Bachelor International Business and Languages voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor International Business and Languages voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor International Business and Languages voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-BEDROPD Cursusnaam Bedrijfsopdracht Praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels Business Practice 1.4 Aantal EC's 1-5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon HE van Amstel-Kuiper (tel. 6978) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1 EC 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36 2 EC 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36 3 EC 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36 4 EC 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36 5 EC 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Opdracht voor het lectoraat en/of bedrijfsopdracht vanuit HU Bij deze cursus toont de student aan dat hij: een probleem helder kan definiëren en de opdrachtgever hierin betrekt inclusief de probleemdefinitie, probleemanalyse en plan van aanpak; informatie kritisch kan analyseren en beoordelen; een probleem gestructureerd en planmatig kan behandelen; de relevante marketingconcepten kan toepassen in een consistent, op de specifieke situatie geënt beroepsproduct zoals marketingplan, marketingcommunicatieplan, businessplan, onderzoeksplan zijn eigen werk kritisch kan verantwoorden binnen zijn team; werkt conform de aanpak van de propedeuse cursus Project- en Onderzoeksvaardigheden en de tweedejaars cursus Global marketing Research De student doet praktijkervaring en ervaring in het werken voor een lectoraat op, door in opdracht van het lectoraat voor een ondernemer te werken 2.2 Cursus inhoud Een IB&L student kan bij de study abroad door vele oorzaken een tekort aan studiepunten verkrijgen. Met de cursus Praktijkruimte IB&L 5 EC in het curriculum kan dit tekort, mits aan de inhoudelijke en aan de IB&L domein competenties eisen van de opleiding is voldaan, dit tekort aan EC s in het 3 e of 4e studiejaar worden aangevuld. De student dient toestemming te verkrijgen van de routemanager /praktijkcoördinator IB&L om van deze cursus gebruik te kunnen maken. De inhoud van deze cursus geeft een aantal mogelijkheden voor de vervanging van deze studiepunten. De routemanager /praktijkcoördinator IB&L geeft de student advies en komt in overleg met de student tot een oplossing welke mogelijkheden het best benut kunnen worden. Voorwaarde is altijd dat aan de inhoudelijke en IB&L domein competentie eisen van de ontbrekende studiepunten van de IB&L opleiding is voldaan. Deze cursus Praktijkruimte IB&L 5 EC geeft de volgende mogelijkheden : 1. Opdracht voor het lectoraat en/ of bedrijfsopdrachten vanuit de HU (maximaal 5 EC); intake via cursusbeheerders/ IB&L routemanager 2. Marketing Simulatie LINKS van CE (2 EC); 3. Persoonlijk Ontwikkelings Plan (maximaal 3 EC); Deze cursus betreft een opdracht voor het lectoraat. Dit onderdeel is een aantoonbare vervanging van de studiepunten die de student mist bij zijn Study abroad en eventueel een aanvulling op, dan wel een uitbreiding of verdieping van de beroepscompetenties die elders in het IB&L -curriculum worden verworven. Tijdens dit onderdeel dient de student de onderstaande competentie te bereiken: voldoen aan de IBL competentie eisen voor de ontbrekende EC s met eventueel daarnaast een uitbreiding of verdieping van al aanwezige IB&L competenties, bijvoorbeeld marketingplan, marketingcommunicatieplan, businessplan, marktonderzoeksplan Het bedrijfsrapport is een weergave van de specifieke opdracht voor het lectoraat en /of bedrijf. Afhankelijk van de opdracht kan de student een begeleid worden door een medewer- ker van het lectoraat of door een docent in overleg met het lectoraat.

4 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Zie cursuswijzer 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 28 Totaal (uren) 28 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (1-5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

5 Titel Opleidingsvariant Communication and Social Media Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-COMSM Cursusnaam Communication and Social Media 1.3 Cursusnaam in Engels Communication and Social Media 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon N Hadziarapovic (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Consult verplicht 5 maal per blok 300 minuten blok 3 Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 700 minuten blok 3 Presentatie verplicht 1 maal per blok 100 minuten blok 3 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 700 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Multiple Choice Tentamen Standaard 5, Opdracht Standaard 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel After completing this course the student will know how to define and apply the various traditional and new media and its possibilities in making a marketing or a promotional plan. Specifically: - The student is able to work with different people in different teams; - The students can define and use communication, media and marketing communication tools; - The student can apply acquired knowledge of communication and New Media; - The student can present findings (including analysis and customer analysis) at a professional level; - The student can set up an operational marketing plan with emphasis on use of NewMedia; - The student is able to process and organize the knowledge, experiences and findings in areport where all requirements are met regarding the proper reporting; - Develop New Media basic skills; - Apply basic New Media skills in the context of a professional product and include both the start data and the conclusions correctly and clearly; 2.2 Cursus inhoud The current economy is based on experiencing and accessing one's personal lifestyle. This socalled experience economy calls for fully modern techniques for marketing and communications. Both traditional and digital media (New Media) play an important role. Nowadays anything goes in terms of creative design, content and distribution. The far-reaching technological developments in marketing and communications causea flood of new concepts, buzzwords and hypes. But what does it all actually mean and how can you use it professionally? And should I as a marketer and a communications expert become involved in beamvertising, serious gaming, blogvertising, mobile media and e-learning? The answers to these (and many other) questions will be found during the course Communication and Media. The aim of this course is twofold: - The focus on the basic models of marketing and communication; - The focus on the deployment of New Media as a "new" marketing-communication tool; For this course there are both a weekly lecture and a seminar. In addition, a number of lectures will be lectured by leading practitioners 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

7 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Marketing communication strategy; Floor en van Raaij; ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mcil-comsm-12

8 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Consumentengedrag Innnovatie and Brand. 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-CONSINB Cursusnaam Consumentengedrag Innovatie and Branding 1.3 Cursusnaam in Engels Consumer Behaviour Innovation and Branding 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon EAH Doornenbal (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege 1 verplicht 7 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege 2 verplicht 7 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Multiple Choice Tentamen Standaard 5, Opdracht Standaard 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na afloop van de cursus kent de student de meest gangbare psychologische en sociologische verklaringsmodellen voor consumentengedrag en kan de student uitleggen hoe hier rekening mee gehouden kan worden bij marketingbeslissingen en hoe merken waarde kunnen toevoegen voor de consument (branding). Daarnaast kan de student uitleggen wat innovatie is, hoe innovaties binnen organisaties ontstaan en hoe consumentengedrag en innovaties elkaar wederzijds beïnvloeden. Studenten kunnen de geleerde begrippen toepassen in een casus. 2.2 Cursus inhoud Consumentengedrag; persoonlijkheid en levensstijl; motivatie, behoeften en waarden; waarnemen en informatieverwerking; leertheorieën; attitudes; beslissingsproces; referentiegroepen; sociologie; subcultuur en sociale klasse; internet en social media; segmentatie van de consumentenmarkt; consumentengedrag en de marketingmix; marketingcommunicatie (promotie); consumentisme; innovatie; Business Model Canvas; trends en trendwatchers; branding; waardestrategieën. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Consumentengedrag, de basis.; Weber, A.; ; 4; Noordhoff; Reader (verplicht) : Reader Consumentengedrag & Innovatie (Via sharepoint). Reader (verplicht) : Reader Consumentengedrag & Branding (via Sharepoint); Diversen (verplicht) : Artikelen over de internationale consument (via Sharepoint); 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 117 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mcil-consinb-12

10 Titel Duits 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-DUITS Cursusnaam Duits Cursusnaam in Engels German Advanced Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon MAH Hoppe (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vaardigheidstraining 1 verplicht 1 maal per blok 140 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Vaardigheidstraining 2 verplicht 1 maal per blok 140 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Duits-2 Standaard 5, Schriftelijk tentamen Duits 2 Standaard 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het studiemateriaal bij deze cursus ligt qua moeilijkheidsgraad en taalvaardigheid op het niveau B1 en B2 van het Common European Framework of Languages (CEF/GER): Receptieve vaardigheden (lezen en luisteren): niveau B2. (onafhankelijk gebruiker -> vaardig gebruiker) Productieve vaardigheden (schrijven en spreken): niveau B1 (onafhankelijk gebruiker) Leerdoelen zijn o.m.: - Je kunt jezelf voorstellen: (uitgebreid) over je opleiding, je professionele ontwikkeling, je werkzaamheden, je bevoegdheden en taken in een bedrijf spreken; - je kent het onderwijsstelsel van de BRD en kunt deze met het Nederlandse vergelijken; - je kunt teksten en grafisch materiaal over dit onderwerp begrijpen, interpreteren; - een profielschets begrijpen, opstellen; - een sollicitatiegesprek voorbereiden en voeren; - je kunt een sollicitatiebrief schrijven incl. uitgebreid c.v.; - je kunt informatie over bedrijven in de vorm van een documentaire volgen en gerichte vragen hierover beantwoorden - je kunt kengetallen en andere ondernemingsdata weergeven/presenteren en interpreteren - je kent de belangrijkste rechtsvormen van Duitse bedrijven; - je kent de belangrijkste vakterminologie op het gebied van grootte, rechtsvorm, branche, activiteit, product, omzet etc; - je kunt het organigram (o.a. de rechtsvorm, afdelingen) van een onderneming begrijpen en beschrijven; - je kunt een eenvoudig onderhandelingsgesprek voeren, incl. eventuele smalltalk; - je kunt je mening formuleren en beargumenteren; - je kunt een enquête opstellen; - je kunt een eenvoudige wervende tekst voor een bedrijf opstellen; 2.2 Cursus inhoud Studenten in het 2e studiejaar IBL bereiden zich o.a. voor op verblijf en stage (I) in het Duitse taalgebied resp. een internationaal bedrijf met Duitstalige zakenpartners. Thema's, oefeningen en opdrachten richten zich op de beroepspraktijk. Deze cursus traint communicatief handelen in de context van het (toekomstig) beroep, dwz. schriftelijke en mondelinge zakelijke communicatie. Alle vaardigheden komen in deze cursus ruim aan bod, maar het accent ligt op de productieve vaardigheden schrijven en spreken (zowel in monologen als ook in situaties, waarbij gesproken interactie wordt gevraagd.) In deze cursus wordt de in jaar 1 verworven grammaticale kennis d.m.v. een integrale herhaling van Duitse grammatica voor het economisch onderwijs verder uitgebreid en geperfectioneerd. D.m.v. casussen (Fallbeispiele), thema s en teksten, luister- en spreekoefeningen uit Exportwege Neu wordt de Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch vergroot én wordt de vereiste taalvaardigheid verworven om contacten met Duitstalige werkgevers, collega s en zakenpartners aan te gaan, te onderhouden en verder te ontwikkelen. Uiteraard komt ook Landeskunde (kennis van land, volk en cultuur) in deze cursus aan bod. Daarbij komen ook interculturele aspecten van bedrijfscultuur en zakendoen aan de orde. Aan de hand van Geschäftsverkehr ontwikkelen de studenten Gesprächsstrategien en spreekvaardigheid in verschillende situaties. Ter ondersteuning werken zij aan de verbetering van de uitspraak én breiden zij d.m.v. het leren van Redemittel de vereiste woordenschat uit. Compenseren(de taal-strategieën), vragen stellen, argumenteren, small talk, telefoneren,

12 presenteren en onderhandelen komen in diverse spreekoefeningen en opdrachten aan de orde. Studenten stellen een portfolio met bewijsstukken van hun vorderingen samen. dit portfolio omvat o.m. diverse typen zakenbrieven. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Exportwege neu 3 Kursbuch; G. und D. Volgnandt; ; ; Schubert Verlag (via Intertaal!); Boek (verplicht) : Exportwege neu 3 Kursbuch; G. und D. Volgnandt; ; ; Schubert Verlag (via Intertaal!); Boek (verplicht) : Duitse grammatica voor het economisch onderwijs; Duijvestijn, M; ; ; Walvaboek; Boek (verplicht) : Geschäftsverkehr; Duijvestijn, M.; ; ; Walvaboek; 2.5 Workload Contactduur (uren): 5 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 133 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Lint 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mcil-duits2-12

13 Titel Engels 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-ENGELS Cursusnaam Engels Cursusnaam in Engels English Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon TWG Daselaar (tel. 6342) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 7 maal per blok 980 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Training verplicht 14 maal per blok 2240 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio assessment Standaard 5, Tentamen Standaard 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus bereidt de student voor op het aangaan van, vormgeven, beheren / onderhouden en ontwikkelen van contacten met Engelstalige klanten en zakenpartners. Aan de orde komen de thema's sales, advertising en management. Het is een vaardigheidscursus met focus op het toepassen van overtuigingstechnieken in mondelinge en schriftelijke communicatie. Naast veel spreekvaardigheidsopdrachten (b.v. onderhandelingen en presentaties) is er ook ruime aandacht voor schrijfvaardigheid, met o.a. wervingsbrieven en klachtenbrieven, alsmede de (positieve en negatieve) reacties daarop. Alle oefeningen en opdrachten, veelal in kleine groepjes uitgevoerd, richten zich op de beroepspraktijk. Er wordt van de student verwacht dat hij/zij zelfstandig kan werken, en zich m.n. thuis voorbereidt op de stof die tijdens de colleges wordt behandeld en de vaardigheden die worden geoefend. 2.2 Cursus inhoud - De student kan een geschreven Engelse (zaken)tekst van gemiddelde moeilijkheidsgraad analyseren in termen van thema- en titelverklaring en structuur; tevens is hij/zij in staat om mondeling of schriftelijk zijn/haar mening weer te geven over de tekst en deze van kritische kanttekeningen te voorzien. Het betreft hier artikelen, rapporten en verslagen, zowel uit de algemene media als uit de vakpers. - De student kan een zakelijke Engelse brief (sales letter, complaint, adjustment grant, complaint refusal, letter of application) schrijven die van voldoende niveau is zowel wat betreft het Engels als de communicatieve waarde. - De student kan (in normaal tempo) gesproken Engels in het zakelijk en sociale verkeer verstaan en er zowel in mondeling als schriftelijk Engels adequaat op reageren. - De student kan zich op adequate wijze mondeling in het Engels uitdrukken op zakelijk en sociaal gebied. - De student heeft zich de grammaticale kennis en het professionele vocabulaire eigen gemaakt, die hem helpen bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Reader Engelse 2 (Downloadable from sharepointsite); 2.5 Workload Contactduur (uren): 54 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 85 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Lint 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mcil-engels2-12

15 Titel Opleidingsvariant English Language and Culture Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-ELC Cursusnaam English Language and Culture 1.3 Cursusnaam in Engels English Language and Culture 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon TWG Daselaar (tel. 6342) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 14 maal per blok 2240 minuten blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 4, week blok 5, week blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan een zakenpresentatie houden die voldoet aan de eisen die aan professionele presentaties worden gesteld, zowel in termen van taalvaardigheid (begrip, spreken (incl. accent!) en schrijven op C1/C2- niveau van het Common European Framework voor de moderne vreemde talen - zie bijlage 1) als in termen van communicatieve waarde (b.v. manier van spreken, presentatietechnieken, non-verbale communicatie). De student kan het Engels UITspreken op near-native niveau met speciale aandacht voor klemtoon en accent. De student kan a) een samenvatting in het Engels opstellen van artikelen verschenen in vooraanstaande Engelstalige tijdschriften en kranten, en daaruit de belangrijkste punten distilleren en b) zijn/haar mening over deze artikelen onder woorden brengen, zowel in woord als geschrift. De student kan een rapport opstellen en presenteren in het Engels. De student is bekend met culturele verschillen in international zakenrelaties en is in staat hier op een respectvolle en flexibele manier mee om te gaan. De student heeft zich de grammaticale kennis en het professionele vocabulaire eigen gemaakt, die hem/haar helpen bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. 2.2 Cursus inhoud Deze cursus bereidt de student voor op het aangaan van, vormgeven, beheren / onderhouden en ontwikkelen van contacten met Engelstalige zakenpartners c.q. opdrachtgevers. Een middel hiertoe is de verdere vergroting van de taalvaardigheid en idiomatische en grammaticale kennis van de student. Na afloop van deze cursus heeft de student meer inzicht in zijn/haar eigen spreekvaardigheid en m.n. de uitspraak van het Engels, kan hij/zij verslag doen van recente ontwikkelingen in de zakenwereld, en is hij/zij in staat middels een wervende presentatie een publiek te overtuigen. Deze cursus is een vaardigheidscursus en er wordt in principe 100% aanwezigheid verwacht. Alle oefeningen en opdrachten, veelal in kleine groepjes uitgevoerd, richten werken, en zich m.n. thuis voorbereidt op de stof die tijdens de colleges wordt behandeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Presenting in English; Powell, M., Heinle; ; ; Reader (verplicht) : Reader ELC (Downloadable from Sharepoint site); 2.5 Workload Contactduur (uren): 37 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 102

17 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mcil-elc-13

18 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Export Management & Internationalization 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-EXMANIN Cursusnaam Export Management and Internationalization 1.3 Cursusnaam in Engels Export Management and Internationalization 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: HE van Amstel-Kuiper (tel. 6978) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 1680 minuten blok 3, blok 4 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1680 minuten blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? export en internationalisering Tentamen Export en Internationalization invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 4, week blok 5, week blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Course Goals and Objectives: 1) To give the student a general insight and understanding of the international business environment, the international business company, international business and international business institutions. The students should have insight in the impact of the environment on the international company, and understand the opportunities and challenges that are created by the environment for the international enterprise. The students should have insight in the strategic potential and the development of the strengths and weaknesses of the international company. 2) The students should be able: to perform a SWOT analyses and confrontation matrix analyses, to develop several strategic options, to make a motivated selection between these options, to be able to make the selected strategic option operational for the marketing mix and all the relevant aspects of export management, to write a budget, make a breakeven analysis and sales projections and come with conclusions and recommendations for the company. 3) The students will develop a more in depth knowledge and understanding of the specific aspects of export management and international business, such as: export policy planning and implementation, international strategies, customs policy, logistics policy, legal aspects, intercultural management, product policy, distribution policy and ethical aspects. 4) The students should develop the skills and competencies of an export manager on the level of a semi-professional. 5) To have insight and knowledge of the role of export management and internationalization for the individual company, have the ability to analyze and evaluate the international and export management policy of an international company and come up with conclusions and recommendations. 6) To learn how to apply the theoretical concepts in practice by working on international business cases in the lectures and to be able to write an export plan with a team on the level of a semi professional. 2.2 Cursus inhoud Content of the Course: This course will give the student further insight and more in-depth knowledge of important aspects of export management and internationalization, such as export policy planning and implementation, international strategies, customs policy, logistics policy, legal aspects,financial aspects, intercultural management, product policy, distribution policy and ethical aspects. In the first block you will have lectures about these different topics and you will develop your knowledge and insight on the theoretical concepts of export management. In these lectures the actual developments in export and international business and the practical side of export management will play an important role. You will also have to apply the knowledge and theoretical concepts in practical assignments. In the first block you will work on case-assignments in the lectures, and in the secund Block you will

20 have to work for 7 weeks on a large Export assignment of an international company. For this company you will write an export plan with your team and you will give a presentation about this plan. You will have to defend your plan with your team before the manager of the company and the lecturers. When you work on this practical assignment you will get feedback and consultation on a weekly basis, but a certain amount of independence and initiative is expected from you and your team. You will work in teams of at max three students. This will lead to you and your teammates working on the level of an independent semiprofessional. And at the end of this course you will be expected to present and defend your work as an independent semi-professional. During the entire course you are expected to participate and prepare the study material and cases for the lectures. The approach is to make the course applicable and valuable for small, medium sized international companies. The theoretical concepts in this course are also applicable for larger international companies. The course Export management & Internazionalization builds on the course International Marketing of the second year. Export management& Internationalization is related to the courses Intercultural Management and International Marketing research of the second year. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Export management -- A European perspective; Veldman, H.; ; ; ; Boek (aanbevolen) : Strategische Marketingplanning; Alsem, K.J.; ; ; Boek (verplicht) : International Marketing and Export Management; Albaum G., E. Duerr and J. Strandskov; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 221 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mcil-exmanin-13

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-BEDROPD-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfsopdracht Praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie