Document. VVP Ondernemersdag Building your future

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document. VVP Ondernemersdag 2008. Building your future"

Transcriptie

1 Document S e p t e m b e r VVP Ondernemersdag 2008 Building your future

2 AFAB Service Providing: marktleider in serviceproviding Plotterweg BB Amersfoort Tel.: De Brand 22 Overakkerstraat LJ Amersfoort 4834 XP Breda Tel.: Tel.: De Molen 24 Moergestelseweg 14a 3994 DB Houten 5062 JW Oisterwijk Tel.: Tel.: Kloosterplein 23 Beilerstraat GP Breda 9401 PL Assen Tel.: Tel.:

3 colofon voorwoord VVP Helpt ondernemers ondernemen Building your future is een speciale editie van VVP Weekblad voor financiële dienstverleners naar aanleiding van de VVP Ondernemersdag, die op 18 september 2008 door VVP is georganiseerd in het Hart van Holland te Nijkerk. Uitgebracht als bijlage bij VVP 39 van 24 september Oplage: exemplaren Uitgave van Nijgh Periodieken Uitgever: Rinus Vissers Hoofdredacteur: Willem Vreeswijk Eindredacteur: Lennart Kik Redacteur: Roel Veldwijk Fotografie: Jiri Büller Senior accountmanager: Petra Hesselink Accountmanager: Irshaad Raghoebar Redactieadres: Postbus 122, 3100 AC Schiedam Website: Telefax: Copyright: Nijgh Periodieken, 2008 Prepress en druk: Den Haag Offset, Rijswijk Aangesloten bij het Nederlands Uitgeversverbond Groep uitgevers voor vak en wetenschap. Dialoog Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht. Met deze woorden ging wel een heel speciale editie van de VVP Ondernemersdag van start. Met ruim 400 professionele assurantiekantoren en verzekeraars was dit de grootste dialoogsessie ooit in Nederland gehouden. Een historisch evenement. Ik hoef nauwelijks uit te leggen dat het intermediaire landschap voorgoed verandert. Het ooit zo robuuste assurantiehuis wordt steen na steen afgebroken en zelfs de fundamenten moeten opnieuw worden gelegd. Dit voelt iedere financiële dienstverlener rechtstreeks in zijn eigen business. De belangen zijn dan ook levensgroot. En voor je het weet wordt het belang van het grotere geheel uit het oog verloren en worden de eigen standpunten en visies met hand en tand verdedigd. Hoogste tijd om weer eens oprecht naar elkaar te luisteren. Saami, een meisje van negen jaar, wist de aanwezigen al meteen te raken door in haar eigen woorden te zeggen waarom luisteren naar elkaar en respect voor elkaar belangrijk is. Tijdens de Ondernemersdag was letterlijk alles anders dan de bezoekers doorgaans gewend waren. Dit maal is niet gekozen voor sprekers die de professionele adviseurs voorhouden wat de problemen zijn en hoe ze daar op moeten inspelen. Wel voor een dag waarop de bezoeker zelf centraal staat en waarin iedere stem telt. Een dag waarop het branchebelang centraal staat en waarop intermediair én verzekeraars gezamenlijk bouwen aan een succesvol en toekomstbestendig intermediair distributiekanaal. Een dag waarop de bedrijfspet is afgezet en waar alleen nog met het hart wordt gesproken. Groot leerpunt deze dag is dat een oprechte dialoog de weg effent voor nieuwe oplossingen en nieuwe initiatieven en dat veel mensen bereid zijn om zich hiervoor in te zetten. Juist vanwege de totaal andere opzet van deze dag een dag waarvan niemand van tevoren had kunnen zeggen wat de uitkomsten zouden zijn en waar niemand zich ook concreet op had kunnen voorbereiden ben ik al die professionele ondernemers die naar deze dag zijn toegekomen bijzonder erkentelijk. Ook een woord van dank aan de sponsors Aegon, Afab, Avéro Achmea, Fortis Verzekeringen Nederland, Reaal Verzekeringen en SNS Bank. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Theodor Kockelkoren (AFM), Niels Mourits (NVA), Rob Groenemeijer (NBVA) en Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars) die niet alleen actief hebben meegedaan aan deze dialoogdag, maar deze dag ook vanaf het begin af aan hebben ondersteund. Last but not least wil ik de facilitatoren Jan Willem Kirpestein, Gerard van der Made en Ivo Valkenburg danken. Zonder hun inzet en jarenlange ervaring was deze branchedag nooit een succes geworden. En wat voor een succes! Lees meer over deze bijzondere dag in deze speciale editie van Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP VVP Document - Ondernemersdag - September 2008

4 40% KANS DAT U NIET OF NAUWELIJKS VERZEKERD BENT HET STARTERSPAKKET VAN REAAL. REALIST IN VERZEKEREN 74% van alle startende ondernemers in Nederland ziet de toekomst zonnig in. Toch loopt 40% van deze groep een enorm risico door niet of nauwelijks verzekerd een bedrijf te runnen, zo blijkt uit een groot onderzoek van REAAL. Veel starters vinden zakelijke verzekeringen te duur en zoeken daarom naar alternatieve bescherming. Zo neemt bijvoorbeeld 10% van de ondernemers liever een waakhond dan een inventarisverzekering. En let bijna de helft extra op zijn gezondheid. Natuurlijk is het altijd goed om extra maatregelen te nemen, maar bezuinigingen mogen uiteraard nooit ten koste gaan van de gezondheid van uw bedrijf of die van uzelf. Daarom is er het Starterspakket van REAAL: een aantrekkelijk geprijsd pakket zakelijke verzekeringen op maat. Hiermee krijgt u het eerste jaar maar liefst 30% premiekorting op alle verzekeringen in uw pakket. Zo bent u dus in één keer volledig èn voordelig verzekerd. Meer over het Startersonderzoek en het Starterspakket van REAAL hoort u van uw verzekeringsadviseur en leest u op reaal.nl/ondernemer.

5 ONDERNEMERSDAG Op weg naar ideale wereld van financiële dienstverlening Eenvoud, respect, duidelijkheid, vertrouwen en ketenefficiency door de hele distributieketen heen en de klant centraal stellen. Het doel van de klant moet onze uitdaging zijn. Hij krijgt een advies op hoog niveau, dat echt en eerlijk is en hij vindt het waard om ervoor te betalen. Het is slechts een paar van de vele aanbevelingen die de VVP Ondernemersdag, opgezet volgens de in Nederland nog unieke formule van World- Café, opleverde. gezien hun ervaringen met de methodiek van WorldCafé en de formule van de dialoog. Gevieren zouden zij de Ondernemersdag 2008 dragen, waarbij tevens een belangrijke rol in de verslaglegging van de essentiële uitkomsten was weggelegd voor de zogeheten CaféHosts Rob Groenemeijer (voorzitter NBA), Theodor Kockelkoren (bestuurder AFM), Niels Mourits (directeur NVA) en Richard Weurding (algemeen directeur Verbond van Verzekeraars). Ontdekken, vragen, delen, luisteren, respect, eerbied en nieuwe mogelijkheden verkennen zijn kernwoorden voor de dialoog en de spelregels. Daarbij is de focus erop gericht dat ieder- Wat echter veel belangrijker is, is dat het geen loze aanbeveling bleek te zijn. Tijdens de harvesting het oogsten van de resultaten van de dag boden talrijke branchegenoten zich aan hun kennis en ervaring in te zetten om te komen tot een wereld van financiële dienstverlening die open, toegankelijk, transparant en gerespecteerd is, waarin producten en diensten toegevoegde waarde bieden aan de klanten en waarin mensen met plezier en trots werken. Dialoog WorldCafé is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen rond een bepaald thema, kennis uit te wisselen en nieuwe mogelijkheden en acties te creëren. Dit alles in een ongedwongen, gezellige en informele sfeer. VVP Weekblad had voor de Ondernemersdag 2008 gekozen voor het thema De ideale wereld van de financiële dienstverlening. Hoe zou deze wereld er in de toekomst uit kunnen zien als we streven naar een sterk, succesvol en toekomstgericht intermediair distributiekanaal? Hoofdredacteur Willem Vreeswijk had zich voor het uitwerken van dit thema laten bijstaan door Jan Willem Kirpestein, Gerard van der Made en Ivo Valkenburg, Rob Groenemeijer. VVP Document - Ondernemersdag - September 2008

6 6 ONDERNEMERSDAG 2008 Theodor Kockelkoren. een gewaardeerd wordt voor zijn of haar inbreng en dat er positieve energie wordt opgebouwd voor hoopvolle veranderingsinitiatieven binnen de branche. VVP wil dan ook de resultaten van deze dag op een praktische manier bijeenbrengen, ordenen en delen en de deelnemers stimuleren een vervolg te geven aan hun tijdens de harvesting uitgesproken vruchtbare gedachten en nieuwe, aansprekende ideeën. Meet & Greet De ruim 400 deelnemers aan de VVP Ondernemersdag 2008 werden onder de opzwepende klanken van de vrouwelijke djembégroep African Drums het WorldCafé binnengeleid. Men was vrij om te gaan zitten waar men wilde. Aan iedere tafel zat reeds een facilitator die als gastheer of gastvrouw fungeerde. Na het filmpje Willem s Wanhoop, het welkomstwoord van Willem Vreeswijk, een muzikaal djembé intermezzo en een videoregistratie van een Brits tvprogramma, een sketch met John Bird en John Fortune waarin een schitterende parodie op de financiële subprime crisis gegeven werd, ging het WorldCafé van start met het voordragen door Jan Willem, Gerard en Ivo van het gedicht Als ik blijf kijken (zie kader). Vervolgens legden zij de spelregels uit: parkeer je persoonlijke agenda en verwachtingen, wees in het hier en nu, luister eerst en wees dan stil, spreek vanuit je diepste weten, vanuit je hart en vetrouw erop dat het resultaat komt. Gerard van der Made riep daarna op tot Meet & Greet. Op iedere tafel lagen vijftien beeldkaarten. Elke deelnemer mocht twee kaarten uitzoeken die het beste verbeelden wat hij of zij in zichzelf zag, niet het alledaagse of gebruikelijke, maar iets waardoor de anderen hem of haar beter zouden begrijpen en wat hij of zij als droom in de financiële wereld had, wat hem of haar nu inspireerde. In de praktijk bleek dit voor velen een moeilijke opgave, omdat aan vreemden vertellen wie je bent en wat je voelt wel ver gaat. Vertrouwen schenken aan anderen in een branche die van vertrouwen aan elkaar zou moeten hangen is kennelijk nog een stap te ver. Hetzelfde gold voor wat mensen inspireerde. Al heel snel ging het daarbij over het vak. De vraag die daarbij gesteld kon worden is of dat door een zekere vakblindheid komt, of omdat het vak misschien het enige is dat de deelnemers bindt. Eerste Ronde Na de pauze mocht de 9-jarige Saami Vincken aan Ivo Valkenburg haar interpretatie van de spelregels geven. Luister eerst en wees dan stil. Als je door elkaar heen praat, weet je niet wat de ander gezegd heeft. Dus luister ik. Maar als ik praat, moet de ander luisteren. Ik heb er een hekel aan dat iemand er dan doorheen praat, of zoals een jongen in mijn klas, er dan doorheen schreeuwt. In de eerste ronde van WorldCafé stond de vraag centraal hoe de ideale wereld van de financiële dienstverlening er voor de betreffende deelnemer uit zou zien. Iedereen mocht die ideeën in de vorm van een tekst of een tekening op een ALS IK BLIJF KIJKEN... Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt. VVP Document - Ondernemersdag - September 2008

7 In de ideale wereld bestaat geen AFM THEODOR KOCKELKOREN 7 papieren tafelkleed noteren. Na 30 minuten bleef de facilitator achter aan het tafeltje en wisselden de overige deelnemers. De nieuw aangekomenen werden door de facilitator bijgepraat over de eerste helft en zetten de dialoog voort. Na 30 minuten kruisbestuiving werden onder leiding van de facilitator de essenties samengevat in een speciale witruimte op het tafelkleed en gerapporteerd aan één van de vijf teams, bestaande uit de CaféHosts plus de VVP hoofdredacteur, een directielid van de sponsors en een notulist. Elk team diende in de tijd waarin de overige deelnemers pauze hielden de essenties samen te vatten, de overlappingen te bundelen en de plenaire presentatie door de CaféHost voor te bereiden. Rob Groenemeijer rapporteerde dat je vertrouwen verdient door bewust voortdurend je eigen verantwoordelijkheid te nemen, samen partners in business te zijn om het vertrouwen van de klanten en stakeholders terug te winnen en dat de klant de duurzaamheid van de relatie bepaalt. Ook door Theodor Kockelkoren werden vertrouwen, eerlijkheid en openheid door de hele keten gerapporteerd, plus genieten en verdienen vanuit klantwaarde en eigenwaarde. Hij voegde er aan toe het in hoge mate te waarderen dat hij deze rol mocht vervullen, omdat de AFM graag middenin de bedrijfstak staat. In de ideale wereld bestaat geen AFM. Richard Weurding noemde eveneens vertrouwen en duidelijkheid als kernwaarde, evenals klantgerichtheid en zelfreflectie. Hoe is het met mijn kwaliteit en welke toegevoegde waarde bied ik? Niels Mourits kon evenmin om vertrouwen, respect, klantbelang, integriteit, de juiste verantwoordelijkheid op de juiste plaats, minder regels en toezicht en volop plezier en trots heen. Ook Willem Vreeswijk rapporteerde eenvoud, respect, duidelijkheid en vertrouwen. Er zijn morgen geen verliezers en het intermediair van morgen begint vandaag. Tweede Ronde In de tweede ronde van het WorldCafé mochten de deelnemers stoeien over ideeën vanuit de vooronderstelling dat er geen obstakels zijn en VVP Document - Ondernemersdag - September 2008 Richard Weurding. voldoende budget. Wat zou dan de meest radicale stap zijn die we met elkaar zouden kunnen zetten om die ideale wereld dichterbij te brengen? De werkwijze was identiek aan de eerste ronde, met nieuwe tafelkleden. Terwijl de vijf teams doende waren de essenties samen te vatten, de overlappingen te bundelen en de plenaire presentatie door de CaféHost voor te bereiden, hield Gerard van der Made een Powerspeech waarbij hij nader inging op de vraag waardoor mensen geïnspireerd worden. Nelson Mandela kon verzoening, vergeving en vertrouwen bieden en de dialoog aangaan met de mensen die hem twintig jaar gevangenis hadden aangedaan doordat hij door Michael Gorbatsjov was geïnspireerd. Deze had bewezen dat het anders en beter kon. Gorbatsjov op zijn beurt was geïnspireerd door Lech Walesa, die weer door Martin Luther King en die door Rosa Parks, de vrouw die in de bus ging zitten waarin geen zitplaatsen voor zwarten waren. Zij schreef geschiedenis. Wij zijn vandaag in staat geschiedenis te schrijven. Wij kunnen de geschiedenis van de financiële dienstverlening veranderen. Rob Groenemeijer was als eerste aan de beurt om de essenties van de tweede ronde te presenteren. Veranderen begint bij jezelf, het is een kwestie van durven en doen. Financiële opvoeding, begint bij de jeugd. Laten we met een schone lei beginnen, elkaar ter verantwoording roepen als er iets niet deugt en een gezamenlijke uitleg geven wat onze kernwaarden zijn. Theodor Kockelkoren noemde ook stoppen en opnieuw beginnen. Er is immers voldoende

8 8 ONDERNEMERSDAG 2008 Wij zijn vandaag in staat geschiedenis te schrijven GERARD VAN DER MADE Niels Mourits. Harvesting Welke actie zou ik persoonlijk willen ondernemen om die ideale wereld dichterbij te brengen? Dat was de vraag voor de harvesting, het tijdstip om de resultaten van de dag te oogsten. Onder het motto Als wij niet, wie dan wel?, mochten de deelnemers drie minuten denken wat zij persoonlijk zouden willen doen om geforbudget om een einde aan de affaire over de woekerpolissen te maken? Hij rapporteerde tevens een niet goed, geld terug garantie en consumenteneducatie. Iedere adviseur zou verplicht 20 uur per jaar voor de klas moeten staan. De branche zelf moet alle aandacht geven aan deskundigheid en permanente educatie. Richard Weurding bepleitte namens zijn tafels een verandering van het businessmodel met netto tarieven en fee-based advies, een scheiding tussen netto producten enerzijds en één platform voor advies en beheer anderzijds en een volledige integratie van ict-systemen. Aan de productkant is een zekere standaardisatie gewenst en richting de consument speelden ook hier de educatie en niet goed, geld terug garantie een rol. Ook de groepen die Niels Mourits gevoed hadden zagen graag een segmentatie naar pro- ducten en diensten, netto producten, adviezen en bemiddeling/beheer, wettelijk verplichte financiële vorming in het onderwijs en afschaffing van de provisies door de wetgever. Willem Vreeswijk rapporteerde tenslotte het afschaffen van de provisie, één intermediaire koepel, terugkeer naar de coöperatieve en onderlinge verzekeraars, wees zelf de verandering die je wilt zien en behandel de klant als je (schoon) moeder. muleerde doelen te bereiken. Christian Bouter wil transparantie in de kwaliteit van het advies bewerkstelligen. Mark Boskamp wil kinderen leren wat geld is en gaat daarmee morgen beginnen. Hij kreeg veel bijval van andere deelnemers, terwijl Wim Witteveen (Afab) aanbood samen met opleiders presentaties te maken en die aan het onderwijs ter beschikking te stellen. Henk de Jong (Aegon) wil zo n zelfde cursus aanbieden aan de Haagse politici, waarbij Jack Hommel (Avéro Achmea) zich onmiddellijk aansloot. Een groot aantal deelnemers wil hun deskundigheid inbrengen om ideeën te implementeren, zoals René Moerman (Qui-vive), Silvia Janssen (NBVA), Jan van Lierop (Infa) en Paul Oostdam (Oostdam & Van den Eijkel). Nic Oosterveer merkte uit eigen ervaring op dat het leven wel eens met je op de loop gaat. Hij wil sturing gaan geven aan mensen die dit overkomt. Het klinkt spiritueel, maar het gaat erom wie je bent en wat je met jouw leven wil. Robert Hemelaar bepleitte de vorming van een internetplatform waar alle plannen verzameld worden. Symon Jagersma en Eugene Huijben boden zich als vrijwilliger aan over twee maanden een tussenstand op te maken. Direct na afloop van deze harvesting stelde Frank Zandstra (Financeworld) zijn software ter beschikking voor het internetplatform. Het is op deze plaats onmogelijk alle initiatieven en hun geestelijke vaders en moeders op te noemen, net zo min als het voor de organisatie mogelijk was alles zo snel te registreren. Aan de deelnemers werd gevraagd hun ideeën en gegevens naar de uitgever van VVP te sturen, zodat de initiatieven een verder leven kunnen krijgen. In zijn afsluiting bedankte Willem Vreeswijk alle deelnemers en zette hij het driemanschap Jan Willem Kirpestein, Gerard van der Made en Ivo Valkenburg en de vier CaféHosts in de bloemen. Het gaat nu om de toekomst van de branche financiële dienstverlening. Deze dag heeft geleerd dat wij met elkaar bezig zijn er iets moois van te maken. Dit is een nieuw begin. VVP Document - Ondernemersdag - September 2008

9 ONDERNEMERSDAG De oogst van de dag De VVP Ondernemersdag 2008 schreef geschiedenis. Nooit eerder in Nederland gingen zoveel mensen met elkaar in dialoog. De ruim 400 aanwezigen gingen in groepjes van vijf gesprekken met elkaar aan. De resultaten werden uiteindelijk teruggekoppeld aan vijf branchegenoten: Rob Groenemeijer (NBVA), Theodor Kockelkoren (AFM), Richard Weurding (Verbond), Niels Mourits (NVA) en Willem Vreeswijk (VVP). De essenties op een rij. EERSTE RONDE Stel je eens voor... Een ideale wereld van financiële dienstverlening! Hoe ziet deze er voor jou uit? Groep onder leiding van Rob Groenemeijer (NBVA) Vertrouwen verdien je door bewust voortdurend je eigen verantwoordelijkheid te nemen Back to basics voor iedereen is een gegeven Markt is echt solide in alles De maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid en het verdienmodel zijn in evenwicht Samen partners in business als voorwaarde voor het terugwinnen van het vertrouwen van klanten en stakeholders Klant bepaalt de duurzaamheid van de relatie Groep onder leiding van Theodor Kockelkoren (AFM) Vrijheid vanuit vertrouwen, eerlijkheid en openheid door de hele keten Klantwaarde vanuit ketenefficiency en kwaliteit Genieten en verdienen vanuit klant- en eigenwaarde Groep onder leiding van Richard Weurding (Verbond) Vertrouwen - duidelijkheid als kernwaarde (samen, transparantie, duidelijkheid, relatie met passie/toewijding/dialoog, rotte appels verwijderen) Klantgerichtheid (doen wat je belooft, ruime keuzemogelijkheid/toegankelijkheid, klant snappen, eigen verantwoordelijkheid) Zelfreflectie (kwaliteit, toegevoegde waarde, kritisch naar je eigen rol) Groep onder leiding van Niels Mourits (NBVA) (Herstel) van onderling vertrouwen binnen de gehele intermediaire keten Respect voor elkaar Het belang van de klant centraal Producten en dienstverlening moeten toegevoegde waarde hebben Geen wij/zij in de keten; de juiste verantwoordelijkheid op de juiste plaats Zeg wat je doet en doe wat je zegt Plezier en trots Minder regels en toezicht Groep onder leiding van Willem Vreeswijk (VVP) Er zijn morgen geen verliezers Neem zelf verantwoordelijkheid Eenvoud, respect, duidelijkheid en vertrouwen over de hele distributieketen heen Het doel van de klant is onze uitdaging. Hij krijgt een advies op hoog niveau, dat echt en eerlijk is en hij vindt het waard om ervoor te betalen TWEEDE RONDE Stel je eens voor. er zijn geen obstakels, er is voldoende budget. Wat is de meest radicale stap die we met elkaar zouden kunnen zetten om die ideale wereld dichterbij te brengen? Groep onder leiding van Rob Groenemeijer (NBVA) Financiële opvoeding: begin bij de jeugd Oprechte persoonlijke interesse in elkaar Defiscalisering van de financiële sector We beginnen gewoon met een schone lei Waarom nog keurmerken? Naming and shaming door Kifid Elkaar ter verantwoording roepen Gezamenlijke uitleg van kernwaarden Faire deal (maatschappelijk) geaccepteerd voor zaken uit het verleden Groep onder leiding van Theodor Kockelkoren (AFM) Stop - restart Nieuw beloningsmodel Niet goed, geld terug garantie Huisarts, zorgsector model Consumenten educatie Deskundigheid, PE-examens Groep onder leiding van Richard Weurding (Verbond) Van bemiddeling naar advies Nationaliseer advies Netto tarieven en fee-based advies Scheiding tussen netto producten en advies/beheer (één platform) Volledige integratie ict systemen Kostenplafond producten Standaardisatie, minder diversiteit Gratis second opinion voor consumenten Niet goed geld terug garantie Erken fouten, schoon schip Groep onder leiding van Niels Mourits (NBVA) Segmenteren naar producten en diensten Netto product, netto advies en netto bemiddeling/ beheer Personal touch Handhaving toegankelijkheid advies door overheidssteun Alle aanbieders opheffen: coöperaties van klanten Financiële vorming wettelijk verplicht in onderwijs Afschaffen provisie bij wet Ik vertrouw jou! Groep onder leiding van Willem Vreeswijk (VVP) Provisie afschaffen Naar één intermediaire belangenorganisatie Terug naar coöperatieven en onderlingen Wees de verandering. Wijs niet naar anderen Behandel de klant als je (schoon)moeder VVP Document - Ondernemersdag - September 2008

10 VVP Ondernemersdag

11 in beeld

12 VVP Ondernemersdag

13 in beeld Foto s: Jiri Büller

14 Het doel is dat uw klanten kunnen kiezen uit de beste producten van AEGON. En van andere aanbieders. Eerlijk over onafhankelijk advies.

15 Als intermediaire organisaties moeten we samenwerken en zorgen dat onze belangen adequaat worden behartigd ONDERNEMERSDAG Intermediairbelangen: verloren of geborgd? De consultatie over de beloningsdiscussie is inmiddels afgerond en de verwachting is dat de meeste voorstellen de eindstreep zullen halen. Dit betekent dat we vanaf 2009 al transparantie over de beloning hebben, er een dienstverleningsovereenkomst wordt ingevoerd, de bonus wordt afgeschaft en de balansregels over de beloning een jaar later dan gepland verder worden ingevoerd van nu 70/30 naar 50/50 in Als de voorgestelde wetgeving goed wordt bekeken, staat er zelfs in dat provisie bij wet wordt verboden, tenzij het in het belang van de klant is en/of de kwaliteit bevordert. Dit maakt dat er strenge voorwaarden kunnen worden gesteld aan het uitkeren van provisie, nu maar ook zeker in de toekomst. De discussie wordt al lang niet meer alleen op inhoudelijke argumenten gevoerd. De publicaties over woekerpolissen zorgen er bijvoorbeeld voor dat verzekeraars uit alle macht proberen verdere reputatieschade te voorkomen. Op zich WIM WITTEVEEN: Het gaat om het belang van de consument. VVP Document - Ondernemersdag - September 2008 is dit heel begrijpelijk. Het wordt daarentegen bijzonder als dit uitmondt in een regelrechte aanval op de eigen businesspartners, het intermediair. De opstelling van het Verbond van Verzekeraars in de hele beloningsdiscussie is op z n minst bijzonder te noemen. Door te stellen dat er geen enkele vorm van vergoeding zou mogen worden gegeven voor bijvoorbeeld kwaliteit of distributietoegang, wordt een discussie die zou moeten gaan over het belang van de consument teruggebracht naar een platte discussie over wie de distributie beheerst. Dit raakt zowel het lokale intermediair, serviceproviders of hypotheekketens die een steeds belangrijkere rol spelen in de keten. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de producten die het best getest worden, zijn dit steevast gelabelde producten die vanuit de koker van serviceproviders of hypotheekketens komen. Alleen al op dit punt is er sprake van grote toegevoegde waarde voor de consument. Maar hoe is die belangenbehartiging dan precies geregeld? Voordat voorstellen van het ministerie van Financiën in de Tweede Kamer komen, is er overleg met de branchepartijen. Dit zijn naast de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, de belangenorganisaties voor aanbieders en het intermediair. Aan aanbiederzijde is dit voor de banken de Nederlandse Vereniging van Banken en voor de verzekeraars het Verbond van Verzekeraars. Lekker overzichtelijk. Voor de distributie ligt dit echter anders. Hier is er sprake van een grote mate van versnippering. Zo hebben we voor het intermediair de NBVA, de NVA en de NVGA, alsook de VFFP. Daarnaast is er nog de FKO en de VvHN. We kunnen dan ook nauwelijks spreken van eenduidigheid in standpunten hoewel de partijen wel met elkaar optrekken. Gelukkig komt hier nu verandering in. De FKO en de VvHN hebben aangekondigd plannen te hebben om samen te gaan. Ook de NVA en de NBVA hebben dergelijke plannen. Nog niet één club maar toch een goede opstap naar een krachtige belangenbehartiging voor het intermediair. Want het kan toch niet zo zijn dat we terug gaan in de tijd en alles wordt bepaald door aanbieders. Het intermediair zit met de klant aan tafel en weet als geen ander wat er leeft en wat de behoeften zijn van de consument. Dit zowel in termen van producten als in dienstverlening. Het is ondenkbaar dat we terug gaan naar de middeleeuwen en het belangrijkste verkoopkanaal van financiële producten geen goede en stevige inbreng kan hebben in hoe de branche zich verder ontwikkelt. Wim Witteveen, directievoorzitter AFAB Service Providing Holding Krachten bundelen Als AFAB Service Providing, bestaande uit Xtensive Serviceproviding, StercK/ViaFeria, Financiële Service Desk, Quarré en PensioenPoint Nederland, steunen wij van harte de integratie van de belangenbehartiging. Onze dienstverlening is er per definitie op gericht om naast inkoop het intermediair te ondersteunen op de totale bedrijfsvoering. Ook wij bundelen intern de krachten om in 2009 een nog krachtiger organisatie neer te zetten. Om die reden zullen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen in de opzet van een nieuwe vereniging vanuit de samenvoeging van de VvHN en de FKO. Als intermediaire organisaties moeten we samenwerken en zorgen dat onze belangen adequaat worden behartigd. Anders hoeft de vraag of onze belangen verloren zijn of geborgd, niet meer te worden gesteld

16 Een financiële dienstverlener die zich ook om jouw toekomst bekommert. De Hypotheker is de grootste onafhankelijke hypotheekadviesorganisatie van Nederland. Zoek jij een uitdagende baan waar toekomst in zit? En ben jij die enthousiaste collega die graag mensen helpt bij het zoeken naar mogelijkheden om hun wensen te vervullen? Dan zijn we bij De Hypotheker op zoek naar jou. HYPOTHEEKADVISEUR Fulltime Als hypotheekadviseur van een onafhankelijke hypotheekketen sta je in de eerste plaats in dienst van de klant. Je opereert zelfstandig binnen een klein team van collega-specialisten. Naast het adviseren van klanten, onderhoud je contacten met banken, makelaars en verzekeringsmaatschappijen. Er zijn volop doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie, bijvoorbeeld tot bedrijfsleider of zelfs franchisenemer. FRANCHISENEMER Fulltime De Hypotheker is altijd op zoek naar enthousiaste ondernemers, bij wie zakelijk inzicht vanzelfsprekend samengaat met betrokkenheid en klantgerichtheid. Als franchisenemer van De Hypotheker ben je, binnen de formule, zelfstandig ondernemer met alle bijbehorende vrijheden en verantwoordelijkheden. Je signaleert kansen op de markt en onderhoudt een uitgebreid netwerk van relaties. Interesse? Stuur je motivatie met uitgebreid curriculum vitae naar Voor nadere informatie over deze functies kun je contact opnemen met Steven Niamut van de afdeling Recruitment, tel (010) of kijk op

17 Vooral in het mkb zie je een snel groeiende vraag naar traditionele premieregelingen ONDERNEMERSDAG Vernieuwd pensioenassortiment Reaal: compleet aanbod voor mkb Reaal heeft het pensioenassortiment vernieuwd. Bij de integratie van AXA/Winterthur zijn alle pensioenproducten onder de loep gelegd. Het resultaat is een complete pensioenlijn. Naast het bekende ZekerheidsPensioen, Groeps Individueel Pensioen- Plan en PensioenPlan biedt Reaal nu ook twee premieregelingen op verzekeringsbasis: het Vast&Zeker KapitaalPensioen en het Vast&Zeker UitkeringsPensioen. De introductie komt op het juiste moment, want de vraag in de markt is groot. Er waait een andere wind op de pensioenmarkt in Nederland. Tot voor kort kozen veel werkgevers in het mkb voor een collectieve pensioenregeling op beleggingsbasis. Nu staat zekerheid voor de werknemers bovenaan de prioriteitenlijst. Deze trend is al een paar jaar geleden ingezet, vertelt Lodewijk van der Heijden, directeur Verkoop van Reaal Verzekeringen. De commotie rond de beleggingsverzekeringen en het negatieve sentiment op de beurs hebben voor een stroomversnelling gezorgd. Risico s zijn uit, garanties zijn in. In het mkb manifesteert deze omslag zich in een snel groeiende vraag naar traditionele premieregelingen. Voor het intermediair ligt hier een grote kans. Helemaal omdat niet alle pensioenverzekeraars in Nederland dit product in huis hebben. Bij Reaal kan men wel terecht wel voor twee nieuwe varianten: het Vast&Zeker Kapitaal- Pensioen en het Vast&Zeker UitkeringsPensioen. Met de door de werkgever beschikbaar gestelde premie wordt een kapitaal verzekerd, dat op de pensioendatum wordt uitgekeerd. Aantrekkelijk voor werkgever én werknemer, legt Lodewijk van der Heijden uit. De werknemer weet al direct welk pensioenkapitaal hij op de pensioendatum (minimaal) ontvangt. Dit kapitaal is gegarandeerd en kan, door de jaarlijkse winstdeling op basis van U-rendement, alleen maar hoger worden. Daarbij geldt: wat je hebt, raak je nooit meer kwijt. Ook voor de werkgever zijn er geen financiële risico s. Hij bepaalt zelf hoe veel premie hij per jaar wil betalen. Daarnaast biedt het product nog een aantal voordelen. Zo kan naar keuze partnerpensioen worden meeverzekerd en gaat de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid dankzij de staffelvolgende premievrijstelling gewoon door. Bovendien kan de werkgever kiezen voor de standaard winstdeling of voor een combinatie van U-rendement (80 procent) en AEX-rendement (20 procent). En nóg een pluspunt: de werknemer is voor zijn pensioenuitkering niet gebonden aan Reaal. Hij is dus vrij om met z n kapitaal te gaan shoppen. Dat hoeft uiteraard niet, want Reaal biedt een scherp tarief voor direct ingaande lijfrenten. Zeker van pensioenuitkering Voor mkb-werkgevers die hun werknemers zekerheid willen bieden over de pensioenuitkering, heeft Reaal het Vast&Zeker Uitkerings- Pensioen. Dit product is kwalitatief gelijkwaardig aan het Vast&Zeker KapitaalPensioen, maar wijkt op één essentieel punt af. Lodewijk van der Heijden: Met de door de werkgever beschikbaar gestelde premie wordt niet een kapitaal, maar een pensioenuitkering verzekerd. De werknemer weet dus nu al precies hoe hoog zijn pensioen straks is. Zeker van pensioenkapitaal Het Vast&Zeker KapitaalPensioen is een collectieve pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst. VVP Document - Ondernemersdag - September 2008 Lodewijk van der Heijden: Risico s zijn uit, garanties zijn in. Wilt u meer weten over het pensioenassortiment van Reaal? Neem dan contact op met uw (desk) accountmanager of kijk op

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special 16 special 101e jaargang 10 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mkb interessante visvijver voor het intermediair De ondernemer moet door, maar wat wil de wet? Startende

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

De kracht van Allianz

De kracht van Allianz Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2007 www.allianz.nl De kracht van Allianz Mensen, kennis, diensten en producten Inhoud 1 Thema: Kracht Daadkracht 4 Nieuwe directievoorzitter Allianz Zoeken naar de

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht Programma pagina 8 Parallelsessies pagina 21 Partners aan het woord pagina 50 29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht De Verzekeringsbranchedag is een initiatief van AssurantieMagazine en Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012 M A G A Z I N E Gongslag Anders denken over pensioen Weinig verandering Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél IFK PE-trainingen FFP 2012 Adviseur Zilveren Golf

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

vermogensvorming Van inkomenszekerheid tot 11 SPECIAL

vermogensvorming Van inkomenszekerheid tot 11 SPECIAL 11 SPECIAL 100e jaargang 16 september 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional FFP ontbeert naamsbekendheid Kritische klant dwingt uiteindelijk tot innovatie Budget voor een kind

Nadere informatie

Britten grijpen in bij Willis

Britten grijpen in bij Willis Na fusie dreigt leegloop bij Concordia de Keizer > 3 Nr. Jaargang 35 8 november 2013 InShared sluit kwart polissen al mobiel > 5 Interview Bij het intermediair zijn uitvaartverzekeringen de laatste tijd

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen!

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen! Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Minder traditioneel expertisewerk Verzekeraars weer in de plus Goede boterham voor intermediair 96e jaargang 16 maart 2006 nr. 6 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie