School Ondersteuningsprofiel Blariacumcollege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Ondersteuningsprofiel Blariacumcollege 2014-2018"

Transcriptie

1 School Ondersteuningsprofiel Blariacumcollege School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 1 van 34

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 2. Algemene gegevens Contactgegevens Onderwijsvisie Onderwijsaanbod 8 3. Goed en uitdagend onderwijs. Boeiend en bindend onderwijs Goed en uitdagend onderwijs begint al op de basisschool Boeiend en bindend onderwijs in havo/vwo Dakpanklas Sportklas op havo en vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein WON wetenschapsoriëntatie Nederland Anglia Gymnasium International Business School voor havo (IBS) Boeiend en bindend onderwijs in het vmbo Juniorcollege vmbo, thuisbasis 1,2 en 3, leerjaar 1 en Seniorcollege vmbo, leerjaar 3 en De Theoretische Leerweg (TL) De Gemengde Leerweg (GL) De ICT-leerroute MBO ICT niveau Afdeling Handel en Verkoop (HV) Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Afdeling Zorg en Welzijn (ZW) De ondersteuningsstructuur Visie/beleid m.b.t. ondersteuningsstructuur Basisondersteuning en extra ondersteuning Het ondersteuningsteam Ondersteuning door INTERNE medewerkers van het ondersteuningsteam Teamleider ondersteuningsteam Ondersteuningscoördinatoren Dyslexie coach Remedial Teachers Ondersteuningscoach Pleinklasdocenten Spopdocenten Interne Rugzak (LGF) begeleiding Schoolmaatschappelijk werkster De trainingen verzorgt door ondersteuningsteam Intercultureel schoolcontactpersoon Verzuimcoördinator Taal- en rekencoördinator Ondersteuning door EXTERNE medewerkers Gedragswetenschapper BCO medewerker Jeugdhulpverlener BJZ medewerker Ambulant begeleider LGF Jeugdarts GGD Medewerker GGZ Leerplichtconsulent Politie 20 School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 2 van 34

3 4.4. Urenverdeling van ondersteuningsteam Boven schoolse ondersteuningsstructuur Samenwerking met ouders Grenzen 22 Bijlage 1 Resultaten teams Bijlage 2 Zorgadviesteams 30 Bijlage 3 Werkwijze ZAT 31 Bijlage 4 Niveaus van ondersteuningsteam 32 Bijlage 5 Aanbod van niveau 1,2 en 3 33 Bijlage 6 Aanbod van ondersteuningsteam niveau 2 en 3 34 School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 3 van 34

4 1. Inleiding Volgens de regelgeving Passend Onderwijs, dient elke school onder verantwoordelijkheid van haar bestuur een ondersteuningsprofiel op te stellen. In het ondersteuningsprofiel wordt aanbodgericht beschreven wat leerlingen, ouders en samenwerkingspartners van de school mogen verwachten met betrekking tot basisondersteuning en extra ondersteuning. Naar aanleiding van de ondersteuningsprofielen van de scholen binnen het samenwerkingsverband Noord-Limburg, zal ook het samenwerkingsverband een ondersteuningsprofiel schrijven. Bij dit profiel zal ook naast de reguliere schoolondersteuning (niveau 1, 2 en 3), de bovenschoolse ondersteuning (niveau 4, BZV en Maasland) en de speciale ondersteuning (niveau 5, speciaal onderwijs) worden beschreven. 1 Gegeven het feit dat Maasland deel uitmaakt van het Blariacumcollege bestaat dit ondersteuningsprofiel uit 2 delen namelijk dat wat het Blariacumcollege te bieden heeft voor de reguliere leerlingen en dat wat Maasland te bieden heeft voor haar specifieke doelgroep. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 4 van 34

5 2. Algemene gegevens 2.1. Contactgegevens Blariacumcollege Onderwijsgemeenschap voor vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Postadres Postbus AL Venlo Bezoekadres Drie Decembersingel BD Venlo Tel.: (077) Fax: (077) Ziekmeldingen Tel.: (077) Campusdirecteur Onderwijsdirecteur Teamleider ondersteuningsteam Dhr. drs. A.R. Sipkens rm Mevr. drs. M.A.M. Lafleur- Janssen Mevr. T. Schambergen School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 5 van 34

6 2.2. Onderwijsvisie Het Blariacumcollege is een moderne school waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt geboden, met goede individuele begeleiding aan leerlingen van vmbo t/m gymnasium. Leerlingen die meer nodig hebben, geven wij extra ondersteuning. Wij bieden een omgeving waarin leren en leven voor leerlingen en medewerkers betekenisvol en prettig is. Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen die de 21 e eeuw hen biedt. Onze school is dynamisch, veelzijdig en veilig. Om dit te realiseren is de school opgedeeld in een juniorcollege en seniorcollege. Binnen het Blariacumcollege dragen teams onder leiding van een teamleider ondersteuning voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Daarnaast zorgen een administratief en een facilitair team voor de ondersteuning van het onderwijsproces. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij het ondersteuningsteam (voorheen zorgteam). Een kleinschalige organisatie binnen een grote onderwijsgemeenschap, waarbinnen leerlingen zich welbevinden en het voor ouders gemakkelijk is om contact te onderhouden met school. Deze kleinschalige organisatie draagt er ook toe bij dat iedereen, medewerkers en leerlingen, maar ook ouders, aangesproken worden op ieders verantwoordelijkheid. De missie van het Blariacumcollege is het bieden van onderwijs van hoge kwaliteit, uitmuntende individuele begeleiding en een hoogwaardige ondersteuningstructuur voor alle leerlingen. De karakteristieke, centrale doelstelling is: Leerlingen begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige initiatiefrijke en verantwoordelijke mensen met een eigen identiteit. Om dat te realiseren bieden wij: een uitdagende leeromgeving; ruimte voor de leerling om initiatief te nemen, actief te zijn, keuzes te maken: de leerling de gelegenheid om zelfstandig te leren: een klimaat waarin zowel leerlingen, docenten als ondersteunend personeel aangesproken mogen worden op hun verantwoordelijkheden; veilige kaders. Dat wil zeggen: heldere, consequent toegepaste regels, respect voor elkaar, recht doen aan verschillen, duidelijke begeleiding- en ondersteuningstructuur. Wij kiezen vier uitgangspunten van waaruit we onze missie/visie denken waar te kunnen maken: - Persoonlijke aandacht geven - Sportactief zijn - Kwaliteit leveren - Onderzoekende houding aannemen Persoonlijk betekent dat voor ons elke leerling uniek is. Wij hebben oog voor de individuele leerling en wij kennen onze leerlingen dus. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op signalen. Hoe vordert de leerling, zit hij goed in zijn vel, kan hij zijn talenten tot bloei laten komen, zowel op school als daarbuiten? Persoonlijk betekent bijvoorbeeld dat leerlingen de kans krijgen extra vakken te kiezen, of extra ondersteuning krijgen dan regulier al wordt aangeboden. Door de kleinschaligheid is die persoonlijke aandacht goed te waarborgen. Door de korte lijnen binnen de organisatie kan ondersteuning snel in gang worden gezet. Wij zijn, samen met de ouders, verantwoordelijk voor onze leerlingen. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 6 van 34

7 Sport is méér dan een leuke activiteit en méér dan beweging alleen. Bewegen verbetert de leerprestaties, geeft meer zelfvertrouwen, helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de leerlingen worden er fitter door. Sportactief komt tot uitdrukking in onze sportklassen door alle opleidingen heen en door sport als eindexamenvak aan te bieden. Bovendien bieden wij onze leerlingen veel extra buitenschoolse sportactiviteiten (ixport). Het Blariacumcollege heeft het predicaat sport actieve school verworven en heeft de ambitie om jaarlijks de meest sportieve school van Nederland te worden. Kwaliteit klinkt als een vanzelfsprekend kenmerk van een school en voor het Blariacumcollege is dat ook zo. De doorstroomgegevens liggen veelal boven het landelijk gemiddelde. Dat komt onder andere door het gegeven dat de docenten onderwijs bieden van hoge kwaliteit. Steeds weer wordt bekeken hoe het onderwijs het beste rekening kan houden met de wensen en mogelijkheden van de leerling. Daarnaast krijgen docenten de kans om onder werktijd bij te scholen. Met behulp van een eigen professionaliseringsteam leren docenten van en met elkaar. Zo vormen wij met z n allen een lerende gemeenschap, waarbij elkaar uitdagen om het beste in elkaar boven te brengen centraal staat. Onze ambitie is de beste school in de regio te worden. Onderzoekend wil zeggen dat we de nieuwsgierigheid van leerlingen en medewerkers prikkelen. Dat doen we door ze zelf dingen te laten ontdekken. Expliciet komt dit ook tot uitdrukking in het gegeven dat wij WON-school (WON= Wetenschaps Oriëntatie Nederland) zijn. Dat betekent dat wij leerlingen uit het vwo expliciet voorbereiden op een wetenschappelijke loopbaan. Docenten zijn van nature nieuwsgierig: hoe kan ik een onderdeel het beste didactisch aanpakken en hoe zou ik ook op een andere manier zaken in de groep kunnen behandelen? De nieuwsgierigheid komt voort uit onze intrinsieke behoefte kwaliteit te leveren. Vanuit dit algemene beleidskader presenteert onze school zich met het volgend motto: Campus Blariacumcollege: vrijheid en verantwoordelijkheid! Vrijheid in de keuzes die leerlingen kunnen maken om het onderwijs te kunnen volgen dat aansluit bij hun niveau. Verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die leerlingen hebben gemaakt en daarop aangesproken mogen worden of zelfs: moeten worden. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 7 van 34

8 2.3. Onderwijsaanbod Het Blariacumcollege is een school met een dynamische, veelzijdige en ook veilige leeromgeving. Daarbij zijn campusvorming en geen onderscheid tussen leerlingen voor de verdere concretisering van ons onderwijs essentiële uitgangspunten. Huisvesting en leerlingengroepering. Het Blariacumcollege kent in de huisvesting de volgende leerlingengroepering: Juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2 Seniorcollege / Elzenstraat vmbo, leerjaar 3 en 4 Gemengde leerweg en Theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Zorg en Welzijn breed, Uiterlijke Verzorging Sport, Dienstverlening en Veiligheid ICT-leerroute Handel en Verkoop havo, leerjaar 3 t/m 5 atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6 School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 8 van 34

9 3. Goed en uitdagend onderwijs. Boeiend en bindend onderwijs 3.1. Goed en uitdagend onderwijs begint al op de basisschool De afgelopen jaren is veel werk verzet om de relatie van vmbo, havo en vwo met het basisonderwijs te verstevigen, met als resultaat een betere aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De leerkrachten van groep 8 en de interne begeleiders bezoeken onze school. Een andere vorm van samenwerking zien we in gesprekken tussen de brugklasmentoren van het Blariacumcollege en de docenten van groep 8 van de basisschool. Wij noemen deze gesprekken de warme overdracht. Tevens organiseren wij speciale informatiebijeenkomsten en workshops voor leerkrachten van groep 7 en 8 bij ons op school Boeiend en bindend onderwijs in Havo/vwo In de onderbouw theoretisch/havo en havo/vwo is er aandacht voor taal- en rekenvaardigheid en voor informatiekunde. Leerlingen op het vwo worden extra uitgedaagd bij de lessen wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). Het versterkt talenonderwijs in de moderne vreemde talen biedt de leerlingen extra mogelijkheden. Alle vwo leerlingen in de masterclass volgen vanaf de brugklassen lessen in klassieke vorming. Bovendien wordt er sinds augustus 2012 meer met digitale ondersteuning gewerkt zodat het nog beter mogelijk is om maatwerk te leveren Dakpanklas Het Blariacumcollege heeft een dakpanklas. Wat betekent dat precies? In de meeste situaties is het zo dat een leerling gedurende het eerste schooljaar een duidelijk beeld laat zien in zijn ontwikkeling. De docenten brengen tussentijds advies uit over het vervolgtraject: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Dit doen ze op basis van behaalde resultaten, de werkhouding, motivatie, inzet, welbevinden en op basis van de input van de ouders en leerling. Als er aan het eind van het schooljaar getwijfeld wordt over de keuze, dan kan de leerling overgaan naar de tweede klas met een dubbel advies. In de tweede klas krijgt de leerling dan steeds een rapport op twee niveaus. Gedurende het tweede leerjaar wordt bekeken welke keuze er definitief aan het eind van dit leerjaar wordt gemaakt. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, hetgeen voor de leerling zelf en voor het leerresultaat gunstige effecten heeft Sportklas op havo en vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen wekelijks extra lessen Lichamelijke Opvoeding. Leerlingen sporten niet alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport te maken hebben. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een sporttoernooi, hoe maak je je spieren sterker, hoe geef je leiding, hoe maak je een trainingsschema en wat is goede voeding? Ze brengen een bezoek aan sportverenigingen en sportwedstrijden. Ze krijgen sportclinics en ze leren deze zelf te organiseren. Een brede sportontwikkeling, leren samenwerken en het aangaan van uitdagingen zijn belangrijke doelen van de sportklas. In de tweede en derde klas vindt verbreding en verdieping plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met een mogelijk toekomstig beroepenveld. Het vak bewegen, sport en maatschappij (BSM) is een volwaardig examenvak in de bovenbouw van havo/vwo. Voor leerlingen die na de middelbare school verder willen in sportgeoriënteerde beroepen is dit vak een must! School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 9 van 34

10 WON wetenschapsoriëntatie Nederland Leerlingen in het VWO hebben een onderzoekende houding. We willen deze leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs in een wetenschappelijke richting door hen uit te dagen om die onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Bij wetenschapsoriëntatie maken leerlingen kennis met de wereld van de wetenschap en ontwikkelen ze naast een open en onderzoekende houding kwaliteiten die nodig zijn bij de vervolgstudie. Ze leren intensief wetenschappelijk werken en denken, doen wetenschappelijk onderzoek, interpreteren onderzoeksresultaten en ontdekken zo waar hun interesses en talenten liggen. Zo kunnen ze gemakkelijker een studiekeuze maken en weten ze precies wat ze kunnen verwachten van een studie aan de universiteit. In het WON-programma komen meerdere wetenschapsgebieden aan bod; van natuurkunde tot biologie, van taalwetenschap tot filosofie en van economie tot psychologie. Het Blariacumcollege is aangesloten bij de WON-academie: een landelijk platform om de W in VWO meer inhoud te geven. Meer informatie hierover vindt u op onze eigen website en op Anglia Naast de reguliere lessen Engels, biedt het Blariacumcollege de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen Engels (Anglia) op havo en vwo. Tijdens het programma ontwikkelen de leerlingen een kwalitatief hoogstaand niveau in de Engelse taal. Hiermee kunnen ze hun voordeel doen in het vervolgonderwijs en in de maatschappij Gymnasium Op het Blariacumcollege begint het gymnasium al direct in de brugklas. Hier maken de leerlingen kennis met de klassieken, de klassieke oudheid en Latijn. Tijdens de plus-uren volgt de gymnasiast een speciaal programma. Bovendien zullen de leerlingen actief worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van kleinschalige projecten op het gebied van historie (het samen organiseren van reizen naar historische vindplaatsen), science (bij de vakken biologie en techniek) en arts (tekenen, handvaardigheid, muziek). Daarnaast zijn er veel activiteiten. Het programma verschilt per leerjaar. De gymnasiasten volgen in de onderbouw de voetstappen van de Romeinen: Nijmegen, Heerlen, Xanten en Trier zijn parels van het buitenschools programma. Voor de bovenbouw wordt elke twee jaar een reis naar Rome georganiseerd. Gymnasiumleerlingen dienen natuurlijk belangstelling hebben voor de klassieke talen en cultuur. Daarnaast zijn cijfers, inzet en werkhouding belangrijk International Business School voor havo (IBS) Voor havo-leerlingen bestaat de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan de International Business School (IBS). De International Business School wordt in projectvorm aangeboden. De contacten met het regionale bedrijfsleven en met het buitenland zijn een goede mix voor het moderne talenonderwijs en de vakken economie en management & organisatie. IBS biedt leerlingen van havo 4 en 5 met het profiel Economie en Maatschappij een enorme extra uitdaging. Als IBS-leerling doe je namelijk het reguliere havo-programma in 80% van de tijd. De resterende tijd volgen de leerlingen het unieke IBS-programma. De rode draad hierbij wordt gevormd door het ondernemingsplan dat tevens als profielwerkstuk meetelt. Een deel van het IBS-programma vindt aan de Fontys Hogeschool Venlo plaats, maar er is ook ruimte voor bedrijfsbezoeken, stages, gastsprekers en allerlei andere activiteiten. Vanzelfsprekend word je hierbij op een prima wijze begeleid, zodat je er niet alleen voor staat. Om lestijd vrij te maken voor dit IBS-programma is er voor deze groep leerlingen een aparte lessentabel opgesteld. Voor meer informatie kun je ook op de IBS-button op onze website klikken. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 10 van 34

11 3.3. Boeiend en bindend onderwijs in het vmbo Juniorcollege vmbo, thuisbasis 1,2 en 3, leerjaar 1 en 2 De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn: betekenisvol leren samenwerkend leren onderwijs op maat activerend leren De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het Open Leer Centrum (OLC), praktijklessen en projecten. Op iedere thuisbasis zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de thuisbasis wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdeenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten. Ieder team bestaat uit docenten rond een groep leerlingen. Het team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen op het gebied van onderwijs, begeleiding en organisatie Seniorcollege vmbo, leerjaar 3 en 4 De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen: De Theoretische Leerweg (TL ) Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven de mogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en informatietechnologie De Gemengde Leerweg (GL) Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op het beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt de vakken ICT-g (informatietechnologie voor de gemengde leerweg) en Zorg en Welzijn aan. Leerlingen van de gemengde leerweg horen bij het team van de theoretische leerweg. Er is een zorgklas voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met name voor leerlingen van de afdeling Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo De ICT-leerroute De ICT-leerroute is bedoeld voor leerlingen die zich nadrukkelijk willen oriënteren op een breed scala van beroepen en beroepsopleidingen en die iets hebben met ICT. Het is vooral een opleiding waarin eigen initiatief van de leerlingen centraal staat. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 11 van 34

12 ICT-vaardigheden (omdat ze continu hard- en software gebruiken bij het werken en leren) uitdagende projecten (ook van echte opdrachtgevers) loopbaanoriëntatie door sectorverkenning uitbreiding van de communicatieve vaardigheden MBO ICT niveau 2 Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg, is de overstap naar het MBOonderwijs vrij lastig. Een vreemde lesomgeving, nieuwe docenten en een andere aanpak vormen vaak het struikelblok. Sinds het schooljaar verzorgt het Blariacumcollege in samenwerking met Gilde Opleidingen de ICT-opleiding medewerker ICT niveau 2, op het Blariacumcollege. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de leerling vertrouwd is met het docententeam en met de werkwijze. Dit voorkomt omschakelingsproblemen en schooluitval. Met deze opleiding is het dus mogelijk dat een leerling van de basisberoepsgerichte leerweg op het Blariacumcollege het MBO-diploma niveau 2 haalt! Afdeling Handel en Verkoop (HV) Binnen de sector economie bieden wij de afdeling Handel en Verkoop aan. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op de wereld van het verhandelen en verkopen van producten. Het is vooral een opleiding waarin eigen initiatief van de leerlingen centraal staat. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lap-tops. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden verkoop-vaardigheden presentatie-vaardigheden uitdagende projecten loopbaanoriëntatie uitbreiding van de communicatieve vaardigheden Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) De afdeling bevat onderdelen uit de sectoren Zorg en Welzijn en Economie. Het beroepsgerichte vak Sport, Dienstverlening en Veiligheid wordt in de vorm van projectonderwijs aangeboden. Enkele projecten zijn: organiseer een sportdag voor gehandicapten, het fietsexamen voor groep 8, een kamp, een activiteitenmiddag voor ouderen. Per week werken de leerlingen 12 uur aan dit vak, naast de andere verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige Vorming en lichamelijke opvoeding. In het sectordeel worden wiskunde, biologie en economie aangeboden. Enkele vakken, zoals biologie, Nederlands en Engels worden soms d.m.v. geïntegreerde projecten aangeboden. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 12 van 34

13 Afdeling Zorg en Welzijn (ZW) In de bovenbouw van het vmbo kunnen leerlingen ook kiezen voor de sector Zorg en Welzijn. Op het Blariacumcollege zijn binnen deze sector drie mogelijkheden: Zorg en Welzijn-breed / 3e leerjaar Zorg en Welzijn (Verzorging) / 3e en 4e leerjaar Uiterlijke Verzorging / 3e en 4e leerjaar De leerlingen van SDV en Zorg en Welzijn runnen het bedrijf Via dit bedrijf kunnen leerlingen ingezet worden bij bijvoorbeeld het begeleiden van sportmiddagen bij verenigingen of basisscholen, ze kunnen boodschappen doen voor minder mobiele mensen, een verwendag voor ouderen organiseren of de catering verzorgen bij een evenement. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 13 van 34

14 4. De ondersteuningsstructuur 4.1. Visie/beleid m.b.t. ondersteuningsstructuur Het Blariacumcollege biedt een veilige leer- en leefomgeving voor alle leerlingen. Daarbij hoort onderwijs op maat en in het bijzonder, begeleiding op maat. Om dit waar te maken wordt de leerling in zijn eigen thuisbasis op een professionele manier onderwezen en ondersteund. De onderwijsprogramma s en leerlijnen zijn afgestemd op het niveau van de leerling. Indien nodig kan de docent een beroep doen op de mensen van het ondersteuningsplein die iedere dag leerlingen en docenten bijstaan bij dit maatwerk. Het ondersteuningsteam, aangestuurd door de teamleider, heeft een belangrijke signalerende rol op school- of afdelingsniveau. De leden van het ondersteuningsteam leveren op verschillende wijze een bijdrage aan het waarmaken van de ondersteuning. Dit team is medeverantwoordelijk voor het wel en wee van de leerling. Wanneer de leerling goed in zijn vel zit zal de leerling ook beter kunnen presteren, want een van de hoofdtaken van school is de leerlingen begeleiden naar een diploma. In het samenwerkingsverband VO Noord- Limburg 51.1 waarvan het Blariacumcollege deel uitmaakt, gaan we uit van 5 niveaus van zorg en ondersteuning. Twee daarvan worden extern geboden. Binnen het Blariacumcollege kunnen we 3 niveaus van de ondersteuning bieden. Niveau 1: De basisondersteuning voor elke leerling op elke afdeling. Niveau 2: Uitgebreide ondersteuning op de afdeling en buiten de afdeling door functionarissen met ondersteunende expertise. Niveau 3: Speciale begeleiding en onderwijs binnen de school onder supervisie van het ZAT. Het gaat hierbij om extra ondersteuning die geïndiceerd en gearrangeerd dient te worden. Het ondersteuningsteam heeft een belangrijke taak in de ondersteuning op de verschillende niveaus. Hieronder worden deze niveaus en de taken/werkzaamheden van het ondersteuningsteam beschreven 4.2. Basisondersteuning en extra ondersteuning Niveau 1 Op het Blariacumcollege wordt gewerkt in een teamorganisatie die borg staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en zorg voor de leerlingen. Alle teams dragen onder leiding van een teamleider, op een eigen thuisbasis, zorg voor het onderwijs en de begeleiding van deze groep leerlingen. In het team heeft elke docent zijn eigen klas/ groep leerlingen waar hij/zij mentor van is. De mentor is de spil in de begeleiding en direct aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega s wanneer er vragen zijn over de leerling. Als een docent leerproblemen en of gedragsproblemen signaleert, zal hij dit bespreken met de mentor en het team. Door de teamorganisatie kan dit snel en kan de leerling meteen geholpen worden. Bijvoorbeeld extra uitleg over de leerstof, extra taal en rekenlessen en een op de leerling aangepaste pedagogische en didactische handelingsaanpak. Afspraken worden met de leerling en ( indien nodig) met de ouders besproken en vastgelegd in het leerlingendossier. De begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Op de afdelingen wordt planmatig gewerkt. Ouders worden betrokken bij dit proces, zij zijn een onmisbare partij. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 14 van 34

15 Niveau 2 Soms is extra ondersteuning voor een leerling of in een team nodig. Deze extra ondersteuning kan in de klas maar ook buiten de klas gebeuren én individueel maar ook in groepsverband plaatsvinden. De leerling wordt steeds betrokken bij deze arrangementen want de leerling is eigenaar van zijn probleem. Voor leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben wordt een handelingsplan (HP) gemaakt. Dit plan wordt besproken met de leerling en zijn/haar ouders. Zo heeft elke leerling met leerwegondersteuning ( LWOO), dyslexie, remedial teaching (RT) een eigen handelingsplan. Deze HP s worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Het is een cyclisch proces. Op het Blariacumcollege heeft het ondersteuningsteam medewerkers die samen met de docenten zorgdragen voor een juiste invulling van de onderwijsbehoefte van de leerling op basis van de diagnostiek en de beschikbare gegevens. De medewerkers van het ondersteuningsteam vervullen meerdere taken/werkzaamheden zoals hieronder beschreven is in paragraaf 3 van dit ondersteuningsprofiel. Niveau 3 Wanneer de basisondersteuning en of de extra ondersteuning op de afdeling niet voldoende blijkt te zijn kan de mentor het ZAT (Zorg Advies Team), via de teamleider ondersteuningsteam, consulteren. Nadat de ouders toestemming hebben gegeven voor een consultatie wordt de leerling besproken in het ZAT. Dit is 2 x in de week mogelijk in het klein ZAT, hierin hebben de mentor, de teamleider ondersteuningsteam, de gedragswetenschapper en de jeugdhulpverlener zitting. Ook kan het maandelijks groot ZAT geconsulteerd worden, hierin hebben, naast de deelnemers in het klein ZAT, ook nog de jeugdarts, de leerplicht-consulent, een medewerker van de GGZ en de politie zitting. Andere partijen kunnen ook gevraagd worden om aan te schuiven bij deze besprekingen zoals de ambulant begeleider, spopdocent en de maatschappelijk werker. De aanmelding voor een bespreking wordt gedaan middels het HGPD. Op dit formulier wordt de hulpvraag aangegeven. Het werken met een HGPD is een manier van werken en verslagleggen die gericht is op proces diagnostiek en handelingsgericht werken. In het ZAT wordt afgesproken welke begeleiding voor de leerling ingezet wordt en hoe er gemonitord en geëvalueerd wordt. De plaatsing in de zorgpleinklas en deelname aan SPOP zal altijd via het ZAT overleg geïndiceerd worden. Ook wanneer een leerling op school niet meer kan functioneren en moet uitstromen of een tijdelijke plaatsing aangevraagd moet worden in een bovenschoolse zorgvoorziening bij het zorgloket, zal dit traject via het ZAT geïndiceerd moeten worden. Voor een leerling met een leerling gebonden financiering (LGF) wordt een uitgebreid handelingsplan gemaakt. Deze leerling krijgt ook extra ondersteuning. Zie hiervoor hoofdstuk 4.4 Bovenschoolse ondersteuningsstructuur Het ondersteuningsteam Het ondersteuningsteam van het Blariacumcollege bestaat uit medewerkers die in dienst zijn van het Blariacumcollege en medewerkers van externe partners. De kracht van dit team zit in de grote expertise op het gebied van angst en stemmingsstoornissen, depressief gedrag, stoornissen in het autisme spectrum, AD(H)D problematiek, oppositioneel gedrag, DCD problematiek en organisatie- en planningsproblemen. De betrokkenheid van de leden is groot en de lijntjes zijn kort: overleg kan meteen en door constante bemensing op het plein is opvang van leerlingen (en collega s) vrijwel meteen mogelijk. Naast het begeleiden en/of trainen van leerlingen, ondersteunen de leden van het ondersteuningsteam ook klassen, collega s en teams. Ze geven teamvoorlichting over leerlingen met ADHD of autisme, of het adviseren in een klassenaanpak aan de hand van lesobservaties. Ook kan ondersteuning geboden worden bij het voeren van oudergesprekken. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 15 van 34

16 Ondersteuning door INTERNE medewerkers van het ondersteuningsteam: Teamleider ondersteuningsteam De belangrijkste taken zijn: Coördinatie van ondersteuning voor het Blariacumcollege. Leiding geven aan de interne en externe medewerkers van het ondersteuningsteam Overleg voeren over met het management en interne/externe partners én beleid maken voor ondersteuning. Faciliteren (inzet personeel, materiële en financiële middelen, huisvesting) Volgen van de landelijke ontwikkelingen onder andere op het gebied van passend onderwijs in samenwerking met het BCO onderwijsadvies in het Netwerk ondersteuningscoördinatoren overleg Ondersteuningscoördinatoren Het Blariacumcollege heeft 2 ondersteuningscoördinatoren. Zij coördineren de zorg en ondersteuning voor het Junior en het seniorcollege. Belangrijkste taken zijn; Organiseren van wekelijks klein ZAT overleg en maandelijks groot ZAT overleg Adviseren van collega s en teams Indiceren van zorg en ondersteuning Arrangeren van zorg en ondersteuning Leggen van contacten en onderhouden van contacten met externe partners. Ondersteunen van collega s bij oudergesprekken Dyslexie coach Dyslexie mag een succesvolle schoolloopbaan op het Blariacumcollege niet in de weg staan. De school doet er dan ook alles aan om, binnen haar mogelijkheden, de dyslectische leerling zoveel mogelijk te ondersteunen. Op het Blariacumcollege werken we met een dyslexie coach. De belangrijkste taken van de dyslexiecoach zijn; Dyslectische leerlingen spreken en samen met de leerling het handelingsplan en de faciliteitenkaart opstellen. Organiseren van lotgenoten gespreksgroepjes. Bijhouden van de nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met het Netwerk BCO onderwijsadvies: Beter omgaan met lees- en spellingsproblemen. Bijhouden van de ontwikkelingen m.b.t. de eisen die gesteld worden aan de examinering en zorgen voor de hulpmiddelen en facilitering die door de dyslectische leerling gebruikt mag worden. Informatie geven op ouderavonden en teamvoorlichtingen geven Remedial Teachers Op het Blariacumcollege hebben we een aantal remedial teachers ( RT-ers) De belangrijkste taken van de RT-ers zijn; Screening van de brugklassers. Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle brugklassers getest op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Leerlingen hulp bieden met remediërende programma s en materialen, dit kan individueel of in groepsverband. Leerlingen wegwijs maken in Claroread of Kurzweil. HP opstellen en evalueren. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 16 van 34

17 Ondersteuningscoach Dit zijn medewerkers met extra begeleidingsuren voor de ondersteuning van leerlingen op de afdelingen van de havo en vwo Pleinklasdocenten Op het ondersteuningsplein is een pleinklas gesitueerd. In deze klas worden leerlingen opgevangen die dreigen uit te vallen op hun eigen afdeling. Via de ZAT bespreking wordt de leerling dit traject aangeboden. Dit intensieve ondersteuningstraject duurt maximaal 12 weken. Dit traject is gericht op terugkeer van de leerling naar de afdeling of indien nodig wordt een ander traject gezocht en ingezet. Ouders worden intensief betrokken bij dit traject. Medewerkers van het ondersteuningsteam zorgen voor de bemensing en de begeleiding van de leerlingen die geplaatst zijn in deze speciale klas. De belangrijkste taken van deze pleinklasdocenten zijn; Leerlingen observeren, HP opstellen, evalueren en bijstellen. Begeleiden van de leerling volgens HP. Frequent overleg plegen met ouders en de mentor van de afdeling. Leerling helpen met de leerstof en leren plannen, leren leren enz Spopdocenten Het ondersteuningsteam verzorgt extra ondersteuning in groepsverband aan leerlingen. SPOP is een project voor leerlingen die structurele begeleiding nodig hebben, als het gaat om plannen, veiligheid bieden of het vóórstructureren van de dag. Dit gebeurt doorgaans vóór schooltijd. SPOP biedt tevens de mogelijkheid om tussentijds op het ondersteuningsplein extra begeleiding of aansturing te krijgen. Dit speciale traject wordt door het ZAT geïndiceerd. Ouders worden bij dit traject intensief betrokken. De belangrijkste taken van de spopdocent zijn de leerlingen te ondersteunen in; Het leren plannen en organiseren van de leerstof. Leren leren. Welbevinden op school en bieden van veiligheid. Vóór structureren van de dag/week. Vergroten van de sociale vaardigheden Rugzak begeleiding, leerlinggebonden financiering (lgf) Sommige leerlingen hebben een rugzakje. Dit wil zeggen dat ze een leerlinggebonden budget hebben gekregen voor extra begeleiding op school. Op het Blariacumcollege bieden wij op dit moment ondersteuning aan 75 lgf leerlingen verdeeld over alle afdelingen (m.u.v. afdeling Maasland). Elke lgf leerling heeft een eigen interne begeleider. Dit is in de bovenbouw vaak de mentor of een docent die een aantal lgf leerlingen op zijn eigen afdeling ondersteunt. In de onderbouw ( klas 1 en 2 ) wordt de ondersteuning verzorgd door de leden van het ondersteuningsteam. De taak van deze interne rugzakbegeleider is; Opstellen van HP in samenspraak met ouders en leerling en ambulant begeleider en evalueren daarvan en zo nodig doelen bijstellen. Uitvoeren van dit plan door (wekelijks) met de leerling te werken aan de gestelde doelen. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 17 van 34

18 Schoolmaatschappelijk werkster Het ondersteuningsteam van het Blariacumcollege heeft een schoolmaatschappelijk werker in dienst. De belangrijkste taken van deze medewerker zijn; een brugfunctie zijn tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Individuele begeleidingstrajecten uitvoeren Trainingen verzorgd door ondersteuningsteam Op het Blariacumcollege is het mogelijk om trainingen te volgen. Deze trainingen worden verzorgd door speciaal geschoolde medewerkers van het ondersteuningsteam. Er worden meerdere trainingen per jaar verzorgd en de trainingen zijn aangepast aan het niveau van de leerling. Elke training bestaat uit een intake, de training en een evaluatie. De resultaten worden besproken met de leerling en doorgegeven aan de ouders en de mentor. Op de afdelingen kunnen trainers collega s adviseren en ondersteunen in de begeleiding van deze leerlingen. Sociale vaardigheidstraining. Deze training is voor leerlingen bedoeld die hulp nodig hebben om sociaal vaardiger te worden. Rots en Water training. Deze training is bedoeld om leerlingen weerbaar te maken, hun zelfvertrouwen te vergroten en om ze te leren een gevoel van angst of boosheid beter te beheersen. Faalangstreductietraining. Leerlingen kunnen met faalangst leren omgaan, door angstgedachten om te zetten in positieve, helpende gedachten. Examenvreestraining. Leerlingen hebben soms moeite om alles te overzien en/of ervaren een te grote druk om te slagen. Examenvreestraining helpt leerlingen om te gaan met deze druk Intercultureel schoolcontactpersoon Dit is een medewerker met als belangrijkste taak; Leerlingen ondersteunen die vastlopen door het leven in verschillende culturen. Het organiseren van bijenkomsten met thema s die gericht zijn op bijvoorbeeld rolmodellen en tolerantie. Ouderbetrokkenheid vergroten van ouders die hun roots niet in Nederland hebben Verzuimcoördinator Deze medewerker heeft als belangrijkste taak het verzuim terug te dringen. De taak van deze medewerker bestaat onder andere uit: In kaart brengen van verzuim Het te laat komen registeren en lik op stuk beleid uit voeren Verzuim controleren in magister en leerlingen hierop aan spreken Ondersteuningscoördinatoren en teamleiders attenderen op (opvallend) (ziekte)verzuim Taal- en rekencoördinator Met de invoering (op 29 april 2010) van de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, zijn er omschrijvingen van kennis en vaardigheden vastgesteld die de leerling op een bepaald moment tijdens zijn opleiding moet beheersen. Deze basiskennis en basisvaardigheden worden op het eindexamen getoetst. Het Blariacumcollege ondersteunt haar leerlingen door tussentijdse toetsing. Waar nodig, worden zij geholpen om achterstand in te halen. Voor alle leerlingen worden de methodes van Rekenblokken, Nieuwsbrief en Posterwoorden ingezet. Ouders worden betrokken bij de uitvoering. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 18 van 34

19 Ondersteuning door EXTERNE medewerkers: Deze medewerkers zijn vanuit hun eigen organisatie verbonden aan het Blariacumcollege. Er is een nauwe samenwerking met deze externe medewerkers zodat de begeleiding van de leerlingen zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden deze ketenpartners verrichten ten behoeve van onze leerlingen Gedragswetenschapper BCO medewerker Er werken op het Blariacumcollege 2 gedragswetenschappers van het BCO Onderwijsadvies. Er is een intensieve samenwerking met de medewerkers van het ondersteuningsteam met name met de ondersteuningscoördinatoren. De gedragswetenschapper werkt volgens de principes van de handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). De werkzaamheden worden geëvalueerd door de teamleider en het management van BCO onderwijsadvies. De gedragswetenschappers leveren hun bijdrage doordat zij werken aan: Versterken van de ondersteuningsstructuur en deelname in het klein en groot ZAT Uitvoeren van trajecten die hieruit voort komen, doen van onderzoeken, begeleiden van leerlingen en gesprekken voeren met ouders Opstellen van de probleembeschrijving bij aanmelding bij het zorgloket Scholing verzorgen aan teams en collega s vanuit BCO onderwijsadvies Adviseren en ondersteunen van docenten. Onderhouden van de relaties naar de scholen/voorzieningen voor leerlingen die buiten de reguliere school ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld de BZV ( Bovenschoolse Zorg Voorziening) en VSO scholen Mogelijkheden van leerlingen vanuit de LWOO problematiek, PRO problematiek en de aansluiting VMBO-ROC op het niveau van het samenwerkingsverband bevorderen Jeugdhulpverlener BJZ medewerker Er is een medewerker van Jeugdzorg aan het Blariacumcollege gekoppeld. De BJZ medewerker is 2 vaste dagdelen aanwezig. De aanwezigheid op school werkt drempelverlagend en er is sneller contact te leggen met ouders en leerlingen. De belangrijkste taak is; Participeren in het ZAT overleg Uitvoeren van trajecten afgesproken in het ZAT, gesprekken voeren met leerlingen en hun ouders Adviseren en ondersteunen van ondersteuningsteam en docenten Ambulant begeleider lgf Vanuit de Ambulante Dienst zijn er 6 ambulant begeleiders werkzaam, een fulltimer en 5 parttimers. Deze embedded AB-ers verzorgen de begeleiding van leerlingen met een REC indicatie. Op het Blariacumcollege hebben we leerlingen met REC 1,2,3 en 4. De belangrijkste taken zijn: Het begeleiden van leerlingen met een lgf indicatie en het ondersteunen van de ouders van deze leerlingen. Ondersteunen en adviseren van collega s en teams ten behoeve van de pedagogische en didactische behoeften van deze leerlingen. Adviseren en instrueren van de interne rugzakbegeleiders. Adviseren van zorg- en ondersteuningsteam. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 19 van 34

20 Jeugdarts GGD Vanuit de GGD is een jeugdarts gekoppeld aan het Blariacumcollege. De jeugdarts neemt deel aan het groot ZAT. Zij/hij is indien nodig op afroep beschikbaar. De trajecten die voortkomen uit de ZAT besprekingen m.b.t. gezondheid worden door de jeugdarts uitgevoerd. Vaak zijn dit gesprekken met leerlingen en ouders. Ook adviseert de jeugdarts het ondersteuningsteam en de collega s Medewerker GGZ Vanuit de GGZ is een medewerker gekoppeld aan het Blariacumcollege. De GGZ medewerker neemt deel aan het groot ZAT. De medewerker is, indien nodig, op afroep beschikbaar en adviseert de ondersteuningscoördinatoren Leerplichtconsulent Vanuit de gemeente Venlo zijn 2 leerplicht consulenten gekoppeld aan het Blariacumcollege. Zij nemen deel aan het groot ZAT overleg en voeren de acties uit die voortvloeien uit de groot en klein ZAT besprekingen m.b.t. ongeoorloofd verzuim. Het overige verzuim wordt door de teamleiders gemeld aan de leerplichtconsulent. De leerplicht-consulenten hebben toegang tot het aanwezigheidsregistratiegedeelte van het leerlingvolgsysteem Magister. De leerplicht consulenten hebben gesprekken met leerlingen en hun ouders over het verzuim. De afspraken worden teruggekoppeld naar school Politie De politie heeft zitting in het groot ZAT. Wanneer er zich zaken voordoen die te maken hebben met wetsovertreding of bedreiging van de veiligheid dan is de politie direct bereikbaar. De agent gaat, indien nodig, in gesprek met leerlingen en hun ouders. School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 20 van 34

21 Schematische weergave van het ondersteuningsteam met interne en externe medewerkers. 4.4 Urenverdeling van ondersteuningsteam: De werkzaamheden van de interne medewerkers van het ondersteuningsteam zijn verdeeld over 5 teamleden van het ondersteuningsteam en 8 docenten uit andere teams die deze ondersteuningstaken in hun pakket hebben. Daarnaast kennen we nog de interne rugzakbegeleiders; deze begeleiders komen uit de verschillende bovenbouw teams en zijn vaak mentoren. In de onderbouw is het ondersteuningsteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling met een REC-indicatie. Het Blariacumcollege zet momenteel voor de ondersteuning in: Ondersteuningsteam 3.17 fte RT en dyslexie: 1.0 fte waarvan 0.5 fte voor dyslexie coach die gekoppeld is aan en ondersteuningsteam IRB begeleiding van 75 leerlingen en ondersteuning vanuit het team +/- 2 fte Verzuimcoördinator 0.4 fte Taal- en rekencoördinatoren 0.2 fte Schoolcontactpersoon 0.12 fte 4.5. Bovenschoolse ondersteuningsstructuur Niveau 4: Onderwijsloket, BZV en afdeling Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo. Het onderwijsloket kan geraadpleegd worden indien een leerling op het Blariacumcollege vastloopt en niet geholpen kan worden met de ondersteuning zoals die hierboven beschreven is. Dit traject verloopt altijd via het ZAT en de ondersteuningscoördinator. Ouders en leerling worden in dit traject stap voor stap meegenomen. Het onderwijsloket School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 21 van 34

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13 Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens Drs.

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING SWV VO31.01 passend onderwijs.

BASISONDERSTEUNING SWV VO31.01 passend onderwijs. BASISONDERSTEUNING SWV VO31.01 passend onderwijs. mei 2013. Inleiding We omschrijven basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31. Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.01 Noord-Limburg 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE Binnen de zorgstructuur van het Valuascollege onderscheiden we drie fasen: Fase 1: Zorg in het kernteam; Fase 2: Het klein ZAT Fase 3: Het Groot ZAT Soms maken de mentor, of

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

VERBINDEND ONDERWIJS. VMBO Connect College

VERBINDEND ONDERWIJS. VMBO Connect College VERBINDEND ONDERWIJS VMBO Connect College C O N N E C TC O L L E G E. N L VERBINDEND ONDERWIJS CONNECT COLLEGE Eén brede scholengemeenschap Onderwijs voor alle leerlingen Georganiseerd in kleine eenheden

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2016

Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Algemeen Inleiding CSG Kluiverboom is een kleine school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een school met circa 200 leerlingen bij de aanvang

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

WELKOM. Focus op jou!

WELKOM. Focus op jou! WELKOM Focus op jou! Onderdeel van Scholengroep Het Plein - Sint-Joriscollege - Antoon Schellenscollege - Vakcollege Eindhoven - Praktijkschool Eindhoven - Pleinschool Helder Missie Leerlingen begeleiden

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Het voortgezet onderwijs. infoavond VO

Het voortgezet onderwijs. infoavond VO Het voortgezet onderwijs Agenda van vanavond 1. Structuur van het Voortgezet Onderwijs. 2. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Oss. 3. Hoe bepaalt onze school het schooladvies van uw kind? 4. Vragenronde.

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Presentatie Basisscholen door:.

Presentatie Basisscholen door:. Presentatie Basisscholen door:. Voor elke leerling een passend aanbod Locatie vmbo Gemert Locatie vmbo Laarbeek Locatie havo/vwo Praktijkschool Wat maakt het Commanderij College uniek? Voor elke leerling

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 Inleiding Deze brochure gaat over de vestiging in Gennep, een school die respect en duidelijk heid hoog in het vaandel

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007 Voorlichtingsavond GSg Schagen 17 en 18 januari 2007 Hoe begeleiden we de overstap van basisschool naar de GSg Schagen? Open Dag op 19 januari voor ouders en leerlingen Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. ouders groep 8

Voorlichtingsavond. ouders groep 8 VMBO MAVO XL Voorlichtingsavond ouders groep 8 1 november 2016 Programma Indeling van de leerlingen Algemene informatie Voorlichting vmbo Voorlichting mavo XL Voorlichting ondersteuning Voorlichting aanmeldingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel VMBO CSG Diamantlaan 1

Ondersteuningsprofiel VMBO CSG Diamantlaan 1 Ondersteuningsprofiel VMBO CSG Diamantlaan 1 Ondersteuningsprofiel CSG VMBO Diamantlaan versie 1 oktober 2015 Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Januari 2016 Algemeen... 2 Schoolprofiel... 2 Onderwijsaanbod... 2 Fysieke toegankelijkheid... 2 Leerlingprofiel... 2 (Gemiddelde) klassengrootte... 2 Visie

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning Focus op jou Inhoud Algemeen Onderwijs Ondersteuning Missie Leerlingen begeleiden naar een mavo/vmbo-t diploma op basis van: - Structuur - Veiligheid - Overzicht - Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Werken

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Welkom op de infoavond

Welkom op de infoavond Welkom op de infoavond Locatie Stadion Richard van Ommen directeur locatie Stadion Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: Tweede deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Eric van den Boogaard, teamleider vmbo Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool -> voortgezet Meer vakken, docenten, meer

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) JUNIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium,

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSVERBETERPLAN SWV 51.1 NOORD-LIMBURG

SCHOOLONDERSTEUNINGSVERBETERPLAN SWV 51.1 NOORD-LIMBURG SCHOOLONDERSTEUNINGSVERBETERPLAN 2014 2015 SWV 51.1 NOORD-LIMBURG In het kader van het project kwaliteitsverbetering: zorgverbetering op schoolniveau. Voor 15 oktober 2014 indienen bij coördinator van

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie