Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties"

Transcriptie

1 Methodieken Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen 5.8 Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties aangeboden vanaf een serverplatform. Bedrijven migreren naar een SBC-omgeving omdat dit onder andere voordelen biedt voor het beheer van werkplekapplicaties. Deze SBComgeving vraagt een andere manier van beheer dan de conventionele client/server (C/S) omgeving. Voor het beheer van de omgeving en de applicatiedistributie kan gebruik worden gemaakt van het Ontwikkel, Test, Acceptatie, Productie (OTAP) proces. De relatie tussen OTAP, ITIL en MOF wordt kort weergegeven. Dit artikel beschrijft of de verwachtingen, die voor de SBC-migratie zijn gewekt, in de praktijk zijn waargemaakt. Het artikel sluit af met een beschrijving van de best practice van het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur. 359 Auteur: Jeroen A. Kruithof, BT DE AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK Het OTAP-proces is een formeel proces, dat bijdraagt aan de beschikbaarheid en beheerbaarheid van applicaties. Het midden- en kleinbedrijf heeft een kleine ICT-staf, die is belast met zeer diverse taken. Voor het werken volgens formele procedures is die omgeving te hectisch, een formeel proces staat dan op gespannen voet met de praktijk. Doel van het onderzoek is, om vast te stellen hoe in de praktijk wordt omgegaan met het OTAP-proces, en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om ook bij het middenen kleinbedrijf het OTAP-proces voor een SBC-omgeving te implementeren. Aanpak en indeling In het onderzoek worden bedrijven een jaar nadat de migratie is uitgevoerd benaderd, en wordt de huidige werkwijze geëvalueerd. Een SBC-omgeving vereist een formele manier van werken. Onderzocht is hoe de beheerders zich deze nieuwe manier van werken eigen hebben gemaakt. Tien bedrijven werden benaderd. Er werd ingegaan op de manier waarop het OTAP-concept is geïmplementeerd en op de vraag welke elementen hiervan in de praktijk worden gebruikt. Is het überhaupt mogelijk om slechts een deel te doen en hoe wordt bijvoorbeeld een functiescheiding gerealiseerd als er maar één beheerder verantwoordelijk is voor de applicaties? Hoe worden kleine en grote veranderingen op de omgeving doorgevoerd als de druk tot implementeren vanuit de organisatie toeneemt? In dit artikel worden eerst het conventionele C/S en SBC tegenover elkaar gezet en hierna wordt specifiek ingegaan op het OTAPproces. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In het laatste deel worden de gegevens geanalyseerd en voorzien van de best practice voor het toepassen van OTAP in een kleine tot middelgrote SBC-omgeving. SERVER BASED COMPUTING TEGENOVER CONVENTIONEEL CLIENT/SERVER Na een introductie van het SBC-concept volgt een toelichting op de verschillen in de wijze waarop applicaties op een SBC- en 5 IT Service Management, best practices

2 360 C/S-omgeving worden aangeboden. Dit hoofdstuk eindigt met het aanduiden van het belang van het zogenaamde OTAP-proces voor het beheer van applicaties. Introductie van het SBC-concept SBC is een architectuur waarbij een applicatie voor 100% op een applicatieserver draait, en waarbij de user interface van de applicatie wordt weergegeven en bediend met behulp van een werkplek. Tussen de applicatieserver en de werkplek worden alleen de veranderingen van het scherm en de toetsenbord- en muisactiviteiten uitgewisseld. De minimaal vereiste bandbreedte per gebruiker is ongeveer 20 kilobit per seconde, waardoor deze architectuur bijzonder geschikt is in omgevingen met een beperkte bandbreedte tussen de centrale servers en de werkplek. Alle backoffice- en applicatieservers worden centraal opgesteld waardoor het beheer wordt vereenvoudigd en de kosten worden gereduceerd. Ook applicaties met een zware netwerkbelasting presteren goed omdat er tussen de applicatieserver en de backofficeserver gebruik wordt gemaakt van snelle netwerkkoppelingen. De architectuur is vrijwel werkplekonafhankelijk waardoor de werkplek kan bestaan uit een grote verscheidenheid aan apparaten, variërend van een standaard-pc of een thin client tot een PDA of een smart phone. In tegenstelling tot de C/S-architectuur worden er bij SBC op de werkplek van de gebruiker geen applicaties geïnstalleerd en bevinden zich geen persoonlijke- of bedrijfsgegevens op de werkplek. Alle bedrijfsgegevens bevinden zich op de centrale serverlocatie en worden niet uitgewisseld met de werkplek. Figuur 1 SBC-concept De architectuur wordt gebruikt voor het doorvoeren van servercentralisatie en -standaardisatie en voor het vereenvoudigen van de werkplekken. Deze architectuur maakt het mogelijk om gangbare C/S-applicaties zoals DOS, 16 biten 32 bit Windows applicaties, aan te bieden over een beperkte netwerkcapaciteit en kan worden gebruikt als een overgangsfase naar een toekomstige 100% web-enabled omgeving. De applicatieserver is gebaseed op een multi-user Windows operating system, waarop 60 tot 100 werkplekken per applicatieser- Figuur 2 Voorbeeld van eenvoudige SBC-omgeving

