESIE? FACULTEIT GENEESKUNDE SCHOOL VOOR TANDHEELKUNDE, MONDZIEKTEN EN KAAKCHIRURGIE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN GENETISCHE RELATIE TUSSEN SCHISIS EN TANDAGENESIE? Annelies Kellens Verhandeling aangeboden

Nadere informatie

ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN. Al sinds het ontstaan van leven. Door Wim J. Verbrugge

ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN. Al sinds het ontstaan van leven. Door Wim J. Verbrugge ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN Al sinds het ontstaan van leven Door Wim J. Verbrugge 1 Inleiding Het boekje Ziekten bestaan niet! Wel zieken, bestaat uit delen. In deel 1 besteedde ik aandacht aan een

Nadere informatie

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers Jaargang 12 Nummer 1 april 2013 SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers In deze uitgave: Redactioneel Kwalitatief goede diagnose beter dan snelle (overhaaste) uitspraak Grijze diagnose is inherent aan klinische

Nadere informatie

DE INVLOED VAN VOEDING OP PARODONTALE GEZONDHEID

DE INVLOED VAN VOEDING OP PARODONTALE GEZONDHEID Faculteit Geneeskunde Departement Mondgezondheidszorg DE INVLOED VAN VOEDING OP PARODONTALE GEZONDHEID Vitamine C, andere antioxidanten en vetzuren Capita selecta ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS.

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS Door Sofie MARYNISSEN Promoter: Dierenarts P. Smets Copromoter: Prof. Dr.

Nadere informatie

1 De afweer van de mens

1 De afweer van de mens 1 1 De afweer van de mens G.T. Rijkers Inhoud 1.1 Het immuunsysteem beschermt tegen infecties en tumoren 1.2 De intacte huid en slijmvliezen vormen een eerste barrière tegen potentiële binnendringers 1.3

Nadere informatie

Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose

Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2012-2013 Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose Ann MERTENS Promotor: Dr. M. Miatton Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het

Nadere informatie

ADVIESVERSTREKKING IN DE APOTHEEK OMTRENT GENEESMIDDEL- ALCOHOL INTERACTIES

ADVIESVERSTREKKING IN DE APOTHEEK OMTRENT GENEESMIDDEL- ALCOHOL INTERACTIES UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN Vakgroep Bioanalyse Eenheid Farmaceutische Zorg Academiejaar 01-013 ADVIESVERSTREKKING IN DE APOTHEEK OMTRENT GENEESMIDDEL- ALCOHOL INTERACTIES

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson

Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson Wetenschapswinkel Biologie Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson J.P. Oosterman P-UB-2007-07 Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Epidemiologisch onderzoek naar hypospadias en cryptorchidie in Vlaanderen.

Epidemiologisch onderzoek naar hypospadias en cryptorchidie in Vlaanderen. FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Epidemiologisch onderzoek naar hypospadias en cryptorchidie in Vlaanderen. Mieke VAN HEMELRIJCK Verhandeling ingediend tot het verkrijgen van de graad

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Redactie

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Medische Basiskennis

Medische Basiskennis Medische Basiskennis Medische Basiskennis Frans Verstappen Vierde druk Boom Lemma uitgevers Den Haag 2012 Inhoudsopgave Inleiding 17 1 Celbiologie 21 1.1 Inleiding 21 1.1.1 Aantal en soorten cellen 21

Nadere informatie

De plaats van Next Generation Sequencing - technieken bij de diagnostiek van genetische, nietsyndroomgebonden

De plaats van Next Generation Sequencing - technieken bij de diagnostiek van genetische, nietsyndroomgebonden Academiejaar 2013-2014 De plaats van Next Generation Sequencing - technieken bij de diagnostiek van genetische, nietsyndroomgebonden cardiomyopathieën Charlotte Dujardin Promotor: Prof. Dr. Paul Coucke

Nadere informatie