Human Resource Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management"

Transcriptie

1 Propedeuse Human Resource Management Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 0-0

2 Welkom! Voor je ligt het informatieboekje voor nieuwe studenten van de opleiding Human Resource Management van de Hanzehogeschool Groningen. In dit boekje vind je veel praktische informatie over de opleiding, mensen die er werkzaam zijn en waar je wat en wie kunt vinden. ok is er een planning opgenomen voor het gehele schooljaar. Je vindt een klein deel van de onderwijs- en examenregeling in dit boekje zodat je even de belangrijkste regels bij de hand hebt. Naast een overzicht van alle vakken vind je aan het einde van dit boekje een plattegrond om je weg te vinden in ons bijzondere gebouw. We wensen je een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op de opleiding. Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben, schroom niet en stel je vraag! Namens het gehele opleidingsteam HRM, Wietze Huitema eamleider opleiding HRM

3 Inhoudsopgave. Voorzieningen. Regels en regelingen. Startvaardigheden Bijlagen A. Jaarplanning B. Medewerkers Human Resource Management C. Jaarplan Propedeuse HRM D. Plattegrond Zernike Campus E. Plattegrond Marie Kamphuisborg

4 . Voorzieningen Parkeren Er kan uitsluitend tegen betaling geparkeerd worden voor,00 per uur met een maximum van,per dag. De volgende studenten hebben een uitzondering en krijgen gratis toegang tot de afgesloten parkeerterreinen: Voltijdstudenten woonachtig in Duitsland Deeltijdstudenten en cursisten die hun opleiding volgen in één van gebouwen aan het Zernikeplein Invalide studenten Minder valide studenten Bezoekers ussen uur geldt voor de afgesloten parkeerterreinen een nultarief. Wel moet er een kaartje worden getrokken, maar deze kan bij het verlaten van het parkeerterrein gebruikt worden. Verder is er mogelijkheid tot parkeren bij het ransferium, dit is gratis en is ongeveer -0 minuten lopen vanaf de Marie Kamphuisborg. Neem voor het aanvragen van een parkeerkaart contact op met de Frontoffice van het IBK. peningstijden Marie Kamphuisborg Maandag en dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur Lokalen Waar vind je G0.0, G. en G.0? De letter geeft de vleugel aan. Het eerste cijfer duidt de verdieping aan en de twee volgende cijfers de ruimte. Dus: 0. is lokaal op de begane grond,. is eerste verdieping, ruimte enz. De lokalen en projectruimtes worden aangegeven op borden in het gebouw. Reserveren van ruimtes Je kunt bij het roosterbureau (J0.0) terecht voor het aanvragen van lokalen. Reserveren kan door een te sturen naar Let op: aanvragen na.00 uur worden de volgende dag pas behandeld. Project- en intervisieruimtes vraag je zelf aan via https://wrb.hanze.nl/wrb/. Gevonden/verloren Heb je iets gevonden of verloren? Ga dan naar het Servicepunt in de centrale hal of naar de Frontoffice van het IBK. Computers Er zijn drie computerlokalen en er staan computers en printers in het studielandschap M. en op de tussenverdieping. p diverse plaatsen in het gebouw kun je draadloos internetten; dit wordt aangegeven met borden. Servicepunt Voor alle wensen, klachten, vragen en storingen die te maken hebben met voorzieningen binnen de Marie Kamphuisborg kun je terecht bij het servicepunt op de begane grond, telefoon Winkel/Repro De winkel/repro vind je op Zernikeplein. Je kunt er terecht voor studiemateriaal en voor het inbinden van je werkstukken. peningstijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Woensdag: Vrijdag: uur uur uur

5 Audiovisuele dienst/ic Helpdesk Er is één centrale AV/IC helpdesk op de ZernikeCampus. Je vindt deze helpdesk in de Van DoorenVeste (Zernikeplein ) in A0.0. Je kunt bij de IC Helpdesk terecht voor alle vragen op IC gebied en voor het reserveren van audiovisuele middelen. peningstijden: Maandag, dinsdag en donderdag Woensdag en vrijdag uur uur Studentenadministratie (SAD) Studenten kunnen bij SAD terecht voor: - Informatie over de voorwaarden van in- en uitschrijving; - Collegekaart; - Aanvragen kopie van uitgereikt getuigschrift; - Het laten invullen van formulieren van instanties zoals DU of SVB (kinderbijslag). SAD bevindt zich in de Van lst oren, gang A0. elefoonnummer peningstijden: Maandag t/m vrijdag van uur en van uur Frontoffice IBK en nderwijsbureau Studenten kunnen bij de Frontoffice terecht voor allerlei zaken, denk hierbij aan: - vragen over beschikbaarheid docenten; - vragen over tentamens en regelingen; - vragen over cijfers. Bereikbaar: Maandag t/m donderdag Vrijdag uur uur elefoonnummer: Ruimte: A.00 De medewerkers van het nderwijsbureau Human Resource Management zijn Greetje Ringrose, Reinder Lanting, Swanhilde (Dijk-)Joling en Karin van Dijk. Bij Greetje Ringrose kun je terecht voor alle zaken die te maken hebben met (afstudeer)stages. Reinder Lanting verzorgt de roostering. Bij Karin van Dijk kun je terecht met vragen over de introductie, het leerplan, de boekenlijst, cijfers, de klasindeling enz enz. Bij Swanhilde (Dijk-)Joling kun je terecht voor vragen over cijfers en tentamenplanning. Swanhilde (Dijk-)Joling is tevens contactpersoon voor de Examencommissie. Studentendecanen Studentendecanen informeren, adviseren en ondersteunen je bij zaken waar je tijdens je studie in je privéleven mee te maken kunt krijgen. Soms verwijst een decaan je naar een externe deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog. Studentendecanen hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van schools en opleidingen. Gesprekken met een decaan zijn strikt vertrouwelijk. Bij studentendecanen kun je bijvoorbeeld terecht met vragen en problemen over: - Je studie (zoals studievaardigheden, studiekeuze, bindend studieadvies en doorstuderen); - Studeren met een functiebeperking; - Studievertraging door handicap/ziekte/bijzondere omstandigheden (zoals psychische problemen, faalangst, assertiviteit, dyslexie en stress); - In- en uitschrijving; - Financiën (zoals studiefinanciering, financiële ondersteuning in geval van studievertraging door overmacht, topsportbeurs, subsidie voor psychosociale hulpverlening); - Advies bij conflicten (zoals problemen met de opleiding en beroepsprocedures).

6 Voor een gesprek met een van de decanen kun je een afspraak maken via het secretariaat. elefoonnummer: Website: Het secretariaat bevindt zich aan Zernikeplein, verdieping F. De HanzeMediatheek De HanzeMediatheek - Zernike bevindt zich op Zernikeplein op de begane grond in het E-gebouw, ruimte E0.0, tel. (00) 0. peningstijden: Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag uur uur uur Eten en drinken De kantine is dagelijks geopend van. tot.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond tot 0.0 uur. De kantine is gevestigd op de begane grond. Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine en docentenvertrekken. In alle lokalen, overige ruimten en in gangen geldt een algeheel eet- en drinkverbod. Roken In de Marie Kamphuisborg geldt een algeheel rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de rokersruimtes achter en voor het gebouw. Roken in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdingang is hinderlijk voor bezoekers en is daarom niet toegestaan.

7 . Regels en regelingen Zie voor het complete overzicht de nderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Uit onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Vrijstellingen Voor studieonderdelen die op hbo-niveau bij een andere opleiding zijn behaald, kun je in sommige gevallen vrijstelling krijgen. Voor verzoeken tot vrijstellingen dien je je te wenden tot de instroomcoördinator (Jeannet Davids, Je doet een schriftelijk verzoek en meldt in het verzoek tenminste: - Je volledige naam; - Je studentnummer; - Voor welk onderdeel je vrijstelling aanvraagt; - p grond van welk behaald onderdeel je vrijstelling aanvraagt; - Aan welke opleiding/hogeschool/universiteit je het onderdeel hebt gevolgd/behaald. Je dient de instroomcoördinator tevens te voorzien van de benodigde informatie ter ondersteuning van je verzoek: kopie cijferlijst, literatuurlijst, aantal credits, vakinhoud, studiehandleiding e.d. Zonder bewijs en/of documenten is je verzoek onbeoordeelbaar. Vrijstellingsaanvragen voor blok dien je z.s.m. bij de instroomcoördinator aan te leveren. Voor de overige blokken geldt dat je vrijstellingsaanvraag uiterlijk twee weken voor aanvang van het blok bij de instroomcoördinator is ingediend. Gebeurt dit niet, dan wordt je aanvraag niet in behandeling genomen. Extra voorzieningen tijdens tentamens Indien je in verband met een (tijdelijke) functiebeperking dan wel een taalachterstand meent beroep te kunnen doen op het recht tot extra tentamentijd of andere faciliteiten tijdens een tentamen, moet je een afspraak maken met één van de decanen. Je moet naar deze afspraak meenemen: bij dyslexie: een officiële dyslexieverklaring; bij overige functiebeperkingen: een verklaring van een arts. Uiterlijk weken voor aanvang van de desbetreffende tentamenperiode dien je een verzoek tot extra tentamentijd en/of andere faciliteiten in bij de examencommissie. Studenten die zich na deze periode melden, kunnen pas recht op faciliteiten krijgen in of vanaf de eerstvolgende tentamenperiode. Als het verzoek door de examencommissie wordt ingewilligd, krijg je van de examencommissie een brief waarin het recht op extra faciliteiten is vastgelegd. Voor aanvang van de tentamenperiode moet je via het opgavenformulier extra faciliteiten aangeven welke tentamens je wilt gaan maken. Dit opgavenformulier is verkrijgbaar bij de examencommissie. Dit opgavenformulier moet uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van elke tentamenperiode bij de studentenadministratie worden ingeleverd. Deze afdeling zal er voor zorgen dat er extra tijd wordt gereserveerd en/of andere faciliteiten worden verstrekt. Is deze periode van twee weken voor aanvang van de tentamenperiode verstreken, dan kan je pas weer gebruik maken van het recht op extra faciliteiten in een volgende tentamenperiode. Bindend studieadvies Alle opleidingen van de Hanzehogeschool, dus ook die van het Instituut voor Bedrijfskunde maken gebruik van de mogelijkheid die de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk nderwijs (WHW) biedt om een bindend studieadvies te geven. Elke student ontvangt aan het einde van zijn eerste jaar van inschrijving een advies over de voortgang van de studie. Indien de student aan het eind van het eerste jaar minder studiepunten heeft behaald dan 0% van het maximale aantal, exclusief de vrijstellingen, ontvangt hij het advies om de studie te staken. Voorbeelden: Het hele propedeuseprogramma telt 0 studiepunten. - Een student heeft voor in totaal studiepunten vrijstelling verkregen. Hij moet dan van de overige punten na één jaar tenminste tweederde van studiepunten = studiepunten hebben behaald. - Een student zonder vrijstellingen moet studiepunten hebben behaald.

8 Dit advies (om de studie te staken) is in dat geval bindend. We spreken dan ook van een bindend afwijzend studieadvies. Het betekent dat je de opleiding weer zult moeten verlaten. Na twee jaar moet de student de propedeuse geheel hebben gehaald anders ontvangt hij alsnog het bindende afwijzende advies. Voor de opleiding Human Resource Management voltijd geldt dat er naast kwantitatieve toelatingseisen tot de hoofdfase ook een kwalitatieve toelatingsnorm is: de student moet van de onderstaande 0 cursussen uit de propedeuse hebben behaald. Het betreft de cursussen: Werkterreinen HRM Arbeidsverhoudingen en Arbeidsmarkt Bedrijfskunde Excel voor de HR Professional Arbeidsrecht Arbeidsrecht Arbeids- en rganisatiepsychologie nderzoek HR-Accounting Arbeidsmarkt en Arbeidsmarktbemiddeling HRVPHRM PAVPAVH HRVPBDK HRVPEXC PAVPCAR HRVPARR HRVPAP PAVPME PAVPHRA PAVP0AMB Gebruik rekenmachine p alle tentamens van het IBK mogen slechts twee soorten rekenmachine worden gebruikt. Dat is de Casio FX (alle mogelijke versies) en de exas Instruments I-0 (alle mogelijke versies). Het gebruik van soms zeer geavanceerde rekenmachines of mobiele telefoons met een rekenfunctie werkt namelijk frauderen in de hand. Bij de tentamens zullen de surveillanten het gebruik van elke andere rekenapparatuur als een poging tot fraude beschouwen. Dus zal het werk worden ingenomen en de examencommissie zal in kennis worden gesteld. Aanwezigheidsplicht Voor stages, projecten, trainingen, SLB-bijeenkomsten en een beperkt aantal cursussen geldt een aanwezigheidsplicht als bedoeld in artikel. van het Studentenstatuut. De aanwezigheidsregeling en de consequenties m.b.t. afwezigheid staan vermeld in de betreffende studiehandleidingen. De bovengenoemde aanwezigheidsplicht betreft in jaar de volgende onderwijseenheden: Bachelor voltijd Projecten HRVPPIN HRVPPBV PAVPGHM HRVPBPI Stages en rainingen PAVPIN HRVPRAP PAVPP HRVPSVB Studieloop PAVPSLB PAVPSLB HRVPSLB Instructie voor het lezen van je rooster - Login op - Ga naar Digirooster ; - Kies: SIBK (Instituut voor Bedrijfskunde); - Selecteer studiejaar (); - Selecteer je klas; - Bovenin de grijze blokken staat de afkorting van het onderwijsonderdeel; - Daaronder staat de afkorting van het gebouw (bijv. MK); - Daarnaast staat het nummer van het lokaal (bijv. M.) en de grootte van het lokaal (bijv. ). - Wanneer je met de muis op de grijze blokken gaat staan is ook de vierletter code van de docent zichtbaar en tevens de klas(sen) waarmee je het betreffende onderwijsonderdeel volgt.

9 verzicht afkortingen onderwijsonderdelen Human Resource Management VSAR-NED: Startvaardigheden Nederlands VP-IN: Project Instroom V-IG: raining Intakegesprekken VC-HRM: Cursus Werkterreinen HRM VC-AV&AM: Cursus Arbeidsmarktverhoudingen en arbeidsmarkt VSLB-: Studieloopbaanbegeleiding verzicht afkortingen gebouwen MK = Marie Kamphuisborg, Zernikeplein EM= Van lst oren, Zernikeplein N = Van DoorenVeste, Zernikeplein = Willem-Alexander Sportcentrum, Zernikeplein

10 . Startvaardigheden We hebben op het Instituut voor Bedrijfskunde (IBK) de laatste jaren moeten vaststellen dat veel beginnende studenten een aantal basisvaardigheden missen, die eigenlijk allemaal in het voorafgaande onderwijs geleerd zouden moeten zijn. Vandaar dat we voor alle opleidingen binnen het IBK in het studiejaar 0-0 de nieuwe studenten een drietal cursussen aanbieden onder de noemer startvaardigheden. Het gaat hierbij om Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels. Het doel van deze cursussen is om de kennis en vaardigheden voor deze onderdelen op het gewenste peil te brengen en daarmee de kans op succes bij andere studieonderdelen, waar je deze startvaardigheden nodig hebt, te verbeteren. De opzet is als volgt: Het onderwijsjaar bestaat uit vier periodes en in drie van die vier periodes krijgt elke student één startvaardighedencursus aangeboden. Voor elk onderdeel is er een vrijstellende toets in de eerste onderwijsperiode. Als je voor die toets een voldoende haalt ben je vrijgesteld van de cursus. Zo niet, dan kun je de betreffende cursus volgen. Je krijgt dan in de loop van het jaar nog twee gelegenheden om de toets met een voldoende af te sluiten. Voorbeeld: alle studenten van de opleiding Human Resource Management krijgen in de eerste collegeweek van periode een toets Nederlands. Als je daar geen voldoende voor behaalt, volgt in de weken t/m de cursus startvaardigheden Nederlands. De toets voor die cursus mag je in de loop van het studiejaar nog twee keer afleggen. We hebben voor alle drie toetsen/cursussen samen studiepunt gereserveerd. Dat studiepunt krijg je pas toegekend als je alle toetsen met een voldoende hebt afgesloten. Voor alle duidelijkheid: we maken onze opleidingen op deze manier niet zwaarder, maar proberen je te helpen een aantal dingen, die je vast en zeker op vorige scholen bent tegengekomen, weer naar boven te halen. egelijk geven we met de hierboven genoemde voorwaarde aan dat je er serieus aandacht aan zult moeten besteden. We stoppen alleen onderwerpen in de cursussen die van belang zijn voor andere studieonderdelen van het eerste jaar. De toets Startvaardigheden Nederlands wordt gehouden op woensdag 0 september a.s. De tijd en plaats van deze toets wordt tijdens de introductie bekend gemaakt. Bijzonderheden: De toets wordt op papier afgenomen (multiple choice, antwoorden moeten op een zgn. schrapkaart worden ingevuld) Een presentielijst is beschikbaar; studenten die hier niet op staan, kunnen gewoon deelnemen aan de toets en hun naam bijschrijven ok in het lesrooster is de info (datum, tijd, locatie) opgenomen Neem je collegekaart mee. Heb je deze nog niet ontvangen, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

11 onderwijsjaarplanning 0-0.v -0-.xls nderwijsjaarplanning HG 0-0 Maand Week Periode ma di wo do vr Maand Week Periode ma di wo do vr aug sep,, 0, 0, 0,,,, 0 0, 0, 0, 0,0,, 0, 0, 0, 0,0 0,, 0, 0, 0,,,,, 0 0, 0,,,,0 0 0, 0 okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul,, 0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0, 0, 0 aug sep, Studiejaar van september 0 t/m augustus 0 Semesteromslagpunt februari 0 Nationale Feestdagen/HG gesloten Verlofdagen voor personeel Kerst en dec. 0 collectief verlof voor docenten Nieuwjaar januari 0 collectief verlof voor alle medewerkers Goede Vrijdag/Pasen t/m april 0 compensatieverlof docenten/roostervrije periode studenten Koningsdag april 0 werkweek voor docenten / vakantie voor studenten Bevrijdingsdag mei 0 Hemelvaart mei 0 Pinksteren + mei 0 HG-nderwijsvrije periodes: Kerst --0 t/m Mei t/m Zomer -0-0 t/m N.B. Basisschoolvakanties: kijk voor vakantiedata in basisonderwijs op onderstaande link Start studiejaar 0-0 op maandag september 0 Start studiejaar 0-0 op maandag september 0

12 Medewerkers Human Resource Management Afkorting ALBC AFEE BAES BSUN BNI GRAS BCL CRMM DAGA DAZA DIJC Achternaam Albers Adriaens Baarda Bakker Bodha Boogers Booij Cruijningen, van Danhof Davids Dijk Initialen C. F.N. E.Y. S. N. A.I. C. M.M. G.J. Z. C.H. Naam Caren Femke Esther Suzana Nirmala Astrid Claudine Madelon Garmt Jeannet Christa el. Nr Kamer G.0 G.0 adres DKAR Dijk, van K.A. Karin 00-0 G.0 JSW Dijk-Joling S. Swanhilde 00-0 G.0 DIIM ENCA GEMC GH HEID HWIZ HHE JKA Dijkma Engbers Geling Goossens Heijden, van der Huitema Hogenhuis Jonge de I.K. C.M.G. M.C...L.L. D.M. W. H.L.G.M. K. Immo Karin Kathinka hecla Daniëlle Wietze Henri Karlijn G.0 G.0 G KEID KJS KESI KI Keekstra Kempen, van Kerkvliet Koning I. J. S.H.M.. Ido Jos Martijn heo G. Functie Medewerker nderwijsondersteuning deeltijd Medewerker nderwijsondersteuning voltijd Medewerker nderwijsondersteuning voltijd eamleider Medewerker nderwijsondersteuning voltijd /Coördinator Internationalisering

13 KA KRRM KRDI LANH LARR LENA LIE MUI CE ZHI Koops Kraanen Kroneberg Landstra Lanting Lensen Lier van Mulder osting zinga A. R.M.H.L. D.W. H.J. R.R. A... C.L.I. H.A.R. Annette Bob Dirk Willem Hilde Janet Reinder Anja ijn itia Cécile Hielke A.0 G PEAD PFMA PLM REAN KLGR SCL SICA ANN VEKE WEJG ZEK ZWIK Peelen Pfenning Poll Reidinga Ringrose Scheijen Silva da jeerdsma Veth Weering Zoethout Zwanenburg A.A. M. M.R. A.Y.. G.E. L.P.M. C.J. A. K.N. J.G. K I.E.E. Ad Mareikje Marcel Robert Annet Greetje Wies Carla Annette Klaske Gerald Kees Ilona G.0 G.0 G Medewerker Roostering /Coördinator Praktijkbureau/afstuderen Medewerker Praktijkbureau / HEL manager

14 HUMAN RESURCE MANAGEMEN voltijd: Leerplan van het e jaar, studiejaar 0-0 Propedeuse Eerste kwartaal PRJEC weede kwartaal WERVING, SELECIE EN INRDUCIE N:, K: N:, K: *DCEN = ZWIK BEDRIJFSVERING N:, K:, K, K *DCEN = WEJG HRVPPIN HRVPPBV V/ CURSUS V/ Werkterreinen HRM N:, K: *DCEN = HEID HRVPHRM Derde kwartaal S HRVPBDK N:, K, K N:, K:, K, *DCEN = ZWIK EXCEL VR DE HR PRFESSINAL N:, K: *DCEN = HEID HRVPAVH HRVPEXC S V/ INAKEGEREKKEN N:, K: *DCEN = LENA RAINING PAVPIN SARVAARDIGHEDEN V/ S HRVPARR, studiepunten PAVPSLB s PAVPHRA HRVPAP PAVP0AMB N:, K:, K:, K: *DCEN = ENCA S N:, K:0 * DCEN = ZEK S HRVPNZ BUSINESS ENGLISH N:, K: *DCEN = SICA /S VERUIGEND PRESENEREN N:, K: *DCEN = GEMC S 0, ARBEIDSMARK EN ARBEIDSMARKBEMIDDELING PAVPP V/ PDRACHEN N:, K: V/ HRVPBPI ARBEIDS- EN RGANISAIEPSYCHLGIE N:, K:, K: *DCEN = CE PAVPSVEN PAVPSLB N:, K:, K: *DCEN = CRMM PAVPSVNE V/ HR-ACCUNING SARVAARDIGHEDEN ENGELS *DCEN = SICA N:, K: AAL V/ SARVAARDIGHEDEN NEDERLANDS *DCEN = DAZA PDRACHEN SUDIELPBAAN HRVPRAP NDERZEK SCHRIFELIJK RAPPREREN N:, K: *DCEN = DAZA 0 ARBEIDSRECH N:, K: *DCEN = KRDI PAVPCAR PAVPGHM ARBEIDSRECH N:, K: *DCEN = KRDI ARBEIDSVERHUDINGEN EN ARBEIDSMARK N:, K:, K: *DCEN = WEJG BEREKENING VAN DE PERSNELE INZE N:, K:, K *DCEN = CRMM GEZNDHEIDSMANAGEMEN BEDRIJFSKUNDE N:, K: *DCEN = CRMM Vierde kwartaal HRVPBEN SAGEVRBEREIDING N:, K:, K: *DCEN = REAN HRVPSVB SARVAARDIGHEDEN WISKUNDE *DCEN = 0, PAVPSVWI PDRACHEN EN SAGEVRBEREIDING N:, K: V/ studiepunten HRVPSLB, studiepunten, studiepunten

15

16

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

STUDIESUCCES. EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek

STUDIESUCCES. EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek STUDIESUCCES en EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek 1 WAARVOOR KUN JE TERECHT BIJ DE EXAMENCOMMISSIE: - Aanvragen vrijstellingen - Individuele verzoeken (i.v.m. chronische ziekte bijv.) - Klachten

Nadere informatie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie PERIODE E, studiejaar 2013-2014 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie 34 18-aug Organisatiedagen Herkansingen hoofdfase cursussen Herkansingen hoofdfase cursussen (Ma18) Einde zomervakantie (Di19) Aftrap

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Preambule... 3 2. Begrippenlijst... 3 3. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 4. Deelname schriftelijke toetsen

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Begrippenlijst... 3 2. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 3. Aanmelden voor schriftelijke

Nadere informatie

Introductie opleiding Informatica

Introductie opleiding Informatica Introductie opleiding Informatica maandag 4 september 2017 Jeannette de Graaf studieadviseur/docent Informatica LIACS FWN ULeiden 1 Programma 9.00 welkom 9.10 algemene introductie: de bachelor Informatica

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

Nadere informatie

Nee. Alle studenten die een vak voor de allereerste keer volgen, worden automatisch door ons ingeschreven voor hun tentamens.

Nee. Alle studenten die een vak voor de allereerste keer volgen, worden automatisch door ons ingeschreven voor hun tentamens. VEELGESTELDE VRAGEN Hoe weet ik welke tentamens ik moet maken? In SIS staan al je vakken onder je studievereisten. Als je in je studievereisten een vak aanklikt, opent dit een detailoverzicht, waar je

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling (OER). Aldus vastgesteld in de vergadering van

Nadere informatie

week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats

week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats 34 di 22-aug-17 08.30-09.10 Ontvangst eerste klassen door mentor 34 09.10-10.30 Ontvangst klassen door mentor, instructie nieuwe systeem+cuppen 34 11.00

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc.

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc. Jaarroosters F 2016-2017 Legenda lesweek Versie 0.9.2 F HvA Versie 0.9.2 F HvA roosterluwe week* week projecten,, afronding, starten, etc. syllabus week kalender week ma. Datum vr. MIC-CO propedeuse (vt)

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde. 28 februari 2017

Voorlichting Master geneeskunde. 28 februari 2017 Voorlichting Master geneeskunde 28 februari 2017 Dr. I.E. Thunnissen Bachelor coördinator Mevr. M. Kraan Medewerker Onderwijszaken Geneeskunde studie gesplitst in Bachelor en Master Bachelor Master Mag

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Organisatie opleiding Programma propedeuse Bindend studieadvies

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar 2016-2017 voor huidige eerstejaarsstudenten Vanaf nu ben je zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van het onderwijs. Twee keer per jaar kan

Nadere informatie

periode cijfer) periode cijfer) cijfer)

periode cijfer) periode cijfer) cijfer) BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA'S In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse worden benoemd,

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER Versie 3

Bedrijfskunde MER Versie 3 Bedrijfskunde MER Versie 3 Jaar 1 za 26 aug Startdag Inschrijven blok A tm 8 sept (doet PMO bureau deze keer) Jaar 1 Blok A data Bedrijfskunde lesdag 1 vr 1 sept MDPM-DL-BKT-17 & MDPM-DL-BKPB-17 lesdag

Nadere informatie

Intakeformulier studeren met topsport

Intakeformulier studeren met topsport Intakeformulier studeren met topsport 2011/2012 Colofon ons kenmerk datum Juli 2011 Mevr. J.I.P.M Stikkers versie 2011 status Definitief pagina 2 van 7 Intakeformulier studeren met topsport Studentendecaan:

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Ouder- en leerlingavond. klas 6 29 september 2016

Ouder- en leerlingavond. klas 6 29 september 2016 Ouder- en leerlingavond klas 6 29 september 2016 Wie begint waar? 20.00 uur: Groep A: leerlingen en ouders klas 6A, 6B en 6E: kantine T 20.00 uur: Groep B: leerlingen en ouders klas 6C, 6D en 6F: in de

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H herkansingen/taken 13.30u 28-aug-12 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 29-aug-12 wo 1e lesdag klas 4

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster.

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. Jaaragenda 2016-2017 16-17 Iw wk Augustus 2016 1 35 ma 29-aug di Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. 30-aug Klas 1 11.00 uur, klas 2 12.00 uur, klas 3 13.00 uur en klas 4 14.00 uur. wo 31-aug

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het studieadvies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

(niet voor studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben gevolgd)

(niet voor studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben gevolgd) Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw A.I. Emmen Grote

Nadere informatie

onderwijs O Nation. Feestdag Opening Academisch Jaar Toetsing T Feestdag UvA+VU Herkansing VU Herkansing H UvA Geen onderwijs of toetsing V

onderwijs O Nation. Feestdag Opening Academisch Jaar Toetsing T Feestdag UvA+VU Herkansing VU Herkansing H UvA Geen onderwijs of toetsing V UvA / VU Academische kalender 2016-2017 IDEE-week 2016 (VU) - 24 augustus (wk 34) t/m 30 augustus 2016 (wk 35) Intreeweek 2016 (UvA) - 29 augustus t/m 2 september 2016 (week 35) ma 5 12 19 26 3 10 17 24

Nadere informatie

Een goede vakantie toegewenst. Tot ziens op dinsdag 28 augustus om 9:30 uur. Met vriendelijke groet, Sven Boogert (secretaris van de examencommissie)

Een goede vakantie toegewenst. Tot ziens op dinsdag 28 augustus om 9:30 uur. Met vriendelijke groet, Sven Boogert (secretaris van de examencommissie) Zeist, juli 2012 Beste examenkandidaten klas 12 havo & 12 2012/2013, Hierbij krijgen jullie alvast wat gegevens die nodig/nuttig zijn voor het komende schooljaar. Dan kunnen jullie er alvast aan wennen

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Toetsing en examinering in de bovenbouw Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Gerrit van der Veen College 2017-2018 1 Inhoud Inleiding... 3 Overzicht toetsen 2017-2018... 4 Toetsroosters

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 augustus Vakantie

Nieuwsbrief 25 augustus Vakantie Openbare Basis Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 25 augustus 2016 Vakantie De vakantie is weer voorbij en we zijn weer lekker aan de slag met onze leerlingen. In

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Introductieweek (Detoxweken) en HOI

Introductieweek (Detoxweken) en HOI Veel gestelde vragen (FAQ) Contactgegevens HBS Front Office Deventer Email: hbsfrontoffice@saxion.nl Phone: +31 (0)570 603400 Introductieweek (Detoxweken) en HOI 1. Wanneer is de introductie? De opleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie