SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014"

Transcriptie

1 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS

2 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) JUNIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2 SENIORCOLLEGE / ELZENSTRAAT vmbo, leerjaar 3 en 4 Gemengde leerweg en Theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Zorg en Welzijn breed, Uiterlijke Verzorging Sport, Dienstverlening en Veiligheid ICT-leerroute Handel en Verkoop havo, leerjaar 3 t/m 5 atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6 POSTADRES Postbus AL Venlo BEZOEKADRES Drie Decembersingel BD Venlo Tel.: (077) Fax: (077) ZIEKMELDINGEN: Tel. (077)

3 INHOUDSOPGAVE Voor de leesbaarheid van de schoolgids wordt volstaan met ouders, met wie vanzelfsprekend ook verzorgers en voogden bedoeld worden. Ook spreken we over leerling, hij en hem waarmee uiteraard ook leerlinge, zij en haar wordt bedoeld. BLARIACUMCOLLEGE, EEN EXCELLENTE SCHOOL VOOR UW KIND MISSIE / VISIE EVEN VOORSTELLEN PRAKTISCHE SCHOOLZAKEN ORGANISATIE HOE ZIET ONS ONDERWIJS ERUIT? EXTRA ONDERSTEUNING BREDE ONTWIKKELING HUISREGELS ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

4 BLARIACUM- COLLEGE, EEN EXCELLENTE SCHOOL VOOR UW KIND Het Blariacumcollege heeft zijn deuren weer geopend. De nieuwe wind mag het komende schooljaar weer door onze gebouwen gaan waaien. Naast een welkom voor onze leerlingen en medewerkers vooral een hartelijk welkom aan alle brugklassers en instromers, voor wie dit het eerste schooljaar op het Blariacumcollege wordt. Maak er een mooie tijd van. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om er weer een leerzaam en goed schooljaar van te maken. Als campusdirecteur begin ik aan mijn vierde schooljaar op deze prachtige school. Het is een mooie school. Het Juniorcollege oogt ruimtelijk en de aanpak is kleinschalig. Docenten weten wie de leerlingen zijn en andersom. Veiligheid en geborgenheid staan centraal. Daarnaast zijn we een school met een uitstekend lesaanbod en bieden wij veel zorg aan de leerling. Het uiteindelijke doel is dat uw kind met een passend diploma onze school verlaat. Hierbij vragen wij ook uw ondersteuning. Onze mentoren maken graag contact met u en wij bieden u de mogelijkheid om ook makkelijk met ons contact te maken. Op onze website treft u dan ook alle medewerkers met naam en adres aan. Daarnaast bevat de schoolgids belangrijke informatie die voor u het komend jaar van belang is. Onze medewerkers zullen zich dan ook weer iedere dag vol overgave inzetten voor de leerlingen. Er is een speciaal ondersteuningsteam dat leerlingen begeleidt die even extra hulp nodig hebben. Ons ondersteuningsplein is zelfs uitgegroeid tot het beste dat er in de regio te vinden is. Dit is mede te danken aan het leerwegondersteunend onderwijs en het team Maasland, de regionale zorgvoorziening van het Samenwerkingsverband. Maasland kent bijvoorbeeld voor havo-leerlingen, die meer aandacht nodig hebben, een speciale havo-klas. Het onderwijsaanbod van het Blariacumcollege is breed en veelzijdig. Denk bijvoorbeeld aan de speciale sportklassen. Jongeren die graag meer willen doen met sport kunnen bij ons terecht. Hiervoor werken wij ook samen met lokale sportverenigingen. De gemeente Venlo heeft ons in dit kader afgelopen jaar onderscheiden met de Fair Play-award. Als een van de weinige opleidingen in Nederland heeft onze vmbo GL/TL afdeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de titel excellent gekregen Ook worden er speciale beroepsopleidingen zoals ICT aangeboden. Jongeren die graag met computers, tablet-pc s en internet willen werken, worden voorbereid op een toekomst in de ICT-branche. Het is zelfs mogelijk bij ons op school door te stromen naar een mbo ICT niveau 2 opleiding. Handel & Verkoop, Sport Dienstverlening & Veiligheid en Zorg & Welzijn, zijn vmbo-opleidingen waarbij de leerlingen vanuit een stevige theoretische basis in aanraking komen met de praktijk via stages, werkpleksimulatie en het project Blariacum in bedrijf. Verder biedt onze havo-afdeling als enige in de regio de International Business School aan. De rode draad van de opleiding is het schrijven van een eigen ondernemingsplan. Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Fontys hogeschool en het bedrijfsleven. Ons voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (inclusief het gymnasium) wordt continu verbeterd door deelname aan het project Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON). Het Blariacumcollege is de eerste Limburgse school die zich heeft mogen aansluiten bij het WON-instituut in Nederland. Het Blariacumcollege is een prachtige en unieke school. Ik wil mij dan ook graag inzetten voor een kwalitatief goede en veilige school. Met leerlingen, ouders en medewerkers ga ik graag die uitdaging aan. Alleen samen kunnen we goede resultaten blijven behalen. drs. Ton Sipkens rm campusdirecteur De schoolgids wordt digitaal aangeboden. In deze moderne tijden leek het ons verstandig geen papieren berg te creëren. De informatie bieden wij u op een zo goed mogelijke manier digitaal aan. Vanzelfsprekend horen wij graag of u nog suggesties of verbeterpunten voor ons heeft. 6 7

5 MISSIE / VISIE DE BETROKKENHEID VAN DE LERAREN MET DE LEERLINGEN WAS GROOT. OOK HEB IK ME ALTIJD PRETTIG EN VEILIG GEVOELD OP HET BLARIACUM. CHARELLE HENDRICKX, GESLAAGD Het Blariacumcollege is een moderne school waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt geboden, met individuele begeleiding aan leerlingen van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen die méér nodig hebben, geven wij extra onder-steuning. Wij bieden een omgeving waarin leren en leven voor leerlingen en medewerkers betekenisvol en prettig is. Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen die de 21 e eeuw hen biedt. Wij kiezen vier uitgangspunten van waaruit we onze missie/visie denken waar te kunnen maken: Persoonlijke aandacht geven Sportactief zijn Kwaliteit leveren Onderzoekende houding aannemen Persoonlijk betekent dat voor ons elke leerling uniek is. Wij hebben oog voor de individuele leerling en wij kennen onze leerlingen dus. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op signalen. Hoe vordert de leerling, zit hij goed in zijn vel, kan hij zijn kwaliteiten tot bloei laten komen, zowel op school als daarbuiten? Persoonlijk betekent bijvoorbeeld dat leerlingen de kans krijgen extra vakken te kiezen, of meer zorg krijgen dan regulier al wordt aangeboden. Door de kleinschaligheid is die persoonlijke aandacht goed te waarborgen. Door de korte lijnen binnen de organisatie kan ondersteuning snel in gang worden gezet. Wij zijn, samen met de ouders, verantwoordelijk voor onze leerlingen. Sport is méér dan een leuke activiteit en méér dan beweging alleen. Bewegen verbetert de leerprestaties, geeft meer zelfvertrouwen, helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de leerlingen worden er fitter door. Sportactief komt tot uitdrukking in onze sportklassen door alle opleidingen heen en door sport als eindexamenvak aan te bieden. Bovendien bieden wij onze leerlingen veel extra buitenschoolse sportactiviteiten (ixport). Het Blariacumcollege heeft het predicaat sport actieve school verworven en heeft de ambitie om jaarlijks de meest sportieve school van Nederland te worden. Kwaliteit klinkt als een vanzelfsprekend kenmerk van een school en voor het Blariacumcollege is dat ook zo. De doorstroomgegevens en slagingspercentages liggen veelal boven het landelijk gemiddelde. Dat komt onder andere door het gegeven dat de docenten onderwijs bieden van hoge kwaliteit. Steeds weer wordt bekeken hoe het onderwijs het beste rekening kan houden met de wensen en mogelijkheden van de leerling. Daarnaast krijgen docenten de kans om onder werktijd bij te scholen. Met behulp van een eigen professionaliseringsteam leren docenten van en met elkaar. Zo vormen wij met z n allen een lerende gemeenschap, waarbij elkaar uitdagen het beste in elkaar boven te brengen centraal staat. Onze ambitie is de beste school in de regio te worden. Onderzoekend wil zeggen dat we de nieuwsgierigheid van leerlingen en medewerkers prikkelen. Dat doen we door ze zelf dingen te laten ontdekken. Expliciet komt dit ook tot uitdrukking in het gegeven dat wij WON-school (WON= Wetenschaps Oriëntatie Nederland) zijn. Dat betekent dat wij leerlingen uit het vwo expliciet voorbereiden op een wetenschappelijke loopbaan.docenten zijn van nature nieuwsgierig: hoe kan ik een onderdeel het beste didactisch aanpakken en hoe zou ik ook op een andere manier zaken in de groep kunnen behandelen? De nieuwsgierigheid komt voort uit onze intrinsieke behoefte kwaliteit te leveren. 9

6 EVEN VOORSTELLEN DIRECTIE DIRECTIE DIRECTIE CAMPUSDIRECTEUR Ton Sipkens (077) DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN Cor Vulders (06) ONDERWIJSDIRECTEUR Monique Lafleur-Janssen (077) TEAMLEIDER ONDERBOUW TEAMLEIDER ONDERBOUW TEAMLEIDER ONDERBOUW TEAM BBL (LWOO), LEERJAAR 1 & 2 Lillianne Wevers (077) TEAM KT, LEERJAAR 1 & 2 Hans Evers (077) TEAM LWOO+ MAASLAND, LEERJAAR 1 & 2 Ineke Lammers (077) WE WERDEN GOED GESTEUND IN DE KEUZES DIE WE MAAKTEN. JILL GOERTZ, GESLAAGD

7 TEAMLEIDER ONDERBOUW TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER TEAMLEIDER TEAMCOÖRDINATOR TEAM THEORETISCH-HAVO / HAVO / VWO, LEERJAAR 1 & 2 Rob Diepgrond (077) TEAM THEORETISCHE LEERWEG / GEMENGDE LEERWEG Kobeke Beenen (077) TEAM ZORG & WELZIJN / SPORT, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Els Hovens (077) TEAM ZORGPLEIN / ZORGCOÖRDINATOR Trui Schambergen (077) TEAM ADMINISTRATIE Paula Passon (077) TEAM FACILITAIRE DIENST Marij Heintges (077) TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER BOVENBOUW TEAMLEIDER BOVENBOUW DECAAN DECAAN DECAAN TEAM ICT-LEERROUTE / HANDEL EN VERKOOP Matthijs van der Giesen (077) TEAM HAVO, LEERJAAR 3 T/M 5 André Kagchelland (077) TEAM VWO, LEERJAAR 3 T/M 6 Iris Keij (077) VMBO Joke Peeters (077) / (0478) HAVO Bert van Wanrooij (077) / (0495) HAVO Richard Geurts (077)

8 DECAAN TAALCOÖRDINATOR COACH/SUPERVISOR INTERCULTUREEL SCHOOLCONTACT- PERSOON SCHOOLARTS VWO VMBO Cristine Hermans Naziha Ouassak Maria Savelberg Conny van Doorn Magna Ottenheim (077) (077) (077) (077) (077) REKENCOÖRDINATOR REKENCOÖRDINATOR MAATSCHAPPELIJK WERK OUDERRAAD Karin van der Zee (077) LEERLINGENRAAD Marc Teeuwen (077) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jan Helmer (077) VMBO HAVO/VWO Marije Broeseliske De namen en adressen van al onze mede- Thijs Hendricks Jan Helmer (077) werkers vindt u op de website: (077) (077)

9 PRAKTISCHE SCHOOLZAKEN LESTIJDEN (HAVO/VWO) 1 e uur uur 2 e uur KLEINE PAUZE 3 e uur 4 e uur GROTE PAUZE 5 e uur 6 e uur 7 e uur 8 e uur LESTIJDEN (VMBO) 1 e uur uur 2 e uur 3 e uur KLEINE PAUZE 4 e uur 5 e uur GROTE PAUZE 6 e uur 7 e uur 8 e uur VAKANTIEROOSTER Schoolbegin maandag 19 augustus 2013 Herfstvakantie maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2013 Kerstvakantie maandag 23 dec 2013 t/m vrijdag 3 jan 2014 Carnaval maandag 3 t/m vrijdag 7 maart 2014 Pasen maandag 21 april 2014 Meivakantie maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei 2014 Hemelvaart donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2014 Pinkstermaandag maandag 9 juni 2014 Zomervakantie maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus 2014 LESVRIJE DAGEN VOOR LEERLINGEN Hele dag vrij maandag 19 augustus Hele dag vrij vrijdag 11 oktober s Middags vrij vrijdag 28 februari Vier dagen vrij maandag 7 juli t/m donderdag 10 juli s Middags vrij / 's ochtends rapportenuitreiking vrijdag 11 juli De lesvrije dagen zijn een maatregel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. MIJN KENNISMAKING MET HET BLARIACUMCOLLEGE WAS GOED. METEEN TOEN IK BINNEN LIEP DACHT IK: "JA, DIT WORDT MIJN SCHOOL". IK WIL DAN OOK GRAAG DOOR- STROMEN NAAR DE HAVO. NANJA LEIJSER, GESLAAGD AGENDA TOEKOMSTIGE LEERLINGEN Proeflessen woensdag 11 december 2013 Open Huis woensdag 19 februari 2014 Info extra opleidingen maandag 24 februari 2014 Aanmeldingen maandag 17 en dinsdag 18 maart

10 COMMUNICATIEKAART BIJ AFWEZIGHEID Elke leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een communicatiekaart, die wordt gebruikt om afwezigheid door te geven. Als het om verlof gaat, zorg dan dat u de communicatiekaart tijdig invult. U vermeldt om welk verlof het gaat en om welke datum en tijd. Uw zoon of dochter levert de kaart in bij de frontoffice en er wordt meteen een nieuwe kaart uitgereikt. Ook als een leerling zich beter meldt, moet hij de kaart inleveren. Levert de leerling de kaart niet in, dan blijft hij in het systeem als afwezig vermeld staan. Leerlingen dienen de communicatiekaart altijd bij zich te hebben. Wij verzoeken u vriendelijk om zorgvuldig gebruik te maken van de communicatiekaart. Ziekmelden kan telefonisch, via T (077) ADRESWIJZIGINGEN Wij verzoeken u adreswijzigingen, wijzigingen van adressen, telefoonnummers en andere gegevens direct schriftelijk of per aan de administratie van de school door te geven (Postbus 457, 5900 AL Venlo of ADRES VOOR LEERLINGEN Uw zoon of dochter krijgt een adres van school. Het adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. LEENFIETS Leerlingen die met de bus, trein of taxi naar school komen, kunnen gebruik maken van een leenfiets van het Blariacumcollege. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse activiteiten. MEDIATHEEK Lezen is van wezenlijk belang om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse informatiemaatschappij. Door op school en in vrije tijd te lezen, kunnen leerlingen diverse schoolse vaardigheden en maatschappelijke inzichten opdoen. Onze mediatheek beschikt over een aantrekkelijke, actuele collectie jeugdliteratuur en Nederlandse literatuur. In de mediatheek kunnen leerlingen boeken lenen, informatie verzamelen, aan de computer werken en in alle rust huiswerk maken of een boek lezen. De mediatheek is iedere schooldag geopend van 8.30 tot uur. VEILIGE ROUTE NAAR DE SPORTACCOMMODATIES IN DE BOEKEND Op de brug richting de Boekend kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan voor leerlingen die naar de sportvelden of naar de Health & Racketclub fietsen. Een veilig alternatief is de fietsbrug. Het is dan ook wenselijk dat leerlingen op de heenweg en de terugweg van de gymnastieklessen in de Boekend, de fietsbrug nemen. SCHOOL EN INFORMATIE Het Blariacumcollege heeft een actuele website: Naast het laatste nieuws, vindt u daar alle links naar officiële zaken die op onze school aan de orde zijn. Denk hierbij aan roosters, lestabellen en overige onderwijsinformatie, zoals brieven aan ouders en uitnodigingen voor ouderavonden. Op deze site kunt u ook doorklikken naar de site van de decanen: Blariacum.DeDecaan. net. Het is de website waarop leerlingen, ouders, docenten en mentoren alle informatie kunnen vinden over Loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) en keuzebegeleiding. INFORMATIEKAART Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een informatiekaart. Op deze kaart vindt u praktische informatie. Daarnaast kunt u aantekeningen maken op de kaart. Een handig hulpmiddel, waarmee u belangrijke informatie altijd binnen handbereik heeft. Tip: leg deze kaart bij uw telefoon of bij de computer. SCHOOLRESULTATEN LEERLINGEN (MAGISTER) Magister is het administratiesysteem waarin onder andere de schoolresultaten van de leerlingen worden vastgelegd. Als ouder kunt u zo de resultaten van uw kind volgen. Deze gegevens kunt u in het informatiekatern noteren. U kunt met de code inloggen in Magister. Daar vindt u de volgende gegevens van uw kind: naam, adres, woonplaats, cijfers en absenties. Ook uw zoon/dochter krijgt de beschikking over een inlogcode

11 ORGANISATIE BLARIACUM- COLLEGE HUISVESTING Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties en een dependance: HET JUNIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 1 EN 2 HAVO/VWO, LEERJAAR 1 EN 2 HET SENIORCOLLEGE EN DE ELZENSTRAAT VMBO, LEERJAAR 3 EN 4 HAVO, LEERJAAR 3 T/M 5 VWO, LEERJAAR 3 T/M 6 DE TEAMORGANISATIE Belangrijk is dat uw zoon of dochter zich in de school goed thuis voelt en gekend wordt. Op het Blariacumcollege wordt gewerkt in een teamorganisatie die borg staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en zorg voor de leerlingen. Een team van docenten is samen verantwoordelijk voor het gehele leerproces van een specifieke afdeling/ groep leerlingen. Alle teams dragen onder leiding van een teamleider, op een eigen thuisbasis, zorg voor het onderwijs en de begeleiding van deze groep leerlingen. DE LEERLINGENRAAD Onderwijs gaat over leerlingen en dus is het belangrijk om naar ze te luisteren en ze te betrekken bij aspecten die voor hen belangrijk zijn. Leerlingen kunnen meepraten via de klankbordgroep. Elk team heeft een klankbordgroep. Van elke klas uit een team heeft één leerling zitting in de klankbordgroep van dat team. Onder leiding van een docent komt de groep regelmatig bij elkaar. De onderwerpen die besproken worden hebben vooral betrekking op het dagelijkse schoolleven. Van elke klankbordgroepen heeft één leerling zitting in de leerlingenraad. De leden van deze raad denken en praten mee over allerlei schoolzaken. Zij zijn immers de vertegenwoordigers van alle leerlingen. Vier leerlingen van de leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad van de school. Bovendien heeft één van deze vier leerlingen zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO). Op deze manier werkt het Blariacumcollege aan de betrokkenheid van de leerlingen over de volle breedte van de school. De leerlingenraad wordt begeleid door de heer M.Teeuwen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld één keer per maand. De campusdirecteur of een directielid kan hierbij ook aanwezig zijn. KLAS VAN ELKE KLAS ZIT ER EEN VERTEGEN- WOORDIGER IN DE KLANKBORDGROEP VAN HET TEAM JE WORDT ALS PERSOON GEZIEN EN NIET ALS EEN NUMMER. MARLIES HINDRIKS, GESLAAGD UIT ELKE KLANKBORDGROEP NEMEN TWEE VERTEGENWOORDIGERS ZITTING IN DE LEERLINGENRAAD 21

12 DE MEDEZEGGEN- SCHAPSRAAD De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat aan elke school een medezeggenschapsraad (mr) is verbonden. Het doel is de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. In de medezeggenschapsraad krijgen alle geledingen de gelegenheid mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het wel en wee van de school en over de belangen van allen die bij de school betrokken zijn.de medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden zoals: bespreking van alle zaken die de school betreffen, het doen van voorstellen en het kenbaar maken van standpunten aan de schoolleiding. In bepaalde gevallen heeft de schoolleiding de instemming van de raad nodig, in andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. De MR bestaat uit 16 leden: 8 medewerkers, 4 ouders en 4 leerlingen. Elke maand is er overleg over onderwerpen waar de diverse geledingen hun inbreng hebben. Dit overleg is openbaar. DE OUDERRAAD Het doel van de ouderraad is de school (en dus ook de leerlingen) op een positieve wijze te ondersteunen en te stimuleren, door belangstelling en betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. Anders gezegd: Als ouders zich interesseren voor school, komt dat de leerlingen ten goede. De ouderraad heeft geen formele (wettelijke) status en mag alleen adviezen uitbrengen. Ouders die niet direct zitting willen nemen in de officiële medezeggenschapsraad zijn altijd van harte welkom om mee te denken en te praten. De ouderraad bestaat uit ouders die belangstelling hebben voor de school van hun kind(eren) en graag mee willen praten over verschillende onderwerpen. Het is voor de school een goede manier om in contact te zijn met de ouders, voor de ouders is het een goede manier om meer van het wel en wee van de school mee te krijgen. Informatie is altijd op te vragen via De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar VMBO BBL/BK, KT, LWOO+, VMBO GL, TL, ICT, HV, SDV, ZW, VMBO HAVO/VWO T-HAVO, HAVO, VWO HAVO VWO De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt: Namens de ouders: Dhr. W. Beerkens, Mevr. Y. Huijs, Dhr. E. Sobczak en Dhr. H. Zaynoun Namens het personeel: Dhr. J. Helmer (voorzitter), Mevr. P. Icks, Dhr. M. Kojil, Dhr. M. Korsten, Dhr. F. Lenselink, Mevr. C. van Megen, Mevr. J. Peeters en Dhr. M. Teeuwen Namens de leerlingen: Celine Notermans, Timo Verhaagh, Maarten Tuithof, 1 vacature Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de MR, Dhr. J. Helmer: T (077) , De samenstelling van de ouderraad is als volgt: Frank Heijnen voorzitter Claudia Kranenbroek secretaris Marinus Wijnsma penningmeester Karin van der Zee contactpersoon Gwen Boelens Nancy van Kasteren de Graaff José de Kunder Mat Metzelaars Tanja Peters Ingrid Schell Patrick Schotman Miriam Theologidis Voor informatie over de ouderraad van het Blariacumcollege kunnen ouders mailen naar: of u kunt contact opnemen met Karin van der Zee T (077) e FASE HAVO 2 e FASE VWO MBO HBO UNIVER- SITEIT 22

13 HOE ZIET ONS ONDER- WIJS ERUIT? Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vwo (zowel atheneum als gymnasium), havo en vmbo. Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past. VWO (VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS; ATHENEUM EN GYMNASIUM) Het vwo is in de eerste plaats bestemd voor leerlingen die van plan zijn wetenschappelijk onderwijs te gaan volgen aan een universiteit. Om die reden wordt er meer nadruk op theoretische kennis en intellectuele verdieping gelegd dan op praktische vaardigheden. Een leerling kan op het Blariacumcollege een diploma gymnasium of een diploma atheneum halen. Het gymnasium heeft een wat ander karakter dan het atheneum: er wordt Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming aangeboden. De totale cursusduur van het vwo is zes jaar. HAVO (HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS) Het havo leidt leerlingen op voor het hoger beroepsonderwijs. Andere vormen van vervolg-onderwijs, o.a. het middelbaar beroepsonderwijs, behoren echter ook tot de mogelijkheden. Door zijn algemeen vormende karakter is het onderwijs op het havo geen eindonderwijs dat voorbereidt op het vervullen van een maatschappelijke functie. Doorstroming naar vwo-5 behoort ook tot de mogelijkheden. Vraag om meer informatie bij de decaan of de teamleider.de totale cursusduur van het havo is vijf jaar. VMBO (VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS) Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een vierjarige opleiding als voorbereiding op alle niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De programma s zijn aangepast aan de programma s van het mbo.niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in leerwegen (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg). Binnen het vmbo kennen we de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie. JE HEBT EEN GOED CONTACT MET DE LERAREN. RINSKE BECKS, GESLAAGD

14 DOORLOPENDE LEERLIJN VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS De afgelopen jaren is veel werk verzet om de relatie van vmbo, havo en vwo met het basisonderwijs te verstevigen, met als resultaat een betere aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De leerkrachten van groep 8 en de interne begeleiders bezoeken onze school. Docenten van onze brugklassen doen ervaring op in de hoogste klassen van het basisonderwijs. Een andere vorm van samenwerking zien we in gesprekken tussen de brugklasmentoren van het Blariacumcollege en de docenten van groep 8 van de basisschool. Wij noemen deze gesprekken de warme overdracht. Tevens organiseren wij speciale informatiebijeenkomsten en workshops voor leerkrachten van groep 7 en 8 bij ons op school. DOORLOPENDE LEERLIJN VAN VOORTGEZET ONDERWIJS NAAR VERVOLGONDERWIJS Vanuit het Blariacumcollege zijn er contacten met het vervolgonderwijs. Naast presentaties op de jaarlijkse voorlichtingsavonden door diverse opleidingen wordt informatie over lesinhoud en leerlingen gedeeld met het doel een succesvolle doorlopende leerlijn te creëren. JUNIOR MASTERCLASS (JMC) Voor leerlingen van groep 8 met een vwo advies bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Junior masterclass. Op een groot aantal woensdagochtenden ( uur) volgen de leerlingen een programma waarbij ze kennismaken met het voortgezet onderwijs in het algemeen, maar vooral ook met het vwo-onderwijs op het Blariacumcollege. In de JMC maken ze voor het eerst kennis met WON: Wetenschapsoriëntatie Nederland. Tijdens de Junior Master Class gaan ze ook aan de hand van het boek Het mysterie van Pythagoras op ontdekkingstocht. Deze tocht voert hen langs de Griekse mythologie, de klassieke talen en Arabisch, langs filosofie en wiskunde. Dat de leerlingen ook met CSI in aanraking komen, betekent nog meer gezonde spanning en speurwerk! KLEINSCHALIGHEID DOOR HET LEREN OP EEN THUISBASIS OF AFDELING Op school is het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen in een eigen deel van het gebouw en intensief samenwerken met een kleine groep docenten. Daarom werken wij in het juniorcollege met een thuisbasis en op het seniorcollege met een afdeling. Elke thuisbasis of afdeling heeft haar eigen docententeam. Doordat het voor elke afdeling om een relatief kleine groep docenten gaat, hebben de leerlingen met minder personen te maken en leren de docenten de leerlingen nog beter kennen. De onderbouw op het juniorcollege bestaat uit de thuisbasissen havo/vwo, bbl, kgt en het Maasland. De bovenbouw op het seniorcollege kent de afdelingen havo/vwo, vmbo-gl/tl, handel & verkoop en ict, sport dienstverlening & veiligheid, zorg & welzijn en uiterlijke verzorging. HAVO/VWO JUNIORCOLLEGE HAVO/VWO, THUISBASIS 4 EN 5, LEERJAAR 1 EN 2 In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds meer zelfstandigheid verwacht. Dit is noodzakelijk gezien de hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt. De leraar blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar leren leren. Docenten gebruiken 'activerende didactiek'. De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, vwo en gymnasium tot de bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in het derde jaar veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase. De eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van de mogelijkheden van elke leerling en van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten. SPEERPUNTEN In de onderbouw theoretisch/havo en havo/vwo is er aandacht voor taal- en rekenvaardigheid en voor informatiekunde. Leerlingen op het vwo worden extra uitgedaagd bij de lessen wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). Het versterkt talenonderwijs in de moderne vreemde talen biedt de leerlingen extra mogelijkheden. Alle vwo leerlingen in de masterclass volgen vanaf de brugklassen lessen in klassieke vorming. Bovendien wordt er sinds augustus 2012 meer met digitale ondersteuning gewerkt zodat het nog beter mogelijk is om maatwerk te leveren

15 WON (WETENSCHAPS- ORIËNTATIE NEDERLAND) Leerlingen in het VWO hebben een onderzoe- GYMNASIUM EN DE GYMNASIUM MASTERCLASS Uiteraard nemen de gymnasiasten ook deel aan DAKPANKLAS Het Blariacumcollege heeft een dakpanklas. Wat betekent dat precies? In de meeste situaties is het zo dat een leerling gedurende het eerste schooljaar een duidelijk beeld laat zien in zijn ontwikkeling. De docenten brengen tussentijds advies uit over het vervolgtraject: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Dit doen ze op basis van behaalde resultaten, de werkhouding, motivatie, inzet, welbevinden en op basis van de input van de ouders en het kind. Als er aan het eind van het schooljaar getwijfeld wordt over de keuze, dan kan uw kind overgaan naar de tweede klas met een dubbel advies. In de tweede klas krijgt uw kind dan steeds een rapport op twee niveaus. Gedurende het tweede leerjaar wordt bekeken welke keuze er definitief aan het eind van dit leerjaar wordt gemaakt. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, hetgeen voor de leerling zelf en voor het leerresultaat gunstige effecten heeft. SPORTKLAS OP HAVO EN VWO: RUIMTE VOOR AMBITIE OP SPORTIEF TERREIN Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen wekelijks extra lessen. Leerlingen sporten niet alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport te maken hebben. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een sporttoernooi, hoe maak je je spieren sterker, hoe geef je leiding, hoe maak je een trainingsschema en wat is goede voeding? Ze brengen een bezoek aan sportverenigingen en sportwedstrijden. Ze krijgen sportclinics en ze leren deze zelf te organiseren. Een brede sportontwikkeling, leren samenwerken en het aangaan van uitdagingen zijn belangrijke doelen van de sportklas. In de tweede en derde klas vindt verbreding en verdieping plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met een mogelijk toekomstig beroepenveld. Het vak bewegen, sport en maatschappij (BSM) is een volwaardig examenvak in de bovenbouw van havo/vwo. Voor leerlingen die na de middelbare school verder willen in sportgeoriënteerde beroepen is dit vak een must! kende houding. We willen deze leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs in een wetenschappelijke richting door hen uit te dagen om die onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Bij wetenschapsoriëntatie maken leerlingen kennis met de wereld van de wetenschap en ontwikkelen ze naast een open en onderzoekende houding kwaliteiten die nodig zijn bij de vervolgstudie. Ze leren intensief wetenschappelijk werken en denken, doen wetenschappelijk onderzoek, interpreteren onderzoeksresultaten en ontdekken zo waar hun interesses en talenten liggen. Zo kunnen ze gemakkelijker een studiekeuze maken en weten ze precies wat ze kunnen verwachten van een studie aan de universiteit. In het WON-programma komen meerdere wetenschapsgebieden aan bod; van natuurkunde tot biologie, van taalwetenschap tot filosofie en van economie tot psychologie. Het Blariacumcollege is aangesloten bij de WON-akademie: een landelijk platform om de W in VWO meer inhoud te geven. Meer informatie hierover vindt u op onze eigen website en op ANGLIA Naast de reguliere lessen Engels, biedt het Blariacumcollege de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen Engels (Anglia) op havo en vwo. Tijdens het programma ontwikkelen de leerlingen een kwalitatief hoogstaand niveau in de Engelse taal. Hiermee kunnen ze hun voordeel doen in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. het WON-programma (zie hiernaast). Immers, bijna alle gymnasiasten ambiëren een wetenschappelijke studie na het behalen van hun diploma. Daarbij is het niet onverdienstelijk te melden dat op het Blariacumcollege de laatste jaren het slagingspercentage voor het gymnasium bijna ieder jaar op 100% ligt! Het Blariacumcollege biedt leerlingen al vanaf de Junior Masterclass de mogelijkheid kennis te maken met het gymnasiale onderwijs. Leerlingen die méér kunnen, maar vooral ook méér willen, zijn in deze klas helemaal op hun plek! Ze krijgen tijd om vragen te stellen en antwoorden te zoeken. De masterclass wil leerlingen uitdagen zichzelf te ontwikkelen. Het projectonderwijs geeft de leerlingen ruimte om vanuit hun eigen interesses en talenten te werken. Tegelijk helpt persoonlijke begeleiding hen om hun horizon te verbreden. Op het Blariacumcollege begint het gymnasium al direct in de brugklas. Hier maken de leerlingen kennis met de klassieken, de klassieke oudheid en Latijn. Tijdens de plus-uren volgt de gymnasiast een speciaal programma. Bovendien zullen de leerlingen actief worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van kleinschalige projecten op het gebied van history (het samen organiseren van reizen naar historische vindplaatsen), science (bij de vakken biologie en techniek) en arts (tekenen, handvaardigheid, muziek). Daarnaast zijn er veel activiteiten. Het programma verschilt per leerjaar. De gymnasiasten volgen in de onderbouw de voetstappen van de Romeinen: Nijmegen, Heerlen, Xanten en Trier zijn parels van het buitenschools programma. Voor de bovenbouw wordt elke twee jaar een reis naar Rome georganiseerd. Gymnasiumleerlingen moeten natuurlijk belangstelling hebben voor de klassieke talen en cultuur. Daarnaast zijn cijfers, inzet en werkhouding belangrijk

16 SENIORCOLLEGE HAVO/VWO, HAVO LEERJAAR 3 T/M5 EN VWO LEERJAAR 3 T/M 6 De Tweede Fase van het voortgezet onderwijs op havo en vwo bestaat uit de leerjaren havo-3, 4 en 5 en vwo-3, 4, 5 en 6. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool of universiteit. Dit betekent dat ze gaandeweg zelfstandiger moeten worden en meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leerproces. Ze moeten hun eigen werk leren plannen en zelfstandig of in kleine groepjes opdrachten kunnen maken. De lessen en de vakken blijven de basis van het onderwijs, maar het klassenverband wordt vanaf leerjaar 4 doorbroken doordat leerlingen hun eigen vakken kiezen. Leerlingen worden in dit proces ondersteund door hun vakdocenten en hun mentor. Vakdocenten maken vaak gebruik van studiewijzers die het plannen vergemakkelijken en mentoren zorgen ervoor dat ze goed op de hoogte blijven van de vorderingen en de planning van de individuele leerling. Met het oog op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs kiezen de leerlingen aan het einde van het derde leerjaar een profiel. Naast de ruime profielkeuzemogelijkheden wordt er ook vakoverstijgend gewerkt. De meeste lessen van de bovenbouw, havo klas 3, 4 en 5 en vwo klas 3, 4, 5 en 6 (Tweede Fase), vinden plaats in de vaklokalen van het Seniorcollege. Naast het volgen van lessen werken de leerlingen aan opdrachten in de Open Leer Centra (OLC). In het moderne vreemdetalenonderwijs werken zij aan de hand van het Europees Referentie Kader. Binnen het science-project werken biologie, natuurkunde en scheikunde nauw samen. INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL VOOR HAVO (IBS) Voor havo-leerlingen bestaat de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan de International Business School (IBS). De International Business School wordt in projectvorm aangeboden. De contacten met het regionale bedrijfsleven en met het buitenland zijn een goede mix voor het moderne talenonderwijs en de vakken economie en management & organisatie. IBS biedt leerlingen van havo 4 en 5 met het profiel Economie en Maatschappij een enorme extra uitdaging. Als IBS-leerling doe je namelijk het reguliere havo-programma in 80% van de tijd. De resterende tijd volgen de leerlingen het unieke IBSprogramma. De rode draad hierbij wordt gevormd door het ondernemingsplan dat tevens als profielwerkstuk meetelt. Een deel van het IBS-programma vindt aan de Fontys Hogeschool Venlo plaats, maar er is ook ruimte voor bedrijfsbezoeken, stages, gastsprekers en allerlei andere activiteiten. Vanzelfsprekend word je hierbij op een prima wijze begeleid, zodat je er niet alleen voor staat. Om lestijd vrij te maken voor dit IBS-programma is er voor deze groep leerlingen een aparte lessentabel opgesteld. Voor meer informatie kun je ook op de IBS-button op onze website klikken. BLARIACUMCOLLEGE GECERTIFICEERD ALS VECON BUSINESS SCHOOL Het Blariacumcollege is door het uitgebreide economische aanbod voor havo-leerlingen van de IBS-klas, in 2013 gecertificeerd tot Vecon Business School. Naast een toetsing van het lesaanbod worden er eisen gesteld op het gebied van het faciliteren van de betrokken docenten voor nascholing en het bijwonen en organiseren van netwerkbijeenkomsten. Het Blariacumcollege voldoet aan alle eisen die door de Vecon-organisatie zijn gesteld. Het voordeel voor leerlingen is dat zij een extra erkend certificaat krijgen als zij met een diploma onze school verlaten. Het economische lesaanbod houdt in dat leerlingen kennis maken met een aantal belangrijke economische aspecten in de maatschappij en in contact komen met organisaties en bedrijven. Kijk hier voor meer informatie: DECANAAT EN BEROEPSKEUZE- BEGELEIDING HAVO/VWO De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. Voor wat betreft de studie en beroepskeuzebegeleiding wordt deze ondersteund door de decaan. Tijdens hun schoolloopbaan krijgen de havo- en vwo-leerlingen te maken met twee belangrijke keuzemomenten, te weten: gedurende leerjaar 3 de keuze van het profiel en het daarbij passende vakkenpakket gedurende leerjaar havo-5, resp. vwo-6 de keuze van de vervolgopleiding. De decaan zal samen met de mentor de leerlingen en ouders zo goed mogelijk informeren over de te maken keuze. Ook worden diverse activiteiten georganiseerd om de leerlingen en hun ouders vertrouwd te maken met de keuzes die moeten worden gemaakt

17 VMBO JUNIORCOLLEGE VMBO, THUISBASIS 1, 2 EN 3, LEERJAAR 1 EN 2 De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo THUISBASIS 1 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG BBL De Basisberoepsgerichte leerweg is een vorm van zijn: betekenisvol leren samenwerkend leren onderwijs op maat activerend leren onderwijs die aansluit bij de ervaringen van de leerling. In de klassen zitten ongeveer 18 leerlingen. De mentor geeft de leerlingen een groot aantal uren les. Er staan zo min mogelijk verschillende docenten voor de klas. De leerlingen krijgen veel praktijk. De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het Open Leer Centrum (OLC), praktijklessen en projecten. Op iedere thuisbasis zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de thuisbasis wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdeenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten. Ieder team bestaat uit een groep docenten rond een groep leerlingen. Het team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen op het gebied van onderwijs, begeleiding en organisatie. De persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Er wordt veel ruimte geboden voor ontwikkeling van interesse, talent en ambitie. Leerlingen werken op hun eigen niveau en zoveel mogelijk in hun eigen tempo, vaak met medeleerlingen en voor een deel zelfstandig. De leerling ontwikkelt zelfstandigheid en doorzettingsvermogen en de docenten leren de leerlingen om naar zichzelf te kijken. Niet alle leerlingen zijn op hetzelfde moment aan dezelfde stap toe. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de verschillen tussen leerlingen. Er wordt niet alleen naar kennis gekeken maar ook naar de ontwikkeling in gedrag en werkhouding. In het kader van maatwerk 2016 wordt bovendien op deze afdeling veel lesstof op digitale wijze aangeboden, zodat er alle ruimte is voor de differentiatie in kennisniveau, interesse en tempo. THUISBASIS 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG KT In de kt klassen zitten de leerlingen die uiteindelijk een diploma kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg willen halen. De leerlingen krijgen 15 verplichte vakken. Alle vakken tellen mee en aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting een leerling in leerjaar 3 kan gaan. Naast de studievaardigheden en cognitieve ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het sociaal-emotionele en aan normen en waarden. Samenwerken, reflectie en omgaan met elkaar staan hoog in het vaandel. Een deel van het lesprogramma bestaat uit projecten die altijd over meerdere vakken/leergebieden gaan. Uitgangspunten hierbij zijn dat de leerling: actief en in toenemende mate zelfstandig leert; zich oriënteert en dus zicht krijgt op zijn/haar mogelijkheden voor zijn/haar verdere (school)loopbaan en op de samenleving. THUISBASIS 3 LWOO+ TEAM MAASLAND Het LWOO+ team (leerweg ondersteunend onderwijs) Maasland is een onderwijsvoorziening voor vmbo en havo van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs / Speciaal Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden Limburg. Deze tweejarige opleiding is bedoeld voor leerlingen met meervoudige problemen, die wél groepsonderwijs kunnen volgen. De leerlingen op onze Maasland afdeling maken in kleinere groepen onder intensieve begeleiding de start in het voortgezet onderwijs. Door deze aanpak worden ze goed voorbereid op de derde klas in het reguliere voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen worden aangemeld op vraag en advies van de basisscholen. Het LWOO+ team Maasland heeft een zeer gestructureerde en voorspelbare leeromgeving. Er wordt gewerkt op een zo hoog mogelijk niveau, aangepast aan de leerling en het vak. Het talentbeleid is gericht op een goed ontwikkelingsperspectief voor deze groep jongeren qua persoonlijkheid en qua opleiding

18 SENIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 3 EN 4 De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL) Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven de mogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en informatietechnologie. Deze vakken krijgen de leerlingen niet allemaal. Afhankelijk van de sector kunnen ze vier vakken kiezen. Deze vakken behoren bij een van de sectoren: Zorg & Welzijn, Economie, Natuur & Milieu en Techniek. Verder krijgen leerlingen ook de vakken: cultureel kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer aangeboden. Naast kennisverwerving wordt er ook veel aandacht besteed aan vaardigheden die in het vervolgonderwijs van belang zijn, denk aan organiseren, plannen, onderzoeks- en presentatievaardigheden. Naast theoretische lessen werken de leerlingen aan werkstukken, lopen stage op een door hen zelf uitgezocht bedrijf en maken verschillende excursies (onder andere naar Maastricht, Keulen en Vught). De leerlingen doen examen in zeven vakken. Hierdoor wordt de aansluiting met havo en mbo aanzienlijk verbeterd. DE GEMENGDE LEERWEG (GL) Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op het beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt de vakken ICT-g (informatietechnologie voor de gemengde leerweg) en Zorg en Welzijn aan. Leerlingen van de gemengde leerweg horen bij het team van de theoretische leerweg. De afdeling GL/TL heeft in februari 2013 de titel Excellente School toegekend gekregen. De prijs is een initiatief van het ministerie van onderwijs. Meer dan 140 scholen streden om het predicaat. In totaal hebben 21 scholen uit het voortgezet onderwijs het predicaat toebedeeld gekregen. Het Blariacumcollege is een van deze scholen. Volgens de jury voldoet het Blariacumcollege aan alle criteria. In het bijzonder werden genoemd: de maatschappelijke en culturele projecten, de buitenlandse reizen, bijscholing van docenten, ondersteuning en begeleiding van leerlingen, vakoverstijgende lesprogramma s en de uitstekende examenresultaten. Bijna alle leerlingen van de afdeling vmbo-gt volgen een extra vak en al jarenlang wordt een slagingspercentage gehaald van meer dan 95%. Kortom, uitstekende prestaties. DE ICT-LEERROUTE De ICT-leerroute is bedoeld voor leerlingen die zich nadrukkelijk willen oriënteren op een breed scala van beroepen en beroepsopleidingen en die iets hebben met ICT. Het is vooral een opleiding waarin eigen initiatief van de leerlingen centraal staat. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden ICT-vaardigheden (omdat ze continu hard- en software gebruiken bij het werken en leren) uitdagende projecten (ook van echte opdrachtgevers) loopbaanoriëntatie door sectorverkenning uitbreiding van de communicatieve vaardigheden De lesstof van de algemene vakken en de ICTvakken wordt aangeboden in een Elektronische Leer Omgeving (ELO). De ontwikkeling van digitale portfolio s staat hoog op de agenda van de ICTroute. Leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar stage bij een organisatie of bedrijf. Het examen voor het vak ICT bestaat uit een examenproject, een praktijkexamen en een assessment (presentatie waarin de leerling laat zien wat hij/zij geleerd heeft). Bij dit examen zijn vertegenwoordigers van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven aanwezig. Het Blariacumcollege maakt deel uit van een landelijke projectgroep van zogenaamde ICT- scholen. Gezamenlijk worden ervaringen opgebouwd met het integreren van ICT-toepassingen in het onderwijs. Zo blijven we werken aan het verbeteren van onze ICT-route. MBO ICT NIVEAU 2 Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg, is de overstap naar het MBO-onderwijs vrij lastig. Een vreemde lesomgeving, nieuwe docenten en een andere aanpak vormen vaak het struikelblok. Sinds het schooljaar verzorgt het Blariacumcollege in samenwerking met Gilde Opleidingen de ICT-opleiding medewerker ICT niveau 2, op het Blariacumcollege. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de leerling vertrouwd is met het docententeam en met de werkwijze. Dit voorkomt omschakelingsproblemen en schooluitval. Met deze opleiding is het dus mogelijk dat een leerling van de basisberoepsgerichte leerweg op het Blariacumcollege het MBO-diploma niveau 2 haalt! Voor wie is deze opleiding geschikt? Je vindt het leuk om met computers te werken. Je bent de hele dag bezig met het installeren van hardware en software en je zorgt ervoor dat alle computers in het bedrijf werken. Jij bent diegene die een compleet netwerk kan verzorgen. Je hebt een belangrijke taak, je inventariseert de problemen van de computers en lost deze snel op zodat iedereen kan doorwerken. Er komen constant nieuwe modellen bij dus je moet je kennis steeds bijhouden. Welke vakken komen bijvoorbeeld aan bod? communicatie Nederlands en Engels installatie hardware en software (IT-essentials) onderhoud en beheer netwerken (MCITP) datacommunicatie (CCNA) gebruikersondersteuning (MCDST) microsoft office specialist (MOS/ECDL) voorbereiding op de beroepspraktijk rekenen Denken in mogelijkheden om leerlingen te behoeden voor onmogelijkheden in hun latere leven. Daar gaat het hier om. Als de leerlingen het diploma niveau 2 halen, kunnen ze doorstromen naar niveau 3 en neemt het perspectief op werk toe

19 AFDELING HANDEL EN VERKOOP (HV) Binnen de sector economie bieden wij de afdeling AFDELING SPORT, DIENSTVERLE- NING EN VEILIGHEID (SDV) De afdeling bevat onderdelen uit de sectoren Zorg Handel en Verkoop aan. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op de wereld van het verhandelen en verkopen van producten. Het is vooral een opleiding waarin eigen initiatief van de leerlingen centraal staat. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lap-tops. In de opleiding werken de leerlingen aan: (beroeps)vaardigheden verkoop-vaardigheden presentatie-vaardigheden uitdagende projecten loopbaanoriëntatie uitbreiding van de communicatieve vaardigheden De lesstof van de algemene vakken en de Handel en Verkoop vakken wordt aangeboden in een Elektronische Leer Omgeving (ELO). De ontwikkeling van digitale portfolio s staat hoog op de agenda van deze afdeling. Leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar stage bij een bedrijf. Daarnaast kunnen leerlingen aan de slag voor de computerwinkel It 4 me. Hierbij runnen ze hun eigen Blariacum bedrijf. Een zeer leerzaam project waar ze werken voor echte opdrachtgevers. Na het behalen van het vmbo-diploma gaan leerlingen verder naar het MBO. Daar kunnen ze zich dan richten op bijvoorbeeld de volgende beroepen: verkoopmedewerker, 1e verkoper, hoofdverkoper, afdelingsmanager, filiaalmanager magazijnmedewerker stylist of etaleur ondernemer detailhandel en Welzijn en Economie. Het beroepsgerichte vak Sport, Dienstverlening en Veiligheid wordt in de vorm van projectonderwijs aangeboden. Enkele projecten zijn: organiseer een sportdag voor gehandicapten, het fietsexamen voor groep 8, een kamp, een activiteitenmiddag voor ouderen. Per week werken de leerlingen 12 uur aan dit vak, naast de andere verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige Vorming en lichamelijke opvoeding. In het sectordeel worden wiskunde, biologie en economie aangeboden. Enkele vakken, zoals biologie, Nederlands en Engels worden soms d.m.v. geïntegreerde projecten aangeboden. Bij de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid worden de leerlingen voorbereid op een breed scala aan beroepen waarin een dienstverlenende instelling en organisatietalent belangrijke kwaliteiten zijn. Niet alleen sport is belangrijk. Het is ook van belang dat leerlingen goed kunnen samenwerken. De leerlingen van SDV en Zorg en Welzijn runnen het bedrijf Via dit bedrijf kunnen leerlingen ingezet worden bij onder andere het begeleiden van sportmiddagen bij verenigingen of basisscholen, ze kunnen boodschappen doen voor minder mobiele mensen, een verwendag voor ouderen organiseren of de catering verzorgen bij een evenement. AFDELING ZORG EN WELZIJN (ZW) In de bovenbouw van het vmbo kunnen leerlingen ook kiezen voor de sector Zorg en Welzijn. Op het Blariacumcollege zijn binnen deze sector drie mogelijkheden: Zorg en Welzijn-breed / 3e leerjaar Zorg en Welzijn (Verzorging) / 3e en 4e leerjaar Uiterlijke Verzorging / 3e en 4e leerjaar ZORG EN WELZIJN BREED (3 e LEERJAAR) Zorg en Welzijn-breed is een intra sectoraal programma. Hierbij krijgt de leerling lessen uit de sectoren Zorg en Welzijn én Uiterlijke Verzorging aangeboden. Daarmee krijgt de leerling de mogelijkheid om zich nog breder te oriënteren op het vervolgonderwijs. Deze afdeling is dan ook vooral bedoeld voor leerlingen die nog niet weten welke richting ze op willen. Enkele vakken, zoals biologie, Nederlands en Engels worden d.m.v. geïntegreerde projecten aangeboden. In het 4e leerjaar kiest de leerling voor Verzorging of Uiterlijke Verzorging. ZORG EN WELZIJN (VERZORGING / VZ) Binnen de afdeling Zorg en Welzijn wordt de leerling breed opgeleid. De leerling leert allerlei begeleidende, verzorgende en huishoudelijke taken uitvoeren. De leerlingen en docenten werken samen aan een goede voorbereiding op het toekomstige beroep. Binnen Zorg en Welzijn worden werkplekken in het lokaal nagebootst. We noemen dit werkpleksimulatie (WPS). Het toekomstige werkveld wordt gesimuleerd in school en de leerlingen leren door te werken in deze nagebootste praktijk. Daarnaast doen de leerlingen veel erva

20 ring op in de praktijk door verschillende blokstages, 1 dagdeel per week. Binnen Zorg en Welzijn is er aandacht voor de volgende onderwerpen: kinder-, ouderen- en gehandicaptenzorg, EHBO, voeding en facilitaire dienstverlening. Sociale vaardigheden en ICT zijn andere belangrijke onderdelen van deze opleiding. De leerlingen volgen de algemene vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer, lo en CKV. In het vierde leerjaar gaan de leerlingen 2 weken op stage. De stage is een belangrijk onderdeel van het examen van het beroepsgerichte programma. UITERLIJKE VERZORGING (UV) Bij de afdeling Uiterlijke Verzorging wordt ook gewerkt met werkpleksimulatie (WPS). Het toekomstige werkveld wordt in de lokalen nagebootst. Leerlingen leren hier door theoretische en praktische opdrachten uit te voeren. Ze volgen naast de algemeen vormende vakken ook de vakken schoonheidsverzorging, haarverzorging, gezondheidskunde en verkoop. De opleiding Uiterlijke Verzorging is vooral bedoeld om de leerlingen op een beroep in dit vakgebied voor te bereiden. Ze leren hoe je de huid en het haar moet behandelen en hoe je er gezond uit kunt zien. Ook de manier waarop je met een klant omgaat krijgt veel aandacht. Alle leerlingen gaan in het 4e jaar op stage. Deze stage duurt twee weken en is een belangrijk onderdeel van het examen van het beroepsgerichte programma. De leerlingen van SDV en Zorg en Welzijn runnen het bedrijf Via dit bedrijf kunnen leerlingen ingezet worden bij bijvoorbeeld het begeleiden van sportmiddagen bij verenigingen of basisscholen, ze kunnen boodschappen doen voor minder mobiele mensen, een verwendag voor ouderen organiseren of de catering verzorgen bij een evenement. NIVEAU 1 TRAJECT Het Niveau 1 traject, een apart traject binnen zorg & welzijn en handel & verkoop, is een leerroute voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die praktisch zijn ingesteld en die moeite hebben met algemeen vormende vakken. Deze leerlingen gaan in leerjaar 4 veel op stage. Op deze manier passen zij de theorie die anderen in de klas leren in de praktijk toe. De stage telt voor een groot deel mee in de eindbeoordeling van het beroepsgerichte vak. De vakken Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en het beroepsgerichte vak moeten voldoende worden afgesloten. De leerlingen kunnen doorstromen naar een aanverwante richting op niveau 2 van het mbo. Het Niveau 1 traject is bedoeld voor leerlingen die leren door te doen. DECANAAT EN BEROEPSKEUZE- BEGELEIDING VMBO De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. Voor wat betreft de studie en beroepskeuzebegeleiding wordt deze ondersteund door de decaan. Tijdens hun schoolloopbaan krijgen de vmbo leerlingen te maken met drie belangrijke keuzemomenten, te weten: gedurende leerjaar 2 de keuze van een afdeling binnen het vmbo of het vakkenpakket voor de theoretische leerweg gedurende leerjaar 3 de keuze van het examenpakket gedurende leerjaar 4 de keuze van de vervolgopleiding Samen met de mentor begeleidt de decaan de leerlingen en de ouders bij de oriëntatie op en de keuze van een beroepsrichting en vervolgonderwijs

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie