DRIESTAR infogids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIESTAR infogids 2013-2014"

Transcriptie

1 DRIESTAR infogids DRIESTAR INFOGIDS

2

3 1 Voorwoord 4 2 Een school met meerwaarde 6 Open Dag en voorlichtingsavond 7 3 Aanmelding van leerlingen Toelating van leerlingen Financiën Tegemoetkoming studie- en reiskosten 9 Inhoud 4 Gouda hoofdvestiging - vmbo & PrO Brugklassen Stroomschema Leerwegen, sectoren en afdelingen Praktijkonderwijs (PrO) AKA BKA 13 5 Gouda hoofdvestiging - havo & vwo Brugklas havo en vwo Havo en vwo Havo IBC Vwo-tto (tweetalig onderwijs) Vwo+ met versterkt Engels Gymnasium 21 6 Gouda hoofdvestiging - zorg Trajectgroep Reboundgroep Zorgklas Leerlingbegeleiding 23 7 Leiden nevenvestiging Het onderwijsaanbod Lwoo-zorgklas Leerlingbegeleiding 25 8 Lekkerkerk nevenvestiging De open dag Op weg naar school Hoe groot is de school en welke opleidingen zijn er? De opleidingen Praktijk en oriëntatie op het VMBO Wat gebeurt er nog meer? Lesdag Het open leercentrum Leerlingbegeleiding op de Rehoboth 34 Notities 36 Adressen 40

4 1 Voorwoord Het is voor basisschoolleerlingen van groep 8 en hun ouders altijd weer spannend als de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. Al die verschillende docenten en verschillende lessen; zo n grote school met vaak meer leerlingen dan de huidige basisschool en niet te vergeten de soms lange reis die gemaakt moet gaan worden. Hoe zal dat allemaal gaan? Het is belangrijk om bij zo n belangrijke stap goed geïnformeerd te zijn. Deze infogids wil daarbij helpen. Dit informatieboekje is geschreven voor ouders en leerlingen. De meeste hoofdstukken zijn in de je -vorm geschreven. Daarin staat vooral informatie die voor de toekomstige leerlingen van belang is. De u -vorm wordt gebruikt in de hoofdstukken die echt voor de ouders zijn. Er wordt ook informatie gegeven op de voorlichtingsavond en op de open dag. De voorlichtingsavond is bedoeld voor alleen de ouders. Op die avond krijgt u informatie over de school. Er wordt o.a. ingegaan op de doelstellingen van de school en de begeleiding die de school biedt. We vragen dan ook aandacht voor het belang van het samen optrekken als ouders en school in het licht van wat ons bindt in de Bijbel en de belijdenis van de reformatie. Op de open dag zijn ouders en leerlingen samen welkom. De school is dan voor iedereen open. Bij alle vakken kan een kijkje worden genomen: je kunt dan zien hoe de school er uit ziet, hoe de lokalen zijn ingericht en welke boeken en andere leermaterialen er worden gebruikt. De docenten die de vakken geven zijn dan ook aanwezig en zij geven je graag allerlei informatie. Zo n open dag moet je gewoon hebben meegemaakt. Dan weet je hoe het er op de Driestar dagelijks aan toe gaat. Deze open dag is op alle locaties; dus op de hoofdvestiging in Gouda en op de nevenvestigingen in Leiden en Lekkerkerk. Graag nodigen we de ouders en toekomstige leerlingen uit om bovengenoemde informatiemomenten bij te wonen. Tenslotte wensen we u veel lees- en kijkplezier bij het doorlezen van deze infogids. Drs. G. Bergacker Voorzitter College van Bestuur DRIESTAR INFOGIDS

5 05

6 2 Een school met meerwaarde Het Driestar College is een brede scholengemeenschap voor PrO (praktijkonderwijs), vmbo (waaronder lwoo), havo en vwo. Wij zijn een christelijke scholen gemeenschap op reformatorische grondslag. Grondslag en doel vinden hun oorsprong in de Bijbel en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid (Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leer regels). De school is dan ook bedoeld voor die leerlingen waarvan de ouders achter dit standpunt staan. Wij verwachten dat datgene wat we op school doen en laten in het verlengde ligt van wat in het gezin gedaan en gelaten wordt. Zoals u uw kinderen dagelijks in gebed bij de Heere brengt, zo willen wij hen als onze leerlingen bij de Heere brengen, opdat zij onder Zijn zegen op onze school mogen verblijven. Uitgangspunt van alle handelen op het Driestar College is de erkenning van absolute waarden en normen, zoals deze ons worden aangereikt in de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. Het doel van ons onderwijs is treffend verwoord in Psalm 78:7 en 1 Johannes 3:23. En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben. DRIESTAR INFOGIDS

7 Open dag & Voorlichtingsavond 07 Locatie Open dag voor leerlingen en ouders uur Voorlichtingsavond alleen voor ouders aanvang uur Driestar College (hoofdlocatie) Ronsseplein 1* 2803 ZV Gouda tel fax Nevenvestiging Rehoboth Berlagestraat GC Lekkerkerk tel fax Nevenvestiging Leiden Dieperpoellaan CN Leiden tel fax Gebouw Tripodia Hoornesplein 155 Katwijk 12 januari januari 2013 (voor havo en vwo) 9 januari 2013 (voor vmbo en PrO) 19 januari januari 2013 Voetpont Nieuw-Lekkerland - Lekkerkerk vaart op deze avond. 19 januari januari januari 2013 *Aan de Clematislaan 2 is de open dag voor lwoo en PrO, vmbo-bk zorg & welzijn.

8 3 Aanmelding van leerlingen U kunt uw zoon of dochter aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier. Vrijwel alle basisscholen hebben deze formulieren voor u. Zo niet, dan kunt u die altijd via onze administratie krijgen of via onze website downloaden. Op de aanmeldingsformulieren kunt u aangeven voor welke locatie u uw zoon of dochter opgeeft. De aanmeldingstermijn sluit per 1 april Het Driestar College is een school die zich verbonden weet met de Hervormde Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit hun beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Alle kinderen uit deze kerkgenootschappen zijn toelaatbaar. Mocht u tot een ander kerkgenootschap behoren, en wilt u toch graag uw kind bij ons op school geplaatst zien, dan wordt er een toelatingsgesprek met u gevoerd. Op de voor lichtingsavond komt deze toelatingsprocedure nadrukkelijk aan de orde. 3.1 Toelating van leerlingen Leerlingen die worden aangemeld voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (PrO - niet op de nevenvestigingen) worden uitgenodigd om een toelatingstest te maken. De uitslag van deze test wordt samen met de gegevens van thuis, van school of van een arts doorgesproken in de commissie leerlingenzorg (CLZ). Zij nemen uiteindelijk de beslissing over de plaatsing. DRIESTAR INFOGIDS

9 3.2 Financiën 09 Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Naarmate ze ouder worden nemen ook wat het onderwijs betreft de kosten toe. Waar moet u op rekenen? De schoolboeken Deze zijn gratis, behalve woordenboeken, atlassen enz. De vrijwillige gezinsbijdrage Deze is bedoeld om allerlei uitgaven te bestrijden die niet door het Rijk worden vergoed. De bijdrage is 7,50 per leerling. Per gezin is de bijdrage maximaal 22,50 (drie kinderen). Excursies, werkweken en stages In ieder jaar is wel een buitenschoolse activiteit en ook hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden. Reiskosten Van veel ouders zullen de kinderen reiskosten maken. U zult merken dat trein- en busabonnementen duur zijn. 3.3 Tegemoetkoming studie- en reiskosten Ouders die de kosten niet of niet geheel kunnen dragen, kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. Voor ouders die voor hoge reiskosten staan voor hun kind(eren) is er de mogelijkheid een tegemoetkoming in de reiskosten te ontvangen uit een eigen reiskostenfonds van onze school. In grote lijnen komt deze regeling neer op een gedeeltelijke vergoeding van de gezinsreiskosten boven 320,- per jaar die overblijven na aftrek van vergoedingen voor reizen, die verkregen zijn van het Rijk, de gemeente of uit andere bronnen.

10 4 Gouda hoofdvestiging vmbo & PrO 4.1 Brugklassen Alle nieuwe leerlingen die in klas 1 beginnen komen in één van de brugklassen. Jouw leerkracht in groep 8 zal een advies geven wat voor jou het beste is om op het Driestar College in te stromen. Dit advies en de uitslag van de CITO-toets is voor onze school doorslaggevend. Binnen het vmbo zijn er verschillende brugklassen: 1. Je wordt geplaatst in een vmbo-lwoo-klas (basis). In deze klas kom je als je extra zorg nodig hebt. De klas bestaat uit ongeveer 14 leerlingen. 2. Je wordt geplaatst in een vmbo-basis-klas. De klas bestaat uit ongeveer 24 leerlingen. 3. Je wordt geplaatst in een vmbo-kader-klas. Deze klassen zijn niet groter dan 26 leerlingen. 4. Je wordt geplaatst in een vmbo-gth-klas. Deze klassen zijn maximaal 30 leerlingen. Aan het eind van het cursusjaar kijken we of je door kunt stromen naar een ander niveau. DRIESTAR INFOGIDS

11 4.2 Stroomschema 11 In onderstaand schema kun je zien welke mogelijkheden er zijn als je binnen het vmbo start. Het vmbo duurt vier leerjaren. Vervolgens kun je doorstromen naar een ROC (ook wel mbo genoemd). ROC (regionaal opleidingscentra) havo 4 vmbo-leerwegen 3 PrO vmbo-leerwegen 2 basis-lwoo basis kader gt havo 1 vmbo-blwoo vmbo-b vmbo-k vmbo-gth H.W. van Setten, docent lichamelijke opvoeding Lesgeven op een middelbare school is ontzettend leuk werk. De afwisseling van verschillende klassen, naar niveau en naar leeftijd, houdt je scherp en geïnteresseerd in de leerlingen en je vak. De mooiste kant van mijn beroep is echter het mentor zijn. Ik probeer de leerlingen zo te begeleiden dat ze zich thuis gaan voelen in de school. Een veilige plek om te leren en te ontwikkelen. In het begin help ik veel en ben ik erg aanwezig. Hoe verder we in het schooljaar komen hoe minder ik op de voorgrond sta. De verantwoordelijkheid schuift dan naar de leerling met in het achterhoofd dat ze altijd op mij kunnen terugvallen.

12 4.3 Leerwegen, sectoren en afdelingen Het vmbo heeft vier verschillende leerroutes. Deze worden ook wel de leerwegen genoemd. Deze leerwegen lopen van heel praktisch bezig zijn tot juist heel theoretisch. Het zijn de volgende leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg (14-16 praktijkuren) 2. Kaderberoepsgerichte leerweg (12-14 praktijkuren) 3. Gemengde leerweg (3-5 praktijkuren) 4. Theoretische leerweg (geen praktijkuren) Binnen deze leerwegen moet je in klas 2 gaan kiezen voor een sector. Bij deze keuze word je geholpen door je mentor en de decaan. Er bestaan vier sectoren. En binnen de sector kies je weer uit een afdeling. In onderstaand schema kun je precies zien wat we binnen onze school hebben. Sector Afdeling (geldt voor bk) Afdelingsvak (geldt voor gt) Techniek Bouwtechniek (timmeren, metselen, schilderen) Elektrotechniek Metaaltechniek Metalektro Bouwbreed Zorg en Welzijn Verzorging Zorgbreed Economie Handel en Verkoop Handel en administratie Administratie en Organisatie Landbouw Bieden we niet aan Alleen in de theoretische leerweg 4.4 Praktijkonderwijs (PrO) Al heel wat jaren is het praktijkonderwijs een afdeling van onze school. Dit is bedoeld voor leerlingen die het moeilijk vinden om te leren. Wanneer jij je aanmeldt voor het PrO, wordt dit besproken in de commissie leerlingenzorg (CLZ). De mensen die hierin zitten, beoordelen of jij in het PrO het beste op je plaats bent. Aan het einde van het eerste jaar van het PrO wordt er heel goed gekeken of je naar het vmbo-lwoo kunt. In het PrO ben je heel erg veel met de praktijk bezig. De naam praktijkonderwijs laat dit al duidelijk zien. Je krijgt dan vakken als tuinieren, techniek en huishoudkunde. Ook doe je ervaring op in een lokaal met werkhoeken. Zo is er een winkelhoek, een magazijnhoek, een administratiehoek en een planten- en dierenhoek. Verder ben je heel erg druk bezig met (sociale) vaardigheden: het is natuurlijk erg fijn als je leert hoe je later in je werk met mensen omgaat, om te leren om zelfstandig in het leven te staan. Tenslotte loop je heel veel stage. Je gaat eerst op verschillende plaatsen mee kijken en meedoen. Daarna ga je stage lopen in een bedrijf of in een zaak waar je later graag wilt werken. Jouw eigen docent begeleidt dit helemaal. Op het laatst wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten. Op dat moment ben je van school en werk je echt in een bedrijf. Maar ook dan kan er door de school voor begeleiding gezorgd worden. DRIESTAR INFOGIDS

13 4.5 AKA 13 De AKA-opleiding is een beroepsopleiding op niveau 1. De leerlingen op deze opleiding lopen twee dagen per week stage bij een leerbedrijf in de gekozen beroepsrichting. Tijdens de drie lesdagen werken de leerlingen met actiekaarten om competenties te ontwikkelen. De kerntaak is assisteren bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan taal- en rekenonderwijs. De doelgroep zijn de leerlingen vanuit het praktijkonderwijs die naar verwachting de capaciteiten hebben om deze mbo-opleiding positief af te ronden en de leerlingen vanuit het lwoo die waarschijnlijk geen vmbo-diploma kunnen behalen. De leerlingen van de AKA-opleiding stromen bij het Driestar College door naar de BKA-opleiding. 4.6 BKA BKA staat voor Beroepsgerichtgekwalificeerd Assistent. De BKA-opleiding is een beroepsopleiding op niveau 1. De leerlingen lopen drie dagen per week stage en volgen twee dagen per week onderwijs binnen de gekozen beroepsrichting. Er is keuze uit de volgende opleidingen: > Zorghulp > Assistent bouw en infra > Aankomend verkoopmedewerker > Assistent logistiek medewerker De leerlingen die een diploma behalen kunnen doorstromen naar een mbo niveau 2 opleiding. Nelyne den Hertog, PrO-1 Hallo, ik ben Nelyne. Ik zit op het Praktijkonderwijs, in PrO-1. Ik heb het echt naar mijn zin op school! We hebben bijvoorbeeld koken, textiel en AVMB. Bij AVMB gaan we aan de slag met bijvoorbeeld administratie, techniek, dieren en koken. We hebben ook nog vakken als gym, rekenen en Nederlands. Wie weet tot ziens op het Driestar College!

14 L.M. Verdouw, afdelingsleider brugklassen vmbo-gt Leiding geven is heel inspirerend en erg afwisselend. Mijn uitdaging is om dit team te vormen tot een veelkleurige eenheid. Het is van groot belang dat iedereen gezien wordt en zich gewaardeerd weet. Zo kunnen de talenten van collega s gaan bloeien en kan de afdeling kwalitatief groeien. Ik mag mij daarin afhankelijk weten van de hemelse Landman. J. Eigenraam, zorgcoördinator vmbo-bk Het bieden van onderwijs op maat en specifieke hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, is een opgave voor het Driestar College. Als zorgcoördinator bewaak ik dit proces in vmbo bk. Elke leerling heeft recht op begeleiding die hij nodig heeft, daarbij is afstemming, samenhang en samenwerking tussen diverse collega's, hulpverleners en begeleiders nodig. De zorgcoördinator is de spin in het web van leerlingenzorg. DRIESTAR INFOGIDS

15 15 5 Gouda hoofdvestiging havo & vwo 5.1 Brugklas havo en vwo Er zijn vier mogelijkheden om in het havo en vwo te beginnen: 1. De meeste van jullie zullen starten in een havo/ vwo brugklas. In de loop van het jaar zal duidelijk moeten worden wat het beste is om je studie te vervolgen. In de tweede ga je verder in de havo of het vwo (atheneum of gymnasium). Misschien lukt het toch niet in deze brugklas en ga je verder in vmbo-gemengd/ theoretisch. 2. Je start in de tto-klas (tweetalig onderwijs). 3. Je start in de vwo+-klas. In al deze gevallen begin je in gebouw Bèta van onze school. 4. Je start in een vmbo gt/ havo klas omdat het nog niet zeker is of je de havo aan kunt. In dit geval start je in gebouw Alfa van onze school. Nelleke de Jong en Anne-Marie Kerst, B1C-hl Hallo allemaal! Wij zijn Nelleke de Jong en Anne-Marie Kerst. We zitten in klas B1C dat is een havo/vwo brugklas. We hebben een leuke klas en vinden het fijn hier op school. In het begin was het wel wennen, omdat het heel anders is dan op de basisschool, maar na een paar weken is het weer helemaal gewoon. Het is gewoon een super leuke school!

16 W.L.W. Kater, mentor brugklas havo & vwo Voor de mentor is de start van het jaar spannend, maar dit geldt nog veel meer voor de nieuwe brugklasleerlingen. En dan is het mooi te merken dat de leerlingen jou als mentor zien als het aanspreekpunt, degene die hen kan en wil helpen. Je krijgt hun vertrouwen en dat zorgt al na een korte tijd voor een band. In deze sfeer wil ik mijn mentorleerlingen begeleiden en er voor hen zijn! Havo en vwo De eerste drie jaren van het havo envwo noemen we de onderbouw. Je krijgt elke week de normale vakken. Projectmatig werken is ook een belangrijk onderdeel in de onderbouw. In de brugklas staat het iedere week in je lesrooster en in het tweede en derde leerjaar is het een projectweek. De hogere leerjaren noemen we de bovenbouw. De leerlingen van de bovenbouw zitten in in een eigen gebouw, nl. Zèta. Dat is niet direct aan het Ronsseplein waaraan ook gebouw Bèta en Alfa liggen. Zèta ligt aan de overkant van de Ronsseweg. De havo duurt 5 jaar, het vwo duurt 6 jaar, als je tenminste niet blijft zitten. In de bovenbouw maak je een keuze uit vier profielen: > Natuur en techniek > Natuur en gezondheid > Economie en maatschappij > Cultuur en maatschappij Het is maar net waar jouw interesse ligt, waar je later je beroep van wilt maken en wat je aan kan. Met deze profielen bereid je je voor op een verdere studie of een beroep in deze sector. In de meeste gevallen zullen jullie in het hoger beroepsonderwijs, op een hogeschool of een universiteit verder gaan studeren. Het verschil tussen havo en vwo is vooral dat de havo voorbereidt op de hogeschool en het vwo op de universiteit. Wij hopen altijd maar dat je vanuit onze school terechtkomt op de plaats waar je thuis hoort. Jullie zijn heel verschillend en dat is maar goed ook. Het is de kunst voor jou en voor ons dat je de schoolloopbaan volgt die bij je past. DRIESTAR INFOGIDS

17 5.3 Havo IBC 17 Het IBC (International Business College) brengt je letterlijk de samenleving in om te leren. Je leert en werkt in een vast lokaal, je hebt een vaste klas, je maakt kennis met het bedrijfsleven en het HBO en je leert op een heel andere manier soms dan in een gewone lessituatie. Het IBC begeleidt je in de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn (als ondernemer) in het bedrijfsleven. Aan het eind van de derde klas kies je één van de vier profielen. Als je voor ecomonie & maatschappij kiest, kun je gaan voor het IBC. Dat kan ook als je het diploma vmbo in de economische sector hebt behaald. Je solliciteert schriftelijk en er wordt een sollicitatiegesprek afgenomen door een toelatingscommissie. Deze bepaalt of je wel of niet wordt toegelaten op het IBC. J. van Beest, afdelingsleider havo bovenbouw International Business College In havo 4 & 5 heb je de mogelijkheid voor het International Business College (IBC) te kiezen. Je doet het normale lesprogramma in vier dagen. Op de vijfde dag ben je bezig met je eigen bedrijf, leg je verantwoording af naar je aandeelhouders, loop je stage bij bedrijven en volg je colleges op een hogeschool. Wouter van de Graaf, Werner Zorge en Juda Schonewille B1C Drie leerlingen geven antwoord op de vraag: Wat vind je van project? Iedere paar weken werken we aan een thema. Tijdens project leren we vooral door samenwerken. Iedereen in het groepje doet zijn best om een mooie prestatie te halen. Project is ook leuk omdat het erg afwisselend is. We maken er samen leuke en leerzame uren van.

18 18 Drs. A.J. van Vugt, decaan vwo De decaan helpt! Je zit in groep 8 en staat op het punt te kiezen naar welke school je straks gaat. Als alles goed gaat, kies je over een aantal jaren weer, maar dan een vervolgstudie. De decaan helpt je daarbij. Hij helpt met het samenstellen van een vakkenpakket en het kiezen van een vervolgstudie. Dan Bikker, havo-5 Ik zit in havo 5. Dit jaar maak ik mijn profielwerkstuk en hoop ik mijn examen te halen. Ik zie er niet tegen op, ik hoop met veel plezier het af te sluiten. Na een mooie tijd op de Driestar ben ik dan klaar. Voor die mooie tijd op de Driestar ben ik erg dankbaar. DRIESTAR INFOGIDS

19 5.4 Vwo-tto (tweetalig onderwijs) 19 Je kunt tweetalig onderwijs in het vwo volgen. Dat betekent dat de helft van het aantal uren in het Engels wordt gegeven door daartoe opgeleide docenten. Een flink aantal vakken krijg je in het Engels. Op de voorlichtingsavond van D.V. 8 januari 2013 en op de open dag van 12 januari kun je er meer over horen en zien. Je wordt geselecteerd op basis van een schriftelijke toets en een handgeschreven opstel. Dit laatste mag voor een deel in het Nederlands maar er moet ook een stukje in het Engels zijn. Daarna vindt een intakegesprek plaats waar ouder(s)/ verzorger(s) bij aanwezig zullen zijn. Wij informeren jou en de basisscholen over de uitslag hiervan. Er wordt een aparte voorlichtingsavond gehouden op 4 maart 2013 die tegelijk een voorlichting voor vwo+ met versterkt Engels is. Maurice Burggraaf and Oscar Schalk, L2Ctga, TTO-2 Hello boys & girls, I think you read this because you re interested in English, isn t it? Then TTO lessons are your best future! We ve experienced how it is to get flooded with English, and we really enjoyed! The nicest thing of your first class experience is your trip to England! You ll be there for five days! Yeah! Does that sounds nice? Then I ll see you next year! J.S. van Rijsinge, mentor van tto klas L2C Hello there! Herken je jezelf in de volgende woorden: English, travelling, cultures, exchange, friendship and working together en je hebt vwo-niveau, meld je dan aan voor de tweetalige klas. Als mentor van L2C geniet ik van de enthousiaste leerlingen, de positieve betrokkenheid op elkaar en de betrokkenheid van de ouders.

20 J. van de Lagemaat, coördinator vwo+ 5.5 Vwo+ met versterkt Engels We begeleiden al heel wat jaren (hoog)begaafde leerlingen in vwo+ klassen. Op de voorlichtingsavond en de open dag (zie hiervoor voor de data) zal er meer over worden verteld en getoond. Leerlingen die in aanmerking komen voor deze klas worden door ons uitgenodigd om op het Driestar College een test te maken van het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek te Nijmegen. De uitslag van deze test is bepalend voor het plaatsen in de plusklas. In deze klas heb je te maken met een kernteam van docenten die modules met verrijkingsstof aanbieden. Daarnaast is er een versterkt programma voor Engels in deze klas. VWO+ De plus staat voor extra, meer! Is dat iets waar jij zin in hebt? Wat jij ook aankunt? Je houdt van leren? Misschien iets voor jou. De normale vakken gaan iets sneller. Sommige in het Engels. En dan ook nog tijd overhouden om op woensdagochtend aan extra projecten te werken. Een hele uitdaging! Ga jij hem aan? DRIESTAR INFOGIDS

21 21 Jacoline de Vor, vwo-6 Eej allemaal, Ik ben Jacoline, 17 jaar en Lyceum 6-leerlinge. Dit jaar hoop ik examen te doen! Daarna zal ik met een grote glimlach op mijn Driestartijd terugkijken. Ik heb een super tijd gehad hier door de gezelligheid met leerlingen, maar ook met leraren! En natuurlijk door alle hoogtepunten als de Berlijnreis die de Driestar helemaal compleet maakten :-) 5.6 Gymnasium Als je geschikt bent voor het vwo en je bent goed in talen, kan je Latijn en Grieks kiezen. In de tweede klas begin je met Latijn en in de derde klas komt daar Grieks bij. Je maakt dan na de eerste klas de keuze voor gymnasium. In de brugklas helpen we jou bij de voorbereiding op die keuze. Bij het op één na laatste rapport kijken wij welke leerlingen ervoor in aanmerking komen. In een paar lessen laat een docent Latijn en Grieks je kennismaken met deze talen, zodat je een goed voorbereide keuze kunt maken.

22 6 Gouda hoofdvestiging zorg 6.1 Trajectgroep Onze school heeft vier trajectgroepen waarin maximaal acht leerlingen per groep zitten. Dat zijn leerlingen die een Cluster-IV indicatie hebben en die zo n ernstige onderwijsbelemmering hebben dat ze in een gewone klas met extra ondersteuning niet voldoende kunnen functioneren. Zij krijgen een individueel begeleidingstraject waarin aandacht is voor hun onderliggende problematiek. Naast theorie- en praktijklessen wordt er ook gewerkt aan ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Als de ontwikkeling het toelaat, zal de leerling geheel of gedeeltelijk het onderwijs in een reguliere klas gaan volgen. 6.2 Reboundgroep Rebound betekent: jezelf in een nieuwe positie brengen om te kunnen scoren. De reboundvoorziening is een voorziening waarin maximaal zes leerlingen zitten die uit alle leerjaren en sectoren van onze school kunnen komen. Er is bij hen geen sprake van een gediagnosticeerde gedragsstoornis maar deze leerlingen hebben wel grote gedragsproblemen of zijn een bedreiging voor medeleerlingen en/ of docenten. Hierdoor zijn ze niet in een gewone klas te handhaven. Als de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) toch gemotiveerd zijn voor een reguliere schoolopleiding en willen werken aan een terugkeer naar een eigen klas of een andere onderwijsvorm wordt de mogelijkheid van plaatsing in de reboundgroep overwogen. DRIESTAR INFOGIDS

23 6.3 Zorgklas 23 Leerlingen die niet voldoende ondersteuning vinden door het toekennen van een coach, maar een vaste structuur met veiligheid met een klein team van docenten nodig hebben, worden geplaatst in een zorgklas. Deze leerling kan Leerling Gebonden Financiering (Rugzakje) hebben. De groep heeft een aparte setting. Dat betekent: > maximaal veertien leerlingen > een eigen (theorie)lokaal > maximaal zes docenten > beschikking over enkele computers > de mogelijkheid van deelnemen aan lessen in een reguliere setting > waar mogelijk in de reguliere klas, waar nodig in de zorgklas. 6.4 Leerlingbegeleiding Het is belangrijk om te weten hoe je begeleid wordt. De mentor is het meest belangrijk voor je. Hij of zij is de spil voor jou, voor je ouders maar ook voor de collega s die aan jou lesgeven. Nadat je een aantal weken les hebt gehad, nodigt de mentor je ouders uit voor een persoonlijk gesprek. Juist omdat we het contact met thuis zo belangrijk vinden. Daarnaast zijn er allerlei vormen van extra begeleiding op het gebied van: > Dyslexie/ spelling > Lezen > Faalangst > Sociale vaardigheden > Motorische Remedial Teaching (Mrt) > Rots en Water > Studievaardigheden Arie van Weerdhuizen, trajectgroep Hallo ik ben Arie van Weerdhuizen en ik zit in de trajectgroep. Ik heb het erg naar mijn zin in de trajectgroep. We hebben aardige leraren en leuke leraressen. Vorige jaar ben ik helemaal begonnen in de trajectgroep, dat betekent dat je met nog zeven leerlingen in een klas zit, met drie leraressen/leraren. Ik vond het fijn dat ik in de trajectgroep kon zijn, zodat ik langzamerhand een overstap naar de normale klas kon maken. Halverwege in het jaar mocht ik ook een aantal vakken in de normale klas gaan doen, dat vind ik erg leuk. Bijvoorbeeld met aardrijkskunde krijg je veel meer uitleg dan in de trajectgroep, en je kijkt meestal ook nog leuke filmpjes.

24 7 Leiden nevenvestiging Het Driestar College in Leiden is een nevenvestiging van het Driestar College in Gouda. In 1999 is deze vestiging in Leiden gestart; voorheen gingen veel leerlingen uit Katwijk en Lisse elke dag met de bus naar Gouda. Sinds zomer 2010 is onze school gehuisvest in het voormalige ROC-gebouw aan de Dieperpoellaan. We hopen binnen enkele jaren een heel nieuw schoolgebouw te betrekken. 7.1 Het onderwijsaanbod Op het Driestar College in Leiden heb je de volgende mogelijkheden: Brugklas (1e jaar) 2e jaar 3e jaar 4e jaar > lwoo * ** > vmbo basisberoepsgerichte lw. ** > vmbo kaderberoepsgerichte lw. ** > vmbo gemengde leerweg examen > vmbo theoretische leerweg examen > havo en vwo ** * Leerwegondersteunend onderwijs ** Met de hoofdvestiging zijn doorstroomafspraken gemaakt zodat je je studie kunt voortzetten in Gouda. Er is een busdienst vanuit Katwijk en Lisse naar het Driestar College in Gouda. DRIESTAR INFOGIDS

25 25 Voorlichtingsagenda voor de nevenvestiging in Leiden Datum Tijd Activiteit Locatie 15 januari Voorlichtingsavond: voor ouders Driestar College Leiden 16 januari Voorlichtingsavond: voor ouders van meerbegaafde leerlingen Driestar College Leiden 22 januari Voorlichtingsavond: voor ouders Tripodia, Katwijk (Hoornesplein 155) 19 januari Open dag: voor ouders en leerlingen Driestar College Leiden 7.2 Lwoo-zorgklas Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben om een diploma te kunnen halen binnen een van de vier leerwegen van het vmbo. Lwoo is dus géén aparte leerroute, maar extra ondersteuning. In een lwoo-zorgklas zitten maximaal 14 leerlingen. Er is meer structuur, meer huiswerkbegeleiding, meer aandacht voor sociale omgangsvormen en meer individuele begeleiding dan in de reguliere klassen. De mentor geeft ook veel verschillende vakken. Hierdoor zie je de mentor elke dag minimaal een paar uur. Je wordt toegelaten in deze klas na een toelatingstest of na een gesprek met de zorgcoördinator. 7.3 Leerlingenbegeleiding Bij veel leerlingen gaat het goed op school. Ze maken makkelijk contact met klasgenoten, hebben geen moeite met huiswerk maken en halen goede cijfers. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat je bepaalde vakken of dingen moeilijk vindt. Bij ons op school zijn er daarom allerlei vormen van leerlingbegeleiding. Je kunt denken aan: > Steunles voor de vakken Engels, Duits of wiskunde > Motorisch Remedial Teaching > HMOS (huiswerk maken op school) > Leren-leren > Remedial Teaching > Faalangsttraining > Sociale vaardigheidstraining Na overleg met je mentor kun je in aanmerking komen voor een vorm van extra begeleiding. Al deze vormen van begeleiding zijn er op gericht dat het goed gaat met jezelf en met je schoolresultaten.

26 J.S. Kunz-Dankers, mentor brugklas G. Snoep, locatiedirecteur Elke school wordt door de onderwijsinspectie beoordeeld. We krijgen als school eigenlijk een cijfer. Ik ben er erg blij mee dat onze school 8 jaar achter elkaar 100% geslaagden heeft gehad. Op één uitzondering na. Eén keer is dat namelijk niet gelukt omdat een leerling halverwege het examenjaar ziek was geworden. Volgens de onderwijsinspectie doet onze school het daarom erg goed. Een verklaring voor de goede onderwijsprestaties van onze school is dat we niet accepteren dat de leerlingen hun werk niet doen. Daarom is er de mogelijkheid dat leerlingen onder begeleiding op school hun huiswerk doen, als ze zich thuis onvoldoende kunnen concentreren. De overstap naar de brugklas is een grote verandering die vraagt om een goede begeleiding door je brugklasmentor. Allereerst maken we kennis met elkaar, zodat er een goede werksfeer in de klas ontstaat. Verder besteden we aandacht aan het plannen van je huiswerk en het leren leren. Je kan altijd bij je mentor terecht als er vragen of misschien moeilijkheden zijn. Goed contact met je ouders en de school is erg belangrijk, daarom komen we ook thuis op bezoek. Zo werken we er met elkaar aan dat jij bij ons op school een goede prestatie kan leveren. W. Schollaart-Vogel, docent project plus Als je gemakkelijk leert en het leuk vindt om je te verdiepen in filosofie, ruimtevaart of psychologie, kun je twee uur in de week meedoen aan project plus. Je krijgt dan les met andere meer-of hoogbegaafde leerlingen. We gaan bovendien regelmatig op excursie. Ook werken we ieder aan een eigen project en presenteren dit aan elkaar. Je kunt bijvoorbeeld een extra taal leren of leren programmeren. Aan het eind van het jaar krijg je een certificaat! Om te kijken of je deze extra uitdaging aankan, kun je je via je ouders of leerkracht aanmelden voor een test. DRIESTAR INFOGIDS

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen Calvijn Contact 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014 Voorbeelden en idolen Inhoudsopgave Voorwoord Ideaal of idool Voorwoord - Ideaal of idool...3 Mededelingen...4 Financiële opvoeding loont!...5 Sfeer

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

d Ampte infomagazine 2015-2016

d Ampte infomagazine 2015-2016 d Ampte infomagazine 2015-2016 2 Colofon Tabor College d Ampte Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn T: 0229-284 151 I: www.tabor.nl E: dampte@tabor.nl Foto s: Pieter Hulleman en Arjan Buis Inhoud Onderwijs op

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie