White paper. De leider van morgen. Managementvaardigheden op strategisch niveau. Door Judy Chartrand, Ph.D., Chad Fife, MBA & Scott Flander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper. De leider van morgen. Managementvaardigheden op strategisch niveau. Door Judy Chartrand, Ph.D., Chad Fife, MBA & Scott Flander"

Transcriptie

1 White paper De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau Door Judy Chartrand, Ph.D., Chad Fife, MBA & Scott Flander

2 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau Door Judy Chartrand, Ph.D., Chad Fife, MBA & Scott Flander

3 In het hedendaagse bedrijfsleven zijn onduidelijkheid, complexiteit, extreme competitiegeest en snelle veranderingen allemaal onderdeel van de normale gang van zaken geworden. Binnen dit nieuwe Normaal is er echter nog een ontwikkeling gaande: de aankomende zakelijk leiders zijn er eenvoudigweg niet klaar voor. Uit uitgebreide onderzoeken blijkt dat de volgende generatie leiders weliswaar uitblinkt op het gebied van technologie, online marketing en andere hard skills, maar dat zij niet beschikken over de vaardigheden op strategisch niveau die bedrijven nu verschrikkelijk hard nodig hebben om te overleven en te slagen. Het onderzoek laat een verontrustend hiaat zien in de vaardigheden die in toenemende mate nodig zijn, maar tevens schaars zijn. Dit geldt met name voor: Critical Thinking (Analytisch redeneervermogen) Learning agility (flexibele leervaardigheden) Samenwerken Teambuilding Dit hiaat in vaardigheden is verre van hypothetisch de implicaties ervan zijn bijna dagelijks terug te vinden in het zakelijke katern van de kranten. De Blackberry van Research in Motion was ooit heerser over de Amerikaanse markt voor smartphones en bereikte in 2010 een overweldigend marktaandeel van bijna 43 procent. Maar begin 2013, slechts drie jaar later, is het marktaandeel van Blackberry gekelderd naar 5,4 procent en overtroffen door de Android van Google en de iphone van Apple. Hoe kon dit gebeuren? Óf de leiders van Research in Motion zagen de verandering die zich voor hun ogen voltrok niet, óf konden zich er niet aan aanpassen. Het meest zorgwekkende volgens het onderzoek is dat bedrijven in alle sectoren en van alle formaten hetzelfde catastrofale risico lopen. Aankomende leiders, waaronder de high potentials, moeten in toenemende mate strategisch kunnen denken en handelen; uit onderzoek blijkt echter dat het een groot percentage van hen aan de basisvaardigheden hiervoor ontbreekt. Tegelijkertijd zijn er in totaal eenvoudigweg minder jonge aankomende leiders, vanwege de kleinere populatie van generatie X. Hierdoor neemt de noodzaak tot het verder ontwikkelen van de veelbelovende werknemers alleen maar toe. Uit een onderzoek onder multinationals blijkt bijvoorbeeld dat critical thinking (analytisch redeneervermogen) de competentie is die het meest ontbreekt in de volgende generatie leiders. Andere ontbrekende vaardigheden hebben betrekking op het kunnen zien van het grote geheel en anderen betrekken bij een visie. Uit onderzoek in managementgelederen kwamen soortgelijke verontrustende resultaten naar voren; een indicatie dat het probleem in het gehele leiderschapsechelon voorkomt. Managers scoren laag of gemiddeld op vaardigheden als het samenstellen van effectieve teams, het motiveren van anderen en het nemen van goede beslissingen. Managers die mensen in dienst nemen zien dit ook. In de Job Preparedness survey van DeVry University, gaf 91% van de bedrijven aan dat zij waarschijnlijk geen kandidaat zouden aannemen die geen vaardigheden had op strategisch niveau. Wat dit en ander onderzoek aangeeft is dat bedrijven in de hele organisatie deze vaardigheden actief moeten stimuleren, zowel door het verder ontwikkelen van de vaardigheden van huidige high-potentials als door het selectief aannemen van werknemers die over deze vaardigheden beschikken. 1 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau

4 Op elk niveau hiaten in vaardigheden voor professionals op de werkvloer 1. Individuele medewerkers dienen te beschikken over: 2. Managers dienen te beschikken over: 3. Aankomende leiders dienen te beschikken over: Basisvaardigheden: Goed samenwerken met anderen Betrouwbaar zijn Analytisch kunnen redeneren (b.v. aannames herkennen) Tip: Onthoud de regel van uur! Het kost tijd om vaardigheden op strategisch niveau te ontwikkelen dus begin op dit niveau met het opbouwen van de basale vaardigheden People skills: Samenstellen van effectieve teams Conflicten hanteren en beheersen Anderen ontwikkelen Anderen motiveren Informatievaardigheden: Goede beslissingen nemen Ontwikkelen van visie en aansturen op doelen Tip: Op dit niveau moeten vaardigheden worden ontplooid en verfijnd. Dit is de plek voor doelbewust praktijkervaring opdoen en actiegericht leren (action learning). Gemengde people skills / informatievaardigheden: Creëren van een visie en anderen hierbij betrekken Meewerken en samenwerken in het hele bedrijf om de prestaties te optimaliseren Aansturen van verandering Begrijpen van het bedrijf als geheel en hoe de onderdelen samenwerken, om grip te krijgen op capaciteiten Tip: Op dit niveau moeten de vaardigheden samenkomen. Bied opdrachten en projecten aan waarin kennis gemaakt kan worden met alle kanten van het bedrijf. Bronnen: Trends in Executive Development (2011/12). Executive Development Associates and TalentLens. Setting the Stage for Success: Building the Leadership Skills that Matter (2009). Korn/Ferry International. 2 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau

5 Het is van essentieel belang dat de volgende generatie leiders over genoemde vaardigheden op strategisch niveau beschikt. Onderzoek maakt duidelijk dat bij high-performers een combinatie van cognitieve en persoonlijkheidselementen een rol speelt (Schmidt and Hunter, 1998). Om te begrijpen waarom dit noodzakelijk is bekijken we de uitdaging waar een leider voor komt te staan die de opdracht heeft een buitenlandse acquisitie te integreren met het moederbedrijf. Deze persoon zal analytisch moeten kunnen redeneren (critical thinking) en snel moeten kunnen leren (learning agility) om door nieuw en onbekend terrein te navigeren en de beste strategische aanpak te bepalen. Alleen is dat nog niet genoeg. Hij/ Zij heeft ook samenwerkings- en teambuildingvaardigheden nodig om snel en makkelijk betrokkenheid te creeëren bij werknemers van zowel de nieuwe als de moederorganisaties en deze samen te brengen tot een effectieve eenheid. Critical thinking en Learning agility weten wat er gedaan moet worden Critical thinking (analytisch redeneervermogen) is nu belangrijker dan ooit. Razendsnel veranderende trends en markten eisen dat leiders complexe problemen oplossen die zij nog niet eerder zijn tegengekomen, en waar mogelijk geen kant-en-klare oplossing voor is. Tegelijkertijd wordt van leiders gevraagd dat zij doorslaggevende beslissingen nemen gebaseerd op een ongekende stroom van informatie uit een veelheid aan bronnen. Dit soort uitdagingen verlangt van aankomende leiders dat zij bedreven zijn in analytisch redeneren; dat zij in wezen beschikken over het vermogen complexe informatie tot zich te nemen, te organiseren en te evalueren om vervolgens logische, gegronde conclusies te trekken die vrij zijn van invloeden of vooroordelen. Als leiders bijvoorbeeld in een onduidelijke situatie terecht komen, moeten zij deze snel kunnen inschatten, in de juiste context kunnen plaatsen en vervolgens gedegen beslissingen kunnen nemen. Ook helpt critical thinking leiders learning agility te ontwikkelen. Leiders met deze capaciteit beschikken over de vaardigheid en bereidheid te putten uit ervaringen uit het verleden en leren snel in nieuwe situaties, om er zo voor te zorgen dat hun organisaties de snel veranderende zakelijke realiteit voorblijven. Samenwerken en teambuilding weten hoe anderen ergens bij te betrekken Organisaties zijn heel anders dan slechts een paar jaar geleden en vereisen een extra set interpersoonlijke vaardigheden. Door de mondialisering van bedrijven wordt het personeelsbestand steeds diverser en virtueler. Al deze factoren maken samenwerking en teambuilding belangrijker, maar tegelijkertijd ook moeilijker. Voor het aanmoedigen van samenwerking en het vormen van teams moeten leiders een goed begrip hebben van de verschillende manieren waarop mensen informatie tot zich nemen en beslissingen nemen. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld de neiging naar het grotere geheel te kijken terwijl anderen meer gericht zijn op de details. Of mensen zijn, bijvoorbeeld bij bezuinigingen, gericht op de cijfers, terwijl anderen meer gericht zijn op de werknemers die hun baan kwijt raken. Als leiders hun eigen denk- en communicatiestijl én de stijl van de mensen waar zij mee samenwerken niet goed begrijpen, dan kunnen zij mensen niet effectief bij elkaar brengen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en goed onderbouwde beslissingen te nemen. Er bestaat dan een kans op conflict en onenigheid in plaats van teamwork en harmonie. 3 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau

6 Succesvol samenwerken en teambuilden eist ook van leiders dat zij begrijpen welke rol persoonlijkheid en waarden spelen, met name bij het matchen van mensen met de cultuur van een organisatie. Culturele pasvorm is meer dan ooit van belang voor de snelheid en behendigheid van een organisatie. Een breed vermogen verschillende stijlen, persoonlijkheden en waarden te herkennen, vereist speciale vaardigheden, die op hun beurt vragen om zelfbewustzijn en emotionele intelligentie. Leiders moeten de wil en het vermogen hebben verder te kijken dan hun eigen wereldbeeld, zodat werkelijke samenwerking mogelijk wordt. De vier kanten van een evenwichtige bestuurder Analytisch denker Samenwerker Verzamelt informatie en evalueert bewijsmateriaal om gedegen beslissingen te kunnen nemen. Benodigd: Leiders de beste beslissingen nemen na het analyseren van de relevante informatie en de alternatieven. Werkt samen met anderen om gezamelijke doelen te bereiken. Benodigd: Leiders die communicatie en coöperatie in het team bevorderen en succesvol omgaan met conflicten. Snelle leerder & probleem oplosser Teamplayer/-builder Bestudeert situaties en problemen nauwkeurig om nieuwe verbanden te leggen. Benodigd: Leiders die het eerder geleerde succesvol kunnen toepassen in nieuwe situaties. Vormt samenhangende teams die effectief werken Benodigd: Leiders die mensen kunnen verenigen, team spirit kunnen ontwikkelen en de collectieve prestaties kunnen bevorderen. Beoordelen van vaardigheden op strategisch niveau Aankomende leiders worden vaak aangenomen en aangeprezen op kwaliteiten die makkelijk te observeren zijn, zoals het vermogen dingen gedaan te krijgen en eigenschappen zoals moraal, doorzettingsvermogen en zakelijk en technisch inzicht. Hoewel de observatiemethode geschikt is voor het evalueren van traditionele capaciteiten, is het waarnemen van iemands vermogen tot critical thinking en learning agility minder makkelijk. Zo zouden we 4 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau

7 bijvoorbeeld kunnen observeren dat een leider een goede samenwerker en teambuilder is met kleine groepen werknemers, maar het is moeilijk te voorspellen of deze vaardigheden sterk genoeg zijn om zich te laten vertalen naar grotere en ongelijksoortiger groepen. Daarom is een objectievere, wetenschappelijke benadering nodig. Organisaties gebruiken steeds vaker assessments om vaardigheden te meten. Zulke assessments, gebaseerd op zorgvuldige wetenschappelijke onderzoeken die een verband tussen hoge scores en goede prestaties op het werk aangeven, kunnen nauwkeuriger voorspellen of een leider de capaciteiten heeft om te slagen in een omgeving waar veel op het spel staat. Het is tegenwoordig veel belangrijker dan slechts een aantal jaar geleden om hiervan op de hoogte te zijn voordat een leider wordt aangenomen of een promotie krijgt. Hedendaagse organisaties moeten met beperktere middelen zorgen dat alles wat zij doen effect heeft. De Watson-Glaser II Critical Thinking Appraisal en Raven s Progressive Matrices zijn twee van de meest gebruikte assessments voor het rekenen van analytisch denkvermogen en mentale learning agility. De Personality for Professionals Inventory (PfPI) en de Golden Personality Type Profiler en SOSIE 2nd Generation zijn zeer gerespecteerde assessments die het vermogen mensen te laten samenwerken, teams te vormen en te zorgen voor culturele pasvorm, nauwkeurig meten. Bij het ontwikkelen van leiders is het beoordelen van de huidige geschiktheid een belangrijke eerste stap. elearning en klassikale training kunnen toegepast worden om concepten te versterken en nieuwe vaardigheden op te bouwen. Actiepunten Leiders moeten vandaag de dag strategischer te werk gaan dan ooit; we kunnen onze leiders echter niet vragen strategischer te denken en handelen als zij hier de vaardigheden niet voor hebben. De onderzoeken tonen aan dat deze vaardigheden zeer gewild zijn, maar ook zeer schaars zijn onder de volgende generatie leiders. Organisaties moeten nú stappen ondernemen om deze toekomstige leiders voor te bereiden vaardigheden op strategisch niveau leer je niet van de ene op de andere dag en leiders die deze vaardigheden niet hebben kunnen kostbare vergissingen begaan. Er zijn verschillende belangrijke stappen die organisaties kunnen ondernemen. Deze vaardigheden moeten de hoogste prioriteit krijgen bij aannemen en promoveren, op elk niveau. Ontwikkeling is even essentieel. Organisaties moeten vroeg in het leiderschapstraject beginnen door samenwerking- en teambuildingvaardigheden te ontwikkelen, vanaf het niveau van de individuele medewerker tot en met mid-level managers. Naarmate leiders hoger in de organisatie terechtkomen, moet meer specifiek de nadruk worden gelegd op het ontwikkelen van critical thinking en learning agility. Een belangrijke reden dat het met veel succesvolle managers minder goed gaat wanneer zij hogerop komen is dat hun vermogen beslissingen te nemen niet gelijk is opgegaan met hun sociale vaardigheden. 5 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau

8 Tips om vaardigheden nu te verbeteren Critical thinking Leer de tijd te nemen om na te denken: de situatie inschatten, reden en doel helder maken, urgentie vaststellen en identificeren wat u weet, wat u niet weet en hoe u een plan de campagne gaat opstellen. Meer is niet altijd beter; voorkom een overload aan informatie. Onderscheid relevante en nauwkeurige informatie van oppervlakkige informatie. Samenwerking Richt u op het neerzetten van heldere doelstellingen en uitkomsten voor alle betrokkenen en zorg dat idereen zich richt op het algemene doel. Bevorder respectvolle, gelijkwaardige relaties die betrokkenheid, communicatie en meewerken stimuleren. Learning agility Analyseer zowel uw successen als uw mislukkingen op patronen en aanwijzingen voor verbetering. Breng uzelf in nieuwe en onduidelijke situaties en observeer hoe u hierin reageert om bewustwording van uw gedragspatronen te vergroten. Teambuilding Teamleden actief betrokken houden door middel van diverse communicatiemethoden (persoonlijk, telefoon, skype, ). Leer wat de voorkeuren van uw team zijn, zodat u weet waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden. Motiveer hen door hun sterke punten en voorkeuren te bekrachtigen. 6 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau

9 Het hiaat in de strategische vaardigheden onder aankomende bestuurders is alarmerend, maar kan overwonnen worden als organisaties snel en ondernemend handelen. Ook organisaties moeten zich verder ontwikkelen, zodat nieuwe managers niet crashen na aankomst. In deze nieuwe normale gang van zaken zullen de organisaties die achterop raken bij de ontwikkeling van vaardigheden op strategisch niveau snel ontdekken dat zij niet beschikken over voldoende toevoer van talent met de capaciteit hun organisatie veilig de toekomst in te leiden. Referenties 1 Hagemann, B. and Chartrand, J.M. (2011). 2011/12 Trends in Executive Development: A Benchmark Report. Oklahoma City: Executive Development Associates and TalentLens. 2 Setting the Stage for Success: Building the Leadership Skills that Matter (2009). Korn/Ferry International. 3 Job Preparedness Indicator Survey (2011). Career Advisory Board presented by DeVry University. Over ons TalentLens, onderdeel van Pearson, is uitgever van wetenschappelijke assessments die wereldwijd gebruikt worden voor het aannemen en ontwikkelen van de arbeidskrachten van de 21e eeuw. Met onze instrumenten meet u analytisch denkvermogen, probleem oplossen en een verscheidenheid aan werkvaardigheden waarmee vervolgens op gegevens gebaseerde inzichten verschaft worden die helpen de beslissingen van een organisatie op het gebied van menselijk kapitaal te informeren en verhelderen. Voor meer informatie en het aanvragen van een proeflogin naar 7 De leider van morgen Managementvaardigheden op strategisch niveau

10 TalentLens Radarweg 60-A NT Amsterdam T: +31 (0) E:

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Critical Thinking Means Business Leer de nieuwe nummer 1 vaardigheid voor professionals op de werkvloer te ontwikkelen en toe te passen

Critical Thinking Means Business Leer de nieuwe nummer 1 vaardigheid voor professionals op de werkvloer te ontwikkelen en toe te passen White paper Critical Thinking Means Business Leer de nieuwe nummer 1 vaardigheid voor professionals op de werkvloer te ontwikkelen en toe te passen Door Judy Chartrand, Ph.D., Heather Ishikawa, MA, & Scott

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

21 e eeuw vaardigheden

21 e eeuw vaardigheden 21 e eeuw vaardigheden Filmpje: Tweepraat Wat vind je hiervan? Even sparren met je buurman/buurvrouw Nog wat quotes: We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

35 JAAR VOCAP Providers met korte samenvatting

35 JAAR VOCAP Providers met korte samenvatting 35 JAAR VOCAP Providers met korte samenvatting SHL is de marktleider in oplossingen voor het meten van talent, met als doel de bedrijfsresultaten van zijn klanten te verbeteren via superieure People Intelligence

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

De Kies Nu voor Kinderen campagne heeft bijgedragen

De Kies Nu voor Kinderen campagne heeft bijgedragen 1 Widen the circle Beste Mensen Wij zijn trots op Kies nu voor Kinderen De Kies Nu voor Kinderen campagne heeft bijgedragen aan een betere start voor kinderen in Nederland 1. Voor het eerst is er serieus

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie TALENT KAMPIOENEN e-pathways CPD Handboek Handboek nr. 15 in serie www.epathways.eu Wat zijn talentkampioenen? De pool met getalenteerd personeel is waarschijnlijk de grootste hulpbron die elke organisatie

Nadere informatie

KERN TALENTASSESSMENT

KERN TALENTASSESSMENT KERN TALENTASSESSMENT De beste mensen op de juiste positie s die de juiste zaken goed doen! KERN TALENT ASSESSMENT Het Kern talent assessment is een zeer gerichte - en volledig objectieve - manier om medewerkers

Nadere informatie

Matchingstool Future Jobs

Matchingstool Future Jobs Vooraf Dit instrument is bedoeld als ondersteuning voor een andere manier van matchen in het kader van Future Jobs. Deze nieuwe manier van matchen hebben we tot nu toe getypeerd als matchen op soft skills.

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

WAAROM PERSOONLIJKHEID?

WAAROM PERSOONLIJKHEID? WAAROM? Hoe Hogan assessments u helpen de juiste mensen te selecteren, talenten te herkennen én ontwikkelen en leiderschap te verbeteren. Gedistribueerd door: 2012 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS, INC. WAAROM?

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu NRG: Building Energy for Performance Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu Doelstellingen voor deelnemers aan het NRG programma* 1 Energiepeil van alle deelnemers

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

GEDRAGSMANAGEMENT. Inleiding. Het model. Poppe Persoonlijk Bas Poppe: 06 250 30 221 www.baspoppe.nl info@baspoppe.nl

GEDRAGSMANAGEMENT. Inleiding. Het model. Poppe Persoonlijk Bas Poppe: 06 250 30 221 www.baspoppe.nl info@baspoppe.nl GEDRAGSMANAGEMENT Dit kennisitem gaat over gedrag en wat er komt kijken bij gedragsverandering. Bronnen: Gedragsmanagement, Prof.dr. Theo B. C. Poiesz, 1999; Samenvatting boek en college, A.H.S. Poppe,

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten.

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Beste collega, familie, vriend, Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Theoretische kennis doe ik op door onderwijs

Nadere informatie

IST Standaard. Intelligentie Structuur Test. meneer 1

IST Standaard. Intelligentie Structuur Test. meneer 1 IST Standaard Intelligentie Structuur Test ID 4589-1031 Datum 25.03.2015 IST Inleiding 2 / 12 INLEIDING De Intelligentie Structuur Test (IST) is een veelzijdig inzetbare intelligentietest voor jongeren

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Een inleiding. Luc De Schryver o2c2 Consulting Group & Katholieke Hogeschool Limburg

Het nieuwe leren. Een inleiding. Luc De Schryver o2c2 Consulting Group & Katholieke Hogeschool Limburg Het nieuwe leren Een inleiding Luc De Schryver o2c2 Consulting Group & Katholieke Hogeschool Limburg ONTWRICHTENDE KRACHTEN 1. Hogere levensverwachting 2. Opkomst van slimme machines en systemen 3. Nieuwe

Nadere informatie

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek!

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek! Bram Voorbeeld Over dit Bridge 360 rapport 2 INHOUDSOPGAVE Over dit Bridge 360 rapport...2 Inhoud van het Bridge 360 rapport...3 Over het Bridge 360 profiel...4 Bridge Werkgedrag Profiel-Besturen...6 Bridge

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

HET ASSESSMENT INFORMATIE

HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT U bent uitgenodigd voor een assessment. In de praktijk blijkt dat bij veel kandidaten vragen leven met betrekking tot dit soort onderzoek. In het hiernavolgende

Nadere informatie

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging?

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging? Te weinig gekwalificeerd sales personeel Te hoog verloop van sales personeel Te weinig sales productiviteit Slechte of matige sales prestaties Weinig tot geen persoonlijke toewijding Niet de juiste man

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Leiderschap op school

Leiderschap op school De 21 essentiële taken van de schoolleider Vraag vooraf: Waar besteedt de schoolleider de meeste tijd aan? Bron: J.Visser/A.van der Veen/A.Ros (1999) De wetenschap aan het woord Robert J. Marzano Onderzoekswetenschapper

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Leiderschap in een cultuur van verandering. Dr. Michael Fullan, emeritus professor van het Ontario Institute for Studies in Education

Leiderschap in een cultuur van verandering. Dr. Michael Fullan, emeritus professor van het Ontario Institute for Studies in Education Leiding geven aan verandering = balanceren op de rand van chaos Uitgangspunten van Michael Fullan: We leven in een snel veranderende wereld De grote problemen van onze tijd zijn complex en staan bol van

Nadere informatie

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer PO AMN Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer 00348567 Zie het productinformatieblad voor een algemene uitleg van de factoren en scores. pagina

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Zelftest managementrollen (Quinn)

Zelftest managementrollen (Quinn) pag.: 1 van 10 Zelftest managementrollen (Quinn) Bron: Persoonlijk meesterschap in management, voorbij rationeel management Auteur: R.E. Quinn Uitgever: Academic Service (1998) Hierachter vindt u een vragenlijst

Nadere informatie

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin Strategisch Talentmanagement Boudewijn Overduin Even voorstellen Boudewijn Overduin Oprichter en voormalig CEO van Vergouwen Overduin Passie voor strategisch HR met als centrale thema s: Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Leerstijlen. www.gertjanschop.com/kennisenleren - pagina 1 van 5

Leerstijlen. www.gertjanschop.com/kennisenleren - pagina 1 van 5 Leerstijlen Leren volgens Kolb Kolb vat leren op als een proces dat, steeds weer, vier stadia doorloopt: fase 1: concreet ervaren fase 2: waarnemen en overdenken (reflecteren) fase 3: abstracte begripsvorming

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult 1 Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen voor het hanteren van het rapport 2 2. Opbouw van het rapport 3 3. Algemeen

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

Lumina Learning. Even voorstellen. 2011 Lumina Learning. All rights reserved.

Lumina Learning. Even voorstellen. 2011 Lumina Learning. All rights reserved. Lumina Learning Even voorstellen Wereldwijde organisatie Partners actief in: Nederland Canada Duitsland Verenigde Staten Mexico Japan Groot Brittannië Kroatië Slovenië Zuid Afrika Portugal Denemarken Lumina

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Er komt een moment dat alle sollicitatiegesprekken op elkaar gaan lijken: handje schudden, kandidaat

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie