Vervolgens zet Tine uiteen hoe er verder zal gewerkt worden in 3 subgroepen. De gehanteerde werkwijze en vragen gaan als bijlage in de presentatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervolgens zet Tine uiteen hoe er verder zal gewerkt worden in 3 subgroepen. De gehanteerde werkwijze en vragen gaan als bijlage in de presentatie."

Transcriptie

1 RENOVATIEPACT : Werkgroep roep financiering- verslag vergadering 29 mei 2015 Aanwezigen Agentschap Wonen Vlaanderen Carolien De Brabandere Argus Hubert David BMP Philippe Callewaert Bond Beter Leefmilieu Mike Desmet BVK/Febelfin Frans Meel BVK/Febelfin Ivo Van Bulck CeDuBo To Simons CIR- Isolatie Raad Georges Timmermans Departement LNE Sara Ochelen Eandis Ines Becue Eos Bart Van Camp Huurpunt Lies Baarendse Informazout Guido Saenen Infrax Dirk Schreurs Intercommunale Leiedal Bram Lattré Kenniscentrum Vlaamse steden Frederik Serroen Koninklijke Federatie van het Belgisch Els De Keyser Notariaat NAV Angeliques Verspeurt OVAM An Van Pelt OVED vzw Christophe Debrabander Passiefhuisplatform Hilde Smets Samenlevingsopbouw Stefan Goemaere Samenlevingsopbouw Wannes Starckx Steunpunt Dubolimburg Ine Schils Steunpunt duurzaam wonen en Goedele De Vos bouwen Oost-Vlaanderen Technum Annick Gommers Van Marcke Gregory Decroix VCB Gert Huybrechts VEA Ellen Moons VEA Tine Tanghe VEA Geert Flipts Verbond van de Glasindustrie Georges Devent Belgische Crowdfunding federatie Luc Colebunders Factor4 Sven Wuyts Factor4 Erik Van Agtmaal 1

2 Tine verwelkomt de groep en stelt de agenda van de vergadering voor. Sven Wuyts geeft een presentatie over ESCO s in het algemeen en het pilootproject voor 3 appartementsgebouwen in Antwerpen in het bijzonder. De presentatie gaat als bijlage. Luc Colebunders geeft een presentatie over crowdfunding en gaat op basis van specifieke vragen in op de mogelijkheden om crowdfunding in te zetten voor woningrenovatie. Ook deze presentatie gaat als bijlage. Vervolgens zet Tine uiteen hoe er verder zal gewerkt worden in 3 subgroepen. De gehanteerde werkwijze en vragen gaan als bijlage in de presentatie. Per werkgroep wordt hieronder weergegeven wat door de aangeduide verslaggevers werd gerapporteerd. Vraag 1: Vele instrumenten (rollende fondsen, Vlaams energielening, commerciële energiekredieten/leningen van banken, consumentenleningen door bouwpartners zelf (vb Van Marcke), ESCO-instrument, crowdfunding, leasing van installaties, oprichting van coöperatieven, ) werden al uitgewerkt om tegemoet te komen aan de prefinancieringsnoden, waarom wordt er te weinig beroep op gedaan? Nood aan bijkomende instrumenten of versterking van bestaande instrumenten? Door de bos de bomen niet meer zien. Veel niet bekend. Esco s= niche, niet voor individuen. Investeringen zijn weinig tastbaar, geloofwaardigheid van terugverdientermijn van belang. In Nederland wordt gewerkt aan meerdere huizen tegelijkertijd = kostenbesparend. Nood aan meer dan financiering, nood aan ontzorging= personeel. Mensen moeten door het beleid, door externe prikkels, gedwongen worden om te investeren (cfr minimale kwaliteitsnormen). Er bestaan veel vormen van financiering, maar niet voor de totaaloplossing. Coördinatie van instrumenten nodig, ook voor ontzorging, ook voor administratie. Er bestaat veel, maar moeilijk om de weg te vinden zeker voor bepaalde groepen Aannemers als kanaal gebruiken, maar is info naar aannemers voldoende doorgestroomd? => vertaalslag maken van instrumenten voor aannemers. Evt ook aannemers zelf inzetten als promotor = folders die zij in de bus kunnen gooien in een 2

3 straat waar ze aan het werken zijn met verwijzing naar bestaande ondersteunende instrumenten. Instrumenten onvoldoende gekend ofwel voor specifieke groepen onvoldoende wegens geen middelen, maw ook geen terugbetaalcapaciteit Geen nood aan extra instrumenten! Nood aan een verdieping van segmentering: niet altijd prefinancieringsprobleem, soms andere prioriteiten, soms nood aan communicatie, soms aan ontzorging. Er moet veel doelgroepgerichter worden gewerkt. Grootte van bedrag speelt ook een rol in gebruik van prefinanciering Advies op maat provincies: idealiter ook aannemers/architecten meenemen wanneer ter plaatse wordt gegaan voor advies Hervorming bouwsector zelf nodig: daklegger legt enkel pannen, maar geen isolatie, Rationeel gezien is er geen enkele barrière meer. Het rendement op een groene investering is veel hoger dan de rente van een spaarboekje/lening. Het probleem ligt hem mogelijks niet bij de financiering maar wel bij de marketing/sensibilisering. Probleem is eerder willen renoveren, daarom gecombineerde oplossingen nodig: ontzorgen in combinatie met financieren. Tegelijk zijn de meeste burgers niet bereid om te betalen voor advies of trajectbegeleiding. Banken hebben een belangrijke detectiefunctie inzake mogelijke energierenovatiewerken bij hun klanten. Energieadvies is echter geen kerntaak voor banken: banken zijn een financieringsvehikel. Burgers zouden advies, verstrekt via banken, niet geloven/accepteren. Febelfin: er begint bewustwording te komen inzake energie cfr gestegen kredieten (zie onder) VEA: zelfde blijkt uit cijfers Vlaamse energieleningen. Versoepeling hypothecaire inschrijving nodig tot 40 jaar i.p.v. 30 jaar. Vraag 2: Moet er ook qua prefinanciering meer gefocust worden op 1 instrument, of is het net beter dat er meerdere naast elkaar bestaan? Hangt van de doelgroep af: eigenaar, verhuurder, huurder, mensen in armoede. Er is veel kapitaal maar het is moeilijk te mobiliseren. Mensen denken niet graag na => makkelijke oplossingen aanbieden. 3

4 Verschillende instrumenten naast elkaar is goed, maar afstemmen op elkaar misschien toch nuttig? Evt wel nood aan een prefinanciering van een energieaudit Bos en bomen = hinderpaal Sterkte/zwakte analyse maken van elk van de bestaande instrumenten en dan pas beslissen. Ja, maar opletten dat ze niet cumulatief zijn, verschillende instrumenten voor verschillende doelgroepen Leningen in Oostende: 1 op 6 doelgroepers EOS-project opbrengstgarantie (Oostende + Provincie West-Vlaanderen): de laagste inkomstengroep krijgt een financiering via de Vlaamse Energielening en betaalt de lening terug met energiewinsten, dus niet in vaste maandelijkse schijven. Nu uitgetest op +/- 15 woningen, een opschaling hiervan kan verder ondersteund worden door het VEA. Voordelige lening ook voor niet doelgroepers?: discussie over. Enerzijds kritische massa nodig, enkel doelgroepers is te beperkt. Anderzijds enkel middelen inzetten voor wie het nodig heeft. Vraag 3: Kunnen we voor de banken een businesscase opbouwen rond werkelijke verlaging van energiekosten en/of waardevermeerdering van woning door uitvoering van energiebesparende maatregelen zodat aangetoond kan worden dat er binnen het gezin meer budgettaire ruimte is voor terugbetalen van een groter ontleend bedrag? Banken vrezen een reboundeffect: het blijft een risico. Technische installaties uit hypotheek halen en in een ESCO steken. Ja maar blijft moeilijk: geloofwaardige calculatoren nodig op basis van effectieve metingen. E-calculator/Re-calculator= garantie geven dat terugbetalingscapaciteit er zal zijn. Voor verschaffen van leningen telt voor banken enkel en alleen terugbetalingscapaciteit. Wordt ook zo geëist door EC. Moet neutraal zijn, op door overheid erkende manier werken. Theoretische besparingen versus reële besparingen. 4

5 Vooral voor die die over hun normale terugbetalingscapaciteit dreigen te gaan is dit van belang. VCB-Vito: IWT project: in rekening brengen van gedrag, klimatologische omstandigheden, reboundeffect, Slimme meters: experiment met rood lampje indien teveel aan het verbruiken heeft niet gewerkt. Demonstratieprojecten uitwerken, nulmeting op voorhand, achteraf effectief verbruik gedurende lange periode meten. Febelfin/BVK: bij wanbetaling wordt geoordeeld dat de bank te onvoorzichtig geweest is in de toekenning van de kredieten. Er wordt momenteel gewerkt aan een gecertificeerde E-calculator die een nauwkeurig beeld geeft van de afbetalingscapaciteit die rekening houdt met energiefactuur. De woning wordt tegelijk meer waard waardoor het onderliggend pand in waarde stijgt wat een goede zaak is voor de bank. Standaard voor nodig, erkend door rechtspraak, om te vermijden dat banken worden bestempeld als onvoorzichtig bij toekenning kredieten. EPC-attesten moeten diepgaander zijn. Kunnen banken klanten niet aansporen om hun spaargeld in te zetten voor renovatie?: niet de rol van de banken, wel van de overheid. Vraag 4: Wat is er nodig om de ESCO formule meer ingang te doen vinden voor woningrenovatie - appartementrenovatie? Esco= 21% BTW, renovatie 6% BTW Esco= niche Enkel grote projecten (voldoende hoge energiekost) Wet op mede-eigendom= drempel (beslissing op Algemene vergadering = 75% +1 België heeft heel veel diverse woningen/woningtypes. Vraag 5: Zien we een rol voor de bouwsector als kredietverstrekker? Van Marcke positief 5

6 Geen core business Wel eerste stap faciliteren. Vraag 6: Crowdfunding versus coöperatieven? Voor- en nadelen, waar hechten we het meeste geloof aan? Complementair: coöperatieven zijn vaak de juridische structuur die in een crowdfunding project stapt. Zeker erkende coöperatieven: mogen meer in totaal ophalen via crowdfunding en ook meer per coöperant. (aandeelhoudersstructuur verschillend van gewone nv bijv omwille van groter deel stemloze aandelen) EN EN Crowdfunding niet voor individuele woningen want enkel toegestaan voor juridische entiteiten Vooral grote projecten komen in aanmerking: opbrengstinschatting nodig, waarborgen nodig. Kan crowdfunding ook voor kleinere projecten: ja indien opgezet bijv door aannemer, architectenbureau, loodgieters, (interessant project coöperatieven voor hernieuwbare energie: Pajopower.) Vraag 7: Waarom zijn de energiekredieten aangeboden door de banken niet/onvoldoende in trek, niettegenstaande de aantrekkelijkere voorwaarden dan voor gewone renovatiekredieten? Tegengesproken door BVK/Febelfin: o Q1-2015: 48% meer hypothecaire kredieten voor verbouwingen verstrekt t.o.v. Q1 2014, 13% meer hypothecaire kredieten voor aankoop en verbouwing. Diezelfde kredieten, maar dan de evolutie in ontleende bedragen + 46,9% voor verbouwingen en +6,1% voor aankoop en verbouwingen. o Wat consumentenkredieten voor energiebesparende doeleinden betreft, werden in Q % meer kredieten verstrekt dan in Q (22% meer qua ontleende bedragen). o Meer cijfers op luik pers en cijfers (vervolgens statistieken, grafieken en gegevens, in de excels zijn vooral de sheets summary amount (=bedragen), summary number (=aantallen) van belang). Toch redelijk succesvol. Verlenging hypothecaire inschrijving kan oplossing zijn. 6

7 Vraag 8: Zien we heil in leasingformules om prefinancieringsproblematiek op te lossen? Leaseformule is een soort consumentenkrediet: vb condensatieketel in Nederland via Eneco Er moet eerst iemand gevonden worden om deze leasing aan te bieden wat meestal het probleem is (vb leasing HRglas of stookinstallatie) Stefaan Goemaere (Samenlevingsopbouw) heeft een eerste reeks goede gesprekken gehad met Bosch m.b.t. leasing elektrische apparaten. Hij heeft een hoeveelheidskorting bekomen en zal deze apparaten goedkoop kunnen leasen (7 jaar, koelkasten en diepvriezers, 5 per maand). Probleem is wel na 7 jaar: Kan je toestel behouden, restwaarde kopen, of moet je dan instappen in een nieuwe leasing op het ogenblik dat het toestel nog niet volledig opgebruikt is. Vraag 9: Zien we heil in rollende fondsen en waar halen we de initiële middelen vandaan om die rollende fondsen op te starten? Wegens tijdgebrek werd deze vraag niet volledig besproken. Er wordt alleszins geloofd in de Vlaamse aangezien dit een kredietvestrekker is met een eigen markt (een eigen doelpubliek, focus op energiebesparing). Terugkoppeling plenair door de verschillende subgroepen kon niet meer gebeuren uit tijdsgebrek. Tot slot geeft Tine aan wat er in de vergadering van 10/6 zal gebeuren (zie presentatie). Over de reservedatum van 22/6 (9u30) wordt door de werkgroep beslist na de vergadering van 10/6. 7

Hubert verwelkomt de groep. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Hubert verwelkomt de groep. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. RENOVATIEPACT : Werkgroep roep financiering- verslag vergadering 4 mei 2015 Aanwezigen AG Energiebesparingsfonds Jan Meuleman Agentschap Wonen Vlaanderen Carolien De Brabandere Argus Hubert David BMP Philippe

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C163 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 11 maart 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG IMPULSKREDIETEN 2013

JAARVERSLAG IMPULSKREDIETEN 2013 JAARVERSLAG IMPULSKREDIETEN 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. Resultaten in 2013... 5 2. Concrete cijfers 2013: Profiel van de kredietaanvrager en kredietnemer... 5 3. Doelstellingen 2014... 27 Bijlage

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 www.samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw: samen met kwetsbare groepen werken aan structurele verandering België

Nadere informatie

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007 Werkgroep 1: Werking van de LAC s Bart Bockstaele en Mieke Clymans zitten de werkgroep voor. Mieke overloopt

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK Opdrachtgever: Departement LNE Datum: 09-09-2014 Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Indiener Contactpersoon indiener Financiering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd DEF Versie 13 mei 2014 In twee jaren Blok voor Blok is een grote hoeveelheid inzichten vergaard in de wijze waarop de woningeigenaar te activeren is om te investeren

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede 1. Aanwezigen Ann Claes Bert D hondt Danny Horemans Denise Verhaert Fanny Seurinck Geert Thange Guido Prinsen Henk Van Hootegem Ilse Meuris

Nadere informatie