Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven."

Transcriptie

1 M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep p.4 Maak kennis met het project Kennisbruggen! p.8 p.11 Internationaal actief en maatschappelijk betrokken Je inzetten in een studentenvereniging: Loont het? p.16 Stage lopen in Miami p.12 Leven na de MER in Ecuador p.20 Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een actueel thema. Zaken als de kredietcrisis, de multiculturele samenleving en milieuvraagstukken dwingen de maatschappij kritisch na te denken over hoe om te gaan met mens en milieu. Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens PwC ( 2009) speelt Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een steeds groter wordende rol binnen organisaties. Zo heeft driekwart van de Nederlandse bedrijven geen plannen om duurzame investeringen te schrappen als gevolg van de financiële crisis en heeft twintig procent besloten om nog duurzamer te ondernemen. Ook consumenten gaan steeds hogere eisen stellen op het gebied van MVO (EIM, 2009). De MER leidt toekomstige managers en adviseurs op. In de opleiding mag aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid daarom niet ontbreken. De MER geeft hier o.a. vorm aan door een minor Sustainability te ontwikkelen en vanaf volgend jaar sommige vormen van vrijwilligerswerk te belonen in studiepunten. In deze nieuwsbrief is er aandacht voor maatschappelijk betrokken MER-studenten. Laat je inspireren door hun verhalen en lees hoe ze zich tijdens en naast hun studie inzetten voor vrijwilligerswerk, een bestuursfunctie of onderzoek naar corruptie. Ik wens jullie veel leesplezier! Marieke van Asseldonk

2 2 Van links naar rechts: Robbert Visser, Bas Spijker, Houssine El-Achkar, Hanan Dahou, Funda Altintas, Frank van der Marel, Ilse van Leeuwen, Ramon van Steekelenburg, Nilüfer Boduç, Denice Sijbrandij, Jasmijn van der Bent, Anouk Veldhuis, Charlotte van Vught, Tatjana van Wel. Niet op de foto: Mischa Koppens Talenten in de MER! in september 2010 zijn we in voltijd MER gestart met een HONOURminor. Dit is een onderwijsprogramma van 15 credits die tweedejaars studenten naast het reguliere bachelorprogramma volgen. Studenten die zijn toegelaten tot deze minor hebben hun P (bijna) in één keer gehaald en durven het aan om 15 credits als lint bovenop de 60 credits van het tweede jaar te stapelen. Op deze manier kunnen ze hun studie verbreden en/of versnellen. In de honourminor zitten allerlei onderdelen die niet in het reguliere MER-programma voorkomen. De vakken zijn gericht op verdieping (zowel op bedrijfskundig vlak als andere vlakken), persoonlijke ontwikkeling en toepassing van de opgedane kennis en vaardigheden als tutor. Zo is er een pittige casus bedrijfskunde, Loopbaancoaching in het werkveld, het geheel nieuwe onderdeel Opstellingen (systemisch werken en denken in het begeleiden van anderen) en doen studenten mee aan diverse masterclasses naar keuze. tutoring, waarbij studenten hun skills over kunnen geven aan andere studenten. De honourstudenten krijgen hier extra ondersteuning aangeboden vanuit docenten wiskunde en bedrijfsadministratie. We zijn gestart met een enthousiaste groep mensen en hopen dat zij een voorbeeld zullen zijn voor vele lichtingen eerstejaars die nog volgen. Het goed aanbieden, verbetering van de onderdelen en uitbreiding van de honourminor staan nu voor ons op het programma. Dit bestaat uit drie credits, dus 84 uur. Ze kunnen hier een keuze maken uit het talentontwikkelingsprogramma van de MER/De Haagse Hogeschool, of zelf een voorstel doen. Ook kunnen ze inspringen op aanbod van opdrachten uit het werkveld. Voorbeelden: twee studenten coachen nu jongeren die voor de keuze staan; ga ik nu de goede of criminele kant op, één studente zoekt alle juridische- en verzekeringszaken uit voor een net opgestart bedrijf. Dus mensen in het werkveld; grijp je kans en mail je aanbod! Om al dit talent niet verloren te laten gaan is één van de onderdelen Als laatste: Studenten mogen een vrij deel van de minor zelf invullen. Cuny de Nie

3 Colofon interview Nieuwsbrief MER December 2010 Eindredactie: Ina Gotsmann, Frank de Poorter Redactie: Astrid Beentjes, Linda Bloem, Ina Gotsmann, Mariska Guijt, Jeroen Hekking, Chantal Immink, Jaleesa Koevoet, Charina Ori, Frank de Poorter, Elodie Sauter, Caroline Walenkamp Met bijdragen van: Marieke van Asseldonk, Iris van Eeden, Mark de Jong, Suzanne Langhorst, Willem Looije, Cuny de Nie, Jeffrey Olierook, Nithin Paltan, Tim van der Sprong, Susanne Verwaijen, Wesley van der Vlies, Marco van Vliet Jeroen Hekking Chantal Immink Linda Bloem Astrid Beentjes Charina Ori Elodie Sauter Caroline Walenkamp Jaleesa Koevoet Mariska Guijt Voornaam Achternaam Relatie Leeftijd Opleiding Interesses Bij De Haagse Marianne Frantsen gehuwd de wilde haren nog niet kwijt Arbeids- & Organisatie Psychologie veel en divers, o.a. woningbouw, dansen, sporten die met water te maken hebben, vast of vloeibaar. sinds de oprichting Met wat voor activiteiten houdt u zich bezig op De Haagse Hogeschool? Primair houd ik mij bezig met het lesgeven binnen de opleiding MER in de volgende vakken: Management en Organisatie Gedrag, Onderzoeksmethoden, Personeelsbeleid, Interculturele Communicatie en Diversiteit. Daarnaast begeleid ik projecten voor externe opdrachtgevers, stages en afstudeeropdrachten. Tevens maak ik deel uit van de examencommissie van de academie. Hoelang werkt u al op De Haagse Hogeschool? Vanaf het ontstaan van De Haagse Hogeschool en daarvoor bij de HEAO J. van Zwijndregt. Wat voor functie(s) heeft u bekleed voordat u werkzaam was op De Haagse Hogeschool? HRM bij een bekende Nederlandse bank Hoe typeert u een MER-student? Voor mij bestaat DE MER-STUDENT niet. Wat ik in de praktijk meemaak, zijn grote verschillen tussen de studenten. Vooral in de mate van volwassenheid. In de range van infantiel tot volwassenheid komen alle gradaties voor.voor mij als docent is het genieten als een student laat zien dat hij/zij staat voor zijn taak. En op dat gebied maak ik fantastische momenten mee. Wat kan een MER-student betekenen in de maatschappij van tegenwoordig? Het aardige aan de MER-opleiding is dat studenten op heel diverse plaatsen in de maatschappij terecht komen. Ik hoop dat zij daar hun steentje bijdragen. Of daar een specifieke rol bij hoort, zou ik niet weten Heeft u nog tips of een boodschap die u graag aan de MER-studenten zou willen meegeven? Ik zou de studenten willen meegeven dat het studeren pas leuk wordt als je ook de nodige kennis hebt gekregen en daarmee dan ook iets kan doen, b.v. in de vorm van het oplossen van een probleem voor een opdrachtgever.op die manier ga je met een zeker elan door de opleiding. 3 Mariska Guijt

4 studie Bericht van de Klankbordgroep cohort Aan het begin van het schooljaar is er een selectiegroep door dhr. F. de Poorter benaderd met de vraag of wij mee wilden doen met de klankbordgroep. Dit houdt in dat wij een aantal malen per jaar bij elkaar komen en dat we onze mening kunnen geven over de MER-opleiding voltijd. Ook mogen wij meedenken en onze input geven over de gang van zaken binnen de opleiding. De bedoeling is dat we over verschillende zaken ongegeneerd onze mening mogen geven. Alles blijft binnen de muren en anoniem na de bijeenkomst. Alles werd bijgehouden door de kwaliteitszorgmedewerker van de academie achter een laptop, die een verslag typt per sessie. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn: Tentamens Vakkenpakket Docenten Introductiekamp Faciliteiten De eerste sessie was voor iedereen best wel spannend, omdat we niet wisten wat we moesten verwachten en met welke medestudenten we in deze klankbordgroep zaten. Nadat iedereen was gearriveerd stelde iedereen zich aan elkaar voor. Het leuke van de groep was dat er gelijk een klik was met elkaar. Het is een groep gedreven en enthousiaste studenten, die weten wat ze willen bereiken. Hierna zijn we meteen van start gegaan met de eerste opdracht. De groep werd in vijf subgroepen verdeeld en iedere groep kreeg een groot vel papier. De bedoeling was dat elke groep uit een grote stapel tijdschriften plaatjes moest knippen, die volgens ons betrekking hebben op de MER-opleiding. Toen iedereen deze plaatjes had uitgeknipt en opgeplakt moesten we verbanden leggen. Er kwamen interessante posters uit met onderwerpen zoals jezelf veilig voelen, carrière maken en geaccepteerd worden. Uiteindelijk moesten we een presentatie over de poster en de onderwerpen geven. De tweede sessie was een stuk zakelijker en minder spannend, maar wel nuttig. Tijdens deze sessie werden de evaluaties van de eerste twee blokken besproken. De volgende punten stonden centraal naast de tentamens: Slagingspercentages Uitval Docenten In deze sessie werden er weer een aantal kritische vragen op ons afgevoerd, waar we ieder voor zich onze mening konden geven. Na in het begin een beetje afgetast te hebben, kwamen de meeste leden na een tijdje wel los. Het leuke van deze sessie was dat iedere student uit de groep het over het algemeen wel met elkaar eens was. En als we het niet eens waren met elkaar, kwam er een kleine discussie, waarna we het uiteindelijk toch weer met elkaar eens waren. Deze sessie is goed verlopen. In de derde sessie kwam de rest van het jaar aan de orde. Deze is te vergelijken met de tweede sessie. Al met al zijn wij tevreden over de uitkomsten tijdens alle sessies en kijken we ernaar uit om onze groep studenten dit jaar weer te mogen vertegenwoordigen. De vriendelijke groeten namens de gehele klankbordgroep, Marco van Vliet en Jeffrey Olierook Van links naar rechts: Jeffrey Olierook, Ole Haüsler, Zehra Yama, Hayat el Khadir, Boudie Mennes, Yeliz Bozkurt, Lisa Schanzleh, Tim van der Sprong, Anouk Veldhuis, Aishlinn Schippers, Marco van Vliet, Natalia Rajewska

5 Bericht van de opleidingscommissie Beste student/docent/afgestudeerde, Laat ik mij even voorstellen. Ik ben Tim van der Sprong, tweedejaars student aan de Opleiding voor Management, Economie & Recht. Er valt een hele hoop meer te vertellen maar datgene wat het meest interessant zal zijn is het feit dat ik lid ben van de Opleidingscommissie. De opleidingscommissie is volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER): De adviescommissie die voor elke opleiding wordt ingesteld en die tot taak heeft de advisering over en de jaarlijkse beoordeling van de wijze waarop de onderwijs- en examenregeling wordt uitgevoerd, alsmede het adviseren van de academiedirecteur en de academieraad over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. Het is een nogal lange zin die men soms drie keer moet lezen om te snappen wat er staat. Wat er mee bedoeld wordt, is dat de Opleidingscommissie als taak heeft het onderwijs betreffende de opleiding in de gaten te houden. Dat slaat niet alleen op de college-uren. Zo hebben wij ook gekeken naar het computerprobleem (helaas was onze conclusie dat daar momenteel weinig aan veranderd kan worden). Met de opleidingscommissie vergader je één keer per maand. Één van de belangrijkste taken in het jaar is het behandelen van de OER. Een enorm boekwerk dat voor zowel de voltijd, de deeltijd als het hogeschoolbrede deel helemaal gelezen en behandeld wordt. Als je dan uiteindelijk de hele OER behandeld hebt, weet je een stuk meer over je rechten en plichten. Zo is er een aantal artikelen die niet bij iedereen bekend zijn. Om maar wat te noemen, er bestaat een regeling wat betreft inzage van een tentamen die handig is om te weten. Een groot voordeel van de Opleidingscommissie is dat je er met een aantal medestudenten in zit. Je bent gedurende de vergadering absoluut serieus bezig maar je gaat toch op een enorm gezellige manier met elkaar om. Daarnaast zijn er ook twee docentleden. Zij zijn ook bij iedere vergadering aanwezig, maar dat zorgt juist voor interessante informatie die jij als student vaak niet weet. Het leuke is dus dat je dus echt wat te zeggen hebt. Het management luistert dan ook graag naar de adviezen die we geven. Daarnaast krijg je ook drie studiepunten per zittingsjaar. Zo n zittingsjaar duurt van februari t/m januari (voor docenten van september t/m augustus). Je kan uiteraard ook er langer in blijven zitten. Terugkomend op wat de Opleidingscommissie in de OER betekent, spreek één van de commissieleden eens aan of stuur een mailtje naar om er meer te weten over te komen. Tim van der Sprong Succesvolle accreditatie voor MER De Haagse Hogeschool In het hoger onderwijs moet iedere opleiding periodiek laten zien dat ze voldoet aan een aantal eisen. Op de site van het NVAO, de organisatie die voor Nederland en Vlaanderen de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt, staat het als volgt verwoord: Accreditatie is het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan. Het is voor opleidingen van groot belang om geaccrediteerd te worden. Als dat namelijk niet gebeurt, verliest de opleiding de financiële ondersteuning van de overheid (de zogenaamde bekostiging) en worden de diploma s niet meer erkend. Bovendien kan een student voor een niet-geaccrediteerde opleiding geen studiefinanciering ontvangen. De belangen voor opleidingen zijn dus groot. Afgelopen jaar was MER (voltijd en deeltijd samen) aan de beurt. Om aan te tonen dat MER De Haagse Hogeschool aan de accreditatie-eisen voldoet, heeft de opleiding een management review geschreven, die de basis vormde voor een audit-dag waarop een panel externe deskundigen naar aanleiding van de management review heeft gesproken met management, coördinatoren, docenten en studenten. Inmiddels heeft onze opleiding van het NVAO een positieve beoordeling van de aanvraag voor accreditatie ontvangen. Deze accreditatie is geldig tot 31 december Dan volgt weer een nieuwe ronde. De opleiding is beoordeeld op de volgende gebieden: doelstellingen, programma, inzet personeel, voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Op de volgende deelgebieden heeft onze MER het oordeel goed ontvangen: niveau bachelor instroom afstemming vormgeving en inhoud eisen HBO studiebegeleiding evaluatie resultaten betrokkenheid medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld gerealiseerd niveau Op alle overige deelgebieden was de beoordeling voldoende. Uiteraard zijn we erg tevreden met de verleende accreditatie! Ben je benieuwd naar het hele rapport? Je kunt het downloaden op de website van het NVAO via deze link: accreditatie/id_3567_rapport HH hbo-ba Management, Economie en Recht.pdf 5 Frank de Poorter

6 interview Actief in bestuur roeivereniging Pelargos Denise Helmes en Gerrie de Vries hebben beiden een bestuursjaar gedaan voor roeivereniging Pelargos. Deze Haagse Studenten Roeivereniging bestaat sinds Denise werd in 2005 lid van Pelargos en Gerrie in Zowel Denise als Gerrie is geen lid meer van Pelargos zelf, maar wel van de oud-ledenvereniging. Op dit moment is Denise secretaris van de oud-ledenvereniging. Gerrie is secretaris van de stichting die de huisvesting beheert, Stichting Willem Snickerieme. Beiden zijn dus zijdelings actief. 6 Denise: Het leuke aan Pelargos vond ik dat het zo n jonge vereniging was. Hierdoor hielp iedereen mee met opbouwen. Iedereen was echt actief bezig in commissiewerk en met onderlinge contacten. Kortom: iedereen hielp mee om de vereniging groter te maken. Gerrie: Ik was op zoek naar een vereniging waar ik meer mensen kon leren kennen. Tijdens de open maand die de vereniging elk jaar organiseert ben ik langsgekomen en lid geworden Het bestuur van de vereniging denkt zelf na over welke mensen geschikt zijn voor het bestuurswerk. Leden worden als groepje gevraagd en binnen dat groepje wordt bepaald wie welke functie inneemt. Zo werden ook Denise en Gerrie door het bestuur benaderd of ze interesse hadden in een bestuursfunctie. Denise: In het verenigingsjaar 2006/2007 ben ik voorzitter geweest van de vereniging. Naast een voorzitter bestaat het bestuur uit een secretaris en penningmeester en volgens de statuten van Pelargos hoort daar ook nog een commissaris roeien bij. Gerrie: Ik ben in het verenigingsjaar 2007/2008 commissaris huisvesting geweest, een functie die sinds het jaar ervoor bestond. Ik heb veel te maken gehad met het realiseren van een eigen loods voor de vereniging waarin de boten worden opgeslagen en indoortrainingen plaatsvinden. Het is een lang proces geweest: vanaf 2002 was de vereniging al bezig met lobbyen bij de gemeente. Als commissaris huisvesting heb ik, samen met de projectgroep huisvesting, vooral veel gesprekken moeten voeren en veel moeten netwerken. Uiteindelijk kwam er een behoorlijke subsidie vrij. Daardoor kreeg de vereniging de mogelijkheid om de plannen voor een eigen loods te realiseren en inmiddels staat deze loods er. In het bestuurswerk gaat veel tijd zitten. Zowel Denise als Gerrie deed het bestuurswerk tijdens de studie. Gerrie: Je moet echt veel discipline hebben om het allemaal te kunnen combineren. Denise: Een bestuursfunctie is te vergelijken met een fulltime baan. Het is bijna niet mogelijk om de volledige aandacht op zowel het bestuurwerk als de Denise Helmes Start MER-opleiding 2002 (nu afgestudeerd) Lid Pelargos sinds 2005 Huidige functie Secretaris bij oud-ledenvereniging (sinds maart 2008) Huidige baan werkzaam bij Lectoraat Ondernemen en Innoveren op De Haagse Hogeschool Gerrie de Vries Start MER-opleiding 2005 (nu aan het afstuderen) Lid Pelargos sinds 2006 Huidige functie Secretaris bij beheerstichting van de huisvesting Huidige baan werkzaam bij een makelaarskantoor

7 opleiding te richten. Het zou zonde zijn om het bestuursjaar af te raffelen: dat is niet leuk voor je bestuursgenoten, maar ook niet voor jezelf. Je haalt dan zelf weinig voldoening uit je werk. Ik heb dan ook een jaar studievertraging opgelopen, maar dat was het helemaal waard! Maak kennis met het project Kennisbruggen! Kennisbruggen is een projectinitiatief van Syntens en de Kennisalliantie. Kennisbruggen stimuleert innovatie door studenten en jong professionals te verbinden met ondernemers in het MKB. Gelukkig staat de opleiding positief tegenover bestuurswerk. Gerrie: De bestuursfunctie kon ik binnen de opleiding gebruiken als invulling van een project en bij een managementtraining. Denise: De MER stimuleert studenten om actief te worden in een bestuur. Zo mocht ik mijn bestuursjaar gebruiken om mijn osb-uren te vullen. Ook biedt de Haagse Hogeschool de mogelijkheid van een bestuursbeurs aan. Verschillende vaardigheden die worden aangeleerd bij de MER komen terug bij het bestuurswerk. Gerrie: Vakken als vergaderen en bepaalde trainingen binnen de opleiding komen erg goed van pas. Vooral omdat je hiermee praktische vaardigheden opdoet. Je leert niet alleen de theorie: de oefening is ook erg belangrijk. Ook managementvaardigheden zijn erg belangrijk om leiding te kunnen geven in de vereniging. Denise: Vooral ook Human Resource Management, dingen als: hoe reageren mensen na het krijgen van een complimentje. Dat soort dingen leer je tijdens de studie, en die ga je onbewust toepassen Gerrie: Ik denk dat de financiële vakken ook erg van pas zouden kunnen bij de functie penningmeester. Denise: Bestuurswerk sluit eigenlijk heel erg goed aan op de MER-opleiding. De meeste studenten van de MER zijn er over het algemeen ook het juiste type voor: ze zijn niet op hun mondje gevallen. Wat is de aanleiding van het project Kennisbruggen? MKB-bedrijven hebben behoefte aan laagdrempelige toegang tot nieuwe kennis om te kunnen innoveren. Universiteiten en hogescholen beschikken over talent, kennis en faciliteiten die MKB-bedrijven kunnen gebruiken om te kunnen innoveren. Wat is het doel van het project Kennisbruggen? Het doel is kennis naar de markt te brengen zodat de innovatiekracht van het Zuid-Hollandse MKB wordt versterkt. Met drie toonaangevende universiteiten en een groot aantal hogescholen zit de provincie Zuid-Holland op goud. Met het project Kennisbruggen ontsluiten we het aanwezige talent van studenten en afstudeerders voor het Middenen Kleinbedrijf. Hiertoe hebben we krachten gebundeld met Syntens. Wat houdt het convenant Kennisbruggen in? Met een aantal kennisinstellingen waaronder de TU Delft, De Haagse Hogeschool, Inholland en de Hogeschool Rotterdam maken we gezamenlijk afspraken over hoe we afstudeerders kunnen inzetten om innovatievragen te helpen oplossen bij het MKB. Zo werd een student Werktuigbouwkunde van de Hogeschool Rotterdam gekoppeld aan WLT Liquid & Gas Loading Technology, een bedrijf dat apparatuur maakt voor het verladen van gevaarlijke stoffen. Terwijl de dagelijkse orders gewoon konden doorgaan, werkte de aankomend ingenieur aan het ontwerpen en testen van een personeelsvriendelijk automatisch laadstation. De betreffende student is nu alweer een paar jaar bij het bedrijf in dienst als engineer! 7 Ondanks de tijd die bestuurswerk kost, levert het ook heel veel op. Gerrie: Ik moet regelmatig vergaderen voor mijn werk en dan is het wel fijn als je dat al vaker gedaan hebt. Ik denk meer oplossingsgericht, iets dat in mijn werk goed van pas komt. Bij het solliciteren naar sommige banen kan het hebben van bestuurservaring zeker het verschil maken. Stages zijn toch niet nieuw? Klopt, Kennisbruggen is meer. Het gaat om het gericht inzetten van afstudeerders op HBO-WO- niveau ten behoeve van innovaties. Wat Kennisbruggen zo uniek maakt, is dat vooraf door een innovatieadviseur van Syntens de kennis- en/of onderzoeksvraag van de MKB er helder wordt gemaakt, dit heeft effect op de kwaliteit van de match. Denise: Ik heb nog steeds profijt van mijn voorzittersfunctie. Ik heb allerlei vaardigheden opgedaan die erg van pas komen bij mijn werk. Ik ben soepeler geworden in het omgooien van plannen, denk oplossingsgericht, heb contacten opgedaan, weet hoe ik mensen op de juiste manier moet benaderen en kan aan de juiste touwtjes trekken. Door de ervaring durf je meer en je bent, omdat je het een beetje spelenderwijs hebt kunnen leren, niet meer zo bang om fouten te maken. Je spreekt mensen sneller aan: je bent niet meer zo afwachtend. De diplomatie die bij het bestuurswerk komt kijken heeft mij ook veel gebracht. Soms moet je je ergens in mengen en soms vooral ook niet. En soms moet je ook voorzichtig omgaan met de dingen die je weet. Ook leer je heel goed netwerken, iets wat je veel voordeel kan opleveren. Ik heb veel aan de contacten die ik heb opgedaan. Ik merk op mijn werk dat contacten leggen en onderhouden soepeler gaat. Misschien ook omdat ik er zelf niet heel erg tegen opzie. Maar ook omdat je een gezicht hebt dat ergens al een keer is opgedoken. Mensen weten je dan misschien niet direct te plaatsen, maar je komt wel bekend voor. Je hebt jezelf al eens laten zien. Geschreven door: Linda Bloem Wat zijn nog meer voordelen van het project Kennisbruggen? De grote diversiteit aan goede afstudeeropdrachten in het MKB en de versterkte binding tussen onderwijsinstellingen met MKB-ondernemers in de belangrijkste economische sectoren in Zuid-Holland zoals Transport & Logistiek, Water & Deltatechnologie, Greenports, Health & Life Science. Weet jij waar de meeste innovaties plaatsvinden? In het MKB! Wil jij een uitdaging en echt laten zien wat je waard bent? Kijk op de website Kennisbruggen.nl. Daar vind je opdrachten waar je energie van krijgt. Omdat je een innovatief idee zelf kunt vormgeven en het resultaat direct terugziet. Kijk voor opdrachten van Middenen Kleinbedrijven op Kennisbruggen.nl Willem Looije Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese Commissie

8 Internationaal actief en maatschappelijk betrokken: Iris van Eeden In 1998 ben ik begonnen aan de MER-opleiding aan De Haagse Hogeschool. Ik was geïnteresseerd in economie en recht, en de MER beloofde een goede combinatie van praktische zakelijke kennis en genoeg diversiteit om vier jaar aan de slag te kunnen. Ik herinner mij veel groepjeswerk en veel verschillende opdrachten gericht op het bedrijfsleven. Al snel kwam ik erachter dat de MER niet helemaal mijn studie was. Ik besloot om de MER af te maken en een interessante stage en afstudeeropdracht te doen, en daarna wellicht verder te studeren in de richting die mij meer aansprak. Ik deed mijn stage bij de Nationale Recherche Informatie (NRI) voor het tv-programma Opsporing Verzocht en vervolgens deed ik mijn afstudeeropdracht bij het Meldpunt Fraude. 8 Ik vervolgde mijn studie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam in Cultuur Organisatie en Management. Ik leerde over andere culturen en over management op corporate level. Ik had een part time baan overgehouden bij de NRI en reisde naar Madrid voor een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en Spaanse politie. Een erg interessante, maar drukke tijd omdat studeren aan de universiteit veel meer tijd vergde. Ik raakte geïnteresseerd in internationale politiek door mijn werk in Spanje waar ik ondersteund werd door de Nederlandse Ambassade. Ik besloot een uitwisselingssemester te doen in Spanje aan de politieke faculteit. Mijn tijd in Spanje was geweldig! Naast het leren van een nieuwe taal leerde ik veel van de mensen die ik ontmoette en mijn nieuwe leefomgeving. Ik besloot dat ik in het buitenland wilde gaan werken. Na terugkomst in Nederland organiseerde ik samen met een andere studente van de VU een afstudeeronderzoek in Indonesië voor de Radio Nederland Wereld Omroep. Met een groep van zeven studenten deden we in verschillende delen van Indonesië onderzoek naar radiostations. Radio is een krachtig (politiek) medium in Indonesië. Werken in een ontwikkelingsland geeft je veel perspectief en inzicht in de wereld. Na mijn afstuderen had ik functies bij de Nederlandse overheid in Nederland en Duitsland. Na veel mailtjes en sollicitatiebrieven kreeg ik de kans om een traineeship te doen bij de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Na 4 jaar eindelijk terug naar Indonesië! Gedurende een half jaar werkte ik op de Politieke Afdeling op het gebied van anticorruptie. Heel spannend en interessant werk. Indonesië staat bekend als een van de meest corrupte landen in de wereld. Gedurende mijn functie op de ambassade werkte ik samen met de Anti-Corruptie Commissie in Indonesië. Er was een machtspel tussen de politie en de commissie gaande, en de ene na de andere voorzitter werd opgepakt en in de gevangenis gezet. Er waren bijna dagelijks anticorruptiedemonstraties in de stad, kortom avontuur en uitdaging genoeg. Na beëindiging van mijn contract werkte ik als consultant voor de International Labour Organization (ILO) op het gebied van jongereneducatie ter voorkoming van kinderarbeid. Ik was 1 jaar in Jakarta en het leek wel of ik vijf jaar aan werkervaring opdeed. Ik ging naar Nederland voor een korte vakantie om familie en vrienden weer te zien. Terug in Jakarta bleek dat ik was aangenomen voor een PhD-programma in Singapore. Ik had ruim een half jaar daarvoor een sollicitatie geschreven en een GRE-test gedaan. Ik was geselecteerd en moest binnen 1 week in Singapore beginnen! Met het voor mij goede nieuws - en voor mijn baas slecht nieuws - ging ik de volgende dag naar mijn werk. Mijn baas bij ILO, een Nederlander ove-

9 9 rigens, nam het gelukkig goed op en liet mij gaan als ik mijn project afmaakte. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een week was mijn appartement in Jakarta leeg en mijn visum ingeleverd. Ik verhuisde naar Singapore. Heel vreemd om na vijf jaar weer in de schoolbanken te zitten. Sinds augustus ben ik PhD Candidate aan de S. Rajaratnam School of International Studies aan de Nanyang Technological University in Singapore. Mijn onderzoek richt zich op human security na natuurrampen in Indonesië en Maleisië waarbij donorgeld wordt ingezet om het leven van de getroffenen te verbeteren. Een onderzoek waarbij ik veel van mijn kennis uit voorgaande functies kan gebruiken. Ik ben erg blij dat ik voorlopig in Zuidoost Azië mag blijven werken en onderzoek mag doen. Ik leer elke dag en ontmoet inspirerende mensen, een ervaring die ik nooit in Nederland op had kunnen doen. Tips die ik naar aanleiding van mijn ervaring kan geven zijn: ga als het lukt voor een tijd naar het buitenland. Je leert anders tegen dingen als pensioen, verzekering en ontslag aan te kijken. Wees niet te kritisch in wat je wilt doen. Dingen lijken vaak anders dan ze zijn in de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld een vertaalopdracht gedaan tussen twee banen in. Het lijkt niet erg interessant, maar ik heb er een goed netwerk aan overgehouden. Netwerken is heel belangrijk, al dan niet cruciaal, als je in het buitenland iets wilt doen. Regels zijn vaak niet strikt en duidelijk zoals in Nederland. Het is goed om met mensen van gedachten te wisselen en om advies en hulp te vragen. Iris van Eeden Afgestudeerd aan de MER in juni 2002

10 werk Ieder persoon is uniek en dat maakt het werk zo interessant 10 Het is belangrijk dat je een persoon niet onmiddellijk beoordeelt. Pas als je in gesprek gaat met je klant en geheel open staat voor die persoon, kun je daadwerkelijk iemand aan een nieuwe baan helpen. Aldus Hajar Haidour (24), afgestudeerd MER-studente en sinds maart 2010 werkzaam als werkcoach bij het UWV. Een baan met veel diversiteit, en daardoor erg uitdagend. Steeds meer mensen aan het werk, dat is de missie van het UWV. Sinds de fusie van verschillende instanties in 2002 doet het hieruit ontstane UWV er alles aan om mensen zonder werk aan een nieuwe baan te helpen. Hiermee is deze overheidsinstelling onmisbaar in een maatschappij als Nederland, en ook de werknemers van het UWV spelen een belangrijke rol. Hajar: Sommige klanten zijn op een vervelende manier vertrokken bij hun vorige werkgever en zitten mede daardoor niet lekker in hun vel bij het zoeken naar een nieuwe baan. Op zo n moment is het belangrijk om open te staan voor deze mensen en hun het zelfvertrouwen te geven om er weer tegenaan te gaan. Geïnteresseerd zijn in mensen en een neus hebben voor kansen -ofwel denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden- zijn hierbij onmisbare kwaliteiten. Het is ook juist dit contact met klanten dat Hajar heeft doen besluiten te solliciteren voor een functie als werkcoach bij het UWV. Van maart 2009 tot juni 2009 studeerde ze af bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, waar ze een onderzoek deed naar de juridische mogelijkheden van deze organisatie op het gebied van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens Na het succesvol afronden van haar scriptie besloot ze op zoek te gaan naar een baan waar ze haar opgedane juridische kennis kon inzetten. Hajar: Ik kwam terecht bij het UWV, waar ik in eerste instantie ging voor de functie Beslisser uitkeren voor de afdeling Werkloosheidswet (WW). Nadat ik een gesprek had gehad met een manager van een andere afdeling klikte het echter zo goed, dat hij mij graag bij zijn team wilde voegen. Zo ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij de afdeling Claim WIA bij het UWV in Rijswijk. Van juli 2009 tot maart 2010 werkte Hajar met plezier op deze afdeling. Toch miste ze uitdaging in haar werk, vooral omdat ze niet direct met klanten in contact stond. Een collega vertelde haar over de functie van werkcoach en Hajar waagde het erop. Al direct de eerste sollicitatie was het raak: ze werd aangenomen en sinds maart 2010 is ze officieel werkcoach van het UWV WERKbedrijf in Zoetermeer. Het doel van de functie is het op klantgerichte wijze uitvoeren van het gehele bemiddelingsproces met als resultaat een snelle en efficiënte match van vraag en aanbod. Hajar: Het komt erop neer dat de klant zelfstandig op zoek gaat naar een geschikte baan, waarbij ik hem of haar ondersteun. Om dit voor elkaar te krijgen breng ik allereerst de persoonlijke situatie van de klant in beeld. Vervolgens begeleid ik hem of haar naar nieuw werk en zie ik erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Een gemiddelde werkdag bestaat dan ook voornamelijk uit persoonlijk contact met mijn klanten. Het werken als werkcoach is echter een stuk breder dan het op eerste gezicht lijkt. Het is volgens Hajar belangrijk dat een medewerker van het UWV WERKbedrijf om kan gaan met de individuele wensen en verwachtingen van de klant enerzijds en de doelstellingen van het UWV anderzijds. Zo moet in een beperkte tijd per klant een zo goed mogelijk resultaat bereikt worden, en moet daarnaast rekening gehouden worden met bepaalde wet- en regelgeving. Om hiermee om te kunnen gaan moeten werknemers helder met klanten kunnen communiceren en resultaatgericht kunnen handelen, en ook enige juridische kennis is noodzakelijk. Hajar: Wat mijn werk zo leuk maakt? De grote diversiteit aan klanten en taken vraagt snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden, gedragsstijlen en rollen. Ieder persoon is uniek en dat maakt het werk zo interessant. Ook het feit dat je mensen kunt adviseren en ondersteunen geeft een goed gevoel. Caroline Walenkamp

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER

Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER Inleiding 1. Wat is excellentie/honours? 2. Hoe vult BKM excellentie in (incl. geschiedenis)? 3. Het toekomstige onderwijskader m.b.t. excellentie 4. Ervaringen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag!

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen zie jij het al helemaal voor je? Droom jij van je eigen bedrijf? Of heeft je moeder een bedrijf en wil je dat graag overnemen? Misschien

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

SarCoSan Bezoekadres

SarCoSan Bezoekadres andidaten Je bent net afgestudeerd, op zoek naar ander werk, werkloos of je hebt een uitkering. Misschien ben je toe aan een nieuwe uitdaging, of je wilt ondernemer worden. Ontmoet dan nu je nieuwe werkgever.

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Rapportage brainstorm

Rapportage brainstorm Rapportage brainstorm ALGEMENE INFORMATIE Datum: 16 oktober 2013 Locatie: AOC Oost, Almelo Deelnemers: Jongeren tussen 13-20 jaar van (V)MBO, HAVO, VWO en HBO en ondernemers in de Agri&Food sector Centrale

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Sollicitatie hints & tips

Sollicitatie hints & tips Sollicitatie hints & tips Sollicitatietips Solliciteren is een vak apart. Schiet je met hagel of schiet je gericht op een voor jou passende vacature. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om gericht

Nadere informatie

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject Jeroen Groenewoud Het rolmodellenproject Inhoud presentatie Aanleiding project Theoretische achtergrond Inhoud rolmodellenproject Ervaringen en uitkomsten onderzoek Werving rolmodellen en randvoorwaarden

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde 22 Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Arbeidsverzuim door stress, werknemers die soms voor langere tijd uitvallen: een teken dat mensen veel, soms wel te

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Hoedje van Papier in de Wijk - Kindermagazine HVT Nieuws - Editie 1 - Juni 2009 Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Van de redactie

Nadere informatie

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! Grijp de Buitenkans: een zwarte zwaan www.grijpdebuitenkans.nl Ondernemend onderwijs? Ondernemend onderwijs is NIET

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Wat is Integrand?... 4 Missie en visie... 4 Core business... 4 Structuur van Integrand...

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder

Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder Studie of stage in het buitenland? wilweg.nl Studie of stage in het buitenland? Wil jij je horizon verbreden? Een onvergetelijke tijd beleven? Vrienden hebben

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie