Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven."

Transcriptie

1 M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep p.4 Maak kennis met het project Kennisbruggen! p.8 p.11 Internationaal actief en maatschappelijk betrokken Je inzetten in een studentenvereniging: Loont het? p.16 Stage lopen in Miami p.12 Leven na de MER in Ecuador p.20 Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een actueel thema. Zaken als de kredietcrisis, de multiculturele samenleving en milieuvraagstukken dwingen de maatschappij kritisch na te denken over hoe om te gaan met mens en milieu. Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens PwC ( 2009) speelt Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een steeds groter wordende rol binnen organisaties. Zo heeft driekwart van de Nederlandse bedrijven geen plannen om duurzame investeringen te schrappen als gevolg van de financiële crisis en heeft twintig procent besloten om nog duurzamer te ondernemen. Ook consumenten gaan steeds hogere eisen stellen op het gebied van MVO (EIM, 2009). De MER leidt toekomstige managers en adviseurs op. In de opleiding mag aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid daarom niet ontbreken. De MER geeft hier o.a. vorm aan door een minor Sustainability te ontwikkelen en vanaf volgend jaar sommige vormen van vrijwilligerswerk te belonen in studiepunten. In deze nieuwsbrief is er aandacht voor maatschappelijk betrokken MER-studenten. Laat je inspireren door hun verhalen en lees hoe ze zich tijdens en naast hun studie inzetten voor vrijwilligerswerk, een bestuursfunctie of onderzoek naar corruptie. Ik wens jullie veel leesplezier! Marieke van Asseldonk

2 2 Van links naar rechts: Robbert Visser, Bas Spijker, Houssine El-Achkar, Hanan Dahou, Funda Altintas, Frank van der Marel, Ilse van Leeuwen, Ramon van Steekelenburg, Nilüfer Boduç, Denice Sijbrandij, Jasmijn van der Bent, Anouk Veldhuis, Charlotte van Vught, Tatjana van Wel. Niet op de foto: Mischa Koppens Talenten in de MER! in september 2010 zijn we in voltijd MER gestart met een HONOURminor. Dit is een onderwijsprogramma van 15 credits die tweedejaars studenten naast het reguliere bachelorprogramma volgen. Studenten die zijn toegelaten tot deze minor hebben hun P (bijna) in één keer gehaald en durven het aan om 15 credits als lint bovenop de 60 credits van het tweede jaar te stapelen. Op deze manier kunnen ze hun studie verbreden en/of versnellen. In de honourminor zitten allerlei onderdelen die niet in het reguliere MER-programma voorkomen. De vakken zijn gericht op verdieping (zowel op bedrijfskundig vlak als andere vlakken), persoonlijke ontwikkeling en toepassing van de opgedane kennis en vaardigheden als tutor. Zo is er een pittige casus bedrijfskunde, Loopbaancoaching in het werkveld, het geheel nieuwe onderdeel Opstellingen (systemisch werken en denken in het begeleiden van anderen) en doen studenten mee aan diverse masterclasses naar keuze. tutoring, waarbij studenten hun skills over kunnen geven aan andere studenten. De honourstudenten krijgen hier extra ondersteuning aangeboden vanuit docenten wiskunde en bedrijfsadministratie. We zijn gestart met een enthousiaste groep mensen en hopen dat zij een voorbeeld zullen zijn voor vele lichtingen eerstejaars die nog volgen. Het goed aanbieden, verbetering van de onderdelen en uitbreiding van de honourminor staan nu voor ons op het programma. Dit bestaat uit drie credits, dus 84 uur. Ze kunnen hier een keuze maken uit het talentontwikkelingsprogramma van de MER/De Haagse Hogeschool, of zelf een voorstel doen. Ook kunnen ze inspringen op aanbod van opdrachten uit het werkveld. Voorbeelden: twee studenten coachen nu jongeren die voor de keuze staan; ga ik nu de goede of criminele kant op, één studente zoekt alle juridische- en verzekeringszaken uit voor een net opgestart bedrijf. Dus mensen in het werkveld; grijp je kans en mail je aanbod! Om al dit talent niet verloren te laten gaan is één van de onderdelen Als laatste: Studenten mogen een vrij deel van de minor zelf invullen. Cuny de Nie

3 Colofon interview Nieuwsbrief MER December 2010 Eindredactie: Ina Gotsmann, Frank de Poorter Redactie: Astrid Beentjes, Linda Bloem, Ina Gotsmann, Mariska Guijt, Jeroen Hekking, Chantal Immink, Jaleesa Koevoet, Charina Ori, Frank de Poorter, Elodie Sauter, Caroline Walenkamp Met bijdragen van: Marieke van Asseldonk, Iris van Eeden, Mark de Jong, Suzanne Langhorst, Willem Looije, Cuny de Nie, Jeffrey Olierook, Nithin Paltan, Tim van der Sprong, Susanne Verwaijen, Wesley van der Vlies, Marco van Vliet Jeroen Hekking Chantal Immink Linda Bloem Astrid Beentjes Charina Ori Elodie Sauter Caroline Walenkamp Jaleesa Koevoet Mariska Guijt Voornaam Achternaam Relatie Leeftijd Opleiding Interesses Bij De Haagse Marianne Frantsen gehuwd de wilde haren nog niet kwijt Arbeids- & Organisatie Psychologie veel en divers, o.a. woningbouw, dansen, sporten die met water te maken hebben, vast of vloeibaar. sinds de oprichting Met wat voor activiteiten houdt u zich bezig op De Haagse Hogeschool? Primair houd ik mij bezig met het lesgeven binnen de opleiding MER in de volgende vakken: Management en Organisatie Gedrag, Onderzoeksmethoden, Personeelsbeleid, Interculturele Communicatie en Diversiteit. Daarnaast begeleid ik projecten voor externe opdrachtgevers, stages en afstudeeropdrachten. Tevens maak ik deel uit van de examencommissie van de academie. Hoelang werkt u al op De Haagse Hogeschool? Vanaf het ontstaan van De Haagse Hogeschool en daarvoor bij de HEAO J. van Zwijndregt. Wat voor functie(s) heeft u bekleed voordat u werkzaam was op De Haagse Hogeschool? HRM bij een bekende Nederlandse bank Hoe typeert u een MER-student? Voor mij bestaat DE MER-STUDENT niet. Wat ik in de praktijk meemaak, zijn grote verschillen tussen de studenten. Vooral in de mate van volwassenheid. In de range van infantiel tot volwassenheid komen alle gradaties voor.voor mij als docent is het genieten als een student laat zien dat hij/zij staat voor zijn taak. En op dat gebied maak ik fantastische momenten mee. Wat kan een MER-student betekenen in de maatschappij van tegenwoordig? Het aardige aan de MER-opleiding is dat studenten op heel diverse plaatsen in de maatschappij terecht komen. Ik hoop dat zij daar hun steentje bijdragen. Of daar een specifieke rol bij hoort, zou ik niet weten Heeft u nog tips of een boodschap die u graag aan de MER-studenten zou willen meegeven? Ik zou de studenten willen meegeven dat het studeren pas leuk wordt als je ook de nodige kennis hebt gekregen en daarmee dan ook iets kan doen, b.v. in de vorm van het oplossen van een probleem voor een opdrachtgever.op die manier ga je met een zeker elan door de opleiding. 3 Mariska Guijt

4 studie Bericht van de Klankbordgroep cohort Aan het begin van het schooljaar is er een selectiegroep door dhr. F. de Poorter benaderd met de vraag of wij mee wilden doen met de klankbordgroep. Dit houdt in dat wij een aantal malen per jaar bij elkaar komen en dat we onze mening kunnen geven over de MER-opleiding voltijd. Ook mogen wij meedenken en onze input geven over de gang van zaken binnen de opleiding. De bedoeling is dat we over verschillende zaken ongegeneerd onze mening mogen geven. Alles blijft binnen de muren en anoniem na de bijeenkomst. Alles werd bijgehouden door de kwaliteitszorgmedewerker van de academie achter een laptop, die een verslag typt per sessie. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn: Tentamens Vakkenpakket Docenten Introductiekamp Faciliteiten De eerste sessie was voor iedereen best wel spannend, omdat we niet wisten wat we moesten verwachten en met welke medestudenten we in deze klankbordgroep zaten. Nadat iedereen was gearriveerd stelde iedereen zich aan elkaar voor. Het leuke van de groep was dat er gelijk een klik was met elkaar. Het is een groep gedreven en enthousiaste studenten, die weten wat ze willen bereiken. Hierna zijn we meteen van start gegaan met de eerste opdracht. De groep werd in vijf subgroepen verdeeld en iedere groep kreeg een groot vel papier. De bedoeling was dat elke groep uit een grote stapel tijdschriften plaatjes moest knippen, die volgens ons betrekking hebben op de MER-opleiding. Toen iedereen deze plaatjes had uitgeknipt en opgeplakt moesten we verbanden leggen. Er kwamen interessante posters uit met onderwerpen zoals jezelf veilig voelen, carrière maken en geaccepteerd worden. Uiteindelijk moesten we een presentatie over de poster en de onderwerpen geven. De tweede sessie was een stuk zakelijker en minder spannend, maar wel nuttig. Tijdens deze sessie werden de evaluaties van de eerste twee blokken besproken. De volgende punten stonden centraal naast de tentamens: Slagingspercentages Uitval Docenten In deze sessie werden er weer een aantal kritische vragen op ons afgevoerd, waar we ieder voor zich onze mening konden geven. Na in het begin een beetje afgetast te hebben, kwamen de meeste leden na een tijdje wel los. Het leuke van deze sessie was dat iedere student uit de groep het over het algemeen wel met elkaar eens was. En als we het niet eens waren met elkaar, kwam er een kleine discussie, waarna we het uiteindelijk toch weer met elkaar eens waren. Deze sessie is goed verlopen. In de derde sessie kwam de rest van het jaar aan de orde. Deze is te vergelijken met de tweede sessie. Al met al zijn wij tevreden over de uitkomsten tijdens alle sessies en kijken we ernaar uit om onze groep studenten dit jaar weer te mogen vertegenwoordigen. De vriendelijke groeten namens de gehele klankbordgroep, Marco van Vliet en Jeffrey Olierook Van links naar rechts: Jeffrey Olierook, Ole Haüsler, Zehra Yama, Hayat el Khadir, Boudie Mennes, Yeliz Bozkurt, Lisa Schanzleh, Tim van der Sprong, Anouk Veldhuis, Aishlinn Schippers, Marco van Vliet, Natalia Rajewska

5 Bericht van de opleidingscommissie Beste student/docent/afgestudeerde, Laat ik mij even voorstellen. Ik ben Tim van der Sprong, tweedejaars student aan de Opleiding voor Management, Economie & Recht. Er valt een hele hoop meer te vertellen maar datgene wat het meest interessant zal zijn is het feit dat ik lid ben van de Opleidingscommissie. De opleidingscommissie is volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER): De adviescommissie die voor elke opleiding wordt ingesteld en die tot taak heeft de advisering over en de jaarlijkse beoordeling van de wijze waarop de onderwijs- en examenregeling wordt uitgevoerd, alsmede het adviseren van de academiedirecteur en de academieraad over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. Het is een nogal lange zin die men soms drie keer moet lezen om te snappen wat er staat. Wat er mee bedoeld wordt, is dat de Opleidingscommissie als taak heeft het onderwijs betreffende de opleiding in de gaten te houden. Dat slaat niet alleen op de college-uren. Zo hebben wij ook gekeken naar het computerprobleem (helaas was onze conclusie dat daar momenteel weinig aan veranderd kan worden). Met de opleidingscommissie vergader je één keer per maand. Één van de belangrijkste taken in het jaar is het behandelen van de OER. Een enorm boekwerk dat voor zowel de voltijd, de deeltijd als het hogeschoolbrede deel helemaal gelezen en behandeld wordt. Als je dan uiteindelijk de hele OER behandeld hebt, weet je een stuk meer over je rechten en plichten. Zo is er een aantal artikelen die niet bij iedereen bekend zijn. Om maar wat te noemen, er bestaat een regeling wat betreft inzage van een tentamen die handig is om te weten. Een groot voordeel van de Opleidingscommissie is dat je er met een aantal medestudenten in zit. Je bent gedurende de vergadering absoluut serieus bezig maar je gaat toch op een enorm gezellige manier met elkaar om. Daarnaast zijn er ook twee docentleden. Zij zijn ook bij iedere vergadering aanwezig, maar dat zorgt juist voor interessante informatie die jij als student vaak niet weet. Het leuke is dus dat je dus echt wat te zeggen hebt. Het management luistert dan ook graag naar de adviezen die we geven. Daarnaast krijg je ook drie studiepunten per zittingsjaar. Zo n zittingsjaar duurt van februari t/m januari (voor docenten van september t/m augustus). Je kan uiteraard ook er langer in blijven zitten. Terugkomend op wat de Opleidingscommissie in de OER betekent, spreek één van de commissieleden eens aan of stuur een mailtje naar om er meer te weten over te komen. Tim van der Sprong Succesvolle accreditatie voor MER De Haagse Hogeschool In het hoger onderwijs moet iedere opleiding periodiek laten zien dat ze voldoet aan een aantal eisen. Op de site van het NVAO, de organisatie die voor Nederland en Vlaanderen de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt, staat het als volgt verwoord: Accreditatie is het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan. Het is voor opleidingen van groot belang om geaccrediteerd te worden. Als dat namelijk niet gebeurt, verliest de opleiding de financiële ondersteuning van de overheid (de zogenaamde bekostiging) en worden de diploma s niet meer erkend. Bovendien kan een student voor een niet-geaccrediteerde opleiding geen studiefinanciering ontvangen. De belangen voor opleidingen zijn dus groot. Afgelopen jaar was MER (voltijd en deeltijd samen) aan de beurt. Om aan te tonen dat MER De Haagse Hogeschool aan de accreditatie-eisen voldoet, heeft de opleiding een management review geschreven, die de basis vormde voor een audit-dag waarop een panel externe deskundigen naar aanleiding van de management review heeft gesproken met management, coördinatoren, docenten en studenten. Inmiddels heeft onze opleiding van het NVAO een positieve beoordeling van de aanvraag voor accreditatie ontvangen. Deze accreditatie is geldig tot 31 december Dan volgt weer een nieuwe ronde. De opleiding is beoordeeld op de volgende gebieden: doelstellingen, programma, inzet personeel, voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Op de volgende deelgebieden heeft onze MER het oordeel goed ontvangen: niveau bachelor instroom afstemming vormgeving en inhoud eisen HBO studiebegeleiding evaluatie resultaten betrokkenheid medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld gerealiseerd niveau Op alle overige deelgebieden was de beoordeling voldoende. Uiteraard zijn we erg tevreden met de verleende accreditatie! Ben je benieuwd naar het hele rapport? Je kunt het downloaden op de website van het NVAO via deze link: accreditatie/id_3567_rapport HH hbo-ba Management, Economie en Recht.pdf 5 Frank de Poorter

6 interview Actief in bestuur roeivereniging Pelargos Denise Helmes en Gerrie de Vries hebben beiden een bestuursjaar gedaan voor roeivereniging Pelargos. Deze Haagse Studenten Roeivereniging bestaat sinds Denise werd in 2005 lid van Pelargos en Gerrie in Zowel Denise als Gerrie is geen lid meer van Pelargos zelf, maar wel van de oud-ledenvereniging. Op dit moment is Denise secretaris van de oud-ledenvereniging. Gerrie is secretaris van de stichting die de huisvesting beheert, Stichting Willem Snickerieme. Beiden zijn dus zijdelings actief. 6 Denise: Het leuke aan Pelargos vond ik dat het zo n jonge vereniging was. Hierdoor hielp iedereen mee met opbouwen. Iedereen was echt actief bezig in commissiewerk en met onderlinge contacten. Kortom: iedereen hielp mee om de vereniging groter te maken. Gerrie: Ik was op zoek naar een vereniging waar ik meer mensen kon leren kennen. Tijdens de open maand die de vereniging elk jaar organiseert ben ik langsgekomen en lid geworden Het bestuur van de vereniging denkt zelf na over welke mensen geschikt zijn voor het bestuurswerk. Leden worden als groepje gevraagd en binnen dat groepje wordt bepaald wie welke functie inneemt. Zo werden ook Denise en Gerrie door het bestuur benaderd of ze interesse hadden in een bestuursfunctie. Denise: In het verenigingsjaar 2006/2007 ben ik voorzitter geweest van de vereniging. Naast een voorzitter bestaat het bestuur uit een secretaris en penningmeester en volgens de statuten van Pelargos hoort daar ook nog een commissaris roeien bij. Gerrie: Ik ben in het verenigingsjaar 2007/2008 commissaris huisvesting geweest, een functie die sinds het jaar ervoor bestond. Ik heb veel te maken gehad met het realiseren van een eigen loods voor de vereniging waarin de boten worden opgeslagen en indoortrainingen plaatsvinden. Het is een lang proces geweest: vanaf 2002 was de vereniging al bezig met lobbyen bij de gemeente. Als commissaris huisvesting heb ik, samen met de projectgroep huisvesting, vooral veel gesprekken moeten voeren en veel moeten netwerken. Uiteindelijk kwam er een behoorlijke subsidie vrij. Daardoor kreeg de vereniging de mogelijkheid om de plannen voor een eigen loods te realiseren en inmiddels staat deze loods er. In het bestuurswerk gaat veel tijd zitten. Zowel Denise als Gerrie deed het bestuurswerk tijdens de studie. Gerrie: Je moet echt veel discipline hebben om het allemaal te kunnen combineren. Denise: Een bestuursfunctie is te vergelijken met een fulltime baan. Het is bijna niet mogelijk om de volledige aandacht op zowel het bestuurwerk als de Denise Helmes Start MER-opleiding 2002 (nu afgestudeerd) Lid Pelargos sinds 2005 Huidige functie Secretaris bij oud-ledenvereniging (sinds maart 2008) Huidige baan werkzaam bij Lectoraat Ondernemen en Innoveren op De Haagse Hogeschool Gerrie de Vries Start MER-opleiding 2005 (nu aan het afstuderen) Lid Pelargos sinds 2006 Huidige functie Secretaris bij beheerstichting van de huisvesting Huidige baan werkzaam bij een makelaarskantoor

7 opleiding te richten. Het zou zonde zijn om het bestuursjaar af te raffelen: dat is niet leuk voor je bestuursgenoten, maar ook niet voor jezelf. Je haalt dan zelf weinig voldoening uit je werk. Ik heb dan ook een jaar studievertraging opgelopen, maar dat was het helemaal waard! Maak kennis met het project Kennisbruggen! Kennisbruggen is een projectinitiatief van Syntens en de Kennisalliantie. Kennisbruggen stimuleert innovatie door studenten en jong professionals te verbinden met ondernemers in het MKB. Gelukkig staat de opleiding positief tegenover bestuurswerk. Gerrie: De bestuursfunctie kon ik binnen de opleiding gebruiken als invulling van een project en bij een managementtraining. Denise: De MER stimuleert studenten om actief te worden in een bestuur. Zo mocht ik mijn bestuursjaar gebruiken om mijn osb-uren te vullen. Ook biedt de Haagse Hogeschool de mogelijkheid van een bestuursbeurs aan. Verschillende vaardigheden die worden aangeleerd bij de MER komen terug bij het bestuurswerk. Gerrie: Vakken als vergaderen en bepaalde trainingen binnen de opleiding komen erg goed van pas. Vooral omdat je hiermee praktische vaardigheden opdoet. Je leert niet alleen de theorie: de oefening is ook erg belangrijk. Ook managementvaardigheden zijn erg belangrijk om leiding te kunnen geven in de vereniging. Denise: Vooral ook Human Resource Management, dingen als: hoe reageren mensen na het krijgen van een complimentje. Dat soort dingen leer je tijdens de studie, en die ga je onbewust toepassen Gerrie: Ik denk dat de financiële vakken ook erg van pas zouden kunnen bij de functie penningmeester. Denise: Bestuurswerk sluit eigenlijk heel erg goed aan op de MER-opleiding. De meeste studenten van de MER zijn er over het algemeen ook het juiste type voor: ze zijn niet op hun mondje gevallen. Wat is de aanleiding van het project Kennisbruggen? MKB-bedrijven hebben behoefte aan laagdrempelige toegang tot nieuwe kennis om te kunnen innoveren. Universiteiten en hogescholen beschikken over talent, kennis en faciliteiten die MKB-bedrijven kunnen gebruiken om te kunnen innoveren. Wat is het doel van het project Kennisbruggen? Het doel is kennis naar de markt te brengen zodat de innovatiekracht van het Zuid-Hollandse MKB wordt versterkt. Met drie toonaangevende universiteiten en een groot aantal hogescholen zit de provincie Zuid-Holland op goud. Met het project Kennisbruggen ontsluiten we het aanwezige talent van studenten en afstudeerders voor het Middenen Kleinbedrijf. Hiertoe hebben we krachten gebundeld met Syntens. Wat houdt het convenant Kennisbruggen in? Met een aantal kennisinstellingen waaronder de TU Delft, De Haagse Hogeschool, Inholland en de Hogeschool Rotterdam maken we gezamenlijk afspraken over hoe we afstudeerders kunnen inzetten om innovatievragen te helpen oplossen bij het MKB. Zo werd een student Werktuigbouwkunde van de Hogeschool Rotterdam gekoppeld aan WLT Liquid & Gas Loading Technology, een bedrijf dat apparatuur maakt voor het verladen van gevaarlijke stoffen. Terwijl de dagelijkse orders gewoon konden doorgaan, werkte de aankomend ingenieur aan het ontwerpen en testen van een personeelsvriendelijk automatisch laadstation. De betreffende student is nu alweer een paar jaar bij het bedrijf in dienst als engineer! 7 Ondanks de tijd die bestuurswerk kost, levert het ook heel veel op. Gerrie: Ik moet regelmatig vergaderen voor mijn werk en dan is het wel fijn als je dat al vaker gedaan hebt. Ik denk meer oplossingsgericht, iets dat in mijn werk goed van pas komt. Bij het solliciteren naar sommige banen kan het hebben van bestuurservaring zeker het verschil maken. Stages zijn toch niet nieuw? Klopt, Kennisbruggen is meer. Het gaat om het gericht inzetten van afstudeerders op HBO-WO- niveau ten behoeve van innovaties. Wat Kennisbruggen zo uniek maakt, is dat vooraf door een innovatieadviseur van Syntens de kennis- en/of onderzoeksvraag van de MKB er helder wordt gemaakt, dit heeft effect op de kwaliteit van de match. Denise: Ik heb nog steeds profijt van mijn voorzittersfunctie. Ik heb allerlei vaardigheden opgedaan die erg van pas komen bij mijn werk. Ik ben soepeler geworden in het omgooien van plannen, denk oplossingsgericht, heb contacten opgedaan, weet hoe ik mensen op de juiste manier moet benaderen en kan aan de juiste touwtjes trekken. Door de ervaring durf je meer en je bent, omdat je het een beetje spelenderwijs hebt kunnen leren, niet meer zo bang om fouten te maken. Je spreekt mensen sneller aan: je bent niet meer zo afwachtend. De diplomatie die bij het bestuurswerk komt kijken heeft mij ook veel gebracht. Soms moet je je ergens in mengen en soms vooral ook niet. En soms moet je ook voorzichtig omgaan met de dingen die je weet. Ook leer je heel goed netwerken, iets wat je veel voordeel kan opleveren. Ik heb veel aan de contacten die ik heb opgedaan. Ik merk op mijn werk dat contacten leggen en onderhouden soepeler gaat. Misschien ook omdat ik er zelf niet heel erg tegen opzie. Maar ook omdat je een gezicht hebt dat ergens al een keer is opgedoken. Mensen weten je dan misschien niet direct te plaatsen, maar je komt wel bekend voor. Je hebt jezelf al eens laten zien. Geschreven door: Linda Bloem Wat zijn nog meer voordelen van het project Kennisbruggen? De grote diversiteit aan goede afstudeeropdrachten in het MKB en de versterkte binding tussen onderwijsinstellingen met MKB-ondernemers in de belangrijkste economische sectoren in Zuid-Holland zoals Transport & Logistiek, Water & Deltatechnologie, Greenports, Health & Life Science. Weet jij waar de meeste innovaties plaatsvinden? In het MKB! Wil jij een uitdaging en echt laten zien wat je waard bent? Kijk op de website Kennisbruggen.nl. Daar vind je opdrachten waar je energie van krijgt. Omdat je een innovatief idee zelf kunt vormgeven en het resultaat direct terugziet. Kijk voor opdrachten van Middenen Kleinbedrijven op Kennisbruggen.nl Willem Looije Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese Commissie

8 Internationaal actief en maatschappelijk betrokken: Iris van Eeden In 1998 ben ik begonnen aan de MER-opleiding aan De Haagse Hogeschool. Ik was geïnteresseerd in economie en recht, en de MER beloofde een goede combinatie van praktische zakelijke kennis en genoeg diversiteit om vier jaar aan de slag te kunnen. Ik herinner mij veel groepjeswerk en veel verschillende opdrachten gericht op het bedrijfsleven. Al snel kwam ik erachter dat de MER niet helemaal mijn studie was. Ik besloot om de MER af te maken en een interessante stage en afstudeeropdracht te doen, en daarna wellicht verder te studeren in de richting die mij meer aansprak. Ik deed mijn stage bij de Nationale Recherche Informatie (NRI) voor het tv-programma Opsporing Verzocht en vervolgens deed ik mijn afstudeeropdracht bij het Meldpunt Fraude. 8 Ik vervolgde mijn studie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam in Cultuur Organisatie en Management. Ik leerde over andere culturen en over management op corporate level. Ik had een part time baan overgehouden bij de NRI en reisde naar Madrid voor een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en Spaanse politie. Een erg interessante, maar drukke tijd omdat studeren aan de universiteit veel meer tijd vergde. Ik raakte geïnteresseerd in internationale politiek door mijn werk in Spanje waar ik ondersteund werd door de Nederlandse Ambassade. Ik besloot een uitwisselingssemester te doen in Spanje aan de politieke faculteit. Mijn tijd in Spanje was geweldig! Naast het leren van een nieuwe taal leerde ik veel van de mensen die ik ontmoette en mijn nieuwe leefomgeving. Ik besloot dat ik in het buitenland wilde gaan werken. Na terugkomst in Nederland organiseerde ik samen met een andere studente van de VU een afstudeeronderzoek in Indonesië voor de Radio Nederland Wereld Omroep. Met een groep van zeven studenten deden we in verschillende delen van Indonesië onderzoek naar radiostations. Radio is een krachtig (politiek) medium in Indonesië. Werken in een ontwikkelingsland geeft je veel perspectief en inzicht in de wereld. Na mijn afstuderen had ik functies bij de Nederlandse overheid in Nederland en Duitsland. Na veel mailtjes en sollicitatiebrieven kreeg ik de kans om een traineeship te doen bij de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Na 4 jaar eindelijk terug naar Indonesië! Gedurende een half jaar werkte ik op de Politieke Afdeling op het gebied van anticorruptie. Heel spannend en interessant werk. Indonesië staat bekend als een van de meest corrupte landen in de wereld. Gedurende mijn functie op de ambassade werkte ik samen met de Anti-Corruptie Commissie in Indonesië. Er was een machtspel tussen de politie en de commissie gaande, en de ene na de andere voorzitter werd opgepakt en in de gevangenis gezet. Er waren bijna dagelijks anticorruptiedemonstraties in de stad, kortom avontuur en uitdaging genoeg. Na beëindiging van mijn contract werkte ik als consultant voor de International Labour Organization (ILO) op het gebied van jongereneducatie ter voorkoming van kinderarbeid. Ik was 1 jaar in Jakarta en het leek wel of ik vijf jaar aan werkervaring opdeed. Ik ging naar Nederland voor een korte vakantie om familie en vrienden weer te zien. Terug in Jakarta bleek dat ik was aangenomen voor een PhD-programma in Singapore. Ik had ruim een half jaar daarvoor een sollicitatie geschreven en een GRE-test gedaan. Ik was geselecteerd en moest binnen 1 week in Singapore beginnen! Met het voor mij goede nieuws - en voor mijn baas slecht nieuws - ging ik de volgende dag naar mijn werk. Mijn baas bij ILO, een Nederlander ove-

9 9 rigens, nam het gelukkig goed op en liet mij gaan als ik mijn project afmaakte. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een week was mijn appartement in Jakarta leeg en mijn visum ingeleverd. Ik verhuisde naar Singapore. Heel vreemd om na vijf jaar weer in de schoolbanken te zitten. Sinds augustus ben ik PhD Candidate aan de S. Rajaratnam School of International Studies aan de Nanyang Technological University in Singapore. Mijn onderzoek richt zich op human security na natuurrampen in Indonesië en Maleisië waarbij donorgeld wordt ingezet om het leven van de getroffenen te verbeteren. Een onderzoek waarbij ik veel van mijn kennis uit voorgaande functies kan gebruiken. Ik ben erg blij dat ik voorlopig in Zuidoost Azië mag blijven werken en onderzoek mag doen. Ik leer elke dag en ontmoet inspirerende mensen, een ervaring die ik nooit in Nederland op had kunnen doen. Tips die ik naar aanleiding van mijn ervaring kan geven zijn: ga als het lukt voor een tijd naar het buitenland. Je leert anders tegen dingen als pensioen, verzekering en ontslag aan te kijken. Wees niet te kritisch in wat je wilt doen. Dingen lijken vaak anders dan ze zijn in de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld een vertaalopdracht gedaan tussen twee banen in. Het lijkt niet erg interessant, maar ik heb er een goed netwerk aan overgehouden. Netwerken is heel belangrijk, al dan niet cruciaal, als je in het buitenland iets wilt doen. Regels zijn vaak niet strikt en duidelijk zoals in Nederland. Het is goed om met mensen van gedachten te wisselen en om advies en hulp te vragen. Iris van Eeden Afgestudeerd aan de MER in juni 2002

10 werk Ieder persoon is uniek en dat maakt het werk zo interessant 10 Het is belangrijk dat je een persoon niet onmiddellijk beoordeelt. Pas als je in gesprek gaat met je klant en geheel open staat voor die persoon, kun je daadwerkelijk iemand aan een nieuwe baan helpen. Aldus Hajar Haidour (24), afgestudeerd MER-studente en sinds maart 2010 werkzaam als werkcoach bij het UWV. Een baan met veel diversiteit, en daardoor erg uitdagend. Steeds meer mensen aan het werk, dat is de missie van het UWV. Sinds de fusie van verschillende instanties in 2002 doet het hieruit ontstane UWV er alles aan om mensen zonder werk aan een nieuwe baan te helpen. Hiermee is deze overheidsinstelling onmisbaar in een maatschappij als Nederland, en ook de werknemers van het UWV spelen een belangrijke rol. Hajar: Sommige klanten zijn op een vervelende manier vertrokken bij hun vorige werkgever en zitten mede daardoor niet lekker in hun vel bij het zoeken naar een nieuwe baan. Op zo n moment is het belangrijk om open te staan voor deze mensen en hun het zelfvertrouwen te geven om er weer tegenaan te gaan. Geïnteresseerd zijn in mensen en een neus hebben voor kansen -ofwel denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden- zijn hierbij onmisbare kwaliteiten. Het is ook juist dit contact met klanten dat Hajar heeft doen besluiten te solliciteren voor een functie als werkcoach bij het UWV. Van maart 2009 tot juni 2009 studeerde ze af bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, waar ze een onderzoek deed naar de juridische mogelijkheden van deze organisatie op het gebied van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens Na het succesvol afronden van haar scriptie besloot ze op zoek te gaan naar een baan waar ze haar opgedane juridische kennis kon inzetten. Hajar: Ik kwam terecht bij het UWV, waar ik in eerste instantie ging voor de functie Beslisser uitkeren voor de afdeling Werkloosheidswet (WW). Nadat ik een gesprek had gehad met een manager van een andere afdeling klikte het echter zo goed, dat hij mij graag bij zijn team wilde voegen. Zo ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij de afdeling Claim WIA bij het UWV in Rijswijk. Van juli 2009 tot maart 2010 werkte Hajar met plezier op deze afdeling. Toch miste ze uitdaging in haar werk, vooral omdat ze niet direct met klanten in contact stond. Een collega vertelde haar over de functie van werkcoach en Hajar waagde het erop. Al direct de eerste sollicitatie was het raak: ze werd aangenomen en sinds maart 2010 is ze officieel werkcoach van het UWV WERKbedrijf in Zoetermeer. Het doel van de functie is het op klantgerichte wijze uitvoeren van het gehele bemiddelingsproces met als resultaat een snelle en efficiënte match van vraag en aanbod. Hajar: Het komt erop neer dat de klant zelfstandig op zoek gaat naar een geschikte baan, waarbij ik hem of haar ondersteun. Om dit voor elkaar te krijgen breng ik allereerst de persoonlijke situatie van de klant in beeld. Vervolgens begeleid ik hem of haar naar nieuw werk en zie ik erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Een gemiddelde werkdag bestaat dan ook voornamelijk uit persoonlijk contact met mijn klanten. Het werken als werkcoach is echter een stuk breder dan het op eerste gezicht lijkt. Het is volgens Hajar belangrijk dat een medewerker van het UWV WERKbedrijf om kan gaan met de individuele wensen en verwachtingen van de klant enerzijds en de doelstellingen van het UWV anderzijds. Zo moet in een beperkte tijd per klant een zo goed mogelijk resultaat bereikt worden, en moet daarnaast rekening gehouden worden met bepaalde wet- en regelgeving. Om hiermee om te kunnen gaan moeten werknemers helder met klanten kunnen communiceren en resultaatgericht kunnen handelen, en ook enige juridische kennis is noodzakelijk. Hajar: Wat mijn werk zo leuk maakt? De grote diversiteit aan klanten en taken vraagt snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden, gedragsstijlen en rollen. Ieder persoon is uniek en dat maakt het werk zo interessant. Ook het feit dat je mensen kunt adviseren en ondersteunen geeft een goed gevoel. Caroline Walenkamp

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor!

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor! M(e)ER weten 06/12 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Internationale ambities? Ga ervoor! inleiding MER Wereldopleiding p.3 Rick

Nadere informatie

Omgaan met diversiteit waarom?

Omgaan met diversiteit waarom? M(e)ER weten 04/10 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Diversiteit: hoe gaan diverse organisaties er mee om? p.2 inleiding Omgaan

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE JUNI ALTIJD DRUK de actieve student in Amsterdam een eigen bedrijf starten 6 TIPS VAN STUDENTENONDERNEMERS asva onderzoek WAARMEE VERDOEN WE ONZE TIJD? opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE festivalagenda

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer M(e)ER weten 11/08 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Interview Delon Carilho MER-student, ondernemer en topsporter p.4

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

College Sociale Wetenschappen Politicologie. ALUMNI van de opleiding Politicologie OVER HUN CARRIÈRE

College Sociale Wetenschappen Politicologie. ALUMNI van de opleiding Politicologie OVER HUN CARRIÈRE College Sociale Wetenschappen ALUMNI van de opleiding OVER HUN CARRIÈRE Colofon De Carrièrekrant is een uitgave van het College Sociale Wetenschappen, Bachelor en Master VOORWOORD Grace Coert, Studieadviseur

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie