top Geluk aan de Mijn agenda zit eivol, maar ik plan hem wel zelf Caroline Ven, VKW JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR jobs op jobat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "top Geluk aan de Mijn agenda zit eivol, maar ik plan hem wel zelf Caroline Ven, VKW JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR + 7.172 jobs op jobat."

Transcriptie

1 Zaterdag 10 en zondag 11 maart 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen ARBEIDSVRAAG Deeltijds omdat het moet? blz. 2 Geluk aan de top GEZOCHT Hoe vervang je 22 jaar ervaring? blz. 8 ZORG Op stap met stagiairs blz. 6 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Mijn agenda zit eivol, maar ik plan hem wel zelf Caroline Ven, VKW jobs op jobat.be Jobs in de Zorg vanaf blz. 14

2 EDITO We evolueren naar loopbanen van veertig jaar. Al die tijd hetzelfde doen, lijkt me voorbijgestreefd DOEKJE Zeven op de tien kmo s kregen ooit een werkloze sollicitant over de vloer die eigenlijk niet op zoek was naar een job. Hun enige doel was het verkrijgen van een attest waarmee ze de RVA konden overtuigen dat ze voldoende inspanningen deden op de arbeidsmarkt. Wie dergelijke bewijzen niet kan voorleggen, riskeert zijn werkloosheidsuitkering te verliezen. In een artikel in deze krant klaagde het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vorige week die praktijk aan. De (boze) reacties van werkzoekenden bleven niet uit. Die hekelden vooral de suggestie van het NSZ om dergelijke profiteurs makkelijker te kunnen verklikken. Misschien, zo lazen we in onze mailbox, moet er dan ook maar een kliklijn komen voor valse jobaanbiedigen, voor jobaan- Voor een biedingen die in de praktijk sollicitant al ingevuld blijken te zijn, voor functies die met de regelmaat van de klok weerkeren enzovoort. één goede Heeft de sollicitant dan procedure; geen rechten? Toch wel. degene via Het wettelijk kader van de wervings- en selectieprocedure van sollicitanten is dewelke hij vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 aangeworven van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers. In die cao staan de plichten van de werkgever bij het selectie-interview. Meer specifiek: de informatieplicht, de gelijke behandeling, het recht op privacy. Sollicitanten die zich gediscrimineerd voelen, kunnen klacht indienen bij het Centrum voor Gelijke Kansen. Voor wervings- en selectiebureaus bestaat er sinds 1993 een gedragscode voor sollicitatieprocedures waarop de Inspectie Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid toekijkt. Federgon, de federatie van partners voor werk, verwacht van haar leden ook dat ze die code naleven. Sollicitanten kunnen de code erop nalezen voor ze solliciteren en er naderhand de inspectie op aanspreken. Alleen doen ze dat niet. Enkele jaren terug liepen er via de website werk.be niet meer dan 25 klachten binnen bij de inspectie. Dat veel sollicitanten die procedure niet kennen, zal onwaarschijnlijk meespelen. Dat ze het sop de kool niet waard vinden evenzeer. Maar dat ontlast werkgever of selectiebureau geenszins van de morele plicht sollicitanten correct te informeren en te behandelen, al is ook dat in de praktijk vaak niet meer dan een doekje voor het bloeden. Uiteindelijk bestaat er voor een sollicitant maar één goede procedure. En dat is degene via dewelke hij effectief wordt aangeworven. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT bestaat er maar effectief wordt ARBEIDSVRAAG Inge Vervotte, die op haar 34ste al een carrière bij de vakbond en in de politiek achter de rug heeft, vindt dat we veel bewuster moeten omspringen met onze loopbaan. Kan mijn werkgever me dwingen om parttime te gaan werken? De arbeidsduur die je bent overeengekomen met jouw werkgever maakt een essentieel onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst waaraan jouw werkgever geen belangrijke wijzigingen mag aanbrengen zonder jouw toestemming. Een voltijds arbeidsregime wijzigen naar een deeltijds arbeidsregime is zonder enige twijfel een belangrijke wijziging. Jouw werkgever mag de arbeidsduur niet eenzijdig wijzigen. Hij kan je dus niet dwingen om deeltijds te gaan werken en kan je dan ook geen deeltijds uurrooster opleggen. Wanneer jouw werkgever voorstelt om deeltijds te gaan werken, kan je op verschillende wijzen reageren: Je gaat akkoord met de overstap naar een deeltijds arbeidsregime. Stem je volledig vrijwillig in met een deeltijds arbeidsregime van onbepaalde duur, dan zal je als vrijwillig deeltijdse werknemer beschouwd worden. Dit heeft tot gevolg dat je tijdens je deeltijdse arbeidsovereenkomst in principe geen recht zal hebben op bijkomende werkloosheidsuitkeringen. Jouw loon zal dus verminderen en hiervoor zal niets in de plaats komen, tenzij je uiteraard elders nog een tweede deeltijdse job zoekt. Hou er in dit geval ook rekening mee dat door je vrijwillige aanvaarding om deeltijds te gaan werken, dit geenszins een garantie op werkzekerheid inhoudt. Het is mogelijk dat, ook al heb je ingestemd met een deeltijds arbeidsregime, jouw werkgever daarna alsnog beslist een einde te stellen aan jouw deeltijdse arbeidsovereenkomst. In dat geval zal je recht hebben op een eventuele verbrekingsvergoeding rekening houdend met je deeltijdse tewerkstelling en loon. Ook voor de berekening van jouw werkloosheidsuitkeringen zal dit in principe gevolgen hebben. Je gaat niet akkoord met het voorstel van jouw werkgever om deeltijds te werken, maar deze wijzigt toch de arbeidsduur waardoor je voortaan een deeltijds arbeidsregime krijgt. Dit houdt in dat jouw werkgever tegen jouw wil éénzijdig een belangrijke wijziging doorvoert aan een essentieel onderdeel van jouw arbeidsovereenkomst. In dergelijk geval is het aan te raden jouw werkgever (liefst schriftelijk en aangetekend) in gebreke te stellen. Blijft jouw werkgever volharden, dan kan je de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst door jouw werkgever inroepen. Praktisch heeft dit tot gevolg dat je een verbrekingsvergoeding kan vorderen (rekening houdend met je voltijdse tewerkstelling en loon) en je ook onvrijwillig volledig werkloos wordt. Je zal met andere woorden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht hebben op werkloosheidsuitkeringen zoals een voltijdse werknemer. Je gaat niet akkoord met het voorstel van jouw werkgever om deeltijds te werken. Het is mogelijk dat jouw werkgever gewoonweg niet meer in de mogelijkheid is om jou verder voltijds tewerk te stellen omdat het water hem aan de lippen staat en hij wel maatregelen moet nemen. Noodgedwongen zal hij dan overgaan tot ontslag (met de eventuele uitbetaling van een verbrekingsvergoeding rekening houdend met een voltijdse tewerkstelling en loon). Het gevolg zal evenzeer zijn dat je onvrijwillig volledig werkloos wordt en je na het ontslag recht zal hebben op werkloosheidsuitkeringen zoals een voltijdse werknemer. Indien je geconfronteerd wordt met deze problematiek en je twijfelt, raadpleeg dan een specialist ter zake. Het is aan te raden een simulatie laten maken van je inkomen in de verschillende situaties. IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. We doen niet alleen alsof we het druk-druk-druk hebben, we zijn ook druk-druk-druk Stop. Zit. Denk. Zo nu en dan heb je een journalist nodig om je scherp te houden. Deze week werd ik opgebeld met de vraag wat ik vond van Susan Cain s boek Quiet. Paniek! Nog nooit van gehoord. Nochtans zie ik mezelf graag als iemand die weet what hot is and what not. Ik heb wel meer illusies. Nu blijkt dat Quietding een ware hype te zijn. Binnenkort wordt het ook bij ons geheid een bestseller. U hoorde het eerst hier! Om niet af te gaan bij de journaliste, deed ik alsof ik het druk-druk-druk had en vroeg of ze mij morgen kon terugbellen. Vlug het boek gedownload en de dag erna stoer aan de telefoon: Natuurlijk heb ik Quiet gelezen. Ja, ik heb wel meer irritante trekjes. Moet u het boek lezen? Nee, niet echt. De auteur maakt er een beetje een zootje van om haar boodschap te brengen: introverte mensen worden niet naar waarde geschat in onze samenleving. Maar ze maakt wel een belangrijk punt. In onze maatschappij worden stilte en ingetogenheid niet echt op prijs gesteld. Het is bon ton om te doen alsof we het druk hebben. Zo kreeg ik laatst een automatische mail met de boodschap: Deze middag kan ik niet direct antwoorden want ik heb een externe opdracht. Een outof-office bericht met de uitleg dat je... out of office bent. We doen niet alleen alsof we het druk-druk-druk hebben, we zijn ook druk-druk-druk. Op die manier voelen we ons belangrijk en succesvol. Denkweek Toch wil ik een pleidooi houden om af en toe even te stoppen, stil te zitten en na te denken. Ja, staar gerust uit het raam terwijl u ongestoord mijmert over wat u de voorbije week zoal hebt uitgespookt. Beter nog, neem een blad papier en noteer enkele van uw overpeinzingen. Er is de laatste jaren heel wat onderzoek verschenen dat de waarde van introspectie en reflectie aantoont. We kunnen ons welzijn en de manier waarop we werken aanzienlijk verbeteren door af en toe een stapje terug te zetten en de tijd te nemen om systematisch na te denken over wie we zijn en hoe we functioneren. Nee, dat hoeft geen piekeren te worden. U moet gewoon even nadenken waarom sommige acties geslaagd zijn en andere mislukt zijn. Als u zo n analyse opschrijft, blijkt reflectie nog effectiever. Het schrijven op zich werkt heel louterend. Als uw omgeving zich vragen stelt bij uw getreuzel, kan u hen stoer zeggen dat u, net als in het leger, werkt aan een after-event review. U bent niet alleen. Ceo s van het kaliber van Bill Gates en Mark Zuckerberg nemen geregeld een denkweek vrij om de ratrace achter zich te laten. Het vraagt wat oefening en discipline natuurlijk, een uur of twee neerzitten en nietsdoen. Indien u zich ongemakkelijk begint te voelen, laat de Franse filosoof Blaise Pascal u inspireren: Tout le malheur des hommes vient du fait qu ils ne savent pas rester au calme dans une chambre. Doen! Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. CARTOON

4 COVER Maakt een topjob gelukkig? Een baan aan de top, wie droomt er niet van? Maar hoeveel manoeuvreerruimte is er tussen I made it! en It s lonely at the top? Een eensluidend antwoord vinden, blijkt niet zo makkelijk. Tekst: Michiel Leen / Foto: Koen Bauters Ga je ervan uit dat mensen in een topjob bijna per definitie ongelukkig zijn?, werpt coach Guy Strauven me voor de voeten wanneer ik hem de titel van het artikel voorleg. Toegegeven: steller dezes weet even niet wat zeggen. De macht en statussymbolen die bij dergelijke jobs horen zijn zo aanlokkelijk - om van het financiële plaatje nog te zwijgen. Maar tegelijkertijd is er het vermoeden dat de druk die dergelijke jobs met zich meebrengen, de opofferingen op persoonlijk vlak en de fysieke stress vroeg of laat hun tol eisen. We legden ons oor te luisteren bij enkele toplui. Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van ondernemersplatform VKW twijfelt niet wanneer we haar de vraag voorleggen. Ik zal niet ontkennen dat de verantwoordelijkheid die ik in mijn huidige job draag, een zekere druk met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd krijg je de kans om dingen in beweging te zetten en weet je jezelf omringd door een organisatie die je daarbij kan helpen. Het feit dat je zaken ter hand kunt nemen en veranderen maakt van mijn job een topjob. En effectief, mijn agenda zit eivol, maar wel met activiteiten die ik zelf min of meer kan kiezen en plannen. In een systeem waar die keuzevrijheid niet bestaat en ik mijn agenda zou moeten ondergaan, zou ik waarschijnlijk minder gelukkig zijn. Johan Vriens bekijkt de zaken vanuit een ander perspectief. Hij maakte de overstap van een topfunctie in het bedrijfsleven naar een heel andere job, al is hij een wat atypisch geval. Ik werkte jarenlang als duurzaamheidsmanager bij natuurvoedingsketen Dille & Kamille. Op zeker ogenblik kreeg ik een directiefunctie aangeboden. Promotie dus. Maar dat betekende wel dat ik geen tijd meer over zou hebben voor mijn andere project. Dat project is Rosario, een congres- en stiltecentrum in een voormalig kloostertje in het landelijke Bever. Ik kwam dus echt voor de keuze te staan tussen mijn job en mijn persoonlijke project. En ik heb voor Rosario gekozen. Ik ben nu 57, het was tijd om voluit voor mijn eigen ding te gaan. Maar ik wil wel benadrukken: no hard feelings tegenover mijn vorige job: af en toe werk ik nog als freelancer voor hen. Softies? In een systeem waarin ik mijn agenda zou moeten ondergaan, zou ik waarschijnlijk minder gelukkig zijn Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder VKW De overstap van de ene job naar de andere gaat echter niet altijd even harmonieus. Vaak gaat aan de overstap een pijnlijke botsing met de eigen limieten vooraf. Wat gebeurt er wanneer iemand in een topjob tegen de muur knalt? Guy Strauven, operationeel directeur en coach bij Encare coacht bedrijfsleiders en managers. Het clichébeeld van it s lonely at the top heeft een kern van waarheid, klinkt het. Maar mensen wachten lang vooraleer ze de stap zetten naar loopbaanbegeleiding. Het moet al erg pijn doen vooraleer ze gaan bijsturen. Doorheen de jaren is Strauven de managers en bedrijfsleiders die bij hem om advies komen, gaan indelen in drie groepen. Je hebt vooreerst mensen die vooral goed weten wat ze niet meer willen: fysiek, mentaal en emotioneel kunnen ze hun huidige job niet meer opbrengen. Deze mensen hebben nood aan een coach die als spiegel fun-

5 04 05 geert, en samen met hen objectief vaststelt wat ze wel kunnen, willen en durven doen. Dat kan een carrièreswitch van 180 graden opleveren, maar evengoed een bevrijdende stap terug. In de eerste plaats willen ze meestal opnieuw baas worden over hun eigen agenda en doen wat ze graag doen. De tweede groep bestaat uit mensen die de top bereikt hebben, aan de slag willen blijven in dezelfde sector, maar het kalmer aan willen doen. Zij worden het meest geconfronteerd met de taboes die een carrièreswitch aan de top nog steeds omringen. Vaak zijn ze bang voor de reactie van hun omgeving. Ze willen niet het etiket van softie opgeplakt krijgen en zijn bang dat een carrièrewending hun loopbaan zal beschadigen, ondanks het feit dat de keuze erachter gefundeerd en doordacht is. De derde groep is minder duidelijk afgelijnd: het zijn mensen die een zekere besluiteloosheid aan de dag leggen: hetzelfde blijven doen, maar geen uitzicht op iets nieuws. Wilde plannen De verleiding om iets radicaal anders te gaan doen, wordt erg groot wanneer de burn-out op de loer ligt. Maar hoe doordacht zijn die vaak wilde toekomstplannen? Bij mensen die zich in hun huidige job zeer ongelukkig voelen, merk je dat geld niet langer de belangrijkste drijfveer is, zegt Strauven. Maar ook daarin moet je als coach een spiegel voorhouden. Je loon kan halveren en bepaalde voordelen, waarvan de bedrijfswagen het evidentste is, vallen misschien weg. Wat betekent de switch voor je gezin en je netwerk? Als coach moet je ook bij die vragen stilstaan. Een stap opzij is bovendien nog steeds taboe. Bob Vermeir en Tanja Verheyen wijdden hun boek Remotie, een stap terug is een stap vooruit aan de problematiek. We moeten dringend af van het beeld dat een carrière enkel een rechte lijn kan zijn, waarbij je met de jaren steeds hoger opklimt in de hiërarchie, zegt Verheyen. Mensen moeten weer plezier kunnen hebben in hun beroep, zich goed voelen, in plaats van letterlijk gebukt te gaan onder hun werk. Vaak zijn ze na jaren de voeling kwijtgeraakt met het werk dat ze deden aan het begin van hun loopbaan, bijvoorbeeld wanneer ze ooit als eenmansbedrijfje startten en spectaculair groeiden. De bedrijfsleider haalt het noodgedwongen van de gepassioneerde vakman, en daarmee komen ze in de knoop. Rollercoaster Luc Van Herck (48) staat al 15 jaar aan het hoofd van Bofrost België. Van Herck volgde coaching bij Coaching Square en is bereid daarover te praten - geen evidentie onder bedrijfsleiders. Aan het hoofd van een groot bedrijf ervaar je een duaal soort isolement, zegt Van Herck. Je staat natuurlijk niet als een soort eenzame kapitein aan het roer, maar anderzijds zijn er ook binnen het bedrijf weinig mensen waar je écht bij hoort. Van Herck zag het bedrijf enorm veranderen doorheen de jaren. Op vijftien jaar tijd kenden we een grote groei in de Benelux. Dat zie je niet aankomen; je komt echt op een rollercoaster terecht. In de eerste jaren heerst er euforie. Daarna moet je die groei bestendigen, er komen andere uitdagingen op je af én met de jaren zie je ook dat een nieuwe generatie het management vervoegt. Vroeg of laat stuit je op je limieten en tekortkomingen. Van Herck is daarin verrassend eerlijk. Ik geloof niet in supermanagers, alleskunners. Je moet kunnen toegeven wanneer je het moeilijk hebt. Coaching helpt je je zelfbeeld op punt te stellen en zo de valkuilen te ontwijken die je ongelukkig kunnen maken. Voor de duidelijkheid: ik heb geen burn-out achter de rug. En ik zit er ook niet op te wachten. Eerlijk Aan het hoofd van een groot bedrijf ervaar je een duaal isolement. Je staat daar niet als een eenzame kapitein, maar er zijn binnen het bedrijf ook weinig mensen waar je écht bij hoort Luc Van Herck, topman Bofrost België En dan is er nog de heikele balans tussen werk en privéleven. Het werk vergt heel wat van je, zegt Caroline Ven. Tijd voor hobby s of sporten blijft er helaas niet over. Ik probeer in mijn vrije tijd zoveel mogelijk bij mijn zoontje te zijn. Tegelijkertijd biedt mijn werk wel veel kansen op zelfontplooiing en sociale contacten. Geluk vinden in je job is een kwestie van balans, ook tussen je persoonlijke en professionele ontplooiing. Vaak hebben mensen in topfuncties voor zichzelf uitgemaakt dat ze na enkele jaren aan de top toe zijn aan iets nieuws. Van Herck: In België wordt een stap opzijzetten al snel als opgeven ervaren, als een signaal dat je het niet aankunt. Terwijl ik het net een heel eerlijke zet vind. Voor mezelf heb ik wel uitgemaakt wat ik hierna ga doen. Het zou vreemd zijn als ik daar nu, op mij achtenveertigste, geen idee over zou hebben. Maar de Bofrost-topman haalt een onverwacht praktisch bezwaar aan : Vergeet niet dat bedrijven niet altijd staan te springen om op zoek te gaan naar een vervanger. Wanneer je out of the blue zou aankondigen dat je toe bent aan iets nieuws, vallen ze vaak uit de lucht, zeker wanneer ze tevreden zijn over je werk. Wat is nu het verdict? Maakt een topjob gelukkig? Het lijkt een dubbeltje op zijn kant. Veel mensen zouden tekenen voor het prestige en de status van een job aan de top. Net als de vrijheid om eigen projecten te lanceren. Maar er is de keerzijde, de precaire balans tussen privéleven en werk, de afgrond van burn-out en breakdown. En hoe vrij ben je eigenlijk wanneer je bij een stap opzij of een stap terug in de verdediging gedrongen wordt - al lijkt het tij toch langzaam te keren? De geïnterviewden halen tegelijkertijd een onmiskenbare voldoening uit hun werk. Toch maar afsluiten met een positieve noot van coach Strauven. Vergeet alsjeblieft niet dat heel wat topmensen vaak perfect gelukkig zijn in hun job.

6 ZORG Op stap met stagiairs Tegen hout kan je niet spreken Tom Brewee (25) studeerde vijf jaar schrijnwerkerij, Bé Wageman (48) heeft er al een carrière in de horeca opzitten. Toch lopen ze momenteel allebei stage in woonzorgcentrum Sint Rafaël in Liedekerke. Een weloverwogen keuze, voor allebei. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Bart Dewaele weet ik al dat ik geslaagd ben, lacht de enthousiaste Bé, die een opleiding tot zorgkundige volgde bij de VDAB en vandaag Eigenlijk aan haar laatste stagedag begint. Ik wilde gewoon nog even terugkomen om aan iedereen te vertellen dat ik mijn diploma heb gehaald. Drie jaar lang verbleef de schoonmoeder van Bé in Sint Rafaël, en in die periode groeide bij Bé de overtuiging dat er voor haar een toekomst was weggelegd in de ouderenzorg. Toen we een keuze moesten maken voor een stageplaats, heb ik niet getwijfeld. De band tussen collega s is hier heel goed, en de bewoners worden altijd van top tot teen goed verzorgd. Ik heb hier zelfs al gesolliciteerd. Twintig jaar lang werkte Bé in de horeca. Daar kwam je ook onder de mensen, en ik stond graag in de keuken en in het restaurant. Maar als meisje droomde ik ervan om verpleegster te worden. Die droom heb ik nooit waargemaakt. Je weet hoe dat gaat: je trouwt, je krijgt kinderen, je hebt geen tijd meer om te studeren en je werkt maar verder. Nu mijn kinderen het huis uit zijn, wilde ik er echt voor gaan. Ik heb er een jaar lang enorm hard voor moeten werken, maar ik beklaag het mij niet. Ik ben 48 jaar, dus ik moet nog bijna twintig jaar werken. Dan kan ik het maar beter met plezier doen. Dat plezier haalt Bé bovenal uit de omgang met de bewoners van het woonzorgcentrum. Deze mensen mogen dan ouder zijn, ze zijn vaak ook wijzer dan wij. En ze zijn eerlijk. Als ze kwaad zijn, dan zijn ze ook echt kwaad. Dat moet je kunnen aanvaarden. Ook Tom koos heel bewust voor de ouderenzorg. Tom werkte al vijf jaar in een rusthuis als zorgkundige voor hij besloot een opleiding tot verpleegkundige aan te vatten. Via het zogenaamde Project 600 kreeg hij de kans zich om te scholen tot verpleegkundige zonder loonverlies. Oei! Ik ben opgegroeid bij mijn meter. Ze heeft altijd goed voor me gezorgd, dus ik wil ook voor haar zorgen. Ik wil er voor haar zijn. We zijn een hechte familie. De moeder van mijn moeder is vroeg gestorven. Ik heb gezien hoe ze aftakelde: dat doet je wel iets. Ik heb haar altijd beloofd dat ik in deze sector wilde verdergaan. Voor Tom was dat trouwens een hele stap, want voor hij definitief voor de zorgkunde koos, studeerde hij eerst Het eerste wat ik moest doen, was een man wassen. Ik had nog nooit een geslachtsdeel gezien Femke Prieels, student zorgkunde Natuurlijk is ons werk soms zwaar, maar eigenlijk is elk beroep zwaar als je je job niet graag doet Bé Wageman, zorgkundige vijf jaar schrijnwerkerij. Tom lacht: Tegen hout kan je niet spreken. Met mensen kan je al eens een babbeltje doen, je komt te weten wat er in hen omgaat, je kan hen helpen. Dat is toch heel wat anders. Ik kon altijd uitstekend opschieten met mijn grootouders, we hadden een heel goede band, zegt ook de achttienjarige stagiaire Femke Prieels. Femke zit in haar laatste jaar zorgkunde. Jij bent daarvoor gemaakt, zeiden de mensen altijd tegen mij. Ik heb ook een jongere broer, een nakomertje, maar hij stelt mijn geduld veel meer op de proef dan oudere mensen. Ik vind kindjes ook leuk, hoor, maar met bejaarden schiet ik toch beter op. Een analyse die blijkbaar wel meer jongeren maken, want van Femkes achttien klasgenoten kozen er slechts vier voor kinderzorg. De veertien overigen zochten net als Femke hun heil in de ouderenzorg. Kinderen zijn toch een beetje hectisch, denkt Femke. Met oudere mensen kan je veel beter praten of lachen, en ze begrijpen je ook beter. Net als iedereen kunnen ze wel eens zeuren, maar daar kan je dan ook op ingaan om dat wat te relativeren. (lacht) Toch komt de realiteit niet altijd volledig overeen met de verwachtingen. Eerlijk gezegd had ik geen flauw idee wat me precies te wachten stond toen ik enkele jaren geleden voor mijn studie koos, geeft Femke toe. De eerste keer dat ik een stage deed, was dat best wel raar. Het eerste wat ik moest doen, was een man wassen. Ik had nog nooit een geslachtsdeel gezien. Toen dacht ik wel even: Oei! Maar al snel vind je dat de gewoonste zaak

7 06 07 van de wereld. De drie zorg- en verpleegkundigen in spe zijn uitgesproken positief over werken in de ouderenzorg. Ik doe dit met hart en ziel, benadrukt Tom. Omdat mijn vrouw ook in een rusthuis werkt, is het soms moeilijk om werk en gezin te combineren. Vooral dan als we verschillende uren hebben. Maar verder is dit een prachtige job. Mocht het niet zo zijn, dan zou ik dat wel zeggen (lacht). Zwaar Als je in een hecht team werkt, is deze job fantastisch, vindt ook Bé. Femke bevestigt: Het is belangrijk dat het klikt met de collega s. Er zijn plaatsen waar de sfeer heel goed is, maar er zijn ook rusthuizen waar het personeel is opgedeeld in kliekjes en waar er veel wordt geroddeld. Student verpleegkunde Tom Brewee studeerde eerst voor schrijnwerker. Toen ik zag hoe de moeder van mijn moeder aftakelde, heb ik haar beloofd in deze sector verder te gaan. Als stagiaire heb je daar niet zoveel last van, maar als je begint te werken, moet je wel een goede keuze maken. Iedereen praat over de ouderenzorg, gaat Bé verder. Ze zeggen: je moet daar niet voor kiezen, de verzorging is zwaar, je hebt late shiften, je hebt nachtshiften... Dat is al jaren zo, en dat zit in de mensen hun hoofd. Natuurlijk is ons werk soms zwaar, maar eigenlijk is elk beroep zwaar als je je job niet graag doet. Werk je in de Makro, dan moet je ook tot negen uur werken, hoor. In de voormiddag moeten we goed doorwerken, zodat iedereen goed verzorgd is. Maar in de namiddag heb je tijd om met de bewoners bezig te zijn. Ik kan daar echt van genieten. Mensen hun haar doen, hen een relaxatiebad geven, de koffie serveren. Dat gaat allemaal erg traag, maar als je op dat moment echt met die bewoners bezig bent, geniet je van je job. Info voor starters Wie begint te werken als zorg- of verpleegkundige in een woonzorgcentrum krijgt vaak een peter of meter toegewezen die met hem of haar de procedures en instructies eigen aan de instelling doorloopt. Extra aandacht gaat in deze eerste periode naar het toedienen van medicatie. Ook alles wat te maken heeft met palliatieve zorg moeten nieuwe verpleegkundigen zich zo snel mogelijk eigen maken. Voltijdse verpleeg- en zorgkundigen werken 38 uur per week. Het woonzorgcentrum waar we onze reportage maakten, werkt met vaste dag- en nachtdiensten. Het personeel werkt er één weekend op de twee, heeft één vaste vrije dag en één vaste avonddienst per week. Omdat het verpleegkundig werk zoveel mogelijk wordt gebundeld tussen 8 uur s morgens en 17 uur s avonds, hebben de verpleegkundigen meestal gewoon dagdiensten. Het startloon van een zorgkundige bedraagt euro bruto per maand. Na een jaar stijgt dit tot euro. Voor gegradueerde verpleegkundigen (hoger beroepsonderwijs, HBO5) bedraagt het startloon euro (2.169 euro na een jaar). Wie een bachelordiploma verpleegkunde op zak heeft (hoger onderwijs) begint te werken voor een maandloon van euro. Na een jaar loopt dat op tot euro. Niet evident om je te laten wassen In het zorg-ethisch lab Stimul verlenen studenten uit een zorgopleiding gedurende enkele dagen zorg aan ervaren zorgverleners. Niet zelden voor beide partijen een eye-opener. echnisch gezien verloopt de zorg vandaag op een Texcellente manier, zegt Trees Coucke, oprichtster van het zorg-ethisch lab Stimul. Het is minder zeker of alle zorg ook ethisch verantwoorde zorg is. Zeker in de ouderenzorg is het maar de vraag of de zorgafhankelijke mensen wel de zorg krijgen die zij verlangen. Stimul - een samentrekking van simuleren en stimuleren - wil daar verandering in brengen. In het laboratorium krijgen studenten uit een zorgopleiding de kans om het verzorgen en verplegen te oefenen met mensen die eigenlijk kerngezond zijn. In de acht aanwezige bedden liggen patiënten - in feite geroutineerde zorgverleners - die doen alsof ze zorgafhankelijk zijn. De studenten leren iets totaal anders dan wat ze gewoon zijn en de zorgverleners beginnen na te denken over hun eigen zorg. Je zou het kunnen zien als wakkerschudden, legt Coucke uit. Het is ook helemaal niet evident om je te láten wassen, te láten tillen en te láten voeden. Stimul stelt geen richtlijnen op, maar plaatst wel vraagtekens. De norm die we hanteren, is dat je je voortdurend moet afvragen of de zorg die je geeft, ook goede zorg is voor de ontvanger ervan. Geschokt Zelf is Trees Coucke ook verpleegkundige van opleiding. Ik heb jaren in de zorg gestaan, en ik was destijds geschokt door de manier waarop ouderen verzorgd werden. Later heb ik vijftien jaar lesgegeven. Het viel me op dat studenten heel goed weten wat goede zorg is - dat je de privacy niet mag schenden, dat je de autonomie moet respecteren enzovoort - maar als ik meeging op stagebegeleiding, zag ik dat ze dingen deden die daartegen ingaan. Volgens Coucke werd de kritische reflex van stagiairs onderdrukt omdat ze zich snel moesten aanpassen aan de organisatie. Daarom organiseerde ik een experiment aan de Katho-hogeschool. We bouwden onze klassen om tot een woonzorgcentrum en de studenten verleenden gedurende twee dagen en een nacht zorg aan ervaren zorgverleners, die zich opstelden als zorgafhankelijke ouderen. Dat was zo n succes, dat ik altijd met het idee ben blijven spelen om het experiment ooit op professionele basis uit te bouwen. Ondertussen bestaat onze vzw al vier jaar. Coucke is ervan overtuigd dat Stimul een verschil kan maken. Je merkt dat er een cultuurverandering ontstaat in organisaties die met ons samenwerken. Men gaat het wasgebeuren of de toiletronde in vraag stellen. Men heeft discussies over ethische dilemma s. Ik heb het dan niet over kwesties als euthanasie, maar over ogenschijnlijk banale zaken als wassen en voeden. Als mensen tevreden zijn over hun zorg, haal je als zorgverlener meer plezier uit je werk. En arbeidsvreugde is nodig in de ouderenzorg, want het is een lastige sector om in te werken.

8 MENSEN Hoe vervang je 22 jaar ervaring? Ik laat een 100 procent job achter, terwijl het vroeger een 200 procent job was. Een cadeautje voor mijn opvolger. Hoofdredacteur Leo Bormans verlaat binnenkort Klasse, het medium waar hij 22 jaar aan het roer stond. Hoe vervang je zo iemand? Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Ivan Put hoe lang gij het hier gaat volhouden. Dat gaat de toekomstige hoofdredacteur van Benieuwd Klasse niet te horen krijgen van zijn directeur. Evenmin zal hij voor dat gesprek bijna een uur op een wankele stoel in de gang moeten wachten. Zo zag het begin voor Leo Bormans er in 1990 nochtans wél uit. Hij herinnert het zich nog heel goed: na de confrontatie met een tamelijk onvriendelijke jury had hij plots een telegram gekregen dat meldde dat hij de volgende dag moest beginnen. Het was in schabouwelijk Nederlands opgesteld, lacht Leo Bormans. Ik weigerde omdat ik op dat moment nog een job als leraar had. Ik wou pas later aan de slag gaan, zodat ik op een fatsoenlijke manier mijn lessen kon afronden. Dat vond men heel raar in Brussel. Bevel was toch bevel? Het contrast met de sfeer van openheid en participatie, die Leo Bormans later op de redactie van Klasse creëerde, kon niet groter zijn. Aanvankelijk hadden we niet eens een leider of hoofdredacteur nodig. We waren maar met drie schrijvende medewerkers. Naarmate dit bedrijf groeide, nam ik er steeds meer taken bij. We functioneerden als een familiebedrijf. Enkele jaren geleden waarschuwde een extern deskundige voor het gevaar dat bij het vertrek van de pater familias, ik dus, alles als een pudding in elkaar zou kunnen zakken. Een reorganisatie drong zich op. Een middenkader installeren en alles mooi afbakenen, kostte bloed, zweet en tranen, maar nu hebben we een stevige structuur, zodat Klasse het ook zonder mij kan redden. Iedereen woordvoerder Leo Bormans: Ik merk dat de overheid hoe langer hoe meer assessments gebruikt. Dat siert haar. Men zou evengoed een politiek benoemde ambtenaar op het postje kunnen zetten. woord: door vooral niet op die stoel te blijven zitten. Mijn job is voortdurend veranderd. Dit is een stimulerende en creatieve omgeving waar niets vanzelfsprekend is. Door zo lang aan het hoofd te staan, waren de hoofdredacteur en Klasse bijna met elkaar vergroeid. Dat was vooral in het begin zo, maar dat hebben we de voorbije jaren al afgebouwd, reageert Bormans. Bijna alle medewerkers kunnen nu als woordvoerder fungeren, in de pers en op lezingen. Daar zijn zij voor getraind. We schakelen hen ook in voor de ontvangst van internationale gasten. Heel wat buitenlanders, die het ministerie van Onderwijs komen bezoeken, zijn immers geïnteresseerd in hoe wij communiceren. Wij blijven een uniek project, dat nergens anders in de wereld bestaat. Meer dan een nieuwe hoofdredacteur zoekt men nu een mens met Klasse. Het takenpakket van de opvolger van Leo Bormans bestrijkt vier volle bladzijden. De kandidaten wachten vijf selectiefases: het invullen van een vragenlijst (die al peilt naar een visie en een plan), een verkennend gesprek, een assessment, een voorstelling van de visie aan een grote groep redactiemedewerkers én de eindbeslissing door de jury. Het assessment is een deur van bekwaamheid waar de kandidaat door moet, vindt Bormans. Ik merk dat de overheid hoe langer hoe meer assessments gebruikt. Dat siert haar. Men zou evengoed een politiek benoemde ambtenaar op het postje kunnen Sinds januari is er iemand bijgekomen die zich specifiek toelegt op de coördinatie van alle personeelszaken, financies en organisatie. Bormans: Door die taken af te splitsen, laat ik een 100 procent job achter, terwijl het vroeger een 200 procent job was. Dat is een cadeautje aan mijn opvolger. Wél blijft de horizontale structuur behouden. Iedereen moet hier met iedereen kunnen samenwerken. Als je me vraagt hoe je het volhoudt om 22 jaar op dezelfde stoel te blijven, zoals ik heb gedaan, dan is het antzetten. Het is niet zo dat de hoofdredacteur constant handjes moet schudden met de Vlaamse administratie en de politiek. Netwerken? Ik heb niet eens een adressenboekje, zegt Leo Bormans. En al evenmin een naamkaartje dat ik kan uitdelen. Als ik iemand moet vinden, dan vind ik die wel, en omgekeerd. Recepties afschuimen, heb ik nooit gedaan. Ik praat meer met leerlingen en leraren dan met bonzen, en zo hoort het ook. Wat voor de hoofdredacteur van Klasse belangrijk is, is dat hij weet wat in de samenleving leeft. Positieve beweging Ten laatste op 1 september zal de nieuwe man of vrouw starten. Over wat Leo Bormans dan gaat doen, blijft hij liever vaag. Een persbericht sprak over een internationaal engagement. Feit is dat zijn boek The World Book of Happiness een eigen leven is gaan leiden. Dat heeft zeker meegespeeld in mijn beslissing, bekent hij. Intussen is dat boek in 12 talen vertaald. Ik word tot in China uitgenodigd om te komen spreken; wereldwijd vragen regeringen me om advies. Dat is uiteraard heel fijn. Ik vind dat het ook mooi aansluit bij wat ik bij Klasse heb gedaan: met hoop én realiteitszin een positieve beweging in gang zetten.

9 08 09 MIJN LOON COLUMN Wat doe je voor werk? Algemeen bediendewerk: administratie, telefoon en dergelijke. Het is een deeltijdse job. Ik doe ze wel heel graag, vooral omdat ik erg veel ruimte krijg om zelfstandig te werken Wat vind je van je inkomen? Ik vind mijn loon niet slecht voor een werkweek van 20 uur. Er gaan ook niet veel belastingen af. Mijn inkomen wordt nu ook aangevuld met een weduwepensioen van ongeveer 900 euro en met kindergeld. Dat is wel nodig met twee kinderen ten laste. Mijn kinderen zijn 13 en bijna 12. Spaar je? Mijn man is nog niet zo lang geleden overleden, dus op dit moment ben ik nog niet bezig met sparen. Ik probeer eerst alle zaken te regelen. Toch wil ik wel proberen een beetje opzij te houden, voor de kinderen. Wat neemt de grootste hap uit je budget? De afbetaling van het huis. Gelukkig heb ik een schuldsaldoverzekering: het bedrag dat ik moet afbetalen, is eerder klein. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan kleren voor mij en de kinderen. Ik denk dat de meeste mensen daar wel graag geld aan spenderen. En ik maak zelf juwelen. Dat is niet zo n goedkope hobby, maar heel fijn om doen. Waar kan je geen geld aan uitgeven? Aan dure merkkledij. Ik koop zoveel mogelijk tijdens de solden, omdat ik de prijzen van sommige merken er echt over vind. Wat zou je doen als je morgen de lotto won? Het huis verder afwerken, alles ineens renoveren en de afbetaling regelen. Het grootste gedeelte ervan zou ik wel opzijzetten voor de kinderen. En als het kan, zou ik een deel gebruiken om eens goed op vakantie te gaan. Heb je nog een grote droom? Op dit moment hoop ik vooral dat we allemaal gezond blijven. Dat is het belangrijkste dat er is. (bvdb) Joris Abbeels arbeidsvreugde wordt overschaduwd door één enkele collega. Als Vera Truys niet bij Rex Textiles werkte, zou hij de firmadraaideur elke ochtend een stevige snok geven, immer goedgeluimd. Zijn rendementscurve zou op slag van een slappe lijn in een krachtige boog veranderen, meent hij. En als zijn loon werd gestort, zou het haast aanvoelen als een onterechte vergoeding. Een gemoedelijke volwassenenopvang lijkt het bedrijf immers zonder Vera Truys, waar werken slechts een voorwendsel is, een reden om de leden van de club samen te roepen, die evengoed kaarten of petanquen had kunnen zijn. Werken is voor Joris inmiddels gaan betekenen: overeind blijven in het bijzijn van Truys. Ware arbeid heeft met debiteurenbeheer, zijn echte taak, niets meer te maken, maar slechts met het ontwijken van Vera s oogopslag. Haar blik, die zijn vingers doet veranderen in klamme, oncontroleerbare grijpers. Haar stem, die zijn ontbijt omzet in brandend maagzuur en het adertje in zijn slaap heftig doet kloppen, als spande er een nerveus diertje onder zijn huid. Aanvankelijk hadden al zijn collega s zo n onthutsend effect op hem, maar langzaamaan hebben zij zich ontpopt tot gewone mensen, alleen Vera is beangstigend gebleven. Zijn zwarte beest is zij, die altijd in zijn buurt blijkt als hij op zijn bek gaat, flatert. Een ondersoort voelt hij zich ten opzichte van haar, die alleen bij gratie van haar zwijgen nog steeds deel uitmaakt van het team. Er zit voor Joris dan ook niets anders op dan zijn JOBAT.BE/COLUMN Werkgeluk Er zit voor Joris niets anders op dan zijn werktijd in bijzijn van Truys zo veel mogelijk te beperken werktijd in bijzijn van Truys zo veel mogelijk te beperken. Hij plant zijn verlof steeds op andere dagen dan zij, wat hem al drie weken werkwelzijn oplevert. Hij neemt vaak vrijwillig extra taken zoals klasseerwerk op zich, waardoor hij even kan vertoeven op een andere etage. En als hij ingewikkelde telefoongesprekken moet voeren, gaat hij op de overloop bellen met zijn persoonlijke gsm. Kosten noch moeite spaart hij om de foutenlast die hij reeds heeft bij Vera, te bevriezen, het slechte beeld dat zij van hem heeft niet nog te verergeren. Als zij het verlangen uit om in de vastgoedsector te gaan werken, aarzelt hij uiteraard geen seconde om haar daar een handje bij te helpen. Hij pluist websites en kranten uit op zoek naar haar droombaan en laat jobadvertenties die haar mogelijk interesseren, rondslingeren in de vergaderruimte en kantine. Pas maanden later lijkt zijn opzet geslaagd: hij hoort haar razend enthousiast vertellen over een immojob die hem bekend voorkomt. Nog even, denkt Joris, en zijn leven zal volkomen zorgeloos zijn, vol waardering en vrij van enig werkverdriet. Maar Vera heeft het bedrijf amper verlaten, of daar is ze reeds vervangen door een spichtig serpent van een ander filiaal, dat hem nog verwijtender aanstaart dan haar voorgangster. Eén vingerknip van haar lijkt te volstaan om hem in de geheime schacht vol ontoereikend werkvolk te keilen. Die koker, u kent hem wel, wemelend van rompen, armen, hoofden smekend om professionele amnestie. SASKIA TRIEST (47), ZWIJNDRECHT Beroep: bediende Privé: weduwe, 2 kinderen Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: geen Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af.

10 de Randstad Award 2012 gaat naar... RB,VG. 458/BUOSAP,W.INT.017/W.RS.17,B-AA RC,VG. 819/BC,W.INTC.001/W.RSC.1,B-AA RP,VG. 1122/B,W.RS.332,B-AA05.096,BE / Galilei,VG.875/BO,W.SO.196,B-AA RSS asbl/vzw,ess600-mb/am (BS/MB ) - Randstad Household Services nv/sa, Randstad Award 2012 Waarin maken aantrekkelijke werkgevers het verschil? Wat betekent goed werkgeverschap in een arbeidsmarkt in volle evolutie? Welke bedrijven geven kleur aan onze samenleving en vooral: wie is de aantrekkelijkste werkgever van België? Nog even geduld. Op 15 maart 2012 maken we bekend wie zich een jaar lang zo mag noemen. VBO en Jobat, onze partners De Randstad Award wordt ook dit jaar georganiseerd met de steun van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Bovendien verwelkomen we Jobat als nieuwe partner. erelijst Randstad Award 2011 Techspace Aero 2010 Jan De Nul 2009 Jan De Nul 2008 GlaxoSmithKline en Techspace Aero 2007 Janssen Pharmaceutica 2006 Janssen Pharmaceutica 2005 Bayer 2004 GlaxoSmithKline 2003 Pfizer 2002 Janssen Pharmaceutica 2001 IBM #RA2012

11 10 11 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met medewerkers de Antwerpse haven mee draaien en groeien. Al die bedrijvigheid maakt van de haven van Antwerpen een van de grootste logistieke draaischijven van Europa. En dat vraagt om mensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons je koers uit voor de toekomst? Preventieadviseur niveau 1 afsluitdatum 11/03/2012 Consulent S&O trade facilitation afsluitdatum 21/03/2012 Consulent S&O patrimonium afsluitdatum 21/03/2012 Regeltechnicus afsluitdatum 30/03/2012 Beleidsassistent patrimoniumbeheer afsluitdatum 11/03/2012 CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE Interesse? Havenhuis, Entrepotkaai Antwerpen T E KRIJG JIJ EEN VERGOEDING Moet je hierop belasting betalen of niet? Meer weten? VOOR JE Surf naar jobat.be/extralegale-voordelen. WOON-WERKVERKEER? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ondersteunt lokale en provinciale besturen bij het uitvoeren van een samenhangend beleid, zodat deze een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan de burger. De externe audit vormt het sluitstuk van de beleids-, beheers- en rapporteringscyclus voor lokale besturen. De uittekening van dit concept is van groot strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van de lokale en provinciale besturen én voor de interbestuurlijke relaties met de centrale overheden. Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v): projectleider implementatie externe audit voor lokale besturen Jouw functie: je staat in voor het uittekenen van de organisatie en de opstart van de implementatie van de externe audit bij de lokale besturen. Je maakt je zo snel mogelijk vertrouwd met de lokale sector en de interne werking van de lokale besturen. Je zorgt voor het nodige overleg met de (interne en externe) actoren en de bevoegde overheden en entiteiten. Je staat in voor de opmaak van het projectplan. Jouw profiel: je combineert je masterdiploma met relevante ervaring in auditering en de overheidssector. Je hebt ervaring met het plannen, coördineren en uitvoeren van grote projecten/opdrachten. Je hebt een goede kennis van audittechnieken en -tools. Je hebt goede kennis van de werking van de Vlaamse overheid (inclusief lokale besturen) en van het gemeente-, provincie- en ocmw-decreet of je bent bereid je op korte termijn in te werken. Wij bieden jou: een contract van onbepaalde duur in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Je krijgt een aantrekkelijk salaris (A211), aangevuld met tal van extralegale voordelen. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op Interesse? Stuur vóór 25 maart 2012 het standaard-cv, ingevuld, per mail naar of per post naar MOD Bestuurszaken, t.a.v. Sofie Lekens, Boudewijnlaan 30 bus 38, 1000 Brussel. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer Je vindt het standaard-cv en de functiebeschrijving op Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

12 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) behoort als wetenschappelijke instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het ILVO heeft als missie het uitvoeren en coördineren van beleidsonder bouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. Het ILVO informeert hierover regelmatig het beleid, de sectoren en de maatschappij. Momenteel zijn we op zoek naar 5 wetenschappelijk attachés (m/v): wetenschappelijk onderzoeker agrotechniek - Merelbeke (ref. 9408) Jouw functie: je zet (toegepast) wetenschappelijk onderzoek in Agricultural Engineering, meer specifiek in ICT, databeheer en automatisatie op en voert het uit. Jouw profiel: je bent doctor in de (bio-)ingenieurswetenschappen en hebt min. 4 jaar professionele ervaring met de organisatie van wetenschappelijk onderzoek, statistische verwerking van gegevens, databases, sensorontwikkeling en projectmatig onderzoek. wetenschappelijk onderzoeker entomologie - Merelbeke (ref. 9409) Jouw functie: je zet (toegepast) wetenschappelijk onderzoek i.v.m. entomologie, geïntegreerde gewasbescherming, diagnostiek en monitoringsprogramma s op, voert het uit en stuurt het aan. Jouw profiel: je bent bio-ingenieur of master in de bio-ingenieurswetenschappen en hebt min. 12 jaar relevante ervaring in diagnostiek van insecten en relevante expertise op het gebied van geïntegreerde bestrijding en de quarantaine problematiek. wetenschappelijk onderzoeker moleculaire biologie - Melle (ref. 9410) Jouw functie: je zet (toegepast) wetenschappelijk onderzoek over bio-informatica en genomica op, voert het uit en stuurt het aan. Jouw profiel: je bent bio-ingenieur of master in de moleculaire wetenschappen en doctor in de moleculaire biologie of bio-informatica. Je hebt min. 6 jaar relevante ervaring in plant en/of microbial genomics en relevante expertise op het gebied van bio-informaticatoepassingen in planten en/of micro-organismen. wetenschappelijk onderzoeker productkwaliteit - Melle (ref. 9411) Jouw functie: je zet (toegepast) wetenschappelijk onderzoek op, voert het uit en stuurt het aan. Je verspreidt resultaten en wendt expertise aan in dienstverlening omtrent chemische kwaliteit van landbouwproducten en voedingsmiddelen. Jouw profiel: je hebt een doctoraat waarin onderzoek werd verwerkt rond productkwaliteit en veiligheid in de agrofoodsector. Je hebt 4 jaar professionele ervaring omtrent de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek en onderzoek omtrent productkwaliteit en veiligheid in de agrofoodsector. wetenschappelijk onderzoeker visserijtechniek - Oostende (ref. 9412) Jouw functie: je zet (toegepast) wetenschappelijk onderzoek op het vlak van duurzame zeevisserij, in het bijzonder technisch visserijonderzoek, op en voert het uit. Jouw profiel: je bent master in de wetenschappen (biologie, mariene wetenschappen, aquacultuur, enz.) of master of science in de bio-ingenieurswetenschappen. Wij bieden jou: een maatschappelijk relevante job in de graad van wetenschappelijk attaché. Interesse? Stuur ten laatste op 1 april 2012 het ingevuld standaard-cv en je wetenschappelijk curriculum via mail naar of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), t.a.v. Kathy Tas, Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het desbetreffende selectienummer. Je kan meer informatie over de functie, de selectieprocedure, de deelnemingsvoorwaarden en het aanbod terugvinden in de functie omschrijving en het selectiereglement op Je vindt daar ook het standaard-cv. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Klasse is méér dan een tijdschrift. Het is een internationaal inspirerend voorbeeld voor overheidscommunicatie. Yeti, Maks, TV.Klasse, de lerarenkaart, informeren, ondersteunen en stimuleren leraren, ouders en leerlingen om mee te stappen in de continu bewegende wereld van opvoeding en onderwijs. Om heel dit gamma in goede banen te leiden, is de redactie op zoek naar een: hoofdredacteur (m/v) met Wat doe je? Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding van Klasse. Je stuurt, motiveert en ondersteunt een team van 35 medewerkers. Je bepaalt mee de visie en drukt je redactionele stempel op de organisatie. Je vertegenwoordigt Klasse als geen ander. Wat krijg je? Als hoofdredacteur met Klasse kom je terecht in een dynamische, creatieve en uitdagende omgeving. Je krijgt een maatschappelijk relevante job met een aantrekkelijk loon. Wie ben je? Je leiderschapscapaciteiten, journalistieke vaardigheden en enthousiaste ingesteldheid kenmerken jou. Naast je masterdiploma breng je minstens 6 jaar relevante ervaring mee naar de organisatie. Hoe solliciteer je? Solliciteer ten laatste op 19 maart Meer informatie vind je op bij vacatures op mijn maat of op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

13 12 13 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: jobs voor denkers en doeners Chana van Cotthem Werkleider bouwkunde Ik ben industrieel ingenieur. Bij het Havenbedrijf combineer ik mijn twee passies: bouwkunde en water. Dat ons kleine landje een echte wereldhaven heeft, daar mogen we best trots op zijn. Binnen de afdeling Droge Infrastructuur sta ik in voor technische ondersteuning en geef ik advies in stedenbouwkundige vergunningen. Daarnaast ben ik betrokken bij de meest uiteenlopende projecten, van leidingaanleg tot de bouw van windturbines. Een goed loon, een gevarieerde job, een perfecte balans tussen beroeps- en gezinsleven, aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden, boeiende contacten én de rotsvaste wil om als haven en logistieke draaischijf aan de top te blijven: ik heb mijn thuishaven gevonden! Meer weten? HAVEN VAN ANTWERPEN Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai Antwerpen België T F E Aldi is als distributeur van levens middelen toonaan gevend in zijn branche. Ons succes hebben wij mee te danken aan een duidelijke positionering en een een voudige, afgelijnde structuur. Om onze voort durende expansie te onder steunen, zijn wij op zoek naar (m/v): FILIAALLEIDERS WAASMUNSTER Waasmunster, de bakermat van het groene Waasland, is een landelijke gemeente met meer dan inwoners. Om de kwalitatieve dienstverlening naar onze bewoners toe te verzekeren én te verbeteren zijn we op zoek naar een gedreven: gemeentesecretaris (m/v) voltijds statutair De functie: Je hebt de dagelijkse leiding over een team van een tiental medewerk(st)ers. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van een filiaal, en dit in alle facetten (commercieel beleid, administratie, resultaten) en volgens vooropgestelde procedures en structuren. Je coacht en motiveert je medewerk(st)ers. Je rapporteert op regelmatige en gestructureerde basis aan je districtverantwoordelijke. Onze verwachtingen: Je kan een team leiden en motiveren. Jouw aanpak is commercieel en klantgericht. Je bent vriendelijk in de omgang. Je enthousiaste aanpak werkt aanstekelijk voor de anderen in je team. Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs of vergelijkbaar door ervaring. Je koppelt een stipte uitvoering van bestaande procedures aan enthousiasme en inzet. Wat mag je van ons verwachten? Een grondige opleiding. Een aantrekkelijk basissalaris plus premies in functie van de behaalde resultaten. De dynamiek van een marktleider. Werkzekerheid in een gezond en groeiend bedrijf met reële toekomstperspectieven. Een job dichtbij je woonst in één van onze filialen in de provincie Antwerpen. Indien deze uitdagende job je aanspreekt, stuur dan je sollicitatiebrief vergezeld van je cv en een recente pasfoto naar ALDI nv, t.a.v. Dhr. B. Vanagt, Ambachtsweg 8, 2310 Rijkevorsel of mail naar Voor meer informatie over Aldi, surf naar Jouw functie: je staat in voor de dagelijkse werking van het gemeentebestuur en stuurt het personeel aan. Je streeft naar maximale efficiëntie in de gemeentelijke dienstverlening. Je bent de schakel tussen beleid en administratie. Jouw profiel: je hebt een diploma master of licentiaat rechten, politieke en sociale wetenschappen of bestuurskunde aangevuld met minstens drie jaar relevante beroepservaring. Je bent sterk in netwerken en communicatie. Bovendien heb je uitgesproken leidinggevende en organisatorische kwaliteiten. Ons aanbod: wij bieden een voltijdse statutaire betrekking met ruime verantwoordelijkheid in een stabiele omgeving, een minimumbrutojaarsalaris van ,21 euro (bij 0 jaar anciënniteit) en tal van extralegale voordelen: interessante verlofregeling, opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, Interesse? Stuur je kandidatuur samen met een uitgebreid cv en een kopie van je diploma per post naar Hudson, t.a.v. Mevr. Kathleen Sermijn, Moutstraat 56, 9000 Gent of per mail naar Je kandidatuur indienen kan tot uiterlijk 2 april Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 3 jaar. Meer informatie over de functie en het examenprogramma vind je op

14 Jobs in de zorgsector De zorgsector is continu op zoek naar gemotiveerde medewerkers, zowel voor patiëntenzorg als voor algemene diensten. Zoek je een nieuwe baan waar je met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunt leveren? Of ben je op zoek naar een andere uitdaging? Ontdek jouw nieuwe job in de zorg op volgende pagina s! Surf ook naar voor nog meer functies. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

15 10-17u Zo. 18 maart 2012 OPENDEURDAG Voorzieningen in zorg en welzijn openen hun deuren Droomt u van een carrièrewending naar een zinvolle job met grote werkzekerheid? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar de jongste technologie en de nieuwste inzichten in zorg en welzijn? Wie u ook bent, wat u ook doet, er is altijd een goede reden om op ontdekking te gaan op de Dag van de Zorg! PROGRAMMA

16 16 Jobs ZORG in de OCMW Gent staat open voor iedereen die advies of hulp wenst over budget, wonen, opleiding, werken, administratie, opvoeden en ouder worden. Hiervoor staan bijna medewerkers in. Werken kan er in het hartje van de stad of in de groene stadsrand. OCMW GENT een hart voor Gent, een hart voor je job OCMW Gent werft aan in contractueel verband met aanleg van een wervingsreserve met pools voor een voltijdse betrekking in volgende graad (m/v): hoofdmaatschappelijk werker (niveau B) Jouw taken: je coördineert, plant en geeft leiding aan een eigen team van maatschappelijk werkers je coördineert een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening met als doel de burger in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dit volgens de meest geëigende methoden van het maatschappelijk werk je participeert mee aan de opbouw en het onderhouden van een netwerk van interne en externe actoren met als doel, enerzijds de OCMW-dienstverlening steeds beter af te stemmen op de maatschappelijke tendensen, anderzijds het OCMW als organisatie te profileren je voert specifieke toegewezen werkzaamheden uit met als doel de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren zoals het opnemen van een beurtrol in de 24u-sociale permanentie, deelname aan interne vergaderingen en volgen van opleidingen die relevant zijn voor jouw werk. Jouw profiel: je hebt een bachelor in het sociaal werk of in de verpleegkunde, optie sociaal verpleegkunde je bezit minimum drie jaar relevante werkervaring je bent contactvaardig en hanteert doelgericht diverse gesprekstechnieken je bent gedreven en gemotiveerd om je in te zetten voor het OCMW-cliënteel. WORD JIJ ONZE COLLEGA? Download de elektronische versie van het officieel inschrijvingsformulier op bij Vacatures. Gelieve het ingevulde inschrijvingsformulier ten laatste op 19 maart 2012 samen met het bewijs van ervaring, een kopie van het diploma, een recent curriculum vitae en een uittreksel van het strafregister model 1 (bewijs van goed gedrag en zeden) te bezorgen aan: OCMW Gent HR Talent - Selectie Campus Prins Filip Jubileumlaan Gent adres: tel Aanvragen en nodige documenten die om welke reden ook na 19 maart 2012 worden ingediend, worden niet aanvaard (poststempel dient als bewijs). Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure of meer inlichtingen over de jobinhoud kan je terecht bij Guy Dobbeleir, arbeidspsycholoog, Talent - Selectie, tel Bij OCMW Gent staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. WAT BIEDT OCMW GENT? Werkzekerheid Je krijgt een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijkse wedde tussen (3 jaar anciënniteit) en (23 jaar anciënniteit), reeds aangepast aan de huidige index) aangevuld met interessante voordelen (o.a. maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar vervoer of fietsvergoeding, eindejaarspremie). Plaats voor ambitie Een job om jouw talenten en ambities waar te maken. Opleidingskansen De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten. Werk en leven in evenwicht Aangepaste werktijden, flexibele uren en aantrekkelijke verlofregeling. Contract Wij bieden je een contract aan van diverse aard. Mogelijke tewerkstellingsplaatsen - Departement Sociale Dienstverlening, meer specifiek in één van onze welzijnsbureaus, dienst Vreemdelingen of voor de Projectwerking; - Departement Ouderenzorg, meer specifiek voor de dienst Advies, Oriëntatie en Opname. Lydia en andere Antwerpse senioren zoeken nog extra mensen die zorg voor hen dragen. Senioren die klant zijn bij Zorgbedrijf Antwerpen worden goed verzorgd. Omdat ze met steeds meer zijn, zoeken ze extra mensen die zorg dragen voor hen én voor zichzelf. Die combinatie kan perfect, want met 40 dienstencentra, een ruim gamma aan thuisdiensten, 2600 serviceflats en 17 woonzorgcentra verspreid over heel de stad is Zorgbedrijf Antwerpen een grote speler op de Vlaamse zorgmarkt. En daar heb jij alle voordeel bij: 1. Omdat de dienstverlening bij Zorgbedrijf Antwerpen zo ruim is, heb je er tal van doorgroeikansen en opleidingsmogelijkheden. 2. Omdat je maar goed kunt zorgen voor anderen als je je zelf goed voelt, vind je er de beste voorwaarden om je leven en je werk te combineren. 3. Omdat de diensten verspreid zitten over heel de stad, werk je altijd dicht bij huis. Wat je ook wil doen. Waar je ook wil werken. Hoe je het ook wil combineren. Je vindt het bij ons: in je buurt, in je werk, in je leven. Onze senioren zoeken alvast: Hoofd Zorgteam Jij zorgt dat je woonzorgeenheid vlot draait. Je coacht met hart en ziel een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten en ergotherapeuten. Zodat jullie allemaal samen het voor de bewoners aangenaam maken. Kinesist Jij zorgt ervoor dat de bewoners in het woonzorgcentrum zich beter kunnen behelpen. Bewegen is beleven, dat is je motto en je droomt er hardop van om ieders lichamelijke en psychomotorische mogelijkheden te verbeteren. Ergotherapeut Jij stimuleert onze bewoners: je laat hen oefenen en trainen zodat ze psychomotorisch en cognitief sterker staan. Zo verhoog jij hun levenskwaliteit. Wil je ook werken bij Zorgbedrijf Antwerpen? Solliciteer nu! Een gedetailleerde functiebeschrijving vind je op

17 Jobs ZORG 17 in de Ontwerp mee jouw nieuwe werkplek directeur woonzorgcentrum Jouw functie Je legt de focus op het welzijn van onze bewoners en de kwaliteit van onze dienstverlening. Als een geboren personeelsmanager stuur je je medewerkers aan en motiveer je ze in functie van het resultaat voor de bewoner. Je bouwt een efficiënt personeelsbeheer uit. Samen met de directeurs van de drie andere woonzorgcentra maak je deel uit van een overkoepelend coördinatieteam. Je werkt samen aan de visieontwikkeling op het beleid binnen het woonzorgcentrum en je optimaliseert de werking ervan. Je stimuleert multidisciplinaire samenwerking. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het financieel-economisch beleid. Jouw profiel De sociale context van je functie spreekt je sterk aan. Je houdt ervan om uitdagingen aan te gaan en initiatief te nemen. Je denkt out-of-the-box en hebt een brede strategische visie. Met je uitgesproken leidinggevende competenties stimuleer je je medewerkers om het beste van zichzelf te geven. Je bent in het bezit van een van de volgende diploma s: een einddiploma van het universitair onderwijs, een einddiploma van het hoger onderwijs van 2 cycli (lange type - academisch niveau), een masterdiploma of gelijkgesteld. Bovendien heb je 3 jaar relevante beroepservaring als leidinggevende. coördinator bewonerszorg Jouw functie Voor jou ligt de focus op het welzijn van onze bewoners. Je grijpt de uitdaging aan om onze klantgerichte dienstverlening integraal te optimaliseren. Je stimuleert de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Essentieel is de implementatie van richtlijnen, werkwijzen en nieuwe projecten. Daarnaast maak je deel uit van een overkoepelend coördinatieteam. Het doel dat je voor ogen hebt, is onze dienstverlening zo goed en kwalitatief mogelijk af te stemmen op de (gast)bewoners over de verschillende woonzorgcentra, serviceflats en lokale dienstencentra heen. Jouw profiel De sociale context van de functie spreekt je sterk aan. Je kan gefaseerd werken aan doelstellingen op langere termijn. Je houdt ervan om uitdagingen aan te gaan en initiatief te nemen. Je denkt out-of-the-box en hebt een brede strategische visie. Je bent in het bezit van een van de volgende diploma s: een universitair diploma in een medische of paramedische richting, een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli (lange type - academisch niveau) in een medische of paramedische richting of een masterdiploma in een medische of paramedische richting. Bovendien heb je 3 jaar relevante beroepservaring. Ons aanbod We bieden je een boeiende werkomgeving met tal van professionele uitdagingen. We investeren in je persoonlijke ontwikkeling en staan open voor je frisse ideeën. Daarnaast geniet je een waaier aan voordelen: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, werkzekerheid, flexibele arbeidstijdregeling en een optimaal evenwicht tussen werk en privé. Je loon is afhankelijk van je relevante ervaring en ligt voor de functie directeur wzc tussen 3 388,32 en 5 166,11 euro bruto per maand en voor de functie coördinator bewonerszorg tussen 2 815,01 en 5 052,65 euro bruto per maand. Interesse? Stuur dan uiterlijk op 26 maart 2012 je cv en motivatiebrief naar onze dienst selectie en rekrutering, per mail naar of per post naar A. Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven. Meer informatie of een loonsimulatie? Contacteer onze dienst selectie en rekrutering via of Neem ook een kijkje op onze website Wij moedigen personen met een handicap, allochtonen en ouderen aan om hun kandidatuur te stellen. Surf naar voor meer informatie. VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT bvba (www.verdonckpersoneel.com), is gespecialiseerd in het aantrekken en screenen van management profielen, commercieel personeel, kaderpersoneel en staffuncties. Sedert 1989 bieden wij een professionele service op maat van talrijke bedrijven, non-profitorganisaties en regionale overheidsdiensten. Onder het motto amateurisme is té duur stellen wij onze gespecialiseerde psychologische knowhow ten dienste van opdrachtgevers en sollicitanten. Aldus bereiken wij optimale resultaten en genereren wij long term partnerships. Voor de vestiging in MENEN wensen wij ons team te versterken met een (m/v): Consultant/psycholoog (ma/ba) (ref ) pragmatisch diagnosticus met KMO-feeling De werkomgeving: een professioneel kantoor actief in personeelsrekrutering, psychologische screening en assessment een klantgerichte organisatie met een langetermijnvisie een aanpak waarin vakbekwaamheid en deontologie centraal staan De jobinhoud: selectie-interviews en screenings van kandidaten uitvoeren van psychologische onderzoeken & assessments opmaak van de evaluatierapporten adviesverlening aan opdrachtgevers DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Onze wensen: ma/ba wonend in West-Vlaanderen matuur en autonoom persoon resultaatgericht en communicatief (N/F) een vlotte zelforganisatie affiniteit met de bedrijfswereld is een pluspunt Ons aanbod: een functie waarin je als vertrouwenspartner voor talrijke kandidaten, bedrijven en organisaties zal fungeren de kans om mee te bouwen aan de toekomst van ons kantoor een directe betrokkenheid bij de dagelijkse beslissingen aantrekkelijke voorwaarden (te bespreken) INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T BEN JIJ EEN PERFECTIONIST OF EEN ANALYST? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Aanwerving van Nederlandstalige en Franstalige brandweermannen-ambulanciers en officieren (m/v) SELOR (de federale instelling voor Selectie en Organisatie) legt wervingsreserves aan SELECTIENUMMERS : ANG12027 (Nl) en AFG12020 (Fr): brandweerman/-vrouw ANG12035 (Nl) en AFG12022 (Fr): officier Uiterste inschrijvingsdatum : 26 maart 2012 Alle informatie omtrent de functie, de deelnemings- en aanstellingsvoorwaarden en de selectieprocedure, kan geraadpleegd worden op de website van Selor (www.selor.be) of via de website Hoe solliciteren? Solliciteren kan tot en met 26 maart 2012 op

18 18 Jobs ZORG in de AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1500 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat. WZC Sint-Vincentius HOOFDVERPLEEGKUNDIGE CARDIOLOGIE/PNEUMOLOGIE voltijds NACHTVERPLEEGKUNDIGE ORTHOPEDIE 20 uren per week WZC Sint-Vincentius (Kaprijke) maakt deel uit van een toonaangevende groep van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht: de zorg afstemmen op de behoeften van de bewoner. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan ouderen. De vzw Zorg-Saam ZKJ investeert de komende jaren verder, zowel in nieuwe voorzieningen als in de uitbreiding en modernisering van bestaande voorzieningen (RVT-ROB, service flats, aanleunwoningen, dagverzorgingscentra etc.). WZC Sint-Vincentius is een nieuw gebouwde voorziening voor 78 bewoners, met 68 woongelegenheden en 10 kamers in kortverblijf. Met een 80-tal enthousiaste medewerkers geven we in WZC Sint-Vincentius dagelijks zorg aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, dementerende personen, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen. In het kader van de verdere uitbouw in de toekomst hebben wij momenteel een vacature voor een (m/v): CAMPUS- VERANTWOORDELIJKE WOONZORGCENTRUM ZORGMANAGER MET EEN HART VOOR OUDEREN UW FUNCTIE: U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse goede werking van het woonzorgcentrum in al zijn facetten. U staat in voor het garanderen van de kwaliteit van de zorg om onze bewoners. U motiveert en coacht de verschillende stafmedewerkers (zorg en administratie) en diensthoofden (hoofdverpleegkundigen en diensthoofd keuken). U superviseert en optimaliseert het opnamebeleid, zorgprofielen, personeelsbeleid, aankoopbeleid en de technische dienst. U waakt over de financiële positie van de voorziening. U bouwt goede contacten uit met verschillende gesprekspartners (de bewoners en hun familie, artsen, uw eigen medewerkers, collega s binnen de vzw). U hebt regelmatig overleg met externe organisaties. U rapporteert aan de algemeen directeur van de vzw Zorg-Saam ZKJ. UW PROFIEL: U behaalde bij voorkeur een masterdiploma (bij voorbeeld een menswetenschappelijke richting of beleid in de gezondheidszorg) en u hebt een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie. Belangrijker dan uw diploma is dat u een hart hebt voor ouderen. U bent een mensgerichte leider die de visie en doelstellingen van de organisatie op een enthousiaste manier vertaalt naar uw medewerkers. U communiceert op een open manier met alle betrokkenen. U bent hierin discreet en diplomatisch. U hebt organisatietalent en u kan snel inspelen op de praktische uitdagingen van alledag. U bent geëngageerd om de christelijke visie van de voorziening verder uit te bouwen. VERPLEEGKUNDIGE HEELKUNDE voltijds VERPLEEGKUNDIGE NEUROLOGIE/GASTRO-ENTEROLOGIE voltijds VERPLEEGKUNDIGE HIGH CARE / SPOED voltijds VERPLEEGKUNDIGE GERIATRIE voltijds of halftijds VERPLEEGKUNDIGE OPERATIEKWARTIER voltijds NACHTVERPLEEGKUNDIGE HEELKUNDE 25 uren per week VERPLEEGKUNDIGE SPOEDAFDELING voltijds VERPLEEGKUNDIGE INTENSIEVE ZORGEN voltijds VERPLEEGKUNDIGE MOBIELE EQUIPE voltijds of deeltijds Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons sollicitatieformulier in op (rubriek jobs & stages / sollicitatieprocedure) of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met dhr. Luc Timmermans, stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement, tel Bezoek ook onze website voor meer info: of STEEK BIJ ONS UW LICHT OP! PIRANACONCEPTS.COM AANBOD: Een autonome functie binnen de gedragenheid van een innoverende groep. Ruime verantwoordelijkheid en bevoegdheden, waarbij u ondersteund wordt door uw stafmedewerkers en door de centrale unit. Een warme en zorggerichte cultuur in een aangename werkomgeving. Een competitief salarispakket met een ruim aanbod aan extralegale voordelen. INTERESSE? Voor het stellen van uw kandidatuur en/of het bekomen van bijkomende informatie, kan u zich richten tot Wim Beelen, algemeen directeur, Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker, tel Of via mail: bezoek onze website Kijk ook op

19 Jobs ZORG 19 in de Algemeen Directeur Het Sint-Andries Ziekenhuis Tielt is een regionaal ziekenhuis met 266 bedden en 36 plaatsen voor daghospitalisatie en bouwt samen met de ruim 650 personeelsleden en 68 artsen dagelijks aan een kwaliteitsvolle gespecialiseerde gezondheidszorg voor de regio Tielt en omstreken. Het ziekenhuis wenst nabijheid en degelijkheid uit te stralen, met respect voor alle betrokkenen en vertrekt daarbij vanuit een christelijke levensvisie. Dit gebeurt met een continue aandacht voor de maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische evolutie. Het ziekenhuis investeert continu in innovatieve medische apparatuur en startte in 2009 met de realisatie van het masterplan met een uitbreiding van 50% van het bestaande gebouwencomplex. Meer informatie vindt u op De huidige algemeen directeur gaat eind 2012 met pensioen en daarom zoeken wij een (m/v): Functie: U wordt verantwoordelijk, in nauwe samenwerking met het directiecomité, voor de verdere uitbouw van een modern en patiëntgericht ziekenhuisbeleid en dit voor een ziekenhuis in volle evolutie. De beleidsbeslissingen van de raad van bestuur vormt u om tot concrete actiedomeinen en veranderingsinitiatieven waarbij u, als inspirator, gemeenschappelijke doelen creëert en hiermee het groepsgevoel weet te behouden en te versterken. U geeft vorm aan een stimulerende werkomgeving die zowel de individuele ambities als bedrijfsdoelstellingen weet te behartigen en bouwt daarbij ook langetermijnrelaties uit met andere zorgverstrekkers in de regio. Kortom, u bent in continue dialoog met de medische en verpleegkundige praktijkvoering en weet initiatieven te integreren binnen een kostenbewust en kwaliteitsvol ziekenhuisbeleid. Profiel: U genoot een universitaire opleiding in een economisch, juridisch of medisch vakdomein, en/of u kan, dankzij uw ervaring in een leidinggevende functie op directieniveau, zich op een gelijkwaardig niveau positioneren. Een bijkomende licentie ziekenhuiswetenschappen en/of managementvorming is een troef. Onze investeringsgerichte visie vergt idealiter een achtergrond in financieel management. U beschikt over voldoende en degelijke managementvaardigheden dankzij uw diplomatie, oplossingsgerichte visie, communicatieve skills en de mate waarin u het vertrouwen krijgt van alle betrokken partijen. U weet de gemeenschappelijke visie te vertalen naar alle niveaus binnen het ziekenhuis. U bent een sociaal geëngageerd persoon die christelijk geïnspireerd is. U onderschrijft de opdrachtverklaring van de vzw en onderhoudt goede contacten met de congregatie die aan de oorsprong ligt van het ziekenhuis. Uw participatieve leiderschapsstijl en uw communicatie met de raad van bestuur met aandacht voor corporate governance zijn onontbeerlijk voor een succesvol functioneren. Wij bieden: Het ziekenhuis biedt een aantrekkelijk en concurrentieel verloningspakket. Geprikkeld? Stuur uw kandidatuur (cv met begeleidend schrijven), uiterlijk op 08/04/2012 ter attentie van Chris Botterman, voorzitter van de raad van bestuur naar Uw kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Deze opdracht loopt exclusief via Kern Selection. Kern Selection. Voor de juiste mensen. VG. 486/BO Hasselt Gent Brussel Louvain-la-Neuve Wilrijk Leuven Roeselare OCMW Merelbeke zoekt naar dynamische medewerkers met een uitgesproken zin voor kwaliteit en gaat over tot de aanwerving en het aanleggen van een wervingsreserve (m/v) voor: Gebrevetteerde verpleegkundige (C3-C4) contractueel Voltijds/halftijds met het oog op het aanleggen van een werfreserve (ref GV) Uw functie: Het totale welzijn van de bewoners nastreven d.m.v. een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf, een zo goed mogelijke gezondheid en een vertrouwensband met familie en bezoekers. Uw profiel: U bent tenminste houder van het brevet van ziekenhuis verpleeg kundige. VG.77/B Interesse? Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatings voorwaarden, de functieomschrijving en de verdere procedure vindt u in de informatiebrochure op of kunt u opvragen via of Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 20 april (datum poststempel of bericht telt) op het adres van ons selectiekantoor A&S Solutions, t.a.v. Bram Vandendriessche, A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem of via bericht naar (gelieve het referentienummer te vermelden).

20 20 Jobs ZORG in de Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is op zoek naar EEN DAGVERPLEEGKUNDIGE VOOR DE DIENST NURSING VAN DE RESIDENTIE ARCADIA (m/v) Het rust- en verzorgingstehuis «Residentie Arcadia» van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft tot opdracht bejaarden op te vangen, van wie de sociale situatie of de gezondheid het niet meer toelaat om thuis nog in aanvaardbare omstandigheden te leven. Het bevindt zich in een rustige omgeving en heeft een capaciteit van ongeveer 200 bedden. PROFIEL Je bent in het bezit van een bachelordiploma van verpleegkundige of een diploma van gediplomeerd verpleegkundige en je gaat graag om met bejaarden. Bovendien heb je bij voorkeur een goede kennis van het Nederlands en het Frans. Je troeven: - Enthousiasme, dynamisme en motivatie - Aanpassingsvermogen en flexibiliteit - Omgaan met prioriteiten en urgenties - Teamspirit - Zelfstandig kunnen werken - Discretie - Initiatiefgericht en nauwkeurig - Menselijke en relationele vaardigheden AANBOD We bieden een contract van onbepaalde duur aan met onmiddellijke indiensttreding voor een multidisciplinaire job waarin je kan evolueren in een aangename omgeving, in een moderne en spitstechnologische infrastructuur, en dit alles binnen een organisatie die oog heeft voor haar medewerkers. En bovendien: - Eén weekend prestatie per maand - Aantrekkelijk verlofkapitaal - Doorlopende vormingen - Automatische en reële tweejaarlijkse weddeverhoging - Erkenning van professionele ervaring (publiek en/of privé) - Mogelijkheid tot vaste benoeming - Tweetaligheidspremie - Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer en met de wagen (ring - afrit Dilbeek) - 100% terugbetaling van de transportkosten met het openbaar vervoer. GEINTERESSEERD? Bezorg ons je kandidatuur (cv en motivatiebrief, met als onderwerp JOBP12005-VERPLEEGKUNDIGE ) tegen ten laatste 8 april 2012, per mail naar of per post naar: OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, A. Vandenpeereboomstraat, 14 te 1080 Brussel. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met onze dienst Human Resources op het nummer 02/ De Vlaamse Jeugdherbergen vzw is reeds meer dan 80 jaar actief in de sector van het jeugd- & sociaaltoerisme. Om ook de komende jaren een referentie binnen de sector van het jeugd- & sociaaltoerisme te blijven, zijn we op zoek naar enkele nieuwe collega s. Heb jij een passie voor jongeren en andere culturen, dan ben jij misschien de geknipte persoon voor de functie van: marketing & communicatie medewerker voor ons kantoor te Antwerpen Taakomschrijving: Onderhouden & aanpassen van onze websites - Sociale media opvolgen & onderhouden - Promoties bedenken & uitwerken - Opmaken & analyseren van gastenenquêtes - Marktonderzoek uitvoeren & analyseren - Klanten & potentiële klanten informeren op beurzen - Persberichten opstellen. Profiel: Diploma hoger onderwijs (min. niv. bachelor) richting marketing, communicatie, public relations of toerisme - liefst paar jaar ervaring in een gelijkaardige functie - zeer goede kennis van sociale media, internet & SEO - creatief & commercieel talent - Uitstekende kennis MS Office - Zeer goede talenkennis (NL Fr Eng) bijkomende taal is een pluspunt - zelfstandig & gestructureerd werken - affiniteit met het jeugd- & sociaal toerisme beschikbaar vanaf 15/05/2012 Jeugdherbergbeheerder voor onze jeugdherberg te Brugge Taakomschrijving: Als beheerder heb je het dagelijks beheer over de jeugdherberg in handen. Je geeft leiding aan de medewerkers. Je onderhoudt contacten met de gasten, leveranciers, stedelijke overheden & buurtbewoners. Het aannemen & verwerken van reservaties, boekhouding, receptiewerk, personeelsadministratie e.a. behoren tot de administratieve taken. Daarnaast spring je - op drukke momenten - daar waar nodig bij. Je onderhoudt de contacten met de bestaande klanten & gaat actief op zoek naar nieuwe klanten. Profiel: Min.diploma niv. bachelor (hotelmanagement, toerisme, recreatiemanagement) of gelijkwaardig door ervaring - vlot in de omgang met je medemens - voeling met de reis- & jongerensector - flexibel & dynamisch. goede leidinggevende eigenschappen - stressmomenten schrikken je niet af - goede kennis van MSOffice -Talenkennis: NL (zeer goed), FR (zeer goed), ENG (zeer goed), D (goed) - beschikbaar vanaf 31/08/2012 en bereid te verhuizen naar de jeugdherberg.(brugge Assebroek) Solliciteren voor 31/03/2012: Je sollicitatiebrief met cv kan je sturen naar: Vlaamse Jeugdherbergen vzw - t.a.v. Dhr. Roger Van Kelst - algemeen secretaris Beatrijslaan Antwerpen Of via Meer info op link Jobs VG 158/U zoekt m/v Commercieel Medewerker Bedienden / Roeselare Waarom jij? telefonische overtuiger flinke dosis commerciële durf spontane, geëngageerde doorzetter ervaring in de uitzendsector is een vereiste bereid om je lachspieren te trainen. Waarom vind? stap mee in ons groeiverhaal ervaar het enthousiasme van een gedreven team versterk jouw professionaliteit door onze excellente dienstverlening tevreden klanten brengen geluk verhoog jouw marktwaarde door onze investeringen in jouw talent krijg de mogelijkheid tot 3/5 of 4/5 regeling. Waarom als (commercieel) medewerker? word succesvol in het vinden van de betere kandidaat ontplooi jouw onthaal-, screening- en testcapaciteiten krijg inzicht in contracten, prestaties en opvolgingen bouw aan jouw professioneel netwerk overtuig als commercieel medewerker ook buitenshuis prospects van onze meerwaarde. Contactpersoon: Ellen Goeminne GSM en je carrière begint Ieper Kortrijk Roeselare Tielt Waregem

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete 21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen An Verstraete 92% van je concurrenten moet dit nog ontdekken In dit E-boek beschrijf ik de ontdekkingen die ik doe in mijn zoektocht naar succes. Bloem, boter, een

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Pasfoto Belangrijk (vermeld altijd uw naam in drukletters op de achterzijde van de foto) 1. Enkel indien het sollicitatieformulier volledig en correct is ingevuld, kunnen we uw kandidatuur in overweging

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1...

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1... Vragen vooraf Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud Milouska

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 Voorstelling gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, middendoor gesneden

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging Inhoudstafel 1. De spelregels p4 2. Zo ga je ermee om p5 3. Outplacement helpt je aan een nieuwe job p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046 SELECTIEREGLEMENT Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen Vacaturenummer 2014_046 Entiteit Afdeling Rang Graad Plaats van tewerkstelling Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Opdracht: Huidige situatie in beeld. Levensdomeinen. Betekenis van werk. Huidige situatie Belangrijke doelen

23/12/15. Doelen. Opdracht: Huidige situatie in beeld. Levensdomeinen. Betekenis van werk. Huidige situatie Belangrijke doelen Medefinanciering door Doelen Betekenis van werk Nadenken over : Belangrijke doelen persoonlijke betekenis van werk motivatie om terug te gaan werken Zelfbeeld Kwaliteiten en minpunten Vooral een doe-sessie

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1-

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Samengevat Ongeveer 7 op 10 werkende Vlamingen (67%) vindt dat zijn/haar job hen gelukkig

Nadere informatie

Beleidsdomein Landbouw en Visserij. Standaard CV voor gerichte sollicitatie

Beleidsdomein Landbouw en Visserij. Standaard CV voor gerichte sollicitatie Standaard CV voor gerichte sollicitatie VACATUREGEGEVENS - Vacaturenummer - Functietitel - Wervende afdeling - Wervende entiteit Departement Landbouw en Visserij - Graad Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Fernando Halman CommunicateTour

Fernando Halman CommunicateTour FERNANDO HALMAN Rotterdam RAH! We nodig je uit voor de unieke seminar van Fernando Halman waarbij hij zijn krachtige boodschap levert aan hogescholen en universiteiten. Colourful Business presents Fernando

Nadere informatie

China. - Tibet Cultuur- les 2.

China. - Tibet Cultuur- les 2. China Pagina 1 - Tibet Cultuur- les 2. Colofon Les voor groep 7/8 50 minuten Aardrijkskunde Leerkracht - handreiking Inleiding In deze les willen we ons verdiepen in de situatie van Tibet. Wat speelt daar

Nadere informatie

managementassistent afgevaardigd bestuurder

managementassistent afgevaardigd bestuurder 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): deeltijds toezichter basisonderwijs (E1-E3) voor de gemeentelijke basisscholen van Grimbergen arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd opdrachten: - toezicht houden op

Nadere informatie

Waarom volgen mensen avondschool?

Waarom volgen mensen avondschool? Waarom volgen mensen avondschool? Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je gezondheid laat het niet toe? Er kunnen veel redenen zijn waarom je wil studeren volgens een ritme dat

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie