Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni Geachte heer/mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 6 juni 2012 in Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te 3768 MD SOEST. Deze bijeenkomst staat in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst, de actualiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, energie & milieu en de Jaarrekening Aansluitend op de vergadering zal de heer Jeroen Goemans van PubliQare een presentatie geven over multi-channel technologie. Hoewel de grafische sector onder druk staat, zal print de komende jaren voor veel klanten een centrale rol blijven spelen. De heer Goemans licht onder andere toe welke technische middelen nodig zijn om uw bedrijfsmodel klaar te stomen voor de toekomst. De agenda met bijlagen alsmede een routebeschrijving treft u hierbij aan. Voor Leden is deze agenda met bijlagen via de site van het KVGO te downloaden. Indien u de vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u dit tijdig per door te geven aan Met vriendelijke groet, Fons Bakkes Directeur

2 LR agenda/bks 6 juni 2012 AGENDA VERGADERING VAN DE LEDENRAAD KVGO 6 juni 2012 Locatie: Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD SOEST Aanvang vergadering 15:00 uur 13:30 14:00 uur: ontvangst 14:00 14:50 uur: vooroverleg segmenten (besloten: Afgevaardigden en Bestuur) 15:00 17:30 uur: vergadering van de Ledenraad (openbaar) 17:30 19:00 uur: aperitief + hapjesbuffet 1. Opening + herdenking overledenen Ingekomen stukken en mededelingen a. Benoemingen door het Bestuur b. Overzicht KVGO-bijeenkomst van november 2011 tot en met april 2012; ter kennisneming Concept-notulen vergadering van de Ledenraad van 29 februari 2012 Ter goedkeuring Overzichtstabel arbeidskostenstijging ten gevolgen van cao afspraken 4. RONDVRAAG 5. + Kerntaak 1: Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsbeschikbaarheid CAO 2012/2013 Definitieve afronding, ledenbijeenkomsten. Zie bijgevoegd overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 ; ter kennisneming. 6. Comfortabele ArbeidsOvereenkomst Presentatie clickabledemo arbeidsvoorwaardentool door de heren M. van Wijk (COO Indicia Group) en Jeroen Krosse (Managing Director Tasper) Kerntaak 2: Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden & Milieu Actualiteiten arbeidsomstandigheden, energie, milieu en voedselcontact Zie bijgevoegde notitie. Ter vergadering zal de heer M. Reuderink een toelichting geven op de actualiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, energie, milieu en voedselcontact. Kerntaak 5: Imago 8. Jaarverslag KVGO 2011 Het KVGO Jaarverslag 2011 moest op papier verschijnen. Daar waren we snel uit. Toch sluiten we onze ogen niet voor de ontwikkelingen in de bedrijfstak. We kozen voor een uitvoering, waarbij het in 2011 opgefriste Kernnieuws de jas is die ook het Jaarverslag prima past. Duidelijk is dat het produceren van drukwerk inspanningen vergt. Vooral in een tijd waarin alle soorten berichten in twitter-snelheid rondgepompt worden. Maar wij vinden drukwerk meer dan de moeite waard. Als de voortekenen niet bedriegen ontpot bedrukt papier zich meer en meer tot een premiumproduct.

3 2 LR KVGO 6 juni Ondersteunende taken: Financiën a. Jaarrekening KVGO 2011, inclusief accountantsverklaring Zie bijlage De Ledenraad wordt gevraagd om in te stemmen met de Jaarrekening KVGO 2011 en daarmee decharge te verlenen aan het Bestuur. b. Benoeming accountant Het Bestuur stelt voor om tot accountant voor de Jaarrekening KVGO 2012 te benoemen: Mazars. De Ledenraad wordt gevraagd om in te stemmen met de benoeming van Mazars tot accountant voor het KVGO voor de Jaarrekening Wat verder ter tafel komt 11. Datum volgende vergadering van de Ledenraad De volgende vergadering van de Ledenraad vindt plaats op woensdag 26 september in de middag, locatie De Soester Duinen. 12. Sluiting Verander uw bedrijfsmodel met multi-channel technologie Jeroen Goemans - PubliQare Hoewel de grafische sector onder druk staat, zal print de komende jaren voor veel klanten een centrale rol blijven spelen. Het klantenbestand van grafische bedrijven biedt dan ook mooie kansen om met behulp van technologie nieuwe, innovatieve vormen van dienstverlening aan te bieden. Jeroen Goemans, oprichter en directeur van PubliQare, legt uit welke technologische middelen daarvoor nodig zijn en wat er binnen en buiten uw organisatie nodig is om uw bedrijfsmodel klaar te stomen voor de toekomst. Een praktische handleiding om waarde toe te gaan voegen binnen meerdere publicatiekanalen van uw klanten. N.B.: Bij verhindering kunnen Afgevaardigden een andere Afgevaardigde een volmacht verlenen om hun stem uit te brengen. U wordt verzocht de volmachtverlening vóór 6 juni a.s. om 12:00 uur per te sturen naar:

4 Benoemingen door het Bestuur na oktober 2011 tot en met mei a Januari: - De heer L.Dijkema is per 4 januari 2012 herbenoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan PGB, voor een periode van 3 jaar. Maart: - De heer R. de Bree (Enfa Groep BV te Venlo) is benoemd tot werkgeverslid van het Verantwoordingsorgaan PGB, ingaande op 1 april 2012 en voor een periode van 3 jaar. - De heer B. Hoekstra (BCO Reclamebureau BV te Kampen) is benoemd tot werkgeverslid van het Verantwoordingsorgaan PGB, ingaande op 1 april 2012 en voor een periode van 3 jaar. April - De heer M. Kreyns (Koninklijke BDU Holding) is benoemd tot bestuurslid van de ROGB, ingaande per 1 mei Mei - Mevrouw H. Kapteijn (Zelfstandig adviseur riskmanagement) is benoemd tot bestuurslid van de PGB (onder voorbehoud goedkeuring van de Nederlandse Bank), ingaande per 16 mei 2012 voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming.

5 Overzicht bijeenkomsten en evenementen met deelname en/of door organisatie van het KVGO vanaf 1 november 2011 t/m 30 april b 2011 Datum Activiteit Plaats Thema 10 november Districtsbijeenkomst Amsterdam/Haarlem Nieuw-Vennep Bedrijfsbezoek Intergrafipak 10 november Districtsbijeenkomst Zuid Turnhout Diverse, w.o. CO2-calc, strategie 15 november Grafisch café districten Twente/Achterhoek Hengelo Actualiteit uit de vereniging 17 november Ledenraad Soest Begroting november Informatiebijeenkomst Soest Meerjarenafspraak energie 28 november Districtsbijeenkomst Gelderland-Utrecht Utrecht Onderwijs 7 december Informatiebijeenkomst Leeuwarden Duurzaamheidskring 14 december Informatiebijeenkomst Amstelveen PostNL januari District Groningen/Winschoten Haren Kopperviering 9 januari District de Groote Veenen Meppel Kopperviering 13 januari District Rotterdam Rotterdam Kopper-/Nieuwjaarsviering 13 januari Districten Gelderland-Utrecht, Flevoland/NW-Veluwe Zeist Nieuwjaarsviering 13 januari District het Groene Hart Zwijndrecht Kopperviering 15 januari District Friesland i.s.m. Fries Grafisch Museum Joure Kopperviering 16 januari Districten Amsterdam/Haarlem en Groot Noord-Holland Amsterdam Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari District Den Haag Den Haag Nieuwjaarssoos 21 januari District Oost Nederland Diepenheim Nieuwjaarsbijeenkomst 7/8/9 februari Grafische vakbeurs Hardenberg KVGO-stand 29 februari Ledenraad Soest Cao-akkoord 7 maart Prijsuitreiking Kalenderwedstrijd Eindhoven Winnaars maart Web2printseminar Den Bosch Web2print 3 april Informatiebijeenkomst Veenendaal Reorganiseren en de Van Werk Naar Werk-regeling 12 april Workshop Veenendaal Succesvol veranderen 16 april Young Pioneers in Print Veenendaal Websitebeveiliging 17 april District Gelderland-Utrecht en Flevoland/NW-Veluwe Houten Pré DRUPA bijeenkomst 18 april Workshop Gezondheid in bedrijf Veenendaal Gezond Roosteren 19 april Crea awards Utrecht Creatieve Trends april Regiobijeenkomst Noord Spier Gratis opleiden, Van Werk Naar Werk, etc

6 3 Concept-notulen van de vergadering van de Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 in De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 in SOEST Aanwezige Afgevaardigden: R. Bartels (ipv B.J. van Lierop), M.A. Beijer, G.J. Boers, M.C.P. Bonenkamp (volmacht), L. Bos, W.A.J. Bosch, W.A.C. Corsmit, J.A.M. Derksen-Geuijen (volmacht), P.H. van Deventer, M.P.L. Dijkstra, C.C. van den Doel, A. Emmink, I.F.E. Ernes, L. Hassink, S.S. Hellinga, R.Huismans, E. Iwema, O. Jager, G.H. de Jong, R. de Jongh (ipv C.A.J. Knip), J. Kerdel (volmacht), R.N.Q.M. de Klerk (volmacht), J.M. Lamain, A.P. Marcelis, A.J.M. Meester, R.W. van der Most, S. Muller, G.A.H.M. Mutsaers, J.H. Nijkamp, J. van Raalte (ipv J. Prang), W. Schuring (ipv. A.F. van Zijl), J.T. Seuntjens, R. Sluiter, L.G. Steenbakkers, M.J. Vastenhout E.J. Vogelaar (volmacht), R. Warnar en M. van Zon Afwezige Afgevaardigden: R. Bosch (volmacht), M.M. Bril, O. Bruinsma (volmacht), C.J. Funcke (volmacht), drs. A.J. Houtman, S. de Jong, C.A.J. Knip, B.J. van Lierop, M.J.W. Poot, J. Prang, J. Tamminga (volmacht) en E. van Tooren (volmacht), Aanwezige Leden van het Bestuur: Drs. C.A. Verweij (Voorzitter), R. van den Berg, E. van Breene, N.C.M. Douma, F.W. de Groot, R.Th.H. Levöleger, ing. G.W.M. Megens MBA, B.J. Opmeer G.L. Slot en J. Talsma alsmede drs. F.J. Bakkes (Verenigingssecretariaat) Afwezige Leden van het Bestuur: H. van Esch, K. Kamp en ing. A. Steenstra Aantal overige vertegenwoordigers van Leden en Buitengewone Leden: 29 Notulen: N.A. Hollebrand 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om uur; hij heet de aanwezigen welkom. Er zijn 34 Afgevaardigden aanwezig en 9 Bestuursleden. Er zijn 5 volmachtstemmen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen a. Welkom, samenstelling Ledenraad Nieuwe afgevaardigden van de Ledenraad: Klein Eric van Tooren ERDé Zeefdruk TILBURG(afwezig) Cor van den Doel Flex Binders BV NIEUWEGEIN Manja van Zon Grafische Maatwerk BV S-GRAVENHAGE Joost Seuntjes Reklatex B.V. EINDHOVEN Midden André Marcelis MarcelisDekavé ALKMAAR Tim Corsmit Jetmail B.V. HILLEGOM Loes Hassink Hassink Drukkers bv HAAKSBERGEN Groot Rimmert Sluiter DeltaHage DEN HAAG De voorzitter bedankt de heer Ben Scharloo, die de Ledenraad verlaat, voor zijn kennis en inzet binnen de branche en het KVGO. b. Afvalbrief en positionpaper PRN; stand van zaken Op woensdag 7 maart a.s. vergadert de tweede Kamercommissie over de afvalbrief van staatssecretaris Atsma. De partners uit de papierketen hebben inbreng geleverd ten behoeve van dit overleg en zullen ook aanwezig zijn

7 c. Actualiteiten arbeidsomstandigheden, milieu en energie De actualiteiten zijn middels een samenvattende notitie bij de vergaderstukken gevoegd. In verband met de beschikbare tijd zal het overzicht de volgende Ledenraadsvergadering uitgebreid behandeld worden. d. Verslag bezoek KVGO aan Ministerie SZW Op donderdag 2 februari is er vanuit het KVGO een bezoek geweest aan het Ministerie SZW. Een korte notitie daarover is bij de agenda gevoegd. 3. Concept-notulen vergadering van de Ledenraad van 17 november 2011 De notulen worden goedgekeurd, met dank aan mevrouw Kramer. 4. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Kerntaak 1: Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsbeschikbaarheid 5. Stand van zaken CAO-onderhandelingen Richard van de Berg licht het concept akkoord toe. Terugblik cao-onderhandelingen De CAO onderhandelingen zijn op 8 november gestart. Het doel vanuit de werkgeversdelegatie was de bestaande CAO te verlengen en alleen het hoogstnoodzakelijke aan te passen met name vanuit de volgende uitgangspunten: - geen stijging arbeidskosten, - weg vrij voor doorontwikkelen en implementeren Comfortabele Arbeidsovereenkomst, - vervangen RFR-regeling door van werk naar werk regeling. Op 20 december 2011 zijn de onderhandelingen na irreële eisen vanuit vakbondszijde afgebroken. Op13 februari 2012 zijn de onderhandelingen weer opgepakt. Het resultaat Arbeidskostenstijging als gevolg van cao afspraken De vergadering staat uitgebreid stil bij een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidskosten als gevolg van de ontwikkeling van de loonkosten en van de door het Cao-akkoord beïnvloede premies. Voor het inzicht is een overzichtstabel bij het verslag gevoegd Overige afspraken in kort bestek - de RFR-regeling eindigt per 1 april 2012, - de nieuwe van werk naar werk regeling gaat in per 1 april 2012, - spaarloon wordt een bruto bedrag als eenmalige, - vakantiewetgeving aangepast aan wettelijke ontwikkelingen, - studie naar gebruik en eventuele maatregelen inzake gebruik oplosmiddelen, - aanpassing CAO aan ingangsdatum AOW op de geboortedag Vragen De heer Vogelaar en de heer Jager geven aan contact te hebben gehad met enkele leden van het KVGO. Men heeft vraagtekens bij de berekening van de arbeidskostenstijging en er zijn bezwaren naar voren gekomen, bij een aantal leden is er onduidelijkheid over het bereikte akkoord. Voorstel: Eerst meer duidelijkheid geven aan de leden, alvorens tot stemming te komen. Een eventueel voorstel om een besluit over het principeakkoord uit te stellen kan desgewenst als beslispunt in stemming worden gebracht. De heer Van den Berg onderschrijft dat het principeakkoord een complexe kwestie is. Hij verklaart van harte bereid te zijn om in de ledenkring desgewenst nadere toelichtingen te geven over het akkoord, op ledenbijeenkomsten. Hij constateert echter dat als er vandaag geen besluit komt over het principeakkoord, er problemen komen met o.a. de financiering van RFR-regeling. De heer Harkema heeft een vraag over de gang van zaken en de eventuele vergoeding bij reorganisa

8 tie/ontslag na afschaffing van de RFR-regeling. De heer Van den Berg licht toe dat men voorafgaande aan een reorganisatie verplicht is om de vakbonden op de hoogte te stellen met als doel te komen tot een sociaal plan. De heer Verheijen geeft aan dat er sprake is van weinig inzichtelijkheid, daar waar er via Achmea nog een bedrag van 5 miljoen bij is gekomen, hoe is dit mogelijk? De heer Van den Berg geeft aan dat er bij het bedrijfstakarrangement een positief resultaat is behaald. Bij het onderbrengen van het bedrijfstakarrangement bij Achmea zijn er goed afspraken gemaakt over de verdeling van de revenuen uit het bedrijfstakarrangement en Achmea houdt zich daar uiteraard punctueel aan. De heer Vink vraagt naar de ontwikkelingen van de koopkracht van de werknemers. De heer Van den Berg licht toe dat er voorafgaand aan de onderhandelingen is gekeken naar de prijsindex cijfers en de loonstijgingen in de periodes 1999 heden en 2005 heden. De verhogingen lopen gelijk op met de prijsindex cijfers. Mevrouw Boomgaard geeft aan dat deze gegevens eerder zijn meegezonden met de ledenbrief van dinsdag 31 januari jl. De heer Van Eerd laat weten, na zijn eerste schok reactie, nu volledig achter het principeakkoord te staan en wil dit graag meegeven aan de Ledenraad. Het principeakkoord is goed uitonderhandeld, maar in de nazorg moet besproken worden hoe de volgende keer om te gaan met de communicatie. Wat de heer Van den Berg zei over de gevolgen als men vandaag niet tot stemming komt, is een belangrijk overwegingpunt en het is goed dat dit gezegd is. Wellicht voor de volgende keer de differentiatie van de looneisen meenemen, omdat mensen die lang in dienst zijn andere/hogere salarissen hebben. De lonen worden door de werkgever ook verhoogd ivm de marktwerkingen. De voorzitter vraagt om goedkeuring om tot stemming te komen voor het principeakkoord Grafimedia cao. De Ledenraad stemt met grote meerderheid voor om in deze vergadering over te gaan tot stemming over het principeakkoord Grafimedia cao. Het principeakkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. De Ledenraad stemt in met de goedkeuring van het principeakkoord Grafimedia cao, met 34 stemmen voor, twee stemmen tegen en 3 onthoudingen. Daarmee is het principeakkoord Grafimedia cao in ruime meerderheid aangenomen. 6. Stand van zaken Comfortabele Arbeidsovereenkomst Mevrouw Boomgaard licht de stand van zaken toe. De ontwikkeling van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst heeft tijdelijk stil gelegen in verband met de cao-onderhandelingen. In 2013 zullen 10 tot 20 bedrijven, de gelegenheid krijgen om mee te draaien met een pilot die inhoudt dat de Comfortabele Arbeidsovereenkomst wordt ingevoerd in het bedrijf. Binnenkort worden de belangstellende bedrijven nader geïnformeerd. Men moet goed weten wat voor gevolgen de pilot met zich meebrengt voor de werkgever en de werknemers. Indien er behoefte is tot nadere toelichting mbt de pilots kan men mevrouw Boomgaard benaderen. Mevrouw Boomgaard geeft aan dat er gedurende de pilots meerdere evaluaties zullen plaatsvinden. De bedrijven zullen goed worden begeleid. In 2012 zullen de teksten voor de Comfortabele gereed zijn en men streeft ernaar om de sector overstijgende afspraken en collectieve voorzieningen in 2012 af te hebben. De pilots kunnen er toe leiden dat er wijzigingen moeten worden aangebracht in de opgestelde tekst voor de Comfortabele Arbeidsovereenkomst. Gedurende iedere Ledenraad zal een terugkoppeling gegeven worden over de voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst. De heer Van den Berg licht de ontwikkelingen toe op fiscaal gebied. Er zijn contacten geweest met de belastingdienst, er is binnen de Belastingdienst een commissie die zich richt op cao-zaken, daar is het nieuwe model voorgelegd en momenteel vinden er intensief gesprekken plaats

9 Kerntaak 2: Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden & Milieu 7. Pensioenfonds PGB, toelichting door dhr. R. Degenhardt, voorzitter PGB De heer Ruud Degenhardt licht de actualiteiten en de ontwikkeling van het pensioenfonds PGB toe. Hij gaat in op de huidige en verwachte financiële posities van het Fonds en de strategische keuzes die op dit moment aan de orde zijn. De presentatie behorend bij de toelichting van de heer Degenhardt is terug te vinden op de ledensite. Regietaak 2: (Markt) Innovatie 8. Stand van zaken project herstructurering grafische industrie in Europa De heer Griffioen licht de stand van zaken van het Nederlandse project herstructurering grafische industrie, dat onderdeel is van een Europees project toe. In 2011 zijn er in Nederland zeventien workshops geweest. Binnenkort staan er nog twee op de rol en begin mei wordt dit programma afgerond. Op 19 september 2012 zal aan het Europese project een vervolg worden gegeven middels een bijeenkomst in Brussel. De heer Bakkes meldt dat het Europees traject Social Restructuring in the Graphical Industry inmiddels heeft geleid tot het voorbereiden van een formele social dialogue, dat wil zeggen een door de Europese Commissie erkend formeel overleg tussen de sociale partners op Europees niveau. Voordeel hiervan is dat de bedrijfstak daarmee automatisch op de kaart komt te staan bij de Europese Commissie waar het zaken betreft die de sector expliciet aan gaan. Ondersteunende taken 9. Wat verder ter tafel komt Van de Wvttk wordt geen gebruik gemaakt. 10. Sluiting De volgende vergadering van de Ledenraad vindt plaats op woensdag 6 juni 2012 in de middag. Locatie De Soester Duinen De Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. De Voorzitter sluit de vergadering om uur Een bankiersblik op de grafische industrie Na afloop van de vergadering bespreken mevrouw Van der Maas - Sectormanager Industrie Rabobank Nederland - en de heer Sikken - manager Sectormanagement - de visie van de Rabobank op de trends, ontwikkelingen en innovaties in de grafische industrie en het beleid van de Rabobank in kredietverstrekking, doorstarts en participaties. Besluiten: 1. Instemming met het principeakkoordgrafimedia Cao

10 Trends, ontwikkelingen en innovaties De totale grafische industrie bedraagt 7 miljard, drukkerijen maken 70% deel uit van deze industrie. Omzet is in de laatste drie jaar afgenomen. In 2010 is de export naar buitenland toegenomen, maar onvoldoende toegenomen voor een stijging. De productie is harder toegenomen dan de omzet. In 2009 zijn het aantal drukkerijen afgenomen, door faillissementen maar ook fusies en overnames. Trends: Overcapaciteit, bedrijven in moeilijkheden en MVO wordt steeds belangrijker. Kansen en innovaties: De grafische sector is sterk conjunctuurgevoelig, deint mee op de Nederlandse economie. Vooruitzichten zijn voor 2012 matig, kleine opleving maar vooruitzichten zijn nu minder positief dan een jaar geleden. Autonome groei lastig doordat de omzet onder druk staat. Er zullen veel samenwerkingen, fusies en overnames komen. Omzet zal toenemen als de economie verbetert. Marketing- en communicatiebureaus en de industrie zijn de grootste afnemers, als hun acquisitie toeneemt zal dit voor de grafiemedia branche ook toenemen. De heer Jager: Heeft de Rabobank een beeld van de totale drukwerkomzet op de markt, om drukwerk in NL te houden. Mevrouw Van der Maas: De Rabobank beschikt niet over de exacte cijfers, maar de markt wordt internationaler, meer buitenlandse partijen op de NL markt maar ook kansen om als NL markt meer naar buitenland te gaan. Kansen: men blijft creatief om de omzet en rentabiliteit op peil te houden. - flexibel werken in kleine oplagen, - schaalvergroting en overnames van bedrijven die echt iets toevoegen (niet alleen capaciteit), - samenwerken met andere grafische bedrijven, - uitbreiding van het dienstenpakket gericht op het ontzorgen van klanten, - aanbieden van nieuwe diensten, bijvoorbeeld samen met branchevreemde partijen. De heer Kats: heeft de Rabobank een idee/beeld van het aandeel fysiek papier in relatie tot die van de digitalisering. Wat betekent papier de komende jaren nog voor NL? Mevrouw Van der Maas: de vraag naar papier neemt deels af maar de behoefte naar papier zal blijven - er zal een basis niveau blijven. Beleid Rabobank - sparringpartner voor zakelijke Nederland In de grafische sector is de Rabobank de marktleider met een marktaandeel van 42%, in organisaties met 2 tot 30 miljoen euro omzet. Dat betekent dat deze sector van groot belang is voor de Rabobank. Rabobank is een coöperatie, allemaal eigen business units met een eigen beleid. De Rabobank bedrijfsonderdelen kijken naar de individuele ondernemer. De Rabobank heeft geen ambitie om langjarig als actieve grafische speler op te treden. Het gaat niet om de financiering maar om u als ondernemer. Ondernemen is niet makkelijk, het is topsport vooral in deze huidige markt, niet alleen inhoudelijk ook cijfers, regel en wetgeving, aansturen op processen, personeel motiveren en inplannen. De Rabobank is er voor iedereen. Bereid u goed voor bij een financieringsaanvraag. Niet dippen - denken in problemen - maar dimmen - denken in mogelijkheden

11 Mutatie op jaar basis t.o.v. voorgaand jaar Jaarlijkse mutaties in % Mutaties op niveaubasis 31/07/2013 t.o.v. 01/01/ A Structureel 1 Ontwikkeling arbeidskosten wg Doorwerken 0,5% per 1/7/2011 0,25% Verhoging 0,5% per 1/1/2012 0,50% 2,00% Verhoging 2% per 1/7/2012 1,00% Doorwerken 2% per 1/7/2012 1,00% Verhoging 1% per 1/1/2013 1,00% 1,00% 2 Verlaging wg-premie FWG/VUT: * 1% per 1/7/2012-0,50% -0,50% -1,00% * 0,85% per 1/1/2013-0,85% -0,85% 3 Premie C3-0,20% -0,20% 4 Premie garantiefonds (hiervoor werd door de werknemers een halve vakantiedag ingeleverd) -0,30% -0,30% Arbeidskostenstijging structureel 0,75% 0,65% 0,65% B Incidenteel eenmalige vrijval verzekeringspremie -1,00% 1,00% Arbeidskostenstijging -0,25% 1,65% 0,65%

12 Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid Kerntaak 2 Sociale zekerheid, Arbeidsomstandigheden

13 Activiteiten en actualiteiten 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 1 Hoofdstuk 2 Cao en Arbeidsvoorwaarden... 2 Hoofdstuk 3 Arbeidsbeschikbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid... 4 Hoofdstuk 4 Arbeidsmarkt en opleidingsbeleid... 7 Hoofdstuk 5 Sociale zekerheid... 8 Hoofdstuk 6 Overige activiteiten... 10

14 Activiteiten en actualiteiten 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding In deze nota treft u een overzicht aan van de activiteiten en actualiteiten die vallen onder de volgende Kerntaken en regietaak: Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid en Kerntaak 2 Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden Milieu valt ook onder kerntaak 2, maar is in dit overzicht niet opgenomen. De informatie over de milieu-activiteiten zal worden nagezonden. De genoemde taken worden aangestuurd/uitgevoerd door: Directeur (15%) Secretaris (80%) 4 beleidsmedewerkers 1 management assistente (60%) 1 secretaresse De secretaris en de management assistente zijn tevens belast met het HRM-beleid voor het KVGO Verenigingssecretariaat en zijn mede daarom niet fulltime inzetbaar voor deze kern- en regietaken. De overige genoemde medewerkers zijn, op één na, allen parttime werkzaam. De kern van de activiteiten bestaat uit: Het signaleren van relevante ontwikkelingen (w.o. wet- en regelgeving). Belangenbehartiging, lobby en overleg met o.a. de overheid, bedrijfstakinstanties, VNO-NCW, AWVN, Intergraf en vakbonden. Voorlichting en advies aan KVGO-leden via verschillende kanalen (o.a. via telefonische advisering, bedrijfsbezoeken, ledenbijeenkomsten, Kernmail, website, brochures, Kernnieuws, ledenbrieven). Het ontwikkelen en onderhouden van collectieve regelingen en voorzieningen. Na het wegvallen van de binnendienst (die veel eerstelijns telefoontjes opving), is de telefonische advisering met name op het terrein van arbeidsvoorwaarden behoorlijk toegenomen. Op dit moment vraagt dit ca. 25% van de werktijd. Naar verwachting zal dit in 2012 gelijk blijven. De KVGO-beleidsnotitie Naar een nieuwe dynamiek vormt de leidraad voor het uitvoeren van de taken in

15 Activiteiten en actualiteiten 2012 Hoofdstuk 2 Cao en Arbeidsvoorwaarden De activiteiten op het terrein van Cao en Arbeidsvoorwaarden zijn veelzijdig en divers. Zij zijn gericht op een voor de bedrijfstak meeademend beleid van arbeidsvoorwaarden. Meeademend in die zin dat de arbeidsmarkt- en bedrijfseconomische situatie bepalend is voor enerzijds het beheersbaar houden van lasten en anderzijds het ontwikkelen van attractieve arbeidsvoorwaarden. Ook zal in 2012 gericht aandacht worden besteed aan de vormgeving van de arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop deze voor de diverse categorieën bedrijven toepasbaar zijn. Via voorlichting en advies wordt gezorgd dat de KVGO-lid bedrijven beschikken over actuele en praktische informatie die zij in hun dagelijkse bedrijfsvoering kunnen toepassen. Flexibiliteit als kritische succesfactor voor de bedrijfsvoering In 2011 zijn we begonnen met het thema Flexibiliteit als kritische succesfactor voor de bedrijfsvoering. Subthema s zijn o.a.: Flexibiliteit in tijd Flexibiliteit in inzetbaarheid Flexibiliteit in contracten Flexibiliteit in beloning In 2012 gaan we hiermee verder. Zo is in het voorjaar van 2012 een workshop gegeven over flexibel roosteren en zal een vervolgworkshop over dit thema worden georganiseerd (zie ook Thema- en P&O-bijeenkomsten). We gaan uitleg geven over verschillende vormen van flexibele arbeidsovereenkomsten en bekijken hoe we bedrijven kunnen helpen bij het maken van de keuze voor het juiste contract (onder de term: Flexwijzer). Daarnaast blijven we de ontwikkelingen op de vier subthema s volgen en zorgen we voor uitleg en tips op de Personeelswijzer. Grafimedia cao Op 13 februari 2012 is er na stevige onderhandelingen een principeakkoord voor een cao-contract met de looptijd van 1 februari 2012 tot en met 31 juli 2013 afgesloten. Dit principeakkoord is eind februari door de Ledenraad van het KVGO goedgekeurd. Voor deze cao zal, zoals gebruikelijk, AVV worden aangevraagd. Ervaring met de AVV-procedure heeft geleerd dat dit traject langere tijd in beslag kan nemen. Van Werk Naar Werk-Regeling. Per 1 april 2012 is afscheid genomen van de Reorganisatie-, Fusie- en Liquidatieregeling (RFR). Daarvoor in de plaats is de Van Werk Naar Werk-regeling gekomen. Werknemers ontvangen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen geen ontslagvergoeding meer maar een bijdrage van de werkgever in de kosten van een outplacementtraject. Begin april 2012 heeft het KVGO voor de leden een organisatiebijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het mobiliteitscentrum C3 en het Dienstencentrum. De animo voor deze bijeenkomst was zo groot dat er een tweede bijeenkomst georganiseerd wordt. Comfortabele arbeidsovereenkomst De in 2009 gestarte paritaire studie naar een Comfortabele arbeidsovereenkomst wordt in 2012 voortgezet. In dit project werkt het KVGO samen met de andere sociale partners in de sector grafimedia aan modernisering van arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste doelstelling is het ontwikkelen van een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket dat kan meebewegen met de (economische) ontwikkelingen, rekening houdend met de diversiteit in de branche en de diverse behoeften, dat tevens voor bedrijven buiten de branchegrenzen mogelijkheden biedt en eveneens kan bijdragen aan het versterken van het draagvlak voor collectieve voorzieningen. 2

16 Activiteiten en actualiteiten 2012 In 2012 zal de focus liggen op de afronding van de inhoud van de comfortabele arbeidsovereenkomst, de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardentool en de ontwikkeling van het sectoroverstijgend aanbod. Ook de pilots die in 2013 van start gaan worden voorbereid. De ervaringen van de pilotbedrijven zullen mede bepalend zijn voor de definitieve inhoud van de comfortabele arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende faciliteiten. Thema- en P&O-bijeenkomsten In 2012 zullen thema- en P&O-bijeenkomsten worden georganiseerd. Doel is het informeren van de leden over actuele thema s en het bieden van de mogelijkheid tot kennisuitwisseling en netwerken. Bovendien zal in 2012, net als in eerdere jaren, bij P&O-bijeenkomsten worden samengewerkt met andere in de branche opererende organisaties. In 2012 wordt specifiek aandacht besteed aan efficiency en gezondheidsaspecten van het flexibel roosteren. Personeelswijzer Het blijkt dat de Personeelswijzer voorziet in een informatiebehoefte van de leden. Het doel van de Personeelswijzer is om de leden met praktische en actuele informatie bij te staan in de dagelijkse bedrijfsvoering. De Personeelswijzer wordt zowel inhoudelijk continu bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, als regelmatig uitgebreid met praktische hulpmiddelen zoals onlangs met een systeem voor verlofregistratie. Commissie cao-zaken De paritaire Commissie cao-zaken heeft de volgende bevoegdheden: Bemiddeling bij decentraal overleg. Dispensatie en interpretatie van de cao-bepalingen. Behandeling van beroep van een werknemer die bezwaar maakt tegen de indeling van zijn functie. Adviesbevoegdheid aan de ROGB als er twijfel is of een onderneming onder de werkingssfeer van de Grafimedia cao valt. Gevraagd en ongevraagd adviseren van cao-partijen over verduidelijking en actualisatie van de werkingssfeer van de cao. In samenwerking met de ROGB te beslissen in alle gevallen waarin de cao niet voorziet. Het KVGO voert het secretariaat en levert inhoudelijke ondersteuning aan deze commissie. ROGB De Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche (ROGB) bestaat uit vertegenwoordigers van de bij de cao betrokken contractspartijen en heeft onder andere tot taak om de bij de cao-onderhandelingen genomen besluiten uit te voeren en/of uit te werken. Daarnaast behandelt de ROGB verzoeken tot vrijwillig onder de cao stellen en gevallen waarin twijfel bestaat over de werkingssfeer van de cao. Het KVGO voert het secretariaat en levert inhoudelijke ondersteuning. In 2012 heeft de ROGB onder andere tot taak om de premie-restitutie van de WIA-gelden te regelen, de cao-afspraken inzake de premievrijstellingen te laten uitvoeren en via het A&O-fonds de uitvoeringen m.b.t. de Van Werk naar Werk-regeling op de rails te zetten. Ook de activiteiten van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid (WAGG) en de studiecommissie Pensioen vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de ROGB. Social Working Party Intergraf De Social Working Party van Intergraf komt eenmaal per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van relevante Europese ontwikkelingen. Daarnaast verstrekt het KVGO tussentijds informatie over de cao-afspraken, die door Intergraf wordt verwerkt in een overzicht voor de deelnemende landen. 3

Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012

Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid Kerntaak 2 Sociale zekerheid, Arbeidsomstandigheden INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen

Stichting Pensioenfonds Wonen Stichting Pensioenfonds Wonen Jaarverslag 2010 Samenvatting 01 Stichting Pensioenfonds Wonen Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 22 Internet: www.pensioenwonen.nl E-mail: wonenpensioen@achmea.nl

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Colofon Werkgeversvereniging WENb Utrechtseweg 310 Postbus 9009 6800 DL Arnhem T 026 356 95 69 F 026 356 95 60 E info@wenb.nl

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie augustus 2013 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Inhoud 0 SAMENVATTING... 4 0.1 Inleiding... 4 0.2 Het onderzoek...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie