Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor"

Transcriptie

1 Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor

2 Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling 10:50-11:00 Pauze 11:00-11:45 Case MijnOverheid door Ton Laarhoven (MO.nl) 11:45-12:30 Case Omgevingsloket door Mathijs Punter (TNO) 12:30-13:30 Lunch 13:30-14:15 Case e-factureren door Bert Dingemans (Ministerie van LNV) 14:15-14:30 Ontwikkelingen Digikoppeling 14:30-14:45 Stappenplan 14:45 - Vragen/Sluiting 2

3 Digikoppeling bijeenkomst Opening en kennismaking

4 Allereerst even voorstellen Ferry van Bruggen, Accountmanager (Logius) Kevin Ronkes, Accountmanager (Logius) Sharmie Mahabier, Adviseur Markt (Logius) Chantal Rumeser, Adviseur Markt (Logius) Frank Terpstra, Implementatieadviseur (RENOIR) 4

5 Logius en RENOIR 5

6 IT-Waardeketen ICTU Logius RENOIR e-overheid voor burgers e.d. 6

7 Wat is Logius? Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, standaardisatie en informatiebeveiliging. Logius is in 2006 opgericht onder de naam GBO.Overheid. Sinds januari 2010 is de naam veranderd in Logius. Logius is sinds deze datum een batenlastendienst. 7

8 Organogram Logius Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmaraad Algemeen Directeur Planning Control Markt Architectuur Servicemanagement Informatiebeveiliging Ondersteunende Staf 8

9 Wat doet Logius? De organisatie zorgt voor de uitvoering van de volgende vier taken: beheer en exploitatie van producten die reeds in beheer zijn. in beheername van nieuwe producten. doorontwikkeling van producten die reeds in beheer zijn. stimulering van gebruik van bestaande en toekomstige producten Logius richt zich op de sectoren: Openbaar Bestuur Zorg Werk en Inkomen Jeugd en Onderwijs Handhaving, Openbare Orde & Veiligheid Financiën Transport & logistiek Milieu & ruimte 9

10 RENOIR Regie E-overheid NUP Ondersteuning Implementatie Realisatie Opdracht Realiseer binnen de e-overheid de bouwstenen voor: Het verbinden van overheden Het ontsluiten van basisregistraties Uitgangspunt Nederlandse Overheids Referentie Architectuur 10

11 Ministerie Ministerie BZK BZK projectdirectie projectdirectie DRI DRI RENOIR RENOIR Programma Programma Bureau Bureau Portfolio Portfolio Management Management Regie Regie Ondersteuning Ondersteuning Realisatie Realisatie Implementatie Implementatie Ondersteuning Ondersteuning Werkgroepen Werkgroepen Afnemers Afnemers & Basisregistraties Basisregistraties PoC s/pilots PoC s/pilotsmet met gebruikers gebruikers 11

12 Producten en diensten Realiseren e-overheidscomponenten Realiseren (software)voorzieningen Digikoppeling Digimelding Digilevering Doorontwikkeling GOB Implementeren Sector- en Implementatiecoordinatie Implementatieadvies 12

13 In 2011 implementatie verder onder 1 vlag! Van Naar 13

14 Vraag & Antwoord 14

15 Digikoppeling bijeenkomst Inleiding producten Gegevensuitwisseling

16 Agenda 1. De drivers achter gemeenschappelijke stelselvoorzieningen 2. Digikoppeling 3. Digimelding 4. Digilevering 5. Vraag en Antwoord 16

17 Er was eens een... Bedrijf Medewerker Burger Die zei ik wil graag een... aanvragen Verwerking Aanvraag Informatie Eigen Gegevens Behoefte Externe Gegevens 1 Externe Gegevens 2 17

18 De elektronische Informatie uitwisseling opzetten.. Informatie Behoefte Eigen Gegevens Afspraken Afspraken Afspraken Externe Gegevens 1 Externe Gegevens 2 18

19 Wordt dit beheersbaar? Afspraken Informatie Informatie Eigen Gegevens Afspraken Informatie Behoefte Proces B Afspraken Behoefte Proces A Afspraken Behoefte Proces C Afspraken Afspraken Afspraken Afspraken Externe Gegevens 1 Externe Gegevens 2 Externe Gegevens Externe Gegevens

20 burger Naam Adres Postcode Nationaliteit Burgerlijke staat Enz. Enz. bedrijf Uittreksel KvK Omzet Jaarrekeningen Bestuur Enz Enz. FO FO Subsidie Subsidie FO FO Vergunning Vergunning FO FO GEO GEO FO FO Toezicht Toezicht FO FO Handhaving Handhaving FO FO Jeugd Jeugd Subsidie Subsidie Vergunning Vergunning GEO GEO Toezicht Toezicht Handhaving Handhaving Jeugd Jeugd vastlegging vastlegging vastlegging vastlegging vastlegging vastlegging Mail Mail SMTP SMTP Netwerk Netwerk Mail Mail SMTP SMTP 20 LV LV X LV LV Y

21 Morgen... ID met BSN nummer Uitreksel met NHR nummer FO FO Subsidie Subsidie FO FO Vergunning Vergunning FO FO GEO GEO burger FO FO Toezicht Toezicht bedrijf FO FO Handhaving Handhaving FO FO Jeugd Jeugd Subsidie Subsidie Vergunning Vergunning GEO GEO Toezicht Toezicht Handhaving Handhaving Jeugd Jeugd Proces Proces Organisatie Organisatie 21 Sectoraal Sectoraal Naam Adres Postcode Nationaliteit Burgerlijke staat Enz. Enz. GBA GBA Digikoppeling Digikoppeling Netwerk Netwerk Digikoppeling Digikoppeling NHR NHR Omzet Jaarrekeningen Bestuur Enz Enz. Collegiaal Collegiaal

22 Afspraken bij e-gegevensuitwisseling Inhoud: berichtenstandaarden (structuur, semantiek) Logistiek: Digikoppeling Netwerk: Diginetwerk 22

23 Hoe helpen standaarden hierbij? Een keer afspreken/ vaststellen / investeren & een oneindig aantal keren hergebruiken. Digikoppeling: logistieke afspraken, vrijheid op het gebied van inhoud. 23

24 Componenten bij Gegevensuitwisseling 24

25 Digikoppeling Set van standaarden......en aanvullende voorzieningen: Compliancy voorzieningen CPA-Creatievoorziening Serviceregister 25

26 Digikoppeling: overzicht aansluitproces Digikoppeling Adapter Organisatie X Adapter testen Organisatie Y Aanmelden Compliancyvoorziening Service Register 26 Juni 2010

27 27

28 Digimelding: Maar wat als er iets niet klopt? Bij een gereed vermoeden van twijfel dient de gebruiker dit aan de oorspronkelijke Basisregistratie te melden. Terugmeld services opzetten met 13 registraties of met één uniform product: Digimelding. 28

29 Digimelding Overzicht 29

30 Digimelding Model 30

31 Digilevering Leveren van berichten....op basis van gebeurtenissen....die een proces binnen een organisatie triggeren. Levering op basis van abonnement Afspraak tussen Basisregistratie en Afnemer Inclusief gewenste filtering 31

32 Abonnementenvoorziening

33 Vraag & Antwoord 33

34 Pauze

35 Case MijnOverheid door Ton Laarhoven (MO.nl) Eén digitaal loket voor alle overheidsdiensten 35

36 Agenda MijnOverheid.nl? Waarom de keuze voor Digikoppeling? MijnOverheid.nl & Digikoppeling Resultaten Ervaringen van de implementatie(s) Leer-/Aandachtspunten 36

37 PIP e-overheid voor Burgers MijnOverheid.nl Overheid.nl Samenwerkende Catalogi Bekendmakingen Vergunningen Antwoord concept 14+ Netnummer LEAF Life Events Als verbindende Factor 37

38 Wat is MijnOverheid.nl? Hét persoonlijke digitale loket voor overheidsdiensten Gepersonaliseerde webomgeving voor elke burger Verlagen administratieve lasten Optimaliseren dienstverlening Bouwsteen van het NUP 38

39 Functionaliteiten DigiD eenmalig inloggen In samenwerking met Logius Producten en Diensten (in relatie met ) In samenwerking met Overheid heeft Antwoord / Samenwerkende Catalogi Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox (vooral grote landelijke organisaties) In samenwerking met RDW later Logius Bij mij in de buurt/vergunningen (gaat naar ) In samenwerking met Overheid heeft Antwoord / Bekendmakingen 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Waarom Digikoppeling (NUP) De Overheid is transparant Eenmalige gegevensverstrekking No wrong doors (Niet van het kastje naar de muur) Administratieve lastenverlichting Meerdere kanalen Gemeente de poort voor de Overheid Daarom NUP - Doelen Uitgave Renoir 46

47 Winst met NUP* Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg en welzijn Ruimtelijke ordening Economische zaken Financiën en bedrijfsvoering Dienstverlening * Daarom NUP (Uitgave Renoir) 47

48 NUP 19 geprioriteerde basisvoorzieningen E-toegang 1 Webrichtlijnen 2 Samenwerkende catalogi 3 Antwoord voor Bedrijven 4 MijnOverheid.nl 5 Overheid heeft Antwoord Basisregistraties 10 Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) 11 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 12 Nieuw Handelsregister (NHR) 13 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 14 Topografie 15 Kadaster 16 Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) E-authenticatie 6 DigiD burger 7 Gemeenschappelijke machtigingsen werknemersvertegenwoordiging (GMV) 8 DigiD bedrijven Nummers 9 Burger Service Nummer (BSN) E-informatieuitwisseling 17 Overheidsservicebus (OSB) 18 Terugmeldfaciliteit (TMF) 19 Gemeenschappelijke ontsluiting Basisregistraties (GOB) 48 Module NUP

49 MijnOverheid & Digikoppeling Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox 49

50 50

51 51

52 Resultaten 52 Persoonlijke gegevens RDW SVB (4 e kwartaal) Lopende Zaken Min LNV Diverse gemeenteleveranciers Eindhoven, Maastricht, Tilburg. Centric, Exxellence, Inter Access, PinkRoccade Berichtenbox RDW SVB UWV (Manifestgroep)

53 Ervaringen implementatie Niet altijd voldoende kennis beschikbaar Softwareleverancier ebms gateway (1 e keer) Doorlooptijd * Aanvragen OIN * Aanvragen certificaten Netwerkverbindingen 53

54 Leer-/Aandachtspunten Kennis mobiliseren Leren van ervaringen van anderen (LNV) Netwerkverbindingen Doorlooptijd Kennis terugkoppelen 54

55 Contact en informatie Ton Laarhoven Postbus AA Den Haag Telefoon:

56 Digikoppeling Bijeenkomst Case Omgevingsloket Matthijs Punter (TNO)

57 Vraag & Antwoord 57

58 Lunch

59 Digikoppeling Bijeenkomst Case e-factureren Bert Dingemans (LNV)

60 Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit LNV werkt aan de balans tussen natuur, landschap en de productie van voedsel. Dit wordt uitgevoerd door: Dienst Regelingen (toeslagen, subsidies en (EU)regelingen) Dienst Landelijk Gebied (landschap en gebiedsontwikkeling) Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (Voedselveiligheid) Ondersteunende diensten waaronder Dictu 60

61 Doelstellingen e-factureren 61

62 Wie doen er mee? Aangesloten UWV, Verkeer & Waterstaat Koplopers LNV, EZ, RDW, Agentschap NL, RIVM Gestart SZW, Vrom, VWS, e.a. Bedrijven Agens, Vodafone, Cyclesystems, Randstad, Anachron, Ricoh, 2020Vision 62

63 Dienst ICT Uitvoering (Dictu) Ondersteuning van primaire LNV diensten op het vlak van ICT Verzorgt ontwikkeling, implementatie en beheer van ICT voorzieningen Actuele projecten zijn: Implementatie ebs (ERP software) Vernieuwing Kantoorautomatisering Implementatie integratielaag Outsourcingstraject 63

64 Digitale Dienstverlening LNV Dienstenregister Klantprofilering Dienst Aanbod Management MijnOverheid.nl AntwoordVoorBedrijven.nl e-overheidvoorburgers.nl etc. HetLNV-Loket.nl overige websites eherkenning Digikoppeling SSO Tracking & Tracing GBV Mijn Dossier Portal Virtuele Dossier LNV Overheid 64 Markt EDV formulieren SMS TAN

65 LNV Integratie architectuur op dit moment Organisatie inrichting (Dictu) met een Integratie Architect & Competence Center Systeem Integratie is aanwezig Integratie architectuur opgenomen in LNV e-architectuur Integratielaag ingericht met Digikoppelingadapter (en koppeling naar Digipoort) Conceptuele Servicebus (Integratielaag) op basis van BPEL implementatie SOA nog nauwelijks wel Systeem Integratie Implementatie in Oracle SOA producten (SOA Suite) maar ook Java tooling Koppeling met EBS/ERB en andere overheden (Digikoppeling) verplicht via Integratielaag Integratie Governance is een aandachtpunt 65

66 NORA en MARIJ Ministerie Provincie Gemeente Overige overheden Servicebussen 66

67 LNV Applicatie Overheid Bedrijfsleven GEO Portal Digikoppeling Integratielaag Digipoort Point2Point (CGO) Berichtuitwisseling Bestanduitwisseling FTP/SFTP 67

68 Actuele projecten met Digikoppeling (en Digipoort) Tracking en Tracing ontsluiting via MijnOverheid.nl op basis van Digikoppeling (productioneel) E-Factureren op basis van UBL berichten op basis van Digikoppeling en Digipoort (ontwikkeling) Berichtuitwisseling tussen uitzendbureau en LNV op basis van Setu standaard op basis van Digikoppeling en Digipoort (voorbereiding) 68

69 Tracking en Tracing obv Digikoppeling Mijn Overheid Digikoppeling Integratielaag T&T RLSS Agrodomein Overheidsdomein 69

70 ebs Basware Componenten e-factureren LNV domein XML in mail Digi poort ED Ontvangt WS LNV Integratielaag Mail2UBL B2B DigiKoppeling Mail SOAP ebms Leveranciers BancTec Kofax 70

71 LNV-Flex (Uitzendbureau) Budgethouder Source Aanvraag Inkoop Ontvangst Betaling Leveranciers Offerteaanvraag Offerte / CV Inkooporder Isupplier portal Isupplier portal Isupplier portal Plaatsingsovereenkomst Isupplier portal Urenstaat/factuur Digipoort 71 Declaratie Digipoort Betalingsverkeer Betaling

72 Informatiebeveiliging Firewall Firewall LNV Domein LNV DMZ KV Externe partij ebs KV Adapter Endpoint (Gateway) Beveiligde verbinding Endpoint KV Integratielaag 72 WSM WSM PKI Certificaat PKI Certificaat

73 Digikoppeling LNV Appl Koppelvlak Koppelvlak LNV Appl Koppelvlak Overh. App Overheden LNV Appl LNV Koppelvlak LNV Integratielaag Digipoort Koppelvlak Overige Apps Bedrijfsleven 73 Overzicht integratielaag, Digikoppeling en Digipoort

74 Resultaten LNV Integratielaag is uitgebreid met een generieke adapter voor gegevensuitwisseling met andere partijen via Digikoppeling Vanuit Dictu wordt veilige gegevensuitwisseling met andere partijen als dienst aangeboden. Architectuurrichtlijnen opgesteld waaronder voor gebruik van Digikoppeling en Digipoort op basis van comply or explain Factsheet systeem integratie Handboek Digikoppeling voor toekomstige implementaties Essentieel voor succes is dat andere overheden ook via Digikoppeling gegevens gaan uitwisselen 74

75 Ervaringen Inrichting van met name de certificaten is bij eerste implementatie complex Technische expertise is voor onderdelen niet intern aanwezig Start met een klein (niet kritisch) project Communicatie met ketenpartner vergt coördinatie Vervolgtrajecten met digikoppeling zijn eenvoudig te realiseren Handboek Digikoppeling geldt als leidraad voor vervolgtrajecten 75

76 Conclusie Digikoppeling en Digipoort vormen een goede uitbreiding van de LNV Integratiearchitectuur Beheerbaarheid van koppelingen wordt eenvoudiger door afdwingen standaard Inrichten van digikoppeling kent een steile leercurve Generieke inrichting LNV Integratielaag met Digikoppelingadapter sluiten aan bij de NORA en MARIJ service georiënteerde architectuur. 76

77 Hoe kunt u aansluiten? Heldere aansluitdocumentatie voor management en specialisten Logius Servicecentrum voor al uw vragen In elke fase een duidelijk aanspreekpunt 77

78 Meer informatie Servicecentrum Logius (10 ct/p.m.) Account management Implementatie management Website: 78

79 Digikoppeling Bijeenkomst Ontwikkelingen

80 In ontwikkeling: Digikoppeling Grote Berichten Digilevering Digimelding 2.0 Doorontwikkeling Gemeenschappelijk Ontsluiting Basisregistratie 80

81 Digikoppeling Grote Berichten Wat is het ontwikkeling van koppelvlakstandaard voor uitwisseling Grote Berichten uitbreiding op bestaande Digikoppeling standaard beproeven standaard in pilot m.b.v. voorbeeld-implementatie pilot betreft uitwisseling tussen Renoir en pilotdeelnemers pilotdeelnemers: OCW-DUO, LNV, TNO Stand van zaken mei / juli: voorbeeld-implementatie ontwikkeld augustus/september: uitvoeren pilot (het werkt!) oktober: evt. bijstellen standaard o.b.v. pilot bevindingen oktober: overdracht standaard naar beheer (Logius) 81

82 Digimelding Rotterdamse terugmeld oplossing Op basis van Digimelding 1.2 Uitbreiding voor terugmelden naar kernregistraties Opensource Met NOIV wordt gekeken welke vormen van hergebruik mogelijk zijn Digimelding 2.0 Terugmelden naar Geo basisregistraties Niet alleen terugmelden op object maar ook Gebied Portaal met kaartviewer 82

83 Coming Soon Berichtenbox Antwoord voor Bedrijven In het kader van EU dienstenrichtlijn November pilot met provincie noord brabant Modernisering GBA Alle nieuwe diensten Te beginnen met GBA-V(LO3 ad-hoc mgba) Pilot 1/12, beperkt productie 1/1/11 Basisregistratie NHR Q DigiD Machtigen (GMV) WMO regelhulp Basisregistratie WOZ Basisregistratie BRI 83

84 Vraag & Antwoord 84

85 Digikoppeling Bijeenkomst Stappenplan

86 Agenda 1. Digikoppeling implementeren: introductie 2. Stappenplan implementatie 3. Fase: voorbereiden 4. Fase: inrichten 5. Fase: toepassen 6. Vraag en Antwoord 86

87 Digikoppeling Implementeren 87

88 Implementatiestappen 88

89 Implementatiegebieden 1. Organisatie Digikoppeling-compliant maken (inrichten adapter); 2. Het realiseren van berichtenverkeer met een externe partij; 3. De verwerking van berichten naar binnen toe. Punt 3 valt goeddeels buiten de scope van het Stappenplan. 89

90 Fase: Voorbereiding Doel: administratieve voorbereiding en selectie geschikte Digikoppeling-adapter. Aandachtspunten: Aanmelden (OIN, toegang voorzieningen) Digikoppeling op de juiste wijze inpassen in architectuur Selectie van de geschikte Digikoppeling-adapter 90

91 Fase: Inrichten Doel: eenzijdige inrichting van Digikoppeling = Digikoppeling-compliancy realiseren. Aandachtspunten: Netwerkconnectiviteit! Certificaten: identificatie/authenticatie Compliancy testen: middels Compliancyvoorzieningen 91

92 Fase: Toepassen Doel: realisatie van berichtenverkeer op basis van Digikoppeling met communicatiepartner. Aandachtspunten Technische overeenkomsten: Serviceregister Connectiviteit: is het plaatje compleet? 92

93 Vraag & Antwoord 93

94 Digikoppeling Bijeenkomst Sluiting

95 Vraag & Antwoord 95

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Locatie:Eindhoven. Digikoppeling bijeenkomst. Digikoppeling bijeenkomst. Agenda. Gegevensuitwisseling als verbindende factor. Opening en kennismaking

Locatie:Eindhoven. Digikoppeling bijeenkomst. Digikoppeling bijeenkomst. Agenda. Gegevensuitwisseling als verbindende factor. Opening en kennismaking Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Masterclass Digikoppeling. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Masterclass Digikoppeling. Gegevensuitwisseling als verbindende factor Masterclass Digikoppeling Gegevensuitwisseling als verbindende factor Agenda Duur Onderwerp 12:30-13:00 Ontvangst met broodjes 13:00-13:15 Opening en kennismaking 13:15-13:30 Logius en RENOIR 13:30-13:45

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen Webinar Digikoppeling en Digilevering Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen 18 februari 2016 Agenda Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus Aansluitondersteuning

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB Overheidsservicebus (OSB) Overheidsservicebus Paul Schlotter Architect OSB De OSB faciliteert de elektronische overheid Onderwerpen Waarom een OSB Positionering in eoverheid Inrichting Binnen vs Buiten

Nadere informatie

Impactanalyse Digikoppeling

Impactanalyse Digikoppeling Impactanalyse Digikoppeling Versie 1.0 Digikoppeling is geen doel op zich! Met Digikoppeling kunnen doelen gerealiseerd worden! Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 4 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Regiodagen King & Logius

Regiodagen King & Logius Regiodagen King & Logius Workshop Digikoppeling Johan ten Dolle Implementatie coördinator Logius Martin van der Plas Technisch adviseur Digikoppeling Logius Sept 2013 Agenda Inleiding Digikoppeling stelselvoorzieningen

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Webinar Stelselvoorzieningen. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen

Webinar Stelselvoorzieningen. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen Webinar Stelselvoorzieningen Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen 18 januari 2016 Agenda Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus Aansluitondersteuning

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze Document 170418 Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum 18-4-2017 Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze kostensheet behoort bij de Marktscan Digikoppeling

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding 9 april 2 Ruimte voor verbeelding 9 april 3 Ondertussen in de samenleving...

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze Document 170418 Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum 18-4-2017 Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze kostensheet behoort bij de Marktscan Digikoppeling

Nadere informatie

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktscan... 4 2.1 Procedure... 4 2.2 Informatieronde... 4 2.3 Inleverdatum... 4 2.4 Planning...

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Regiegroep gegevens en berichten 3 februari 2016 Vernieuwing StUF familie 2 Vernieuwde

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit INLEIDING OpenTunnel is een integratiemakelaar en enterprise servicebus oplossing met faciliteiten specifiek voor de Nederlandse overheid. Het laatste komt tot uitdrukking in ondersteuning voor Digikoppeling

Nadere informatie

Samenhang aansluitvoorzieningen basisregistraties

Samenhang aansluitvoorzieningen basisregistraties TKN 2 PSB Logius Contactpersoon Sander Zwienink T 070 888 79 18 Samenhang aansluitvoorzieningen basisregistraties Inleiding Overheidsorganisaties zijn belast met het uitvoeren van publieke taken. Om deze

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

Webinar. Berichtenbox MijnOverheid (Techniek) Willeke Schouls. Ton Laarhoven

Webinar. Berichtenbox MijnOverheid (Techniek) Willeke Schouls. Ton Laarhoven Webinar Berichtenbox MijnOverheid (Techniek) Willeke Schouls Ton Laarhoven Programma Inhoud webinar Techniek: * Algemene inleiding 5 min. * Ketenwerking BerichtenBox 10 min. * Gebruikers BerichtenBox?

Nadere informatie

De elektronische overheid maakt meters

De elektronische overheid maakt meters De elektronische overheid maakt meters 27-4-2007 Wim Bakkeren Inhoud 2 Denkkader Plannen Toets Inhoud 3 Denkkader Plannen Toets GBO.Overheid faciliteert 4 de elektronische overheid Elektronische dienstverlening

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Workshop Digikoppeling

Workshop Digikoppeling Workshop Digikoppeling Regiodagen Maart 2016 Emily Spitsbaard Martin van der Plas Welkom allemaal! We hebben de komende 50 minuten om kennis en ervaring op te doen over Digikoppeling. Eerst echter een

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Ontwikkelingen in de keten 2015 Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Inhoud 1. Afgeronde ontwikkeling 2014 2. Doorontwikkeling keten 2015 Lopende ontwikkelingen Automatisch berichtenverkeer Verdere doorontwikkeling

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stuurinformatie Programmaraad Stelsel van Basisregistraties. Editie 01 03-04 -11

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stuurinformatie Programmaraad Stelsel van Basisregistraties. Editie 01 03-04 -11 Ministerie van Binnenlandse Zaken Stuurinformatie Programmaraad Stelsel van Basisregistraties Editie 01 03-04 -11 1 Inhoudsopgave I Ontwikkeling 4 I.1 Status en planning van basisregistraties en relaties

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Documentversie: 1 Datum: november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 4 Wat kan de gemeente nu al doen?... 8 1.

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Handreiking NORA-overzichtskaarten

Handreiking NORA-overzichtskaarten Handreiking NORA-overzichtskaarten Richtlijnen voor het maken van NORA-conforme architectuurplaten Handreiking NORA-platen Januari 2011 Deze handreiking biedt u aanwijzingen voor het maken van architectuurplaten

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Stuurgroep Digimelding 25 januari 2011 Contactpersoon Ferry Carlier. Evaluatie Digimelding

Stuurgroep Digimelding 25 januari 2011 Contactpersoon Ferry Carlier. Evaluatie Digimelding Stuurgroep Digimelding 25 januari 2011 Contactpersoon Ferry Carlier Evaluatie Digimelding 1. Inleiding De Stuurgroep Digimelding heeft in haar vergadering van 19 november 2010 ingestemd met het Plan van

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu M inisterie van Infrastructuur en Milieu Kiezen voor WSO2 Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Programma training MijnOverheid Berichtenbox

Programma training MijnOverheid Berichtenbox Training Technische aansluiting MijnOverheid Berichtenbox Marc Kiel Versie 27 november 2015 Programma training MijnOverheid Berichtenbox 9:00 Technische aansluiting Berichtenbox Marc Kiel 12:00 Lunch 13:00

Nadere informatie