Nieuwe / gewijzigde functionaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe / gewijzigde functionaliteit"

Transcriptie

1 Onderwerp : Release-notes TIC v2.6.0 Datum : Revisie : 1 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit Artikelen De module 'artikelen' is volledig herzien, waarbij de ribbon werkwijze, de aanpasbare schermlayout en het gebruik van het nieuwe zoeken is doorgevoerd. Vertaling Vertaling voor verkoop is gewijzigd. Hierbij worden de gegevens die bij het artikel zijn ingevoerd meegenomen als 'standaard'-vertaling, deze kan niet verwijderd worden. Bij wijzigen hiervan wordt dit doorgevoerd in het artikel. Historie De historie voor een artikel is nu met één druk op de knop in te zien. Artikel verkoopprijs via recht In de gebruikersrechten is instelbaar of de artikelverkoopprijs gewijzigd mag worden. Voor nieuwe gebruikers staat dit standaard uit, bij huidige gebruikers is de waarde van de module artikelen overgenomen. VVP-bepaling en adviesverkoopprijs De bepaling van VVP en verkoopprijs in artikelen is gewijzigd en ook in producten toegepast. Er is de volgende logica geïmplementeerd, waarbij PI voor PakketInstelling staat: Indien bij het artikel niet is aangevinkt dat de vvp op de order gebaseerd moet worden: Indien (PI) automatische vvp bepaling dan Indien de inkoopprijs van de goedkoopste (voorkeurs-)leverancier groter dan 0 VVP = inkoopprijs van de goedkoopste (voorkeurs-)leverancier Indien (PI) adviesverkoopprijs overnemen van de goedkoopste (voorkeurs-)leverancier EN de adviesverkoopprijs van deze leverancier is groter dan 0 Verkoopprijs = adviesverkoopprijs van de goedkoopste (voorkeurs-)leverancier anders indien (PI) marge standaard invullen dan marge = (PI) marge standaard percentage Indien blijkt dat verkoop prijs gelijk is aan of lager is dan de VVP dan Indien (PI) 'Standaard marge hanteren indien verkoopprijs gelijk aan of kleiner dan vvp' dan marge := (PI) marge standaard percentage TiC Business Software 2012 Pagina: 1

2 Artikelanalyse Filtering bij artikelanalyse is verbeterd. In het artikelanalyse scherm kan er nu ook gefilterd worden op 'niet gekoppeld aan product uit productcatalogus'. Hiermee kan met multiselect artikelen verwijderd of op vervallen gezet worden. Validatie bij vervallen Het vervallen van een artikel is alleen mogelijk gemaakt na de volgende validaties: geen voorraad, niet in een lopende order (status order, in backorder, onder handen werk), niet in te bestellen/bestelling. Minimale voorraad niet mee kopiëren Bij kopiëren wordt de minimale voorraad nu niet meer mee gekopieerd, maar op 0 gezet Weergave en gebruiksvriendelijkheid serienummerregistratie Het instellen van de serienummerregistratie is verplaatst naar het ribbon. Ook is een verbetering doorgevoerd in de gebruiksvriendelijkheid van het instellen hiervan. Configuraties De module 'configuraties' is volledig herzien, waarbij de ribbon werkwijze, de aanpasbare schermlayout en het gebruik van het nieuwe zoeken is doorgevoerd. Ook is configuraties sterk vereenvoudigd, zo kunnen er nu geen prijzen of marges meer in de configuratie geregistreerd worden. Prijsafspraken zullen in een prijslijst vastgelegd moeten worden. Historie De historie voor een configuratie is nu met één druk op de knop in te zien. TiC Business Software 2012 Pagina: 2

3 Productcatalogus De module 'producten' is volledig herzien, waarbij de ribbon werkwijze, de aanpasbare schermlayout en het gebruik van het nieuwe zoeken is doorgevoerd. Productgroep en artikelgroep Verder is er gewijzigd dat er bij een product aangegeven kan worden tot welke artikelgroep deze behoort. Productgroep op productniveau is vervallen, wel wordt er op leveranciersniveau nog inzicht geboden welke productgroep de leverancier hanteert, indien meegeleverd in het importbestand. Historie De historie voor een product is nu met één druk op de knop in te zien. Vertalingen Vertaling voor verkoop is toegevoegd. Hierbij worden de gegevens die bij het product zijn ingevoerd meegenomen als 'standaard'-vertaling, deze kan niet verwijderd worden. Bij wijzigen hiervan wordt dit doorgevoerd in het product. Productcatalogus import Bij het importeren van de productcatalogus wordt nu voor zowel producten als artikelen voor bewerken en opslaan dezelfde logica gebruikt als in TIC zelf. Import van Justlamps is aangepast Het legen van de productcatalogus via TICcmd is vervallen. Producten worden vanaf nu automatisch genummerd. Een product kan nu ook vervallen. TiC Business Software 2012 Pagina: 3

4 Bij product en productleverancier wordt geregistreerd wanneer deze is aangemaakt, gewijzigd en voor het laatst is bijgewerkt door de productcatalogusimport. Bij het bepalen van wijzigingen op artikelen naar aanleiding van de productcatalogusimport worden de gemaakte koppeling bewaard. Deze worden bij het opslaan van product gecontroleerd en vervolgens wordt op basis hiervan gekeken of er nog wijzigingen zijn voor een eventueel gekoppeld artikel. Bij artikel wordt de koppeling alleen gecontroleerd indien de inkoop EAN of het fabrikantproductnummer wordt gewijzigd. Ook bij artikel wordt na de controle gekeken of er wijzigingen uit voortvloeien. Wijzigingen die vanuit de productcatalogusimport aan de producten gedaan worden, worden geregistreerd onder de gebruiker 'ticcmd' en zijn inzichtelijk via de producthistorie. Productmanagement In een nieuw scherm productmanagement is het mogelijk om via multiselect producten in te delen in een geselecteerde artikelgroep. Ook kan er gezocht worden welke producten langer dan x dagen niet zijn bijgewerkt door de productcatalogusimport, en kan er via multiselect gekozen worden om deze producten te laten vervallen. TiC Business Software 2012 Pagina: 4

5 Orders Orders Bij het volgen van het besteladvies voor één order met meerdere gebruikers tegelijkertijd kwam het soms voor dat er dubbel werd besteld. Bij uitvoeren van het besteladvies in order wordt er na gegaan of de artikelen niet vervallen zijn. Indien dat wel zo is wordt er om bevestiging gevraagd. De invoerder die in de order getoond werd was niet altijd gelijk aan de gebruiker die in de orderhistorie te zien was. Dit is opgelost. Door middel van een pakketinstelling is het mogelijk gemaakt om in order de algemene voorwaarden verplicht te stellen. Taalcode bij orders is nu verplicht Bij tabblad algemeen wordt nu het margebedrag getoond in plaats van het percentage. Orderartikelen Bij orderartikelen worden regels met een negatieve marge nu geheel rood weergegeven. In de toolbar is onder legenda te zien wat de rode weergave betekent. Bij orderartikelen is nu via een knop in de toolbar de actuele voorraad en bestelinformatie inzichtelijk Bij het invoegen van orderartikelen in een order kan er met F4 ook in de productcatalogus gezocht worden. Kopiëren en plakken van orderartikelen is verbeterd. Nu geldt: kopiëren (Ctrl + C), plakken (Ctrl + V), en plakken via de invoegdialoog (Ctrl + Shift + V). Als er via de invoegdialoog geplakt wordt, wordt de logica voor het bepalen van de prijs gehanteerd, bij plakken zonder dialoog worden de gekopieerde prijzen gehanteerd. Orderleveringen Bij orderlevering kan een pakbon nu ook (nogmaals) worden geprint Orderbeoordeling Bij orderbeoordeling werden de redenen voor het terugzetten vanuit orderpicking niet meer getoond. De invoer hiervan is verbeterd. Bij orderbeoordeling wordt nu ook de accountmanager getoond In orderbeoordeling is een kolom 'zoekcode' toegevoegd. In bestellingen is in tabblad bestellingen een kolom 'ordernummer(s)' toegevoegd. Bij het maken van een deellevering werden alleen de artikelen op de pakbon/afleverbon getoond die in de deellevering werden uitgeleverd. Dit is gewijzigd, ook nog te leveren artikelen worden in de deellevering op de pakbon/afleverbon getoond. Eventueel kan dit weer worden uitgeschakeld door middel van de pakketinstelling 'Orders '- 'Nog te leveren artikelen tonen in orderlevering' TiC Business Software 2012 Pagina: 5

6 Orderpicking Bij orderpicking wordt nu de leverdatum van de orderartikelen getoond Orderimport Bij orderimport is er functionaliteit toegevoegd om de relatie op het debiteurnummer te vinden in plaats van relatiecode. Overigens wordt ook zoeken op relatiecode nog ondersteund. Prijslijsten en prijsopgave Prijslijst genereren Het genereren van de prijslijst is aangepast. Er is de mogelijkheid bij gekomen om ook de productcatalogus mee te nemen in de prijslijst, de artikel prijs en prijsafspraken blijven in dat geval leidend. Bij een artikel wordt het nummer voorafgegaan door een 'A', bij product door een 'P'. Ook is er inzichtelijk of er sprake is van negatieve marge, verder kan er gekozen worden om alleen prijsafspraken te tonen. Tot slot wordt ook de voorraad getoond. Er kan gekozen worden voor 1. volledige detaillering (plankvoorraad, in bestelling aantal, bestelling verwacht datum, aantal gereserveerd voor orders en direct beschikbare voorraad (= plankvoorraad - aantal gereserveerd). 2. Indien er met beperkte detaillering van de voorraad wordt gewerkt, wordt alleen de direct beschikbare voorraad getoond. Er is een kolom 'merk' toegevoegd Export van de prijslijst in XML Door middel van onderstaande commandline optie in TICcmd is het mogelijk een prijslijst te genereren en te exporteren naar csv of xml. Dit kan op basis van een relatiecode periodiek gebeuren: /pricelisttexport /accountcode=[accountcode] /to=[path definition] [/onlyagreements] [/includeproductcatalog] [/stockdetailstotal] Toelichting bij commandline: Hierbij is accountcode de relatiecode van de relatie in TIC. Path definition kan een file zijn, ftp of smtp. De extensie van de bestandsnaam bepaalt of het geëxporteerd wordt naar csv of naar xml. Onlyagreements kan worden gebruikt om alleen de artikelen met prijsafspraak te exporteren. Includeproductcatalog geeft aan dat de producten uit de productcatalogus ook meegenomen moeten worden in de prijslijstexport Stockdetailstotal geeft aan dat alle voorraadvelden in het bestand worden weergegeven (plankvoorraad, in bestelling, voorraad verwacht op, gereserveerd voor orders en direct beschikbare voorraad), indien deze optie niet wordt meegegeven wordt alleen direct beschikbare voorraad weergegeven. TiC Business Software 2012 Pagina: 6

7 In de export is de bruto-verkoopprijs de verkoopprijs van het artikel, de netto verkoopprijs de artikelverkoopprijs minus de korting uit de prijsafspraken. Regels met een nul-marge of negatieve marge worden niet geëxporteerd. Prijsopgave Bij prijsopgave is er toegevoegd: - door kunnen klikken naar artikel - VVP weergave, zowel linker- als rechterkant - Margepercentage aan de rechterkant - Brutomarge aan de rechterkant - Er is een kolom 'merk' toegevoegd Prijslijsten Er is een kolom 'merk' toegevoegd. De omschrijving bij prijslijst - artikelen is gewijzigd van artikelnummer plus artikelomschrijving naar alleen de artikelomschrijving Relaties Door heel TIC wordt nu het nieuwe zoekscherm voor relaties gebruikt met de mogelijkheid om geavanceerd te zoeken. Voor relaties is er een pakketinstelling toegevoegd voor de standaard waarde van verzamelfactuur, standaard staat deze instelling aan. Facturatie Bij facturatie is het nieuwe zoeken toegepast Diversen Pakketinstellingen Het zoeken in de pakketinstellingen is verbeterd. Verversen (F5) Als standaard wordt in TIC de sneltoets F5 gehanteerd voor verversen, ook in het ribbon is voor de nieuwe schermen een verversknop toegevoegd. Mailen De koppeling voor het verzenden van mail via outlook is bijgewerkt naar de laatste versie. Contextmenu op tabbladen In TIC kan met een rechtermuisklik op het tabblad van een scherm gekozen worden voor 'Scherm sluiten (Ctrl + F4)' en 'Overige schermen sluiten (Shift + F4)' Bestellingen Bij te bestellen is de leverdatum van het orderartikel toegevoegd. Landen (EU-lid) TiC Business Software 2012 Pagina: 7

8 De landen in de stamgegevens zijn bijgewerkt. Alle landen staan er nu in, met de juiste landen gemarkeerd als EU-lid. Dit is belangrijk voor de juiste BTW bepaling in orders. TICrapporten: Projectdossiernummer en omschrijving Het projectdossier is beschikbaar gemaakt in de rapporten waar de ordergegevens, factuurgegevens en/of relatiegegevens beschikbaar zijn. Stamgegevens bij het opstarten laden Ten behoeve van de snelheid van het openen van bijvoorbeeld het artikelscherm worden de stamgegevens nu geladen bij het opstarten van TIC Melding wijzigingen opslaan Bij het sluiten van schermen werd er een algemene melding weergegeven als er gegevens nog niet opgeslagen waren. Hierbij wordt nu ook weergegeven voor welk scherm er nog wijzigingen openstaan. Taakbalk databasenaam De databasenaam wordt nu vooraan weergegeven in de taakbalkomschrijving Teksten invoegen Overal waar teksten met opmaak kunnen worden bewerkt, kan nu via een knop in de toolbar ook gekozen worden uit standaard teksten die in de stamgegevens gedefinieerd worden. Deze standaardteksten kunnen vervolgens nog worden aangepast waarna deze worden ingevoegd (op de plaats van de cursor in de doeltekst) of vervangen (waarbij de doeltekst volledig wordt vervangen door de gekozen tekst) Omschrijving MV van financiële boekingen In de export naar MultiVers van inkoopfacturen werd als omschrijving in MultiVers 'Nog te ontvangen facturen' gehanteerd. Dit is nu gewijzigd in 'Best. [x], nog te ontvangen facturen'. Bij [x] staat dan het corresponderende bestelnummer. Journaalcode invoer Invoer van journaalcodes in de pakketinstellingen is verbeterd (via combobox) Annuleren van wijzigingen Bij het annuleren van wijzigingen vanuit het ribbon wordt nu om bevestiging gevraagd, ook is de annuleren knop naar rechts verplaatst. Vervallen stamgegevens Vervallen stamgegevens worden nu in comboboxen getoond met de ingestelde kleur voor vervallen, in grids is een aangepaste kleur helaas niet mogelijk wel worden ook hier de gegevens getoond. Overigens zijn vervallen gegevens niet te kiezen in zowel de combobox als het grid. TiC Business Software 2012 Pagina: 8

9 TICrapporten: TTMS velden De TTMS velden zijn voor alle rapporten beschikbaar gemaakt waar ook de orderartikelen beschikbaar zijn. Het gaat dan om o.a. de offerte, orderbevestiging, factuur, pakbon en pickbon. Fixes Besteld orderartikel verwijderen Het verwijderen van een orderartikel waarvoor een bestelling is gedaan en binnen geboekt zorgde voor een error adressen bij mailen Bij selectie van adressen bij mailen werden de vervallen subrelaties toch weergegeven Afdrukrapport bij afdrukmoment Een afdrukrapport dat niet aangevinkt is in de stamgegevens voor een bepaald afdrukmoment werd bij dat moment toch getoond Inkoopfacturen: incorrecte betalingsconditie Bij het boeken van inkoopfacturen werd ten onrechte de betalingsconditie van de klantgegevens van de relatie overgenomen in plaats van de betalingsconditie van de leveranciers gegevens van de relatie Order kopiëren Bij het kopiëren van een vervallen order kwam het soms voor dat ook de nieuwe order vervallen is. Artikelgroep opslaan Bij opslaan van een artikelgroep met een niet unieke naam trad er een error op Orders: naam vervolg van relatie De naam vervolg van de relatie wordt in orders weer getoond. Orders: tekstregel toevoegen Bij toevoegen van een tekstregel aan een order voor een relatie die prijsafspraken heeft kwam het soms voor dat de tekstregel ten onrechte een kortingsbedrag kreeg Relaties/documentenbeheer Bij het aanmaken van een nieuw dossier of een nieuw document gaat de focus weer naar root-pad. Dit is nu verholpen TiC Business Software 2012 Pagina: 9

10 Relaties, orderartikelen inzicht Bij relaties, tabblad orderartikelen werden de gegevens bij factuurdatum en factuurnummer niet meer getoond. De weergave wordt nu gebaseerd op de orderleveringen, levering nummer is als kolom toegevoegd, factuurgegeven van de levering worden ook getoond. Als een orderartikel in twee leveringen zit, zullen hier twee regels getoond worden Layout: keuze aangepaste layout onthouden en restoren Indien een scherm een aangepaste layout had en er werd na weergave van een scherm met standaard layout dit scherm met aangepaste layout weergegeven dan werd ten onrecht weer de standaard layout weergegeven. opslaan Bij het opslaan van vanuit outlook in TIC wordt de naam van de mail, indien nodig, uniek gemaakt. Beheer magazijnen en lokaties in stamgegevens Er werd niet gevalideerd op de verplichte velden van zowel magazijn als van lokatie in de stamgegevens, hierdoor kon er een error optreden. Vertaling Diverse zaken waren onvertaald Pakketinstellingen: scherminstellingen De breedte van het zoekgedeelte van het pakketinstellingenscherm werd niet onthouden Bekende problemen Analyse artikelen: bij op vervallen zetten dit ook loggen Indien er in het artikelanalyse scherm een artikel op vervallen wordt gezet is dit niet zichtbaar in de historie van het artikel Productcatalogus verbeteringen Wijzigingen voor langere tijd kunnen negeren. Magazijnontvangsten naar MultiVers Indien het memoriaalboek in MultiVers geopend is kunnen er geen magazijnontvangsten naar worden geëxporteerd. De magazijnontvangstboeking zelf lukt wel, de export naar MultiVers mislukt (foutmelding). Er is niet duidelijk of dit ook bij de netwerkvariant van MultiVers speelt, of alleen lokaal. Productcataloguswijzigingen Indien er een wijziging is die doorgevoerd moet worden in het artikel, bijvoorbeeld de leveranciersprijs en deze wordt óf handmatig in het artikel doorgevoerd, óf het product wijzigt terug dan moet de wijziging ook weg. Printerinstellingen De printerinstellingen worden niet altijd correct onthouden of geladen. TiC Business Software 2012 Pagina: 10

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 10 9.19.51 Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste

Nadere informatie

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202 Handleiding Visual Handel Visual Handel Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Algemeen. 5 1.1. Basisgegevens. 5 1.2. Artikelen. 5 2. Leveranciers. 7 2.1 Instellen. 7 2.2. Prijsafspraak met een leverancier

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 Nieuw Algemeen Naast de export naar ASCII ondersteund Orderregistratie nu ook de export naar XML. Context sensitive help is uitgebreid (o.a.: onderhoud, projecten, zoekschermen).

Nadere informatie

JorSoft partner in business software.

JorSoft partner in business software. Release gegevens MIS 5.3 1202 ES Opstartparameter toegevoegd om een layout te selecteren voor het afdrukken van een verkooporder. AO Zoekfunctie toegevoegd in matrixoverzicht. CO/PO/NCYC Modulus 11 controle

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639 Nieuw Koppeling Outlook De map waarin e-mail opgeslagen wordt kan ingesteld worden in de beheer applicatie. Door de map leeg te laten wordt de map voor

Nadere informatie

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken:

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Release notes 12.5.2 Systeemeisen Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Resolutie / videokaart: Minimaal 1366 x 768. Aanbevolen: 1600 x 900 met 100%

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export // Mamut Business Software Mamut Import/Export Contents Mamut Import/Export 4 Import vanuit Excel 6 Wizard 6 Gegevens voor de import 6 Bestandskolommen met velden koppelen 7 Ongeldige waarden 8 Selecteer

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Nieuw in versie 10.62

Nieuw in versie 10.62 Versie 10.62 1 / 17 Vanaf SnelStart Classic versie 10.60 bieden wij de mogelijkheid om herinneringen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten te versturen via e-mail. Enkele gebruikers hebben helaas een

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI)

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Wessels Application Development versie 2012-1 Wessels Application Development Julianalaan 297, 2015 BN Haarlem T: +31 23 55 11 911 M: +31 6 51495293

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 3 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 4 1.2 Nieuw: Optimalisatie variabelen

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Producent en distributeur: Mamut Software B.V. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444

Nadere informatie

De logistieke modules.

De logistieke modules. De logistieke modules. Beschrijving CASHWin versie CASH.A04 (releasedatum 16 september 2009) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Voorraad. 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Release Notes V004021A00

Release Notes V004021A00 Release Notes V004021A00 Datum: 9-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOOR de handel en logistiek

VOOR de handel en logistiek VOOR de handel en logistiek Inhoudsopgave Inhoudsopgave imuis Professionele administratieve software voor de Handel en Logistiek 3 Belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Basis financieel Starten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Handel & Logistiek release notes v10.0. Inleiding

Handel & Logistiek release notes v10.0. Inleiding Inleiding Ondanks het feit dat H&L door de jaren heen een ERP pakket is geworden met zeer veel functionaliteit is er ook in 2011 weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Versie 1.0 INHOUD 1. User interface... 5 1.1.1 Programma's starten... 5 1.1.2 Nieuwe menutegels toevoegen... 5 1.1.3 Een bestaande tegel bewerken of

Nadere informatie