it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag"

Transcriptie

1 it s in our nature get smarter every day MVO jaarverslag 2014

2 2 inhoudsopgave hj voorwoord 2 M hj 2 M hj 2 M hj 23 M 2 verslaglegging M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 4 hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M bedrijfsvoering, beheersing en beleidsinvloed 7 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj people 12 hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M planet 15 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj profit 2 M hj 2 M hj 2 M hj 18 2 M 2 legal M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 23 hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj hj 2 M hj 2 M hj 2 M hj 2 M

3 3 voorwoord Iquality wil met beide benen in de samenleving staan. Dat vraagt om een modern en gedegen beleid, waarmee we op veranderingen en trends in de samenleving kunnen inspelen. Samen bouwen aan de wereld van morgen. Dit willen we bereiken door initiatief te nemen in het vormen van oplossingen voor onze klanten. Door structureel ook belangen van betrokken mensen bespreekbaar te maken en te komen met innovatieve voorstellen. Daarnaast willen we graag dat onze klanten ons zien als een bedrijf dat actief verbonden is met de samenleving en dat we veel waarde hechten aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen de samenleving verder brengen, met elkaar en voor elkaar. Op een duurzame manier. Get Smarter Every Day. John van Beek, Managing Partner Iquality Business Solutions BV

4 4 Verslaglegging M it s in our nature get smarter every day MVO prestatieladder Na het behalen van het ISO-9001 certificaat in 2012, heeft Iquality tevens in Juli 2013 het MVO prestatieladder certificaat, niveau-3 behaald. Het certificaat is drie jaar geldig. certificeringsperiode 15 maart 2012 tot en met april 2013 verslag 2012 Eerste keer MVO jaarverslag uitgebracht. rapportage cyclus Vanaf 2013 jaarlijks Contact voor vragen Marlon van Wijlick, Manager Sales & Marketing & MVO Coördinator t organisatiestructuur De rechtsvorm van Iquality is de besloten vennootschap. Iquality Business Solutions BV is een 100% dochter van Jupiter Holding BV. Het bureau bestaat sinds 1994 en heeft haar dienstverlening verdeeld over drie commerciële units. Vanuit projecten en SSA s wordt gebruik gemaakt van de functionele units. Iquality kenmerkt zicht als een matrixorganisatie. kwaliteitssysteem Iquality Iquality managet haar bedrijfsvoering volgens een ISO 9001 gecertificeerd management systeem waar ons MVO beleid integraal in opgenomen is, zoals de MVO Prestatieladder, niveau 3 dit ook voorschrijft. Het kwaliteitssysteem beschrijft de werking van onze bedrijfsvoering met betrekking tot onze primaire processen en hier direct mee samenhangende ondersteunende processen.

5 5 Verslaglegging stakeholders Onze benoemde stakeholders zien wij als groepen personen die direct belang hebben bij onze dienstverlening of het voorkomen van een negatief effect van de uitoefening van activiteiten door onze organisatie. In lijn met de scope volgens MVO Prestatieladder, niveau 3 zijn benoemd: Onze klanten, (potentiële) medewerkers, Ingeleende personen en freelancers, Leveranciers, Management team en aandeelhouders Personeelsvereniging Stakeholders worden gehoord en actief betrokken bij ons MVO beleid. Het informeren van betrekken van stakeholders bij onze bedrijfsvoering wordt onder andere uitgevoerd met behulp van Iquality s intranet en de website iquality.nl.

6 6 Verslaglegging 2 uitsluitingen van de MVO Prestatieladder, niveau 3 norm De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die aansluit op bestaande kwaliteitsnormen zoals ISO De norm vormt een basis voor het koppelen van de mvoaspecten people, planet en profit aan al bestaande (management) systemen. Deze drie pijlers zijn onderverdeeld in zeven kernthema s, die door middel van 33 indicatoren meetbaar worden. Het resultaat is een MVOmanagementsysteemcertificaat dat een objectief bewijsmiddel is dat het gecertificeerde bedrijf een managementsysteem heeft voor MVO, waarin stakeholdereisen en verwachtingen gemanaged worden. Van deze 33 indicatoren hebben wij de onderstaande uitgesloten: Kernthema Omschrijving Reden uitsluiting Indicatoor 9 Indicatoor 11 Indicatoor 12 Indicatoor 15 Kinderarbeid: Het bedrijf of de organisatie draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat kinderarbeid wordt uitgebannen. Veiligheidsbeleid: Het bedrijf of de organisatie draagt ervoor zorg dat beveiligingspersoneel bij hun taakuitoefening de mensenrechten en rechten van bijvoorbeeld de lokale bevolking of activisten respecteren. Rechten van inheemse bevolking: Het bedrijf of de organisatie draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue aanscherping van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat rechten van de inheemse bevolking worden gerespecteerd en dat activiteiten van het bedrijf of de organisatie ook aan hen ten goede komen. Publiek beleid: Het bedrijf of de organisatie draagt er zorg voor dat wanneer gekozen wordt voor het bijdragen aan politieke lobbygroepen en of politieke partijen deze bijdrage ethisch te verantwoorden is. Bij Iquality worden werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd door gecertificeeerd personeel. Kinderarbeid is uitgesloten. Iquality maakt geen gebruik van beveiligingspersoneel. Iquality heeft geen connectie/relatie met inheemse bevolkingen. Iquality houdt zich hier niet mee bezig en daarom ook niet van toepassing op de organisatie.

7 7 Bestuur, beheersing & betrokkenheid betrokkenheid De dienstverlening van Iquality is niet gericht op eenmalige transacties maar juist op langdurige relaties. Het is onze ambitie om met ICT middelen organisaties structureel beter te maken. Dit proces stopt nooit. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen is geen doel of middel, maar een voorwaarde om dit te realiseren. eerlijk zaken doen Iquality streeft erna om zowel intern als extern transparant te communiceren. De focus ligt op eerlijk zaken doen. Iquality doet uitsluitend zaken met betrouwbare partijen. Deze partijen dienen integer en eerlijk zaken te doen. Zij conformeren zich aan alle relevante wetgeving en erkennen en respecteren de fundamentele mensenrechten.

8 8 Bestuur, beheersing & betrokkenheid John van Beek directeur Patrick Joosten Manager Finance & IT Remco van Toor Solution Architect Office manager Q&A IT Manager Marlon van Wijlick Manager Sales & Marketing Roland van Gogh Manager Solution Management Patrik van Gelder Manager Ergineering account manager solution managers solution support engineers Lead developers Frontend developers Software engineers Test engineers Management Team managing partners patrick joosten john van beek patrik van gelder leden management team marlon van wijlick roland van gogh remco van toor

9 9 Bestuur, beheersing & betrokkenheid management team Het management team van Iquality is uitgebreid. Tevens heeft een aantal managementleden een andere functie gekregen. De wijzigingen zijn een gevolg van de verscherpte focus op de bestaande strategie Get Smarter Every Day. Naast de drie managing partners, de solution architect en het hoofd Solution Management is als laatste ook Manager Sales & Marketing toegetreden tot het management team. In 2014 is er één afdeling voor Sales & Marketing gecreerd. Marlon van Wijlick leidt deze afdeling en is ook lid geworden van het management team. Het management team maakt beleid, stelt doelstellingen en strategie vast en zorgt ervoor dat de middelen aanwezig zijn om de doelen te bereiken. Het MT monitort de bedrijfsvoering op basis van KPI s en rapportages en stuurt bij indien nodig. solution management In 2014 zijn de afdeling Solution Management & support één afdeling geworden. De service desk in haar oude setting, bestaat niet meer. De afdeling bestaat momenteel uit solution managers & solution support managers. Iedere solution manager is verantwoordelijk voor een aantal klanten & SSA s. Een solution manager werkt nauw samen met een toegewezen solution support engineer. De solution manger is product owner van iedere oplossing. De afdeling is verantwoordelijk voor onderstaande diensten: Release management Solution Support Management Audit Innovation & Strategy Requirement Analysis Solution Vision Een solution support engineer ondersteunt de solution manager. Daarnaast is de solution support engineer direct verantwoordelijk voor: Incident Management User Support Portfolio & Backlog Management.

10 10 Bestuur, beheersing & betrokkenheid finance & IT afdeling De afdeling finance en IT zijn tevens in 2014 tot stand gekomen. Met name de finance afdeling is beter gestructureerd. Zij monitoren en signaleren financiele prestaties, KPI s en beheren kosten en investeringen. Bij iedere investering wordt er gekeken naar de noodzaak/mvo alternatieven. Qua IT-doelen streeft Iquality ernaar om medewerkers en klanten in staat te stellen om flexibel samen te kunnen werken. De infrastructuur dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn. Het streven is minimaal 99,9% uptime. Tevens wordt er rekening gehouden met het energieverbruik van apparaten, het CO2 neutraal zijn van rekencentra (Azure) en de MVO doelstellingen van leveranciers Iquality heeft daarnaast het wederom mogelijk gemaakt dat één medewerker als kennis immigrant naar Nederland is gekomen. Wij zien dit als één van onze bijdragen aan lokale werkgelegenheid en als indicatie voor aantrekkelijk werkgeverschap. In november heeft Iquality besloten het huidige team in de oekraïne niet verder uit te breiden, maar het huidige team in tact te houden. oekraïne Bij Iquality werken in 2014 zes collega s in Oekraïne. Deze samenwerking betekent dat Iquality deze medewerkers met gelijke rechten behandeld. Zo zijn zij inpandig verhuisd naar een grotere werkruimte, hebben zij ieder een extra monitor ontvangen om optimaal te kunnen werken en hebben enkele medewerkers een laptop ontvangen.

11 11

12 12 people kl doelstelling: aantrekkelijk werkgeverschap Het doel voor 2014 was om dit onderwerp concreet meetbaar te maken. Hiertoe zijn de onderstaande key performance indicatoren benoemd en rapportage technieken ingericht: Key performance indicatoren People: Ziekte Uitstroom personeel Innovatie Flexibiliteit personeelsbestand* Rapportcijfer medewerker tevredenheid onderzoek Rapportcijfer > 8 klanttevredenheid onderzoek Rapportcijfer klanttevredenheid SLA s <2% <6% 10% 15-30% > 7 > 8 * Flexibiliteit personeelsbestand: de mate waarin Iquality in staat is om de omvang van het personeelsbestand uit te breiden of in te krimpen als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden. Dit percentage vertegenwoordigd het deel van het werknemersbestand dat binnen 3 maanden opzegbaar is. opdrachtgever van het jaar 2014 Iquality is verkozen tot één van de beste honderd opdrachtgevers van Nederland! De samenwerking met Iquality is door onze flex-medewerkers niet onopgemerkt gebleven. Iquality is genomineerd voor de titel Opdrachtgever van het Jaar. Opdrachtgevers van zzp ers, freelancers en interim professionals zijn de afgelopen maanden inhoudelijk beoordeeld. ZZP ers zijn gevraagd hoe zij vinden dat hun (ex-) opdrachtgever scoort op de 12 belangrijkste criteria van Goed Opdrachtgeverschap, waaronder communicatie, tarief en opleiding. Naar aanleiding van de antwoorden is de organisatie van de FOTY awards tot een eindoordeel gekomen; Iquality behoort tot één van de beste honderd opdrachtgevers van Nederland. Iquality is getoetst op communicatie, tarief, overeenkomst, betalingstermijn, netwerk, bedrijfscultuur, collega s, persoonlijke ontwikkeling, werkplek, onboarding, opleiding en lunch.

13 13 people kl Ziekte verzuim 1,86% 1,61% 1,42% Uitstroom personeel 2,42% 7,68% 3,57% Flexibiliteit personeelsbestand 19,33% 16,71% 7,69% Rapportcijfer medewerkerstevredenheid onderzoek 8,2 8,4 8,3 Rapportcijfer klanttevredenheid onderzoek 7,2 n/a n/a Rapportcijfer klanttevredenheid SLA s n/a n/a n/a Diversiteit ; j vrouw 3 man 27 vrouw 3 man 19 vrouw 3 man 31

14 14 people kl innovatie Iquality stimuleert dat medewerkers betrokken zijn en meedenken over wat beter kan. MVO heeft een vaste plaats op de agenda van het MT. Medewerkers kunnen gebruik maken van ruime mogelijkheden om zichzelf te verbeteren door scholing of coaching. Tijdens jaarlijks terugkomende evaluatie gesprekken worden ambities van medewerkers besproken. Daarnaast wordt bij het opstellen van het algemeen jaarplan door het MT gekeken naar het opleidingsplan om alle medewerkers gekwalificeerd te houden voor de dagelijkse uitdagingen. medewerkertevredenheid Jaarlijks onderzoekt Iquality tweemaal de tevredenheid onder haar medewerkers. Gemiddeld scoort Iquality een 8,2 als rapportcijfer. Dit is natuurlijk een goede voldoende tot zelfs goed. Opvallend is dat medewerkers te geven dat de werkdruk hoog vinden en de working conditions niet optimaal ervaren worden. Met de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand hopen we dat de working condities sterk verbeterd zullen zijn. De verhuizing staat gepland voor december Iquality werkt steeds vaker voor grotere bedrijven, welke hoge eisen stellen. Dit heeft absoluut invloed op de workload. Vooral de combinatie complexe hoogwaardige IT vraagstukken met tijdsdruk levert deze problemen op. Iquality streeft erna om vooral de tijdsdruk wat weg te nemen in projecten. Dit betekent de doorlooptijd wat laten oplopen en tijdig ingrijpen indien het niet mogelijk is om volgens plan uitvoering geven aan projecten. klanttevredenheid In 2014 was de doelstelling > 8. Dit hebben we niet gehaald. Het gemiddelde is een 7,2. In 2014 hebben we voor het eerst kunnen werken met deze cijfers. Geconcludeerd kan worden dat een 8 ambitieus is. Daarnaast blijken lagere scores zich vooral te concentreren om een kleine groep klanten. De samenstelling van het team, de wisseling daarin en de beheersing van processen is daar niet optimaal geweest.

15 15 M planet doelstelling: minimaliseren milieu belasting Hoewel de zakelijke dienstverlening minder directe negatieve effecten heeft op het milieu, hebben de dagelijkse activiteiten die Iquality ten behoeve van haar bedrijfsvoering onderneemt wel degelijk gevolgen voor het milieu. Iquality neemt de verantwoordelijkheid om de milieubelasting tot een minimum te beperken. Doel hierbij is het realiseren van een vermindering of compensatie van de CO2 uitstoot en het energieverbruik, teneinde de impact op het milieu te verkleinen. CO2-footprint Om inzicht te krijgen in de CO2- uitstoot wordt elk jaar een CO2- footprint opgesteld. Hiermee geven wij inzicht op welke wijze invulling wordt gegeven aan de P van Planet binnen ons MVO beleid. Het doel voor 2014 was om dit onderwerp concreet meetbaar te maken. Hiertoe zijn de onderstaande key performance indicatoren benoemd en rapportage technieken ingericht: Key performance indicatoren Planet: Afval; bedrijfsafval en papier Energieverbruik CO2 uitstoot Gebouw kantoor Nijmegen (energie en gas) Mobiliteit; Lease auto s (>A-labels, electrisch en hybride) Diesel, Benzine Zakelijke vliegverkeer Zakelijk gebruik prive auto

16 16 M planet; Footprint 014Scope Bron Soort verbruik Eenheid Totaal 2014 Footprint per FTE 4,47 Totaal 2013 Totaal 2012 Scope 1 Gebouw Aardgas m Scope 1 Mobiliteit Diesel Lt n.v.t.* n.v.t.* Scope 1 Mobiliteit Benzine Lt Scope 1 Mobiliteit Electrische auto s kwh Scope 2 Gebouw Electra kwh Scope 3 Mobiliteit Retourvluchten < 700 km km Scope 3 Mobiliteit Retourvluchten km km Scope 3 Mobiliteit Retourvluchten > km km Scope 3 Mobiliteit Zakelijk gebruik prive auto km n/a n/a n/a Scope 3 Uitvoering Electriciteit in datacenter kwh Scope 3 Afval Bedrijfsafval Lt Scope 3 Afval Papier / Karton Lt Footprint per FTE 4,47 4,49 6,88 *Vanaf 2013 zijn er geen auto s met diesel meer in omloop binnen Iquality. CO2 eq. footprint verdeling naar scope (2014) (ton CO2) % CO2 eq. footprint verdeling naar bron (2014) 19% 18% 63% Directe emissies (scope 1) Indirecte emissies (scope 2) Andere indirecte emissies (scope 3) 4% 11% 55% 30% Gebouw Mobiliteit Uitvoering Afval

17 17 M planet afvalscheiding Onze afvalstromen houden wij gescheiden en bieden wij ook gescheiden aan. Waar mogelijk wordt afval gerecycled. duurzaam inkopen Bij de inkoop van producten weegt het aspect duurzaamheid zwaar. Dus kiest Iquality voornamelijk voor Fair Trade producten. Apparatuur is alleen afkomstig van topfabrikanten zoals Microsoft, Dell en Sony. Dit zijn bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen wat betreft het milieu en daarover rapporteren. Daarnaast streeft Iquality naar een papierloos kantoor en voert direct het clean desk policy door. Iquality biedt hun medewerkers slechts zeer beperkte kastruimte aanvoor documentopslag en biedt tevens alle faciliteiten om zoveel mogelijk digitaal te werken. Waar toch geprint moet worden is de printers standaard ingesteld op dubbelzijdig printen & zwart-wit. vergoeding fiets & reiskosten De medewerker kan op een fiscaal voordelige manier een fiets aanschaffen voor woonwerkverkeer. Drie jaar lang wordt er 50% van zijn/haar reiskosten ingehouden. Na deze periode is de fiets eigendom van de werknemer. milieuvriendelijker wagenpark Het wagenpark van Iquality is het afgelopen jaar uitgebreid met een groter aandeel van leaseauto s met een energiezuinig A-label, electrisch en hybride uitvoeringen. Bij het pand van Iquality is een duurzame laadpaal voor elektrische auto s in gebruik genomen. Tevens biedt Iquality hun bezoekers de mogelijkheid om zijn of haar elektrische auto bij te laden tijdens een bezoek. skype (video conference) Iquality beschikt over een zakelijk account van Skype. Iedere medewerker heeft hier toegang tot. Iquality promoot hiermee actief vermindering van gebruik van auto en draagt zo bij aan vermindering van files en reistijd voor haar opdrachtgevers en medewerkers.

18 18 profit 7 doelstelling: Financiële rapportages, transparantie en bijdragen aan de maatschappij Het doel voor 2014 was om dit onderwerp concreet meetbaar te maken. Hiertoe zijn de onderstaande key performance indicatoren benoemd en rapportage technieken ingericht: Key performance indicatoren Profit: Omzetdoelstelling transparantie & controle De jaarrekeningen en boekhouding van Iquality wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De jaarverslagen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Iquality neemt haar verplichtingen richting de Belastingdienst en Pensioenfonds en hanteert daar de toegestane betalingstermijn van een maand. Ook voor ander leveranciers wordt een betalingtermijn van 30 dagen gehanteerd (95% van de gevallen) transparantie economische performance Omzet Winstdoelstelling Salarisbetalingen worden rond de 25 ste aan de werknemers overgemaakt voor de gehele maand.

19 19 profit 7 MVO binnen onze professie Iquality bevordert de samenwerking en bereikbaarheid tussen bedrijven, medewerkers en klanten. Totaalcommunicatie ter ondersteuning van multimediale communicatie is hierbij van levensbelang. Iquality weet ICT persoonlijk, relevant en waardevol te maken door ervaring, kennis en innovatie te verbinden. Iquality kijkt vooruit en speelt in op veranderingen en trends in de samenleving. We denken slechts in oplossingen en maken alle belangen van alle betrokkenen overzichtelijk en bespreekbaar. Dit leidt tot innovatieve voorstellen op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. Iquality bevraagt haar klanten actief over MVO aspecten bij de uitvoering van een opdracht. Dit is standaard vastgelegd in het requirementsdocument. kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van Iquality voldoet al vele jaren aan de hoogste normen. Sinds 2012 is het kwaliteitsbeleid ISO 9001-gecertificeerd. Elk jaar worden deze certificeringen onderworpen aan een strenge audit, waarvoor Iquality steeds voor in aanmerking komt. stimuleren van positieve invloed aan de gemeenschap Iquality stimuleert binnen haar invloedsfeer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit komt tot uitvoering in : Iquality heeft als missie om elke dag beter te worden. Dat komt ten goede aan de klanten, medewerkers en leveranciers; Stimulering van MVO doormiddel van het jaarlijkse MVO rapport, dat onder belanghebbenden wordt verspreid en op de website staat;

20 20 profit 7 Iquality helpt klanten met verduurzamen De Lage Landen: de samenwerking met De Lage Landen heeft onder andere geleid tot een Life Cycle Asset platform. Een platform waarop het beheer van activa gedurende de volledige levenscyclus, vanaf het begin van de leaseovereenkomst tot aan de beëindiging en de mogelijke verkoop hiervan, wordt geregistreerd. Door de komst van dit platform is het mogelijk dat fabrikanten, dealers, eindgebruikers en De Lage Landen in de positie zijn om meer waarde te halen uit de levensduur en kwaliteit van de activa. Bolton Nederland: Iquality realiseerde bij Bolton een SaaS oplossing om via Microsoft Dynamics ERP zo n 300 tot 400 transacties per maand te verwerken. De SaaS-benadering levert Bolton achter de schermen de nodige voordelen op: de procesverwerking verloopt sneller, de kosten zijn lager, we hebben minder administratie en we hebben aanzienlijk minder onderhoud. Search BV: Iquality maakte het werk van de inspecteurs en laboranten van inspectiebureau Search uit Heeswijk efficiënter en overzichtelijker. Een nieuwe app en twee nieuwe platforms zorgen er samen voor dat de informatiestroom tussen het veld, bureau en laboratorium beter op elkaar aansluiten. Athlon Car Lease: Iquality realiseerde een IOS app ter vervanging van de herkenbare kladjes en bracht alle info en de auto bij elkaar. De App biedt de mogelijkheid om de taxatie en autogegevens direct in te voeren.

21 21 profit 7 Iquality toertocht rondje Utrechtse Heuvelrug 2014 sociale investering Iquality is een maatschappelijk betrokken onderneming en ondersteunt mensen die vanuit een vernieuwende invalshoek een passie voor hun sport of doel hebben. Vanuit die filosofie ondersteunt Iquality activiteiten op maatschappelijk en op sportgebied. Ook daaruit blijkt het sociale gezicht van Iquality. Medewerkers doen voorstellen voor sponsoring aan goede doelen. Iquality toertocht rondje Utrechtse Heuvelrug 2014 Zaterdag 18 oktober 2014 organiseerde Iquality de jaarlijks terugkomende toertocht. Medewerkers van Iquality fietsen samen met klanten een mooie route door een specifiek gebied in Nederland. Ditmaal was het een prachtige tocht van 100 km kriskras over de Utrechtse Heuvelrug. Iquality heeft de tenue s & de dagactiviteiten gesponsord. landelijke- en regionale sponsor in de sport Iquality sponsort diverse regionale sportevenementen waarbij eigen medewerkers zijn betrokken. Iquality ondersteunt MHC Hockey HOCO, DSZ sportvereniging Boven- Leeuwen, handboogwedstrijden gespeeld door collega René van Glabbeek en een 3-mans team van Bowling Beuningen. zakenvriend Iquality is zakenvriend van het Radboud Oncologie Fonds Als zakenvriend van het Radboud Oncologie Fonds zorgen wij ervoor dat talentvolle onderzoekers van het UMC St Radboud meer baanbrekend onderzoek kunnen doen en daardoor betere zorg en nieuwe behandelingen op het gebied van kanker mogelijk maken. Iquality is vanaf 2013 al zakenvriend. Iquality doneert mandelijks een vast bedrag. 3-mans team van Bowling Beuningen - Periode Kampioen 3de periode.

22 22 profit 7 Neopost Pink-ster Challenge: 4x non-stop de Elfstedentocht voor Pink Ribbon Twee jaar geleden werden nog diverse bergen beklommen in Frankrijk en werd het ingezamelde geld besteed aan het opnieuw inrichten van de kinderspeelplaats van Nij Smellinge. Deze keer was het de droom van Tjeerd Boomsma, werkzaam bij Neopost, om vier keer non-stop de Elfstedentocht te fietsen. Als goede doel werd gekozen voor Pink Ribbon. Veertig uur en ruim 840 km in de strijd tegen borstkanker. Neopost is al jaren een klant van Iquality. Iquality omarmt de iniatieven van deze sportieve club mensen. frisse fietsers Zaterdag 7 juni 2014 vertrokken Tjeerd, Eddy de Boer en Anne Jan Dam voor hun monstertocht. Elke omloop werden ze vergezeld door een groep frisse fietsers, waaronder ook Iquality medewerkers. Een aantal fietsers deed zelfs twee ronden mee.

23 23 V legal blijvend aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving Iquality heeft in tabelvorm alle wet- en regelgeving die op Iquality van toepassing is, opgesomd, met daar achter op welke wijze dit aantoonbaar is ingeregeld. Ook dit is onderdeel geweest van de externe audit voor het MVO certificaat. persoonlijke informatie Iquality weet hoe belangrijk klanten het vinden, hoe hun persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld. Wij nemen deze privacy erg serieus. Iquality beschrijft haar privacy statement en cookie-beleid op haar website

24 24 it s in our nature get smarter every day Iquality Business Solutions BV Jonkerbosplein AB Nijmegen

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 STB Specialist in klimaattechniek Eindhoven Houten 088 266 00 00 Leemkuil 11 Ringveste 13 info@stb.eu Postbus 9712 Postbus 317 5602 LS Eindhoven 3990 GC Houten www.stb.eu

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016 te Nieuwegein September 2012 Status document: definitief concept 1.0 bladzijde 1 van 34 MJA-sector : ICT Looptijd : 2013-2016 Vestigingsadres Ringwade 1, Nieuwegein Postadres

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

MVO profiel Inter Visual Systems

MVO profiel Inter Visual Systems MVO profiel Inter Visual Systems Maart 2010 Versie 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. People... 4 2.1 Mission statement... 4 2.2 Personeelsbeleid... 4 2.3 Personeelsbestand... 4 2.4 Personeelsbehoud... 4

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Zelfverklaring MVO 2013 Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Geschreven: Juni juli 2013 INLEIDING 1. WIE ZIJN WIJ De laatste jaren is de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds bekender

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013 MVO-jaarverslag 2012 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2010 Coverfoto: Kolibri in de mondial kleuren blauw en groen. Voorwoord Alblasserdam, maart 2011 Lezer, Nadat we vorig jaar het eerste gecombineerde

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2010 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1. Voorwoord...3 2. Leeswijzer...4 3. Feiten en cijfers...7 4. Profiel...9 4.1. Identiteit ANWB...9 4.2. De organisatie ANWB...10

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Bouwgroep Dijkstra Draisma Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag conform GRI Eisma Milieuconsultancy 4-12-2013 Inhoud Voorwoord... 3 1. Bedrijfsprofiel Bouwgroep Dijkstra Draisma... 5 1.1. Begrip

Nadere informatie