it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag"

Transcriptie

1 it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag 2014

2 2 inhoudsopgave hj voorwoord 2 M hj 2 M hj 2 M hj 23 M 2 verslaglegging M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 4 hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M bedrijfsvoering, beheersing en beleidsinvloed 7 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj people 12 hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M planet 15 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj profit 2 M hj 2 M hj 2 M hj 18 2 M 2 legal M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 23 hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M

3 3 voorwoord Iquality wil met beide benen in de samenleving staan. Dat vraagt om een modern en gedegen beleid, waarmee we op veranderingen en trends in de samenleving kunnen inspelen. Samen bouwen aan de wereld van morgen. Dit willen we bereiken door initiatief te nemen in het vormen van oplossingen voor onze klanten. Door structureel ook belangen van betrokken mensen bespreekbaar te maken en te komen met innovatieve voorstellen. Daarnaast willen we graag dat onze klanten ons zien als een bedrijf dat actief verbonden is met de samenleving en dat we veel waarde hechten aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen de samenleving verder brengen, met elkaar en voor elkaar. Op een duurzame manier. Get Smarter Every Day. John van Beek, Managing Partner Iquality Business Solutions BV

4 4 Verslaglegging M it s in our nature get smarter every day MVO prestatieladder Na het behalen van het ISO-9001 certificaat in 2012, heeft Iquality tevens in Juli 2013 het MVO prestatieladder certificaat, niveau-3 behaald. Het certificaat is drie jaar geldig. certificeringsperiode 15 maart 2012 tot en met april 2013 verslag 2012 Eerste keer MVO jaarverslag uitgebracht. rapportage cyclus Vanaf 2013 jaarlijks Contact voor vragen Marlon van Wijlick, Manager Sales & Marketing & MVO Coördinator t organisatiestructuur De rechtsvorm van Iquality is de besloten vennootschap. Iquality Business Solutions BV is een 100% dochter van Jupiter Holding BV. Het bureau bestaat sinds 1994 en heeft haar dienstverlening verdeeld over drie commerciële units. Vanuit projecten en SSA s wordt gebruik gemaakt van de functionele units. Iquality kenmerkt zicht als een matrixorganisatie. kwaliteitssysteem Iquality Iquality managet haar bedrijfsvoering volgens een ISO 9001 gecertificeerd management systeem waar ons MVO beleid integraal in opgenomen is, zoals de MVO Prestatieladder, niveau 3 dit ook voorschrijft. Het kwaliteitssysteem beschrijft de werking van onze bedrijfsvoering met betrekking tot onze primaire processen en hier direct mee samenhangende ondersteunende processen.

5 5 Verslaglegging stakeholders Onze benoemde stakeholders zien wij als groepen personen die direct belang hebben bij onze dienstverlening of het voorkomen van een negatief effect van de uitoefening van activiteiten door onze organisatie. In lijn met de scope volgens MVO Prestatieladder, niveau 3 zijn benoemd: Onze klanten, (potentiële) medewerkers, Ingeleende personen en freelancers, Leveranciers, Management team en aandeelhouders Personeelsvereniging Stakeholders worden gehoord en actief betrokken bij ons MVO beleid. Het informeren van betrekken van stakeholders bij onze bedrijfsvoering wordt onder andere uitgevoerd met behulp van Iquality s intranet en de website iquality.nl.

6 6 Verslaglegging 2 uitsluitingen van de MVO Prestatieladder, niveau 3 norm De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die aansluit op bestaande kwaliteitsnormen zoals ISO De norm vormt een basis voor het koppelen van de mvoaspecten people, planet en profit aan al bestaande (management) systemen. Deze drie pijlers zijn onderverdeeld in zeven kernthema s, die door middel van 33 indicatoren meetbaar worden. Het resultaat is een MVOmanagementsysteemcertificaat dat een objectief bewijsmiddel is dat het gecertificeerde bedrijf een managementsysteem heeft voor MVO, waarin stakeholdereisen en verwachtingen gemanaged worden. Van deze 33 indicatoren hebben wij de onderstaande uitgesloten: Kernthema Omschrijving Reden uitsluiting Indicatoor 9 Indicatoor 11 Indicatoor 12 Indicatoor 15 Kinderarbeid: Het bedrijf of de organisatie draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat kinderarbeid wordt uitgebannen. Veiligheidsbeleid: Het bedrijf of de organisatie draagt ervoor zorg dat beveiligingspersoneel bij hun taakuitoefening de mensenrechten en rechten van bijvoorbeeld de lokale bevolking of activisten respecteren. Rechten van inheemse bevolking: Het bedrijf of de organisatie draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue aanscherping van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat rechten van de inheemse bevolking worden gerespecteerd en dat activiteiten van het bedrijf of de organisatie ook aan hen ten goede komen. Publiek beleid: Het bedrijf of de organisatie draagt er zorg voor dat wanneer gekozen wordt voor het bijdragen aan politieke lobbygroepen en of politieke partijen deze bijdrage ethisch te verantwoorden is. Bij Iquality worden werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd door gecertificeeerd personeel. Kinderarbeid is uitgesloten. Iquality maakt geen gebruik van beveiligingspersoneel. Iquality heeft geen connectie/relatie met inheemse bevolkingen. Iquality houdt zich hier niet mee bezig en daarom ook niet van toepassing op de organisatie.

7 7 Bestuur, beheersing & betrokkenheid betrokkenheid De dienstverlening van Iquality is niet gericht op eenmalige transacties maar juist op langdurige relaties. Het is onze ambitie om met ICT middelen organisaties structureel beter te maken. Dit proces stopt nooit. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen is geen doel of middel, maar een voorwaarde om dit te realiseren. eerlijk zaken doen Iquality streeft erna om zowel intern als extern transparant te communiceren. De focus ligt op eerlijk zaken doen. Iquality doet uitsluitend zaken met betrouwbare partijen. Deze partijen dienen integer en eerlijk zaken te doen. Zij conformeren zich aan alle relevante wetgeving en erkennen en respecteren de fundamentele mensenrechten.

8 8 Bestuur, beheersing & betrokkenheid John van Beek directeur Patrick Joosten Manager Finance & IT Remco van Toor Solution Architect Office manager Q&A IT Manager Marlon van Wijlick Manager Sales & Marketing Roland van Gogh Manager Solution Management Patrik van Gelder Manager Ergineering account manager solution managers solution support engineers Lead developers Frontend developers Software engineers Test engineers Management Team managing partners patrick joosten john van beek patrik van gelder leden management team marlon van wijlick roland van gogh remco van toor

9 9 Bestuur, beheersing & betrokkenheid management team Het management team van Iquality is uitgebreid. Tevens heeft een aantal managementleden een andere functie gekregen. De wijzigingen zijn een gevolg van de verscherpte focus op de bestaande strategie Get Smarter Every Day. Naast de drie managing partners, de solution architect en het hoofd Solution Management is als laatste ook Manager Sales & Marketing toegetreden tot het management team. In 2014 is er één afdeling voor Sales & Marketing gecreerd. Marlon van Wijlick leidt deze afdeling en is ook lid geworden van het management team. Het management team maakt beleid, stelt doelstellingen en strategie vast en zorgt ervoor dat de middelen aanwezig zijn om de doelen te bereiken. Het MT monitort de bedrijfsvoering op basis van KPI s en rapportages en stuurt bij indien nodig. solution management In 2014 zijn de afdeling Solution Management & support één afdeling geworden. De service desk in haar oude setting, bestaat niet meer. De afdeling bestaat momenteel uit solution managers & solution support managers. Iedere solution manager is verantwoordelijk voor een aantal klanten & SSA s. Een solution manager werkt nauw samen met een toegewezen solution support engineer. De solution manger is product owner van iedere oplossing. De afdeling is verantwoordelijk voor onderstaande diensten: Release management Solution Support Management Audit Innovation & Strategy Requirement Analysis Solution Vision Een solution support engineer ondersteunt de solution manager. Daarnaast is de solution support engineer direct verantwoordelijk voor: Incident Management User Support Portfolio & Backlog Management.

10 10 Bestuur, beheersing & betrokkenheid finance & IT afdeling De afdeling finance en IT zijn tevens in 2014 tot stand gekomen. Met name de finance afdeling is beter gestructureerd. Zij monitoren en signaleren financiele prestaties, KPI s en beheren kosten en investeringen. Bij iedere investering wordt er gekeken naar de noodzaak/mvo alternatieven. Qua IT-doelen streeft Iquality ernaar om medewerkers en klanten in staat te stellen om flexibel samen te kunnen werken. De infrastructuur dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn. Het streven is minimaal 99,9% uptime. Tevens wordt er rekening gehouden met het energieverbruik van apparaten, het CO2 neutraal zijn van rekencentra (Azure) en de MVO doelstellingen van leveranciers Iquality heeft daarnaast het wederom mogelijk gemaakt dat één medewerker als kennis immigrant naar Nederland is gekomen. Wij zien dit als één van onze bijdragen aan lokale werkgelegenheid en als indicatie voor aantrekkelijk werkgeverschap. In november heeft Iquality besloten het huidige team in de oekraïne niet verder uit te breiden, maar het huidige team in tact te houden. oekraïne Bij Iquality werken in 2014 zes collega s in Oekraïne. Deze samenwerking betekent dat Iquality deze medewerkers met gelijke rechten behandeld. Zo zijn zij inpandig verhuisd naar een grotere werkruimte, hebben zij ieder een extra monitor ontvangen om optimaal te kunnen werken en hebben enkele medewerkers een laptop ontvangen.

11 11

12 12 people kl doelstelling: aantrekkelijk werkgeverschap Het doel voor 2014 was om dit onderwerp concreet meetbaar te maken. Hiertoe zijn de onderstaande key performance indicatoren benoemd en rapportage technieken ingericht: Key performance indicatoren People: Ziekte Uitstroom personeel Innovatie Flexibiliteit personeelsbestand* Rapportcijfer medewerker tevredenheid onderzoek Rapportcijfer > 8 klanttevredenheid onderzoek Rapportcijfer klanttevredenheid SLA s <2% <6% 10% 15-30% > 7 > 8 * Flexibiliteit personeelsbestand: de mate waarin Iquality in staat is om de omvang van het personeelsbestand uit te breiden of in te krimpen als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden. Dit percentage vertegenwoordigd het deel van het werknemersbestand dat binnen 3 maanden opzegbaar is. opdrachtgever van het jaar 2014 Iquality is verkozen tot één van de beste honderd opdrachtgevers van Nederland! De samenwerking met Iquality is door onze flex-medewerkers niet onopgemerkt gebleven. Iquality is genomineerd voor de titel Opdrachtgever van het Jaar. Opdrachtgevers van zzp ers, freelancers en interim professionals zijn de afgelopen maanden inhoudelijk beoordeeld. ZZP ers zijn gevraagd hoe zij vinden dat hun (ex-) opdrachtgever scoort op de 12 belangrijkste criteria van Goed Opdrachtgeverschap, waaronder communicatie, tarief en opleiding. Naar aanleiding van de antwoorden is de organisatie van de FOTY awards tot een eindoordeel gekomen; Iquality behoort tot één van de beste honderd opdrachtgevers van Nederland. Iquality is getoetst op communicatie, tarief, overeenkomst, betalingstermijn, netwerk, bedrijfscultuur, collega s, persoonlijke ontwikkeling, werkplek, onboarding, opleiding en lunch.

13 13 people kl Ziekte verzuim 1,86% 1,61% 1,42% Uitstroom personeel 2,42% 7,68% 3,57% Flexibiliteit personeelsbestand 19,33% 16,71% 7,69% Rapportcijfer medewerkerstevredenheid onderzoek 8,2 8,4 8,3 Rapportcijfer klanttevredenheid onderzoek 7,2 n/a n/a Rapportcijfer klanttevredenheid SLA s n/a n/a n/a Diversiteit ; j vrouw 3 man 27 vrouw 3 man 19 vrouw 3 man 31

14 14 people kl innovatie Iquality stimuleert dat medewerkers betrokken zijn en meedenken over wat beter kan. MVO heeft een vaste plaats op de agenda van het MT. Medewerkers kunnen gebruik maken van ruime mogelijkheden om zichzelf te verbeteren door scholing of coaching. Tijdens jaarlijks terugkomende evaluatie gesprekken worden ambities van medewerkers besproken. Daarnaast wordt bij het opstellen van het algemeen jaarplan door het MT gekeken naar het opleidingsplan om alle medewerkers gekwalificeerd te houden voor de dagelijkse uitdagingen. medewerkertevredenheid Jaarlijks onderzoekt Iquality tweemaal de tevredenheid onder haar medewerkers. Gemiddeld scoort Iquality een 8,2 als rapportcijfer. Dit is natuurlijk een goede voldoende tot zelfs goed. Opvallend is dat medewerkers te geven dat de werkdruk hoog vinden en de working conditions niet optimaal ervaren worden. Met de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand hopen we dat de working condities sterk verbeterd zullen zijn. De verhuizing staat gepland voor december Iquality werkt steeds vaker voor grotere bedrijven, welke hoge eisen stellen. Dit heeft absoluut invloed op de workload. Vooral de combinatie complexe hoogwaardige IT vraagstukken met tijdsdruk levert deze problemen op. Iquality streeft erna om vooral de tijdsdruk wat weg te nemen in projecten. Dit betekent de doorlooptijd wat laten oplopen en tijdig ingrijpen indien het niet mogelijk is om volgens plan uitvoering geven aan projecten. klanttevredenheid In 2014 was de doelstelling > 8. Dit hebben we niet gehaald. Het gemiddelde is een 7,2. In 2014 hebben we voor het eerst kunnen werken met deze cijfers. Geconcludeerd kan worden dat een 8 ambitieus is. Daarnaast blijken lagere scores zich vooral te concentreren om een kleine groep klanten. De samenstelling van het team, de wisseling daarin en de beheersing van processen is daar niet optimaal geweest.

15 15 M planet doelstelling: minimaliseren milieu belasting Hoewel de zakelijke dienstverlening minder directe negatieve effecten heeft op het milieu, hebben de dagelijkse activiteiten die Iquality ten behoeve van haar bedrijfsvoering onderneemt wel degelijk gevolgen voor het milieu. Iquality neemt de verantwoordelijkheid om de milieubelasting tot een minimum te beperken. Doel hierbij is het realiseren van een vermindering of compensatie van de CO2 uitstoot en het energieverbruik, teneinde de impact op het milieu te verkleinen. CO2-footprint Om inzicht te krijgen in de CO2- uitstoot wordt elk jaar een CO2- footprint opgesteld. Hiermee geven wij inzicht op welke wijze invulling wordt gegeven aan de P van Planet binnen ons MVO beleid. Het doel voor 2014 was om dit onderwerp concreet meetbaar te maken. Hiertoe zijn de onderstaande key performance indicatoren benoemd en rapportage technieken ingericht: Key performance indicatoren Planet: Afval; bedrijfsafval en papier Energieverbruik CO2 uitstoot Gebouw kantoor Nijmegen (energie en gas) Mobiliteit; Lease auto s (>A-labels, electrisch en hybride) Diesel, Benzine Zakelijke vliegverkeer Zakelijk gebruik prive auto

16 16 M planet; Footprint 014Scope Bron Soort verbruik Eenheid Totaal 2014 Footprint per FTE 4,47 Totaal 2013 Totaal 2012 Scope 1 Gebouw Aardgas m Scope 1 Mobiliteit Diesel Lt n.v.t.* n.v.t.* Scope 1 Mobiliteit Benzine Lt Scope 1 Mobiliteit Electrische auto s kwh Scope 2 Gebouw Electra kwh Scope 3 Mobiliteit Retourvluchten < 700 km km Scope 3 Mobiliteit Retourvluchten km km Scope 3 Mobiliteit Retourvluchten > km km Scope 3 Mobiliteit Zakelijk gebruik prive auto km n/a n/a n/a Scope 3 Uitvoering Electriciteit in datacenter kwh Scope 3 Afval Bedrijfsafval Lt Scope 3 Afval Papier / Karton Lt Footprint per FTE 4,47 4,49 6,88 *Vanaf 2013 zijn er geen auto s met diesel meer in omloop binnen Iquality. CO2 eq. footprint verdeling naar scope (2014) (ton CO2) % CO2 eq. footprint verdeling naar bron (2014) 19% 18% 63% Directe emissies (scope 1) Indirecte emissies (scope 2) Andere indirecte emissies (scope 3) 4% 11% 55% 30% Gebouw Mobiliteit Uitvoering Afval

17 17 M planet afvalscheiding Onze afvalstromen houden wij gescheiden en bieden wij ook gescheiden aan. Waar mogelijk wordt afval gerecycled. duurzaam inkopen Bij de inkoop van producten weegt het aspect duurzaamheid zwaar. Dus kiest Iquality voornamelijk voor Fair Trade producten. Apparatuur is alleen afkomstig van topfabrikanten zoals Microsoft, Dell en Sony. Dit zijn bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen wat betreft het milieu en daarover rapporteren. Daarnaast streeft Iquality naar een papierloos kantoor en voert direct het clean desk policy door. Iquality biedt hun medewerkers slechts zeer beperkte kastruimte aanvoor documentopslag en biedt tevens alle faciliteiten om zoveel mogelijk digitaal te werken. Waar toch geprint moet worden is de printers standaard ingesteld op dubbelzijdig printen & zwart-wit. vergoeding fiets & reiskosten De medewerker kan op een fiscaal voordelige manier een fiets aanschaffen voor woonwerkverkeer. Drie jaar lang wordt er 50% van zijn/haar reiskosten ingehouden. Na deze periode is de fiets eigendom van de werknemer. milieuvriendelijker wagenpark Het wagenpark van Iquality is het afgelopen jaar uitgebreid met een groter aandeel van leaseauto s met een energiezuinig A-label, electrisch en hybride uitvoeringen. Bij het pand van Iquality is een duurzame laadpaal voor elektrische auto s in gebruik genomen. Tevens biedt Iquality hun bezoekers de mogelijkheid om zijn of haar elektrische auto bij te laden tijdens een bezoek. skype (video conference) Iquality beschikt over een zakelijk account van Skype. Iedere medewerker heeft hier toegang tot. Iquality promoot hiermee actief vermindering van gebruik van auto en draagt zo bij aan vermindering van files en reistijd voor haar opdrachtgevers en medewerkers.

18 18 profit 7 doelstelling: Financiële rapportages, transparantie en bijdragen aan de maatschappij Het doel voor 2014 was om dit onderwerp concreet meetbaar te maken. Hiertoe zijn de onderstaande key performance indicatoren benoemd en rapportage technieken ingericht: Key performance indicatoren Profit: Omzetdoelstelling transparantie & controle De jaarrekeningen en boekhouding van Iquality wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De jaarverslagen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Iquality neemt haar verplichtingen richting de Belastingdienst en Pensioenfonds en hanteert daar de toegestane betalingstermijn van een maand. Ook voor ander leveranciers wordt een betalingtermijn van 30 dagen gehanteerd (95% van de gevallen) transparantie economische performance Omzet Winstdoelstelling Salarisbetalingen worden rond de 25 ste aan de werknemers overgemaakt voor de gehele maand.

19 19 profit 7 MVO binnen onze professie Iquality bevordert de samenwerking en bereikbaarheid tussen bedrijven, medewerkers en klanten. Totaalcommunicatie ter ondersteuning van multimediale communicatie is hierbij van levensbelang. Iquality weet ICT persoonlijk, relevant en waardevol te maken door ervaring, kennis en innovatie te verbinden. Iquality kijkt vooruit en speelt in op veranderingen en trends in de samenleving. We denken slechts in oplossingen en maken alle belangen van alle betrokkenen overzichtelijk en bespreekbaar. Dit leidt tot innovatieve voorstellen op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. Iquality bevraagt haar klanten actief over MVO aspecten bij de uitvoering van een opdracht. Dit is standaard vastgelegd in het requirementsdocument. kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van Iquality voldoet al vele jaren aan de hoogste normen. Sinds 2012 is het kwaliteitsbeleid ISO 9001-gecertificeerd. Elk jaar worden deze certificeringen onderworpen aan een strenge audit, waarvoor Iquality steeds voor in aanmerking komt. stimuleren van positieve invloed aan de gemeenschap Iquality stimuleert binnen haar invloedsfeer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit komt tot uitvoering in : Iquality heeft als missie om elke dag beter te worden. Dat komt ten goede aan de klanten, medewerkers en leveranciers; Stimulering van MVO doormiddel van het jaarlijkse MVO rapport, dat onder belanghebbenden wordt verspreid en op de website staat;

20 20 profit 7 Iquality helpt klanten met verduurzamen De Lage Landen: de samenwerking met De Lage Landen heeft onder andere geleid tot een Life Cycle Asset platform. Een platform waarop het beheer van activa gedurende de volledige levenscyclus, vanaf het begin van de leaseovereenkomst tot aan de beëindiging en de mogelijke verkoop hiervan, wordt geregistreerd. Door de komst van dit platform is het mogelijk dat fabrikanten, dealers, eindgebruikers en De Lage Landen in de positie zijn om meer waarde te halen uit de levensduur en kwaliteit van de activa. Bolton Nederland: Iquality realiseerde bij Bolton een SaaS oplossing om via Microsoft Dynamics ERP zo n 300 tot 400 transacties per maand te verwerken. De SaaS-benadering levert Bolton achter de schermen de nodige voordelen op: de procesverwerking verloopt sneller, de kosten zijn lager, we hebben minder administratie en we hebben aanzienlijk minder onderhoud. Search BV: Iquality maakte het werk van de inspecteurs en laboranten van inspectiebureau Search uit Heeswijk efficiënter en overzichtelijker. Een nieuwe app en twee nieuwe platforms zorgen er samen voor dat de informatiestroom tussen het veld, bureau en laboratorium beter op elkaar aansluiten. Athlon Car Lease: Iquality realiseerde een IOS app ter vervanging van de herkenbare kladjes en bracht alle info en de auto bij elkaar. De App biedt de mogelijkheid om de taxatie en autogegevens direct in te voeren.

21 21 profit 7 Iquality toertocht rondje Utrechtse Heuvelrug 2014 sociale investering Iquality is een maatschappelijk betrokken onderneming en ondersteunt mensen die vanuit een vernieuwende invalshoek een passie voor hun sport of doel hebben. Vanuit die filosofie ondersteunt Iquality activiteiten op maatschappelijk en op sportgebied. Ook daaruit blijkt het sociale gezicht van Iquality. Medewerkers doen voorstellen voor sponsoring aan goede doelen. Iquality toertocht rondje Utrechtse Heuvelrug 2014 Zaterdag 18 oktober 2014 organiseerde Iquality de jaarlijks terugkomende toertocht. Medewerkers van Iquality fietsen samen met klanten een mooie route door een specifiek gebied in Nederland. Ditmaal was het een prachtige tocht van 100 km kriskras over de Utrechtse Heuvelrug. Iquality heeft de tenue s & de dagactiviteiten gesponsord. landelijke- en regionale sponsor in de sport Iquality sponsort diverse regionale sportevenementen waarbij eigen medewerkers zijn betrokken. Iquality ondersteunt MHC Hockey HOCO, DSZ sportvereniging Boven- Leeuwen, handboogwedstrijden gespeeld door collega René van Glabbeek en een 3-mans team van Bowling Beuningen. zakenvriend Iquality is zakenvriend van het Radboud Oncologie Fonds Als zakenvriend van het Radboud Oncologie Fonds zorgen wij ervoor dat talentvolle onderzoekers van het UMC St Radboud meer baanbrekend onderzoek kunnen doen en daardoor betere zorg en nieuwe behandelingen op het gebied van kanker mogelijk maken. Iquality is vanaf 2013 al zakenvriend. Iquality doneert mandelijks een vast bedrag. 3-mans team van Bowling Beuningen - Periode Kampioen 3de periode.

22 22 profit 7 Neopost Pink-ster Challenge: 4x non-stop de Elfstedentocht voor Pink Ribbon Twee jaar geleden werden nog diverse bergen beklommen in Frankrijk en werd het ingezamelde geld besteed aan het opnieuw inrichten van de kinderspeelplaats van Nij Smellinge. Deze keer was het de droom van Tjeerd Boomsma, werkzaam bij Neopost, om vier keer non-stop de Elfstedentocht te fietsen. Als goede doel werd gekozen voor Pink Ribbon. Veertig uur en ruim 840 km in de strijd tegen borstkanker. Neopost is al jaren een klant van Iquality. Iquality omarmt de iniatieven van deze sportieve club mensen. frisse fietsers Zaterdag 7 juni 2014 vertrokken Tjeerd, Eddy de Boer en Anne Jan Dam voor hun monstertocht. Elke omloop werden ze vergezeld door een groep frisse fietsers, waaronder ook Iquality medewerkers. Een aantal fietsers deed zelfs twee ronden mee.

23 23 V legal blijvend aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving Iquality heeft in tabelvorm alle wet- en regelgeving die op Iquality van toepassing is, opgesomd, met daar achter op welke wijze dit aantoonbaar is ingeregeld. Ook dit is onderdeel geweest van de externe audit voor het MVO certificaat. persoonlijke informatie Iquality weet hoe belangrijk klanten het vinden, hoe hun persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld. Wij nemen deze privacy erg serieus. Iquality beschrijft haar privacy statement en cookie-beleid op haar website

24 24 it s in our nature get smarter every day Iquality Business Solutions BV Jonkerbosplein AB Nijmegen

it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag

it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag 2013 M 2 voorwoord 3 Verslaglegging 4 Bestuur, beheersing & betrokkenheid 7 stakeholder 7 people 10 planet 12 hj profit 15 legal 19 : 3 voorwoord

Nadere informatie

it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag

it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag 2012 M 2 voorwoord 3 Iquality & MVO 4 bedrijfsvoering, beheersing en beleidsinvloed 6 stakeholder 7 hj people 8 planet 10 profit 13 legal 16 2 :

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

MVO stakeholder enquête 2014

MVO stakeholder enquête 2014 MVO stakeholder enquête 2014 Datum : 1 mei 2014 1 Voorwoord In de afgelopen jaren is Heerkens van Bavel Bouw zich steeds meer bewust geworden, van de rol die zij spelen in de maatschappij en de effecten

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014 Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder November 2014 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 DOEL, RESULTATEN EN MAATREGELEN 3 2.1 CO 2 voetafdruk kentallen eerste half jaar 2014 (2013) 3 2.2 Scope 1 & 2 doelstelling

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met en Iquality maakte het werk van de inspecteurs en laboranten van inspectiebureau Search uit Heeswijk efficiënter en overzichtelijker. Een nieuwe app en

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering Duurzaam inkopen inhoud presentatie inleiding; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/10 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/10 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoor 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 emissie inventaris

CO 2 emissie inventaris Inhoudsopgave CO 2 prestatieladder scope... 2 Conformiteit inventaris... 2 Basisgegevens... 2 Beschrijving van de organisatie... 2 Verantwoordelijkheden... 2 Basisjaar... 3 Rapportageperiode... 3 Verificatie...

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2014 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2014 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Betrokkenen...3 1.3 Doelstelling...3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven...4 3 Rapportage management overleg...5 3.1.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 10 6. Toekomst 11

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 4 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

DE CO 2 -PRESTATIELADDER

DE CO 2 -PRESTATIELADDER DE CO 2 -PRESTATIELADDER Een Inleiding Door Hanno Schrauwen, Energie & Technisch adviseur BVR Groep B.V. Met dank aan Stichting Stimular (www.stimular.nl) 1 Opbouw presentatie - CO 2 - CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2021

Energie meetplan 2015-2021 Energie meetplan 2015-2021 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 6 4.2. Monitoring

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie