KPN, uw digitale bodyguard. Veiligheid & betrouwbaarheid in de financiële sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPN, uw digitale bodyguard. Veiligheid & betrouwbaarheid in de financiële sector"

Transcriptie

1 KPN, uw digitale bodyguard Veiligheid & betrouwbaarheid in de financiële sector

2 Inleiding Veiligheid essentieel voor digitaal vertrouwen Digitale veiligheid is cruciaal voor de financiële wereld. De sector doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat klanten veilig kunnen opereren via online kanalen. KPN biedt oplossingen voor deze steeds complexere materie en versterkt daarmee het vertrouwen dat financiële transacties veilig digitaal kunnen worden afgehandeld. Financiële instanties moeten net als andere bedrijven hun klanten centraal stellen; zowel consumenten als bedrijven en instellingen. Die klanten beleven beschikbaarheid, continuïteit, privacy en weerbaarheid als één integraal vraagstuk. Het is daarom verstandig voor de financiële sector om die zaken tegelijk met compliancy integraal aan te pakken. gebracht en bekeken hoe onze processen voor incidentmanagement daarop aansluiten. Wat op dit moment nog steeds ontbreekt, is een goed inzicht in de technische ketenafhankelijkheid en in hoeverre bestaande afspraken borgen dat deze afhankelijkheid niet tot problemen leidt bij incidenten. Dat is niet eenvoudig, aangezien klanten onder meer door het geschade vertrouwen in de financiële sector wel kritisch en veeleisend, maar weinig loyaal zijn. Zij verlangen bijvoorbeeld transparante en begrijpelijke diensten, gebruikersgemak en veiligheid. Dat deze laatste twee aspecten op gespannen voet met elkaar kunnen staan, is wat de klanten betreft een zorg voor de banken en verzekeraars zelf. Dit toont aan dat de financiële sector in hoge mate afhankelijk is van ICT. De vitale processen van deze sector kunnen niet functioneren zonder integere voorzieningen op dit gebied. In een eerder stadium heeft KPN samen met een aantal banken de risico s van internetbankieren in kaart 1

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Veiligheid complexer én noodzakelijker 3 Hoofdstuk 2 Cruciale balans tussen veiligheid en beleving 5 Hoofdstuk 3 Veiligheid voor iedereen beschikbaar 6 Hoofdstuk 4 Good guys én bad guys dwingen compliancy af 8 Hoofdstuk 5 KPN helpt u op weg 9 2

4 Hoofdstuk 1 Veiligheid complexer én noodzakelijker Klanten van financiële organisaties zoals banken en verzekeraars verwachten zorgvuldigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Maar ook dat ze met hun tijd meegaan, snel reageren op nieuwe ontwikkelingen in de markt en technologische mogelijkheden zoals mobiel betalen en online beleggen omarmen. Daarbij rekenen de klanten erop dat hun gegevens in veilige handen zijn. De complexiteit van de digitale wereld is echter zó groot geworden, dat er gespecialiseerde teams voor nodig zijn om dat te overzien. Hoewel voor dit fenomeen niet één enkele oplossing bestaat, is de behoefte aan integrale veiligheid juist groter dan ooit. Groeiende complexiteit Het internet deed in de jaren 90 zijn intrede in het dagelijks leven. Al snel ontdekten consumenten en bedrijven de mogelijkheden van de nieuwe digitale wereld; ook al was die aanvankelijk vrij statisch. Zelfs in dat stadium roken cybercriminelen al hun kansen. En die werden aanzienlijk groter toen het internet explosief begon te groeien en interactief werd. Daarmee namen behalve de mogelijkheden ook de complexiteit en de risico s enorm toe. Gemak versus privacy Bedrijven en (overheids)instellingen zijn snel aan de slag gegaan met die interactiviteit om beter met klanten of burgers te communiceren en hen van dienst te zijn. Consumenten bleken dat gemak op prijs te stellen en dus nam het aanbod van interactieve diensten en de marketingcommunicatie die daarbij hoort snel toe. Het duurde niet lang of dat werd allemaal steeds slimmer gemaakt. Maar daaraan kleven dus ook nadelen. Wie online op zoek gaat naar een hypotheek, nieuwe schaatsen of supermarkten met een ruim aanbod aan biologisch vlees, wordt wel belaagd met aanbiedingen, maar lang niet altijd geholpen met het juiste antwoord. Nu begint op dit front een knelpunt te ontstaan tussen de aanbieders en de gebruikers, omdat het in veel gevallen niet mogelijk is om als gebruiker onderscheid te maken tussen malafide en bonafide bedoelingen. Zo is niet alleen de achterkant van het internet voortdurend uitgebreider en ingewikkelder geworden, maar rijzen er ook vragen over de privacy van internetgebruikers. Die is duidelijk niet gegarandeerd. Wie het internet opgaat, laat voetsporen na en die worden opgepikt door bedrijven die er gebruik van maken voor marketingdoeleinden. Maar helaas ook door criminelen die mensen en bedrijven op slinkse wijze geld of informatie afhandig willen maken. Niets te verbergen Dit heeft geleid tot een opmerkelijk fenomeen: ondanks de maatschappelijke en politieke discussie die hierover is gevoerd, heeft zich een

5 soort collectieve, laconieke houding van ons meester gemaakt. Met argumenten als ik heb toch niets te verbergen accepteren consumenten (en in mindere mate ook bedrijven en instellingen) dat hun contactgegevens en gedrag online worden geregistreerd en doorverkocht. De financiële sector is zich bewust van de risico s en tracht die laconieke houding te veranderen. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Veilig Bankieren televisiespot Hang, op, klik weg, bel uw bank! gelanceerd om mensen bewust te maken dat het verstandig is om hun online zelfverdediging te verbeteren. De meeste mensen komen namelijk bij diefstal pas in actie bijvoorbeeld als er door skimmen geld van de rekening wordt gehaald. Maar zelfs dan troosten consumenten zich nog met de gedachte dat de banken standaard de kosten daarvan voor hun rekening nemen. Het is echter de vraag of dat altijd zo zal blijven. Nu al is in de VS een kentering te zien en is er sprake van omgekeerde bewijslast. Dit wil zeggen dat de gedupeerde moet aantonen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om misbruik van gegevens te voorkomen en dus niets te verwijten valt. Gebruikers worden zich daardoor meer bewust van het feit dat privacy niet alleen gaat over wel of niet iets te verbergen hebben, maar te maken heeft met het recht om met rust te worden gelaten. Nieuwe regels Ook in ons land zijn hiervoor nieuwe regels geïntroduceerd; in eerste instantie alleen nog voor consumenten. Eind vorig jaar heeft de NVB samen met de Consumentenbond regels opgesteld om ervoor te zorgen dat particuliere klanten van alle Nederlandse banken veilig elektronisch kunnen bankieren en betalen. Als consumenten schade lijden, maar deze veiligheidsregels hebben nageleefd, kunnen zij erop rekenen dat zij het gestolen bedrag vergoed krijgen. Als een klant zich niet aan de veiligheidsregels houdt, hoeft de bank daar in principe niet voor op te draaien. Ook al is de schade door fraude met internetbankieren door eerder genomen maatregelen in 2012 (laatst bekende cijfers) gedaald, dit toont des te meer het nut en de noodzaak van digitale veiligheid aan.

6 Hoofdstuk 2 Cruciale balans tussen veiligheid en beleving De economische en financiële crisis dwingt de financiële sector tot concurrentie op basis van service en toegevoegde waarde; onder meer via interactieve, gebruiksvriendelijke websites. De snelle ontwikkeling van de digitale mogelijkheden om klanten te trekken en te binden, verandert ook de inzichten over hoe dat het beste kan worden aangepakt. Klantbeleving is een van de speerpunten. De beleving van de gebruikers staat echter op gespannen voet met de veiligheid. We staan nu op het kruispunt waar belangrijke beslissingen moeten worden genomen: het is van cruciaal belang om een goede balans te vinden tussen het bieden van een optimale gebruikerservaring en een maximum aan veiligheid. Beleving versus veiligheid Financiële apps van banken zijn bijvoorbeeld bijzonder populair onder gebruikers van smartphones en tablets. Logisch: het werkt snel, gemakkelijk, altijd en overal. Als je samen overwerkt en een pizza bestelt die door een van de collega s cash wordt afgerekend, kunnen de anderen hun deel direct overmaken op diens rekening. Hebben ze toevallig dezelfde bank, dan is het geld ook direct bijgeschreven. Aangezien dat in een handomdraai voor elkaar is, is de gebruikersbeleving dus optimaal. Maar het gebruik van apps is nog niet veilig genoeg. Waar de veiligheid voor laptops al in fase vijf of zes van volwassenheid is beland, staan de apps wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Dit is slechts één voorbeeld. Veiligheid en beleving zijn in veel meer gevallen nog in onbalans. Dit geldt ook voor veel niet-financiële apps die in de appstores te koop zijn. Het is namelijk zo dat wel de eerste versies van alle apps die in de stores komen worden getest, maar niet de latere versies. Daar kunnen dus allerlei eigenschappen aan worden toegevoegd die mogelijk schadelijk zijn of inbreuk maken op de privacy van de gebruikers. De vraag is bijvoorbeeld waarom zaklamp apps toegang vragen tot internet en contacten

7 Hoofdstuk 3 Veiligheid voor iedereen beschikbaar Consumenten, bedrijven en (overheids)instellingen worden nog te veel belast met de complexiteit van het interactieve internet en de risico s die dat met zich meebrengt. Aanbieders van digitale diensten hebben in het verleden vaker bewustwordingscampagnes over de gevaren gelanceerd, maar die blijken in de praktijk slechts zelden effectief. Er zijn voor iedereen beschikbare veiligheidsoplossingen nodig. De problematiek is te groot en te ingewikkeld om met bewustwordingscampagnes te verhelpen. Het vergt zeker van consumenten, maar ook van veel organisaties te veel technische kennis om zich afdoende te beschermen tegen de gevaren; temeer daar ze zich er vaak niet eens bewust van zijn. De meeste mensen staan er bijvoorbeeld niet bij stil dat ze buiten het kantoor lang niet zo veilig kunnen handelen als binnen een bedrijfsinfrastructuur die door deskundigen goed is beveiligd. In de ideale situatie zou er ook geen onderscheid bestaan tussen ICT-gebruik binnen (bijvoorbeeld op kantoor) of buiten (bijvoorbeeld op straat), maar de praktijk is anders. Veiligheid afgestemd op gedrag Ondanks de enorme complexiteit moet met specifieke oplossingen toch worden gestreefd

8 naar de hoogst haalbare veiligheid op ICTgebied. Bijvoorbeeld door centrale, zeer kostbare veiligheidsvoorzieningen te creëren en die vervolgens op te splitsen in kleinere, apart te gebruiken onderdelen. Daarmee wordt veiligheid niet alleen voor bedrijven beschikbaar en toegankelijk, maar ook voor consumenten. De huidige technologische ontwikkelingen op dit gebied kunnen ruwweg in drie niveaus worden onderverdeeld: reactief (bijvoorbeeld een firewall), proactief of anticiperend (intrusion prevention detection system) en adaptief (rekening houdend met de context, bijvoorbeeld een personal bodyguard een agent in je devices die anticipeert op gebruikersgedrag). KPN streeft op termijn naar adaptieve oplossingen die zich aanpassen aan het menselijk gedrag. Bijvoorbeeld: banken kunnen hun klanten veiligheid bieden door de algemene voordeur (de website) te vervangen door exclusieve voordeuren voor elke klant. Door een agent te pushen naar de klant die zich aanmeldt om financiële zaken te regelen, ontstaat een unieke gesloten tunnel tussen de bank en de klant. Adaptieve technologie creëert veiligheid voor beide partijen en elimineert/reduceert ook andere kwetsbaarheden zoals DDoS-aanvallen (distributed denial of service). Denken over de toekomst De snelheid waarmee ontwikkelingen op ICT-gebied zich voltrekken, vormt een extra moeilijkheidsgraad bij het slaan van een ambitiepaal voor de toekomst. Dit betekent namelijk dat we ook moeten nadenken over devices die over vijf of tien jaar algemeen in gebruik zullen zijn, maar die nu nog niet bestaan. De ontwikkelingen rond draagbare technologie zoals slimme horloges of brillen leiden tot volstrekt nieuwe inzichten en uitdagingen. Hierop anticiperen is essentieel om straks niet te worden geconfronteerd met onvoorziene bedreigingen. 7

9 Hoofdstuk 4 Good guys én bad guys dwingen compliancy af Financiële organisaties investeren in een hoog tempo in online kanalen. Particuliere én zakelijke klanten verwachten immers van hun bank of verzekeraar dat zij met de tijd meegaan en faciliteiten bieden die de technologie mogelijk maakt, zoals werken op afstand. Dat is een noodzakelijke bedrijfskundige reden. Overwegingen vanuit compliance management en -rapportage zijn zeker zo belangrijk. Enerzijds brengen nieuwe wet- en regelgeving ook nieuwe compliance-eisen met zich mee, die een enorme belasting voor de bedrijfsvoering in de financiële sector betekenen. Anderzijds is de groei van online cybercriminaliteit een duidelijke trend en vormen financiële stromen favoriete doelwitten. Populair gesteld wordt de financiële sector dus zowel door de good guys als de bad guys gedwongen om op dit gebied de nodige maatregelen te nemen. Maar de veiligheid is alleen in het geding als de bad guys in actie komen. In feite wordt het internet ecosysteem op drie manieren bedreigd: door misdaad (treft banken, klanten en ketenpartners), door activisten (die vaak handelen vanuit ideologische motieven of die een statement willen maken) en door zogenoemde state driven acts (de tegenwoordig veelbesproken acties van inlichtingendiensten). dienstverlening voor de financiële wereld. We hebben een uitstekende ICT-infrastructuur en betrouwbare netwerken en bovendien zijn onze Nederlandse datacenters aantoonbaar beveiligd volgens de hoogste standaarden. KPN beschouwt veiligheid als een van belangrijkste strategische thema s van deze tijd en heeft daarom zijn veiligheidsactiviteiten ondergebracht in een kenniscentrum op het gebied van identiteit, veiligheid en continuïteit. Doel is om financiële klanten met geïntegreerde diensten op dit gebied te ontzorgen. Diensten voor de financiële wereld Deze bedreigingen brengen grote uitdagingen met zich mee. KPN anticipeert daarop met nieuwe

10 Hoofdstuk 5 KPN helpt u op weg Als beheerder van vitale netwerken streven wij naar zo veel mogelijk zekerheid voor onze klanten. Mede om die reden heeft veiligheid de hoogste prioriteit binnen onze bedrijfsvoering. Daarnaast investeren we actief in research en innovatie en participeren we in diverse belangrijke, aan veiligheid gerelateerde ontwikkelingen. KPN is leidend in de Benelux op het gebied van infrastructuren en netwerk gerelateerde ICT-oplossingen. Wij maken ICT persoonlijk, relevant en waardevol voor onze klanten en hun medewerkers door ervaring, kennis en innovatie te verbinden. Ons streven is dat onze klanten ons zien als partner die hen helpt om succesvol te zijn. We focussen daarbij op het bieden van vooruitstrevende en veilige ICT-oplossingen. Drie aandachtvelden Daarnaast is KPN medeoprichter van initiatieven zoals onder meer het European Network for Cyber Security (ENCS, verleent vier geïntegreerde diensten: Research & Development, Cyber Testing, Training en Information & Knowledge Sharing), Cyber Security Raad (CSR), The Hague Security Delta en eid Stelselraad. Onze aandacht gaat uit naar drie belangrijke onderdelen in het werkveld van de veiligheid: Identity het binden van elektronische identiteitsmiddelen aan personen en organisaties. Veiligheid het beveiligen en bewaken van netwerkinfrastructuren en toepassingen. Continuity het beschikbaar houden van infrastructuren en optreden bij calamiteiten. en bewaken wij ICT-infrastructuren en de veilige distributie van bedrijfsgegevens. KPN waarborgt vanuit het Business Continuity Centre de continuïteit van de bedrijfsvoering, ook in geval van calamiteiten. Dit past bij ons streven naar de volgende fase met een aanpak via adaptieve technologie. Complexe reis eenvoudig KPN staat als betrouwbare en transparante dienstverlener met beide benen in de samenleving. Dat vraagt om een modern en gedegen beleid, waarmee we op trends in de samenleving en veranderingen in de financiële sector kunnen inspelen. De diensten die wij daar tot nu toe voor hebben ontwikkeld, organiseren we met een sterk team van gespecialiseerde consultants en projectmanagers. Zij hebben een aantoonbaar track record opgebouwd in het organiseren van grootschalige en vitale oplossingen binnen dit domein. Wij helpen u als KPN graag om deze complexe reis eenvoudig te maken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op kpn.com/finance. U kunt ook een afspraak maken, dan kunnen wij tijdens een persoonlijk contact inventariseren wat voor u de beste oplossingen zijn. KPN richt zich als identity service provider op het identificeren en autoriseren van gebruikers en veilige toegang tot bedrijfsapplicaties. Als Managed Security Service Provider beschermen Meer informatie kpn.com/finance

11 1

12 kpn.com/finance

KPN visie op Finance

KPN visie op Finance KPN visie op Finance Inhoudsopgave Voorwoord 3 Herstel van vertrouwen vraagt om hervormingen 4 Het belang van ICT in de financiële wereld 7 Trends die de financiële wereld veranderen 9 Veranderende wet-

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE JAARGANG 12 - DECEMBER 2013 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN EN VERDER: MARKTONDERZOEKER EN ANALIST PETER VERMEULEN VAN

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen FOX files 1 f o x - i t. c o m maart 2012 forensisch onderzoek Doe-het-zelf gevaar in beeld Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart stop met bestrijden cybercrime Pleidooi voor

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Alle manuals en vliegkaarten online. Trend bij bedrijven: bring your own device. Kansen in de crisis: hoe pak je die?

Alle manuals en vliegkaarten online. Trend bij bedrijven: bring your own device. Kansen in de crisis: hoe pak je die? NUMMER 3/2013 Alle manuals en vliegkaarten online 2 KNALLEN OP DE VIERDAAGSE Trend bij bedrijven: bring your own device 36 IEDER Z N EIGEN APPARAAT 16 KLANTEN IN ÉÉN KEER GOED HELPEN 12 PASSAGIERS ÉN MEDEWERKERS

Nadere informatie

INFO SECURITY MAGAZINE SERIOUS GAME ALCATRAZ MANAGED SECURITY SERVICES SPECIAAL KATERN CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN EN EID

INFO SECURITY MAGAZINE SERIOUS GAME ALCATRAZ MANAGED SECURITY SERVICES SPECIAAL KATERN CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN EN EID JAARGANG 14 - MEI 2015 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL INFO SECURITY MAGAZINE AANDACHT VOOR MANAGED SECURITY SERVICES INFOSECURITY MAGAZINE EN INSITE SECURITY ORGANISEREN SERIOUS GAME ALCATRAZ SPECIAAL KATERN

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 Vertrouwelijk Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 Juli 2012 Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Inclusief aanvulling Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Voorwoord

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools Een common practice op het gebied van beveiligingstools Bestandsnaam: Een common practice op het gebied van beveiligingstools Versie(datum): 1.1 d.d. 21-10-2009 Pagina: 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Het nieuwe werken. Vandaag de dag is informatiewerk een intrinsiek onderdeel van een groot aantal banen en werkstijlen. Deze groei van het

Het nieuwe werken. Vandaag de dag is informatiewerk een intrinsiek onderdeel van een groot aantal banen en werkstijlen. Deze groei van het Het nieuwe werken Het nieuwe werken KPN is van mening dat er een echte nieuwe manier van werken aan het ontstaan is. De organisaties die hiervan zullen profiteren, zijn die organisaties die hierbij stil

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers » Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers »Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers Nationaal Cyber Security Centrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie