Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 2 5 maart 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling

2 Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje over het Vechtstede College: de havo afdeling was excellent bevonden en de school mag in 2014 het bijbehorende predicaat voeren. Het feit dat premier Rutte zelf en staatssecretaris Dekker de predicaten uitreikten, droeg bij aan de landelijke bekendheid van het excellentie fenomeen. Wat de waarde van een dergelijk predicaat ook zijn moge: wij zijn er blij mee. Wij zien het als een publieke blijk van waardering van de inspanningen die onze leerlingen en onze collega s leveren. En voor ouders en verzorgers is zo n predicaat weer een indicatie dat de kwaliteit van de school, te vertrouwen valt. Het zijn immers andere slagers, deskundig en onafhankelijk, die het vlees keurden? En zij zeiden dat ons schoolklimaat, de prestaties en de docenten het predicaat excellent verdienden. Kwaliteit van een school is een fenomeen dat ik typeer als work in progress : altijd zijn verbeteringen mogelijk, kwaliteit is nooit af. Het is duidelijk dat het goed gaat met het Vechtstede College. Tegelijkertijd weten wij dat we bij de les moeten blijven. Resultaat moet verdiend worden, dat vinden we ook leuk. Onlangs besloten we met instemming van onze MR om een start te maken met een paar ontwikkelingen voor onze school, die zich over een paar jaar zullen gaan uitkristalliseren. Filosofie, Chinees, Spaans, een gevarieerd cultureel programma, International Business English, het zijn allemaal zaken die de komende jaren een plekje in onze diverse onderwijsprogramma s gaan krijgen. En natuurlijk houden wij daarbij de ICT-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Sommige aspecten springen op dat gebied als paradox in het oog: steeds meer scholen doen de ipads weer voor een deel weg uit de klas! Wij blijven ervaring opdoen met de mogelijkheden die laptops/ tablets/ipad ons bieden. Steeds zal daarbij de afweging gemaakt worden: wordt het leren gemakkelijker, leuker en vooral: levert het meer op? Ik wens u veel leesplezier bij deze Nieuwsbrief, als inkijkje van work in progress Jan Verhulst rector

3 Algemeen Krijt aan je vingers door Kees Elsinga (voorzitter van College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie) Het is vrijdagochtend 8.15 u. De bel is gegaan en de leerlingen van klas 1C van het Vechtstede College kijken mij verwachtingsvol aan. De komende weken mag ik een uur in de week geschiedenis geven. Bij binnenkomst heb ik weer hetzelfde zenuwachtige gevoel dat ik vijfentwintig jaar geleden had wanneer ik na de vakantie nieuwe klassen voor mijn neus kreeg: zou ik het nog kunnen, krijg ik ze mee? Ik moest denken aan de taferelen die ik in het programma De school van BNN over een school in Alkmaar heb gezien en waar een leraar hopeloos zijn best deed om een niet geïnteresseerde klas bij de les te houden. Vijf minuten voor tijd was ik in de klas om alles voor te bereiden. Nu is het Vechtstede College het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd en uitgerust met de modernste snufjes en eigentijdse onderwijsvoorzieningen, maar één lokaal zag er nog traditioneel uit: tafeltjes in autobusopstelling, groen schoolbord, geen ActivBoard, oude posters aan de muur: het was precies als twintig jaar geleden toen ik voor het laatst voor de klas stond. Het eerste dat ik dan ook deed, was vragen om een krijtje. Jos Jak, de geschiedenisdocent van deze klas, keek mij aan alsof hij water zag branden. Een krijtje? Dat moet ik even zoeken. Ik weet niet of we dat hebben Uiteindelijk bleek ergens diep verstopt in het schoolgebouw nog een wit krijtje te vinden en kon ik aan de gang. De les verliep niet al te slecht voor mijn gevoel. Na een paar minuten was het of ik nooit anders gedaan had. Aan het eind wilde ik het huiswerk opgeven en schreef het gewoontegetrouw op het bord. Schrijven jullie niets op? Hebben jullie geen agenda?, vroeg ik toen ik zag dat de leerlingen hun tassen al aan het inpakken waren. Zet u het ook in som?, vroeg een van de leerlingen. In wat?, vroeg ik. In SOM, hielp Jos Jak mij, leerlingen gebruiken geen agenda s meer. Ik doe het wel voor je. Het schaamrood steeg me naar de kaken. Welkom in 2014! Huiswerkweek bij Studiekring door Renee de Graaf, vestingsmanager Studiekring Huiswerk maken en op tijd beginnen met leren, het liefst zonder strijd met ouders; voor sommige leerlingen is dit nog niet zo vanzelfsprekend. Plannen, structuur aanbrengen en leermethodes ontwikkelen gaat niet bij iedereen vanzelf. Naast alle hulp en begeleiding die het Vechtstede College biedt, kan huiswerkbegeleiding dan een uitkomst bieden, als extra steuntje in de rug. Studiekring verzorgt speciaal voor leerlingen van het Vechtstede College alweer drie jaar huiswerkbegeleiding en bijles in Weesp. Iedere middag kunnen leerlingen direct na school door om hun huiswerk te maken. Op die manier hebben ze hun huiswerk af zodra ze thuis komen. Uit onze enquête blijkt dat dit een hoop rust biedt voor zowel ouders als leerlingen. Toch blijkt deze stap naar huiswerkbegeleiding vaak nog wel groot. Om zoveel mogelijk mensen daarom de gelegenheid te bieden kennis te maken met huiswerkbegeleiding, organiseert Studiekring Weesp gratis meeloopmiddagen voor leerlingen van het Vechtstede College. Samen met een begeleider wordt een planning gemaakt voor het huiswerk van die week. Vervolgens gaat de leerling aan de slag met zijn of haar huiswerk, kan daarover vragen stellen en wordt overhoord. Aan het eind van de middag neemt de begeleider de voortgang met de leerling door.

4 Met de gratis meeloopmiddagen wil Studiekring leerlingen op een vrijblijvende manier de kans bieden om erachter te komen of het voor hen zou kunnen werken. Tijdens de laatste maanden van het schooljaar, de eindsprint, besteedt Studiekring in de begeleiding vooral aandacht aan die studievaardigheden die nodig zijn om over te gaan of te slagen. Leerlingen van het Vechtstede College terecht op donderdag 13 maart en vrijdag 14 maart. Opgeven kan via

5

6 Vechtstede Theater 2014 door Marjan van Erkelens en Jos Jak Bijna geruisloos is de nieuwe productie van het Vechtstede Theater van start gegaan. Een nieuw regieteam bestaande uit Dieuwertje Stienstra en Jorn Laponder en een hoop nieuwe gezichten in de groep zorgen voor een nieuwe start. Teruggekeerd is Minne van Loon, die de choreografie zal doen. Een groot verloop in de spelersgroep hoort bij schooltheater en dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel bekende en ervaren gezichten. Wij, Marjan van Erkelens en Jos Jak, zijn gebleven en hebben er vertrouwen in dat we ook met deze nieuwe groep veel kunnen bereiken. Na twee audities is er een groep overgebleven van ongeveer vijftig leerlingen afkomstig uit alle jaarlagen en er zitten weer pareltjes tussen. Ook nu zullen meerdere disciplines beoefend worden en zal het echte toneelspel een grote rol gaan spelen. Er wordt geoefend op de dinsdag- en vrijdagmiddag. In enkele gevallen moeten we de belangen van een leerling afwegen en overwegen om een leerling niet mee te laten doen, omdat het de schoolprestaties negatief kan beïnvloeden. Aan de andere kant kan de conclusie juist zijn dat het noodzakelijk is dat een leerling meedoet. Zo n afweging maken wij nooit alleen, maar doen dat in overleg met mentor, afdelingsleider en ouders. Voor een aantal leerlingen is het Vechtstede Theater een opstap naar een vervolgopleiding, zoals theaterwetenschappen, toneelschool en theatertechniek. Wij spreken deze ex-leerlingen regelmatig en ze hebben het erg naar hun zin. Wij proberen de leerlingen dat te laten doen waar ze sterk in zijn en geven ze de gelegenheid hun sterke kanten te leren ontdekken. Zo kan het zijn dat toneelspelen niet echt hun ding is maar dat organiseren dat wel is. Wij, Marjan en ik, maken graag ruimte voor leerlingen die zich daarin willen ontplooien. Wat gaat het dit jaar worden? Het wordt drama en komedie overgoten met een Italiaanse saus. De ontwikkeling naar totaaltheater zet zich voort en dat betekent dat spel, muziek en dans hand in hand gaan met een spectaculaire ambiance. Wij hopen dat u, ouders, wederom grote belangstelling zal tonen voor het Vechtstede Theater. Daarnaast hopen wij ook dat veel inwoners van Weesp en anderen naar onze inmiddels bekende voorstellingen zullen komen. De uitvoeringen vinden plaats op 14, 15, 16 en 17 april. Nadere bijzonderheden volgen. VSC loopt Roparun Leerlingen blinken uit in sponsoracties & fondsenwerving Door Anna Windgassen Roparun. Dat woord gonst sinds januari overal door onze school. Vanaf het najaar van 2013 is een hecht team van vijf organisatoren, acht hardlopers, zes fietsers en twee handen vol betrokken teamleden hard aan het werk met de voorbereiding van het pinksterweekend. Zoals u via uw kinderen of de website vast en zeker hebt vernomen, nemen zij deel aan de grootse estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Meer dan 500 km lopen, fietsen, chauffeuren, cateren en navigeren hebben zij voor de boeg. Schoolbreed enthousiasme De initiërende docenten voelen zich inmiddels gedragen door een schoolbreed enthousiasme en een hartverwarmende solidariteit van de Vechtstede-leerlingen! Het is ontroerend om te merken hoezeer zij zich betrokken voelen bij de beweegredenen van team RUN VSC: de ziekte van twee geliefde collega s.

7 Vanaf 1 februari tot en met 1 april zijn honderden leerlingen en tientallen klassen met elkaar de samenwerking én competitie aangegaan in de race voor een sponsorbedrag van maar liefst euro. Dat bedrag zal geheel en al ten bate zijn van de Stichting Roparun, die zich inzet voor goede palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Leerzaam De leerlingactie is niet alleen hartverwarmend, maar ook vooral een unieke leerervaring. We zien onze leerlingen met een grote geestdrift en ondernemingszin bijdragen aan ons doel. Voor het vak M&O hebben zij een project Roparun t-shirts verkopen op poten gezet, talentvolle cateraars bakken en bereiden cupcakes, taarten, complete lunches en diners en bedenken volwaardige businessconcepten, de sportieven organiseren met hun docenten LO een mini-roparun sponsorloop, leerlingen hangen posters op, flyeren in Weesp. Ze werken samen en ze werken hard. Lokale sponsoring Enkele bedrijven in de omgeving van Weesp hebben ons al hartelijk gesponsord. Een heel gulle gever schonk ons 750 euro, we kregen onze voetjesflyers in druk en ontvingen mooi bedrukte t-shirts met ons logo. In ruil voor deze sponsoring vermelden we logo en bedrijfsnaam onder andere op social media en op onze website. We zoeken nog een mooi podium voor onze sponsors tijdens en na de Roparun. Uw hulp We hopen natuurlijk dat ook u als ouder inmiddels aangestoken bent door het Roparun-vuur. Want ook uw hulp kunnen we gebruiken bij het realiseren van ons prachtige, schoolbrede doel. Uiteraard door ons te sponsoren (u kunt uw bijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer NL91 RABO ovv Roparun), maar ook door ons materialen te leveren of ons in contact te brengen met sympathisanten in uw netwerk. Kent u iemand die voor ons team iets kan en wil betekenen? Is er wellicht een bedrijf in uw netwerk dat geïnteresseerd is in sponsoring? Dan vernemen wij dat heel graag! U kunt ons hierover bereiken op het adres of via een telefoontje naar de heer Paul Baartman, plaatsvervangend rector van de school. In welke vorm u ook wilt geven, wat u geeft, is voor ons en onze leerlingen goud waard! Vechtstede College krijgt eigen schoolkrant Onze leerlingen hebben op 17 februari de volgende oproep gekregen: door Gerben Struik We krijgen onze eigen schoolkrant. Maar voordat het zo ver is moet er wel wat gebeuren: Wie van jullie wil meewerken aan de VSC Schoolkrant? Het is niet zomaar een schoolkrant, het is een digitale schookrant in samenwerking met professionele journalisten van het Weespernieuws. Onderdeel van het nieuwe schoolkrantteam is dat jullie een training krijgen van de journalisten van het Weespernieuws. Bovendien komt er van tijd tot tijd een papieren bijlage in het echte Weespernieuws (zoals nu over de Roparun; zie hieronder) Heb je journalistieke aspiraties en ben je benieuwd naar het maken van het VSC-Nieuws? Doe dan mee! Herken je jezelf in een of meerdere van de beschrijvingen hieronder, geef je dan op als leerling die de VSC schoolkrant maakt. We zijn op zoek naar: Journalisten, columnisten, bloggers, redacteuren, striptekenaars, dichters, spotprenttekenaars, sportverslaggevers, fotografen en recesenten.. Geef je voor het begin van de voorjaarsvakantie op met een korte motivatie waarom je mee wilt doen en waar je goed in bent. Dan krijg je meer informatie van mevrouw Van Oostveen en meneer Struik.

8 Vechtstede College in actie voor Roparun do 13 feb 2014, 13:11 Leerlingen van 6 vwo halen geld op voor Roparun WEESP - Acht lopers van het Vechtstede College doen in juni mee met de Roparun De 1000 leerlingen van de middelbare school proberen ondertussen alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun team. Onthutst over het bericht van twee collega's die ineens geconfronteerd werden met de diagnose kanker, wilde het docententeam iets doen. Maar wat? Het werd de Roparun, een sponsorloop voor zorg aan mensen met kanker. De leerlingen waren ook meteen enthousiast. Met acties, sponsors en de verkoop van lootjes hopen ze minimaal euro bijeen te brengen voor Roparun. Chinese taal en cultuur door Amy Geerts Op 28 januari bezochten de afdelingsleider VWO bovenbouw Arianne Klein en ik het eerste congres China en Chinees in het VO. Evenals tijdens onze reis naar China in april jl waren wij opnieuw zeer enthousiast over de mogelijkheden die de invoering van Chinees biedt aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ruim 70 scholen waren vertegenwoordigd. 30 hiervan bieden inmiddels Chinese taal en cultuur aan, in verschillende vormen. Tijdens zowel de plenaire sessies als de workshops waren leerlingen aanwezig van scholen die het Chinees reeds op het lesprogramma hebben staan dan wel een uitwisseling met een Chinese school organiseerden. Het was inspirerend om de verhalen van deze leerlingen te horen. Zij gaven een helder beeld van hetgeen ze tijdens de lessen Chinees en Chinese cultuur leren en hoe positief en vormend zij deze lessen vinden. Ook de uitwisselingsprogramma s hebben grote indruk gemaakt op de deelnemende leerlingen. Opvallend was, dat Chinees in zowel de NT/NG als in de EM/CM profielen gekozen wordt. Veel leerlingen zijn geïnteresseerd in de Chinese cultuur die zo verschilt van hetgeen zij in West Europa ervaren. De leerlingen met NT/NG profiel gaven aan, dat zij de Chinese taal boeiend vinden omdat het aanleren ervan aansluit op hun wiskundige kwaliteiten.

9 Chinese taal en cultuur op het Vechtstede Inmiddels is de eerste VSC cursus Chinese taal en cultuur afgerond. Uit de evaluatie blijkt dat de havo en vwo leerlingen die de cursus volgen enthousiast waren over het programma. Naast het aanleren van de beginselen van de Chinese taal hebben zij zich ook een goed beeld kunnen vormen van de Chinese cultuur. Zij verdiepten zich o.a. in onderwerpen als: politiek, geschiedenis, Chinese muziek en feestdagen. De lessen werden gegeven door Danny Nobel, een docent die zijn studie in China heeft gevolgd en onze leerlingen enthousiast en kundig heeft begeleid. Zonder uitzondering noemden de leerlingen Danny Nobel een goede docent. Gemiddeld gaven de leerlingen de cursus als geheel het cijfer 8! Naast de cursus organiseerde Danny ook een workshop Kungfu, die door de leerlingen zeer werd gewaardeerd. De lessen werden afgesloten met een gezamenlijke Chinese maaltijd. Een bijzondere ervaring vonden de leerlingen.

10 Drie leerlingen uit V3C - Roel, Niels en Daniel - kijken hieronder terug op de cursus: Vanaf half november heb ik de cursus Chinees gevolgd. In 11 lessen hebben we geleerd over de Chinese taal & cultuur. Het waren hele effectieve lessen en tegelijkertijd ook leuk. De cursus was ook niet alleen maar leren, maar we hebben ook Chinees eten geproefd en een workshop Kungfu gehad. Al met al een geslaagde cursus. De Chinese cursus was leuk, leerzaam, en te beknopt om goed tot zijn recht te komen. Een minpuntje was dat het steeds op het negende en tiende op dinsdag was, wat ervoor zorgde dat we soms geen tijd meer hadden voor huiswerk. Eigenlijk was elf weken gewoon te kort voor zo n cursus. Ik heb de Chinese cursus van Danny Nobel gevolgd. De cursus duurde in totaal 11 weken. We zijn er halverwege november mee begonnen. We hadden de lessen elke dinsdag van 15:20 tot 16:50. De lessen waren verdeeld in 2 helften. De eerste helft waren we bezig met het boek en de karakters oefenen en de tweede helft werd ons iets verteld over de cultuur van China. Vaak deden we ook nog extra dingen zoals Kung-Fu of traditioneel eten en drinken. De lessen waren erg leuk. De taal zelf viel erg mee. Het was eigenlijk makkelijker dan ik had gedacht omdat je geen grammatica hebt, het enige wat je moet weten is de karakters en hoe je het uitspreekt en schrijft met de normale Westerse letters. Ik vond onze leraar erg duidelijk en ook makkelijk te begrijpen. Een aanrader.

11 Klas 1 Entrepenasium & Jij de baas : Klas 1 E heeft dit schooljaar het project Jij de baas gevolgd. Dat is een serie lessen waarbij maatschappelijk bewust ondernemen centraal staat. De leerlingen hebben gedurende een flink aantal lessen en evenementen de kans gekregen zich te verdiepen in het ondernemerschap. Een van de evenementen was bijvoorbeeld de Goede Doelen markt. Vijf organisaties kwamen naar het Vechtstede College om hun activiteiten onder de aandacht te brengen. De leerlingen kozen één van die goede doelen, of bedachten er zelf één. Vervolgens startten ze een mini-onderneming met als doel het goede doel van hun keuze te gaan helpen. Ook hebben we Het Domijn en de daar gevestigde ondernemers bezocht, en hebben we zelfstandig ondernemers naar school gehaald. Het doel van het project is om de leerlingen te laten ontdekken of er een ondernemer in hen schuilt. Zij krijgen faciliteiten en gereedschappen om dit te ontwikkelen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of we uitbreiden naar meerdere klassen en hogere leerjaren. We zouden er dan voor kunnen kiezen om een entrepenasium te worden. Op een entreprenasium worden de kernvakken aangevuld; niet met extra vakken, maar met het aanleren en stimuleren van extra (leer)vaardigheden, creativiteit, burgerschap, leiderschap en ondernemerschap (de zogeheten 21st century skills). Deelnemende leerlingen ontplooien hierdoor maatschappelijke betekenisvolle initiatieven. Op 18 februari vond de eindmarkt plaats: de leerlingen toonden hun proces en product. Wat hebben ze gedaan, geleerd, ondernomen en gemaakt? Ook waren de producten te koop. Het was een gezellige drukte, en er waren aardig wat bezoekers. Uiteindelijk is er 405 euro winst gemaakt. Dat bedrag wordt verdeeld onder de diverse goede doelen.

12 Mavo 2,3 en 4 NS-Project door Lex Spoelder In de tweede klassen hebben weer op drie dagen aan het einde van november twee heren van de NS (Nederlandse Spoorwegen) een blokuur verzorgd over geweld en agressie onder jongeren. De heer Hansen en zijn collega Japin voerden eerst een toneelstukje op waarin zij de link legden tussen agressie op het station en in de trein naar de maatschappij en de school. De heer Hansen was de bad guy, hij begon al direct aan het begin van de les heel uitdagend gedrag te vertonen naar zijn collega, maar zeker ook naar de leerlingen toe. Anderhalf uur moest er geluisterd worden, een kernbegrip bij het verhaal van de heren. Aan de hand van een eigen bedachte strategie volgens het A.R.L. principe. Agressie, respect en luisteren. De leerlingen werden in een discussie geconfronteerd met hun eigen gedrag en de invloed van het groepsgedrag. Dit alles werd zeer levendig gebracht, soms zelfs zo levendig, dat de leerlingen zich zelfs uitgedaagd voelden door de provocerende houding van de heer Hansen. Continue keken de leerlingen mijn kant op met de boodschap, dat kan toch niet wat hij daar allemaal zegt, zegt u er eens iets van. Ik reageerde natuurlijk niet en de leerlingen werden bozer en bozer en hun reactie was gelukkig zeer terecht. Uiteindelijk gaf hij toe dat dit allemaal gespeeld was en ik hoorde een zucht van opluchting door de klas gaan. Wat niet gespeeld was waren de vervelende ervaringen die beide conducteurs aan den lijve hadden ervaren en die ook veel indruk maakten. Het 2 e uur werd een DVD getoond met een zeer aansprekend voorbeeld. Ook hier gingen de beide heren dieper op in. Zij probeerden de leerlingen aan de hand van deze DVD duidelijk te maken welke manieren er waren om hulp te bieden. Al met al een hele leerzame ervaring. De leerlingen gingen naar huis met een pen van de NS, een krantje, waarin de hoofdrolspelers van de DVD aan het woord komen en als belangrijkste, meer kijk op agressie en hoe hulp te bieden. Gastlessen seksuele voorlichting 3 e klassen door Lex Spoelder. Op 10 en 11 februari heeft de heer Kuypers, verpleegkundige Seksuele Gezondheid en Reizigersadvies, van de GGD aan onze derde klassen een blokuur verzorgd over seksuele voorlichting. Een lastig onderwerp, een lacherig onderwerp en zeker een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. Met 60 leerlingen in een ruimte en dan vrij praten over seksualiteit, eigenlijk niet te doen is je eerste inschatting, maar de heer Kuypers, gepokt en gemazeld in dit onderwerp, lukt het uitstekend. Hij daagt uit en krijgt de groep leerlingen mee in zijn verhaal. Tijdens de gastles besteedt hij aandacht aan de puberteit en vooral ook de seksuele aspecten van de puberteit. Het gaat met name om de sociale context met daarnaast de verleidingen en verlokkingen vanuit de media, groepsdruk en gedrag. Ontwikkeling in de puberteit, zwangerschap, anticonceptie, homoseksualiteit, veilig vrijen en soa, het zijn onderwerpen die allemaal voorbij komen. Ook wordt de leerlingen heel duidelijk gemaakt dat nee zeggen, als je er niet aan toe bent, heel essentieel is en je dat ook moet laten horen. Doe vooral niets tegen je zin in. Aan het einde van de les krijgen de leerlingen nog een pen en een kaart mee. Bij de uitgang in het voorbijgaan zegt een leerling nog snel, dit was pas echt een leuke les. Die reactie had ik kunnen voorspellen als ik zie hoe actief deze leerling in deze specifieke les was.

13 At your School mavo 2 Tijdens de Vechtstededag op hadden we voor mavo 2 een prachtig programma. Onze leerlingen zijn aan de slag gegaan met het project At Your School De leerlingen kregen drietal workshops. Tijdens de workshops werkten de leerlingen zowel voor als achter de camera. De fragmenten die met en door de leerlingen werden opgenomen zijn later gemonteerd in de bestaande film. In de film spelen ook professionele acteurs als Genio de Groot ( uit o.a. Het Zakmes) en Sergio Hasselbaink (uit o.a. Sonny Boy). Enkele weken geleden keken we gezamenlijk naar het eindresultaat. Het is een prachtige film geworden over een gijzelingsdrama op het Vechtstede College. Kansdagen mavo 2 en mavo 3 Ook na het tweede rapport is gebleken dat bij een aantal leerlingen de cijfers die tot nu toe gehaald zijn, niet geleid hebben tot een rapport waarmee je zo bevorderd zou kunnen worden. Vanaf periode 1 en t/m periode 3 kijken de docenten naar de perioderesultaten van alle leerlingen. Vinden de docenten in de rapportvergadering de resultaten niet voldoende, dan wordt de leerling verwezen naar de kansdagen. Ook heb de leerlingen de afgelopen weken tijdens de begeleidingslessen gewerkt aan een POP (persoonlijke ontwikkelplan). De leerlingen konden aangegeven wat er goed is gegaan de afgelopen periode, maar ook wat er nog verbeterd moet worden. Ook willen we graag dat de leerlingen zelf nadenken over welke vakken ze graag zouden willen repareren. Dit heeft er toe geleid dat de komende weken er leerlingen aan de slag gaan om lesstof te herhalen. Als de begeleidende docenten (voor mavo 2 mvr Faiz en mevr van Klooster en voor mavo 3 dhr Gobius) het in orde vinden, kan er een toets worden herkanst. Het kan ook zijn dat een leerling een vervangende opdracht krijgt om de leerstof onder de knie te krijgen. De docenten krijgen steun van vrijwilligers. Dit is een geweldige kans voor de leerlingen. Cijfers tellen door. Als je als leerling een slechte start of periode hebt gemaakt, blijven die slechte resultaten je achtervolgen tot het eind van het jaar. Door de kansdagen kun je als leerling je resultaten repareren en met een redelijk schone lei aan de volgende periode beginnen, want het hoogste cijfer telt! Ook mis de leerling de basis niet waardoor het vervolg te moeilijk wordt. Wanneer een leerling naar de kansdagen wordt verwezen, krijgen de ouders hiervan bericht. Gastles hulphond mavo 2 Vorig week kwam Caroline Vink een gastles geven. Caroline Vink is gehandicapt en kan zonder Viktor s hulp niet zelfstandig wonen. Tijdens Sluis en Bruggenfeest in 2012 stond een inzamelingsactie voor hulphond Viktor centraal. Heel Weesp is toen massaal opgestaan voor Viktor. En wat niemand durfde te dromen, werd werkelijkheid. De uiteindelijke opbrengst was meer dan euro. Dit betekende dat de opleiding en nazorg voor Viktor en Caroline hiermee was veilig gesteld. Viktor is nu een beetje van heel Weesp. Caroline kwam vorige week enthousiast vertellen over de rol Viktor in haar leven. Ze liet via een demonstratie aan de leerlingen zien hoe dit dan in de praktijk werkt. Gedurende de demonstratie kregen de leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen. Debatteren in mavo 3. Volgens goed gebruik gaan we ook dit jaar debatteren met de leerlingen van mavo 3. Alle leerlingen hebben in december een training van het Nederlands Debatinstituut gehad. Er wordt dan een vast stramien gebruikt waar de leerlingen mee oefenen. Na deze training hebben we leerlingen uitgenodigd mee te doen met het landelijke vmbodebattoernooi. Ter voorbereiding krijgen deze deelnemers nog een paar weken extra trainingen waarin de stellingen voor het toernooi worden voorbereid. Dhr Gobius en Mevr Grotholt zijn ondertussen al hard aan de slag met het voorbereidende werk. Het toernooi is altijd weer een feest. De organisatie merkt dat het aantal deelnemende scholen, maar ook het niveau de laatste jaren behoorlijk stijgt. De indruk is dat scholen steeds meer aandacht besteden aan de voorbereiding. Het is bijzonder om te zien hoe serieus en

14 gedreven de leerlingen de wedstrijd zijn gaan nemen. De debatten zijn vaak fel en inhoudelijk sterk. Ook mooi op zo n dag is de correcte sfeer die er hangt. Het debattoernooi is dit schooljaar op7 maart in Almere. We doen dit jaar met 2 teams mee. Onze school slaagt er steeds weer in om op zeer respectabele plaatsen te eindigen! Hopelijk lukt dat ook dit jaar weer. Kerstschaatsen Wegens succes in de herhaling: met elkaar schaatsen op de Jaap Edenbaan als start van de kerstvakantie. Dit sportieve uitje vond op vrijdag 20 december plaats. Zowel docenten als leerlingen vinden dit evenement altijd erg sfeervol en geslaagd. Alle drie de jaarlagen van de mavo waren van de partij. Ook dit jaar was het weer een gezellig samen zijn. Ik heb veel leerlingen en docenten hun uiterste best zien doen op de schaatsbaan. Wellicht zijn er nieuwe schaatstalenten geboren. Bezoek aan Den-Haag mavo 4 Op dinsdag 18 februari zijn onze mavo 4 leerlingen naar Den-Haag geweest. De leerlingen krijgen een programma van Prodemos aangeboden. Prodemos biedt een educatieve excursie aan over politiek Den Haag. Ook brachten de leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Ridderzaal. Deze excursie maakt deel uit van een praktische opdracht (PO in het PTA) voor het vak maatschappijleer. De leerlingen bereiden op school deze excursie voor en maken na de bezoeken een verslag hiervan. Het cijfer van het PO bepaalt voor één derde deel het schoolexamencijfer van maatschappijleer. Het was een bijzondere dag worden, aangezien Els Borst ook herdacht werd in de Tweede Kamer.

15 Havo 2 en 3 ipad-klas Havo 3 door Annerieke Kroeze We zijn nu bijna drie periodes aan de slag met de ipad in klas Havo 3B. Bij sommige vakken wordt er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het apparaat biedt, bij andere vakken wat minder. We kunnen over het algemeen stellen dat leerlingen en docenten tevreden zijn, maar dat er natuurlijk nog een hoop te leren valt! De leerlingen zijn wel ontzettend bedreven geworden in het werken met de ipad en draaien hun hand niet om voor bijvoorbeeld een prezi maken. Tegelijkertijd beseffen we ons dat er nog veel meer te ontdekken en leren valt, en dat we nog lang niet goed gebruik maken van alle mogelijkheden. Hoe dan ook zullen we in het onderwijs in de toekomst steeds meer gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden die er zijn. Er wordt van alles ontwikkeld wat het onderwijs verrijkt. We hebben niet de visie dat een ipad (of tablet, of laptop) de docent vervangt, het zal altijd ter ondersteuning zijn van de lessen. Momenteel beraden we ons op het vervolg: wat doen we volgend jaar? Ons credo blijft: de docent is de schakel tussen informatie en kennis, zonder daarbij vaardigheden te vergeten. De ipad is een hulpmiddel, geen doel op zich. De docent is de best app. NS project Informatie over het NS project in de 2 e klassen vindt u hier Gastlessen seksuele voorlichting Informatie over de gastlessen seksuele voorlichting voor de 3 e klassen vindt u hier Bezoek aan Keulen 3 e klassen havo en vwo door Lex Spoelder De sectie Duits heeft voor de leerlingen van de derde klassen havo en vwo een excursie naar Keulen georganiseerd. De reis vond plaats op dinsdag 9 december Doel van deze reis is de leerlingen ook eens buiten de reguliere lessen met de Duitse taal en cultuur in aanraking te brengen. Vroeg, maar dan ook heel vroeg 7.00 uur s morgens, weg om niet in de file te komen. Een prima busreis en geen file en na iets meer dan 3 uur staan we in het centrum van Keulen voor de imposante Dom. De leerlingen zijn in groepjes ingedeeld voor het maken van een wandeling door de binnenstad en krijgen een plattegrond, geld voor de verschillende musea en de benodigde stadswandeling mee. Tijdens de wandeling moet een aantal opdrachten worden uitgevoerd, waaronder het houden van interviews. De leerlingen hadden ook nog gelegenheid de binnenstad zelfstandig te bezichtigen en een bezoek aan een of meerdere van de in totaal zeven kerstmarkten te brengen. Dit fenomeen, heel gebruikelijk in Duitsland, geeft het geheel nog een extra dimensie. De kersttijd en het kerstfeest is voor onze oosterburen een heel belangrijk feest en dat komt tot uiting op de kerstmarkten. Op deze kerstmarkten kan ook de inwendige mens zeer goed versterkt worden, eet- en drankkraampjes te over. Je proeft de gezellige sfeer op deze markten en het lijkt wel of het vakantie is zo druk worden deze markten bezocht. Veelal zijn het ook Nederlandse toeristen en bij de bus stopplaatsen en is het dan ook een komen en gaan van bussen. Natuurlijk wel allemaal goed geregeld zoals wij van de Duitsers gewend zijn, Ordnung muss sein. Uiteindelijk vertrekken we om zes uur weer terug naar Weesp en het begint dan ook al flink koud te worden. In de bus wordt een film opgezet en een aantal leerlingen en dat geldt ook voor docenten laten de ogen dicht vallen in de knusse warmte van de bus. Een hele leuke dag en toch ook heel vermoeiend. Gegarandeerd gaan we volgend jaar weer.

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 02 Volgende nummer: Vrijdag 31 oktober 2014 Vrijdag 28 november 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Het schooljaar is inmiddels al een

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang 8 2007 Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 LAKS landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 Occupy Rijnstraat! Uitdaging in het Laks goes onderwijs... international again! Lieve lezer, Het schooljaar loopt alweer op z n eind en daarmee

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Inhoud Inhoudsopgave...2 Colofon...2 Ontwikkeling en beweging...3 Bornego Toetsen: te veel of nuttig?...4 Briljant PWS...5 De beste ideeën...5

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2013

Nieuwsbrief Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Agenda (data onder voorbehoud) Za. 12 t/m ma. 21 okt. Herfstvakantie Do. 24 okt. OPUS ouderavond: onderpresteren Ma. 28 okt. t/m vr. 1 nov. Uitwisseling Farum Ma. 4 t/m vr. 8 nov.

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

Corso komt drie maal per jaar uit.

Corso komt drie maal per jaar uit. 4 Uitnodiging thema-avond Ouderraad Bedtime Stories 5 Kennismaken met RLS: RL Binnenste Buiten en Open Dag 6 Aula Rijnlands kleurt paars 7 Uit de eerste klassen: 7 -Science 9 -Leerlijn Sport: wedstrijdbezoek

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Vooraf. Personalia. Ik wens alle Coornherters een gezond en leerzaam 2014 toe! Drs. J. Zuelen Rector. Drs. J. Zuelen Rector

Vooraf. Personalia. Ik wens alle Coornherters een gezond en leerzaam 2014 toe! Drs. J. Zuelen Rector. Drs. J. Zuelen Rector 2014 Winter Info Inhoud Vooraf... blz. 3 Personalia... blz. 3 Bijeenkomst oud-personeelsleden... blz. 4 Jong en oud vieren samen kerst.... blz. 4 Brugklaswerkweek.... blz. 6 Romereis 2013... blz. 8 Berlijn

Nadere informatie

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer M(e)ER weten 11/08 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Interview Delon Carilho MER-student, ondernemer en topsporter p.4

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29.

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29. Ouderinfo 1 Inhoudsopgave Agenda 2 Ten geleide 4 Uit de afdelingen 5 De Bacchanten 20 Afscheid collega s 24 Ouderklankbordgroep 26 Van de decanen 29 Personalia 33 Uit de krant 34 Overige wetenswaardigheden

Nadere informatie

Ouderbulletin De Leilinde

Ouderbulletin De Leilinde 1 Ouderbulletin De Leilinde 16 e jaargang, nummer 2 December 2013 Redactie: Martin Cattermole Lay-out en foto s: Dineke Bruinsma Druk- en vouwwerk: Edwin Romo Postadres: Ouderbulletin De Leilinde ouderraad@lindecollege.nl

Nadere informatie

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag.

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag. No. 19 JUNI 2011 PIETER ZEEMAN Redactie: Anneke Flikweert Enthousiaste sfeer Open Dag 2011 Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8 Humor, emotie en muziek pag. 9 Examenwerk in gemeentehuis pag. 22 Info

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie