DRIESTAR infogids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIESTAR infogids 2013-2014"

Transcriptie

1 DRIESTAR infogids DRIESTAR INFOGIDS

2

3 1 Voorwoord 4 2 Een school met meerwaarde 6 Open Dag en voorlichtingsavond 7 3 Aanmelding van leerlingen Toelating van leerlingen Financiën Tegemoetkoming studie- en reiskosten 9 Inhoud 4 Gouda hoofdvestiging - vmbo & PrO Brugklassen Stroomschema Leerwegen, sectoren en afdelingen Praktijkonderwijs (PrO) AKA BKA 13 5 Gouda hoofdvestiging - havo & vwo Brugklas havo en vwo Havo en vwo Havo IBC Vwo-tto (tweetalig onderwijs) Vwo+ met versterkt Engels Gymnasium 21 6 Gouda hoofdvestiging - zorg Trajectgroep Reboundgroep Zorgklas Leerlingbegeleiding 23 7 Leiden nevenvestiging Het onderwijsaanbod Lwoo-zorgklas Leerlingbegeleiding 25 8 Lekkerkerk nevenvestiging De open dag Op weg naar school Hoe groot is de school en welke opleidingen zijn er? De opleidingen Praktijk en oriëntatie op het VMBO Wat gebeurt er nog meer? Lesdag Het open leercentrum Leerlingbegeleiding op de Rehoboth 34 Notities 36 Adressen 40

4 1 Voorwoord Het is voor basisschoolleerlingen van groep 8 en hun ouders altijd weer spannend als de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. Al die verschillende docenten en verschillende lessen; zo n grote school met vaak meer leerlingen dan de huidige basisschool en niet te vergeten de soms lange reis die gemaakt moet gaan worden. Hoe zal dat allemaal gaan? Het is belangrijk om bij zo n belangrijke stap goed geïnformeerd te zijn. Deze infogids wil daarbij helpen. Dit informatieboekje is geschreven voor ouders en leerlingen. De meeste hoofdstukken zijn in de je -vorm geschreven. Daarin staat vooral informatie die voor de toekomstige leerlingen van belang is. De u -vorm wordt gebruikt in de hoofdstukken die echt voor de ouders zijn. Er wordt ook informatie gegeven op de voorlichtingsavond en op de open dag. De voorlichtingsavond is bedoeld voor alleen de ouders. Op die avond krijgt u informatie over de school. Er wordt o.a. ingegaan op de doelstellingen van de school en de begeleiding die de school biedt. We vragen dan ook aandacht voor het belang van het samen optrekken als ouders en school in het licht van wat ons bindt in de Bijbel en de belijdenis van de reformatie. Op de open dag zijn ouders en leerlingen samen welkom. De school is dan voor iedereen open. Bij alle vakken kan een kijkje worden genomen: je kunt dan zien hoe de school er uit ziet, hoe de lokalen zijn ingericht en welke boeken en andere leermaterialen er worden gebruikt. De docenten die de vakken geven zijn dan ook aanwezig en zij geven je graag allerlei informatie. Zo n open dag moet je gewoon hebben meegemaakt. Dan weet je hoe het er op de Driestar dagelijks aan toe gaat. Deze open dag is op alle locaties; dus op de hoofdvestiging in Gouda en op de nevenvestigingen in Leiden en Lekkerkerk. Graag nodigen we de ouders en toekomstige leerlingen uit om bovengenoemde informatiemomenten bij te wonen. Tenslotte wensen we u veel lees- en kijkplezier bij het doorlezen van deze infogids. Drs. G. Bergacker Voorzitter College van Bestuur DRIESTAR INFOGIDS

5 05

6 2 Een school met meerwaarde Het Driestar College is een brede scholengemeenschap voor PrO (praktijkonderwijs), vmbo (waaronder lwoo), havo en vwo. Wij zijn een christelijke scholen gemeenschap op reformatorische grondslag. Grondslag en doel vinden hun oorsprong in de Bijbel en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid (Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leer regels). De school is dan ook bedoeld voor die leerlingen waarvan de ouders achter dit standpunt staan. Wij verwachten dat datgene wat we op school doen en laten in het verlengde ligt van wat in het gezin gedaan en gelaten wordt. Zoals u uw kinderen dagelijks in gebed bij de Heere brengt, zo willen wij hen als onze leerlingen bij de Heere brengen, opdat zij onder Zijn zegen op onze school mogen verblijven. Uitgangspunt van alle handelen op het Driestar College is de erkenning van absolute waarden en normen, zoals deze ons worden aangereikt in de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. Het doel van ons onderwijs is treffend verwoord in Psalm 78:7 en 1 Johannes 3:23. En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben. DRIESTAR INFOGIDS

7 Open dag & Voorlichtingsavond 07 Locatie Open dag voor leerlingen en ouders uur Voorlichtingsavond alleen voor ouders aanvang uur Driestar College (hoofdlocatie) Ronsseplein 1* 2803 ZV Gouda tel fax Nevenvestiging Rehoboth Berlagestraat GC Lekkerkerk tel fax Nevenvestiging Leiden Dieperpoellaan CN Leiden tel fax Gebouw Tripodia Hoornesplein 155 Katwijk 12 januari januari 2013 (voor havo en vwo) 9 januari 2013 (voor vmbo en PrO) 19 januari januari 2013 Voetpont Nieuw-Lekkerland - Lekkerkerk vaart op deze avond. 19 januari januari januari 2013 *Aan de Clematislaan 2 is de open dag voor lwoo en PrO, vmbo-bk zorg & welzijn.

8 3 Aanmelding van leerlingen U kunt uw zoon of dochter aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier. Vrijwel alle basisscholen hebben deze formulieren voor u. Zo niet, dan kunt u die altijd via onze administratie krijgen of via onze website downloaden. Op de aanmeldingsformulieren kunt u aangeven voor welke locatie u uw zoon of dochter opgeeft. De aanmeldingstermijn sluit per 1 april Het Driestar College is een school die zich verbonden weet met de Hervormde Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit hun beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Alle kinderen uit deze kerkgenootschappen zijn toelaatbaar. Mocht u tot een ander kerkgenootschap behoren, en wilt u toch graag uw kind bij ons op school geplaatst zien, dan wordt er een toelatingsgesprek met u gevoerd. Op de voor lichtingsavond komt deze toelatingsprocedure nadrukkelijk aan de orde. 3.1 Toelating van leerlingen Leerlingen die worden aangemeld voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (PrO - niet op de nevenvestigingen) worden uitgenodigd om een toelatingstest te maken. De uitslag van deze test wordt samen met de gegevens van thuis, van school of van een arts doorgesproken in de commissie leerlingenzorg (CLZ). Zij nemen uiteindelijk de beslissing over de plaatsing. DRIESTAR INFOGIDS

9 3.2 Financiën 09 Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Naarmate ze ouder worden nemen ook wat het onderwijs betreft de kosten toe. Waar moet u op rekenen? De schoolboeken Deze zijn gratis, behalve woordenboeken, atlassen enz. De vrijwillige gezinsbijdrage Deze is bedoeld om allerlei uitgaven te bestrijden die niet door het Rijk worden vergoed. De bijdrage is 7,50 per leerling. Per gezin is de bijdrage maximaal 22,50 (drie kinderen). Excursies, werkweken en stages In ieder jaar is wel een buitenschoolse activiteit en ook hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden. Reiskosten Van veel ouders zullen de kinderen reiskosten maken. U zult merken dat trein- en busabonnementen duur zijn. 3.3 Tegemoetkoming studie- en reiskosten Ouders die de kosten niet of niet geheel kunnen dragen, kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. Voor ouders die voor hoge reiskosten staan voor hun kind(eren) is er de mogelijkheid een tegemoetkoming in de reiskosten te ontvangen uit een eigen reiskostenfonds van onze school. In grote lijnen komt deze regeling neer op een gedeeltelijke vergoeding van de gezinsreiskosten boven 320,- per jaar die overblijven na aftrek van vergoedingen voor reizen, die verkregen zijn van het Rijk, de gemeente of uit andere bronnen.

10 4 Gouda hoofdvestiging vmbo & PrO 4.1 Brugklassen Alle nieuwe leerlingen die in klas 1 beginnen komen in één van de brugklassen. Jouw leerkracht in groep 8 zal een advies geven wat voor jou het beste is om op het Driestar College in te stromen. Dit advies en de uitslag van de CITO-toets is voor onze school doorslaggevend. Binnen het vmbo zijn er verschillende brugklassen: 1. Je wordt geplaatst in een vmbo-lwoo-klas (basis). In deze klas kom je als je extra zorg nodig hebt. De klas bestaat uit ongeveer 14 leerlingen. 2. Je wordt geplaatst in een vmbo-basis-klas. De klas bestaat uit ongeveer 24 leerlingen. 3. Je wordt geplaatst in een vmbo-kader-klas. Deze klassen zijn niet groter dan 26 leerlingen. 4. Je wordt geplaatst in een vmbo-gth-klas. Deze klassen zijn maximaal 30 leerlingen. Aan het eind van het cursusjaar kijken we of je door kunt stromen naar een ander niveau. DRIESTAR INFOGIDS

11 4.2 Stroomschema 11 In onderstaand schema kun je zien welke mogelijkheden er zijn als je binnen het vmbo start. Het vmbo duurt vier leerjaren. Vervolgens kun je doorstromen naar een ROC (ook wel mbo genoemd). ROC (regionaal opleidingscentra) havo 4 vmbo-leerwegen 3 PrO vmbo-leerwegen 2 basis-lwoo basis kader gt havo 1 vmbo-blwoo vmbo-b vmbo-k vmbo-gth H.W. van Setten, docent lichamelijke opvoeding Lesgeven op een middelbare school is ontzettend leuk werk. De afwisseling van verschillende klassen, naar niveau en naar leeftijd, houdt je scherp en geïnteresseerd in de leerlingen en je vak. De mooiste kant van mijn beroep is echter het mentor zijn. Ik probeer de leerlingen zo te begeleiden dat ze zich thuis gaan voelen in de school. Een veilige plek om te leren en te ontwikkelen. In het begin help ik veel en ben ik erg aanwezig. Hoe verder we in het schooljaar komen hoe minder ik op de voorgrond sta. De verantwoordelijkheid schuift dan naar de leerling met in het achterhoofd dat ze altijd op mij kunnen terugvallen.

12 4.3 Leerwegen, sectoren en afdelingen Het vmbo heeft vier verschillende leerroutes. Deze worden ook wel de leerwegen genoemd. Deze leerwegen lopen van heel praktisch bezig zijn tot juist heel theoretisch. Het zijn de volgende leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg (14-16 praktijkuren) 2. Kaderberoepsgerichte leerweg (12-14 praktijkuren) 3. Gemengde leerweg (3-5 praktijkuren) 4. Theoretische leerweg (geen praktijkuren) Binnen deze leerwegen moet je in klas 2 gaan kiezen voor een sector. Bij deze keuze word je geholpen door je mentor en de decaan. Er bestaan vier sectoren. En binnen de sector kies je weer uit een afdeling. In onderstaand schema kun je precies zien wat we binnen onze school hebben. Sector Afdeling (geldt voor bk) Afdelingsvak (geldt voor gt) Techniek Bouwtechniek (timmeren, metselen, schilderen) Elektrotechniek Metaaltechniek Metalektro Bouwbreed Zorg en Welzijn Verzorging Zorgbreed Economie Handel en Verkoop Handel en administratie Administratie en Organisatie Landbouw Bieden we niet aan Alleen in de theoretische leerweg 4.4 Praktijkonderwijs (PrO) Al heel wat jaren is het praktijkonderwijs een afdeling van onze school. Dit is bedoeld voor leerlingen die het moeilijk vinden om te leren. Wanneer jij je aanmeldt voor het PrO, wordt dit besproken in de commissie leerlingenzorg (CLZ). De mensen die hierin zitten, beoordelen of jij in het PrO het beste op je plaats bent. Aan het einde van het eerste jaar van het PrO wordt er heel goed gekeken of je naar het vmbo-lwoo kunt. In het PrO ben je heel erg veel met de praktijk bezig. De naam praktijkonderwijs laat dit al duidelijk zien. Je krijgt dan vakken als tuinieren, techniek en huishoudkunde. Ook doe je ervaring op in een lokaal met werkhoeken. Zo is er een winkelhoek, een magazijnhoek, een administratiehoek en een planten- en dierenhoek. Verder ben je heel erg druk bezig met (sociale) vaardigheden: het is natuurlijk erg fijn als je leert hoe je later in je werk met mensen omgaat, om te leren om zelfstandig in het leven te staan. Tenslotte loop je heel veel stage. Je gaat eerst op verschillende plaatsen mee kijken en meedoen. Daarna ga je stage lopen in een bedrijf of in een zaak waar je later graag wilt werken. Jouw eigen docent begeleidt dit helemaal. Op het laatst wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten. Op dat moment ben je van school en werk je echt in een bedrijf. Maar ook dan kan er door de school voor begeleiding gezorgd worden. DRIESTAR INFOGIDS

13 4.5 AKA 13 De AKA-opleiding is een beroepsopleiding op niveau 1. De leerlingen op deze opleiding lopen twee dagen per week stage bij een leerbedrijf in de gekozen beroepsrichting. Tijdens de drie lesdagen werken de leerlingen met actiekaarten om competenties te ontwikkelen. De kerntaak is assisteren bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan taal- en rekenonderwijs. De doelgroep zijn de leerlingen vanuit het praktijkonderwijs die naar verwachting de capaciteiten hebben om deze mbo-opleiding positief af te ronden en de leerlingen vanuit het lwoo die waarschijnlijk geen vmbo-diploma kunnen behalen. De leerlingen van de AKA-opleiding stromen bij het Driestar College door naar de BKA-opleiding. 4.6 BKA BKA staat voor Beroepsgerichtgekwalificeerd Assistent. De BKA-opleiding is een beroepsopleiding op niveau 1. De leerlingen lopen drie dagen per week stage en volgen twee dagen per week onderwijs binnen de gekozen beroepsrichting. Er is keuze uit de volgende opleidingen: > Zorghulp > Assistent bouw en infra > Aankomend verkoopmedewerker > Assistent logistiek medewerker De leerlingen die een diploma behalen kunnen doorstromen naar een mbo niveau 2 opleiding. Nelyne den Hertog, PrO-1 Hallo, ik ben Nelyne. Ik zit op het Praktijkonderwijs, in PrO-1. Ik heb het echt naar mijn zin op school! We hebben bijvoorbeeld koken, textiel en AVMB. Bij AVMB gaan we aan de slag met bijvoorbeeld administratie, techniek, dieren en koken. We hebben ook nog vakken als gym, rekenen en Nederlands. Wie weet tot ziens op het Driestar College!

14 L.M. Verdouw, afdelingsleider brugklassen vmbo-gt Leiding geven is heel inspirerend en erg afwisselend. Mijn uitdaging is om dit team te vormen tot een veelkleurige eenheid. Het is van groot belang dat iedereen gezien wordt en zich gewaardeerd weet. Zo kunnen de talenten van collega s gaan bloeien en kan de afdeling kwalitatief groeien. Ik mag mij daarin afhankelijk weten van de hemelse Landman. J. Eigenraam, zorgcoördinator vmbo-bk Het bieden van onderwijs op maat en specifieke hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, is een opgave voor het Driestar College. Als zorgcoördinator bewaak ik dit proces in vmbo bk. Elke leerling heeft recht op begeleiding die hij nodig heeft, daarbij is afstemming, samenhang en samenwerking tussen diverse collega's, hulpverleners en begeleiders nodig. De zorgcoördinator is de spin in het web van leerlingenzorg. DRIESTAR INFOGIDS

15 15 5 Gouda hoofdvestiging havo & vwo 5.1 Brugklas havo en vwo Er zijn vier mogelijkheden om in het havo en vwo te beginnen: 1. De meeste van jullie zullen starten in een havo/ vwo brugklas. In de loop van het jaar zal duidelijk moeten worden wat het beste is om je studie te vervolgen. In de tweede ga je verder in de havo of het vwo (atheneum of gymnasium). Misschien lukt het toch niet in deze brugklas en ga je verder in vmbo-gemengd/ theoretisch. 2. Je start in de tto-klas (tweetalig onderwijs). 3. Je start in de vwo+-klas. In al deze gevallen begin je in gebouw Bèta van onze school. 4. Je start in een vmbo gt/ havo klas omdat het nog niet zeker is of je de havo aan kunt. In dit geval start je in gebouw Alfa van onze school. Nelleke de Jong en Anne-Marie Kerst, B1C-hl Hallo allemaal! Wij zijn Nelleke de Jong en Anne-Marie Kerst. We zitten in klas B1C dat is een havo/vwo brugklas. We hebben een leuke klas en vinden het fijn hier op school. In het begin was het wel wennen, omdat het heel anders is dan op de basisschool, maar na een paar weken is het weer helemaal gewoon. Het is gewoon een super leuke school!

16 W.L.W. Kater, mentor brugklas havo & vwo Voor de mentor is de start van het jaar spannend, maar dit geldt nog veel meer voor de nieuwe brugklasleerlingen. En dan is het mooi te merken dat de leerlingen jou als mentor zien als het aanspreekpunt, degene die hen kan en wil helpen. Je krijgt hun vertrouwen en dat zorgt al na een korte tijd voor een band. In deze sfeer wil ik mijn mentorleerlingen begeleiden en er voor hen zijn! Havo en vwo De eerste drie jaren van het havo envwo noemen we de onderbouw. Je krijgt elke week de normale vakken. Projectmatig werken is ook een belangrijk onderdeel in de onderbouw. In de brugklas staat het iedere week in je lesrooster en in het tweede en derde leerjaar is het een projectweek. De hogere leerjaren noemen we de bovenbouw. De leerlingen van de bovenbouw zitten in in een eigen gebouw, nl. Zèta. Dat is niet direct aan het Ronsseplein waaraan ook gebouw Bèta en Alfa liggen. Zèta ligt aan de overkant van de Ronsseweg. De havo duurt 5 jaar, het vwo duurt 6 jaar, als je tenminste niet blijft zitten. In de bovenbouw maak je een keuze uit vier profielen: > Natuur en techniek > Natuur en gezondheid > Economie en maatschappij > Cultuur en maatschappij Het is maar net waar jouw interesse ligt, waar je later je beroep van wilt maken en wat je aan kan. Met deze profielen bereid je je voor op een verdere studie of een beroep in deze sector. In de meeste gevallen zullen jullie in het hoger beroepsonderwijs, op een hogeschool of een universiteit verder gaan studeren. Het verschil tussen havo en vwo is vooral dat de havo voorbereidt op de hogeschool en het vwo op de universiteit. Wij hopen altijd maar dat je vanuit onze school terechtkomt op de plaats waar je thuis hoort. Jullie zijn heel verschillend en dat is maar goed ook. Het is de kunst voor jou en voor ons dat je de schoolloopbaan volgt die bij je past. DRIESTAR INFOGIDS

17 5.3 Havo IBC 17 Het IBC (International Business College) brengt je letterlijk de samenleving in om te leren. Je leert en werkt in een vast lokaal, je hebt een vaste klas, je maakt kennis met het bedrijfsleven en het HBO en je leert op een heel andere manier soms dan in een gewone lessituatie. Het IBC begeleidt je in de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn (als ondernemer) in het bedrijfsleven. Aan het eind van de derde klas kies je één van de vier profielen. Als je voor ecomonie & maatschappij kiest, kun je gaan voor het IBC. Dat kan ook als je het diploma vmbo in de economische sector hebt behaald. Je solliciteert schriftelijk en er wordt een sollicitatiegesprek afgenomen door een toelatingscommissie. Deze bepaalt of je wel of niet wordt toegelaten op het IBC. J. van Beest, afdelingsleider havo bovenbouw International Business College In havo 4 & 5 heb je de mogelijkheid voor het International Business College (IBC) te kiezen. Je doet het normale lesprogramma in vier dagen. Op de vijfde dag ben je bezig met je eigen bedrijf, leg je verantwoording af naar je aandeelhouders, loop je stage bij bedrijven en volg je colleges op een hogeschool. Wouter van de Graaf, Werner Zorge en Juda Schonewille B1C Drie leerlingen geven antwoord op de vraag: Wat vind je van project? Iedere paar weken werken we aan een thema. Tijdens project leren we vooral door samenwerken. Iedereen in het groepje doet zijn best om een mooie prestatie te halen. Project is ook leuk omdat het erg afwisselend is. We maken er samen leuke en leerzame uren van.

18 18 Drs. A.J. van Vugt, decaan vwo De decaan helpt! Je zit in groep 8 en staat op het punt te kiezen naar welke school je straks gaat. Als alles goed gaat, kies je over een aantal jaren weer, maar dan een vervolgstudie. De decaan helpt je daarbij. Hij helpt met het samenstellen van een vakkenpakket en het kiezen van een vervolgstudie. Dan Bikker, havo-5 Ik zit in havo 5. Dit jaar maak ik mijn profielwerkstuk en hoop ik mijn examen te halen. Ik zie er niet tegen op, ik hoop met veel plezier het af te sluiten. Na een mooie tijd op de Driestar ben ik dan klaar. Voor die mooie tijd op de Driestar ben ik erg dankbaar. DRIESTAR INFOGIDS

19 5.4 Vwo-tto (tweetalig onderwijs) 19 Je kunt tweetalig onderwijs in het vwo volgen. Dat betekent dat de helft van het aantal uren in het Engels wordt gegeven door daartoe opgeleide docenten. Een flink aantal vakken krijg je in het Engels. Op de voorlichtingsavond van D.V. 8 januari 2013 en op de open dag van 12 januari kun je er meer over horen en zien. Je wordt geselecteerd op basis van een schriftelijke toets en een handgeschreven opstel. Dit laatste mag voor een deel in het Nederlands maar er moet ook een stukje in het Engels zijn. Daarna vindt een intakegesprek plaats waar ouder(s)/ verzorger(s) bij aanwezig zullen zijn. Wij informeren jou en de basisscholen over de uitslag hiervan. Er wordt een aparte voorlichtingsavond gehouden op 4 maart 2013 die tegelijk een voorlichting voor vwo+ met versterkt Engels is. Maurice Burggraaf and Oscar Schalk, L2Ctga, TTO-2 Hello boys & girls, I think you read this because you re interested in English, isn t it? Then TTO lessons are your best future! We ve experienced how it is to get flooded with English, and we really enjoyed! The nicest thing of your first class experience is your trip to England! You ll be there for five days! Yeah! Does that sounds nice? Then I ll see you next year! J.S. van Rijsinge, mentor van tto klas L2C Hello there! Herken je jezelf in de volgende woorden: English, travelling, cultures, exchange, friendship and working together en je hebt vwo-niveau, meld je dan aan voor de tweetalige klas. Als mentor van L2C geniet ik van de enthousiaste leerlingen, de positieve betrokkenheid op elkaar en de betrokkenheid van de ouders.

20 J. van de Lagemaat, coördinator vwo+ 5.5 Vwo+ met versterkt Engels We begeleiden al heel wat jaren (hoog)begaafde leerlingen in vwo+ klassen. Op de voorlichtingsavond en de open dag (zie hiervoor voor de data) zal er meer over worden verteld en getoond. Leerlingen die in aanmerking komen voor deze klas worden door ons uitgenodigd om op het Driestar College een test te maken van het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek te Nijmegen. De uitslag van deze test is bepalend voor het plaatsen in de plusklas. In deze klas heb je te maken met een kernteam van docenten die modules met verrijkingsstof aanbieden. Daarnaast is er een versterkt programma voor Engels in deze klas. VWO+ De plus staat voor extra, meer! Is dat iets waar jij zin in hebt? Wat jij ook aankunt? Je houdt van leren? Misschien iets voor jou. De normale vakken gaan iets sneller. Sommige in het Engels. En dan ook nog tijd overhouden om op woensdagochtend aan extra projecten te werken. Een hele uitdaging! Ga jij hem aan? DRIESTAR INFOGIDS

21 21 Jacoline de Vor, vwo-6 Eej allemaal, Ik ben Jacoline, 17 jaar en Lyceum 6-leerlinge. Dit jaar hoop ik examen te doen! Daarna zal ik met een grote glimlach op mijn Driestartijd terugkijken. Ik heb een super tijd gehad hier door de gezelligheid met leerlingen, maar ook met leraren! En natuurlijk door alle hoogtepunten als de Berlijnreis die de Driestar helemaal compleet maakten :-) 5.6 Gymnasium Als je geschikt bent voor het vwo en je bent goed in talen, kan je Latijn en Grieks kiezen. In de tweede klas begin je met Latijn en in de derde klas komt daar Grieks bij. Je maakt dan na de eerste klas de keuze voor gymnasium. In de brugklas helpen we jou bij de voorbereiding op die keuze. Bij het op één na laatste rapport kijken wij welke leerlingen ervoor in aanmerking komen. In een paar lessen laat een docent Latijn en Grieks je kennismaken met deze talen, zodat je een goed voorbereide keuze kunt maken.

22 6 Gouda hoofdvestiging zorg 6.1 Trajectgroep Onze school heeft vier trajectgroepen waarin maximaal acht leerlingen per groep zitten. Dat zijn leerlingen die een Cluster-IV indicatie hebben en die zo n ernstige onderwijsbelemmering hebben dat ze in een gewone klas met extra ondersteuning niet voldoende kunnen functioneren. Zij krijgen een individueel begeleidingstraject waarin aandacht is voor hun onderliggende problematiek. Naast theorie- en praktijklessen wordt er ook gewerkt aan ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Als de ontwikkeling het toelaat, zal de leerling geheel of gedeeltelijk het onderwijs in een reguliere klas gaan volgen. 6.2 Reboundgroep Rebound betekent: jezelf in een nieuwe positie brengen om te kunnen scoren. De reboundvoorziening is een voorziening waarin maximaal zes leerlingen zitten die uit alle leerjaren en sectoren van onze school kunnen komen. Er is bij hen geen sprake van een gediagnosticeerde gedragsstoornis maar deze leerlingen hebben wel grote gedragsproblemen of zijn een bedreiging voor medeleerlingen en/ of docenten. Hierdoor zijn ze niet in een gewone klas te handhaven. Als de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) toch gemotiveerd zijn voor een reguliere schoolopleiding en willen werken aan een terugkeer naar een eigen klas of een andere onderwijsvorm wordt de mogelijkheid van plaatsing in de reboundgroep overwogen. DRIESTAR INFOGIDS

23 6.3 Zorgklas 23 Leerlingen die niet voldoende ondersteuning vinden door het toekennen van een coach, maar een vaste structuur met veiligheid met een klein team van docenten nodig hebben, worden geplaatst in een zorgklas. Deze leerling kan Leerling Gebonden Financiering (Rugzakje) hebben. De groep heeft een aparte setting. Dat betekent: > maximaal veertien leerlingen > een eigen (theorie)lokaal > maximaal zes docenten > beschikking over enkele computers > de mogelijkheid van deelnemen aan lessen in een reguliere setting > waar mogelijk in de reguliere klas, waar nodig in de zorgklas. 6.4 Leerlingbegeleiding Het is belangrijk om te weten hoe je begeleid wordt. De mentor is het meest belangrijk voor je. Hij of zij is de spil voor jou, voor je ouders maar ook voor de collega s die aan jou lesgeven. Nadat je een aantal weken les hebt gehad, nodigt de mentor je ouders uit voor een persoonlijk gesprek. Juist omdat we het contact met thuis zo belangrijk vinden. Daarnaast zijn er allerlei vormen van extra begeleiding op het gebied van: > Dyslexie/ spelling > Lezen > Faalangst > Sociale vaardigheden > Motorische Remedial Teaching (Mrt) > Rots en Water > Studievaardigheden Arie van Weerdhuizen, trajectgroep Hallo ik ben Arie van Weerdhuizen en ik zit in de trajectgroep. Ik heb het erg naar mijn zin in de trajectgroep. We hebben aardige leraren en leuke leraressen. Vorige jaar ben ik helemaal begonnen in de trajectgroep, dat betekent dat je met nog zeven leerlingen in een klas zit, met drie leraressen/leraren. Ik vond het fijn dat ik in de trajectgroep kon zijn, zodat ik langzamerhand een overstap naar de normale klas kon maken. Halverwege in het jaar mocht ik ook een aantal vakken in de normale klas gaan doen, dat vind ik erg leuk. Bijvoorbeeld met aardrijkskunde krijg je veel meer uitleg dan in de trajectgroep, en je kijkt meestal ook nog leuke filmpjes.

24 7 Leiden nevenvestiging Het Driestar College in Leiden is een nevenvestiging van het Driestar College in Gouda. In 1999 is deze vestiging in Leiden gestart; voorheen gingen veel leerlingen uit Katwijk en Lisse elke dag met de bus naar Gouda. Sinds zomer 2010 is onze school gehuisvest in het voormalige ROC-gebouw aan de Dieperpoellaan. We hopen binnen enkele jaren een heel nieuw schoolgebouw te betrekken. 7.1 Het onderwijsaanbod Op het Driestar College in Leiden heb je de volgende mogelijkheden: Brugklas (1e jaar) 2e jaar 3e jaar 4e jaar > lwoo * ** > vmbo basisberoepsgerichte lw. ** > vmbo kaderberoepsgerichte lw. ** > vmbo gemengde leerweg examen > vmbo theoretische leerweg examen > havo en vwo ** * Leerwegondersteunend onderwijs ** Met de hoofdvestiging zijn doorstroomafspraken gemaakt zodat je je studie kunt voortzetten in Gouda. Er is een busdienst vanuit Katwijk en Lisse naar het Driestar College in Gouda. DRIESTAR INFOGIDS

25 25 Voorlichtingsagenda voor de nevenvestiging in Leiden Datum Tijd Activiteit Locatie 15 januari Voorlichtingsavond: voor ouders Driestar College Leiden 16 januari Voorlichtingsavond: voor ouders van meerbegaafde leerlingen Driestar College Leiden 22 januari Voorlichtingsavond: voor ouders Tripodia, Katwijk (Hoornesplein 155) 19 januari Open dag: voor ouders en leerlingen Driestar College Leiden 7.2 Lwoo-zorgklas Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben om een diploma te kunnen halen binnen een van de vier leerwegen van het vmbo. Lwoo is dus géén aparte leerroute, maar extra ondersteuning. In een lwoo-zorgklas zitten maximaal 14 leerlingen. Er is meer structuur, meer huiswerkbegeleiding, meer aandacht voor sociale omgangsvormen en meer individuele begeleiding dan in de reguliere klassen. De mentor geeft ook veel verschillende vakken. Hierdoor zie je de mentor elke dag minimaal een paar uur. Je wordt toegelaten in deze klas na een toelatingstest of na een gesprek met de zorgcoördinator. 7.3 Leerlingenbegeleiding Bij veel leerlingen gaat het goed op school. Ze maken makkelijk contact met klasgenoten, hebben geen moeite met huiswerk maken en halen goede cijfers. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat je bepaalde vakken of dingen moeilijk vindt. Bij ons op school zijn er daarom allerlei vormen van leerlingbegeleiding. Je kunt denken aan: > Steunles voor de vakken Engels, Duits of wiskunde > Motorisch Remedial Teaching > HMOS (huiswerk maken op school) > Leren-leren > Remedial Teaching > Faalangsttraining > Sociale vaardigheidstraining Na overleg met je mentor kun je in aanmerking komen voor een vorm van extra begeleiding. Al deze vormen van begeleiding zijn er op gericht dat het goed gaat met jezelf en met je schoolresultaten.

26 J.S. Kunz-Dankers, mentor brugklas G. Snoep, locatiedirecteur Elke school wordt door de onderwijsinspectie beoordeeld. We krijgen als school eigenlijk een cijfer. Ik ben er erg blij mee dat onze school 8 jaar achter elkaar 100% geslaagden heeft gehad. Op één uitzondering na. Eén keer is dat namelijk niet gelukt omdat een leerling halverwege het examenjaar ziek was geworden. Volgens de onderwijsinspectie doet onze school het daarom erg goed. Een verklaring voor de goede onderwijsprestaties van onze school is dat we niet accepteren dat de leerlingen hun werk niet doen. Daarom is er de mogelijkheid dat leerlingen onder begeleiding op school hun huiswerk doen, als ze zich thuis onvoldoende kunnen concentreren. De overstap naar de brugklas is een grote verandering die vraagt om een goede begeleiding door je brugklasmentor. Allereerst maken we kennis met elkaar, zodat er een goede werksfeer in de klas ontstaat. Verder besteden we aandacht aan het plannen van je huiswerk en het leren leren. Je kan altijd bij je mentor terecht als er vragen of misschien moeilijkheden zijn. Goed contact met je ouders en de school is erg belangrijk, daarom komen we ook thuis op bezoek. Zo werken we er met elkaar aan dat jij bij ons op school een goede prestatie kan leveren. W. Schollaart-Vogel, docent project plus Als je gemakkelijk leert en het leuk vindt om je te verdiepen in filosofie, ruimtevaart of psychologie, kun je twee uur in de week meedoen aan project plus. Je krijgt dan les met andere meer-of hoogbegaafde leerlingen. We gaan bovendien regelmatig op excursie. Ook werken we ieder aan een eigen project en presenteren dit aan elkaar. Je kunt bijvoorbeeld een extra taal leren of leren programmeren. Aan het eind van het jaar krijg je een certificaat! Om te kijken of je deze extra uitdaging aankan, kun je je via je ouders of leerkracht aanmelden voor een test. DRIESTAR INFOGIDS

DRIESTAR INFOGIDS VOOR OUDERS/VERZORGERS

DRIESTAR INFOGIDS VOOR OUDERS/VERZORGERS DRIESTAR INFOGIDS 2016-2017 VOOR OUDERS/VERZORGERS INHOUD 1 VOORWOORD 4 Adressen 5 2 EEN SCHOOL MET MEERWAARDE 6 Open dag & voorlichtingsavond 7 3 AANMELDING VAN LEERLINGEN 8 3.1 Toelating van leerlingen

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Hardenberg Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/hardenberg Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

informatie groep 8 Dé school met oog voor jouw toekomst

informatie groep 8 Dé school met oog voor jouw toekomst informatie groep 8 Dé school met oog voor jouw toekomst Nog even en dan... Dit is je laatste jaar op de basisschool. Volgend jaar ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je leerkracht ga je

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Open avonden 2014 GO TRINITAS

Open avonden 2014 GO TRINITAS Open avonden 2014 GO TRINITAS OPEN AVONDEN 2014, SPECIAAL VOOR JOU! Beste leerling uit groep 8, Over een paar maanden is je basisschooltijd voorbij. Dan begin je op een nieuwe school. Dat is leuk én spannend.

Nadere informatie

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u.

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. INFORMATIE AVONDEN: woensdag donderdag Let op! Start: 19.30 u. HAVO HAVOplus Voor een bijzondere invulling van het onderwijs. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium HORN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent!

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Nog even en je gaat naar de brugklas. Hartstikke leuk, maar misschien ook een beetje spannend. Om alvast kennis te maken met onze school, hebben we niet

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Enschede Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/enschede Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school, naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school?

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Naar het Greijdanus?!

Naar het Greijdanus?! Zwolle Schitteren in Zijn licht Naar het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/zwolle Groep 8 en dan..? Dan ga je naar een andere school, naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school en welke richting?

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Bruggerinfo VMBO. gelooft

Bruggerinfo VMBO. gelooft Bruggerinfo VMBO gelooft Aangenaam: Guido Een VMBO-school waar jij met plezier naar toe gaat! We zien elkaar echt staan en zoeken naar verbinding. Verbinding met elkaar, en ook met de wereld. Wat gebeurt

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Ook jouw nieuwe school staat in Oosterhout

Ook jouw nieuwe school staat in Oosterhout Ook jouw nieuwe school staat in Oosterhout Voortgezet onderwijs in Oosterhout Na de basisschool ga je naar het voortgezet onderwijs. De school waar jij naartoe kunt, is vlakbij! Alle soorten onderwijs

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Infogids INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN

Infogids INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN Infogids 2017-2018 INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN In deze gids 2 03 Voorwoord 06 Wat voor school is het Calvijn College eigenlijk? 08 Naar school 08 Met de bus naar school? 08 Je mentor 08 Boeken en huiswerk

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès UI G D0 A R N H E M Brugger info In dit nummer o.a.: alles over het schoolleven van een brugger. Verhalen van leerlingen! GELOOF in je toekomst Aandacht voor jou! Alles wat je wilt weten over het leven

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond vmbo & PrO. Hartelijk welkom!

Voorlichtingsavond vmbo & PrO. Hartelijk welkom! Voorlichtingsavond vmbo & PrO Hartelijk welkom! Programma Opening door L. van der Ham (directeur vmbo-bk & PrO) Identiteit van het Driestar College Organisatie en onderwijsaanbod door J. van Dam (directeur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

HAVO. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

HAVO. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge HAVO O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2 4103 NN Culemborg

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo en mavo Voor leerlingen met ambitie Haal het beste uit jezelf! Op Poort, school voor havo en mavo word je geprikkeld om het beste uit jezelf te halen. Dat betekent niet alleen dat

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie