Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid."

Transcriptie

1 Huurbeleid 2015 Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid.

2 Wonen Zuid wil haar klanten goed informeren over de huurverhoging in Daarom ontvangt u niet alleen een brief met het voorstel voor uw eigen individuele huurverhoging. Wij sturen u ook aanvullende informatie in de vorm van deze folder. Deze folder maakt deel uit van ons voorstel voor de huurverhoging. Helaas is het niet mogelijk u te informeren zonder een aantal moeilijke begrippen op te nemen. Achter in deze folder geven we u uitleg over deze begrippen. Wij realiseren ons dat in deze folder ingewikkelde zaken worden besproken. Wij willen u echter zo compleet mogelijk informeren over uw rechten. Daarom deze uitgebreide uitleg. Heeft u vragen over ons voorstel tot huurverhoging of over informatie in de folder? Neem dan altijd contact op met ons Serviceteam. We bekijken dan samen met u uw individuele situatie. De medewerkers van ons Serviceteam zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur bereikbaar via telefoonnummer en helpen u graag! Woningwaarderingsstelsel Het landelijke woningwaarderingssysteem (ook wel bekend als puntenstelsel of WWS-systeem) vormt de basis voor de bepaling van de maximale huur. Dit systeem bepaalt dus de kwaliteit van een huurwoning in punten. Er worden punten gegeven voor het oppervlak van de woning, voor allerlei voorzieningen in de woning (bijvoorbeeld de keuken), het energielabel en de woonomgeving. De woonomgeving krijgt bijvoorbeeld punten voor groenvoorzieningen en openbaar vervoer. Voor de woningen van Wonen Zuid ligt het aantal punten meestal tussen 70 en 150. Op basis van het totaal aantal punten bepaalt de overheid de bijbehorende maximale huur. De huurverhoging voor uw 2

3 woning wordt berekend over de huidige kale huurprijs. Uw huur zal echter nooit hoger worden dan de maximale huur die bij het aantal punten van uw woning hoort. In de brief die u van ons heeft gekregen over de huuraanpassing van uw huurwoning staat welk percentage van de maximale huur voor uw woning geldt. De maximale huur geldt alleen voor gereguleerde woningen. Het landelijke huurprijsbeleid Woningcorporaties kunnen ervoor kiezen de huurverhoging voor gereguleerde woningen inkomensafhankelijk te maken. De wettelijke basis voor de huurverhoging per 1 juli 2015 is 2,5%. Daarboven mag ook rekening gehouden worden met het inkomen van de huurder. Afhankelijk van het inkomen mag de huurverhoging voor een gereguleerde woning maximaal 5,0% bedragen. Voor geliberaliseerde woningen geldt geen maximum huurverhoging. Huurprijsbeleid van Wonen Zuid Wonen Zuid blijft investeren in haar woningen; ondanks de forse financiële bijdrage die we moeten leveren aan de bezuinigingen van de rijksoverheid. Daarvoor hebben we de extra huurinkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging nodig. Daarom hebben we besloten voor 2015 een inkomensafhankelijk huurbeleid te voeren. Daarnaast bezuinigen we ook fors op onze bedrijfskosten en waar het kan proberen we zaken nog efficiënter te organiseren. De maximale huurverhoging voor huurwoningen van Wonen Zuid per 1 juli 2015 is afhankelijk van het totaal inkomen van alle leden van uw huishouden. Gereguleerde woningen Groep 1: bij een gereguleerde woning en inkomen tot en met ,- is de huurverhoging maximaal 2,5%. Groep 2: bij een gereguleerde woning en inkomen boven ,- maar onder of gelijk aan ,- is de huurverhoging maximaal 3,0%. Groep 3: bij een gereguleerde woning en inkomen boven ,- is de huurverhoging maximaal 5,0%. Geliberaliseerde woningen Groep 4: bij een geliberaliseerde woning is de huurverhoging maximaal 5,0%. Overige woningen Groep 5: voor de groep overige woningen is de huurverhoging maximaal 2,5%. De groep overige woningen bestaat uit: - huurders waarvan de inkomensgegevens niet bekend zijn bij de Belastingdienst; - huurders waarvan het adres van de woning (combinatie van postcode, huisnummer en eventuele huisnummertoevoeging) niet bekend is bij de Belastingdienst; 3

4 - huurders waarvan de huidige huurprijs van de woning al (dicht) op de maximale huurprijs ligt; - huurders waarvan wij zeker weten dat ze gebruik kunnen maken van de hardheidsclausule gehandicapten en chronisch zieken, omdat ze in een zogenaamde fokuswoning wonen; - huurders die in 2013 of 2014 gegrond bezwaar hebben gemaakt op basis van de hardheidsclausule chronisch zieken en gehandicapten. Deze huurverhogingen gelden alleen voor woningen. Voor parkeerplaatsen en andere verhuureenheden is de huurverhoging in de regel 2,5%. Resultaat overleg huurdersorganisaties We hebben het huurbeleid voor 2015 uitgebreid besproken met de drie huurdersorganisaties HTM, Sint Pietersrade en Op het Zuiden Vereniging voor Huurders. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze woningen betaalbaar blijven hebben we een gematigd huurbeleid afgesproken met een gemiddelde huurverhoging van 2,2%. Voor de drie inkomenscategorieën gelden de volgende huurverhogingspercentages: inkomen tot en met ,-: van 0,0% tot maximaal 2,5%; inkomen van ,- tot en met ,-: van 0,0% tot maximaal 3,0%; inkomen hoger dan ,-: van 0,0% tot maximaal 5,0%. Elke huurverhoging wordt individueel bekeken. Afhankelijk van het inkomen van het huishouden en de kwaliteit van de woning bepalen we de huurverhoging. Concreet betekent dit dat sommige huurders per 1 juli 2015 een lagere huurverhoging krijgen dan wettelijk mogelijk is. Welke huurverhoging wij aan u voorstellen kunt u zien in de brief met ons voorstel tot huurverhoging. Inkomensgegevens via de Belastingdienst Om te kunnen bepalen welke huurverhoging we kunnen vragen hebben we inkomensindicaties van onze huurders opgevraagd bij de Belastingdienst. Hierover heeft u een brief van de Belastingdienst gekregen, of deze krijgt u nog. De Belastingdienst gaat bij de bepaling van uw inkomen uit van het verzamelinkomen in Dit berekenen ze over het aantal personen dat per 1 juli 2015 op uw adres staat ingeschreven bij de Basisregistratie personen van de gemeente. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2015 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, wordt alleen het inkomen boven het minimumloon 2013 ( ,-) meegeteld. De Belastingdienst geeft ons door in welke inkomenscategorie u valt. Zij geven aan of uw huishouden in groep 1, 2, 3 of 5 valt. Als uw huishouden in groep 2 of 3 valt vermelden ze ook het aantal personen van uw huishouden waarop het inkomen is gebaseerd. De Belastingdienst geeft ons dus niet uw exacte inkomen door. Zij geven ons alleen aan in welke inkomenscategorie uw huishouden zit. Zit u in groep 2 of 3? Dan sturen we de inkomensverklaring van de Belastingdienst mee met de huurverhogingsbrief. Bezwaarmogelijkheden en voorstellen tot huurverlaging Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt hier bezwaar tegen maken bij Wonen Zuid. De redenen waarom u bezwaar kunt maken zijn afhankelijk van in welke groep u zit. Let op; geliberaliseerde huurcontracten (groep 4) en huurcontracten voor garages, parkeerplaatsen, bergingen en commerciële ruimtes vallen niet onder de huurprijsbescherming. Daardoor is het niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 4

5 De huurcommissie neemt dergelijke bezwaren ook niet in behandeling. In onderstaande tabel is per groep aangegeven om welke redenen u bezwaar kunt maken. Als er een stip () staat, betekent dit dat sprake is van een geldige reden voor bezwaar. Reden voor bezwaar Algemene bezwaren - De maximale huurprijsgrens wordt overschreden - Wonen Zuid verhoogt binnen 12 maanden na ingang van de laatste wettelijke huurprijswijziging opnieuw de huurprijs (in sommige gevallen mag Wonen Zuid binnen 12 maanden de huur 2 maal verhogen) - Het huurverhogingsvoorstel is te laat ingediend, namelijk na 30 april De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan - Er loopt een procedure huurverlaging op grond van onderhoud bij de Huurcommissie of de Huurcommissie heeft al uitspraak hierover gedaan waarbij u in het gelijk bent gesteld - Vormvereisten; er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 5 Onjuiste inkomensverklaring Belastingdienst - Het aantal personen dat op 1 juli 2015 deel uitmaakt van het huishouden klopt niet - De inkomenscategorie klopt niet - Het aantal personen dat op 1 juli 2015 deel uitmaakt van het huishouden en de inkomenscategorie kloppen niet Inkomensdaling van het huishouden in Uw inkomen is in 2014 gedaald beneden de grens van E ,- of E ,- Hardheidsclausule gehandicapten en chronisch zieken - Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishoudens: indicatiebesluit voor verpleging of verzorging - Meerpersoonshuishouden: als een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt - Indicatiebesluit voor verblijf of ADL assistentie - Beschikking voor voorzieningen op grond van WVG of WMO - Verklaring van blindheid - Geldige CIZ-indicatie tot en met

6 Een bezwaar tegen de huurverhoging op basis van een onjuiste inkomensverklaring van de Belastingdienst, een inkomensdaling van het huishouden in 2014 en de hardheidclausule gehandicapten en chronisch zieken kunt u alleen doen als u tot groep 2 of 3 behoort én als het door ons aan u voorgestelde huurverhogingspercentage meer dan 2,5% is. U kunt dus geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van eventueel aanwezige ernstige gebreken of tekortkomingen aan uw woning. Dit kunt u op ieder moment aan de orde stellen in een zogenaamde onderhoudsprocedure. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Huurcommissie. Hieronder geven we uitleg over de bezwaarprocedure en de procedure bij een voorstel tot huurverlaging. Een bezwaar heeft betrekking op de aanstaande huurverhoging - per 1 juli en gaat over het feit of deze correct is, qua vormvereisten en qua gegevens waarop deze gebaseerd is. Een voorstel tot huurverlaging echter gaat over voorgaande huurverhogingen, nadat uw inkomenssituatie gewijzigd is. De eerdere huurverhogingen waren terecht, maar worden nu herzien vanwege uw nieuwe situatie. Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken via een bezwaarformulier. Een formulier om bezwaar te maken kunt u downloaden via onze internetsite (Formulier bezwaarschrift 2015) of via de huurcommissie (Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging). U kunt het formulier ook ophalen of opvragen bij onze kantoren. Denkt u eraan dat wij uw bezwaar uiterlijk 30 juni 2015 in ons bezit moeten hebben? Let wel, dat betekent niet dat het bezwaar al helemaal volledig moet zijn. Eventueel benodigd bewijsmateriaal kunt u later aan ons geven. De uiterste datum hiervoor is 6 augustus Op pagina 9 van deze folder staat een overzicht van het aan te leveren bewijsmateriaal dat u nodig hebt om bezwaar aan te tekenen. Als u een bezwaar indient krijgt u binnen enkele dagen per brief een ontvangstbevestiging van ons. 6

7 Daarin leggen we u uit hoe we uw bezwaar behandelen en op welke moment u een reactie van ons kunt verwachten. Gaan wij akkoord met uw bezwaar? Dan krijgt u een lagere of geen huurverhoging. Wij sturen u dan een bevestiging van de wijziging met een specificatie van de uiteindelijke huurprijs. Gaan wij niet akkoord met uw bezwaar? Dan geven wij u de gelegenheid om uw bezwaar in te trekken. Blijft u bij uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit doen we binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. Huurcommissie beslist De Huurcommissie beslist of het huurverhogingsvoorstel van Wonen Zuid redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag u de oude huurprijs blijven betalen. Vindt de Huurcommissie de door ons voorgestelde huurverhoging redelijk? Dan moet u de hogere huurprijs met terugwerkende kracht betalen. Voorstellen tot huurverlaging Als het inkomen van uw huishouden na een inkomensafhankelijke huurverhoging daalt, kunt u ons een voorstel tot huurverlaging doen. Als alle gegevens kloppen passen wij uw eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging aan tot de huurverhoging die hoort bij uw actuele inkomenscategorie. Wilt u vóór 1 juli 2015 een voorstel tot huurverlaging op basis van een inkomensdaling 2015 doen? Neem dan contact op met de medewerkers van ons Serviceteam. Dan bekijken we samen de mogelijkheden. Als wij instemmen met uw voorstel tot huurverlaging dan gaat deze verlaging pas twee kalendermaanden nadat u het voorstel tot huurverlaging bij ons heeft ingediend in. Een huurverlaging op basis van een lager inkomen gaat nooit in met terugwerkende kracht. Voorbeeld: wij krijgen op 5 mei 2015 uw voorstel tot huurverlaging binnen en u vraagt om per 5 juli de huurprijs te verlagen. Tussen binnenkomst van uw voorstel en de voorgestelde datum van de verlaging zit twee maanden tijd, maar omdat uw huur steeds per de 1 e van de maand wordt geïnd gaat de verlaging bij honorering pas in per 1 augustus. Termijnen voor aanvragen huurverlaging: tot 1 juli 2017 kunt u huurverlaging vragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 1 juli 2015; voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2014 kunt u nog tot 1 juli 2016 een huurverlaging voorstellen; voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2013 kunt u nog tot 1 juli 2015 een huurverlaging voorstellen. Hieronder is aangegeven om welke reden u een voorstel tot huurverlaging kunt indienen. U kunt zo n voorstel alleen indienen als u behoort tot groep 2 of 3 en een inkomensafhankelijke huurverhoging voor u van toepassing is (in 2015 meer dan 2,5%) of was (in 2013 en/of 2014 meer dan 4,0%). Reden voor voorstel tot huurverlaging: Inkomensdaling in 2013, 2014 of 2015; de samenstelling van het huishouden is hetzelfde gebleven, maar het inkomen van één of meer leden van het huishouden is gedaald of; de samenstelling van het huishouden is gewijzigd of; de samenstelling van het huishouden is gewijzigd én het inkomen van één of meer leden van het huishouden is gedaald. 7

8 Als u te maken heeft of krijgt met inkomensdaling, kunt u een voorstel tot huurverlaging indienen. Dit doet u via een formulier dat u kunt downloaden via onze website (Formulier voorstel tot huurverlaging 2015) of via de huurcommissie (Modelbrief voorstel tot huurverlaging voor huurders). U kunt het formulier ook ophalen of opvragen bij onze kantoren. Denk eraan dat een voorstel tot huurverlaging pas compleet is als er ook een onderbouwing bij zit. Bewijsmateriaal voor deze onderbouwing moet tegelijkertijd met het voorstel tot huurverlaging worden aangeleverd. Het aan te leveren bewijsmateriaal is afhankelijk van het jaar waarin de inkomensdaling heeft plaatsgevonden. Op pagina 9 van deze folder staat een overzicht van het aan te leveren bewijsmateriaal dat u nodig hebt om een voorstel tot huurverlaging in te dienen. Als u een voorstel indient krijgt u binnen enkele dagen per brief een ontvangstbevestiging van ons. Hierin leggen we uit hoe we uw voorstel behandelen en op welke momenten u een reactie kunt verwachten. Stemmen wij in met uw voorstel tot huurverlaging? Dan wijzigen wij de huurverhoging naar het percentage dat past bij uw nieuwe inkomenscategorie. Wij sturen u dan een schriftelijke bevestiging van de aangepaste huurprijs, inclusief een nieuwe huurspecificatie. Als wij van mening zijn dat uw voorstel tot huurverlaging niet terecht is laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de door u voorgestelde huurverlaging te beoordelen. Let wel; een voorstel tot huurverlaging wegens een inkomensdaling in 2015 neemt de Huurcommissie tot juni 2016 niet in behandeling. Zij accepteren namelijk alleen inkomensverklaringen (voorheen IB- 60 formulieren) als bewijsmateriaal en deze zijn pas vanaf juni 2016 beschikbaar bij de Belastingdienst. Huurcommissie beslist De Huurcommissie beslist of uw voorstel tot huurverlaging gegrond is. Als uw voorstel gegrond wordt verklaard, passen wij de huurverhoging aan tot het percentage dat hoort bij de betreffende inkomenscategorie. Dat doen wij dan per de door u voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging, met inachtneming van de minimale termijn van twee kalendermaanden tussen het moment waarop wij uw voorstel hebben ontvangen en de genoemde ingangsdatum. Als uw voorstel door de Huurcommissie ongegrond wordt verklaard wijzigt uw huurverhoging niet. Deze blijft dan zoals in de huurverhogingsbrief aangegeven. Wij informeren u schriftelijk over de gevolgen van de uitspraak van de Huurcommissie. Gedurende de behandeling van uw voorstel tot huurverlaging moet u de huurverhoging gewoon betalen. Bewijsmateriaal Om aan te kunnen tonen dat uw bezwaar terecht is, vragen wij u de volgende zaken met uw bezwaarschrift of voorstel tot huurverlaging mee te sturen. Ter informatie: gemeenten rekenen kosten voor uittreksels, deze zijn voor uw eigen rekening. De hoogte van deze kosten verschillen per gemeente. 8

9 Huurverhoging per 1 juli 2015 Aan te leveren bewijsmateriaal bij bezwaarreden hardheidsclausule gehandicapten, chronisch zieken en blinden. In geval van een eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishoudens: indicatiebesluit voor verpleging of verzorging dat voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven op pagina 11 in deze folder of; In geval van meerpersoonshuishoudens: als een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven op pagina 11 in deze folder of; Indicatiebesluit voor ADL-assistentie dat voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven op pagina 11 in deze folder of; Beschikking voor voorzieningen op grond van WVG of WMO dat voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven op pagina 11 in deze folder of; Verklaring van blindheid die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven op pagina 11 in deze folder of; Geldige CIZ-indicatie tot en met Dit is een indicatie afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg. Huurverhoging per 1 juli 2013 of 1 juli 2014 Aan te leveren bewijsmateriaal bij voorstel tot huurverlaging wegens inkomensdaling. Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel), waaruit blijkt hoeveel bewoners op dit moment op het adres staan ingeschreven. Inkomensverklaringen (voorheen IB-60 formulieren) van al deze bewoners over Een uittreksel uit de Basisregistratie personen kunt u bij uw gemeente opvragen. Let op; vraag aan uw gemeente een uittreksel waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment ingeschreven staan op uw adres. - Inkomensverklaringen kunt u vanaf juni 2015 opvragen bij de Belastingtelefoon Houd bij beiden uw BSN-nummer bij de hand. Huurverhoging per 1 juli 2015 Aan te leveren bewijsmateriaal bij bezwaar tegen huurverhoging wegens inkomensdaling in 2014 én bij voorstel tot huurverlaging wegens inkomensdaling in Een uittreksel uit de Basisregistratie personen waaruit blijkt hoeveel bewoners op dit moment op het adres staan ingeschreven. Inkomensverklaring van alle bewoners over Een uittreksel uit de Basisregistratie personen kunt u bij uw gemeente opvragen. Let op; vraag aan uw gemeente een uittreksel waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment ingeschreven staan op uw adres. - Inkomensverklaringen kunt u vanaf juni 2015 opvragen bij de Belastingtelefoon Houd bij beiden uw BSN-nummer bij de hand. Huurverhoging per 1 juli 2015 Aan te leveren bewijsmateriaal bij voorstel tot huurverlaging wegens inkomensdaling in Een uittreksel uit de Basisregistratie personen waaruit blijkt hoeveel bewoners op dit moment op het adres staan ingeschreven. Documenten waaruit de actuele inkomens van alle bewoners blijken, zoals voorlopige aanslagen, loonstroken, opgaven van uitkeringsinstanties en dergelijke. - Bij een voorstel tot huurverlaging wegens een inkomensdaling in 2015 kunt u nog geen gebruik maken van inkomensverklaringen, want voor 2015 zijn deze pas vanaf medio juni 2016 beschikbaar bij de Belastindienst. Uit coulance accepteren we ook andere documenten waaruit de actuele inkomens blijken. - Houd bij het opvragen van gegevens bij de gemeente uw BSN-nummer bij de hand. Let op; vraag aan uw gemeente een uittreksel waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment ingeschreven staan op uw adres. Zo zorgt u ervoor dat u het juiste uittreksel krijgt. 9

10 Ingevuld formulier naar Wonen Zuid U kunt het formulier om bezwaar te maken of een voorstel tot huurverlaging te doen uitprinten, invullen en per post naar ons sturen naar het postadres, zoals dat achter in deze folder staat. Ook kunt u het formulier uitprinten, invullen, inscannen en per sturen naar Vergeet niet uw handtekening te zetten en - indien nodig - de benodigde bewijsstukken mee te sturen. Zet bij het postadres op de envelop of in de onderwerpregel van uw bezwaarschrift huurverhoging 2015 of voorstel tot huurverlaging. Daarmee helpt u ons uw bezwaarschrift of voorstel tot huurverlaging snel en op de juiste plek in behandeling te nemen. Begrippen en bezwaarredenen toegelicht Algemeen - Liberalisatiegrens: een huurprijsgrens die elk jaar door de overheid opnieuw wordt vastgesteld. Boven deze grens krijgen nieuwe huurders geen huurtoeslag meer. De huidige liberalisatiegrens is 710,68. - Gereguleerde huurwoning/huurovereenkomst: als de kale aanvangshuurprijs (= de huurprijs bij het afsluiten van de huurovereenkomst met u) lager was dan de toen geldende liberalisatiegrens, dan is de huurovereenkomst gereguleerd. - Niet gereguleerde of geliberaliseerde huurwoning/ huurovereenkomst: als de kale aanvangshuurprijs (= de huurprijs bij het afsluiten van de huurovereenkomst met u) hoger was dan de toen geldende liberalisatiegrens, dan is de huurovereenkomst geliberaliseerd. - Maximale huur: dit is de grens die wettelijk is vastgesteld. Bij een gereguleerde huurovereenkomst mag de huurprijs van de woning niet hoger zijn dan deze grens. Voor een geliberaliseerde huurovereenkomst geldt deze grens niet. - Inkomensverklaring: Sinds september 2014 hebben de inkomensverklaringen (voorheen IB60- formulieren) van de Belastingdienst de volgende kenmerken: IBRI-O (inkomen onbekend/geen inkomen), IBRI-V (voorlopig vastgesteld inkomen) en IBRI-D (definitief vastgesteld inkomen). Inkomensverklaringen met kenmerk IBRI-V of IBRI-D zijn een rechtsgeldige onderbouwing van een bezwaarschrift. Een inkomensverklaring met kenmerk IBRI-O kan in sommige gevallen ook een rechtsgeldige onderbouwing zijn, bijvoorbeeld als het om een inkomensverklaring van een minderjarig kind gaat. Zie ook en vul in het zoekvenster ibri in. 10

11 Algemene bezwaarredenen - De maximale huur wordt overschreden. Deze maximale huur wordt bepaald door het aantal zogenaamde woningwaarderingspunten (WWS) van uw woning. - Wonen Zuid verhoogt binnen 12 maanden na ingang van de laatste wettelijke huurprijswijziging opnieuw de huurprijs. Het Burgerlijk Wetboek artikel 7:250 lid 1 bepaalt dat de huurprijs eenmaal per jaar mag worden verhoogd. Echter, in sommige gevallen mag Wonen Zuid binnen 12 maanden de huur twee maal verhogen. Dit staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:250 lid 3. Een voorbeeld: als uw huurprijs in 2014 per 1 september is verhoogd (eigenlijk twee maanden te laat), mag de huurprijs in 2015 weer gewoon per 1 juli (twee maanden te laat) worden verhoogd. Dit mag omdat de huurprijs in het daaraan voorafgaande jaar 14 maanden gelijk is gebleven. - Het huurverhogingsvoorstel is te laat ingediend, dus na 30 april Wonen Zuid moet ervoor zorgen dat u de huuraanzegging uiterlijk 30 april 2015 in de brievenbus heeft als we de huurprijs per 1 juli 2015 verhogen. Hier moet dus minimaal twee maanden tussen zitten. - De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan. In het hoofdstuk Het landelijke huurprijsbeleid is per categorie aangegeven hoe hoog de huurverhoging per 1 juli 2015 wettelijk mag zijn. Bezwaarreden chronisch zieken en gehandicapten - Indicatiebesluit eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishoudens voor verpleging of verzorging. Als de huurder of een ander lid van het huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit (verpleging en verzorging zonder verblijf) ontvangt. - Blijk van waardering voor mantelzorgers. In geval van een meerpersoonshuishouden als aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden. - Indicatiebesluit voor ADL-assistentie. Als de huurder of een ander lid van dat huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel van die wet. - Beschikking voor voorzieningen op grond van WVG of WMO. Als aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning Verklaring van blindheid. Als de huurder of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is. De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten staat in Staatscourant 2014, nr (te raadplegen via zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/ staatscourant). 11

12 Huur betalen en betaalproblemen Als huurder van Wonen Zuid betaalt u maandelijks een huurprijs in ruil voor het gebruik van uw woning. U kunt uw huur op verschillende manieren betalen. Automatische incasso is de gemakkelijkste manier. U machtigt Wonen Zuid dan om elke maand de huur van uw rekening af te schrijven. In dat geval passen wij de huurprijs per 1 juli 2015 automatisch voor u aan. Betaalt u via een periodieke betaalopdracht aan uw bank? Vraag uw bank dan om het bedrag voor u aan te passen. Dat geldt ook als u uw huur rechtstreeks laat betalen via bijvoorbeeld sociale dienst, kredietbank of bewindvoerder. Als u gebruik maakt van internetbankieren, kunt u deze opdracht zelf aanpassen. Betaalt u via acceptgiro? Dan krijgt u aan het eind van iedere maand een acceptgiro waarmee u de huur van de volgende maand betaalt. In dat geval heeft Wonen Zuid het bedrag voor u aangepast. Neem betalingsproblemen serieus, vraag onze hulp! Het is belangrijk dat u uw huur altijd op tijd betaalt. Als u de huur niet kunt betalen voor korte of langere periode, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Bel met de medewerkers van ons Incassoteam via telefoonnummer Dan kunnen wij duidelijke afspraken maken over hoe de huur alsnog kan worden betaald. En natuurlijk kunt u ook naar een van onze kantoren komen. Meer weten over het betalen van uw huur? Download dan op onze internetsite de folder Huur betalen of vraag hem op bij een van onze kantoren. Wonen Zuid heeft ook dit jaar haar huurprijsbeleid voorgelegd aan haar huurdersorganisaties. Zie ook pagina 4 in deze folder of zie de websites van de huurdersorganisaties. Huurdersvereniging HTM (Heerlen, Treebeek, Molenberg) Jacob van Maerlantstraat TW Heerlen Huurdersvereniging St. Pietersrade Koestraat XK Kerkrade Op het Zuiden, Vereniging voor huurders Oranjelaan 51A 6042 BB Roermond April Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden in staan. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze brochure. Wilt u meer informatie of heeft u vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met ons Serviceteam. Onze medewerkers zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur bereikbaar via telefoonnummer en staan u graag te woord! Wonen Zuid Postbus AK Roermond E T Kantoor Roermond Buitenop 9 Roermond T Kantoor Heerlen Dr. Poelsstraat 8 Heerlen T Volg ons op: 7-Cs.nl WNZUID-RM5002

Verandert mijn huurprijs in 2014? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2014 Huur betalen

Verandert mijn huurprijs in 2014? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2014 Huur betalen Huur betalen Als huurder van Wonen Zuid betaalt u maandelijks een huurprijs in ruil voor het gebruik van uw woning. U kunt uw huur op verschillende manieren betalen. Automatische incasso is de gemakkelijkste

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 INHOUD Vragen over huurverhoging: 1 t/m12 Vragen over huishoudverklaringen: 13 t/m 18 Vragen over bezwaarmogelijkheden:

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 VRAGEN OVER HUURVERHOGING Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016 1. Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013 Algemeen V Welke regels gelden er bij de huurverhoging? A De huur mag maar 1 keer per jaar worden verhoogd en daarbij niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Ook moet de verhuurder u minstens 2 maanden

Nadere informatie

Huurverhoging KLIK HIER. U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER. U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6%

Huurverhoging KLIK HIER. U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER. U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6% U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6% KLIK HIER Heeft u het schriftelijke huurverhogingsvoorstel voor 1 mei 2016 ontvangen? Een voorstel om

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 HUURVERHOGING Mag u deze huurverhoging wel doorvoeren? Den Haag heeft afspraken gemaakt over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5%

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5% Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie april 2016

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie april 2016 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016 3 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige woning?.

Nadere informatie

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Algemeen V Waarom hebben jullie het niet meer over huurverhoging maar over huuraanpassing? A Leystromen vindt betaalbaarheid erg belangrijk. Wij stellen

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Wat houdt de huurverhoging in? Huurders met een gezamenlijk bruto jaar inkomen tot de 34.678,- krijgen op 1 juli 2016 een huurverhoging van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 926 Huurbeleid Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling safhankelijke huurverlaging na inkomensdaling In deze folder leest u een toelichting met enkele voorbeelden voor huurverlaging nadat eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector Dit overzicht van meest gestelde vragen is onderverdeeld in: Algemeen Sociale sector - Bezwaar maken Vrije sector

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie juli 2016

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie juli 2016 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie juli 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016... 5 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de Vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie januari 2017

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie januari 2017 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie januari 2017 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2017... 5 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2017 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

samenwonen Huur betalen Uitleg, mogelijkheden en advies

samenwonen Huur betalen Uitleg, mogelijkheden en advies samenwonen Huur betalen 02/04-16 Uitleg, mogelijkheden en advies Dorpsstraat 58 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl INHOUD 03 Waar bestaat de

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

alles wat u moet weten over uw huur

alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp

Nadere informatie

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING?

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING? Inkomensafhankelijke HUURVERHOGING CASADIVERS Special Het antwoord op uw vragen over huurverhoging WAAROM DEZE VERHOGING? We leggen het u uit VRAAG EN ANTWOORD HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? > PAG. 2 / 3

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

Huur betalen. betalen

Huur betalen. betalen Huur betalen betalen Inhoud Brochure Huur betalen Versie mei 2013 04.13.004 03 Hoe betaal ik? 04 Huurachterstand, wat nu? 05 Professionele hulp bij financiële problemen 06 Huurtoeslag Huurverhoging 07

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek 1 mei 2014 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00

Nadere informatie

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij.

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij. Over het betalen van uw huur Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huur betalen Als huurder bent u verplicht om maandelijks huur te betalen aan uw verhuurder. Daar staat een aantal rechten tegenover. Hoe

Nadere informatie

Huurbetaling & huurincasso

Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling & huurincasso Alles over betaling van uw huur 1 Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Vanaf 1 juli 2008 Colofon Tekst: Huurcommissie Redactie: Pro Communicatie, Rotterdam Ontwerp: Via creative communications, Rotterdam Prepress: Formzet BV

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de Vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Herstel onderhoudsgebreken - verzoekschrift

Herstel onderhoudsgebreken - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? De Huurcommissie heeft de huur van de woning tijdelijk verlaagd omdat deze woning onderhoudsgebreken heeft. U heeft de gebreken hersteld, maar de huurder is niet

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

Registratie woningzoekenden

Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Inleiding Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5 De jaarlijkse huurverhoging 5 Huurcommissie 6 Servicekosten 6 Huurtoeslag 7 Meer informatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

over HUreN 1 Huur betalen

over HUreN 1 Huur betalen over HUREN Huur betalen 1 Huur betalen en huurtoeslag Deze folder gaat over huur betalen en huurtoeslag. Huur betalen doet u iedere maand. Wij vragen u de huur vooraf te betalen. Dat wil zeggen vóór de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Vraagt u zich af of het voorschot op de servicekosten redelijk is, of zijn huurder en verhuurder het niet eens over de eindafrekening? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4 De jaarlijkse huurverhoging 5 Servicekosten 5 Huurcommissie 5 Huurtoeslag 6 Meer informatie

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland en de Nederlandse

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Nieuwsflits 20 februari 2017

Nieuwsflits 20 februari 2017 reacties@hbvzflats.nl Nieuwsflits 20 februari 2017 Een maand geleden zond de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 20 januari 2017 een 31 pagina s tellende circulaire (MG 2017-1) over het Huurprijsbeleid

Nadere informatie