PERSONEEL & ARBEID OP WEG NAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEEL & ARBEID OP WEG NAAR"

Transcriptie

1 PERSONEEL & ARBEID OP WEG NAAR 2020: Aandacht voor scholing en ontwikkeling cruciaal Elk jaar krijgen ondernemers te maken met nieuwe wet- en regelgeving onder meer op het gebied van Personeel & Arbeid. Dit jaar spant echter de kroon. Zo blijkt uit het Rondetafelgesprek met als thema Personeel & Arbeid op weg naar Met de Wet werk en zekerheid, de Participatiewet en de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) verandert er heel veel voor ondernemend Nederland. DEELNEMERS HEIN VRIENS P&O adviseur BOL Adviseurs, kantoren in onder meer Boxmeer en Schijndel. BOL HRM werkt als HRM-afdeling van de klant, het kleinere mkb. KOERT VAN LOON Eigenaar Incomme - HR- en Salarisexperts, Loon op Zand. Adviseert en ondersteunt accountants en grotere mkb ers op het gebied van salarisverwerking en HRM. Dit onder het motto: laat software het werk doen. 12

2 RONDE TAFEL Tekst: Sandra Kagie // Fotografie: Saskia van Empel Te veel? Dat is volgens het panel deskundigen nog moeilijk te beoordelen, maar met name bij de timing worden door de arbeidsrechten hrm-professionals aan tafel in het Van der Valk Hotel Uden- Veghel vraagtekens gezet. Na een pittige tijd zijn bij veel bedrijven de reserves op, verwoordt Nina Bouw, namens allround uitzendbureau TiP Personeelsdiensten, de heersende gedachte. De veranderingen die nu op ondernemers afkomen, zijn groot en veel bedrijven vragen zich af hoe ze de bijbehorende risico s kunnen afdekken. WET WERK EN ZEKERHEID De nieuwe Wet werk en zekerheid maakt bijvoorbeeld het belang van scholing en het opbouwen van een gedegen personeelsdossier volgens advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Mandy de Koning, van Van Ewijk Advocaten Mediators, nog belangrijker dan voorheen. Wanneer het tweede deel van de wet op 1 juli in werking treedt, betekent dit bijvoorbeeld dat een werkgever verplicht is een werknemer scholing aan te bieden als onderdeel van goed werkgeverschap.daarbij is deze scholingsplicht volgens De Koning ook van groot belang in het kader van eventueel ontslag. Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als herplaatsing in een andere functie met behulp van scholing mogelijk zou zijn, legt ze uit. Bovendien mag een werkgever een werknemer niet ontslaan wegens disfunctioneren als dit disfunctioneren het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de betreffende werknemer. Scholing en daarmee investeren in je medewerkers is dus steeds belangrijker, concludeert de advocaat aan tafel. Een conclusie waarvan veel ondernemers volgens Hein Vriens van Bol Adviseurs, full-service advieskantoor voor ondernemers, nog niet doordrongen zijn. De benodigde mindset is er nog niet, zo stelt hij. Willen we met z n allen toe naar een grotere arbeidsmobiliteit, een belangrijk doel van de Wet werk en Zekerheid, dan zullen we overall meer moeten doen aan scholing en ontwikkeling van mensen, gaat Hein Vriens verder. Het excuus dat je geen mensen op wilt leiden voor een ander moet wat hem betreft dan ook van tafel. VERSCHILLENDE GENERATIES SAMENBRENGEN Niet baangarantie, maar werkgarantie komt met de Wet werk en Zekerheid centraal te staan en dit vraagt volgens Nina Bouw om een herwaardering van de term zekerheid. Een term die volgens haar voor jongeren een heel andere betekenis heeft dan voor veel ouderen. Een opmerking waar haar voorganger zich volledig bij aansluit. Waar een jongere medewerker een werkgever als opdrachtgever ziet, gaat een oudere medewerker vaak nog uit van het principe veertig jaar voor een en dezelfde baas te willen werken, weet Hein Vriens uit ervaring. Deze verschillende generaties binnen een bedrijf samenbrengen, is wat hem betreft dan ook de uitdaging voor bedrijven en organisaties in de komende jaren. Ook Koert van Loon, eigenaar van Incomme - HR en Salarisexperts, constateert een kloof tussen jonge en oudere medewerkers. Een kloof die hij binnen veel bedrijven alleen maar groter ziet worden. Los van kennis en vaardigheden is er volgens hem ook sprake van grote verschillen in kostprijs en risico s in het aangaan van een langdurige arbeidsrelatie. Een eenvoudige oplossing voor het probleem heeft hij, net als de andere deskundigen aan tafel, echter niet. Personeelsplanning. Verder vooruitkijken. En je op die manier veel beter bewust zijn van hoe je personeelsbestand is opgebouwd. Het zijn enkele van de algemene tips die de deskundigen ondernemers in deze willen meegeven. Strategisch personeelsbeleid waarbij moderne systemen ondernemers volgens Koert van Loon zeker kunnen ontzorgen. Raymond Sweers, eigenaar van participatie- en opleidingsspecialist ChainWorks, ziet het samen opleiden als oplossing. Zet ouderen en jongeren bij elkaar als het gaat om opleiden. En laat hen vooral ook zelf over hun leervraag nadenken. Leren met en van elkaar verbindt. Nina Bouw geeft vervolgens het voorbeeld van veel TD s (Technische Dienst - red.) die volgens haar vaak een gemiddelde leeftijd van boven de vijftig hebben. Een enorm probleem in termen van continuïteit en kennisborging. Investeren in jong talent is hier wat haar betreft de enige oplossing. Opleiden naar werk dus, stelt ze onomwonden. Maar op dit punt werkt de overheid wat haar betreft niet mee. Zo worden opleidingen die leiden naar werkloosheid volgens haar in stand gehouden. En ook maakt de wet Gelijke Behandeling het voor werkgevers heel moeilijk om bijvoorbeeld in het genoemde voorbeeld van de verouderende TD s de voorkeur te geven aan jonge mensen. DUIDELIJKE KEUZES MAKEN Een probleem waar naast de sector techniek ook de transportbranche volgens Hein Vriens mee kampt. Hij adviseert ondernemers in de genoemde sectoren dan ook duidelijke keuzes te maken, bijvoorbeeld voor verjonging, en hier hun personeelsbeleid op aan te laten sluiten. Een tip die hij in dezen geeft, is specifieke wervingskanalen in te zetten gericht op je doelgroep. In het geval van jongeren social media. MANDY DE KONING Advocaat met als specialisatie arbeids- CINDY VAN WEEREN HR Manager Olympia Uitzendbureau. NINA BOUW Business Development Manager TiP RAYMOND SWEERS Mede-eigenaar participatie- en oplei- en ambtenarenrecht bij Van Ewijk Landelijk opererend uitzendbureau Personeelsdiensten, binnenkort Actief dingsspecialist ChainWorks. Werkt met Advocaten Mediators, gevestigd in Oss met meerdere vestigingen in de regio. Interim. Allround uitzendbureau met mensen die net als iedereen allemaal en Den Bosch. Vestigingen die worden gerund door een sterk lokale focus, onder meer geves- anders zijn en heeft anders kijken naar zelfstandig ondernemers die weten wat tigd in Den Bosch. werk tot speerpunt gemaakt. er speelt in hun regio

3 Cindy van Weeren van Olympia Uitzendbureau adviseert ondernemers op haar beurt in een selectieprocedure niet alleen te kijken naar harde eisen en/of competenties en vaardigheden, maar zeker ook naar het gegeven of het karakter en de normen en waarden van een kandidaat passen bij een organisatie. Reden voor ons als Olympia om bijvoorbeeld te werken met cultuurscans. De meeste medewerkers die weggaan bij een bedrijf doen dit omdat de bedrijfscultuur of de werksfeer toch niet bij hen blijkt te passen. Met behulp van een cultuurscan ondervang je dit zoveel mogelijk. Met dergelijke scans werf je ook volgens de andere deskundigen automatisch meer betrokken medewerkers. En dat is toch uiteindelijk waar iedere werkgever naar op zoek is. Mensen met hart voor de zaak die willen investeren in zichzelf, maar ook in een organisatie. Een instelling die de sfeer en de continuïteit binnen elk bedrijf ten goede zal komen. Waardoor het gevaar van het ontstaan van een tweedeling, bijvoorbeeld tussen jong en oud, ook meteen kleiner is. Om zo n tweedeling te voorkomen, is het belangrijk jong en oud aan elkaar te koppelen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen, gaat Cindy van Weeren verder. Zo kan een ervaren kracht een jongere collega wegwijs maken binnen een organisatie. Terwijl een jongere medewerker bijvoorbeeld meer recente kennis en inzichten kan overdragen aan de oudere generatie. Het ontslagrecht zal verharden. Dit maakt de opbouw van gedegen personeelsdossiers nog belangrijker VEREENVOUDIGING ONTSLAGPROCEDURES? Scholing, investeren in talent om zo tot meer arbeidsmobiliteit te komen, is zoals gezegd een belangrijk aspect van de Wet werk en zekerheid. Een ander doel van deze wet is de vereenvoudiging en versoepeling van ontslagprocedures. Een doel dat volgens de deskundigen aan tafel niet zonder meer wordt bereikt. Wat de wet volgens advocaat Mandy de Koning echter wel bewerkstelligt, is meer duidelijkheid. Zo kan een werkgever vanaf 1 juli niet meer zelf voor een bepaalde ontslagroute kiezen. De routes zijn namelijk in de wet vastgelegd. Ontslag om bedrijfseconomische redenen kan alleen nog maar via het UWV. Iets dat ook geldt voor ontslag bij twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer. En voor alle overige ontslagredenen loopt de procedure via de kantonrechter. Dit dus bijvoorbeeld bij disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Tot nu toe baseerde de rechter de vergoeding bij ontslag meestal op de kantonrechtersformule, terwijl het UWV geen vergoeding toekende. Dit verschil wordt met de nieuwe wet weggenomen. In het geval van beide routes wordt per 1 juli de zogenoemde transitievergoeding ingevoerd. Een vergoeding van maximaal euro of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan euro, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Een vergoeding waarop werknemers recht hebben na een dienstverband van ten minste twee jaar. Dit ook na een contract voor bepaalde tijd dat niet wordt voortgezet. Cindy van Weeren concludeert dan ook dat de route naar ontslag niet eenvoudiger wordt en vanwege de transitievergoeding, die ook van toepassing is in situaties waar je als werk- 14

4 gever tot nu toe geen vergoeding verschuldigd was, ook niet per definitie goedkoper. De ontslagvergoeding, die de kantonrechter in het verleden bepaalde, was het smeermiddel van het arbeidsrecht, maar deze rol verdwijnt, stelt Hein Vriens. Waardoor het systeem alleen maar verder zal verstarren. Precies het tegenovergestelde van wat we wilden bereiken. Het ontslagrecht zal ook in de ogen van advocaat Mandy de Koning verharden. Wat de opbouw van gedegen personeelsdossiers in haar ogen nog belangrijker maakt. Daarbij verwacht ze dat steeds vaker zal worden gekozen voor een beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Een tendens die je volgens haar nu al ziet. Een route waarmee je een langslepende ontslagprocedure, mede als gevolg van meer beroepsmogelijkheden in het nieuwe ontslagrecht, kunt voorkomen. PARTICIPATIEWET Behalve de Wet werk en zekerheid bespreken we tijdens dit rondetafelgesprek tot slot ook nog de Participatiewet waarmee ondernemers sinds 1 januari te maken hebben. Een wet die beoogt meer kansen te creëren voor arbeidsgehandicapten. Een doelstelling waar je volgens het deskundigenpanel moeilijk tegen kunt zijn. De Participatiewet vraagt net als de reeds besproken Wet werk en zekerheid volgens Raymond Sweers echter om een nieuwe mindset bij werkgevers. Een andere manier van naar werk kijken, zoals hij het formuleert. Niet in termen van beschikbare vacatures, maar in mogelijkheden die je binnen je bedrijf hebt voor mensen met een beperking, ieder mens is immers anders. Benoem onderdelen binnen functies die goed door hen kunnen worden uitgevoerd, combineer die onderdelen tot een nieuwe functie en maak er een economisch rendabele businesscase van, adviseert hij. Een oplossing die ook Cindy van Weeren oppert. We moeten in het kader van de Participatiewet inderdaad stoppen met het denken in functiebeschrijvingen en medewerkers inzetten op basis van hun kwaliteiten, vult ze haar voorganger aan. Een aanpak die volgens het panel vraagt om creativiteit. En dit betekent wat Nina Bouw betreft automatisch veel meer denken in mogelijkheden van mensen en in de ontwikkeling van talent. Waarbij opleiding dus ook weer een belangrijke rol speelt. Zowel in het kader van de Wet werk en zekerheid als in het kader van de Partcipatiewet stelt zij dan ook graag de verdiencapaciteit van mensen centraal. Waartoe is iemand in staat, maar nog veel belangrijker wat kan iemand bereiken wanneer je hem of haar begeleidt middels opleiding en coaching. Een uitdaging waarbij volgens Raymond Sweers de inzet van echte opleidingsspecialisten noodzakelijk is. Zij weten immers hoe je mensen uit deze doelgroep moet opleiden en begeleiden. Een aanpak die binnen heel veel bedrijven volgens het panel echt vraagt om een nieuwe kijk op HR-beleid. Creativiteit die volgens de deskundigen echter niet wordt gestimuleerd door de nieuwe wet- en regelgeving. In tegendeel. De nadruk die in de hele discussie rond de Participatiewet wordt gelegd op de zogenoemde quotumregeling (de verplichting voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen wanneer er niet voldoende nieuwe banen voor arbeidsgehandicapten worden gecreëerd - red.) is wat betreft Hein Vriens killing voor elke vorm van creativiteit. Zo kent hij bijvoorbeeld al bedrijven die de voorkeur geven aan het betalen van de boete in plaats van te zoeken naar mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Opnieuw een voorbeeld van een in de kern goed plan dat dus niet op de juiste manier wordt gefaciliteerd door wetgeving, stelt Nina Bouw tot slot. Heel jammer, want bedrijven die binnen hun MVO-beleid de factor arbeid en daarbinnen diversiteit al langer hoog in het vaandel hebben staan, laten volgens haar absoluut zien dat deze aanpak loont. «15

5 REPORTAGE Ga verder met de automatisering van uw personeels- en salarisadministratie Geheel in lijn met de laatste ICT-trend cloud computing is het aanbod van online personeels- en salarissystemen de laatste jaren fors gegroeid. Die cloud biedt juist voor uw personeels- en salarisadministratie veel voordelen. Steeds meer bedrijven beschikken zelf over personeelssystemen voor urenregistratie, human resource management (HRM) en/of salarisverwerking. Door slim gebruik te maken van de nieuwste mogelijkheden van de techniek én door systemen aan elkaar te koppelen, zijn de investeringen snel terugverdiend. Deze bedrijven staan er niet alleen voor. Incomme is specialist op het gebied van (online) personeels- en salarissystemen en ondersteunt in de breedste zin van het woord. Wij adviseren, implementeren, leveren support en kunnen indien gewenst de volledige salarisverwerking uit handen nemen, vertelt directeur Koert van Loon. Incomme pleit voor volledige automatisering van de salarisverwerking en aanverwante processen en ook voor digitalisering van personeelsdossiers. Van Loon: Actuele en volledige personeelsdossiers zijn een must voor iedere werkgever. U creëert één systeem voor al uw personeelsaangelegenheden en neemt afscheid van alle losse Excel-registraties. Het systeem signaleert op contractafloop en, bijvoorbeeld, verzuimactiepunten. Daarnaast laat u uw medewerkers zoveel mogelijk zelf het werk doen. Zij voeren online hun verlofaanvragen en declaraties in, terwijl hun managers de aanvragen goed- of afkeuren. PRAKTIJKKENNIS Incomme is gecertificeerd partner van AFAS, Exact Online, Loket.nl, Nmbrs en UNIT4, maar blijft onafhankelijk. Zo kan het consultancybedrijf zijn klanten optimaal ondersteunen bij de keuze en het gebruik van het juiste softwarepakket. We zijn er niet alleen voor het ICT-gedeelte. Al onze consultants hebben ruime ervaring in de accountancybranche en zijn collectief geregistreerd bij het NIRPA. We beschikken dus ook over praktijkkennis van nagenoeg iedere branche. Daardoor kunnen we klanten breed ondersteunen, bijvoorbeeld bij het optimaliseren van het gebruik van hun systeem. In tijden van onderbezetting kunnen we zelfs de hele administratie op locatie overnemen. We bieden een totaalpakket aan diensten en producten die ervoor zorgen dat bedrijven probleemloos zelf hun salaris- en personeelsadministratie kunnen verzorgen. Voor accountantskantoren gaat onze dienstverlening nog wat verder. Wij ondersteunen hen ook bij de uitrol van nieuwe online dienstverlening en daarbij behorende organisatieveranderingstrajecten, legt Van Loon uit. STAND-BY Incomme bestaat inmiddels acht jaar. In deze tijd heeft Incomme landelijk een indrukwekkend klantenbestand opgebouwd. Wij houden de lijnen kort, zowel qua afstand als qua betrokkenheid, gaat Van Loon verder. We kunnen op lokaal niveau stand-by staan, niet alleen op het gebied van automatisering, maar ook met vakinhoudelijke kennis en extra s. En dat tegen mkb-conforme tarieven. We kunnen bijvoorbeeld ook ondersteunen bij de invoering van de Werkkostenregeling, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken en andere HR- en arbeidsrechtelijke vraagstukken. «INCOMME HR- EN SALARISEXPERTS Kerkstraat BB Loon op Zand Telefoon

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Bedrijfsgezondheidszorg. De toekomst is nu. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg

Bedrijfsgezondheidszorg. De toekomst is nu. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu Het wordt steeds drukker op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Steeds meer organisaties richten hun pijlen op deze markt. Arbodiensten, zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007

Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 031.12851.01.03 Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007 Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Ondernemen met dubbele winst in 2014 Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Januari 2015 Waarom BESO Wat hadden Albert Einstein, Ludwig von Beethoven en Agatha Christie met elkaar gemeen?

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

bulletin WEA Nieuwsbrief november 2014 nummer 4

bulletin WEA Nieuwsbrief november 2014 nummer 4 WEA Nieuwsbrief november 2014 nummer 4 Ontslagrecht pagina 2 Uitgelicht: WEA Randstad - Ontgooglen pagina 4 Controleer toegang GLB pagina 7 Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling De

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

SelectiePunt Diensten

SelectiePunt Diensten Diensten SelectiePunt Diensten We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers

Samen werken aan werk. Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers Samen werken aan werk Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers Raad voor Werk en Inkomen oktober 2008 Inhouds opgave Voorwoord 5 [1] De Praktijkgids op hoofdlijnen

Nadere informatie