WEA Zeeland haalt eruit wat er voor u inzit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEA Zeeland haalt eruit wat er voor u inzit"

Transcriptie

1 WEA Zeeland haalt eruit wat er voor u inzit

2 WEA Zeeland

3 Administratie personeel salaris financieel Accountancy samenstellen jaarrekening tussentijdse rapportages waardebepalingen due diligence onderzoek overeenkomsten Belastingadvies aangiften bezwaar- en beroepsprocedures vermogensplanning aandelenoverdracht Consultancy rechtsvorm fusie & overname corporate finance joint ventures financieringen subsidies beloningssystemen benchmarks administratieve organisatie automatisering herstructurering investeringsplannen ondernemersplannen organisatie advies reorganisatie subsidie advies begroting Wij halen eruit wat er voor u inzit Onze missie WEA Zeeland gaat voor zijn zakelijke opdrachtgevers voor het maximaal haalbare. Of het gaat om belastingzaken, bedrijfsoptimalisering, investeringen of samenwerking. Dat is onze missie. Toegankelijkheid, betrokkenheid en creativiteit zijn wat ons onderscheidt. U kunt ons altijd eenvoudig bereiken, we luisteren naar uw wensen en gebruiken al onze kennis en ervaring voor een oplossing die u verder helpt. Bij WEA Zeeland staat deskundigheid voorop. Maar er is meer. Want wat hebt u aan een advies dat in theorie klopt, maar niet aansluit bij uw wensen? Daarom luisteren wij naar uw verhaal, uw situatie. Stellen kritische vragen, denken De kernwaarden van WEA Zeeland Creatief Betrokken Probleemoplossend Teamwerk Klantgericht Scherpe blik Luisterend oor mee. Ook buiten de gebaande paden. Het resultaat? Een snel, creatief antwoord dat de kern van uw vraag volledig raakt. Dat is WEA Zeeland. In uw buurt Oftewel: Hulst, Middelburg, Oostburg. WEA Zeeland is met deze drie vestigingen in Zeeland groot en klein tegelijk. Groot genoeg om altijd up-to-date te zijn en klein genoeg om te weten wat er lokaal speelt. Groot genoeg om specialisten te hebben en klein genoeg om geen onnodige overhead aan u te hoeven door te berekenen. En als een van de grotere spelers in Zeeland bescheiden genoeg om samen te werken met andere disciplines, extern en intern. Onze 60 medewerkers staan klaar om hun vakkennis en ervaring betrouwbaar, betrokken en discreet voor u in te zetten. Onze diensten mkb agrarische sector particulieren grootzakelijk administratie accountancy consultancy belastingadvies audit v v x x v v x v v v v v v v v v v v x v Landelijk netwerk WEA Zeeland vormt samen met acht andere maatschappen de WEA Groep. Dit netwerk bestrijkt heel West Nederland, van de Belgische grens tot en met de kop van Noord-Holland. Door deze samenwerking heeft WEA een antwoord op elke vraag en is onze automatisering een van de meest geavanceerde in accountantsland.

4 Midden- en kleinbedrijf WEA Zeeland biedt MKB-ondernemers expertise op het gebied van administratie, belastingen en bedrijfseconomische vraagstukken. Onze MKB-specialisten kunnen zich snel in uw situatie inleven en hebben altijd aandacht voor u als ondernemer. Of u nu starter, volhouder, groeier of doorstarter bent: WEA Zeeland ondersteunt u als ondernemer zodat u het maximale uit uw expertise kunt halen.

5 Echte informatie We voorzien u van concrete cijfers, analyses en bedrijfsinformatie waar u direct iets aan heeft. Zodat u weet of u meer kunt investeren of juist beter een pas op de plaats kunt maken. En zodat u tijdig kunt handelen als er kansen of bedreigingen zijn binnen uw organisatie. Als team denken en rekenen wij financieel, administratief en fiscaal met u mee, voor het hoogst haalbare rendement uit uw activiteiten of uw kapitaal. Opstart Elke ondernemer zelf, maar ook zijn of haar onderneming doorloopt een levenscyclus. In de startfase van de onderneming biedt WEA Zeeland begeleiding bij onder andere het ondernemersplan, de liquiditeitsplanning en de financiering. Ook de interne administratieve organisatie en de keuze voor de fiscaaljuridische structuur zijn speerpunten in deze fase. Groei In deze fase krijgt de ondernemer behoefte aan meer heldere informatie aan de hand van vooraf bepaalde prestatie-indicatoren. Daarnaast zijn er vraagstukken op het gebied van investeringen, efficiency en personeelsbeleid. Allemaal zaken waarbij WEA Zeeland u kan ondersteunen. Hulpmiddelen daarbij zijn online applicaties voor de financiële en personeelsadministratie. Klankbord of second opinion nodig? Een frisse kijk op uw cijfers en organisatie. Uw WEA Zeeland adviseur ondersteunt u daarbij. Het geeft u de bevestiging van uw vermoeden of uw krijgt vernieuwde inzichten die u niet verwacht had. Hierdoor kunt u uw visie bijstellen en kansen uitbreiden. Uitbouw Kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten vormen, samen met de individuele wensen van de ondernemer of het managementteam, de basis voor de uitbouw van de onderneming. WEA Zeeland werkt samen met u aan het in kaart brengen van de financiële en fiscale consequenties van bijvoorbeeld internationalisering, diversificatie en herstructurering. Of heel praktisch bij (her)financieringsvraagstukken, waardebepalingen en het opzetten van samenwerkingsverbanden. Fusie en overname Of het nu om fusie of overname of andere vormen van bedrijfsoverdracht gaat, het zijn altijd multidisciplinaire vraagstukken. De accountants en fiscalisten van WEA Zeeland werken daarom nauw samen, indien nodig met externe specialisten. Non-profit sector De non-profit sector kent een geheel eigen dynamiek. WEA Zeeland is daar goed in thuis. Bijvoorbeeld bij het inventariseren, optimaliseren en implementeren van AO/IB trajecten. Of bij het opzetten van de financiële en salarisadministratie. Ook kunt u terecht bij WEA Zeeland voor het opstellen van begrotingen en het uitbrengen van tussentijdse rapportages. Vanzelfsprekend komt daar de advisering en uitvoering van subsidieaanvragen bij. Tijdelijk capaciteitsprobleem? Kies voor detachering! Professionals van WEA Zeeland ondersteunen u bij (tijdelijke) onderbezetting van financiële afdelingen op interim basis.

6 Agrarische sector De Zeeuwse situatie is uniek en uiterst divers. Reden waarom WEA Zeeland op elk van haar drie vestigingen landbouwspecialisten heeft. De sector kent door regionale, nationale en internationale ontwikkelingen een grote dynamiek met ingrijpende gevolgen voor individuele bedrijven. Als gedegen sparring-partner speelt WEA Zeeland daarop in met bijvoorbeeld advies over actuele onderwerpen, gevraagd of op eigen initiatief.

7 WEA nr. 1 in tevredenheidsonderzoek In de top-40 van het jaarlijkse tevredenheidonderzoek, gehouden onder drieduizend veehouders in 2009, waardeerden de cliënten WEA met een 7,5. WEA bekleedt daarmee in haar werkgebied de 1e plaats. Specifieke expertise De agrarische sector vraagt om zeer specifieke expertise. Zoals bijvoorbeeld kennis van het EU-landbouwbeleid, pachtrecht, ervaring met mestwetgeving, landbouwvrijstellingen en toeslagrechten. WEA Zeeland heeft van oudsher brede kennis en ervaring in de fruitteelt, melkveehouderij, glastuinbouw, akkerbouw en intensieve veeteelt. Wij mogen daarom veel Zeeuwse landbouwers tot onze cliënten rekenen, van klein tot groot en van akkerbouwer tot melkveehouder. Daarnaast heeft WEA Zeeland de nodige kennis opgebouwd in de vele nevenactiviteiten van landbouwers, van minicampings tot en met windmolens. Maar ook bij onder andere de fiscale begeleiding bij de verkoop van landbouwgronden aan projectontwikkelaars en onteigeningen. En niet te vergeten de nieuwe vormen van landbouw in Zeeland, zoals bijvoorbeeld de zeegroenten en visteelt. Daarnaast hebben onze fiscalisten en juristen de nodige kennis in de loop van de jaren opgedaan met agrarisch recht en houden wij ons bijvoorbeeld ook bezig met mediation. Gebruiksnormen De adviseurs van WEA Zeeland helpen u om inzicht te krijgen in het mineralenoverschot of de aanvoerruimte. Zo kunt u op tijd maatregelen nemen. Bedrijfsopvolging Eén van de speerpunten van WEA Zeeland is de bedrijfsopvolging in de landbouwsector. Bij dit complexe onderwerp spelen behalve fiscale, financiële en juridische aspecten vooral ook de menselijke kanten een belangrijke rol. De adviseurs van WEA Zeeland zijn zich hier terdege van bewust. Zij brengen de consequenties van de bedrijfsoverdracht overzichtelijk in beeld en begeleiden desgewenst het hele traject. Felice Buonadonna DNA-Beeldbank op

8 Particulieren Kwaliteit van leven betekent het nu goed hebben én zorgdragen voor een onbezorgde toekomst. Maar zaken als de kredietcrisis, pensioengaten, echtscheiding, tijdelijke emigratie, studie van kinderen en veranderende wetgeving omtrent erf- en schenkbelasting maken dat financiële planning steeds complexer wordt. Advies van WEA Zeeland betekent de juiste voorzieningen, verantwoorde risico s en maximaal fiscaal voordeel.

9 Estate- en financiële planning Een zorgvuldige planning van uw inkomen en vermogen is essentieel. Natuurlijk omdat u wilt kunnen genieten van uw opgebouwde vermogen of bezit. Maar ook omdat u zich verantwoordelijk voelt voor uw naasten als u hen bezit of vermogen nalaat. Bij die financiële en fiscale planning komt een complexe regelgeving kijken. Het is zaak om uw huidige, maar ook uw toekomstige situatie goed te regelen. Liefst in een vroeg stadium, en zelfs tot na uw overlijden. WEA Zeeland beschikt over de kennis om de overgang van uw vermogen naar de volgende generatie tegen een zo laag mogelijke belastingdruk te realiseren. Advies inzake financiële consequenties bij: schenken erven belastingaangiften echtscheiding opvolging overlijden oudedagsvoorziening WEA Zeeland geeft invulling aan uw wensen zodat uw zaken goed geregeld zijn. Dat is niet alleen een zakelijk verhaal, maar ook een emotioneel proces. Uw WEA-adviseur steunt u hierbij graag en zal u waar nodig voorzien van goed en integer advies. Dat advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op schenkingen, overdracht van onroerende zaken, goede doelen, uw huwelijkse voorwaarden, erven en testamenten. Privé en zakelijk Een goede balans tussen privé en zakelijke belangen is cruciaal. Als u werkt als ondernemer of als directeur-grootaandeelhouder, de adviseurs van WEA Zeeland helpen u om de juiste verhoudingen hiertussen te bepalen. Oudedagsvoorziening Uw oudedagsvoorziening kan bestaan uit pensioen, levensverzekeringen, lijfrentepolissen, banktegoeden, beleggingen, eigen woning en nog vele andere vormen. Voor veel van deze zaken zijn banken, verzekeraars en tussenpersonen de eerst aangewezen instanties. Onze expertise ligt vooral op het gebied van de fiscale begeleiding van de verschillende vormen van financiële oudedagsvoorzieningen. WEA Zeeland beoordeelt voor u de fiscale aspecten van uw oudedagsvoorzieningen, veelal in samenwerking met uw bank of tussenpersoon. Van bestaande toekomstvoorzieningen berekenen wij het fiscaal optimale moment van uitkeren en adviseren wij u over de mogelijk-heden om vermogen voor uw oude dag op te bouwen op de fiscaal voordeligste manier.

10 Audit & online Over WEA Zeeland valt veel meer te vertellen. Dat doen wij het liefst in een persoonlijk gesprek met u. Door goed te luisteren kunnen we u dan heel precies van dienst zijn. Als u meer wilt weten, maak dan een afspraak. Een verkennend gesprek is namelijk altijd zonder kosten.

11 Regeldruk? In onze praktijk zien we dat ondernemers afgeremd worden door de enorme lading regeltjes en voorschriften die aan hun activiteit verbonden is. Onze missie is, u zo veel mogelijk rompslomp uit handen te nemen en tegelijkertijd te zorgen dat uw bedrijfsvoering aan de wettelijke vereisten voldoet. WEA Audit Onze complexe maatschappij vraagt om bepaalde zekerheden. Steeds vaker moeten bedrijven dan ook verantwoording afleggen over de betrouwbaarheid van hun verslaglegging. Het controleren van de verslaglegging van een bedrijf of organisatie gebeurt door middel van een zogenaamde audit. Naast de controle van jaarrekeningen kunnen audits ook betrekking hebben op bijvoorbeeld een verstrekte subsidie of interne (management)rapportages. Specifiek voor klanten die met deze wettelijke verplichting geconfronteerd worden heeft WEA een eigen auditpraktijk, onder de naam WEA Audit B.V. WEA Audit heeft een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en is daarmee bevoegd om wettelijk verplichte controles van jaarrekeningen uit te voeren. Ook niet-klanten van WEA kunnen hier een beroep op doen voor een integer en onafhankelijk oordeel. Online applicaties Op de WEA internetsite is een portal beschikbaar waar u in een beveiligde omgeving gebruik kunt maken van de gewenste online diensten. U kunt daar 24 uur per dag uw online diensten zoals uw financiële administratie of uw salarisadministratie inzien en wijzigen. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding. De voordelen zijn dan ook voor de handliggend. Geen aanschaf meer van dure boekhoudpakketten met de bijbehorende updates. Door automatische back-ups hoeft u zich geen zorgen te maken over eventueel verlies van uw belangrijke gegevens. Tevens is het mogelijk dat u en uw WEA-adviseur gelijktijdig inzage hebben in de gegevens en u direct kunnen bijstaan. Een eenvoudige manier dus om met uw adviseur samen te werken. Is er een tijdelijke onderbezetting op uw financiële afdeling of heeft u geen tijd om het zelf te doen? WEA Zeeland verzorgt uw financiële administratie of uw salarisadministratie online en u kunt toch beschikken over actuele informatie. Ook voor een transparant advies over investeringen in uw procesautomatisering kunt u een beroep doen op WEA. Aarzel dus niet om uw bedrijfs- automatisering ter sprake te brengen bij uw WEA Zeeland contactpersoon. Innovatie De wereld, veraf en dichtbij, verandert. Bekende woorden zijn globalisering, internationalisering, toename regelgeving en digitalisering. Allemaal zaken die WEA Zeeland in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Dankzij ons (inter)nationale kennisnetwerk en interne terugkoppeling kunnen wij onze dienstverlening zodanig verbreden en verdiepen dat we steeds aan de meest moderne eisen van onze klanten kunnen voldoen. Daarnaast verliezen wij onze oude waarden als discretie, betrouwbaarheid, vakkennis en ervaring natuurlijk niet uit het oog.

12 scherpe visie luisterend oor bevlogen WEA ZEELAND Hulst (0114) Middelburg (0118) Oostburg (0117) Internet weazeeland.nl Aangesloten bij: Foto Richard Diepstraten

De juiste productinformatie

De juiste productinformatie Vooruitgang boeken met: De juiste productinformatie Alle productinformatie bij de hand Inhoud Accountancy & Administratieve diensten 4 Fiscaal advies 6 Salarisverwerking & Personeelsadvies 8 Specialistische

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Bij accountancy draait het om de mensen

Bij accountancy draait het om de mensen ALGEMENE INFORMATIE OVER DEMAC Al 20 jaar úw partner in automotive Bij accountancy draait het om de mensen Peter Beelen Gregor Kruijssen DEMAC ACCOUNTANTS / CONSULTANTS B.V. Bellweg 2a, 4104 BJ Culemborg

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie

04/15. Geef uw vermogen een horizon

04/15. Geef uw vermogen een horizon 04/15 Geef uw vermogen een horizon Alles van waarde... Bij Van Lanschot gaat het om uw welzijn. Daar willen wij u in elke fase van uw leven in bijstaan. Daarom willen we het graag zo lang mogelijk niet

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

AUDIT & ASSURANCE COUNSELORS AT LAW CONSULTING TAX CORPORATE FINANCE HR SERVICE ACCOUNTING PRODUCTS OUTSOURCING

AUDIT & ASSURANCE COUNSELORS AT LAW CONSULTING TAX CORPORATE FINANCE HR SERVICE ACCOUNTING PRODUCTS OUTSOURCING AUDIT & ASSURANCE COUNSELORS AT LAW CONSULTING TAX CORPORATE FINANCE HR SERVICE ACCOUNTING PRODUCTS OUTSOURCING Wij maken graag nader kennis met u 2 U zoekt partners waarop u kunt bouwen om samen doelen

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

www.maat.nl Voor elke situatie een MAAT-advies

www.maat.nl Voor elke situatie een MAAT-advies www.maat.nl Voor elke situatie een MAAT-advies Met MAAT Adviseurs staat u er niet alleen voor Of u nu particulier of ondernemer bent: u wilt een verzekeringspakket dat op úw wensen en situatie aansluit.

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

Uw Partner bij Corporate &Trust

Uw Partner bij Corporate &Trust Uw Partner bij Corporate &Trust Onze Diensten : Financiële bedrijfsplanning Corporate & Trustdiensten Bedrijfsoprichtingen Tax Planning Virtuele Kantoren Buitenlandse Bankrekeningen Wereldwijde Corporate

Nadere informatie

ZWANEBLOEM 7 PURMEREND

ZWANEBLOEM 7 PURMEREND ZWANEBLOEM 7 PURMEREND Zwanebloem 7 te PURMEREND Huurprijs: 1.290,-- per maand Vrijblijvende informatie over Zwanebloem 7 PURMEREND In het winkelcentrum De Zwanebloem midden in de Gors-zuid bieden wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 4 NFO Info jaargang 8 2013 1 Goed HR-beleid helpt ambities realiseren We bestaan nog maar net vier en een half jaar, maar het gaat hard, vertelt Chiel Zonsveld, P&O manager van Total Blue Events. We organiseren

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

mijnonderneming Advies informatie voor ondernemers

mijnonderneming Advies informatie voor ondernemers mijnonderneming informatie voor ondernemers Advies Financiële planning - Hypotheken - Pensioenen - Fiscaal advies Vermogensbeheer - Employee benefits - Sociale zekerheid Wie zijn wij? Als ondernemer of

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Het belang van een plan

Het belang van een plan Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #6 - december - 2014 Het belang van een plan Het economisch herstel treedt binnen diverse sectoren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie