De gemeente als huisgezin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeente als huisgezin"

Transcriptie

1 De gemeente als huisgezin over eenheid en diversiteit Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers 14 juni 2014 Georganiseerd door

2 INHOUDSOPGAVE Pag. inleiding 3 Samenvatting inleiding Bezorgd of bezield 4 Workshop informatie 1 Geestelijke vaders en moeders 6 2 Zoveel hoofden, zoveel zinnen 8 3 Zo zijn onze manieren 10 4 Zoals het klokje thuis tikt 15 5 Nestverlaters 16 6 Gastvrij voor elkaar en anderen Ik zie wat jij ook ziet 19 8 Twist aan tafel 22 9 Hoor je wat ik zeg? Onbeperkt welkom Veelkleurig vieren 31 Overige informatie Trainers en coaches Toerusting Meldpuntmisbruik 41 De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 2

3 INLEIDING Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. PAULUS Er zit beweging in deze woorden van Paulus uit Galaten 6 : 10. Hij concentreert zich op de kern: het goede doen. In deze woorden van Paulus ervaar ik een aandrang om daar vooral niet mee te wachten. Het is alsof hij zelf ook ziet dat er geen tijd te verliezen is. In de tijd die ons nog rest: dat is in het hier en nu. Het goede doe je dus vandaag. Deze oproep van Paulus en zijn concentratie op de kern staat in het licht van het interbellum tussen Christus hemelvaart en zijn wederkomst. Daar bereiden we ons op voor, zoals een familie druk in de weer kan zijn met de voorbereidingen van een bruiloft. Wat kan dat een gedoe geven: stress over pakken en jurken, bepalen wie de daggasten zijn en wie niet, spanningen omdat gebrouilleerde familieleden elkaar tegen komen, sketches en toespraken die moeten worden voorbereid.. Als je niet uitkijkt, raak je elkaar onderweg ergens kwijt. Paulus roept ons op om tussen gisteren en morgen het goede te doen. Aan iedereen, maar vooral ook voor onze geloofsgenoten. We doen ons buiten niet mooier voor dan we zijn. En we sluiten ons niet op in onze huiskamers. Het goede is niet alleen voor onze geloofsgenoten. Het goede doen we voor iedereen. Het goede doen. Agathos, staat er in het Grieks. Het goede, dat is: excellent, onderscheidend, eerzaam, zegenrijk, het maakt mensen blij. Het goede doen. Het klinkt eenvoudig en moeilijk tegelijk. Het is duidelijk: we hebben Gods Geest en elkaar nodig om het goede te kunnen doen. De missie van Toerusting 2.0 is om de werkers in de kerk toe te rusten, op te bouwen en ondersteunen in het leiden van de gemeente van Christus. We hopen en bidden dat deze toerustingsdag daaraan een bijdrage heeft geleverd. In deze syllabus leest u hoe u wat in de verschillende workshop is besproken of gedaan. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een vervolg? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden (bij voorkeur op dinsdag of woensdag) Met vriendelijke groet, Klaas Quist Coördinator Toerusting 2.0 De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 3

4 SAMENVATTING INLEIDING: BEZORGD OF BEZIELD Wat voor kerk willen we zijn? Het is een mooi plaatje: de gemeente als gezin. Rond de tafel. Vader en moeder, kinderen, een warme plek. Klopt het ook met de werkelijkheid? Lukt het ons om zo te zijn als kerk? En wat dan als het plaatje zelf ook realistischer wordt dan een romantisch beeld? Slaande deuren, pubers en nestverlaters. Waar staan we als gemeente? Hoe staan we ervoor? Veel gesprekken gaan momenteel over diversiteit. Over tekort aan ambtsdragers. Over moeheid, over kerkelijke krimp. Afhakende jeugd. Secularisatie, veranderingen. Houden we mensen wel vast? Ik zie een bezorgde kerk voor me. Dat is wat me bezighoudt. Als Jezus zegt: wees niet bezorgd, je hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk en de rest zal je gegeven worden - dan gaat dat niet alleen over ons persoonlijk, maar past het ook naadloos op veel situaties in de kerk. Wat is er aan de hand met de kerk? Die vraag is makkelijker te stellen dan zo te beantwoorden. Maar het is wel zinvol om een paar beelden op te roepen en opnieuw de vraag onder ogen te gaan zien: wat voor kerk wil je zijn? Maken we daar nog keuzes in, of laten we de praktijk z n gang gaan en kijken we toe? Niet wetend waar te beginnen? Hoe kom je terug bij de kern van kerk-zijn zoals Jezus ooit het begin toonzette. Een bezielde kerk waar vitaliteit vanuit gaat. Eerste beeld als spiegel: de oppaskerk. Het plaatje van opa en oma die oppassen. Vandaag mag alles, een ijsje zit er ook nog bij. Of de avond oppas. Huiswerk maken en de kids op bed. Fluitje van een cent. Niks gemerkt van dat kussengevecht boven. Voorbijgangers zijn geen opvoeders meestal. Toch praten we vaak zo over predikanten en niet minder over ouderlingen en diakenen. Wat is de impact hiervan? We regelen de hoognodige dingen, we faciliteren, we hebben elkaar tenslotte ook niet uitgezocht Maar we doen ons best. Intussen blijven we voorbijgangers, en dat betekent dat we geen echte familie vormen. Tweede beeld: de zorgkerk. We zijn vooral bezorgde ouders geworden. En de kinderen zijn haast consumenten geworden: mondiger dan ooit en met duidelijke wensen. We vullen zo goed mogelijk de vacatures en meer dan vroeger hebben we beleidsplannen en we proberen de boel bij elkaar te houden. Leiderschap wordt vooral iets van verzorgen. Er valt ook genoeg te zorgen en veel dingen kunnen nog beter. De consument betaalt z n kerkelijke bijdrage. In hoeverre zijn we een zorgkerk geworden en wat doet dat met onze manier van kerk zijn? Derde beeld: de thuiskerk. Hiermee kun je beter weergeven waar het wel om zou moeten gaan. Gaat het eerste beeld sterk over de leiders in de kerk, het tweede zegt ook vooral veel over onze manier van kerk zijn. De thuiskerk: thuiskomen bij God en bij elkaar. Een thuis bieden aan anderen. De samenleving om ons heen die behoefte heeft aan huizen waar liefde woont. Een thuis is meer dan een huis. Dat heeft alles te maken met waar we het nu over hebben: bezieling. De gemeente als gezin - als Gods gezin dan wel graag. Gods familie. Wil de kerk weer aan kracht winnen, aan relevantie, aan betekenis naar binnen én naar buiten toe, dan zal het op z n minst over bezieling moeten gaan. Wat is bezieling? Dit kun je in beeld brengen met drie cirkels en waar die met elkaar overlappen, daar is bezieling. De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 4

5 Elke cirkel is uit te werken. En op elke cirkel komen we onszelf tegen. Het is drie keer iets wat je niet komt aanwaaien. Persoonlijk niet als christen. Samen niet als kerk. We hebben hier fors op ingeleverd, noem het de slijtageslag van het postmodernisme. Bedenk wel: bezieling brengt altijd verandering. Omdat bezieling samenhangt met genade, met Gods aanwezigheid. Vanuit deze drie gebieden zijn ontdekkende vragen te stellen: hoeveel tijd neem ik voor stilte met God? Wat was het laatste dat diep binnen kwam bij bijbellezen? Wie ben ik als kind van God als ik kijk naar hoe ik m n week doorkom? Wie ben ik als leider in de gemeente? Wie zijn we als kerkenraad, wie zijn wij als gemeente? Hoe ziet die identiteit eruit? Hoe ziet samen luisteren eruit, horen we Gods stem nog spreken door alle andere stemmen heen? Doen we de dingen die we moeten doen als je zo vanuit bezieling kijkt naar je agenda op de kerkenraad? Verantwoordelijkheid nemen: durven we ergens te staan (identiteit) en dan ook gaan. Zoekt eerst het koninkrijk en de rest zul je ontvangen. Jezus woorden. Als er één was die bezield was en is, dan Jezus. Doordrongen van wie hij was (identiteit), en continu in verbinding met zijn Vader (spiritualiteit): nachtenlang de stilte met God in. En dan volledig gaan. Bereid zijn leven te geven voor zijn missie (verantwoordelijkheid). Hoe ziet dat spoor van Jezus eruit als we hem volgen hierin? Het is mogelijk in Jezus naam: een bezielde kerk. Het gaat nog veel kosten, maar ook nog veel meer opleveren. Gods Familie midden in deze samenleving. Opnieuw samen luisteren naar de Stem in de stilte. Opnieuw beseffen wie je bent samen en waar het werkelijk om gaat. En dan durven gaan, risico s durven nemen: in Jezus naam. Luister. Ga samen aan tafel. Sta op en wees de verandering waarin je gelooft. Remmelt Meijer De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 5

6 WORKSHOP 1: GEESTELIJKE VADERS EN MOEDERS Over geestelijk leiderschap in de kerk In de workshop heb ik geprobeerd rond het thema leiderschap een aantal elementen naar voren te laten komen. In de praktijk wordt dit vaak afgestemd op de situatie van de plaatselijke kerkenraad. Voor hier beperk ik me tot een paar kernelementen uit de workshop. Kerk in 2014 Momenteel zijn er veel vragen rond twee thema s: discipelschap en leiderschap. Wie zinvol wil praten over leiderschap in de kerk, doet er goed aan bij discipelschap te beginnen. Daar ligt de basis vanuit het Nieuwe Testament voor de kerk. Tegelijk komt de vraag op: wat maakt dat deze onderwerpen zo in zijn? Op dit punt is het goed met elkaar te kijken naar ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. In het kort: 1. Ontwikkeling van homogeniteit naar diversiteit. 2. Ontwikkeling van collectief naar individueel. 3. Instituten en grote verhalen boeten in, het persoonlijke verhaal wordt belangrijker. De kerk staat kort gezegd in een andere context dan een paar decennia terug. Ontwikkelingen gaan snel en intussen wordt de kerk een minderheid. Dat biedt een uitdaging: terug naar de basis van waaruit de kerk ooit ook begonnen is in de eerste eeuw. Het zijn elementen die mede verklaren waarom er opnieuw vraag is naar zowel discipelschap als leiderschap. We zijn daarbij voorbij consumentisme en individualisme en tegelijk is er verlangen naar richting: waar gaan we heen? Leiders en leerlingen Discipelschap gaat over leerling zijn van Jezus. Wat wil dat zeggen? In ieder geval is het niet meer consumptief. Ook is er ruimte om te leren. Het vraagt een lerende houding. Als je naar je gemeente kijkt: wat zie je dan? Is er een cultuur van discipelschap, een lerende cultuur? Of hebben we leren vooral gekoppeld aan kennis? Bij Jezus was leren verbonden met samen op trekken, met het leven, met wijsheid. Navolging: leven in het spoor van Jezus en meer op hem gaan lijken. Mensen hebben die jou volgen - dat vraagt dat jijzelf eerst zelf volgt: Jezus. Discipelschap is een ander woord voor een gezin vormen. Een familie die met elkaar optrekt. Zoals Jezus met zijn leerlingen. Leerlingen zijn geen consumenten, ze nemen deel, krijgen ruimte voor hun leerproces, maar ook vorming, richting. Opvoeding: worden kinderen ook volwassen en zelf weer in staat om kinderen op te voeden? Daar ligt een geweldige kans voor je manier van gemeente zijn. De gemeente als thuis, als grote familie. Het biedt een ingang om te kijken naar pastoraat, de rol van ambtsdragers en de eigen rol van gemeenteleden. De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 6

7 Dat biedt de basis voor leiderschap: geestelijke vaders en moeders zijn. Paulus noemt zichzelf in 1 Korintiërs 4,14-16 de geestelijke vader van deze gemeente. Zij zijn de kinderen die hij vermaant. Hij zei niets over ik ben maar een voorbijganger. Opvoeden gaat verder dan voeden. Dit gaat over vormen, over voorgaan. Onze tijd heeft behoefte aan voorbeelden. Mensen die zelf het laten zien. Als ambtsdrager is dat de eerste vraag: ben ik een voorbeeld voor anderen? En in wie investeer jij dan concreet? Je bent als kerkenraad veel meer dan een bestuur die de zaken wat regelt. Hoe geef je geestelijk leiding? Een vader en moeder bewaken behalve de sfeer, ook het gesprek in het gezin: gaat het waarover het moet gaan? Voed je op tot volwassenheid? Remmelt Meijer Is theoloog en coach. Hij was eerder bijna 10 jaar predikant, waarvan de laatste jaren gemeentestichter in Amsterdam. Hij is werkzaam als zelfstandig coach (Confido) in Amsterdam en daarnaast ook werkzaam voor Nederland Zoekt Hij maakt als coach ook deel uit van Toerusting 2.0. De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 7

8 WORKSHOP 2: ZOVEEL HOOFDEN ZOVEEL ZINNEN In deze workshop zijn we vooral aan het werk met elkaar en hebben we praktisch ervaren hoe je met verschillen kunt omgaan. De inhoud van deze workshop komt aan de orde in de workshop Change in Church die bij voldoende aanmelding in het najaar van 2014 georganiseerd wordt. Geloof Gedreven door het geloof en de wens om de gemeente van de Heer te bouwen, initieert u regelmatig veranderingen in de kerk. Wat zou u dan graag willen dat zo n verandering slaagt en bijdraagt aan de gemeenteopbouw. Helaas is de praktijk soms weerbarstig. De praktijk De meeste mensen besteden bij veranderingsprocessen aandacht aan visie, doelen en beleid. Dat is al een uitdaging. Teleurstellend is vaak dat niet alle ideeën goed worden ontvangen. Draagvlak creëren is dan vaak het toverwoord. Wij staan een andere benadering voor. Leer meer in de workshop. Boven en onder de waterlijn De visie en het beleid zijn de zichtbare kant van de verandering. Wij gaan in op de onzichtbare kant: dat wat onder de waterlijn zit. We geven weerstand en onbegrepen gedrag een functie. De dag s Ochtends maakt u kennis met de fases in een veranderingsproces. We werken de fases uit in een praktijksituatie. Verlies, onzekerheid en creativiteit krijgen een eigen plek. s Middags leren we kijken we naar de keerzijde van veranderingen. Met oefeningen en een praktijkcasus gaat u aan de slag en ervaart u uw rol in het veranderingsproces. Wat levert het u op? - Inzicht in menselijk handelen en denken - Mildheid met mensen in het veranderingsproces - Handvatten om een verandering goed door te voeren - Ervaring met uw eigen impact op een verandering - Zin om te beginnen Voor wie? - Leiders, predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden - Het verdient aanbeveling om met zijn tweeën te komen. De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 8

9 Praktisch - Deelname geeft NGK predikanten PE punten (vrije ruimte) - Datum: nader vast te stellen in oktober Aanmelden via: - Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers - De prijs is 185,= per persoon voor 1 dag, vooraf te voldoen. De tweede persoon van één gemeente krijgt 25,= korting. Inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch. - Bij te weinig aanmeldingen gaat de workshop niet door. Dit is één week van tevoren bekend. U krijgt dan uw geld terug. - Bij verhindering kunt u uw plaats overdragen aan een ander. - Locatie: omgeving Utrecht. U krijgt hier nader bericht over. Wie zijn wij - Ton de Gans en Marieke Jellema van PastoRaad - PastoRaad is een initiatief voor coaching en begeleiding van predikanten en kerkenraden: - Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: Ton: Marieke : De gemeente als huisgezin Syllabus toerustingsdag 14 juni 2014 pagina 9

10 WORKSHOP 3: ZO ZIJN ONZE MANIEREN Zo zijn onze manieren - geschreven of ongeschreven. Manieren - ze zijn er, altijd en overal. In elke gemeenschap. Zelfs de kleinste. Dus ook in de kerk. En ze zijn op zijn minst handig. Het woord manieren komt trouwens ook van het Latijnse woord voor hand (manus). Om zo te zeggen: manieren maken de werkelijkheid han(d)teerbaar. Manieren, afspraken, we kunnen er niet zonder. Want - om maar iets te noemen - het zal duidelijk moeten zijn waar en wanneer de kerkdienst wordt gehouden. Of: wie in de dienst de leiding heeft. En op welke manier leiders (ambtsdragers) worden gekozen en benoemd. Enzovoorts, enzovoorts. Praktisch - principieel Veel manieren/afspraken - zoals bv. aanvangstijden van kerkdiensten - zijn praktisch van aard. Er lijken nauwelijks principes aan ten grondslag te liggen. Want of je een zondagmorgendienst nu om 9.30 uur of om uur laat aanvangen, wat maakt het uit? Of zit er toch nog een principieel kantje aan? Bv. of je al dan niet rekening moet houden met de op zaterdagavond stappende jeugd die niet al te vroeg uit bed zijn te krijgen? Misschien kun je met enige moeite altijd wel een min of meer principiële kant aan een afspraak (hoe praktisch dan ook) ontdekken... Hoe dan ook: aan bepaalde afspraken/manieren liggen heel duidelijk principes ten grondslag. Dat zijn de afspraken betreffende de rechten en plichten in de kerk. Die raken de bevoegdheden van de leden van de gemeente. Om iets te noemen: wie is bevoegd om het Woord en/of de sacramenten te bedienen? Of: wie komen in aanmerking om ambtsdrager te worden? En hoe wordt je dat dan? Enzovoorts. Neem nu maar de manier die in AKS art. 15 is vastgelegd: De ambtsdragers vormen gezamenlijk de kerkenraad. Deze is belast met de leiding en verzorging van de gemeente. Aan dit artikel liggen principiële keuzes ten grondslag. Hierin is namelijk het gereformeerde antwoord op de vraag hoe Christus zijn kerk regeert, verwoord: door de gezamenlijke ambtsdragers, dat wil zeggen: de dienaren-herders-predikanten, de opzieners-ouderlingen en de diakenen. Dit antwoord noemen we ook wel het presbyteriale(-synodale) antwoord. De plaatselijke leiding komt toe aan het presbyterium, de raad van presbyters, de ouderlingen of oudsten. Waartoe in de regel ook de predikant(en) en de diakenen gerekend worden. Dat wil zeggen: Christus maakt voor het regeren van zijn Kerk gebruik van het plaatselijke college van ambtsdragers.

11 Kerkrechtstelsels Naast dit gereformeerde antwoord zijn echter ook andere antwoorden te bedenken. Bijv. het Rooms- Katholieke episcopale(-hiërarchische) antwoord. Of - andere kant van het kerkrechterlijke spectrum - het congregationele(-independente) antwoord. Dat laatste antwoord vinden we bij de zogenaamde vrije kerken. Kenmerk van het RK-antwoord is vooral dit dat daar de ene bisschop (dat komt van het Griekse episkopos en betekent opziener ) de beslissende macht heeft. (En te midden van alle bisschoppen is dat dan weer de primus inter pares, de bisschop van Rome, de paus.) Tegenover de collegiale regering (door het presbyterium, de kerkenraad) in de gereformeerde kerken staat de eenhoofdige leiding door de door de paus benoemde bisschop. Kenmerk van het vrij-kerkelijke antwoord is dat daar de beslissende macht noch bij de enkele bisschop ligt noch bij de gezamenlijke ambtsdragers, maar bij de congregatio, de gemeente. De (gedoopte) leden van de gemeente gezamenlijk beslissen. Er is geen instantie tussen Christus en zijn gemeente. En voor zover er oudsten zijn aan wie de dagelijkse leiding van de gemeente is opgedragen, zijn zij niet meer (maar ook niet minder) dan functies van de gemeente. Er is geen ambt tegenover de gemeente, door welke de Heer zijn kerk regeert, er zijn slechts functionarissen van de gemeente. Zij voeren uit wat de gemeenteleden met elkaar beslissen. Onze kerken kennen dus een presbyteriale regering. En dat lijkt me te passen bij de schaarse NTische gegevens inzake de kerkregering. Ik denk met name aan het gegeven dat de apostelen in elke gemeente oudsten aanstelden om de gemeente te leiden (Hand. 14, 23). En wat de congregatio, de gemeente, betreft: het is eigenlijk best wel opvallend dat het AKS het hele fenomeen van een gemeentevergadering met bevoegdheden zelfs nergens noemt. En dat is eigenlijk best wel jammer! Dat wil overigens niet zeggen dat de gemeente als stemhebbend orgaan helemaal niet in beeld komt. Zeker wel, maar dan wel meer impliciet dan expliciet. In bv. art. 12 als er staat voor dit oordeel - namelijk om een ambtsdrager langer dan de afgesproken termijn te laten dienen - wordt de instemming van de gemeente gevraagd. Iets dergelijks horen we ook in art. 28 over de voortgaande tucht: De kerkenraad past dit laatste redmiddel slechts toe nadat mededeling is gedaan aan de gemeente met het oog op haar instemming. Zie ook art. 29, 30.2 en De gemeente speelt dus wel een rol in de leiding van de gemeente, maar echt royaal is dat niet verwoord in het AKS. Dat is wellicht voor uitbreiding vatbaar. Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 11

12 AKS-AGS Elke organisatie - dus ook een kerkelijke - is er bij gebaat als een en ander duidelijk is vastgelegd. Voor een deel gaat het om afspraken die voor alle kerken in een kerkverband gelden. Ze raken wat we gemeenschappelijk hebben. Waardoor we herkenbaar zijn voor elkaar. Maar ook voor wie van buiten komt. O ja, dat doen ze daar zo... Deze afspraken (manieren) hebben we vastgelegd in het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) en de daarbij behorende regelingen en handreikingen. Zie het jaarlijkse informatieboekje (pag. 233 evv in het Informatieboekje 2014 en - voor met name de regelingen en handreikingen - Andere afspraken/manieren zullen per gemeente verschillen. Bijv. inzake de frequentie van de Avondmaalsviering. Art. 21 van het AKS bepaalt voor alle kerken dat deze ten minste eens per drie maanden zal plaatsvinden in een openbare samenkomst van de gemeente. Plaatselijk moet dan vervolgens worden afgesproken of het bij deze eens per drie maanden blijft, of dat de vieringen vaker zullen plaatsvinden. En verder: alleen in de eerste dienst of ook in de tweede dienst? En op welke wijze de viering zal plaatsvinden: aan tafels, in een kring, lopend? Of misschien de ene keer zus en de andere keer zo? Iets degelijks kan ook gezegd worden ten aanzien van de verkiezing en benoeming van ambtsdragers. In art. 4 AKS staan wel enkele landelijke bepalingen, maar die vragen vervolgens om nadere plaatselijke inkleuring. Overbodig - lijkt mij - om uit te leggen dat voor ieder gezinslid duidelijk moet zijn wat hierin de manieren zijn. Het is nuttig om naast een landelijk AKS ook een plaatselijk akkoord te hebben: een Akkoord voor Gemeentelijk Samenleven (AGS). Een document dus waarin de plaatselijke (lange termijn-)besluiten, reglementen, procedures worden opgenomen. Een dergelijke plaatselijk AGS zou in principe voor alle gemeenteleden, maar zeker voor de leidinggevenden (o.a. ambtsdragers), te raadplegen moeten zijn. Zo streef je naar enige consistentie in het gemeentelijke leven en voorkom je ook een beetje dat je als gemeente heen en weer wordt geslingerd door kerkenraden in wisselende samenstellingen. In een dergelijk AGS kun je bv. vastleggen wie de gemeente in rechte kan vertegenwoordigen. Handig als je bv. de weg naar een notaris of een bankinstelling moet afleggen. Bovendien: voor nieuwe leden kan zo snel duidelijk worden wat ter plaatse zoal de manieren zijn. Mensen zullen zich daardoor eerder thuis voelen in de gemeente dan wanneer ze telkens (actief) maar moeten vragen of (passief) afwachten hoe in deze of gene gemeente de manieren zijn. Hoewel: veel wordt natuurlijk ook vaak wel opgenomen in het plaatselijk informatieboekje. Hoe dan ook: het gaat erom dat de manieren duidelijk en voor iedereen die er mee te maken heeft, inzichtelijk zijn. Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 12

13 Regels ter bescherming Manieren, regelingen, regels - zoals boven al gesteld: ze maken het leven han(d)teerbaar. Je weet wat je mag en kunt verwachten. Het haalt voor een goed deel de willekeur uit de werkelijkheid. Ze voorkomen al te grote verrassingen. Want we mogen dan misschien af en toe van verrassingen houden, maar het moet wel incidenteel blijven. Een mens heeft als het erop aankomt toch een grote behoefte aan regelmaat. Stel je ook voor dat je in het verkeer niet uit kunt gaan van de regel dat iedereen in het verkeer zoveel mogelijk rechts rijdt, zoals in ons land het geval is. Niemand zal willen dat je als je je s morgens in het verkeer voegt, eerst moet uitzoeken of er nu rechts of links gereden wordt. Of - nog minder - dat de één rechts rijdt omdat die daar nu eenmaal zin in heeft en de ander links omdat hem dat vandaag beter uitkomt. Dat is vragen om ongelukken. Weet u wie daar de dupe van worden? De kwetsbaren en de zwakken! De olifant die redt het wel in de jungle, maar dat kwetsbare reekalfje haalt het waarschijnlijk niet. Om van de nog kwetsbaarderen maar te zwijgen. Daarmee zijn we - denk ik - bij de essentie van het recht aangekomen. De essentie is nl. dat het recht (manieren, regelingen, etc.) ter bescherming van de kwetsbaren is. Of misschien beter: iedere mens (maar het kan ook op de dieren- en plantenwereld worden toegepast) in zijn kwetsbaarheid beschermt. Het recht gaat in tegen de wet van jungle, dat wil zeggen de wereld waarin het recht van de sterkste, rijkste, knapste, machtigste, mooiste geldt. Waar de minder sterke - en de niet zo rijke, knappe, machtige, mooie - de strijd verliezen en het loodje leggen. Het recht is er ter bescherming van de mens in zijn kwetsbaarheid, en vroeg of laat zijn we dat allemaal. Daarom is het veelal ook zo dat het vooral de sterken etc. zijn die als eerste protesteren tegen teveel regelgeving. Zij redden zich namelijk wel zonder de beschermende regels. Of denken zich wel te redden. Maar deze sterken miskennen veelal dat de minder sterken etc. juist beschermende regels nodig hebben. Om zo te zeggen: niet iedereen kan en durft een trap zonder trapleuning te beklimmen. En vroeg of laat De psalm van het recht is natuurlijk Psalm 72: Geef, o God, uw wetten aan de koning, / uw gerechtigheid aan de koningszoon. Dat betekent dat de koning die Gods wetten en zijn gerechtigheid toepast in zijn regering over het volk de bevrijder is voor wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Dat hij zich ontfermt over weerlozen en armen (vers 12 en 13). Laat ik ten slotte een paar AKS-artikelen noemen waarin het beschermende een rol speelt. Art. 3 over de wettige roeping en bevestiging van ambtsdragers. Een regel die de gemeente beschermt tegen het zich zomaar opdringen van mensen met een grote mond. Art. 5 over de voorbereiding op het ambt van predikant. Deze regel behoedt de kwetsbare gemeente tegen (al te veel) ondeskundigheid, onbekwaamheid en domheid op de kansel. Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 13

14 Art. 17 over de ondertekening van de Formulieren van Enigheid door ambtsdragers. Een regel die bedoelt te voorkomen dat er een leer afwijkend van de belijdenis wordt gepredikt. Art. 30 over de tucht over een ambtsdrager. Daarin vinden we allerlei bepalingen die voorkomen dat een (kwetsbare) ambtsdrager - bv. een predikant - al te gemakkelijk door een kerkenraad aan de kant gezet wordt. Art. 35 over het beroep op een meerdere vergadering. Daarmee krijgt ieder (kwetsbaar) gemeentelid (en ook dus elke ambtsdrager) de mogelijkheid om bescherming te zoeken bij het kerkverband als de plaatselijke kerkenraad die niet (meer) biedt. Genoeg om duidelijk te laten worden (hoop ik) dat wij met elkaar manieren (regelingen) hebben afgesproken om elkaar en de gemeente van Christus te beschermen. Duidelijke manieren raken het wel-wezen van de kerk van Christus. Misschien kun je zelfs wel zeggen dat ze het wezen van de kerk raken. Want de kerk is bij uitstek de plek waar arme en kwetsbare mensen schuilen bij de Heer van de kerk. Ds. Kor Muller en Mr. Joan Janssens-Boer Commissie Kerkrecht en Beroepszaken Kor Muller Joan Janssens-Boer Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 14

15 WORKSHOP 4: ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT WORKSHOP 5: NESTVERLATERS Het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk wil leiders inspireren jongeren te verbinden met Christus. Leven delen We zijn dankbaar voor de leiders die keer op keer weer klaar staan voor hun jongeren en met ze op pad zijn om samen te zoeken naar God en de verbinding met Jezus. We ontdekken dat het in de omgang met jongeren gaat over het delen, het delen van jouw leven met Jezus en het delen van jouw leven met de jongeren. Dit brengt ons op een interessant artikel waar we het intro hier met jullie delen: Unless you poor out yourself in someone else, you ll die. Een uitspraak van iemand die ik recent ontmoette bij een internationaal gesprek over het thema je leven delen en de kerk. Wat mij betreft de basis voor het jeugdwerk van de toekomst. Vervolgens popt het thema leven delen in de afgelopen week op verschillende plekken als paddenstoelen uit de grond. In een visionair gesprek met het bestuur van de jongerenorganisatie waar ik werk, en bijvoorbeeld op een werkconferentie bij de Evangelische Alliantie rondom jeugd- en kinderwerk. Het broeit en het thema boeit. Tenzij je niet bereid bent jezelf aan iemand toe te wijden jezelf in iemand uit te gieten zul je doodgaan. Wat een geweldige manier om je leven delen te omschrijven. Jezelf in iemand uitgieten. Maar ook een dramatische manier om dat te doen. Als je dat niet doet, dan zul je doodgaan. Lees dit artikel verder op onze website: auteur André Maliepaard. Leven delen of het nu gaat om 18plussers in je gemeente of ouders die je wil betrekken bij het jeugdwerk, het is een thema wat we niet uit de weg kunnen gaan. Ruimte voor 18+jongeren In de workshop over 18+ jongeren hebben we een beeld geschetst van de wereld waarin de jongeren leven. Die staat soms haaks op de wereld van de kerk. Een belangrijk punt hierin is dat voor veel jongeren Jezus volgen een optie is geworden en niet de enige optie is. Dit vraagt van ons o.a. een reflectie op onszelf en onze relatie met Jezus. En daarnaast is het goed ons af te vragen of we niet teveel bezig zijn met de vormen en activiteiten van het jeugdwerk dan met de vraag wie centraal staat in ons jeugdwerk. Er zijn 18+ jongeren die afhaken omdat ze in een andere plaats gaan wonen, anderen omdat ze naar een andere kerk gaan en ook zullen er zijn die afhaken omdat het hen niet meer boeit. In de workshop hebben we naar aanleiding van een aantal speerpunten een risicoanalyse gemaakt en zo gekeken op welke punten we als eerste in kunnen steken om met deze jongeren te zijn. Eén van die speerpunten die besproken is, is ruimte: Jongeren zitten in een turbulente periode van hun leven, zelfontplooiing, waardering, acceptatie zijn fundamentele behoeften. Ik geloof dat het belangrijk is dat we jongeren ruimte geven om zich zelf te ontwikkelen, en hun te waarderen en te accepteren. Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 15

16 Ruimte om zichzelf te zijn in de gemeente, en fouten te maken, dat we ze dan niet afwijzen maar accepteren en weer optillen. Ben je benieuwd wat dat betekent voor het jeugdwerk in jouw kerk? Mail of bel ons gerust voor een afspraak. Invloed van ouders In de workshop zoals het klokje thuis tikt... over de rol van het gezin, hebben we met elkaar nagedacht over het je ouders bij je jeugdwerk kunt betrekken. Ouders hebben de meeste invloed op belangrijke levenskeuzes van jongeren. Ook hierin speelt leven delen een rol. Geloofsopvoeding thuis vindt op veel manieren plaats, maar de meest ingrijpende is dit als ouders het geloof zelf voorleven en dit delen met hun kinderen. Toch is geloofsopvoeding een vaak lastige taak voor ouders en onderschatten zij soms nog hun rol hierin. Soms lijkt het alsof de jeugdleider meer invloed heeft. Een ook al zijn die ook van grote waarde, ouders zijn hierin de belangrijkste schakel. Investeren in je jeugdwerk betekent daarom ook investeren in ouders. Een vraag waar je volgens ons als kerk over na moet denken is: hoe kunnen wij ouders ondersteunen bij de geloofsopvoeding? NGJ kan jullie helpen bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag. Meer weten? Bezoek onze website of mail of bel voor een afspraak. Karen Scheele: / * Helma van de Beek: / * (*telefonisch bereikbaar op woensdag) Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 16

17 WORKSHOP 6: GASTVRIJ VOOR ELKAAR EN ANDEREN We waren op vakantie in Frankrijk rond het begin van mei. 1 mei een nationale feestdag viel dat jaar op vrijdag, dat betekende voor veel Fransen een lang weekend. Op onze camping stonden vijftig stacaravans en er waren er tien bezet. Heerlijk rustig. Maar dat weekend zou anders zijn. Er kwam een vriendengroep van 110 mensen. Ze kenden elkaar al 35 jaar. Het klonk als een overval. En zo begon het ook. Donderdagavond, om tien uur s avonds stopte een auto bij de stacaravan naast ons. Het was donker en wij wilden slapen. Maar de nieuwe bewoners stapten luid pratend uit. Omhelsden andere nieuwe buren. Kinderen renden al gillend om de auto en hun huis heen. En niet even... De volgende dag werd de kleine camping overspoeld door de Franse vriendengroep, mensen van een jaar of veertig maximaal vijftig. Waar kenden die mensen elkaar al zo lang van? Overal stonden ze te praten, te lachen, liepen rond met wijn, zongen. Om een uur of vier begonnen mensen met stoelen en tafeltjes te slepen. Op een lege plek kwamen alle tafels te staan en vormden een lange tafel. Wij dachten: Dit wordt vannacht erg luidruchtig en dan nog twee nachten... Lekker, hoor, honderd halfdronken Fransen om je heen. Opeens zag ik iemand met eten lopen. Een ander droeg een wit shirtje met een Davidsster. Een keppeltje bij weer een ander. Vrijdagavond... Sabbat. Ze waren niet allemaal orthodox. Niet alle mannen hadden een keppeltje op of zo n wit shirt. Maar toch, daar zaten ze meer dan honderd mensen, mannen en vrouwen, kinderen, tieners en kleine kinderen, samen aan een tafel, vierden ze een symbool wat enorm sterk was. Die avond was het vroeg rustig op de camping. De andere avonden ook. En ik dacht beschaamd: wat een vooroordelen had ik. En: hebben wij niet ook zo n feest, maar krachtiger? Maar ik dacht vooral: wat een krachtig symbool hebben deze mensen: samen sabbat vieren. Ook al was een deel van hen waarschijnlijk niet meer gelovig. Samen vieren. Niet al 35 jaar maar al 35 eeuwen vieren zij hun feest. Tegelijkertijd voelde ik me buitengesloten: zij vierden samen. Ik had wel mee willen eten. Maar, ze zochten geen contact. Hebben wij ook niet zo n feest? En zou ons feest niet uitnodigender, gastvrijer nog uitbundiger, nog krachtiger moeten zijn? Jezus is gekomen om Joden en Grieken te bevrijden. Jezus is ons Paaslam. Hij is gestorven om Joden en Fransen en Nederlanders te bevrijden, te verzoenen met God en elkaar, jong en oud. Hebben wij ook niet zo n feest? Maar vieren wij het ook echt? En is het werkelijk uitnodigend? Gods gastvrijheid voor ons is het hart van het evangelie. En onze gastvrijheid naar elkaar en anderen volgt daaruit. Dat ervaren vormgeven is een van de grote uitdagingen voor de gemeente. Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 17

18 Meer lezen: Chester - Met Jezus aan tafel (zie Opbouw 2013, nummer 17) Paas, Wierda, Roest - Eten met Jezus (zie Opbouw 2013, nummer 17) Keller - Vrijgevige God Wright - Bijbelse missie (zie Opbouw 2012, nummer 5) Robert Warren - Handboek Gezonde Gemeente; biedt praktische handvatten om met de gemeente aan de slag te gaan als het gaat om bezinningsprocessen. Meer doen: Kerk 20.21, een initiatief van GKV en NGK om te komen tot een volwassen missionaire groep binnen een bestaande gemeente. Ds. Pieter Kleingeld Missionair Consulent Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 18

19 WORKSHOP 7: IK ZIE WAT JIJ OOK ZIET Hoe wij de wereld zien, wordt beïnvloed door onze waarneming. De wordt duidelijk met onderstaande plaatjes 1. Wat ziet u? Uit deze twee afbeeldingen blijkt dat de betekenis die wij aan onze waarneming geven, niet volledig kan zijn (linkerafbeelding) of gewoon onjuist (rechter afbeelding). In deze workshop trekken we deze lijn door naar de manier waarop wij met elkaar omgaan. In ons spreken, luisteren en handelen laten wij iets van onszelf zien. Door goed te kijken wordt het beeld dat wij vormen meer compleet. Dit verrijkt de relatie en verbetert de samenwerking. Uzelf begrijpen In het begin van de 20 e eeuw, deed de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston, onderzoek naar het gedrag van normale mensen. In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten (oa. Freud en Jung) was hij niet geïnteresseerd in het ontstaan en verloop van ziektes of geestelijke storingen. Hij wilde weten hoe normale mensen zich voelen en gedragen. Marston ontwikkelde een model op grond van twee waarnemingen: 1. omgeving 2. persoon Voor Marston is de omgeving alles buiten de individuele persoon. De omgeving gaat dus over andere mensen, gebeurtenissen, omstandigheden, het weer, etc. Hoe wij ons voelen en gedragen wordt dus beïnvloed door ons waarneming van de omgeving en de waarneming van onszelf daarin. 1 In het linker afbeelding zijn twee vrouwen te zien. In de rechter afbeelding hebben de vlakken A en B in werkelijkheid dezelfde kleur. (zie Wikipedia: Dambord van Adelson) Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 19

20 Met talloze voorbeelden kan worden duidelijk gemaakt hoe ons gevoel en ons gedrag daardoor wordt beïnvloed. Stel dat u voor alleen thuis bent en een vreemd geluid hoort. Uw gevoel en gedrag is anders wanneer u denkt dat er een inbreker voor de deur staat dan weer u tuinstoelen hoort omvallen door de harde wind. In de woorden van Marston: 1. Uw waarneming van de omgeving kan inspannend of ontspannend zijn. Dat wil zeggen, u ziet dat de omgeving gunstig is of juist niet. 2. De waarneming van uzelf in deze omgeving verschilt. U vindt dat u instaat bent om dingen te veranderen of juist goed te houden. Dan stelt u zich zelfverzekerd op. Twijfelt u aan uw vermogens dan gedraagt u zich meer terughoudend. Marston verbindt hier de volgende vier gedragstypen aan. Dominant (D) Invloedrijk (I) Stabiel (S) Consciëntieus (C) Meestal beperkt het gedragsprofiel van iemand zich overigens niet tot één segment. Combinaties van twee of drie gedragstypen zijn mogelijk. Iemand anders begrijpen Ons gedrag wordt beïnvloed door de waarneming van onze omgeving en de plaats die wij onszelf daarin geven. Het leren kennen van uzelf, kan u helpen om met anderen om te gaan. Ik ben uniek Anderen zijn anders Onbegrip Begrip Wantrouwen Vertrouwen Afwijzing Acceptatie Conflict Aanvulling Syllabus Landelijke toerustingsdag ambtsdragers, 14 juni 2014 pagina 20

De gemeente als huisgezin - Over eenheid en diversiteit

De gemeente als huisgezin - Over eenheid en diversiteit Workshops Toerustingsdag 14 juni 2014 Doel van de toerustingsdag inspireren en toerusten van ambtsdragers door: bemoediging en toerusting vanuit Gods Woord praktische handvatten te bieden voor verschillende

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

Thema 20 B o d e m december 2009

Thema 20 B o d e m december 2009 Thema 20 Bodem december 2009 Peter van Genderen reageren: www.bodem-online.nl/bodem/18/208 Conflicten zijn een gegeven in deze wereld, ook binnen de christelijke gemeente. Waar mensen samenwerken en samenleven

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1. Inleiding Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Ouders kunnen naar elkaar verwoorden wat en waarom ze geloven. Ouders onderzoeken wat ze van hun eigen geloof aan hun kinderen mee willen geven. Ouders doen bij elkaar inspiratie op voor

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1)

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1) Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1) A) Doel 1. Betekenis benoemen Er is maar één Evangelie: het Evangelie van Jezus Christus, de Gekruisigde. Buiten Hem heeft het

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog.

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. [2] Hoe heb jij dat, als je het verhaal van Adam en Eva leest? Het kán zomaar zijn dat je het leest en dat je het snapt en dat je aan

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die 22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: 24 Doe alle moeite om door

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem 0.1 Lezing uit de Bijbel: Jona 3 nr. 771 Voorafgaande aan de Schriftlezing: 1. Gods barmhartigheid = Zijn warmhartigheid Rode draad door boekje Jona (en feitelijk door de hele Bijbel). Jona 1: God is barmhartig

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Workshop: Geweldloze Communicatie

Workshop: Geweldloze Communicatie Workshop: Geweldloze Communicatie ALV SIETAR NL Door Jackie van der Kroft www.jackievanderkroft.nl Programma: Geweldloze Communicatie Introductie Model 4 elementen Niet-verbindende communicatie Praktijk

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Hoe kun je van betekenis zijn? Samen van betekenis zijn in de laatste levensfase Wout Huizing en Paul Goderis

Hoe kun je van betekenis zijn? Samen van betekenis zijn in de laatste levensfase Wout Huizing en Paul Goderis Samen van betekenis zijn in de laatste levensfase Wout Huizing en Paul Goderis Hoe kun je van betekenis zijn voor iemand die stervende is? Op bezoek Filmpje Stromae https://www.youtube.com/watch?v=8ajw4chks

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Didactisch partnerschap

Didactisch partnerschap Didactisch partnerschap Vijf routekaarten om lastige situaties in het samenwerken met ouders te hanteren Het klinkt zo mooi: didactisch partnerschap. Zie daar als leraar maar eens een goede invulling aan

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs 1 Timoteüs 1:1-2 Inleiding Van: Paulus Aan: Timoteüs Paulus noemt Timoteüs hier zijn kind in het geloof. Timoteüs is niet Paulus zoon, maar zijn geestelijke zoon. Paulus bracht het evangelie aan Timoteüs.

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie