CV A.A.M.Haverkamp-Kort 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV A.A.M.Haverkamp-Kort 2011"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Haverkamp-Kort Doopnamen : Aloysia Aleida Maria Voornaam : Wies Adres : Sir Winston Churchillweg 76 Woonplaats : Paramaribo (livorno) Telefoonnummers : (+597) / Geboortedatum : 25 april 1969 Burgerlijke staat : gehuwd, 3 kinderen. adres : Website werk : eerstelijnscentrum.webklik.nl Opleidingen A. Verloskunde / gezondheid / relevante congressen 2011 Module Crossculturele psychologie, lopend. (NTI) 2011 Module Prince2 projectmanagement Training Resuscitatie neonaat Aruba Integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement. (NHA) 2009 Training PITC (1 week) Trinidad (PAHO) 2004 Incompany training projectmatig werken (zie onderwijs) 1997 KNOV 3 daagse training Samenwerken in de (verloskundige) praktijk 1997 Bijscholing HIV-infectie & zwangerschap voor verloskundigen 1996 Open Universiteit (Heerlen) Module Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering doorlopen Vrije Universiteit (Amsterdam) Bijvak ontwikkelingsproblematiek doorlopen met als thema: Overleven in armoede, sociale zorg in de niet-westerse wereld Opleiding tot Verloskundige (Hoger Beroepsonderwijs) Heerlen Stage-ervaringen Afstudeerscriptie: :eerste lijn verloskundige zorg, tweede lijn verloskundige zorg, intramurale stages neonatologie, echoscopie, extra-murale stage kraamzorg Als je als verloskundige naar het buitenland wilt diploma typevaardigheid Juli

2 Bonhoeffer college, Castricum (Nederland) V.W.O. Atheneum Vakken : Nederlands, Engels, Frans, Duits,Wiskunde, Scheikunde, Biologie. Congressen Nederland Div symposia Paramaribo obst/gyn/hiv/onderwijs Div refereeravonden bezocht Heerlen/Maastricht obst/ gyn 2004 Symposium Prenatale Diagnostiek VII 2004 Symposium Preconceptie advies en prenatale screening 2003 Congres infertiliteit, gynaecologie & obstetrie 2003 Symposium Academie Verloskunde Maastricht: Zijn we klaar voor de toekomst Symposium Jeugdgezondheidszorg Groene Kruis/GGGD 100 jaar consultatiebureau: de JGZ 0-19 jaar in toekomstperspectief Verloskunde in de niet-universitaire praktijk- preventie, morbiditeit en mortaliteit antenataal anno Congres over bekkeninstabiliteit 1997 Nascholing Veel te vroeg-veel te klein (AMC, Amsterdam) 1996 The Dutch system of obstetrical care: relic or example Safe Motherhood symposium Verloskunde in de niet-universitaire praktijk- preventie, morbiditeit en mortaliteit antenataal anno 1993, 3 dagen 1992 Verloskunde in de niet-universitaire praktijk- preventie, morbiditeit en mortaliteit antenataal anno 1992, 3 dagen B. Echoscopie / relevante congressen Nederland 2005 Paramedische hogeschool Fontys, Eindhoven. Opleiding echografie obst/gyn 1 e / 2 e trimester. Afstudeerscriptie: Meten is weten? Betekenis foetale pyelectasie KNOV/NVOG (Utrecht) Echoscopie opleiding KNOV voor verloskundigen, 1 e lijn. Registratie KNOV: verloskundig echoscopisten register. Congressen Nederland 2003 Ultrasound symposium obstetrie/gynaecologie 2002 Euregio Ultrasound symposium e wereldcongres verloskundige/gynaecologische echoscopie, 4 dagen C. Onderwijs / onderzoek Nederland/Suriname 2006 Academie Verloskunde Maastricht. Externe scholingsdag stagewerkbegeleiding. Juli

3 2006 Hogeschool Zuyd Heerlen. Training Basiscursus Coaching binnen het onderwijs 2005 Academie Verloskunde Maastricht. Incompany workshops MS Outlook/ Word XP/ Powerpoint Academie Verloskunde Maastricht. Externe scholingsdag stage begeleiding Universiteit van Maastricht, Skillslab.Training vaardigheidsonderwijs gynaecologisch onderzoek Academie Verloskunde Maastricht : Incompany opleiding Projectmatig werken. 2003/2004 Academie Verloskunde Maastricht (AVM) Scholingstraject docentprofessionalisering (groepsdynamica, docent & kwaliteit, workshop: kritisch lezen literatuur) 2003 Academie Verloskunde Maastricht Meerdaagse training stagewerkbegeleiding voor verloskundigen 2003 Academie Verloskunde Maastricht Incompany training Personal efficiëncy program 2002/2003 Academie Verloskunde Maastricht Scholingstraject docentprofessionalisering (reflecteren, blok & taakconstructie) 1998 Onderzoek kraamzorg uitgevoerd in Suriname (behoefte en belemmerende factoren) 1997 Onderzoek murale verloskundige zorg Suriname. Aandachtsgebied: anemie en extra-muraal (RGD) aandachtsgebied: logistiek en voorlichting Cursus Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek voor verloskundigen afgerond. Publicaties / studies Nederland/ Suriname / media 2011-heden Voorlichtingsrubriek Zwanger&zo in opvoedtijdschrift Kidztori, Suriname 2007-heden Voorlichtingsrubriek, wekelijks Zwanger&zo in programma Be on time, Suriname Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen 32 e jaargang, nr 5, p Meten is weten? De betekenis van foetale pyelectasie. (NL) 2007 Optimalisering buitenlandstage Suriname studenten Av-M Nederland 2006 Academie Verloskunde Maastricht: Project Kwaliteitskeurmerk Onderwijspoli Academie Verloskunde Maastricht. Poliproject. Toekomstvisie stage onderwijspoli Studie Verloskunde in Suriname: Oriënterend onderzoek systemen gezondheidszorg Eerste Lijn. Juli

4 Projectvoorstel eerste lijns verloskundige zorg Suriname. Gedetailleerd uitgewerkt voor de locatie Stichting Lobi. Studie kraamzorg uitgevoerd in Suriname (behoefte, haalbaarheid en belemmerende factoren ) Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen 21 e jaargang, nr 2, p Paramaribo als bakermat. Het verloskundig leven in Suriname heden Werkervaringen Suriname Okt 2009-jan 2010 Coördinator en trainer pilot PITC bij Stichting Lobi (NAP) Mei aug 2009 Officer assistant project Early Diagnosis HIV infants (NAP) Maart 2007-febr 2009 Coördinator Safe Motherhood Needs Assessment (BOG/MOH) April 2007-heden Zelfstandig verloskundig echoscopiste/verloskundige/consultant. (voorheen op locatie Stichting Lobi, vanaf april 2009: Eerstelijns Centrum) Aug -dec 2006 : Oriënterende studie mogelijkheden samenwerking eerstelijns zorg, onderwijs & onderzoek Paramaribo Maastricht (AvM) sept 2006 Nederland: Werkgever: Academie Verloskunde Maastricht (AV-M) (1) Doelgroep: Inhoud: Coördinator onderwijspoli Studiejaar 1-3 AV-M. Coördinatie en evaluatie. Ontwikkelen en implementeren onderwijs op maat binnen een eerstelijns verloskundige onderwijspolikliniek volgens de hedendaagse standaarden. Leiding geven aan en afstemmen met verloskundig docenten onderwijspoli. Coördinatie logistieke organisatie. Functie (2) : Docent. Doelgroep: studiejaar 1-4 AV-M. Inhoud: uitvoering en ontwikkeling onderwijs volgens het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). tutor, docent vaardigheidsonderwijs (oa gynaecologisch onderzoek), toetsafname, alsmede ontwikkeling en begeleiding keuzeblok echoscopie, verzorgen colleges, eindevaluatie stage, individuele coachingsgesprekken. Functie (3) Inhoud: Projectleider Keurmerk Onderwijspoli. Optimalisering huidige stage onderwijspoli en aanbeveling doen omtrent haalbaarheid keurmerk onderwijspoli Juli

5 Literatuuronderzoek, coördinatie intramuraal onderzoek binnen AV-M, schrijven, presenteren en verdedigen van rapport Keurmerk onderwijspoli Eerstelijns verloskundige zorg Nederland: Praktijken Nederland eerstelijns verloskundige begeleiding prenataal, nataal en postnataal. Voordracht voorlichtingsbijeenkomsten e lijns echoscopie in verloskundige praktijk Valkenburg Maastricht (E.Schoffelen e.c.) incl begeleiding stagiaires 2001 Maastricht (M.van Ansenwoude) 2001, 2002 Valkenburg (K.Mulder e.c.) 2000 Edam/Volendam (H.Westerneng e.c.) 1997, 1998, 1999 Amsterdam Zuid-Oost (W.van Keysteren) incl begeleiding stagiaires. 1997,1998 Amsterdam-West (S.Schmitz) , Nieuw-Vennep (C.Martens e.c.) incl begeleiding stagiaires Haarlem (M.van Weerlee e.c.) incl begeleiding stagiaires 1996 Amsterdam Oost (praktijk OLVG) 1994 Eibergen/Haaksbergen (H.Boven e.c.) 1993 Amstelveen (H.Termeer e.c.) 1993 Beverwijk (M. De Bie e.c.) Leiderdorp (M.Donders e.c.) 1992 Amsterdam- West (Mvd Zon/A. Annegarn) , 1998, Suriname Werkgever: Diakonessenhuis Paramaribo Verloskundige Begeleiding nataal, incidenteel pre- als postnataal. Onderwijs: begeleiding van gezondheidsassistenten, co-assistenten, ziekenverzorgsters, verpleegkundigen. Tevens enkele verloskundige lessen verzorgd Div voorlichtingsavonden bijgewoond in Suriname. Oa HIV in de praktijk & beleid. HPV & afwijkend cervixuitstrijkje. Behandeling (pre-)eclampsie Juli

6 Werkgever (1): Stichting Thuiszorg Suriname (Paramaribo) Verloskundige. Projectcoördinator Kraamzorg. Ontwikkeling, implementatie, tevens docentbegeleiding Training voor Kraamverzorgster STS. Onderzoek naar behoefte kraamzorg: initiëren, uitvoeren en evalueren van kwalitatief onderzoek, organiseren, coördineren, rapporteren van resultaten ten behoeve van het congres Thuiszorg Werkgever (2) Stichting Lobi (Paramaribo) Verloskundige Coördinator Reproductive Health Program Dagelijkse verantwoordelijkheid project verloskunde, onderhouden relevante contacten ten behoeve van project, ontwikkeling voorlichtingsmateriaal, up- to- date houden programmainformatie, onderzoek naar mogelijkheden voor de eerste lijn en optimaliseren randvoorwaarden voor een gezonde en optimale verloskundige uitkomst. (zie studies) Rapporteren in de vorm van een concept beleidsrapportage , 1998,2010-heden Aruba Eerste lijns praktijk Aruba (E.Croes e.c.) begeleiding prenataal, nataal en postnataal. Voordracht voorlichtingsbijeenkomsten en medewerking voorlichtingsprogramma s (media) Nevenwerkzaamheden Nederland / Suriname Notulist/contactpersoon Synchroonzwemmen (Sur) heden Coördinator Jeugdvoetbal Oase U9. (Sur) 2010-heden Coördinator trimgroep Oase. (Sur) 2002-aug 2006 Lid bestuur Speeltuin Laan in den Drinck te Maastricht, NL. notulist, ontwikkelen rooster en coördinatie en contact met vrijwilligers aug 2006 Lid ouderraad Kinderdagverblijf Puk en Muk te Maastricht, NL. advisering en aanbevelingen doen omtrent beleid kinderdagverblijf, notulist Lid Werkgroep eerste lijns verloskundige zorg Suriname. literatuurstudie, meedenken ontwikkeling verloskundig vademecum Lid studentenraad Opleiding tot Verloskundige (Heerlen) optimalisering functioneren studentenraad en samenwerking overige regionale opleidingen bevorderen. Talenbeheersing Juli

7 Nederlands Engels Frans: Duits Spaans : moedertaal : spreekvaardigheid: voldoende tot goed : schrijfvaardigheid: voldoende tot goed : lees- en spreekvaardigheid: matig-voldoende : lees- en spreekvaardigheid: matig-voldoende : lees- en spreekvaardigheid: beginnend niveau. Juli

8-8-2011 Overzicht geaccrediteerde bij- en nascholingen Accreditatiecode Titel nascholing + organisator A 06-001 Uitwendige versie, Verloskunde

8-8-2011 Overzicht geaccrediteerde bij- en nascholingen Accreditatiecode Titel nascholing + organisator A 06-001 Uitwendige versie, Verloskunde 8-8-2011 Overzicht geaccrediteerde bij- en nascholingen Accreditatiecode Titel nascholing + organisator Score A 06-001 Uitwendige versie, Verloskunde Academie Amsterdam 38.00 A 06-002 Prenatale screening,

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA april 2012

CURRICULUM VITEA april 2012 CURRICULUM VITEA april 2012 Naam: Joke Snelder Geb. datum: 15 oktober 1960 Adres: J.P.Sweelinckstraat 12 7512 DB Enschede 06 55953633 e-mail: jokesnelder@home.nl website: www.metjokesnelder.nl Burgelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v.

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. WGO op 22-01-2014 Naam WG: GEO (Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking) Aantal leden: 80 geïnteresseerde personen geregistreerd. VOORZITTER: Wilma

Nadere informatie

Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011. Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg

Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011. Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011 Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg Colofon Uitgave Amstel Academie Bezoekadres: De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Postadres:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Personalia Naam Martin Gerhardus Snippert Adres Blijdenstein 7 Postcode 7961 LH Woonplaats Ruinerwold Geboortedatum 18 juli 1959 te Losser

Nadere informatie

Werkt in opdracht voor geheel Zuyd en externe opdrachtgevers.

Werkt in opdracht voor geheel Zuyd en externe opdrachtgevers. Curriculum vitae Naam Dionysius Carolus Maria Binnendijk Roepnaam Don Adres Chemin du Bois du Roi 140, B-4608 Warsage België Geboortedatum 20 juni 1958 Geboorteplaats Eindhoven Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: van t Hoff Voornaam: Annelies Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11 Postcode: 9561 LJ Woonplaats: Ter Apel Telefoon: 06 22427418 E-mail: info@anneliesvanthoff.nl

Nadere informatie

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs Personalia Naam Molenaar - Spithost Roepnaam Margreet Adres Boomgaard 1 Postcode en Plaats 2871 PW Schoonhoven Telefoonnummer 0182-380484 of 06-17551136 Nationaliteit Nederlandse Geboorteplaats Naaldwijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014

Jaarverslag 2013   Amstelveen November 2014 Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014 Voorwoord Voor u ligt het zevende jaarverslag van SAM&, Screeningscentrum Amstelland Meerlanden. Met gepaste trots presenteert het centrum wederom de cijfers van

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Wolters-Noordhoff BV, Groningen / Houten

Wolters-Noordhoff BV, Groningen / Houten CURRICULUM VITAE HENK TRIMP Oktober 2002 PERSONALIA Naam Hendrik Cornelis Trimp Geboortedatum 12 maart 1954 Geboorteplaats Amersfoort Adres Kwartiermeesterstraat 3 1019 WC Amsterdam Telefoon privé 020

Nadere informatie

Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase

Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase Toekomstgerichte verloskunde op hoog niveau Het is nadrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Doktersassistenten 2011 2016

Kwaliteitscriteria Doktersassistenten 2011 2016 Kwaliteitscriteria Doktersassistenten 2011 2016 Opgesteld door: NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten) www.nvda.nl KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepen In Zorg) www.kabiz.nl

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in 2001. In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond.

Nadere informatie

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A.

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. Werkervaring 1600 uur patiënt / cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Dio F.C.M. van Gils

CURRICULUM VITAE Dio F.C.M. van Gils CURRICULUM VITAE Dio F.C.M. van Gils PERSONALIA: Naam: Dio F.C.M. van Gils Adres: Jisperveldstraat 143, 1024 AG, Amsterdam Telefoon: 0654671171 Email: vdio@hotmail.com Geboorteplaats / Datum: Geldrop,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Grevelingen 8. 5704EJ Helmond

CURRICULUM VITAE. Grevelingen 8. 5704EJ Helmond CURRICULUM VITAE GONNEKE VAN VELDHUIZEN - STAAS, IBCLC Grevelingen 8 Caroline Gerarda Allegonda Staas 5704EJ Helmond 29-06-1956 te Den Haag (NL) 06 20474391 gehuwd 1980, GJ van Veldhuizen gonneke@eurolac.net

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2013. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2013 Linnaeusinstituut Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomsten 1.2 De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen 1.3 De Opleidings- en Onderwijs

Nadere informatie

Curriculum Vitae Toine Dam

Curriculum Vitae Toine Dam Curriculum Vitae Toine Dam 05/2015 Naam A.A.J.M. - Toine Dam Woonplaats Tilburg Geboortedatum 26 juni 1960 Profiel Sinds september 2006 fulltime werkzaam als zelfstandig interim,- project,- en verandermanager,

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie