De realiteit van cloud security. Sander Nieuwenhuis en Hayo Rubingh

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De realiteit van cloud security. Sander Nieuwenhuis en Hayo Rubingh"

Transcriptie

1 De realiteit van cloud security Sander Nieuwenhuis en Hayo Rubingh

2 Cloud computing groeit onverstoord hard maar zorgen rondom security blijven zeer actueel. Is de cloud wel veilig genoeg voor mijn data? Biedt een omgeving in eigen beheer niet meer zekerheden? In deze whitepaper analyseren we de feiten en (voor)oordelen rondom beveiligingsaspecten van cloud computing. Oncomfortabel gevoel De afgelopen decennia zagen we een beweging van ICT binnen het kantoorpand, naar externe datacenters en vandaag de dag naar cloud services. De overstap van het kantoorpand naar externe datacenters verloopt vaak zonder al teveel vragen rondom beveiliging. Maar de overstap naar de cloud daarentegen geeft veel (ICT)managers een oncomfortabel gevoel. En dan speelt nog het aspect van de vertrouwelijkheid van informatie. Wie kan er wel of niet bij de gegevens. Vroeger was dit puur een fysiek vraagstuk. Kon je het gebouw niet in, dan kon je niet bij de informatie. Het vraagstuk van de fysieke locatie van informatie blijft. Servers die op kantoor ergens in een serverruimte staan of in een extern datacenter vonden we veilig. De beheerder kon jouw server met jouw data aanwijzen, welke vervolgens weer achter slot en grendel stond. In de cloud kan data fysiek gezien overal staan. Uiteraard wel in een beschermd datacenter, maar toch ervaren we het als minder veilig. Het gevoel van onveiligheid in de cloud zit hem in dit laatste aspect van security: waar staat mijn data en wie kan er bij. In deze whitepaper plaatsen we de beveiliging van cloud computing in perspectief door de (voor)oordelen van overgang naar de cloud te vergelijken met on-premises oplossingen in eigen beheer. Maar eerst gaan we in op de diverse security aspecten in relatie tot de cloud. Security Vanuit security wordt er altijd gekeken naar de informatie: is beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid geborgd? Beschouw je beschikbaarheid door de tijd, dan was informatie vroeger op een enkelvoudig systeem opgeslagen op vaak nog onbetrouwbare opslagmedia. Met goede maatregelen is beschikbaarheid tegenwoordig geen issue meer. Vaak is het zo dat on-premises oplossingen uitval van een enkel apparaat wel kunnen opvangen. Binnen een fatsoenlijke cloud oplossing worden gegevens en systemen redundant en verspreid over meerdere fysieke locaties opgeslagen, waarbij zelfs de uitval van een compleet datacenter kan worden ondervangen. Het tweede aspect is integriteit. Is de informatie juist en actueel? In de opslag en transport van data zijn dermate veel controles aanwezig dat hier weinig meer fout kan gaan. Kijkend naar de cloud, dan is er op dit vlak een extra uitdaging. De cloud communiceert online en er kan mogelijk worden gemanipuleerd of afgeluisterd. Bijvoorbeeld via een man-in-the-middle aanval, waarbij een hacker gebruikers- en serververkeer afluistert. Om deze reden moet encryptie, afhankelijk van het soort data, weloverwogen worden bij communicatie van en naar de cloud. 1 / 5

3 (Voor)oordelen over security in de cloud In dit hoofdstuk vergelijken we de diverse (voor)oordelen die leven rondom de cloud ten opzichte van een on-premise infrastructuur: een lokaal datacenter in een eigen bedrijfspand. We doen dit aan de hand van de cloud diensten van Amazon Web Services (AWS), de cloud marktleider op dit moment. A. DE CLOUD IS ONVEILIG, WANT DE LOCATIE VAN MIJN GEGEVENS IS ONBEKEND Niet waar Tegenwoordig wordt vaak gebruik gemaakt van virtualisatie technieken, waardoor het enige moeite kost om het exacte fysieke apparaat aan te wijzen waarop de gegevens staan opgeslagen. Dat geldt zowel voor on-premises oplossingen als in de cloud. Wel is het bijna altijd mogelijk om bij een cloud provider aan te geven in welk datacenter gegevens moeten worden opgeslagen. Daarmee is de fysieke locatie van gegevens net zo duidelijk als bij een on-premises oplossing. Zo hanteert AWS regio s met daarbinnen Availability Zones (AZ s) die elkaar kunnen opvangen. Dat betekent dat als één AZ wegvalt, de andere AZ de continuïteit borgt. De Europese AZ van AWS staat in Ierland. Daarnaast heeft AWS ook AZ s op andere continenten, zoals de USA, Azië en Zuid-Amerika. Door de juiste AZ te kiezen is het mogelijk te sturen op waar gegevens staan en daarmee controle te krijgen over de locatie van data. B. DE CLOUD IS ONVEILIGER, WANT DE USA KAN MIJN GEGEVENS OPVRAGEN Gedeeltelijk waar Gedeeltelijk waar. Vanwege 9/11 heeft de USA de bevoegdheden van de opsporingsinstanties sterk vergroot. Zo is er de Patriot Act, die de mogelijkheid geeft gegevens op te vragen. Sindsdien leeft de bezorgdheid dat de USA te pas en te onpas gegevens kan opvragen. De vraag is of dit nieuw is. Als er voldoende reden toe is, kunnen opsporingsorganisaties altijd het verzoek doen om gegevensoverdracht. En dan maakt het niet uit waar gegevens zijn opgeslagen: on-premises of in de cloud. Kanttekening hierbij is dat de Patriot Act het makkelijker maakt om gegevens op te vragen, omdat de meeste hostingbedrijven op een of andere manier wel onder de jurisdictie vallen van de USA en daarom ook onder de Patriot Act 1. Een veelgehoord probleem met de Patriot Act is dat (cloud) providers gegevens moeten overdragen aan de NSA zonder dat te laten weten aan hun klanten. Om op de hoogte te blijven wat er met gegevens gebeurt, is het toepassen van encryptie bij opslag van gevoelige gegevens verstandig. Daarbij moet het beheer van de encryptiesleutels niet bij de cloud provider worden belegd, aangezien opsporingsinstanties deze sleutels kunnen opvragen. Dit moet door de klant zelf worden uitgevoerd. C. DE CLOUD IS ONVEILIGER, WANT GEGEVENS WORDEN OP INTERNET ONDERSCHEPT Gedeeltelijk waar Internet is een openbaar medium. In theorie zijn gegevens die over publieke netwerken worden verstuurd af te luisteren. Om dat tegen te gaan wordt encryptie gebruikt. Mits goed geïmplementeerd wordt afluisteren daarmee lastig tot onmogelijk. Toch lijkt het erop dat geheime diensten als NSA of GCHQ tegenwoordig encrypted verkeer mee kunnen lezen. Dat is een zorgelijk punt voor partijen die de geheime diensten niet (kunnen of willen) vertrouwen. De oplossing tegen afluisteren is via een risicoanalyse te bepalen wat de impact is als een (buitenlandse) regering, een concurrent of hackersgroep meeleest. Indien dit een serieus risico is voor de bedrijfsvoering, dan moet overwogen worden die data intern te houden en is te hopen dat personeel deze gegevens niet lekt via of plaatst in cloud services als Dropbox. Het gebruik van encryptie (uiteraard met afdoende sleutellengte en betrouwbare protocollen) is in ieder geval essentieel als gevoelige gegevens (zoals persoonsgegevens of beheerverkeer) over publieke infrastructuren worden verstuurd. D. DE CLOUD IS ONVEILIGER, WANT HACKERS KUNNEN INBREKEN OP DE CLOUD Gedeeltelijk waar Bij hackers is onderscheid te maken in goedwillende hackers, kwaadwillende hackers en scriptkiddies. De goedwillende hackers zullen een gevonden lek melden en pogen daarmee de veiligheid op Internet te verbeteren. De scriptkiddies hanteren bekende hack tools en kunnen worden tegengehouden door goede security implementatie en regelmatige controles. De 1 Zie 2 / 5

4 kwaadwillende hackers daarentegen zijn lastig te stoppen, zeker als ze voor een overheid werken. Daarnaast is het goed om onderscheid te maken tussen het hacken van infrastructuur (zoals netwerkapparatuur of operating systems) en het hacken van applicaties. In principe kunnen hostingpartijen bescherming bieden op het niveau van infrastructuur, maar is de klant of de beheerpartij verantwoordelijk voor de beveiliging van applicaties. Denk hierbij aan het veilig programmeren conform OWASP top-10 richtlijnen 2. Dit geldt voor alle online applicaties, of ze nu op on-premises infrastructuur staan of in de cloud. De zorg rondom hackers is terecht. Maar: alle systemen die via openbare netwerken zijn verbonden, zijn voor hun aanvallen gevoelig. E. DE CLOUD IS ONVEILIGER, WANT BEHEERDERS KUNNEN BIJ MIJN DATA Niet waar Overal waar ICT wordt beheerd, kunnen beheerders bij de beheerde data. En dan maakt het niet uit of het eigen personeelsleden of externe beheerders zijn. Wel heeft u zelf controle over eigen personeel. Daar staat tegenover dat beheerders van externe partijen gescreend (zouden moeten) zijn. Ook is het mogelijk encryptie toe te passen om het meelezen van beheerders tegen te gaan (zie ook vooroordeel A). Vaak zijn externe hostingpartijen en cloud-providers ook gecertificeerd, waardoor een externe partij toezicht houdt op screening, fysieke beveiliging en dergelijke. Deze certificeringen zijn voor (grote) hostingpartijen vaak eenvoudiger te behalen en te handhaven dan de eigen interne ICT afdeling. AWS datacenters zijn veelal ISAE3402 (SAS70), PCI-DSS én ISO gecertificeerd. F. DE CLOUD IS ONVEILIGER, WANT IK LOOP MEER JURIDISCHE RISICO S Mogelijk waar Althans, als u niet de juiste afspraken maakt met uw cloud provider. Veel cloud providers bieden wel degelijk een keuze waar data mag worden opgeslagen. En deze locatie kan bepalend zijn voor de wetgeving die te maken heeft met bijvoorbeeld het opvragen van data. Gegevens die onder de jurisprudentie van de USA vallen, zullen onder de Patriot Act makkelijker opvraagbaar zijn dan gegevens van een Nederlands bedrijf zonder banden met de USA (zie ook vooroordeel B). Andersom kunnen lokale wetten ook verplichtingen opleggen, zoals de bescherming van persoonsgegevens (Wbp). De Wbp verplicht Nederlandse bedrijven die iets doen met persoonsgegevens om deze gegevens adequaat te beveiligen. Dat betekent dat gegevens niet zomaar overal opgeslagen kunnen worden. Denk ook aan de betrouwbaarheid van de te kiezen hosting provider: weet wat er gebeurt met uw gegevens als de hosting provider onverhoopt failliet gaat (met name van toepassing bij kleinere hostingpartijen). Voor persoonsgegevens die worden opgeslagen buiten Europa moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met een Safe Harbour verklaring voor persoonsgegevens 3. AWS bijvoorbeeld is in het bezit van zo n Safe Harbour verklaring 4. G. DE CLOUD IS ONVEILIGER, WANT IK LOOP DDOS RISICO S. Niet waar Een Denial of Service (DoS) aanval is een aanval die een computersysteem overlaadt met informatie of het zo zwaar belast dat het niet meer normaal te gebruiken is. Een Distributed Denial of Service (DDoS) aanval komt ook nog eens van vele kanten, zodat het moeilijker is deze tegen te houden. Dit risico bestaat wanneer uw ICT infrastructuur gekoppeld is via Internet. Dat geldt niet specifiek voor de cloud, maar ook voor eigen infrastructuur binnen een extern datacenters. Grote cloud providers hebben een infrastructuur die is opgebouwd uit meerdere zones, (beschikbaarheids)regio s en vele eindpunten (edges). Daarmee zijn triviale DoS aanvallen tegen te gaan, gewoonweg vanwege de beschikbare gedistribueerde capaciteit van de infrastructuur. Daarnaast bieden veel cloud hosting providers specifieke DDoS bescherming services. Dat maakt het risico op DDoS aanvallen in de cloud kleiner dan bij on-premises oplossingen. AWS biedt vanwege de grootte en enorme capaciteit van haar infrastructuur al een basale vorm van DDoS bescherming. DDoS aanvallen op netwerkniveau moeten substantieel groot zijn wil AWS daar echt last van krijgen. Bij AWS zijn diverse oplossingen 2 Zie https://www.owasp.org/index.php/top_10 3 Zie 4 Zie 3 / 5

5 beschikbaar op AWS Marketplace die bescherming bieden op het niveau van platform en/of applicatie. Onafhankelijk van de gekozen hosting variant is het ook mogelijk om te werken met externe cloud (!) services die DDoS bescherming bieden 5. Conclusie Cloud oplossingen zijn wezenlijk niet veel veiliger of onveiliger dan meer traditionele hosting oplossingen. Op het gebied van geboden redundantie, schaalbaarheid en fout-tolerantie scoort cloud vaak beter dan externe hosting oplossingen. En ten opzichte van on-premises oplossingen scoren cloud oplossingen vaak beter op het gebied van redundantie, fysieke bescherming van apparatuur en personeel. Daarnaast biedt cloud vanwege de flexibiliteit meer beveiliging als gekeken wordt naar (dynamisch aan en uit schakelen) security services als IDS of DDoS bescherming. De zorgen over de cloud beveiliging lijken dan ook eerder emotioneel dan rationeel. blijven op security risico s blijft een belangrijk gegeven, ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van de cloud. Dat lijkt een open deur, maar is toch vaak een onderbelicht aspect. Relativeer de risico s van de cloud ten opzichte van de andere mogelijkheden; veilige oplossingen met cloud zijn namelijk zeer goed mogelijk. Over de auteurs Hayo Rubingh is Director Application Management bij Mirabeau en houdt zich bezig met strategische ontwikkelingen zoals cloud computing. Sander Nieuwenhuis is Security Manager en Consultant bij Mirabeau. Wel zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten voordat bedrijfsgegevens of klantgegevens in de cloud worden gezet. Sta altijd stil bij het in de cloud plaatsen van gegevens: wat zijn de gevolgen als deze gegevens in handen komen van een (buitenlandse) regering, concurrent of serieuze hackersgroep? Als het gaat om écht kritische bedrijfsgeheimen, moet overwogen worden deze gegevens alleen lokaal op te slaan. Dat wil zeggen binnen het bedrijf op computers die niet verbonden zijn met een extern netwerk. Als de gegevens wel naar de cloud mogen, kijk dan waar die gegevens terecht kunnen komen. Maak indien nodig aanvullende afspraken met de cloud provider over te gebruiken locaties. Bijvoorbeeld alleen binnen Europa opslaan of alleen als er een safe harbour verklaring is. Let op juridische aspecten. Kijk ook goed naar de technische (on)mogelijkheden van de gekozen cloud oplossing en besteed nadrukkelijk aandacht aan het encrypten van (beheer)verbindingen. En kijk bovendien goed naar de gebruiksvoorwaarden van de cloud provider met betrekking tot beheer en security garanties. Kortom, security in de cloud is minimaal net zo veilig als onpremises oplossingen en in bepaalde situaties zelfs veiliger. Bedenk ook dat beveiliging in de cloud ten opzichte van onpremises oplossingen vaak (veel) goedkoper is te realiseren, gezien de schaalvoordelen die een cloud provider heeft. Alert 5 Zoals bijvoorbeeld 4 / 5

6 Over Mirabeau Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen voor marktleiders die sterk afhankelijk zijn van internet en waarop dagelijks miljoenen klanten feilloos hun weg vinden. Zo brengen we voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven marketing en vernieuwende technologie samen. Managed Services, onderdeel van Mirabeau, heeft jarenlange ervaring met het 24x7 exploiteren van high-performance online omgevingen. Met onze kennis van cloud oplossingen en automation, de basis van iedere omgeving, kunnen we kosteneffectief en snel online omgevingen realiseren, web oplossingen on-demand online brengen en schalen op basis van performance en gebruik. Mirabeau Managed Services ontzorgt haar klanten door vanuit een centrale regie rol de gehele exploitatie van het online landschap te faciliteren. Mirabeau Managed Services heeft bewezen ervaring in het bouwen, ondersteunen en exploiteren van high-volume web en e-commerce platformen, zoals V&D, Intergamma, Maxeda DIY Group, Jumbo Supermarkten, transavia.com, de NVM en Warmteservice. Mirabeau is Advanced Consulting Partner van Amazon Web Services (AWS). Mirabeau B.V. H.J.E. Wenckebachweg AD Amsterdam-Duivendrecht Telefoon: Website: 5 / 5

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Veiliger ondernemen, een praktische gids

Veiliger ondernemen, een praktische gids 1 Veiliger ondernemen een praktische gids In 8 eenvoudige stappen naar veiliger ondernemen Veiliger ondernemen een praktische gids is een uitgave van KPN B.V. Concept en realisatie: Fast Moving Targets

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Van perceptie naar werkelijkheid

Van perceptie naar werkelijkheid White Paper 6 juni 2013 Juridische aandachtspunten ten aanzien van Cloud Computing Van perceptie naar werkelijkheid Bij aanbieders van Cloud Computing gaat het vaak om grote buitenlandse spelers, waardoor

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 Beste bestuurder Informatiebeveiliging begint bij u DearBytes B.V. Postbus 42 1940 AA Beverwijk T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl K.V.K. Amsterdam nr. 370.960.52

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Data archiving in een digitale wereld

Data archiving in een digitale wereld Data archiving in een digitale wereld Routekaart voor de archivering van gestructureerde gegevens Drs. Jeroen Tegelaar, drs. Peter Kuiters en drs. Jan Geurtsen Data archiving wordt onterecht vaak alleen

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie