SportPark PLUS v.v. Rood Zwart spil in de Deldense gemeenschap. karakteristiek multifunctioneel duurzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SportPark PLUS v.v. Rood Zwart spil in de Deldense gemeenschap. karakteristiek multifunctioneel duurzaam"

Transcriptie

1 SportPark PLUS v.v. Rood Zwart spil in de Deldense gemeenschap karakteristiek multifunctioneel duurzaam

2 Presentatie SportPark PLUS Delden, 15 augustus 2014

3 KARAKTERISTIEK MULTIFUNCTIONEEL DUURZAAM Met het herstel van Erve Odink centraal op het park en de instandhouding van de groene contouren krijgt de landelijke omgeving haar oorspronkelijke identiteit terug. De realisatie van een multifunctioneel en duurzaam clubgebouw vormt een belangrijk onderdeel voor de toekomst van Rood Zwart en de Deldense gemeenschap. 3

4 4

5 SPORTPARK PLUS Sinds 2010 werkt de v.v. Rood Zwart aan de herontwikkeling van haar sportterrein aan de Langestraat westelijk van Delden. De onderliggende visie en de daarop gebaseerde deelplannen moeten resulteren in een karakteristiek, multifunctioneel en duurzaam Sportpark. Dit Masterplan noemen we SportPark PLUS. Samen met de gemeente Hof van Twente, Stichting Twickel, landschapsarchitect Greet Bierema en architect Jos Snippert is het plan ontwikkeld dat nu voor u ligt. Het plan omvat een serie aan verbeteringen om het terrein zo mooi mogelijk in te passen in het landgoed Twickel en de landelijke essen rondom Delden. Tevens wordt de bebouwing aangepast aan de wensen en behoeften van de moderne tijd en wordt op termijn een extra kunstgrasveld gerealiseerd. Het Masterplan omvat in hoofdzaak: Veilige toegang Bevorderen fietsgebruik Herstel van de brink als centrale ontmoetingsplek Inpassing parkeerplaats Vervangende multifunctionele nieuwbouw Extra kunstgrasveld Inrichting als landschapspark Duurzame veldverlichting 5 Rood Zwart is met haar vrijwilligers in samenwerking met de gemeente Hof van Twente voortvarend te werk gegaan bij de realisatie van dit Masterplan. Medio 2012 is een nieuwe fietserstoegang tot het complex gerealiseerd. Met het scheiden van fiets- en voetgangersstromen van het autoverkeer is een veilige entree tot het Sportpark gecreëerd. In februari 2014 werd met de realisatie van het fietsparkeren ook fase 2 van het Masterplan voltooid. Beide onderdelen zijn gericht op het stimuleren van het fietsgebruik. Een belangrijke fase in het Masterplan is de vervangende nieuwbouw van het clubgebouw, centraal op het Sportpark. Deze brochure geeft u verder inzicht in de aanleiding, visie, financiering en verdere zaken omtrent de herontwikkeling van ons Sportpark, met als belangrijke pijler: het clubgebouw. Het Masterplan SportPark PLUS is het resultaat van een goede samenwerking tussen Gemeente Hof van Twente, Stichting Twickel, landschapsarchitect Greet Bierema, architect Jos Snippert en de vele vrijwilligers van de v.v. Rood Zwart. We zijn deze partijen dankbaar voor hun expertise en inbreng. Leden van Rood Zwart

6 6

7 AANLEIDING OPWAARDERING SPORTPARK Het is mooi om te zien hoe verschillende partijen in onze gemeente invulling proberen te geven aan het accommodatiebeleid dat de gemeente voorstaat. Een fraai voorbeeld daarin is voetbalvereniging Rood Zwart. Een vitale vereniging die samen met haar vele vrijwilligers een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze samenleving. In 2015 wil Rood Zwart een multifunctioneel en duurzaam clubgebouw realiseren dat eveneens dienst kan doen als ontmoetingsplek voor de Deldense gemeenschap. De gemeente ziet graag dat organisaties samenwerken en gezamenlijk gebruik maken van één accommodatie. Dat is niet alleen goed voor het onderlinge contact, maar het geeft ook synergie: Je kunt gebruik maken van elkaars kracht. Dit soort ontwikkelingen juichen we toe en willen we graag ondersteunen. Pieter van Zwanenburg, Wethouder accommodatiebeleid Groeiende club: De afgelopen jaren is het ledenaantal van Rood Zwart aanzienlijk gegroeid tot ca. 750 leden. De stijgende populariteit van het damesvoetbal en een groeiende jeugdopleiding liggen hier aan ten grondslag. Op termijn wordt een stabilisatie van het ledental verwacht. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid tot clustering van buitensporten op dit terrein. Opwaardering huidige complex: Het huidige complex voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Het huidige clubgebouw ligt decentraal, is sterk verouderd en slecht geïsoleerd. Met name in de duurzaamheid en flexibiliteit van het pand kunnen stappen worden gemaakt. Ontmoetingsplaats: Rood Zwart werkt reeds aan een multifunctionele accommodatie. De realisatie van een nieuw clubgebouw biedt nieuwe kansen in het veelzijdige gebruik en biedt plek aan diverse maatschappelijke organisaties. Verkeersveiligheid: De toegang tot het complex is onveilig en verdient extra aandacht. Groen: Herstel en versterking van het landschappelijk groen. De toepassing van energiebesparende-/milieuvriendelijke technieken en materialen zullen het park ook in andere opzichten groen maken. 7

8 8

9 HET MASTERPLAN IN HOOFDLIJNEN DUURZAAM EN MULTIFUNCTIONEEL Gezien de huidige toekomstverwachtingen is het van groot belang, om de investeringen die gedaan worden in accommodaties en voorzieningen zo optimaal mogelijk te laten renderen. Multifunctioneel gebruik, clustering en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden om tot een HERSTEL BRINKIDEE ERVE ODINK gezonde exploitatie te komen. SportPark PLUS past daarmee perfect in het gemeentelijk accommodatiebeleid. FINANCIEEL VERANTWOORD 9 Met het creëren van een brink als ontmoetingsplaats centraal op het park, omgeven door gebouwen wordt Erve Odink weer in ere hersteld. Het Sportpark vormt de overgang van stedelijk naar landelijk, passend in het Twentse coulisselandschap. Rood Zwart is zich er terdege van bewust dat er een forse investering benodigd is voor de vervangende nieuwbouw en de herinrichting van het Sportpark. Uitgangspunt hierbij is dat alles wordt gerealiseerd onder gezond financieel beleid.

10 10

11 ORIËNTATIE & VISIE Wat een geluk dat bij de aanleg van de sportvelden de grote monumentale eiken die behoorden bij het landschap en de boerenerven altijd zijn gespaard. Want wat komen zij nu van pas in het concept om er een sfeervol park van te maken. De hoge bomen zullen ook als boekensteunen van het nieuwe clubgebouw gaan fungeren. In deze brochure wordt het effect van de bomen heel goed weergegeven. landschapsarchitect Greet Bierema heeft namens Twickel, Gemeente Hof van Twente en Rood Zwart een waardevolle visie opgesteld. Deze visie geeft de ruimtelijke basis van het Masterplan weer. Verklaring voor de aanwezigheid van deze beeldbepalende beplanting en de sloten is het gesloopte Erve Odink en het huidige Erve Sanderij. De toegangsweg was de toegang tot weilanden en de achterzijde van het boerenerf. De eiken behoorden tot het boerenerf, de overige beplanting diende als perceelscheiding. In de Greet Bierema landschapsarchitect visie van Greet Bierema verlegt het evenwicht zich naar een plein aan de westzijde van de groene zone (eiken). 11 In de visie wordt het welpen en activiteitenveld het nieuwe centrum. De buitenruimte aan de zuidzijde van de vervangende nieuwbouw wordt speelruimte. Volgens Bierema kan de Bierema: Op het Sportpark is de aanwezige markante groene zone onder te verdelen in twee gescheiden gebieden. De beplanting is onder te verdelen in beeldbepalend architectuur van beide gebouwen verschillend zijn: De geslotenheid van het bestaande gebouw contrasteert met de te creëren openheid van het nieuwe gebouw. (donkergroen) en afschermend (lichtgroen).

12 12

13 HERINRICHTING SPORTPARK Het landgoed Twickel en Delden vormen een historische twee-eenheid. Twickel vormt VERKEERSVEILIGE ENTREE Het onderdeel verkeersveilige entree stond PARKUITSTRALING De houten Twickel hekken accentueren het het uitloopgebied van Delden. In de loop als nummer 1 op de agenda. De onveilige beoogde landelijke karakter van het toekom- van de tijd is Delden fors gegroeid en dat kon situatie was reeds lang een bron van zorg voor stig complex. De robuuste hekken passen goed alleen op grond van het landgoed. Dat geldt de buurt, buitenschoolse opvang (BSO) en tussen de Twentse essen en zullen herhaalde- ook voor de aanleg van de sportvelden Rood Zwart. Een veilige entree is ontstaan door lijk op het Sportpark worden toegepast. Bij de van Rood-Zwart, nu al weer meer dan 30 het fysiek splitsen van het autoverkeer en de entree zal een beukenhaag de parkeerplaats jaar geleden. Toen is gekozen voor een fiets-/voetgangers stromen tot het terrein. In scheiden van het fietspad. erfpachtovereenkomst waarbij het eigendom van de grond bij Twickel is gebleven. Zo is de band met het landgoed blijven bestaan en kon Twickel meepraten over de toekomstige 2012 kon door een groep vrijwilligers in nauwe samenwerking met gemeente Hof van Twente een nieuw toegangspad gerealiseerd worden. FIETSPARKEREN Door het nieuwe fietsparkeren kunnen vele fietsen gestructureerd worden gestald. Hierdoor Ook bij volgende werkzaamheden zal bij de materiaalkeuze het landelijke karakter in ogenschouw worden genomen. 13 invulling van het sportpark. Daarmee hoop wordt het fietsgebruik verder gestimuleerd (en ik een goede bijdrage te hebben geleverd het autogebruik verminderd). Bovendien verbe- aan een fraai sportpark dat goed aansluit tert het fiets-parkeren de aanblik van het terrein op het omringende landschap en in het aanzienlijk. In totaal worden er 140 beugels bijzonder op de Deldeneresch. geplaatst, die plaats bieden aan 280 fietsen. Dhr. ir. A.H. graaf Schimmelpenninck Rentmeester Stichting Twickel KUNSTGRASVELD Gezien de stijging van het aantal leden, het toenemend gebruik van de velden en het mogelijk mede gebruik door andere buitensportverenigingen en derden is het wenselijk om een extra kunstgrasveld te realiseren.

14 14

15 OPWAARDERING CLUBGEBOUW De nieuwe brink bij Rood Zwart is er één voor de Deldense gemeenschap. Hier ontmoeten sportief en recreatief, jong en oud elkaar in een parkomgeving. Het nieuwe verenigingsgebouw bestaat uit een hoofden bijgebouw. Hiermee wordt de band met de terreinhistorie, het voormalige erve Oonk/ Odink, verder onderstreept. Het gebouw en de installaties zijn uiteraard ontworpen voor de huidige en komende generatie(s). Uitstraling en techniek zijn modern, de indeling en bouwcomponenten duurzaam en gericht op multifunctionaliteit. Het open en uitnodigde karakter wordt versterkt door accentuering van de entree, de ruime daglichttoetreding en de ruimtelijkheid in het gebouw. Daarnaast geeft de uitkragende lessenaars kap bescherming. De hellingbaan, lift en diverse voorzieningen maken het gebouw bijzonder goed toegankelijk voor ouderen en minder validen. Met trots heb ik het nieuwe verenigingsgebouw ontworpen in lijn met het clubmotto met elkaar en voor elkaar. Ligging: Het nieuwe clubgebouw is centraal gesitueerd op de brink van het Sportpark, nabij de kleedaccommodaties en het welpen- en activiteitenveld. Om een goede aansluiting tussen beiden gebouwen te creëren wordt het clubgebouw zo ver mogelijk zuidwaarts geplaatst. De voorzijde van het clubgebouw is gelegen aan veld 2, het toekomstige hoofdveld. Vormgeving: Architect Jos Snippert heeft het pand een transparante look gegeven. Het clubgebouw biedt een vrij uitzicht over een groot deel van het SportPark. Het gebouw is voorzien van een hellingbaan aan de oostzijde, een lift en een uitnodigende, herkenbare entree. Hierdoor is de toegankelijkheid van het gebouw optimaal. Duurzaamheid: Bij de realisatie en gebruik van het clubgebouw staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Hiermee wordt bij de materiaalkeuze, installatietechniek en de gebouwflexibiliteit zo veel mogelijk rekening gehouden. 15 Jos Snippert Architect

16 BEGANE GROND ONDERDELEN BEGANE GROND Ontvangstruimte Uitgifteluik op maaiveld Vergaderruimten 2 scheidsrechterkleedkamers 4 kleedkamers EHBO / massageruimte 16 Lift t.b.v mindervaliden en goederenvervoer Oefenruimte / BSO, eventueel flexibel in te richten naar andere functie Diverse toiletvoorzieningen en pantry Diverse bergingen en flexibel in te richten ruimten

17 1 e VERDIEPING ONDERDELEN EERSTE VERDIEPING Entree Bestuurskamer Kantine, op te delen in twee ruimten Keuken, koelcel en berging Diverse toiletvoorzieningen Gallerij tribune Terras 17

18 MULTIFUNCTIONALITEIT BELANG MULTIFUNCTIONALITEIT WERKGROEP ACCOMODATIES DELDEN WELZIJN EN OUDEREN Het realiseren van een duurzame, multifunctionele voorziening waar sport, spel Het Sportpark is reeds nu een multifunctionele Rood Zwart heeft zitting in de werkgroep Het gebouw is uitermate geschikt voor en zorg elkaar ontmoeten in een mooie, accommodatie. In de toekomst liggen er buitensport accommodaties Delden. activiteiten voor minder validen en ouderen. groene omgeving is van essentieel belang goede mogelijkheden in het verschiet om dit Doelstelling van de werkgroep is om op het Zo zijn voorzieningen getroffen als en lift, voor de leefbaarheid in Delden. Jong en oud verder uit te breiden. Daarbij kan gedacht gebied van accommodatiebeleid zorg te hellingbaan en mindervalidentoilet. Het kunnen daar in de komende decennia in worden aan samenwerking en het creëren van dragen dat we in Delden over 30 jaar nog gebouw vormt een ontmoetingsplek voor menig opzicht de vruchten van plukken. win-win situaties tussen twee of meer sportver- steeds optimale voorzieningen hebben voor jong en oud, sportief en recreatief. Rood Zwart is er trots op dat zij hier aan kan enigingen, maar ook tussen sportverenigingen sport, spel en cultuur. meewerken, samen met de gemeente Hof en organisaties op het gebied van bijvoorbeeld van Twente, de Stichting Twickel,. en niet 18 onderwijs, kinderopvang of zorg. Hieronder de partijen die reeds gebruik maken van onze te vergeten de vele vrijwilligers die de basis vormen van een vitale vereniging. accommodatie. Robert Ros voorzitter vv Rood Zwart Sportdag/schoolvoetbal Katholieke Bond Trainingskamp derden Rode Kruis Loopgroep Janneke Contactavonden Kaartavonden BSO La Luna MULTIFUNCTIONEEL Voetbalschool Oost SG Twickel BS Twickel

19 BEGROTING & SPONSORING We hebben onlangs als Stichting TRENDS & ONTWIKKELINGEN BEGROTING (indicatief, bedragen incl. BTW) FONDSENWERVING EN SPONSORING Waarborgfonds Sport de financiële haalbaarheid onderzocht van de bouwplannen van de vv Rood Zwart. Onze conclusie daarbij was dat deze onderbouwing zeer solide was. We hebben dan ook in het volste vertrouwen een borgstelling kunnen afgeven. Samen met de borgstelling van de gemeente is Rood Zwart daardoor in staat om tegen een zeer aantrekkelijk percentage een lening aan te gaan bij een kredietverstrekker. We wensen Rood Zwart veel succes bij de verdere uitvoering van haar fraaie plannen. Stefan de Wit senior projectadviseur Stichting Waarborgfonds Sport De financiële positie van sportverenigingen is de afgelopen jaren onder druk geraakt. Mede door de financiele crisis is de derde geldstroom (subsidies e.d.) verminderd. Ondanks het feit dat Rood Zwart hier hinder van ondervindt ziet ze ook kansen. Bedreigingen: Terugtrekkende overheid Demografische ontwikkeling, krimp Toenemende individualisering Kansen: Opkomst damesvoetbal Vitale ouderen, senioren voetbal tot op hoge leeftijd Meer kinderen en doelgroepen op het Sportpark Optimale benutting maatschappelijk vastgoed (Hernieuwde) behoefte aan binding, geborgenheid en ontmoeten Als vitale vereniging wil Rood Zwart haar verantwoordelijkheid nemen en inspelen op deze ontwikkelingen. Ze wil de geboden kansen optimaal benutten. De vervangende nieuwbouw van haar clubgebouw past daarbij. Een multifunctionele accommodatie voor veelzijdig gebruik zal op korte en lange termijn maatschappelijk en financieel renderen. Entree Clubgebouw Groot onderhoud kelder/opslag Kunstgras hoofdveld Duurzame veldverlichting Terrein overig Totaal: De herontwikkelingskosten van ons Sportpark zijn geraamd op 1,5 miljoen. Hierbij zijn tevens de financiële middelen voor het kunstgrasveld meegenomen. Om een nieuw clubgebouw te realiseren zal het toegezegde budget van gemeente Hof van Twente en onze eigen bijdrage niet toereikend zijn. Rood Zwart wil d.m.v. zelfwerkzaamheid, fondsenwerving en door een lening het tekort vullen. Door middel van een waarborgstelling van de gemeente Hof van Twente en de Stichting Waarborgfonds Sport hoopt Rood Zwart een voordelige lening te kunnen krijgen. Daarnaast onderzoekt Rood Zwart de mogelijkheid om haar Sportpark onder te brengen in een stichting. Op die wijze is het voor derden eenvoudiger medegebruik te maken van het Sportpark. Fondsenwerving speelt een belangrijke rol bij verenigingen. Naast maatschappelijke organisaties heeft ook het bedrijfsleven verschillende mogelijkheden om financieel een steentje bij te dragen. De nieuwe accommodatie is tenslotte van ons allemaal. Onze slogan is dan ook: Met elkaar voor elkaar. Zomaar een greep uit de mogelijkheden: Donaties Objectsponsoring Subsidies Obligatieleningen Wervingsacties leden Zelfwerkzaamheid 19

20 20

21 TOT SLOT Bestuur en vrijwilligers van Rood Zwart staan in de startblokken om zich de komende jaren in te zetten voor SportPark PLUS. Wij hopen dat wij u met deze brochure een goed inzicht en overzicht hebben gegeven van onze plannen. Ambities die wat ons betreft noodzakelijk zijn om een gezonde toekomst tegemoet te gaan. MEER INFORMATIE Wilt u meer informatie? Of wilt u een bijdrage leveren aan de realisatie van onze plannen? 21 Stuur dan een mail naar de commissie SportPark PLUS : V.V. Rood Zwart Langestraat AE Delden

22 Deze brochure is mede tot stand gekomen door: Straver Reclame en Vormgeving & Laserline Digitaal Drukwerk

CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC)

CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC) CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC) GOUDA PAGINA 1 UITBREIDING EN RENOVATIE VAN BESTAAND CLUBGEBOUW heeft de architectenopdracht van ontwerp tot en met aanbesteding verkregen voor de verbouw / nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Overleg Gemeente Gorinchem en gvv Unitas d.d. 24 maart 2015

Overleg Gemeente Gorinchem en gvv Unitas d.d. 24 maart 2015 Overleg Gemeente Gorinchem en gvv Unitas d.d. 24 maart 2015 HUIDIGE SITUATIE De gemeente Gorinchem is eigenaar van het sportterrein. Gvv Unitas huurt het sportterrein van de gemeente voor circa 16.000

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Naar een toekomstbestendige en vitale Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Hoe vitaal zijn de clubs? Wat is de kwaliteit van de accommodaties? Wat zal er veranderen in de toekomst? Zijn huurprijzen

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Landelijk modern wonen in Zenderen

Landelijk modern wonen in Zenderen Landelijk modern wonen in Zenderen Projectnummer: 11-143 Erve Rupert: Droom wordt werkelijkheid Een authentiek knooperf in harmonie met het omringende landschap Het realiseren van Erve Rupert is een droom

Nadere informatie

Naast het advies van Sport en Welzijn is ook de notitie maatschappelijk vastgoed als input gebruikt voor deze notitie.

Naast het advies van Sport en Welzijn is ook de notitie maatschappelijk vastgoed als input gebruikt voor deze notitie. Bijlage 1 Toekomst sportpark Ridderkerk 1. Inleiding Op het sportpark Ridderkerk, zijn voetbalvereniging RVVH en korfbalvereniging KCR gehuisvest. RVVH is een oude club met een rijke historie, die al sinds

Nadere informatie

Aan: Commissie S Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 januari 2009. Onderwerp Sportpark Brandevoort

Aan: Commissie S Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 januari 2009. Onderwerp Sportpark Brandevoort Aan: Commissie S Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 januari 2009 Onderwerp Sportpark Brandevoort Beslispunten 1. Kennis nemen van 2 scenario s voor de uitwerking van Sportpark Brandevoort.

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

Bouwen. aan de campus

Bouwen. aan de campus Bouwen aan de campus Het ontwikkelingsplan De afgelopen tien jaar is hard gebouwd op de campus van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. Met het Huygensgebouw, Sterrenbosch, het Gymnasion en de

Nadere informatie

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren,

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren, Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012 Mijne Dames, Heren, Op 8 februari jl. heeft ondergetekende tezamen met de

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Op weg naar het Masterplan openclub Klimmen. Welkom 29 juni 2016

Op weg naar het Masterplan openclub Klimmen. Welkom 29 juni 2016 Op weg naar het Masterplan openclub Klimmen Welkom 29 juni 2016 Op weg naar het Masterplan Welkom door de dagvoorzitter Wim van de Kerkhof Op weg naar het Masterplan agenda Toelichting door bestuursvoorzitter

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening.

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-01-2017 16-104 Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling

Nadere informatie

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Doel van de avond Informeren over voortgang project Presenteren Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Informeren over vervolgtraject

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad

Voorstel aan de Raad Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 73/2005 Onderwerp Herinrichting Sportpark De Kluis Programma / Programmanummer Sport / 4410 Portefeuillehouder Depla Voorstel

Nadere informatie

landgoed coudewater Project titel Slogan

landgoed coudewater Project titel Slogan Project titel Slogan Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf uitvullen staan vast. Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 25 oktober 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Verzoek tennisvereniging i.o. Venhorst Samenvatting om één tennisvereniging

Nadere informatie

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011 HAREN Stedenbouwkundigplan Stationsgebied 8 September 2011 PROGRAMMA 19.30u Welkom en programma 19.35u Introductie dhr Pek, wethouder 19.45u Presentatie stedenbouwkundig plan, dhr Gjaltema (buro Vijn)

Nadere informatie

Ontwikkelscenario s Klaaswaal

Ontwikkelscenario s Klaaswaal Ontwikkelscenario s Klaaswaal Ontwikkelscenario 1 Twee hotspots In de kern Klaaswaal realiseren we een modern multifunctioneel gebouw, dat het hart van de voorzieningen in deze kern gaat vormen. Door het

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM HET ANKER ZWOLLE. Inzending ARC 15 AWARDS

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM HET ANKER ZWOLLE. Inzending ARC 15 AWARDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM HET ANKER ZWOLLE Inzending ARC 15 AWARDS PROJECTGEGEVENS Multifunctioneel centrum Het Anker Voorsterweg 36, Zwolle opdrachtgever gemeente Zwolle ontwerp mei 2012 bvo 3.000 m2 bouwkosten

Nadere informatie

Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013

Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013 Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013 Agenda Opening Stand van zaken onderhoud, regulier en groot Stand van zaken aanleg kunstgras SDC 12 op één complex, capaciteit Stand van zaken exploitatie Bögelscamp

Nadere informatie

Structuurvisie Middengebied Noordwijk

Structuurvisie Middengebied Noordwijk Structuurvisie Middengebied Noordwijk Deze folder is een korte samenvatting van de structuurvisie Middengebied Noordwijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2005. De zone van het oorspronkelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Uniek wonen op een historische plek

Uniek wonen op een historische plek Uniek wonen op een historische plek Voorstraat Hof van Holland De Swan De Witte Valck Het Ankerhof Historie en toekomst komen samen in Hof van Holland Het project Hof van Holland ligt op een unieke locatie

Nadere informatie

sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN!

sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN! sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN! INFORMATIEBIJEENKOMST 3 JUNI 2015 DE AANLEIDING Aanleg A4 Project Schiedam in beweging Herindeling Sportparken Realiseren vitale, toekomstbestendige verenigingen

Nadere informatie

Verkoopdocumentatie. buiten wonen op top niveau

Verkoopdocumentatie. buiten wonen op top niveau Verkoopdocumentatie buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed.

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 juni 2012 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 18 juni 2012 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 18 juni 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6889 Onderwerp : MFA Pagedal/Noorderpoort Stadskanaal, 1 juni 2012 Beslispunten 1. Instemmen met de realisatie van een gezamenlijke club-/kleedaccommodatie

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de verschillende varianten. Met daarbij per variant:

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de verschillende varianten. Met daarbij per variant: Bijlage 1: Resumé varianten In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de verschillende varianten. Met daarbij per variant: Massastudie, per variant is een massastudie opgenomen. Dit is een grove

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 23 september 2015 Regnr.: 15int03937 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Grouwweg 13 te Niebert

Grouwweg 13 te Niebert Grouwweg 13 te Niebert Grouwweg 13 te Niebert Houdt u van exclusieve architectuur en wilt u tot rust komen en volop genieten van het landleven (nabij de bruisende stad Groningen)? Genieten van het landleven

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen gemeente Eindhoven ir. J.B. Helms Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen Commissie Maatschappij en Cultuur 19 februari 2014 Memo Betreft: Beekdal Genneper Parken en kunstgrasveld. Geachte

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Houtskoolschets Sportvalley de Bilderberg

Houtskoolschets Sportvalley de Bilderberg Houtskoolschets Sportvalley de Bilderberg Aanleiding De gebruikers van het sportpark de Bilderberg zien, samen met de gemeente Renkum, de toekomst van hun verenigingen als een gezamenlijke uitdaging. Samenwerking,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3 Raadsvergadering van 8 oktober 2009 Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de renovatie was- en kleedruimte V.V. Noordhoek en omvormen gravelbanen naar kunstgrasbanen

Nadere informatie

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 November a.s. worden de leden gevraagd een besluit te nemen over de nieuwbouw van de SV Zeeburg. Na de presentatie

Nadere informatie

Sponsormagazine v.v. De Alblas

Sponsormagazine v.v. De Alblas Sponsormagazine v.v. De Alblas Waarom dit sponsorboek? Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 26 november 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om een krediet van maximaal 350.000 beschikbaar te stellen om de capaciteitsproblemen van

Nadere informatie

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND TE HUUR OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR AANGEBODEN DEZE MULTIFUNCTIONELE KANTOORRUIMTES IN DIT MONUMENTALE VOORMALIGE GRAANPAKHUIS. HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND Info; Adres;

Nadere informatie

buiten wonen op top niveau

buiten wonen op top niveau buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed. Erve Wolfkotte

Nadere informatie

BREDE SCHOOL De Matrix

BREDE SCHOOL De Matrix BREDE SCHOOL De Matrix brede school met welzijnsfuncties Postbus 293 1000 CX Amsterdam The Netherlands tel. +3120-4190086 fax. +3120-4190096 info@rohmer.nl www.rohmer.nl opdracht multifunctioneel gebouw

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 1.0 Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 Deze notitie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële aspecten van de projectvoorstellen die na besluitvorming dekking krijgen uit middelen van

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Landelijk wonen in Keijenborg

Landelijk wonen in Keijenborg Bij de bouw van dit project zijn de volgende partijen betrokken: Verkoop & aannemer: SelektHuis Kalanderstraat 51 T 0548-537555 www.selekthuis.nl Ontwikkeling: Nieuwenhuis Planontwikkeling Kalanderstraat

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA VILLA TERRE NEUVE - BRUMMEN 07-10-2009 STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA PEGASUSSTRAAT 7-2516AR DEN HAAG - TEL: 070-3222757 - INFO@STUDIOSCHAEFFER.NL STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA Pegasusstraat 7 2516

Nadere informatie

Zorgeloos wonen in een modern hof

Zorgeloos wonen in een modern hof Zorgeloos wonen in een modern hof 22 comfortabele nieuwbouw appartementen Centraal gelegen nabij centrum en station noorderhof-hillegom.nl Noorderhof Hillegom zorgeloos wonen in een modern hof Nabij de

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 31

Lage Duin en Daalseweg 31 Lage Duin en Daalseweg 31 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 31 Postcode en plaats : 2061 BB Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A10613 Complexonderdeel : Duin en Daal Naam object : Zwitserse

Nadere informatie

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1 Bijlage : Uiteenzetting varianten Variant 1 Deze variant is getekend met in achtneming van het uitgangspunt dat er met zo min mogelijk aanpassingen aan het sportcomplex een verbindingsweg en een zesde

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com nieuwbouw woning 10 juni 2011 architecture.com architecture Qarchitecture. Niets uit dit bestek / drukwerk mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Schipborg

Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Schipborg Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Schipborg Schipborg is een esdorp op de Hondsrug en ligt in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Nadere informatie

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Nadere informatie

Welkom. 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling!

Welkom. 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling! Welkom 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling! Agenda 20:00 Welkom en inleiding 20:10 Presentatie initiatiefgroep, discussie en vragen 20:50 Korte pauze 21:00 Vervolg presentatie 21:45 Afsluiting

Nadere informatie

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente project Sportcentrum De Dinkel Twente fase voorlopig ontwerp datum 17.04.2012 projectnr. 2011.20 Colofon Voorliggend ontwerp is tot stand gekomen in

Nadere informatie

Notitie. Kunstgras in Montferland

Notitie. Kunstgras in Montferland Notitie Kunstgras in Montferland versie 1 november 2013 1. Inleiding Voetbal is een veel beoefende sport in Nederland, en zeker ook in Montferland. Iedere kern heeft een voetbalvereniging met een door

Nadere informatie

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014 Souterrain Voorbeelden metselwerk Betrokken partijen in de nieuwbouw De nieuwbouw aan de pastoor Schattenstraat biedt huisvesting aan een school voor omstreeks 300 à 330 leerlingen van de huidige basisscholen

Nadere informatie

VERZAMELLIJST WENSEN - BEHOEFTEN

VERZAMELLIJST WENSEN - BEHOEFTEN VERZAMELLIJST WENSEN - BEHOEFTEN Datum: 21 februari 2013 - ALGEMEEN 1 Mogelijkheden tot gebruik van/door andere verenigingen. 2 3 4 5 6 INRICHTING SPORTPARK 1 Waterhuishouding is een belangrijk item op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Puur Wonen. in de Kastanjekamer, het hart van Groenplaats Bosrijk

Puur Wonen. in de Kastanjekamer, het hart van Groenplaats Bosrijk Puur Wonen in de Kastanjekamer, het hart van Groenplaats Bosrijk De Kastanjekamer, het hart van Groenplaats Bosrijk Groenplaats Bosrijk, een landschapspark in Eindhoven, betekent wonen in het groen. Dit

Nadere informatie

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Voorzieningenkaart Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Op 12 november kwam de werkgroep voorzieningenkaart Geffen opnieuw bij elkaar om met elkaar te praten over de toekomst

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietverstrekking aanpassingen en overname Stadion HFC Haarlem Reg.nummer: STZ/JOS 2009/182113

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietverstrekking aanpassingen en overname Stadion HFC Haarlem Reg.nummer: STZ/JOS 2009/182113 Raadsstuk Onderwerp: Kredietverstrekking aanpassingen en overname Stadion HFC Haarlem Reg.nummer: STZ/JOS 2009/182113 1. Inleiding In de periode vanaf november vorig jaar tot maart jl. hebben wij uw raad

Nadere informatie

buiten wonen op top niveau

buiten wonen op top niveau buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed. Erve Wolfkotte

Nadere informatie

Planpresentatie Realisatie Sportverzamelgebouw & Doorontwikkeling Nationaal Rugbycentrum. - september 2013 -

Planpresentatie Realisatie Sportverzamelgebouw & Doorontwikkeling Nationaal Rugbycentrum. - september 2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 Planpresentatie Realisatie Sportverzamelgebouw & Doorontwikkeling Nationaal Rugbycentrum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

JISTRUM, BUORREFINNEWEI 6

JISTRUM, BUORREFINNEWEI 6 JISTRUM, BUORREFINNEWEI 6 VRAAGPRIJS: 159.500 KK Op goede en kindvriendelijke woonstand gelegen goed onderhouden ruime hoekwoning met o.a. aangebouwde stenen garage en ruime achteraanbouw. In de achteraanbouw

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Marktstraat JE Heerde k.k.

Marktstraat JE Heerde k.k. TE KOOP Marktstraat 3 8181 JE Heerde 599.000 k.k. KENMERKEN Prijs 599.000 k.k. Postcode 8181 JE Ligging Aan park, Aan rustige weg, In centrum, Vrij uitzicht Woningtype Vrijstaande woning Tuin Ja, Achtertuin,

Nadere informatie

ROTTERDAM (LLOYDKWARTIER) LOOIERSHOF 30 297.500,00 k.k. Per direct beschikbaar

ROTTERDAM (LLOYDKWARTIER) LOOIERSHOF 30 297.500,00 k.k. Per direct beschikbaar ROTTERDAM (LLOYDKWARTIER) LOOIERSHOF 30 297.500,00 k.k. Per direct beschikbaar Een schitterend, royaal 4-kamer loft-appartement met terras, berging en eigen parkeerplaatsen, gelegen bij het Lloydkwartier,

Nadere informatie

Sponsor informatie s.v. O.S.S. 1920

Sponsor informatie s.v. O.S.S. 1920 Sponsorinfo Sponsor informatie s.v. O.S.S. 1920 Meer! n e e l l a l a b t e o v n da In deze brochure laten we u de mogelijkheden zien die s.v. O.S.S. 20 u op sponsorgebied kan bieden. Een club met historie,

Nadere informatie

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke

Nadere informatie

#voortgezetonderwijs - #beroepsonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport

#voortgezetonderwijs - #beroepsonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport AOC Oost Twello Leren / SP architecten #voortgezetonderwijs - #beroepsonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport Het gebouw ligt aan de rand van het dorp grenzend aan een bos en een landgoed.

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 2007 op 18 oktober beantwoording

Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 2007 op 18 oktober beantwoording Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 007 op 18 oktober 006 beantwoording agendapunt vraag gesteld door 3 p. 98 begroting: Waarom 100.000,- voor het lightrail traject uit

Nadere informatie

Zevenhuisterweg 72 te Nieuw Roden

Zevenhuisterweg 72 te Nieuw Roden Zevenhuisterweg 72 te Nieuw Roden Zevenhuisterweg 72 te Nieuw Roden Zevenhuisterweg 72 te Nieuw Roden Wilt u ook dagelijks genieten van de optimale rust die de natuurrijke woonomgeving van de Kop van

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie