HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1"

Transcriptie

1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak juli 29.

2 1. WERKLOOSHEID (BRON: VDAB, RVA) Cijfers t/m juni 29. West-Vlaanderen telde in juni werklozen 1, een toename met 24,6 % op jaarbasis. De stijging van het aantal werklozen sinds november 28 zet zich dus verder (figuur 1). Bovendien worden de toenames op jaarbasis ook groter. In het eerste kwartaal van 29 steeg het aantal werklozen met 16,8 % op jaarbasis; in het tweede kwartaal bedroeg de toename 24,3 % op jaarbasis. Figuur 1: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in West-Vlaanderen jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Bekijken we de evolutie van het aantal werklozen naar geslacht (figuur 2), dan blijkt dat de mannelijke werkloosheid veel sterker stijgt dan de vrouwelijke werkloosheid. In het eerste halfjaar van 29 steeg de mannelijke werkloosheid met 33,5 % op jaarbasis, terwijl de stijging van de vrouwelijke werkloosheid beperkt bleef tot 9,5 %. Hierdoor daalt het aandeel van het aantal werkloze vrouwen in het totale aantal werklozen. Sinds maart 29 zijn er zelfs iets minder vrouwelijke dan mannelijke werklozen. In juni 29 bedroeg het aandeel vrouwelijke werklozen 49,7 % terwijl dit een jaar eerder nog 55,3 % was. 1 Onder werklozen wordt verstaan: het aantal niet-werkende werkzoekenden. Zij vertegenwoordigen het bij de VDAB ingeschreven arbeidsmarktpotentieel. In deze groep zijn onder meer de schoolverlaters, de vrij ingeschrevenen en een zeer diverse restgroep (met daarin de tijdelijk geschorsten) opgenomen. Een nadeel is wel dat de oudere werklozen met vrijstelling van inschrijving als werkzoekend niet zijn opgenomen. 1

3 Figuur 2: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden naar geslacht in West-Vlaanderen vrouwen mannen jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. West-Vlaanderen telde in juni werklozen jonger dan 25 jaar, een stijging van 34,6 % op jaarbasis (figuur 3). Het aantal jeugdwerklozen stijgt op jaarbasis sinds november 28 en de toenames worden steeds groter. In het eerste kwartaal van 29 steeg het aantal jeugdwerklozen met 29, % op jaarbasis; in het tweede kwartaal bedroeg de toename 4,1 %. Aangezien het aantal jeugdwerklozen veel sterker stijgt dan het totale aantal niet-werkende werkzoekenden, stijgt ook het aandeel van de jeugdwerklozen in het totale aantal niet-werkende werkzoekenden. In juni 29 bedroeg hun aandeel 21,4 %, een toename van1,6 %punten op jaarbasis. Figuur 3: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar in West- Vlaanderen jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 2

4 In juni 29 telde West-Vlaanderen werklozen van 5 jaar en ouder, een stijging van 12,7 % op jaarbasis. De toenames op jaarbasis worden ook bij deze groep van werklozen groter. In het eerste kwartaal van 29 nam het aantal werkloze 5-plussers toe met 7,9 % op jaarbasis, in het tweede kwartaal steeg hun aantal met 11,3 % op jaarbasis. Aangezien het aantal werkloze 5- plussers minder sterk stijgt in vergelijking met het totale aantal niet-werkende werkzoekenden, daalt hun aandeel in het totale aantal niet-werkende werkzoekenden (figuur 4). In juni 29 bedroeg hun aandeel 28,1 %. Dit is een afname met 3, %punten op jaarbasis. Figuur 4: Evolutie van het aandeel niet-werkende werkzoekenden van 5 jaar en ouder in West- Vlaanderen 4, 35, 3, 25, 2, 15, , 5,, jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 3

5 2. WERKAANBIEDINGEN (BRON: VDAB) Cijfers t/m juni 29. In juni 29 ontving de VDAB voor West-Vlaanderen vacatures binnen het Normaal Economisch Circuit (NEC), exclusief interimvacatures 1. Dit is een daling met 24, % op jaarbasis (figuur 5). In het eerste halfjaar van 29 ontving de VDAB 34,5 % minder werkaanbiedingen in vergelijking met vorig jaar. In het eerste kwartaal was de daling van het aantal werkaanbiedingen het sterkst (-37,6 % op jaarbasis) met uitschieters in januari (-47,9 %) en februari (-42,1 %). Wanneer rekening wordt gehouden met het aantal ontvangen interimvacatures, zijn de afnames op jaarbasis zelfs nog meer uitgesproken. Figuur 5: Evolutie van het aantal ontvangen werkaanbiedingen (NEC, exclusief interimvacatures) voor West-Vlaanderen jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. In juni 29 stonden in West-Vlaanderen vacatures open op het einde van de maand, een daling met 27,3 % op jaarbasis. In het eerste halfjaar van 29 daalde het aantal openstaande werkaanbiedingen op het einde van de maand (NEC, exclusief interimvacatures) met 28,5 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (figuur 6). 1 Eén interimvacature kan leiden tot een reeks opeenvolgende interimopdrachten of kan doorgegeven worden via meerdere interimkantoren. Om die reden verwijderde de VDAB de interimvacatures uit het Normaal Economisch Circuit (NEC) en uit haar analyses. 4

6 Figuur 6: Evolutie van het aantal openstaande werkaanbiedingen (NEC, exclusief interimvacatures) op het einde van de maand voor West-Vlaanderen jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. De sterke stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden gaat dus gepaard met een sterke afname van het aantal openstaande vacatures. Dit betekent dat er per openstaande vacature meer werklozen zijn, wat ongunstig is voor de werkzoekenden. In de eerste zes maanden van 29 lag de verhouding op 4,5. Voor het eerst sinds 24 is er dus weer een toename van het aantal werklozen per openstaande vacature (figuur 7). Figuur 7: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature in West- Vlaanderen, * ,2 6,5 6,8 7,1 6, ,3 4,8 4,5 4, ,5 3, niet-werkende werkzoekenden openstaande vacatures aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature * 29: periode januari-juni BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 5

7 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (BRON: RVA) Cijfers t/m mei 29. In West-Vlaanderen steeg het gemiddeld aantal van de tijdelijke werkloosheid 1 in de eerste vijf maanden van 29 met 116,2 % op jaarbasis. Behalve in januari was er in elke maand meer dan een verdubbeling van het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis (figuur 8). Uitschieters zijn februari en maart met toenames van respectievelijk 132,6 en 138,8 %. Figuur 8: Evolutie van het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid in West-Vlaanderen jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: RVA, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Aangezien de voornaamste reden voor tijdelijke werkloosheid van economische aard is, is er een duidelijke link tussen de evolutie van de tijdelijke werkloosheid en de economische conjunctuur. De toename van de tijdelijke werkloosheid hangt samen met de huidige verslechtering van de conjunctuur. 1 Er zijn twee statistieken over de tijdelijke werkloosheid beschikbaar. De eerste statistiek bevat het aantal fysieke eenheden van de tijdelijke werkloosheid. Dit komt overeen met het aantal betalingen per maand of het aantal tijdelijke werklozen, ongeacht de duur van de tijdelijke werkloosheid. De tweede statistiek toont het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid. Dit is een betere indicator voor de omvang van de tijdelijke werkloosheid, aangezien het aantal vergoedbare dagen van tijdelijke werkloosheid in verhouding gebracht wordt tot het aantal potentiële arbeidsdagen in de betrokken maand. In dit conjunctuuroverzicht wordt de tweede statistiek geanalyseerd. Deze cijfers mogen niet gebruikt worden als indicatie van de werklozen, omdat het gaat om personen die nog steeds door een arbeidscontract gebonden zijn, maar om tijdelijke redenen geen werk hebben. De voornaamste oorzaak van tijdelijke werkloosheid is van economische aard, maar ook weersomstandigheden, jaarlijkse vakantie voor beginnende werknemers, overmacht, technische stoornis of stakingen kunnen een oorzaak zijn. 6

8 4. VERGUNDE EN BEGONNEN WONINGEN (BRON: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) Voorlopige cijfers t/m maart 29 1 (vergunde woningen) of februari 29 (begonnen woningen). In het vierde kwartaal van 28 lag het aantal nieuwbouwwoningen 2 waarvoor een vergunning werd afgeleverd 1,1 % hoger op jaarbasis (figuur 9). In het eerste kwartaal van 29 was er een sterke daling van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen met 3,9 % op jaarbasis. In het laatste kwartaal van 28 lag het aantal vergunde renovatiewoningen 9,8 % lager op jaarbasis. Ook in het eerste kwartaal van 29 daalde het aantal vergunde renovatiewoningen (-4, %) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Figuur 9: Evolutie van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in West-Vlaanderen jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Het aantal begonnen nieuwbouwwoningen daalde in het vierde kwartaal van 28 met 21,4 % op jaarbasis. In januari 29 was er een lichte toename van 7,8 % op jaarbasis terwijl er in februari opnieuw een sterke daling was van het aantal begonnen nieuwbouwwoningen met 64,3 % in vergelijking met een jaar eerder. 1 mdat FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), het vroegere NIS, niet alle formulieren tijdig ontvangt, worden de ontbrekende cijfers bijgeschat op basis van historische gegevens per arrondissement. Zodra FOD Economie over de volledige informatie beschikt, worden de voorlopige cijfers vervangen door definitieve cijfers. 2 Het gaat telkens om woningen in woon- en niet-woongebouwen. 7

9 5. OMZET, INVESTERINGEN EN UITVOER (BRON: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) Cijfers t/m maart 29. Sinds oktober 28 is de omzet van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen 1 continu gedaald. In het eerste kwartaal van 29 bedroeg de afname 12,3 % op jaarbasis (figuur 1). Als gevolg van een relatief hoog inflatiecijfer is de gemiddelde omzetdaling na correctie voor inflatie 2 zelfs nog groter (13,7 %). Figuur 1: Evolutie van de omzet van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen, in miljoen euro jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. De omzet van ondernemingen in de kleinhandel, een indicator van het consumentenvertrouwen, toont een gelijkaardig beeld. De omzet daalt op jaarbasis continu sinds november 28 maar de omzetdaling in de kleinhandel blijft in het eerste kwartaal van 29 beperkt tot 5,8 % op jaarbasis. Gecorrigeerd voor inflatie loopt de omzetdaling in het eerste kwartaal van 29 op tot 7,4 %. 1 Het feit dat de registratie gebeurt naar vestiging van de hoofdzetel betekent dat men niet noodzakelijk de economische activiteit in het betrokken arrondissement meet. Dit nadeel wordt afgezwakt omdat het hier over een evolutie doorheen de tijd gaat. Maandelijkse procentuele veranderingen zijn dan belangrijker dan absolute gegevens. Een tweede nadeel is dat enkel bedrijven met een omzet van 5. euro of meer aangifte doen op maandbasis. Het kan zijn dat een bedrijf nu eens wel en dan weer niet beantwoordt aan dit criterium. Om dit nadeel te ondervangen is het aangewezen op provinciaal niveau te werken. Toetreders en uittreders vallen dan minder op en kunnen elkaar meer compenseren dan als men werkt op het arrondissementeel niveau. 2 Algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen. 8

10 De investeringen van de grote bedrijven met zetel in West-Vlaanderen daalden op jaarbasis sinds november 28 (figuur 11). Ondanks de toename met 11,1 % op jaarbasis in maart 29, daalden de investeringen in het eerste kwartaal van 29 met 5,2 % op jaarbasis. Figuur 11: Evolutie van de investeringen van de grote ondernemingen met zetel in West- Vlaanderen, in miljoen euro jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Sinds mei 28 daalde de nominale waarde van de uitvoer van grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen bijna continu op jaarbasis. In januari en februari 29 zijn de afnames op jaarbasis wel opvallend groter dan in de voorgaande maanden (figuur 12). Hierdoor daalde de nominale waarde van de uitvoer in het eerste kwartaal van 29 met 17,9 % op jaarbasis. Na correctie voor inflatie blijkt dat de uitvoer in het eerste kwartaal van 29 zelfs met 19,2 % is gedaald op jaarbasis. 9

11 Figuur 12: Evolutie van de uitvoer van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen, in miljoen euro jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Aangezien de nominale waarde van de uitvoer bij grote ondernemingen sterker is gedaald dan de omzet, daalde de gemiddelde exportquote van 41,8 % in het eerste kwartaal van 28 naar 39,2 % in dezelfde periode van 29. 1

12 6. FAILLISSEMENTEN (BRON: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, GRAYDON) Cijfers t/m juni 29 (verloren jobs) en mei 29 (faillissementen). In de eerste vijf maanden van 29 gingen in West-Vlaanderen 386 ondernemingen failliet, een toename met 35,9 % (of 12 ondernemingen) in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In februari, maart en mei 29 waren er ruim de helft meer faillissementen dan in dezelfde maanden in 28 (figuur 13). Figuur 13: Evolutie van het aantal faillissementen in West-Vlaanderen jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. In juni 29 gingen 96 jobs verloren als gevolg van faillissementen, een daling met 19,3 % op jaarbasis. Aangezien deze statistiek sterk kan worden beïnvloed door één of meerdere grote faillissementen bekijken we enkele kwartaalcijfers. Ondanks de afname van het aantal verloren jobs in juni 29, steeg het totale aantal verloren jobs in het tweede kwartaal van 29 met 49,5 % op jaarbasis. In het eerste kwartaal van 29 was er nog een afname van het aantal verloren jobs met 26, % op jaarbasis. 11

13 7. INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS (BRON: FEBIAC) Cijfers t/m juni 29. In alle maanden van 29 lag het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens lager dan in dezelfde maanden het jaar voordien (figuur 14). In het eerste halfjaar van 29 daalde het aantal inschrijvingen bijgevolg met 18, % op jaarbasis. Hierbij moet worden opgemerkt dat 28 een salonjaar was, maar ook wanneer we het aantal inschrijvingen in de eerste helft van 29 vergelijken met de eerste helft van 27 zien we een daling met 1,7 %. Figuur 14: Evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in West-Vlaanderen jan f eb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: FEBIAC, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 12

14 8. CONJUNCTUURINDICATOR VAN DE NATIONALE BANK (BRON: NBB) Cijfers t/m juni 29. Uit figuur 15 blijkt dat de neerwaartse trend van de brutowaarden van de synthetische curve zich ook in het eerste kwartaal van 29 verder zette om in maart 29 een nieuw dieptepunt van -33,4 te bereiken. In het tweede kwartaal was er een verbetering van de brutowaarden zodat de synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen in juni 29 een waarde van -27, 1 bereikte. De afgevlakte curve blijft voorlopig echter nog verder dalen. Figuur 15: Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen Saldo van positieve en negatieve antwoorden 1, 5,, -5, -1, -15, -2, -25, -3, -35, -4, afgevlakt bruto BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Bekijken we de deelcurven, dan zien we in figuur 16 voor de curve van de industrie een gelijkaardig verloop als bij de synthetische conjunctuurcurve: stijgende brutowaarden in het tweede kwartaal, maar een nog dalende afgevlakte curve. Ook bij dienstverlening aan bedrijven (figuur 19) vertoont de afgevlakte curve nog steeds een neerwaartse trend. De curven van de ruwbouw (figuur 17) en 1 Om de kwaliteit van de conjunctuurindicator te verhogen voerde de Nationale Bank in april 29 enkele methodologische wijzigingen door (meer info hierover via Zo werd de curve van de dienstverlening aan bedrijven geïntegreerd in de algemene synthetische curve en wordt nu per bedrijfstak slechts een selectie van vragen opgenomen in de enquête die maandelijks aan bedrijfsleiders wordt toegestuurd. Aan de hand van deze enquête gaat men na hoe het gesteld is met een aantal facetten van de activiteit, de vraag en de vooruitzichten. Er zijn drie antwoordmogelijkheden: stijgend (positief), gelijkblijvend of dalend (negatief). De indicator is het saldo van de positieve en de negatieve antwoorden op deze vragen, en dit voor alle ondervraagden. In tegenstelling tot de nationale indicator worden de antwoorden per provincie niet gewogen. De maandelijkse resultaten van de enquête worden op een grafiek uitgezet. De curve wordt afgevlakt. Zo kan men de trend gemakkelijker onderkennen. 13

15 de handel (figuur 18) vertoonden in het eerste halfjaar van 29 bijna uitsluitend stijgende brutowaarden, waardoor hun afgevlakte curven in februari licht stijgend verlopen. In de volgende conjunctuurnota zal blijken of deze positieve trend zich zal verder zetten. Figuur 16: Conjunctuurcurve industrie voor West-Vlaanderen sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 apr 8 mei 8 jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 Saldo van positieve en negatieve antwoorden nov 8 dec 8 jan 9 feb 9 mrt 9 apr 9 mei 9 jun afgevlakt bruto BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Figuur 17: Conjunctuurcurve ruwbouw voor West-Vlaanderen sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 apr 8 mei 8 jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 nov 8 Saldo van positieve en negatieve antwoorden dec 8 jan 9 feb 9 mrt 9 apr 9 mei 9 jun afgevlakt bruto -35 BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 14

16 Figuur 18: Conjunctuurcurve handel voor West-Vlaanderen sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 apr 8 mei 8 Saldo van positieve en negatieve antwoorden jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 nov 8 dec 8 jan 9 feb 9 mrt 9 apr 9 mei 9 jun afgevlakt bruto BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Figuur 19: Conjunctuurcurve dienstverlening aan bedrijven voor West-Vlaanderen Saldo van positieve en negatieve antwoorden sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 afgevlakt bruto apr 8 mei 8 jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 nov 8 dec 8 jan 9 feb 9 mrt 9 apr 9 mei 9 jun 9 BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 15

17 9. DIAMANT VAN WEST-VLAANDEREN De diamant van West-Vlaanderen geeft de evolutie weer van de verschillende sociaaleconomische indicatoren in een bepaalde periode (bijvoorbeeld een kwartaal of een jaar) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De diamant van West-Vlaanderen bestaat uit een assenstelsel waarop met een stip de waarden van verschillende indicatoren zijn weergegeven. De stippen zijn verbonden met een lijn. Zij vormen de diamant. Op de verticale as staat de schaalindeling ingetekend, die in feite de procentuele verbetering of verslechtering van de indicatoren weergeeft. Bij een stationaire toestand ( % groei) wordt een figuur verkregen zoals aangeduid door de centrale veelhoek. Bij een verbetering van de indicator liggen de waarden buiten de centrale veelhoek. Bij een verslechtering vallen de stippen binnen de centrale veelhoek. Als alle waarden in gunstige zin evolueren, dan is de diamant groter dan de centrale veelhoek. Voor het eerste kwartaal van 29 zijn alle gegevens beschikbaar. Uit figuur 2 blijkt dat de diamant voor het eerste kwartaal van 29 een nogal eigenaardige vorm vertoont. De meeste stippen liggen binnen de centrale veelhoek, wat duidt op een ongunstige evolutie van de opgenomen indicatoren. Het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid evolueerde sterk ongunstig in het eerste kwartaal van 29. Enkel het aantal verloren arbeidsplaatsen door faillissementen evolueerde gunstig (maar sterk ongunstig in het tweede kwartaal van 29). Figuur 2: Evolutie van de sociaaleconomische indicatoren in het eerste kwartaal van 29 ten opzichte van het eerste kwartaal van 28 Eerste kwartaal 29 verloren arbeidsplaatsen door faillissementen aantal faillissementen werkloosheid 3,% 1,% -1,% tijdelijke werkloosheid omzet nieuwe personenwagens -3,% omzet kleinhandel uitvoer investeringen vergunde renovatiewoningen vergunde nieuwbouwwoningen BRON: VDAB, RVA, FOD Economie (Algemene directie statistiek en economische informatie), FEBIAC, Graydon, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 16

18 1. OVERZICHTSTABEL Tabel 1: Evolutie van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen (1) Indicator Eenheid Datum Waarde Wijziging op jaarbasis Arbeidsmarkt - nwwz totaal aantal juni ,6 % - nwwz mannen aantal juni ,2 % aandeel 5,3 % +5,6 %punt - nwwz vrouwen aantal juni ,9 % aandeel 49,7 % -5,6 %punt - nwwz < 25 jaar aantal juni ,6 % aandeel 21,4 % +1,6 %punt - nwwz > 5 jaar aantal juni ,7 % aandeel 28,1 % -3, %punt - nwnwz aantal mei % - ontvangen vacatures (2) aantal juni , % - lopende vacatures einde maand (2) aantal juni ,3 % - tijdelijke werkloosheid gem. aantal mei ,3 % Consumenten - vergunde woningen (nieuwbouw) (3) aantal mrt , % - vergunde woningen (renovatie) (3) aantal mrt ,8 % - begonnen woningen (nieuwbouw) (3) aantal feb ,3 % - omzet kleinhandel mio euro mrt ,4 % - inschrijvingen nieuwe personenwagens aantal juni ,1 % Producenten - omzet mio euro mrt ,8 % - investeringen mio euro mrt ,1 % - uitvoer mio euro mrt ,4 % aandeel 39,2 % -1,1 %punt - faillissementen aantal mei ,5 % - banen verloren door faillissementen aantal juni ,3 % - conjunctuurindicator brutowaarde juni 29-27, -2,1 ptn (1) Indicatoren die ongunstig evolueerden zijn gemarkeerd (2) NEC, exclusief interimvacatures (3) Voorlopige cijfers BRON: VDAB, RVA, FOD Economie (Algemene directie statistiek en economische informatie), FEBIAC, NBB, Graydon, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. 17

19 11. BESLUIT Zowel nationaal als internationaal laat de slechte conjuncturele situatie zich duidelijk voelen. Ook de provincie West-Vlaanderen ontsnapt hier niet aan. In wat volgt vatten we de conclusies voor de geanalyseerde indicatoren samen. De synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen zet in het eerste kwartaal van 29 de dalende trend verder. Na een dieptepunt in maart is er echter enige verbetering van de brutowaarden in het tweede kwartaal. De deelcurven van de industrie en de dienstverlening aan bedrijven volgen een gelijkaardige trend. De deelcurven van de ruwbouw en de handel kenden zowel in het eerste als in het tweede kwartaal van 29 bijna uitsluitend stijgende brutowaarden. In de volgende maanden zal blijken of de verbetering van de brutowaarden zich verder zal zetten. De andere indicatoren voor het producentenvertrouwen tonen een bijna uitsluitend negatief beeld. Het aantal jobs dat verloren ging als gevolg van een faillissement daalde in het eerste kwartaal van 29 met 26, % op jaarbasis, maar deze daling werd in het tweede kwartaal weer volledig teniet gedaan door een toename van 49,5 % op jaarbasis. Het aantal faillissementen lag in de eerste vijf maanden van 29 telkens hoger dan in dezelfde maanden het jaar voordien. In totaal gingen in deze periode 12 ondernemingen (of 35,9 %) meer failliet dan in dezelfde periode in 28. Het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid - waarvan de voornaamste oorzaak van economische aard is - steeg sterk in de eerste vijf maanden van 29. In alle maanden (met uitzondering van januari) was er op jaarbasis meer dan een verdubbeling van de tijdelijke werkloosheid. De omzet van grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen blijft verder dalen. In het eerste kwartaal van 29 bedroeg de afname, gecorrigeerd voor inflatie, 13,7 % op jaarbasis. Ook de uitvoer van deze ondernemingen daalde in het eerste kwartaal van 29 verder met -gecorrigeerd voor inflatie- 19,2 %. Ondanks een toename van 11,1 % op jaarbasis in maart 29, kenden ook de investeringen van de grote ondernemingen in het eerste kwartaal een afname met 5,2 % op jaarbasis. De arbeidsmarktindicatoren presteerden slecht in het eerste halfjaar van 29. Het aantal nietwerkende werkzoekenden kende een stijging met 2,4 % op jaarbasis. De toename van het aantal werklozen op jaarbasis wordt steeds groter. Het aantal jeugdwerklozen nam in het eerste halfjaar van 29 nog sterker toe met een stijging van 34,1 % op jaarbasis. Hierdoor stijgt ook het aandeel jonge werklozen. De toename van het aantal oudere werklozen bleef in het eerste halfjaar van 29 beperkt tot 9,6 %. Hierdoor is het aandeel oudere werklozen in het totale aantal werklozen gedaald. Ook op de West-Vlaamse vacaturemarkt zien we duidelijke tekenen van de huidige ongunstige conjunctuur. In het eerste halfjaar van 29 ontving de VDAB 34,5 % minder werkaanbiedingen (NEC, exclusief interimvacatures) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Wanneer rekening wordt gehouden met de interimvacatures, is de afname op jaarbasis zelfs nog groter. Ook het 18

20 aantal openstaande vacatures op het einde van de maand (NEC, exclusief interimvacatures) daalde in het eerste halfjaar van 29 sterk met 28,5 % op jaarbasis. Door de sterke stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden en de sterke afname van het aantal openstaande vacatures is er voor het eerst sinds 24 opnieuw een stijging van de arbeidsmarktkrapte (het aantal nietwerkende werkzoekenden per openstaande vacature). Tot slot zijn er nog een aantal indicatoren die het consumentenvertrouwen weerspiegelen. Ook hier zien we een weinig rooskleurig beeld. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen steeg in het laatste kwartaal van 28 met 1,1 % op jaarbasis, maar in het eerste kwartaal van 29 was er een sterke daling met 3,9 % op jaarbasis. Bij de vergunde renovatiewoningen zien we zowel in het laatste kwartaal van 28 als in het eerste kwartaal van 29 een afname met respectievelijk 9,8 % en 4, % op jaarbasis. Het aantal begonnen nieuwbouwwoningen daalde in het laatste kwartaal van 28 sterk met 21,4 % op jaarbasis. Na een lichte toename in januari was er in februari 29 opnieuw een sterke daling met 64,3 % op jaarbasis. De omzet van bedrijven in de kleinhandel blijft verder dalen maar de omzetdaling blijft, na correctie voor inflatie, beperkt tot 7,4 % op jaarbasis in het eerste kwartaal van 29. Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens lag in alle maanden van 29 lager dan in 28. In het eerste halfjaar van 29 daalde het aantal inschrijvingen met 18, % op jaarbasis. Er moet worden opgemerkt dat 28 een salonjaar was, maar ook in vergelijking met 27 was er in de eerste helft van 29 een afname met 1,7 % op jaarbasis. 19

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 :

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : ZONDER UITZONDERING NEGATIEVE EVOLUTIES VANAF HET VIERDE KWARTAAL VAN 28 VERKORTE VERSIE 1 Opmaak maart 29. Provinciehuis

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

1 Opmaak november 2008.

1 Opmaak november 2008. 1 Opmaak november 28. -.!!/-1 )23. 4)'/-5 ) 4.3%%3.-/65%)74 4. 35. 3. 25. 2. 15. 26 27 28 1. 5. 89:1#;1/-: ; 14 //%53--3-; /3-/-13.3%%3.

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak mei 21. INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 2 2. WERKAANBIEDINGEN... 5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 2011

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 2011 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 211 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...4 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...6 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak februari 21. INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 2 2. WERKAANBIEDINGEN... 5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2017

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2017 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID... 1 2. WERKAANBIEDINGEN... 6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 215 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2013

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2013 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 213 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2013

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2013 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 213 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2012

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2012 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 212 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...4 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...6 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak november 2012

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak november 2012 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak november 212 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID... 1 2. WERKAANBIEDINGEN... 5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 7 4.

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte Werking

Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte Werking HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak mei 27. 1. WERKLOOSHEID (BRON: VDAB, RVA) In april 27 telde de VDAB in West-Vlaanderen 25.54 werklozen

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 215 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 215 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 Maarten Tielens Het afgelopen jaar stabiliseerde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze stabilisatie verbergt enerzijds een stijging van de kortdurige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017 WERK.FOCUS 27 oktober 217 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 217 Het tweede en derde kwartaal van 217 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal nietwerkende werkzoekenden bleef maand

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016 WERK.FOCUS 17 juni 216 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni 216 In het kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-284 19 december 2000 9.30 uur Werkloosheid daalt niet meer Aan de jarenlange daling van de geregistreerde werkloosheid is een einde gekomen. De kortdurende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG De werkloosheidsgraad, het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, in Limburg bedraagt in januari 2017 7,6% en ligt in lijn met Vlaanderen, waar deze graad 7,4%

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Februari 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014 4 e kwartaal 2013 4 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 Mieke Booghmans Voor het tweede jaar op rij kent Vlaanderen een sterke stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Vooral de mannen hebben deel

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Oktober 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015 3 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België November 211 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Maart 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-065 16 maart 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid verder gedaald De werkloosheid is verder gedaald. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie