In het duister cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het duister cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen"

Transcriptie

1 In het duister cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen McAfee's tweede jaarrapport over de beveiliging van cruciale infrastructuren

2 In het duister Auteurs: Stewart Baker, Distinguished Visiting Fellow bij CSIS en partner van het advocatenkantoor Steptoe & Johnson. Natalia Filipiak, programmabeheerder en onderzoekspartner bij CSIS. Katrina Timlin, onderzoeksassistent bij CSIS. INHOUD Inleiding en overzicht 1 Snellere toename van dreigingen en kwetsbaarheden 4 Stapsgewijze reacties op cyberdreigingen 12 Reactie van de overheid 16 Aanbevelingen 24 Conclusie 24 Woord van dank 25

3 Inleiding en overzicht Een jaar geleden werd met het McAfee-rapport "In the Crossfire: Critical Infrastructure in the Age of Cyberwar" (Onder kruisvuur: cruciale infrastructuur in tijden van cyber oorlog) aangetoond hoe gevoelig cruciale infrastructuren over de hele wereld voor cyberaanvallen zijn. In het jaar na dat rapport heeft het dreigings landschap door de komst van Stuxnet een grote verandering ondergaan. Stuxnet was een geavanceerd, succesvol wapen dat voor één doelstelling was ontwikkeld: het saboteren van een industrieel regelsysteem.¹ Dit jaar richten we ons in een vervolgrapport op de cruciale civiele infrastructuur die het meest afhankelijk is van industriële regelsystemen. Net als bij het eerste rapport hebben we gebruik gemaakt van enquêteresultaten, onderzoeken en interviews om een gedetailleerd beeld van de cyberrisico's in deze sectoren te schetsen. De kans is groot dat de sectoren die centraal staan in dit rapport elektriciteit, olie, gas en water de eerste doelwitten van een zware cyberaanval zullen zijn. De resultaten van ons onderzoek wijzen uit dat deze sectoren niet goed zijn voorbereid. De professionals die belast zijn met de bescherming van deze systemen, geven aan dat de dreiging snel groter wordt, maar de reactie op de dreiging niet. Ondertussen worden er al overal cyberexploits en cyberaanvallen uitgevoerd. Cruciale infrastructuren lopen groot gevaar te worden aangevallen door cyberdieven of -afpersers, maar ook door buitenlandse regeringen die geavanceerde "Stuxnet achtige" exploits voorbereiden. Het merendeel van deze dreigingen veroorzaakt grote nieuwe problemen voor IT'ers die in deze sectoren werkzaam zijn. "Als je nu al niet bestand bent tegen een zero-day aanval vanaf een USBstick, dan ziet het er somber uit", zegt Jim Woolsey, voormalig CIA-directeur. We hebben geconstateerd dat dreigingen en kwetsbaarheden in snel tempo toenemen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar gaven IT-managers in de cruciale infrastructuur aan een reële en groeiende cyberdreiging te bespeuren. Het aantal DoS-aanvallen op energienetwerken is toegenomen. Ook in andere cruciale infrastructuursectoren deden zich vaker pogingen tot afpersing voor. En infiltratie van cruciale netwerken door vijandige regeringen heeft momenteel een zeer hoog slagingspercentage. Ook het aantal kwetsbaarheden neemt nog steeds toe. Veertig procent van de managers was van mening dat hun sector in het afgelopen jaar kwetsbaarder was geworden; bijna twee keer zoveel als het aantal managers dat vond dat hun sector minder kwetsbaar was geworden. Een vijfde tot een derde van alle respondenten gaf aan dat hun bedrijf niet goed of helemaal niet was voorbereid op cyberaanvallen, variërend van malware tot DoS-aanvallen. Dit is een marginale verbetering ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze kwetsbaarheden hebben veel energiebedrijven het gevaar nog eens verdubbeld door technologieën voor een "slim elektriciteitsnet" te implementeren. Deze technologieën geven IT-systemen meer controle over de levering van stroom aan afzonderlijke klanten of zelfs aan bepaalde apparaten in het huis van de klant. Zonder een betere beveiliging kunnen deze grotere beheer mogelijkheden in handen van criminelen of hacktivisten vallen, die vervolgens factureringsgegevens kunnen wijzigen en mogelijk zelfs kunnen bepalen aan welke klanten of apparaten stroom wordt geleverd. Maar beveiliging is geen prioriteit voor ontwerpers van slimme elektriciteits netten, aldus Woolsey, die twee jaar geleden voorzitter was van een groep die in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Defensie een rapport over kwetsbaarheden in het elektriciteits net publiceerde. "Negentig tot vijfennegentig procent van de mensen die werken aan het slimme elektriciteitsnet maakt zich geen zorgen over kwetsbaarheden en ziet beveiliging slechts als laatste horde die nog even moet worden genomen." Slechts bescheiden verbeteringen in beveiliging Vorig jaar hebben we geprobeerd beveiliging objectief te meten door bedrijven specifieke vragen te stellen over het gebruik van 29 beveiligingstechnologieën, variërend van encryptie tot verificatie. Aan de hand van de antwoorden hebben we een objectieve schaal ontwikkeld waarmee het aantal geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen van bedrijven nauwkeurig kan worden bepaald. Objectief gemeten heeft deze sector het afgelopen jaar een bescheiden voortgang geboekt in het beveiligen van hun netwerken; ongeveer de helft van de door ons geïdentificeerde beveiligings technologieën was geïmplementeerd. In de elektriciteits sector is de implementatie van beveiligings technologieën met één procentpunt gestegen naar 51 procent, terwijl de olie- en gasbedrijven een stijging van drie procentpunten behaalden en daarmee op 48 procent uitkwamen. De enige opvallende stijging deed zich voor bij de water- en afval water bedrijven, een sector die vorig jaar achterbleef maar die dit jaar de invoering van beveiligings maatregelen met 8 procentpunten wist te verhogen naar 46 procent. Een bijna identiek patroon werd zichtbaar toen er vragen werden gesteld over de implementatie van beveiligingsmaatregelen voor ICS- (Industrial Control) of SCADA-systemen (Supervisory Control and Data Acquisitions). Hoewel een betere netwerkbeveiliging niet kan worden bereikt door eenvoudigweg steeds meer technologie op het probleem los te laten, is een hogere implementatiegraad van bepaalde technologieën toch wel een objectief bewijs dat bedrijven niet alleen over betere beveiliging praten. Er wordt wel actie ondernomen, maar helaas slechts iets meer dan vorig jaar. In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen 1

4 Er kan nog veel worden verbeterd. Zestig procent van de ondervraagde IT-managers geeft aan dat externe gebruikers zich alleen met tokens of smartcards bij cruciale systemen kunnen aanmelden, in plaats van met eenvoudig te hacken gebruikersnamen en wachtwoorden. Verder meldt een minderheid van de ondervraagde bedrijven dat er geavanceerdere maatregelen zijn ingevoerd, zoals programma's die de netwerkactiviteit controleren of onregelmatigheden in rollen detecteren (bij respectievelijk 25 en 36 procent van de respondenten). Dreigingspercepties en -reacties verschillen per land De eerder genoemde hiaten in de beveiliging zijn nog opvallender als deze per land worden bekeken. De landen die een achterstand hebben opgelopen, zoals Brazilië, Frankrijk en Mexico, passen slechts de helft van de beveiligingsmaatregelen toe die door de toonaangevende landen, zoals China, Italië en Japan, zijn geïmplementeerd. De verschillen werken ook door in de perceptie van dreigingen. Negentig procent van de Australische respondenten is bijvoorbeeld van mening dat hun sector niet goed of helemaal niet is voorbereid op heimelijke infiltraties. Ook drie op de vier Braziliaanse respondenten en zes op de tien Mexicaanse respondenten zijn van mening dat hun bedrijven niet voorbereid zijn op een grootschalige DDoS-aanval. Een andere uitschieter in het rapport staat op naam van India, waar negen op de tien managers aangaven binnen een jaar een grote cyberaanval te verwachten. De rol van de overheid blijft onduidelijk Hoe reageren overheden op de kwetsbaarheid van hun belangrijkste civiele infrastructuren? Over het algemeen spelen overheden een dubbelzinnige rol op het gebied van cyberbeveiliging; soms helpen ze de particuliere sector, soms negeren ze de particuliere sector. China weet in dit opzicht nog steeds de meeste aandacht te trekken. De regering van China lijkt een ambitieuze rol te spelen door beveiliging voor cruciale infrastructuren verplicht te stellen. De Chinese respondenten hebben bijvoorbeeld veel ontzag voor de beveiligingsvereisten van de Chinese overheid. Bovendien heeft China (na Japan) het op een na hoogste percentage wettelijke beveiligingscontroles. Bij bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden daarentegen bijna nooit wettelijke beveiligingscontroles uitgevoerd. Dit patroon komt ook in grote lijnen overeen met het vertrouwen dat respondenten hebben in het vermogen van de huidige wetgeving om aanvallen in hun land te voorkomen of af te weren: de hoogste vertrouwensniveaus werden gemeten in Japan (78 procent), de Verenigde Arabische Emiraten (67 procent) en China (56 procent). Uit deze antwoorden blijkt dat Europa en de Verenigde Staten niet met Azië kunnen wedijveren als het gaat om de bescherming van civiele infrastructuren tegen cyberaanvallen. Industrieën over de hele wereld maken zich zorgen over aanvallen van overheden. Meer dan de helft van de respondenten zegt al eens het slachtoffer van een dergelijke aanval te zijn geweest. Een verandering ten opzichte van vorig jaar is het land dat de meeste angst inboezemt. 2 In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen

5 "Negentig tot vijfennegentig procent van de mensen die werken aan het slimme elektriciteitsnet maakt zich geen zorgen over kwetsbaarheden en ziet beveiliging slechts als laatste horde die nog even moet worden genomen." Jim Woolsey, voormalig CIA-directeur in de Verenigde Staten. De daling van de Verenigde Staten (van 36 procent vorig jaar) als bron van zorg en de relatieve stijging van andere landen hebben mogelijk te maken met het feit dat IT-managers in de sector beseffen dat cyberaanvalstechnologieën op brede schaal worden verspreid. Methodologie We hebben tweehonderd managers van cruciale infrastructuurbedrijven in veertien landen ondervraagd, die anoniem een uitgebreide reeks gedetailleerde vragen hebben beantwoord over hun procedures, standpunten en beleidsregels ten aanzien van beveiliging. De respondenten zijn geselecteerd uit een groep IT-managers in de sectoren elektriciteit, olie, gas en water. Hun primaire verantwoordelijkheid ligt op het gebied van beveiliging van informatietechnologie, algemene beveiliging en industriële regelsystemen. Een team van het CSIS (Center for Strategic and International Studies) in Washington D.C. heeft de gegevens geanalyseerd en aangevuld met onderzoeken en interviews. Het onderzoek meet opinies van managers en biedt een momentopname van de standpunten van een belangrijke groep besluitvormers in cruciale infrastructuursectoren. Het CSIS-team heeft ook gebruik gemaakt van interviews om de onderzoeksgegevens te verifiëren en van context en achtergrond te voorzien. Hierbij werden aanbevolen procedures besproken en details toegevoegd aan het ontstane beeld over het elektriciteitsnet en het dreigings- en kwetsbaarheidsniveau van deze nutssector. Industrieën over de hele wereld maken zich zorgen over aanvallen van overheden. Meer dan de helft van de respondenten zegt al eens het slachtoffer van een dergelijke aanval te zijn geweest. In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen 3

6 Snellere toename van dreigingen en kwetsbaarheden

7 Een op de vier respondenten is weleens afgeperst door middel van cyberaanvallen of het dreigen met cyberaanvallen. Een van de meest opzienbarende resultaten van ons onderzoek is de ontdekking dat deze cruciale nutsnetwerken constant worden verkend en aangevallen. Sommige elektriciteitsbedrijven melden zelfs duizenden verkenningen per maand. Onze onderzoeksgegevens bevestigen anekdotische meldingen over militairen in verschillende landen die zich bezighielden met verkenningspogingen en het plannen van cyberaanvallen op elektriciteitsnetten van andere landen. Hierbij werden onderliggende netwerkinfrastructuren in kaart gebracht en kwetsbaarheden opgespoord, met als doel deze gegevens voor toekomstige aanvallen te gebruiken. In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen 5

8 Cyberafpersing De dreiging van cyberafpersing is alom bekend en neemt in snel tempo toe. In een jaar tijd is het aantal bedrijven dat met afpersing te maken kreeg met 25 procent gestegen. Afpersingszaken zijn gelijk verdeeld over de verschillende cruciale infrastructuursectoren, waaruit blijkt dat geen enkele sector veilig is voor deze cybercriminelen. India en Mexico hebben een hoog percentage afpersingspogingen; 60 tot 80 procent van de ondervraagde managers in deze landen maakte melding van pogingen tot afpersing. Aanvallen nemen toe Vorig jaar zei bijna de helft van de respondenten dat ze nog nooit een grootschalige DoS-aanval of netwerkinfiltratie hadden meegemaakt. Maar dit jaar laat een heel ander beeld zien: 80 procent werd door een grootschalige DoS-aanval getroffen en 85 procent werd het slachtoffer van netwerkinfiltratie. Bovendien maakte een kwart van de ondervraagden melding van dagelijkse of wekelijkse grootschalige DoS-aanvallen. Een vergelijkbaar aantal gaf aan het slachtoffer van afpersingspraktijken te zijn geweest, waarbij druk werd uitgeoefend met netwerkaanvallen of het dreigen met netwerkaanvallen. Een ander veeg teken is dat twee derde van de ondervraagden zei regelmatig (ten minste één keer per maand) malware aan te treffen die is ontworpen om hun systemen te saboteren. Snellere toename van dreigingen en kwetsbaarheden Wijdverspreide afpersing Cyberafpersing is al zeer lucratief. Allan Paller, directeur van het SANS Institute, zegt hierover het volgende: "Criminelen hebben via afpersing [van verschillende bedrijven] honderden miljoenen dollars buitgemaakt en misschien nog wel meer [ ]. Dit type afpersing is het grootste verzwegen verhaal uit de cybercriminele wereld." 2 Ten minste één op de vier respondenten heeft aangegeven in de afgelopen twee jaar het slachtoffer te zijn geweest van afpersing door middel van aanvallen of onder dreiging van aanvallen op IT-netwerken een jaar geleden was dit nog een op de vijf respondenten. Afpersing heeft een grote vlucht genomen in sommige landen; 80 procent van de respondenten in Mexico en 60 procent van de respondenten in India maakten melding van pogingen tot cyberafpersing. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2009, toen slechts 17 procent van de Mexicaanse respondenten en 40 procent van de Indiase respondenten afpersingsincidenten meldden. 50% 40% % 20% 10% Elke dag of elke week Elke maand Enkele per jaar Geen In 2010 kreeg 80% te maken met een grootschalige DoS-aanval en 85 procent met een netwerkinfiltratie 6 In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen

9 Heeft uw bedrijf de afgelopen twee jaar te maken gehad met afpersing door middel van cyberaanvallen of het dreigen met cyberaanvallen? 75% 60% % 30% 15% Ja Nee Weet niet Deze ontwikkeling is tevens een bevestiging van andere rapporten waarin wordt gesteld dat cyberafpersing van elektriciteitssystemen steeds vaker voorkomt. Cyber beveiligings experts buiten Brazilië hebben er al eerder op gewezen dat de stroomstoringen in Brazilië het gevolg van cyberexploits zijn, ondanks ontkenningen van het land zelf. 3 Brazilië is echter niet het enige land met dit soort problemen; ook in verklaringen van Amerikaanse inlichtingenofficiers worden stroomstoringen in verschillende landen aan cyberafpersing toegeschreven. 4 Stuxnet Voor gewone cybercriminelen is het uitschakelen van een elektriciteitssysteem meer een teken van mislukking dan van succes. Het hele punt van cyber afpersing is immers het slachtoffer zover zien te krijgen dat hij betaalt, zodat de stroom niet hoeft te worden uit afgesloten. Maar dat geldt niet voor cyberstrijders. Het doel van een door de overheid gesteunde aanval bestaat uit het uitschakelen of verzwakken van de infrastructuur die van groot belang is voor de burgerbevolking, het ontoegankelijk maken van schaarse hulpbronnen, het hinderen van civiele ondersteuning voor oorlogs activiteiten en het bemoeilijken van militaire mobilisaties die afhankelijk zijn van de civiele infrastructuur. Jarenlang hebben woordvoerders en technici uit de sector het risico van dergelijke aanvallen onder het kleed geveegd omdat ze bang waren dat het erkennen van het risico tot nieuwe beveiligingswetten zou leiden. Zelfs degenen die de beveiligingsgaten in de SCADA-systemen wel zagen, hadden de neiging hun ogen te sluiten omdat er geen bewijs was dat andere landen deze tekortkomingen voor sabotage doeleinden zouden gebruiken. Aan deze overwegingen kwam een einde (of had een einde moeten komen) in de zomer van 2010, toen het Stuxnet-virus werd geïdentificeerd. Stuxnet, een opvallend geavanceerd type malware, had twee eigenschappen die de groeiende dreiging van cyberaanvallen duidelijk zichtbaar maakten. Ten eerste is Stuxnet niet ontworpen om veel geld mee te verdienen. Het virus is enkel en alleen voor sabotagedoeleinden gemaakt. Stuxnet infecteert computer systemen door misbruik te maken van een aantal kwetsbaarheden in Microsoft Windows. Als Stuxnet naar een computer is geüpload, bijvoorbeeld via een USB-stick, gedeelde netwerkbestanden of SQL-databases, richt het zich op een specifiek SCADA-programma van Siemens. Als deze software inderdaad is geïnstalleerd, gaat Stuxnet op zoek naar een bepaalde configuratie voor industriële apparatuur. Vervolgens wordt een aanval gelanceerd die bepaalde microcontrollers afwijkend laat functioneren terwijl aan de systeem beheerders wordt doorgegeven dat het systeem normaal functioneert. Het gaat dus om sabotage, niets meer en niets minder. Dat blijkt ook wel uit het feit dat deze malware niet eenvoudig voor spionage- of afpersings praktijken kan worden gebruikt. Er gaan veel geruchten dat Stuxnet bedoeld was om te infiltreren in de zwaar bewaakte Natanz-faciliteit (in Iran) waar uranium wordt verrijkt. De gevoelige centrifuges in Natanz, die van essentieel belang zijn voor het Iraanse atoom wapen programma, hebben verschillende onverklaarbare storingen gehad sinds Stuxnet werd gelanceerd. 5 In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen 7

10 Stuxnet Uit onze gegevens blijkt dat het Stuxnet-virus inderdaad een wereldwijd bereik had. Circa 40 procent van de respondenten vond het Stuxnetvirus op de computer systemen van het bedrijf. Stuxnet kwam vaker voor in de elektriciteitssector, waar de malware door 46 procent van de respondenten werd aangetroffen. Drie kwart van de respondenten die Stuxnet hadden gevonden, was ervan overtuigd dat de malware van hun systemen was verwijderd. De maatregelen om Stuxnet te neutraliseren waren echter per land zeer verschillend. Sommige van de landen met het hoogste percentage infecties, zoals India, Frankrijk en Spanje, meldden relatief lage implementaties van tegenmaatregelen. Bij 57 procent van de respondenten werden speciale beveiligingscontroles uitgevoerd uit angst voor het Stuxnet-virus. Ten tweede is het Stuxnet-virus buitengewoon geavanceerd vergeleken met de virussen die door de criminele ondergrondse worden gebruikt. Het Wit Russische beveiligings bedrijf dat Stuxnet als eerste identificeerde, dacht aanvankelijk dat het een backdoor voor hackers was. Maar nader onderzoek bracht de complexe aard van het virus aan het licht. Stuxnet bevat meerdere exploits die voorheen onbekend waren, heeft stuurprogrammamodules voor Microsoft Windows die zijn ondertekend met behulp van echte cryptografische certificaten (die gestolen zijn van solide bedrijven), bevat ongeveer 4000 functies en maakt gebruik van geavanceerde anti-analysetechnieken om reverse engineering te bemoeilijken. Dit virus is bijna zeker het werk van een regering, niet van een criminele bende. Stuxnet is, kort gezegd, een wapen. Een wapen dat duidelijk aantoont dat regeringen bereid zijn malware te ontwikkelen om IT-systemen en cruciale infrastructuren van tegenstanders te saboteren. Daarnaast blijkt dat vijandige regeringen zich eenvoudig op SCADA-systemen kunnen richten die van essentieel belang zijn voor de elektriciteits-, gas-, olie-, water- en afvalwaterinstallaties van een land, waardoor de bescherming van een groot aantal bedrijven in één keer kan worden uitgeschakeld. Volgens één expert zijn de meeste cruciale infrastructuursystemen niet speciaal ontworpen voor cyberbeveiliging. In de elektriciteitssector ligt de nadruk bijvoorbeeld altijd op het in stand houden van een stabiele stroomlevering en een efficiënt systeem. Zelfs vandaag nog gebruiken veel elektriciteitsbedrijven de standaardwachtwoorden van de leverancier omdat deze eenvoudig toegang bieden tijdens crisissituaties of voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Recente pogingen tot modernisering van elektriciteits netten volgen hetzelfde patroon. De efficiëntie wordt wel beter, maar er ontstaan ook weer nieuwe beveiligingsgaten. De gevolgen kwamen aan het licht tijdens testen die in 2007 werden uitgevoerd in het Idaho National Laboratory. Onderzoekers toonden aan dat ze op afstand toegang konden krijgen tot de regelsystemen van een generator en de bedrijfscyclus konden veranderen, waardoor de generator onbeheersbaar werd. Een video van het incident laat zien dat de betreffende generator begint te schudden en te roken en uiteindelijk knarsend tot stilstand komt. Deze generators zijn duur in aanschaf en de reparatie of vervanging ervan kan weken of maanden duren. De stroomuitval die in 2003 plaatsvond in het noordoosten van de Verenigde Staten hield weliswaar geen verband met een cyberaanval, maar bewees wel dat een storing in zelfs een klein deel van het elektriciteitsnet een opeenstapeling van gevolgen kan hebben. Hoewel de storing, die 50 miljoen mensen trof, binnen 48 uur was verholpen, moesten sommige mensen zich niettemin wel een week zonder stroom zien te redden. 6 De problemen grepen zo snel om zich heen dat er geen tijd was voor handmatig ingrijpen: in slechts zeven minuten zat de hele regio zonder stroom. 7 Dit incident toont tevens de potentiële effectiviteit van de Stuxnet-functie die verantwoordelijk is voor de "onjuist rapportage". Een expert vertelt dat deze functie activiteiten verborgen kan houden voor het netwerkoperatiecentrum tijdens een aanval op elektriciteitsbedrijven en andere cruciale sectoren. Volgens een onderzoeksrapport van de U.S.-Canada Power System Outage Task Force over de grote stroomstoring in het noordoosten van de Verenigde Staten in 2003, probeerden eigenaren van afzonderlijke lijnen de beheerders attent te maken op de steeds groter wordende storing. Helaas werden ze geruime tijd genegeerd omdat er volgens de computers die toezicht op het SCADA-systeem hielden geen problemen met de stroomlevering waren. Pas toen andere bedrijven de aandacht op het probleem vestigden, werden de medewerkers zich bewust van de omvang van het probleem. 8 8 In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen

11 Terroristische aanvallen op het elektriciteitsnet? Als natiestaten een dreiging vormen voor de elektriciteitsvoorziening en andere nutsdiensten, hoe zit het dan met terroristen? Kunnen terroristen het elektriciteitsnet aanvallen en grootschalige stroomstoringen veroorzaken? Deze dreiging wordt door de meeste experts niet groot geacht, met de mogelijke uitzondering van terroristengroepen die door natiestaten worden ondersteund. "Een aanval op een cruciale infrastructuur biedt meer waar voor je geld dan een aanval op een militaire faciliteit, maar heeft nog steeds niet dezelfde emotionele impact als het bloedbad na een bombardement op een burgerdoelwit", zegt een expert. Hij wijst er echter wel op dat de huidige leiders van terroristische organisaties geleidelijk door jongeren worden vervangen en dat het aantal cyberaanvallen dus zeer waarschijnlijk zal toenemen. "Natiestaten blijven de belangrijkste dreiging voor de cyberbeveiliging van cruciale infrastructuren in de Verenigde Staten", aldus een inhoudelijk deskundige. Het enige goede nieuws in dit opzicht is dat aanvallen van regeringen minder vaak voorkomen dan afpersingspogingen van criminelen. "Natiestaten oefenen meestal niet van tevoren", aldus de expert. In een conflictsituatie moet echter wel degelijk rekening worden gehouden met een cyberaanval. Alle grote wereldmachten beschikken over mogelijkheden om cyberaanvallen uit te voeren of zijn bezig deze mogelijkheden te verkrijgen. Cruciale infrastructuren blijven een belangrijk doelwit. Wij hebben sectoren die afhankelijk zijn van SCADAsystemen gevraagd of Stuxnet gevolgen heeft gehad voor hun activiteiten. De antwoorden zijn frappant. Twee vijfde van alle respondenten en bijna de helft van de respondenten in de elektriciteitssector zeiden dat ze Stuxnet op hun systemen hadden aangetroffen. In feite had de elektriciteitssector het hoogste aantal Stuxnet-virussen van de cruciale infrastructuursectoren die aan het onderzoek deelnamen. Meer dan de helft van alle respondenten gaf aan dat ze maatregelen tegen Stuxnet hadden genomen. Gezien de wereldwijde dekking van ons onderzoek, zijn deze antwoorden opvallend. Hoewel Stuxnet waarschijnlijk op één faciliteit was gericht, heeft het virus een omweg genomen om zijn doel te bereiken. Hierbij heeft het virus in feite iedereen geïnfecteerd en is vervolgens inactief op het geïnfecteerde systeem blijven bestaan als dit systeem niet de gezochte configuratie had. Mogelijk was dit de reden dat bijna drie kwart van de respondenten die Stuxnet had aangetroffen er (heel) zeker van was dat de malware op hun systemen was verwijderd of geneutraliseerd. Welke conclusies heeft de sector getrokken uit het Stuxnet-incident? Het is duidelijk dat de meeste bedrijven zich bewust zijn van de dreiging die buitenlandse overheden vormen. Meer dan de helft van de managers vermoedt dat netwerken in cruciale infrastructuren door buitenlandse overheden worden verkend. Maar de ontdekking van Stuxnet op hun systemen lijkt de bedrijven niet tot actie te kunnen aansporen. De meeste maatregelen tegen Stuxnet werden geïmplementeerd in landen waar het aantal Stuxnet-infiltraties betrekkelijk laag was, te weten de Verenigde Arabische Emiraten, Italië en Japan. Landen als India, waar zich veel Stuxnet-infiltraties voordeden, implementeerden daarentegen betrekkelijk weinig tegenmaatregelen. 9 Een expert uit India legt uit dat de Stuxnet-infiltraties en andere recente cyberincidenten de bewustwording van cyberbeveiliging wel hebben bevorderd, maar dat ministeries en bedrijven genoodzaakt zijn hun eigen maatregelen te treffen omdat er van een duidelijk overheidsbeleid geen sprake is. "Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een landelijk beeld te schetsen, maar ondertussen worden de netwerken wel steeds kwetsbaarder", aldus de expert uit India. Veel waarnemers denken dat de sector voor een deel ontkennend op Stuxnet zal blijven reageren. Volgens één expert blijven veel bedrijven zich richten op het herstel van systemen na een DoS-aanval, in plaats van zich voor te bereiden op geavanceerde sabotageaanvallen op apparatuur. Dit laatste type aanval wordt in snel tempo de belangrijkste dreiging voor de elektriciteits sector en andere cruciale sectoren. Een andere bron zegt: "Stuxnet bracht een ommekeer teweeg, maar heeft geen gevolgen voor de richting waarin de Amerikaanse wetgeving voor cyberbeveiliging zich ontwikkelt". De beleids vormers zijn zich namelijk al bewust van deze dreiging; het probleem is alleen dat de sector zelf de veranderende aard van de dreiging nog niet wil erkennen. In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen 9

12 "Veel bedrijven zien DoS-aanvallen nog steeds als het grootste probleem en zijn in staat een DDoSincident te doorstaan, tenzij het fysieke systeem schade heeft opgelopen. Het is bijzonder moeilijk om deze bedrijven zover te krijgen dat ze Stuxnet als een mogelijke dreiging zien", aldus een expert die voor dit rapport werd geraadpleegd. "Het probleem is niet dat de computer er niet is of niet werkt, maar dat iemand anders jouw computer gebruikt om andere opdrachten te geven". De bron noemt als voorbeeld een incident dat zich een paar jaar geleden in de Verenigde Staten voordeed, waarbij een hacker erin slaagde de controle over enkele verkeerslichten te krijgen en deze naar eigen goeddunken kon bedienen. Managers uit de nutssector vertelden ons dat ze zich meer zorgen maakten over DDoS-aanvallen dan over malware als Stuxnet (en bevestigden daarmee het door de bron genoemde probleem). Een derde van de respondenten verklaarde er niet veel vertrouwen of helemaal geen vertrouwen in te hebben dat hun bedrijf DDoS-aanvallen of heimelijke infiltraties zou kunnen doorstaan. Maar ten aanzien van malware voor sabotagedoeleinden had slechts 20 procent van de respondenten een vergelijkbaar gebrek aan vertrouwen. Toch is de bescherming tegen DDoS-aanvallen kinderspel in vergelijking met het Stuxnet-virus. Na de ontdekking van het Stuxnetvirus zeiden veel mensen "Ik heb geen Siemens en ik hou me niet bezig met nucleaire activiteiten, dus waar zou ik me druk om maken", zo bevestigt een cyberbeveiligingsexpert in de Verenigde Staten. Steeds meer kwetsbaarheden en verwachte aanvallen Meer dan 40 procent van de ondervraagde managers verwacht binnen 12 maanden een grote cyber aanval, dat wil zeggen een aanval die leidt tot ernstige service onderbrekingen van minimaal 24 uur, dodelijk letsel, lichamelijk letsel of het faillissement van een bedrijf. Deze verwachting is verbazingwekkend hoog in sommige landen, met name in India, waar negen van de tien managers aangaven een dergelijke aanval binnen een jaar te verwachten; en in Mexico, waar zeven van de tien managers dezelfde verwachting hadden. De angst voor een grote aanval was ook relatief hoog in China, waar meer dan de helft van de respondenten een dergelijke aanval in 2010 of 2011 zei te verwachten. In sommige landen was de perceptie van kwetsbaarheden zelfs nog alarmerender. Drie kwart van de Braziliaanse respondenten en 60 procent van de Mexicaanse respondenten voelden zich bijvoorbeeld niet voorbereid op een grootschalige DDoS-aanval op hun bedrijf. Twee derde van de respondenten in Brazilië en Mexico was tevens van mening dat hun systemen kwetsbaar waren voor geheime infiltratie. De hoge bezorgdheid in Brazilië is mogelijk het gevolg van eerdere ervaringen met cyberaanvallen en het grote aantal criminele hackers in Brazilië. Volgens één onderzoek wordt een derde van de vijftig meest populaire defacementwebsites (websites die webpagina's van andere websites vervangen door willekeurige andere) gehost en beheerd vanuit Brazilië. 10 Gezien de stroomstoringen die zich in 2005 en 2007 in grote Braziliaanse steden voordeden, is het niet verrassend dat 91 procent van de Braziliaanse respondenten van mening was dat hun elektriciteitssector niet voorbereid is op een malwareaanval. De Australische respondenten waren ook verrassend bezorgd over de kwetsbaarheid van hun nutssector. Negen op de tien respondenten uit Australië waren bijvoorbeeld van mening dat hun sector niet goed of helemaal niet voorbereid is op heimelijke netwerkinfiltraties. "De overheid van Australië besteedt veel aandacht aan de bescherming van de cruciale infrastructuur. Het groeiende gevoel van "onvoorbereidheid" vloeit voort uit een beter inzicht in de dreiging als gevolg van een door de overheid opgezette grote voorlichtingscampagne voor managers", aldus Ajoy Ghosh, directeur informatiebeveiliging bij Logica Australia. De groeiende interconnectiviteit en het slimme elektriciteitsnet Ondanks alle onrust in de sector over de groeiende kwetsbaarheid van het elektriciteitsnet en de slechte voorbereiding op netwerkaanvallen, lijken energiebedrijven en regeringen het gevaar alleen maar te verergeren. Hoe goed zijn bedrijven voorbereid? 80% 60% Enigszins of zeer goed voorbereid Niet goed of helemaal niet voorbereid 40% 20% Grootschalige DDoS-aanvallen Heimelijke infiltratie Malware 10 In het duister: cruciale sectoren doelwit van cyberaanvallen

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf 73% Bijna driekwart van de bedrijven slachtoffer van economische criminaliteit

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland In opdracht van: Uitgevoerd door: Digibewust en Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC). Syntens Samenvatting Dit rapport doet verslag van een pilot

Nadere informatie

Rijksoverheid. Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010

Rijksoverheid. Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010 Rijksoverheid Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010 Wanneer is iets een trend? In dit rapport wordt onder een trend verstaan: (een beschrijving van) het verloop van een bepaalde

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie

De aanpak van grote datagroei met het iscsiprotocol. Een onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van Dell 16 september 2008

De aanpak van grote datagroei met het iscsiprotocol. Een onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van Dell 16 september 2008 De aanpak van grote datagroei met het iscsiprotocol Een onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van Dell 16 september 2008 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 5 Onderzoeksmethodologie...

Nadere informatie

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE JAARGANG 12 - DECEMBER 2013 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN EN VERDER: MARKTONDERZOEKER EN ANALIST PETER VERMEULEN VAN

Nadere informatie

Virtuele veiligheid. De cyberbewuste bestuurder: omgaan met toenemende cyberdreigingen. http://www.pwc.nl/veiligheid

Virtuele veiligheid. De cyberbewuste bestuurder: omgaan met toenemende cyberdreigingen. http://www.pwc.nl/veiligheid http://www.pwc.nl/veiligheid Virtuele veiligheid De cyberbewuste bestuurder: omgaan met toenemende cyberdreigingen Veilige informatie voor de publieke en private sector november 2011 Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

BEVEILIGING. geen heil te verwachten buiten de IT-sector? Inhoud. Na de beveiliging van bedrijfsgegevens, applicaties

BEVEILIGING. geen heil te verwachten buiten de IT-sector? Inhoud. Na de beveiliging van bedrijfsgegevens, applicaties SPECIAL S E C U R I T Y BEVEILIGING geen heil te verwachten buiten de IT-sector? Na de beveiliging van bedrijfsgegevens, applicaties en netwerkinfrastructuren, veroveren de IT-specialisten nu ook langzaam

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie FOX files 1 fox-it.com maart 2011 siod training Onderste steen boven nationale strategie Polderen tegen cybercrime aanval op criminelen Alle ballen op de spits Doe altijd aangifte interview met officier

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Digitale expertise in de rechtszaal

Digitale expertise in de rechtszaal nr 2 augustus 2012 Digitale expertise in de rechtszaal incident response Snelheid, expertise en logfiles maken het verschil p4 geen vertraging Zelf digitaal bewijs analyseren met Tracks Inspector p18 for

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070-888 75 55 F 070-888 75 50 E info@ncsc.nl I www.ncsc.nl

Nadere informatie

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen FOX files 1 f o x - i t. c o m maart 2012 forensisch onderzoek Doe-het-zelf gevaar in beeld Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart stop met bestrijden cybercrime Pleidooi voor

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging www.pwc.nl/forensicservices

Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging www.pwc.nl/forensicservices Economic Crime Survey Nederland 2014 - deel 2 In samenwerking met de VU Amsterdam Cybercriminaliteit tegen Nederlandse organisaties: een digitale dreiging www.pwc.nl/forensicservices 2 PwC Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014 The KPMG Difference Magazine / juni 2014 Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Globalisering Ondernemen in een ééngemaakte wereld Cyber Security: wereldwijd uitdaging nummer één? Aziatische

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken Praktische methoden voor de transformatie van het organisatie-dna via nieuwe werkmethoden Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18 VOOR PROFESSIONALS IN INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING MAGAZINE Nr. 02 najaar 2012 Alles over Infosecurity.nl 2012! Willem Zegers van het Van Gogh Museum ' We zetten nog zwaarder in op multimedia'

Nadere informatie

122e jaargang nummer 1 januari 2015. PTss. cybercrime. voorzitter gezocht. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

122e jaargang nummer 1 januari 2015. PTss. cybercrime. voorzitter gezocht. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 122e jaargang nummer 1 januari 2015 PTss cybercrime voorzitter gezocht Aangesloten bij de European Confederation Of Police Colofon Redactie: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie) Redactieadres:

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie