School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede"

Transcriptie

1 School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013

2 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie Missie en visie Kernwaarden en kernopdracht Resultaten 4 2. Profielschets conrector/plv. rector 2.1. Functie-informatie Functie-eisen Kerncompetenties Persoonlijkheidsprofiel Arbeidsvoorwaarden 5 3. Procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding Informatie Solliciteren Contactgegevens 7 1

3 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie Het Pallas Athene College in Ede is een school voor openbaar voortgezet onderwijs met afdelingen mavo, havo en vwo. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede. De Stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder en het toezicht ligt bij de Raad van Toezicht. De dagelijks leiding van de school ligt bij de tweehoofdige directie: de directeur-bestuurder en de conrector, tevens plaatsvervangend rector. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten en onderwijsassistenten die organisatorisch zijn ingedeeld in vier onderwijsteams, elk onder leiding van een afdelingsleider. Er zijn afdelingsteams voor de brugklassen, de mavo, de havo en het vwo. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de opbrengst van de hen toegewezen leerlingen. De teams bestaan uit docenten en worden geleid door de afdelingsleider, die ook belast is met de uitvoering van het personeelsbeleid in zijn of haar team. Directie en afdelingsleiders vormen samen het Managementteam van Pallas Athene College. De conrector /plv. rector en de afdelingsleiders hebben allen een (beperkte) lesgevende taak. De directeur-bestuurder is de direct-leidinggevende van de conrector / plv. rector en het onderwijsondersteunend personeel binnen de staf. De conrector / plv. rector is de leidinggevende van de vier afdelingsleiders en het onderwijsondersteunend personeel dat belast is met directe onderwijsondersteuning. De directie beschikt over secretariële ondersteuning. Het organogram maakt deel uit van het digitale informatiepakket. In het schooljaar bedraagt het aantal leerlingen De indeling van leerlingen over de afdelingen is als volgt: Afdeling brugklassen 237 Afdeling mavo 259 Afdeling havo 271 Afdeling vwo 247 Daarnaast volgen 36 leerlingen die op de school staan ingeschreven dag- en avondonderwijs op het VAVO (volwassenonderwijs). Ruim 88 % van de leerlingen woont in de gemeente Ede, 9 % van de leerlingen woont in de gemeente Wageningen en 3 % komt uit andere gemeenten. De ontwikkeling van het aantal leerlingen vertoont in de afgelopen vijf jaar een gestage groei: van 839 in 2007 tot in De prognose van het aantal leerlingen voor de komende vijf jaar vertoont eveneens verdere groei: van in 2013 tot in Aan het Pallas Athene College zijn dit schooljaar 105 medewerkers verbonden: 84 medewerkers onderwijzend personeel (OP), 19 medewerkers onderwijsondersteunend personeel (OOP) en twee directieleden (DIR). De afdelingsleiders worden gerekend tot het OP. De totale formatie van de school bedraagt dit schooljaar 78 fte. Het Pallas Athene College beschikt aan de Koekeltse Boslaan in Ede over een goed geoutilleerd schoolgebouw; de school ligt op een rustige locatie in het noorden van Ede. De verbindingen met openbaar vervoer en snelwegen (A-12 en A-30) maakt dat de school voor medewerkers goed bereikbaar is. 2

4 De vacature is ontstaan als gevolg van de benoeming van de huidige conrector / plv. rector tot rector aan een school elders in het land. Hij zal met ingang van 1 januari 2014 in zijn nieuwe functie beginnen; derhalve is de functie in Ede per gelijke datum vacant. De directeur-bestuurder zoekt per zo spoedig mogelijk een opvolger: de betrekkingsomvang van de vacature bedraagt 1,0 fte. Benoeming kan ook plaatsvinden in een dienstverband van minimaal 0,8 fte Missie en visie Het Pallas Athene College leidt zijn leerlingen op tot democratische burgers met aandacht voor al hun talenten. De school heeft aandacht voor de individuele zorgbehoefte van leerlingen en werkt daarin samen met ouders en maatschappelijke instellingen. Het Pallas Athene College streeft na een stabiele organisatie te zijn, die ook bij verdere groei kleinschalig blijft. Aansprekend en gedegen onderwijs met uitstekende opbrengsten en burgerschapsvorming staan daarbij centraal. Het Pallas Athene College is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en daarmee een school waar een leerling, ouder of medewerker zich thuis kan voelen, ongeacht levensbeschouwelijke overtuiging, godsdienst of culturele achtergrond. Iedereen is welkom en de diversiteit is een groot goed. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijven. Het dagelijks handelen wordt bepaald door de drie kernwaarden: Inspiratie Respect Prestatie De missie van het Pallas Athene College is: Accent op Talent. De talentontwikkeling van leerlingen met extra aandacht voor sport, cultuur, Bèta en begaafdheid staat voorop. Daarnaast staan burgerschap en integratie hoog op de beleidsagenda van het Pallas Athene College. De school stimuleert leerlingen bij de vorming tot zelfstandige, mondige en kritische burgers. Diverse activiteiten ondersteunen deze doelstelling: lessen leefstijl, maatschappelijke stages, acties voor goede doelen, internationale uitwisselingsprojecten en de Europese reis in de voorexamenklassen Onderwijsaanbod Het Pallas Athene College verzorgt onderwijs in de afdelingen mavo, havo en vwo. Naast de reguliere lessen(tabel) biedt de school in de eerste twee leerjaren Accenturen aan. Alle leerlingen met talenten in dezelfde richting komen in deze uren bij elkaar in de sportklas, expressieklas, researchklas of Atheneklas. Als begaafdheidsprofielschool heeft het Pallas Athene College een eigen onderwijsprogramma ontwikkeld voor leerlingen die meer kunnen en meer willen. Deze getalenteerde en/of hoogbegaafde leerlingen worden in de vwo-sprintopleiding extra uitgedaagd. Leerlingen in de vwo-sprintklas volgen dezelfde vakken als leerlingen in de reguliere vwo-klassen, maar het aantal lesuren is gehalveerd waardoor er ruimte ontstaat voor verdieping (sprinturen) en verrijking (filosofie). De sprintleerling volgt wekelijks 35 lesuren. In de bovenbouw kan de leerling kiezen tussen het reguliere programma of voor de sprint-bovenbouw. De mogelijkheid bestaat om de vwo-opleiding in vijf jaar af te ronden. Met ingang van het schooljaar heeft het Pallas Athene College voor leerlingen in de bovenbouw havo een nieuw profiel ingevoerd: het International Business College (IBC). Leerlingen met het profiel economie en maatschappij volgen een dag in de week business-onderwijs onder andere in samenwerking met het bedrijfsleven en het Hoger Beroepsonderwijs. 3

5 Voor leerlingen in de afdeling mavo hebben medewerkers van het Pallas Athene College en ROC A12 de uitstroomvariant ICT-mavo ontwikkeld. Hiermee is voor leerlingen een drempelloze doorstroom en versnelling/verdieping richting ICT-opleidingen bij ROC-A12 mogelijk. Deze uitstroomvariant is dit schooljaar van start gegaan. Daarnaast kunnen leerlingen in mavo voor de Perspectiefklas kiezen. Deze klas is bedoeld voor leerlingen die volgens het advies van de basisschool een mavodiploma moeten kunnen halen, maar door een tekort op het gebied van leervaardigheden, taal en/of rekenen hier niet automatisch voor in aanmerking komen. De perspectiefklas biedt leerlingen een uitdagend programma om deze leerlingen in één jaar voor te bereiden op een reguliere plaatsing in mavo. Het Pallas Athene College is gekwalificeerd voor de volgende profielen: Sportaccentschool Universumschool Begaafdheidsprofielschool Cambridge ESOC school ICT Mavo International Business College (IBC) 1.4. Resultaten De Inspectie van het Onderwijs heeft met betrekking tot alle afdelingen voldoende vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs: aan het Pallas Athene College is op basis van het toezichtskader voor alle drie afdelingen het basisarrangement toegekend. In de afdeling mavo liggen dit jaar de slagingspercentages voor het eerst iets boven het landelijk gemiddelde. In de afdeling havo zijn de opbrengsten wisslend, soms boven, soms onder het landelijk gemiddelde. De resultaten in de afdeling vwo liggen gedurende een groot aantal jaren, met uitzondering van 2012, eveneens boven het landelijk gemiddelde. 4

6 2. Profielschets conrector / plv. rector 2.1. Functie-informatie (FUWA-VO Sessie) Functienaam Conrector Organisatie Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Salarisschaal 14 Werkterrein Management > Overig management Uitvoerder Marieke Kalisvaart Kenmerkscores Context Het Pallas Athene College is een openbare school voor Voortgezet Onderwijs voor de regio Ede, Lunteren, Barneveld, Bennekom en Wageningen. Leerlingen kunnen er terecht voor mavo, havo en vwo, met accenten op sport, cultuur en bèta en met aandacht voor hoogbegaafden. Het Pallas Athene College is vanaf 1 januari 2011 verzelfstandigd in een stichting, namelijk de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede. De conrector is mede verantwoordelijk voor de (beleids)advisering over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen, draagt zorg voor de ontwikkeling van het onderwijs van de stichting, draagt, als portefeuillehouder, mede zorg voor het management van de stichting op het gebied van een aantal toegewezen beleidsterreinen, is, naast en onder eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, belast met de dagelijkse leiding van de school, profileert de scholengemeenschap, is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en vervangt de rector bij kortdurende afwezigheid in de dagelijkse leiding van de school. De volledige functiebeschrijving alsmede de beschrijving van werkzaamheden, kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden, kennis, vaardigheden en contacten maakt deel uit van het digitale informatiepakket Functie-eisen: Een academisch denk- en werkniveau Een relevante onderwijsbevoegdheid, bij voorkeur eerstegraads. Leservaring bij voorkeur in het voortgezet onderwijs Tenminste vijf jaar leidinggevende ervaring aan professionals Kennis van en aantoonbare ervaring met onderwijskundige veranderingen en innovaties Ervaring met opbrengstgericht werken De kernwaarden en het openbare karakter van het Pallas Athene College onderschrijven 2.3. Kerncompetenties Communicatieve vaardigheden / presentatievaardigheden Sturen Plannen & organiseren Aandacht voor kwaliteit Opbouwen en onderhouden van relaties Motiveren 5

7 2.4. Persoonlijkheidsprofiel Een teamspeler die werkt vanuit een relatiegerichte benadering en in staat is een goede balans te vinden tussen sturen en zich dienstbaar opstellen Een krachtige persoonlijkheid die respectvol omgaat met collega s: belangstelling heeft voor wat de ander beweegt Iemand die ervaren heeft hoe belangrijk het is om zichtbaar en toegankelijk te zijn Iemand die bij tijdelijke afwezigheid van de directeur-bestuurder ook het boegbeeld van het Pallas Athene College kan zijn Over humor en relativeringsvermogen beschikt Iemand die kan luisteren en op momenten die ertoe doen anderen kan overtuigen Pragmatische doelen stellen met betrekking tot te behalen resultaten Iemand die kritisch naar zichzelf en anderen is; iemand die ook het geven van complimenten in zijn of haar repertoire heeft Beschikken over inlevingsvermogen met betrekking tot de maatschappelijke omgeving van Ede en de school. Respect tonen voor de diversiteit van meningen en opvattingen binnen en buiten de school Representatief zijn: zowel binnen de school en als boegbeeld tijdens externe contacten 2.5. Arbeidsvoorwaarden Salariëring is afhankelijk van opleiding en/of ervaring volgens schaal 14 van CAO-VO. De overige arbeidsvoorwaarden zijn eveneens conform CAO-VO. De arbeidsovereenkomst zal in eerste instantie worden aangegaan voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Datum in diensttreding zo spoedig mogelijk; het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats met de directeurbestuurder. 6

8 3. Procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding Op verzoek van de directeur-bestuurder van het Pallas Athene College wordt de procedure werving & selectie door Erik Versteege Search B.V. begeleid Informatie Voor belangstellenden is er op een digitaal informatiepakket beschikbaar. In dit pakket is meer informatie over Pallas Athene College, de benoemingsprocedure en de functieomschrijving van de vacante functie opgenomen. In de voorbereidingsfase zijn interviews afgenomen met medewerkers uit diverse geledingen van de school. De opbrengst van deze interviews wordt aan sollicitanten beschikbaar gesteld. Meer informatie over Pallas Athene College is te vinden op Daarnaast is relevante informatie over de school de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Vensters voor Verantwoording Solliciteren? Hebt u interesse in een nieuwe stap in uw carrière, stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie, voorzien van CV, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag 6 januari 2014 naar De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op dinsdag 28 januari 2014; de tweede ronde op dinsdag 4 februari De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure Contactgegevens Erik Versteege Search B.V. Vijverlaan CC Hengelo Tel: Mail: Secretariaat: Annemarie Arends Tel: Mail: 7

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden Functieprofiel Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille Onderwijsbureau Hollands Midden Leiden Hengelo (o), 23 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderwijsbureau Hollands Midden 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o) School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel 3 1.2 Identiteit,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST DIJNSELBURGSCHOOL Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november 2012 1 Inhoud Profielschets 3 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE DOCENT-COÖRDINATOR LEERJAAR 2/3 (HAVO/VWO) BIJ HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE DOCENT-COÖRDINATOR LEERJAAR 2/3 (HAVO/VWO) BIJ HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE DOCENT-COÖRDINATOR LEERJAAR 2/3 (HAVO/VWO) BIJ HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM 1. Situatieschets 1.1 Kenmerken Het Hogeland College Het Hogeland College

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Baudartius College Zutphen Werving en selectie rectorbestuurder Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Baudartius College Zutphen Het Baudartius College

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Coördinerend Beleidsadviseur. College voor de Rechten van de Mens. PublicSpirit. bij het

FUNCTIEPROFIEL. Coördinerend Beleidsadviseur. College voor de Rechten van de Mens. PublicSpirit. bij het FUNCTIEPROFIEL Coördinerend Beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens PublicSpirit De heer mr. G.A. (Gert-Jan) Jongkind Senior Consultant Mevrouw drs. M.A.C. (Annemarie) Vermeulen Consultant

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Meer perspectieven voor verschillen

Meer perspectieven voor verschillen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. Meer perspectieven voor verschillen Strategisch beleidsplan 2014-2018 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Voorwoord Onderwijsbesturen zijn wettelijk niet

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 CSG HET STREEK Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie