Informatie over : Vitaliteitssubsidie ,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +"

Transcriptie

1 Informatie over : Vitaliteitssubsidie ,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten Duurzame inzetbaarheid 1

2 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is nu belangrijker dan ooit. De uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben, vragen flexibele, zelfstandige en competente medewerkers. De medewerker van nu moet zich aan kunnen passen binnen veranderende organisaties. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kunt u aan deze uitdagingen tegemoet komen. Medewerkers zullen steeds langer door moeten werken. Vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers in de sector is het van groot belang om als werkgever en werknemer te investeren in duurzame inzetbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om vitaliteit en gezondheid. Ook de werk-privébalans, werksituatie en organisatiecultuur hebben impact op het werkvermogen van uw medewerkers. Daarnaast is het van belang te zorgen dat uw medewerkers hun talenten ontwikkelen en breed inzetbaar blijven of worden gemaakt. Het wordt steeds belangrijker dat medewerkers eigen regie nemen over de loopbaan. Mobiliteit binnen en buiten de sector zijn in dit opzicht belangrijke thema's. Venturaplus ondersteunt werkgevers door haar activiteiten in programmalijn 4, Duurzame inzetbaarheid. Binnen deze programmalijn hebben we de handen ineen geslagen met de Friesland Zorgverzekeraar, om zo te gaan voor een duurzame arbeidsinzet in zorg en welzijn in Friesland. We bieden vanuit deze samenwerking subsidiemogelijkheden aan voor uw project op het gebied van duurzame arbeidsinzet. Wij doen dit via de vitaliteitssubsidie, waar u in deze leaflet meer over kunt lezen. Ook kunt u als werkgever gebruikmaken van tools die we ingekocht hebben, zoals het Huis van Werkvermogen of het gebruiken van een online vitaliteitsportal. Wij bieden u deze gratis aan, met ondersteuning. Ook over deze instrumenten leest u meer in deze leaflet. In deze leaflet verder een presentatie van het aanbod van organisaties die iets te bieden hebben op het gebied van duurzame inzet van uw medewerkers. Ik wens u veel inspiratie om aan de slag te gaan! drs. P.G.G.J (Ine) Berkelmans directeur Venturaplus Mocht u advies nodig hebben over het thema Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers of meer willen weten over één van de aangeboden diensten, neem dan contact op met Anke Hoekstra van Venturaplus. Via de mail of via

3 Inhoud: 1. Vitaliteitssubsidie 5.000,- 2. ESF subsidies Duurzame inzetbaarheid 3. gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen 4. gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal 5. Aanbieders producten en diensten Duurzame inzetbaarheid: DHC Werkt En Anderen Jawis Jong en Veer Koffie en Bubbels Merces Custodio Youplus 3

4 1. Vitaliteitssubsidie 5.000,- Partners van Venturaplus kunnen tot 5.000,- subsidie krijgen voor projecten gericht op het langer en gezond aan het werk houden van hun medewerkers. Venturaplus en De Friesland Zorgverzekeraar willen investeren in de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van nu, zodat zij ook in de toekomst aan het werk kunnen in zorg en welzijn. Met het oog op de toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende groeiende zorgvraag, verwachten we in de toekomst weer meer medewerkers nodig te hebben. Mede door de hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers in de sector is het belangrijk te investeren in medewerkers en te zorgen dat zij ook in de toekomst in zorg en welzijn kunnen blijven werken. De Vitaliteitssubsidie biedt u de mogelijkheid een project te financieren op het brede terrein van Duurzame Inzetbaarheid. Hierbij kan gedacht worden aan projecten op het gebied van de organisatiecultuur, werksituatie, vitaliteit of loopbaan. Voorwaarden Iedere organisatie kan ieder jaar maximaal een bedrag a 5.000,- aanvragen voor vernieuwende projecten met als doel medewerkers langer en gezond aan het werk te houden. Daarbij gelden als voorwaarden dat er zelf wordt gezorgd voor 50% confinanciering (in tijd en/of geld), dat kennis over het project wordt gedeeld in het Leernetwerk Duurzame Inzetbaarheid en dat het project binnen een jaar dient te zijn gerealiseerd. Meer informatie Meer informatie vindt u op Hier worden de voorwaarden nader gespecificeerd en ook vind u hier het aanvraagformulier. Op de Inspiratiemarkt is Venturaplus aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. 4

5 2. ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). Tijdens de Inspiratiemarkt Duurzame Inzetbaarheid op 25 september wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van deze regeling. Daarnaast kunt u op de markt inspiratie opdoen voor de inzet van de subsidie. Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema. Vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers in de sector is het van groot belang om als werkgever en werknemer te investeren in duurzame inzetbaarheid. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal Aanvragen kan tussen 15 oktober en 7 november. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het Agentschap SZW. Subsidiabele acties Concreet kunnen de volgende activiteiten (georganiseerd in projectvorm) in aanmerking komen voor subsidie: een bedrijfs- of organisatiescan maken; uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers; bevorderen van gezond en veilig werken; bevorderen van een leercultuur voor werknemers; het aanpassen van de organisatie van het werk gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit, in samenspraak met medewerkers; het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg; invoeren van arbeidstijdenmanagement. Meer informatie Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van het Agentschap SZW. Hier vindt u naast de voorwaarden ook een aanvraagformat. 5

6 3. Vitaliteitsportal Vanuit het leernetwerk Duurzame Inzetbaarheid van Venturaplus bieden we partners de mogelijkheid om, met ondersteuning, gebruik te maken van interessante tools op het gebied van Duurzame inzetbaarheid/vitaliteit. Om de drempel tot een hogere vitaliteit zo laag mogelijk te maken, is het vitaliteitsprogramma Youplus ontwikkeld. Een online scan (screener) biedt de deelnemer direct inzicht hoe vitaal men is. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer een aantal thema s aangeboden, gerangschikt op volgorde van belangrijkheid. De vragenlijst vormt als het ware de intake voor de deelnemer waarna het advies volgt. De deelnemer gaat zelf aan de slag en kan vervolgens in kleine haalbare stapjes werken aan onderwerpen die voor hem belangrijk zijn. De deelnemer doorloopt het programma van advies in een periode van 6 weken tot 12 weken. Gebruikers van het programma kunnen eventueel gebruik maken van een online coach en indien gewenst via het programma in contact komen met een externe coach. De implementatie wordt begeleid vanuit Youplus. Via een vast draaiboek is snel duidelijk welke keuzemogelijkheden er zijn en welke informatie nodig is voor een implementatie. Voor meer informatie, voorwaarden en uitgebreide beschrijving neemt u contact op met Anke Hoekstra, of Meer informatie over het vitaliteitsportal vindt u hier: - Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/ucu-awdvz1ghkvjyksoiwsiw - Website: 6

7 4. Huis van Werkvermogen Vanuit het leernetwerk Duurzame Inzetbaarheid van Venturaplus bieden we partners de mogelijkheid om, met ondersteuning, gebruik te maken van interessante tools op het gebied van Duurzame inzetbaarheid/vitaliteit. Hoe maakt u duurzame inzetbaarheid concreet én hoe voedt u de dialoog binnen uw organisatie? Met deze vraag worstelen veel organisaties en het gevolg is dat duurzame inzetbaarheid meestal een abstract begrip blijft waar je alle kanten mee op kunt. De afgelopen jaren is een effectieve methodiek ontwikkeld waardoor duurzame inzetbaarheid heel praktisch en uitvoerbaar wordt. Deze aanpak heet werken met het huis van werkvermogen waarbij theoretische onderbouwing wordt gekoppeld aan instrumenten die binnen uw organisatie kunnen worden ingezet. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende niveaus (managementteam, team en werknemer) aan de slag te gaan met de quickscans Hoe vitaal is uw organisatie?, Hoe vitaal is ons team? en het Vitaliteitsgesprek. Groot voordeel is dat u deze hulpmiddelen zelf kunt inzetten na een training die binnen het leernetwerk wordt aangeboden op 23 oktober Vanuit het leernetwerk wordt u ondersteund door Kees der Weduwe, adviseur Duurzame Inzetbaarheid van Bewegen Werkt. Voor meer informatie, voorwaarden en uitgebreide beschrijving neemt u contact op met Anke Hoekstra, of

8 Aanbieders producten/diensten Duurzame Inzetbaarheid: DHC Werkt En Anderen Jawis Jong en Veer Koffie en Bubbels Merces Custodio Youplus 8

9 Naam organisatie Contactpersoon Website Over DHC werkt Maaike de Haan , DHC weet hoe je mensen in beweging brengt van moeten naar ontmoeten van afwachten naar keuzes maken van afhankelijkheid naar eigen regie en verantwoordelijkheid van voldoen aan de wet naar echte oplossingen van beleid op papier naar actieve aandacht op individueel niveau Aanbod Vitaliteitssubsidie Jobcraften Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit. Het kernidee van job crafting is dat werknemers alleen of samen met hun afdeling in workshops hun eigen werk op maat gaan snijden, zodat het optimaal aansluit bij hun motivatie, vaardigheden en talenten. Dit weer gekoppeld aan de doelstellingen van de organisatie. De voordelen zijn dat bevlogenheid, productiviteit en werkplezier zal toenemen. Door te job craften kun je als werknemer zelf de leiding nemen in het vormgeven van je baan, zelf leidend, in plaats van lijdend voorwerp zijn. Wat is het beoogde resultaat van het project? Het kernidee van jobcrafting is dat je je eigen functie met kleine aanpassingen op maat snijdt. Zodanig dat het werk optimaal aansluit bij je motivatie en talenten, waardoor bevlogenheid en productiviteit zullen toenemen. Wat is de doorlooptijd? 3 maanden Wat is het benodigde budget (kosten)? 750,- per medewerker (exclusief btw) 9

10 Aanbod ESF Subsidie Bedrijfsscan DI: het Maken van een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid Uw organisatie kan advies inwinnen met antwoord op de vraag hoe uw bedrijf of organisatie ervoor staat vanuit het perspectief duurzame inzetbaarheid. Met deze scan waarin zowel het perspectief van de directie als dat van de medewerkers wordt betrokken krijgt u inzicht in de belangrijkste aandachts- en actiepunten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen of te waarborgen. Hierdoor kunt u snel maar compleet uw organisatie screenen op aangrijpingspunten om duurzame inzetbaarheid te faciliteren, monitoren en stimuleren. Werkplezier check: het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers Met de uitvoer van de Werkpleziercheck wordt onderzocht hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid gezondheid, ontwikkeling, vitaliteit, eigen regie en betrokkenheid - van uw medewerkers. Onderdeel van deze scan zijn onder andere de DIX vragenlijst (tno), 2 gesprekken met een arbeidsdeskundige coach en een Breinvoorkeurenrapport (loopbaan & motivatie vragenlijst). Ook is er aandacht voor het implementeren van een cyclus voor het voeren van duurzame inzetbaarheidsgesprekken. Verander traject: Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap DHC werkt kan adviseren over het bevorderen van in- en externe mobiliteit van medewerkers. Dat kan zowel gaan om het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie (job rotation en jobcraften), als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe, vrijwillige en gedwongen mobiliteit en van-werk-naar-werk(outplacement en verandertraject). 10

11 Naam organisatie Contactpersoon Website Over EnAnderen Evelien Andriesse Bij EnAnderen begeleiden we mensen bij het (her)vinden van plezier in hun werk. We doen dit op een doortastende en resultaatgerichte manier met coaching en trainingen. We adviseren bedrijven en leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Aanbod vitaliteitssubsidie Duurzaam Vitaal! Deze compacte en praktische training is bedoeld voor de oudere medewerker en richt zich op de relatie tussen vitaliteit en inzetbaarheid. Kern van de training is de bewustwording van persoonlijke drijfveren, intrinsieke motivatie en het vertrouwen in de mogelijkheid tot gedragsverandering. In het eerste deel krijgen de deelnemers een breed inzicht in hun persoonlijke vitaliteit en realistische mogelijkheden om deze te laten toenemen. Behandeld worden factoren als: levensfase, leefstijl, stress, balans werk/privé, motivatie voor het werk. Deelnemers worden respectvol uitgenodigd om doelgericht met hun eigen vitaliteit aan de slag te gaan. In het tweede gedeelte staan de deelnemers stil bij hun eigen competenties en hoe zij deze nu inzetten in het werk dan wel in hun privéleven. De deelnemers krijgen inzicht hoe zij hun invloed op eigen hun werk kunnen vergroten. Vervolgens wordt de relatie gelegd tussen vitaliteit en goed inzetbaar zijn. De deelnemers formuleren zelf haalbare doelen en maken een uitnodigend plan van aanpak gericht op gedragsverandering op korte en lange(re) termijn. De trainingsdagen zijn zeer praktisch van aard, waarbij we werken met technieken uit de oplossingsgerichte coaching/motiverende gespreksvoering. De periode tussen de trainingsdagen ontvangen de deelnemers 1 e-coach sessie. 11

12 Resultaat van de training is dat kans op (langdurig) verzuim afneemt en de veerkracht om met veranderingen om te gaan groter wordt. Medewerkers zijn bewust van hun eigen vitaliteit en hoe ze deze kunnen vergroten. Ze kunnen haalbare stappen zetten op het gebied van hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Duur: 2 tot 6 maanden Kosten: 3.400,00, inclusief e-coaching. (exclusief BTW, reiskosten, locatie en catering) Aanbod ESF subsidie Op het gebied van bevorderen van leercultuur bieden we een training feedback geven/communicatie aan. Medewerkers leren elkaar op een constructieve niet oordelende manier aan te spreken. Dat heeft direct een positief effect op de onderlinge sfeer en daarmee op een meer open cultuur binnen een organisatie, waardoor mensen zich kwetsbaar en meer lerend durven op te stellen. Op het gebied van veilig en gezond werken kan een combinatie gemaakt worden van Duurzaam Vitaal/feedback geven. Of een combinatie met een training Bespreekbaar maken van vitaliteit voor leidinggevenden. Het uitvoeren van een uitgebreide medewerkers scan met behulp van bijvoorbeeld de Workability Index. Nadere afstemming op de behoefte en wensen van de opdrachtgever is altijd mogelijk. 12

13 Naam organisatie Jawis training & advies Contactpersoon Wietske de Boer, Website Over Een training & advies bureau dat zicht richt op communicatievraagstukken binnen organisatie/bedrijven en instellingen. In de vorm van training, coachen, workshops, bijeenkomsten en trajecten wordt dit onderwerp op maat aangepakt. Wij werken met duidelijk opgestelde doelen zodat helder wordt of het gewenste bereikt is. Aanbod vitaliteitssubsidie Traject Voorkomen is beter dan genezen. Het doorlichten van de organisatie op het onderwerp Omgaan met ongewenst gedrag, of het stellen van grenzen aan dienstverlening. Van directie tot werkvloer wordt het thema aangepakt, waarbij ondersteuning wordt geboden in; Opstellen beleid, formuleren en nakomen van afspraken, praktische formulieren, interne communicatie, training, evaluatie en borging van het beleid. Implementatie is zowel horizontaal als verticaal geborgd binnen de organisatie. Een noodzaak voor zowel de nieuwe als de ervaren medewerker. De nieuwe medewerker is hierdoor goed op de hoogte van alle afspraken binnen uw organisatie en zal minder snel beschadigen door onwetendheid/naïviteit. Voor de ervaren medewerker kan ongewenst gedrag als gewoon ervaren worden. Door de lange relatie met de klant is de verhouding sociaal/zakelijk verschoven en wordt het moeilijker om hierover te beginnen. Duidelijke beleid en sturing, gesteund door transparante registratie en open cultuur biedt een veilige werkomgeving. Resultaat is helder beleid, waar iedereen binnen de organisatie van op hoogte is en naar handelt, waarbij de leiding het juiste voorbeeld geeft en de juiste ondersteuning biedt indien nodig en de benodigde registratie integer en centraal wordt afgehandeld. De doorlooptijd is afhankelijk van de keuze in het traject en e grootte van de organisatie minimaal 3 maanden. Het benodigd budget is afhankelijk van de keuze van de organisatie (tussen ) 13

14 Naam organisatie Koffie & Bubbels Contactpersoon Emiel Nijenhuis, Website Over Koffie & Bubbels is een netwerkorganisatie dat zich heeft gespecialiseerd in generaties in organisaties. Wat we zien is dat organisaties zich moeten gaan verhouden naar de nieuwe tijd en dat veel organisaties hier cultuurprogramma's voor inzetten die werken vanuit de bestaande structuur en daarmee de huidige cultuur in stand houden. Door onze leer- en ontwikkelprogramma's doorbreken wij de huidige cultuur en werken we samen met de klant aan duurzame organisatieontwikkeling. Dit doen we middels het geven van bewustwordingsworkshops tot langdurige leer- en verandertrajecten. Aanbod vitaliteitssubsidie Programma - Sterk in je Werk Elke organisatie heeft ze in huis, de 4 werkzame generaties. Elke generatie is op een ander moment op de arbeidsmarkt gekomen en heeft eigen waarden ontwikkeld en zaken die ze belangrijk vinden in het werk. Elke generatie krijgt van verschillende activiteiten in het werk energie en van andere activiteiten zakt de energie weg. Tijdens het programma gaan we op een interactieve en creatieve manier met 4 generaties aan de slag om ervoor te zorgen dat de generaties meer en meer in hun kracht komen te staan. We werken met een uniek train de trainers concept. Op deze wijze wordt u zelf in staat om de workshops uit te voeren en zorgen wij ervoor dat u op het juiste kennisniveau wordt gebracht. Het resultaat van dit programma: Krachtige, energieke werknemers met een frisse blik Kennis over de verschillende generaties Een update van uw cultuur Versterking van het (sociale) innovatievermogen Inspiratie en beweging in de organisatie Doorlooptijd Het programma bestaat uit een aantal workshop van een dagdeel plus een aantal contactmomenten met de interne trainers om het train de trainer concept te doen slagen. Budget Wij ontwikkelen dit programma op maat voor u. Qua investering kunt u denken aan een bedrag tussen de 14

15 7000,- en ,-. Naam organisatie Merces Custodio Contactpersoon Laura Kleemans, telefoon Website Over De dienstverlening van Merces Custodio is erop gericht de loonkosten van onze opdrachtgevers te managen die gemoeid zijn met ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Onze dienstverlening is modulair en wordt naar behoefte opgezet bij opdrachtgevers. Wij werken hieraan vanuit de drie pijlers verzuim, risico s werkhervattingskas en vitaliteit/duurzame inzetbaarheid. Aanbod vitaliteitssubsidie Als onderdeel van de 5-fasen Aanpak van Merces Custodio bieden wij zelf enkele losse diensten aan die in aanmerking genomen kunnen worden voor de vitaliteitssubsidie: Workshop Werk in Uitvoering Op een mooie rustige locatie in de natuur creëren we een omgeving waarin de deelnemers in de gelegenheid zijn zich te richten op zichzelf en wie ze oorspronkelijk zijn. Gaandeweg ons leven passen we ons aan door verantwoordelijkheden, relaties, kinderen, hypotheek. Maar wat wil je eigenlijk echt zelf? In drie dagdelen worden ervaring, kennis en interactie afgewisseld en wordt er focus aangebracht richting realistische (werk) doelen. Er wordt o.a. stil gestaan bij de levensfasen en hoe je vanuit je huidige levensfase de andere fasen verwacht te doorlopen, met voldoening, met een goede werk-privé balans, met een goede gezondheid. Deze workshop wordt voorafgegaan door een online loopbaan reflectieprogramma. Doorlooptijd: 1,5 dag met diner en overnachting Kosten: 450,- per persoon (inclusief verblijf) Workshop gespreksvoering verzuim- en vitaliteitsgesprekken leidinggevenden We ervaren dat er veel vraag is bij leidinggevenden over wat ze mogen vragen aan hun medewerkers en hoe zo n gesprek het beste te voeren. De invloed van een leidinggevende is van grote invloed op verzuim en het voorkomen van verzuim. De werkwijze van de workshop is interactief. De werkvormen variëren van korte theoretische inleidingen, discussies en oefeningen. Deelnemers krijgen huiswerkopdrachten vooraf die tijdens de training zullen worden behandeld. Casuïstiek wordt ingebracht. Er wordt feedback gegeven door trainer 15

16 en deelnemers. Op deze wijze wordt de transfer gemaakt van het geleerde naar de praktijk. Een coachende stijl van leidinggeven wordt gestimuleerd. Doorlooptijd: 2 dagdelen, 8 uur Kosten: 950,- (in company), 175,- bij individuele deelname Awareness sessie In een bijeenkomst maken we medewerkers bewust van de veranderende wereld binnen diverse disciplines (gezondheidszorg, wet en regelgeving, demografische ontwikkeling enz) en de noodzaak om zelf als medewerker aan het roer van je eigen (werkzame) leven te staan. Doelgroep: Staf, leidinggevenden, management en medewerkers Doorlooptijd: 4 uur Kosten: 475,- Aanbod ESF subsidie 5-fasen aanpak Merces Custodio, maatwerk voor bedrijven die duurzaam willen investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 1. Risico Analyse Verzuim: Verzuimcijfers worden inzichtelijk gemaakt Demografische gegevens: Er worden scenario s geschetst van de demografische ontwikkeling van de organisatie de komende jaren met in acht neming van de stijgende pensioenleeftijd en vervanging door een 30-jarige medewerker Bestudering financiële stukken: Beschikking werkhervattingskas wordt vertaald naar financiële gevolgen voor de organisatie. Vitaliteit/Duurzame inzetbaarheid: PMO- en jaarverslagen, medewerker tevredenheidsonderzoek enz. worden doorgenomen waardoor risico s en aandachtspunten inzichtelijk worden. De risico s worden per thema in een matrix weergegeven op 3 niveaus (primaire, secundaire en tertiaire preventie) 2. Draagvlak Awareness sessies voor management, leidinggevenden en medewerkers Terugkoppelen resultaten van de Risico Analyse Ronde tafel gesprekken 3. Plateauplanning Middels bijeenkomsten met de organisatie wordt er een plateauplanning van acties en interventies op strategisch, tactisch en operationeel niveau vastgesteld. 4. Implementatie Begeleiden en ondersteunen van de organisatie bij de ingezette interventies 5. Evaluatie Op vastgestelde momenten worden de interventies geëvalueerd en indien mogelijk wordt er gemeten of doelen bereikt zijn en of er bijsturing nodig is Beoogde resultaat: een gedegen uitgangspunt en start van een vitaliteitsbeleid dat aansluit bij de organisatie, en waarop men een aantal jaar verder kan gaan bouwen. Doorlooptijd: 2 maanden Kosten: op basis van offerte 16

17 17

18 Naam organisatie Youplus Contactpersoon Jan Dirk Bijker, / Website Over Youplus is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van vitale organisaties. Youplus adviseert bij het implementeren van effectief vitaliteitsbeleid. Wij geloven in een menselijke benadering ondersteunt door online middelen. Youplus is gespecialiseerd in de ontwikkeling van de meest effectieve en gebruiksvriendelijke vitaliteitsoftware. Daarbij richten we ons niet alleen op technische en innovatieve uitbreidingen, maar ook op het uitbreiden van thema's en programma's om de deelnemers nog beter te ondersteunen. Daarbij werken we nauw samen met onze service provider boog: organisaties die bedrijven ondersteunen met de vitaliteit van hun werknemers en het terugdringen van (ziekte)verzuim. Aanbod vitaliteitssubsidie Youplus is een praktisch online coaching programma dat medewerkers stap voor stap volledig automatisch begeleidt naar haalbare doelen. Youplus coacht op de volgende essentiële thema s: verbeteren van je energie, voeding en gewicht, alcohol, roken, bewegen, slapen, nek en schouder, en balans tussen werken en privé. Medewerkers kunnen anoniem via PC, tablet of smartphone zelf aan de slag met het verbeteren van hun vitaliteit. De resultaten zijn op maat inzichtelijk: met visuals, cijfers en diagrammen. Ook P&O en HRM hebben met youplus een inzichtelijk instrument om de vooruitgang in vitaliteit te meten, zowel per geanonimiseerde werknemer als complete afdeling. Youplus wordt ingezet als onderdeel van een integraal vitaliteitsbeleid. Met het project wordt beoogd om zo veel mogelijk medewerkers te activeren en te laten deelnemen aan vitalititeitsprogramma s. Aandacht voor vitaliteit is niet eindig. Wij adviseren een programma van 3 jaar. Venturaplus biedt youplus aan voor een periode van 6 maanden ,- per deelnemende organisatie per jaar plus 9,60 per medewerker per jaar bij meer dan 100 deelnemers per deelnemende partner - Eenmalige implementatiefee per deelnemende partner groot 2.000, ,- voor een dagdeel training op locatie (maximaal 6 deelnemers) Venturaplus subidieert drie deelnemende organisaties met een bedrag van 5.000,- 18

19 Aanbod ESF subsidie Inzet externe adviseur Uren externe adviseur voor het opstellen van een passend vitaliteitsbeleid in uw organisatie, hierbij wordt ter voorbereiding de organisatie vitalitietscan van youplus ingezet, implementatiebegeleiding, organisatorische voorbereiding door uitvoering en opvolging van de organisatie vitaliteitscan. Voorwaarden: minimaal Eur , maximaal Eur , maximaal 50% vergoed, indienen voor 15 okt

20 Naam organisatie Contactpersoon Website Over Jong en Veer Gretha van der Veer, Werkend Nederland staat voor grote uitdagingen waar het gaat om het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Een aantal herkenbare trends: een ouder wordende arbeidspopulatie langer doorwerken meer werk met minder mensen overheid doet groter beroep op burgers voor het zorgen voor een naaste een steeds groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen Jong en Veer ondersteunt werkgevers bij het bevorderen van de werk privé/werk zorg balans van medewerkers. Wij gebruiken daarbij onderbouwde meetinstrumenten die leiden tot een advies. Wij voeren een geadviseerde aanpak uit met effectieve interventies die zorgen voor veranderingen in leefstijl, gedrag, houding, hogere inzetbaarheid en beter functioneren. Aanbod vitaliteitssubsidie Het maken van een bedrijfs- en organisatiescan Het doorlopen van checklist over de combinatie werk en mantelzorg in uw bedrijf bij sleutelfiguren. 20 uur x 100,- = 2.000,- Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzamere inzetbaarheid bij werknemers Online Onderzoek onder alle medewerkers over combinatie werk en mantelzorg; dit leidt tot conclusies en aanbevelingen die vertaald kunnen worden in speerpunten voor beleid. Na afloop worden onderzoeksresultaten met conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan sleutelfiguren. 50 uur x 100,- = 5.000,- Het bevorderen van een flexibele werkcultuur voor het kunnen combineren van arbeid en zorg Kennisatelier voor leidinggevenden; deze doelgroep speelt een belangrijke rol bij bespreekbaar maken combinatie werk en zorg. 20 uur x 100,- = 2.000,- Lunchbijeenkomst voor werknemers met mantelzorgtaken. 20 uur x 100,- = 2.000,- HRM-module: begeleiding en advisering vormgeven HRM-module werk en mantelzorg óf begeleiding voor Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk. 10 uur x 100,- = 1.000,- Totale trajectkosten: ,- (excl. BTW en reistijd en reiskosten). Dit voorstel is geldig in het kader van de ESF subsidie. 20

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken Minder Werkstress met de Werkplezier Weken 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? Vraag nu subsidie aan voor externe ondersteuning. Dit kan al in 3 stappen! Zit uw organisatie in een verandertraject en kunt u ondersteuning gebruiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie