Hoger Technisch Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Technisch Onderwijs"

Transcriptie

1 Hoger Technisch Onderwijs 2010

2 inhoud inhoud Voorwoord 3 Jellema Hogere Bouwkunde 4 Bouwkunde 7 Bouwkunde voor makelaars 10 Werktuigbouwkunde 10 Elektrotechniek 12 Scheikunde 15 Biochemie 15 Statistiek 16 Wiskunde 16 Ethiek 17 Communicatieve vaardigheden 18 Recht 20 Onderzoek 21 Docentenondersteuning 22 Studentenondersteuning 23 Bestelgegevens 24 Meer informatie 27

3 Voorwoord 3 Geachte docent, Met trots presenteren wij u de nieuwe catalogus voor het studiejaar 2010/2011 voor het HO-Techniek. In deze catalogus kunt u zowel onze boeken als diverse digitale leermiddelen terugvinden. Daarnaast presenteren we nieuwe uitgaven en verwachte herzieningen, zodat u hier alvast rekening mee kunt houden. Sinds 1 september 2009 hebben HBUitgevers en ThiemeMeulenhoff hun krachten gebundeld. Deze twee uitgeverijen gaan samen onder de naam ThiemeMeulenhoff. Wij denken dat u door deze integratie een nog beter aanbod ter beschikking krijgt dan u al gewend was. Uw reacties zijn welkom! Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze uitgaven. Mede dankzij uw ervaringen zijn wij in staat met onze auteurs het materiaal nog beter af te stemmen op uw lespraktijk. U kunt dan ook altijd contact met ons opnemen via de mail of per telefoon om hierover verder te praten. Wij gaan graag met u in gesprek! Voor vragen over de bestaande producten kunt u terecht bij accountmanager Brigitte Heslenfeld. Indien u suggesties heeft voor productontwikkelingen of nieuwe producten is uitgever Simone Siemons uw aanspreekpunt. Wij wensen u een inspirerend studiejaar toe. Met vriendelijke groet, Uitgever HO-Techniek: Simone Siemons T (+31) (0) E Accountmanager HO-Techniek Brigitte Heslenfeld T (+31) (0) E

4 Jellema Hogere Bouwkunde 4 Jellema Hogere Bouwkunde Deze uitgebreide serie bevat alle kennis die nodig is om een bouwopdracht te kunnen uitvoeren. In verschillende delen wordt het totale bouwproces van theorie tot praktijk in kaart gebracht. Elke uitgave is aangepast aan de actuele wet- en regelgeving én afgestemd op competentiegericht onderwijzen. Een onmisbaar standaardwerk voor het hoger technisch onderwijs en het beroepsveld! Opbouw van de serie Jellema Hogere Bouwkunde is opgebouwd uit 4 reeksen die elk uit meerdere uitgaven bestaan: 1: Bouwnijverheid 2: Bouwtechniek 3: Bouwmethoden 4: Bouwproces 15% korting voor uw studenten Jellema Hogere Bouwkunde hoort in de boekenkast van iedere bouwkunde student thuis. Dat kan nu extra voordelig want wie de totale serie in één keer aanschaft krijgt van ons een korting van 15%, wat neerkomt op 148,70. De moeite waard, dus attendeer uw studenten op deze aanbieding! Natuurlijk zijn alle uitgaven ook los verkrijgbaar. Prijsinformatie vindt u bij de bestelgegevens. Bouwnijverheid 1. Inleiding Bouwnijverheid Structuren, processen, regelgeving, partijen en organisatievormen deze inleiding geeft studenten een compleet beeld van de bouwwereld, inclusief de visie en rol van opdrachtgevers en overheden. ISBN Prijs 51, pagina s Bouwtechniek 2. Onderbouw Onderbouw behandelt alle aspecten die bij het ontwerpen en uitvoeren van funderingen van belang zijn. ISBN Prijs 46, pagina s ISBN Prijs 845,90 (na korting) Jellema Hogere Bouwkunde is gekoppeld aan een eigen website met een index, aanvullend lesmateriaal en hyperlinks: Wijzigingen in wet- en regelgeving en andere relevante ontwikkelingen worden hierop meteen aangepast. Voor de docent is er online een leeswijzer met achtergrondinformatie over het gebruik van de serie. Ook handig is de beeldbank met het beeldmateriaal uit alle delen. Prachtig presentatiemateriaal bij de lessen! 3. Draagstructuur Draagstructuur gaat in op de constructieve onderdelen van gebouwen. Hierbij komen dragende elementen én verbindingen tussen vloeren (trappen en hellingen) aan bod. ISBN Prijs 61, pagina s

5 Jellema Hogere Bouwkunde 4. Omhulling Omhulling bestaat uit drie deeluitgaven: - A prestatie-eisen/daken - B gevels - C gevelopeningen Elk boek belicht de bouwtechnische en fysische eisen op deze specifieke deelterreinen. 6. Installaties Ook Installaties bestaat uit drie deeluitgaven: - A behandelt elektrotechnische en sanitaire installaties - B gaat in op werktuigbouwkundige en gasinstallaties - C richt zich op bouwkundige aspecten van liften en roltrappen 5 Deel A ISBN Prijs 64, pagina s Deel A ISBN Prijs 62, pagina s Deel B ISBN Prijs 51, pagina s Deel B ISBN Prijs 39, pagina s Deel C ISBN Prijs 56, pagina s Deel C ISBN Prijs 25, pagina s 5. Afbouw Afbouw gaat over inbouw en afwerking. Hierbij komen alleen die activiteiten aan bod die in het bestek zijn opgenomen en tijdens de bouw worden uitgevoerd. ISBN Prijs 55, pagina s

6 Jellema Hogere Bouwkunde 6 Bouwmethoden 7. Bouwmethodiek Bouwmethodiek gaat over de methodische aanpak om tot een functioneel verantwoorde constructie te komen. Per gebouwdeel worden de constructieve consequenties van factoren die sturing geven aan het bouwtechnische ontwerp onderzocht. Bouwproces 10. Ontwerpen In Ontwerpen passeert het totale huisvestingsproces de revue: van het eerste idee tot en met het definitieve ontwerp. Met een tot in detail uitgewerkt voorbeeld! ISBN Prijs 59, pagina s ISBN Prijs 59, pagina s 8. Woningbouw In Woningbouw ligt het accent op gangbare methoden voor het samenstellen van casco s in de seriematige woningbouw, zoals stapel- en gietbouw en prefab beton of houtskelet montagebouw. Met achtergronden over de sociale woningbouw. 11. Contracteren Contracteren geeft inzicht in de contractvorming rond een bouwproject. Deze uitgave besteedt aandacht aan UAV-GC 2005, GIW, koop- en aannemingovereenkomst, integriteitseisen en innovatief aanbesteden. ISBN Prijs 56, pagina s ISBN Prijs 52, pagina s 9. Utiliteitsbouw Utiliteitsbouw benadert de bouwmethodiek voor utiliteitsgebouwen vanaf het ontwerpstadium. Hierbij komen zowel laag-, verdiepings- en hoogbouw aan de orde, elk met eigen kernmerken die bepalend zijn voor het ontwerp. 12. Uitvoeren Uitvoeren bestaat uit twee uitgaven: Deel A De Techniek gaat in op de uitvoeringstechnieken van de in de Bouwtechniek en Bouwmethoden besproken onderwerpen. Deel B De organisatie richt zich op de organisatorische aspecten van een bouwbedrijf. Zowel in theorie als in praktijk. ISBN Prijs 64, pagina s Deel A ISBN Prijs 65, pagina s Deel B ISBN Prijs 64, pagina s

7 Bouwkunde 13. Beheren Beheren belicht aspecten van beheer en onderhoud van gebouwen vanuit een praktijkgerichte invalshoek. De COMOG is hierbij een belangrijke leidraad. Bouwkunde Geschiedenis van de bouwkunst Deze compacte uitgave geeft een totaaloverzicht van de ontwikkelingen in de westerse bouwkunst door de eeuwen heen. En plaatst typisch Nederlandse en Belgische bouwstromingen in een internationaal perspectief. Meer dan 1000 unieke tekeningen en foto s maken de historische bouwstijlen goed inzichtelijk. 7 ISBN Prijs 51, pagina s Auteurs: W. van Heuvel, B. Verbrugge ISBN Prijs 74, pagina s Basisboek Bouwkunde Basisboek Bouwkunde behandelt het complete bouwproces, inclusief technologie en constructieleer, volgens het laatste bouwbesluit. De bouwkundige tekeningen en de achtergrondinformatie maken het boek zeer geschikt voor projectonderwijs. Auteur: A. Bone ISBN Prijs 88, pagina s Bouwproducten Dit uitgebreide standaardwerk belicht bouwmaterialen op basis van de gehele levenscyclus. Hierbij is niet alleen aandacht voor de vervaardiging, prestaties en milieuaspecten maar ook voor levensduur, toepassing, sloop en hergebruik. De illustraties en voorbeelden helpen studenten bij het maken van een verantwoorde productkeuze. Auteurs: A. Blaazer, F. van Gessel, G. Glas, D. Hijlkema, J. Lederhof, D. Oterdoom (red.) ISBN Prijs 69, pagina s

8 Bouwkunde 8 Tabellen voor bouw- en waterbouwkundigen In deze uitgave zijn in samenwerking met de NEN de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen vertaald naar handzame overzichten. Ook is er veel aandacht voor de overgang van de Nederlandse naar de Europese normering. Een up-to-date naslagwerk. KVT Studentenuitgave Dit naslagwerk is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse bond van Timmerfabrikanten. Het heldere taalgebruik in combinatie met de vele tekeningen en praktijkvoorbeelden maken de vereisten voor geveltimmerwerk goed inzichtelijk. De cd-rom leert studenten tekeningen om te zetten in een driedimensionaal model. Auteurs: K. Briedé, R. Blok, in samenwerking met Bureau NED ISBN Prijs 59, pagina s In samenwerking met: Nederlandse bond van Timmerfabrikanten, SH&M ISBN Prijs 35, pagina s Basisboek Bouwkundig tekenen Dit basisboek laat zien wat er zoal komt kijken bij bouwkundig tekenen. Het beschrijft niet alleen binnen de bouw gangbare afspraken en tekenprocessen maar is ook een prima leidraad voor het proces van digitaal tekenen: van ontwerp- tot beheerfase. De uitgave kan naast elke CAD-applicatie gebruikt worden. Seriematige woningbouw SBR Herziening tweede helft 2010 SBR Referentiedetails - Studenteneditie 2007 Deze studenteneditie geeft naast een toelichting op basis-, comfort- en renovatiedetails op het gebied van stapelbouw, gietbouw en houtskeletbouw ook uitleg over de praktische toepassing van deze details. Auteurs: M. Salden, J. van Nes ISBN Prijs 28,50-80 pagina s Ontwikkeld door: Stichting Bouw Research ISBN Prijs 43, pagina s Bestek en tekeningen Met cd-rom Bestek en tekeningen leidt studenten door de bouw van een vrijstaand huis dat voldoet aan het Bouwbesluit 2003/2005 en de geldende DUBO-eisen. Deze praktische uitgave bestaat uit een opdrachtenboek, een bestek, twintig tekeningen en een cd-rom met ruim foto s, tekeningen, oefeningen en antwoorden. Bouwplanning Met cd-rom Bouwplanning laat zien dat plannen verder gaat dan het bouwproces zelf en besteedt ook aandacht aan de programmeer-, ontwerp en contractfase. De cd-rom met voorbeeldplanningen is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. De planningen zijn in te lezen met de voor dit boek ontwikkelde trialversie van MS Project. Auteur: A. Bone ISBN Prijs 44, pagina s Auteur: H. Flapper ISBN Prijs 30, pagina s

9 Het Basisboek Isoleren is een uitgave voor iedereen die in opleiding of beroepspraktijk te maken krijgt met het isoleren van woningen. Door toenemende regelgeving. een grotere maatschappelijke bewustwording omtrent uitstoot van fossiele brandstoffen en de noodzaak tot besparingen, ontstaan er nieuwe technieken en inzichten in het isoleren van woningen. Naast de traditionele isolatiemethoden doen nieuwe methoden hun intrede. Dit alles vraagt niet alleen een beter inzicht in de keuze van isolatiemethode, maar ook in de detaillering en gebruik van materialen. Met hulp van partijen uit de isolatie-industrie zijn in deze uitgave de bouwfysische en technische basisprincipes van het isoleren vastgelegd. ISBN A.H.L.G. Bone Bouwkunde Basisboek Toegepaste Mechanica Met cd-rom Dit basisboek gaat over de leer van het evenwicht (ook wel statica) en het ontwerpen en construeren van bouwkundige en/of civieltechnische constructies. Het volgt daarbij een Systematische Probleem Aanpak (SPA): elke module eindigt met opdrachten en een toets. De uitwerkingen staan op de cd-rom en op de website Basisboek Isoleren In deze uitgave worden de bouwfysische en technische basisprincipes van het isoleren uitgelegd. Er wordt ingegaan op aspecten van het duurzaam bouwen en het opwekken van duurzame energie, het CO2-probleem, het na-isoleren van bouwkundige constructie en de bouwfysische aangelegenheden met betrekking tot geluid en licht. 9 Auteurs: J. Welleman, A. Dolfing, J. Hartman ISBN Prijs 98, pagina s Auteur: A. Bone ISBN Prijs 19, pagina s Basisboek Isoleren Basisboek Isoleren Bouwfysica Bouwfysica is een belangrijke schakel tussen de verschillende disciplines in de woning- en utiliteitsbouw. Dit studieboek koppelt bouwfysische basisbegrippen aan de gangbare constructie-eisen binnen de bouw. De leerstof wordt stap voor stap opgebouwd en toepasbaar gemaakt aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden. Auteur: A. van der Linden SBN Prijs 46, pagina s

10 Bouwkunde voor makelaars Werktuigbouwkunde 10 Bouwkunde voor makelaars Algemene Bouwkunde voor makelaars Algemene Bouwkunde voor makelaars is uitgegroeid tot de standaard bij ho-vastgoedopleidingen in Nederland. Deze tweedelige serie bevat alle leerstof die studenten nodig hebben voor het onderdeel Bouwkunde van het examen van de Stichting Vakexamen Makelaardij in onroerende goederen (SVM NIVO). Volledig up-to-date Beide delen zijn aangepast aan de meest recente wijzigingen in bouwbesluit, wet- en regelgeving. Ook is er aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals die op het gebied van milieuvriendelijk bouwen. De logische opbouw geeft studenten een goed beeld van het totale bouwproces. Een solide informatiebron voor iedereen die met vastgoed te maken heeft. Werktuigbouwkunde Constructieprincipes Dit boek is als een ervaren ontwerper die zijn kennis op het gebied van werktuigbouwkunde graag op een toegankelijke en geordende manier wil overdragen. Het accent ligt daarbij op elf constructieprincipes die aan de hand van ruim 140 voorbeelden worden uitgewerkt. De voorbeelden geven antwoord op vragen die bij de lezer kunnen leven, maar zijn toch vooral bedoeld als denkmodel, als gereedschap om zelf tot oplossingen te komen. Auteur: M. Koster ISBN Prijs 48, pagina s Auteur: A. Bone Deel A ISBN Prijs 71, pagina s Inleiding warmtetechniek Deze inleiding behandelt de drie mogelijkheden van warmtetransport: geleiding, convectie en straling. Daarbij is zowel aandacht voor een mathematische en theoretische afleiding van de warmteoverdracht, als voor de toepassing aan de hand van empirische formules. Realistische voorbeelden en opgaven laten zien hoe warmtetechnische problemen met de theorie en de formules kunnen worden opgelost. Ook als het gaat om complexe problemen. Deel B ISBN Prijs 82, pagina s Auteur: ir. J. Feijen ISBN Prijs 49, pagina s Op de website kunt u terecht voor allerlei informatie rond onze bouwkundeuitgaven. Zo vindt u hier inhoudsopgaven en aanvullende lesmaterialen als digitale bestanden, (bouwplanning)tekeningen en afbeeldingen, oefeningen en links naar relevante sites. Ook legt de site een relatie tussen nieuwe bouwontwikkelingen en de inhoud van onze leermiddelen, waardoor de actualiteit van de uitgaven gewaarborgd blijft.

11 Werktuigbouwkunde Sterkteleer Met cd-rom Sterkteleer is geschreven voor eerste- en tweedejaars studenten Techniek, met name voor de richting Werktuigbouwkunde. De student leert sterkteberekeningen te maken en werkt aan de hand van realistische voorbeelden aan berekenbare modellen waarmee onderdelen van een constructie gedimensioneerd kunnen worden. Het boek sluit aan bij de huidige computerprogramma s. Met uitwerkingen van opdrachten op cd-rom! Toegepaste thermodynamica Energie-omzettingen in apparaten en installaties Dit boek belicht de thermodynamica vanuit een praktisch-werktuigbouwkundige invalshoek en past deze vervolgens toe op concrete apparaten en installaties. Het bevat een breed scala oefenopgaven en sluit af met een selectie voorbeelden waarin milieutechnische aspecten van energie-opwekking een rol spelen. Een prima basis voor projectgestuurd onderwijs. 11 Auteur: C. Bakker ISBN Prijs 44, pagina s Auteurs: ir. G. van der Linden, ir. P. van Loon ISBN Prijs 42, pagina s Eindige ElementenMethode deel 1 en 2 Dit leerboek is bestemd voor studenten Techniek die zich bezighouden met sterkte- en stijfheidsberekeningen. Het bevat alle informatie die in het tweede jaar onderwezen zou moeten worden om te kunnen komen tot een goed begrip en dus een juist gebruik van EEM. De werkwijze van EEM wordt toegelicht aan de hand van tweedimensionale staaf- en balkelementen. Auteur: ir. G. Hofman ISBN DEEL ISBN DEEL Prijs 27, pagina s

12 Elektrotechniek 12 Elektrotechniek Inleiding automatiseringstechniek Verschijnt augustus 2010 In de geheel herziene uitgave van Inleiding Automatiseringstechniek worden niet alleen de besturingstechnieken aan de orde gesteld: pneumatische besturingstechniek met behulp van pneumatische componenten, elektrische besturingstechniek met behulp van contacten en relais, logische besturingstechniek, softwaretechniek met behulp van de PLC en programmeren van PLC s met behulp van de standaard IEC Tevens wordt nu ook aandacht besteed aan de PLCtechniek waarbij de Sequential Funtion Chart als algoritme uitgebreid aan de orde wordt gesteld. Nieuw (in verband met de FPA): programmeermethode CoDeSys, inleiding in de FPA, indentificatiesystemen met vision, transportsystemen, hanteringssystemen, robotica en bustechnologie. Auteurs: A. Drost, J. Ouwehand ISBN HUIDIGE EDITIE Prijs 52, pagina s Uitwerkingenboek ISBN Prijs 23,70-64 pagina s Automatisering van productieprocessen Deze uitgave belicht diverse aspecten van automatisering van productieprocessen. De opzet is dusdanig dat er een logisch opgebouwd, algemeen beeld ontstaat van het automatiseren van technische processen. Hierbij is aandacht voor verschillende uitvoerings- en toepassingsmogelijkheden. Bij de besturing ligt het accent op de Vrij Programmeerbare Besturing (PLC). De systematische aanpak en de uitgewerkte voorbeelden stimuleren de student om creatieve automatiseringsprocessen en oplossingen te ontwikkelen. Auteur: H. Kaptein ISBN Prijs 29, pagina s Regeltechniek voor HTO Met cd-rom In deze uitgave over de fundamenten van regeltechniek staat het verkrijgen van inzicht voorop. Het boek is overzichtelijk vormgegeven in een deel over het s-domein en een deel over het frequentiedomein. De delen kunnen desgewenst los behandeld worden, wat het boek geschikt maakt voor bijna alle studierichtingen. Het boek bevat veel voorbeelden uit de regeltechnische praktijk en op de cd-rom is veel aanvullende informatie opgenomen. Samen geven zij een compleet beeld van de moderne regeltheorie en mogelijke toepassingen. Auteurs: ir. J. Schrage, ir. H. van Daal, ir. J. Stroeken ISBN Prijs 48, pagina s Elektrische netwerken Dit toegankelijke boek is een prima basis voor eerstejaars studenten! Het behandelt de grondslagen van de netwerktheorie en leert studenten netwerken door te rekenen aan de hand van mathematische modellen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen, zoals het computerprogramma PSPICE. De gedetailleerde voorbeelden, opgaven en meerkeuzevragen maken het boek goed geschikt voor zelfstudie. Bij dit boek hoort een aparte uitgave met alle uitwerkingen van de opdrachten en vraagstukken. Auteurs: ir. C. van den Eijnden, ir. C. Spoorenberg ISBN Prijs 62, pagina s Uitwerkingenboek ISBN Prijs 28, pagina s

13 Elektrotechniek Aandrijfsystemen Dit toegankelijke naslagwerk laat studenten kennismaken met de werkingsprincipes, eigenschappen en toepassingen van veel voorkomende elektrische aandrijfsystemen. De nadruk ligt op motoren met lage vermogens, zoals de gelijkstroomcommutatormotor, de transformator, de synchrone en de asynchrone motor en de stappenmotor. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en wordt afgesloten met opdrachten. Hierdoor leent het boek zich goed als naslagwerk. De uitwerkingen van de opdrachten zijn in een aparte uitgave opgenomen. Auteurs: ir. J. Boekema, ir. A. Cramer, dr. ir. R. Dijken, ing. H. Nanninga ISBN Prijs 62, pagina s Uitwerkingen ISBN Prijs 29, pagina s Inleiding digitale signaalbewerking Met Maple en Matlab Digitale signaalbewerking wordt op steeds meer terreinen toegepast en in het verlengde daarvan komen er meer ontwerphulpmiddelen beschikbaar voor het bouwen van digitale signaal processoren (DSP s). Deze inleiding beschrijft de basisprincipes van digitale signaalbewerking op een heldere wijze. Gerichte voorbeelden en speciale hulpprogramma s vereenvoudigen de theorie en maken veel en omslachtig rekenwerk overbodig. De inleiding is volledig afgestemd op de recente DSP-software trends Maple- en Matlabprogramma s! Auteurs: P. Lynn, W. Fuerst, J. Andriessen (bewerking) ISBN Prijs 58, pagina s 13 Meettechniek en meetsystemen Fysische meettechniek voor HTO Dit studieboek biedt de (toekomstige) technicus alle kennis die nodig is om meetapparatuur op een verantwoorde wijze aan te schaffen en te gebruiken. De behandelde meettheorie richt zich op de presentatie, analyse en interpretatie van meetresultaten. Bij de besproken meetsystemen gaat het om het globale werkingsprincipe en de hoofdfuncties van de gebruikte elektronica. Met een nadruk op fysische omzettingsprincipes en de koppeling van meetsystemen aan de computer. Elk onderwerp wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden. De uitwerkingen van de opdrachten zijn in een aparte uitgave opgenomen. Elektronica Serie Natuurkunde voor het HBO Deze uitgave bestaat uit drie overzichtelijke delen. In het eerste deel staat analoge elektronica centraal en is er aandacht voor halfgeleiders, de halfgeleiderdiode, de npn-transistor en de operationele versterker. Het tweede deel gaat over digitale elektronica en behandelt onderwerpen als basisfuncties, schakelingen en talstelsels. Tot slot wordt er ingegaan op doel en opbouw van elektronische meetsystemen. Door de systematische opbouw, de samenvattingen per hoofdstuk, de opgaven en antwoorden leent dit boek zich uitstekend voor zelfstudie. Auteurs: ir. P. van den Eijnde, ir. O. Manche ISBN Prijs 42, pagina s Uitwerkingenboek ISBN Prijs 16,90-78 pagina s Auteur: R. Flink ISBN Prijs 44, pagina s

14 Elektrotechniek 14 Elektriciteitsleer Serie Natuurkunde voor het HBO Deze uitgave beschrijft de elektriciteitsleer in overzichtelijke stappen. In de eerste drie hoofdstukken over gelijkstroomelektriciteitsleer, elektrostatica en magnetisme wordt de basis gelegd die nodig is voor de daaropvolgende onderwerpen: het wisselstroomcircuit, magnetische eigenschappen van materialen en elektromagnetische golven. Tot slot is er aandacht voor de complexe rekenwijze die gebruikt wordt bij een wisselstroomcircuit. Door de systematische opbouw, de samenvattingen per hoofdstuk, de opgaven en antwoorden leent dit boek zich uitstekend voor zelfstudie. Telecommunicatie voor het HBO Verschijnt augustus 2010 Deze herziene editie is een algemeen basisboek voor de student in zowel de Datacommunicatie als de Informatietechniek.Tot deze basistechnieken behoren onder andere: Informatiesignalen, Versterking, demping en niveau, Stoorsignalen, Fourieranalyse, Signaalvervorming, Frequentieconversie, Analoge modulatiemethoden, Radiozend-ontvangtechniek, Schakel- en multiplextechnieken, Puls- en digitale modulatiemethoden, Frequentiesynthese, Transmissieleidingen. De auteurs richten zich hierbij vooral op de essentie van de toegepaste principes en methodieken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een groot aantal opgaven. Op de cd-rom worden aanvullend toepassingsgerichte onderwerpen verstrekt, zoals: Transmissiemedia (koper en optische kabels), Antennesystemen, Analoge demodulatoren en Satelliettransmissie. Ook de uitwerkingen van de numerieke opgaven in het boek zijn op de cd-rom opgenomen. Auteur: R. Flink ISBN Prijs 39, pagina s Auteurs: drs. Ing. W. Sterken, J. Stieger ISBN Prijs 55, pagina s Energiewerktuigen Met cd-rom Energiewerktuigen worden gebruikt om lagere of primaire energievormen om te zetten in hogere, bruikbare vormen. Meestal gaat dat aan de hand van energiedragers als stoom, elektrische, pneumatische of hydraulische energie. Deze uitgave behandelt gangbare energiewerktuigen op thematische wijze: Energie en warmte, Verbrandingsmotoren, Stroming, Pompen en compressoren, Stoominstallaties en Turbines & Klimaatbeheersing. De thematische opzet in combinatie met de voorbeelden, opdrachten en aanvullende programma s op cd-rom maken het boek geschikt voor projectonderwijs. Microscopie Serie Natuurkunde voor het HBO Dit boek behandelt de grondslagen van de voornaamste microscopische observatie- technieken en zet de onderlinge relaties uiteen. In hoofdstuk 1 staat de relatie tussen de microscoop en de regels van de geometrische optica centraal. Daarbij is veel aandacht voor de praktische werking van het instrument. In hoofdstuk 2 komen bijzondere microscopische waarnemingstechnieken aan de orde, zowel op het gebied van lichtmicroscopie als elektronenmicroscopie. De logische samenhang, de samenvattingen per hoofdstuk, de opgaven en antwoorden maken het boek goed geschikt voor zelfstudie. Auteur: A. Drost ISBN Prijs 67, pagina s Auteur: R. Flink ISBN Prijs 19,90-96 pagina s

15 Scheikunde Biochemie Scheikunde Scheikunde voor laboratoriumonderwijs Scheikunde voor laboratoriumonderwijs bestaat uit drie delen. Het Basisboek geeft uitleg over begrippen als reactiekinetiek en chemisch evenwicht. Deel twee Analytische scheikunde gaat over volumetrie en in het derde deel Instrumentele analyse worden de grondslagen van de spectrofotometrie, de elektrochemie en de chromatografie voor het voetlicht gebracht. De weloverwogen didactische vormgeving maakt deze methode uitstekend inzetbaar bij diverse onderwijsvormen. Met verhelderende uitwerkingsboeken! Biochemie SESAM Atlas van de biochemie De Atlas van de biochemie is het compacte broertje van de leeratlas. Inhoudelijk zijn er geen verschillen, dit rijk geïllustreerde studieboek op zakformaat leent zich dan ook uitstekend als naslagwerk. De thematische opzet in combinatie met de begrippenlijst en het omvangrijke register maakt het vinden van de juiste informatie heel eenvoudig. Auteurs: J. Koolman, K. Röhm ISBN Prijs 37, pagina s 15 Auteur: U. Leene Basisboek ISBN Prijs: 57, pagina s Analytische scheikunde ISBN Prijs 53, pagina s Uitwerkingenboek ISBN Prijs 21,10 40 pagina s Instrumentele analyse ISBN Prijs: 50, pagina s SESAM Leeratlas van de biochemie Dit gerenommeerde studieboek is een must-have voor studenten, docenten en professionals. Kenmerkend voor de uitgave is de plaatsing van de biochemie in de brede context van molecuul tot mens. De auteurs bespreken biochemische principes op moleculair en cellulair niveau, vertalen die naar weefsel- en orgaanniveau en leggen tot slot de relatie met de (patho)fysiologie en de (patho)biochemie van het gehele organisme. De heldere schrijfstijl in combinatie met de honderden grote afbeeldingen maken complexe samenhangen goed inzichtelijk. De symbolen voor basis-, standaard- en specialistische kennis ondersteunen de student bij het zich eigen maken van de leerstof. Met schematische stofwisselingsroutes, enzymenlijst en uitgebreid register. Uitwerkingenboek ISBN Prijs 15,50 22 pagina s Auteurs: J. Koolman, K. Röhm (red.) ISBN Prijs 65, pagina s

16 Statistiek Wiskunde 16 Statistiek Inleiding toegepaste statistiek Praktische statistiek voor het hoger beroeponderwijs Statistiek is in onze samenleving niet meer weg te denken. In de handel en industrie, bij de overheid, het bank- en verzekeringswezen, en vooral ook in de wetenschap speelt het een belangrijke rol. Daarom zullen studenten van vrijwel alle opleidingen over een zekere basiskennis van de toegepaste statistiek willen beschikken. Dit boek biedt een overzicht van alle basisbeginselen van de statistiek en de voornaamste toepassingen daarvan, zowel op het gebied van de beschrijvende als van de toegepaste statistiek. Het accent ligt op toepassingen in de praktijk. Voorkennis van statistiek is niet noodzakelijk. Er wordt wel gerefereerd aan enige wiskundekennis op havoniveau. Omdat de meeste studenten over EXCEL zullen beschikken wordt daarop ingespeeld bij het toepassen van statistische technieken. Aan de in de praktijk meest gebruikte statistische toetsen is een apart hoofdstuk gewijd. De auteur besteedt ook aandacht aan statistische toepassingen in de kwaliteitskunde en de procesbeheersing, die vooral in de bedrijfskundige en technische sector een rol spelen. Inleiding tot de toegepaste statistiek is uitstekend bruikbaar voor zelfstudie. Auteurs: J. Blankespoor, C. de Joode, A. Sluijter ISBN Prijs 49, pagina s Toegepaste wiskunde 2 Dit deel is vooral bedoeld voor het wiskundeonderwijs ná de propedeuse. Het bevat de hoofdstukken Vectorrekening, Matrixrekening en lineaire algebra, Rijen en reeksen, Complexe getallen, Functies van twee of meer variabelen, Meervoudige integralen en Differentiaalvergelijkingen. Elk hoofdstuk bevat een aantal Maple-voorbeelden en Maple-vraagstukken, die ook met andere computeralgebra software te maken zijn. De student leert de theorie toe te passen aan de hand van realistische voorbeelden en leeropdrachten. Auteurs: J. Blankespoor, C. de Joode, A. Sluijter ISBN Prijs 51, pagina s Auteurs: J. Blankespoor, J. Smith ISBN Prijs 49, pagina s Wiskunde Toegepaste wiskunde 1 Verschijnt mei 2010 Dit deel vormt de basis voor het wiskundeonderwijs in de sector Techniek van het hoger onderwijs. Studenten ontwikkelen hiermee de elementaire concepten en vaardigheden die nodig zijn voor de zogenaamde analyse, zoals het rekenen met symbolen en functies. De differentiaal- en integraalrekening vormt de kern van het boek. De toepassingen hiervan worden met realistische contexten uit de techniek geïllustreerd. Toegepaste wiskunde, inleiding Dit deel is geschreven voor aankomende studenten die niet beschikken over de juiste vooropleiding. De inleiding behandelt alle elementaire wiskundeonderwerpen, zoals getalbegrip, vergelijkingen en ongelijkheden, standaardfuncties, logaritmen en exponenten alsmede de daarop gebaseerde functies en rekenvaardigheden. Ook is er aandacht voor symbolen, formules en begrippen uit de meetkunde en de goniometrie. Door de focus op inzicht en begrip en is dit boek een uitstekende voorbereiding op een technische ho-studie. Auteurs: J. Blankespoor, C. de Joode, A. Sluijter ISBN Prijs 34, pagina s

17 Wiskunde Ethiek C Programmeren en numerieke wiskunde Met cd-rom Voor het oplossen van technische en wiskundige problemen worden veelal programma s als Maple of Matlab gebruikt. Deze programma s geven studenten echter onvoldoende inzicht in de algoritmen die ten grondslag liggen aan numerieke berekening. Dit boek voorziet in deze lacune en met een overzichtelijke inleiding in de numerieke wiskunde. Het accent ligt op het vertalen van wiskundige problemen in oplossingen met een robuust C programma. De bijbehorende cd-rom bevat naast de uitwerkingen van de opgaven ook alle programma s die in het boek als voorbeeld dienen, diverse C compilers én een compleet practicum voor een cursus ANSI C programmeren! Ethiek Ethiek & Techniek Morele overwegingen Morele overwegingen in de ingenieurspraktijk Is kloneren toegestaan? Hoeveel vliegtuiglawaai is nog aanvaardbaar? Techniek en ethiek zijn nauw met elkaar verweven. Deze uitgave belicht ethische vraagstukken waarmee een ingenieur in de beroepspraktijk mee te maken kan krijgen. Daarbij wordt gekeken naar risico s voor gezondheid en milieu maar ook naar de invloed van organisaties en recht. Het boek is vooral bedoeld als denkkader, het schrijft niets voor maar daagt uit tot reflectie. Met een groot aantal cases en realistische voorbeelden! 17 Auteur: P. van der Ploeg ISBN Prijs 35, pagina s Auteurs: L. Royakkers, I. van de Poel, A. Pieters ISBN Prijs 31, pagina s C++ programmeren en numerieke wiskunde Met cd-rom C++ is in 1990 ontwikkeld en inmiddels uitgegroeid tot een van de meest gebruikte programmeertalen. Dit studieboek legt de relatie tussen deze programmeertaal en de numerieke wiskunde. De ervaring leert dat studenten deze combinatie interessant en leerzaam vinden, omdat die goed aansluit bij de exacte vakken. Na een bescheiden inleiding in de numerieke wiskunde behandelt het boek wiskundige problemen die voorkomen in de techniek en de wetenschap en vertaalt deze vervolgens naar oplossingen met een C++ programma. Met uitgewerkte opgaven en programma s op cd-rom! Verantwoord ondernemen Met digitale leerobjecten Het handelen van een onderneming roept in onze samenleving regelmatig ethische vragen op. Inmiddels is het ontwikkelen van ethische principes voor professioneel handelen ook een domeincompetentie geworden. Saai? Niet met dit basisboek en de bijbehorende leerobjecten. Het boek biedt het theoretische kader en de basisvaardigheden om de vijf digitale thema s te kunnen uitwerken. Het daagt studenten uit om na te denken over ethische vragen en hun morele competentie te ontwikkelen en te verbeteren. Auteur: P. van der Ploeg ISBN Prijs 35, pagina s Auteurs: L. Royakkers, A. Pieters ISBN Prijs 17, pagina s

18 Communicatieve vaardigheden Communicatieve vaardigheden 18 Communication for engineers Deze uitgave is een geïntegreerde cursus over de communicatieve vaardigheden die de ingenieur in de beroepspraktijk nodig heeft. In het eerste deel worden tien mondelinge en schriftelijke vaardigheden belicht en geoefend. Deel 2 bevat een overzicht van gebruiks-grammatica en extra oefenmateriaal. Deel 3 biedt een breed scala authentieke Britse en Amerikaanse teksten die aansluiten op het technisch onderwijs. Het boek is in een willekeurige volgorde te doorlopen en daardoor zeer flexibel inzetbaar. schrijven en mondeling presenteren tot tweegesprek en overleg. Het boek is gekoppeld aan de website met veel aanvullend materiaal. Auteurs: O. Severijnen, M. Bakker, N. Beerhorst-Pas ISBN Prijs 51, pagina s Auteur: M. Klaver-Schuyt ISBN Prijs 33, pagina s Technisch & Taalvaardig. Theorieboek Cursus schriftelijke en mondelinge communicatie voor HTO Dit leerboek is speciaal ontwikkeld voor de student Techniek en leert de toekomstige ingenieur zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. De schematische opzet van het boek mondt uit in een methodische manier van werken: het oplossen van problemen via een vast stappenplan op hoofdlijnen. Een werkwijze die zowel een tijdsbesparing als een compleet eindproduct oplevert. Een prima naslagwerk met uitgebreid register. Auteurs: Chr. de Boer, drs. A. van der Lei-Wichers, drs. B. Linford-Moojen ISBN Prijs 26,50-71 pagina s Basisboek communiceren Goede communicatietechnieken zijn in elke functie van essentieel belang. Dit basisboek helpt studenten bij het ontwikkelen van een eigen communicatiestrategie. Het boek begint met een inventarisatie van persoonlijke sterke en zwakke punten en reikt de student vervolgens gereedschappen aan om zijn communicatieve vaardigheden te trainen. Van Communicatie in praktijk In dit boek vindt de student talloze bruikbare tips om effectief en efficiënt te communiceren. Presentatie, tweegesprek, groepsgesprek, rapport, handleiding, webteksten allerlei vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie worden op een praktische manier belicht en in relatie gebracht met projectmatig werken. Het boek sluit daarmee goed aan op modern onderwijs waarbij een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de student. Een praktisch naslagwerk tijdens de studie en lang daarna. Auteurs: A. van der Lei, I. Knol, B. Moojen ISBN Prijs 24, pagina s Adviseren moet je doen! Deze uitgave helpt studenten de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een adequaat advies te kunnen opstellen én geaccepteerd te krijgen. Onder het motto Adviseren kun je leren doorloopt het boek een adviestraject met herkenbare fasen en activiteiten. De theorie wordt daarbij afgewisseld met voorbeelden, oefeningen, opdrachten en cases. Auteurs: G. Rameckers, F. Oosterwegel ISBN Prijs 24, pagina s

19 Communicatieve vaardigheden Een goede reeks Deze serie beknopte en toegankelijke uitgaven belicht belangrijke communicatieve beroepsvaardigheden. Onmisbaar voor iedere student! 19 Een Goede Mailing Een goede direct mailing is een effectief omzetwapen. Hoe bereik je de juiste doelgroep? Met dit inspirerende boekje wordt het schrijven van een direct mail een leuke en uitdagende klus. Een Goede Presentatie Een succesvolle presentatie houden is iets wat je kunt leren. Tips, oefeningen en checklists voor het trainen van deze belangrijke vaardigheid. Auteur: K. Huizing ISBN Prijs 15,90-68 pagina s Auteurs: F. t Hart, B. Kranenburg SBN Prijs 15,90-82 pagina s Een Goede Zin Voor sommige mensen is het schrijven van goedlopende zinnen een ware worsteling. Deze uitgave maakt daar letterlijk een einde aan! Een Goed Onderzoek Een onderzoek schiet maar al te vaak zijn doel voorbij. Dit boekje laat zien hoe dat anders kan. Met checklists voor het opstellen van een plan van aanpak en handige tips voor de schrijffase. Auteurs: Y. Mante, L. Vening ISBN Prijs 15,90-72 pagina s Auteurs: M. Elshof, I. Pieters ISBN Prijs 15,90-85 pagina s Een Goede Samenwerking Samenwerken valt in de praktijk vaak tegen, vooral als er sprake is van tegenstrijdige belangen. Handige richtlijnen voor efficiënt en succesvol samenwerken. Een Goed Rapport Voor veel mensen is het schrijven van een rapport, scriptie of verslag een pittige klus. Een goed rapport is een uitstekend hulpmiddel bij dit veelomvattende proces. Auteurs: D. van Dijk, T. Wapstra ISBN Prijs 15,90-69 pagina s Auteur: R. Hogeweg ISBN Prijs 15,90-74 pagina s

20 Omslag Thieme Meulenhoff A good report Arienne de Boer, studio Pietje Precies bno, Hilversum rugdikte: 4,6 mm formaat 170 * 243 mm pms black en pms 202 A good report Students often find it difficult to write a good report. As an excellent aid for these students, Een goed rapport has been recommended reading at schools and colleges for many years. Today, there is a new challenge as many schools and colleges in the Netherlands are running internationally-oriented courses that are taught in English. This requires that students are able to write reports in English. The success of the Dutch edition of A Good Report has led to many requests for a similar English edition which can provide a concise guide to report writing in English. To fulfill this need, this successful edition has now been published in English. About the authors Reinout Hogeweg and Karl Philips are both lecturers in language and communication skills at INHOLLAND University. OMS_eengoedrapport03.indd :33:53 Communicatieve vaardigheden 20 Overtuigend schrijven Hoe schrijf je een betogende tekst? Deze uitgave laat studenten doelgericht en op een systematische manier werken aan argumentatieve tekstgenres. Deel A behandelt de theorie en geeft richtlijnen. Ook is er veel aandacht voor begrijpelijk formuleren en correcte spelling, grammatica en interpunctie. Deel B vertaalt de theorie naar de vijf belangrijkste genres: betogende brief en , verkooptekst, beleidsplan, recensie en scriptie. A Good Report Nieuw Students often find it difficult to write a good report. As an excellent aid for students, Een Goed Rapport has been recommended reading at schools and colleges for many years. Today, there is a new challenge as many schools and colleges in the Netherlands are running internationally-oriented courses that are taught in English. This requires that students are able to write reports in English. The success of the Dutch edition has led to many requests for a similar English edition which can provide a concise guide to report writing in English. To fulfil this need, this successful edition has now been published in English. Auteur: F. van Eemeren, B. Garssen, E. Rietstap ISBN Prijs 28, pagina s Auteurs: R. Hogeweg, K. Philips, ISBN Prijs 15,90-80 pagina s A Good Report Reinout Hogeweg Karl Philips A Good Report Reinout Hogeweg Karl Philips Van woord tot tekst Spelling, vormkeuze, zinsbouw, argumenteren, samenvatten Van woord tot tekst is een complete training taalvaardigheid Nederlands op ho-niveau. Praktisch en toegankelijk. Recht. Een inleiding Herzien zomer 2010 Wettelijke regelgeving is typisch zo n vakoverstijgend onderwerp waar iedere student in de beroepspraktijk mee te maken krijgt. Deze actuele uitgave geeft een brede inleiding op het Nederlandse recht: staatsrecht, privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal recht. De opdrachten en internetverwijzingen maken het boek goed geschikt voor zelfstudie. De herziening verschijnt zomer Auteurs: M. van den Berg, F. Slager, C. Meijer Auteur: J. Ansems ISBN Prijs 29, pagina s ISBN HERZIENE EDITIE ISBN HUIDIGE EDITIE Prijs 31, pagina s

Geachte docent, Wij wensen u een inspirerend studiejaar toe.

Geachte docent, Wij wensen u een inspirerend studiejaar toe. HO Economie 2010 inhoud inhoud Voorwoord 3 Gaming 4 Algemene economie 5 Management & Organisatie 6 Logistiek 8 Marketing & Marketingcommunicatie 9 Communicatie 11 Communicatieve vaardigheden 12 Ethiek

Nadere informatie

Inhoud. Algemene economie 4. Management & Organisatie 6. Finance & Accounting 10. Recht 12. Marketing & Marketingcommunicatie 14.

Inhoud. Algemene economie 4. Management & Organisatie 6. Finance & Accounting 10. Recht 12. Marketing & Marketingcommunicatie 14. 2008 ho uitgaven Algemene economie Management & Organisatie Finance & Accounting Recht Marketing & Marketingcommunicatie Communicatie Communicatieve vaardigheden ICT-vaardigheden Inhoud Algemene economie

Nadere informatie

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15 2007 hbo uitgaven Algemene economie Management & Organisatie Finance & Accounting Recht Marketing & marketingcommunicatie Communicatie Communicatieve vaardigheden ICT-vaardigheden Inhoud Introductie 3

Nadere informatie

mbo Communicatie & Talen

mbo Communicatie & Talen 2007 mbo Communicatie & Talen Inhoud Nederlands / Communicatieve vaardigheden 4 Naslagwerken 13 ngels 14 Burgerschapscompetenties 20 Competentiegerichte uitgaven 23 Bestelgegevens 24 Meer informatie 26

Nadere informatie

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl Catalogus 2014 Hoger economisch onderwijs www.coutinho.nl Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Grip op processen in organisaties. Grip op processen in organisaties. Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen

Grip op processen in organisaties. Grip op processen in organisaties. Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen F F F F F F F F F Ontwerp ingerichte processtroom v v v v v F F Contextdiagram 4 F F F F F F 3 1 Processtroom F Functioneel model processtroom Producten en diensten 2 Proces architectuur F F In deze tweede

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Amersfoort, december 2008 Ben Norg Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Titel: Ondertitel:

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal in databases

Digitaal lesmateriaal in databases Digitaal lesmateriaal in databases Ontwerp en gebruik van objectgeoriënteerd lesmateriaal bij competentiegericht leren en opleiden CINOP, s-hertogenbosch Aike van der Hoeff (eindredactie), Irene den Boer

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

Handleiding e-coach. Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor. Jos Fransen en Pieter Swager. Mei 2007

Handleiding e-coach. Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor. Jos Fransen en Pieter Swager. Mei 2007 Handleiding e-coach Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor Jos Fransen en Pieter Swager Mei 2007 Colofon Lectoraat elearning Hogeschool INHOLLAND url. : www.inholland.nl/elearning

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren XXX? XXXX? HANNELORE DEKEYSER, GÉ NIELISSEN, TON KALLENBERG, DIRK VAN DER VEEN Kennis van kennisbanken Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren RdMC rdmc.ou.nl Hannelore Dekeyser Gé Nielissen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. grip op processen in organisaties Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P.

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P. Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van Mevr. Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Beleid- & strategievorming in inkoop 3 De inkooporganisatie

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie