een folder voor ouders en opvoeders LAAT JE NIET FLESSEN! Een uniek project in Zuidoost-Brabant om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een folder voor ouders en opvoeders LAAT JE NIET FLESSEN! Een uniek project in Zuidoost-Brabant om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen"

Transcriptie

1 een folder voor ouders en opvoeders LAAT JE NIET FLESSEN! Een uniek project in Zuidoost-Brabant om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen

2 U kent uw kind het beste. U heeft het meeste zicht op wat uw kind wel en niet doet. Toch blijkt dat jongeren gemiddeld drie keer zoveel alcohol drinken dan hun ouders denken. En dat zijn niet alleen de kinderen van de buren. Het gaat ook over uw kind! Alcohol is ongezond voor jongeren Jongeren groeien nog, wegen minder en zijn kleiner dan volwassenen. Bij jongeren leidt het gebruik van alcohol daarom sneller tot risico s dan bij vol was senen. Zij voelen zich lang goed en mer ken niet dat ze onder invloed zijn en teveel alcohol drinken. Dit kan leiden tot een alcohol - vergifti ging. Jongeren zijn bovendien meer en langer onder invloed dan vol - wassenen, ook al drinken beide evenveel. Alcohol is extra ongezond tijdens de groei Na de geboorte zijn de hersenen nog niet volledig ontwikkeld. Tot je 24ste levens jaar ontstaan belangrijke verbin - dingen tussen zenuwcellen in verschil - lende delen van de hersenen. Alcohol verstoort dit groeiproces van de hersenen. Als uw kind al op jonge leef - tijd start met drinken, groeien zijn/haar hersenen minder. Na een aantal jaren blijkt dat ze minder goed kunnen ont - hou den, concentreren en leren dan jongeren die niet drinken. Ook kan jong alcohol drinken invloed hebben op het karakter en het gedrag van uw kind op volwassen leeftijd. Tot slot hebben jongeren die regelmatig veel drinken meer risico om later verslaafd aan alco - hol te raken. Alcoholgebruik onder 16 jaar fors gedaald in Zuidoost-Brabant In 2011 heeft de GGD Brabant- Zuid oost onderzoek gedaan naar onder andere het alcoholgebruik onder ruim jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Het alcohol - gebruik onder de 16 jaar is sterk gedaald. Vanaf 16 jaar weten veel jongeren echter onvol doende maat te houden Wist u dat: 18% van de ondervraagden het eerste alcoholisch drankje op 12- of 13-jarige leeftijd gedronken heeft? In 2007 was dit nog 33%! 51% van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar nog nooit alcohol heeft gedronken? bijna 80% van de ondervraagde 16-tot 18-jarigen drinkt? 41% van de ondervraagde 16- tot 18-jarigen recentelijk dronken of aangeschoten is geweest? Cijfers: gegevens jongerenmonitor GGD Brabant-Zuidoost (2011)

3 Wat kunt u doen? Ga op tijd met uw kind in gesprek over alcohol en maak afspraken. Onderstaande tips kunnen u hierbij wellicht helpen. H Stel grenzen Het best is om dit te doen voordat uw kind begint met drinken. Maar ook daarna kunt u grenzen stellen. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol 18 jaar. Vanaf deze datum mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Als ouder is het belangrijk dat u ook deze leeftijdsgrens hanteert. H Geef uitleg Vertel uw kind waarom u niet wilt dat het (veel) alcohol drinkt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een aankomend schoolfeest of een gebeurtenis op de televisie. Ga nooit in gesprek op het moment dat je kind al gedronken heeft. Ga ook niet keer op keer het gesprek aan. Beter één keer met de juiste informatie en in een goede onderlinge sfeer. Stel open vragen zoals wat drink jij zoal op school - feesten in plaats van drink je bier?. Een puber voelt zich dan veel minder onder druk gezet en vaak komen er vanzelf verhalen los. H Geef het goede voorbeeld Ook kunt u als ouder het goede voor - beeld geven. Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Dat geldt ook voor het drinken van alcohol. Ouders die weinig drinken, hebben vaker kinderen die niet of weinig drinken. Als ouders veel drinken, drinken hun kinderen meestal ook al veel op jonge leeftijd. H Geef aandacht Toon interesse en begrip voor de dagelijkse dingen en activiteiten van uw kind. Zo heeft u de meeste kans dat uw kind vertelt wat hem of haar bezighoudt. Dit geldt ook voor activiteiten waarbij alcohol een rol speelt. Het is daarbij belangrijk om ook het gesprek aan te gaan over weerbaarheid en hoe je je kunt op - stellen in een groep. Veel jongeren blijken namelijk te gaan drinken om erbij te horen.

4 zuipen in hokken en keten In Zuidoost-Brabant bevinden zich veel hokken en keten waar jongeren bij elkaar komen. Jongeren creëren vaak zelf hun ontmoetingsplekken. Dit kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een zogenaamde keet. Het is belangrijk dat jongeren een plek hebben om samen te komen en lekker een beetje te hangen. Ouders geven vaak aan blij te zijn dat hun kind thuis een deel van zijn of haar vrije tijd met vrienden doorbrengt. Vaak worden de hokken en keten door de jongeren zelf gerund. Dat heeft het nadeel dat jongeren vaak weinig oog hebben voor de risico s die erbij horen. Denk daarbij aan risico s als te jong alcohol drinken, teveel alcohol drinken en de (brand)veiligheid van de keet. Als u een keet op het terrein heeft staan Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor wat er op uw terrein gebeurt. Ouders van jongeren die uw keet bezoeken rekenen daar ook op, of dit nu terecht is of niet. Daarom is het belangrijk dat u weet wat de regels zijn. Het is bijvoorbeeld strafbaar om in een keet tegen betaling alcohol te verstrek ken zonder vergunning. Ook is het strafbaar alcohol te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Dit geldt ook voor het doorschenken aan dronken personen. Probeer hier zoveel mogelijk toezicht op te houden en maak afspraken met de jongeren over verantwoord schenken. Maak afspraken over lawaai, de bezoekers en de veiligheid.

5 de nieuwe Drank- en horecawet genoeg over de kinderen... Hoe is het gesteld met uw eigen alcohol gebruik en uw kennis van alcohol? Voorkom dat alcoholgebruik een gewoonte wordt: drink ten minste twee dagen per week geen alcohol. Drink niet als u nog moet rijden, werken, sporten of studeren en bij gebruik van bepaalde medicijnen. Aanvaardbaar gebruik Voor gezonde volwassen vrouwen geldt niet meer dan één standaardglas alcohol per dag. Drink niet wanneer u zwanger bent of borst - voeding geeft. Voor gezonde volwassen mannen geldt: drink niet meer dan twee standaard glazen alcohol per dag. Per 1 januari 2014 is de landelijke leeftijdsgrens voor alcohol 18 jaar (voorheen 16 jaar). Vanaf deze datum mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Dat is bijvoorbeeld de openbare weg, een stationshal, stadion, winkelcentrum, plantsoen, postkantoor en een parkeergarage. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete. Ook mogen verkopers geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18. Ook zij zijn strafbaar wanneer ze dat wel doen. Handhaving De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden en deze jongeren een boete te geven. Jongeren draaien dus zelf op voor de consequenties voor het bij zich hebben van alcoholische dranken. De hoogte van de boete is vastgesteld op 45,- voor jongeren tot 16 jaar en 90,- voor 16- en 17 jarigen. Wat betekent dit voor u als ouder? Deze leeftijdsverhoging leidt er hopelijk toe dat jongeren minder makkelijk met alcohol in aanraking komen en op jonge leeftijd alcohol drinken. U als ouder neemt samen met de verkoper van alcohol de verant - woordelijkheid en u zorgt er samen voor dat jongeren onder de 18 jaar niet aan alcohol kunnen komen. Ziet u dat de regels worden overtreden, bijvoorbeeld bij de verkoop van alcohol aan een jongere onder de 18? Neem contact op met uw gemeente.

6 de alcoholpoli Sinds een aantal jaren heeft het Catharina Z ieken - huis een polikliniek Jeugd en Alcohol. Een tiener die met een alcoholvergifti - ging in het zieken - huis wordt opgenomen, krijgt hierna nog een half jaar begeleiding van een kinderarts en een psycholoog. Drs. Rolf Pelleboer, kinderarts in het Catharina Ziekenhuis vertelt in een interview meer over de poli: Hoe komt het dat jongeren niet leren van een alcohol vergiftiging? Jongeren schrikken als ze met een black out wakker worden in het ziekenhuis. Maar na enkele weken is dit een stoer verhaal om aan vrienden te vertellen. Daarom is het nazorgtraject zo belang - rijk. Jongeren moeten het besef krijgen van de schadelijke gevolgen. Wat gebeurt er als een kind wordt opgenomen in de poli? Jongeren die met een alcoholvergifti - ging op de Spoedeisende Hulp zijn binnen gebracht, blijven een nacht in het zie ken huis. De volgende ochtend krijgen zij bezoek van een pedagogisch mede werker. Zij stelt enkele vragen over het alcoholgebruik en toetst de alcohol kennis. De patiënt en de ouders worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met een kinderarts en een kinder psycho loog. Na deze gesprekken krijgen de ouders advies over eventuele vervolg stappen. Het kan zijn dat er verder onder zoek nodig is of dat het kind meer begeleiding nodig heeft. Met dit nazorg - traject proberen we een tweede alcohol - vergiftiging te voor komen. 65% van de jongeren leert namelijk niet van een ziekenhuis opname en drinkt weer teveel. Wat zijn de gevolgen van drinken op jonge leeftijd? Onder de achttien jaar heeft alcohol een heftiger effect op de hersenen, dan bij oudere jongeren, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Je hersenen zijn pas rond het 24ste levensjaar uitge groeid. Een alcoholvergiftiging kan hersen bescha diging veroorzaken. Door overmatig drinken kunnen geheugenen concentratieproblemen ontstaan waardoor een kind zelfs twee niveaus op school kan zakken. De botontwikke - ling kan worden geremd en hoe vroeger ze gaan drinken hoe groter de kans op een alcoholverslaving. Een ander gevolg

7 van overmatig alcoholgebruik is dat het reactievermogen afneemt waardoor de kans op ongelukken groter wordt. Daarnaast worden jongeren met alcohol op minder geremd waardoor er onder andere meer kans is op onveilig vrijen of agressie. Hoe reageren de ouders als ze deze informatie krijgen? Ouders schrikken echt als ik ze deze informatie geef. Ze schrikken helemaal als ik vertel dat hun kind door de alcohol - vergiftiging ook dood had kunnen zijn. Zijn het alleen probleemkinderen die worden opgenomen? Het zijn juist niet alleen probleemkinde - ren die worden opgenomen. Ouders beseffen vaak niet dat het ook hun kind kan overkomen. Het is namelijk niet afhankelijk van sociaal economische status of opleidingsniveau. Het zijn kinderen die zowel in stadswijken als in dorpen wonen. Het kan dus ieder gezin overkomen. Meer weten over kinderen en alcohol? doe de alcohol test 1. Hoe lang heeft je lever nodig om één standaard glas alcohol af te breken? A 15 minuten B 1.5 uur C 3 uur 2. Hoeveel procent van de jongeren (12-18) in de regio is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest? A 5 % B 13 % C 19 % 3. Hoeveel standaard glazen alcohol is er nodig om een promillage van 1.9 te meten? A ± 10 glazen B ± 20 glazen C ± 30 glazen Antwoorden test 1:b, 2:c, 3:a

8 Alcohol is de meest geaccepteerde drug en is één van de meest schadelijke voor mens en samenleving. Jongeren drinken op jonge leeftijd hun eerste glas bier, wijn of mixdrank. Hoe groot de gevolgen kunnen zijn voor hun lichaam en gedrag, lijken ze vaak niet te beseffen. Deze folder geeft meer informatie over de gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren en beschrijft wat u als ouder of opvoeder kunt doen. Deze folder is ontwikkeld in opdracht van het project Laat je niet flessen! in de regio Zuidoost-Brabant. Bronnen Jongerenmonitor GGD Brabant-Zuidoost (2011) Fotografie SXC Grafisch ontwerp Volle-Kracht Met dank aan Kinderarts Rolf Pelleboer Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 P.F.J. van Bree,

Nadere informatie

Jawel, je staat model!

Jawel, je staat model! Jawel, je staat model! Jawel, je staat model! Als ouder, grootouder, heb je een voorbeeldfunctie voor de jongere generaties. Zeker voor hun puberteit is het gezin voor kinderen een belangrijk referentiekader.

Nadere informatie

Bespreken van situaties

Bespreken van situaties Bespreken van situaties U heeft met de leerlingen de website over alcohol, roken en drugs doorlopen. Dit zijn onderwerpen die leerlingen bezighouden en waar ze onderling over praten. Toch is het goed om

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1 1. Inleiding In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Het

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Het spel 4 1.1 Waarom dit spel? 4 1.2 Spelleider 4 1.3 Voorbereiding en tips voor de spelleider 4. 2.

Voorwoord 3. 1. Het spel 4 1.1 Waarom dit spel? 4 1.2 Spelleider 4 1.3 Voorbereiding en tips voor de spelleider 4. 2. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Het spel 4 1.1 Waarom dit spel? 4 1.2 Spelleider 4 1.3 Voorbereiding en tips voor de spelleider 4 2. De spelregels 6 3. Spelkaarten 7 3.1 Wat weet jij? 7 3.2 Wat doe jij? 10

Nadere informatie

Voor een alcoholvrije zwangerschap. Negen Maanden Niet. Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap

Voor een alcoholvrije zwangerschap. Negen Maanden Niet. Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap Voor een alcoholvrije zwangerschap Negen Maanden Niet Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap U bent zwanger en doet er alles aan om een gezonde baby te krijgen. Eén van de

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Genotmiddelen. Omgaan met tabak, alcohol en drugs

Genotmiddelen. Omgaan met tabak, alcohol en drugs Genotmiddelen Omgaan met tabak, alcohol en drugs Genotmiddelen Omgaan met tabak, alcohol en drugs Genotmiddelen als tabak, alcohol en drugs zijn vaak verleidelijk voor tieners. Ze weten dat het niet mag,

Nadere informatie

LESBRIEF OVER ALCOHOL

LESBRIEF OVER ALCOHOL LESBRIEF OVER ALCOHOL UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief over alcohol INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding 2 Vriend of vijand 2 Wat is alcohol en hoe wordt het

Nadere informatie

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en mogelijkheden

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK

EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK IN VERWACHTING! PAG. 7 POSITIEF OPVOEDEN PAG.10 EEN PUBER IN HUIS PAG.10 PESTEN PAG.15 DOE MEE AAN DE WEEK VAN DE OPVOEDING VAN 1 T/M 7 OKTOBER

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Projectgroep

Nadere informatie

wat doet alcohol eigenlijk met je lichaam?

wat doet alcohol eigenlijk met je lichaam? de kater komt later ziek door te veel alcohol Je hebt te veel alcohol gedronken. Dit heeft je zo ziek gemaakt dat we je met spoed moesten opnemen in ons ziekenhuis. Waarschijnlijk ben je - net als je ouders/verzorgers

Nadere informatie

HANDBOEK IVA+ Ontwikkeld door: Bart Tiessink, Nicol Spijker, Roy Maar en Arno van Oosterhout

HANDBOEK IVA+ Ontwikkeld door: Bart Tiessink, Nicol Spijker, Roy Maar en Arno van Oosterhout HANDBOEK IVA+ Ontwikkeld door: Bart Tiessink, Nicol Spijker, Roy Maar en Arno van Oosterhout Inhoud Voorbereiding... 3 1. Introductie (20 min)... 4 2. Alcohol & Drugs (30 min)... 5 3. Wet & Regelgeving:

Nadere informatie