1. Hanze University Foundation in het kort 5 Doelstelling 5 Doelgroep 5 Organisatie 5 Focuslanden en projecten 6 Financiën 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Hanze University Foundation in het kort 5 Doelstelling 5 Doelgroep 5 Organisatie 5 Focuslanden en projecten 6 Financiën 6"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Hanze University Foundation in het kort 5 Doelstelling 5 Doelgroep 5 Organisatie 5 Focuslanden en projecten 6 Financiën 6 2. Projecten 7 Kenia - North Coast Medical Training College 7 Kenia - Beurzen studenten Gezondheidsstudies 9 Tanzania Training Turiani en Kabanga Hospital 10 Suriname Stagaire Bos Incasso 11 Beurs student Communicatie & Media Fondsenwerving & Communicatie 13 Acties 13 Publiciteit Plannen voor Fondsenwerving en publiciteit 15 Projecten De organisatie 17 De Coördinator 17 Het Bestuur 17 Het Comité van Aanbeveling 17 De Toetsingscommissie Financiën 18 Financieel verslag 18 3

4 Voorwoord Voor u ligt het vierde jaarverslag van de Hanze University Foundation. De Foundation is een initiatief van de Hanzehogeschool dat zich richt op het bevorderen van beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden was een speciaal jaar voor de Foundation, omdat in dit jaar ook het 215 jarig bestaan van de Hanzehogeschool werd gevierd. Veel activiteiten die in kader van het lustrum werden georganiseerd, zijn verbonden met fondsenwerving voor de Foundation. Naast enorme publiciteit binnen en buiten de Hanzehogeschool werd er ook substantieel meer geld opgehaald voor het daarvoor geselecteerde doel, het North Coast Medical Training College in Kenia. Op de website van de hogeschool werd zeer regelmatig nieuws gepubliceerd over het zogenoemde Care4Kenya project maar ook in de gebouwen was het project zichtbaar aanwezig. Natuurlijk was er ook aandacht voor andere projecten, zoals een training op het gebied van gezondheidsmanagement voor een delegatie uit Tanzania en beurzen voor individuele studenten uit Suriname en Kenia. Financieel gesproken was 2013 een bijzonder goed jaar voor de Foundation. In totaal is er door studenten, medewerkers, bedrijven en bestuurders een bedrag van bij elkaar gebracht. Met de opbrengsten van de verschillende sponsoracties konden vijf projecten worden gefinancierd. Voor 2014 zijn er al volop plannen voor het verwerven van fondsen en het ondersteunen van nieuwe projecten. Eric Dam, Voorzitter Hanze University Foundation Linda Maat, Coördinator Hanze University Foundation 4

5 1. De Hanze University Foundation in het kort Doelstelling De doelstellingen van de Hanze University Foundation zijn: Het bevorderen van duurzaam beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. Het in stand houden van een beurzenstelsel ten behoeve van studenten uit ontwikkelingslanden. Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de Hanzehogeschool Groningen. De Hanze University Foundation staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en is in het bezit van de ANBI status. Doelgroep De Foundation richt zich op een aantal doelgroepen in Nederland en het buitenland: Beroepsgerichte instellingen en opleidingen in ontwikkelingslanden die hun onderwijs willen opstarten, verbeteren of uitbreiden. Jonge mensen uit ontwikkelingslanden die door middel van scholing een betere toekomst voor zichzelf en hun omgeving willen creëren. Studenten, medewerkers en alumni van de Hanzehogeschool Groningen die zich willen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. Bedrijven in Noord-Nederland die blijk willen geven van hun maatschappelijke betrokkenheid. Organisatie De Foundation kent drie organen: het Bestuur, het Comité van Aanbeveling en de Toetsingscommissie. Voor de dagelijkse leiding van de Foundation is een coördinator aangesteld. De Coördinator verzorgt de informatievoorziening en organiseert sponsoracties. Bereidt bestuursvergaderingen voor en zorgt voor het doelmatig beheer van de financiële middelen. Het Bestuur stelt een coördinator aan en houdt toezicht op (jaar)plannen, jaarverslagen en jaarrekeningen. De Toetsingscommissie beoordeelt projectaanvragen en doet aanbeveling aan het bestuur over de toekenning van fondsen. Het Comité van Aanbeveling verbindt partijen uit het werkveld aan de Foundation en ondersteunt bij de fondsenwerving. 5

6 Focuslanden en projecten In 2013 was de Hanze University Foundation actief betrokken bij projecten in Kenia, Tanzania en Suriname. Aan één onderwijsinstelling is steun verleend bij het verbeteren van het onderwijs en leeromgeving. Aan negen medewerkers/studenten is een beurs verleend voor een studieperiode aan de Hanzehogeschool (HG). Financiën Het vierde jaar van de Foundation is zeer succesvol verlopen. Medewerkers hebben in het kader van het lustrum van de hogeschool enorme bedragen bij elkaar gespaard voor de bouw van de campus in Kenia. Daarnaast hebben ook studenten en bedrijven weer ruim gedoneerd. Inkomsten Uitgaven Saldo 2013 (inclusief reserve 2012): De Foundation is voor verplichtingen aangegaan voor het jaar 2014 en heeft beschikbaar voor nieuwe projecten. De eerste cheque van het Care4kenya project wordt aangeboden aan de directeur van het North Coast Medical Training College. 6

7 2. Projecten Kenia - North Coast Medical Training College Partner organisatie: Het North Coast Medical Training College is geïnitieerd door één Nederlandse en drie Keniaanse artsen. In 2012 is de eerste opleiding voor Clinical Officers van start gegaan. In 2013 gevolgd door een opleiding voor Verpleegkundige/Verloskundige, Sociaal Werker en Voeding & Diëtetiek. Resultaten: Van de opbrengsten van de Foundation zijn: 3 klaslokalen en 1 practicum ruimte volledig afgebouwd en ingericht 2 docentenkamers en 3 kantoren voor ondersteunend personeel afgebouwd en ingericht de bibliotheek / computer ruimte afgebouwd en ingericht een internetverbinding aangelegd in het hele gebouw 2 medical camps georganiseerd In 2014 zal het Hanze house (een verblijf voor gastdocenten) worden gebouwd en zal er een begin worden gemaakt met de aanleg van een zonne-energie systeem. Buitenkant leslokalen van het NCMTC voor en na de verbouwing en inrichting Binnenkant leslokalen van het NCMTC voor en na verbouwing en inrichting 7

8 Toekomst: De Foundation zal de relatie met het North Coast Medical Training College ook de komende jaren voortzetten. Docenten van de Hanzehogeschool zullen gevraagd worden om op vrijwillige basis een of meerdere weken hun kennis te delen met collega s van het NCMTC. Hierbij kan gedacht worden aan curriculum ontwikkeling, ontwikkelen van lesmaterialen en de invoering nieuwe lesmethodes. Daarnaast zal de Hanzehogeschool ondersteuning blijven geven bij de ontwikkeling van de campus. Er zijn al plannen om honours studenten een energie plan op te laten stellen, maar ook op het gebied van bouwplannen, onderhoud, veiligheid en afvalverwerking zijn er nog voldoende uitdagingen voor het NCMTC. Financiën: Toekenning: Uitgaven: Toelichting: In 2014 zal het resterende bedrag van worden overgemaakt aan het North Coast Medical Training College. Ook zijn er in 2014 aanvullende bedragen binnen gekomen op de rekening van de Foundation ten bate van het college. Deze gegevens zullen worden gepubliceerd in het jaarverslag 2014 Bibliotheek / computerruimte van het NCMTC voor en na de verbouwing en inrichting Overzichtsfoto onderwijsfaciliteiten NCMTC voor en na de verbouwing en inrichting 8

9 Kenia - Beurzen studenten gezondheidsstudies Partner organisatie: Community Health Promotion Kenya (CHPK) is opgericht in 2009 door een Nederlandse arts en een aantal Keniaanse artsen om de gezondheidszorg in Oost Afrika te stimuleren. Een van de activiteiten van CHPK is het verwerven van beurzen voor studenten voor het North Coast Medical Training College. Resultaten: In 2012 heeft de Foundation twee studenten, Edwin Weseka en Nicton Mumbo gesponsord om de drie jarige opleiding tot clinical officer te volgen. Het volledige bedrag voor de studiekosten is in een keer overgemaakt, maar over de voorgang van de studieresultaten wordt jaarlijks gerapporteerd. Edwin en Nicton hebben beide het 1 e studiejaar met goed gevolg afgerond en zijn in september 2013 toegelaten tot het 2 e studiejaar. Naar verwachting zullen zij beide afstuderen in september Naast deze beurs voor Edwin en Nicton komen er ook ieder jaar geoormerkte giften binnen voor andere studenten van het North Coast Medical Training College. Aangezien de Foundation een lange termijn relatie is aangegaan met CHPK zijn de geoormerkte giften van harte welkom. Toekomst: De Foundation wil ook in de toekomst Community Health Promotion Kenya blijven steunen door open te blijven staan voor geoormerkte giften ten bate van studenten van het North Coast Medical Training College. Financiën: Toekenning: Uitgaven: Toelichting: In 2014 zal het resterende bedrag van 1108 worden overgemaakt. Edwin Nicton met hun klasgenoten en van de opleiding tot clinical officer 9

10 Tanzania - Turiani en Kabanga Hospital Partner organisatie: De Hanzehogeschool Groningen is sinds een aantal jaren verbonden aan het Turiani en Kabanga Hospital in Tanzania. Ieder jaar reizen er studenten van de Academie voor Verpleegkunde af naar Tanzania om daar stage te lopen in een van de twee ziekenhuizen. De hogeschool wil beide ziekenhuizen ondersteunen met de verdere ontwikkeling van haar stafleden en de interne verpleegkunde opleidingen. Resultaten: Eind mei 2013 heeft een delegatie van vijf personen van het Turiani en Kabanga Hospital een training van 10 dagen gevolgd aan de Hanzehogeschool. Naast bezoeken aan het UMCG en Martiniziekenhuis hebben zijn kennis opgedaan over de ins en outs van de verpleegkunde opleiding aan de Hanzehogeschool. Tijdens de training lag de focus op competentie gericht leren en individuele coaching van studenten. Ook is er een bezoek gebracht aan het Noorderpoort college om kennis te nemen van de opleiding tot verpleegkundige op MBO niveau. Toekomst: De komende jaren blijft de Foundation verbonden aan de verpleegkunde opleidingen in Kabanga en Turiani. Naast ondersteuning bij het opzetten/verbeteren van de curricula is er een bedrag gereserveerd voor de inrichting van een skills lab bij het Turiani Hospital. Zodra de eerste lichting studenten start met de opleiding zullen de fondsen worden vrijgemaakt. Financiën: Toekenning: Uitgaven: Medewerkers van de Academie van Verpleegkunde met stafleden van het Kabanga Hospital 10

11 Suriname - Stagiaire Bos Incasso Groningen Partner organisatie: Het Bureau Buitenlandstages van de Hanzehogeschool heeft een jaren lange samenwerking met Schurman Advocaten in Suriname. Veel studenten van de hogeschool hebben hier de afgelopen jaren stage gelopen. De directeur van het bedrijf gaf aan graag een van de jongere medewerkers van het bedrijf te willen bijscholen door middel van een stage bij een Nederlands bedrijf. Resultaten: Vellerie liep een aantal weken stage bij Bos Incasso en kreeg daar de werkwijze van alle afdelingen te zien, ging mee naar beslagleggingen en zittingen van de rechtbank. Wat ze, naast een bredere blik op het vakgebied, vooral heeft geleerd is de rol die ICT kan spelen in een efficiëntere werkwijze van het bedrijf. Financiën: Toekenning: 750 Uitgaven: 750 Toelichting: De werkgever van Vellerie vergoede haar ticket naar Nederland, waardoor er alleen een bijdrage van de Foundation werd gevraagd voor haar verblijfskosten. Vellerie Ritfeld met haar stagebegeleider van Bos Incasso Groningen 11

12 Beurs Student Communicatie & Media Partner organisatie: Bij het Instituut voor Communicatie & Media van de Hanzehogeschool wordt de opleiding International Communication aangeboden. Deze studierichting trekt naast veel Europese studenten ook regelmatig studenten uit ontwikkelingslanden. Een van de studenten die met zeer goede cijfers het eerste jaar had afgerond verloor haar sponsor en zou haar studie moeten staken. Zij diende een verzoek in bij de Foundation voor een bijdrage in haar studiekosten voor het 2 e 4 e studiejaar. Resultaten: Brenda Sanau is in september 2013 gestart met het 4 e jaar van haar opleiding International Communication. In het eerste semester volgde ze haar afstudeer specialisatie en in het tweede semester werkt ze aan haar afstudeerproject. Brenda verwacht in juli 2014 haar diploma van de Hanzehogeschool te ontvangen waarna ze terug gaat naar Kenia om daar te werken voor een organisatie die actief is op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Brenda is de eerste student die een beurs heeft ontvangen voor een studieprogramma dat leidt tot een bachelor degree van de Hanzehogeschool. Financiën: Toekenning: Uitgaven: Toelichting: Vanwege een verhoging van de kosten voor de verblijfsvergunning zijn de uitgaven 354 hoger uitgevallen als begroot. In totaal heeft de Foundation geïnvesteerd in de opleiding van Brenda Sanau (2011: : : 6.032) Brenda Sanau, 4 e jaars student International Communication 12

13 3. Fondsenwerving en Communicatie Acties Kerstactie 2012 en 2013 Net als in de voorgaande jaren konden in december 2012 medewerkers van de Hanzehogeschool hun kerstpakket schenken aan de Foundation. 566 medewerkers hebben hun kerstpakket geschonken of een bedrag naar keuze gedoneerd. Een bedrag van 635 werd gestort eind 2012 en een bedrag van begin Het totaal bedrag van de actie was De opbrengsten van de actie zijn bestemd voor het North Coast Medical Training College in Kenia. De kerstactie van 2013 stond in het teken van het Dar es Salaam Institute of Technology. Een klein deel van de donaties, 415 werd voor het einde van het jaar gestort. Het eindbedrag, zal vermeld worden in het jaarverslag Voorjaarsactie Op 5 juni 2013 vond het Inspiration Breakfast 2012 plaats. s Ochtends vroeg werd er in het stadsparkpaviljoen een ontbijt geserveerd voor bedrijven uit (Noord) Nederland. De bedrijven kochten voor 500 een stoel of voor een tafel om aan te zitten aan het ontbijt samen met een student van de Hanzehogeschool. Tijdens het ontbijt werd er informatie verstrekt over het te sponsoren project. In totaal zijn er 26 stoelen verkocht en een aantal schenkingen gedaan wat een bedrag van opleverde voor het North Coast Medical Training College in Kenia. Care4Kenya actie: Medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool hebben zich in 2013 enorm ingespannen om fondsen te werven voor het North Coast Medical Training College. Met behulp van de slogan Care4Kenya werden er meer dan 50 acties georganiseerd zoals een boekverkoopactie, abseilen van de Van Olst Toren en een personeelsfeest in Martiniplaza. Ook werd er veel geld bij elkaar gebracht door een groep HG medewerkers die in het kader van het 215 jarig bestaan van de hogeschool de Kilimanjaro beklommen. In totaal werd er een bedrag van bij elkaar gebracht door medewerkers en studenten. Een record bedrag dat niemand van te voren had verwacht. Geoormerkte giften: Regelmatig wordt de Foundation benaderd met de vraag of iemand een donatie mag doen voor een specifiek project dat gesteund wordt door de Foundation, omdat er een bijzonder band is tussen de gever en het desbetreffende project. In 2013 werd er in totaal een bedrag van gedoneerd voor een initiatief van Honours studenten van de International Business School (IBS) voor een onderwijs project in Kenia en voor beurzen voor Community Health Promotion Kenya (CHPK). Aangezien de Foundation een lange termijn relatie is aangegaan met CHPK zijn geoormerkte giften de komende jaren van harte welkom. Met de initiatiefnemers van het Honours project is afgesproken dat het gaat om een eenmalige actie. 13

14 Vacatiegelden: Ook dit jaar hebben leden van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool hun vacatiegelden geschonken aan de Foundation en daarmee een bedrag van bij elkaar gebracht. De donaties van de leden van het College van Bestuur zijn onderdeel van de Care4Kenya actie. Publiciteit Intern In 2013 heeft de Hanze University Foundation een enorme hoeveelheid publiciteit genoten als gevolg van de Care4Kenya actie. In april is er een personeelsfeest georganiseerd voor alle HG medewerkers waar de Care4Kenya actie een prominente rol speelde. Daarnaast werden er regelmatig in het oog springende activiteiten georganiseerd zoals abseilen van de Van Olst Toren, een veiling gepresenteerd door Jacques d Ancona of een variatie op het glazen huis in het Atrium. Op het intranet van de Hanzehogeschool speelde in 2013 het Care4Kenya project een prominente rol. Zowel studenten als medewerkers werden veelvuldig op de hoogte gehouden van op handen zijnde activiteiten en de opbrengsten van de verschillende acties. Daarnaast verschenen er regelmatig artikelen in het tweemaandelijkse personeelsblad van de Hanzehogeschool. Extern De volledig vernieuwde website van de Foundation is zeer goed ontvangen door medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool. De site wordt ervaren als aansprekend, eenvoudig te bedienen en met relevante informatie over de gesponsorde projecten. In 2013 is er voor de publiciteit van de Foundation ook veel gebruik gemaakt van de website van de Hanzehogeschool Op de homepage was een button geplaatst met informatie over het lustrum 215. Deze button leidde de bezoeker naar een aantal pagina s met daarop alle wetenswaardigheden rondom het Care4Kenya project. De speciaal hiervoor geopende facebook pagina had al snel 527 volgers die de pagina s vulden met foto s, filmpjes en verhalen over specifieke activiteiten. Handmassage tijdens het personeelsfeest in MartiniPlaza 14

15 4. Plannen voor 2014 Fondsenwerving en publiciteit Medewerkers en studenten Hanzehogeschool In 2014 zal er opnieuw een kerstactie worden gehouden waarbij HG medewerkers er voor kunnen kiezen om hun kerstpakket af te staan aan de Foundation. De actie slaat goed aan bij de medewerkers en is eenvoudig te organiseren. Daarnaast is er met de medewerkers van de mediatheek afgesproken dat zij opnieuw een boekverkoop zullen organiseren in het voorjaar. Tenslotte is het plan opgevat om vaste donateurs te werven voor de Foundation. Hoe dit het beste kan worden georganiseerd wordt in 2014 onderzocht. Bedrijven en bestuurders Ook in 2013 is een deel van de inkomsten bij elkaar gebracht door bedrijven. Het Inspiration Breakfast 2013 was een groot succes met 26 verkochte stoelen en ook in 2014 zal er weer een Inspiration Breakfast plaats vinden. Het ontbijt wordt georganiseerd door studenten van de HG in samenwerking met de coördinator van de Foundation en vindt plaats op 25 juni Leden van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool hebben in 2013 ruim gedoneerd aan de Foundation. In 2014 zal opnieuw aan bestuurders de vraag voorgelegd worden of zij bereid zijn hun vacatiegelden of inkomsten uit nevenfuncties te doneren aan de Foundation. Deelnemers Inspiration Breakfast

16 Projecten Projectevaluatie Voor de inhoudelijke en financiële evaluatie van projecten wordt er gewerkt met een vast format en bij grotere projecten moet de evaluatie worden vergezeld van een accountantsverklaring. Op deze manier kan de besteding van de fondsen nauwkeurig worden gevolgd en gecontroleerd. Beide evaluatie-instrumenten zullen ook in 2014 worden ingezet. Daarnaast zullen een aantal grotere projecten in de loop van 2014 worden bezocht om zo ook op locatie te kunnen controleren of de projectgelden zijn gebruikt voor het juiste doel. Het streven is om geen kosten te maken voor projectevaluaties, door projectbezoeken te combineren met reeds gefinancierde buitenlandse dienstreizen voor de hogeschool. Om de komende jaren projectevaluaties goed te kunnen uitvoeren wordt er gefocust op landen waar de Hanzehogeschool al actief is. Voor 2014 zijn dit Oeganda, Kenia, Tanzania, Mozambique en Zuid Afrika. Projectverwerving Bij de verwerving van projecten wordt aangesloten bij reeds bestaande relaties tussen de aanvragende partij en de Hanzehogeschool. Op deze manier kan van te voren worden nagegaan in hoeverre de aanvragende partij betrouwbaar is en het project op de juiste wijze kan uitvoeren. Ook is er een start gemaakt met het verwerven van projecten rondom een aantal van te voren vastgestelde thema s. Eind 2013 is er een project geselecteerd op het gebied van energie. Het Dar es Salaam Institute of Technology is uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor de verbetering van de onderwijsactiviteiten en -omgeving op het gebied van energie onderwijs. Wegwijzer Dar es Salaam Institute of Technology, Tanzania 16

17 5. Organisatie De Coördinator Linda Maat Senior Manager International Projects, Hanze Centre for Development Cooperation, Hanzehogeschool Groningen Het bestuur Eric Dam Geert Sanders Hugo Klomp Bert Kunst President Energy Delta Instituut en voormalig lid Raad van Bestuur Gasunie (voorzitter) Voorzitter SER Noord Nederland Voormalig directielid Kunstopleidingen Hanzehogeschool Plaatsvervangend Stafdirecteur Financiële Zaken Hanzehogeschool Groningen (penningmeester) De Toetsingscommissie Nico Barning Linda Maat Elvira Ardon Willem Benjaminse Janneke Hermes Senior Manager International Projects, Hanze Centre for Development Cooperation Hanzehogeschool, Groningen Senior Manager International Projects, Hanze Centre for Development Cooperation Hanzehogeschool, Groningen Senior Projectleider, Hanzehogeschool Groningen Voormalig Manager Hanze Centre for Development Cooperation, Hanzehogeshool Groningen Senior Coordinator Corporate Strategy, NV Nederlandse Gasunie Het Comité van Aanbeveling Max van den Berg Jacob Emmelkamp Pieter Krijne Bix Jacobse Henk Piek Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen Voorzitter Kamer van Koophandel Noord-Nederland Directeur KZ, Meet- en regelapparatuur, Zwolle Directeur GN-IX, Groningen Internet Exchange Directeur Peaks BV. 17

18 6. Financiën Financieel verslag Het vierde jaar van de Foundation was financieel gezien een uitstekend jaar. Door de grote hoeveelheid activiteiten in het kader van het lustrum van de hogeschool stegen de inkomsten van in 2012 naar in Het grootste gedeelte van de inkomsten is bij elkaar gebracht door HG medewerkers van de Hanzehogeschool, gevolgd door studenten, bedrijven en bestuurders. Van de inkomsten is er direct besteed aan projecten en 390 aan bankkosten. Hiermee is een directe besteding aan projecten van 99,7% gerealiseerd. De personele kosten, kantoorkosten en de publiciteitskosten van de Foundation worden gedragen door de Hanzehogeschool Groningen en komen daardoor niet voor op de begroting. Aan het einde van het jaar heeft de Foundation nog in kas, waarvan is toegezegd aan lopende projecten. Het gaat hierbij om een laatste betaling aan het North Coast Medical Training College, Kenia en een toezegging aan het Turiani Hospital, Tanzania. Na aftrek van verplichtingen heeft de Foundation een positief saldo van om te besteden aan projecten in Directeur van het North Coast Medical Training College ontvangt een cheque met de opbrengsten van de boekverkoop actie 18

19 19

20 Postadres: Hanze University Foundation Postbus AA Groningen Bezoekadres: Zernikeplein AS Groningen Tel:

1. Hanze University Foundation in het kort 5 Doelstelling 5 Doelgroep 5 Organisatie 5 Focuslanden en projecten 6 Financiën 6

1. Hanze University Foundation in het kort 5 Doelstelling 5 Doelgroep 5 Organisatie 5 Focuslanden en projecten 6 Financiën 6 Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Hanze University Foundation in het kort 5 Doelstelling 5 Doelgroep 5 Organisatie 5 Focuslanden en projecten 6 Financiën 6 2. Projecten 7 Kenia - North Coast

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5

Voorwoord 3. 1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5 2. Projecten 6 Zuid Afrika TSiBA

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5

Voorwoord 3. 1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5 2. Projecten 6 Zuid Afrika TSiBA

Nadere informatie

1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5

1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Hanze University Foundation in het kort 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Organisatie 4 Focuslanden en projecten 5 Financiën 5 2. Projecten 6 Zuid Afrika TSiBA

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 2 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING... 4 3 BALANS (NA RESULTAATSBESTEMMING)... 5 4 WINST EN VERLIESREKENING... 6 5

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting Vrienden Turiani Hospital. Regattaweg 84. 9731 NA Groningen. www.turiani-hospital.org

JAARVERSLAG 2013. Stichting Vrienden Turiani Hospital. Regattaweg 84. 9731 NA Groningen. www.turiani-hospital.org JAARVERSLAG 2013 Stichting Vrienden Turiani Hospital Regattaweg 84 9731 NA Groningen www.turiani-hospital.org 1 Inhoud A. Jaarverslag 1. Inleiding blz. 3 2. Donoren en sponsoractiviteiten blz. 4 3. Nieuwbouw

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Blessed Sun. Jaarverslag 2013

Stichting Blessed Sun. Jaarverslag 2013 Stichting Blessed Sun Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 3 Activiteitien Pagina 4 Publiciteit Pagina 5 Interne organisatie Pagina 6 Financieel Jaaroverzicht Pagina 7 Conclusies en Aanbevelingen

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank)

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) Jaarverslag 2014 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) www.kabangahospitalfoundation.org mail@kabangahospitalfoundation.org

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2017 Versie 1.1 Inleiding In 2016 stond de fondsenwerving op een wat lager pitje. Desondanks hebben we weer een paar mooie projecten gerealiseerd waarmee we

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Steunfonds Stichting Vrienden van Op de Bies

Jaarverslag Steunfonds Stichting Vrienden van Op de Bies Jaarverslag 2016 Steunfonds Stichting Vrienden van Op de Bies Inhoudsopgave Algemeen Inleiding Bestuursverslag Samenstelling bestuur Bestuurlijke activiteiten Stand van zaken aanvragen voor ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN JAARVERSLAG 2016 De Ronde Venene, April 2017 Inleiding Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen ondersteunt kleinschalige educatieprojecten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research.

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research. JAARVERSLAG 2014 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat in principe wordt verricht door het Autism Research

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Stichting Wanawa Noordkade 64 2741 EZ Waddinxveen M 06-20006535 E info@wanawa.nl KVK 24 37 96 28 Rabobank 11.04.55.657 Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 16 pagina s 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 4 Het bestuur 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Bijgaand een kort verslag en financiële verantwoording van de activiteiten door de Stichting Soda in. Algemeen De Stichting is in 2008 opgericht met als doel: Het verbeteren van de gezondheidszorg in het

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting PLS 2014. Inhoudsopgave. Inleiding. Activiteiten. Publiciteit. Fondsenwerving. Sponsoring. Bestuur. Jaarrekening.

Jaarverslag Stichting PLS 2014. Inhoudsopgave. Inleiding. Activiteiten. Publiciteit. Fondsenwerving. Sponsoring. Bestuur. Jaarrekening. Jaarverslag Stichting PLS 2014 Inhoudsopgave Inleiding Activiteiten Publiciteit Fondsenwerving Sponsoring Bestuur Jaarrekening Balans Inleiding Terugkijkend naar de oprichtingsdatum 28 juli 2014 van de

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015 De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Stichting Hart voor een Kinderhart

Stichting Hart voor een Kinderhart Stichting Hart voor een Kinderhart Inhoudsopgave Blz. Algemene informatie over de Stichting 2 Overzicht werkzaamheden in 2014 4 Financiën 5 Verantwoording besteding giften 6 Terugblik op het jaar 2014

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht 2011

Activiteitenoverzicht 2011 Activiteitenoverzicht 2011 1. Oprichting en doelstelling Op 19 juni 2009 is de Stichting Wijchen Wereldwijd opgericht. De Rooms Katholieke parochie De Hoeksteen en de Protestantse gemeente De Schakel hebben

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg Bewust actief in Tilburg en in Same Jaarrekening van Tanzania Stichting Tilburg Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Financieel verslag van Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Castricum

Financieel verslag van Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Castricum Financieel verslag 2015 van Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Realisatie 2012. 1. Inkomsten 2. Uitgaven

Realisatie 2012. 1. Inkomsten 2. Uitgaven Realisatie 2012 Stichting Heliconia Eerste Jan van der Heijdenstraat 117-II 1072 TN Amsterdam Girorekening 5121901 info@stichtingheliconia.nl www.stichtingheliconia.nl 1. Inkomsten 2. Uitgaven 1.1 Donateurs

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Sapna Foundation Jaarverslag 2012

Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Website: www.sapnafoundation.org E-mail: info@sapnafoundation.com Telefoon: 06-48 32 68 02 Bankrekening: 14 85 20 073 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Algemeen 4 Activiteiten

Nadere informatie

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 2 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : OB-11-59. Stichting Bevordering Studie Diervoeding

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 2 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : OB-11-59. Stichting Bevordering Studie Diervoeding VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 2 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : OB-11-59 BETREFT : Stichting Bevordering Studie Diervoeding Stichting Bevordering Studie Diervoeding Bijgaand ontvangt u

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2014

Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: masanganederland@gmail.com Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. stichting Vrienden Turiani Hospital W.A.Scholtenstraat 5 9711 XA Groningen. www.turiani-hospital.org

JAARVERSLAG 2010. stichting Vrienden Turiani Hospital W.A.Scholtenstraat 5 9711 XA Groningen. www.turiani-hospital.org JAARVERSLAG 2010 stichting Vrienden Turiani Hospital W.A.Scholtenstraat 5 9711 XA Groningen www.turiani-hospital.org Stichting Vrienden van Turiani Jaarverslag en jaarrekening 2010 Inhoud A. Jaarverslag

Nadere informatie

Voorlopige jaarcijfers 2014

Voorlopige jaarcijfers 2014 Voorlopige jaarcijfers 2014 Voorwoord en toelichting Een jaarrekening bestaat uit een balans per aanvang en einde van het boekjaar en de resultatenrekening van het betreffende boekjaar. Daarnaast kan er

Nadere informatie

Beleidsplan Randolph Fellowship

Beleidsplan Randolph Fellowship Beleidsplan Randolph Fellowship Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren.

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2016 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 BEGROTING

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fursa 2016

Jaarverslag Stichting Fursa 2016 Jaarverslag 2016 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Missie en doelen 5 Acties en donaties 6 Fursa Centre Kenya 7 Toekomst 8 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen JAARVERSLAG 2012 AUTEUR(S) : Dirk van Tellingen DOCUMENTNUMMER : AF-JV-2012 VERSIE : v1.0 STATUS : Definitief BRON : Stichting Atos Foundation DOCUMENTDATUM : 27 december 2013 AANTAL PAGINA S : 11 EIGENAAR

Nadere informatie

MALIBONGWE OPLEIDINGSFONDS VOOR ZWARTE VROUWEN IN ZUID-AFRIKA. Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012

MALIBONGWE OPLEIDINGSFONDS VOOR ZWARTE VROUWEN IN ZUID-AFRIKA. Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012 Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Malibongwe. Het jaar 2012 was aanmerkelijk rustiger dan 2011. Algemene informatie en doelstellingen Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013

BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013 BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013 Vooraf Dit document vormt het beleidsplan van Stichting Infestos Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie