BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Kermisaffiche Gemeentelijke infoborden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Kermisaffiche Gemeentelijke infoborden"

Transcriptie

1 ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Kermisaffiche Gemeentelijke infoborden OCMW-Sociaal Huis p.3 Goedkope energieleningen Ardooie wil dementievriendelijke gemeente worden Milieu p.4 De jaarlijkse kroonkurkenactie van AMAR Sluikstorten: uit den boze! Wie een boom kapt, heeft een vergunning nodig! Wees slimmer dan de sluwe vos Jeugd p.6 Zomerwerking speelplein t Ravotterke Kinderopvang t Filoetje Cultuur p.8 Ardooie Theatert seizoen Parkconcert ter gelegenheid van Vlaanderen Feest! Parkconcert Mgr. Roelenspark Bibliotheeknieuws Cultuurkapel De Schaduw Muziekacademie schooljaar Sport p.13 Eneco Tour Activiteiten gemeentelijke sportdienst Aerobicsclub De Dulle Grieten Ardooie Festiviteiten p.16 Taptoe Tabakommegang Vlaanderen Rolt Tassche Kermis Wezefeesten Eetfestijn Ziekenzorg Ardooie Peloeze Fjèste KWB dorpsfeesten 1ste Kindernamiddag Varia p.20 Alien Denys kandidate Miss België 2012 Verstandig zonnen Brandpreventie in woningen Gezocht: vrijwilligers crisisopvang Nieuwe zaken Activiteitenkalender p.22 Juli - Augustus - September 52ste jaargang nr. 3 - JULI 2011 V.U. Gemeentebestuur Ardooie

2 NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR KERMISAFFICHE Naar aanleiding van de kermis in Koolskamp (weekend van 11 september) en Ardooie (weekend van 16 oktober) zal er dit jaar terug een kermisaffiche uitgegeven worden. Zodoende wordt de kermis in de kijker geplaatst en wordt er wat meer publiciteit aan de verschillende activiteiten gegeven. Daartoe vragen we aan de verenigingen die een activiteit organiseren hun informatie te bezorgen in het gemeentehuis: voor Koolskamp bij schepen Krist Soenens, vóór 31 juli voor Ardooie bij Luc Vanneste, vóór 31 augustus GEMEENTELIJKE INFOBORDEN Op het Markplein van Ardooie worden door verenigingen regelmatig zelfgemaakte publiciteitspanelen geplaatst. Het gemeentebestuur heeft enkele jaren geleden echter een uniform systeem voor informatieborden ingevoerd, om een verzorgd straatbeeld te behouden. Sinds 1 juni geeft het gemeentebestuur geen toelating meer om zelfgemaakte publiciteitsborden te plaatsen op het Marktplein. Indien een vereniging dit toch plaatst, zullen de gemeentediensten de borden weghalen. Er dient dus altijd een gemeentelijk infobord aangevraagd te worden bij de cultuurdienst. Het reglement, kostprijs en aanvraagformulier zijn terug te vinden via vrije tijd verenigingen. ARDOOIE WIL DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE WORDEN! Het OCMW én het WZC Sint-Vincentius willen met hun project Dementie uit de Schaduw! het thema dementie uit de taboesfeer halen. Daarvoor kunnen ze rekenen, als één van de weinige projecten in Vlaanderen, op de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. In de Loods, Kortrijksestraat 44 te Ardooie, wordt een laagdrempelig informatieen steunpunt georganiseerd voor thuiswonende personen met dementie en hun omgeving. Personen met dementie en zij die zorg voor hen dragen kunnen er elke maandag, woensdag en donderdag van 14u tot 17u terecht met hun vragen of voor een gezellig ontspannings- en ontmoetingsmoment. Indien nodig zal de zorgcoach ook helpen zoeken naar de nodige ondersteuning thuis. 2 Daarnaast stelt de Woonzorgtandem een informatiebox ter beschikking die kan ontleend worden in de Loods en in de bibliotheek van Ardooie. Er zijn ook acties gepland met kinderen uit de lagere scholen en

3 OCMW-SOCIAAL HUIS GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Bespaar op uw energiefactuur en leen goedkoop voor energiebesparende investeringen aan je woning. Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je woning isoleren, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het gebruik van superisolerend glas, het plaatsen van een zonneboiler, het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. De gemeente Ardooie heeft een overeenkomst gesloten met WVI (West-Vlaamse Intercommunale) die optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Dit federale Fonds verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt 2% per jaar, maar voor de meeste werken betaalt de federale overheid daarvan 1,5% terug (intrestbonificatie). De overblijvende 0,5% kan je inbrengen in je personenbelasting. Dit maakt deze lening bijna renteloos! Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze lening aanvragen. Er is geen inkomensbeperking van kracht. Zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking voor deze voordelige lening. Sinds mei 2011 kan je een dergelijke lening aanvragen via WVI. Doe tijdig je aanvraag want per jaar kunnen slechts een beperkt aantal leningen worden toegestaan. Kom nu langs bij uw woonwinkel voor meer informatie of download het via De woonwinkel is iedere woensdagvoormiddag geopend van 8u30 tot 12u en bevindt zich in het sociaal huis van Ardooie (Marktplein 1) waar extra informatie en de nodige formulieren om deze lening aan te vragen, te bekomen zijn. een sensibiliseringscampagne bij de plaatselijke horeca en handelaars. De affiches en folders zullen binnenkort in het straatbeeld verschijnen met de bedoeling niet zozeer de ziekte maar vooral de mensen met en achter de ziekte op de voorgrond te plaatsen! Voor meer info, contacteer: consulent Tine Vandewaetere op het OCMW-Sociaal Huis, Marktplein 1 (051/ ) of de zorgcoach Ann Lakiere in de Loods (0491/ ). DEMENTIE UIT DE SCHADUW! Info- en steunpunt in De Loods Kortrijksestraat 44, Ardooie, Uitlenen van dementieboxen Telefoonster Buddywerking voor thuiswonende personen met dementie Lotgenotencontact voor mantelzorgers Sensibilisatiecampagne bij handelaars, horeca,... Dementie door de ogen van kinderen... Project met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. V.U. OCMW EN WOONZORGCENTRUM ARDOOIE 3

4 MILIEU De jaarlijkse kroonkurkenactie van Amar Jaarlijks organiseert de Ardooise Milieuadviesraad (AMAR) een kroonkurkenactie. Tijdens het schooljaar verzamelen alle basisscholen van Ardooie en Koolskamp kroonkurkjes, bokaaldeksels en ijzeren dopjes. Alles wordt in een grote ton verzameld, die dan regelmatig wordt opgehaald door de technische dienst en weggevoerd naar een schroothandelaar. De schroothandelaar betaalt per gewicht een prijs voor het ijzer. De verschillende gewichten per school worden bijgehouden en de school die het meest kroonkurken verzamelt per leerling, is de winnaar en krijgt een wisselbeker. Indien er een school drie jaar na elkaar wint, mag deze de wisselbeker houden. Niet enkel de winnaar valt in de prijzen maar alle deelnemende scholen. Er zijn prijzen te verdelen zoals vogelkastjes, vergrootglas om diertjes te bestuderen, bio-appelen, Ook thuis mogen de kroonkurkjes worden ingezameld voor de basisscholen. Zo maakt ook een school met weinig leerlingen toch nog een kans op de wisselbeker! Vandaar een oproep aan alle ouders en kinderen, verzamel kroonkurkjes! Sluikstorten: uit den boze! Langs fietsroutes, wandelpaden, bermen en wegen vormt zwerfvuil een bron van ergernis. En terecht: zwerfvuil achterlaten getuigt immers van een gebrek aan respect voor natuur en medemens. Het verstoort het landschap, komt terecht op akkers, weiden, speelzones en in waardevolle natuurgebieden. Dieren en spelende kinderen kunnen zich kwetsen aan blikjes of glasscherven. Vanaf 1 januari 2004 heft de gemeente Ardooie een belasting op het weghalen van afvalstoffen, hondenpoep inbegrepen, die gestort of achtergelaten zijn op daartoe niet-voorziene plaatsen. De belasting moet betaald worden door de persoon die de afvalstoffen heeft achtergelaten. Volgende boetes zijn van toepassing: 125,00 voor klein en middelgroot afval zoals flessen, zakken, kartonnen dozen, hondenpoep, 250,00 voor groot afval zoals matrassen, koelkast, 500,00 voor groot afval van meer dan 500 kg. Kleine zakjes met restafval mogen ook niet in de openbare vuilnisbakken gegooid worden, maar moeten meegegeven worden met de wekelijkse huisvuilophaling! 4 De glasbollen worden op zeer regelmatige tijdstippen leeggemaakt. Jammer genoeg stellen we vast dat ze al te vaak misbruikt worden door sluikstorters die er hun afval achterlaten. Zakken, dozen, spiegels of zakjes huisvuil, alles wordt er achtergelaten, vaak zelfs afval dat gratis aan huis of op de recyclageparken kan worden aangeboden. Nette glasbollen, van binnen en van buiten, getuigen van respect voor het milieu en voor de medemens. Bedankt!

5 Wie een boom kapt, heeft een vergunning nodig! Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van de milieudienst bomen kappen welke aan de grond een stamomtrek van tenminste 30 cm hebben. Voor houtkanten, houtwallen en struwelen is er ook een kapvergunning nodig wanneer deze voor meer dan de helft worden gerooid. Een kapvergunning kan aangevraagd worden bij de milieudienst van de gemeente. De Ardooise Milieuadviesraad AMAR komt na de aanvraag langs om advies uit te brengen over de te kappen bomen. In de meeste gevallen wordt er ook gevraagd om nieuwe bomen of groen aan te planten. Wanneer je van plan bent om een dreef te rooien, een bos, of een gedeelte van een bos, is er een natuurvergunning nodig van het Agentschap Natuur en Bos. Dit kan ook aangevraagd worden via de milieudienst. Het rooien van hoogstammige bomen, houtkanten, houtwallen en struwelen zonder vergunning is een overtreding en kan beboet worden met een proces-verbaal. Het aanvragen van een kapvergunning of natuurvergunning is een kleine moeite en wordt meestal verkregen. Via deze weg bent u in orde! Wees slimmer dan de sluwe vos Zoals elders in West-Europa heeft de vos in de jaren ook in onze streken op spontane wijze zijn herintrede gedaan. De reeds aanwezige populatie is toen globaal in dichtheid toegenomen, maar we kunnen stellen dat deze fase van toename inmiddels voorbij is. Het aantal vossen blijft sindsdien min of meer gelijk in heel Vlaanderen. Als we nu vergelijken met onze buurlanden is de vossendichtheid in West-Vlaanderen niet abnormaal. Uiteraard kan niet ontkend worden dat de vos zijn sporen nalaat. Vooral eigenaars van neerhofdieren worden soms onaangenaam verrast. Wat staat er op de menukaart van de vos? Vossen zijn, wat men noemt, echte voedselopportunisten. Zij eten wat voor hen het gemakkelijkst te vinden is. Dat kan van alles zijn: knaagdieren (woelmuizen, ratten), konijnen, fazanten, vogels, eieren, insecten (sprinkhanen, mestkevers, meikevers), kadavers, regenwormen en slakken. Ook plantaardig voedsel komt voor op het menu van de vos. Allerlei valfruit, bosbessen, bramen, enz. Hoe valt er te leven met de vos als buur? Veel efficiënter dan jacht is het nemen van een aantal maatregelen om pluimvee te beschermen. Een vos is zeer behendig. Een draadafsluiting van anderhalve meter is voor hem nauwelijks een hindernis. Enkele concrete tips helpen om de vos buiten te houden zijn: Voorzie een afsluitbaar nachthok voor je pluimvee. Omheiningen van 2 meter strak gespannen draad maken het de vos moeilijk. De afsluiting bovenaan een stukje naar buiten laten hellen maakt het de vos nog moeilijker. Een elektrisch schrikdraadje bovenaan de omheining kan ook al wonderen doen. Indien mogelijk kan je ook een net spannen boven je kippenren. Door de afsluiting onderaan een 20-tal cm in te graven of een vorm van verharding te voorzien naast de draad vermijd je dat er onderdoor kan gegraven worden. Een hond als huisdier schrikt de vos ook af. De provincie maakte een folder om inwoners in het buitengebied te informeren over de vos. Folder gratis te verkrijgen in het gemeentehuis bij de milieudienst. Wie toch vossenschade heeft opgelopen, kan dit melden op volgende website: hvv (doorklikken naar vossenschade ). Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek. 5

6 JEUGD ZOMERWERKING T RAVOTTERKE Algemene info De speelpleinwerking van t Ravotterke is een initiatief van het gemeentebestuur en wordt georganiseerd op het speelplein van Ardooie (Stationsstraat 152/D). Een stuurgroep leidt alles in goede banen. Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd in deze stuurgroep, alsook de hoofdmonitoren, participerende ouders en de jeugdconsulent die de dagelijkse werking voor zijn rekening neemt. Leeftijd Het speelplein is toegankelijk voor kinderen en tieners, vanaf 3 t/m 14 jaar. Openingsuren Iedere werkdag van de zomervakantie is het speelplein open van 13u30 tot 18u. Om veiligheidsredenen worden de poorten van het speelplein gesloten tijdens de werking, kinderen kunnen pas vanaf 17u30 terug opgehaald worden op het speelplein. Wenst u uw kind vroeger op te halen, gelieve dit dan vooraf aan de monitoren door te geven (tel. speelplein: 051/ ) Het speelplein is uitzonderlijk gesloten op donderdag 21 juli, woensdag 10 augustus en maandag 15 augustus. Tarieven Toegang : 2,00 per kind. Vanaf het 3e kind van hetzelfde gezin betaal je 1,00 per kind. Voor 3 kinderen van het zelfde gezin betaal je dus 5,00. Een drankje, appel of ijsje kost 0,50. Busvervoer van en naar Koolskamp Door het gemeentebestuur wordt busvervoer voorzien heen en terug uit Koolskamp. Iedere dag vertrekt een bus om 13u30 op de parking van t Filoetje van Koolskamp. Onder begeleiding worden de kinderen naar het speelplein gevoerd. Om 17u45 vertrekken de kinderen van Koolskamp terug met de gemeentebus op het speelplein (tenzij anders vermeld door uitstappen, zie verder) en worden ze terug met de gemeentebus naar de parking van t Filoetje in Koolskamp gebracht. Activiteiten In de zomervakantie gaat men iedere dinsdag met de volledige groep zwemmen naar Meulebeke. Vertrek met de bus aan het speelplein om 14u en terug om 17u45. Kinderen moeten enkel hun zwemgerief meebrengen. Kostprijs: 3,00. Ook deze zomer zal er iedere woensdag door de monitoren een themadag in elkaar worden gestoken. Dan wordt met de hele groep een spel gespeeld, en kinderen die zich passend verkleden, krijgen een verrassing. Dit jaar is het overkoepelend zomerthema tekenfilms! De volgorde van de themadagen lees je in het speelpleinkrantje of via Op vrijdag is er telkens een speciale activiteit of een uitstap. Daarvoor moet vooraf ingeschreven worden, ten laatste de dag vóór de activiteit. Een overzicht van de activiteiten lees je in het speelpleinkrantje of via Op de andere dagen organiseren de monitoren spelletjes, maar er is altijd voldoende ruimte voor vrij spel. Voor de tieners worden speciale activiteiten voorzien. Eind juni werd het Zomerkrantje bedeeld via alle lagere scholen van Ardooie en Koolskamp. In dat krantje staat alle info rond de speelpleinwerking. 6 U kunt ook steeds de website raadplegen:

7 KINDEROPVANG T FILOETJE Belangrijk! Op donderdag 30 juni is er een schoolvrije namiddag. t Filoetje opent voorschools van 7u tot 8u45 en vanaf 11u30 is er opnieuw werking, tot 18u30. Wie naar t filoetje komt, wordt gevraagd zijn / haar lunchpakketje mee te brengen, daar er die middag GEEN warme maaltijden geserveerd worden. t Filoetje Ardooie start de werking vanaf 11u30 op de terreinen van t Ravotterke. Er wordt dan ook gevraagd aan de ouders om hun kind(eren) daar naschools af te halen. t Filoetje Koolskamp verandert niet van locatie. Vanaf vrijdag 1 juli verhuist t Filoetje Ardooie tijdelijk naar enkele lokalen van de gemeenteschool, dit wegens grote aanpassingswerken in de lokalen van t Filoetje. Op donderdag 1 september nemen we opnieuw onze intrek in de vertrouwde lokalen van de Kaaistraat. Wie meer concrete info wenst, kan terecht bij de coördinator (051/ ) Sluitingsperiode t Filoetje rust ook even uit in de grote vakantie Afdeling ARDOOIE: maandag 18 juli t.e.m. vrijdag 29 juli + maandag 15 augustus Afdeling KOOLSKAMP: maandag 18 juli t.e.m. vrijdag 5 augustus Kinderen uit Koolskamp kunnen tijdens de eerste week van augustus terecht in t Filoetje van Ardooie. Maandag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart zijn beide Filoetjes gesloten. Werking tijdens het groot verlof De kinderopvang is dagelijks open van 7u tot 18u30 (vrijdag tot 18u). t Filoetje staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Kinderen die schoollopen in Ardooie-Koolskamp of wonen op dit grondgebied, krijgen voorrang. Met een goed gevuld en gevarieerd activiteitenprogramma en vooral veel speelkriebels, belooft het een leuke zomervakantie te worden! Zoals gewoonlijk staan er ook enkele uitstappen gepland in functie van de themaweken. Wat, wanneer, voor wie, verneem je in t filoetje zelf. Niet alleen t Filoetje, maar ook de sport- en jeugddienst zorgen voor een gevarieerd vakantieaanbod. Voor meer info betreffende de sportkampen en/of speelpleinwerking, kan je bij de desbetreffende dienst terecht. Deze diensten werken nauw samen met t Filoetje. Wie voor- en/of naschools na één van deze activiteiten opvang wenst, kan terecht in t Filoetje (er is busvervoer voorzien). Naast bovenvermelde diensten, organiseert KVC Ardooie een voetbalkamp in de week van 1 t.e.m. 5 augustus. Ook hiervoor is busvervoer voorzien. (Let wel, kinderen moeten vooraf wel ingeschreven zijn in t Filoetje inschrijvingsformulier dient min. 2 dagen vóór het eerste opvangmoment te worden binnengebracht.) Heeft u vragen of wenst u bijkomende info, contacteer gerust één van bovenvermelde diensten. Wie opvang nodig heeft tijdens onze sluitingsperioden, kan eventueel beroep doen op de zelfstandige opvanginitiatieven in onze gemeente. Een overzicht van alle initiatieven kunt u terugvinden op de gemeentelijke website: Gemeente Ardooie Leven - Kinderopvang - lijst kinderopvanginitiatieven 7

8 CULTUUR Ardooie Theatert SEIZOEN CULTURELE RAAD ARDOOIE Het gemeentebestuur en de culturele raad van Ardooie halen in opnieuw 4 professionele podiumvoorstellingen naar GC t Hofland. Na het grote succes van vorig jaar gaan ze verder op de ingeslagen weg: een kwalitatief cultuurprogramma voor een breed publiek. Bert Kruismans - Geen gezeik, iedereen rijk! - allerslimste humor Zondag 2 oktober 2011 om 19u - GC t Hofland Wie zegt dat hij voor geld niet te koop is, heeft simpelweg zijn prijs nog niet gehoord. En wie eindelijk binnen is, is meestal zo bang dat hij amper nog buiten komt. In zijn nieuwe show geeft Bert zijn eigen visie op de financiële crisis, de kleine aandeelhouder en de graaicultuur. Ik hoor al heel mijn leven dat het crisis is. Maar nu zegt men ineens dat het in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw geweldig goed ging met de economie. Hij doet het allemaal voor u! En natuurlijk ook een beetje voor het geld! Want dit is een voorstelling waar u zelf ook rijk van kan worden VVK: 12,00 (kortingstarief 11,00) - ADD: 14,00 - Foto: Filip Naudts Mong Rosseel en De Vieze Gasten - Van pukkels en rimpels vrolijk confronterende monoloog Vrijdag 9 december 2011 om 20u - GC t Hofland Eergisteren zat ik op de bus, stampvol. Er stapt een oud ventje op. Ik sta recht. Meneer, zet u maar. In plaats van te gaan zitten zegt hij: Zie k er zo oud uit misschien? Gisteren, zelfde scenario, er stapt een oud ventje op, ik blijf zitten, laps, een hele tirade over de jeugd van tegenwoordig en dat we niet meer opstaan om een oude mens te laten zitten. Ge vraagt u trouwens af waarom ze persé s morgens vroeg op die bus moeten. Ze hebben heel de dag. Mong, die onderhand zelf een jonge grijsaard is geworden, gaat op zijn eigen vrolijke en zelfrelativerende wijze de confrontatie aan, zowel met het jonge als met het oude volkje. 8 In samenwerking met de culturele centrale. VVK: 8,00 VVK (kortingstarief 7,00) - ADD: 10,00

9 Nathalie Meskens - covers met een knipoog Zaterdag 18 februari 2012 om 20u GC t Hofland Nathalie Meskens is tegenwoordig niet van het tv-scherm weg te denken. In 2011 kaapte ze twee Televisiesterren weg, waaronder de prijs voor beste actrice. Ondertussen weten we stilaan ook dat ze geweldig goed kan zingen. In haar muziekprogramma brengt Nathalie eigenzinnige versies van liedjes van o.a. Moloko, Norah Jones, Amy Winehouse, Michael Jackson en zelfs The White Stripes en Queens Of The Stone Age. Dit alles vergezeld van een stel pro-muzikanten, nl. Jeroen Tilkin (Sukilove) op piano, Bart van Lierde (Zita Swoon, Hannelore Bedert) op bas en Bert Huysentruyt (Gorki, Guido Belcanto) op drums. VVK: 12,00 VVK (kortingstarief 11,00) - ADD: 14,00 - Foto: Koen Bauters Raymond van het Groenewoud - Memoires van een balmuzikant - Vlaming, tekstdichter, zanger, clown Zaterdag 28 april 2012 om 20u GC t Hofland Vorig jaar werd Raymond van het Groenewoud 60 jaar jong. Na feesten en verjaren komt al eens de kater, maar voor Raymond duurt die niet lang. Zijn liedbundel is zo rijk dat hij toch weer op tournee gaat. Raymond van het Groenewoud voorstellen hoeft natuurlijk al lang niet meer. Zowel in Vlaanderen als in Nederland scoorde hij hits met klassiekers als Liefde voor muziek, Je veux l amour, Meisjes en Vlaanderen boven. Strelende arrangementen, hier en daar een nieuw nummer. Want jarig, ja, t is mooi geweest, maar het leven is tenslotte één groot feest! met: Cesar Janssens: drums Gwen Cresens: accordeon, bandoneon Ben Faes : akoestische bas VVK: 15,00 (kortingstarief 14,00) - ADD: 17,00 - Foto: Joke Schot ABONNEMENT Abonnementen (4 voorstellingen) zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke cultuurdienst vanaf maandag 20 juni 2011, voor de prijs van 40,00. LOSSE KAARTEN Losse kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van de culturele raad of bij de cultuurdienst vanaf maandag 1 augustus CONTACT CULTUURDIENST Bij de cultuurdienst in GC t Hofland (Oude Lichterveldsestraat 13) kan u terecht voor alle informatie rond Ardooie Theatert, alsook voor het bestellen van kaarten. Tel.: 051/ Fax: 051/ KORTINGSTARIEF Het kortingstarief is geldig tot 12 jaar en vanaf 55 jaar. 9

10 Parkconcert Ter gelegenheid van Vlaanderen Feest! Donderdag 7 juli om 20u - Mgr. Roelenspark - Gratis Naar jaarlijkse traditie vieren we op donderdag 7 juli de Vlaamse Feestdag met een volksfeest, dit jaar in de vorm van een parkconcert. Een gezellige babbel, een hapje en een drankje en leuke muziek van Marcel Trioen en Windub. Samen de zomer inzetten in een gezellige sfeer! Marcel Trioen (20u) garandeert ons een totale verrassing, een première voor West-Vlaanderen. Op het parkconcert speelt de frontman van Red Rooster samen met de muzikanten waarbij hij zijn muzikale carrière in de jaren 70 startte. Na The Police, Channel Zero en Led Zeppelin nu dus een reünieconcert van The Original 4 Mistrals featering Marcell. Folk, rock n roll, singer-songwriter, Allemaal gekende songs, voor jong en oud, ambiance gegarandeerd! Windub (22u) was vorig jaar reeds bij ons te gast, maar toen viel hun optreden door extreme regenval letterlijk in het water. Bij deze een tweede maal reggae van de westkust: hammond en blazers met heerlijk dobberende baslijnen en de frisheid van een milde zeebries. In 2006 won Windub zowel de jury- als de publieksprijs tijdens de Verse Vis - wedstrijd van Leffingeleuren. Een jaar later volgde hun in eigen beheer opgenomen debuutalbum Babylon Oppress. In samenwerking met KAV Ardooie en de jeugdraad. De misviering ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag gaat door op zondag 10 juli om 9u30 in de Sint-Martinuskerk van Ardooie. Parkconcert - Donderdag 25 augustus om 20u - Mgr. Roelenspark - Gratis Lightnin Guy (20u) is één van de hardest working performers binnen de Belgische blues & rootsscène. In 2010 speelde hij niet minder dan 130 shows, waaronder op het Rhythm & Blues Festival Peer, op Kwadendamme Blues en ook tijdens het Gouvy Jazz & Blues Festival was hij een van de revelaties. In augustus 2010 nam hij in de legendarische Banana Peel Bluesclub zijn nieuw album op. Samen met zijn begeleidingsband The Mighty Gators zakt hij eind augustus af naar Ardooie. Een band met uitstraling, variatie, gedrevenheid en bezieling. Voor een intense (mighty) blues infusion, ben je bij Lightnin Guy & The Mighty Gators aan het juiste adres. Kájhem Orchestra (22u) begon als een percussietrio maar groeide ondertussen uit tot een volwaardig orkest dat ondertussen te zien was op onder andere Dranouter aan Zee, Labadoux en tal van andere festivals, maar ook in boeiende clubs als De Schaduw, 4AD, De Nijdrop, Recycl Art... Geïnspireerd door zigeunerfanfares uit de Balkan brengt Kájhem Orchestra een aanstekelijke show met een mix van snelle ritmes en Oost-Europese melodieën. Laat je leiden door de opzwepende muziek van deze 10-koppige bende. 10 In samenwerking met Curieus en het jeugdhuis.

11 BIBLIOTHEEKNIEUWS ENKELE NIEUWE AANWINSTEN Voor een volledig overzicht : zie (via bibliotheek : nieuwste aanwinsten). Je kan er ook de Ardooise catalogus raadplegen, je boeken verlengen, of een boek reserveren. Nieuwe DVD S El Violin De Tudors Rome, serie 2 Boeken voor volwassenen Vurige tong Ann De Craemer Doodskap Arnaldur Indridason De man die naar Auschwitz wilde Denis Avey Ann De Craemer uit Tielt zocht haar inspiratie in haar eigen jeugd. Als jong meisje voelde ze aan den lijve dat de Kerk haar macht misbruikte om de gemeenschap braaf te houden. Zo werd die beruchte (West-)Vlaamse kerktorenmentaliteit gekweekt, aldus Ann. En net die bekrompen houding wil ik in mijn boek aan de kaak stellen. Een vrouw verdacht van chantage wordt onder de ogen van de politie in elkaar geslagen en overlijdt aan haar verwondingen. Het lukt de dader om te vluchten, maar alles wijst erop dat hij een incasseerder is - ingehuurd door een belangrijk en maatschappelijk gerespecteerd persoon. Ondertussen probeert een bekende crimineel herhaaldelijk in contact te komen met de politie, zij het om duistere redenen. Denis Avey, een dappere jonge Britse soldaat, vecht in de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika. Daar wordt hij in 1944 krijgsgevangen genomen. In het werkkamp in Duitsland waar hij terechtkomt, werkt hij zij aan zij met gevangenen uit het nabijgelegen Auschwitz. Denis is geschokt door de verhalen die hij van hen hoort en voelt het als zijn plicht er met eigen ogen kennis van te nemen en de wereld ooit zijn verhaal te kunnen vertellen. INFO: POB Ardooie - 051/

12 CULTUURKAPEL DE SCHADUW Madoufestival 19 en 20 augustus Opgelet: dit festival gaat door op een schiereiland in Koolskamp: vlakbij Oude Heirweg 4, Koolskamp Programma, info en tickets op Tickets vrijdag / zaterdag: vvk 10,00 add 12,00 Combi tickets: 18,00 bbq: 12,00 (kinderen: 5,00) Gili met Gili drijft uit Vrijdag 2 september om 20u30 Mentalist Gili (Lieven Gheysen) verraste vriend en vijand met zijn succesvolle zaalshow Iedereen Paranormaal als antwoord op de media-tsunami rond Het Zesde Zintuig. In deze voorstelling laat Gili zich assisteren door zijn meester-dienaar Ygor, het alter ego van Filip Haeyaert. Met z n solo-voorstellingen behaalde Filip meerdere cabaretprijzen. Zo was Ygor in 2009 nog goed voor zilver op het prestigieuze concours van de Wim Sonneveldprijs in Amsterdam. Ygor is lenig, en overal inzetbaar en fungeert in deze voorstelling als eigenzinnig assistent van Gili Info en tickets op - vvk 10,00 add 12,00 Gif - theaterproductie Vrijdag 30 september om 20u30 Een man. En een vrouw. Ex-man en ex-vrouw. Verbonden in een onmenselijk verdriet. Alleen in een veel te groot afscheid. Gif van Lot Vekemans (winnaar van de Toneelschrijfprijs 2010) legt op een rauwe manier het verwerkingsproces van een vader en een moeder bloot. Het verlies van hun kind dreef hen uit elkaar. Terwijl zij bleef stilstaan, ging hij verder. De voorstelling reconstrueert wat er gebeurde, volgde en wat er nu aan de hand is. Een intens verhaal over gewone mensen die hun weg zoeken na een verschrikkelijke gebeurtenis, dat snijdt als een mes. Afschuwelijk mooi. Productie: vzw Cultuurkapel De Schaduw - tekst: Lot Vekemans - regie: Tom Ternest - spel: Liesbet Desmet en Christ Decommere Andere data, tickets en info vvk 10,00 add 12,00 Muziekacademie Schooljaar Info en inschrijvingen: dinsdag 30 augustus, muziekschool, Kaaistraat 80 te Ardooie van 17u tot 19u Voor de leerlingen die volgend schooljaar naar het eerste of tweede leerjaar gaan: Muziekinitiatie op maandag van 16u45u tot 17u45 Voor de leerlingen die volgend schooljaar naar het derde leerjaar gaan: Algemene muzikale vorming (= notenleer) op maandag van 17u15 tot 18u45 en op donderdag van 17u15 tot 18u15 en/of Algemene verbale vorming (= dictie) op dinsdag van 16u15 tot 17u15 12 Geef je zoon of dochter die rugzak van muzische vorming mee via onze cursussen in de plaatselijke academie. Dit biedt hen levenslange vaardigheden in een zinvolle vrijetijdsbesteding!

13 SPORT ENECO TOUR FOTO: ARD Op woensdag 10 augustus vindt de vierde doortocht op Ardoois grondgebied plaats van de internationale etappewielerwedstrijd, de Eneco Tour. De tweede etappe in lijn van de Eneco Tour 2011 begint in Aalter. Na een lokale ronde en een eerste bonisprint in Aalter, gaat de rit richting West- Vlaanderen voor de finale van deze etappe. Na de eerste passage van de finish in Ardooie (15u14-15u27) wordt één plaatselijke ronde van 18 km afgelegd. De aankomstlijn ligt opnieuw in de Stationsstraat (15u36-15u50), waar eerder Tom Boonen (2008), Tyler Farrar (2009) en Andre Greipel (2010) de ritwinst behaalden. Nieuw dit jaar is dat jonge wielerfans zelf ook kunnen meedoen aan de etappes van de Eneco Tour tijdens de Eneco KidsRide, een sportieve uitdaging voor kids tussen 7 en 12 jaar. Samen met Johan Museeuw wordt het laatste stukje van FOTO: ARD het officiële wedstrijdparcours afgelegd. De Eneco KidsRide is geen wedstrijd, meedoen is het belangrijkste! Voor en na de Eneco KidsRide zijn de kinderen welkom in de unieke Eneco KidsArea vlakbij de finish. Hier kan men genieten van leuke attracties. Er zijn ook tal van toffe prijzen te winnen, iedereen krijgt een leuke herinnering aan hun deelname aan de Eneco KidsRide en enkele gratis drankjes. Men staat ook meteen op de eerste rij wanneer de profrenners aankomen en strijden om de overwinning. Niet te missen dus! De nodige informatie en inschrijvingsformulieren worden nog verstrekt via de scholen. Meer info vind je alvast terug op de site van eneco: Gelieve er rekening mee te houden dat er een parkeerverbod zal zijn langs heel het parcours en langs enkele omliggende straten. Parcours: Meulebeeksestraat, Oostlaan, Roeselaarsestraat, Beverensestraat, Kortrijksestraat, Marktplein, *Stationsstraat, Melkerijstraat, Hogeschuurstraat, Pittemsestraat, Brugsebaan, Meulebeeksestraat, Oostlaan, Roeselaarsestraat, Beverensestraat, Kortrijksestraat, Marktplein, Stationsstraat, aankomst. (*start lokale ronde) 13

14 ACTIVITEITEN GEMEENTELIJKE SPORTDIENST SPORTHAL DE ARK ZOMER SPORTKAMPEN Meer info over de zomersportkampen staat in de folder die bedeeld werd in de scholen van Ardooie en Koolskamp. U kan de folder ook bekomen bij de sportdienst ofwel downloaden van de gemeentelijke website dienst sport / sportkampen Ook de leerlingen uit het middelbaar onderwijs komen deze zomer aan hun trekken! Tijdens een mega-cool tienersportkamp, boordevol sportactiviteiten op maat van tieners, kun je samen met vrienden een heel toffe en sportieve week beleven. Er staan ook enkele verrassende sportuitstappen op het programma. Kortom, als het kriebelt, moet je het tienersportkamp volgen! Wanneer? Wie? Deelname Locatie Telkens tussen Inschrijven Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli 1ste t.e.m. 3de middelbaar 45,00/tiener Sportcomplex De Ark 09u15 tot 12u en 13u15 tot 16u Via sportdienst, vóór 10 juli Max. 80 deelnemers / sportkamp Alle info en inschrijven Folder Tiener OMNI-sportkamp dienst sport / sportkampen RS (Regionaal Sportoverleg) Olympics Vrijdag 8 juli RS Olympics is een sportdag waarbij leerlingen van meerdere omliggende gemeenten het in een competitie met allerhande sporttakken tegen elkaar opnemen. Per gemeente worden 1 of meerdere teams van 10 leerlingen gemaakt die elkaar bekampen in o.a.: go-kart rijden, vlottentocht, voetbal, hindernissenparcours. De gemeente die op het eind van de dag het meest aantal punten heeft gescoord, gaat met de eer van sportiefste gemeente lopen! Start 9u - einde: 16u Deelname 5,00 (incl. verzekering, begeleiding leerkrachten, middagopvang, T-shirt) Inschrijven / / Folder dienst sport Locatie sportcentrum De Ark Week van de sportclub Tijdens de week van 10 tot 18 september kunnen de sportclubs hun club speciaal in de kijker stellen. Via de sportdienst kunnen ze deelnemen aan dit initiatief. Er wordt een globale folder opgemaakt met overzicht waar men terecht kan voor het beoefenen van de diverse sporten op de gemeente. Iedere geïnteresseerde club kan zich inschrijven met als doel het sportaanbod kenbaar te maken en uiteindelijk nieuwe leden te verwelkomen. 14 Voor alle info + inschrijven aan de diverse activiteiten: Sportdienst, Melkerijstraat 2a, 8850 Ardooie Tel. 051/

15 Provinciale Sportmobiel Op 20 augustus staat de provinciale sportmobiel op de parking van sportcentrum De Ark. Voor iedereen die zijn fysieke conditie wil testen is dit een ideale kans. Aan de hand van eenvoudige proeven (lopen / fietsen), word je conditie vastgesteld. In de voormiddag tussen 9u en 12u zijn er de basistesten en tussen 13u en 16u de lactaattesten. Nadien word je een resultaat van de testen per post op je adres toegestuurd. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht: Vlaamse Veldloop namiddag De leerlingen van het lager en het middelbaar onderwijs komen aan de start van de Vlaamse Veldloopnamiddag op woensdag 28 september. Er wordt gelopen in diverse reeksen volgens de leeftijd. Tevens komen de leerkrachten aan de start en geven zo het goede voorbeeld. Aanvang: 14 uur - einde: 16 uur Gratis deelname Locatie: sportcomplex De Ark / speelplein t Ravotterke de gordel 2011 Op zondag 4 september gaat de volgende editie van De Gordel door. De sportdienst is opnieuw inschrijvingspunt. Men kan er terecht voor deelname en je krijgt er de nodige documenten. Deelname: 5,00 (incl. verzekering) - Alle info: Opstart lessenreeksen Volgende lessenreeksen gaan van start vanaf september: Sportacademie (recrea-sport): 1ste tem 6de leerjaar, op maandag vanaf 19 september Musical: Elke leeftijdsgroep, op maandag vanaf 19 september Dans voor kinderen: 2de kleuter tem 4de lj, op woensdag vanaf 14 september AEROBICSCLUB DE DULLE GRIETEN ARDOOIE GRATIS PROEFLESSEN Dinsdag 30 augustus : BBB - ZUMBA : FATBURNER - ZUMBA : FATBURNER - ZUMBA Docente: Sophie Segaert / Bachelor Lichamelijke Opvoeding - 15 jaar ervaring Evenementenhal De Ark 15

16 FESTIVITEITEN TAPTOE KM SINT-CECILIA KOOLSKAMP TABAKOMMEGANG Wijk Sint-Antonius t Veld Meer info: www. drumsatkoolskamp.weebly.com VLAANDEREN ROLT 10 juli - parking GC t Hofland Minivoetbalclub McCorners organiseert op zondag 10 juli Vlaanderen Rolt aan GC t Hofland met volgend programma: vanaf 15u: driewielerkoers voor kleuters van 2 tot 6 jaar vanaf 16u: go-cartrace voor duo s van 6 tot 8 jaar en voor solo s van 8 tot 12 jaar. Bij de go-cartrace voor duo s zitten 2 kinderen naast elkaar op een gocart (mini-billenkar eigenlijk), bij de solo s strijden de kinderen op een éénmansgo-cart met bobcatbesturing. vanaf 17u: billenkarrenkoers in teams van 4 (vrienden, collega s, verenigingen, families,... ) vanaf 12 jaar tot 99 jaar, waarbij het niet alleen gaat om de snelste te zijn maar ook enkele proeven moeten worden afgewerkt die punten kunnen opbrengen. Deelnameprijs voor driewielerkoers en go-cartrace: 2,00 per persoon voor de billenkarrenkoers: 8,00 per team Inschrijven kan ter plaatse tot een half uur vóór de start van de race maar wie inschrijft vóór 3 juli ontvangt een leuk extraatje! Niemand gaat met lege handen naar huis. 16 Meer info: / (na de kantooruren)

17 TASSCHE KERMIS PROGRAMMA Vrijdag 5 AUGUSTUS 16u45 inschrijvingen 26ste jogging van de Tassche 17u30 stratenloop voor kinderen van 6 tot 12 jaar 18u00 stratenloop voor recreatiesporters (5 km) 19u00 grote stratenloop voor iedereen die het aankan categorieën: jeugd en dames 9 km heren en veteranen 15 km Zaterdag 6 AUGUSTUS 17u00 H. Mis met daarna zegening van de voertuigen 19u30 Heerlijke barbecue met daarna gratis dans en muziek Prijs 12,50 (volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar) - 7,00 (kinderen tot 12 jaar). Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden en bij krantenen kruidenierszaak Martine. 48STE WEZEFEESTEN - PROGRAMMA Vrijdag 12 augustus 18u30 diepvriesgroentenkaarting (drank niet verplicht) OPROEP aan alle verenigingen en vriendenkringen die de strijd willen aangaan in de ploegenkoers, vragen we om alvast een ploeg van 5 man of vrouwen samen te stellen en al te trainen, want aan de meet worden er terug mooie prijzen uitgedeeld. Snel inschrijven is de boodschap. Om veiligheidsredenen is het aantal deelnemers ZATERDAG 13 augustus beperkt. Inschrijven bij de bestuursleden. 14u30 wielerwedstrijd (50 km) voor wielertoeristen Info: ( 300,00 aan prijzen) doorlopend springkasteel en grime 16u00 wielerwedstrijd (50 km) voor werknemers uit diepvriesvoedingsbedrijven ( 500,00 aan prijzen) 17u30 eerste kampioenschap van de echte Vlaamse bellemannen - gratis ijs voor kinderen 19u00 ploegenwedstrijd (30 km) voor verenigingen en vriendenkringen uit Ardooie en omstreken ( 150,00 aan prijzen) 21u00 happy hour met versnaperingen - Gevolgd door Foute avond met DJ dejean ZONDAG 14 augustus 9u30 diepvriesgroentenkaarting (drank niet verplicht) enkel voormiddag 12u30 barbecue: met verse frietjes, aperitief en 1 consumptie incl. Kaarten te verkrijgen bij bestuur (volw. 15,00 / kinderen 6,00) 14u00 grandioze wandelzoektocht: 6,00 inschrijving, iedereen prijs 16u00 koffie + gebak voor 60-plussers van de Weze 17

18 EETFESTIJN ZIEKENZORG ARDOOIE Wanneer? Programma Zondag 14 augustus GC t Hofland vanaf 11u aperitief vanaf 12u beenhesp, groentenbuffet en frietjes koffie met taart optreden van het orkest De Graeve Brothers Kostprijs Volwassenen 13,00 - kinderen vanaf 4 tot 12 jaar 8,00 kinderen jonger dan 4 jaar gratis - 1 aperitief of 1 consumptie inbegrepen De opbrengst gaat integraal naar de ziekenzorgwerking voor het organiseren van feestjes, infonamiddagen, uitstappen,enz Kaarten te verkrijgen bij alle bestuursleden of CM kantoor, Stationsstraat 19 Info bij Hilde Stevens, Motestraat 16, Ardooie 051/ PELOEZE FJESTE 18

19 KWB DORPSFEESTEN PROGRAMMA: Vrijdag 9 september 20u30 zaal t Zonneke: opening dorpscafé met receptie en optreden van Coverband Wannabee Zaterdag 10 september 13u30 regelmatigheidsrit 19u30 zaal t Zonneke: Mosselen à Volonté Zondag 11 september Heel de dag rommelmarkt in de Ardooisestraat met kermisaperitief, braadworsten, pannenkoekenstand, springkasteel, ballonclown Doorlopend fotowedstrijd met thema: Het bestuur van KWB Koolskamp door de jaren heen Info: 051/ ste kindernamiddag - DE BONVIVANTS kindernamiddag:kindernamiddag 30/05/ :26 Page 1 De Bonvivants presenteren: 1 e kindernamiddag zondag 11 september 2011 Wat? springkastelen - grime - kinderturnen kindershow PAPA CHICO demonstraties brandweer en Rode Kruis ponyritten - speelplein - kinderzumba Wie? kinderen van 1 tot 14 jaar. De ouders zijn uiteraard ook welkom! (voor hen is een speciale activiteit voorzien...) Wanneer? Zondag 11 september 2011, van 13u tot 20u. Waar? Sporthal De Ark (Melkerijstraat 2, Ardooie). Bij slecht weer gaat alles binnen door. Inkom: 6 per kind (of 5 in voorverkoop - Bockor café Ardooie) Ouders en kinderen <1 jaar komen gratis binnen. De ganse namiddag is de bar geopend. Vanaf 17u is er mogelijkheid om een hapje te eten. 19

20 VARIA Alien Denys kandidate Miss West-Vlaanderen voor Miss België 2012 PASPOORT Naam Alien Denys Kandidate nr. 20! Geboortedatum 09/09/1993 Woonplaats Vernagelingstraat 19 Ardooie Broers/zussen 1 broer, 1 zus Hobby s turnen, zwemmen, lopen, fietsen, paardrijden Studies sociale en technische wetenschappen, 6de middelbaar. Volgend schooljaar: communicatiemanagement Vanaf juli zullen er affiches te zien zijn in Ardooie en omstreken en zal Alien ook flyers uitdelen op evenementen. Er kan gestemd worden via sms vanaf juli. Wat je moet sms en en naar welk nummer zal op de affiches te lezen zijn. Stemmen dus! Wie wil, kan lid worden van Alien s groep op Facebook. PROVINCIALE CAMPAGNE VERSTANDIG ZONNEN De zon: vriend of vijand? Zonnebrand, huidveroudering en kanker wijzen op het laatste, maar de zon heeft ook haar deugden: ze bevordert de aanmaak van vitamine D en geeft je meer energie. Wegkruipen is dus niet nodig beschermen wel! Een uitspraak die dus te meer geldt voor kinderen, omdat hun huid vaak zeer kwetsbaar is. En vooral kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar en verbranden het snelst. De kans op ontwikkeling van huidkanker/melanoom staat in nauw verband met het aantal keren dat een kind zonnebrand heeft opgelopen tijdens de kinderjaren. Omdat kinderen voor zichzelf geen beslissingen kunnen nemen, zijn zij afhankelijk van de verantwoordelijke inzet van ouders, leerkrachten, voogd, begeleiders van sportkampen en vele andere volwassenen. Zij moeten ervoor zorgen dat de kinderen, niet onbeschermd, tijd in de zon doorbrengen op een speelplein, aan de zee, op sportkamp, thuis in de tuin met een zwembadje of zelfs op reis naar de zon. Pas daarom volgende tips toe: Baby s tot 1 jaar mogen nooit in directe zon. Kinderen moeten absoluut in de schaduw blijven tussen 11 en 15 uur. Kinderen mogen vóór 11 en na 15 uur in de zon spelen maar dragen steeds een droog T-shirt, een hoedje of petje en een zonnebril. Kinderen moeten dan ook rijkelijk en vaak ingesmeerd worden met een factor + 30 én waterbestendig. 20 Met de zevende provinciale campagne Verstandig Zonnen wil de provincie West-Vlaanderen samen met andere organisaties en de provinciebesturen deze doelgroep wijzen op verstandig zonnen. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Meer info: of

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

ENECO TOUR - Stad Genk 2012

ENECO TOUR - Stad Genk 2012 Sponsordossier ENECO TOUR - Stad Genk 2012 Rit: Riemst Genk Woensdag 8 augustus 2012 Cor Vos Vereniging Industriëlen Genk Voorwoord Beste sportliefhebber, Dat Genk een echte sportstad is, wist u waarschijnlijk

Nadere informatie

Veilige voorbereiding

Veilige voorbereiding Veilige voorbereiding Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren. Zet de barbecue nooit op een

Nadere informatie

ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN

ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Nieuw logo gemeente Ardooie Vacature administratief medewerker Evenementenhal De Ark Kermisaffiche Kids-ID Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch)

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch) DE SPORTDIENST EN SPORTRAAD VAN PITTEM ORGANISEREN: Het zomersportkamp Voor het 4de tem 6de leerjaar maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli Inschrijven kan vanaf dsdag 28 april 2015. 60 50 plaatsen

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Openbare werken Funerair erfgoed: De graven van Koolskamp Kermisaffiche Folder Wat te doen? - zomerwerking Ardooise

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert NIEUWS VAN HET GEMEENTEBESTUUR p.2 Kermisaffiche Elektronische identiteitskaart, Kids-ID Schade door pinksterstorm Openspeelpleinnamiddag Reuzenberenklauw

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren Zondag 3 JANUARI LOKEREN Cyclocross - Categorie B Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren 1 ste Editie Rapencross Lokeren - Zondag 3 januari 2016 Cyclocross. Bij zowat elke Vlaming - jong en oud,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M Uitneembare Vakantiekalender zomervakantie binnenin (inschrijven vanaf MA 01.06.15) Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD 2015 A V E L G E M V.U. Tom Beunens, Waterhoek 5, 8580 Avelgem in Avelgem 1.GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m Nieuws uit leefschool De Oogappel Kleuter- en Lager onderwijs Bisdomkaai 1-9000 Gent 19 de jaargang nummer 26 tel 09 233 85 32 15 mei 2014 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse www.desportvriendenoverijse.be desportvriendenoverijse@skynet.be NIEUWSBRIEF > 10 NOVEMBER 2011 INHOUD 11 December > Vlaamse Druivencross VIP & Hospitality 8 December 2011 > Gespreksavond met Michel Wuyts

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Lolands 2015. Sponsordossier. zaterdag 19 september 2015. 4 de Editie

Lolands 2015. Sponsordossier. zaterdag 19 september 2015. 4 de Editie Gratis benefiet festival ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek naar Amyotrofe Laterale Sclerose (A.L.S.) Lolands 2015 zaterdag 19 september 2015 4 de Editie Sponsordossier Beste, Op zaterdag

Nadere informatie

Circus Tico. Brochure 2010

Circus Tico. Brochure 2010 Circus Tico Brochure 2010 Overzicht Aanbod Vormingen Jeugdwerk en werkveld Kampen Initiaties Circusstage Combi Kampen Straattheater Initiatie Technieken Circus Overal Circusspel Specifieke Initiaties Kleuterinitiatie

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

NIET TE MISSEN! JULI 2013

NIET TE MISSEN! JULI 2013 14 NIET TE MISSEN! JULI 2013 Dinsdag 2 juli: Markt in Beveren met afdeling Robijn en Smaragd Om 9u vertrekt het regenboogbusje richting Beveren voor een bezoek aan de markt. Bewoners die graag meegaan

Nadere informatie

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26 IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 Paassportkampen 5 Omnisportkamp 6 Kindersportkamp 6 Zomersportkampen 7 Tennis- en /of avonturensportkamp 8 Omnisportkamp 9 Kindersportkamp 9 Kindersport- en knutselkamp

Nadere informatie

Villa Viola nieuws nr 67 januari 2014!

Villa Viola nieuws nr 67 januari 2014! Villa Viola nieuws nr 67 januari 2014 Feestvierders in januari Op 3 januari verjaarde Elisabeth Dejonghe. Ze werd dan 6 jaar. Knap Op 9 januari verjaart Rose Bosteels. Ze wordt dan 7 jaar. Waw Op 20 januari

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

ZONDAG 5 APRIL 2015. Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij

ZONDAG 5 APRIL 2015. Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij TRAKTEER UZELF EN UW RELATIES OP HET VLAAMS SPORTEVENT BIJ UITSTEK Beleef Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012

De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012 De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012 gemeente 15 de jaargang nr. 1 2 Inhoud Buitenschoolse Kinderopvang - Kinderclub........................... 5 Sportdienst............................................................

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Aanwezig: Luc Vanspauwen, Sandra Brands, Mia Olefs, Miriam Vandecaetsbeek, Didier Renwa, Guy Van Aken, Davina Hamal, Greet Knaepen, Jan Cuypers, Leen Neven,,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK Algemeen De opvang is een organisatie van het gemeentebestuur van Gooik en wordt ingericht voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde

Nadere informatie

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be VAN 13 T/M 21 SEPTEMBER 2014 Een organisatie van Bloso ism - De gemeentelijke sportdienst - De gemeentelijke sportraad - De Hamse sportclubs Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD Woensdag 22 april - 12u. 13u. Raadzaal gemeentehuis 1. Voorstelling kinder- en jongerenraad Op dinsdag 21 april keurde de gemeenteraad de kinder- en jongerenraad goed. Dat

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Beste ouders, beste kinderen,

Beste ouders, beste kinderen, Beste ouders, beste kinderen, Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Dit is de 1 e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Elke maand krijg je een nieuwsbrief met daarin o.a. algemene informatie van de

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele Vergadering van dinsdag 5 februari 2013 Aanwezig : Bart De Ketelaere, Els Tijtgat, Andy De Ketelaere, Jan Naessens, Els De Clercq, Maaike De Porre, Bart Onderbeke,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open!

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Stads strand Winkelcentrum Het Rond Houten 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Heerlijk zand, mooie strandtent en te gekke events! ACTIVITEITEN OVERZICHT Stadsstrand 2015 Het is weer zover: het Stadsstrand

Nadere informatie

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 maandblad kwb heusdencentrum leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be organiseert haar kermisbarbecue IEDEREEN IS WELKOM zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug

Nadere informatie

DANSCLUB MERELBEKE. 13 februari 2009. Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke

DANSCLUB MERELBEKE. 13 februari 2009. Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke DANSCLUB MERELBEKE 13 februari 2009 Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke Tel / Fax: 09 / 221 50 25 e-mail: dansclub.dream.dance@skynet.be www.dreamdance.be 1. Wij kregen reeds meerdere opmerkingen

Nadere informatie

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 )

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) ZWiM Nieuwsbrief 3 De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Beste Zwimmers Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden en ook een speciale gebeurtenis.

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomerbrigade Van speelplein t Grobbeltje Activiteiten en infobundel 2010 V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomer-wie? Jongens en meisjes die het 1e, 2e en 3e middelbaar

Nadere informatie

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Senioren p.9. Cultuur p.

BINNENSTEBUITEN ARDOOIE-KOOLSKAMP. Ardooie informeert. www.ardooie.be. Nieuws van het gemeentebestuur p.2. Jeugd p.6. Senioren p.9. Cultuur p. ARDOOIE-KOOLSKAMP BINNENSTEBUITEN Ardooie informeert Nieuws van het gemeentebestuur p.2 Gemeentehuis gesloten Storingen TV-distributie Huisnummer Inzamelen olie en vetten Kermisaffiche Kastelenroute Omwisseling

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007 Maand van het Bos Ieper Heuvelland Poperinge Zonnebeke Mesen - Vleteren 24 september 26 oktober 2007 Speciaal voor de lagere scholen van Ieper wordt in de herfstperiode een Maand van het Bos PROGRAMMA

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede KINDEROPVANG TE LEDE v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, Augustus 2012 9. Thuisoppas voor zieke kinderen VOORWOORD Beste ouders en toekomstige ouders, Deskundig gevormde medewerkers komen

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

PROGRAMMA. NEW!: Beachsoccer Bedrijven. Recreanten Heren / Dames

PROGRAMMA. NEW!: Beachsoccer Bedrijven. Recreanten Heren / Dames PROGRAMMA Dinsdag 2 juni vanaf 18h NEW!: Beachsoccer Bedrijven Woensdag 3 juni vanaf 17h 7de Stadstornooi Donderdag 4 juni vanaf 18h Recreanten Heren / Dames Vrijdag 5 juni vanaf 16h Bedrijventornooi Zaterdag

Nadere informatie

Sport en Cultuur. Activiteiten voor kinderen en jongeren

Sport en Cultuur. Activiteiten voor kinderen en jongeren Sport en Cultuur Activiteiten voor kinderen en jongeren 2015-2016 A Overzicht WAT VOOR WIE WANNEER TIJD 1. Allegaartje Mengelmoes kleuters en kinderen om de twee weken op woensdag 13.30u - 14.30u 2. Woensdagactiviteiten

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Ledenbrief Juni 2015

Ledenbrief Juni 2015 Ledenbrief Juni 2015 Ritten : Juni 2015 Wegritten Za 30/05 Rally Gele Petjes Zo 31/05 Rally Gele Petjes Za 06/06 Sijsele Za 06/06 Gullegem Za 06/06 Waregem Za 06/06 Geluwe Zo 07/06 Sijsele Zo 07/06 Gullegem

Nadere informatie

Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008

Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008 Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008 WELKOM ALLEMAAL! Blind Vertrouwen Evenwaardig Op maandag 1 september begonnen we er weer aan. Van harte welkom aan alle kinderen,

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2012 29/02 29ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Het ABC van de sociale media...... Kattenbosserjoging Wat komt... 50+ en gezond blijven!... Dropping... Samenaankoopstookolie...

Nadere informatie

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met Vrije tijd voor je kinderen In samenwerking met Wat is vrije tijd? 2 Vrije tijd = tijd na de school = weekend = vakantie 3 - Wat doen je kinderen in hun vrije tijd? - Wat is er in de stad te doen voor

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

Sponsormap 15-16. Turnkring Geluwe

Sponsormap 15-16. Turnkring Geluwe Sponsormap 15-16 1.Historiek : Hoe het ooit begon... In het jaar 84 kwam er een dame op het idee gekomen om onze jeugd wat disciplines van de turnsport aan te leren. De pionier van de turnkring was zeer

Nadere informatie

Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT. in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael

Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT. in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael Overgang & Barbecue Aperitief - BBQ met keuze uit 9 stukken

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief april 2014 INHOUD Paasvakantie P 1 Fietsparcours, loopfietsen P 2 Oudercomité P

Nadere informatie

Nieuwsbrief JRK Destelbergen

Nieuwsbrief JRK Destelbergen JRK DESTELBERGEN www.jrkdestelbergen.be 0473/44.01.17 Kouterstraat 129, 9070 Destelbergen Nieuwsbrief JRK Destelbergen I N H O U D : Voorwoord 1 Praktische zaken 2 Fiësta 3 Activiteiten 4 Verjaardagen

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS CAFÉ KORTRIJK 1302

GEBRUIKERSGIDS CAFÉ KORTRIJK 1302 GEBRUIKERSGIDS CAFÉ KORTRIJK 1302 Ontwerp maart 2011 INLEIDING Het Begijnhofpark herbergt een uniek centrum in het hart van de Stad Kortrijk met tal van functies. Enerzijds vind je er het museum Kortrijk

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Kalender ma. 25 mei Pinksteren (alle kinderen vrij) 26, 27, 28, 29 mei 25-jarig Lustrum di. 26 mei 14.45 uur: presentatie op het plein met Fort van de Verbeelding vrij 29

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 oktober 2015 Beste leden, op zaterdag 10 oktober vertrekken vanuit ons gewest 4 bussen naar Toverland, waarvan 32 personen uit onze afdeling. Hoeveel leden rechtstreeks

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

DE VAKANTIE KOMT ERAAN!

DE VAKANTIE KOMT ERAAN! 2014 DE VAKANTIE KOMT ERAAN! Academie Beeldende Kunsten Anderlecht Atheneum Brussel Basisschool De Kleurdoos Brussels Boxing Academy Buurtsport Brussel Chicago Circus Zonder Handen CVO Brussel De Markten

Nadere informatie

November 2010. Beste sportieveling,

November 2010. Beste sportieveling, FALOS VZW, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, 02/246.52.55, wim.verstraete@falos.be, jonathan.goetvinck@falos.be, frank.lenders@falos.be www.falos.be Beste sportieveling, November 2010 De regen raast

Nadere informatie

Kalender. Extra editie schoolfeest Kameleon. Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012

Kalender. Extra editie schoolfeest Kameleon. Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012 Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 Kalender Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012 Instap nieuwe kleuters maandag, 27 februari 2012 Schoolfeest Leefschool

Nadere informatie

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins SWAP Kaprijke en Sint-Laureins Een tienerwerking voor jongeren van 11 tot en met 14 jaar Hallo! Jij bent nu de trotse bezitter van het vakantieprogramma voor 11 tot 14-jarigen van de gemeentelijke SWAP

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

SPONSORDOSSIER 2015 / 1

SPONSORDOSSIER 2015 / 1 SPONSORDOSSIER 2015 / 1 Heist Loopt & Zingt, Natour Criterium & Heist Zomert worden partner van Heist Bruist! De zomer van Heist zal een metamorfose ondergaan, waar Heist loopt en zingt als gekende afsluiter

Nadere informatie

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs.

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Lemborgher Jaargang 21 Nummer 13 15 mei 2014 Bruiloft juffrouw Fieny en Frans We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Vrijdag 16

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - augustus 2015

Activiteiten bij De Helderse Vallei - augustus 2015 zaterdag 1 augustus: Watergeheimen zaterdag 1 augustus: Met de kippen op stok! 16.30 uur Elke middag brengen onze dierverzorgers de dieren naar hun stallen, stokken en hokken. Normaal gesproken gebeurt

Nadere informatie

Bericht van Hilde. 17 de jaargang nummer 20 tel 09 233 85 32 1 maart 2012 fax 09 224 30 60

Bericht van Hilde. 17 de jaargang nummer 20 tel 09 233 85 32 1 maart 2012 fax 09 224 30 60 Nieuws uit leefschool Kleuter- en Lager onderwijs De Oogappel Bisdomkaai 1-9000 Gent 17 de jaargang nummer 20 tel 09 233 85 32 1 maart 2012 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie