Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor"

Transcriptie

1 Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor

2 Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling 10:50-11:00 Pauze 11:00-11:45 Case MijnOverheid door Ton Laarhoven (MO.nl) 11:45-12:30 Case Omgevingsloket door Mathijs Punter (TNO) 12:30-13:30 Lunch 13:30-14:15 Case e-factureren door Bert Dingemans (Ministerie van LNV) 14:15-14:30 Ontwikkelingen Digikoppeling 14:30-14:45 Stappenplan 14:45 - Vragen/Sluiting 2

3 Digikoppeling bijeenkomst Opening en kennismaking

4 Allereerst even voorstellen Ferry van Bruggen, Accountmanager (Logius) Kevin Ronkes, Accountmanager (Logius) Sharmie Mahabier, Adviseur Markt (Logius) Chantal Rumeser, Adviseur Markt (Logius) Frank Terpstra, Implementatieadviseur (RENOIR) 4

5 Logius en RENOIR 5

6 IT-Waardeketen ICTU Logius RENOIR e-overheid voor burgers e.d. 6

7 Wat is Logius? Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, standaardisatie en informatiebeveiliging. Logius is in 2006 opgericht onder de naam GBO.Overheid. Sinds januari 2010 is de naam veranderd in Logius. Logius is sinds deze datum een batenlastendienst. 7

8 Organogram Logius Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmaraad Algemeen Directeur Planning Control Markt Architectuur Servicemanagement Informatiebeveiliging Ondersteunende Staf 8

9 Wat doet Logius? De organisatie zorgt voor de uitvoering van de volgende vier taken: beheer en exploitatie van producten die reeds in beheer zijn. in beheername van nieuwe producten. doorontwikkeling van producten die reeds in beheer zijn. stimulering van gebruik van bestaande en toekomstige producten Logius richt zich op de sectoren: Openbaar Bestuur Zorg Werk en Inkomen Jeugd en Onderwijs Handhaving, Openbare Orde & Veiligheid Financiën Transport & logistiek Milieu & ruimte 9

10 RENOIR Regie E-overheid NUP Ondersteuning Implementatie Realisatie Opdracht Realiseer binnen de e-overheid de bouwstenen voor: Het verbinden van overheden Het ontsluiten van basisregistraties Uitgangspunt Nederlandse Overheids Referentie Architectuur 10

11 Ministerie Ministerie BZK BZK projectdirectie projectdirectie DRI DRI RENOIR RENOIR Programma Programma Bureau Bureau Portfolio Portfolio Management Management Regie Regie Ondersteuning Ondersteuning Realisatie Realisatie Implementatie Implementatie Ondersteuning Ondersteuning Werkgroepen Werkgroepen Afnemers Afnemers & Basisregistraties Basisregistraties PoC s/pilots PoC s/pilotsmet met gebruikers gebruikers 11

12 Producten en diensten Realiseren e-overheidscomponenten Realiseren (software)voorzieningen Digikoppeling Digimelding Digilevering Doorontwikkeling GOB Implementeren Sector- en Implementatiecoordinatie Implementatieadvies 12

13 In 2011 implementatie verder onder 1 vlag! Van Naar 13

14 Vraag & Antwoord 14

15 Digikoppeling bijeenkomst Inleiding producten Gegevensuitwisseling

16 Agenda 1. De drivers achter gemeenschappelijke stelselvoorzieningen 2. Digikoppeling 3. Digimelding 4. Digilevering 5. Vraag en Antwoord 16

17 Er was eens een... Bedrijf Medewerker Burger Die zei ik wil graag een... aanvragen Verwerking Aanvraag Informatie Eigen Gegevens Behoefte Externe Gegevens 1 Externe Gegevens 2 17

18 De elektronische Informatie uitwisseling opzetten.. Informatie Behoefte Eigen Gegevens Afspraken Afspraken Afspraken Externe Gegevens 1 Externe Gegevens 2 18

19 Wordt dit beheersbaar? Afspraken Informatie Informatie Eigen Gegevens Afspraken Informatie Behoefte Proces B Afspraken Behoefte Proces A Afspraken Behoefte Proces C Afspraken Afspraken Afspraken Afspraken Externe Gegevens 1 Externe Gegevens 2 Externe Gegevens Externe Gegevens

20 burger Naam Adres Postcode Nationaliteit Burgerlijke staat Enz. Enz. bedrijf Uittreksel KvK Omzet Jaarrekeningen Bestuur Enz Enz. FO FO Subsidie Subsidie FO FO Vergunning Vergunning FO FO GEO GEO FO FO Toezicht Toezicht FO FO Handhaving Handhaving FO FO Jeugd Jeugd Subsidie Subsidie Vergunning Vergunning GEO GEO Toezicht Toezicht Handhaving Handhaving Jeugd Jeugd vastlegging vastlegging vastlegging vastlegging vastlegging vastlegging Mail Mail SMTP SMTP Netwerk Netwerk Mail Mail SMTP SMTP 20 LV LV X LV LV Y

21 Morgen... ID met BSN nummer Uitreksel met NHR nummer FO FO Subsidie Subsidie FO FO Vergunning Vergunning FO FO GEO GEO burger FO FO Toezicht Toezicht bedrijf FO FO Handhaving Handhaving FO FO Jeugd Jeugd Subsidie Subsidie Vergunning Vergunning GEO GEO Toezicht Toezicht Handhaving Handhaving Jeugd Jeugd Proces Proces Organisatie Organisatie 21 Sectoraal Sectoraal Naam Adres Postcode Nationaliteit Burgerlijke staat Enz. Enz. GBA GBA Digikoppeling Digikoppeling Netwerk Netwerk Digikoppeling Digikoppeling NHR NHR Omzet Jaarrekeningen Bestuur Enz Enz. Collegiaal Collegiaal

22 Afspraken bij e-gegevensuitwisseling Inhoud: berichtenstandaarden (structuur, semantiek) Logistiek: Digikoppeling Netwerk: Diginetwerk 22

23 Hoe helpen standaarden hierbij? Een keer afspreken/ vaststellen / investeren & een oneindig aantal keren hergebruiken. Digikoppeling: logistieke afspraken, vrijheid op het gebied van inhoud. 23

24 Componenten bij Gegevensuitwisseling 24

25 Digikoppeling Set van standaarden......en aanvullende voorzieningen: Compliancy voorzieningen CPA-Creatievoorziening Serviceregister 25

26 Digikoppeling: overzicht aansluitproces Digikoppeling Adapter Organisatie X Adapter testen Organisatie Y Aanmelden Compliancyvoorziening Service Register 26 Juni 2010

27 27

28 Digimelding: Maar wat als er iets niet klopt? Bij een gereed vermoeden van twijfel dient de gebruiker dit aan de oorspronkelijke Basisregistratie te melden. Terugmeld services opzetten met 13 registraties of met één uniform product: Digimelding. 28

29 Digimelding Overzicht 29

30 Digimelding Model 30

31 Digilevering Leveren van berichten....op basis van gebeurtenissen....die een proces binnen een organisatie triggeren. Levering op basis van abonnement Afspraak tussen Basisregistratie en Afnemer Inclusief gewenste filtering 31

32 Abonnementenvoorziening

33 Vraag & Antwoord 33

34 Pauze

35 Case MijnOverheid door Ton Laarhoven (MO.nl) Eén digitaal loket voor alle overheidsdiensten 35

36 Agenda MijnOverheid.nl? Waarom de keuze voor Digikoppeling? MijnOverheid.nl & Digikoppeling Resultaten Ervaringen van de implementatie(s) Leer-/Aandachtspunten 36

37 PIP e-overheid voor Burgers MijnOverheid.nl Overheid.nl Samenwerkende Catalogi Bekendmakingen Vergunningen Antwoord concept 14+ Netnummer LEAF Life Events Als verbindende Factor 37

38 Wat is MijnOverheid.nl? Hét persoonlijke digitale loket voor overheidsdiensten Gepersonaliseerde webomgeving voor elke burger Verlagen administratieve lasten Optimaliseren dienstverlening Bouwsteen van het NUP 38

39 Functionaliteiten DigiD eenmalig inloggen In samenwerking met Logius Producten en Diensten (in relatie met ) In samenwerking met Overheid heeft Antwoord / Samenwerkende Catalogi Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox (vooral grote landelijke organisaties) In samenwerking met RDW later Logius Bij mij in de buurt/vergunningen (gaat naar ) In samenwerking met Overheid heeft Antwoord / Bekendmakingen 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Waarom Digikoppeling (NUP) De Overheid is transparant Eenmalige gegevensverstrekking No wrong doors (Niet van het kastje naar de muur) Administratieve lastenverlichting Meerdere kanalen Gemeente de poort voor de Overheid Daarom NUP - Doelen Uitgave Renoir 46

47 Winst met NUP* Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg en welzijn Ruimtelijke ordening Economische zaken Financiën en bedrijfsvoering Dienstverlening * Daarom NUP (Uitgave Renoir) 47

48 NUP 19 geprioriteerde basisvoorzieningen E-toegang 1 Webrichtlijnen 2 Samenwerkende catalogi 3 Antwoord voor Bedrijven 4 MijnOverheid.nl 5 Overheid heeft Antwoord Basisregistraties 10 Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) 11 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 12 Nieuw Handelsregister (NHR) 13 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 14 Topografie 15 Kadaster 16 Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) E-authenticatie 6 DigiD burger 7 Gemeenschappelijke machtigingsen werknemersvertegenwoordiging (GMV) 8 DigiD bedrijven Nummers 9 Burger Service Nummer (BSN) E-informatieuitwisseling 17 Overheidsservicebus (OSB) 18 Terugmeldfaciliteit (TMF) 19 Gemeenschappelijke ontsluiting Basisregistraties (GOB) 48 Module NUP

49 MijnOverheid & Digikoppeling Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox 49

50 50

51 51

52 Resultaten 52 Persoonlijke gegevens RDW SVB (4 e kwartaal) Lopende Zaken Min LNV Diverse gemeenteleveranciers Eindhoven, Maastricht, Tilburg. Centric, Exxellence, Inter Access, PinkRoccade Berichtenbox RDW SVB UWV (Manifestgroep)

53 Ervaringen implementatie Niet altijd voldoende kennis beschikbaar Softwareleverancier ebms gateway (1 e keer) Doorlooptijd * Aanvragen OIN * Aanvragen certificaten Netwerkverbindingen 53

54 Leer-/Aandachtspunten Kennis mobiliseren Leren van ervaringen van anderen (LNV) Netwerkverbindingen Doorlooptijd Kennis terugkoppelen 54

55 Contact en informatie Ton Laarhoven Postbus AA Den Haag Telefoon:

56 Digikoppeling Bijeenkomst Case Omgevingsloket Matthijs Punter (TNO)

57 Vraag & Antwoord 57

58 Lunch

59 Digikoppeling Bijeenkomst Case e-factureren Bert Dingemans (LNV)

60 Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit LNV werkt aan de balans tussen natuur, landschap en de productie van voedsel. Dit wordt uitgevoerd door: Dienst Regelingen (toeslagen, subsidies en (EU)regelingen) Dienst Landelijk Gebied (landschap en gebiedsontwikkeling) Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (Voedselveiligheid) Ondersteunende diensten waaronder Dictu 60

61 Doelstellingen e-factureren 61

62 Wie doen er mee? Aangesloten UWV, Verkeer & Waterstaat Koplopers LNV, EZ, RDW, Agentschap NL, RIVM Gestart SZW, Vrom, VWS, e.a. Bedrijven Agens, Vodafone, Cyclesystems, Randstad, Anachron, Ricoh, 2020Vision 62

63 Dienst ICT Uitvoering (Dictu) Ondersteuning van primaire LNV diensten op het vlak van ICT Verzorgt ontwikkeling, implementatie en beheer van ICT voorzieningen Actuele projecten zijn: Implementatie ebs (ERP software) Vernieuwing Kantoorautomatisering Implementatie integratielaag Outsourcingstraject 63

64 Digitale Dienstverlening LNV Dienstenregister Klantprofilering Dienst Aanbod Management MijnOverheid.nl AntwoordVoorBedrijven.nl e-overheidvoorburgers.nl etc. HetLNV-Loket.nl overige websites eherkenning Digikoppeling SSO Tracking & Tracing GBV Mijn Dossier Portal Virtuele Dossier LNV Overheid 64 Markt EDV formulieren SMS TAN

65 LNV Integratie architectuur op dit moment Organisatie inrichting (Dictu) met een Integratie Architect & Competence Center Systeem Integratie is aanwezig Integratie architectuur opgenomen in LNV e-architectuur Integratielaag ingericht met Digikoppelingadapter (en koppeling naar Digipoort) Conceptuele Servicebus (Integratielaag) op basis van BPEL implementatie SOA nog nauwelijks wel Systeem Integratie Implementatie in Oracle SOA producten (SOA Suite) maar ook Java tooling Koppeling met EBS/ERB en andere overheden (Digikoppeling) verplicht via Integratielaag Integratie Governance is een aandachtpunt 65

66 NORA en MARIJ Ministerie Provincie Gemeente Overige overheden Servicebussen 66

67 LNV Applicatie Overheid Bedrijfsleven GEO Portal Digikoppeling Integratielaag Digipoort Point2Point (CGO) Berichtuitwisseling Bestanduitwisseling FTP/SFTP 67

68 Actuele projecten met Digikoppeling (en Digipoort) Tracking en Tracing ontsluiting via MijnOverheid.nl op basis van Digikoppeling (productioneel) E-Factureren op basis van UBL berichten op basis van Digikoppeling en Digipoort (ontwikkeling) Berichtuitwisseling tussen uitzendbureau en LNV op basis van Setu standaard op basis van Digikoppeling en Digipoort (voorbereiding) 68

69 Tracking en Tracing obv Digikoppeling Mijn Overheid Digikoppeling Integratielaag T&T RLSS Agrodomein Overheidsdomein 69

70 ebs Basware Componenten e-factureren LNV domein XML in mail Digi poort ED Ontvangt WS LNV Integratielaag Mail2UBL B2B DigiKoppeling Mail SOAP ebms Leveranciers BancTec Kofax 70

71 LNV-Flex (Uitzendbureau) Budgethouder Source Aanvraag Inkoop Ontvangst Betaling Leveranciers Offerteaanvraag Offerte / CV Inkooporder Isupplier portal Isupplier portal Isupplier portal Plaatsingsovereenkomst Isupplier portal Urenstaat/factuur Digipoort 71 Declaratie Digipoort Betalingsverkeer Betaling

72 Informatiebeveiliging Firewall Firewall LNV Domein LNV DMZ KV Externe partij ebs KV Adapter Endpoint (Gateway) Beveiligde verbinding Endpoint KV Integratielaag 72 WSM WSM PKI Certificaat PKI Certificaat

73 Digikoppeling LNV Appl Koppelvlak Koppelvlak LNV Appl Koppelvlak Overh. App Overheden LNV Appl LNV Koppelvlak LNV Integratielaag Digipoort Koppelvlak Overige Apps Bedrijfsleven 73 Overzicht integratielaag, Digikoppeling en Digipoort

74 Resultaten LNV Integratielaag is uitgebreid met een generieke adapter voor gegevensuitwisseling met andere partijen via Digikoppeling Vanuit Dictu wordt veilige gegevensuitwisseling met andere partijen als dienst aangeboden. Architectuurrichtlijnen opgesteld waaronder voor gebruik van Digikoppeling en Digipoort op basis van comply or explain Factsheet systeem integratie Handboek Digikoppeling voor toekomstige implementaties Essentieel voor succes is dat andere overheden ook via Digikoppeling gegevens gaan uitwisselen 74

75 Ervaringen Inrichting van met name de certificaten is bij eerste implementatie complex Technische expertise is voor onderdelen niet intern aanwezig Start met een klein (niet kritisch) project Communicatie met ketenpartner vergt coördinatie Vervolgtrajecten met digikoppeling zijn eenvoudig te realiseren Handboek Digikoppeling geldt als leidraad voor vervolgtrajecten 75

76 Conclusie Digikoppeling en Digipoort vormen een goede uitbreiding van de LNV Integratiearchitectuur Beheerbaarheid van koppelingen wordt eenvoudiger door afdwingen standaard Inrichten van digikoppeling kent een steile leercurve Generieke inrichting LNV Integratielaag met Digikoppelingadapter sluiten aan bij de NORA en MARIJ service georiënteerde architectuur. 76

77 Hoe kunt u aansluiten? Heldere aansluitdocumentatie voor management en specialisten Logius Servicecentrum voor al uw vragen In elke fase een duidelijk aanspreekpunt 77

78 Meer informatie Servicecentrum Logius (10 ct/p.m.) Account management Implementatie management Website: 78

79 Digikoppeling Bijeenkomst Ontwikkelingen

80 In ontwikkeling: Digikoppeling Grote Berichten Digilevering Digimelding 2.0 Doorontwikkeling Gemeenschappelijk Ontsluiting Basisregistratie 80

81 Digikoppeling Grote Berichten Wat is het ontwikkeling van koppelvlakstandaard voor uitwisseling Grote Berichten uitbreiding op bestaande Digikoppeling standaard beproeven standaard in pilot m.b.v. voorbeeld-implementatie pilot betreft uitwisseling tussen Renoir en pilotdeelnemers pilotdeelnemers: OCW-DUO, LNV, TNO Stand van zaken mei / juli: voorbeeld-implementatie ontwikkeld augustus/september: uitvoeren pilot (het werkt!) oktober: evt. bijstellen standaard o.b.v. pilot bevindingen oktober: overdracht standaard naar beheer (Logius) 81

82 Digimelding Rotterdamse terugmeld oplossing Op basis van Digimelding 1.2 Uitbreiding voor terugmelden naar kernregistraties Opensource Met NOIV wordt gekeken welke vormen van hergebruik mogelijk zijn Digimelding 2.0 Terugmelden naar Geo basisregistraties Niet alleen terugmelden op object maar ook Gebied Portaal met kaartviewer 82

83 Coming Soon Berichtenbox Antwoord voor Bedrijven In het kader van EU dienstenrichtlijn November pilot met provincie noord brabant Modernisering GBA Alle nieuwe diensten Te beginnen met GBA-V(LO3 ad-hoc mgba) Pilot 1/12, beperkt productie 1/1/11 Basisregistratie NHR Q DigiD Machtigen (GMV) WMO regelhulp Basisregistratie WOZ Basisregistratie BRI 83

84 Vraag & Antwoord 84

85 Digikoppeling Bijeenkomst Stappenplan

86 Agenda 1. Digikoppeling implementeren: introductie 2. Stappenplan implementatie 3. Fase: voorbereiden 4. Fase: inrichten 5. Fase: toepassen 6. Vraag en Antwoord 86

87 Digikoppeling Implementeren 87

88 Implementatiestappen 88

89 Implementatiegebieden 1. Organisatie Digikoppeling-compliant maken (inrichten adapter); 2. Het realiseren van berichtenverkeer met een externe partij; 3. De verwerking van berichten naar binnen toe. Punt 3 valt goeddeels buiten de scope van het Stappenplan. 89

90 Fase: Voorbereiding Doel: administratieve voorbereiding en selectie geschikte Digikoppeling-adapter. Aandachtspunten: Aanmelden (OIN, toegang voorzieningen) Digikoppeling op de juiste wijze inpassen in architectuur Selectie van de geschikte Digikoppeling-adapter 90

91 Fase: Inrichten Doel: eenzijdige inrichting van Digikoppeling = Digikoppeling-compliancy realiseren. Aandachtspunten: Netwerkconnectiviteit! Certificaten: identificatie/authenticatie Compliancy testen: middels Compliancyvoorzieningen 91

92 Fase: Toepassen Doel: realisatie van berichtenverkeer op basis van Digikoppeling met communicatiepartner. Aandachtspunten Technische overeenkomsten: Serviceregister Connectiviteit: is het plaatje compleet? 92

93 Vraag & Antwoord 93

94 Digikoppeling Bijeenkomst Sluiting

95 Vraag & Antwoord 95

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010 Voortgangsrapportage e-overheid Voorjaar 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP 4 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen 8 3.1 Elektronische toegang tot de overheid

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3 Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Hoofdstuk Realisatie van de basisvoorzieningen A Elektronische

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 316 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid oor t angs appo tagee ektro is heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid Samenstelling Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Informatie Kenniscentrum e-overheid Telefoonnummer:

Nadere informatie

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten!"# Opdracht De elektronische overheid is het aandachtsgebied van vele

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht Verbetering

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie