Eigen verklaring met betrekking tot het CV van Jan van Beesd (voorbeeld rapport) Datum rapport: 12 november Foto: Jan van Beesd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen verklaring met betrekking tot het CV van Jan van Beesd (voorbeeld rapport) Datum rapport: 12 november 2012. Foto: Jan van Beesd"

Transcriptie

1 Eigen verklaring met betrekking tot het CV van Jan van Beesd (voorbeeld rapport) Datum rapport: 12 november 2012 Foto: Jan van Beesd KvK BTW B01 Rabobank

2 Inleiding Het accepteren van een nieuwe werkkring is een belangrijke stap. Het is voor alle partijen van belang om een weloverwogen beslissing te nemen op basis van betrouwbare informatie. Een sollicitatiegesprek hoort wat ons betreft een open en gelijkwaardig gesprek te zijn, waarbij de gesprekspartners elkaar beter leren kennen. Dit vergroot de kans dat een kandidaat zich natuurlijk gaat gedragen en zijn of haar competenties goed kan etaleren. Helaas is er met veel CV s iets mis en dat maakt werkgevers extra voorzichtig. Het zal niet de bedoeling zijn, maar sommige sollicitatiegesprekken worden door de kandidaat ervaren als een spervuur van vragen. Voorkomen is beter dan genezen. Door onderstaande vragen volledig te beantwoorden kunt u als kandidaat de betrouwbaarheid van uw CV onderbouwen. Kloptt stelt als onafhankelijke en deskundige partij hiervoor de noodzakelijke kritische vragen. Wij adviseren werkgevers om deze vragenlijst bij indiensttreding te laten ondertekenen en op te nemen in het personeelsdossier. Zo kan het sollicitatiegesprek weer gaan over de zaken die er echt toe doen; de kwaliteiten van de kandidaat en de match met de vacante positie. Het is mogelijk dat sommige vragen als indringend worden ervaren. Niemand kan een kandidaat verplichten om alle vragen te beantwoorden, maar in de regel waarderen werkgevers een open houding. Het overslaan van vragen kan juist weer extra vragen oproepen. 2

3 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Achternaam : van Beesd Voornaam : Jan Nationaliteit : Nederlandse Geboortedatum: 25 mei 1984 Huidig adres : Willemstraat 21, 2391 JL Nieuwerkerk a/d/ IJssel Opleiding: Havo, Emmauscollege Rotterdam, 2001 Werktuigbouwkunde, KMTS Utrecht, 2004 Nima A Werkervaring: 2009-heden Quadraat Software BV te Gorinchem Functie: Accountmanager binnendienst. Taken: - Verkoop financieel boekhoudpakket voor MKB installatiebedrijven - Telefonisch verkoop/informatie/support verlenen voor gebruikers. - Telefonisch verkoop omtrent extra opties op het pakket CDW BV te Spijkenisse Functie: Accountmanager/Vertegenwoordiger Technische producten Taken: - Adviseren, demonstratie en verkoop van producten op locatie. - Cursus geven op locatie Diverse uitzendfuncties Telemarketing, postbezorging, productie Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits Hobbies: Handbal, science fiction films 3

4 Naam: adres Jan van Beesd Deel A Werkperiodes en functies A1 Zijn de functienamen zoals deze op uw CV staan volledig gelijk aan de interne functiebenamingen zoals deze in de organisatie gebruikt worden of vastgelegd zijn in uw aanstellingsbrief? Nee en dit zal ik onderstaand volledig toelichten. Afwijkingen of mogelijke onduidelijkheden dient u onderstaand te vermelden Indien u de vorige vraag (A1) met "ja" hebt beantwoord, kunt u direct doorgaan naar vraag A Vul in naam werkgever en de juiste interne functienaam) A1a A1b A1c CDW Junior Vertegenwoordiger Een leugentje om bestwil, maar wel afwijkend van zijn CV A2 Zijn de data waarop u in dienst en uit dienst bij werkgevers bent gegaan op uw CV juist weergegeven? Juist betekent op de maand nauwkeurig. Vul in: * Nee en dit zal ik onderstaand volledig toelichten. Afwijkingen of mogelijke onduidelijkheden dient u onderstaand te vermelden. Indien u de vorige vraag (A2) met "ja" hebt beantwoord, kunt u direct doorgaan naar vraag B1 A2a CDW van december 2006 tot en met mei 2009 A2b A2c A2d Quadraat van augustus 2009 tot heden Kandidaat suggereert op zijn cv meer werkervaring dan hij feitelijk bezit Deel B Beëindiging dienstverband of betrekking B1 Bent u de afgelopen tien jaar ontslagen door een werkgever? Vul in: * Nee dit verklaar ik zonder enig voorbehoud B1a Zo ja, wanneer? B1b B2 Hebt u de afgelopen tien jaar een vertrekregeling of beëindigingvoorstel geaccepteerd? Vul in: * 4

5 B2a B2b B3 B3a B3b Zo ja, wanneer? bij CDW in 2009 Bij CDW ging het economisch slecht, in goed overleg hebben we een regeling getroffen. Bent u de afgelopen tien jaar langer dan een maand zonder betaald werk geweest? Vul in: * Zo ja, welke periode(s)? mei t/m augstus 2009 Was dit collectief ontslag, of zijn enkele niet functionerende medewerkers ontslagen? Aandachtspunt interview! B4 B4a B4b Bent u wel eens een periode langer dan een week vrijgesteld van werkzaamheden? Vul in: * Zo ja, welke periode(s)? mrt-09 Na de reorganisatie ben ik vrijgesteld van werkzaamheden B5 B5a Bent u de afgelopen 10 jaar eens op non actief gesteld (met of zonder behoud van salaris)? Vul in: * Nee dit verklaar ik zonder enig voorbehoud Zo ja, welke periode(s)? B5b DEEL C Gevolgde opleidingen en cursussen C1 Zijn de data waarop u de opleidingen die op uw CV worden vermeld volledig juist weergegeven? Juist betekent in dit geval het juiste jaar voor zowel de start- als einddatum. Indien u gestopt bent met een opleiding dient u deze datum op te geven en niet de datum waarop uw inschrijving of lesgeld stopte. Vul in: * Eventuele afwijkingen of mogelijke onduidelijkheden dient u onderstaand aan te geven 5

6 C1a C1b C1c C1d Opleiding (vul in naam opleiding en de juiste studieperiode) maak uw keuze - klik hier =_ C2 C2a C2b Staan er opleidingen of cursussen op uw CV die u niet heeft afgerond? Vul in:* Zo ja welke opleiding, graag toelichten NIMA A marketing opleiding, net mee begonnen via LOI Zo ja welke opleiding nog meer, graag toelichten Suggereert op zijn CV dat Nima A is afgerond. Zijn marketing kennis is dus beperkt C3 C3a Staan er opleidingen of cursussen op uw CV waarvan u niet het volledige diploma of eindexamen hebt behaald? Vul in: * Zo ja welke opleidingen, graag toelichten KMTS alle deelcertificaten behaald op wiskunde na Mmmm geen volledig diploma. Twijfel C4 Heeft u opleidingen buiten Nederland gevolgd? Vul in: * Nee. C5 C5a Staan er buitenlandse opleidingen op uw CV waarvan u de Nederlandse geldigheid heeft aangevraagd bij Nuffic (www.nuffic.nl afdeling Diplomawaardering en Certificering)? Vul in: * Nee. Zo ja, voor welke opleiding(en) is welke diplomawaardering afgegeven? C5b C6 C6a Staan er buitenlandse opleidingen op uw CV waarvan u de Nederlandse geldigheid niet heeft aangevraagd bij Nuffic (www.nuffic.nl afdeling Diplomawaardering en Certificering)? Vul in: * nee. Zo ja, welke opleiding(en)? graag toelichten 6

7 DEEL D Algemene Informatie D1 Voor de werkgever is het van belang dat u de komende 12 maanden beschikbaar bent voor dringende werkzaamheden. Bent u beschikbaar voor de normale werkuren? Vul in: * Ja dit verklaar ik zonder enig voorbehoud D1a D2 D2a D3 D3a Bevat uw huidige arbeidsovereenkomst of contract een concurrentie- of relatiebeding? Vul in: * Let op! Zowel kandidaten als werkgevers onderschatten regelmatig de juridische gevolgen van een concurrentie- of relatiebeding. Wees alert, beoordeel de informatie kritisch en win deskundig juridisch advies in. Ja en ik zal de volledige tekst onderstaand vermelden. Vul hier de letterlijke tekst in van uw concurrentie- of relatiebeding. Het is werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever verboden om gedurende het tijdvak van één jaar na de einddatum van de arbeidsovereenkomst als particulier, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van derden of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben of te onderhouden, een en ander in de ruimste zin des woords, met de volgende relaties van werkgever: Gilde Software BV, Comaxs BV en Ardus Systems BV. Bij overtreding van het verbod verbeurt werknemer ten behoeve van werkgever een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opvorderbare boete van ,-- per overtreding. Kunt u uw huidige arbeidsovereenkomst of contract (tussentijds) opzeggen? Vul in: * Let op! Niet alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn tussentijds opzegbaar. Lees uw overeenkomst eerst zorgvuldig door. Ja dit verklaar ik zonder enig voorbehoud Een relatiebeding.. belangrijk om te weten! D4 Hoeveel maanden of periodes bedraagt uw opzegtermijn en per wanneer bent u beschikbaar? * 1 maand, beschikbaar per 1 maart

8 D5 D5a D5b Bezit u de Nederlandse nationaliteit en beschikt u over een geldig identiteitsbewijs? Vul in: * Let op! Controleert eerst op uw paspoort of ID bewijs de geldigheidsduur. Werkgevers moeten de identiteit van hun werknemers controleren. Als u ergens gaat werken, bent u daarom verplicht om een geldig identiteitsbewijs te laten zien aan uw werkgever. Dit mag geen rijbewijs zijn. Op het rijbewijs staat namelijk niets over uw nationaliteit en verblijfstatus. Ook op de werkvloer geldt iedere dag een identificatieplicht, of u nu werknemer, inhuurkracht, vrijwilliger of stagiair bent. Hiervoor kunt u wel een rijbewijs gebruiken. Ja dat verklaar ik zonder enig voorbehoud (D5a) Beschikt u over een geldige en permanente verblijfsvergunning en werkvergunning? Vul in: * Niet van toepassing ik beschik over de Nederlandse nationaliteit. Prettig om alvast te weten, voorkomt vertraging en gedoe bij eventuele indiensttreding. DEEL E Uitkering, Algemene geschiktheid voor de functie en bijzondere situaties E1 E1a Ontvangt u op dit moment een uitkering wegens werkloosheid ziekte of arbeidsongeschiktheid? Vul in: * Nee dat verklaar ik zonder enig voorbehoud Zo ja, welke uitkering ontvangt u op dit moment en sinds wanneer? E2 E2a Heeft u in het verleden een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen of recht gehad op een dergelijke uitkering? Vul in: * In 2009 heb gebruik gemaakt van de WW E3 E3a Verwacht u dat u alle taken behorende bij de functie normaal en volledig kunt uitoefenen (zowel lichamelijk als geestelijk)? Vul in: * Ja dit verklaar ik zonder enig voorbehoud E4 Zijn er bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor een nieuwe werkgever? Vul in: * Nee dit verklaar ik zonder enig voorbehoud 8

9 E4a Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord, dat de verstrekte informatie met de werkelijkheid overeenstemt en juist en volledig is weergegeven. * selected Volledige naam, geboortedatum en plaats * Jan van Beesd, 25 mei 1984, Den Haag 9

10 Bijlage 1 ID De kandidaat levert de basisdocumenten voor het personeelsdossier Bijlage 2 Havo diploma en cijferlijst Bijlage 3 Deelcertificaten KMTS Bijlage 4 Getuigschrift 10

P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K

P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K Personeelsdossier: Inhoudsopgave 1. Persoonlijke gegevens! Checklist nieuwe medewerker in dienst " NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats,

Nadere informatie

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER ERSONEELSWIJZER WONEN HANDBOEK VOOR DE HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER Colofon Uitgave: Arboconvenant Wonenbranche Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein T. (030) 60 20 170 F.

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll).

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll). Checklist Wilt u s.v.p. onderstaande lijst afvinken en bijvoegen! o U heeft alle velden van het inschrijfformulier ingevuld. o U heeft alle velden van het arbeidsverleden ingevuld. o U heeft de voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage INHOUDSOPGAVE 1. DOEN 1.1 TWEE BEGELEIDERS 1 1.2 DE VOORBEREIDING 1 1.3 DE START 1 1.4 DE VERDIEPING 1 1.5 DE AFRONDING 1 2. SPELREGELS EN AFSPRAKEN 2.1 DE STAGEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Personeelshandboek Young B.V. te Roden Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat?

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat? Contracten in de kinderopvang Hoe zit dat? Inhoudsopgave INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 WETTEN EN REGELS IN DE KINDEROPVANG 4 HOOFDSTUK 2 DE OVEREENKOMST EN DE LEVERINGSVOORWAARDEN 5 2.1. De overeenkomst... 5

Nadere informatie

Personeelsdossiers Auteur Jeroen van Engelen 2014

Personeelsdossiers Auteur Jeroen van Engelen 2014 Personeelsdossiers Auteur Jeroen van Engelen 2014 Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) Vrijstellingsbesluit (WBP) De Archiefwet Zie ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) www.cbpweb.nl Inhoud

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Inschrijving individuele PLUS-verzekering

Inschrijving individuele PLUS-verzekering individuele PLUS-verzekering Inschrijving individuele PLUS-verzekering pagina 01 06 Let op! U kunt zich alleen inschrijven voor de individuele PLUS-verzekering als u op basis van een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV STAGEWIJZER 2015 Mediastages BV INHOUDSOPGAVE Wat is een stage?... 2 Stages bij verschillende opleidingsniveau s... 2 MBO... 2 HBO... 2 WO... 3 Stagiairs zoeken en vinden... 3 Regelgeving en verzekeringen...

Nadere informatie

Solliciteren en gezondheid

Solliciteren en gezondheid Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken? www.bpv.nl Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie