Magazine. Bloemen, planten en het EK Voetbal p 12 Een bijzondere bloemenactie van de Postcode Loterij p 17 Chrysantentelers werken samen p 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Bloemen, planten en het EK Voetbal p 12 Een bijzondere bloemenactie van de Postcode Loterij p 17 Chrysantentelers werken samen p 20"

Transcriptie

1 Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine #5, mei 2012 Bloemen, planten en het EK Voetbal p 12 Een bijzondere bloemenactie van de Postcode Loterij p 17 Chrysantentelers werken samen p 20 FPC s en Adviesraden p 5, 7, 8, 9 en 11 De eerste ervaringen

2 Highlights 2 Highlights Klantopinie: laat horen wat u vindt Roodenburg: Hoe meer klanten aan het onderzoek meedoen, des te beter het beeld Van week 24 tot en met week 26 houdt FloraHolland het onderzoek Klantopinie. Dan kunnen klanten van FloraHolland vertellen hoe zij de dienstverlening van FloraHolland ervaren en waar zij het anders/ beter zouden willen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de verbetering van de dienstverlening van FloraHolland in de komende jaren. In 2011 is een vergelijkbaar onderzoek onder telers gehouden. Het is de bedoeling dat er voortaan het ene jaar een Klant- en het andere jaar een Kwekersopinie plaats vindt. Het onderzoek Kwekersopinie heeft inmiddels tot concrete veranderingen geleid, onder meer op het gebied van de ledenbetrokkenheid en de communicatie naar leden. Alle klanten ontvangen in de tweede week van juni een digitale uitnodiging, waarin tot deelname wordt opgeroepen en waarin de onderzoeksaanpak wordt uitgelegd. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen kost ongeveer vijftien minuten. Er kan tot 30 juni aan het onderzoek worden meegedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Blauw. Die aanpak waarborgt dat klanten hun opmerkingen volstrekt anoniem kunnen maken. De onderzoeksresultaten zijn in september bekend. Huges: FloraHolland gaat serieus met de resultaten aan de slag Directeur Robert Roodenburg van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) raadt zijn achterban van harte aan om mee te doen. Onze leden maken gebruik van alle denkbare veilingdiensten. Er is bij FloraHolland nog wel het nodige te verbeteren. Dat lukt des te beter als klanten duidelijk maken wat er goed gaat, wat er níet goed gaat en wat beter zou moeten. Hoe meer klanten aan het onderzoek mee doen, des te duidelijker het beeld. Wij als VGB zullen kennis nemen van de resultaten en de komende jaren het handelen van FloraHolland nauwkeurig volgen. Algemeen directeur Timo Huges van FloraHolland onderstreept Roodenburg s oproep. FloraHolland heeft de ambitie om een excellente dienstverlener te zijn. Wij zijn op weg om die ambitie waar te maken, maar we weten dat we er op punten bepaald nog niet zijn. In de sierteeltsector zijn we gewend om dingen samen te doen. Hopelijk geldt dat ook hier. Ik roep al onze klanten, zowel groot als klein, zowel klok- als Connectklanten, op om mee te doen aan de Klantopinie. Immers, zonder klanten geen FloraHolland! Namens de veilingorganisatie beloof ik dat we met de resultaten serieus aan de slag gaan. Dat zal tot concrete verbeteringen van de dienstverlening leiden, en onze klanten mogen ons daarop afrekenen! Eén loket voor kopers in Naaldwijk Sinds 20 april kunnen kopers bij FloraHolland Naaldwijk met vragen en klachten over gekochte producten terecht bij één loket: de afdeling Correctie & Kwaliteit. Wie producten mist of vragen heeft over kwaliteitsafwijkingen, logistiek of assortiment, kan dit melden via één telefoonnummer ( , keuze 1) en één adres, Correctie & Kwaliteit is nu gehuisvest in het verbouwde kantoor in hal West 6. De separate afdelingen Kwaliteit en Kopersservices werken daar samen onder deze naam, met één telefoonnummer en één loket. Om de dienstverlening te verbeteren, zijn hun werkzaamheden geïntegreerd.

3 Index Colofon FloraHolland Magazine is het maandelijks verschijnende relatiemagazine van FloraHolland. Redactieadres FloraHolland Magazine, Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk T , FloraHolland Magazine wordt gemaakt door Piet Kralt, Nancy Bierman, Krijn Schuitemaker, Willem Goedendorp, Van Deventer bv, Fotostudio G.J. Vlekke, Frank Bonnet, Ronald Segaar, Lé Giesen, Gerard van Rossum en anderen. Voor informatie over of wijzigingen in de toezending van dit blad kunt u bellen of en naar Adverteren in FloraHolland Magazine? Bel Martijn Haas van SierteeltNet/GroenteNet, T Index 3 Coöperatie Van de bestuurstafel 4 Eerste ervaringen met Adviesraden en FPC s 5 Column Over het belang van een goede structuur 7 Veilingachtergronden Kennismaken met Accountmanagement 8 Het nut van goede marketingadviezen 10 FPC Snijanthurium wil positie product versterken 11 Bloemen, planten en het EK Voetbal 12 Mensenwerk Een kas vol cactussen Veilingachtergronden Kwekersaanbod en koperssystemen gekoppeld 16 Bedrijvigheid Een fleurig elftal van de Postcode Loterij 17 Van Berkel, sterk in bijzondere bolgewassen 18 Chrysantentelers samen op Oost-Europese markt 20 Nieuw: ouderwets rozen telen 22 Pegroflora focust op Oost-Europa 23 Over de grens Palestijnse anjers zijn beter geworden Nieuws Omzetcijfers en de pilot Klokvoorverkoop Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De folie voor de verpakking van FloraHolland Magazine bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. 23

4 Coöperatie 4 Jaarcijfers en bestuursverkiezing op agenda ledenvergadering De algemene ledenvergadering van FloraHolland vindt plaats op donderdag 7 juni in Aalsmeer. Bestuur en directie roepen alle leden op om daarbij aanwezig te zijn. FloraHolland is een coöperatie van, voor en door leden, zegt bestuursvoorzitter Bernard Oosterom. De algemene ledenvergadering bepaalt de grote lijnen van het coöperatiebeleid. Het is belangrijk dat die besluiten gedragen zijn. Dus moeten ze door voldoende leden zijn genomen. Tekst: Piet Kralt De agenda van de algemene ledenvergadering wijkt weinig af van die van andere voorjaarsvergaderingen, maar is zeker belangrijk. Naast de behandeling van de jaarcijfers staat de verkiezing van een nieuw bestuurslid op de agenda. Dit nieuwe bestuurslid neemt de plaats in van Gert van der Pligt, die vorig jaar terugtrad. Omdat toen de termijn te kort was om een nieuwe kandidaat te vinden, is de bestuursverkiezing naar de junivergadering verplaatst. Het bestuur draagt voor deze vacature Jack Goossens uit Nispen (Noord-Brabant) voor. Vorige maand is hij in FloraHolland Magazine aan u voorgesteld. Jaarcijfers uitgebreid besproken Voordat de jaarcijfers aan de leden worden voorgelegd, worden ze intensief door het bestuur besproken. Eerst in aanwezigheid van de accountant, later met de raad van commissarissen. Als toezichthouder van het bestuur draagt de raad medeverantwoordelijkheid voor deze jaarrekening. In die gesprekken is behalve naar het bedrijf FloraHolland ook nauwkeurig gekeken naar de gang van zaken bij de deelnemingen en de dochterondernemingen. FloraHolland heeft deelnemingen rondom vastgoed (bijvoorbeeld in ABC Westland en in gebouwen van handelsbedrijven) en deelnemingen in dienstenbedrijven (zoals KISSit). Daarnaast zijn er dochterondernemingen waarvan het in- en verkoopbureau Hobaho de belangrijkste is. Dit jaar heeft FloraHolland voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening. Dat betekent dat de resultaten van de deelnemingen en dochters in die van FloraHolland zijn verdisconteerd. Ledenbetrokkenheid nieuwe stijl helemaal ingevoerd Met de installatie van de Regional Advisory Committee (RAC) in Ethiopië heeft de nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid nu volledig gestalte gekregen. Alle FPC s zijn van start gegaan en ook de Adviesraden hebben voor het eerst vergaderd. Op pagina 5 van dit blad leest u meer over de eerste ervaringen. Bernard Oosterom is blij dat er nu ook een vertegenwoordiging is in Ethiopië. Hij was ter plekke om de RAC te installeren. In Israël en Kenia hadden we al klankbordgroepen. Die zijn in feite opgegaan in de RAC s voor die landen. In Ethiopië hebben we dit voorjaar leden benaderd. De problemen en uitdagingen daar zijn zodanig anders, dat het goed is dat er voor Ethiopië een eigen RAC is. Voorzitter van die RAC is Tesfaye G/Hiwot. Namens de RAC Ethiopië is Yednekachew Ayele benoemd in de Adviesraad Bloemen. FloraHolland houdt winst binnen coöperatie Het bestuur wil het resultaat over 2011, bijna 11,3 miljoen euro, binnen de coöperatie houden. De helft van dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve, de andere helft gaat naar de participatiereserve, deels als vergoeding op uitstaande saldi op die reserve. Anders dan in de voorgaande twee jaren wordt niet de helft van de afgelopen jaar ingehouden liquiditeitsbijdrage direct uitgekeerd.

5 Coöperatie FPC s en Adviesraden goed van start 5 De afgelopen maanden kreeg de nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid van FloraHolland gestalte. De FPC s, de Regional Advisory Committees (RAC s) en de Adviesraden Bloemen en Planten gingen van start. Vier leden vertellen over hun eerste ervaringen. Meer ledeninbreng door andere structuur ledenbetrokkenheid Tekst: Piet Kralt Henk Jan de Jonge van Smits Kwekerijen is lid van de Adviesraad Planten. De veilingcoöperatie biedt een prima logistieke structuur en uitstekende financiële zekerheden. Die moeten we behouden en verbeteren. Bestuur en directie van FloraHolland willen dat leden meedenken over hoe we de afzetstructuur naar de toekomst kunnen verbeteren. Daarom heb ik ja gezegd tegen deze functie. Onze eerste vergadering was inhoudelijk zeker niet slecht. Het gezelschap is te groot om zonder microfoons te kunnen vergaderen, maar dat is techniek. Ik zit daar met de intentie en de verwachting dat er naar ons wordt geluisterd. Dat is nodig, want zaken als de klok en e-marketing vragen veel aandacht. De Adviesraden geven de achterban een stem en de bestuursbesluiten een fundament. Ronald Roest is lid van de FPC Snij-, Bes- en Trekheesters. In de FPC gaat het vooral over het product. We praten de komende maanden over onderwerpen als BVO, het FPC Community Platform, promotie, veiltijden, het opschonen van het artikelcodebestand, afzetzaken, transport, stickers op het fust en de verschraling van het aanbod. Het gaat daarbij echt om onze mening. Dat maakt het FPC-werk concreter dan dat in de regiobesturen. Je bereidt namens je productgroep standpunten voor, die in de Adviesraad komen. We hadden in de regiobesturen al invloed, maar die wordt nu groter door de toepassing van het pas toe of leg uit -principe. Bestuur en directie stimuleren ons om met concrete adviezen te komen. Aan de slag dus. Fred van Luijk van Kwekerij De Veranda is lid van de FPC Kalanchoe en van de Adviesraad Planten. Als lid van de Klankbordgroep Plantenafzet heb ik meegepraat in het voortraject van de nieuwe inrichting van de ledenbetrokkenheid. Wij willen dat de kamerplantenklok alleen toegankelijk is voor leden. Dat maakt de klok sterker en het gaat dumping tegen. Gastzenders zullen sneller geneigd zijn om lid te worden. Ik merk dat het management van de veiling niet afwijzend staat tegenover onze gedachtegang. Vanuit het management hebben we steun in de persoon van Ina Tillema van Logistiek en Faciliteiten. Zij brengt onze vragen en adviezen bij de juiste personen en ziet toe op naleving van het pas toe of leg uit -principe. Die werkwijze geeft leden meer invloed. Dat is de goede manier. Jos van der Venne van Sian Agriflora Limited is voorzitter van de RAC Kenia en lid van de Adviesraad Bloemen. In de eerste Adviesraadsvergadering heb ik gesteld dat het goed is dat ook Keniaanse leden hun inbreng hebben. Neem bijvoorbeeld het ontwikkelen van kwaliteitslabels binnen een nieuw kwaliteitsbeleid. In Kenia wordt er op verschillende hoogtes geteeld. Dat levert kwaliteitsverschillen op. Die moet je meenemen in je kwaliteitsbeleid want anders doe je groepen leden tekort. We moeten nog gevoel krijgen bij wat er onder de leden leeft, maar ik denk dat de veiling dichter bij de leden komt te staan. Vroeger hoorde je dingen vaak pas als ze al voor 90% vaststonden. Nu praten ook Keniaanse leden vroegtijdig mee over het veilingbeleid. Dat is winst.

6 Project1:Opmaak :40 Pagina 1 Europa s grootste aanbod van tuinplanten voor tuincentra en groothandel 30 monsterbeurzen in Boskoop. Dinsdag van 07:30 14:00 uur VOLGENDE BEURZEN: 29 MEI 5, 12, 19 EN 26 JUNI BEZOEK VOOR DE ACTUELE BEURSLOCATIES ZIEN IS KOPEN Voor route, beursdata en meer: Middelburgseweg 88a, Boskoop. Tel: +31 (0) , Ant-EAB Het meestgebruikte EAB-programma De modules zijn net zo eenvoudig te bedienen als Ant-EAB. Handel uw FlorEcom-orders af met Ant-FlorE Verbindt uw tuinen met Ant-Loc Verstuur uw foto s met Ant-Beeld Communiceer met uw administratiepakket via Ant-Import A n t EaterE a t e r

7 Column 7 Omdat het kan Piet Kralt Hoofdredacteur FloraHolland Magazine Zelden verraste de Nederlandse politiek ons zozeer als eind april. Na zeven weken onderhandelen over bezuinigingen in de staatsbegroting van 2013 viel het kabinet. Goede raad was duur, want zonder maatregelen dreigde het Nederlandse begrotingstekort onaanvaardbaar op te lopen. Uiteindelijk bereikten VVD, CDA, D 66, Groen Links en Christen Unie binnen 48 uur een akkoord. Dat was verrassend, want nooit eerder ging de Kamer op deze manier te werk. Menigeen vroeg zich af hoe dat mogelijk was. Mijn antwoord is simpel: omdat het kon. Het kon omdat ons staatsbestel een structuur biedt die het mogelijk maakt over belangrijke zaken met een gelegenheidscoalitie zaken te doen. Ook in de veilingcoöperatie is de situatie vaak complex. FloraHolland is een samenwerkingsverband van telers. Die telers hebben naast individuele belangen ook groepsbelangen. Bijvoorbeeld die van hun productgroep of hun omzetcategorie. Al die belangen moeten binnen FloraHolland ruimte krijgen, terwijl tegelijkertijd de basis voor samenwerking niet mag worden veronachtzaamd. Want als je alleen voor je eigen belang gaat, zal elke samenwerking vruchteloos zijn. En of dat allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, zijn er ook nog de belangen van klanten en medewerkers. Ook die moeten worden gezien. In de coöperatie hebben we de afgelopen jaren de tegenstellingen kunnen zien. Van groepen die niets van beeldveilen moesten hebben tot groepen die dat volledig omarmden. Van groepen die vooral geïnteresseerd zijn in zo laag mogelijke kosten tot groepen die voor goede diensten best wat meer willen betalen. Kiezen voor het één is onvermijdelijk vaak kiezen tegen het ander. Het is een fictie te denken dat de coöperatie sterk is omdat zij altijd een eenheid is. Tegenstellingen binnen de coöperatie zijn van alle tijden. De parlementaire actualiteit leert ons dat je met een structuur de tegenstellingen de baas kunt en samen tot beleid kunt komen. Gelukkig beschikt FloraHolland over een dergelijke structuur. De nieuwe inrichting van de ledenzeggenschap heeft de positie van de FPC s en de Adviesraden naar het bedrijf toe versterkt. Het zijn geen papieren tijgers. Ze hebben reële invloed en kunnen het beleid namens de leden dus beslissend beïnvloeden. De discussies in de FPC s en de Adviesraden gaan het coöperatieve bedrijf de komende tijd flink beïnvloeden. Mits de leden van de FPC s en de Adviesraden echt hun verantwoordelijkheid durven te nemen. De Tweede Kamer heeft laten zien hoe je dat doet. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.

8 Veilingachtergronden 8 Accountmanagers, schakels tussen veilingleden en veilingbedrijf FloraHolland heeft 28 accountmanagers kwekers. Zij zijn belangrijke schakels tussen de bedrijven van de leden en het veilingbedrijf. Omdat niet altijd duidelijk is wat zij doen, is dit artikel geschreven. We gaan in op de rol van de accountmanager bij het werk van de FPC s. Verder leest u waarvoor leden accountmanagers kunnen inschakelen. V.l.n.r.: Ab Duin: FPC s Eenjarige zomerbloeiers, Winter-/Zomerbolbloemen op pot. Arco van Eijk: FPC s Chrysant, Anthurium. Arjan van der Veer: FPC Bromelia. Bart Henneman: FPC s Groene en bonte kamerplanten. Dirk Kolenbrander: FPC Potchrysant. Edwin Siersma: FPC s Amaryllis, Freesia. Gert-Jan Vlaar: FPC Lelie. Hugo Groen: FPC Bloeiende planten, Kalanchoë. Jan van der Ploeg: FPC s Gerbera, Orchidee Tekst: Piet Kralt Rol in de FPC s In de nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid zijn de FPC s versterkt. In dat kader is de ondersteuning van de FPC ook opnieuw geregeld. Elke FPC heeft een sponsor. Dat is iemand uit het hogere management van FloraHolland. Die zorgt er onder meer voor dat ideeën, vragen en opmerkingen van strategisch niveau vanuit de FPC op de juiste plek in het bedrijf terechtkomen en dat er antwoord komt. Daarnaast heeft elke FPC iemand die voor ondersteuning zorgt, onder wat de verslaglegging en de correspondentie betreft. Elke FPC maakt bovendien gebruik van de diensten van een accountmanager. Omdat hij niet alleen FPC-leden spreekt maar ook andere leden van de productgroep, weet hij goed wat er speelt. Die kennis benut hij bij het aandragen van agendapunten. En is de FPC bijeengeweest, dan kan hij helpen bij het toelichten richting de achterban van wat daar besproken is. De accountmanager helpt ook bij het oppakken van actiepunten uit FPC-bijeenkomsten. Hij legt met name de operationele adviezen en acties in de organisatie neer en helpt veranderingen in te voeren. Kan een advies van een FPC niet worden overgenomen, dan legt hij of de sponsor uit waarom, of hij zorgt ervoor dat er een collega is die dat doet. Want in het FPC-werk geldt het pas toe of leg uit -principe. Waarvoor kunt u accountmanagers benaderen? Accountmanagers vormen de verbinding tussen het ledenbedrijf en het veilingbedrijf. Telers kunnen bij hun accountmanager terecht met al hun vragen over diensten van FloraHolland. In de regel zorgt de accountmanager er dan voor dat een collega die voor die dienst verantwoordelijk is, contact opneemt met de betrokken teler. Maar telers kunnen ook met hun accountmanager sparren over marktontwikkelingen en hoe daarop te reageren. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor vragen over onder meer lidmaatschapsvormen, inschrijvingen, BVO en ontheffingen. En verder kunt u bij hem terecht met klachten, opmerkingen, et cetera. Als gevolg van de invoering van de nieuwe structuur van ledenbetrokkenheid, zijn de teams van accountmanagers anders ingericht. Daardoor heeft een aantal telers een andere accountmanager gekregen. Bij die gelegenheid hebben de accountmanagers zich bij hun klanten geïntroduceerd via een elektronisch visitekaartje. Wie wil weten wie zijn accountmanager is, kan terecht op MyFloraHolland.com.

9 Veilingachtergronden 9 V.l.n.r.: John van Velzen: FPC s Potorchidee, Potanthurium. Kees van t Klooster: FPC s Alstroemeria, Lisianthus, Kees van Leeuwen: FPC s Bolbloemen divers, Zantedeschia, Loek Sassen: FPC Boomkwekerijproducten, Balkon- en terrasplanten,pot- en tuinhortensia. Monique van Weerdenburg: FPC Potroos. Peter Edelaar: FPC s Zomerbloemen, Snij-, bes- en trekheesters. Wilbert Ammerlaan: FPC Snijhortensia. Wim van den Elsakker: FPC Tulp. NB. In de FPC s Roos, Anjer en Exoten zijn de internationale accountmanagers actief omdat hier deels importzaken worden behartigd. Indeling teams De accountmanagers van FloraHolland werken in een aantal teams. Die teams zijn ingedeeld op basis van de behoeftes van leden/telers. Er zijn telers die heel veel diensten afnemen en op verschillende manieren afzetten. Er zijn er ook die alleen maar veilen en dat dan ook nog op één vestiging. Het een zowel als het ander heeft consequenties voor de frequentie en de aard van de contacten tussen de teler en zijn accountmanager. Hoe dat in de teamindeling uitwerkt, blijkt uit onderstaand schema. Zeer grote bedrijven en telersverenigingen Grote en middelgrote bedrijven Regiogebonden, Duitse en Deense bedrijven Overige bedrijven Aantal accountmanagers Aantal klanten per accountmanager Aantal FPC s per accountmanager à 3 - Totaal: 4000, niet gespecificeerd per accountmanager FPC-werk in de praktijk Het pas toe of leg uit -principe is een belangrijk element in het werk van de FPC. Door de inbreng van de sponsors en de accountmanagers blijven ideeën, opmerkingen en adviezen niet meer liggen. Door het bovengenoemde principe moet de organisatie echt met antwoord komen. Leden denken vaak dat FloraHolland adviezen niet wil overnemen, maar doorgaans is dat een kwestie van niet kunnen. Nu moet worden uitgelegd wat de reden is dat adviezen niet worden overgenomen, worden besluiten beter verduidelijkt. Als adviezen wel kunnen worden overgenomen, gebeurt dat ook. Zoals dat het geval was bij een advies van de FPC Snijorchidee. Die had aangekaart het onwenselijk te vinden dat hun product in Aalsmeer op verschillende plaatsen stond opgesteld. Inmiddels is dit probleem opgelost en staan alle snijorchideeën in Aalsmeer netjes bij elkaar.

10 Veilingachtergronden 10 Kwekers Qualily werken succesvol aan marketing en merkbeleving Leliekwekers Ruud van der Hoeven en Raymond Vijverberg uit Poeldijk brengen hun lelies al jarenlang succesvol op de markt onder de naam Qualily. Hoewel de focus al op het hoogste segment lag, viel er op het gebied van marketing en merkbeleving bij klanten en zelfs eindklanten nog veel winst te halen. Tekst: Krijn Schuitemaker Sinds 2008 zijn Van der Hoeven en Vijverberg compagnons. Ruim anderhalf jaar geleden breidden zij hun bedrijf uit met een derde kwekerij in Honselersdijk. Op een totale oppervlakte van m² worden LA-Hybriden geteeld. Om het concept Qualily compleet te maken, wordt samengewerkt met kweker John van Ruyven, die Orientals teelt. Vijverberg: We focusten op klanten die leverden op de Engelse markt en brachten onze producten hoofdzakelijk voor de klok. We groeiden hard. Toch hadden we het gevoel dat we veel energie staken in klanten die voor ons niet eens zo heel belangrijk waren. Accountmanager Kees van t Klooster van FloraHolland: Na enkele gesprekken over hun afzetstrategie, signaleerde ik dat zij een groter gedeelte van hun productie via directe handel wilden verkopen. Ook bleek het tijd om op marketinggebied stappen te zetten. Daarvoor kwamen de marketingconsultants van FloraHolland in beeld. Qualily Wat wil de klant, hoe kijken ze tegen je aan en wat moet je doen om ervoor te zorgen dat ze jouw producten kopen? Dat wilden we graag weten. Daarnaast ook hoe het merk Qualily op dat moment in de markt stond, vertelt marketingconsultant Bauke Kramer. Samen met collega Sandra Weerdenburg sprak Kramer met exporteurs om dat te weten te komen. Maar daar bleef het niet bij. We hebben ook nadrukkelijk bekeken hoe de markt voor lelies zich in de toekomst ontwikkelt. Dat betekende een belangrijke koerswijziging voor de leliekwekers. Van der Hoeven: We richten ons nu op de bredere Europese markt en niet meer alleen op Engeland. We zijn zwaardere producten gaan telen. Daarmee kom je in beeld bij exporteurs die zaken doen in Oost-Europa. Daarnaast moest Qualily echt een handelsmerk worden. Vijverberg: Als een exporteur de witte van Qualily bestelt, moet hij zeker weten dat het de beste lelie van die kleur is die dan te krijgen is. Het product mag gewoon nooit tegenvallen. We zijn van vijftien cultivars teruggegaan naar acht. We hebben alleen de allerbeste overgehouden. Promotie Volgens Kramer was ook promotie een belangrijk aandachtspunt: Zelfs bij exporteurs viel de kennis over het product soms nog tegen. Vijverberg pakte het advies uit het rapport op. Samen met exporteurs maken we werk van promotie van ons product. Onlangs was ik nog in München om rechtstreeks van eindklanten te horen wat zij van onze producten vinden en het merk Qualily te promoten. Zo versterk je ook weer de band met de exporteur. Van der Hoeven en Vijverberg pakken het rapport dat de marketingconsultants van FloraHolland hebben opgeleverd er nog regelmatig bij om scherp te blijven. Vijverberg: Het betaalt zich uit. Dat is de beste motivatie om vast te houden aan de strategie die we hebben bepaald. V.l.n.r.: Ruud van der Hoeven, Kees van t Klooster, Raymond Vijverberg en Bauke Kramer

11 Veilingachtergronden Kernteam wil nieuw elan bij snijanthurium 11 Als sinds 2007 staat de prijsvorming van snijanthurium onder druk. Dat ligt niet aan het aanbod want dat is stabiel tot dalend. Zowel met broodsoorten als met specialties is het lastig om een boterham te verdienen. Voor veel telers is het dan ook vijf voor twaalf. Een zogenaamd Kernteam van veredelaars en telers, ondersteund door de vernieuwde FPC, wil het product nieuw elan geven. (zie kader). De Vreede: We kijken ook naar aspecten als productkwaliteit, inspiratie en verpakkingen. Bij de kopersbezoeken zijn er dingen duidelijk geworden. Als keten (veredelaars, kwekers en veiling) gaan we klanten verder enthousiasmeren voor ons product. We pakken transport- en koudeproblemen aan. We willen de eigen achterban en de klant inspireren. Klanten moeten weer gaan zien hoe mooi de snijanthurium is. Wat vinden inkopers van snijanthurium? Tekst: Piet Kralt De Vreede: Klanten moeten weer gaan zien hoe mooi ons product is Over het waarom van de prijsdruk verschillen de meningen. Sommigen zien verband met het late veiltijdstip van de productgroep. FPC-lid Adri de Vreede, sprekend namens het Kernteam, zoekt de nuance. Het veilmoment kan een reden zijn. Het heeft vrij lang geduurd eer we hier goede informatie over kregen van de veiling. Nu we die hebben, voeren we op basis daarvan een serieuze discussie. Een andere oorzaak kan zijn dat Anthurium geen hoofdproduct is zoals chrysant en roos, maar een serviceproduct. De koper biedt het aan als hij ruimte heeft. De snijanthurium wordt soms oubollig genoemd. Maar een campagne van Bloemenbureau Holland heeft een beter imago onder Duitse bloemisten opgeleverd. Daar liggen echt weer kansen voor het product. Jammer dat niet alle groothandelaren die kennis benutten. De telers roeien met de riemen die ze hebben. We doen langer met het gewas en zuinig met energie. De grens daarvan is wel bereikt omdat dit door het vele inpakwerk een dure teelt is. Nieuwe verpakkingen bieden nieuwe kansen, maar vooralsnog is de snijanthurium geen echt boekettenproduct. Temeer daar het schade- en koudegevoelig is. Je kunt ze grote delen van het jaar niet zomaar buiten zetten. Klanten enthousiast maken Ondanks de problemen blijft de snijanthurium een product met kwaliteiten (waaronder een prima houdbaarheid), dat niet uit het snijbloemenaanbod mag verdwijnen. Het Kernteam wil klanten enthousiast maken voor de snijanthurium en heeft daarom een aantal van hen bezocht Leden van het Kernteam (telers en veredelaars) bezoeken sinds enige tijd inkopers van snijanthurium. FloraHolland helpt bij het uitwerken van de verslagen. Bewust worden niet de grootste kopers bezocht, juist om ook andere kopers enthousiast te maken voor het product. Hieronder wat kopersreacties: Het inspiratiefilmpje bij het webbezoek van afnemers, werkt super. Kwekers die zelf komen met inspiratie-ideeën hebben een streepje voor. Meer folder- en postermateriaal in de doos werkt verkoopbevorderend. Veel klanten uit Oost-Europa bestellen iedere week hetzelfde. Dat maakt het moeilijk om extra informatie over te brengen. De informatie in de doos is oké. De KOA-foto s moeten beter. Er moeten continu voldoende rassen (ook op webshops) beschikbaar zijn. We zouden wat vaker op kwekersbezoek moeten gaan.

12 Veilingachtergronden 12 Slaat de oranjekoorts ook in de sierteeltsector toe? Terwijl de eerste bal in Oekraïne nog getrapt moet worden door de mannen van Bert van Marwijk, is de oranjekoorts in Nederland inmiddels al in alle hevigheid losgebarsten. Maar is dat ook in onze sector het geval? Leo de Vries: onze inkopers rekenen er al op Als er iemand is bij wie de oranjekoorts als eerste merkbaar moet zijn, is het Peter van der Voort wel. Als marketingconsultant binnen FloraHolland gaat hij aan de slag met aanvragen van kwekers of handelaren die een nieuw concept in de markt willen zetten. We zijn inmiddels een jaar of acht actief met onze marketingclub binnen FloraHolland, maar aanvragen voor oranjeconcepten komen maar heel zelden bij ons binnen. En dat is eigenlijk ook wel logisch als je kijkt naar de doelgroep en waar onze producten naartoe gaan. Maar vijftien tot twintig procent van de producten die via FloraHolland worden afgezet, blijft in Nederland. En daarvan wordt weer tachtig procent door vrouwelijke consumenten gekocht. En vrouwen hebben toch minder met voetbal en oranje dan mannen. Als je dus vanuit de doelgroep denkt, is het niet verstandig om veel in voetbalgerelateerde producten te investeren. Bezint eer ge begint, zeg ik tegen kwekers die met dit soort plannen rondlopen en bij ons aankloppen. Tegelijkertijd zijn er ook enkele kwekers die er al jarenlang mee bezig zijn.

13 Veilingachtergronden 13 Bij Potplantenkwekerij P.J. Kooij was oranje sowieso al de kleur. Nu is er misschien een extra graantje mee te pikken Als business-to-business instrument kan het misschien wel weer interessant om iets met oranje te doen. Inkopers in ons vak zijn vrijwel altijd mannen. Dus klanten binden door oranjegadgets te verloten, is een beproefd concept. Wel kan het zogenaamde vrouw-denken volgens Van der Voort nog wel naar een hoger niveau in onze sector. Hij heeft op dat gebied nog wel een tip, zeker als het om kleuren gaat. Mannen hebben niets met pasteltinten en kiezen daar dan ook vaak automatisch niet voor. Maar als je vanuit de doelgroep zou redeneren, dan zou een pastelkleurig product meer kans moeten krijgen! Inspelen op de oranjegekte Potplantenkwekerij P.J. Kooij uit Ens heeft de Nertera Granadensis, een jaarrond bloeiende plant met oranje besjes, in haar assortiment. Wij merken zeker dat de vraag toeneemt als er weer een voetbalevenement is waarbij het Nederlands elftal actief is, vertelt Ruud Kooij. Dat merkten we voor het eerst echt goed in Voor het WK in dat jaar werden er ook voor het eerst hele straten versierd. Het oranje product hebben we al, dus waarom zouden we geen graantje meepikken van de oranjegekte? We hebben dit jaar een oranje koker met een vlag waar de pot ingaat en een stekertje met een voetballetje. Natuurlijk blijven deze producten nu alleen in Nederland. Ook rond Koninginnedag merken we dat we meer verkopen. Het is volgens Kooij vooral de oranjesfeer die in de huiskamer wordt gehaald met een dergelijk product. Vrouwen hebben misschien niet zoveel met voetbal maar ze willen het wel gezellig maken in huis en dit product past prima in de hele oranjesfeer. Inkopers rekenen er al op KP Holland is al jarenlang actief als het om de oranjegekte gaat. Inkopers rekenen er al op, vertelt manager marketing en sales Leo de Vries. We hebben als KP Holland een naam hoog te houden met onze EK-actie. Bovendien staat KP Holland voor Nederland. In de weken 21 t/m 24 krijgen inkopers, die voor onze producten kiezen, punten als verkoopstimulans. Die punten zijn in te wisselen voor oranje producten zoals sjaals, haarbanden, brillen en T-shirts. De hoofdprijs is een rondvlucht vanaf Rotterdam over de grotere voetbalstadions in Nederland. Een deel van de actie is dus echt gericht op de inkopers, maar we zetten ook producten in de markt die bij het EK voetbal aansluiten. Een Kalanchoe in een voetbalpotje of met een voetbalhoes bijvoorbeeld. We richten ons niet alleen op Nederland want een bal op een hoes is internationaal. En als je er dan een zwart/rood/goudkleurig stekertje bij doet, kun je er prima mee terecht op de Duitse markt. We werken tijdens deze actie voor het tweede achtereenvolgende jaar nauw samen met Kwekerij Solis plant. We brengen een rood-wit-blauwe mix op de markt met de blauwe Kalanchoe die we leveren. De meeste planten leveren we via FloraHolland Connect en ook veilen we een kar bij aanvang van de actieperiode. Volg de actie via Tekst: Krijn Schuitemaker

14 14 Mensenwerk

15 Mensenwerk 15 Kleurrijke cactussen Iedereen die hier binnenkomt, reageert verrast en daar zijn we best trots op, aldus John van der Linden van Cactuskwekerij Van der Linden in Honselersdijk. De bloeiperiode van onze cactussen begint in december en eindigt in juni. Wij specialiseren ons steeds meer in cactussen die bloeien met grote bloemen. Daarmee willen we ons onderscheiden. Van der Linden is al dertig jaar cactuskweker. Zijn bedrijf ligt pal naast de veiling in Honselersdijk. Dat is heel praktisch, want we kunnen heel snel leveren. Daarnaast is door de samenwerking met De Winter Logistics ook de afstand tot Aalsmeer, waar we ook veel klanten hebben, figuurlijk kleiner geworden. Onze fotograaf had geen enkele moeite om in deze kleurrijke omgeving een mooi plaatje te maken. Tekst: Krijn Schuitemaker

16 Veilingachtergronden 16 Koppeling met FloraHolland e-trade maakt keten efficiënter De sierteeltsector wordt steeds meer digitaal. Webshops van handelaren schieten als paddenstoelen de grond uit. Via FloraHolland e-trade, en sinds kort ook via Klokvoorverkoop, kunnen telers hun aanbod doorkoppelen naar webshops. Wat levert dat op? Wij vroegen het aan Cees Admiraal en Gijs van Zaanen, respectievelijk commercieel controller en inkoopmanager bij Zurel, en aan Marcel van der Lugt van Lisianthus Kwekerij Gebr. van der Lugt. Admiraal (links) en Van Zaanen: Logistieke stromen sterk versimpelen Klanten worden enthousiast over het product Tekst: Piet Kralt Zurel: kiezen voor voorkeurskwekers Wij proberen al jaren onze elektronische voorraad te koppelen aan die van onze leveranciers. Vorig jaar hebben we er een speerpunt van gemaakt. Technisch kunnen we nu met elke leverancier koppelen, ongeacht de software die hij gebruikt. Maar we zijn selectief. We hebben eerst aanbod van FloraHolland e-trade, van Adomex en van Hoekhuis aan onze webshop gekoppeld. Nu koppelen we circa vijftig leveranciers. Vroeger kochten we uitsluitend op assortiment en prijs. Nu kiezen we voorkeurskwekers met wie we zaken doen en met wie we afspraken kunnen maken over prijszetting en bestel- en afleveringsmomenten. De kunst is je te beperken in wat je aanbiedt. Bepaalde producten zet je er wel op, andere niet. Kwekers vinden dat eerst lastig, maar als ze zien dat het werkt, stappen ze graag in. Als de teler tijdig aanbiedt, wat nu nog niet goed genoeg gebeurt, kunnen wij onze logistieke stromen sterk versimpelen. Ons voorraadrisico valt weg. We hebben minder koelruimte nodig. Wat binnenkomt, heeft al een bestemming en maakt dus geen lange omweg door ons pand, maar gaat gelijk naar die bestemming. Bovendien wordt het product korter bewaard, zodat het verser aankomt bij de eindklant. Kortom, onze keten is efficiënter. Daarom kunnen we onze voorkeurskwekers een betere prijs bieden en een groter deel van onze inkoop. Van der Lugt: meer werk, meer verkopen Vergeleken met de normale klokaanvoer is dat meer werk, omdat we in feite de orderpicking voor de handel doen. Toch doen we het. Door zichtbaar te zijn op webshops verkopen we meer. Klanten worden enthousiast over ons product. Daarom, en omdat je je eigen prijs bepaalt, ligt er meerwaarde in de koppeling. Van ons aanbod zetten we circa 10% op FloraHolland e-trade. Niet het totale aanbod voor alle klanten, maar gericht, zodat je die achttien emmers van die ene kleur niet in één klap kwijt bent. Internetklanten kopen relatief kleinschalig en we willen zo veel mogelijk klanten de kans geven. Van het aanbod op FloraHolland e-trade verkopen we gemiddeld een derde. Dat lijkt weinig, maar het zijn altijd nog vijf stapelwagens. We zijn ook doorgekoppeld naar Zurel. De verkoop groeit langzaam, maar gestaag. Het is nog wennen. Bij klanten naar wie we langer doorkoppelen, zijn onze verkopen met 50% gegroeid. Het aantal klanten naar wie we doorkoppelen, groeit ook. We koppelen alleen als daarachter een structurele vraag zit. Op tijd afleveren is lastig, maar haalbaar. Wel moet het systeem van FloraHolland e-trade nog worden verbeterd. Het invoeren gaat nu goed. Het klantspecifiek en overzichtelijk uitdraaien van bestellingen is echt nog onvoldoende. Je mag van FloraHolland beter verwachten.

17 Bedrijvigheid 17 Duurzaamheid Fleurig elftal hoort bij versterkt onze filosofie totale sector Leveranciers Ruim 30 miljoen hebben stelen (vooral ons gerbera s). een gezicht. Die Wij reikt bezoeken Nationale hun Postcode bedrijven en Loterij plannen de komende samen het weken assortiment door heel en Nederland productie. uit aan Ook al als haar hetzelfde artikel deelnemers. op In klok boeketten even goedkoper van elf. Daarom is, blijft heet die planning de actie overeind. een fleurig elftal. Tegelijkertijd De actie brengt eisen extra we omzet gecertificeerde na bloemendagen producten. Zo en kunnen hij zet de wij bloemist onze klanten in het zonnetje. een kwalitatief Henk Houweling, goed, duurzaam voor dit product project leveren projectleider voor een namens faire de prijs. Stichting Duurzaamheid Marktontwikkeling hoort bij Bloemenhandel, onze filosofie. vertelt erover. De rozen van Coop Schweiz hebben het Houweling: Deze actie brengt ruim twee Max Havelaar certificaat en komen dus niet miljoen mensen naar bloemenwinkels meer uit Nederland Tekst: Piet Kralt Houweling heeft al jaren contact met de Postcode Loterij. Tegenwoordig levert de Stichting Marktontwikkeling Bloemenhandel de boeketten voor de wijkprijzen van de Postcode Loterij. Vorig jaar waren dat er maandelijks , nu Deze actie is meer dan tien keer zo groot. Zoiets slaagt alleen als ketenpartijen samenwerken. Een aantal gerberatelers steekt veel tijd en energie in het project. FloraHolland doet mee (zie kader) en aan de bloemistenkant Fleurop. Fleurop zorgt in de ruim duizend deelnemende bloemenwinkels voor coupons, die mensen bij hun Postcode Loterij-boeket meekrijgen. Die biedt hen tijdens de eerste twee weken van de EK Voetbal 20% korting op bloemen en planten. Via Fleurop komt de Bloemprijs ook naar voren in een tv-programma over bloemenwinkels, gepresenteerd door Quinty Trustfull, ambassadeur van de Postcode Loterij, en Nicolette van Dam. Boost voor de bloemist Houweling noemt het essentieel dat deze actie via de bloemist-winkelier loopt. Zijn marktaandeel loopt terug. Door de crisis stagneren zijn verkopen. Door de opkomst van de internetverkoop van bloemen en planten ontvangt hij minder klanten in zijn winkel. Terwijl zijn kracht juist is, dat hij vertelt en laat zien wat hij met bloemen en planten kan. Deze actie brengt ruim twee miljoen mensen naar bloemenwinkels. Dat zijn twee miljoen kansen. Voor telers van gerbera s en andere producten zijn er positieve prijseffecten. Megaoperatie Het uitleveren van ruim twee miljoen boeketten in twee weken tijd is een megaoperatie, waarbij alle details in elkaar moeten passen. Zo mogen de afstanden tussen deelnemende wijken en de bloemisten waar boeketten kunnen worden opgehaald niet te groot zijn. Verder is er een kwaliteitstraject, waarin niet alleen het product, maar ook de verpakking, het transport en de bewaring een rol speelt. Dan is er de logistieke operatie, die zo is geregeld dat in geval van nood een deelnemende bloemist binnen twee uur verse boeketten heeft staan. Wanneer is die operatie geslaagd?, vragen we aan Houweling. Als de Postcode Loterij tevreden is, als mensen weer eens zien hoe mooi bloemen zijn en als bloemisten aan de actie niet alleen een goed gevoel, maar ook nieuwe klanten overhouden. Gecertificeerde tulpen hebben onze Groen: Een geweldige promotie voor ons product voorkeur, ook als ze iets duurder zijn De rol van FloraHolland FloraHolland is enthousiast over de actie een fleurig elftal. Deze actie betekent niet alleen extra omzet, maar ook geweldige promotie voor ons product, vertelt Marcel Groen van FloraHolland Connect. Waar we menskracht en energie moeten leveren, doen we dat. We hebben aanbod geïnventariseerd, een bijeenkomst voor de betrokken telers georganiseerd en contracten helpen opstellen. Voor de verwerking van de boeketten is in Aalsmeer ruimte beschikbaar. Voor kwekers die dat zelf niet kunnen, maken wij tegen betaling hun boeketten.

18 Bedrijvigheid 18 J.M. van Berkel: sterk in breed aanbod bijzondere bolbloemen Sjaak van Berkel: Kwaliteit en kwantiteit moeten in evenwicht zijn Jonge jongens waren het nog toen hun vader in 1977 overleed. John van Berkel ging op zijn negentiende in het bedrijf werken. Zijn broer Sjaak volgde dat voorbeeld na het vervullen van zijn militaire dienst. Samen bouwden ze het bedrijf J.M. van Berkel uit tot een sterke speler in het kweken van bollen en bloemen van gladiolen en bijzondere bolgewassen. Met als basis de Bollenstreek en met activiteiten over de hele wereld. En met FloraHolland als afzetorganisatie. Tekst: Piet Kralt De broers Van Berkel hebben een heldere werkverdeling. John doet de financiën en de (bollen)kwekerij, mijn taak ligt bij de teelt en de afzet van bloemen, vertelt Sjaak van Berkel. Wij doen alleen in bol- en knolgewassen. Die produceren we in Nederland en in Spanje. Daarnaast importeren we bloemen uit China, bloemen en bollen uit Zuid-Afrika en bollen uit Israël en Kenia. Onze omzet maken we voor ongeveer 60% met bloemen en 40% met bollen. De gladiool is ons hoofdgewas, maar vormt toch nog niet de helft van onze omzet. Daarnaast produceren we onder meer Allium, in gangbare en bijzondere soorten, Ornithogalum, onder meer dubium, Eremurus en pioentulpen van het ras Miranda. Met dat assortiment hebben we elke dag aanbod van bloemen. Het één overlapt het ander. Zo ongeveer als dat gaat met de olympische ringen. Als het ene product wat minder loopt, kan het met het andere juist goed gaan. Door die jaarrondproductie en omdat we bloemen en bollen produceren, hebben we altijd werk voor onze mensen. Kwantiteit en kwaliteit in evenwicht Afkomst verloochent zich niet. John en Sjaak van Berkel zijn bollentelers van huis uit. Sjaak van Berkel: We telen het liefst producten waarvan we zelf een bol kunnen opzetten, dan de bloem kunnen telen en vervolgens de bol kunnen verkopen. En we proberen juist dat op de markt te brengen wat anderen op dat moment niet kunnen invliegen. We proberen als het ware te produceren om de internationale seizoenen heen. Bij ons moeten kwantiteit en kwaliteit in

19 Bedrijvigheid 19 evenwicht zijn. In de teelt, de oogst, de verwerking en het transport hebben we de zaken zodanig geborgd dat daar een goede kwaliteit uit komt. We telen zowel grootschalige producten als nicheproducten. Daarbij vermijden we met te kleine aantallen op de markt te zijn. Te veel aanbod is vervelend, maar te weinig aanbod is nog vervelender. Als een product niet of onregelmatig beschikbaar is, zetten exporteurs het simpelweg niet op hun verkooplijst. Bewust afzetten J.M. van Berkel is van oudsher lid van FloraHolland en benut alle afzetmogelijkheden die de coöperatie biedt. Sjaak van Berkel: We veilen op alle Nederlandse veilingen en op Veiling Rhein-Maas. Onze aantallen zijn zodanig dat het verstandig is om de aanvoer te verdelen. Die verdeling is mijn taak. Ik houd daarbij rekening met de sterke afzetdagen per locatie. Op dit moment groeit onze aanvoer op Veiling Rhein-Maas. Ze hebben daar een groot verzorgingsgebied, zowel in Duitsland als in Nederland en België. Het kost wat meer aan transportkosten, maar die komen er doorgaans dubbel en dwars uit door de betere klokprijs. Mits je natuurlijk vermijdt dat je je eigen concurrent wordt. Naast de klok proberen we ook directe afzet te realiseren. Van onze gladiolen wordt ongeveer 50% direct afgezet. Die deals maken we zelf. Bij sommige van die deals maken we eens per jaar een afspraak over een vaste prijs, in andere gevallen hanteren we dagprijzen. Direct afzetten is voor de producten die wij voeren aantrekkelijk, omdat die producten een tamelijk ongunstige prijs-volumeverhouding hebben en dus relatief duur zijn in het transport. Wij zijn overigens heel tevreden over de dienstverlening bij FloraHolland. Niet dat er nooit wat is, maar mijn ervaring is dat je goed wordt geholpen als je mensen normaal benadert. Als je respect geeft, krijg je dat ook terug. Blijven ontwikkelen Bij J.M. van Berkel hebben ze geen moeite met de veranderingen die zich de afgelopen jaren bij de klokverkoop hebben voorgedaan. Goede productfoto s vinden wij inmiddels de normaalste zaak van de wereld. In ons bedrijf worden die foto s door mijn vrouw gemaakt en als ik ergens aan de klok foto s van ons zie die beter kunnen, dan vraag ik haar om betere te maken. Onze ervaring is dat het meesturen van goede, representatieve foto s de prijs aan de klok positief beïnvloedt. Het gaat uiteindelijk om betrouwbare productinformatie. In mijn functie van FPC-lid heb ik daarom voorgesteld om ook bij gladiool een gewichtssortering in te voeren. Dat zou dit jaar nog op vrijwillige basis moeten gebeuren en volgend jaar verplicht moeten zijn. We weten allemaal dat het wel degelijk uitmaakt of je gladiolen uit een nieuw gewas of uit een al wat ouder gewas trekt. Kopers weten vaak nauwelijks wat ze kopen. Dat moeten we als telers toch beter kunnen.

20 Bedrijvigheid 20 VannoVa, kwaliteitschrysanten voor kwaliteitsmarkten Het was een goed bewaard geheim in chrysantenland. De betrokken bedrijven waren hun samenwerking al een jaar aan het voorbereiden. Sinds 23 april is het geen geheim meer. Vijf vooraanstaande chrysantentelers werken samen onder de naam VannoVa. Hun doel? Het versterken van hun positie op de kwaliteitsmarkten van Oost-Europa. Tekst: Piet Kralt Samen proberen de telers van VannoVa zichtbaar te zijn op beurzen in Oost-Europa VannoVa is een samenwerkingsverband van J. & A. Flowers, R. & A. van Kester, Van Leeuwen Flowers, Guus van Leeuwen en Laurens van der Lans. Vijf Westlandse chrysantenbedrijven, die zich met hun kwaliteit en hun assortiment op de Oost-Europese markten richten. Laurens van der Lans en René van Kester vertellen over de achtergronden. Zelfstandig in samenwerking Van der Lans en Van Kester benadrukken dat de samenwerking in VannoVa de zelfstandigheid van de deelnemende bedrijven niet aantast. Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf. Er komen geen afspraken over de rassenkeus. Er komt ook geen eigen verkoopapparaat. De intentie is exporteurs te helpen en niet te beconcurreren. We hebben als telers allemaal sterke punten, maar we hebben ook een gezamenlijk probleem, weet Van Kester. Iedereen wil meer aan marketing doen, de contacten met handelaren uitbouwen, op beurzen staan, werken aan een professionele uitstraling. We zijn echter individueel te klein om dat allemaal te kunnen realiseren. En omdat onze klantenbestanden elkaar goeddeels overlappen, is het logisch om samen te werken. Van der Lans wijst op de diepere consequenties van de samenwerking. We weten allemaal hoe het moet, maar we lopen wel ieder voor zich verschillende wegen. Dat betekent dat je van elkaar kunt leren. De één is enthousiast, de ander wat bedachtzamer. Je hebt beide karaktertrekken nodig. We werken samen omdat we de marketing samen willen doen. De chrysanten van onze bedrijven (samen negentien hectare) komen in speciale VannoVa-hoezen op de markt. Die hoes heeft een luxe uitstraling en bevat naast het VannoVa-logo het logo van het betrokken bedrijf. Dat is geen geringe stap. Je gebruikt in feite elkaars goede naam en daar moet je elkaar dus op kunnen aanspreken. Want als ik het voorheen niet goed deed, had ik daar alleen mezelf mee. Doe ik het nu niet goed, dan benadeel ik ook mijn collega s binnen VannoVa. Geen overhaaste samenwerking VannoVa is niet op een achternamiddag tot stand gekomen. Er is een jaar lang overlegd om tot de juiste invulling te komen. Daarbij heeft de afdeling Product- & Conceptontwikkeling van FloraHolland de nodige hulp verleend. Vooral wat de analyse en de uitvoering van het uiteindelijke plan betreft. Mede daardoor konden de kosten binnen de perken blijven. Van der Lans: Wij opereren allemaal op een kwaliteitsmarkt. We weten dat onze klanten en hun klanten min of meer persoonlijk bij ons product betrokken zijn. Ze willen met onze producten op beurzen staan. Ze willen ons promotiemateriaal. En ze willen dat

Magazine. Meningen van directie, bestuur en raad van commissarissen. juli 2012. Coöperatie nieuwe stijl p 4

Magazine. Meningen van directie, bestuur en raad van commissarissen. juli 2012. Coöperatie nieuwe stijl p 4 Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine #7, juli 2012 Klokvoorverkoop; hoe draait de pilot p 8 FloraneXt, nieuw informatiesysteem, vooral voor leden p 10 Vakantie; hoe houdt de kweker zijn bedrijf draaiend

Nadere informatie

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

Magazine. Een toelichting. april 2012. Nieuw kwaliteitsbeleid p 6 en 7

Magazine. Een toelichting. april 2012. Nieuw kwaliteitsbeleid p 6 en 7 Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine #4, april 2012 Marketing en promotie: weg uit de comfortzone p 8 FloraHolland Connect terug naar de kweker p 11 Chrysant NL, platform voor het hele chrysantenvak

Nadere informatie

Magazine. Leden bijeen. KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren

Magazine. Leden bijeen. KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren Magazine Leden bijeen KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren Nummer 12 december 2013 Inhoud En verder 3. De kwestie De Community is een belangrijk

Nadere informatie

Terugblik op een turbulente week. Magazine

Terugblik op een turbulente week. Magazine Magazine Terugblik op een turbulente week SAMEN COöPERATIEF Kwaliteitsbeleid uitgelegd VERDIENSTELIJK FloraHolland Seasonal Trade Fair WAAROVER PRATEN WIJ? Kwekerstarieven Nummer 2 maart 2014 Inhoud En

Nadere informatie

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 8 Corporate

Nadere informatie

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker!

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker! Kijk op pagina 4 www.plantion.nl LICHT OP RELATIEMAGAZINE VAN PLANTION - JAARGANG 6 - SEPTEMBER 2014 Ook op de cover... net als Angelien van den Nouweland? Herfstinspiratie Astrid Joosten: Onze seringenboom

Nadere informatie

De regeldruk in dit land is bizar

De regeldruk in dit land is bizar November 2013 5 [ 18 ] Irma Zwinkels De regeldruk in dit land is bizar Uitgelicht Komkommer & Potplanten [ 14 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 44 ] Vaak gebrek aan afzetstrategie Wie zet de geldkraan weer open? Topondernemer

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

magazine 04 Nederlandse snackpaprika zonder zaadjes verovert Berlijn 10 De lijnen met PLUS worden steeds korter

magazine 04 Nederlandse snackpaprika zonder zaadjes verovert Berlijn 10 De lijnen met PLUS worden steeds korter 01 2012 februari Jaargang 3 magazine Relatiemagazine Coöperatie Coforta U.A. 04 Nederlandse snackpaprika zonder zaadjes verovert Berlijn 10 De lijnen met PLUS worden steeds korter 04 17 Logistiek in de

Nadere informatie

ROB VAN HAASTER: MARKT KAN NOG VEEL GROTER

ROB VAN HAASTER: MARKT KAN NOG VEEL GROTER HET VAKBLAD VOOR DE BLOEMBOLLEN- EN VASTEPLANTENSECTOR 24 JANUARI 2014 289 14 ROB VAN HAASTER: MARKT KAN NOG VEEL GROTER 12 16 24 26 46 LEO BERBEE KANDI- DAAT GEMEENTE- RAAD LISSE WASSENAAR: DE GROENE

Nadere informatie

Ontvang een promotiecheque voor jouw winkel

Ontvang een promotiecheque voor jouw winkel nr 1 - bloemist februari 2015 - jaargang 18 4 Lobbyresultaten van 2014 6 Training Klanthousiasme 9 Niets te verliezen met VBW Incasso 10 Mijn Tent wordt Top 15 Verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar van

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers. magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn!

Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn! Profiel / Jaargang 17 / nr 3, oktober 2009 / Euretco Mode Wonen Sport 3 Communicatie met klanten moet open en eerlijk zijn! Samen acties opzetten loont verder in dit nummer Thema: Consumentenmarketing

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. floraholland.com

Jaarverslag 2014. floraholland.com Jaarverslag 2014 floraholland.com Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 9 Corporate Governance in 2014 18 Verslag van de ALV-commissie 23 Verslag van de raad van

Nadere informatie

De kansen van duurzaamheid DSM behoort al meer dan 15 jaar tot de topklanten van KPN en Getronics Echte helden: inspirerende collega s

De kansen van duurzaamheid DSM behoort al meer dan 15 jaar tot de topklanten van KPN en Getronics Echte helden: inspirerende collega s HENK WIELAND PROGRAMMAMANAGER SALES PERFORMANCE & PROGRAMS NR 07 NOVEMBER 2010 De kansen van duurzaamheid DSM behoort al meer dan 15 jaar tot de topklanten van KPN en Getronics Echte helden: inspirerende

Nadere informatie

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 December 2010 #06 International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect #06 December 2010 pagina 2 Salarisdata 2011 In

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 AFBOUW ZAKEN 2013 jaargang 13 nummer 12 het vakblad voor leden van NOA >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 >12 WINSTPAKKERS waar je direct mee aan de slag kunt / 10 toekomstgericht

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie