SportPark PLUS v.v. Rood Zwart spil in de Deldense gemeenschap. karakteristiek multifunctioneel duurzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SportPark PLUS v.v. Rood Zwart spil in de Deldense gemeenschap. karakteristiek multifunctioneel duurzaam"

Transcriptie

1 SportPark PLUS v.v. Rood Zwart spil in de Deldense gemeenschap karakteristiek multifunctioneel duurzaam

2 Presentatie SportPark PLUS Delden, 15 augustus 2014

3 KARAKTERISTIEK MULTIFUNCTIONEEL DUURZAAM Met het herstel van Erve Odink centraal op het park en de instandhouding van de groene contouren krijgt de landelijke omgeving haar oorspronkelijke identiteit terug. De realisatie van een multifunctioneel en duurzaam clubgebouw vormt een belangrijk onderdeel voor de toekomst van Rood Zwart en de Deldense gemeenschap. 3

4 4

5 SPORTPARK PLUS Sinds 2010 werkt de v.v. Rood Zwart aan de herontwikkeling van haar sportterrein aan de Langestraat westelijk van Delden. De onderliggende visie en de daarop gebaseerde deelplannen moeten resulteren in een karakteristiek, multifunctioneel en duurzaam Sportpark. Dit Masterplan noemen we SportPark PLUS. Samen met de gemeente Hof van Twente, Stichting Twickel, landschapsarchitect Greet Bierema en architect Jos Snippert is het plan ontwikkeld dat nu voor u ligt. Het plan omvat een serie aan verbeteringen om het terrein zo mooi mogelijk in te passen in het landgoed Twickel en de landelijke essen rondom Delden. Tevens wordt de bebouwing aangepast aan de wensen en behoeften van de moderne tijd en wordt op termijn een extra kunstgrasveld gerealiseerd. Het Masterplan omvat in hoofdzaak: Veilige toegang Bevorderen fietsgebruik Herstel van de brink als centrale ontmoetingsplek Inpassing parkeerplaats Vervangende multifunctionele nieuwbouw Extra kunstgrasveld Inrichting als landschapspark Duurzame veldverlichting 5 Rood Zwart is met haar vrijwilligers in samenwerking met de gemeente Hof van Twente voortvarend te werk gegaan bij de realisatie van dit Masterplan. Medio 2012 is een nieuwe fietserstoegang tot het complex gerealiseerd. Met het scheiden van fiets- en voetgangersstromen van het autoverkeer is een veilige entree tot het Sportpark gecreëerd. In februari 2014 werd met de realisatie van het fietsparkeren ook fase 2 van het Masterplan voltooid. Beide onderdelen zijn gericht op het stimuleren van het fietsgebruik. Een belangrijke fase in het Masterplan is de vervangende nieuwbouw van het clubgebouw, centraal op het Sportpark. Deze brochure geeft u verder inzicht in de aanleiding, visie, financiering en verdere zaken omtrent de herontwikkeling van ons Sportpark, met als belangrijke pijler: het clubgebouw. Het Masterplan SportPark PLUS is het resultaat van een goede samenwerking tussen Gemeente Hof van Twente, Stichting Twickel, landschapsarchitect Greet Bierema, architect Jos Snippert en de vele vrijwilligers van de v.v. Rood Zwart. We zijn deze partijen dankbaar voor hun expertise en inbreng. Leden van Rood Zwart

6 6

7 AANLEIDING OPWAARDERING SPORTPARK Het is mooi om te zien hoe verschillende partijen in onze gemeente invulling proberen te geven aan het accommodatiebeleid dat de gemeente voorstaat. Een fraai voorbeeld daarin is voetbalvereniging Rood Zwart. Een vitale vereniging die samen met haar vele vrijwilligers een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze samenleving. In 2015 wil Rood Zwart een multifunctioneel en duurzaam clubgebouw realiseren dat eveneens dienst kan doen als ontmoetingsplek voor de Deldense gemeenschap. De gemeente ziet graag dat organisaties samenwerken en gezamenlijk gebruik maken van één accommodatie. Dat is niet alleen goed voor het onderlinge contact, maar het geeft ook synergie: Je kunt gebruik maken van elkaars kracht. Dit soort ontwikkelingen juichen we toe en willen we graag ondersteunen. Pieter van Zwanenburg, Wethouder accommodatiebeleid Groeiende club: De afgelopen jaren is het ledenaantal van Rood Zwart aanzienlijk gegroeid tot ca. 750 leden. De stijgende populariteit van het damesvoetbal en een groeiende jeugdopleiding liggen hier aan ten grondslag. Op termijn wordt een stabilisatie van het ledental verwacht. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid tot clustering van buitensporten op dit terrein. Opwaardering huidige complex: Het huidige complex voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Het huidige clubgebouw ligt decentraal, is sterk verouderd en slecht geïsoleerd. Met name in de duurzaamheid en flexibiliteit van het pand kunnen stappen worden gemaakt. Ontmoetingsplaats: Rood Zwart werkt reeds aan een multifunctionele accommodatie. De realisatie van een nieuw clubgebouw biedt nieuwe kansen in het veelzijdige gebruik en biedt plek aan diverse maatschappelijke organisaties. Verkeersveiligheid: De toegang tot het complex is onveilig en verdient extra aandacht. Groen: Herstel en versterking van het landschappelijk groen. De toepassing van energiebesparende-/milieuvriendelijke technieken en materialen zullen het park ook in andere opzichten groen maken. 7

8 8

9 HET MASTERPLAN IN HOOFDLIJNEN DUURZAAM EN MULTIFUNCTIONEEL Gezien de huidige toekomstverwachtingen is het van groot belang, om de investeringen die gedaan worden in accommodaties en voorzieningen zo optimaal mogelijk te laten renderen. Multifunctioneel gebruik, clustering en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden om tot een HERSTEL BRINKIDEE ERVE ODINK gezonde exploitatie te komen. SportPark PLUS past daarmee perfect in het gemeentelijk accommodatiebeleid. FINANCIEEL VERANTWOORD 9 Met het creëren van een brink als ontmoetingsplaats centraal op het park, omgeven door gebouwen wordt Erve Odink weer in ere hersteld. Het Sportpark vormt de overgang van stedelijk naar landelijk, passend in het Twentse coulisselandschap. Rood Zwart is zich er terdege van bewust dat er een forse investering benodigd is voor de vervangende nieuwbouw en de herinrichting van het Sportpark. Uitgangspunt hierbij is dat alles wordt gerealiseerd onder gezond financieel beleid.

10 10

11 ORIËNTATIE & VISIE Wat een geluk dat bij de aanleg van de sportvelden de grote monumentale eiken die behoorden bij het landschap en de boerenerven altijd zijn gespaard. Want wat komen zij nu van pas in het concept om er een sfeervol park van te maken. De hoge bomen zullen ook als boekensteunen van het nieuwe clubgebouw gaan fungeren. In deze brochure wordt het effect van de bomen heel goed weergegeven. landschapsarchitect Greet Bierema heeft namens Twickel, Gemeente Hof van Twente en Rood Zwart een waardevolle visie opgesteld. Deze visie geeft de ruimtelijke basis van het Masterplan weer. Verklaring voor de aanwezigheid van deze beeldbepalende beplanting en de sloten is het gesloopte Erve Odink en het huidige Erve Sanderij. De toegangsweg was de toegang tot weilanden en de achterzijde van het boerenerf. De eiken behoorden tot het boerenerf, de overige beplanting diende als perceelscheiding. In de Greet Bierema landschapsarchitect visie van Greet Bierema verlegt het evenwicht zich naar een plein aan de westzijde van de groene zone (eiken). 11 In de visie wordt het welpen en activiteitenveld het nieuwe centrum. De buitenruimte aan de zuidzijde van de vervangende nieuwbouw wordt speelruimte. Volgens Bierema kan de Bierema: Op het Sportpark is de aanwezige markante groene zone onder te verdelen in twee gescheiden gebieden. De beplanting is onder te verdelen in beeldbepalend architectuur van beide gebouwen verschillend zijn: De geslotenheid van het bestaande gebouw contrasteert met de te creëren openheid van het nieuwe gebouw. (donkergroen) en afschermend (lichtgroen).

12 12

13 HERINRICHTING SPORTPARK Het landgoed Twickel en Delden vormen een historische twee-eenheid. Twickel vormt VERKEERSVEILIGE ENTREE Het onderdeel verkeersveilige entree stond PARKUITSTRALING De houten Twickel hekken accentueren het het uitloopgebied van Delden. In de loop als nummer 1 op de agenda. De onveilige beoogde landelijke karakter van het toekom- van de tijd is Delden fors gegroeid en dat kon situatie was reeds lang een bron van zorg voor stig complex. De robuuste hekken passen goed alleen op grond van het landgoed. Dat geldt de buurt, buitenschoolse opvang (BSO) en tussen de Twentse essen en zullen herhaalde- ook voor de aanleg van de sportvelden Rood Zwart. Een veilige entree is ontstaan door lijk op het Sportpark worden toegepast. Bij de van Rood-Zwart, nu al weer meer dan 30 het fysiek splitsen van het autoverkeer en de entree zal een beukenhaag de parkeerplaats jaar geleden. Toen is gekozen voor een fiets-/voetgangers stromen tot het terrein. In scheiden van het fietspad. erfpachtovereenkomst waarbij het eigendom van de grond bij Twickel is gebleven. Zo is de band met het landgoed blijven bestaan en kon Twickel meepraten over de toekomstige 2012 kon door een groep vrijwilligers in nauwe samenwerking met gemeente Hof van Twente een nieuw toegangspad gerealiseerd worden. FIETSPARKEREN Door het nieuwe fietsparkeren kunnen vele fietsen gestructureerd worden gestald. Hierdoor Ook bij volgende werkzaamheden zal bij de materiaalkeuze het landelijke karakter in ogenschouw worden genomen. 13 invulling van het sportpark. Daarmee hoop wordt het fietsgebruik verder gestimuleerd (en ik een goede bijdrage te hebben geleverd het autogebruik verminderd). Bovendien verbe- aan een fraai sportpark dat goed aansluit tert het fiets-parkeren de aanblik van het terrein op het omringende landschap en in het aanzienlijk. In totaal worden er 140 beugels bijzonder op de Deldeneresch. geplaatst, die plaats bieden aan 280 fietsen. Dhr. ir. A.H. graaf Schimmelpenninck Rentmeester Stichting Twickel KUNSTGRASVELD Gezien de stijging van het aantal leden, het toenemend gebruik van de velden en het mogelijk mede gebruik door andere buitensportverenigingen en derden is het wenselijk om een extra kunstgrasveld te realiseren.

14 14

15 OPWAARDERING CLUBGEBOUW De nieuwe brink bij Rood Zwart is er één voor de Deldense gemeenschap. Hier ontmoeten sportief en recreatief, jong en oud elkaar in een parkomgeving. Het nieuwe verenigingsgebouw bestaat uit een hoofden bijgebouw. Hiermee wordt de band met de terreinhistorie, het voormalige erve Oonk/ Odink, verder onderstreept. Het gebouw en de installaties zijn uiteraard ontworpen voor de huidige en komende generatie(s). Uitstraling en techniek zijn modern, de indeling en bouwcomponenten duurzaam en gericht op multifunctionaliteit. Het open en uitnodigde karakter wordt versterkt door accentuering van de entree, de ruime daglichttoetreding en de ruimtelijkheid in het gebouw. Daarnaast geeft de uitkragende lessenaars kap bescherming. De hellingbaan, lift en diverse voorzieningen maken het gebouw bijzonder goed toegankelijk voor ouderen en minder validen. Met trots heb ik het nieuwe verenigingsgebouw ontworpen in lijn met het clubmotto met elkaar en voor elkaar. Ligging: Het nieuwe clubgebouw is centraal gesitueerd op de brink van het Sportpark, nabij de kleedaccommodaties en het welpen- en activiteitenveld. Om een goede aansluiting tussen beiden gebouwen te creëren wordt het clubgebouw zo ver mogelijk zuidwaarts geplaatst. De voorzijde van het clubgebouw is gelegen aan veld 2, het toekomstige hoofdveld. Vormgeving: Architect Jos Snippert heeft het pand een transparante look gegeven. Het clubgebouw biedt een vrij uitzicht over een groot deel van het SportPark. Het gebouw is voorzien van een hellingbaan aan de oostzijde, een lift en een uitnodigende, herkenbare entree. Hierdoor is de toegankelijkheid van het gebouw optimaal. Duurzaamheid: Bij de realisatie en gebruik van het clubgebouw staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Hiermee wordt bij de materiaalkeuze, installatietechniek en de gebouwflexibiliteit zo veel mogelijk rekening gehouden. 15 Jos Snippert Architect

16 BEGANE GROND ONDERDELEN BEGANE GROND Ontvangstruimte Uitgifteluik op maaiveld Vergaderruimten 2 scheidsrechterkleedkamers 4 kleedkamers EHBO / massageruimte 16 Lift t.b.v mindervaliden en goederenvervoer Oefenruimte / BSO, eventueel flexibel in te richten naar andere functie Diverse toiletvoorzieningen en pantry Diverse bergingen en flexibel in te richten ruimten

17 1 e VERDIEPING ONDERDELEN EERSTE VERDIEPING Entree Bestuurskamer Kantine, op te delen in twee ruimten Keuken, koelcel en berging Diverse toiletvoorzieningen Gallerij tribune Terras 17

18 MULTIFUNCTIONALITEIT BELANG MULTIFUNCTIONALITEIT WERKGROEP ACCOMODATIES DELDEN WELZIJN EN OUDEREN Het realiseren van een duurzame, multifunctionele voorziening waar sport, spel Het Sportpark is reeds nu een multifunctionele Rood Zwart heeft zitting in de werkgroep Het gebouw is uitermate geschikt voor en zorg elkaar ontmoeten in een mooie, accommodatie. In de toekomst liggen er buitensport accommodaties Delden. activiteiten voor minder validen en ouderen. groene omgeving is van essentieel belang goede mogelijkheden in het verschiet om dit Doelstelling van de werkgroep is om op het Zo zijn voorzieningen getroffen als en lift, voor de leefbaarheid in Delden. Jong en oud verder uit te breiden. Daarbij kan gedacht gebied van accommodatiebeleid zorg te hellingbaan en mindervalidentoilet. Het kunnen daar in de komende decennia in worden aan samenwerking en het creëren van dragen dat we in Delden over 30 jaar nog gebouw vormt een ontmoetingsplek voor menig opzicht de vruchten van plukken. win-win situaties tussen twee of meer sportver- steeds optimale voorzieningen hebben voor jong en oud, sportief en recreatief. Rood Zwart is er trots op dat zij hier aan kan enigingen, maar ook tussen sportverenigingen sport, spel en cultuur. meewerken, samen met de gemeente Hof en organisaties op het gebied van bijvoorbeeld van Twente, de Stichting Twickel,. en niet 18 onderwijs, kinderopvang of zorg. Hieronder de partijen die reeds gebruik maken van onze te vergeten de vele vrijwilligers die de basis vormen van een vitale vereniging. accommodatie. Robert Ros voorzitter vv Rood Zwart Sportdag/schoolvoetbal Katholieke Bond Trainingskamp derden Rode Kruis Loopgroep Janneke Contactavonden Kaartavonden BSO La Luna MULTIFUNCTIONEEL Voetbalschool Oost SG Twickel BS Twickel

19 BEGROTING & SPONSORING We hebben onlangs als Stichting TRENDS & ONTWIKKELINGEN BEGROTING (indicatief, bedragen incl. BTW) FONDSENWERVING EN SPONSORING Waarborgfonds Sport de financiële haalbaarheid onderzocht van de bouwplannen van de vv Rood Zwart. Onze conclusie daarbij was dat deze onderbouwing zeer solide was. We hebben dan ook in het volste vertrouwen een borgstelling kunnen afgeven. Samen met de borgstelling van de gemeente is Rood Zwart daardoor in staat om tegen een zeer aantrekkelijk percentage een lening aan te gaan bij een kredietverstrekker. We wensen Rood Zwart veel succes bij de verdere uitvoering van haar fraaie plannen. Stefan de Wit senior projectadviseur Stichting Waarborgfonds Sport De financiële positie van sportverenigingen is de afgelopen jaren onder druk geraakt. Mede door de financiele crisis is de derde geldstroom (subsidies e.d.) verminderd. Ondanks het feit dat Rood Zwart hier hinder van ondervindt ziet ze ook kansen. Bedreigingen: Terugtrekkende overheid Demografische ontwikkeling, krimp Toenemende individualisering Kansen: Opkomst damesvoetbal Vitale ouderen, senioren voetbal tot op hoge leeftijd Meer kinderen en doelgroepen op het Sportpark Optimale benutting maatschappelijk vastgoed (Hernieuwde) behoefte aan binding, geborgenheid en ontmoeten Als vitale vereniging wil Rood Zwart haar verantwoordelijkheid nemen en inspelen op deze ontwikkelingen. Ze wil de geboden kansen optimaal benutten. De vervangende nieuwbouw van haar clubgebouw past daarbij. Een multifunctionele accommodatie voor veelzijdig gebruik zal op korte en lange termijn maatschappelijk en financieel renderen. Entree Clubgebouw Groot onderhoud kelder/opslag Kunstgras hoofdveld Duurzame veldverlichting Terrein overig Totaal: De herontwikkelingskosten van ons Sportpark zijn geraamd op 1,5 miljoen. Hierbij zijn tevens de financiële middelen voor het kunstgrasveld meegenomen. Om een nieuw clubgebouw te realiseren zal het toegezegde budget van gemeente Hof van Twente en onze eigen bijdrage niet toereikend zijn. Rood Zwart wil d.m.v. zelfwerkzaamheid, fondsenwerving en door een lening het tekort vullen. Door middel van een waarborgstelling van de gemeente Hof van Twente en de Stichting Waarborgfonds Sport hoopt Rood Zwart een voordelige lening te kunnen krijgen. Daarnaast onderzoekt Rood Zwart de mogelijkheid om haar Sportpark onder te brengen in een stichting. Op die wijze is het voor derden eenvoudiger medegebruik te maken van het Sportpark. Fondsenwerving speelt een belangrijke rol bij verenigingen. Naast maatschappelijke organisaties heeft ook het bedrijfsleven verschillende mogelijkheden om financieel een steentje bij te dragen. De nieuwe accommodatie is tenslotte van ons allemaal. Onze slogan is dan ook: Met elkaar voor elkaar. Zomaar een greep uit de mogelijkheden: Donaties Objectsponsoring Subsidies Obligatieleningen Wervingsacties leden Zelfwerkzaamheid 19

20 20

21 TOT SLOT Bestuur en vrijwilligers van Rood Zwart staan in de startblokken om zich de komende jaren in te zetten voor SportPark PLUS. Wij hopen dat wij u met deze brochure een goed inzicht en overzicht hebben gegeven van onze plannen. Ambities die wat ons betreft noodzakelijk zijn om een gezonde toekomst tegemoet te gaan. MEER INFORMATIE Wilt u meer informatie? Of wilt u een bijdrage leveren aan de realisatie van onze plannen? 21 Stuur dan een mail naar de commissie SportPark PLUS : V.V. Rood Zwart Langestraat AE Delden

22 Deze brochure is mede tot stand gekomen door: Straver Reclame en Vormgeving & Laserline Digitaal Drukwerk

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken RAPPORTAGE / 27 februari 2012 Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken Opdrachtgever: Samenstelling: Ton Markink, ICSadviseurs Mark van Rotterdam, ICSadviseurs Referentienummer: 960313/20120227EO01

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 10 november 2010 Ons kenmerk: 10.038/HPB/HL Behandeld door: H.G. Parker

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Programma en acties WINTERSWIJKS BELANG 2014-2018

Programma en acties WINTERSWIJKS BELANG 2014-2018 Programma en acties WINTERSWIJKS BELANG 2014-2018 1 Snel naar de volgende onderwerpen Deel 1: De visie van WB op Winterswijk... 4 Deel 2: De inzet van WB in de gemeentelijke programma s... 6 Programma

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES Dit boek is een uitgave van de Commissie Dagarrangementen samenstelling 4 VOORWOORD De Commissie Dagarrangementen

Nadere informatie

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1: Limburgs wielrennen naar Olympisch

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Marieke Meeuwenoord Gemeente Woudenberg 09-06-2015 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Analyse strategisch

Nadere informatie

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Jaarverslag 2005 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave jaarverslag 2005 Voorwoord 5 Volkshuisvestingsverslag 1. Inleiding 9 2. Bouwen 13 3. Gebiedontwikkeling

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen Auteurs: Hilde van Xanten Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Rotterdam, juli 2011 Dit is een publicatie van de

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Module Een openbare ontmoetingsplek in de open lucht

Module Een openbare ontmoetingsplek in de open lucht Module Een openbare ontmoetingsplek in de open lucht Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Dorpshart Zieuwent; een ontmoetingsplek in het dorp 1 Colofon Zevenaar, 16 juni 2014 Kennisnetwerk

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie