Management van processen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management van processen"

Transcriptie

1 Collegereeks Management van processen Flexibel organiseren, samenwerken en innoveren in de netwerkeconomie Wat leert u? Processen managen in de netwerkeconomie De nieuwe rol van de procesmanager Klantgedreven procesinnovatie De belofte van Lean management waarmaken Procesmanagement over organisatiegrenzen heen Operational Excellence via Lean Six Sigma Teamcoaching inzetten voor een hogere procesvolwassenheid Managementprocessen besturen en veranderen De psychologie van samenwerkingsprocessen Eén van de sterkste reeksen uit de collegeseries van Focus Elly Verburg, Directeur, OTIB 9 colleges, van dinsdag 17 maart tot en met 26 mei 2015 Nyenrode Business Universiteit

2 Renco Bakker en Teun Hardjono Management van processen Verbeteren begint bij de processen Welke (netwerk-)organisatie kan het zich permitteren om níet bezig te zijn met verbeteren en vernieuwen? Hierin is een cruciale rol weggelegd voor processen: ze vormen de schakel tussen de resultaten in uw organisatie en zijn een belangrijke sleutel op weg naar verbeteringen op alle niveaus. Of u nu de productiviteit wilt verhogen, flexibeler wilt opereren of initiatieven succesvoller wilt aanpakken: verbeteren begint bij het vermogen om de juiste processen te identificeren, te verbinden en aan te sturen. De essentie Wat zijn de vitale processen in de organisatie? Welke leveren toegevoegde waarde? Welke (f)actoren zijn van belang voor het stroomlijnen van deze processen? Hoe maakt u deze processen flexibel, zodat uw organisatie kan inspelen op een dynamische omgeving? Welke technieken en hulpmiddelen helpen u processen te verbeteren en verspilling van tijd, geld en talenten van medewerkers tegen te gaan? Hoe coacht u uw organisatie naar een hogere procesvolwassenheid? Hoe verbindt u processen over organisatiegrenzen heen? Op welke manier zet u klanten en medewerkers in bij het innoveren van uw processen? Hoe toont u aan welke (financiële) resultaten u boekt met procesmanagement? En hoe verandert de rol van de procesmanager in de huidige netwerkeconomie? Inzicht in procesverbetering Deze kernvragen komen uitgebreid aan bod in de collegereeks Management van processen. Ontdek waar de knelpunten in uw organisatie zitten en met welke methodieken u de processen weer stroomlijnt. In 9 colleges krijgt u onder andere inzicht in Lean management, horizontaal organiseren en samenwerken, procesinnovatie, Operational Excellence via Lean Six Sigma en uw toegevoegde waarde als procesverbinder. Maak uw organisatie wendbaar voor de toekomst! Een waardevolle aanvulling van uw bibliotheek Alle sprekers in deze reeks schreven of gebruiken een boek dat relevant is voor het college dat u bijwoont. Op het (online) aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de boeken wilt bestellen. Wanneer u besluit de boeken aan te schaffen, krijgt u de boekenset uitgereikt bij het eerste college. De investering voor de volgende 9 boeken (tevens winkelwaarde) bedraagt in totaal: 310,70 (exclusief 6% BTW).* horizontaal organiseren Besturen Feedback en feedforward KPI s B C D Persoonlijkheid Organisatiep Arbeidspsy Antropol Denken Mentale modellen Opvattingen Construeren uctuur en lering Samenw Huma Soci Teun Hardjono, Renco Bakker Horizontaal organiseren ( 41,50) Stephan van Slooten, Berry Veldhoen Klanthelden in de 9+ organisatie ( 29,95) Menno Lanting Olietankers en speedboten ( 24,99) Marcel van Assen Handboek Lean Management ( 32,95) Ronald Does, Jeroen de Mast Lean Six Sigma stap voor stap ( 22,50) Wilfrid Opheij, Edwin Kaats Leren samenwerken tussen organisaties ( 48,50) Aty Boers Het BPM Boek ( 41,50) Wouter ten Have, Steven ten Have Veranderkracht. Succesvol doelen realiseren ( 28,85) André Wierdsma, Joop Swieringa Lerend organiseren en veranderen ( 39,95) * eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud Een collegereeks van zeer hoog niveau! Frank van Eldik, Hoofd Bedrijfsondersteuning, Gemeente Hengelo Goede collegereeks, aanbevelenswaardig bij mijn collega s Gerard van de Poel, Projectmanager, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Als gegevensmanager heb ik inzichten gekregen die toepasbaar zijn in een enhancement proces Randy Wens, Gegevensmanager, KPN Heerlijke ontdekkings- en bevestigingsreis. De leergang was boven verwachting Dennis Overweg, Teamleider, Alliander Ik heb extra bagage en kennis gekregen om mijn werk straks beter te kunnen doen Edwin Speijers, Senior adviseur, Ministerie van Defensie Mooie balans van onderwerpen om processen met elkaar te bespreken Charles Eijck, Quality & Security Manager, Capgemini Nederland INSCHRIJVEN VIA:

3 eerste college 17 maart 2015 De psychologie van samenwerkingsprocessen Prof. dr. André Wierdsma Hoogleraar Organiseren en Co-creëren aan Nyenrode Business Universiteit en China Europe International Business School (CEIBS, Shanghai). Daarnaast is hij zelfstandig adviseur, docent en trainer Procesmanagers worden geconfronteerd met de vraag om broze samenwerkingsprocessen aan te sturen. Hoe balanceert u macht en communicatie, ratio en emotie? Hoe kunt u als procesmanager patronen van denken en handelen doorbreken om inspiratie en energie vrij te maken? Dit college gaat over de toegevoegde waarde van procesmanagers bij het onderkennen van en interveniëren in de complexe psychologische processen van organiseren en samenwerken. Succesvolle organisaties bestaan bij de gratie van een hoge kwaliteit van relaties en processen tussen mensen. Wat is hierin de rol van de procesmanager? tweede college 24 maart 2015 Klantgedreven procesinnovatie Customer Excellence met de 9+ organisatie Drs. Stephan van Slooten Partner bij Altuïtion, klantbelevingsexpert en docent aan de Academie voor Management (RUG) De klant centraal is al jaren het eerste gebod bij het stroomlijnen en innoveren van bedrijfsprocessen. Dan gaat het om zowel interne als externe klanten. Organisaties weten helaas vaak onvoldoende wat hun klanten werkelijk beweegt. Alleen organisaties die leren begrijpen wat de (vooral onbewuste, emotionele) belevingswereld van hun klanten is en hier effectief op inspelen door hun producten, diensten en processen hier op aan te passen, hebben in de toekomst bestaansrecht. De 9+ (proces)organisatie biedt uitkomst: de onderneming die volledig is gebouwd op het fundament van klantbeleving. derde college 31 maart 2015 De nieuwe rol van de procesmanager Menno Lanting Werkt als strateeg, innovator en leiderschapsexpert met directies van uiteenlopende organisaties. Thema s waar hij zich op richt zijn connectivity, executive development, marketing en business innovatie De wereld tendeert naar een netwerkorganisatie. Van intern naar extern. Procesmanagers zijn vaak nog gericht op de grenzen van de eigen organisatie en proberen daar aan overzichtelijke knoppen te draaien. Te managen. Netwerken gaan juist dwars door allerlei organisaties en individuele spelers heen. De uitdaging voor procesmanagers is om deze complexe verbanden in goede banen te leiden. In plaats van processen verbeteren en managen, moeten netwerken met elkaar verbonden worden. Hierin ligt een sleutelrol van de procesmanager: hij wordt meer en meer een netwerkbouwer en moderator. Nieuwe digitale technologieën bieden daarbij alternatieve manieren voor het faciliteren van processen. vierde college 7 april 2015 vijfde college 14 april 2015 zesde college 21 april 2015 De belofte van Lean management Prof. dr. ir. Marcel van Assen Hoogleraar Operational Excellence aan Tias, School for Business & Society Partner bij OpX-Consultants BV, een adviesorganisatie gericht op het ontwikkelen en realiseren van excellente operationele organisaties Lean management heeft zich bewezen als methode om aanzienlijke verbeteringen te realiseren. Tegelijkertijd blijkt dat organisaties niet goed weten hoe ze concreet verder moeten. Op welke manier realiseert u de grote besparingen? Hoe krijgt u Lean tussen de oren van Kaizen tot Lean leiderschap? En hoe kunt u Lean borgen in uw organisatie? Ontdek hoe u de belofte van Lean management in de dagelijkse praktijk kunt waarmaken. Procesmanagement over organisatiegrenzen heen Leren samenwerken en processen verbinden tussen organisaties Dr. Wilfrid Opheij Partner en mede-oprichter van Common Eye, gespecialiseerd in allianties, netwerken en partnerships De echt ingewikkelde (proces-)vraagstukken van deze tijd kan geen enkele organisatie alleen oplossen. Die vragen samenwerking tussen organisaties, en dus het werken over organisatiegrenzen heen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar die samenwerking is niet altijd gemakkelijk: bij veel mensen staat de eigen organisatie centraal. Dit college gaat over de positionering en het vormgeven van samenwerking over de organisatiegrenzen heen plus de condities voor succesvolle samenwerking en procesverbinding. Zowel wetenschappelijke inzichten als praktische toepassingen komen aan bod. Operational Excellence met behulp van Lean Six Sigma Prof. dr. Ronald Does Hoogleraar Industriële Statistiek, UvA Directeur Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek (IBIS UvA BV) Directeur Institute of Executive Programmes, Amsterdam Business School Procesmanagement is een serieus vak, dat u niet kunt overlaten aan buitenstaanders. Kant-en-klare antwoorden, meningen of goede bedoelingen snijden geen hout. Wat nodig is, zijn professionals die daadwerkelijk verstand hebben van procesmanagement. Een organisatie die Lean Six Sigma invoert, kiest ervoor om systematisch mogelijkheden te onderzoeken voor procesverbetering, kostenbesparing en doorlooptijdreductie. Lean Six Sigma biedt een methodologisch en organisatorisch raamwerk voor het bewerkstelligen van continue verbetering in organisaties.

4 LET OP! Op 28 april plus 5 mei zijn er géén colleges vanwege de vakantie-periode! zevende college 12 mei 2015 Procesdenken en teamcoaching Twee kanten van dezelfde medaille Drs. Aty Boers Is als organisatiedeskundige en coach betrokken bij verandertrajecten op het raakvlak van bedrijfsprocessen en organisatiecultuur in relatie tot de factor mens Procesmanagement gaat over ontwerp en verbetering van bedrijfsprocessen. Over slimme architectuur en aansluiting bij de business. Over het meten van en sturen op resultaten. Maar het gaat net zo goed over mensen die samen vorm geven aan processen. Met teams als belangrijke bouwblokken van moderne organisaties. Hoe zorgt u dat die teams ook de verantwoordelijkheid nemen voor processen? In dit college krijgt u handvatten hoe u principes van teamcoaching kunt gebruiken om te bouwen aan een hogere procesvolwassenheid van uw organisatie. achtste college 19 mei 2015 (Be)Sturen op toegevoegde waarde Dr. Wouter ten Have Partner bij TEN HAVE Change Management In dit college wordt de plaats en betekenis van processen in het (be)sturen op toegevoegde waarde toegelicht en verbonden met het doel van de organisatie. Vanuit het begrijpen van de organisatie met als startpunt de processen ontdekt u hoe managers succesvol kunnen zijn in het veranderen, maar vooral besturen, van hun organisatie. Wat levert het goed managen en besturen een organisatie op? Hoe kan praktisch invulling worden gegeven aan het managementproces? Wat is de zin en onzin van modellen om de organisatie te besturen? negende college 26 mei 2015 Processen managen in de netwerkeconomie Prof. dr. ing. Teun Hardjono Hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Certificatie, Erasmus Universiteit Rotterdam / RSM Oprichter van CSR Academy Processen vormen de schakel tussen resultaten en inrichting en zijn het belangrijkste aangrijpingsgebied voor een organisatie die zoekt naar verbeteringen. Het denken over processen is de laatste jaren ingrijpend veranderd. De dagelijkse praktijk is minder voorspelbaar. Markten verschuiven, organisaties vormen complexe netwerken, klanten zijn mondig, medewerkers hebben andere verwachtingen van werk en management is uit. Teun Hardjono roept u op eens anders te kijken naar uw organisatieprocessen in het licht van deze ontwikkelingen. Want, zijn de bestaande werkwijzen en processen nog wel geschikt om daadwerkelijk verbeteringen te realiseren?

5 Deze reeks is z n geld waard en dit hoop ik ook te bewijzen in de organisatie! Frans Schutter, Sectorhoofd, Het Waterlaboratorium Aanmeldingsvoorwaarden Bedrijfsabonnement Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. Enige tijd voor aanvang van de reeks nemen wij contact met u op in verband met de precieze namen en functies van uw deelnemende collega s en de data waarop u en zij een college zullen bijwonen. Tijd en locatie Deze colleges vinden plaats op de dinsdag, beginnen om uur en duren tot ongeveer uur. De reeks vindt plaats in een collegezaal van Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25 te Breukelen. Aanmelden U kunt zich op 2 manieren aanmelden: 1. via 2. per Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Aanmelden voor één of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen. Investering De investering voor deelname aan de cyclus van 9 colleges, inclusief documentatie, deelnamecertificaat, koffie/thee en lichte maaltijden, bedraagt 2.695,- (exclusief BTW) per persoon. Verhindering Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk. Groepsarrangementen Speciaal voor organisaties die met meerdere personen willen deelnemen, is er voor deze bijeenkomst een groepsarrangement ontwikkeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jeroen van der Woude of ). PE-uren Deze bijeenkomst levert u 23 PE-uren op. FOCUS Conferences BV Olympisch Stadion 43 Postbus AB Amsterdam Telefoon Doe de test! Herkent u minimaal één van deze situaties? q We zijn als organisatie nog erg intern georiënteerd, vooral op processen stroomlijnen binnen de vier muren. Terwijl de wereld tendeert naar extern gerichte netwerkorganisaties. q Het zou goed zijn onze huidige manier van werken eens grondig te screenen op kwaliteit, kosten, verspilling en doorlooptijd. q In onze organisatie verloopt het proces van leverancier tot klant niet vlekkeloos, waardoor we klanten verliezen. q Inspelen op veranderingen in de markt, in klantbehoeften, doen we niet snel genoeg, de bestaande processen in ons bedrijf zijn weinig flexibel. Dan voorzien deze colleges in de oplossing! Focus Conferences: best beoordeelde managementopleider Volgens het jaarlijkse opleidingenonderzoek van MT magazine zijn we met een 9,3 de onbetwiste nummer 1 van alle management opleiders. Meer weten? Lees hier de resultaten van het onderzoek: F15004 INSCHRIJVEN VIA:

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming?

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? collegereeks + workshop Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? GRATIS Vaar je eigen koers, een inspirerend boek om uw authentieke leiderschap te

Nadere informatie

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur Collegereeks Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges, van dinsdag 5 februari tot en met 25 maart 2008 Plus 2-daagse workshop Interventies voor verandering 1 & 2 april

Nadere informatie

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks Collegereeks De Jonge Manager Managementvaardigheden voor the next generation Toonaangevende sprekers: Richard Engelfriet Dr. Joep Schrijvers Bas Burger Dr. Joop Swieringa Hans van der Loo Bas Blekkingh

Nadere informatie

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Hooglerarenreeks Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Door vooraanstaande hoogleraren die wetenschap en praktijk combineren Prof.drs Wessel

Nadere informatie

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit Collegereeks Productmanagement Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten Prof. dr Henry Robben Jos Burgers Hilde Roothart Gijs van Wulfen Roland van Kralingen Kris Brees Emiel Schiphorst

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN AGILE MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 2 Masterclass

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Masterclass Klantgericht Management

Masterclass Klantgericht Management Masterclass Klantgericht Management interactieve en praktische masterclass met best practices en een vertaalslag naar uw eigen praktijk Nieuwe masterclass Met o.a. Het Klantbelang Centraal, Business modellen,

Nadere informatie

Deel 1 Basis voor procesgericht organiseren 25

Deel 1 Basis voor procesgericht organiseren 25 5 Inhoudsopgave Lof voor Het BPM-boek 11 Voorwoord door de auteurs 15 Over dit boek 17 Waarom dit boek? 18 Wat is er nieuw of anders aan? 18 Procesmanagement als haarlemmerolie? 20 Voor wie is dit boek

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

As each case is new, then we must think anew and act anew

As each case is new, then we must think anew and act anew As each case is new, then we must think anew and act anew van klantbewust naar klantgericht ondernemen Moderne kunst en golf zijn bezigheden die mij, naast mijn werk, veel voldoening geven. Ik denk dat

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Inhoud Over de Leergangen

Inhoud Over de Leergangen Inhoud Over de Leergangen Over de Leergangen Samengevat...2 De Leergang Perspectief in Ontwikkeling (PiO)...3 Leertheoretische achtergrond BOSNO-Leergangen...6 De praktijk van de BOSNO-leergangen...8 Programma

Nadere informatie

CC Manager Award 13 special

CC Manager Award 13 special #2 2013 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 4 CC Manager Award 13 special CCAGENTWEEK.nl NOTEER M ALVAST IN JE AGENDA CC AGENT WEEK 2013 1 t/m

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN ENTERPRISE ARCHITECTUUR LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie