School Ondersteuningsprofiel Blariacumcollege

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Ondersteuningsprofiel Blariacumcollege 2014-2018"

Transcriptie

1 School Ondersteuningsprofiel Blariacumcollege School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 1 van 34

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 2. Algemene gegevens Contactgegevens Onderwijsvisie Onderwijsaanbod 8 3. Goed en uitdagend onderwijs. Boeiend en bindend onderwijs Goed en uitdagend onderwijs begint al op de basisschool Boeiend en bindend onderwijs in havo/vwo Dakpanklas Sportklas op havo en vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein WON wetenschapsoriëntatie Nederland Anglia Gymnasium International Business School voor havo (IBS) Boeiend en bindend onderwijs in het vmbo Juniorcollege vmbo, thuisbasis 1,2 en 3, leerjaar 1 en Seniorcollege vmbo, leerjaar 3 en De Theoretische Leerweg (TL) De Gemengde Leerweg (GL) De ICT-leerroute MBO ICT niveau Afdeling Handel en Verkoop (HV) Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Afdeling Zorg en Welzijn (ZW) De ondersteuningsstructuur Visie/beleid m.b.t. ondersteuningsstructuur Basisondersteuning en extra ondersteuning Het ondersteuningsteam Ondersteuning door INTERNE medewerkers van het ondersteuningsteam Teamleider ondersteuningsteam Ondersteuningscoördinatoren Dyslexie coach Remedial Teachers Ondersteuningscoach Pleinklasdocenten Spopdocenten Interne Rugzak (LGF) begeleiding Schoolmaatschappelijk werkster De trainingen verzorgt door ondersteuningsteam Intercultureel schoolcontactpersoon Verzuimcoördinator Taal- en rekencoördinator Ondersteuning door EXTERNE medewerkers Gedragswetenschapper BCO medewerker Jeugdhulpverlener BJZ medewerker Ambulant begeleider LGF Jeugdarts GGD Medewerker GGZ Leerplichtconsulent Politie 20 School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 2 van 34

3 4.4. Urenverdeling van ondersteuningsteam Boven schoolse ondersteuningsstructuur Samenwerking met ouders Grenzen 22 Bijlage 1 Resultaten teams Bijlage 2 Zorgadviesteams 30 Bijlage 3 Werkwijze ZAT 31 Bijlage 4 Niveaus van ondersteuningsteam 32 Bijlage 5 Aanbod van niveau 1,2 en 3 33 Bijlage 6 Aanbod van ondersteuningsteam niveau 2 en 3 34 School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 3 van 34

4 1. Inleiding Volgens de regelgeving Passend Onderwijs, dient elke school onder verantwoordelijkheid van haar bestuur een ondersteuningsprofiel op te stellen. In het ondersteuningsprofiel wordt aanbodgericht beschreven wat leerlingen, ouders en samenwerkingspartners van de school mogen verwachten met betrekking tot basisondersteuning en extra ondersteuning. Naar aanleiding van de ondersteuningsprofielen van de scholen binnen het samenwerkingsverband Noord-Limburg, zal ook het samenwerkingsverband een ondersteuningsprofiel schrijven. Bij dit profiel zal ook naast de reguliere schoolondersteuning (niveau 1, 2 en 3), de bovenschoolse ondersteuning (niveau 4, BZV en Maasland) en de speciale ondersteuning (niveau 5, speciaal onderwijs) worden beschreven. 1 Gegeven het feit dat Maasland deel uitmaakt van het Blariacumcollege bestaat dit ondersteuningsprofiel uit 2 delen namelijk dat wat het Blariacumcollege te bieden heeft voor de reguliere leerlingen en dat wat Maasland te bieden heeft voor haar specifieke doelgroep. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 4 van 34

5 2. Algemene gegevens 2.1. Contactgegevens Blariacumcollege Onderwijsgemeenschap voor vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Postadres Postbus AL Venlo Bezoekadres Drie Decembersingel BD Venlo Tel.: (077) Fax: (077) Ziekmeldingen Tel.: (077) Campusdirecteur Onderwijsdirecteur Teamleider ondersteuningsteam Dhr. drs. A.R. Sipkens rm Mevr. drs. M.A.M. Lafleur- Janssen Mevr. T. Schambergen School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 5 van 34

6 2.2. Onderwijsvisie Het Blariacumcollege is een moderne school waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt geboden, met goede individuele begeleiding aan leerlingen van vmbo t/m gymnasium. Leerlingen die meer nodig hebben, geven wij extra ondersteuning. Wij bieden een omgeving waarin leren en leven voor leerlingen en medewerkers betekenisvol en prettig is. Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen die de 21 e eeuw hen biedt. Onze school is dynamisch, veelzijdig en veilig. Om dit te realiseren is de school opgedeeld in een juniorcollege en seniorcollege. Binnen het Blariacumcollege dragen teams onder leiding van een teamleider ondersteuning voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Daarnaast zorgen een administratief en een facilitair team voor de ondersteuning van het onderwijsproces. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij het ondersteuningsteam (voorheen zorgteam). Een kleinschalige organisatie binnen een grote onderwijsgemeenschap, waarbinnen leerlingen zich welbevinden en het voor ouders gemakkelijk is om contact te onderhouden met school. Deze kleinschalige organisatie draagt er ook toe bij dat iedereen, medewerkers en leerlingen, maar ook ouders, aangesproken worden op ieders verantwoordelijkheid. De missie van het Blariacumcollege is het bieden van onderwijs van hoge kwaliteit, uitmuntende individuele begeleiding en een hoogwaardige ondersteuningstructuur voor alle leerlingen. De karakteristieke, centrale doelstelling is: Leerlingen begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige initiatiefrijke en verantwoordelijke mensen met een eigen identiteit. Om dat te realiseren bieden wij: een uitdagende leeromgeving; ruimte voor de leerling om initiatief te nemen, actief te zijn, keuzes te maken: de leerling de gelegenheid om zelfstandig te leren: een klimaat waarin zowel leerlingen, docenten als ondersteunend personeel aangesproken mogen worden op hun verantwoordelijkheden; veilige kaders. Dat wil zeggen: heldere, consequent toegepaste regels, respect voor elkaar, recht doen aan verschillen, duidelijke begeleiding- en ondersteuningstructuur. Wij kiezen vier uitgangspunten van waaruit we onze missie/visie denken waar te kunnen maken: - Persoonlijke aandacht geven - Sportactief zijn - Kwaliteit leveren - Onderzoekende houding aannemen Persoonlijk betekent dat voor ons elke leerling uniek is. Wij hebben oog voor de individuele leerling en wij kennen onze leerlingen dus. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op signalen. Hoe vordert de leerling, zit hij goed in zijn vel, kan hij zijn talenten tot bloei laten komen, zowel op school als daarbuiten? Persoonlijk betekent bijvoorbeeld dat leerlingen de kans krijgen extra vakken te kiezen, of extra ondersteuning krijgen dan regulier al wordt aangeboden. Door de kleinschaligheid is die persoonlijke aandacht goed te waarborgen. Door de korte lijnen binnen de organisatie kan ondersteuning snel in gang worden gezet. Wij zijn, samen met de ouders, verantwoordelijk voor onze leerlingen. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 6 van 34

7 Sport is méér dan een leuke activiteit en méér dan beweging alleen. Bewegen verbetert de leerprestaties, geeft meer zelfvertrouwen, helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de leerlingen worden er fitter door. Sportactief komt tot uitdrukking in onze sportklassen door alle opleidingen heen en door sport als eindexamenvak aan te bieden. Bovendien bieden wij onze leerlingen veel extra buitenschoolse sportactiviteiten (ixport). Het Blariacumcollege heeft het predicaat sport actieve school verworven en heeft de ambitie om jaarlijks de meest sportieve school van Nederland te worden. Kwaliteit klinkt als een vanzelfsprekend kenmerk van een school en voor het Blariacumcollege is dat ook zo. De doorstroomgegevens liggen veelal boven het landelijk gemiddelde. Dat komt onder andere door het gegeven dat de docenten onderwijs bieden van hoge kwaliteit. Steeds weer wordt bekeken hoe het onderwijs het beste rekening kan houden met de wensen en mogelijkheden van de leerling. Daarnaast krijgen docenten de kans om onder werktijd bij te scholen. Met behulp van een eigen professionaliseringsteam leren docenten van en met elkaar. Zo vormen wij met z n allen een lerende gemeenschap, waarbij elkaar uitdagen om het beste in elkaar boven te brengen centraal staat. Onze ambitie is de beste school in de regio te worden. Onderzoekend wil zeggen dat we de nieuwsgierigheid van leerlingen en medewerkers prikkelen. Dat doen we door ze zelf dingen te laten ontdekken. Expliciet komt dit ook tot uitdrukking in het gegeven dat wij WON-school (WON= Wetenschaps Oriëntatie Nederland) zijn. Dat betekent dat wij leerlingen uit het vwo expliciet voorbereiden op een wetenschappelijke loopbaan. Docenten zijn van nature nieuwsgierig: hoe kan ik een onderdeel het beste didactisch aanpakken en hoe zou ik ook op een andere manier zaken in de groep kunnen behandelen? De nieuwsgierigheid komt voort uit onze intrinsieke behoefte kwaliteit te leveren. Vanuit dit algemene beleidskader presenteert onze school zich met het volgend motto: Campus Blariacumcollege: vrijheid en verantwoordelijkheid! Vrijheid in de keuzes die leerlingen kunnen maken om het onderwijs te kunnen volgen dat aansluit bij hun niveau. Verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die leerlingen hebben gemaakt en daarop aangesproken mogen worden of zelfs: moeten worden. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 7 van 34

8 2.3. Onderwijsaanbod Het Blariacumcollege is een school met een dynamische, veelzijdige en ook veilige leeromgeving. Daarbij zijn campusvorming en geen onderscheid tussen leerlingen voor de verdere concretisering van ons onderwijs essentiële uitgangspunten. Huisvesting en leerlingengroepering. Het Blariacumcollege kent in de huisvesting de volgende leerlingengroepering: Juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2 Seniorcollege / Elzenstraat vmbo, leerjaar 3 en 4 Gemengde leerweg en Theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Zorg en Welzijn breed, Uiterlijke Verzorging Sport, Dienstverlening en Veiligheid ICT-leerroute Handel en Verkoop havo, leerjaar 3 t/m 5 atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6 School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 8 van 34

9 3. Goed en uitdagend onderwijs. Boeiend en bindend onderwijs 3.1. Goed en uitdagend onderwijs begint al op de basisschool De afgelopen jaren is veel werk verzet om de relatie van vmbo, havo en vwo met het basisonderwijs te verstevigen, met als resultaat een betere aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De leerkrachten van groep 8 en de interne begeleiders bezoeken onze school. Een andere vorm van samenwerking zien we in gesprekken tussen de brugklasmentoren van het Blariacumcollege en de docenten van groep 8 van de basisschool. Wij noemen deze gesprekken de warme overdracht. Tevens organiseren wij speciale informatiebijeenkomsten en workshops voor leerkrachten van groep 7 en 8 bij ons op school Boeiend en bindend onderwijs in Havo/vwo In de onderbouw theoretisch/havo en havo/vwo is er aandacht voor taal- en rekenvaardigheid en voor informatiekunde. Leerlingen op het vwo worden extra uitgedaagd bij de lessen wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). Het versterkt talenonderwijs in de moderne vreemde talen biedt de leerlingen extra mogelijkheden. Alle vwo leerlingen in de masterclass volgen vanaf de brugklassen lessen in klassieke vorming. Bovendien wordt er sinds augustus 2012 meer met digitale ondersteuning gewerkt zodat het nog beter mogelijk is om maatwerk te leveren Dakpanklas Het Blariacumcollege heeft een dakpanklas. Wat betekent dat precies? In de meeste situaties is het zo dat een leerling gedurende het eerste schooljaar een duidelijk beeld laat zien in zijn ontwikkeling. De docenten brengen tussentijds advies uit over het vervolgtraject: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Dit doen ze op basis van behaalde resultaten, de werkhouding, motivatie, inzet, welbevinden en op basis van de input van de ouders en leerling. Als er aan het eind van het schooljaar getwijfeld wordt over de keuze, dan kan de leerling overgaan naar de tweede klas met een dubbel advies. In de tweede klas krijgt de leerling dan steeds een rapport op twee niveaus. Gedurende het tweede leerjaar wordt bekeken welke keuze er definitief aan het eind van dit leerjaar wordt gemaakt. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, hetgeen voor de leerling zelf en voor het leerresultaat gunstige effecten heeft Sportklas op havo en vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen wekelijks extra lessen Lichamelijke Opvoeding. Leerlingen sporten niet alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport te maken hebben. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een sporttoernooi, hoe maak je je spieren sterker, hoe geef je leiding, hoe maak je een trainingsschema en wat is goede voeding? Ze brengen een bezoek aan sportverenigingen en sportwedstrijden. Ze krijgen sportclinics en ze leren deze zelf te organiseren. Een brede sportontwikkeling, leren samenwerken en het aangaan van uitdagingen zijn belangrijke doelen van de sportklas. In de tweede en derde klas vindt verbreding en verdieping plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met een mogelijk toekomstig beroepenveld. Het vak bewegen, sport en maatschappij (BSM) is een volwaardig examenvak in de bovenbouw van havo/vwo. Voor leerlingen die na de middelbare school verder willen in sportgeoriënteerde beroepen is dit vak een must! School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 9 van 34

10 WON wetenschapsoriëntatie Nederland Leerlingen in het VWO hebben een onderzoekende houding. We willen deze leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs in een wetenschappelijke richting door hen uit te dagen om die onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Bij wetenschapsoriëntatie maken leerlingen kennis met de wereld van de wetenschap en ontwikkelen ze naast een open en onderzoekende houding kwaliteiten die nodig zijn bij de vervolgstudie. Ze leren intensief wetenschappelijk werken en denken, doen wetenschappelijk onderzoek, interpreteren onderzoeksresultaten en ontdekken zo waar hun interesses en talenten liggen. Zo kunnen ze gemakkelijker een studiekeuze maken en weten ze precies wat ze kunnen verwachten van een studie aan de universiteit. In het WON-programma komen meerdere wetenschapsgebieden aan bod; van natuurkunde tot biologie, van taalwetenschap tot filosofie en van economie tot psychologie. Het Blariacumcollege is aangesloten bij de WON-academie: een landelijk platform om de W in VWO meer inhoud te geven. Meer informatie hierover vindt u op onze eigen website en op Anglia Naast de reguliere lessen Engels, biedt het Blariacumcollege de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen Engels (Anglia) op havo en vwo. Tijdens het programma ontwikkelen de leerlingen een kwalitatief hoogstaand niveau in de Engelse taal. Hiermee kunnen ze hun voordeel doen in het vervolgonderwijs en in de maatschappij Gymnasium Op het Blariacumcollege begint het gymnasium al direct in de brugklas. Hier maken de leerlingen kennis met de klassieken, de klassieke oudheid en Latijn. Tijdens de plus-uren volgt de gymnasiast een speciaal programma. Bovendien zullen de leerlingen actief worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van kleinschalige projecten op het gebied van historie (het samen organiseren van reizen naar historische vindplaatsen), science (bij de vakken biologie en techniek) en arts (tekenen, handvaardigheid, muziek). Daarnaast zijn er veel activiteiten. Het programma verschilt per leerjaar. De gymnasiasten volgen in de onderbouw de voetstappen van de Romeinen: Nijmegen, Heerlen, Xanten en Trier zijn parels van het buitenschools programma. Voor de bovenbouw wordt elke twee jaar een reis naar Rome georganiseerd. Gymnasiumleerlingen dienen natuurlijk belangstelling hebben voor de klassieke talen en cultuur. Daarnaast zijn cijfers, inzet en werkhouding belangrijk International Business School voor havo (IBS) Voor havo-leerlingen bestaat de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan de International Business School (IBS). De International Business School wordt in projectvorm aangeboden. De contacten met het regionale bedrijfsleven en met het buitenland zijn een goede mix voor het moderne talenonderwijs en de vakken economie en management & organisatie. IBS biedt leerlingen van havo 4 en 5 met het profiel Economie en Maatschappij een enorme extra uitdaging. Als IBS-leerling doe je namelijk het reguliere havo-programma in 80% van de tijd. De resterende tijd volgen de leerlingen het unieke IBS-programma. De rode draad hierbij wordt gevormd door het ondernemingsplan dat tevens als profielwerkstuk meetelt. Een deel van het IBS-programma vindt aan de Fontys Hogeschool Venlo plaats, maar er is ook ruimte voor bedrijfsbezoeken, stages, gastsprekers en allerlei andere activiteiten. Vanzelfsprekend word je hierbij op een prima wijze begeleid, zodat je er niet alleen voor staat. Om lestijd vrij te maken voor dit IBS-programma is er voor deze groep leerlingen een aparte lessentabel opgesteld. Voor meer informatie kun je ook op de IBS-button op onze website klikken. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 10 van 34

11 3.3. Boeiend en bindend onderwijs in het vmbo Juniorcollege vmbo, thuisbasis 1,2 en 3, leerjaar 1 en 2 De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn: betekenisvol leren samenwerkend leren onderwijs op maat activerend leren De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het Open Leer Centrum (OLC), praktijklessen en projecten. Op iedere thuisbasis zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de thuisbasis wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdeenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten. Ieder team bestaat uit docenten rond een groep leerlingen. Het team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen op het gebied van onderwijs, begeleiding en organisatie Seniorcollege vmbo, leerjaar 3 en 4 De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen: De Theoretische Leerweg (TL ) Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven de mogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en informatietechnologie De Gemengde Leerweg (GL) Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op het beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt de vakken ICT-g (informatietechnologie voor de gemengde leerweg) en Zorg en Welzijn aan. Leerlingen van de gemengde leerweg horen bij het team van de theoretische leerweg. Er is een zorgklas voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met name voor leerlingen van de afdeling Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo De ICT-leerroute De ICT-leerroute is bedoeld voor leerlingen die zich nadrukkelijk willen oriënteren op een breed scala van beroepen en beroepsopleidingen en die iets hebben met ICT. Het is vooral een opleiding waarin eigen initiatief van de leerlingen centraal staat. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 11 van 34

12 ICT-vaardigheden (omdat ze continu hard- en software gebruiken bij het werken en leren) uitdagende projecten (ook van echte opdrachtgevers) loopbaanoriëntatie door sectorverkenning uitbreiding van de communicatieve vaardigheden MBO ICT niveau 2 Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg, is de overstap naar het MBOonderwijs vrij lastig. Een vreemde lesomgeving, nieuwe docenten en een andere aanpak vormen vaak het struikelblok. Sinds het schooljaar verzorgt het Blariacumcollege in samenwerking met Gilde Opleidingen de ICT-opleiding medewerker ICT niveau 2, op het Blariacumcollege. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de leerling vertrouwd is met het docententeam en met de werkwijze. Dit voorkomt omschakelingsproblemen en schooluitval. Met deze opleiding is het dus mogelijk dat een leerling van de basisberoepsgerichte leerweg op het Blariacumcollege het MBO-diploma niveau 2 haalt! Afdeling Handel en Verkoop (HV) Binnen de sector economie bieden wij de afdeling Handel en Verkoop aan. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op de wereld van het verhandelen en verkopen van producten. Het is vooral een opleiding waarin eigen initiatief van de leerlingen centraal staat. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lap-tops. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden verkoop-vaardigheden presentatie-vaardigheden uitdagende projecten loopbaanoriëntatie uitbreiding van de communicatieve vaardigheden Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) De afdeling bevat onderdelen uit de sectoren Zorg en Welzijn en Economie. Het beroepsgerichte vak Sport, Dienstverlening en Veiligheid wordt in de vorm van projectonderwijs aangeboden. Enkele projecten zijn: organiseer een sportdag voor gehandicapten, het fietsexamen voor groep 8, een kamp, een activiteitenmiddag voor ouderen. Per week werken de leerlingen 12 uur aan dit vak, naast de andere verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige Vorming en lichamelijke opvoeding. In het sectordeel worden wiskunde, biologie en economie aangeboden. Enkele vakken, zoals biologie, Nederlands en Engels worden soms d.m.v. geïntegreerde projecten aangeboden. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 12 van 34

13 Afdeling Zorg en Welzijn (ZW) In de bovenbouw van het vmbo kunnen leerlingen ook kiezen voor de sector Zorg en Welzijn. Op het Blariacumcollege zijn binnen deze sector drie mogelijkheden: Zorg en Welzijn-breed / 3e leerjaar Zorg en Welzijn (Verzorging) / 3e en 4e leerjaar Uiterlijke Verzorging / 3e en 4e leerjaar De leerlingen van SDV en Zorg en Welzijn runnen het bedrijf Via dit bedrijf kunnen leerlingen ingezet worden bij bijvoorbeeld het begeleiden van sportmiddagen bij verenigingen of basisscholen, ze kunnen boodschappen doen voor minder mobiele mensen, een verwendag voor ouderen organiseren of de catering verzorgen bij een evenement. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 13 van 34

14 4. De ondersteuningsstructuur 4.1. Visie/beleid m.b.t. ondersteuningsstructuur Het Blariacumcollege biedt een veilige leer- en leefomgeving voor alle leerlingen. Daarbij hoort onderwijs op maat en in het bijzonder, begeleiding op maat. Om dit waar te maken wordt de leerling in zijn eigen thuisbasis op een professionele manier onderwezen en ondersteund. De onderwijsprogramma s en leerlijnen zijn afgestemd op het niveau van de leerling. Indien nodig kan de docent een beroep doen op de mensen van het ondersteuningsplein die iedere dag leerlingen en docenten bijstaan bij dit maatwerk. Het ondersteuningsteam, aangestuurd door de teamleider, heeft een belangrijke signalerende rol op school- of afdelingsniveau. De leden van het ondersteuningsteam leveren op verschillende wijze een bijdrage aan het waarmaken van de ondersteuning. Dit team is medeverantwoordelijk voor het wel en wee van de leerling. Wanneer de leerling goed in zijn vel zit zal de leerling ook beter kunnen presteren, want een van de hoofdtaken van school is de leerlingen begeleiden naar een diploma. In het samenwerkingsverband VO Noord- Limburg 51.1 waarvan het Blariacumcollege deel uitmaakt, gaan we uit van 5 niveaus van zorg en ondersteuning. Twee daarvan worden extern geboden. Binnen het Blariacumcollege kunnen we 3 niveaus van de ondersteuning bieden. Niveau 1: De basisondersteuning voor elke leerling op elke afdeling. Niveau 2: Uitgebreide ondersteuning op de afdeling en buiten de afdeling door functionarissen met ondersteunende expertise. Niveau 3: Speciale begeleiding en onderwijs binnen de school onder supervisie van het ZAT. Het gaat hierbij om extra ondersteuning die geïndiceerd en gearrangeerd dient te worden. Het ondersteuningsteam heeft een belangrijke taak in de ondersteuning op de verschillende niveaus. Hieronder worden deze niveaus en de taken/werkzaamheden van het ondersteuningsteam beschreven 4.2. Basisondersteuning en extra ondersteuning Niveau 1 Op het Blariacumcollege wordt gewerkt in een teamorganisatie die borg staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en zorg voor de leerlingen. Alle teams dragen onder leiding van een teamleider, op een eigen thuisbasis, zorg voor het onderwijs en de begeleiding van deze groep leerlingen. In het team heeft elke docent zijn eigen klas/ groep leerlingen waar hij/zij mentor van is. De mentor is de spil in de begeleiding en direct aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega s wanneer er vragen zijn over de leerling. Als een docent leerproblemen en of gedragsproblemen signaleert, zal hij dit bespreken met de mentor en het team. Door de teamorganisatie kan dit snel en kan de leerling meteen geholpen worden. Bijvoorbeeld extra uitleg over de leerstof, extra taal en rekenlessen en een op de leerling aangepaste pedagogische en didactische handelingsaanpak. Afspraken worden met de leerling en ( indien nodig) met de ouders besproken en vastgelegd in het leerlingendossier. De begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Op de afdelingen wordt planmatig gewerkt. Ouders worden betrokken bij dit proces, zij zijn een onmisbare partij. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 14 van 34

15 Niveau 2 Soms is extra ondersteuning voor een leerling of in een team nodig. Deze extra ondersteuning kan in de klas maar ook buiten de klas gebeuren én individueel maar ook in groepsverband plaatsvinden. De leerling wordt steeds betrokken bij deze arrangementen want de leerling is eigenaar van zijn probleem. Voor leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben wordt een handelingsplan (HP) gemaakt. Dit plan wordt besproken met de leerling en zijn/haar ouders. Zo heeft elke leerling met leerwegondersteuning ( LWOO), dyslexie, remedial teaching (RT) een eigen handelingsplan. Deze HP s worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Het is een cyclisch proces. Op het Blariacumcollege heeft het ondersteuningsteam medewerkers die samen met de docenten zorgdragen voor een juiste invulling van de onderwijsbehoefte van de leerling op basis van de diagnostiek en de beschikbare gegevens. De medewerkers van het ondersteuningsteam vervullen meerdere taken/werkzaamheden zoals hieronder beschreven is in paragraaf 3 van dit ondersteuningsprofiel. Niveau 3 Wanneer de basisondersteuning en of de extra ondersteuning op de afdeling niet voldoende blijkt te zijn kan de mentor het ZAT (Zorg Advies Team), via de teamleider ondersteuningsteam, consulteren. Nadat de ouders toestemming hebben gegeven voor een consultatie wordt de leerling besproken in het ZAT. Dit is 2 x in de week mogelijk in het klein ZAT, hierin hebben de mentor, de teamleider ondersteuningsteam, de gedragswetenschapper en de jeugdhulpverlener zitting. Ook kan het maandelijks groot ZAT geconsulteerd worden, hierin hebben, naast de deelnemers in het klein ZAT, ook nog de jeugdarts, de leerplicht-consulent, een medewerker van de GGZ en de politie zitting. Andere partijen kunnen ook gevraagd worden om aan te schuiven bij deze besprekingen zoals de ambulant begeleider, spopdocent en de maatschappelijk werker. De aanmelding voor een bespreking wordt gedaan middels het HGPD. Op dit formulier wordt de hulpvraag aangegeven. Het werken met een HGPD is een manier van werken en verslagleggen die gericht is op proces diagnostiek en handelingsgericht werken. In het ZAT wordt afgesproken welke begeleiding voor de leerling ingezet wordt en hoe er gemonitord en geëvalueerd wordt. De plaatsing in de zorgpleinklas en deelname aan SPOP zal altijd via het ZAT overleg geïndiceerd worden. Ook wanneer een leerling op school niet meer kan functioneren en moet uitstromen of een tijdelijke plaatsing aangevraagd moet worden in een bovenschoolse zorgvoorziening bij het zorgloket, zal dit traject via het ZAT geïndiceerd moeten worden. Voor een leerling met een leerling gebonden financiering (LGF) wordt een uitgebreid handelingsplan gemaakt. Deze leerling krijgt ook extra ondersteuning. Zie hiervoor hoofdstuk 4.4 Bovenschoolse ondersteuningsstructuur Het ondersteuningsteam Het ondersteuningsteam van het Blariacumcollege bestaat uit medewerkers die in dienst zijn van het Blariacumcollege en medewerkers van externe partners. De kracht van dit team zit in de grote expertise op het gebied van angst en stemmingsstoornissen, depressief gedrag, stoornissen in het autisme spectrum, AD(H)D problematiek, oppositioneel gedrag, DCD problematiek en organisatie- en planningsproblemen. De betrokkenheid van de leden is groot en de lijntjes zijn kort: overleg kan meteen en door constante bemensing op het plein is opvang van leerlingen (en collega s) vrijwel meteen mogelijk. Naast het begeleiden en/of trainen van leerlingen, ondersteunen de leden van het ondersteuningsteam ook klassen, collega s en teams. Ze geven teamvoorlichting over leerlingen met ADHD of autisme, of het adviseren in een klassenaanpak aan de hand van lesobservaties. Ook kan ondersteuning geboden worden bij het voeren van oudergesprekken. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 15 van 34

16 Ondersteuning door INTERNE medewerkers van het ondersteuningsteam: Teamleider ondersteuningsteam De belangrijkste taken zijn: Coördinatie van ondersteuning voor het Blariacumcollege. Leiding geven aan de interne en externe medewerkers van het ondersteuningsteam Overleg voeren over met het management en interne/externe partners én beleid maken voor ondersteuning. Faciliteren (inzet personeel, materiële en financiële middelen, huisvesting) Volgen van de landelijke ontwikkelingen onder andere op het gebied van passend onderwijs in samenwerking met het BCO onderwijsadvies in het Netwerk ondersteuningscoördinatoren overleg Ondersteuningscoördinatoren Het Blariacumcollege heeft 2 ondersteuningscoördinatoren. Zij coördineren de zorg en ondersteuning voor het Junior en het seniorcollege. Belangrijkste taken zijn; Organiseren van wekelijks klein ZAT overleg en maandelijks groot ZAT overleg Adviseren van collega s en teams Indiceren van zorg en ondersteuning Arrangeren van zorg en ondersteuning Leggen van contacten en onderhouden van contacten met externe partners. Ondersteunen van collega s bij oudergesprekken Dyslexie coach Dyslexie mag een succesvolle schoolloopbaan op het Blariacumcollege niet in de weg staan. De school doet er dan ook alles aan om, binnen haar mogelijkheden, de dyslectische leerling zoveel mogelijk te ondersteunen. Op het Blariacumcollege werken we met een dyslexie coach. De belangrijkste taken van de dyslexiecoach zijn; Dyslectische leerlingen spreken en samen met de leerling het handelingsplan en de faciliteitenkaart opstellen. Organiseren van lotgenoten gespreksgroepjes. Bijhouden van de nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met het Netwerk BCO onderwijsadvies: Beter omgaan met lees- en spellingsproblemen. Bijhouden van de ontwikkelingen m.b.t. de eisen die gesteld worden aan de examinering en zorgen voor de hulpmiddelen en facilitering die door de dyslectische leerling gebruikt mag worden. Informatie geven op ouderavonden en teamvoorlichtingen geven Remedial Teachers Op het Blariacumcollege hebben we een aantal remedial teachers ( RT-ers) De belangrijkste taken van de RT-ers zijn; Screening van de brugklassers. Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle brugklassers getest op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Leerlingen hulp bieden met remediërende programma s en materialen, dit kan individueel of in groepsverband. Leerlingen wegwijs maken in Claroread of Kurzweil. HP opstellen en evalueren. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 16 van 34

17 Ondersteuningscoach Dit zijn medewerkers met extra begeleidingsuren voor de ondersteuning van leerlingen op de afdelingen van de havo en vwo Pleinklasdocenten Op het ondersteuningsplein is een pleinklas gesitueerd. In deze klas worden leerlingen opgevangen die dreigen uit te vallen op hun eigen afdeling. Via de ZAT bespreking wordt de leerling dit traject aangeboden. Dit intensieve ondersteuningstraject duurt maximaal 12 weken. Dit traject is gericht op terugkeer van de leerling naar de afdeling of indien nodig wordt een ander traject gezocht en ingezet. Ouders worden intensief betrokken bij dit traject. Medewerkers van het ondersteuningsteam zorgen voor de bemensing en de begeleiding van de leerlingen die geplaatst zijn in deze speciale klas. De belangrijkste taken van deze pleinklasdocenten zijn; Leerlingen observeren, HP opstellen, evalueren en bijstellen. Begeleiden van de leerling volgens HP. Frequent overleg plegen met ouders en de mentor van de afdeling. Leerling helpen met de leerstof en leren plannen, leren leren enz Spopdocenten Het ondersteuningsteam verzorgt extra ondersteuning in groepsverband aan leerlingen. SPOP is een project voor leerlingen die structurele begeleiding nodig hebben, als het gaat om plannen, veiligheid bieden of het vóórstructureren van de dag. Dit gebeurt doorgaans vóór schooltijd. SPOP biedt tevens de mogelijkheid om tussentijds op het ondersteuningsplein extra begeleiding of aansturing te krijgen. Dit speciale traject wordt door het ZAT geïndiceerd. Ouders worden bij dit traject intensief betrokken. De belangrijkste taken van de spopdocent zijn de leerlingen te ondersteunen in; Het leren plannen en organiseren van de leerstof. Leren leren. Welbevinden op school en bieden van veiligheid. Vóór structureren van de dag/week. Vergroten van de sociale vaardigheden Rugzak begeleiding, leerlinggebonden financiering (lgf) Sommige leerlingen hebben een rugzakje. Dit wil zeggen dat ze een leerlinggebonden budget hebben gekregen voor extra begeleiding op school. Op het Blariacumcollege bieden wij op dit moment ondersteuning aan 75 lgf leerlingen verdeeld over alle afdelingen (m.u.v. afdeling Maasland). Elke lgf leerling heeft een eigen interne begeleider. Dit is in de bovenbouw vaak de mentor of een docent die een aantal lgf leerlingen op zijn eigen afdeling ondersteunt. In de onderbouw ( klas 1 en 2 ) wordt de ondersteuning verzorgd door de leden van het ondersteuningsteam. De taak van deze interne rugzakbegeleider is; Opstellen van HP in samenspraak met ouders en leerling en ambulant begeleider en evalueren daarvan en zo nodig doelen bijstellen. Uitvoeren van dit plan door (wekelijks) met de leerling te werken aan de gestelde doelen. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 17 van 34

18 Schoolmaatschappelijk werkster Het ondersteuningsteam van het Blariacumcollege heeft een schoolmaatschappelijk werker in dienst. De belangrijkste taken van deze medewerker zijn; een brugfunctie zijn tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Individuele begeleidingstrajecten uitvoeren Trainingen verzorgd door ondersteuningsteam Op het Blariacumcollege is het mogelijk om trainingen te volgen. Deze trainingen worden verzorgd door speciaal geschoolde medewerkers van het ondersteuningsteam. Er worden meerdere trainingen per jaar verzorgd en de trainingen zijn aangepast aan het niveau van de leerling. Elke training bestaat uit een intake, de training en een evaluatie. De resultaten worden besproken met de leerling en doorgegeven aan de ouders en de mentor. Op de afdelingen kunnen trainers collega s adviseren en ondersteunen in de begeleiding van deze leerlingen. Sociale vaardigheidstraining. Deze training is voor leerlingen bedoeld die hulp nodig hebben om sociaal vaardiger te worden. Rots en Water training. Deze training is bedoeld om leerlingen weerbaar te maken, hun zelfvertrouwen te vergroten en om ze te leren een gevoel van angst of boosheid beter te beheersen. Faalangstreductietraining. Leerlingen kunnen met faalangst leren omgaan, door angstgedachten om te zetten in positieve, helpende gedachten. Examenvreestraining. Leerlingen hebben soms moeite om alles te overzien en/of ervaren een te grote druk om te slagen. Examenvreestraining helpt leerlingen om te gaan met deze druk Intercultureel schoolcontactpersoon Dit is een medewerker met als belangrijkste taak; Leerlingen ondersteunen die vastlopen door het leven in verschillende culturen. Het organiseren van bijenkomsten met thema s die gericht zijn op bijvoorbeeld rolmodellen en tolerantie. Ouderbetrokkenheid vergroten van ouders die hun roots niet in Nederland hebben Verzuimcoördinator Deze medewerker heeft als belangrijkste taak het verzuim terug te dringen. De taak van deze medewerker bestaat onder andere uit: In kaart brengen van verzuim Het te laat komen registeren en lik op stuk beleid uit voeren Verzuim controleren in magister en leerlingen hierop aan spreken Ondersteuningscoördinatoren en teamleiders attenderen op (opvallend) (ziekte)verzuim Taal- en rekencoördinator Met de invoering (op 29 april 2010) van de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, zijn er omschrijvingen van kennis en vaardigheden vastgesteld die de leerling op een bepaald moment tijdens zijn opleiding moet beheersen. Deze basiskennis en basisvaardigheden worden op het eindexamen getoetst. Het Blariacumcollege ondersteunt haar leerlingen door tussentijdse toetsing. Waar nodig, worden zij geholpen om achterstand in te halen. Voor alle leerlingen worden de methodes van Rekenblokken, Nieuwsbrief en Posterwoorden ingezet. Ouders worden betrokken bij de uitvoering. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 18 van 34

19 Ondersteuning door EXTERNE medewerkers: Deze medewerkers zijn vanuit hun eigen organisatie verbonden aan het Blariacumcollege. Er is een nauwe samenwerking met deze externe medewerkers zodat de begeleiding van de leerlingen zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden deze ketenpartners verrichten ten behoeve van onze leerlingen Gedragswetenschapper BCO medewerker Er werken op het Blariacumcollege 2 gedragswetenschappers van het BCO Onderwijsadvies. Er is een intensieve samenwerking met de medewerkers van het ondersteuningsteam met name met de ondersteuningscoördinatoren. De gedragswetenschapper werkt volgens de principes van de handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). De werkzaamheden worden geëvalueerd door de teamleider en het management van BCO onderwijsadvies. De gedragswetenschappers leveren hun bijdrage doordat zij werken aan: Versterken van de ondersteuningsstructuur en deelname in het klein en groot ZAT Uitvoeren van trajecten die hieruit voort komen, doen van onderzoeken, begeleiden van leerlingen en gesprekken voeren met ouders Opstellen van de probleembeschrijving bij aanmelding bij het zorgloket Scholing verzorgen aan teams en collega s vanuit BCO onderwijsadvies Adviseren en ondersteunen van docenten. Onderhouden van de relaties naar de scholen/voorzieningen voor leerlingen die buiten de reguliere school ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld de BZV ( Bovenschoolse Zorg Voorziening) en VSO scholen Mogelijkheden van leerlingen vanuit de LWOO problematiek, PRO problematiek en de aansluiting VMBO-ROC op het niveau van het samenwerkingsverband bevorderen Jeugdhulpverlener BJZ medewerker Er is een medewerker van Jeugdzorg aan het Blariacumcollege gekoppeld. De BJZ medewerker is 2 vaste dagdelen aanwezig. De aanwezigheid op school werkt drempelverlagend en er is sneller contact te leggen met ouders en leerlingen. De belangrijkste taak is; Participeren in het ZAT overleg Uitvoeren van trajecten afgesproken in het ZAT, gesprekken voeren met leerlingen en hun ouders Adviseren en ondersteunen van ondersteuningsteam en docenten Ambulant begeleider lgf Vanuit de Ambulante Dienst zijn er 6 ambulant begeleiders werkzaam, een fulltimer en 5 parttimers. Deze embedded AB-ers verzorgen de begeleiding van leerlingen met een REC indicatie. Op het Blariacumcollege hebben we leerlingen met REC 1,2,3 en 4. De belangrijkste taken zijn: Het begeleiden van leerlingen met een lgf indicatie en het ondersteunen van de ouders van deze leerlingen. Ondersteunen en adviseren van collega s en teams ten behoeve van de pedagogische en didactische behoeften van deze leerlingen. Adviseren en instrueren van de interne rugzakbegeleiders. Adviseren van zorg- en ondersteuningsteam. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 19 van 34

20 Jeugdarts GGD Vanuit de GGD is een jeugdarts gekoppeld aan het Blariacumcollege. De jeugdarts neemt deel aan het groot ZAT. Zij/hij is indien nodig op afroep beschikbaar. De trajecten die voortkomen uit de ZAT besprekingen m.b.t. gezondheid worden door de jeugdarts uitgevoerd. Vaak zijn dit gesprekken met leerlingen en ouders. Ook adviseert de jeugdarts het ondersteuningsteam en de collega s Medewerker GGZ Vanuit de GGZ is een medewerker gekoppeld aan het Blariacumcollege. De GGZ medewerker neemt deel aan het groot ZAT. De medewerker is, indien nodig, op afroep beschikbaar en adviseert de ondersteuningscoördinatoren Leerplichtconsulent Vanuit de gemeente Venlo zijn 2 leerplicht consulenten gekoppeld aan het Blariacumcollege. Zij nemen deel aan het groot ZAT overleg en voeren de acties uit die voortvloeien uit de groot en klein ZAT besprekingen m.b.t. ongeoorloofd verzuim. Het overige verzuim wordt door de teamleiders gemeld aan de leerplichtconsulent. De leerplicht-consulenten hebben toegang tot het aanwezigheidsregistratiegedeelte van het leerlingvolgsysteem Magister. De leerplicht consulenten hebben gesprekken met leerlingen en hun ouders over het verzuim. De afspraken worden teruggekoppeld naar school Politie De politie heeft zitting in het groot ZAT. Wanneer er zich zaken voordoen die te maken hebben met wetsovertreding of bedreiging van de veiligheid dan is de politie direct bereikbaar. De agent gaat, indien nodig, in gesprek met leerlingen en hun ouders. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 20 van 34

21 Schematische weergave van het ondersteuningsteam met interne en externe medewerkers. 4.4 Urenverdeling van ondersteuningsteam: De werkzaamheden van de interne medewerkers van het ondersteuningsteam zijn verdeeld over 5 teamleden van het ondersteuningsteam en 8 docenten uit andere teams die deze ondersteuningstaken in hun pakket hebben. Daarnaast kennen we nog de interne rugzakbegeleiders; deze begeleiders komen uit de verschillende bovenbouw teams en zijn vaak mentoren. In de onderbouw is het ondersteuningsteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling met een REC-indicatie. Het Blariacumcollege zet momenteel voor de ondersteuning in: Ondersteuningsteam 3.17 fte RT en dyslexie: 1.0 fte waarvan 0.5 fte voor dyslexie coach die gekoppeld is aan en ondersteuningsteam IRB begeleiding van 75 leerlingen en ondersteuning vanuit het team +/- 2 fte Verzuimcoördinator 0.4 fte Taal- en rekencoördinatoren 0.2 fte Schoolcontactpersoon 0.12 fte 4.5. Bovenschoolse ondersteuningsstructuur Niveau 4: Onderwijsloket, BZV en afdeling Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo. Het onderwijsloket kan geraadpleegd worden indien een leerling op het Blariacumcollege vastloopt en niet geholpen kan worden met de ondersteuning zoals die hierboven beschreven is. Dit traject verloopt altijd via het ZAT en de ondersteuningscoördinator. Ouders en leerling worden in dit traject stap voor stap meegenomen. Het onderwijsloket School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 21 van 34

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Adelbert College Wassenaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Adelbert College Wassenaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Adelbert College Wassenaar september 2014 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel van het Adelbert College Wassenaar. Hiermee geven we onze leerlingen, ouders,

Nadere informatie

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege. zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.nl brinnummer 02QT Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorwoord: 5 Algemene Informatie over het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie