Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter"

Transcriptie

1 In het nieuwsd Februari 2008 In deze uitgave: Kantorenlocaties en bedrijventerreinen in Dordrecht Afscheid Jan Laurijssens Nieuws bestuur WD Herontwikkeling van het Zeehavengebied - Het Zonnebeheerplan Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het grand café van het Leerpark is uitbundig afscheid genomen van onze voormalig voorzitter Jan Laurijssens. Zeer lovend waren de woorden die hem werden toegesproken door burgemeester Bandell en technisch voorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam Frans Lavooij. Door de vertegenwoordiger van VNO-NCW, Kees van der Helm werd hij het boegbeeld van de WD genoemd. lees verder op pagina 2 Samen met WD, regio nog duidelijker op de kaart zetten Nieuwe voorzitter Teun Muller heeft er zin in. Teun Muller heeft er zin in. Hij heeft er heel goed over nagedacht voordat hij zijn benoeming als voorzitter van Werkgevers Drechtsteden aanvaardde, maar nu hij ja heeft gezegd, wil hij er ook helemaal voor gaan. lees verder op pagina _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :54:49

2 Vervolg Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter Diverse onderscheidingen werden aan hem uitgereikt waaronder ook het ere lidmaatschap van de Werkgevers Drechtsteden. Als klap op de vuurpijl werd hem een film aangeboden waarin door o.a. familieleden, bestuursleden, wethouders en gedeputeerden een dag werd nagespeeld uit het leven van Jan Laurijssens. Het was duidelijk af te leiden uit de afscheidswoorden van Jan Laurijssens dat het afscheid hem niet onberoerd liet en dat hij het 10 jaar lang met ongelofelijk veel plezier heeft gedaan. Jan blijft voorlopig nog een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijs voor de WD doen. We zullen hem dus nog regelmatig tegenkomen. Dankwoord Jan Laurijssens Dames en Heren, Nu de laatste plichtplegingen i.v.m. mijn afscheid als voorzitter van de WD achter de rug zijn, heb ik er grote behoefte aan mijn reacties aan jullie te doen toekomen. Wat mij de laatste maanden is overkomen, was overweldigend, ontroerend en fantastisch. De enorme belangstelling heeft mij erg goed gedaan wat maakt dat ik trots en zeer tevreden terugkijk op mijn bestuursperiode. Alle persoonlijke en geschreven afscheidswoorden zullen als dierbare herinneringen achterblijven. Jullie allemaal hebben veel voor mij betekend en mij alle gelegenheid gegeven mijn rol als voorzitter uitstekend te vervullen. Veel dank daarvoor. Ik wens Teun en zijn bestuur alle succes om de WD, in het belang van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden, de komende jaren nog beter op de kaart te zetten. Ik zal als erelid op gepaste afstand e.e.a. volgen en me nog bezig houden met een aantal afgeleide WD-taken vooral op onderwijsgebied en eventuele nieuwe uitdagingen. Het gaat jullie allen goed.,,ik kijk trots en zeer tevreden terug Met vriendelijke groet, Jan Laurijssens 80055_WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:06

3 Vervolg van de voorpagina,,ik kan het natuurlijk niet alleen, laat hij onomwonden weten.,,dat hoeft gelukkig ook niet, want ik kan rekenen op een bestuursploeg waar ik het uitstekend mee kan vinden. Trouwens, ik verwacht ook veel van de leden zelf. We moeten het met elkaar doen. En dan bedoel ik niet praten maar handelen. Voortzetten wat, onder leiding van zijn voorganger, Jan Laurijssens, in gang is gezet, is een belangrijk gegeven. Daarbij wil hij duidelijk accenten plaatsen bij projecten als het aanbieden van goed gekwalificeerde stageplaatsen, met uiteindelijk doel de studenten, als ze eenmaal hun diploma op zak hebben, te behouden voor de Drechtsteden. De koppeling onderwijs-bedrijfsleven noemt Muller van de grootste betekenis. Dat in deze regio het hoger beroepsonderwijs is verdwenen vindt hij teleurstellend, maar doemdenken is er bij hem niet bij. Als geboren en getogen Dordtenaar - al woont hij al geruime tijd in Brabant - geeft hij hoog op van de Drechtstreek. Het is een redelijk uniek stukje Nederland dat door zijn uitstekende ligging aan water en weg kansen te over heeft om nog duidelijker op de kaart gezet te worden. Er wordt, volgens Muller, nog te veel negatief gedacht en gepraat over de Drechtsteden. Maar hij ziet ook een kentering ten goede.,,bijvoorbeeld bij de bestuurlijke gemeenten begint meer en meer het besef door te dringen dat ze elkaar nodig hebben. Dordrecht is mijn thuishaven, daar heb ik als reder altijd gewerkt, maar bij Dordt houdt het niet op. De Drechtsteden is een leuk gebied, al zou ik het industriële pakket graag wat breder willen zien. Het is nu nog wat te eenzijdig van samenstelling. Daardoor krijg je ook in tijden van een aantrekkende of juist krimpende economie sterke pieken. Van zijn bestuurswerk binnen de Kamer van Koophandel, tijdens zijn laatste periode als kringvoorzitter voor de Drechtsteden, heeft hij veel geleerd.,,dat kan me goed van pas komen bij mijn taak als voorzitter van Werkgevers Drechtsteden. Ik vind het leuk om te doen en hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de verdere uitbouw van een club van ondernemers die de zaken serieus wil aanpakken. Dat heeft WD trouwens al duidelijk bewezen Nel van de Berg Oud-Journaliste AD Regionalisering is de uitdaging en Werkgevers Drechtsteden het antwoord! Dit was een van de statements die Teun Muller afgaf in zijn nieuwjaarsspeech op 14 januari jl. De nieuwe voorzitter voorziet in de komende jaren voor onze regio een aantal specifieke uitdagingen waarop de WD wil anticiperen. Hij wil niet wachten tot de veranderingen op ons afkomen maar zet de verandering graag zelf in gang. Hij bespreekt wat de ondernemers kunnen doen t.a.v. het onderwijs om de beschikking te krijgen over een beter niveau en een hoger gedifferentieerd aanbod. Er wordt onvoldoende nagedacht over mogelijke stageplaatsen binnen ondernemingen. Vast staat dat de vraag en het aanbod gigantisch zijn. De grote uitdaging is natuurlijk hoe ze bij elkaar te brengen. De WD wil graag dat het één markt wordt: op één plek. En die plek zou best wel eens een digitaal systeem kunnen zijn waarin de werkgevers aangeven welke stagiaires broodnodig zijn. Niet lijdzaam de vraag van de scholen afwachten, maar een proactieve rol van de werkgevers. een krachtige en constructieve regionale opstelling noodzakelijk. De voorzitter rond af met de wens dat de regio Drechtsteden in 2008 maatschappelijk en economisch een grote stap kan maken. Hij zal als voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden samen met de leden hier graag een bijdrage aan leveren. Bent u geïnteresseerd in de gehele speech, kijk dan op onze website Ook moeten ondernemers onderling hun kennis delen. Innovatie begint immers zelden bij nul maar bouwt voort op bestaande kennis. Binnen de WD is de collectieve kennis en ervaring zo massaal aanwezig, dat die roept om ontsluiting. Binnen het bestuur is ook veel aandacht voor wonen, mobiliteit en milieu. Ook op deze thema s is 80055_WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:09

4 Nieuws van uw bestuur Zoals reeds eerder gemeld, is het bestuur in het kader van de uitwerking van de strategie opgedeeld in drie groepen verdeeld over drie aandachtsgebieden. Hieronder treft u in het kort een overzicht aan van de aanpak van twee van de drie groepen. Huisvesting, Bereikbaarheid en Milieu Binnen het bestuur zijn Barbara Keuzenkamp, Anton Reppel en Jeroen Sorbi de thema-eigenaren van Huisvesting, Bereikbaarheid en Milieu. Het zijn onderwerpen die de infrastructurele grenzen van het ondernemen grotendeels bepalen. En die elkaar ook flink in de weg kunnen zitten. De materie is immers complex vanwege de regelgeving op diverse bestuursniveaus, variërend van lokaal tot nationaal en internationaal niveau, de daaraan gekoppelde procestijdslijnen en de tegenstrijdige belangen van werk- en woonfuncties, die bijna eufemistisch als leefbare economie worden geduid. Toch vinden wij dat een club als de Werkgevers Drechtsteden daarvoor niet mag weglopen. Sterker nog het is voor de WD een uitdaging om deze complexe problematiek voor de collectiviteit van ondernemers die het betreft beter hanteerbaar en toepasbaar te maken. Daarom kiezen wij voor een praktische insteek. Daarbij willen wij ervaringen met elkaar delen, aandacht en betrokkenheid op deze terreinen van belanghebbenden vergroten en de ruimte binnen de regelgeving voor de ondernemer optimaliseren. Dus de (lokaal/regionale) ontwikkelingen volgen wij waarbij wij indien ons inziens daartoe aanleiding is, de publieke media opzoeken. We doen dit niet alleen maar proberen samen met de Kamer van Koophandel en collega werkgeversorganisaties, achter de schermen invloed uit te oefenen. Uiteindelijk was dat ruim een jaar geleden een belangrijk argument om ons te associëren met VNO-NCW West. Als eerste uitvloeisel van deze plannen hebben wij op 31 januari jl. een informatie- en inventarisatiebijeenkomst georganiseerd samen met de Gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Diverse spelbepalers hebben hun verhaal kunnen doen op het thema ontwikkelingen in het (Masterplan) Zeehavengebied. Dankzij een goede opkomst en uw inbreng en ervaringen daarbij, kan bij de invulling van de plannen rekening worden gehouden met de voor ondernemers relevante aspecten. Barbara Keuzenkamp, Anton Reppel, Jeroen Sorbi Barbara Keuzenkamp Anton Reppel Jeroen Sorbi Kennisdeling & Innovatie Een van de speerpunten van de WD voor de komende jaren is Kennisdeling & Innovatie. De vereniging wil voor en met haar leden daarin actief zijn. Om te kunnen innoveren is kennis nodig. Kennis kan worden betrokken van kennisinstituten, maar kan ook worden verkregen van collega s. Voor een kennisdeling tussen bedrijven is het nodig elkaar goed te kennen. Wederzijds vertrouwen en elkaar wederzijds helpen is de basis voor een effectieve samenwerking. De WD zal kennismaking, kennisdeling en samenwerking tussen haar leden bevorderen. Dit vindt plaats op verschillende niveaus en op verschillende manieren. Deels met activiteiten die we al jaren met succes organiseren, maar ook met nieuwe activiteiten die leden bijeen brengen en hen stimuleren elkaar te helpen. De verschillende activiteiten die we met elkaar willen ontplooien zijn als volgt in te delen: Netwerken De doelstelling is zoals voorheen: leden elkaar laten ontmoeten, waarbij men nader kennis kan maken met de ondernemer, diens bedrijf en de mogelijkheden die men te bieden heeft. De contacten zijn door de aard van de bijeenkomsten veelal beperkt in diepgang. Het leent zich minder goed voor goede gedachtewisseling en kennisdeling. Kenniskringen Niet zozeer een eigen activiteit, maar een initiatief van de EAD die in 2006 met de Kenniskringen Drechtsteden is gestart. We ondersteunen dit maximaal, omdat het in een duidelijke behoefte voorziet. Het stelt leden in staat operationele kennis te vergaren en vestigt effectieve netwerken op verschillende vakgebieden. Kijk voor meer informatie op de site van de EAD. Themawerkgroepen Met werkgroepen zullen we een tactische samenwerking tussen leden tot stand brengen, gericht op kennisverbreding en/of oplossen van knelpunten. Hierbij onderkennen we twee soorten werkgroepen gericht op: Samenwerking Een werkgroep kan voor onbepaalde tijd worden samengesteld rond een thema waarin verschillende leden willen samenwerken of kennis willen uitdiepen, zoals in de ICT werkgroep. Het initiatief voor een groep kan vanuit het bestuur komen, maar ook spontaan ontstaan tussen leden. Oplossingen Ook kan op basis van een actueel knelpunt of kans voor de regio een groep leden worden bijeengebracht, die dit met elkaar diepgaand bespreken en het initiatief tot actie op ondernemen. De leden in de groep zijn ieder deskundig op een terrein die enige band heeft met het onderwerp, zodat het probleem multidisciplinair kan worden aangepakt. Door veel verschillende kennisgebieden bijeen te brengen zijn creatieve oplossingen mogelijk. Een voorbeeld is de huidige problematiek rond de geluidsnormering waarbij vele partijen en deskundigen betrokken zijn. De overige WD-leden zullen via de nieuwsbrief en website op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de werkgroepen. Maar als er interessante zaken te melden zijn voor grote groepen leden zullen we om dat onderwerp een seminar kunnen organiseren _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:14

5 Forumgroepen Ronde tafel, sociëteit, kring, club; allerlei termen die afvielen toen we deze nieuwe gedachte een naam wilden geven. Het gaat om het bijeenbrengen van gelijkgestemden uit verschillende branches, op uitnodiging en met een exclusief persoonlijk karakter. Een besloten en ontspannen sfeer moet het mogelijk maken in vertrouwen met elkaar allerlei problemen, knelpunten of kansen te bespreken. Iedere groep bestaat uit circa 8 personen die elkaar regelmatig ontmoeten, bijvoorbeeld met een diner of juist daarna met een goed glas wijn. Om toerbeurt is er een andere gastheer die het te bepreken onderwerp inbrengt waar hij met de anderen over wil klankborden. Het gaat daarbij om vertrouwelijkheid (!), niveau en visie. Persoonlijke ontwikkeling en het advies van anderen zijn belangrijke drijfveren om aan een forumgroep deel te nemen. Wij verwachten dat leden door elkaar beter te leren kennen, ook daadwerkelijk kennis delen en elkaar adviseren. Waarbij door de verschillende disciplines waaruit men afkomstig is, er vanuit verschillende invalshoeken input kan worden geleverd. Dit moet uiteindelijk leiden tot hechtere banden tussen de leden en een meerwaarde voor hun bedrijfsvoering. Vanuit het bestuur wordt het initiatief genomen, worden leden gevraagd voor een bepaalde groep en wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd. Daarna is het de bedoeling dat de forumgroep zelf afspraken maakt, hoe en wanneer men bijeen wenst te komen. Het bestuur wordt wel op de hoogte gehouden van het bestaan van de groepen, maar verder worden er geen mededelingen naar buiten gebracht. Branchekolommen Weer een nieuwe naam, waarmee we ons richten op verticale samenwerking tussen branches. Hierbij is het doel dat ondernemers uit de regio binnen dezelfde branchekolom elkaar goed leren kennen, een voorwaarde om samenwerking tussen die bedrijven te stimuleren. Dit moet leiden tot innovatie en economische ontwikkeling. Veel WD-leden zijn al verenigd in al dan niet formele brancheverenigingen, het heeft geen zin dit te kopiëren. Een ondernemers-vereniging als de WD maakt het echter mogelijk overleg en samenwerking breder te trekken dan alleen de eigen branche. Dit door het samenvoegen van branches met gelijksoortige activiteiten en problematiek, zoals in de Bouw met architecten, constructeurs, aannemers, projectontwikkelaars, makelaars, enz. Gedacht wordt aan groepen van 8 tot 10 leden, die regelmatig 2 tot 3 uur bijeenkomen met ontbijtsessies. Door de samenstelling met gelijkgestemden leert men elkaar en ieders expertise beter kennen. Het plan van aanpak van het aandachtsgebied Onderwijs & Arbeidsmarkt wordt in de volgende nieuwsbrief belicht. De WD zal een platform bieden aan leden die hun specifieke kennis willen delen met anderen, bijvoorbeeld met op-weg-naar-huis bijeenkomsten. Geïnteresseerde leden kunnen dan snel, effectief en goedkoop worden geïnformeerd over tal voor hen van belang zijnde actualiteiten, nieuwe technieken, nieuwe regelgeving waar zij mee kunnen worden geconfronteerd. Het zullen zelden grootschalige evenementen zijn, maar veelal worden bezocht door een beperkt aantal vakmanagers die op deze wijze willen worden bijgepraat. De kennisaanbieder zal altijd een eigen zakelijk motief hebben voor het organiseren van de bijeenkomsten en draagt dan ook zelf de kosten. Het secretariaat van de WD zal slechts betrokken zijn met het plannen van de bijeenkomsten in de tijd, het bespreken van het onderwerp en de opzet, alsmede het versturen van de uitnodigingen en het verwerken van de aanmeldingen. Het is wel van groot belang dat aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. De bijeenkomsten moeten kennis van voldoende niveau bieden, de directe reclame voor de eigen organisatie is uiterst minimaal. Het onderwerp moet centraal staan. Hoewel het ieder vrij staat na afloop de deelnemers het nodige promotiemateriaal mee te geven naar huis. Kortom, een breed gamma aan activiteiten om kennisdeling te bevorderen. Met als doel constante innovatie, een versterking van de regio en economisch gewin voor onze leden. Gert Jongeneel, Peter de Waard, Bert de Winter (Bestuursleden WD) Peter de Waard Bert de Winter Gert Jongeneel Expertise bijeenkomsten De WD kent veel uiteen-lopende leden met een schat aan expertise op allerlei gebieden. Veel van die kennis behoort niet tot enig bedrijfsgeheim en wil men graag met anderen delen. Vaak met een gezond commercieel belang. Door kennis beschikbaar te stellen worden de eigen vaardigheden onder de aandacht gebracht, dit leidt tot kansen om meer diepgaande opdrachten te verwerven. Bedrijfsbezoeken dienen veelal eenzelfde belang, maar zijn niet voor alle leden toepasbaar. Herbenoemingen bestuursleden Tijdens de ledenvergadering zijn Arie van den Herik (SSPB Dordrecht), Gert Jongeneel (Jongeneel Advocaten) en Jeroen Sorbi (ING Dordrecht) voor drie jaar herbenoemd als bestuursleden van de WD _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:20

6 Kantorenlocaties en bedrijventerreinen in Dordrecht Dordrecht biedt een gevarieerd aanbod van werklocaties die gezien het ruimtetekort in de Zuidvleugel van steeds grotere strategische waarde zijn. De stad heeft een gunstige ligging aan de hoofdvaarwegen van Nederland, de Zeehaven en de achterlandverbindingen. Dit zijn aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid, met name voor de handel en logistiek. Dordrecht heeft momenteel verschillende locaties waar grond uitgegeven wordt voor kantoren en bedrijven: Dordtse Kil III, Businesspark Amstelwijck, de binnenstad en het Leerpark en de Zeehaven. De komende jaren worden nog diverse nieuwe locaties ontwikkeld: Dordtse Kil IV, het Maasterras en het Gezondheidspark. Dordtse Kil III en IV De Dordtse Kil III biedt in totaal 74 ha. grond aan ondernemingen in de sectoren distributie, opslag, overslag en productie. Het afgelopen jaar zijn hier TSUBAKIMOTO CHAIN, Cummins en Montihek gevestigd. In 2008 start Care Cosmetics B.V. met de bouw. De verwachting is dat de nog uit te geven grond (ca 21,5 ha) uiterlijk 2015 is uitgegeven. Dordtse Kil IV wordt een droog bedrijventerrein, waarvan een deel een zichtlocatie langs de A16 wordt. De uitgifte van grond in Dordtse Kil IV gaat in ieder geval pas plaatsvinden nadat Kil III grotendeels is uitgegeven. locaties aan het spoor zijn ideaal voor startende ondernemingen, timmerwerkplaatsen, ateliers of garages. Verder biedt het Leerpark ruimte aan horecagelegenheden en winkels die ruim leerlingen een interessante doelgroep vinden. Op het Leerpark zijn momenteel Cormet Catering, ABN Amro, Vedior, OCE, Dorfix en Van Pelt Kappers gevestigd en is recent 850 m 2 aan een klimwandexploitant verkocht. Totaal is er ruimte voor kantoren ( m 2 ), bedrijfsruimte( m 2 ), leisure (2.000 m 2 ) en winkels (2.000 m 2 ). Van deze ruimte wordt m2 gebruikt voor de onderwijsleerbedrijven. Zeehaven Op 1 februari is het zonebeheerplan in werking getreden. Het zonebeheerplan regelt de verdeling van de schaarse geluidsruimte over het industrieterrein. Nieuwe geluidsruimte, die hierdoor beschikbaar komt, wordt bijvoorbeeld ingezet voor (tijdelijke) bedrijvigheid op de Prins Willem Alexander (PWA)-kade en de Kop van de Kilkade. Momenteel wordt binnen een aantal bestemmingsplannen de zonegrens aangepast waardoor nog meer geluidsruimte beschikbaar komt. Na actualisatie van het bestemmingsplan Zeehaven in 2010 kan deze geluidsruimte worden ingezet en kan worden gestart met de uitgifte van grond. Niet alleen op de PWA-kade en de Kop van de Kilkade maar ook op het NS-terrein, het Duivelseiland en in de Julianahaven. Gezondheidspark en Maasterras Op het Gezondheidspark komt tussen 2011 en 2015 ca m 2 kantoorruimte beschikbaar voor commerciële zorggerelateerde dienstverlening. De ambitie van het Maasterras is de integrale ontwikkeling van het gebied tussen de stations Dordrecht en Zwijndrecht. Het streven is om in 2020 onder andere te voorzien in ca m 2 kantoren en m 2 bedrijven. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeffrey Blair, Strategisch Adviseur Acquisitie; of Of u kunt contact op nemen met de accountmanagers van het ondernemersloket; of kijk op Businesspark Amstelwijck Op Businesspark Amstelwijck zijn het afgelopen jaar verschillende ontwikkelaars en bedrijven gestart met bouwen (Looije en De Bruyn Intergips). Het komend jaar komen daar Delta, Cegelec en een hotel bij. Amstelwijck is een zichtlocatie langs de A16 en N3. Deze zuidelijke toegangspoort tot de Randstad wordt een hoogwaardig en zeer representatieve kantorenlocatie met eigen parkmanagement. De omvang is ca. 21 ha. waarop m 2 kantoor- en bedrijfsruimte kan worden gerealiseerd. Leerpark Op het Leerpark worden leren, wonen, werken, ondernemen en recreëren op een geheel eigentijdse manier samengebracht. Voor bedrijven zijn er twee locaties beschikbaar. De eerste is gelegen aan de N3, een uitstekende zichtlocatie voor bedrijven die relatief veel m 2 nodig hebben. Voor kantoren zijn met name de strook aan de N3 gereserveerd en diverse panden aan de Leerboulevard. De _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:27

7 Samenwerking met VNO NCW WEST voor een jaar gecontinueerd Er heeft in februari van vorig jaar een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden na een jaar gezamenlijk functioneren met elkaar. De WD heeft teruggekoppeld dat de informatievoorziening naar de leden toe uitermate goed verloopt. Op het gebied van de bovenregionale problematieken heeft de WD het gevoel dat de initiatieven van VNO achterblijven bij de verwachtingen daaromtrent. Afgesproken is dat zij ons met de behandeling van drie knelpunten gaan ondersteunen t.w. externe veiligheid in het kader van gevaarlijke stoffen, infrastructuur en mobiliteit en de geluidsproblematiek. Naar de mening van het bestuur heeft de samenwerking ons nog niet geheel gebracht wat wij ervan verwacht hadden. Bij de evaluatie in december is dit teruggekoppeld hetgeen geresulteerd heeft in het besluit nog geen definitieve verbintenis aan te gaan. De overeenkomst is met een jaar verlengd en ook de afdracht per lid van de WD is iets teruggebracht. Barbara Keuzenkamp Secretaris Directeur Dupont pleit voor duurzame ontwikkeling! Voor de ledenvergadering waren we dit jaar te gast bij het Weizigt Natuur- en Milieucentrum in Dordrecht. Op deze schitterende locatie hebben drie enthousiaste medewerkers een uiterst boeiende rondleiding verzorgd. Voor veel leden was de ambiance een complete verrassing. Deze organisatie heeft een uitgebreid programma ontwikkeld met een grote variëteit aan activiteiten rond maatschappelijk actuele thema s zoals klimaat, energie, water en afval. Zo n 25 medewerkers en 40 vrijwilligers maken kinderen, jongeren en volwassenen bewust van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Er is in de loop der jaren een hechte relatie met het onderwijs opgebouwd. In toenemende mate wordt daar de overheid, maar ook het bedrijfsleven bij betrokken. Eén van die bedrijven is Dupont de Nemours (Nederland) B.V. Directeur Jaap Mendel verzorgde een boeiende presentatie waaruit duidelijk werd hoe het bedrijf wil inspelen op de trend, maar vooral ook de economische kansen die duurzame ontwikkeling voor het bedrijfsleven biedt. Dat het belang ook nog verder binnen de samenleving moet doordringen is voor hem een duidelijke zaak. Dat is dan ook de reden waarom Dupont het Weizigt Natuur en Milieucentrum financieel, maar ook inhoudelijk steunt. Die steun is belangrijk, niet alleen voor het draagvlak in de samenleving, maar vooral ook voor de verdere professionalisering en de positie van deze organisatie in de regio. Wilt u eens doorpraten over mogelijke samenwerking van uw bedrijf met het Weizigt NMC, neem dan contact op met directeur H. Klein, Henk Klein directeur Weizigt NMC Van Baerleplantsoen 30a 3314 BH DORDRECHT Tel: _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:33

8 Geluidsproblematiek Op 23 januari heeft een statencommissie een bezoek gebracht aan de Drechtsteden. De WD was uitgenodigd om haar zienswijze op de geluidsproblematiek weer te geven. Hieronder treft u de tekst van de voordracht van Anton Reppel, bestuurslid van de WD, aan. Op bezoek bij een zakenvriend, werkzaam als kwaliteitscontroleur bij HBG, trof ik een groot schoolbord met veel bouwkundige details en daarboven geschreven: Niets aan de hand details Hij vertelde mij bezig te zijn met de voorbereiding van een cursus voor projectleiders en daarvoor details te hebben getekend waar zo op het eerste gezicht niets mee aan de hand was, doch bij meer nauwkeurig kijken van alles aan de hand bleek te zijn. Voor de geluidsproblematiek kan je ook zo iets bedenken 1immers: Niets aan de hand Het slot op de deur, de Raad van State staat op de zonegrens nul overschrijding van de grenswaarde, 50 db(a), toe. De Milieudienst berekende met behulp van een daartoe strekkende software een aantal overschrijdingen op de zonegrens en produceerde een overschrijdingslijn van die zonegrens. Tot zover, wat de berekening betreft, niets aan de hand dus. In juni 2007 heeft het AB van de Kamer van Koophandel Rotterdam besloten dgmr akoestisch adviseurs opdracht te verlenen voor een onderzoek naar de gevolgen van de Wet Geluidhinder voor het bedrijfsleven. Een van de onderdelen van het onderzoek betrof het via berekeningen in kaart brengen van de situatie op alle gezoneerde bedrijventerreinen binnen het kamergebied. Dit met de bedoeling antwoord te krijgen op de vraag: welke terreinen hebben nog akoestische ruimte en waar gaat de boel binnenkort wellicht ook op slot? NavyX Telnr.: Mail: Internet: De hiervoor noodzakelijke gegevens (kengetallen en gebruikt model) bleken helaas niet, dan wel slechts gedeeltelijk beschikbaar bij de Milieudienst. Dit heeft ons als bedrijfsleven nogal verbaasd. Waar zijn dan zware beslissingen als het op slot doen van bedrijfsterreinen op gebaseerd? U begrijpt vast dat dit aanleiding geeft tot onzekerheid en bezorgdheid bij ondernemers. Van alles aan de hand dus. 2 Niets aan de hand De redelijke sommatie Het uitgangspunt hierbij is dat niet alle bedrijven tegelijkertijd de maximaal toegestane geluidsproductie genereren. In het kader van de nieuwe Wet geluidhinder mag de Milieudienst daarmee rekening houden, wat geluidswinst enkele db(a) s oplevert. Tot zover niets aan de hand dus. Per saldo wordt echter bij de bedrijven geluidsruimte weggenomen, die vrijwel zeker niet meer beschikbaar is wanneer uitbreiding van activiteiten van het betreffende bedrijf daarom vraagt. Daarnaast is in de Wet Geluidhinder niet expliciet vastgelegd dat de vrijkomende ruimte toebedeeld moet blijven aan bedrijven. De minister heeft een daartoe strekkend verzoek van VNO-NCW niet ingewilligd. Gemeenten kunnen dus deze extra ruimte ook aanwenden voor bijvoorbeeld woningbouw. Het bedrijfsleven maakt zich ernstig bezorgd over nieuwe woningbouw op korte afstand van de Zeehaven, in het bijzonder op het HKS terrein in s Gravendeel. De bedrijven in het Zeehavengebied leveren geluidsruimte en daarmee ontwikkelingsruimte in. Het kan en mag niet zo zijn dat voor deze bedrijven nieuwe onzekerheid ontstaat. Van alles aan de hand dus. 4 Professionals op het gebied van: -> HRD -> Organisatie Ontwikkeling -> ICT Consultancy & Projectleiding -> Management Solutions Uw toekomst is geen kans,maar een keuze!. NAVigating Your expansion _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:34

9 3 4 Niets aan de hand Keuze bij bestemmingsplan De gemeente heeft de vrijheid de zonegrens geluid aan te passen bij wijziging van een bestemmingsplan. Tot zover niets aan de hand dus. Vaak wordt bij het vaststellen van een bestemmingsplan een zonegrens rond een bedrijfsterrein krapper, om woningbouw in de nabijheid van het terrein mogelijk te maken. Een gemeente kan er ook voor kiezen om de wensen van bedrijven op het terrein te inventariseren en, als dat nodig is, de geluidscontour rond dit terrein te verruimen, om de toekomstplannen van het bedrijfsleven mogelijk te maken. Er is beleidsvrijheid, een keuze, voor gemeenten. Deze valt in veel gevallen ten gunste van woningbouw uit, zo is onze ervaring. Van alles aan de hand dus. Niets aan de hand Het zonebeheer- en geluidverdeelplan In het geluid-verdeelplan wordt per deelgebied een aantal db(a) / m 2 vastgesteld waarmee ruimte op nog braak liggende delen van een industrieterrein kan worden gecreëerd. Een uitstekende oplossing voor het alsnog kunnen ontwikkelen van deze braakliggende terreinen. Tot zover niets aan de hand dus. Voor nieuwe terreinen werkt het prima om de beschikbare geluidruimte eerlijk over de percelen te verdelen. In bestaande situaties echter, waar geen geluidruimte meer over is voor braakliggende gronden, moet deze ruimte komen van de zittende ondernemers, die hiervoor moeten inleveren. Dit mechanisme legt druk op bestaande bedrijven. Het collectief (bedrijfsterrein) vraagt om medewerking, maar dit betekent een risico op het niveau van de eigen onderneming. Want wat gebeurt er als men in de toekomst ruimte nodig heeft om uit te breiden? Eenmaal ingeleverd, is de verwachting, krijg je extra geluidruimte niet meer terug. Van alles aan de hand dus. 5 Niets aan de hand De weg op een bedrijfsterrein versus de openbare weg Een ondernemer verplaatst haar mobiele kranen van links naar rechts op een weg over haar bedrijfsterrein. Tot zover niets aan de hand dus. Deze simpele verplaatsing op eigen terrein en de daarmee gepaard gaande geluidsproductie is vergunningplichtig, doch wanneer dezelfde verplaatsing over de openbare weg zou plaats vinden niet. Van alles aan de hand dus. Laat het helder zijn, er is heel veel uitstekend werk geleverd door onze wethouder Ferdinand van den Oever en gedeputeerde Erik van Heiningen, evenals door Eelco Hoff beleidsmedewerker Milieu. Alle lof daarvoor. Ik heb slechts willen aangeven dat we er nog niet zijn. De bedrijven in het Zeehavengebied hebben de zekerheid nodig dat echt met de juiste gegevens en het juiste model wordt gewerkt. Het moet inzichtelijk zijn! Er zijn bedreigende plannen voor het HKS terrein die opnieuw onzekerheid geven voor deze bedrijven. Wat moeten ze met hun investeringen? Hoe wordt de geluidscontour in het nieuwe bestemmingsplan gelegd? Het verdelen van de beschikbare geluidsruimte vraagt offers van de gevestigde individuele bedrijven in het Zeehavengebied. Hoe ver kunnen we gaan? En tot slot meer misschien een persoonlijke wens die betrekking heeft op nationaal niveau: een meer bij de werkelijkheid passende wetgeving voor geluid is hard nodig, van echte geluidhinder op de zonegrens is immers feitelijk geen sprake. Naar ik begrijp wordt in de subgroep Industrielawaai van Swung daar al een aanzet voor gegeven. Anton Reppel Bestuurslid Werkgevers Drechtsteden Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel noot van de secretaris: Zoals u weet heeft op 7 februari het jaarcongres van VNO-NCW plaatsgevonden. Op 7 februari werd Anton Reppel in de ochtend uren gebeld door het NOS journaal met de vraag welke wet of regelgeving in zijn beleving nadrukkelijk gewijzigd moet worden. Anton heeft gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geluidsproblematiek naar voren te brengen. Dit heeft erin geresulteerd dat er s middags een opnameteam van het NOS journaal naar het Zeehavenbedrijf Dordrecht is afgereisd om opnamen te maken. De opnamen zouden s middags aan onze minister-president Jan Peter Balkenende worden voorgelegd. Tijdens het 8 uur journaal zijn de beelden eveneens getoond. Een mooie gelegenheid om deze situatie landelijk voor het voetlicht te brengen. De WD gaat nu proberen door te pakken om te zien of we samen met de Kamer en VNO-NCW de landelijke aandacht kunnen blijven vasthouden _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:35

10 Goed nieuws voor bedrijven industriegebied Dordt - West en Groote Lindt in Zwijndrecht Zonebeheerplan vastgesteld De gemeentebesturen van Dordrecht, Zwijndrecht en Binnenmaas en de Provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met het zonebeheerplan voor de industrieterreinen Dordt-West en Groote Lindt in Zwijndrecht. Daarmee is de eerste stap gezet in de herontwikkeling van het Zeehavengebied voor bedrijven die geluidsruimte nodig hebben. Het zonebeheerplan regelt de verdeling van de schaarse geluidruimte over het industrieterrein. Voor ieder bedrijf of perceel is nu in kaart gebracht hoeveel geluidsruimte beschikbaar komt. Dat geeft zekerheid voor zowel bestaande bedrijven als voor bedrijven die willen investeren in de nog lege plekken in het gebied. Het zonebeheerplan wordt gehanteerd bij de vergunningverlening. Nieuwe geluidsruimte wordt nu ingezet voor onder meer plannen rond de Prins Willem Alexander (PWA)-kade, het voormalig NS-terrein, het Duivelseiland, de Kop van de Kilkade en een mogelijk onderwaterdepot in de Julianahaven. In het Masterplan voor de revitalisering zeehavens is aangegeven dat circa 60 hectare van het Zeehavengebied niet of weinig in gebruik is. Zwijndrecht heeft in het kader van de revitalisering Groote Lindt onderzoek verricht naar het toekennen van meer geluidsruimte aan Scholen of Polen? Dit is bij de ministeries van Onderwijs en SZW een veelgehoorde kreet in de wandelgangen. Wat kunnen werkgevers nog doen bij de grote personeelstekorten op de huidige arbeidsmarkt. De voorraad ideale schoonzonen, leuk vlot, beleefd en representatief is een beetje uitgeput. Een veel gekozen alternatief is momenteel, vakmensen inhuren uit de voormalige Oostblok landen zoals Polen, Roemenië, Bulgarije. Dat is voor de korte termijn een oplossing. Een meer duurzame oplossing is echter zelf personeel op maat laten scholen. Deze optie lijkt binnenkort makkelijker te worden nu er een intentie verklaring Werken - Leren is ondertekend door de ketenpartners van de regio Drechtsteden. Samen sterk Deze intentieverklaring drukt de wens uit om tot een hechte samenwerking te komen met betrekking tot de problemen op de arbeidsmarkt. De intentie verklaring en de daaraan gekoppelde subsidieaanvraag ligt bij staatssecretaris Aboutaleb. Er is voor 2008 door de ministeries van Onderwijs en SZW 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor Werken-/Leren-trajecten. Senter Novem kent deze subsidie toe. Dit bedrag is bedoeld om regionale initiatieven tot samenwerking tussen ketenpartners, bedrijfsleven en onderwijs te ondersteunen. een beperkt aantal plekken waar ontwikkelingen worden verwacht. Door toekenning van een beperkte hoeveelheid nieuwe geluidsruimte, ontstaan elders geen knelpunten. Deze geluidsruimte is nu is het zonebeheerplan vastgelegd. De provincie Zuid-Holland had al eerder laten weten het zonebeheerplan een prima initiatief te vinden. Het zonebeheerplan is een belangrijk instrument om de geluidsproblematiek in het Zeehavengebied te kunnen oplossen. Het toevoegen van activiteiten is van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid van Dordrecht. Het plan biedt nu duidelijkheid voor ondernemers die willen investeren. Geluidverdeelplan Een belangrijk onderdeel van het zonebeheerplan is het geluidverdeelplan. Dit plan regelt de verdeling van het geluid over het bedrijfsterrein. De geluidsbelasting van alle bedrijven samen mag ter plaatse van de geluidsgrens niet meer bedragen dan 50 db(a). Bij het verlenen van milieuvergunningen wordt getoetst aan dit geluidverdeelplan, dat op 1 februari 2008 in werking treedt. L. den Otter Bestuursvoorlichter Gemeente Dordrecht Marga Beek Jobcoach De nieuwe werknemers kunnen bovendien een half jaar ondersteuning krijgen van een getrainde jobcoach die op alle fronten brandjes kan blussen. Deze ondersteuning kan variëren van sociale vaardigheden, kinderopvang tot schuldhulpverlening. Regeren is vooruit zien Het wordt op deze manier een echte uitdaging voor werkgevers om te voorzien welke vacatures gaan ontstaan. Voorbereiding Marga Beek van Brico Beek van Maaskant Voorspuij heeft ruim een jaar geleden het voortouw genomen om een gezamenlijk project op te starten, met name gericht op de techniek. Na veel lobbyen en een aantal voorlichtingsbijeenkomsten verder, is er uiteindelijk een gezamenlijke intentieverklaring naar de staatssecretaris verzonden. De gemeente Dordrecht heeft onlangs de regierol over genomen en zet het plan breder uit. EAD Een en ander past naadloos in de toekomstvisie van de Economische Adviesraad. De branches horeca, zorg en wellicht later ook toerisme gaan en soortgelijk traject inzetten. Diploma of certificaat In het kort komt het erop neer dat alle niet-werkende mensen een functiegerichte opleiding kunnen volgen, maatwerk voor werkgevers. Het is de bedoeling dat deze potentiële werknemers een erkend diploma behalen. Comfortabel Werkgevers kunnen vooraf hun wensen kenbaar maken, mensen laten opleiden en bovendien gebruik maken van het aanbod van de begeleiding door de jobcoach. Daarnaast zijn er vele subsidiemogelijkheden! Realiteit De werkelijkheid is namelijk dat er een grote groep niet-werkenden bestaat en dat er minstens evenzoveel vacatures zijn. Door bundeling van krachten kunnen mooie resultaten worden geboekt. Laat dit Dordtse initiatief een voorbeeld worden voor Nederland! Marga Beek Brico Beek van Maaskant Voorspuij T _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:38

11 Tussen tafellaken en servet Hebben we niet allen het gevoel er steeds tussen te zitten? Te groot voor het servet, maar te klein voor het tafellaken. Gaat dat gevoel wel ooit over? Peter de Waard Met 10 werknemers gaat de administratieve rompslomp je boven het hoofd groeien. Je komt niet meer toe aan je klanten en wil een administrateur, maar er is onvoldoende werk om daarmee de gehele week te vullen. Bij 50 personeelsleden merk je dat ICT steeds meer aandacht vraagt. Tijd die je niet kan missen en je wil daar een specialist in hebben, maar niet voor de hele maand. Bij 100 medewerkers krijg je de keus, of een PZ-functionaris of zelf naar het gekkenhuis. Je ziet meer dan genoeg werk, maar waar vind je de duizendpoot die je nodig hebt? Krijg je bij deze omvang ook wel de kwaliteit die je zoekt? En laten we niet denken dat het bij 250 man anders is, dan merk je dat die dure specialist ook wel eens ziek is of met vakantie gaat. Wie vervangt hem dan? Want voor een tweede ernaast zit je net weer tussen tafellaken en servet. Hoe lossen we dit op? Want je hebt enerzijds de deskundige nodig, anderzijds gieren daarmee de kosten omhoog. Het is allemaal overhead, die van je winst af gaat. Je boekt er geen extra omzet mee. Je kunt het werk door anderen er vaak naast laten doen. Soms gaat dat goed, maar zeker niet altijd. Denk aan de administrateur die ook ICT moet doen, want hij zit toch op kantoor. Omdat hij toch al de salarissen verzorgt, kan personeelszaken er ook nog wel even bij. De auto s worden geleasd, dat is administratief werk. Logisch dat hij dat moet doen, dan kunnen de verzekeringen er ook wel bij. En van die verschillende mogelijkheden met energie, telefoon, kopieermachines, enz. snap je zo langzamerhand niets meer. Daar is hij veel beter in.. En dan vraagt u zich af waarom die dure accountant een vermogen kost omdat de administratie een puinhoop is? Maar waar halen we die specialist vandaan als we hem of haar geen volledige baan kunnen bieden? Er zijn volop consultant- en adviesbureaus die zich op deze markt storten. Zij hebben de specialist die je nodig hebt. Eén dag per week? Geen enkel probleem. Maar het is dan wel zuur als je voor die ene dag hetzelfde moet betalen als een hele week bij een normale werknemer. En die ervaren specialist is wel zeer jong en moet opvallend veel vragen. Vreemd dat juist jouw bedrijf zo uniek is. Na een jaar inwerken komt er opeens een nieuwe uitdaging in de carrière en begint het verhaal opnieuw met een nieuwe jongere die je mag inwerken. Het zal niet altijd zo gaan, maar velen van ons zullen hier toch wel iets in herkennen. Zit er dan niets anders op dan maar snel doorgroeien naar formaat tafellaken? Of moeten we de handdoek maar in de ring gooien bij gebrek aan alternatieven? In de WD hebben we de mond vol over samenwerken. Misschien kunnen we eens samenwerken door overhead te delen. Kan die ICT specialist niet voor 3 tot 4 bedrijven werken. Kunnen we niet samen die PZ-functionaris delen? Ik geef het direct toe, ook daar zullen allerlei haken en ogen aan zitten. Maar het lijkt mij het proberen waard. Zeker als we voor kwaliteit willen gaan. Het is zeker geen theoretisch geneuzel. De afgelopen weken zag ik voldoende voorbeelden die we mogelijk gezamenlijk op kunnen lossen. Om mijn financieel manager te ontlasten, zoeken we iemand voor de salarissen en eenvoudig PZ-werk. Een tot anderhalve dag per week. Lastig te vinden. Binnen de Drechtsteden Kenniskring HRM verzuchtten twee deelnemers dat ze tot arbocoördinator/preventiemedewerker waren benoemd. Nu moesten ze opeens ook ontruimingsplannen maken. Waar haal je die kennis vandaan? Samen met verschillende leveranciers doen wij mee aan vakbeurzen. Dan zie je dat grote bedrijven niet weten hoe ze dat in moeten vullen door gebrek aan een marketing specialist in huis. Ook u zult wel allerlei voorbeelden kunnen noemen. We kunnen de situatie dan laten zoals die is, of proberen samen naar oplossingen te zoeken. Met elkaar, in de regio, zonder concurrerende belangen. Gericht op de nodige kwaliteit en op kostenbesparing. Mail uw voorbeelden en ideeën naar het secretariaat van de WD. Met Barbara is afgesproken dat zij het een en ander zal verzamelen, waarna we de verschillende partijen bij elkaar zullen brengen. Het klinkt als een cliché, maar samen sta je toch sterker. Peter de Waard Bestuurslid WD / directeur Hoogland-Mennens Met ons staat uw bedrijf er een stuk sterker voor. Ieder bedrijf is uniek. Dus heeft elke ondernemer bij de ING Bank een persoonlijke adviseur. Zodat wij u écht kunnen bijstaan, van start tot overdracht. Dan kunt u, samen met ons, een uitstekend rendement uit uw bedrijf halen. Weten wat ú dat oplevert? Bel voor een afspraak of kom langs op ons kantoor. Onze adviseurs zijn er klaar voor. ING Bank Dordrecht, Johan de Wittstraat 25-27, tel. (078) ING Bank Zwijndrecht, Burg. de Bruinelaan 140, tel. (078) ING Bank Gorinchem, Stadhuisplein 2, tel. (0183) ING Bank Oud-Beijerland, De Vriesstraat 6, tel. (0180) _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:40

12 Zwijndrecht maakt werk van economische ambities Zoals u in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen heeft de redactiecommissie van In Het Nieuws besloten in iedere uitgave een burgemeester van de Drechtsteden te vragen wat de economische uitdagingen voor zijn gemeente zijn in de komende drie jaar. In deze editie geeft burgemeester Scholten van Zwijndrecht zijn mening ter zake weer. Zwijndrecht, van origine een tuindersdorp, bleek al in de negentiende eeuw over economische ambities te beschikken. De economische bedrijvigheid in Zwijndrecht met haar vele tuinderijen en de bijbehorende veiling, trok bedrijven en arbeidskrachten aan. Dat leidde er toe dat Zwijndrecht zich in de twintigste eeuw ontwikkelde tot een stad met een rijk aanbod aan industrie. Een groot aantal bedrijven vestigde zich hier dankzij de gunstige ligging vlakbij verschillende snelwegen (A15 en A16) en de goede bereikbaarheid via de Oude Maas en het spoor. Ook in de éénentwintigste eeuw gaat het gelukkig economisch goed in Zwijndrecht en in de hele regio. De binnenvaart groeit en bloeit. De grote industriële bedrijven zijn gezond. Dat heeft positieve effecten op de economie; werk trekt werk én werknemers aan. Om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor ondernemers en werknemers, heeft Zwijndrecht in het collegeprogramma voor de jaren een aantal ambities benoemd. Optimaliseren ondernemingsklimaat Eén van die ambities is het optimaliseren van het ondernemingsklimaat. De gemeente investeert bijvoorbeeld in locaties waar bedrijven zich graag willen vestigen zoals het bedrijventerrein Groote Lindt en De Geer. Zwijndrecht werkt samen met ondernemers aan een duurzame herstructurering van deze verouderde bedrijventerreinen. De opknapbeurt moet de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zwijndrecht een impuls geven. Eerder al investeerde Zwijndrecht in het nieuwe bedrijvenpark Bakestein. Daarnaast zetten we ons in om de gemeentelijke dienstverlening aan onze ondernemers te optimaliseren. We gaan de digitale dienstverlening via het bedrijvenloket verbeteren en we hebben een Accountmanager Bedrijven aangesteld. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wensen van onze ondernemers om de dienstverlening sneller en efficiënter te maken. Verbreding economische structuur Een andere ambitie is verbreding van de economische structuur. Dat gebeurt voor een groot deel in regionaal verband zoals bijvoorbeeld in het project Maasterras. Het Maasterras ligt tussen de NS-stations Zwijndrecht en Dordrecht. Onder regie van toparchitecten willen we dit gebied binnen de Drechtsteden ontwikkelen tot de economische toplocatie van de Drechtsteden; een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te werken. Ook de plannen voor de (her)ontwikkeling van het Winkelcentrum Walburg moeten een bijdrage leveren aan de verbreding van de economische structuur. Walburg moet een prettig verblijfsgebied worden, waar het publiek graag komt. Een reguliere baan voor iedereen Nu de economie aantrekt, groeit de werkgelegenheid. Zwijndrecht vindt het belangrijk dat iedereen kans heeft op een reguliere baan. Daarom hebben we de ambitie om ook de arbeidsparticipatie te Burgemeester Scholten van Zwijndrecht bevorderen van moeilijk bemiddelbaren en jongeren. We investeren bijvoorbeeld in het onderwijs. Het Lokaal Onderwijs Centrum gaat op een nieuwe manier onderwijs aanbieden. Omdat in hetzelfde schoolgebouw zowel vmbo- als mbo-onderwijs wordt gegeven, kunnen leerlingen makkelijker doorstromen en de overstap naar het mbo maken. Het nieuwe onderwijs sluit beter aan op de vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde krachten voor het bedrijfsleven. Als beroepsopleidingen verbeteren, heeft dat een positief effect op de economische ontwikkelingen in de regio. Meer werk voor Drechtwerk Ook mensen met een arbeidsbeperking kunnen een reguliere baan hebben. Op 22 februari 2007 tekende wethouder Ronald van der Horst daarom een samenwerkingsovereenkomst met Drechtwerk. Dit bedrijf voert voor de regio Drechtsteden de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Tot de diensten en producten behoren groenvoorziening, schilderwerk, elektronica en reiniging. In het convenant staat dat de gemeente vóór 1 januari 2008 tien medewerkers van Drechtwerk in dienst neemt en voor euro aan diensten afneemt. Zwijndrecht heeft de doelstellingen uit het convenant gehaald. We hopen dat meer bedrijven uit de regio ons voorbeeld volgen. Social Return on Investment Een ander instrument om de arbeidsparticipatie van moeilijk bemiddelbaren in de samenleving te bevorderen is Social Return on Investment. Wanneer Zwijndrecht grote projecten laat uitvoeren door een bedrijf, zijn daar bepaalde voorwaarden aan verbonden. De gemeente verlangt dat bedrijven een percentage van de begroting besteden aan arbeidsmarktinitiatieven voor kwetsbare groepen, zoals leer/werkplekken. Dezelfde voorwaarde geldt als de gemeente producten of diensten inkoopt. De uitvoering is in handen van het bureau Social Return on Investment van de Sociale Dienst Drechtsteden. Groen en economische ambities Bij een groeiende economie is het van belang om goede werknemers aan te trekken. Zij willen zich het liefst vestigen in een stad met voldoende mogelijkheden om te wonen, werken, winkelen en recreëren. Veel mensen willen alleen wonen in een omgeving met voldoende groene, recreatieve ruimte. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de Drechtsteden moeten we zoeken naar een goed evenwicht tussen groen, economische groei en verstedelijking. Dat is onze grootste ambitie. Antoin Scholten Burgemeester Zwijndrecht _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:42

13 Pech-Merle Mijmeringen vanuit een prehistorische grot Stil en vol ontzag staren we in het duister naar een nietige voetafdruk. Op het strand zie je er duizenden, hier maar één. Omgeven met wat afdrukken van tenen en een hiel. Toch zijn er nauwelijks woorden om ons gevoel te omschrijven. Bewondering, verwondering, imponerend. Het is de voetafdruk in het kalksteen van een jonge man. Een afdruk van wellicht jaar geleden, van een Cro-Magnon mens. Geen Neanderthaler met zware wenkbrauwen, terugwijkend voorhoofd en lange schedel. Maar een homo sapiens, net als wij. Een van onze voorouders die hier in het duister liep door deze indrukwekkende grot. Kwam hij ook kijken naar de schilderingen diep verscholen in de grot, of was hij zelf een van de kunstenaars? Mensen die in het aardedonker met wat dierlijke vetkaarsen prachtige schilderingen en gravures maakten op de wanden van deze grot. Paarden, herten, bizons, mammoeten, vaak gebruik makend van het natuurlijke rotsreliëf. Niet zomaar artistieke scheppingen, maar kunst mét een bedoeling. Want de afgebeelde dieren zijn bijna nooit aan een begin van een grot te vinden, maar in het duister van de verre gangen op moeilijk bereikbare plaatsen. Wat de bedoeling was, zullen we nooit weten, we kunnen er slechts naar gissen. Maar het maakt je stil, heel stil, iedere keer opnieuw. Deze grot staat niet op zich, er zijn er vele in de omgeving. Ieder met dezelfde soort afbeeldingen: Lascaux, Cougnac, Combarelles, Fontde-Gaume, Bara-Bahau, Rouffignac. Ontzagwekkende kunst van tot jaar v.chr. In het prachtige prehistorische museum van Les Eyzies-de-Tayac in de Dordogne zie je hoe deze mensen leefden, wonend onder de overhangende rotsen, jagend om vlees en huiden te verkrijgen, stenen kloppend om wapens en gebruiksvoorwerpen te maken. Een wereld zo anders dan de onze, zonder het wiel en zonder files op volle snel -wegen. Maar wonen en werken dicht bij huis, alles op loopafstand en één met de natuur om zich heen. Net als wij hadden zij behoefte aan iets meer in hun leven. Kunst of hoe je het ook wil noemen, wellicht een vorm van religie. Zij namen de moeite deze kunst diep onder de aarde te scheppen, zij gingen er naar toe om het te zien en te bewonderen. Culturele uitingen die tienduizenden jaren beslaan in het Midden- en Laat-Paleolithicum. Met de nadruk op het Magdalénien van tot v.chr., waar eeuwenlang steeds nieuwe kunst in de grotten aan werd toegevoegd. Andere stijlen, andere technieken, maar altijd met respect en bewondering voor de cultuur van het verleden. Hoe anders is het in onze moderne tijd. Hebben we nog wel de tijd voor kunst, genieten we nog steeds van cultuur, is er nog respect voor het verleden? Decennialang moest het oude plaats maken voor modern, de sloophamer heeft veel voor altijd verwijderd en er monsterlijke betonkolossen voor terug geplaatst. Theaters moesten sluiten, want wij kunnen nu knus naar een scherm in de huiskamer kijken. In Dordrecht is Kunstmin al gestopt met de klassieke opera, wij gaan liever naar cultuuriconen als Gordon en Joling. Is dit nu echt wat wij willen? Want op vakantie gedragen we ons anders. Dan gaan we wel naar kerken en musea, dan gaan we naar de opera in de Arena van Verona. Dan vergapen we ons aan die prachtige oude gebouwen, die gezellige pleinen en schilderachtige havens. Wat willen we nu eigenlijk in de Drechtsteden? Willen we zo graag een kleine kopie zijn van het moderne Rotterdam? Of zouden we niet beter kunnen kijken naar Delft en Breda, die duidelijk hun historische belang en pittoreske binnenstad uitdragen. En wat hebben zij nu eigenlijk meer dan wij? De laatste jaren is al veel verbeterd, het centrum van de Drechtsteden de eeuwenoude Dordtse binnenstad ziet er beter uit. Wat eerst een verpauperde indruk maakte, wordt stap voor stap opgeknapt. Maar zijn we er nu ook trots op, dragen we ons mooie centrum ook uit met het Hof, de Grote Kerk, de havens en de musea. Wat kunnen wij nog veel leren van Italië, waar men het verleden zorgvuldig restaureert en vervolgens midden in de samenleving plaatst. Historische zalen worden gebruikt voor bijeenkomsten, in veel kerken zijn er concerten en de pleinen zijn het middelpunt van activiteiten. Kunst wordt gesponsord door serviceclubs en het bedrijfsleven, er zijn veel galaen benefietvoorstellingen. Was u er trouwens bij met het concert van Janine Jansen in de Grote Kerk van Dordrecht? Een bijzondere avond, maar helaas was de WD niet sterk vertegenwoordigd. Misschien was de toegangsprijs te hoog voor het bedrijfsleven, was uw smoking de afgelopen jaren te krap geworden, kostte de nieuwe avondjurk van uw echtgenote een rib uit het lijf, of zegt u Janine wie.? Maar er zijn natuurlijk ook positieve zaken in de regio te melden. Zoals de ABN-AMRO die met haar Klassieke Concerten het werk van grote componisten laat uitvoeren en daarmee vele duizenden relaties naar de Grote Kerk trekt. Maar ja, Nederlanders en gratis, dat is natuurlijk ook een onverslaanbare combinatie. Maar alle lof voor deze bank die daarmee ons historische centrum weer op de kaart zet met cultuur. Ik hoop dat anderen dit goede voorbeeld zullen volgen. Voorlopig denk ik terug aan die grot in het zuiden van Frankrijk, die jonge man die net als ik genoot van de schilderingen op de wanden. Hoewel vele eeuwen ons scheiden, is de liefde voor kunst hetzelfde. Die is universeel en van alle tijden. Je moet er soms weer even aan worden herinnerd, desnoods in het duister onder de aarde. (PdW) _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:46

14 Eiland van Columbus [Update over de laatste stand van zaken] In maart 2007 is het idee van het Eiland van Columbus (EvC) geboren als initiatief van de Economische Adviesraad Dordrecht (EAD). Als een stimulans om beter samen te gaan werken en om in de regio meer bewust te worden van elkaar: wie we zijn en wat we doen. In september heeft de EAD toestemming gegeven om te onderzoeken of er genoeg draagvlak is vanuit de regio. Sindsdien hebben we veel bedrijven, instellingen en initiatieven benaderd. De reacties waren unaniem positief! Vervolgens zijn we een prototype gaan bouwen om tijdens het evenement van 6 december aan het EAD en alle genodigden het concept te visualiseren én meteen de voortgang en samenwerking te tonen die we tot op heden hebben bereikt met deelnemers uit diverse sectoren: Onderwijs (o.a. Da Vinci) Maritiem (o.a. De Schone Motor) Zorg (o.a. Domotica) Cultuur (o.a.creatieve Kaart) Media (o.a. Drechtsteden Media) Zo hebben we een live koppeling weten te bewerkstelligen met domoticaprojecten van MeaVita en Internos (samen met Progrez). Er werden werkende links gecreëerd met initiatieven zoals De Schone Motor, Cilio en Drechtsteden Media. Het was maar een kleine greep uit de initiatieven die voorhanden waren. Met het Da Vinci College is besloten om het EvC te hosten op het Leerpark en zullen er aanvullende gesprekken plaatsvinden. De komende tijd worden alle (nieuwe) initiatieven benaderd waarmee we wel commitment hebben, maar nog geen concrete samenwerking, om verdere invulling te geven aan hun rol of wat het EvC hun kan bieden. Door deze initiatieven te bundelen en een gezamenlijk platform te geven, worden ze sterker gemaakt. Het ultieme doel van het EvC is om de regio economisch te laten floreren. Dit wordt bereikt door het leggen van slimme combinaties tussen bedrijven en instellingen waardoor nieuwe producten, diensten en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Dit onderzoekend combineren noemen wij columbineren. Het Da Vinci College heeft dit als domeinnaam laten registreren! Edwin Duijn Seagull Software. Alles verandert maar bij ons blijft kwaliteit gelijk! dekkers drukkerij mijlweg BE Dordrecht tel. (078) dekkers boek- en kantoorvakhandel vriesestraat NN Dordrecht tel. (078) _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:49

15 E-Business trends & onwikkeling DEEL1 Recent gepubliceerde Nederlandse cijfers geven weer duidelijk aan dat e-business een steeds grotere vlucht neemt. Steeds meer consumenten en bedrijven bestellen of kopen goederen of diensten via internet. In 2007 nam het aantal online kopers met bijna 1 miljoen toe tot 7,5 miljoen mensen die wel eens producten en/of diensten hebben gekocht via internet. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Vooral internetters tussen de 25 en 45 jaar kopen online. In 2007 hebben 11,3 miljoen Nederlanders gebruik gemaakt van internet, een stijging van bijna 27% ten opzichte van vijf jaar geleden. In die periode nam het aantal mensen met online aankopen toe van 21% naar 47%. De markt voor online consumentenbestedingen door Nederlandse internetters blijft stijgen. In de eerste zes maanden van 2007 is de markt ten opzichte van een jaar geleden met 38% verder doorgegroeid naar een omzet van 1,84 miljard. Dat zijn getallen die tot de verbeelding spreken, maar die je ook aan het denken zetten. De snelheid en bijkomende veranderingen slaan als een golf over ons heen. Het verandert fundamenteel de manier waarop we met elkaar omgaan en zaken doen. Het dwingt tot veranderingen en innovaties om de boot niet te missen. Het is dus overduidelijk dat er voor bedrijven enorme kansen liggen om via e-business extra omzet te verkrijgen met, een in verhouding, relatief lage investering. Niet alleen de consumentenmarkt is een belangrijk afzetgebied, business to business biedt voor bedrijven enorm veel potentieel. E-business maakt het mogelijk om efficiënter samen te werken en veel waarde toe te voegen en kosten te besparen in de value chain tussen organisaties en consumenten. jaren geleden was de algemene aanpak om complete IT-systemen te vervangen door volledig e-business gerichte systemen. Torenhoge investeringen werden gedaan om in de nieuwe hype te springen. Een big bang benadering met grote mogelijkheden maar ook hele grote risico s en de onvoorspelbaarheden die horen bij het bedrijfsbreed doorvoeren van compleet nieuwe systemen. Een nieuwe trend op dit gebied is om de al aanwezige infrastructuur als uitgangspunt te nemen. Alle aanwezige applicaties hebben al de benodigde functionaliteit om (bijvoorbeeld) orders te verwerken, de boekhouding te doen, facturen te sturen, voorraadbeheer te onderhouden. Enige beperking is dat de systemen opgezet zijn voor intern gebruik door medewerkers vanuit een kantoor. De systemen zijn niet geschikt voor extern (lees: publicatie op internet) gebruik. Wat ontbreekt, is de mogelijkheid om de applicaties te ontsluiten richting intra- of intranet. Wat ontbreekt, is de mogelijkheid om de applicaties onderling met elkaar te laten praten. Deze benadering is beduidend minder kostbaar en veel beter beheersbaar omdat het overgrote deel van de gewenste functionaliteit reeds aanwezig is in de huidige infrastructuur. Alleen de manier van gebruik wijzigt. In plaats van op zich zelf staande systemen moeten systemen gekoppeld en geïntegreerd worden. De combinatie van alle verschillende systemen vormt uiteindelijk de kern van elke onderneming. Om deze vorm van integratie mogelijk te maken is zogenaamde middleware software nodig. Software die het uitwisselen van data tussen verschillende applicaties mogelijk maakt. Mits goed uitgevoerd, biedt e-business o.a. de volgende mogelijkheden: ontsluiten nieuwe afzetgebieden, efficiency verbeteringen, aangaan van nieuwe samenwerkingsrelaties en lagere kosten. Dit alles heeft ook een technische, ICT kant. Welke aanpak moet je volgen? Er is vaak veel geld geïnvesteerd in de bestaande IT-systemen die de kern vormen van de huidige bedrijfsvoering. Tot enige Edwin Duijn Seagull Software Bovenaan dit artikel staat niet voor niets deel I. Wie pakt het stokje over en schrijft voor de volgende keer deel II over trends en ontwikkelingen in e-business? René Klawer nieuwe voorzitter VNO-NCW West Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West op 10 januari in Den Haag is René Klawer officieel aangesteld als voorzitter van de regionale werkgeversorganisatie voor Noorden Zuid-Holland. Hij nam daartoe de voorzittershamer in ontvangst van Hans Rijnierse, die hij opvolgt. Klawer zal zich de komende tijd onder meer hard maken voor een betere fysieke bereikbaarheid. Deze week kondigde de werknemersvakcentrale FNV bij monde van voorzitter Agnes Jongerius aan in de cao-onderhandelingen hard in te zetten op filebestrijding, aldus Klawer. Dat punt, dunkt mij, ligt precies in ons straatje. Met mobiliteitsmanagement en een toenemende inzet van grote bedrijven om het woon-werkverkeer in de spits terug te dringen, streven we volgens mij precies hetzelfde doel na. Hier is dus winst te behalen. Op sociaal terrein steunt hij onder meer het uitrollen van de Poortwachtercentra over het werkgebied van VNO-NCW West. Dankzij deze instellingen van werkgevers kunnen zieke werknemers sneller reïntegreren en kunnen boventallige werknemers een nieuwe functie krijgen bij een andere werkgever. In het algemeen constateert Klawer dat bij het signaleren van problemen of knelpunten, het richting politiek, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en kennisveld belangrijk is om met zinvolle en werkbare alternatieven te komen en vooral ook stil te staan bij de redenen waarom bepaalde zaken zijn zoals ze zijn. VNO NCW West _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:51

16 Nieuwe medewerker en pensioen? Marnix de Vries Stel u neemt een nieuwe medewerker aan. Wat moet u dan doen in verband met pensioen? U bent verplicht hem of haar te informeren over de eventuele pensioenregeling. Als u dat niet doet, dan mag de werknemer ervan uitgaan dat voor hem dezelfde pensioenregeling geldt, als voor vergelijkbare personeelsleden. Ook als u geen pensioenregeling heeft, moet u de werknemer hierover informeren. Als er in uw bedrijf een pensioenregeling is, moet u de werknemer ook direct wijzen op het recht op waardeoverdracht. Is er in uw sector een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en behoort de vorige werkgever van uw werknemer ook tot die sector, dan loopt de pensioenregeling van uw werknemer gewoon door en is waardeoverdracht niet nodig. Vaak begint een nieuwe werknemer met een tijdelijke aanstelling. Let er dan op dat hij of zij niet om die reden uitgesloten mag zijn van deelname aan de pensioenregeling. De maximale wachttijd is 2 maanden. Voor het partnerpensioen is helemaal geen wachttijd toegestaan. Neem geen risico en check dit bij uw verzekeraar of pensioenfonds. Steeds meer werknemers werken in deeltijd. Ook als zij een zeer beperkt aantal uren werken moeten zij worden aangemeld. Met ingang van 2008 geldt dat de toetredingsleeftijd ten hoogste 21 jaar mag bedragen. De medewerkers die al 21 jaar zijn maar nog niet aangemeld zijn bij verzekeraar of pensioenfonds moeten dus aangemeld worden. U hoeft als werkgever de werknemer niet precies te informeren over de inhoud van de pensioenregeling. U moet er echter wel op toezien dat de pensioenuitvoerder dit doet. Dat is overigens al lastig genoeg. Lukassen & Boer biedt u, in aanvulling op haar uitgebreide dienstverlening, onder de naam Akkermans & Partners Pensioen Consultants Drechtsteden pensioenadvisering op declaratiebasis aan. Marnix de Vries Tel / Topinstituut EcoShape, Building with Nature komt naar Dordrecht Voorjaar 2008 opent het topinstituut waterbouw en ecologie, EcoShape- Building with Nature haar deuren aan de Burgemeester de Raadtsingel te Dordrecht. Het instituut gaat ontwerpconcepten voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden ontwikkelen. Hiermee wil de waterbouwsector in deze regio haar internationale voorsprong verder uitbouwen. De komst van het instituut naar Dordrecht is de kroon op het werk van een succesvol initiatief tussen overheid en bedrijfsleven. De Economische Adviesraad Dordrecht heeft in 2006 dit idee gelanceerd als een van de 10 impulsen. Nu, ruim twee jaar later hebben initiatiefnemers uit de waterbouwsector Boskalis en Van Oord, een vertegenwoordiging van de Nederlandse waterbouwsector en de gemeente Dordrecht dit instituut gerealiseerd. Missie Van oudsher woont en werkt een groot deel van de wereldbevolking in kust-, delta-, en riviergebieden. De komende decennia vragen deze gebieden bescherming tegen zeespiegelstijging en klimaat verandering, maar ook tegen de groei van transport, havencapaciteit en industrie. Duurzaamheid en ecologische uitgangspunten zijn daarbij steeds nadrukkelijker maatgevend. Het kennisprogramma Building with Nature van EcoShape gaat daarom nieuwe ontwerpconcepten en -methoden ontwikkelen voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden waarbij, naast de infrastructurele en economische randvoorwaarden, wordt uitgegaan van ecologische kansen: ecodynamisch ontwerpen. Dit is bijvoorbeeld van belang om impasses die steeds vaker ontstaan bij de grote waterbouwkundige en infrastructuurprojecten, als gevolg van steeds strengere (milieu-) wetgeving, te doorbreken. Met dit programma kan de Nederlandse waterbouwsector de internationale concurrentiepositie versterken en Nederland op de wereldkaart houden als toonaangevend waterbouwland. Partners EcoShape is een initiatief van de waterbouwbedrijven Boskalis en Van Oord en de kennisinstellingen Deltares, Imares, NIOZ, NIOO-CEME en Astron-Lofar, de adviesbureaus Witteveen en Bos, DHV en Haskoning, de universiteiten van Delft, Wageningen en Twente, de industriële partijen Shell Global Solutions, IHC-Holland en de VBKO en twee overheidsdiensten, RWS-Bouwdienst en de gemeente Dordrecht. Financiën De komende vijf jaar is in ieder geval een bedrag van 13 miljoen euro door de verschillende partners te beschikking gesteld. Met het Ministerie van Economische Zaken is gesproken over de benodigde co-financiering van circa 13 miljoen. En op 1 februari heeft de ministerraad besloten dit bedrag voor het programma Building with Nature beschibaar te stellen. Meer informatie Neem contact op met programmasecretaris Jan van de Meene: of U kunt hier ook een Engelstalige brochure op vragen _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:52

17 Essentieel voor de veiligheid en bereikbaarheid Kabinet en Provincie steunen Fly-over N3 - A16 en verdubbeling Mijlweg Kabinet en Provincie steunen de plannen van de gemeente Dordrecht om een fly-over aan te brengen op het knooppunt N3 - A16 en de Mijlweg te verdubbelen. Fly-over N3 - A16 Het knooppunt N3 - A16 is van groot belang voor de stad Dordrecht. Diverse woonwijken gebruiken de N3 als schakel naar de snelweg. De N3 is ook voor de ontsluiting van bijna alle bedrijventerreinen van essentieel belang. Bovendien is de N3 een schakel in de Route Gevaarlijke Stoffen. Nu al ontstaat tijdens de spits op de N3 een file richting A16. Ook ontstaat op beide afritten een terugslag tot zelfs op de A16. Daarmee is de veiligheid ernstig in het geding. Als er niets gedaan zou worden, komen die files over enkele jaren zelfs richting de op en afrit Dubbeldam / ASZ Dordwijk. Ook vanaf de Rijksstraatweg en de N217 staan files om de A16 op te komen. De gemeente gaf in het in 2005 vastgestelde Mobiliteitsplan al aan dat een fly-over of dergelijke noodzakelijk zou worden. De gemeente had er op gerekend de projecten pas na 2010 te kunnen realiseren. Bij het ontwikkelen van het Verkeersplan Industriegebied Dordrecht West bleek uit prognoses echter dat vanwege de onveiligheid op de knooppunten N3 - A16 en de Mijlweg maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeenteraad stemde in met de voorstellen van het college om de Mijlweg te verdubbelen en een Fly-over op het knooppunt N3 - A16 te realiseren. Bij het uitwerken heeft het college - mede dankzij de goed uitgewerkte prombleemanalyse en realistisch geschetste oplossingsrichting - provincie en rijk kunnen overtuigen van de urgentie van de projecten. Daardoor kan waarschijnlijk al in 2009 begonnen worden de knelpunten aan te pakken. Hoewel de fly over natuurlijk het meest in het oog springend is, zitten in de plannen ook nog andere verbeteringen die de doorstroming moeten bevorderen. Zo zal de toerit van de A16 richting Breda recht tegenover de Rijksstraatweg worden verlegd. Hierdoor kan een rechte oversteek vanaf de Rijksstraatweg worden gemaakt en kunnen blokkades van het kruispunt door opstropend verkeer worden voorkomen. In bijgaande afbeelding is de nieuwe vormgeving van het knooppunt N3 A16 weergegeven. Mijlweg De verdubbeling van de Mijlweg komt niet alleen de bereikbaarheid maar ook de veiligheid ten goede. Nu stroopt het wachtende verkeer soms zover op, dat er op de A16 een file ontstaat in één van de tunnelbuizen van de Drechttunnel. Het risico voor ongevallen is daardoor onacceptabel groot geworden. Bovendien is de Drechttunnel één van de belangrijkste oeververbindingen in de E19 (noord-zuidroute). Het plan om de A16-knooppunten aan te passen moet ook de doorstroming naar industriegebied Dordt West verbeteren. Daarmee wordt meteen de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen ten westen van Rijksweg A16, zoals Louter Bloemen, Kil I, II en III en Amstelwijck- West, sterk verbeterd. Bovendien zijn deze verbeteringen noodzakelijk om Dordtse Kil IV te kunnen ontwikkelen. Kosten en planning De kosten voor de twee projecten worden geraamd op ca. 40,5 miljoen. Daarvan draagt het Rijk 20,5 miljoen bij en de Provincie Zuid- Holland 9,5 miljoen. Het resterende deel wordt betaald door de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor allerhande (planologische) procedures. De inschatting is dat procedures met betrekking tot de N3 A16 op minder weerstand zullen stuiten dan de procedures rondom de Mijlweg. Dit laatste is niet verwonderlijk omdat hier bewoners van met name de 1e Tolstraat een direct belang hebben. De gemeente wil hier dan ook zorgvuldig mee omgaan. Nadat de procedures zijn afgerond kan begonnen worden met de werkzaamheden. Vanzelfsprekend zal de komende tijd geïnventariseerd worden welke andere werkzaamheden in de omgeving van de bedrijventerreinen in de komende jaren worden verricht. Ook tijdens de diverse werkzaamheden moet het gebied immers bereikbaar blijven. De gemeente Dordrecht zal een en ander dan ook goed afstemmen _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:54

18 netwerk 2 Getting you there. Staat u aan het roer van een internationaal actieve onderneming? Dan hebt u een fi nanciële partner nodig. Een partner die u gedegen adviseert. Die uw zaken effi ciënt voor u regelt. Hier, maar ook in het buitenland. Fortis dus. Daarmee hebt u toegang tot een geïntegreerd, internationaal netwerk van 125 Business Centres. Met overal dezelfde werkwijze en kwaliteitsnormen. Uw Nederlandse accountmanager is uw ingang tot dit netwerk. Hij verdiept zich in uw markt, uw onderneming en uw ambities. En natuurlijk helpt hij u om complexe, grensoverschrijdende zaken vlot op te lossen. Een ideaal klankbord. Bijvoorbeeld als u een nieuwe vestiging in het buitenland overweegt. Of nieuwe afzetmogelijkheden wilt creëren. Hoe dan ook: ons uitgebreide internationale netwerk werkt voor u. Zo hebt u meer tijd om te ondernemen. Wilt u toegang tot dit netwerk? Neem dan contact op met de medewerkers van Business Centre Drechtsteden, tel. (078) of kijk op Commercial Banking 0479_Netwerkadvert.indd :37: _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :55:59

19 Nieuws van de projectgroepen Winnaar van de Grote Prijs Poortwachtercentrum Drechtsteden 2007 is Veel werkgevers zitten in deze tijd van economische voorspoed met de handen in het haar. Opdrachten genoeg maar geen gekwalificeerd personeel te vinden om ze uit te voeren. De oplossing voor deze vacatures kan onder andere liggen in werknemers die bij andere werkgevers niet meer geschikt zijn om hun eigen werkzaamheden te verrichten. In veel gevallen kunnen deze werknemers namelijk zonder veel extra inspanning een vacature vervullen en worden ingezet. Als door omstandigheden een werknemer zijn eigen werkzaamheden niet meer kan verrichten wil dit niet zeggen dat deze werknemer in het geheel niet meer inzetbaar en productief zou kunnen zijn. Veel werknemers zijn niet meer productief omdat de eigen werkgever - rekening houdende met de belastbaarheid van de werknemer - geen passende werkzaamheden beschikbaar heeft. Het enige wat van werkgevers in deze situatie wordt verlangd is om creatief te zijn en open te staan voor werknemers waarbij ten onrechte alleen naar de beperkingen worden gekeken. Frustraties liggen in het geval van arbeidsongeschiktheid voor alle partijen op de loer. Naast twee jaar loondoorbetaling wordt een werkgever geconfronteerd met allerlei re-integratie-inspanningen die verricht moeten worden op grond van de Wet verbetering Poortwachter. Tevens met hoge kosten door het inschakelen van een re-integratiebureau, terwijl de kans op het vinden van een andere werkgever om allerlei redenen niet erg hoog is. Dat dit onnodig is mag blijken uit het volgende voorbeeld. Een hoveniersbedrijf heeft 5 werknemers waarvan één door rugproblemen zijn eigen werkzaamheden - tuinonderhoud in weer en wind - niet meer kan verrichten. Een ingeschakelde arbeidsdeskundige heeft de belastbaarheid van de werknemer vastgesteld waaruit naar voren is gekomen dat deze werknemer nog prima inzetbaar is voor veel andersoortige functies. De werknemer is gemotiveerd om aan het werk te blijven en heeft in een niet al te ver verleden ook een administratieve opleiding genoten. Helaas kan de hovenier geen geschikte baan bieden en ziet hij zich al geconfronteerd worden met 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en extra loonkosten voor de vervanging. Via het Poortwachtercentrum wordt het hoveniersbedrijf echter in contact gebracht met een groothandel in bloemen en planten, die al enige tijd vruchteloos op zoek was naar een commerciële man met kennis van het product, en de moed bijna hadden opgegeven. Binnen de kortste keren zijn enkele drempels geslecht en treedt de werknemer bij de groothandel in dienst, waarbij het geen nadere uitleg behoeft dat alle partijen meer dan tevreden zijn. Op deze wijze heeft het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord in 3 jaar tijd ruim 500 werknemer herplaatst. Inmiddels is dit platform ook beschikbaar voor de werkgevers in de Drechtsteden. De kracht van een platform ligt in het getal van het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op een succesvolle plaatsing. In Noord-Holland Noord zijn ruim 4000 werkgevers bij het platform aangesloten. De eerste deelnemers voor Poortwachtercentrum Drechtsteden die het motto Re-integratie dat regelen we zelf! onderschrijven hebben zich inmiddels met vacatures en beschikbare werknemers aangemeld. Om de kosten voor alle partijen zo laag mogelijk te houden zijn er verregaande gesprekken met werkgevers die als partner willen optreden en een gedeelte van de exploitatiekosten voor hun rekening nemen. Daarnaast wordt van de deelnemers - naast een bijdrage voor een totstandgekomen match - een lage jaarlijkse financiële bijdrage gevraagd voor onder andere een nieuwsbrief, bijeenkomsten en gebruikmaking van de vraagbaak. Het belangrijkste doel van het Poortwachtercentrum is om door middel van matching arbeidongeschikte of met werkloosheid bedreigde werknemers op een kosteneffectieve wijze extern te herplaatsen door intersectoraal te werken op een regionale schaal. Enkele voordelen van het zonder winstoogmerk werkende - Poortwachtercentrum Drechtsteden zijn: kostenbesparing door spoedige re-integratie bij collega-werkgevers, blijvende deelname van de arbeidsongeschikte werknemer aan het arbeidsproces, betrokkenheid van de werkgever bij de herplaatsing, door uitgebreid regionaal, brancheoverstijgend netwerk van grote- en kleine werkgevers vergroting van kans op succesvolle herplaatsing. Ieder jaar dingen de deelnemers ook mee naar de Grote Prijs Poortwachtercentrum Drechtsteden voor innovatief gezondheidsmanagement. Voor meer informatie, aanmelding en advies kunt u terecht bij de kwartiermaker van het Poortwachtercentrum Drechtsteden: Mark Uilhoorn, tel Mark Uilhoorn Uilhoorn & Fritse Advocaten Arbeidsrecht Bestuursrecht Bouwrecht en Onroerend Goed Ondernemingsrecht (Economisch) strafrecht Familierecht en Erfrecht Met twintig gespecialiseerde advocaten hèt kantoor voor ondernemend Drechtsteden _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :56:00

20 Nieuws van de projectgroepen en ICT Op 18 januari om uur vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep ICT van dit jaar plaats. De locatie was, zoals inmiddels gebruikelijk (waarvoor onze dank!) bij Verkerk in Zwijndrecht. Rond de 15 bedrijven waren aanwezig. Special guests waren het projectbureau en de opleiding Micro Electronica en Systeemontwerp van de Haagse Hogeschool. Aan de orde was onder andere het en ICT) initiatief. De werkgroep ICT wordt in dat verband deels omgevormd tot een team dat kan doorpakken als het gaat over het inzetten van kennis, capaciteit, ondernemerschap, netwerk en financiële middelen. De gedachtegang daarbij is de kennis, ondernemerschap, netwerk en financiële middelen van de werkgroep en overige WD leden te benutten. Voor wat betreft aanvullende kennis en capaciteit, wordt de samenwerking met het hbo verder benut. Daarnaast werd voorgesteld een aantal workshops te organiseren rond specifieke technologische ontwikkelingen. IMC, NavyX en Nashuatec werken de plannen rond verder uit en stellen een programma voor 2008 op. De volgende bijeenkomst staat gepland op 14 maart om (bij Verkerk dus). Voor die tijd worden de plannen vertaald in een concreet werkplan, dat zal worden toegezonden aan de geïnteresseerden. In dit werkplan komend de volgende punten aan de orde: Het doel van Dat gaat in de richting van het realiseren van innovatieve oplossingen, toepassingen, diensten en producten rond toepassingsgerichte ICT. Het ambitieniveau van Gedacht wordt vanuit de werkgroep ICT verder te bouwen richting hét kennis en innovatieplatform rond toepassingsgerichte ICT van de Drechtsteden. Het werkterrein, organisatorisch en financieel model van Wat betreft het werkterrein beoogt de werkgroep een rol te spelen bij de volgende soorten werkzaamheden: Support richting ondernemers met praktische problemen. Klankbord voor ondernemers die kansen zien. Initiëren van projecten (productontwikkeling, verhogen van kennisniveau, etc.) De organisatie van workshops. Nadere informatie: IMC Organisatie Personeel Subsidie BV Roland van de Graaf Investeren in ondernemen Dordt onderneemt! Zakendoen met de gemeente? Maak een afspraak. U krijgt van ons advies en antwoord op uw ondernemersvragen: van vestigingslocaties tot vergunningen. Bovendien zijn onze diensten gratis. Bel of reageer per mail _WD_Nieuwsbrief_mrt08.indd :56:03

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

Werk, Welzijn en Welvaart

Werk, Welzijn en Welvaart Werk, Welzijn en Welvaart 10 speerpunten om de Drechtsteden economie te versterken Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Voorwoord De economie in de Drechtsteden is kwetsbaar. Met oprukkende woningbouw ten koste

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 Onderwerp vulling promotiefonds Wij stellen uw raad voor om voor de uitvoering van promotie- en acquisitieactiviteiten voor 2007 tot

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Voor veel jongeren zijn leerbanen de enige manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo rond de 25% van de jongeren die een MBO studie volgen, doen dit via

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Kan alles op Oevers D?

Kan alles op Oevers D? Toelichting op ons verzoek om de vragen en antwoorden in het kader van art. 37 van het ordereglement over Oevers D naar de agenda te halen. Maart 2007 Kan alles op Oevers D? Raadsfractie Sterk Meppel 26-3-2007

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Energie De energiezuinigheid (energieprestatiecoëfficiënt) van het gebouw is EPC 0,89.

Energie De energiezuinigheid (energieprestatiecoëfficiënt) van het gebouw is EPC 0,89. TE KOOP Bedrijfs-/ kantoorruimte en horeca Johan van Hasseltkade, 1021 JT Amsterdam Koopsommen vanaf 144.751,00 vrij op naam Oppervlakte: vanaf ca. 60 m² GBO Direct aan de nieuw te realiseren promenade

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

18 en 19 mei 2015 KUNSTMIN én ENERGIEHUIS Dordrecht

18 en 19 mei 2015 KUNSTMIN én ENERGIEHUIS Dordrecht 18 en 19 mei 2015 KUNSTMIN én ENERGIEHUIS Dordrecht Het congres podiumkunsten is een moment van ontmoeting, inspiratie en kennisdeling voor professionals werkzaam in de podiumkunsten; van directeur tot

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

TE HUUR. Vragen? Voorstraat ET Dordrecht. Bel Huurprijs ,-- per jaar.

TE HUUR. Vragen? Voorstraat ET Dordrecht. Bel Huurprijs ,-- per jaar. TE HUUR Vragen? 078-6141030 Voorstraat 296 3311 ET Dordrecht Huurprijs 60.000,-- per jaar Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Klanten vinden, klanten binden

Klanten vinden, klanten binden Dia 1 Klanten vinden, klanten binden Adinda Keizer 2016 9 jaar geleden zat ik net als jullie op de startersdag. Ik liep al rond met plannen en na de startersdag wist ik het zeker. Ik ging voor mezelf beginnen!

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie Actuele vacatures Vind jij deze opgave leuk? Centrumgebieden veranderen. In de gemiddelde winkelstraat in Nederland is het aantal bezoekers in 10 jaar tijd met 20% gedaald. De uitdaging is om centrumgebieden

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG Definitieve versie 7 juni 2005 Inhoud Pagina 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstellingen 3 3. Werkwijze 3 4. Toetreding 4 5. Uittreding 4 6. Schooladoptieplan 4 7. Communicatie

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie