Human Resource Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management"

Transcriptie

1 Propedeuse Human Resource Management Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 0-0

2 Welkom! Voor je ligt het informatieboekje voor nieuwe studenten van de opleiding Human Resource Management van de Hanzehogeschool Groningen. In dit boekje vind je veel praktische informatie over de opleiding, mensen die er werkzaam zijn en waar je wat en wie kunt vinden. ok is er een planning opgenomen voor het gehele schooljaar. Je vindt een klein deel van de onderwijs- en examenregeling in dit boekje zodat je even de belangrijkste regels bij de hand hebt. Naast een overzicht van alle vakken vind je aan het einde van dit boekje een plattegrond om je weg te vinden in ons bijzondere gebouw. We wensen je een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op de opleiding. Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben, schroom niet en stel je vraag! Namens het gehele opleidingsteam HRM, Wietze Huitema eamleider opleiding HRM

3 Inhoudsopgave. Voorzieningen. Regels en regelingen. Startvaardigheden Bijlagen A. Jaarplanning B. Medewerkers Human Resource Management C. Jaarplan Propedeuse HRM D. Plattegrond Zernike Campus E. Plattegrond Marie Kamphuisborg

4 . Voorzieningen Parkeren Er kan uitsluitend tegen betaling geparkeerd worden voor,00 per uur met een maximum van,per dag. De volgende studenten hebben een uitzondering en krijgen gratis toegang tot de afgesloten parkeerterreinen: Voltijdstudenten woonachtig in Duitsland Deeltijdstudenten en cursisten die hun opleiding volgen in één van gebouwen aan het Zernikeplein Invalide studenten Minder valide studenten Bezoekers ussen uur geldt voor de afgesloten parkeerterreinen een nultarief. Wel moet er een kaartje worden getrokken, maar deze kan bij het verlaten van het parkeerterrein gebruikt worden. Verder is er mogelijkheid tot parkeren bij het ransferium, dit is gratis en is ongeveer -0 minuten lopen vanaf de Marie Kamphuisborg. Neem voor het aanvragen van een parkeerkaart contact op met de Frontoffice van het IBK. peningstijden Marie Kamphuisborg Maandag en dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur Lokalen Waar vind je G0.0, G. en G.0? De letter geeft de vleugel aan. Het eerste cijfer duidt de verdieping aan en de twee volgende cijfers de ruimte. Dus: 0. is lokaal op de begane grond,. is eerste verdieping, ruimte enz. De lokalen en projectruimtes worden aangegeven op borden in het gebouw. Reserveren van ruimtes Je kunt bij het roosterbureau (J0.0) terecht voor het aanvragen van lokalen. Reserveren kan door een te sturen naar Let op: aanvragen na.00 uur worden de volgende dag pas behandeld. Project- en intervisieruimtes vraag je zelf aan via https://wrb.hanze.nl/wrb/. Gevonden/verloren Heb je iets gevonden of verloren? Ga dan naar het Servicepunt in de centrale hal of naar de Frontoffice van het IBK. Computers Er zijn drie computerlokalen en er staan computers en printers in het studielandschap M. en op de tussenverdieping. p diverse plaatsen in het gebouw kun je draadloos internetten; dit wordt aangegeven met borden. Servicepunt Voor alle wensen, klachten, vragen en storingen die te maken hebben met voorzieningen binnen de Marie Kamphuisborg kun je terecht bij het servicepunt op de begane grond, telefoon Winkel/Repro De winkel/repro vind je op Zernikeplein. Je kunt er terecht voor studiemateriaal en voor het inbinden van je werkstukken. peningstijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Woensdag: Vrijdag: uur uur uur

5 Audiovisuele dienst/ic Helpdesk Er is één centrale AV/IC helpdesk op de ZernikeCampus. Je vindt deze helpdesk in de Van DoorenVeste (Zernikeplein ) in A0.0. Je kunt bij de IC Helpdesk terecht voor alle vragen op IC gebied en voor het reserveren van audiovisuele middelen. peningstijden: Maandag, dinsdag en donderdag Woensdag en vrijdag uur uur Studentenadministratie (SAD) Studenten kunnen bij SAD terecht voor: - Informatie over de voorwaarden van in- en uitschrijving; - Collegekaart; - Aanvragen kopie van uitgereikt getuigschrift; - Het laten invullen van formulieren van instanties zoals DU of SVB (kinderbijslag). SAD bevindt zich in de Van lst oren, gang A0. elefoonnummer peningstijden: Maandag t/m vrijdag van uur en van uur Frontoffice IBK en nderwijsbureau Studenten kunnen bij de Frontoffice terecht voor allerlei zaken, denk hierbij aan: - vragen over beschikbaarheid docenten; - vragen over tentamens en regelingen; - vragen over cijfers. Bereikbaar: Maandag t/m donderdag Vrijdag uur uur elefoonnummer: Ruimte: A.00 De medewerkers van het nderwijsbureau Human Resource Management zijn Greetje Ringrose, Reinder Lanting, Swanhilde (Dijk-)Joling en Karin van Dijk. Bij Greetje Ringrose kun je terecht voor alle zaken die te maken hebben met (afstudeer)stages. Reinder Lanting verzorgt de roostering. Bij Karin van Dijk kun je terecht met vragen over de introductie, het leerplan, de boekenlijst, cijfers, de klasindeling enz enz. Bij Swanhilde (Dijk-)Joling kun je terecht voor vragen over cijfers en tentamenplanning. Swanhilde (Dijk-)Joling is tevens contactpersoon voor de Examencommissie. Studentendecanen Studentendecanen informeren, adviseren en ondersteunen je bij zaken waar je tijdens je studie in je privéleven mee te maken kunt krijgen. Soms verwijst een decaan je naar een externe deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog. Studentendecanen hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van schools en opleidingen. Gesprekken met een decaan zijn strikt vertrouwelijk. Bij studentendecanen kun je bijvoorbeeld terecht met vragen en problemen over: - Je studie (zoals studievaardigheden, studiekeuze, bindend studieadvies en doorstuderen); - Studeren met een functiebeperking; - Studievertraging door handicap/ziekte/bijzondere omstandigheden (zoals psychische problemen, faalangst, assertiviteit, dyslexie en stress); - In- en uitschrijving; - Financiën (zoals studiefinanciering, financiële ondersteuning in geval van studievertraging door overmacht, topsportbeurs, subsidie voor psychosociale hulpverlening); - Advies bij conflicten (zoals problemen met de opleiding en beroepsprocedures).

6 Voor een gesprek met een van de decanen kun je een afspraak maken via het secretariaat. elefoonnummer: Website: Het secretariaat bevindt zich aan Zernikeplein, verdieping F. De HanzeMediatheek De HanzeMediatheek - Zernike bevindt zich op Zernikeplein op de begane grond in het E-gebouw, ruimte E0.0, tel. (00) 0. peningstijden: Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag uur uur uur Eten en drinken De kantine is dagelijks geopend van. tot.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond tot 0.0 uur. De kantine is gevestigd op de begane grond. Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine en docentenvertrekken. In alle lokalen, overige ruimten en in gangen geldt een algeheel eet- en drinkverbod. Roken In de Marie Kamphuisborg geldt een algeheel rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de rokersruimtes achter en voor het gebouw. Roken in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdingang is hinderlijk voor bezoekers en is daarom niet toegestaan.

7 . Regels en regelingen Zie voor het complete overzicht de nderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Uit onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Vrijstellingen Voor studieonderdelen die op hbo-niveau bij een andere opleiding zijn behaald, kun je in sommige gevallen vrijstelling krijgen. Voor verzoeken tot vrijstellingen dien je je te wenden tot de instroomcoördinator (Jeannet Davids, Je doet een schriftelijk verzoek en meldt in het verzoek tenminste: - Je volledige naam; - Je studentnummer; - Voor welk onderdeel je vrijstelling aanvraagt; - p grond van welk behaald onderdeel je vrijstelling aanvraagt; - Aan welke opleiding/hogeschool/universiteit je het onderdeel hebt gevolgd/behaald. Je dient de instroomcoördinator tevens te voorzien van de benodigde informatie ter ondersteuning van je verzoek: kopie cijferlijst, literatuurlijst, aantal credits, vakinhoud, studiehandleiding e.d. Zonder bewijs en/of documenten is je verzoek onbeoordeelbaar. Vrijstellingsaanvragen voor blok dien je z.s.m. bij de instroomcoördinator aan te leveren. Voor de overige blokken geldt dat je vrijstellingsaanvraag uiterlijk twee weken voor aanvang van het blok bij de instroomcoördinator is ingediend. Gebeurt dit niet, dan wordt je aanvraag niet in behandeling genomen. Extra voorzieningen tijdens tentamens Indien je in verband met een (tijdelijke) functiebeperking dan wel een taalachterstand meent beroep te kunnen doen op het recht tot extra tentamentijd of andere faciliteiten tijdens een tentamen, moet je een afspraak maken met één van de decanen. Je moet naar deze afspraak meenemen: bij dyslexie: een officiële dyslexieverklaring; bij overige functiebeperkingen: een verklaring van een arts. Uiterlijk weken voor aanvang van de desbetreffende tentamenperiode dien je een verzoek tot extra tentamentijd en/of andere faciliteiten in bij de examencommissie. Studenten die zich na deze periode melden, kunnen pas recht op faciliteiten krijgen in of vanaf de eerstvolgende tentamenperiode. Als het verzoek door de examencommissie wordt ingewilligd, krijg je van de examencommissie een brief waarin het recht op extra faciliteiten is vastgelegd. Voor aanvang van de tentamenperiode moet je via het opgavenformulier extra faciliteiten aangeven welke tentamens je wilt gaan maken. Dit opgavenformulier is verkrijgbaar bij de examencommissie. Dit opgavenformulier moet uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van elke tentamenperiode bij de studentenadministratie worden ingeleverd. Deze afdeling zal er voor zorgen dat er extra tijd wordt gereserveerd en/of andere faciliteiten worden verstrekt. Is deze periode van twee weken voor aanvang van de tentamenperiode verstreken, dan kan je pas weer gebruik maken van het recht op extra faciliteiten in een volgende tentamenperiode. Bindend studieadvies Alle opleidingen van de Hanzehogeschool, dus ook die van het Instituut voor Bedrijfskunde maken gebruik van de mogelijkheid die de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk nderwijs (WHW) biedt om een bindend studieadvies te geven. Elke student ontvangt aan het einde van zijn eerste jaar van inschrijving een advies over de voortgang van de studie. Indien de student aan het eind van het eerste jaar minder studiepunten heeft behaald dan 0% van het maximale aantal, exclusief de vrijstellingen, ontvangt hij het advies om de studie te staken. Voorbeelden: Het hele propedeuseprogramma telt 0 studiepunten. - Een student heeft voor in totaal studiepunten vrijstelling verkregen. Hij moet dan van de overige punten na één jaar tenminste tweederde van studiepunten = studiepunten hebben behaald. - Een student zonder vrijstellingen moet studiepunten hebben behaald.

8 Dit advies (om de studie te staken) is in dat geval bindend. We spreken dan ook van een bindend afwijzend studieadvies. Het betekent dat je de opleiding weer zult moeten verlaten. Na twee jaar moet de student de propedeuse geheel hebben gehaald anders ontvangt hij alsnog het bindende afwijzende advies. Voor de opleiding Human Resource Management voltijd geldt dat er naast kwantitatieve toelatingseisen tot de hoofdfase ook een kwalitatieve toelatingsnorm is: de student moet van de onderstaande 0 cursussen uit de propedeuse hebben behaald. Het betreft de cursussen: Werkterreinen HRM Arbeidsverhoudingen en Arbeidsmarkt Bedrijfskunde Excel voor de HR Professional Arbeidsrecht Arbeidsrecht Arbeids- en rganisatiepsychologie nderzoek HR-Accounting Arbeidsmarkt en Arbeidsmarktbemiddeling HRVPHRM PAVPAVH HRVPBDK HRVPEXC PAVPCAR HRVPARR HRVPAP PAVPME PAVPHRA PAVP0AMB Gebruik rekenmachine p alle tentamens van het IBK mogen slechts twee soorten rekenmachine worden gebruikt. Dat is de Casio FX (alle mogelijke versies) en de exas Instruments I-0 (alle mogelijke versies). Het gebruik van soms zeer geavanceerde rekenmachines of mobiele telefoons met een rekenfunctie werkt namelijk frauderen in de hand. Bij de tentamens zullen de surveillanten het gebruik van elke andere rekenapparatuur als een poging tot fraude beschouwen. Dus zal het werk worden ingenomen en de examencommissie zal in kennis worden gesteld. Aanwezigheidsplicht Voor stages, projecten, trainingen, SLB-bijeenkomsten en een beperkt aantal cursussen geldt een aanwezigheidsplicht als bedoeld in artikel. van het Studentenstatuut. De aanwezigheidsregeling en de consequenties m.b.t. afwezigheid staan vermeld in de betreffende studiehandleidingen. De bovengenoemde aanwezigheidsplicht betreft in jaar de volgende onderwijseenheden: Bachelor voltijd Projecten HRVPPIN HRVPPBV PAVPGHM HRVPBPI Stages en rainingen PAVPIN HRVPRAP PAVPP HRVPSVB Studieloop PAVPSLB PAVPSLB HRVPSLB Instructie voor het lezen van je rooster - Login op - Ga naar Digirooster ; - Kies: SIBK (Instituut voor Bedrijfskunde); - Selecteer studiejaar (); - Selecteer je klas; - Bovenin de grijze blokken staat de afkorting van het onderwijsonderdeel; - Daaronder staat de afkorting van het gebouw (bijv. MK); - Daarnaast staat het nummer van het lokaal (bijv. M.) en de grootte van het lokaal (bijv. ). - Wanneer je met de muis op de grijze blokken gaat staan is ook de vierletter code van de docent zichtbaar en tevens de klas(sen) waarmee je het betreffende onderwijsonderdeel volgt.

9 verzicht afkortingen onderwijsonderdelen Human Resource Management VSAR-NED: Startvaardigheden Nederlands VP-IN: Project Instroom V-IG: raining Intakegesprekken VC-HRM: Cursus Werkterreinen HRM VC-AV&AM: Cursus Arbeidsmarktverhoudingen en arbeidsmarkt VSLB-: Studieloopbaanbegeleiding verzicht afkortingen gebouwen MK = Marie Kamphuisborg, Zernikeplein EM= Van lst oren, Zernikeplein N = Van DoorenVeste, Zernikeplein = Willem-Alexander Sportcentrum, Zernikeplein

10 . Startvaardigheden We hebben op het Instituut voor Bedrijfskunde (IBK) de laatste jaren moeten vaststellen dat veel beginnende studenten een aantal basisvaardigheden missen, die eigenlijk allemaal in het voorafgaande onderwijs geleerd zouden moeten zijn. Vandaar dat we voor alle opleidingen binnen het IBK in het studiejaar 0-0 de nieuwe studenten een drietal cursussen aanbieden onder de noemer startvaardigheden. Het gaat hierbij om Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels. Het doel van deze cursussen is om de kennis en vaardigheden voor deze onderdelen op het gewenste peil te brengen en daarmee de kans op succes bij andere studieonderdelen, waar je deze startvaardigheden nodig hebt, te verbeteren. De opzet is als volgt: Het onderwijsjaar bestaat uit vier periodes en in drie van die vier periodes krijgt elke student één startvaardighedencursus aangeboden. Voor elk onderdeel is er een vrijstellende toets in de eerste onderwijsperiode. Als je voor die toets een voldoende haalt ben je vrijgesteld van de cursus. Zo niet, dan kun je de betreffende cursus volgen. Je krijgt dan in de loop van het jaar nog twee gelegenheden om de toets met een voldoende af te sluiten. Voorbeeld: alle studenten van de opleiding Human Resource Management krijgen in de eerste collegeweek van periode een toets Nederlands. Als je daar geen voldoende voor behaalt, volgt in de weken t/m de cursus startvaardigheden Nederlands. De toets voor die cursus mag je in de loop van het studiejaar nog twee keer afleggen. We hebben voor alle drie toetsen/cursussen samen studiepunt gereserveerd. Dat studiepunt krijg je pas toegekend als je alle toetsen met een voldoende hebt afgesloten. Voor alle duidelijkheid: we maken onze opleidingen op deze manier niet zwaarder, maar proberen je te helpen een aantal dingen, die je vast en zeker op vorige scholen bent tegengekomen, weer naar boven te halen. egelijk geven we met de hierboven genoemde voorwaarde aan dat je er serieus aandacht aan zult moeten besteden. We stoppen alleen onderwerpen in de cursussen die van belang zijn voor andere studieonderdelen van het eerste jaar. De toets Startvaardigheden Nederlands wordt gehouden op woensdag 0 september a.s. De tijd en plaats van deze toets wordt tijdens de introductie bekend gemaakt. Bijzonderheden: De toets wordt op papier afgenomen (multiple choice, antwoorden moeten op een zgn. schrapkaart worden ingevuld) Een presentielijst is beschikbaar; studenten die hier niet op staan, kunnen gewoon deelnemen aan de toets en hun naam bijschrijven ok in het lesrooster is de info (datum, tijd, locatie) opgenomen Neem je collegekaart mee. Heb je deze nog niet ontvangen, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

11 onderwijsjaarplanning 0-0.v -0-.xls nderwijsjaarplanning HG 0-0 Maand Week Periode ma di wo do vr Maand Week Periode ma di wo do vr aug sep,, 0, 0, 0,,,, 0 0, 0, 0, 0,0,, 0, 0, 0, 0,0 0,, 0, 0, 0,,,,, 0 0, 0,,,,0 0 0, 0 okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul,, 0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0, 0, 0 aug sep, Studiejaar van september 0 t/m augustus 0 Semesteromslagpunt februari 0 Nationale Feestdagen/HG gesloten Verlofdagen voor personeel Kerst en dec. 0 collectief verlof voor docenten Nieuwjaar januari 0 collectief verlof voor alle medewerkers Goede Vrijdag/Pasen t/m april 0 compensatieverlof docenten/roostervrije periode studenten Koningsdag april 0 werkweek voor docenten / vakantie voor studenten Bevrijdingsdag mei 0 Hemelvaart mei 0 Pinksteren + mei 0 HG-nderwijsvrije periodes: Kerst --0 t/m Mei t/m Zomer -0-0 t/m N.B. Basisschoolvakanties: kijk voor vakantiedata in basisonderwijs op onderstaande link Start studiejaar 0-0 op maandag september 0 Start studiejaar 0-0 op maandag september 0

12 Medewerkers Human Resource Management Afkorting ALBC AFEE BAES BSUN BNI GRAS BCL CRMM DAGA DAZA DIJC Achternaam Albers Adriaens Baarda Bakker Bodha Boogers Booij Cruijningen, van Danhof Davids Dijk Initialen C. F.N. E.Y. S. N. A.I. C. M.M. G.J. Z. C.H. Naam Caren Femke Esther Suzana Nirmala Astrid Claudine Madelon Garmt Jeannet Christa el. Nr Kamer G.0 G.0 adres DKAR Dijk, van K.A. Karin 00-0 G.0 JSW Dijk-Joling S. Swanhilde 00-0 G.0 DIIM ENCA GEMC GH HEID HWIZ HHE JKA Dijkma Engbers Geling Goossens Heijden, van der Huitema Hogenhuis Jonge de I.K. C.M.G. M.C...L.L. D.M. W. H.L.G.M. K. Immo Karin Kathinka hecla Daniëlle Wietze Henri Karlijn G.0 G.0 G KEID KJS KESI KI Keekstra Kempen, van Kerkvliet Koning I. J. S.H.M.. Ido Jos Martijn heo G. Functie Medewerker nderwijsondersteuning deeltijd Medewerker nderwijsondersteuning voltijd Medewerker nderwijsondersteuning voltijd eamleider Medewerker nderwijsondersteuning voltijd /Coördinator Internationalisering

13 KA KRRM KRDI LANH LARR LENA LIE MUI CE ZHI Koops Kraanen Kroneberg Landstra Lanting Lensen Lier van Mulder osting zinga A. R.M.H.L. D.W. H.J. R.R. A... C.L.I. H.A.R. Annette Bob Dirk Willem Hilde Janet Reinder Anja ijn itia Cécile Hielke A.0 G PEAD PFMA PLM REAN KLGR SCL SICA ANN VEKE WEJG ZEK ZWIK Peelen Pfenning Poll Reidinga Ringrose Scheijen Silva da jeerdsma Veth Weering Zoethout Zwanenburg A.A. M. M.R. A.Y.. G.E. L.P.M. C.J. A. K.N. J.G. K I.E.E. Ad Mareikje Marcel Robert Annet Greetje Wies Carla Annette Klaske Gerald Kees Ilona G.0 G.0 G Medewerker Roostering /Coördinator Praktijkbureau/afstuderen Medewerker Praktijkbureau / HEL manager

14 HUMAN RESURCE MANAGEMEN voltijd: Leerplan van het e jaar, studiejaar 0-0 Propedeuse Eerste kwartaal PRJEC weede kwartaal WERVING, SELECIE EN INRDUCIE N:, K: N:, K: *DCEN = ZWIK BEDRIJFSVERING N:, K:, K, K *DCEN = WEJG HRVPPIN HRVPPBV V/ CURSUS V/ Werkterreinen HRM N:, K: *DCEN = HEID HRVPHRM Derde kwartaal S HRVPBDK N:, K, K N:, K:, K, *DCEN = ZWIK EXCEL VR DE HR PRFESSINAL N:, K: *DCEN = HEID HRVPAVH HRVPEXC S V/ INAKEGEREKKEN N:, K: *DCEN = LENA RAINING PAVPIN SARVAARDIGHEDEN V/ S HRVPARR, studiepunten PAVPSLB s PAVPHRA HRVPAP PAVP0AMB N:, K:, K:, K: *DCEN = ENCA S N:, K:0 * DCEN = ZEK S HRVPNZ BUSINESS ENGLISH N:, K: *DCEN = SICA /S VERUIGEND PRESENEREN N:, K: *DCEN = GEMC S 0, ARBEIDSMARK EN ARBEIDSMARKBEMIDDELING PAVPP V/ PDRACHEN N:, K: V/ HRVPBPI ARBEIDS- EN RGANISAIEPSYCHLGIE N:, K:, K: *DCEN = CE PAVPSVEN PAVPSLB N:, K:, K: *DCEN = CRMM PAVPSVNE V/ HR-ACCUNING SARVAARDIGHEDEN ENGELS *DCEN = SICA N:, K: AAL V/ SARVAARDIGHEDEN NEDERLANDS *DCEN = DAZA PDRACHEN SUDIELPBAAN HRVPRAP NDERZEK SCHRIFELIJK RAPPREREN N:, K: *DCEN = DAZA 0 ARBEIDSRECH N:, K: *DCEN = KRDI PAVPCAR PAVPGHM ARBEIDSRECH N:, K: *DCEN = KRDI ARBEIDSVERHUDINGEN EN ARBEIDSMARK N:, K:, K: *DCEN = WEJG BEREKENING VAN DE PERSNELE INZE N:, K:, K *DCEN = CRMM GEZNDHEIDSMANAGEMEN BEDRIJFSKUNDE N:, K: *DCEN = CRMM Vierde kwartaal HRVPBEN SAGEVRBEREIDING N:, K:, K: *DCEN = REAN HRVPSVB SARVAARDIGHEDEN WISKUNDE *DCEN = 0, PAVPSVWI PDRACHEN EN SAGEVRBEREIDING N:, K: V/ studiepunten HRVPSLB, studiepunten, studiepunten

15

16

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Nederlandstalige Propedeuse

STUDIEGIDS FEM. Nederlandstalige Propedeuse STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Nederlandstalige Propedeuse Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Commerciële Economie Ad Assistent Marketeer International Business and Languages Management,

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 Introductiegids Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 2 3 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Bedrijfseconomie 7 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom 7 2.2 Waar leiden we voor op? 7 2.3 Functies van

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE INSTITUUT DEEL 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE Instituut Archimedes Bacheloropleiding BIOLOGIE INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Inhoudsopgave 1 Algemene informatie... 4 1.1 Algemene informatie HU... 4 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 4 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 HBO Rechten voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd Voltijd HBO-Rechten Instituut voor Recht 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN VOLTIJD 2008 2009 HBO-Rechten voltijd Studiegids 2008-2009 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015.

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD Vastgesteld per 15 juli 2015. pagina 2 van 116 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Tilburg University. Welkom op

Tilburg University. Welkom op Welkom op Tilburg University De Tilburg School of Economics and Management verzorgt 23 bachelor- en masteropleidingen aan ongeveer 6.000 studenten. Onze docenten, opleidingsmanagers en onderwijsmedewerkers

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd HBO Rechten Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 09 10 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN DEELTIJD INCLUSIEF AFSTUDEERRICHTING KANDIDAAT- GERECHTSDEURWAARDER 2009 2010 HBO-Rechten

Nadere informatie

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 1/84 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 3 1.1 Algemene informatie HU... 3 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 3 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 3 1.1.3 1.1.4 Hogeschool-

Nadere informatie