Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Maakt een grafisch ontwerp Kerntaak 2 Realiseert het grafisch ontwerp Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software Kerntaak 4 Voert projectleiding uit Kerntaak 5 Voert ondernemerstaken uit Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP Grafisch vormgever 2

3 Inleiding (facultatief) BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

4 Colofon Ontwikkeld door Afdeling ontwikkeling Opleidingen, Onderwijsdiensten en Examens van Savantis in samenwerking met het bedrijfsleven. Verantwoording Vastgesteld door: Pragma Op: 1 september 2010 Te: Woerden Brondocumenten Beroepscompetentieprofiel Grafisch vormgever (Savantis), mei 2003 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2009/2010 Sectorplan Reclame, Presentatie en Communicatie 2010 (Savantis) Diverse vacatures voor de functie grafisch vormgever Kwalificatiedossier Mediavormgever, 16 december 2008 BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

5 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Veel voorkomende functiebenamingen zijn: Grafisch vormgever Grafisch ontwerper Designer Creatief DTP-er Visualizer Mediavormgever 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving De grafisch vormgever kan in loondienst werkzaam zijn bij bedrijven in de communicatie(advies)branche of bij bedrijven met een aparte afdeling voor vormgeving en/of de realisatie van grafische media-uitingen. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld om communicatiebureaus, reclamebureaus, ontwerpbureaus, DTP-studio s, lithografiebedrijven, drukkerijen en uitgeverijen. Daarnaast kan een grafisch vormgever als zelfstandig ondernemer/freelancer (zonder personeel) werkzaam zijn. De grafisch vormgever geeft vorm (tweedimensionaal) aan communicatie-uitingen in voornamelijk gedrukte media, zoals advertenties, boeken, folders, brochures, huisstijldrukwerk, kalenders, kranten, logo s, presentaties, magazines en reclamedrukwerk. Daarnaast krijgt de grafisch vormgever steeds meer te maken met digitale media en geeft hij vorm aan bijvoorbeeld websites en elektronische nieuwsbrieven. De producten van een grafisch vormgever dienen een verkoopbevorderend, responsverhogend, informatief en/of instructief doel en/of moeten leiden tot een hogere merkbekendheid. Het gaat erom dat door een optimale compositie van beeld en tekst de boodschap zodanig verpakt wordt, dat deze zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Typerende beroepshouding De grafisch vormgever moet in de eerste plaats klantgericht zijn. Goed luisteren naar de opdrachtgever is essentieel om diens boodschap goed te kunnen vertalen naar een mediauiting. Voor het ontwikkelen van een concept en een ontwerp is vervolgens creativiteit nodig. De grafisch vormgever moet ervoor zorg dragen dat de boodschap op een originele, doeltreffende manier wordt vormgegeven, waarbij hij ethisch en esthetisch handelt. Verder moet hij zijn keuzes kunnen BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

6 beargumenteren. De grafisch vormgever voert zijn werkzaamheden resultaatgericht uit en richt zich hierbij op het behalen van de afgesproken kwaliteit. Nauwkeurig werken is hierbij van belang. Bij dit alles moet de grafisch vormgever zijn werkzaamheden goed kunnen organiseren om binnen de planning en het budget te blijven. Voor het adviseren, het presenteren van het werk (al dan niet samen met collega s) en het onderhouden van een goed klantcontact is het belangrijk dat de grafisch vormgever initiatief neemt, sociaal vaardig is en goed kan communiceren. Ten slotte is de grafisch vormgever in staat flexibel in te spelen op tussentijdse wijzigingen in de opdracht en kan hij onder tijdsdruk werken. Rol en verantwoordelijkheden De grafisch vormgever voert zijn werk zelfstandig uit. Bij een middelgroot tot groot bedrijf werkt de grafisch vormgever veelal onder leiding van een hoger opgeleide grafisch vormgever of art director die het concept ontwikkelt. De grafisch vormgever is dan verantwoordelijk voor het mede ontwerpen en voor de uitvoering. Bij kleinere bedrijven is de grafisch vormgever vaak verantwoordelijk voor het hele traject. Wanneer hij als zelfstandig ondernemer/freelancer werkzaam is, is hij altijd verantwoordelijk voor het gehele traject. Een grafisch vormgever moet ook een presentatie kunnen geven over zijn/haar werk. Soms gebeurt dit intern, omdat men te maken heeft met een aparte afdeling die het klantcontact onderhoudt. Bij een externe presentatie doet de grafisch vormgever dit alleen ofwel in een team dat samen aan de opdracht werkt (bijvoorbeeld samen met de accountmanager). De uitwerking van de presentatie (bijvoorbeeld in PowerPoint of een animatiefilmpje) kan dan ook onder de verantwoordelijkheid van de vormgever vallen. Verder is de grafisch vormgever zelf verantwoordelijk voor het beheren en archiveren van zijn bestanden en in sommige gevallen ook voor het functioneren van zijn hard- en software. Dit laatste is echter niet in alle bedrijven aan de orde. Complexiteit Het werk van een grafisch vormgever kan, afhankelijk van de taken, complex en niet routinematig zijn. Hij moet voldoende informatie verzamelen over de wensen van de opdrachtgever en de doelgroep. De grafisch vormgever moet zijn persoonlijke keuzes afstemmen met de opdrachtgever en tevens meerwaarde toevoegen. De variatie in klanten (verschillende branches, verschillende functieniveaus van klanten met verschillende manieren van communiceren) en het werken met opdrachtgevers die vaak al eigen ideeën hebben over het eindproduct die soms niet helemaal overeenkomen met die van de opdrachtgever maken het werk complex. Een andere complicerende factor is het kunnen omgaan met BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

7 kritiek van klanten op het ontwerp. De grafisch vormgever moet weten hoe hij zich in dit soort gevallen moet opstellen. De grafisch vormgever moet vooral bij de realisatie voor meerdere zaken tegelijk zorgen. Hierbij zijn zowel creatieve als technische vaardigheden vereist. De verschillende elementen brengt de grafisch vormgever op een gegeven moment bij elkaar. Hierbij moet rekening worden gehouden met diverse technische vereisten. Ook in het geval van tijdsdruk moet hij goed blijven presteren en indien nodig de juiste maatregelen nemen. Voor zijn werk heeft de grafisch vormgever specifieke vakkennis nodig en zijn technische vaardigheden onmisbaar. De grafisch vormgever moet zowel de vakmatige ontwikkelingen als de technische ontwikkelingen op het gebied van programmatuur en computers bijhouden om zijn werk in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen. Grafisch vormgevers die als zelfstandig ondernemer/freelancer werkzaam zijn, hebben behalve vakkennis en vaardigheden ook kennis en vaardigheden nodig op het gebied van het opstellen van een ondernemingsplan, het promoten van het bedrijf en het regelen van financiële zaken. Wettelijke beroepsvereisten Niet van toepassing Branchevereisten Niet van toepassing Nederlands en (moderne) vreemde talen De grafisch vormgever heeft de volgende Nederlandse taalvaardigheden: lezen De grafisch vormgever moet opdrachtbeschrijvingen (briefings), specificaties, contracten en aangeleverde teksten kunnen lezen. Daarnaast moet hij informatie op internet kunnen lezen over bijvoorbeeld de markt van de klant en de concurrentie. luisteren De grafisch vormgever moet nauwgezet kunnen luisteren naar de wensen van de klant en gerichte vragen aan de klant kunnen stellen. schrijven De grafisch vormgever moet een schriftelijk plan van aanpak op een logisch gestructureerde wijze kunnen opstellen, dat duidelijk is voor de interne organisatie. Daarnaast moet hij teksten op spelling kunnen controleren. spreken De grafisch vormgever moet een presentatie kunnen geven van zijn ontwerp of voorstel, inclusief alternatieven. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

8 gesprekken voeren De grafisch vormgever kan gesprekken voeren met zijn opdrachtgever, leidinggevende en collega s over de dagelijkse gang van zaken en zijn werkzaamheden. De grafisch vormgever heeft de volgende Engelse taalvaardigheden: luisteren De grafisch vormgever moet kunnen luisteren naar de wensen van een Engels sprekende klant en gerichte vragen aan de klant kunnen stellen. lezen De grafisch vormgever kan (technische) informatie in het Engels lezen die nodig is voor de voorbereiding of realisatie van het grafisch ontwerp (bijvoorbeeld handleidingen en support fora op internet). schrijven De grafisch vormgever kan Engelse werkgerelateerde brieven of s opstellen ten behoeve van contacten met buitenlandse relaties. Rekenen/ wiskunde gesprekken voeren De grafisch vormgever kan telefoongesprekken in het Engels voeren met buitenlandse relaties over werkgerelateerde onderwerpen. De grafisch vormgever heeft de volgende rekenvaardigheden 1 : getallen/hoeveelheden, maten berekenen van financiële gegevens ten behoeve van het ondernemingsplan berekenen van de kosten/uren die gemoeid zijn met een voorstel of een aantal opties beheren van het projectbudget bepalen van en werken met bestandsspecificaties omrekenen van buitenlandse maten (bijvoorbeeld inches) omrekenen van resoluties ruimte en vorm het maken van ontwerpen voor media-uitingen (2D) beelden, tekst en kleuren in verhouding tot elkaar zetten gegevensverwerking, onzekerheid verzamelen, interpreteren en weergeven van onderzoeksgegevens ten behoeve van het ondernemingsplan administreren van gegevens) verzamelen en analyseren van gegevens ten behoeve van het plan van aanpak. overzichtelijk weergegeven van gegevens in een tabel of grafiek voor de presentatie van het ontwerp BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

9 verbanden, veranderingen lezen en interpreteren van trends en ontwikkelingen voor het opstellen van het ondernemingsplan zien van verbanden tussen geheugen- en netwerkcapaciteit en de snelheid van de computer 1 Grafisch vormgevers die als zelfstandige werkzaam zijn hebben rekenkundige kennis nodig voor het opstellen van een ondernemingsplan, een projectvoorstel e.d.. Voor grafisch vormgevers die in loondienst werkzaam zijn zijn deze rekenvaardigheden vaak van minder groot belang. Deze werkzaamheden worden veelal uitgevoerd door de accountmanager of art director binnen het bedrijf. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

10 1.3 Loopbaanperspectief De grafisch vormgever kan door werkervaring en/of opleiding (bijvoorbeeld Academie voor Kunst en techniek, Academie voor Beeldende Kunsten, Design Academy, KA Grafische vormgeving) doorgroeien naar een functie als grafisch ontwerper, hoofd studio, teamleider, art director of account manager. Daarnaast kan hij een eigen bedrijf starten of als freelancer gaan werken. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

11 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt Het aantal banen in de RPC-sector is tussen 2004 en 2007 met 7% gegroeid. (Arbeidsmarktadvies Savantis 2009/2010) Het aantal erkende leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie is tussen 31 december 2008 en 31 december 2009 gestegen van tot (+21%). (Arbeidsmarktadvies Savantis 2009/2010) Savantis heeft via de scholen geen signalen opgevangen over mogelijke tekorten aan stageplaatsen voor grafisch vormgevers. De behoefte van leerbedrijven aan leerlingen is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Savantis heeft afgelopen jaar 198 leerbedrijven bevraagd. Bij deze leerbedrijven is plaats voor 318 stagiairs. Gemiddeld hebben leerbedrijven plek voor 1 á 2 stagiairs. Bij ondervraging van 148 leerbedrijven grafische vormgeving geeft 77% aan dat de behoefte aan grafisch vormgevers het komend jaar gelijk blijft. Twintig procent verwacht behoefte aan uitbreiding van het personeel. Twee procent zoekt personeel ter vervanging. Slechts één procent van de bedrijven geeft aan dat de personele behoefte aan grafisch vormgevers afneemt (Arbeidsmarktadvies Savantis 2009/2010). Wetgeving en regelgeving De grafisch vormgever heeft met allerlei wetgeving te maken op het gebied van onder andere auteursrecht (incl. portretrecht), copyright, merkenrecht, kansspelen, misleidende reclame, persoonsgegevens en financiële dienstverlening. Tevens dient hij, waar nodig, rekening te houden met regelgeving (zelfregulering), zoals vastgelegd in de Nederlandse Reclame Code. De grafisch vormgever zal op de hoogte moeten blijven van nieuwe wet- en regelgeving op deze gebieden om ervoor te zorgen dat zaken die betrekking hebben op auteursrecht en de Nederlandse Reclame Code altijd goed geregeld zijn. Daarnaast worden de arbeidsomstandigheden voor de grafisch vormgever van belang geacht. De regels betreffen ergonomie, veiligheid, milieu en werkdruk. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

12 Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Trends in grafische vormgeving (typografie, kleurgebruik e.d.) veranderen continu, maar het beroep zal inhoudelijk niet veel veranderen de komende jaren. De grafisch vormgever moet wel van deze ontwikkelingen op de hoogte blijven. Daarnaast vindt ook voortdurend vernieuwing van hard- en software plaats. Ook deze ontwikkelingen moet de grafisch vormgever bijhouden. Verder zijn er steeds meer ontwerpbureaus die zich niet alleen op grafisch ontwerpen richten, maar bijvoorbeeld ook op interactieve media, productontwerpen of ruimtelijke ontwerpen. Van medewerkers wordt steeds meer verwacht dat ze breed inzetbaar zijn. Basiskennis van multimediale vormgeving, 3D vormgeving en de software die hier gebruikt wordt is daarom van belang voor de grafisch vormgever. Ook zijn er bedrijven die naast het ontwerpen de uitvoering op zich nemen (zoals sign en standbouw). Hierbij begeleidt de grafisch vormgever soms ook het productieproces of helpt hij mee in de productie.. Belangrijke bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op een toename van kwaliteits- en kostenbewust werken, productiviteit en projectmatig werken en communicatieve competenties. Internationalisering in bedrijven gaat een belangrijke rol spelen bij een vooralsnog klein deel van de bedrijven. Een minimale eis is dan dat multimediavormgevers kunnen communiceren in het Engels. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

13 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Grafisch vormgever Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Maakt een grafisch ontwerp 1.1 Beoordeelt de opdracht en adviseert de opdrachtgever 1.2 Maakt een plan van aanpak 1.3 Maakt een concept 1.4 Maakt een ontwerp 1.5 Presenteert het ontwerp Kerntaak 2 Realiseert het grafisch ontwerp 2.1 Bereidt de realisatie voor 2.2 Voert de realisatie uit Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software 3.1 Gebruikt en beheert eigen hard- en software 3.2 Beheert de eigen database Kerntaak 4 Voert projectleiding uit 4.1 Bewaakt de voortgang van het project 4.2 Geeft leiding aan medewerkers en/of derden Kerntaak 5 Voert ondernemerstaken uit 5.1 Stelt een ondernemingsplan op 5.2 Promoot het bedrijf 5.3 Regelt financiële zaken BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

14 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren 3.1 Kerntaak 1 Maakt een grafisch ontwerp Kerntaak 1 Maakt een grafisch ontwerp Werkprocessen bij kerntaak 1 Beschrijving werkproces: 1.1 Beoordeelt de opdracht en adviseert de opdrachtgever De grafisch vormgever verzamelt informatie over de wensen en behoeften van de opdrachtgever (bijvoorbeeld doelgroep, communicatiedoelstelling, propositie, gewenst imago en beschikbaar budget). Hij beoordeelt de opdracht en overlegt met de opdrachtgever om zaken te verduidelijken, aan te vullen of aan te passen. Hij denkt mee met de opdrachtgever over hoe bepaalde wensen het best kunnen worden gerealiseerd. Hij legt alle informatie vast, analyseert deze en trekt op basis hiervan conclusies. Vervolgens stelt de grafisch vormgever een passend advies op voor de opdrachtgever voor het ontwerpen en realiseren van een grafisch product (bijvoorbeeld een advertentie, boek, folder, brochure, periodiek, huisstijldrukwerk, ontwerp van een website, (elektronische) nieuwsbrief, kalender, krant, logo, presentatie, magazine, relatiegeschenken of reclamedrukwerk). Voldoende informatie over en een goed beeld van de behoeften en wensen van de opdrachtgever, zodat er een passend advies ligt dat aansluit bij diens behoeften en wensen. Vakkennis en vakvaardigheden marketingtheorieën; communicatietheorieën; de mogelijkheden en beperkingen van grafische vormgeving; trends en ontwikkelingen in het vakgebied. De grafisch vormgever is vaardig in: het maken van eenvoudige calculaties; mondeling en schriftelijk communiceren. Beschrijving werkproces: 1.2 Maakt een plan van aanpak De grafisch vormgever overlegt en stemt af met collega s, de opdrachtgever en derden over het plan van aanpak. Hij formuleert vervolgens het plan van aanpak, vertaalt het plan van aanpak in uit te voeren stappen, de benodigde tijd en de benodigde inzet van mensen en middelen. Een plan van aanpak dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, waarin de juiste activiteiten in de tijd worden gepland en waaruit alle betrokkenen kunnen afleiden wat er moet gebeuren en wat er van hem of haar verwacht wordt. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

15 Vakkennis en vakvaardigheden de opzet van een plan van aanpak; het proces van vervaardiging van grafische ontwerpen. De grafisch vormgever is vaardig in: het maken van eenvoudige calculaties; mondeling en schriftelijk communiceren; projectmatig werken. Beschrijving werkproces: 1.3 Maakt een concept De grafisch vormgever verzamelt informatie over: markt/doelgroep, product/dienst, organisatie, concurrentie, onderwerp, thema en boodschap en vormt zich op basis hiervan een beeld en legt dit vast. Hij ontwikkelt het concept: hij bedenkt het idee en kiest voor een creatieve invulling, gebruikt hierbij geschikte hulpmiddelen om ideeën te vormen en legt het concept vast, al dan niet gevisualiseerd met een schets en inclusief een verantwoording van gemaakte keuzes. De grafisch vormgever legt het concept voor aan de opdrachtgever. Eventuele wijzigingen voert hij door. Een verantwoord, creatief concept gebaseerd op goede informatie dat voldoet aan de wensen en behoeften van de opdrachtgever en dat aansluit bij de markt. Vakkennis en vakvaardigheden marketingtheorieën; communicatietheorieën; trends en ontwikkelingen in het vakgebied; vormgeving, kleuren en stijlen. De grafisch vormgever is vaardig in: creatief denken (brainstormen, mindmapping, etc.); tekenen en schetsen; werken met relevante grafische software en in sommige gevallen met relevante multimedia software; omgaan met wensen van opdrachtgever. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

16 Beschrijving werkproces: 1.4 Maakt een ontwerp De grafisch vormgever interpreteert het concept en kiest geschikte elementen (kleuren, typografie, type illustraties) en bepaalt de lay-out. Hij houdt hierbij rekening met wet- en regelgeving. Hij maakt een ontwerp (in stadia, van grof naar gedetailleerd), verantwoordt de gemaakte keuzes en maakt een presentatie. Hij gebruikt daarvoor geschikte hulpmiddelen (zoals computer met de juiste software pakketten, scanner, kleurenprinter, tekenmaterialen, kleurenwaaiers, sampleboeken, stockphoto websites, digitale camera), overlegt indien nodig met de opdrachtgever, collega s en derden en werkt volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus. Een grafisch ontwerp dat aan vakdeskundige eisen en aan de wensen van de opdrachtgever voldoet, waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de hulpmiddelen. Vakkennis en vakvaardigheden trends en ontwikkelingen in het vakgebied; vormgeving, kleuren, stijlen, typografie; grafische (druk)technieken en specificaties. De ontwerper zal bij het bedenken en vormgeven van een ontwerp rekening moeten houden met druktechnische beperkingen, materiaalbeperkingen, technische specificaties van media (type beeldscherm, papiersoort, enz.); wet- en regelgeving o.a. op het gebied van auteursrecht. De grafisch vormgever is vaardig in: creatief denken (brainstormen, mindmapping, etc.); werken met relevante software (bijvoorbeeld Adobe Creative Suite, Indesign, Illustrator en Photoshop); tekenen en schetsen; weergeven grote lijnen middels roughs, lay-out proeven, prints e.d.; het overbrengen en visualiseren van de eigen ideeën; benutten creativiteit binnen gegeven ontwerpgrenzen; samenhang kunnen zien tussen onderdelen/gevoel voor compositie hebben; kiezen van de juiste uitvoering (papiersoort, foliekleur, dikte omslag, drukvorm). Beschrijving werkproces: 1.5 Presenteert het ontwerp De grafisch vormgever verantwoordt gemaakte keuzes in het ontwerp, presenteert de informatie en gebruikt geschikte presentatiemiddelen. Hij reageert adequaat op reacties van de opdrachtgever. Een presentatie waarbij het ontwerp op de juiste manier gepresenteerd wordt en die tot gevolg heeft dat de meerwaarde voor de opdrachtgever duidelijk is, zodat de opdrachtgever kan bepalen of het ontwerp naar zijn wens is of dat het nog moet worden aangepast. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

17 Vakkennis en vakvaardigheden presentatietechnieken. De grafisch vormgever is vaardig in: werken met presentatiesoftware en andere presentatiemiddelen; mondeling en schriftelijk communiceren. Toelichting: Bij grotere bedrijven is de grafisch vormgever meestal niet degene die het concept bedenkt. Bij kleinere bedrijven is dit vaak wel het geval, al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld de art director. Verder heeft de grafisch vormgever te maken met de volgende keuzes en dilemma s: de briefing van de opdrachtgever is onvolledig, onjuist of onduidelijk (voorbeelden: de doelgroep ontbreekt, gewenst imago is vaag omschreven, gezien doelstelling is budget onvoldoende, planning is niet haalbaar, etc.); de eigen normen ten aanzien van bijvoorbeeld creativiteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid komen niet overeen met die van de opdrachtgever of collega s; de wensen van de klant zijn niet haalbaar binnen het beschikbare budget; er is geen match tussen klant en grafisch vormgever (bijvoorbeeld vanwege verschil in achtergrond of visie). 3.2 Kerntaak 2 Realiseert het grafisch ontwerp Kerntaak 2 Realiseert het grafisch ontwerp Werkprocessen bij kerntaak 2 Beschrijving werkproces: 2.1 Bereidt de realisatie voor De grafisch vormgever inventariseert en verzamelt de benodigde materialen en bestanden (zoals foto s, artwork en illustraties) voor de realisatie en beoordeelt of ze technisch bruikbaar zijn; zo nodig bewerkt hij deze. Ook beoordeelt hij materialen en bestanden op geschiktheid en past ze eventueel aan. Tevens zorgt hij ervoor dat derden (zoals een fotograaf of lithograaf) bestanden juist aanleveren, respecteert hij (auteurs-)rechten en regelt toestemming voor gebruik. Bij zijn werkzaamheden gebruikt hij relevante software. De realisatie van het grafisch ontwerp is voorbereid, de benodigde materialen en bestanden zijn verzameld en voldoen aan de volgende eisen: aangeleverd volgens vereiste specificaties; rechtmatig te gebruiken. Vakkennis en vakvaardigheden bestandsformaten in combinatie met de gebruikte software; wet- en regelgeving, waaronder het auteursrecht. De grafisch vormgever is vaardig in: BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

18 lezen van Engelse informatie ten behoeve van de voorbereiding van de realisatie; volgen van het plan van aanpak; werken met relevante grafische software en multimedia software. Beschrijving werkproces: 2.2 Voert de realisatie uit De grafisch vormgever voert de realisatie uit op basis van het goedgekeurde ontwerp. Hij doet dit door de volgende vakdeskundige werkzaamheden uit te voeren: - bestand opmaken; - ontwerp toepassen op verschillende uitingen (bijvoorbeeld briefpapier, website); - gekozen (vormgevings-)elementen toepassen; - gegevens uit een database halen en verwerken; - kleur bewaken; - specificaties uitzoeken (papiersoorten, foliekleuren, druktechnieken, etc.); - gebruikmaken van relevante software; - maken van een proefdruk. De grafisch vormgever legt de realisatie ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever en voert zo nodig correcties uit. Vervolgens levert hij het bestand aan voor verdere productie of distributie/uploading. Zo nodig regelt hij de verdere productie. Er is een vakkundig gerealiseerd grafisch product dat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, aan de overeengekomen kwaliteit en voorwaarden en aan de technische specificaties. Vakkennis en vaardigheden mogelijkheden en onmogelijkheden van productiemethodes; typografie; kleurenleer. De grafisch vormgever is vaardig in lezen van Engelse informatie ten behoeve van de realisatie van de media-uiting, bijvoorbeeld Engelse briefings, communicatie met internationale bedrijven, tutorials op internet en Engelse gebruiksaanwijzingen van programma s; toepassen van technische specificaties; rekenen; werken met relevante grafische software en multimedia software Toelichting: De grafisch vormgever heeft te maken met de volgende keuzes en dilemma s: de werkinstructie van de opdrachtgever is onduidelijk, onvolledig of onjuist (voorbeelden: foto s ontbreken, formaat bladspiegel is niet aangegeven, ontwerp voorziet niet in hoeveelheid tekst, etc.); de eigen normen (vakkundigheid, zorgvuldigheid, accuraatheid e.d. komen niet overeen met die van de opdrachtgever of collega s. de wensen van de klant zijn niet haalbaar binnen het beschikbare budget. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

19 3.3 Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software Werkprocessen bij kerntaak 3 Beschrijving werkproces: 3.1 Gebruikt en beheert eigen harden software De grafisch vormgever installeert, onderhoudt en beveiligt zijn hard- en software. Hij beoordeelt wanneer hij zelf taken kan uitvoeren en wanneer hij iemand anders in het bedrijf moet inschakelen. Hij legt vast wat hij heeft gedaan op het gebied van installatie, onderhoud en beveiliging. Een goed functionerend werkstation waarbij de juiste persoon de juiste taak heeft uitgevoerd en waarbij vastligt wat er is gedaan aan installatie, onderhoud en beveiliging, zodat deze informatie beschikbaar is. Vakkennis en vakvaardigheden procedures met betrekking tot installatie, onderhoud, beveiliging en vastlegging. De grafisch vormgever is vaardig in: gebruikmaken van het operating system; omgaan met hard- en software. Beschrijving werkproces: 3.2 Beheert de eigen database De grafisch vormgever controleert bestanden en zorgt ervoor dat ze worden opgeslagen in de database conform geldende afspraken en komt eventueel met voorstellen om de database aan te passen. Een goed functionerende database (ofwel: de bestanden zijn op de juiste wijze opgeslagen) die toegankelijk en up-to-date is. Vakkennis en vakvaardigheden databases. De grafisch vormgever is vaardig in: opzetten en werken met databases. Toelichting: De grafisch vormgever heeft te maken met de volgende keuzes en dilemma s: juiste keuzes maken ten aanzien van de wijze van structurering van de databases; juiste keuzes maken in verwijdering van bestanden (overbodige versies). BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

20 3.4 Kerntaak 4 Voert projectleiding uit Kerntaak 4 Voert projectleiding uit Werkprocessen bij kerntaak 4 Beschrijving werkproces: 4.1 Bewaakt de voortgang van het project De grafisch vormgever overlegt met betrokkenen over het verloop van het project, zoekt samen naar oplossingen en hij zorgt ervoor dat betrokkenen zich aan afspraken houden. Hij zorgt ervoor dat het werk goed op elkaar wordt afgestemd en dat producten op tijd en volgens de gestelde kwaliteit worden opgeleverd. Hij rapporteert over de voortgang en de oplevering. Het project is uitgevoerd conform ontwerp, planning en afgesproken kwaliteitseisen. Vakkennis en vakvaardigheden planningsprincipes. De grafisch vormgever is vaardig in: rapporteren; communiceren. Beschrijving werkproces: De grafisch vormgever geeft leiding aan één of meer medewerkers en/of derden (zoals een fotograaf, illustrator, lithograaf, drukkerij, 3D ontwerpers, uitvoerders zoals signbedrijven, AV studio s, standbouwers en webdevelopers). Hij stuurt hen aan, motiveert en stimuleert hen en begeleidt hen bij de realisatie van het project. Bij uitbesteding van werkzaamheden selecteert hij tevens de opdrachtnemer, formuleert de opdracht, bewaakt de planning en begroting tijdens de uitbesteding, stelt criteria op voor het proces en resultaat en beoordeelt het resultaat van de uitbesteding. 4.2 Geeft leiding aan medewerkers en/of derden Interne en externe medewerkers weten wat er van hen wordt verlangd en de werkzaamheden worden conform afspraak uitgevoerd en opgeleverd. Vakkennis en vakvaardigheden eenvoudige calculaties. De grafisch vormgever is vaardig in: motiveren en stimuleren; het maken van eenvoudige calculaties; geven van instructies; organiseren. BCP Grafisch vormgever definitief, 1 september

DTP-er Beroepscompetentieprofiel

DTP-er Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB DTP-er Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen...4

Nadere informatie

Multimediavormgever Beroepscompetentieprofiel

Multimediavormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Multimediavormgever Beroepsprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen...4

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever art & design ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever grafisch ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Debriefing. planning

Debriefing. planning Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting werkprocessen en criteria bijbehorende competenties 1.1 beoordeelt opdracht en adviseert M. Analyseren heeft de informatie van de geanalyseerd door deze uiteen te rafelen

Nadere informatie

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Eenvoudige calculatie Engels lezen Engels schrijven Kennis van geldende marketing- en communicatietheorieën,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever animatie/audiovisuele vormgeving ontvangt de opdracht voor het ontwerpen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Visual merchandising voor het beroep Presentatievormgever

Visual merchandising voor het beroep Presentatievormgever Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Visual merchandising voor het beroep Presentatievormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Kenniscentrum GOC Savantis Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Kunst, Cultuur en Media/ Techniek Branche: Media Beroepengroep: Mediavormgever Versie 2007-2008 Mediavormgever 2007-2008 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Crebonummer: 90180, 90190 Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld op 29 juni 2010 Inhoudsopgave definitieve versie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Opleiding: Mediavormgever (BOL4) Uitstroom: Animatie / Audiovisuele Vormgeving Crebocode: 90411 Versie: Student Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 90400 Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009.

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding AV Productie GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Kenniscentrum GOC Savantis VAPRO

Kenniscentrum GOC Savantis VAPRO Kenniscentrum GOC Savantis VAPRO Versie voor experimenteerregeling 2005-2006 Status: concept Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

bm409promv33 Koningklant Mediavormgever - MultiMedia

bm409promv33 Koningklant Mediavormgever - MultiMedia - MultiMedia Carmen Scholten 08 Animatie / audiovisuele vormgeving (90401) Interactieve vormgeving (90404) Beeld & Media Koning Klant Casusomschrijving 012022012 Klantgericht werken Bij het woord klant

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Introductieproject bm411promv12 Mediavormgever - MultiMedia

Introductieproject bm411promv12 Mediavormgever - MultiMedia Introductieproject - MultiMedia Beeld & Media introductie media vormgever Omschrijving 25092011 Een nieuw begin Een nieuwe school, een nieuwe klas, maar vooral de eerste stappen op weg naar een beroep.

Nadere informatie

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid 1. De beoordeling van beroepsbekwaamheid van de Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie is gebaseerd op reguliere clusters

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie.

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. mei 2008 Raamwerk Mediacompetenties. Met unieke ontwikkelprofielen op weg naar de toekomst. leren in het bedrijf

Nadere informatie