KERKBEHEER. In deze uitgave: 14e j a a r g a n g, n u m m e r 11, DECEMBER vereniging voor. kerkrentmeesterlijk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBEHEER. In deze uitgave: 14e j a a r g a n g, n u m m e r 11, DECEMBER 2014. vereniging voor. kerkrentmeesterlijk."

Transcriptie

1 14e j a a r g a n g, n u m m e r 11, DECEMBER 2014 KERKBEHEER In deze uitgave: n Ds. Ron van der Spoel op jaarvergadering VKB Noord-Holland over het omgaan met vrijwilligers n Laatste deel jaarverslag Raad voor de Plaatselijke Geldwerving over Kerkbalans 2014 n Prof.dr.mr. Sophie van Bijsterveld stelt dat kerken, overheid en samenleving samen verantwoordelijk zijn voor toekomst kerkgebouwen n Klimaatbeheersing in monumentale kerkgebouwen n VKB Marsh-Mercer Award 2015 vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de pkn

2 De Leeuwenbergh Utrecht (boven) en de Rank Nieuwegein Bureau voor Architectuur en Restauratie Bureau voor Consultancy nieuwe inbouw Zuiderkerk Enkhuizen Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden volg ons op fotografie Joris Helming Joriskerk Amersfoort Efficiënt betalen? SKG! Gemeenten en kerken die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland kunnen bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer sparen, lenen en hun betalingsverkeer regelen. Bovendien biedt SKG Online u de mogelijkheid digitaal betalingen te verrichten. SKG werkt zonder winstoogmerk. Met gunstige rentepercentages en lage kosten voor betalingsverkeer. Want ons motto is: Geld van de kerk voor de kerk! SKG_advertentie_1_liggend.indd : KERKBEHEER

3 Kerkgeluidstechniek op z n best! de techniek als hulpmiddel, ook in uw kerk De kerkgeluidstechniek schrijdt voort... met rasse schreden! Dialoog Church Sound is als specialist op kerkgeluidstechniek niet achtergebleven en heeft met meer dan 1800 kerken in Nederland een groot werkgebied. Met gebruikmaking van de nieuwste digitale techniek en zijn zowel grote galmrijke als kleinere kerken inmiddels voorzien van kerkgeluidsystem en die zorgen voor een uitmuntende spraakverstaanbaarheid en dat tegen budgettair verantwoorde aanschafprijzen. Kennis is van geen waarde... tenzij je deze in praktijk brengt! Dialoog Church Sound Bolognalaan RL Eindhoven KERKORGELBOUWERS Liturgisch vormgeven aan historische interieurs J.L. VAN DEN HEUVEL telefoon VELLEMA TORENUURWERKEN Vellema Torenuurwerken is al meer dan zestig jaar gespecialiseerd in reparatie, restauratie en periodiek onderhoud van (monumentale) torenuurwerken en klokken. Vellema combineert kennis en respect voor historische- en monumentale waarde met de vele mogelijkheden van toepassing van eigentijdse (automatiserings)technieken. Kijk op onze website voor meer informatie of bel ons voor een vrijblijvende afspraak: Amstelwijckweg 44, 3316 BB DORDRECHT Tel Vellema. Passie voor Mens en Techniek. VELLEMA TORENUURWERKEN - GRIENEDYK 48 - HALLUM - NOVEMBER

4 14e jaargang - nummer 11 - december 2014 KERKBEHEER Colofon Dagelijks bestuur VKB Mr. P.A. de Lange, Piershil, voorzitter Drs. C. de Raadt, Bodegraven, vice-voorzitter W.G. Roseboom, Nieuwegein, secretaris Drs. H. van der Wal, Heino, 2e secretaris Ing. D.J. van Cuilenburg AA/MA, Leiden, penningmeester, Drs. H. van der Burg, Bedum, 2e penningmeester mevr. E.J. Steensma-Dijk, Hoofddorp, lid Prof. ir. M.J.L. Tiernego, Breda, lid Ir. B.P. de Wit RTD, Sprang-Capelle, lid. Ereleden D.G. Bijl, Th.L. van Hazel en drs. G. van Soest Redactie W.G. Roseboom, voorzitter, J.C. Riemersma, H.L. Roth en R.M. Belder, eindredacteur Centraal Bureau Nicolaas Maessingel 271D, 3311 KS Dordrecht Tel , fax Website: Postadres administratie en redactie Postbus 176, 3300 AD Dordrecht Abonnementen Abonnementsprijs per jaar voor leden van de VKB: 1 t/m 5 abonnementen 24,-- per abonnement; 6 t/m 10 abonnementen 22,-- per abonnement en 11 en meer abonnementen 20,-- per abonnement. Abonnementsprijs voor niet-leden 27,-- per abonnement. Deze prijzen zijn exclusief 6 pct. BTW. ISSN i n h o u d ANBI 361 Nieuws uit de provinciale afdelingen 363, 383 De orgelbank 364 Met Kerkbalans het jaar rond 366 Verslag Raad Plaatselijke Geldwerving 367 Kerkbalans 2014 (slot) Lutherse Augustanakerk Amsterdam sluit haar deuren 368 Centraal Bureau gesloten 368 Voorlichtingsboekje Ruimte 368 De religieuze kaart van Nederland 369 Hervormde gemeente Klundert ondergaat restauratie 370 Kerken, overheid en samenleving samen 371 verantwoordelijk voor toekomst kerkgebouwen Meervoudig gebruik van Grote Kerk Epe 375 VKB-Marsh-Mercer Award Preekbeurtenzoeker: online preekbeurten regelen 377 Toren Oude Kerk Zeist opgeknapt 377 Vernieuwde website VKB 378 Sint Piterkerk Ureterp vernieuwd 378 Klimaatbeheersing in monumentale kerkgebouwen 379 Hervormde kerk van Vorchten meer dan 1100 jaar oud 381 Van domineeshuis tot Van Goghhuis Opnieuw aandacht voor Veiligheid in kerkgebouwen 385 en Bedrijfshulpverlening 385 Witte-orgel West-Terschelling gerestaureerd 385 Vermeulen-orgel Koepelkerk blijft monument 385 Meditatie: Mijn kerk viert Kerst 386 Onderscheidingen van de VKB 387 Insignes van de Protestantse Kerk in Nederland 388 Vormgeving Grafisch Bureau DUS BV, Rotterdam Druk Roto Smeets GrafiServices Oplage ex. december 2014 Foto omslag Grote Kerk hervormde gemeente Epe v k b - i n d i e n s t v a n d e k e r k 360 KERKBEHEER

5 Voorzitterskolom Mr. Peter A. de Lange ANBI Sinds 1 januari 2008 kent Nederland een regeling voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Destijds is tussen de samenwerkende Nederlandse kerken (in CIO-verband contact in overheidszaken) en de Belastingdienst een convenant gesloten. De Protestantse Kerk in Nederland heeft daarmee een groepsbeschikking voor alle tot deze kerk behorende zelfstandige onderdelen, waaronder gemeenten en diaconieën. Algemeen nut beogende instellingen waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden één of meer algemeen belang dienen, moeten aan een aantal eisen voldoen. In het convenant met de Belastingdienst zijn ook specifieke afspraken gemaakt. Eén van die afspraken is bijvoorbeeld het horizontaal toezicht. De invulling van het kerkelijk toezicht binnen de Protestantse Kerk in Nederland verloopt via de RCBB s. De artikelen in ordinantie 11 over begroting en jaarrekening met de voorgeschreven termijnen zijn daarbij van bijzonder belang. Ook het hebben van een actueel beleidsplan is een punt van aandacht. Uitgebreidere informatie over de eisen en verplichtingen is te vinden op de anbi-pagina van de landelijke kerk. Nu willen we dieper insteken op de verplichting om op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet. De verstrekking van die informatie via internet is inmiddels een wettelijke voorwaarde voor het behoud of het verkrijgen van de ANBI-status. Voor kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen is dit met ingang van 1 januari 2016 van toepassing, in afwijking van de verplichting per 1 januari 2014 voor andere ANBI s. Uw gemeente moet niet tot 1 januari 2016 wachten, maar per genoemde datum gereed zijn. De achterliggende gedachte bij de publicatieplicht is het publieksbelang van (gratis) transparantie van de ANBI s. Het publieksbelang is het belang dat belastingbetalers, donateurs en anderen hebben bij inzicht in het functioneren van de filantropische sector. De op basis van de fiscale regelgeving te publiceren gegevens vanuit het oogpunt van transparantie en verantwoording zijn een basaal vertrekpunt. Uiteraard staat het u vrij om meer uitgebreide informatie te verstrekken wanneer u dat wilt. Het is geen onbelangrijk onderwerp! Voor uw kerkelijke gemeente staan faciliteiten op het spel als vrijstelling van erf- en schenkbelasting; teruggaaf energiebelasting om DECEMBER 2014 er enkele te noemen, en voor uw leden kan het de giftenaftrek kosten. Wij dringen er dan ook nadrukkelijk op aan om een en ander in de loop van 2015, maar ruim voor 1 januari 2016 in orde te maken. Uw kerkelijke gemeente hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. In de loop van december 2014 ontvangen alle colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen een brief van de landelijke kerk over de anbi-verplichtingen. Bij de brief zit een folder. Daarnaast staat alle informatie op de eerder genoemde anbi-pagina van de landelijke kerk: Van bijzonder belang is de voorbeeldtekst voor het vullen van de eigen anbi-pagina. Het format hiervoor is afgestemd met de Belastingdienst. De eis dat gegevens op elektronische wijze via internet openbaar moeten worden gemaakt, betekent niet dwingend dat uw gemeente een eigen website moet hebben. Overigens is dat wel de meest voor de hand liggende optie. Alweer bijna aan het einde van 2014 wens ik u tenslotte veel sterkte toe bij de arbeid die u ten dienste van uw kerkelijke gemeente verricht en ik wens u voorts gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe. De kracht in vellen offset. Roto Smeets GrafiServices Een bedrijf dat vecht voor de successen van zijn klanten. Of het nu gaat om vellen offset, pre-media, nabewerking, pre-distributie of distributie... Superstrong, sharp, safe & fast. T T

6 De VKB biedt in samenwerking met Marsh en Mercer een breed assortiment aan verzekeringen. Deze verzekeringen zijn op maat gemaakt voor de VKB-leden en hebben zeer scherpe premies. Op de internetsite kunt u verzekeringen afsluiten, schaden melden en informatie handig terugvinden. Voor gemeenten, betrokken medewerkers, predikanten, maar ook vrijwilligers zijn adequate verzekeringen beschikbaar. De meeste VKB-leden maken al gebruik van onderstaande verzekeringen: Marsh: bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering brandverzekering fraude- en berovingverzekering wettelijke aansprakelijkheidsverzekering rechtsbijstandverzekering werkgeversaansprakelijkheid Uw contactpersoon Pieter Stoeltie T: E: Mercer: groepsreis/ongevallenverzekering ongevallenverzekering voor vrijwilligers persoonlijke ongevallenverzekering vervangingsverzekering predikanten verzuimverzekering WGA-gatverzekering WGA-ERD verzekering zorgverzekering Uw contactpersoon Sai Fong Lam T: E: Partnering for impact SM Marsh en Mercer zijn twee van de Marsh & McLennan Companies, 362 samen met Guy Carpenter en Oliver Wyman. KERKBEHEER

7 JAARVERGADERING AFDELING NOORD-HOLLAND: Samenwerking met partijen en aandacht voor vrijwilligers R.M. Belder Op 15 oktober jl. hield de afdeling Noord-Holland haar jaarvergadering in de Westzijderkerk van Zaandam, ook wel de Bullenkerk genoemd, de kerk waar de vader van Freek de Jonge destijds aan verbonden was. De bijeenkomst stond onder leiding van de voorzitter van het hoofdbestuur van de VKB, mr. Peter A. de Lange die circa 55 kerkrentmeesters mocht verwelkomen. Hierna las hij een passage voor uit Jesaja 58 vanaf vers 6. Vers 12, waar gesproken wordt over Hersteller van muren; Herbouwer van straten, vergeleek hij met de positie van de kerkrentmeester. Vervolgens gaat hij voor in gebed. Afdelingen zijn het hart van de VKB Na afdoening van enkele huishoudelijke zaken, staat de heer De Lange stil bij de diverse vacatures die het afdelingsbestuur van Noord-Holland heeft. Het bestaat slechts uit twee personen en om het contact met de gemeenten vanuit de afdeling te onderhouden, vindt er assistentie plaats vanuit het hoofdbestuur ondersteund door het Centraal Bureau. De heer Verhoog, één van de twee bestuurders, is vanavond verhinderd in verband met een ongeval dat hem is overkomen. De afdelingsbesturen van de VKB zijn weliswaar het hart van de Vereniging, maar zonder handen en voeten, kan ook de Vereniging niet veel beginnen. Bovendien is de afdeling Noord-Holland sinds een paar jaar niet meer in het hoofdbestuur vertegenwoordigd. De VKB, die op basis van het model van Klavertje Vier een intensieve samenwerking met de Kerk en andere partijen voor ogen heeft, wordt in de uitvoering van haar doelstelling belemmerd wanneer de provinciale afdelingen niet optimaal kunnen functioneren. De heer De Lange doet een dringend DECEMBER 2014 Mr. Peter A. de Lange appel op de aanwezige kerkrentmeesters om, ondanks hun eigen drukke werkzaamheden, hun verantwoordelijkheid te nemen door ook in dit verband samen te werken ten dienste van onze Noordhollandse kerkelijke gemeenten. Die samenwerking kan alleen gestalte krijgen wanneer er een voltallig afdelingsbestuur is dat zich voor de kerkrentmeesterlijke belangen van de kerkelijke gemeenten in Noord-Holland kan inzetten. Samenwerking met partijen Vervolgens zet de heer De Lange, mede op verzoek van een van de aanwezigen, uiteen wat hij met Klavertje Vier bedoelt. Om de kerkelijke gemeenten optimaal te dienen is samenwerking tussen Kerk en VKB onontbeerlijk. Het uitgangspunt is dienstbaar te zijn aan de plaatselijke gemeenten. Het beste kan dit gerealiseerd worden door op regionaal of provinciaal niveau samen een samenwerking te bevorderen van afdelingsbestuur, Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen, gemeenteadviseur kerkbeheer en de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken, de RCBB s. Daarnaast beoogt de VKB om contacten te leggen met andere partners, zoals de overheid, ondernemingen e.a. om aan te geven wat de VKB voor de Kerk en de Samenleving te betekenen en te bieden heeft. Deze vorm van brede samenwerking vraagt veel tijd en energie maar in de situatie waarin wij nu leven en waarbij de Kerk, die altijd een centrale rol speelde, nu bijna een randverschijnsel is geworden, is dit dringend noodzakelijk. Maar ook al is onze Kerk aan de rand van de samenleving terecht gekomen, het is een kerkgemeenschap van 1,7 miljoen leden, die uit circa gemeenten bestaat waaraan bijna predikanten en kerkelijk werkers verbonden zijn. Verder zijn er bijna vrijwilligers die in deze gemeenten uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Het aantal kerkgebouwen bedraagt nog bijna 2.500, waarvan er circa een monumentale status hebben. De VKB zorgt via de colleges van kerkrentmeesters voor de belangenbehartiging en dienstverlening van deze gemeenten. Het werkgebied van de kerkrentmeesters en daarmee dat van de VKB omvat dan ook: Mensen, Gebouwen, Geld en Organisatie. Vanuit deze beleidsthema s werkt de VKB, die daarnaast ook de agenda van de Kerk volgt. Ook zaken waaraan de Kerk weinig of geen aandacht besteedt probeert de VKB aan te pakken. De heer De Lange noemt in dit verband het symposium Kansen voor kerken van maart 2010 dat dit voorjaar zijn vervolg kreeg, terwijl aan een Kansen voor kerken 3.0 gewerkt wordt, met het doel die samen met de Dienstenorganisatie van de Kerk vorm te geven. Het gaat er daarbij vooral om nieuwe vormen te zoeken om de vlam brandend te houden, zoals ds. Wim Beekman tijdens de jaarvergadering van de afdeling in maart 2012 stelde. 363 E

8 De heer De Lange wijst verder op nieuwe website van de VKB en die van de actie Kerkbalans die in nauwe samenwerking met de Interkerkelijke Commissie Geldwerving en de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving sinds kort online is. Een belangrijke verbetering is dat colleges van kerkrentmeesters een forum wordt geboden zodat zij elkaar bepaalde problemen kunnen voorleggen en van elkaar kunnen leren hoe zij die problemen hebben opgelost. VKB-partnership is erg belangrijk voor onze kerkrentmeesters. Doordat de VKB nauwere contacten gaat onderhouden met diverse partijen, zowel vanuit als van buiten de kerk, kunnen colleges van kerkrentmeesters adequater geholpen worden. Het hoofdbestuur is druk bezig om hiermee tot een nog betere uitvoering van de doelstelling van de VKB te komen, zo besluit de heer De Lange. Uit de vragen die naar aanleiding van zijn uiteenzetting gesteld worden, blijkt dat er grote behoefte bestaat aan informatie en/of benodigde producten die direct te verkrijgen zijn. Nu gebeurt dat over te veel schijven, terwijl de kwaliteit daardoor ook te wensen overlaat. In de regio van Zaandam is er binnenkort een bijeenkomst van kerkrentmeesters en beheerders van andere kerkgenootschappen waarbij praktische beheersproblemen worden uitgewisseld. Het streven is om een werkgroepje te vormen dat bij de lokale politiek iets probeert te bereiken. Omgaan met vrijwilligers Hierna krijgt ds. Ron van der Spoel het woord. Hij houdt een inleiding over de bezieling van mensen in de kerkelijke gemeente. Ds. Van der Spoel, die een soortgelijk referaat tijdens het VKB-Congres van april 2014 hield, diende 18 jaar als gemeentepredikant drie gemeenten. Sinds 2011 is hij adjunct-directeur Kerk & Theologie van de internationale organisatie Open Doors die zich inzet voor ondersteuning van vervolgde christenen. Zijn taak daar is, naast het mede leiding geven aan 50 werknemers, het opleiden van pastores in landen waar de kerk wordt vervolgd. Daarnaast begeleidt Ds. Van der Spoel, links, in gesprek met de secretaris van de VKB, W.G. Roseboom hij predikanten en kerkenraden door middel van coaching en intervisie binnen de Protestantse Kerk in Nederland namens het Evangelisch Werkverband. Tenslotte is ds. Van der Spoel gemeenteraadslid in Amersfoort. In die laatste hoedanigheid noemt ds. Van der Spoel de discussie onlangs in de gemeenteraad over de mantelzorg. De burgerlijke gemeente heeft er weinig idee van hoe zij in dit verband vrijwilligers moet aansturen. Zij kan wat dat betreft veel leren van de kerken die de grootste vrijwilligersorganisatie van ons land vormen. Hier kan dus met recht gezegd worden dat de Overheid de Kerk nodig heeft en dat de Kerk de Overheid nodig heeft. De belangrijke vraag is hoe je vrijwilligers gemotiveerd houdt. Motivatie Voor iedere organisatie, en dat geldt ook voor de kerk, geldt dat het de mensen zijn die het doen. Je kunt nog zulke mooie organisatiemodellen hebben, goede plannen of ideeën realiseren, maar alles staat of valt met de mensen die het moeten uitvoeren. Zonder gemotiveerde mensen lukt het niet, zo stelt ds. Van der Spoel. Maar hoe komt het dat voor sommige taken niemand te porren is of mensen snel weer afhaken, terwijl voor andere klussen mensen bijna in de rij staan? Hij heeft zich daarover verbaasd toen hij in een van zijn gemeenten begon met mentorcatechese. In plaats van de dominee voor een grote groep, werden de catechi- De orgelbank van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer biedt plaatselijke gemeenten de mogelijkheid hun pijporgel te koop aan te bieden. Geīnteresseerden kunnen specifieke informatie over de aangeboden orgels opvragen. Het Leeflang-orgel uit de Gaarde in Bunnik krijgt een nieuwe bestemming in Japan.Momenteel zijn er in totaal 5 orgels in ons bestand opgenomen. Dit betreft instrumenten gebouwd door o.a. D.A. Flentrop, Pels en Van Leeuwen Orgelbouw en Bakker en Timmenga. Voor gedetailleerde informatie over de orgelbank kunt u contact opnemen met: Centraal Bureau VKB, tel. (078) , kerkrentmeester.nl 364 KERKBEHEER

9 santen iedere week verdeeld in vaste groepjes van 5 jongeren onder leiding van een mentor uit de gemeente. Een intensieve taak waarbij ze iedere week verwacht werden, waarvoor ze zich goed moesten voorbereiden en waarbij regelmatig werd vergaderd om getraind te worden of om te overleggen. Daarnaast zat er ook een pastorale kant aan het verhaal, want de jongeren mochten de mentor altijd benaderen als er iets was waarover ze wilden praten of waarbij ze hulp nodig hadden. Maar de jongeren stonden in de rij! De conclusie van ds. Van der Spoel is dat er drie belangrijke voorwaarden zijn om mensen met een taak in de gemeente gemotiveerd te houden. Richting Het eerste wat nodig is, is een duidelijke richting. Waar behoefte aan bestaat, is een heldere visie. Waarom doen we hetgeen we doen? Wat is de toegevoegde waarde van hetgeen ik doe? Zorg er voor dat mensen mogen en kunnen meedenken en meepraten over de zaken waar ze mee bezig zijn. Laat duidelijk zien dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Hij noemt in dit verband het verschil in opvatting tussen drie mensen bij de uitvoering van hun werk. Op de vraag Waar ben je mee bezig? reageerde de eerste: Ik stapel stenen op elkaar; de tweede, al wat gedrevene: Ik ben een muur aan het metselen en de derde reageerde Hoe krijg je in een prachtige kerk ook een prachtig geluid? De aanwezigen tijdens de bijeenkomst in de Westzijderkerk te Zaandam zeer enthousiast: Ik ben met een kathedraal bezig. Mensen motiveren begint met een duidelijke visie op het doel van kerk zijn met elkaar. Richting geven aan je vrijwilligers heeft niet alleen te maken met een heldere visie op het geheel, maar ook met een heldere taakomschrijving. Ds. Van der Spoel ervaart dat dit vaak ontbreekt, dat de kaders niet duidelijk worden aangegeven. Mensen hebben dan het gevoel in het diepe gegooid te worden. Een heldere visie op gemeente-zijn en een duidelijke taakomschrijving die laat zien hoe dit onderdeel bijdraagt aan het geheel en wat de kaders zijn van deze specifieke taak, zijn noodzakelijk om mensen te motiveren. Ruimte Geef mensen die werk verrichten de Haarlem Arnhem Hannover ruimte om hun werk te doen, want zij staan met hun voeten in de modder. Als je vrijwilligers die je voor een taak vraagt, wilt motiveren, moet je ze de ruimte en daarmee ook de verantwoordelijkheid geven voor de concrete invulling. Dan gebeurt het op een manier die voor hen en hun doelgroep werkt, omdat zij daar het dichtst bij betrokken zijn. Dan voelen ze zich eigenaar van de activiteit en gaan ze er echt voor. Belangrijk is wel dat je er voor moet zorgen dat ze werk doen die bij hun gaven past en dat de vrijwilliger duidelijk wordt gemaakt dat hetgeen zij doen iets als een roeping is. Dus niet alleen het werk doen omdat je het leuk vindt, maar omdat je God en Zijn gemeente ermee dient. Aandacht Tenslotte wijst ds. Van der Spoel op de vereiste aandacht die aan de vrijwilliger moet worden besteed, want dat waaraan je aandacht besteedt, groeit. Ook de predikant kan hierbij een belangrijke rol vervullen door met vrijwilligers te spreken en soms door te vragen. Als mensen zich gezien en gehoord weten, blijven ze gemotiveerd aan het werk. Luister serieus naar hun suggesties, waardeer hun inzet, bezoek hun activiteit, bemoedig hen in hun rol in de gemeente en ze zullen groeien in hun taak en rol in de gemeente. Door echte aandacht aan mensen te geven bereik je dat 20 procent van de enthousiaste vrijwilligers de resterende 80 procent in hun enthousiasme meetrekt, zo besluit ds. Van E Advertentie akoestiek kerken-1.indd :24 DECEMBER

10 der Spoel zijn inspirerende inleiding. Gedachtewisseling Na de pauze worden er diverse vragen en problemen die men in de praktijk tegenkomt aan de orde gesteld. Een oproep in een kerkbode voor vrijwilligers aan wie gevraagd wordt bepaalde werkzaamheden aan het kerkgebouw of de pastorie te verrichten, moet beschouwd worden als werk voor de Kerk, je doet het dus voor God. Er wordt te gemakkelijk vanuit gegaan dat mensen het wel begrijpen waarom hun medewerking wordt gevraagd. Maar dat is vaak niet zo. Benoem het werk en maak duidelijk waarom het belangrijk is dat het gedaan wordt. Kunnen we problemen tussen vrijwilligers onderling voorkomen? Niet altijd, maar maak duidelijk dat we allemaal voor hetzelfde doel werken. Waarom we het doen en wat de motivatie is en realiseer je dat die ander ook kan beschikken over goede ideeën om dat gezamenlijke doel te bereiken. Geef elkaar richting en ruimte. Wie enthousiasmeert wie? Maak eerst een inventarisatie van hetgeen in je gemeente gebeurt en tel dan je zegeningen. Kruip vervolgens in de huid van de ander en laat mensen elkaar vertellen wat ze belangrijk vinden. Waar houden ze van. Hoe bevorder je aandacht voor elkaar? Ben je werkelijk geïnteresseerd in mensen met wie je werkt? Drink eens met hen een kop koffie en voer een klein gesprek. Wij zijn sociale mensen en mogen samen iets doen voor het Koninkrijk van God. Een goed woord is als balsem voor de ziel, zo besluit ds. Van der Spoel. Hierna bedankt de heer De Lange ds. V.d. Spoel voor inleiding en gaat hij voor in dankgebed. Een wat oudere kerkrentmeester, die al jaren de jaarvergaderingen van de afdeling bezoekt, was in 2012 onder de indruk van de inspirerende woorden in de inleidingen van de December Puntjes op de i In deze maand moeten alle voorbereidingen getroffen zijn, zoals: 1. Het bestelde foldermateriaal moet gereed worden gemaakt voor de Kerkbalanslopers, er moet een wijkindeling zijn met looplijsten en niet-thuiskaarten, de wijkindeling moet worden nagelopen, waarbij wordt nagaan of personen die benaderd worden inmiddels verhuisd of overleden zijn. 2. Verder moet contact worden opgenomen met de leiding van de kerkelijke jongerenclubs over de op te zetten tekenkleur wedstrijd. 3. Voorts nagaan of de persberichten gereed zijn. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van redacties van huis-aan-huisbladen, dan zal deze maand het te publiceren materiaal beschikbaar moeten zijn. Afspraken maken met de redacties e.d., contacten met overige kerkelijke gemeenschappen in de eigen gemeente of met omliggende kerkelijke gemeenten. 4. De contacten met de kerkenraad. Nagaan of er ruimte is gereserveerd voor mededelingen door de predikant, een ouderling of een ouderlingkerkrentmeester op de zondag waarop de actie Kerkbalans van start gaat. 5. Een kerkbalansspecial. Hiermee wordt bedoeld om in het kerkblad dat net voor Kerst verschijnt aandacht aan de actie te besteden. In feite gaat het er om dat in dit kerkblad uiteen wordt gezet wat de kerkelijke gemeente doet, haar relatie tot de woongemeenschap (het dorp of de stadswijk). 6. Nagaan of op de website van de kerkelijke gemeente de gewenste informatie is aangebracht. 7. Tenslotte: de Kerkbalanslopers er nog even op wijzen wanneer zij verwacht worden in de kerk of het verenigingsgebouw om de enveloppen van de te bezoeken gemeenteleden in ontvangst te nemen, of men dit plaatselijk anders organiseert, wanneer zij de enveloppen door de betreffende (ouderling-)kerkrentmeester thuis bezorgd krijgen. Begroting Om deze tijd van het jaar zullen kerkenraden de begroting voor volgend jaar hebben vastgesteld. Het is belangrijk deze begroting, waarbij de opbrengst van de actie Kerkbalans een substantieel onderdeel van de inkomsten is, in het kerkblad af te drukken en deze van een duidelijke toelichting te voorzien. heren De Lange en ds. Beekman. Aan het eind van deze vergadering werd hem gevraagd wat hij van deze avond vond. Zijn reactie was: de problemen waarmee we plaatselijk te kampen hebben, worden niet opgelost, maar het contact met collega s, uitwisseling van ervaringen en de woorden van de heren De Lange en Van der Spoel geven je nieuwe inspiratie om met nieuw elan weer aan de slag te gaan. En dat is juist de bedoeling van deze bijeenkomsten. 366 KERKBEHEER

11 Verslag Kerkbalans 2014 Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (slot) Overige informatie over Kerkbalans 2014 Begin september 2014 bracht de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG) verslag uit van de actie Kerkbalans 2014, die van 12 tot 26 januari 2014 onder het motto Wat is de kerk u/jou waard? werd gehouden. In de Kerkbeheer van oktober en november werden de eerste delen van dit verslag opgenomen. Nu volgt het derde en laatste deel. 1. De financiën van de protestantse gemeenten In de inlichtingenstaat 2014 is opnieuw een serie vragen opgenomen over de uitgaven van de gemeenten. Deze kunnen worden afgezet tegen de inkomsten die jaarlijks gevraagd worden, zodat een beeld ontstaat van de totale financiële situatie van de gemeenten. Deze informatie is nog altijd niet op andere wijze via de Protestantse Kerk te verkrijgen; er wordt wel aan een systeem gewerkt dat hopelijk deze indicatieve cijfers kan vervangen door reële gegevens. Belangrijk: De absolute bedragen die in de tabellen zijn opgenomen hebben niet betrekking op de totale Protestantse Kerk, maar op de totalen van de 266 gemeenten die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld. Zodra de gegevens van de Protestantse Kerk over de inkomsten van de gemeenten 2013 bekend zijn (deze worden door de gemeenten wél beschikbaar gesteld, om de hoogte van de quotumheffing te kunnen vaststellen), vermoedelijk eind 2014, dan kunnen ook deze gegevens worden herleid naar de totalen voor de Protestantse Kerk. Tabel 3: Jaarrekeningen Protestantse Kerk-gemeenten Absoluut % van totaal % tov vj Inkomsten Kerkbalans % 51% -3% Overig levend geld % 19% -2% Vastgoed % 13% -0% Fondsen % 1% 11% Subsidies % 5% 4% Doorzendcollectes % 1% -0% Rente % 10% 4% Totaal % 100% -1% Uitgaven Gebouwen % 22% 12% Overige eigendommen % 3% 2% Afschrijvingen % 2% -14% Pastoraat % 43% 1% Eredienst % 4% 6% Verplichtingen % 5% -1% Salarissen % 15% -1% Administratie % 4% -1% Bank % 1% -12% Totaal % 100% 2% Saldo % -8% 73% Legaten nb Bron: Inlichtingenstaten Kerkbalans 2014 N= 266 gemeenten Tabel 3 (zie verder) bevat de belangrijkste kengetallen over 2012 en Indien de 266 gemeenten die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld, representatief zijn voor de gehele groep dan hebben de gemeenten over 2013 gemiddeld een tekort op de jaarrekening (in procenten van inkomsten uitgedrukt) van zo n 8 pct.; dit tekort stijgt enigszins t.o.v De inkomsten zijn wat gedaald (hoewel niet zo sterk als de inkomsten uit levend geld), en de kosten, vooral de DECEMBER 2014 Tabel 4: Protestantse Kerk-gemeenten saldi jaarrekeningen % 2013% Gemeenten > 10 % tekort % 36% Gemeenten 0-10 % tekort % 26% Gemeenten 0-10 % overschot % 22% Gemeenten > 10 % overschot % 17% % 100% Bron: Inlichtingenstaten Kerkbalans E

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 In dit nummer: Helpen waar geen helper is Mission House Amsterdam / de WMO in de praktijk / bajesboot Rotterdam / diaken Joop Herwijnen uit Houten

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van afkortingen 2 Aanbevelingen 5 Voorwoord 8 Inleiding 11 1. Stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen 14

Inhoud. Lijst van afkortingen 2 Aanbevelingen 5 Voorwoord 8 Inleiding 11 1. Stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen 14 Inhoud Lijst van afkortingen 2 Aanbevelingen 5 Voorwoord 8 Inleiding 11 1. Stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen 14 1. Voorbereiden 15 2. Inventariseren 18 3. Waarderen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 mei 2013

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Méér zicht op werken in de kerk

Méér zicht op werken in de kerk Méér zicht op werken in de kerk Arbeidsmarktonderzoek in de Protestantse Kerk in Nederland Het onderzoek is uitgevoerd door: CNV Kerk & Ideëel VKB, Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer Deelnemende

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie 2013 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterscriptie KERK & BELASTING Naam student: Lukas Coenraats Studentnummer: 319669 Begeleider: Drs. J.E. van den Berg Bergen

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

476 JAAROVERZICHT JAAROVERZICHT 2012

476 JAAROVERZICHT JAAROVERZICHT 2012 476 JAAROVERZICHT JAAROVERZICHT 2012 In 2012 werd in ieder geval duidelijk dat de Nederlandse samenleving het christendom voorbij is. Denk alleen maar aan de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie