1. Voorwoord Beloning De bezoldiging De CAR-UWO Salarisopbouw Functiewaardering...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorwoord Beloning De bezoldiging De CAR-UWO Salarisopbouw Functiewaardering...12"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1. Voorwoord Personeelsgegevens Formatieplaatsen...4. Aantal medewerkers verdeling man/vrouw per afdeling Verdeling tussen fulltime en parttime functies De gemiddelde leeftijd en dienstjaren Tijdelijk personeel Stages instroom, doorstroom en uitstroom Instroom bij de gemeente Doorstroom Uitstroom Totaal overzicht verloop Detacheringen Beloning De bezoldiging De CAR-UWO Salarisopbouw Functiewaardering Opleiding, vorming en training Het opleidingsplan Het opleidingsbudget en de uitgaven Ziekteverzuim Het verzuimpercentage Verzuimduur De meldingsfrequentie De gemeente in vergelijking met de branche Doelstellingen op het gebied van ziekteverzuim Arbeidsomstandigheden IZA bedrijfszorgpakket SMT...18 Sociaal jaarverslag 9

3 1. Voorwoord Voor de derde keer presenteert de gemeente Littenseradiel een sociaal jaarverslag. Het geeft opnieuw een helder beeld van het functioneren van onze organisatie, toegespitst op het personeelsgebied. De cijfers in dit verslag geven een beeld van een organisatie zonder grote problemen. Het ziekteverzuim lag met 4,5% iets boven het landelijk gemiddelde, maar dit werd vooral veroorzaakt door enkele langdurige gevallen. De mobiliteit was in 9 aanzienlijk hoger dan in het jaar daarvoor, onder meer veroorzaakt door het in dienst treden van acht nieuwe collega s. Het percentage vrouwen steeg de afgelopen jaren licht tot 44% in 9, maar de verdeling over de afdelingen en over part-timers en full-timers is nog bijzonder ongelijk. In de hogere salarisschalen zijn vrijwel uitsluitend mannen te vinden, en wat dat betreft zal Littenseradiel dus nog een slag moeten maken. In mindere mate geldt dit ook voor de weinig evenwichtige leeftijdsopbouw; enige verjonging blijft wenselijk. In een snel veranderende omgeving vraagt werken voor Littenseradiel de komende jaren iets extra s. Meer dan ooit is er behoefte aan zelfbewuste en creatieve medewerkers die trots zijn op het bijzondere karakter van onze gemeente. Kies je voor Littenseradiel, dan kies je voor een organisatie en een gemeente met een sterke identiteit. Het feit dat het nog steeds goed mogelijk blijkt om vacatures naar tevredenheid te vervullen, geeft aan dat Littenseradiel blijkbaar nog steeds een aantrekkelijke werkgever is. Het grote schaalvoordeel van een kleine gemeente, die medewerkers juist ook in de breedte maximale ontplooiingsmogelijkheden kan bieden, kunnen we nog wel beter uitdragen. Al met al stel ik vast dat ook 9 op sociaal gebied een goed jaar is geweest. Ik wil iedereen die bijgedragen heeft aan de samenstelling van dit verslag hartelijk bedanken. Jan Folkerts, algemeen directeur / gemeetesecretaris Sociaal jaarverslag 9 3

4 . Personeelsgegevens In dit hoofdstuk worden verschillende cijfers op het gebied van personeel besproken. De volgende onderwerpen komen aan bod: Formatieplaatsen Aantal medewerkers Verhouding man/vrouw Leeftijdsopbouw Gemiddelde diensttijd Verdeling parttime fulltime.1 Formatieplaatsen Uitgedrukt in fte s is de Stafafdeling de grootste afdeling van de gemeente. Een fte is een fulltimeequivalent en betekent bij de gemeente Littenseradiel een werkweek van 36 uren. Een medewerker die aangenomen is voor 18 uren in de week, heeft een fulltime-equivalent van,5. In figuur 1 is per afdeling het totale aantal fte s vermeld. Fte's in 7, 8 en 9 Formatieplaatsen Directie 6,83 6,59 5,67 11,61 11,13 13,89 11,13 Ruimtelijke Vergunningen Ontwikkeling en Handhaving 13,56 Beheer 13,59 7,7 7,9 7,34 14,1 Welzijn en burgerzaken Afdelingen 14,9 14,5 8,6 9,6 8,59 4,58 4,58 4,61,5,5 Staf Finaciën Brandweer Griffier,67 FTE's 7 FTE's 8 FTE's 9 Figuur 1 Figuur 1 laat zien dat de afdeling Beheer en de Stafafdeling de grootste afdelingen zijn. In totaal telt de gemeente 67,65 fte s. Dit is een kleine daling ten opzichte van het jaar 8. In 8 was het totaal aan fte s namelijk 69,56. Sociaal jaarverslag 9 4

5 . Aantal medewerkers De volgende tabel en grafiek laten zien hoeveel medewerkers er werkzaam zijn bij de gemeente. Dit is ook specifiek per afdeling af te lezen. Het grootste percentage van de medewerkers werkt bij de Staf afdeling en de afdeling Beheer. Samen vormen zij 41% van het aantal werkzame personen bij de gemeente Littenseradiel. Tabel 1 Afdeling Aantal medewerkers Directie Ruimtelijke Ontwikkeling 6 Vergunningen en Handhaving 14 Beheer 16 Welzijn en burgerzaken 11 Staf 19 Financiën 1 Brandweer 5 Griffier 1 Totaal 84 Aantal medewerkers 1% 6% % 7% 3% 1% 19% 17% Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen en Handhaving Beheer Welzijn en burgerzaken Staf Financiën Brandweer Griffier 13% Figuur Sociaal jaarverslag 9 5

6 .3 Verdeling man/vrouw per afdeling Deze paragraaf gaat over de verdeling man/vrouw. Uit de onderstaande gegevens kunnen we aflezen dat 56% van de werknemers man is en 44% vrouw. De mannen zijn iets sterker vertegenwoordigd binnen de gemeente. In 7 lag deze verhouding nog op 59% tegen 41% en in 8 op 58% tegen 4%. In de onderstaande grafiek zien we de verdeling per afdeling. Landelijk is 45,9% van de werkzame personen bij een gemeente van het vrouwelijke geslacht. Verdeling man/vrouw per afdeling aantal medewerkers Directie 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen en Handhaving Beheer 6 Welzijn en burgerzaken 5 5 Staf 3 Finacieën 7 Brandweer 3 Griffier 1 Vrouw Man Afdeling Figuur 3 We zien dat de afdeling Beheer bestaat uit vrouwen en 14 mannen. Op de afdelingen Welzijn en Burgerzaken, Vergunningen en Handhaving en de Staf afdeling zijn er meer vrouwen dan mannen werkzaam. Wat opvalt, is dat er op deze afdelingen ook veel parttime functies zijn. In de volgende paragraaf wordt de relatie tussen het geslacht en een deeltijdfactor duidelijk in kaart gebracht. In 7 is er in het sociaal jaarverslag gesproken over Feminisering van de gemeenten. Bij de gemeente Littenseradiel blijft het vrouwelijk aandeel elk jaar groeien. De personeelsmonitor van 9 beschrijft dat het aandeel vrouwen in de bezetting wederom is toegenomen. Als deze trend doorzet wordt over enkele jaren het omslagpunt bereikt: dan zijn er meer vrouwen dan mannen werkzaam in de gemeentelijke sector. Sociaal jaarverslag 9 6

7 .4 Verdeling tussen fulltime en parttime functies In paragraaf.3 is al besproken dat er bepaalde afdelingen zijn waar veel vrouwen werken. Die afdelingen hebben ook veel parttime functies. Hieronder is de verdeling tussen fulltime en parttime functies per afdeling afgebeeld Verdeling tussen full-time en part-time functies per afdeling 1 13 Medewerkers Fulltime Parttime Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen en Handhaving Beheer Welzijn en burgerzaken Staf Finacieën Brandweer Griffier Afdeling Figuur 4 Om het nog duidelijker te maken dat er een klassieke verhouding is tussen parttime functies en vrouwen zijn de volgende twee grafieken opgesteld. De grafiek van parttimers geeft aan dat maar liefst 77% van alle parttimers vrouw is. Bij de fulltimers is 83% van het mannelijke geslacht. Verdeling man/vrouw parttimers verdeling man/vrouw fulltimers man 3% Vrouw 17% vrouw 77% Man 83% Figuur 5 Sociaal jaarverslag 9 7

8 .5 De gemiddelde leeftijd en dienstjaren De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand bij de gemeente Littenseradiel was in 7 47,6. In 8 lag de gemiddelde leeftijd op 47,73. De tabel hieronder geeft aan dat de gemiddelde leeftijd in 9 op 47,5 jaar lag. Door het verloop in het personeelsbestand is de gemiddelde leeftijd bijna niet veranderd in de afgelopen 3 jaar. Afdeling Gemiddelde leeftijd Directie 5,5 Ruimtelijke Ontwikkeling 47 Vergunningen en Handhaving 43,79 Beheer 51,44 Welzijn en burgerzaken 48,55 Staf 44,3 Financiën 45,47 Brandweer 44 Griffier 5 Tabel Gemiddelde Littenseradiel 47,5 De gemiddelde diensttijd in jaren is meer veranderd de afgelopen drie jaar. In 8 lag het gemiddelde op 1,1 en in 9 op 9,4. Er zit dus een dalende trend in de gemiddelde diensttijd bij de gemeente Littenseradiel. Landelijk is het gemiddeld aantal dienstjaren gestegen naar 1,7 jaar. Afdeling Gemiddelde dienstijd in jaren Directie 5 Ruimtelijke Ontwikkeling 13,3 Vergunningen en Handhaving 6,9 Beheer 16,4 Welzijn en burgerzaken 13, Staf 1,1 Financiën 13,1 Brandweer 5, Griffier 1 Tabel 3 Gemiddelde Littenseradiel 9,4 Hieronder zien we beide tabellen in een lijngrafiek. Gemiddelde leeftijd Gemiddelde dienstijd 47,75 47,7 47,65 47,6 47,55 47,5 47,45 47,4 47,35 47,73 47,6 47, ,5 1 9,5 9 8,5 1,75 1,1 9, Figuur 6 Sociaal jaarverslag 9 8

9 .6 Tijdelijk personeel Bij de gemeente Littenseradiel komt het voor dat door ziekte of tijdelijke drukte gebruik wordt gemaakt van tijdelijke krachten. De meest voorkomende redenen zijn ziekte, tijdelijke invulling van een vacature en zwangerschaps- of ouderschapsverlof. In het jaar 9 heeft de gemeente gebruikt gemaakt van vijf tijdelijke werknemers. Dit is één minder dan de zes tijdelijke krachten in 8. Landelijke cijfers externe inhuur uit de personeelsmonitor Op verzoek van sociale partners is in de personeelsmonitor van het A&O fonds over 9 een nulmeting uitgevoerd naar de omvang van externe inhuur bij gemeenten. Een ruime meerderheid van de gemeenten (56 procent) heeft een centrale registratie van externe inhuur. Gerelateerd aan de totale loonsom van gemeenten, zijn de uitgaven aan externe inhuur gemiddeld procent. Dit percentage is het laagst bij de kleinere gemeenten met 1. tot. inwoners en het hoogst bij de gemeenten met 1. of meerinwoners (exclusief G4). De komende jaren zal het A+O fonds Gemeenten zich, onder andere via de enquête voor de personeelsmonitor, inzetten om te komen tot een gedeeld begrippenkader op dit onderwerp. Op die manier wordt de externe inhuur van gemeenten beter vergelijkbaar. In de komende jaargangen van het sociaal jaarverslag gemeente Littenseradiel zal er meer aandacht worden besteed aan de paragraaf tijdelijk personeel..7 Stage In 9 zijn er drie studenten als stagiair aan de slag gegaan bij de gemeente Littenseradiel. Dit is een halvering van het aantal in 8. In 1 wordt er beleid opgesteld voor een proactieve werving van studenten voor stageplekken. Sociaal jaarverslag 9 9

10 3. instroom, doorstroom en uitstroom Het personeelsbestand van een organisatie is continu in beweging. Er komen medewerkers bij, er gaan medewerkers weg en medewerkers kunnen intern doorstromen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar: Het instroompercentage van de gemeente Littenseradiel Het doorstroompercentage van de gemeente Littenseradiel Het uitstroompercentage van de gemeente Littenseradiel Totaal overzicht verloop Detacheringen 3.1 Instroom bij de gemeente In 9 zijn 8 nieuwe werknemers in vaste dienst gekomen. De afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, de Brandweer, Beheer, Vergunningen & Handhaving en de Stafafdeling hebben één of meer nieuwe collega s mogen verwelkomen. Het instroompercentage over 9 was 8,33%. Het percentage van 9 ligt ver boven het percentage in 8. In 8 was het namelijk 4,76%. Het landelijke instroompercentage bij gemeentes met een inwonersaantal tussen de 1. en. ligt op 9,3%. 3. Doorstroom Tot de doorstroom worden personen gerekend die binnen de gemeente van functie en/of van afdeling veranderen in een jaar. Landelijk gezien is de trend dat naarmate gemeenten een kleinere bezetting hebben, het doorstroompercentage lager wordt. Dit is uiteraard het gevolg van de beperktere mogelijkheden om door te stromen naar andere functies/ afdelingen in kleinere gemeentelijke organisaties. Bij de gemeente Littenseradiel is er in het jaar 9 geen werknemer doorgestroomd. Het landelijke gemiddelde voor 9 is,%. 3.3 Uitstroom De gemeente heeft in 9 afscheid genomen van 5 collega s. Het uitstroompercentage bij de gemeente Littenseradiel bedraagt 5,95. In 8 was het uitstroompercentage bij de gemeente Littenseradiel 4,76%. Het landelijk uitstroompercentage bij gemeentes met een inwonersaantal tussen de 1. en. mensen ligt op 6,7%. Opmerkelijk is dat het uitstroom percentage bij de gemeente Littenseradiel stijgt waar het landelijk gezien daalt. Medewerkers worden honkvaster in onzekere tijden van crisis. Bovendien zijn de overstapkansen naar andere banen kleiner in een onzekere arbeidsmarkt. Sociaal jaarverslag 9 1

11 3.4 Totaal overzicht verloop Door middel van een lijngrafiek wordt in figuur 7 het verloop van het personeel vanaf 7 zichtbaar gemaakt. cijfers verloop personeel 9 8 8,33 7 percentage ,5 5,5 4,76 5,95 Instroom Uitstroom Doorstroom 1 1, jaren Figuur Detacheringen Figuur 7 laat zien dat het doorstroompercentage van het jaar 9 op % is. Er zijn echter wel interne verschuivingen geweest in verband met detacheringen. In 9 zijn 4 medewerkers tijdelijk bij een andere gemeente gedetacheerd en hebben daar nieuwe ervaringen opgedaan. De gemeente Littenseradiel regelt deze detacheringen zelf. Sociaal jaarverslag 9 11

12 4 Beloning In hoofdstuk 4, beloning, bespreken we de salariëring van onze medewerkers. Verder komen zaken als functiewaardering, salarisschalen en arbeidsvoorwaarden aan bod. Beloning valt onder de primaire arbeidsvoorwaarden. Primaire voorwaarden zijn loon en toeslagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijv. studiefaciliteiten, vergoedingen van onkosten, het nationale fietsplan en sporten via het werk. 4.1 De bezoldiging Door middel van functiewaardering is aan elke functie een functieschaal toegekend. Naast de functieschaal kent de gemeente aanloop- en uitloopschalen. De aanloopschaal zit een schaal lager dan de functieschaal. Medewerkers met weinig ervaring komen eerst in de aanloopschaal. Na een positieve beoordeling komt de medewerker in de functieschaal. Voor medewerkers met veel ervaring hanteert de gemeente de uitloopschaal, deze schaal zit boven de functieschaal. In mei wordt de vakantietoelage van 8% van het bruto jaarsalaris uitbetaald en in december krijgen de medewerkers een eindejaarsuitkering van 5% (eveneens van het bruto jaarsalaris) exclusief de vakantietoelage. De gemeente Littenseradiel heeft de salarisadministratie uitbesteed aan PARSEC maar levert zelf de gegevens en de mutaties aan. 4. De CAR-UWO Op medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente is de CAR-UWO van toepassing. Hiervoor maakt het niet uit of iemand een aanstelling heeft of een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor de raadsgriffier. Voor meer informatie over de rechtspositie kunt u gaan naar Salarisopbouw Tabel 4 geeft een beeld van hoeveel procent van het personeelsbestand in bepaalde salarisschalen zit. Salarisschaal Gemeente Littenseradiel 7 Gemeente Littenseradiel 8 Gemeente Littenseradiel 9 1 t/m 3 % % % 4 t/m 6 34% 4% % 7 t/m 9 37% 39% 41% 1 t/m 1 8% 36% 35% 13 of hoger 1% 1% % Tabel 4 Als we de cijfers van de gemeente vergelijken met de cijfers van het jaar ervoor zien we dat de gemeente meer medewerkers in de hogere schalen heeft geplaatst. Net als vorig jaar valt op dat de mannen een groot aandeel hebben in de hogere salarisschalen. Het managementteam van de gemeente bestaat grotendeels uit mannen, als logisch gevolg daarvan zitten er veel mannen in de hogere salarisschalen. 4.4 Functiewaardering In 9 is de functiewaarderingscommissie niet bijeen geweest. Er zijn geen functies opnieuw gewaardeerd, alle functies bleven in de eerder bepaalde functieschaal. Sociaal jaarverslag 9 1

13 5 Opleiding, vorming en training De gemeente Littenseradiel hecht veel waarde aan de ontwikkeling van de medewerkers, heeft een positieve houding ten opzichte van loopbaanontwikkeling en vindt het belangrijk dat de medewerkers gemotiveerd zijn. Er is een opleidingsbeleid vastgesteld, waarin de faciliteiten voor de deelname aan opleidingen, vorming en training zijn opgenomen. Daarnaast is in dat beleid opgenomen dat er jaarlijks een opleidingsplan wordt opgesteld. 5.1 Het opleidingsplan In een opleidingsplan worden de organisatiedoelen van een gemeente vertaald naar de gewenste kennis, vaardigheden en competenties van de medewerkers. Op basis hiervan kunnen (per functie) de benodigde opleidingsinspanningen worden bepaald. Landelijk gezien heeft circa 7 procent van de gemeenten inmiddels een opleidingsplan geformuleerd. Hiervan heeft 38,6 procent een plan voor de gehele gemeente opgesteld, 4,6 procent zowel op organisatie- als op dienstenniveau en 7,6 procent alleen op dienstenniveau (elke dienst heeft een eigen opleidingsplan). procent van alle gemeenten is nog bezig met het opstellen van een opleidingsplan en 1 procent heeft op dit moment geen opleidingsplan. Het zijn vooral de kleinere gemeenten die geen opleidingsplan hebben opgesteld. De gemeente Littenseradiel heeft een opleidingsplan voor de gehele gemeente opgesteld. P&O stelt het opleidingsplan jaarlijks op door een inventarisatie via alle leidinggevenden 5. Het opleidingsbudget en de uitgaven In 9 is een budget gereserveerd van Er is in 9 maar voor 49% gebruik gemaakt van het opleidingsbudget. Er is namelijk maar uitgegeven. Dit komt neer op 546 per werknemer. Landelijk gezien wordt er in de klasse 1. tot. inwoners 974,- uitgegeven per werknemer. Volledigheidshalve wordt hier vermeld dat kosten voor opleidingen in het kader van de EHBO en de BHV en de opleidingen voor de Brandweer uit afzonderlijke budgetten worden bekostigd. Opleidingsbudget 1., 9., 8., 7., 78., 87., 7.31, 91.5, 6., 5., 45.91, 4., 3., ,., 1.,, begroot uitgegeven Figuur 8 Sociaal jaarverslag 9 13

14 6. Ziekteverzuim In dit hoofdstuk bespreken we het ziekteverzuim onder de werknemers binnen de gemeente Littenseradiel. De volgende onderwerpen komen aan bod: Het ziekteverzuimpercentage De verzuimduur De meldingsfrequentie De gemeente in vergelijking met de branche Doelstellingen voor Het verzuimpercentage Het verzuimpercentage over heel 9 is 4,49. Dit is net boven de 3,9 en daarmee is de doelstelling niet gehaald. In de tabel verzuimpercentages per maand en per 4 maanden is goed te zien dat de doelstelling niet gehaald wordt door de eerste vier maanden en de laatste drie maanden van het jaar. De maanden januari en december scoren een percentage boven de 6%. De maand mei scoort met een percentage van,16 heel laag. Verzuimpercentage per maand 9 (Zonder pt-factor) Percentage jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec Totaal Doel VP VP 6,55 5,18 6,11 5,16,16,8,85 3,13 3, 4,65 5,95 6,34 4,49 3,9 Maand Figuur 9 Sociaal jaarverslag 9 14

15 Verzuimpercentage per 4 maanden 9 (zonder pt-factor) Percentage VP 8 doel 8 VP 9 doel 9 jan-april 5,15 3,9 5,77 3,9 mei-aug 5,5 3,9,74 3,9 sept-dec 3,43 3,9 5, 3,9 jan-april mei-aug sept-dec Figuur 1 Als we specifiek naar de afdelingen kijken zien we dat de Brandweer en Vergunningen en Handhaving eruit springen. Er zijn ook afdelingen met zeer lage percentages. De Binnendienst van Beheer scoort tweemaal zelf een percentage van nul. Welzijn & Bevolking en Financiën zijn de enige twee afdelingen die het hele jaar onder het streefpercentage van 3,9 scoren. Verzuimpercentage per afdeling per 4 maanden 9 3 Verzuimpercentage RO V&H Beh. Tot Beh. buit Beh. Bin jan-april 8,88 13,68 8,86 11,55 4,1 1,79 5,83,7 1,4 5,77 mei-aug,47 8,38 1,36,3,17,7 19,7,74 sept-dec,41 17,9 3,6 4,59,9 1,19,97 5,8 5, Doel 9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Afdeling W&B Staf Finan Brw BLW Totaal jan-april mei-aug sept-dec Doel 9 Figuur 11 Sociaal jaarverslag 9 15

16 6. Verzuimduur Bij verzuimanalyses wordt er een verdeling gemaakt in drie tijdsperiodes. Dit zijn kort, middellang en lang verzuim. Kort verzuim is verzuim tussen de één en de acht dagen. Middellang is het verzuim vanaf acht dagen tot 43 dagen. Lang verzuim is het verzuim dat langer duurt dan 4 dagen. In de onderstaande cirkeldiagram wordt duidelijk dat meer dan 6% van het ziekteverzuim bij de gemeente Littenseradiel wordt veroorzaakt door langdurig verzuim. Ziekteverzuim 9 verdeeld naar verzuimduur (totaal: 4,49) 18% 63% 19% kort mid Lang Figuur De meldingsfrequentie De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal keren dat een medewerker zich per jaar ziek meldt. Het aantal verzuimmeldingen wordt gedeeld door het gemiddelde aantal werknemers per jaar. In 8 was de meldingsfrequentie voor de gehele organisatie,97. In 9 waren er 9 ziekmeldingen en 1359 verzuimdagen. De meldingfrequentie is iets gestegen in 9 naar 1,8. Hieronder zien we de meldingfrequentie per maand. Meldingsfrequentie 9,5, Frequentie,15,1 MF,5 jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec MF,,1,14,9,1,5,4,6,6,15,13,7 Maand Figuur 13 Sociaal jaarverslag 9 16

17 6.4 De gemeente in vergelijking met de branche In het onderstaande overzicht, figuur 14, worden de cijfers van de gemeente naast de cijfers van de branche afgebeeld. De vergelijking wordt gemaakt met gemeentes die de zelfde omvang hebben als de gemeente Littenseradiel. Figuur 14 Meldingsfrequentie Ziekteverzuim 1,6 1,4 1, 1 1,4 1,4 1,8,97 4,65 4,6 4,55 4,5 4,6 4,49 4,61,8,6 4,45 4,4 4,4,4 4,35, 4,3 landelijk gemiddelde 9 8 Gemeente Littenseradiel 4,5 landelijk gemiddelde 9 8 Gemeente Littenseradiel Figuur 15 Figuur 15 laat zien dat de gemeente net boven het landelijke gemiddelde scoort op het gebied van ziekteverzuim. Het landelijke gemiddelde ligt op 4,6% en de gemeente scoort 4,49%. Dat veel verzuim veroorzaakt wordt door langdurig verzuim wordt bevestigd door het feit dat de gemeente lager dan gemiddeld scoort op meldingfrequentie en hoger op de verzuimduur. 6.5 Doelstellingen op het gebied van ziekteverzuim De gemeente streeft naar de volgende doelstellingen in het jaar 1. Het realiseren van een ziekteverzuimpercentage van 3,9. Zorg dragen voor een meldingfrequentie van,9. Sociaal jaarverslag 9 17

18 7. Arbeidsomstandigheden In dit hoofdstuk bespreken we de regelingen die de gemeente treft om hun medewerkers gezond en vitaal te houden. 7.1 IZA bedrijfszorgpakket Het bedrijfszorgpakket biedt zorg in een speciaal voor de gemeente Littenseradiel opgezet zorgnetwerk. Het doel is om bij ziekte effectief te werken aan herstel of het voorkomen dat medewerkers ziek worden. Hiervan kunnen medewerkers gratis gebruik maken, ook als ze niet ziek zijn. Als een medeweker niet bij het IZA verzekerd is, kan de medewerker ook kosteloos gebruik maken van (de meeste onderdelen) het IZA bedrijfszorgpakket. Werknemers hebben in 9 aangegeven in een enquête dat 5% zeer tevreden is en 33% tevreden is over de bedrijfszorg van het IZA. De overige 17% gaf als antwoord gaat wel. Het bedrijfszorgpakket bestaat uit 3 onderdelen: fysiotherapie, psychosociale hulp en zorgbemiddeling. Fysiotherapie Veel ziekmeldingen worden veroorzaakt door spier- en gewrichtsklachten. Een groot deel hiervan bestaat ook nog eens uit acute klachten. Dit zijn lang niet altijd chronische problemen. Ook hoeven deze klachten niet door het werk te zijn ontstaan. Maar zij kunnen wel invloed hebben op het uitoefenen van de werkzaamheden. Een tijdige behandeling kan vaak al verlichting en resultaat geven. Tevens bestaat de mogelijkheid om op de werkplek instructie te krijgen voor medewerkers met bijv. nek- en schouderklachten. In het jaar 9 is er 3 keer een beroep gedaan op de mogelijkheid tot fysiotherapie. Het aantal is sterk gedaald, in 8 is er namelijk 14 keer gebruik gemaakt van fysiotherapie. Psychosociale Zorg Psychologische hulp Inzet van psychologische zorg bij overspannenheid, stress of psychische klachten die van persoonlijke aard zijn. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit een face-to-face gesprek met een psycholoog of een behandeltraject via internet. In 8 is er door één medewerker gebruik gemaakt van Psychologische hulp. Bedrijfsmaatschappelijk werk Als een medewerker ergens mee zit waar hij met een deskundige buitenstaander over wil praten, dan kan de werknemer bij de bedrijfsmaatschappelijk werker terecht. In het jaar 9 is er één medewerker die heeft gesproken met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Mediation Is er sprake van een arbeidsconflict of zijn de collegiale verhoudingen zo verstoord dat een oplossing voor de problemen intern niet mogelijk is, dan kan gebruik worden gemaakt van mediation. Er is in het jaar 9, net als in 8, geen gebruik gemaakt van deze dienst. Zorgbemiddeling Soms kan een medewerker niet zo snel voor een consult of behandeling bij het ziekenhuis in de eigen woonplaats of regio terecht in verband met de alom bekende wachtlijstproblematiek. IZA Bedrijfszorgpakket kan hierbij behulpzaam zijn om een zo kort mogelijke toegangstijd tot een zorgvoorziening te realiseren. Er is in 9 geen gebruik gemaakt van dit onderdeel van het bedrijfszorgpakket. 7. SMT Gemeente Littenseradiel werkt met een sociaal medisch team (SMT). Eens per maanden vindt er een SMT-vergadering plaats. De gemeentesecretaris, adjunct-directeur, bedrijfsarts en een beleidsmedewerker P&O nemen deel aan deze vergaderingen. Bij langdurige zieken neemt ook het desbetreffende afdelingshoofd deel aan het SMT-overleg. Het doel van het SMT is een optimale verzuimbegeleiding, het voorkomen van ziekte en snelle reintegratie van medewerkers. Sociaal jaarverslag 9 18

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal Branche Viewer Algemene Ziekenhuizen Kwartaal 2016-1 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2016-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2015-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal Branche Viewer Geestelijke Gezondheidszorg Kwartaal 2016-3 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag Inhoud 1. Medewerkers in beeld 3 1.1 Personeelsbestand 3 1.2 Formatie en leeftijd 4 1.3 Leeftijdsopbouw 4 1.4 Verhoudingen mannen/vrouwen 5 2. Welzijn 5 3. Mobiliteit 6 4. Personeelsbeheer

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele 2010 Samenvatting Dit is het sociaal jaarverslag van de gemeente Borsele over 2010. Het is de eerste keer dat het sociaal jaarverslag in een kleiner formaat verschijnt.

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Personeelsmonitor Gemeenten 2014 leeswijzer De Personeelsmonitor 2014 is enigszins veranderd ten opzichte van eerdere jaargangen. In plaats van een uitgebreid rapport is er dit jaar gekozen voor een meer

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Personeelsmonitor Gemeenten 2015 leeswijzer De Personeelsmonitor 2015 bestaat net als vorig jaar uit een beknopte publicatie bestaande uit highlights, een samenvatting en een tabellenboek. Meer informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

Monitor Gemeenten 2009. Personeel in Perspectief

Monitor Gemeenten 2009. Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief 3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag 2014 Sociaal jaarverslag 2014 Vastgesteld in het algemeen bestuur van 6 juli 2015 Inhoud 1. Medewerkers in beeld... 2 1.1. Personeelsbestand... 2 1.2. Formatie en leeftijd... 3 1.3. Leeftijdsopbouw... 3 1.4.

Nadere informatie

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015 HR-Dashboard Workshop 16 maart 2015 Michel Winnubst 16 maart 2015 Welkom door Jannet Bergman A&O-fonds Provincies Wat doet het A&O-fonds Provincies https://www.youtube.com/watch?v=6wwu3rc6hkc Peter Smits,

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Hoeveel nieuwe medewerkers traden er in dienst?

Hoeveel nieuwe medewerkers traden er in dienst? Hoeveel nieuwe medewerkers traden er in dienst? Het aantal nieuwe medewerkers is in 2004 gedaald van 1600 tot minder dan 200. De afslanking is ondermeer bereikt door het beperken van de instroom. Door

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2014

NTR Sociaal Jaarverslag 2014 NTR Sociaal Jaarverslag 214 2.3 cijfers 11 Sociaal Jaarverslag 214 Voorwoord 2.3 cijfers 11 214 was een uitzonderlijk jaar. Het grootste deel van de zogenaamde Rutte I-bezuiniging van 2 miljoen moest verwerkt

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2008 Personeel in Perspectief 3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider:

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet. verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar -1 t/m -4 Oude Braak 16 1012 PS Amsterdam T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.nl Inhoudsopgave 1. Leeftijdsopbouw

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag 2015 Voorwoord Een gezonde geest in een gezond lichaam luidt het gezegde. En.. dat is zeker waar. Voor het goed functioneren van mensen in een organisatie is vitaliteit van hoofd en

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Arbeidsmonitor Werkgeversorganisatie

Handleiding Arbeidsmonitor Werkgeversorganisatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode (generiek)... 2 Thema Arbeidsvolume... 5 Tabblad Kengetallen... 5 Rapporten... 5 Tabblad Wonen en Werken... 6 Rapporten... 6 Thema Leeftijd... 8 Rapporten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, 2011... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Ziekteverzuim Personeelsmonitor Gemeenten 20 In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 211 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013 Personeelsmonitor PROVINCIES Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Werkgelegenheid 6 1.1 WERKGELEGENHEID DAALT VOOR 5 Keuze in arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof 14 5.1 IKAP 14 5.2 OUDERSCHAPSVERLOF

Nadere informatie

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Gegevensdefinities en berekeningen Personeelsmonitor Gemeenten 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gegevensdefinities en berekeningen 4 2.1 Formatie en bezetting 4 2.2 Personele consequenties als gevolg van

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Personeel & cijfers 2007

Personeel & cijfers 2007 Gegevensdefinities Personeel In deze publicatie wordt, tenzij anders vermeld, onder personeel verstaan: Personeelsleden in dienst van de gemeente Utrecht op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU)

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag 2015 Dit jaar is gekozen voor een compacter Sociaal Jaarverslag dan in de jaren hiervoor. Dit maakt het verslag beter en sneller leesbaar. Ook is gekozen voor het plaatsen van het verslag

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2016 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2015 2015 2016 2016 % % Totale formatie 1.563 * 1.490 Aantal medewerkers 1.672 1.571 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11 Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal 2013 MBO Raad Woerden, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar informatie...

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2015 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2014 2014 2015 2015 aantal % aantal % Totale formatie 1562* 1.563 * Aantal medewerkers 1.643 1.672 Gemiddelde

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Sociaal Jaarverslag. Afdeling BBO/P&O Juli 2011

Gemeente Oegstgeest. Sociaal Jaarverslag. Afdeling BBO/P&O Juli 2011 Gemeente Oegstgeest Sociaal Jaarverslag 2010 Afdeling BBO/P&O Juli 2011 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Ontwikkelingen...4 1.1 DE ORGANISATIE...4 1.1.1. Interne ontwikkelingen...4 1.1.2 Externe ontwikkelingen...5

Nadere informatie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie Toelichting In dit KwartaalRapport zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel Eerste ziektejaar Pagina 1 Tijdreeks verzuimcijfers 2 2 Verzuim naar geslacht 3 3 Verzuim naar leeftijdklasse 4 4 Verzuim naar

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2012

NTR Sociaal Jaarverslag 2012 NTR Sociaal Jaarverslag 212 ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim 1 2.2 Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009 Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden

Nadere informatie