3 Methodieken Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen ver worden aangesloten. Het aantal systemen waarop de applicaties fysiek worden geïnstalleerd, uitgevoerd en beheerd is hiermee met een factor 60 tot 100 gereduceerd t.o.v. de C/S-architectuur. Omdat de impact van het wegvallen van één applicatieserver gelijk is aan het wegvallen van het aantal aangesloten werkplekken worden er voor de beschikbaarheid van de applicaties meer applicatieservers in productie genomen dan rekenkundig vereist. Verschillen tussen SBC- en C/Somgeving De specifieke verschillen tussen een SBC- en C/S-omgeving komen tot uiting in applicatieperformance en applicatieconflicten. Om in de SBC-omgeving de applicatieservers maximaal te kunnen benutten en het beheer te vereenvoudigen worden alle applicatie op alle applicatieservers geïnstalleerd. De applicatieservers zijn en blijven hierdoor identiek. De toegang tot de individuele applicatie wordt per gebruiker centraal beheerd. De kans op versieconflicten en technische conflicten groeit asymptotisch met het aantal geïnstalleerde applicaties. Omdat bij het SBC-concept alle applicaties op alle systemen worden geïnstalleerd bestaat de uitdaging uit het onder controle houden van deze conflicten en afhankelijkheden. Voor het onder controle houden van deze conflicten en afhankelijkheden wordt gebruik gemaakt van het OTAP-concept. 361 Applicatieperformance Performance van de SBC-omgeving is afhankelijk van de som van het gedrag van alle actieve gebruikers en actieve applicaties op één systeem. C/S-applicaties worden in de meeste gevallen voor een pc ontwikkeld en verwachten de volledige systeemresource ter beschikking te hebben. De resources van de applicatieserver worden met de overige gebruikers gedeeld. Moderne applicaties houden hier in veel gevallen rekening mee. Oudere applicaties eisen in een aantal gevallen alle resources van het systeem op, waardoor de applicatieperformance voor andere gebruikers nadelig wordt beïnvloed. Het gedrag van de applicaties wordt geanalyseerd door de beheerder en indien nodig worden er instellingen en aanpassingen doorgevoerd of wordt additionele managementsoftware ingezet. Applicatieconflicten Bij de kleine en middelgrote bedrijven zijn tussen de 100 en 200 applicaties in gebruik. In de standaard C/S-omgeving zijn de applicaties verspreid over de werkplekken. Het effect is dat een grote verscheidenheid aan werkplekconfiguraties ontstaat. In de praktijk zijn conflicten lastig te herkennen in een omgeving met zo veel variaties. Applicatiedistributie in een SBCen C/S-omgeving In een C/S-omgeving is elke werkplek voorzien van een set met basisapplicaties. Per gebruiker wordt een aantal specifieke applicaties geïnstalleerd. Het gevolg is dat er een grote verscheidenheid aan configuraties ontstaat. De kleine en middelgrote bedrijven maken voor het beheer van de applicaties op de werkplekken op beperkte schaal gebruik van geautomatiseerde desktop-managementsystemen (DMS). Met een DMS kunnen voorwaarden worden gesteld aan de werkplek, aan de instellingen of aan de gebruiker van de werkplek, voordat de applicatie wordt geïnstalleerd, aangepast of verwijderd. Bij het doorvoeren van iedere wijziging in de applicatieset moeten alle mogelijke combinaties en afhankelijkheden worden geanalyseerd en getest, voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Door de grote verscheidenheid aan hard- en softwareconfiguraties is dit een hele uitdaging en het gevolg is dat een groot aantal individuele en specifieke problemen ontstaan. Voor de bedrijven die geen gebruik maken van een DMS is de kans op verstoring groter en het oplossende vermogen kleiner, doordat het opzetten van een representatieve testomgeving niet mogelijk is. Fouten worden hand- 5 IT Service Management, best practices

4 362 Stappen Testen Groep/persoon Ontwikkel Technische haalbaarheid Applicatie packagers Test Testen op technische conflicten Technisch beheerders Acceptatie Testen op correcte functionaliteit Functioneel beheerders Productie Pilot Eindgebruikers Tabel 1 matig hersteld en uiteindelijk wordt de werkplek voorzien van een nieuw basisinstallatie. In de SBC-omgeving wordt juist gestreefd naar het beperken van het aantal verschillende serverconfiguraties, door alle applicaties op identieke servers aan te bieden. Een aanpassing op één server heeft direct impact op een groep van minimaal 60 gebruikers en de functionaliteit van de applicatie kan per server gaan verschillen. In tegenstelling tot het C/S-model, waarbij applicaties op individuele werkplekken kunnen worden aangepast, worden applicatiewijzigingen in het SBCmodel gelijktijdig op alle applicatieservers doorgevoerd. Deze aanpak vraagt een gedegen voorbereiding en een gestructureerde aanpak. Een gestructureerde aanpak is het toepassen van het OTAP-proces waarbij er een logische en fysieke scheiding wordt aangebracht tussen de productieomgeving en de omgevingen waar de voorbereidingen worden ontwikkeld en getest. HET OTAP-PROCES Het OTAP-proces is een cyclisch proces dat bestaat uit de stappen: ontwikkelen, testen, accepteren en in-productie-name. Het is van toepassing bij de implementatie van zowel nieuwe applicaties als bij het doorvoeren van aanpassingen op bestaande applicaties. Het doel van het OTAP-proces is het optimaal houden van de kwaliteit van de dienstverlening, door stappen in het wijzigingsproces zo lang mogelijk buiten de productieomgevingen te houden. Pas op het moment dat alle testen succesvol zijn afgerond en iedere vertegenwoordiger akkoord is, wordt overgegaan tot het implementeren van de wijziging in de productieomgeving. Ter ondersteuning van deze processtappen wordt gebruik gemaakt van vier logisch en fysiek gescheiden omgevingen. Het aantal systemen per omgeving is afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal applicaties dat wordt geïmplementeerd. Per omgeving is een vaste groep personen verantwoordelijk; deze groep hanteert eigen procedures, methodieken en technieken om de kwaliteit te borgen. Op deze manier wordt een duidelijke functiescheiding aangebracht (tabel 1). Toepassen van OTAP in een SBC-omgeving In de ontwikkelfase wordt alle relevante informatie van de applicatie verzameld. De gegevens worden vastgelegd in een applicatieaanvraagformulier (AAF). Bij wijzigingen wordt het formulier gebruikt om de aanpassingen te administreren. Het AAF-formulier bevat naast de technische gegevens ook informatie over de leverancier, over de functioneel- en technisch beheerder en over de gebruikersgroep. Op basis van dit formulier en de verzamelde media wordt de applicatie geïnstalleerd op een standaard applicatieserver. In deze fase wordt de technische haalbaarheid van de applicatie op het platform geanalyseerd en op basis van een nulmeting wordt het gedrag vastgelegd. In de testfase wordt gezocht naar conflicten die kunnen ontstaan bij de installatie van een nieuw pakket in een omgeving met reeds geïnstalleerde applicaties. Dit proces wordt ondersteund met software die een deel van de conflictanalyse kan uitvoeren. De uiteindelijke situatie is een opeenstapeling van applicaties met onderlinge afhankelijkheden. In deze fase wordt getest wat de gevolgen van de mutaties in deze omgeving zijn.

5 Methodieken Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen In de acceptatiefase wordt de applicatie aangeboden aan de functioneel beheerder. De inhoudelijke werking wordt getest en er wordt gecontroleerd of alle functionaliteiten beschikbaar zijn. Het aanbieden van een applicatie via het SBC-concept heeft invloed op de prestatie en presentatie van de applicatie. In deze fase worden deze aspecten geanalyseerd en vergeleken en wordt de gebruikershandleiding aangepast. De applicatie wordt gefaseerd in productie genomen door deze eerst aan een pilotgroep aan te bieden. Voor het uitvoeren van de pilot wordt één van de productieservers voorzien van de nieuwe applicatie en wordt er tijdens de pilot gebruik gemaakt van productiedata. In de configuratie van de SBC-software wordt aangegeven welke groep gebruikers toegang heeft tot dit pilotsysteem. Bij gebleken geschiktheid wordt de applicatie aan de overige gebruikers aangeboden. Het voordeel van het SBC-concept is dat het distribueren van de applicatie bijzonder snel kan worden gerealiseerd omdat het aantal systemen beperkt is en deze altijd beschikbaar zijn. Door bij de uiteindelijke installatie gebruik te maken van een DMS blijven de productieservers identiek. de facto wereldstandaard voor beheer en levering van IT-diensten. Het OTAP-proces zorgt ervoor dat applicaties geschikt gemaakt worden voor de productieomgeving. Is het nu (volgens ITIL) change management of/en release management? Het doel van change management 1 is het planmatig doorvoeren van alle wijzigingen in de ICT-infrastructuur. Daarbij worden de risico s op verstoring van de diensten en daarmee het verlagen van de kwaliteit van de geleverde diensten zo beperkt mogelijk gehouden. Change management vormt de schakel tussen de operationele productieomgeving en de ondersteunende ontwikkel-, test- en acceptatieomgeving. Wijzigingen of nieuw applicaties worden planmatig ingevoerd. Daarbij worden risico s afgewogen en geminimaliseerd. Op verzoek van change management worden versies (release, upgrade, fix, patch) samengesteld die ook afzonderlijk worden getest. Als deze testen goed zijn verlopen, zal change management de beslissing tot vrijgave nemen. De goedgekeurde en vrijgegeven versie wordt dan gedistribueerd, waarna change management de implementatie op de productieomgeving verzorgt. 363 OTAP IN RELATIE TOT ITIL EN MOF Hoe past het OTAP-proces nu in het welbekende ITIL-bouwwerk? ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is zoals bekend een verzameling best practices, de Release management beheert alle applicaties binnen de productieomgeving. Er worden uitsluitend gecontroleerde applicaties gedistribueerd, waarbij men ervoor zorgt dat men kan terugvallen op originele versies. De 5 Applicatie 103 Applicatie 102 Applicatie 101 Applicatie 101 Applicatie 100 Applicatie 100 Applicatie 99 Applicatie 2 Applicatie 2 Applicatie 1 Applicatie 1 Applicatie 1 Applicatie 100 Applicatie 99 Applicatie 1 Testomgeving Ontwikkelomgeving Acceptatieomgeving Productie-omgeving Figuur 3 OTAP-omgeving 1 Infravision. IT Service Management, best practices

6 364 release manager bewaart en beheert de originele versies van software. Daarnaast bewaakt hij het proces van de beschikbaarstelling van software. De conclusie uit bovenstaande is dat OTAP een combinatie is van release management én change management. De release manager bewaakt het proces van beschikbaarstelling (Ontwikkelen, Testen), de change manager geeft de beslissing tot vrijgave (Accepteren en in Productie nemen). Het Microsoft Operations Framework (MOF) 2 is gebaseerd op 3 bouwstenen: Team model - dat zich richt op alle aspecten van het organiseren van IT-personeel. Proces model - dat zich richt op IT-processen. Risicomanagement - dat zich richt op het managen van de risico s voor IT-diensten. Het procesmodel is gebaseerd op ITIL, zie figuur 4. Veel van de in de figuur vermelde Service Management Functions (SMF s) komen uit ITIL. Uitzonderingen zijn Workforce Management (in het Optimizing kwadrant) en alle SMF s in het Operating kwadrant. Op het niveau van het procesmodel is MOF (net als ITIL) platformonafhankelijk. Pas op het niveau waarin de vertaling naar de Microsoftproducten wordt gemaakt wordt de MOFdocumentatie platformafhankelijk. Voor wat betreft de relatie met OTAP verandert er op het niveau van het procesmodel dan ook niets: OTAP is eveneens platformonafhankelijk en MOF kent eveneens change management en release management. SBC IN DE PRAKTIJK Het onderzoek is gericht op bedrijven die zijn gemigreerd van het conventionele C/Smodel naar het SBC-model en in deze omgeving applicaties aanbieden aan 300 tot 500 medewerkers. De medewerkers zijn verspreid over gemiddeld vier locaties. Het team van beheerders bestaat uit twee tot tien personen en het takenpakket varieert van breed tot zeer specifiek. Een jaar nadat de migratie is uitgevoerd werden circa tien bedrijven benaderd en hun werkwijze geëvalueerd. Het opzetten en in gebruik nemen van het OTAP-concept is binnen SBC een vereiste, de vorm is een keuze. Onderzocht is hoe de beheerders zich deze nieuwe manier van werken eigen hebben gemaakt. Service Level Management Financial Management Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Mgmt. Workforce Management Security Management Infrastructure Engineering SLA Review Service Desk Incident Management Problem Management Figuur 4 Proces model van MOF Optimizing Supporting Change Initiation Review MOF Operations Review Changing Operating 2 Microsoft. Change Management Configuration Management Release Management Release Readiness Review System Administration Security Administration Service Monitoring & Control Directory Services Administration Network Administration Storage Management Job Scheduling

7 Methodieken Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen Verwachtingen Het SBC-concept wordt om verschillende redenen geïmplementeerd. De redenen zijn als volgt te categoriseren: centralisatie, consolidatie van decentrale systemen; ontsluiten van functionaliteit voor decentrale locaties, telewerken op een veilige manier; reductie van beheerkosten, door vereenvoudiging en hergebruik van bestaande apparatuur. De eerste twee punten zijn in alle situaties gerealiseerd. De doelstelling om kostenreductie en vereenvoudiging van de omgeving te realiseren is in vijf van de tien gevallen niet overeenkomstig de verwachting gerealiseerd. Als verklaring wordt gegeven dat het beheer, de complexiteit en de afhankelijk van de werkplekken voor ruim 80% is afgenomen. De centrale omgeving is daarentegen complexer geworden en de afhankelijkheid van een kleiner aantal systemen is toegenomen. Het beheer is kritischer geworden doordat de impact van een verstoring groter is dan bij het werken met individuele werkplekken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de applicaties die niet op de SBC-omgeving aangeboden kunnen worden. Van de SBC-architectuur is bekend dat gemiddeld 20% van de applicaties niet geschikt zijn om op de SBComgeving te worden aangeboden. Uit het onderzoek bleek dat gemiddeld 15% van de applicaties om technische of organisatorische redenen niet op de SBC-omgeving aangeboden konden worden. Voor bepaalde oude DOS-applicaties, applicaties met een specifieke hardwareafhankelijkheid of applicaties met onderlinge conflicten valt men terug op de oorspronkelijke werkplekken. Als argument wordt ook gebruikt dat een applicatie slechts door enkele personen wordt gebruikt en de kosten voor het realiseren van een applicatiepackage niet opwegen tegen de voordelen van een beheerbare omgeving. OTAP-gebruik De implementatie van het OTAP-concept op basis van een gescheiden omgeving is bij 50% van de onderzochte groep gerealiseerd. 30% maakt gebruik van een gecombineerde ontwikkel- en testomgeving en 20% implementeert de wijzigingen in de productieomgeving. Voor het implementeren in de productieomgeving wordt één server uit de SBC-omgeving gehaald en worden de aanpassingen op deze server doorgevoerd. Bij slechts 20% van de deelnemers zijn de rollen van ontwikkelaar, tester en functioneel beheerder (acceptant) werkelijk gescheiden. In de meeste gevallen is de technisch beheerder verantwoordelijk voor de implementatie en de uitvoering van de technische testen. Alleen voor specifieke applicaties wordt gebruik gemaakt van een functioneel beheerder met voldoende kennis van de applicatie. Het OTAP-concept heeft tot doel de productie minimaal te verstoren. Het testen van de applicaties door de ontwikkelaar levert in de praktijk niet de gewenste kwaliteit op. Zo blijkt dat 15% van de applicaties die op de productieomgeving zijn geïmplementeerd alsnog aangepast of hersteld moeten worden. Beheer Het gebruik van het OTAP-proces heeft een grote invloed op de beheerbaarheid van de omgeving. Bij de bedrijven waar het OTAPproces zo goed mogelijk wordt gebruikt is de ervaring dat de omgeving steeds beter onder controle komt bij de beheerders. Het systeem maakt het mogelijk om niet alleen maar brandjes te blussen maar ook te investeren in onderzoek en ontwikkeling. De beheerinspanning is in kwantiteit niet afgenomen maar de werkzaamheden zijn verschoven van reactief naar proactief IT Service Management, best practices

8 -- tijd -----> 366 C/S-model SBC-model SBCmodel ná 1 jaar OTAP Geen OTAP C/S Beheer(s)baarheid Figuur 5 Beheerbaarheid in de praktijk Bij de bedrijven die het OTAP-concept niet of niet volledig praktiseren, bestaat twijfel over het SBC-concept. De combinatie van het beheer van werkplekken naast het beheer van de SBC-omgeving wordt als zeer verstorend aangeduid. De beheerbaarheid van de gehele omgeving is afgenomen. Deze afname wordt geweten aan de toegenomen complexiteit, de kwaliteit van de beheerders en de kwaliteit van de applicaties. 20% van de deelnemers maakt geen gebruik van OTAP en implementeert wijzigingen direct in de SBC-omgeving. Dit zijn de deelnemers die eveneens overwegen het beheer van de omgeving uit te besteden. Applicatiewijzigingen Applicaties hebben onderling bepaalde afhankelijkheden die niet altijd herkenbaar zijn. 80% van de onderzochte bedrijven gebruikt een vaste volgorde waarmee de applicaties worden geïmplementeerd. 60% Overige applicaties Basis applicaties Systeem image { { { Applicatie 200 Applicatie 199 Applicatie 21 Applicatie 20 Applicatie 1 van de bedrijven gebruikt voor de installatie de software-distributieonderdelen van de SBC-software. Slechts 20% van de bedrijven gebruikt voor het beheren van de SBC-servers en de resterende werkplekken een desktop management systeem (DMS). De overige 20% voert alle werkzaamheden handmatig uit. Eén van de ongewenste effecten van het handmatig installeren is dat servers niet identiek blijven. De functionaliteit van de gehele omgeving is dan niet consistent en dat kan verwarrend zijn voor de eindgebruikers. Als voordeel is aangegeven dat eventuele aanpassingen snel zijn door te voeren. Kleine aanpassingen worden zonder test op een enkele server doorgevoerd en bij wijzigingen met een grote tijdsdruk wordt er van de gehele applicatieserver een kopie gemaakt en wordt de wijziging geïmplementeerd. Applicatie 200 Applicatie 199 Applicatie 21 Applicatie 20 Applicatie.. Applicatie 1 applicatie aanpassing applicatie verwijderen applicatie aanpassing Figuur 6 Applicatiemutaties

9 Methodieken Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen In figuur 6 is de opeenstapeling en onderlinge afhankelijkheid van applicaties aangegeven. Wijzigingen van een enkele applicatie heeft effect op de overige applicaties. 10% van de bedrijven maakt gebruik van een applicatie package omgeving met een ingebouwde conflictanalyse. Gedurende het doorlopen van het OTAP-proces worden de afhankelijkheden en conflicten bekend, en worden ze verholpen of vermeden. In de 130 applicaties die in de productieomgeving zijn geïmplementeerd zijn twee fouten geconstateerd. Het doorlopen van het OTAP-proces kan met de juiste afstemming binnen één dag worden gerealiseerd. Bij een hoge tijdsdruk bestaat de uitdaging uit het vasthouden aan de procedures. 60% van de beheerders geeft aan erg gevoelig te zijn voor deze druk en heeft met overhaaste beslissingen en onzorgvuldigheid het OTAP-proces verstoord. OTAP EN SBC BEST PRACTICE OTAP leeft wel bij de bedrijven, maar het praktiseren blijft om organisatorische en praktische redenen wat achter. Het aantal beheerders is te klein om de verschillende rollen volledig te kunnen scheiden en op een aantal van 2 tot 12 productieservers is het opzetten van een gescheiden OTAP-straat een grote investering. Virtualisatie van de OTA-omgeving In de kleine omgeving is het aantal wijzigingen beperkt en wordt de OTAP-omgeving beperkt gebruikt. Het gebruik kan efficiënter door het toepassen van servervirtualisatie. Met servervirtualisatie is het mogelijk om op één fysieke server meerdere logische servers aan te bieden. De logische servers kunnen worden ingezet als volwaardige applicatieservers. Alle gegevens van de logische server worden opgeslagen in enkele bestanden, waardoor het tijdelijk opslaan of terughalen van een specifieke serverconfiguratie zeer eenvoudig en snel is uit te voeren. Deze techniek is ontwikkeld in de mainframeomgeving en wordt al jaren toegepast als systeempartitionering. De drie OTA-functies worden gecombineerd op één fysieke server. Het is bijvoorbeeld mogelijk om parallel meerdere test- of acceptatieservers in te zetten. Tijdens het ontwikkelen en testen van applicaties worden de applicatieservers regelmatig terug gebracht naar een stabiele situatie. In plaats van het gebruik van images of herinstallaties wordt de situatie hersteld door het kopiëren van een aantal bestanden. Op deze manier kan efficiënter en sneller worden gewerkt en drukt het gebruik van servervirtualisatie de operationele kosten. 367 Aan de verdeling van de beheertaak is in de praktijk weinig te veranderen. Het onderscheid tussen de rollen van de ontwikkelaar en de tester moet wel duidelijk worden aangebracht. In de praktijk worden wijzigingen overhaast in productie genomen en veroorzaken daarmee veel verstoring. Het is voor de kleinere organisatie lastig om voldoende gekwalificeerd personeel aan zich te binden en het uitbesteden van de beheertaak is voor deze groep een reële optie. Specifieke applicatieservers Er zijn applicaties ( bad-apps ) die niet geschikt zijn om op een standaard applicatieserver te worden aangeboden. Als deze bad-apps worden gecombineerd met de overige applicaties, ontstaat verstoring van de functionaliteit als gevolg van applicatieconflicten, specifieke afhankelijkheden of systeemeisen. 5 Een specifiek punt dat de kleine organisaties kan helpen is het gebruik van servervirtualisatie en een punt voor de grotere omgevingen is juist het opsplitsen van de productieserver in generieke en specifieke applicatieservers. IT Service Management, best practices

10 Applicatie 100 Applicatie 99 Applicatie 100 Applicatie Applicatie 2 Applicatie 1 Bad-appl. 3 Applicatie 2 Bad-appl. 2 Applicatie 1 Bad-appl. 1 Bad-appl. 6 Bad-appl. 5 Bad-appl. 4 Productie-omgeving Productie-omgeving (Bad-Apps) Figuur 7 Omgeving inclusief bad-apps-servers Door de bad-apps op specifieke servers te implementeren, zoals in figuur 7 is aangeven, blijft de standaard-productieomgeving stabiel. Op de bad-apps server wordt gebruik gemaakt van specifieke management software om het gedrag van de applicaties te beteugelen. Het gebruik van applicaties op de bad-apps -servers is voor de medewerkers vrijwel transparant. Algemene Do s and Don ts In het onderstaande overzicht zijn de meest relevante leermomenten opgenomen die van toepassing zijn bij het beheren van een SBComgeving: OTAP: - Streef naar één omgeving: óf SBC óf C/S, en pas OTAP integraal toe. - Zorg voor een duidelijke scheiding in de functie applicatiepackager/-ontwikkelaar en functioneel tester. - Zorg voor een duidelijke scheiding in de applicatieservers voor Productie en voor OTA. - Herinstalleer de productieapplicatieservers eens per half jaar om de servers identiek te houden en de omgeving op te schonen. Opleiding: - Zorg voor voldoende kennis door passende opleidingen en certificering vóórdat de omgeving wordt opgeleverd. - Maak gebruik van specialisten bij het opzetten van de applicatie package omgeving. Applicaties: - Minimaliseer het aantal applicaties en vervang oude applicaties door webapplicaties. Voorkom het gebruik van niet-32-bit applicaties. - Installeer probleemapplicaties op een specifieke bad-apps server. Installatie: - Handmatige installatie. Zet een generieke softwaredistributietool in. Hanteer een vaste volgorde voor applicatieinstallaties. - Maak gebruik van goede conflictanalyse bij het ontwikkelproces. Jeroen A. Kruithof is senior technisch consultant bij BT, op de afdeling Consulting and Systems Integration. Hij ontwerpt en begeleidt infrastructuurmigraties en is gespecialiseerd in het implementeren van server based computing omgevingen.

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Marcel Mayer Director Channel Sales EMEA Scense

Marcel Mayer Director Channel Sales EMEA Scense W.A.a.a.s. Marcel Mayer Director Channel Sales EMEA Scense Ruim 20 jaar actief in sales IT Afgelopen 10 jaar evangelist voor oplossingen als Citrix, RES Software & Softricity Nu verantwoordelijk voor Channel

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Organisatie Dekker Zevenhuizen is in Nederland marktleider op het gebied

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0

Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0 Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0 Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht van

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Frontend performance meting

Frontend performance meting Frontend performance meting als aanvulling op de traditionele manier van performancetesten René Meijboom rene@performancearchitecten.nl Introductie Uitdaging bij huidige klant Succesvolle performancetest

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Newway Versie- /Releasebeleid

Newway Versie- /Releasebeleid Newway Versie- /Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd?

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? ITIL CHECKLIST: Algemeen A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? A-2: Wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd administratie systeem waar alle gegevens in kunnen

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC?

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC? Korte omschrijving van dit practicum We zullen spelenderwijze ervaren wat enkele van de virtualisatietechnieken inhouden. We gaan aan de slag met een freeware applicatie voor het aanbieden van een gevirtualiseerde

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Zorgproces optimaal ondersteunen. Bob Fenneman, hoofd beheer en ontwikkeling ICT

Zorgproces optimaal ondersteunen. Bob Fenneman, hoofd beheer en ontwikkeling ICT Zorgproces optimaal ondersteunen Bob Fenneman, hoofd beheer en ontwikkeling ICT Onderwerpen Voorstellen Deventer Ziekenhuis Opstellen pakket van eisen Projectaanpak Ervaringen en resultaat Deventer Ziekenhuis

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Qliq Primair Onderwijs en MDOP

Qliq Primair Onderwijs en MDOP Qliq Primair Onderwijs en MDOP Even voorstellen: Ger Dirks: Na 30 jaar leerkracht nu ruim 7 jaar bovenschool ICT- Coördinator met een breed takenpakket. Implementatie van digitale (leer)middelen in het

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Korte introductie College voor zorgverzekeringen. [Haarzuilens, 28 november 2013]

Korte introductie College voor zorgverzekeringen. [Haarzuilens, 28 november 2013] Korte introductie College voor zorgverzekeringen [Haarzuilens, 28 november 2013] Waar houdt het CVZ zich mee bezig? Verzekeringen Het CVZ ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing 1 of 6 Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Outsourcing BUILDING IT TOGETHER Introductie Nirvanix was één van de eerste grote leveranciers in Amerika en hostte na 7 jaar bestaan, een Petabyte aan

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Implementatie Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Agenda Inhoud document: Uitwerking proces release management Aanverwante docs: Status september release

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Whitepaper. SharePoint OTA-ASP Realisatie van content gedreven websites via SharePoint en de OTA-ASP werkwijze

Whitepaper. SharePoint OTA-ASP Realisatie van content gedreven websites via SharePoint en de OTA-ASP werkwijze Whitepaper SharePoint OTA-ASP Realisatie van content gedreven websites via SharePoint en de OTA-ASP werkwijze Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie