Magazine. Bloemen, planten en het EK Voetbal p 12 Een bijzondere bloemenactie van de Postcode Loterij p 17 Chrysantentelers werken samen p 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Bloemen, planten en het EK Voetbal p 12 Een bijzondere bloemenactie van de Postcode Loterij p 17 Chrysantentelers werken samen p 20"

Transcriptie

1 Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine #5, mei 2012 Bloemen, planten en het EK Voetbal p 12 Een bijzondere bloemenactie van de Postcode Loterij p 17 Chrysantentelers werken samen p 20 FPC s en Adviesraden p 5, 7, 8, 9 en 11 De eerste ervaringen

2 Highlights 2 Highlights Klantopinie: laat horen wat u vindt Roodenburg: Hoe meer klanten aan het onderzoek meedoen, des te beter het beeld Van week 24 tot en met week 26 houdt FloraHolland het onderzoek Klantopinie. Dan kunnen klanten van FloraHolland vertellen hoe zij de dienstverlening van FloraHolland ervaren en waar zij het anders/ beter zouden willen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de verbetering van de dienstverlening van FloraHolland in de komende jaren. In 2011 is een vergelijkbaar onderzoek onder telers gehouden. Het is de bedoeling dat er voortaan het ene jaar een Klant- en het andere jaar een Kwekersopinie plaats vindt. Het onderzoek Kwekersopinie heeft inmiddels tot concrete veranderingen geleid, onder meer op het gebied van de ledenbetrokkenheid en de communicatie naar leden. Alle klanten ontvangen in de tweede week van juni een digitale uitnodiging, waarin tot deelname wordt opgeroepen en waarin de onderzoeksaanpak wordt uitgelegd. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen kost ongeveer vijftien minuten. Er kan tot 30 juni aan het onderzoek worden meegedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Blauw. Die aanpak waarborgt dat klanten hun opmerkingen volstrekt anoniem kunnen maken. De onderzoeksresultaten zijn in september bekend. Huges: FloraHolland gaat serieus met de resultaten aan de slag Directeur Robert Roodenburg van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) raadt zijn achterban van harte aan om mee te doen. Onze leden maken gebruik van alle denkbare veilingdiensten. Er is bij FloraHolland nog wel het nodige te verbeteren. Dat lukt des te beter als klanten duidelijk maken wat er goed gaat, wat er níet goed gaat en wat beter zou moeten. Hoe meer klanten aan het onderzoek mee doen, des te duidelijker het beeld. Wij als VGB zullen kennis nemen van de resultaten en de komende jaren het handelen van FloraHolland nauwkeurig volgen. Algemeen directeur Timo Huges van FloraHolland onderstreept Roodenburg s oproep. FloraHolland heeft de ambitie om een excellente dienstverlener te zijn. Wij zijn op weg om die ambitie waar te maken, maar we weten dat we er op punten bepaald nog niet zijn. In de sierteeltsector zijn we gewend om dingen samen te doen. Hopelijk geldt dat ook hier. Ik roep al onze klanten, zowel groot als klein, zowel klok- als Connectklanten, op om mee te doen aan de Klantopinie. Immers, zonder klanten geen FloraHolland! Namens de veilingorganisatie beloof ik dat we met de resultaten serieus aan de slag gaan. Dat zal tot concrete verbeteringen van de dienstverlening leiden, en onze klanten mogen ons daarop afrekenen! Eén loket voor kopers in Naaldwijk Sinds 20 april kunnen kopers bij FloraHolland Naaldwijk met vragen en klachten over gekochte producten terecht bij één loket: de afdeling Correctie & Kwaliteit. Wie producten mist of vragen heeft over kwaliteitsafwijkingen, logistiek of assortiment, kan dit melden via één telefoonnummer ( , keuze 1) en één adres, Correctie & Kwaliteit is nu gehuisvest in het verbouwde kantoor in hal West 6. De separate afdelingen Kwaliteit en Kopersservices werken daar samen onder deze naam, met één telefoonnummer en één loket. Om de dienstverlening te verbeteren, zijn hun werkzaamheden geïntegreerd.

3 Index Colofon FloraHolland Magazine is het maandelijks verschijnende relatiemagazine van FloraHolland. Redactieadres FloraHolland Magazine, Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk T , FloraHolland Magazine wordt gemaakt door Piet Kralt, Nancy Bierman, Krijn Schuitemaker, Willem Goedendorp, Van Deventer bv, Fotostudio G.J. Vlekke, Frank Bonnet, Ronald Segaar, Lé Giesen, Gerard van Rossum en anderen. Voor informatie over of wijzigingen in de toezending van dit blad kunt u bellen of en naar Adverteren in FloraHolland Magazine? Bel Martijn Haas van SierteeltNet/GroenteNet, T Index 3 Coöperatie Van de bestuurstafel 4 Eerste ervaringen met Adviesraden en FPC s 5 Column Over het belang van een goede structuur 7 Veilingachtergronden Kennismaken met Accountmanagement 8 Het nut van goede marketingadviezen 10 FPC Snijanthurium wil positie product versterken 11 Bloemen, planten en het EK Voetbal 12 Mensenwerk Een kas vol cactussen Veilingachtergronden Kwekersaanbod en koperssystemen gekoppeld 16 Bedrijvigheid Een fleurig elftal van de Postcode Loterij 17 Van Berkel, sterk in bijzondere bolgewassen 18 Chrysantentelers samen op Oost-Europese markt 20 Nieuw: ouderwets rozen telen 22 Pegroflora focust op Oost-Europa 23 Over de grens Palestijnse anjers zijn beter geworden Nieuws Omzetcijfers en de pilot Klokvoorverkoop Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De folie voor de verpakking van FloraHolland Magazine bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. 23

4 Coöperatie 4 Jaarcijfers en bestuursverkiezing op agenda ledenvergadering De algemene ledenvergadering van FloraHolland vindt plaats op donderdag 7 juni in Aalsmeer. Bestuur en directie roepen alle leden op om daarbij aanwezig te zijn. FloraHolland is een coöperatie van, voor en door leden, zegt bestuursvoorzitter Bernard Oosterom. De algemene ledenvergadering bepaalt de grote lijnen van het coöperatiebeleid. Het is belangrijk dat die besluiten gedragen zijn. Dus moeten ze door voldoende leden zijn genomen. Tekst: Piet Kralt De agenda van de algemene ledenvergadering wijkt weinig af van die van andere voorjaarsvergaderingen, maar is zeker belangrijk. Naast de behandeling van de jaarcijfers staat de verkiezing van een nieuw bestuurslid op de agenda. Dit nieuwe bestuurslid neemt de plaats in van Gert van der Pligt, die vorig jaar terugtrad. Omdat toen de termijn te kort was om een nieuwe kandidaat te vinden, is de bestuursverkiezing naar de junivergadering verplaatst. Het bestuur draagt voor deze vacature Jack Goossens uit Nispen (Noord-Brabant) voor. Vorige maand is hij in FloraHolland Magazine aan u voorgesteld. Jaarcijfers uitgebreid besproken Voordat de jaarcijfers aan de leden worden voorgelegd, worden ze intensief door het bestuur besproken. Eerst in aanwezigheid van de accountant, later met de raad van commissarissen. Als toezichthouder van het bestuur draagt de raad medeverantwoordelijkheid voor deze jaarrekening. In die gesprekken is behalve naar het bedrijf FloraHolland ook nauwkeurig gekeken naar de gang van zaken bij de deelnemingen en de dochterondernemingen. FloraHolland heeft deelnemingen rondom vastgoed (bijvoorbeeld in ABC Westland en in gebouwen van handelsbedrijven) en deelnemingen in dienstenbedrijven (zoals KISSit). Daarnaast zijn er dochterondernemingen waarvan het in- en verkoopbureau Hobaho de belangrijkste is. Dit jaar heeft FloraHolland voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening. Dat betekent dat de resultaten van de deelnemingen en dochters in die van FloraHolland zijn verdisconteerd. Ledenbetrokkenheid nieuwe stijl helemaal ingevoerd Met de installatie van de Regional Advisory Committee (RAC) in Ethiopië heeft de nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid nu volledig gestalte gekregen. Alle FPC s zijn van start gegaan en ook de Adviesraden hebben voor het eerst vergaderd. Op pagina 5 van dit blad leest u meer over de eerste ervaringen. Bernard Oosterom is blij dat er nu ook een vertegenwoordiging is in Ethiopië. Hij was ter plekke om de RAC te installeren. In Israël en Kenia hadden we al klankbordgroepen. Die zijn in feite opgegaan in de RAC s voor die landen. In Ethiopië hebben we dit voorjaar leden benaderd. De problemen en uitdagingen daar zijn zodanig anders, dat het goed is dat er voor Ethiopië een eigen RAC is. Voorzitter van die RAC is Tesfaye G/Hiwot. Namens de RAC Ethiopië is Yednekachew Ayele benoemd in de Adviesraad Bloemen. FloraHolland houdt winst binnen coöperatie Het bestuur wil het resultaat over 2011, bijna 11,3 miljoen euro, binnen de coöperatie houden. De helft van dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve, de andere helft gaat naar de participatiereserve, deels als vergoeding op uitstaande saldi op die reserve. Anders dan in de voorgaande twee jaren wordt niet de helft van de afgelopen jaar ingehouden liquiditeitsbijdrage direct uitgekeerd.

5 Coöperatie FPC s en Adviesraden goed van start 5 De afgelopen maanden kreeg de nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid van FloraHolland gestalte. De FPC s, de Regional Advisory Committees (RAC s) en de Adviesraden Bloemen en Planten gingen van start. Vier leden vertellen over hun eerste ervaringen. Meer ledeninbreng door andere structuur ledenbetrokkenheid Tekst: Piet Kralt Henk Jan de Jonge van Smits Kwekerijen is lid van de Adviesraad Planten. De veilingcoöperatie biedt een prima logistieke structuur en uitstekende financiële zekerheden. Die moeten we behouden en verbeteren. Bestuur en directie van FloraHolland willen dat leden meedenken over hoe we de afzetstructuur naar de toekomst kunnen verbeteren. Daarom heb ik ja gezegd tegen deze functie. Onze eerste vergadering was inhoudelijk zeker niet slecht. Het gezelschap is te groot om zonder microfoons te kunnen vergaderen, maar dat is techniek. Ik zit daar met de intentie en de verwachting dat er naar ons wordt geluisterd. Dat is nodig, want zaken als de klok en e-marketing vragen veel aandacht. De Adviesraden geven de achterban een stem en de bestuursbesluiten een fundament. Ronald Roest is lid van de FPC Snij-, Bes- en Trekheesters. In de FPC gaat het vooral over het product. We praten de komende maanden over onderwerpen als BVO, het FPC Community Platform, promotie, veiltijden, het opschonen van het artikelcodebestand, afzetzaken, transport, stickers op het fust en de verschraling van het aanbod. Het gaat daarbij echt om onze mening. Dat maakt het FPC-werk concreter dan dat in de regiobesturen. Je bereidt namens je productgroep standpunten voor, die in de Adviesraad komen. We hadden in de regiobesturen al invloed, maar die wordt nu groter door de toepassing van het pas toe of leg uit -principe. Bestuur en directie stimuleren ons om met concrete adviezen te komen. Aan de slag dus. Fred van Luijk van Kwekerij De Veranda is lid van de FPC Kalanchoe en van de Adviesraad Planten. Als lid van de Klankbordgroep Plantenafzet heb ik meegepraat in het voortraject van de nieuwe inrichting van de ledenbetrokkenheid. Wij willen dat de kamerplantenklok alleen toegankelijk is voor leden. Dat maakt de klok sterker en het gaat dumping tegen. Gastzenders zullen sneller geneigd zijn om lid te worden. Ik merk dat het management van de veiling niet afwijzend staat tegenover onze gedachtegang. Vanuit het management hebben we steun in de persoon van Ina Tillema van Logistiek en Faciliteiten. Zij brengt onze vragen en adviezen bij de juiste personen en ziet toe op naleving van het pas toe of leg uit -principe. Die werkwijze geeft leden meer invloed. Dat is de goede manier. Jos van der Venne van Sian Agriflora Limited is voorzitter van de RAC Kenia en lid van de Adviesraad Bloemen. In de eerste Adviesraadsvergadering heb ik gesteld dat het goed is dat ook Keniaanse leden hun inbreng hebben. Neem bijvoorbeeld het ontwikkelen van kwaliteitslabels binnen een nieuw kwaliteitsbeleid. In Kenia wordt er op verschillende hoogtes geteeld. Dat levert kwaliteitsverschillen op. Die moet je meenemen in je kwaliteitsbeleid want anders doe je groepen leden tekort. We moeten nog gevoel krijgen bij wat er onder de leden leeft, maar ik denk dat de veiling dichter bij de leden komt te staan. Vroeger hoorde je dingen vaak pas als ze al voor 90% vaststonden. Nu praten ook Keniaanse leden vroegtijdig mee over het veilingbeleid. Dat is winst.

6 Project1:Opmaak :40 Pagina 1 Europa s grootste aanbod van tuinplanten voor tuincentra en groothandel 30 monsterbeurzen in Boskoop. Dinsdag van 07:30 14:00 uur VOLGENDE BEURZEN: 29 MEI 5, 12, 19 EN 26 JUNI BEZOEK VOOR DE ACTUELE BEURSLOCATIES ZIEN IS KOPEN Voor route, beursdata en meer: Middelburgseweg 88a, Boskoop. Tel: +31 (0) , Ant-EAB Het meestgebruikte EAB-programma De modules zijn net zo eenvoudig te bedienen als Ant-EAB. Handel uw FlorEcom-orders af met Ant-FlorE Verbindt uw tuinen met Ant-Loc Verstuur uw foto s met Ant-Beeld Communiceer met uw administratiepakket via Ant-Import A n t EaterE a t e r

7 Column 7 Omdat het kan Piet Kralt Hoofdredacteur FloraHolland Magazine Zelden verraste de Nederlandse politiek ons zozeer als eind april. Na zeven weken onderhandelen over bezuinigingen in de staatsbegroting van 2013 viel het kabinet. Goede raad was duur, want zonder maatregelen dreigde het Nederlandse begrotingstekort onaanvaardbaar op te lopen. Uiteindelijk bereikten VVD, CDA, D 66, Groen Links en Christen Unie binnen 48 uur een akkoord. Dat was verrassend, want nooit eerder ging de Kamer op deze manier te werk. Menigeen vroeg zich af hoe dat mogelijk was. Mijn antwoord is simpel: omdat het kon. Het kon omdat ons staatsbestel een structuur biedt die het mogelijk maakt over belangrijke zaken met een gelegenheidscoalitie zaken te doen. Ook in de veilingcoöperatie is de situatie vaak complex. FloraHolland is een samenwerkingsverband van telers. Die telers hebben naast individuele belangen ook groepsbelangen. Bijvoorbeeld die van hun productgroep of hun omzetcategorie. Al die belangen moeten binnen FloraHolland ruimte krijgen, terwijl tegelijkertijd de basis voor samenwerking niet mag worden veronachtzaamd. Want als je alleen voor je eigen belang gaat, zal elke samenwerking vruchteloos zijn. En of dat allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, zijn er ook nog de belangen van klanten en medewerkers. Ook die moeten worden gezien. In de coöperatie hebben we de afgelopen jaren de tegenstellingen kunnen zien. Van groepen die niets van beeldveilen moesten hebben tot groepen die dat volledig omarmden. Van groepen die vooral geïnteresseerd zijn in zo laag mogelijke kosten tot groepen die voor goede diensten best wat meer willen betalen. Kiezen voor het één is onvermijdelijk vaak kiezen tegen het ander. Het is een fictie te denken dat de coöperatie sterk is omdat zij altijd een eenheid is. Tegenstellingen binnen de coöperatie zijn van alle tijden. De parlementaire actualiteit leert ons dat je met een structuur de tegenstellingen de baas kunt en samen tot beleid kunt komen. Gelukkig beschikt FloraHolland over een dergelijke structuur. De nieuwe inrichting van de ledenzeggenschap heeft de positie van de FPC s en de Adviesraden naar het bedrijf toe versterkt. Het zijn geen papieren tijgers. Ze hebben reële invloed en kunnen het beleid namens de leden dus beslissend beïnvloeden. De discussies in de FPC s en de Adviesraden gaan het coöperatieve bedrijf de komende tijd flink beïnvloeden. Mits de leden van de FPC s en de Adviesraden echt hun verantwoordelijkheid durven te nemen. De Tweede Kamer heeft laten zien hoe je dat doet. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.

8 Veilingachtergronden 8 Accountmanagers, schakels tussen veilingleden en veilingbedrijf FloraHolland heeft 28 accountmanagers kwekers. Zij zijn belangrijke schakels tussen de bedrijven van de leden en het veilingbedrijf. Omdat niet altijd duidelijk is wat zij doen, is dit artikel geschreven. We gaan in op de rol van de accountmanager bij het werk van de FPC s. Verder leest u waarvoor leden accountmanagers kunnen inschakelen. V.l.n.r.: Ab Duin: FPC s Eenjarige zomerbloeiers, Winter-/Zomerbolbloemen op pot. Arco van Eijk: FPC s Chrysant, Anthurium. Arjan van der Veer: FPC Bromelia. Bart Henneman: FPC s Groene en bonte kamerplanten. Dirk Kolenbrander: FPC Potchrysant. Edwin Siersma: FPC s Amaryllis, Freesia. Gert-Jan Vlaar: FPC Lelie. Hugo Groen: FPC Bloeiende planten, Kalanchoë. Jan van der Ploeg: FPC s Gerbera, Orchidee Tekst: Piet Kralt Rol in de FPC s In de nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid zijn de FPC s versterkt. In dat kader is de ondersteuning van de FPC ook opnieuw geregeld. Elke FPC heeft een sponsor. Dat is iemand uit het hogere management van FloraHolland. Die zorgt er onder meer voor dat ideeën, vragen en opmerkingen van strategisch niveau vanuit de FPC op de juiste plek in het bedrijf terechtkomen en dat er antwoord komt. Daarnaast heeft elke FPC iemand die voor ondersteuning zorgt, onder wat de verslaglegging en de correspondentie betreft. Elke FPC maakt bovendien gebruik van de diensten van een accountmanager. Omdat hij niet alleen FPC-leden spreekt maar ook andere leden van de productgroep, weet hij goed wat er speelt. Die kennis benut hij bij het aandragen van agendapunten. En is de FPC bijeengeweest, dan kan hij helpen bij het toelichten richting de achterban van wat daar besproken is. De accountmanager helpt ook bij het oppakken van actiepunten uit FPC-bijeenkomsten. Hij legt met name de operationele adviezen en acties in de organisatie neer en helpt veranderingen in te voeren. Kan een advies van een FPC niet worden overgenomen, dan legt hij of de sponsor uit waarom, of hij zorgt ervoor dat er een collega is die dat doet. Want in het FPC-werk geldt het pas toe of leg uit -principe. Waarvoor kunt u accountmanagers benaderen? Accountmanagers vormen de verbinding tussen het ledenbedrijf en het veilingbedrijf. Telers kunnen bij hun accountmanager terecht met al hun vragen over diensten van FloraHolland. In de regel zorgt de accountmanager er dan voor dat een collega die voor die dienst verantwoordelijk is, contact opneemt met de betrokken teler. Maar telers kunnen ook met hun accountmanager sparren over marktontwikkelingen en hoe daarop te reageren. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor vragen over onder meer lidmaatschapsvormen, inschrijvingen, BVO en ontheffingen. En verder kunt u bij hem terecht met klachten, opmerkingen, et cetera. Als gevolg van de invoering van de nieuwe structuur van ledenbetrokkenheid, zijn de teams van accountmanagers anders ingericht. Daardoor heeft een aantal telers een andere accountmanager gekregen. Bij die gelegenheid hebben de accountmanagers zich bij hun klanten geïntroduceerd via een elektronisch visitekaartje. Wie wil weten wie zijn accountmanager is, kan terecht op MyFloraHolland.com.

9 Veilingachtergronden 9 V.l.n.r.: John van Velzen: FPC s Potorchidee, Potanthurium. Kees van t Klooster: FPC s Alstroemeria, Lisianthus, Kees van Leeuwen: FPC s Bolbloemen divers, Zantedeschia, Loek Sassen: FPC Boomkwekerijproducten, Balkon- en terrasplanten,pot- en tuinhortensia. Monique van Weerdenburg: FPC Potroos. Peter Edelaar: FPC s Zomerbloemen, Snij-, bes- en trekheesters. Wilbert Ammerlaan: FPC Snijhortensia. Wim van den Elsakker: FPC Tulp. NB. In de FPC s Roos, Anjer en Exoten zijn de internationale accountmanagers actief omdat hier deels importzaken worden behartigd. Indeling teams De accountmanagers van FloraHolland werken in een aantal teams. Die teams zijn ingedeeld op basis van de behoeftes van leden/telers. Er zijn telers die heel veel diensten afnemen en op verschillende manieren afzetten. Er zijn er ook die alleen maar veilen en dat dan ook nog op één vestiging. Het een zowel als het ander heeft consequenties voor de frequentie en de aard van de contacten tussen de teler en zijn accountmanager. Hoe dat in de teamindeling uitwerkt, blijkt uit onderstaand schema. Zeer grote bedrijven en telersverenigingen Grote en middelgrote bedrijven Regiogebonden, Duitse en Deense bedrijven Overige bedrijven Aantal accountmanagers Aantal klanten per accountmanager Aantal FPC s per accountmanager à 3 - Totaal: 4000, niet gespecificeerd per accountmanager FPC-werk in de praktijk Het pas toe of leg uit -principe is een belangrijk element in het werk van de FPC. Door de inbreng van de sponsors en de accountmanagers blijven ideeën, opmerkingen en adviezen niet meer liggen. Door het bovengenoemde principe moet de organisatie echt met antwoord komen. Leden denken vaak dat FloraHolland adviezen niet wil overnemen, maar doorgaans is dat een kwestie van niet kunnen. Nu moet worden uitgelegd wat de reden is dat adviezen niet worden overgenomen, worden besluiten beter verduidelijkt. Als adviezen wel kunnen worden overgenomen, gebeurt dat ook. Zoals dat het geval was bij een advies van de FPC Snijorchidee. Die had aangekaart het onwenselijk te vinden dat hun product in Aalsmeer op verschillende plaatsen stond opgesteld. Inmiddels is dit probleem opgelost en staan alle snijorchideeën in Aalsmeer netjes bij elkaar.

10 Veilingachtergronden 10 Kwekers Qualily werken succesvol aan marketing en merkbeleving Leliekwekers Ruud van der Hoeven en Raymond Vijverberg uit Poeldijk brengen hun lelies al jarenlang succesvol op de markt onder de naam Qualily. Hoewel de focus al op het hoogste segment lag, viel er op het gebied van marketing en merkbeleving bij klanten en zelfs eindklanten nog veel winst te halen. Tekst: Krijn Schuitemaker Sinds 2008 zijn Van der Hoeven en Vijverberg compagnons. Ruim anderhalf jaar geleden breidden zij hun bedrijf uit met een derde kwekerij in Honselersdijk. Op een totale oppervlakte van m² worden LA-Hybriden geteeld. Om het concept Qualily compleet te maken, wordt samengewerkt met kweker John van Ruyven, die Orientals teelt. Vijverberg: We focusten op klanten die leverden op de Engelse markt en brachten onze producten hoofdzakelijk voor de klok. We groeiden hard. Toch hadden we het gevoel dat we veel energie staken in klanten die voor ons niet eens zo heel belangrijk waren. Accountmanager Kees van t Klooster van FloraHolland: Na enkele gesprekken over hun afzetstrategie, signaleerde ik dat zij een groter gedeelte van hun productie via directe handel wilden verkopen. Ook bleek het tijd om op marketinggebied stappen te zetten. Daarvoor kwamen de marketingconsultants van FloraHolland in beeld. Qualily Wat wil de klant, hoe kijken ze tegen je aan en wat moet je doen om ervoor te zorgen dat ze jouw producten kopen? Dat wilden we graag weten. Daarnaast ook hoe het merk Qualily op dat moment in de markt stond, vertelt marketingconsultant Bauke Kramer. Samen met collega Sandra Weerdenburg sprak Kramer met exporteurs om dat te weten te komen. Maar daar bleef het niet bij. We hebben ook nadrukkelijk bekeken hoe de markt voor lelies zich in de toekomst ontwikkelt. Dat betekende een belangrijke koerswijziging voor de leliekwekers. Van der Hoeven: We richten ons nu op de bredere Europese markt en niet meer alleen op Engeland. We zijn zwaardere producten gaan telen. Daarmee kom je in beeld bij exporteurs die zaken doen in Oost-Europa. Daarnaast moest Qualily echt een handelsmerk worden. Vijverberg: Als een exporteur de witte van Qualily bestelt, moet hij zeker weten dat het de beste lelie van die kleur is die dan te krijgen is. Het product mag gewoon nooit tegenvallen. We zijn van vijftien cultivars teruggegaan naar acht. We hebben alleen de allerbeste overgehouden. Promotie Volgens Kramer was ook promotie een belangrijk aandachtspunt: Zelfs bij exporteurs viel de kennis over het product soms nog tegen. Vijverberg pakte het advies uit het rapport op. Samen met exporteurs maken we werk van promotie van ons product. Onlangs was ik nog in München om rechtstreeks van eindklanten te horen wat zij van onze producten vinden en het merk Qualily te promoten. Zo versterk je ook weer de band met de exporteur. Van der Hoeven en Vijverberg pakken het rapport dat de marketingconsultants van FloraHolland hebben opgeleverd er nog regelmatig bij om scherp te blijven. Vijverberg: Het betaalt zich uit. Dat is de beste motivatie om vast te houden aan de strategie die we hebben bepaald. V.l.n.r.: Ruud van der Hoeven, Kees van t Klooster, Raymond Vijverberg en Bauke Kramer

11 Veilingachtergronden Kernteam wil nieuw elan bij snijanthurium 11 Als sinds 2007 staat de prijsvorming van snijanthurium onder druk. Dat ligt niet aan het aanbod want dat is stabiel tot dalend. Zowel met broodsoorten als met specialties is het lastig om een boterham te verdienen. Voor veel telers is het dan ook vijf voor twaalf. Een zogenaamd Kernteam van veredelaars en telers, ondersteund door de vernieuwde FPC, wil het product nieuw elan geven. (zie kader). De Vreede: We kijken ook naar aspecten als productkwaliteit, inspiratie en verpakkingen. Bij de kopersbezoeken zijn er dingen duidelijk geworden. Als keten (veredelaars, kwekers en veiling) gaan we klanten verder enthousiasmeren voor ons product. We pakken transport- en koudeproblemen aan. We willen de eigen achterban en de klant inspireren. Klanten moeten weer gaan zien hoe mooi de snijanthurium is. Wat vinden inkopers van snijanthurium? Tekst: Piet Kralt De Vreede: Klanten moeten weer gaan zien hoe mooi ons product is Over het waarom van de prijsdruk verschillen de meningen. Sommigen zien verband met het late veiltijdstip van de productgroep. FPC-lid Adri de Vreede, sprekend namens het Kernteam, zoekt de nuance. Het veilmoment kan een reden zijn. Het heeft vrij lang geduurd eer we hier goede informatie over kregen van de veiling. Nu we die hebben, voeren we op basis daarvan een serieuze discussie. Een andere oorzaak kan zijn dat Anthurium geen hoofdproduct is zoals chrysant en roos, maar een serviceproduct. De koper biedt het aan als hij ruimte heeft. De snijanthurium wordt soms oubollig genoemd. Maar een campagne van Bloemenbureau Holland heeft een beter imago onder Duitse bloemisten opgeleverd. Daar liggen echt weer kansen voor het product. Jammer dat niet alle groothandelaren die kennis benutten. De telers roeien met de riemen die ze hebben. We doen langer met het gewas en zuinig met energie. De grens daarvan is wel bereikt omdat dit door het vele inpakwerk een dure teelt is. Nieuwe verpakkingen bieden nieuwe kansen, maar vooralsnog is de snijanthurium geen echt boekettenproduct. Temeer daar het schade- en koudegevoelig is. Je kunt ze grote delen van het jaar niet zomaar buiten zetten. Klanten enthousiast maken Ondanks de problemen blijft de snijanthurium een product met kwaliteiten (waaronder een prima houdbaarheid), dat niet uit het snijbloemenaanbod mag verdwijnen. Het Kernteam wil klanten enthousiast maken voor de snijanthurium en heeft daarom een aantal van hen bezocht Leden van het Kernteam (telers en veredelaars) bezoeken sinds enige tijd inkopers van snijanthurium. FloraHolland helpt bij het uitwerken van de verslagen. Bewust worden niet de grootste kopers bezocht, juist om ook andere kopers enthousiast te maken voor het product. Hieronder wat kopersreacties: Het inspiratiefilmpje bij het webbezoek van afnemers, werkt super. Kwekers die zelf komen met inspiratie-ideeën hebben een streepje voor. Meer folder- en postermateriaal in de doos werkt verkoopbevorderend. Veel klanten uit Oost-Europa bestellen iedere week hetzelfde. Dat maakt het moeilijk om extra informatie over te brengen. De informatie in de doos is oké. De KOA-foto s moeten beter. Er moeten continu voldoende rassen (ook op webshops) beschikbaar zijn. We zouden wat vaker op kwekersbezoek moeten gaan.

12 Veilingachtergronden 12 Slaat de oranjekoorts ook in de sierteeltsector toe? Terwijl de eerste bal in Oekraïne nog getrapt moet worden door de mannen van Bert van Marwijk, is de oranjekoorts in Nederland inmiddels al in alle hevigheid losgebarsten. Maar is dat ook in onze sector het geval? Leo de Vries: onze inkopers rekenen er al op Als er iemand is bij wie de oranjekoorts als eerste merkbaar moet zijn, is het Peter van der Voort wel. Als marketingconsultant binnen FloraHolland gaat hij aan de slag met aanvragen van kwekers of handelaren die een nieuw concept in de markt willen zetten. We zijn inmiddels een jaar of acht actief met onze marketingclub binnen FloraHolland, maar aanvragen voor oranjeconcepten komen maar heel zelden bij ons binnen. En dat is eigenlijk ook wel logisch als je kijkt naar de doelgroep en waar onze producten naartoe gaan. Maar vijftien tot twintig procent van de producten die via FloraHolland worden afgezet, blijft in Nederland. En daarvan wordt weer tachtig procent door vrouwelijke consumenten gekocht. En vrouwen hebben toch minder met voetbal en oranje dan mannen. Als je dus vanuit de doelgroep denkt, is het niet verstandig om veel in voetbalgerelateerde producten te investeren. Bezint eer ge begint, zeg ik tegen kwekers die met dit soort plannen rondlopen en bij ons aankloppen. Tegelijkertijd zijn er ook enkele kwekers die er al jarenlang mee bezig zijn.

13 Veilingachtergronden 13 Bij Potplantenkwekerij P.J. Kooij was oranje sowieso al de kleur. Nu is er misschien een extra graantje mee te pikken Als business-to-business instrument kan het misschien wel weer interessant om iets met oranje te doen. Inkopers in ons vak zijn vrijwel altijd mannen. Dus klanten binden door oranjegadgets te verloten, is een beproefd concept. Wel kan het zogenaamde vrouw-denken volgens Van der Voort nog wel naar een hoger niveau in onze sector. Hij heeft op dat gebied nog wel een tip, zeker als het om kleuren gaat. Mannen hebben niets met pasteltinten en kiezen daar dan ook vaak automatisch niet voor. Maar als je vanuit de doelgroep zou redeneren, dan zou een pastelkleurig product meer kans moeten krijgen! Inspelen op de oranjegekte Potplantenkwekerij P.J. Kooij uit Ens heeft de Nertera Granadensis, een jaarrond bloeiende plant met oranje besjes, in haar assortiment. Wij merken zeker dat de vraag toeneemt als er weer een voetbalevenement is waarbij het Nederlands elftal actief is, vertelt Ruud Kooij. Dat merkten we voor het eerst echt goed in Voor het WK in dat jaar werden er ook voor het eerst hele straten versierd. Het oranje product hebben we al, dus waarom zouden we geen graantje meepikken van de oranjegekte? We hebben dit jaar een oranje koker met een vlag waar de pot ingaat en een stekertje met een voetballetje. Natuurlijk blijven deze producten nu alleen in Nederland. Ook rond Koninginnedag merken we dat we meer verkopen. Het is volgens Kooij vooral de oranjesfeer die in de huiskamer wordt gehaald met een dergelijk product. Vrouwen hebben misschien niet zoveel met voetbal maar ze willen het wel gezellig maken in huis en dit product past prima in de hele oranjesfeer. Inkopers rekenen er al op KP Holland is al jarenlang actief als het om de oranjegekte gaat. Inkopers rekenen er al op, vertelt manager marketing en sales Leo de Vries. We hebben als KP Holland een naam hoog te houden met onze EK-actie. Bovendien staat KP Holland voor Nederland. In de weken 21 t/m 24 krijgen inkopers, die voor onze producten kiezen, punten als verkoopstimulans. Die punten zijn in te wisselen voor oranje producten zoals sjaals, haarbanden, brillen en T-shirts. De hoofdprijs is een rondvlucht vanaf Rotterdam over de grotere voetbalstadions in Nederland. Een deel van de actie is dus echt gericht op de inkopers, maar we zetten ook producten in de markt die bij het EK voetbal aansluiten. Een Kalanchoe in een voetbalpotje of met een voetbalhoes bijvoorbeeld. We richten ons niet alleen op Nederland want een bal op een hoes is internationaal. En als je er dan een zwart/rood/goudkleurig stekertje bij doet, kun je er prima mee terecht op de Duitse markt. We werken tijdens deze actie voor het tweede achtereenvolgende jaar nauw samen met Kwekerij Solis plant. We brengen een rood-wit-blauwe mix op de markt met de blauwe Kalanchoe die we leveren. De meeste planten leveren we via FloraHolland Connect en ook veilen we een kar bij aanvang van de actieperiode. Volg de actie via Tekst: Krijn Schuitemaker

14 14 Mensenwerk

15 Mensenwerk 15 Kleurrijke cactussen Iedereen die hier binnenkomt, reageert verrast en daar zijn we best trots op, aldus John van der Linden van Cactuskwekerij Van der Linden in Honselersdijk. De bloeiperiode van onze cactussen begint in december en eindigt in juni. Wij specialiseren ons steeds meer in cactussen die bloeien met grote bloemen. Daarmee willen we ons onderscheiden. Van der Linden is al dertig jaar cactuskweker. Zijn bedrijf ligt pal naast de veiling in Honselersdijk. Dat is heel praktisch, want we kunnen heel snel leveren. Daarnaast is door de samenwerking met De Winter Logistics ook de afstand tot Aalsmeer, waar we ook veel klanten hebben, figuurlijk kleiner geworden. Onze fotograaf had geen enkele moeite om in deze kleurrijke omgeving een mooi plaatje te maken. Tekst: Krijn Schuitemaker

16 Veilingachtergronden 16 Koppeling met FloraHolland e-trade maakt keten efficiënter De sierteeltsector wordt steeds meer digitaal. Webshops van handelaren schieten als paddenstoelen de grond uit. Via FloraHolland e-trade, en sinds kort ook via Klokvoorverkoop, kunnen telers hun aanbod doorkoppelen naar webshops. Wat levert dat op? Wij vroegen het aan Cees Admiraal en Gijs van Zaanen, respectievelijk commercieel controller en inkoopmanager bij Zurel, en aan Marcel van der Lugt van Lisianthus Kwekerij Gebr. van der Lugt. Admiraal (links) en Van Zaanen: Logistieke stromen sterk versimpelen Klanten worden enthousiast over het product Tekst: Piet Kralt Zurel: kiezen voor voorkeurskwekers Wij proberen al jaren onze elektronische voorraad te koppelen aan die van onze leveranciers. Vorig jaar hebben we er een speerpunt van gemaakt. Technisch kunnen we nu met elke leverancier koppelen, ongeacht de software die hij gebruikt. Maar we zijn selectief. We hebben eerst aanbod van FloraHolland e-trade, van Adomex en van Hoekhuis aan onze webshop gekoppeld. Nu koppelen we circa vijftig leveranciers. Vroeger kochten we uitsluitend op assortiment en prijs. Nu kiezen we voorkeurskwekers met wie we zaken doen en met wie we afspraken kunnen maken over prijszetting en bestel- en afleveringsmomenten. De kunst is je te beperken in wat je aanbiedt. Bepaalde producten zet je er wel op, andere niet. Kwekers vinden dat eerst lastig, maar als ze zien dat het werkt, stappen ze graag in. Als de teler tijdig aanbiedt, wat nu nog niet goed genoeg gebeurt, kunnen wij onze logistieke stromen sterk versimpelen. Ons voorraadrisico valt weg. We hebben minder koelruimte nodig. Wat binnenkomt, heeft al een bestemming en maakt dus geen lange omweg door ons pand, maar gaat gelijk naar die bestemming. Bovendien wordt het product korter bewaard, zodat het verser aankomt bij de eindklant. Kortom, onze keten is efficiënter. Daarom kunnen we onze voorkeurskwekers een betere prijs bieden en een groter deel van onze inkoop. Van der Lugt: meer werk, meer verkopen Vergeleken met de normale klokaanvoer is dat meer werk, omdat we in feite de orderpicking voor de handel doen. Toch doen we het. Door zichtbaar te zijn op webshops verkopen we meer. Klanten worden enthousiast over ons product. Daarom, en omdat je je eigen prijs bepaalt, ligt er meerwaarde in de koppeling. Van ons aanbod zetten we circa 10% op FloraHolland e-trade. Niet het totale aanbod voor alle klanten, maar gericht, zodat je die achttien emmers van die ene kleur niet in één klap kwijt bent. Internetklanten kopen relatief kleinschalig en we willen zo veel mogelijk klanten de kans geven. Van het aanbod op FloraHolland e-trade verkopen we gemiddeld een derde. Dat lijkt weinig, maar het zijn altijd nog vijf stapelwagens. We zijn ook doorgekoppeld naar Zurel. De verkoop groeit langzaam, maar gestaag. Het is nog wennen. Bij klanten naar wie we langer doorkoppelen, zijn onze verkopen met 50% gegroeid. Het aantal klanten naar wie we doorkoppelen, groeit ook. We koppelen alleen als daarachter een structurele vraag zit. Op tijd afleveren is lastig, maar haalbaar. Wel moet het systeem van FloraHolland e-trade nog worden verbeterd. Het invoeren gaat nu goed. Het klantspecifiek en overzichtelijk uitdraaien van bestellingen is echt nog onvoldoende. Je mag van FloraHolland beter verwachten.

17 Bedrijvigheid 17 Duurzaamheid Fleurig elftal hoort bij versterkt onze filosofie totale sector Leveranciers Ruim 30 miljoen hebben stelen (vooral ons gerbera s). een gezicht. Die Wij reikt bezoeken Nationale hun Postcode bedrijven en Loterij plannen de komende samen het weken assortiment door heel en Nederland productie. uit aan Ook al als haar hetzelfde artikel deelnemers. op In klok boeketten even goedkoper van elf. Daarom is, blijft heet die planning de actie overeind. een fleurig elftal. Tegelijkertijd De actie brengt eisen extra we omzet gecertificeerde na bloemendagen producten. Zo en kunnen hij zet de wij bloemist onze klanten in het zonnetje. een kwalitatief Henk Houweling, goed, duurzaam voor dit product project leveren projectleider voor een namens faire de prijs. Stichting Duurzaamheid Marktontwikkeling hoort bij Bloemenhandel, onze filosofie. vertelt erover. De rozen van Coop Schweiz hebben het Houweling: Deze actie brengt ruim twee Max Havelaar certificaat en komen dus niet miljoen mensen naar bloemenwinkels meer uit Nederland Tekst: Piet Kralt Houweling heeft al jaren contact met de Postcode Loterij. Tegenwoordig levert de Stichting Marktontwikkeling Bloemenhandel de boeketten voor de wijkprijzen van de Postcode Loterij. Vorig jaar waren dat er maandelijks , nu Deze actie is meer dan tien keer zo groot. Zoiets slaagt alleen als ketenpartijen samenwerken. Een aantal gerberatelers steekt veel tijd en energie in het project. FloraHolland doet mee (zie kader) en aan de bloemistenkant Fleurop. Fleurop zorgt in de ruim duizend deelnemende bloemenwinkels voor coupons, die mensen bij hun Postcode Loterij-boeket meekrijgen. Die biedt hen tijdens de eerste twee weken van de EK Voetbal 20% korting op bloemen en planten. Via Fleurop komt de Bloemprijs ook naar voren in een tv-programma over bloemenwinkels, gepresenteerd door Quinty Trustfull, ambassadeur van de Postcode Loterij, en Nicolette van Dam. Boost voor de bloemist Houweling noemt het essentieel dat deze actie via de bloemist-winkelier loopt. Zijn marktaandeel loopt terug. Door de crisis stagneren zijn verkopen. Door de opkomst van de internetverkoop van bloemen en planten ontvangt hij minder klanten in zijn winkel. Terwijl zijn kracht juist is, dat hij vertelt en laat zien wat hij met bloemen en planten kan. Deze actie brengt ruim twee miljoen mensen naar bloemenwinkels. Dat zijn twee miljoen kansen. Voor telers van gerbera s en andere producten zijn er positieve prijseffecten. Megaoperatie Het uitleveren van ruim twee miljoen boeketten in twee weken tijd is een megaoperatie, waarbij alle details in elkaar moeten passen. Zo mogen de afstanden tussen deelnemende wijken en de bloemisten waar boeketten kunnen worden opgehaald niet te groot zijn. Verder is er een kwaliteitstraject, waarin niet alleen het product, maar ook de verpakking, het transport en de bewaring een rol speelt. Dan is er de logistieke operatie, die zo is geregeld dat in geval van nood een deelnemende bloemist binnen twee uur verse boeketten heeft staan. Wanneer is die operatie geslaagd?, vragen we aan Houweling. Als de Postcode Loterij tevreden is, als mensen weer eens zien hoe mooi bloemen zijn en als bloemisten aan de actie niet alleen een goed gevoel, maar ook nieuwe klanten overhouden. Gecertificeerde tulpen hebben onze Groen: Een geweldige promotie voor ons product voorkeur, ook als ze iets duurder zijn De rol van FloraHolland FloraHolland is enthousiast over de actie een fleurig elftal. Deze actie betekent niet alleen extra omzet, maar ook geweldige promotie voor ons product, vertelt Marcel Groen van FloraHolland Connect. Waar we menskracht en energie moeten leveren, doen we dat. We hebben aanbod geïnventariseerd, een bijeenkomst voor de betrokken telers georganiseerd en contracten helpen opstellen. Voor de verwerking van de boeketten is in Aalsmeer ruimte beschikbaar. Voor kwekers die dat zelf niet kunnen, maken wij tegen betaling hun boeketten.

18 Bedrijvigheid 18 J.M. van Berkel: sterk in breed aanbod bijzondere bolbloemen Sjaak van Berkel: Kwaliteit en kwantiteit moeten in evenwicht zijn Jonge jongens waren het nog toen hun vader in 1977 overleed. John van Berkel ging op zijn negentiende in het bedrijf werken. Zijn broer Sjaak volgde dat voorbeeld na het vervullen van zijn militaire dienst. Samen bouwden ze het bedrijf J.M. van Berkel uit tot een sterke speler in het kweken van bollen en bloemen van gladiolen en bijzondere bolgewassen. Met als basis de Bollenstreek en met activiteiten over de hele wereld. En met FloraHolland als afzetorganisatie. Tekst: Piet Kralt De broers Van Berkel hebben een heldere werkverdeling. John doet de financiën en de (bollen)kwekerij, mijn taak ligt bij de teelt en de afzet van bloemen, vertelt Sjaak van Berkel. Wij doen alleen in bol- en knolgewassen. Die produceren we in Nederland en in Spanje. Daarnaast importeren we bloemen uit China, bloemen en bollen uit Zuid-Afrika en bollen uit Israël en Kenia. Onze omzet maken we voor ongeveer 60% met bloemen en 40% met bollen. De gladiool is ons hoofdgewas, maar vormt toch nog niet de helft van onze omzet. Daarnaast produceren we onder meer Allium, in gangbare en bijzondere soorten, Ornithogalum, onder meer dubium, Eremurus en pioentulpen van het ras Miranda. Met dat assortiment hebben we elke dag aanbod van bloemen. Het één overlapt het ander. Zo ongeveer als dat gaat met de olympische ringen. Als het ene product wat minder loopt, kan het met het andere juist goed gaan. Door die jaarrondproductie en omdat we bloemen en bollen produceren, hebben we altijd werk voor onze mensen. Kwantiteit en kwaliteit in evenwicht Afkomst verloochent zich niet. John en Sjaak van Berkel zijn bollentelers van huis uit. Sjaak van Berkel: We telen het liefst producten waarvan we zelf een bol kunnen opzetten, dan de bloem kunnen telen en vervolgens de bol kunnen verkopen. En we proberen juist dat op de markt te brengen wat anderen op dat moment niet kunnen invliegen. We proberen als het ware te produceren om de internationale seizoenen heen. Bij ons moeten kwantiteit en kwaliteit in

19 Bedrijvigheid 19 evenwicht zijn. In de teelt, de oogst, de verwerking en het transport hebben we de zaken zodanig geborgd dat daar een goede kwaliteit uit komt. We telen zowel grootschalige producten als nicheproducten. Daarbij vermijden we met te kleine aantallen op de markt te zijn. Te veel aanbod is vervelend, maar te weinig aanbod is nog vervelender. Als een product niet of onregelmatig beschikbaar is, zetten exporteurs het simpelweg niet op hun verkooplijst. Bewust afzetten J.M. van Berkel is van oudsher lid van FloraHolland en benut alle afzetmogelijkheden die de coöperatie biedt. Sjaak van Berkel: We veilen op alle Nederlandse veilingen en op Veiling Rhein-Maas. Onze aantallen zijn zodanig dat het verstandig is om de aanvoer te verdelen. Die verdeling is mijn taak. Ik houd daarbij rekening met de sterke afzetdagen per locatie. Op dit moment groeit onze aanvoer op Veiling Rhein-Maas. Ze hebben daar een groot verzorgingsgebied, zowel in Duitsland als in Nederland en België. Het kost wat meer aan transportkosten, maar die komen er doorgaans dubbel en dwars uit door de betere klokprijs. Mits je natuurlijk vermijdt dat je je eigen concurrent wordt. Naast de klok proberen we ook directe afzet te realiseren. Van onze gladiolen wordt ongeveer 50% direct afgezet. Die deals maken we zelf. Bij sommige van die deals maken we eens per jaar een afspraak over een vaste prijs, in andere gevallen hanteren we dagprijzen. Direct afzetten is voor de producten die wij voeren aantrekkelijk, omdat die producten een tamelijk ongunstige prijs-volumeverhouding hebben en dus relatief duur zijn in het transport. Wij zijn overigens heel tevreden over de dienstverlening bij FloraHolland. Niet dat er nooit wat is, maar mijn ervaring is dat je goed wordt geholpen als je mensen normaal benadert. Als je respect geeft, krijg je dat ook terug. Blijven ontwikkelen Bij J.M. van Berkel hebben ze geen moeite met de veranderingen die zich de afgelopen jaren bij de klokverkoop hebben voorgedaan. Goede productfoto s vinden wij inmiddels de normaalste zaak van de wereld. In ons bedrijf worden die foto s door mijn vrouw gemaakt en als ik ergens aan de klok foto s van ons zie die beter kunnen, dan vraag ik haar om betere te maken. Onze ervaring is dat het meesturen van goede, representatieve foto s de prijs aan de klok positief beïnvloedt. Het gaat uiteindelijk om betrouwbare productinformatie. In mijn functie van FPC-lid heb ik daarom voorgesteld om ook bij gladiool een gewichtssortering in te voeren. Dat zou dit jaar nog op vrijwillige basis moeten gebeuren en volgend jaar verplicht moeten zijn. We weten allemaal dat het wel degelijk uitmaakt of je gladiolen uit een nieuw gewas of uit een al wat ouder gewas trekt. Kopers weten vaak nauwelijks wat ze kopen. Dat moeten we als telers toch beter kunnen.

20 Bedrijvigheid 20 VannoVa, kwaliteitschrysanten voor kwaliteitsmarkten Het was een goed bewaard geheim in chrysantenland. De betrokken bedrijven waren hun samenwerking al een jaar aan het voorbereiden. Sinds 23 april is het geen geheim meer. Vijf vooraanstaande chrysantentelers werken samen onder de naam VannoVa. Hun doel? Het versterken van hun positie op de kwaliteitsmarkten van Oost-Europa. Tekst: Piet Kralt Samen proberen de telers van VannoVa zichtbaar te zijn op beurzen in Oost-Europa VannoVa is een samenwerkingsverband van J. & A. Flowers, R. & A. van Kester, Van Leeuwen Flowers, Guus van Leeuwen en Laurens van der Lans. Vijf Westlandse chrysantenbedrijven, die zich met hun kwaliteit en hun assortiment op de Oost-Europese markten richten. Laurens van der Lans en René van Kester vertellen over de achtergronden. Zelfstandig in samenwerking Van der Lans en Van Kester benadrukken dat de samenwerking in VannoVa de zelfstandigheid van de deelnemende bedrijven niet aantast. Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf. Er komen geen afspraken over de rassenkeus. Er komt ook geen eigen verkoopapparaat. De intentie is exporteurs te helpen en niet te beconcurreren. We hebben als telers allemaal sterke punten, maar we hebben ook een gezamenlijk probleem, weet Van Kester. Iedereen wil meer aan marketing doen, de contacten met handelaren uitbouwen, op beurzen staan, werken aan een professionele uitstraling. We zijn echter individueel te klein om dat allemaal te kunnen realiseren. En omdat onze klantenbestanden elkaar goeddeels overlappen, is het logisch om samen te werken. Van der Lans wijst op de diepere consequenties van de samenwerking. We weten allemaal hoe het moet, maar we lopen wel ieder voor zich verschillende wegen. Dat betekent dat je van elkaar kunt leren. De één is enthousiast, de ander wat bedachtzamer. Je hebt beide karaktertrekken nodig. We werken samen omdat we de marketing samen willen doen. De chrysanten van onze bedrijven (samen negentien hectare) komen in speciale VannoVa-hoezen op de markt. Die hoes heeft een luxe uitstraling en bevat naast het VannoVa-logo het logo van het betrokken bedrijf. Dat is geen geringe stap. Je gebruikt in feite elkaars goede naam en daar moet je elkaar dus op kunnen aanspreken. Want als ik het voorheen niet goed deed, had ik daar alleen mezelf mee. Doe ik het nu niet goed, dan benadeel ik ook mijn collega s binnen VannoVa. Geen overhaaste samenwerking VannoVa is niet op een achternamiddag tot stand gekomen. Er is een jaar lang overlegd om tot de juiste invulling te komen. Daarbij heeft de afdeling Product- & Conceptontwikkeling van FloraHolland de nodige hulp verleend. Vooral wat de analyse en de uitvoering van het uiteindelijke plan betreft. Mede daardoor konden de kosten binnen de perken blijven. Van der Lans: Wij opereren allemaal op een kwaliteitsmarkt. We weten dat onze klanten en hun klanten min of meer persoonlijk bij ons product betrokken zijn. Ze willen met onze producten op beurzen staan. Ze willen ons promotiemateriaal. En ze willen dat

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Productmarktplan Zomerbloemen 2015-2016. Flowering knowledge together. floraholland.com

Productmarktplan Zomerbloemen 2015-2016. Flowering knowledge together. floraholland.com Productmarktplan Zomerbloemen 2015-2016 Flowering knowledge together floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Promotieplan seizoensbloemen

Promotieplan seizoensbloemen Promotieplan seizoensbloemen 2014-2016 promotiecommissie PurE seasonal flowers Jacqueline Doornekamp 5 maart 2013 Inleiding De seizoenen zijn heel belangrijk in de keten. Toch worden de verkoopkansen niet

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14 BureauSierteelt.nl Festa dei Nonni 1 Algemeen 7 kwalitatieve interviews met exporteurs op Italië Snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten Focus vooral op Noord-Italië (tot circa Rome) Belang Italië als afzetland

Nadere informatie

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product 15 January 2016 1 Programma Cijfers op hoofdlijnen Pioenen kwaliteitscompetitie (Promotie)Campagne Pioen PurE seasonal flowers en Pioen

Nadere informatie

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group NL connected Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group Verkorting van de keten is iets waar handelsbedrijven wereldwijd de laatste jaren mee te maken hebben. Hoewel deze ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika Inhoud Dit is de laatste P8 nieuwsbrief van 2012 en staat ook deze maand weer vol met nieuws. In de nieuwsbrief wordt kort teruggeblikt op de P8 kick-off marketing 2013 die op woensdag 19 december 2012

Nadere informatie

Bloeiende planten in Frankrijk

Bloeiende planten in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 23 september 2014 Bloeiende planten in Frankrijk Half september is er een studiereis

Nadere informatie

Productmarktplan Balkon- en Terrasplanten 2015-2016. floraholland.com

Productmarktplan Balkon- en Terrasplanten 2015-2016. floraholland.com Productmarktplan Balkon- en Terrasplanten 2015-2016 floraholland.com Inhoudsopgave Samen werken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan 7 Van productiegericht

Nadere informatie

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Virtualisering/informatisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Toenemende virtualisering/informatisering De huidige status van de technologie maakt het

Nadere informatie

Productmarktplan Alstroemeria Samenwerken aan initiatieven. floraholland.com

Productmarktplan Alstroemeria Samenwerken aan initiatieven. floraholland.com Productmarktplan Alstroemeria 2015-2016 Samenwerken aan initiatieven floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

thema: Snel en eenvoudig te sturen

thema: Snel en eenvoudig te sturen thema: Snel en eenvoudig te sturen Groeikrachtige, vegetatieve start Supersnelle inworteling en weggroei Sturing in alle seizoenen Eenvoudiger oogsten door vaste schijf Duurzaam gebruik van water en voedingsstoffen

Nadere informatie

Ketenmangement Bloemen 2003-2009

Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Overheid, Bedrijfsleven en Maatschappelijke organisaties werken samen om de markt te stimuleren en geeft hiermee uitvoering aan het convenant marktontwikkeling Biologische

Nadere informatie

Reportage. Bloemenbolwerk versterkt Nederland

Reportage. Bloemenbolwerk versterkt Nederland Reportage Bloemenbolwerk versterkt Nederland SUPPLY CHAIN MAGAZINE 6 2007 62 Een veiling is een traditioneel verkoopinstrument. Maar de markt voor sierteeltproducten als bloemen en planten verandert razendsnel,

Nadere informatie

Productmarktplan Lelie Meer samen, is samen meer. floraholland.com

Productmarktplan Lelie Meer samen, is samen meer. floraholland.com Productmarktplan Lelie 2015-2016 Meer samen, is samen meer floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan 7

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland)

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Eric Moor - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Sion - Volledig gespecialiseerd in Phalaenopsis. -Breeding en Selectie

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 09.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING BLOEMBINDEN EN SCHIKKEN CSE KB Het examen Landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Schaalvergroting en professionalisering. Voor wie verstandig handelt!

Schaalvergroting en professionalisering. Voor wie verstandig handelt! Schaalvergroting en professionalisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Schaalvergroting en professionalisering Schaalvergroting: uitbreiding van de omvang; het verschijnsel waarbij iets steeds

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Product- en Conceptontwikkeling, T: 0174 63 24 78 of 0174 63 42 97.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Product- en Conceptontwikkeling, T: 0174 63 24 78 of 0174 63 42 97. Nieuwsbrief Primeur Week 34/ 2011 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand sturen wij u de laatste informatie over de FleurPrimeurs en PlantPrimeurs verkrijgbaar bij vanaf week 34. De FleurPrimeurs en PlantPrimeurs

Nadere informatie

Productmarktplan Potorchidee 2015-2016 Samenwerken aan meer rendement. floraholland.com

Productmarktplan Potorchidee 2015-2016 Samenwerken aan meer rendement. floraholland.com Productmarktplan Potorchidee 2015-2016 Samenwerken aan meer rendement floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan rendement 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen? 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Digitalisering van de keten

Digitalisering van de keten Digitalisering van de keten Paul Schalkwijk Agenda Digitaliseren is.. Kweker Veiling VMP derde VMP FloraHolland Praktijk ervaring met digitaliseren Waarom digitaliseren Digitaliseren met Match-Online Vragen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Productmarktplan Hydrangea kamer- en tuinplanten

Productmarktplan Hydrangea kamer- en tuinplanten Productmarktplan Hydrangea kamer- en tuinplanten 2017-2018 Van individueel naar collectief Samenwerken aan rendement Inhoudsopgave Samenwerken aan rendement Wat kan Royal FloraHolland voor u betekenen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012

Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012 Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand sturen wij u de laatste informatie over de FleurPrimeurs en PlantPrimeurs verkrijgbaar bij vanaf week 38. De FleurPrimeurs en PlantPrimeurs

Nadere informatie

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten Anton Bril 3 juli 2014 Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten 270 importeurs & exporteurs Leden vertegenwoordigen

Nadere informatie

Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten

Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2011-21 Maart 2011 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

XXXXXX XXX. Directieverslag. feiten en cijfers. Verslag RvC. Strategie Jaarrekening. Verslag ALV-commissie. Omzet. Veiligheid.

XXXXXX XXX. Directieverslag. feiten en cijfers. Verslag RvC. Strategie Jaarrekening. Verslag ALV-commissie. Omzet. Veiligheid. Onze feiten en cijfers XXXXXX XXX Omzet Veiligheid Import en export Me Medewerkers Financiële kengetallen Veiligheid Duurzaamheid Faciliteiten Duurzaamheid Tuinplanten Tu Snijbloemen Kamerplanten 8 Jaarverslag

Nadere informatie

Promotieplan chrysant. Stichting Chryson & FPC Chrysant Brigitte Hagen

Promotieplan chrysant. Stichting Chryson & FPC Chrysant Brigitte Hagen Promotieplan chrysant Stichting Chryson & FPC Chrysant Brigitte Hagen Telegraaf januari 2013: Chrysanten zijn in! 2 Plan van aanpak Probleem stelling Doelstelling Landen en doelgroepen Plan van aanpak

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Webteksten schrijven. Denise van der Burg 0840384 CMD1I

Webteksten schrijven. Denise van der Burg 0840384 CMD1I Webteksten schrijven Denise van der Burg 0840384 CMD1I Inhoud Inleiding... Analyse websites. De bloemist Zoetermeer. Boom bloembinders Breda Norbets bloemkunst en meer. De bloemenhoek. Mijn keuze. Bouwplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: Goede beurt 1 Winkeldemonstraties in UK een succes! 2 P8 aanwezig tijdens Retail congres DOGK - Düsseldorf 4 P8 aanwezig bij ledenbijeenkomsten 4 49 jaar paprika in Nederland:

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezonde business

Samenwerken aan een gezonde business Samenwerken aan een gezonde business The Greenery 2 Gezonde ideeën The Greenery is een internationaal groente- en fruitbedrijf. We leveren jaarrond een compleet en dagvers assortiment verse groente en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

INSPI RATI ON MAGAZI NE

INSPI RATI ON MAGAZI NE TARI EVEN EN SPECI F I CATI E S 2013 INSPI RATI ON MAGAZI NE Wat is InFlorist.ru Inspiration Magazine? Lees er alles over! Wat zijn de advertentie mogelijkheden? Kies uw formaat! Tarieven en aanleverspecificaties.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Kengetallen 2013 Kengetallen 2013 1

Kengetallen 2013 Kengetallen 2013 1 Kengetallen 2013 Kengetallen 2013 1 Omzet, aanvoer, relaties Omzet en aanvoer (in mln.) 2013 2012 Mutatie Omzet totaal 4.350 4.281 1,6% Snijbloemen 2.468 2.420 2,0% Kamerplanten 1.525 1.496 1,9% Tuinplanten

Nadere informatie

1 Teeltgebieden in Nederland

1 Teeltgebieden in Nederland 1 Teeltgebieden in Nederland Oriëntatie Als beginnend vakgenoot heb je je misschien wel eens afgevraagd waar je je planten vandaan moet halen. Uiteraard niet bij de bloemist op de hoek, maar ook niet bij

Nadere informatie

Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2011-77 december 2011 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeipotentie

Nadere informatie

Isah maakt het met TOPdesk en TFS

Isah maakt het met TOPdesk en TFS Juni 2014, nummer 2, jaargang 16 Isah maakt het met TOPdesk en TFS Verder in dit nummer: Shared Service Management in de praktijk Service leveren zoals uw klant het wil Wat kunt u leren van uw concurrent?

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Samenwerking. Peter van der Sar Syntens Barchem (Lochem)

Samenwerking. Peter van der Sar Syntens Barchem (Lochem) Samenwerking Peter van der Sar Syntens Barchem (Lochem) Samenwerkingsgebieden Kennis Marketing en PR Marktontwikkeling Verkoop Productie Richting overheden en anderen Nieuwe producten of diensten Projecten

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem

Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem Kwantitatief onderzoek onder Duitse, Franse, Britse en se snijbloemenkopers PT 2009 / 73 december 2009/ Frederieke Vermeer / Anne Marie Borgdorff Productschap

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Eind 2008: business-plan

Eind 2008: business-plan Rondleiding : Gebouw, verwerkingsruimte Meten=weten sturen scorenen operatie (over-)winnen Wie en wat is : in ontwikkeling.. omzet zegt niet alles Bijna jaar met beide benen op de (planten-)grond, en gericht

Nadere informatie

Relatiegeschenken: meer geven dan aandacht alleen

Relatiegeschenken: meer geven dan aandacht alleen Relatiegeschenken: meer geven dan aandacht alleen 02 U wilt de goede relatie met uw afnemers bezegelen, het imago van uw bedrijf op alle manieren versterken en daarbij ook de naamsbekendheid verder uitbouwen.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit

Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit In 2014 gaf de gemiddelde Belg 38 euro uit aan bloemen en planten. Dat is opnieuw een daling ten opzichte van vorig jaar. De oorzaken hiervan zijn het verminderde

Nadere informatie

Reden: Bezoeken potentiële klanten, winkels en retail. Om met eigen ogen te kunnen zien wat de mogelijkheden zijn.

Reden: Bezoeken potentiële klanten, winkels en retail. Om met eigen ogen te kunnen zien wat de mogelijkheden zijn. Verslag bezoek Moskou 25-06 t/m 29-06 Melvin van de Zeijden, Robert Quak en Erik van der Spek Reden: Bezoeken potentiële klanten, winkels en retail. Om met eigen ogen te kunnen zien wat de mogelijkheden

Nadere informatie

DOEL VAN DEZE WERKMAP

DOEL VAN DEZE WERKMAP Werkmap Hoe benut ik mijn kansen op de bloemen- en plantenafdeling zo optimaal mogelijk! DOEL VAN DEZE WERKMAP Wat komt er allemaal kijken op een bloemen- en plantenafdeling? Wat is de dagelijkse gang

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Imago Nederlandse snijbloemen

Imago Nederlandse snijbloemen Imago Nederlandse snijbloemen Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2012-09 Maart 2012 Frederieke Vermeer, senior projectleider marktonderzoek Remy Vermeire, senior projectleider marktonderzoek

Nadere informatie

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Super leuk dat jullie vereniging meedoet aan de Jeugd Sponsor Actie 2014! We zijn er van overtuigd dat de vernieuwde Jeugd Sponsor Actie een

Nadere informatie

Er is weinig of geen locale productie, hooguit van Phalaenopsis uit Slovenië zelf door Ocean Orchids

Er is weinig of geen locale productie, hooguit van Phalaenopsis uit Slovenië zelf door Ocean Orchids Verslag marktverkenning Slovenië 14-17 november 2012 door Lucas Jansen, Floweracademy.nl De markt in Slovenië is redelijk overzichtelijk. De meeste afzet (80%) vindt plaats via de bloemisten die inkopen

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Tussen hoop en vrees. Nummer 2, maart 2015. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Tussen hoop en vrees. Nummer 2, maart 2015. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Testbedrijven gezocht voor e-learning module P8 2 Rapportage Spanje Paprika - Nummer 1 2 Marktinformatie Israël 3 Kom in de Kas 4 Colourfultaste op nieuwe shirts voetbalteam

Nadere informatie

Freesia geprezen om geur

Freesia geprezen om geur Freesia geprezen om geur Bloemistenpanel forum discussie Rapportnr. 2011-74 Oktober 2011 / Frederieke Vermeer en Anne Marie Borgdorff Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel is een online onderzoeksinstrument

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Een MainportArt Site De optimale keuze voor kunstenaars, fotografen en modellen. versie 1,1 Maart 2013

Een MainportArt Site De optimale keuze voor kunstenaars, fotografen en modellen. versie 1,1 Maart 2013 Een MainportArt Site De optimale keuze voor kunstenaars, fotografen en modellen versie 1,1 Maart 2013 Waarom een MainportArt website? Veel kunstenaars, modellen en fotografen hebben al één of meer websites.

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

Handleiding: Hoe start ik een actie met mijn bedrijf?

Handleiding: Hoe start ik een actie met mijn bedrijf? Handleiding: Hoe start ik een actie met mijn bedrijf? Zet je met je collega s in tegen eenzaamheid onder ouderen Geweldig dat jullie bedrijf in actie komt voor het Nationaal Ouderenfonds! Acties zoals

Nadere informatie

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten?

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Case Studie: Groothandelsbedrijf Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Voorwoord Welkom bij de case studie. Ik ga je aan de hand van een praktijk voorbeeld en 5 stappen laten zien hoe je als

Nadere informatie

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten PT 2012-20 Juli 2012 - Ir. Frederieke Vermeer/Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt, duurzaamheid & Innovatie

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 PT 2012-11 Maart 2012 - Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenbestedingen

Nadere informatie

Welkom bij Plantion in Ede

Welkom bij Plantion in Ede Welkom bij Plantion in Ede FNV Bondgenoten ArboNetWerk Peter Bakker 21 september 2012 Wie is Plantion Coöperatie van sierteelt kwekers Ontstaan uit een fusie tussen Bloemenveiling Oost Nederland (VON)

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Algemeen............................................................................................................... 3 Areaalgegevens

Nadere informatie

Food en Flowers - Business Models

Food en Flowers - Business Models Food en Flowers - Business Models Tijdens de tweede workshop op 26 september zijn in teams drie concepten uitgewerkt tot business model: de vriendenpas en twee varianten van de stamboom. Dit gebeurde aan

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Verslag cursus Organiseer Jezelf

Verslag cursus Organiseer Jezelf Verslag cursus Organiseer Jezelf Cursusdag 1, 25 mei 2013 Hotel Augusta, IJmuiden (10.00 16.30) Het Jongerennetwerk Visserij heeft aan Stichting ProSea gevraagd een cursus op maat te maken, gericht op

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

De Kweker-Kweker. Regeling

De Kweker-Kweker. Regeling De Kweker-Kweker Regeling De Kweker-Kweker Regeling Waarom onderling leveren? Steeds meer kwekers van FloraHolland ontwikkelen zich tot een soort ketenregisseur of hoofdaannemer. Kenmerkend is dat deze

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 187- win186

Versiedocumentatie Win 187- win186 Versiedocumentatie Win 187- win186 Inhoud Versie 187... 3 Orderverwerking... 3 Linnaeus kenmerken uitgebreid... 3 Standaard partijfoto instelbaar per veiling... 3 Artikelcode op veilingbrief afdrukken

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Int. Vrouwendag. Wat is InFlorist.ru. Wat zijn de advertentie mogelijkheden? Tarieven en aanleverspecificaties. Inspiration magazine

Int. Vrouwendag. Wat is InFlorist.ru. Wat zijn de advertentie mogelijkheden? Tarieven en aanleverspecificaties. Inspiration magazine tarieven en specificaties 2013 2014 Inspiration magazine Int. Vrouwendag en Valentijn Wat is InFlorist.ru Inspiration Magazine? Lees er alles over! Wat zijn de advertentie mogelijkheden? Kies uw formaat!

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

PRODUCT > PROTOTYPE. In 3 stappen van idee naar markt PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PRO

PRODUCT > PROTOTYPE. In 3 stappen van idee naar markt PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCERE PRODUCT > PROTOTYP PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PROD PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN { In

Nadere informatie

Ben jij een ondernemende samenwerker?

Ben jij een ondernemende samenwerker? Ben jij een ondernemende samenwerker? P1 Ben jij een ondernemende samenwerker? En zoek je het goede gezelschap van een groeiende formule? Jij wilt je eigen onderneming starten. Het liefst in een formule

Nadere informatie

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt.

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt. Eerste stappen: 1. Splits leveranciers op in segmenten. 2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 3. Onderhandel op inhoud. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je

Nadere informatie

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008 Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk EDI Agro Vereniging 20 november 2008 2 Sierteeltcluster Grootste handels- en kenniscentrum ter wereld Exportwaarde sierteeltcluster circa 7 miljard Positief

Nadere informatie