koef lits Afscheid Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "koef lits Afscheid Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!"

Transcriptie

1 koef lits nieuws voor alle medewerkers de stichting K.O.E. 4 Afscheid In deze periode is afscheid nemen een belangrijk thema. Afscheid nemen groep 8, op weg naar het voortgezet onderwijs. Afscheid nemen je huidige groep, na de vakantie weer een nieuwe groep. Afscheid nemen je huidige school, omdat je gebruik maakt mobiliteit. Afscheid nemen het onderwijs, of het werken bij de St. KOE, bijvoorbeeld omdat je met pre-pensioen gaat. Ook bovenschools nemen we dit keer afscheid twee collega s. Allereerst nemen we afscheid Petra Agterbosch. Zij werkte jarenlang als secretaresse voor de St. KOE. Zij heeft besloten op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen in haar werk. Jarenlang was zij één de drie vertrouwde stemmen aan de telefoon wanneer iemand contact zocht met het bestuurssecretariaat. Of één de drie vertrouwde personen die mensen binnen en buiten de St. KOE te woord stond via de mail. Onze invallers kennen haar uiteraard als één de contactpersonen voor het regelen invalwerk. En dat zijn dan de voor de buitenwereld zichtbare taken.. Uiteraard verzorgt het secretariaat nog veel meer werkzaamheden die niet altijd zichtbaar zijn, maar wel belangrijk om de organisatie goed te laten draaien. De St. KOE bedankt Petra dan ook voor al haar werkzaamheden de afgelopen jaren! juni januari De tweede persoon waar we afscheid gaan nemen is Margherita Roelofsma. Zij heeft vele jaren gewerkt als personeelsfunctionaris voor de St. KOE. Personeel dat extra ondersteuning of advies nodig had, kwam vaak bij Margherita terecht. Zij stond veel personeelsleden bij die nadachten over het moment waarop ze wilden stoppen met werk. Langdurig zieke medewerkers troffen haar bij het sociaal medisch overleg, om te spreken over een gezonde terugkeer naar de werkplek. Zij was goed thuis in het oerwoud subsidies, waardoor ze het voor veel personeelsleden mogelijk maakte dat ze wat extra ondersteuning konden krijgen in een periode waarin het wat minder ging in het functioneren, bijvoorbeeld als gevolg ziekte. Margherita was werkzaam uit ons onderwijsbureau, het ObT. Zij heeft besloten om minder te gaan werken waardoor zij haar werkzaamheden voor de St. KOE beëindigt. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren. De vacature Petra wordt vooralsnog niet ingevuld door een verger. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen voor het regelen invallers de komende jaren. Deze werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meer via het bestuurssecretariaat verlopen, maar op een andere wijze geregeld worden. De functie personeelsfunctionaris wordt wel weer ingevuld. De procedure daarvoor loopt nog, maar zal naar alle waarschijnlijkheid nog voor de zomervakantie worden afgerond. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

2 Problemen met invallers een jaar uitgesteld Door de Wet Werk en Bijstand verwachtten alle schoolbesturen problemen met het kunnen aanstellen invallers. De wet bepaalt nl. dat een invaller slechts 3 keer mag invallen bij een schoolbestuur. De vierde keer betekent automatisch een vaste aanstelling. Dit is voor schoolbesturen (helaas) niet mogelijk. Gevreesd werd dat dit zou leiden tot een groot tekort aan beschikbare invallers. En ook de invallers zagen dat hun werk op deze manier ernstig belemmerd zou worden. Inmiddels is er voor één jaar een oplossing. Doordat de vakbonden en de PO-raad het niet eens konden worden met elkaar over een nieuwe CAO, waarin men o.a. afspraken had willen maken over de Wet Werk en Zekerheid, was het mogelijk om de Wet op dit punt met een jaar uit te stellen. Het gevolg is dat we ook het komende schooljaar invallers kunnen blijven aanstellen op de wijze zoals dat de afgelopen jaren ook gebeurde. Omdat we zeker weten dat uitstel geen afstel komt, is het belangrijk dat we een oplossing bedenken voor de periode waarop de Wet Werk en Zekerheid wel in werking gaat. Een belangrijke stap is het oprichten een mobiliteitscentrum. Dit doen we samen met de andere besturen de St. Convent. Binnen de St. Convent zijn de oorsprong katholieke schoolbesturen in deze regio verenigd. Door het oprichten een mobiliteitscentrum zullen we beter in staat zijn om ook in de toekomst het invalwerk op de scholen goed te regelen. Het komende jaar, wanneer de oprichting definitief is, zullen we meer informatie kunnen geven over de werkwijze dit centrum. De GMR is er ook voor jou! Het jaar is alweer voorbij en zo op de valreep voor de vakantie is het moment gekomen om even terug te blikken. Het afgelopen schooljaar is een jaar geweest met veel veranderingen en aanpassingen. Het nieuwe caoakkoord bracht en brengt nog steeds veel teweeg zoals het verdwijnen de Bapo, de intrede de duurzame inzetbaarheid en de 40-urige werkweek, die de werkdruk moet verminderen. Zaken die ook aan de orde zijn geweest in de GMR-vergaderingen, waarover discussie is gevoerd en overleg met de vakbonden is gepleegd. Zaken die we nog steeds met een kritische blik volgen, ook komend schooljaar. Afgelopen jaar hebben we tevens afscheid moeten nemen een aantal trouwe leden, mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de GMR, maar gelukkig hebben zich tevens nieuwe mensen gemeld. Ouders maar ook leden voor de personeelsgeleding waar we erg blij mee zijn. Op deze manier kunnen we verder, de GMR is weer op volle sterkte en dat is in deze roerige tijd een absolute must. We zijn weer klaar voor een nieuw schooljaar. Maar eerst vakantie, de GMR wenst daarom iedereen een hele fijne en ontspannen vakantie toe. Geniet er! St. KOE verhuist naar Roombeek In een eerdere KOEflits gaven we al aan dat de St. KOE op zoek was naar een nieuwe locatie. Inmiddels kunnen we daar meer over vertellen. Binnenkort start de bouw een nieuw bestuursbureau. Dit gebeurt in Roombeek. Aan de Moutlaan zal een pand verrijzen dat in z n geheel door de St. KOE zal worden gehuurd. Inclusief het steunpunt, dat nu nog op een andere plek gevestigd is. Het wordt een compact gebouw, waardoor we slim om kunnen gaan met de benodigde ruimtes. Naast de werkruimtes voor het aanwezige personeel, zal er ook een vergaderruimte komen. Daardoor zijn we, net als nu, in staat allerlei bijeenkomsten in eigen huis te organiseren. Denk daarbij aan het overleg de directeuren, de GMR, cursussen voor teams, bijeenkomsten de ICTers en de IBI-ers etc. Naar verwachting kunnen we het nieuwe gebouw na de komende kerstvakantie betrekken. VERHUIZING bestuursbureau St.KOE

3 Gesprekken met kinderen In het blad Juf, editie voorjaar 2015 staat een interessant artikel over gesprekken met kinderen met als doel leerlingen te betrekken bij hun leerproces. Het artikel is te uitgebreid om geheel in de KOEflits op te nemen. Er worden echter 12 tips genoemd voor een goed kindgesprek die hieronder zijn vermeld. Voor meer informatie zie behalve het genoemde artikel, ook 12 tips voor een goed kindgesprek 1. Bereid het gesprek goed voor. Denk goed na over het doel. Wat wil je bereiken met dit gesprek? 2. Geef de kinderen denktijd voor het gesprek. Laat ze bijvoorbeeld nadenken wat ze goed kunnen en wat ze nog moeilijk vinden. 3. Creëer een setting waarin jij en de leerling zich prettig voelen. Dit kan gewoon aan tafel zijn, maar ook bijvoorbeeld in een loungehoekje onder het genot een kopje thee. 4. Zorg dat je op dezelfde hoogte zit als het kind. 5. Combineer bij jonge kinderen spelen en praten. 6. Begin met open vragen en wissel ze af met gesloten vragen. 7. Wees je bewust wat je non-verbaal uitstraalt tijdens het gesprek. 8. Observeer goed wat het kind non-verbaal uitstraalt. 9. Maak eens gebruik een schaalvraag. Bijvoorbeeld: op een schaal 0-10 hoe leuk vind je het op school? Waar zou je naar toe willen op de schaal en wat is daarvoor nodig? 10. Luister, vat samen en vraag door. 11. Neem aan het eind het gesprek samen de gemaakte afspraken door en bespreek wanneer je ze evalueert. 12. Vraag wat de leerling het gesprek vond. Dit is een handige feedback voor jezelf!

4 Het KOE-menu! De St. KOE vindt het belangrijk om haar personeel te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling. Wij hebben daarom een KOE-menu samengesteld allerlei workshops en trainingen (gerechten) waarmee we je willen uitnodigen en uitdagen om jezelf verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Daarnaast willen we je kennis laten maken met nieuwe invalshoeken en ontwikkelgebieden. Dit ook in het kader onze nieuwe cao en de professionalisering in het kader duurzame inzetbaarheid. Wij bieden komend schooljaar een gevarieerde menukaart aan verschillende workshops en korte trainingen op één onze scholen of op het bestuursbureau. De menukaart is een mix vakinhoudelijke gerechten, gecombineerd met gerechten gericht op vitaliteit en ontspanning. Samen met collega s je eigen en andere scholen binnen de St. KOE worden de workshops en trainingen gevolgd. Op deze manier willen wij op een laagdrempelige manier scholing aanbieden en het schooloverstijgende contact vergroten. Deelname is vrijwillig en gaat m.b.v. vouchers en in overleg met je directeur. Deze vouchers, met een waarde 25 euro per stuk, kun je bij hem/haar aanvragen. Aanmelding voor een workshop/training kan na de zomervakantie via www. skoe.nl en daarna via het KOE-menu. Je kunt je tot twee weken voor een workshop/training uiterlijk aanmelden. Ook kun je in het systeem zien hoeveel deelnemers er minimaal moeten zijn om een workshop/training door te laten gaan en hoeveel deelnemers zich al hebben aangemeld en uiteraard wat het maximum is. Daarnaast kun je in de digitale omgeving het KOEmenu ook meer informatie vinden en opvragen over de verschillende gerechten. De gerechten die op het KOEmenu staan zijn: Naam gerecht Inhoud gerecht Trainer Vouchers Tijds- Officiële mindfulnesscurus De 8 weekse Mindfulnesstraining helpt je te leren omgaan met stress in je leven. Meditatie en huiswerkoefeningen zijn onderdelen deze training. We leren uit onze directe ervaring. Mirjam Schild 16 8x 2,5 uur Donderdagavond 14 jan., 21 jan., 28 jan., 4 febr., 11 febr., 18 febr., 25 febr., 3mrt., 10 mrt., Pimp je muziekles! In deze workshop krijg je een set boomwackers en leer je wat je hiermee kunt tijdens je muziekles. Ook leer je hoe je met de app I-movie je muziekles kunt uitbreiden. Een eenmalige, praktische workshop om meer muziek te halen uit je muziekles. Esther Mulders 2 1 bijeenkomst 1,5 uur Dinsdag 29 september u Excel (rapportcijfers) In deze workshop leer je hoe je in exel eenvoudig cijferlijsten kunt invoeren en berekenen. Dit is een basiscursus waarvoor geen voorkennis nodig is. Bert Jeuring 1 1 bijeenkomst 1,5 uur Donderdag 3 september u

5 Naam gerecht Inhoud gerecht Trainer Vouchers Tijds- Excel (klassenlijsten maken) In deze workshop leer je hoe je zelf in Excel overzichtslijsten (klassenlijsten) kunt maken en hoe je ze daarna kunt sorteren en filteren. Dit is een basiscursus waarvoor geen voorkennis nodig is. Bert Jeuring 1 1 bijeenkomst 1,5 uur Donderdag 10 september u Mindfulness voor jezelf en in de klas. Merk je dat je soms overspoeld wordt door alle taken die je hebt en neemt de werkdruk gevoelsmatig alleen maar toe? Voel jij je soms gejaagd en zou je wat meer rust willen in je werk? Tijdens de eerste bijeenkomst leer je wat stress precies is, hoe het ons leven beïnvloedt en hoe je stress herkent bij jezelf. Tijdens de tweede bijeenkomst maken we kennis met Mindfulness en hoe we tijdens ons werk en ons dagelijkse leven Mindfulness kunnen inzetten. In de derde en de vierde workshop gaan we kijken naar jouw motivatie om voor de klas te staan. Na twee workshops zal je als leerkracht geen Mindfulness training kunnen geven aan de kinderen, maar kun je wel aan de slag met oefeningen waardoor ze met aandacht leren luisteren, emoties herkennen, grenzen kunnen aangeven en beter om kunnen gaan met spannende situaties. Marjolein Blomesath- Prenger 4 4x 1,5 uur Dinsdag : 6 en 13 oktober: stress en intro mindfulness 27 oktober en 3 november: mindfulness in de klas Enneagram Het enneagram is een inzichtelijk typologiemodel je persoonlijkheidsstructuur. In deze inleidende enneagramworkshop maak je kennis met de 9 enneagramtypes en leer je ontdekken wat je eigen enneagramtype is. Ook ontdek je voor welk type je allergisch bent en wat dit betekent voor de wijze waarop je de ander tegemoet treedt. Lidy Kemper 1 1 bijeenkomst 2 uur. Woensdag 7 oktober u

6 Naam gerecht Inhoud gerecht Trainer Vouchers Tijds- Effectieve communicatie met ouders Hoe werk je aan een zo optimaal mogelijke communicatie met ouders? Dat staat in deze workshop centraal. Wat vraagt dit jou als leerkracht en als professional en welke gesprekstechnieken kun je inzetten? Je krijgt in deze workshop informatie (ook op papier), er wordt gekeken naar filmbeelden die worden nabesproken en er wordt gepraat n.a.v. vragen die bovenkomen bij de deelnemers. Het is mogelijk om te voren per onderstaand mailadres vragen aan te leveren, zodat de inhoud de studiemiddag zo nauw mogelijk aansluit bij jullie wensen. Gerda der Wel 2 1 bijeenkomst 2, 5 uur. Woensdag 25 november u Feedback geven en ontgen Wat is het verschil tussen kritiek en feedback? Hoe geef en ontg ik feedback? In deze workshop worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Peter Besselink 2 1 bijeenkomst 2,5 uur. Dinsdag 16 februari af 15.30u Onderwijsvisie Je wordt op je school gevraagd mee te denken over visie, missie en schoolconcept. Wil je weten wat dat inhoudt en wil je daar wat dieper op ingaan? In deze workshop wordt de golden circle Sinek gehanteerd om je op weg te helpen. Think big, act small! Peter Besselink 2 1 bijeenkomst 2,5 uur. Woensdag 6 april af 15.30u Creatief Denkfeest Tijdens deze workshop word je uitgedaagd om net even anders te denken en om te wisselen perspectief. Je maakt stap voor stap kennis met verschillende vormen creatieve denktechnieken en brainstormen. Je wordt uitgedaagd om deze bovendien toe te passen op concrete vraagstellingen. Zo ervaar je hoe het is om patroon doorbrekend te denken door steeds weer nieuwe invalshoeken op te sporen. Esther Glas & Rieneke Metselaar 2 1x 2,5 uur Donderdag 12 november 15.30u

7 Naam gerecht Inhoud gerecht Trainer Vouchers Tijds- Loop je loopbaan Regeren is vooruitzien. Nu alvast aandacht geven aan vragen als Wat kan ik? en Wat wil ik? zorgt ervoor dat je vooruit kunt zien en keuzes kunt maken die bij jou passen. Denken en aandacht geven aan je talenten en competenties geeft kansen en mogelijkheden. Het vergoten je persoonlijk leiderschap maakt je sterk om veranderingen in te zetten of aan te kunnen. Wat gaan we doen? We gaan lopen, stilstaan en lopen (natuurlijk in het bos); we kijken terug naar mooie momenten in je loopbaan, dit zijn richtingaanwijzers voor de toekomst; we geven ruimte aan verborgen talenten, dromen en ideeën en we gaan antwoord geven op vragen als wie ben ik?, wat wil ik? en waar ervaar ik flow. Esther Glas & Rieneke Metselaar 2 1x 2,5 uur Donderdag 26 november u Kraak je vitaliteitscode Vitaliteit is een gezond samenspel tussen lichaam en geest. Wie goed in zijn vel zit, komt graag naar zijn werk en presteert beter. Heb je behoefte aan meer vitaliteit? Wil je in een leuke en ontspannen workshop inzicht krijgen in jouw vitaliteit en inzicht krijgen hoe je deze kunt vergroten? Aan de hand de vitaliteitspiramide Albert Sonnevelt kraken we jouw persoonlijke vitaliteitscode. Marjon Tjepkema 2 1 bijeenkomst Maandag 26 oktober u Ik wil aan de slag met een ipad. Basishandelingen op de Ipad voor leerkrachten die nog niet tot nauwelijks met een ipad kunnen werken. Bert Jeuring en Maaike Ebbekink 2 2 bijeenkomsten 2 uur Maandag 9 november u Maandag 23 november u Inspiratie Filmavond die inspireert! Film 0 1 bijeenkomst 2 uur Dinsdag 29 maart u

8 Naam gerecht Inhoud gerecht Trainer Vouchers Tijds- 21st Century Skills Iedereen heeft het er over: De 21st Century Skills! Maar wat zijn dat eigenlijk? Gaat dat alleen over computers en tablets in het onderwijs of is er meer? Na deze workshop weet je wat de 21st Century Skills inhouden, je begrijpt welke vaardigheden belang zijn om kinderen voor te bereiden op de toekomst en je denkt na over de meerwaarde nieuwe elementen in het onderwijs over wat je daar mag en moet vinden zonder dat het je overkomt of voor je wordt bedacht. Peter Harkink 1 1 bijeenkomst 1,5 uur Maandag 5 oktober u Je tijd de baas! Deze interactieve workshop is gericht op het bekend raken met de basisprincipes in het kader timemanagement & planning. Het gaat hier om de tijdsbesteding buiten de lessen. We gaan o.a. in op de basisprincipes timemanagement, het stellen de juiste prioriteiten en het maken een haalbare planning. Pauline Kanger 2 2 bijeenkomsten 1,5 uur Woensdag 16 september en woensdag 30 september u Engels af de onderbouw. Spel en spelbegeleiding Praktische voorbeelden die je kunt toepassen in je klas. Spel is de taal het jonge kind. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze de taal spreken, maar dat is vaak niet het geval. In deze training gaan we in op het belang spel en spelstimulering in relatie tot opbrengstgericht werken. Anne Nijhuis 1 1 bijeenkomst 2 uur Alice Bekke 25 4 bijeenkomsten 2,5 uur Nog niet bekend 9 febr., 12 april, 24 mei en 7 juni u Klassenmanagement Er wordt leerkrachten verwacht dat zij binnen passend onderwijs goed kunnen inspelen op verschillende onderwijsbehoeften leerlingen. Een voorwaarde is dat het klassenmanagement goed op orde moet zijn. De manier waarop de leerkracht zijn onderwijs organiseert heeft namelijk rechtsreeks invloed op de basisbehoeften. Alice Bekke 25 4 bijeenkomsten 2,5 uur 16 febr., 19 april, 31 mei en 14 juni uur.

9 Naam gerecht Inhoud gerecht Trainer Vouchers Tijds- Bovenbouw ik hou jou Social Media Het doel deze training is groepsleerkrachten inzicht te geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding bovenbouwleerlingen. Dit gebeurt uit het perspectief de leerkracht, het individuele kind, de groep kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en de school. Het praktijkgehalte de leergang is hoog. In deze workshop maak je kennis met verschillende soorten Social Media en word je enthousiast gemaakt om ze te gebruiken binnen je groep. Bart Campen 25 5 bijeenkomsten 3 uur ExplainIT 4 2 bijeenkomsten 2 uur Maandagavond 21 sept, 28 sept, 5 okt, 26 okt en 9 nov. Van u Nog niet bekend. Meten, meetkunde en techniek met kleuters. In deze training staan 12 activiteiten omtrent meetkunde, meten en techniek centraal. Door het volgen deze training vergroot je je pedagogische en didactische vaardigheden in meten, meetkunde en techniek met kleuters. De activiteitenreeks die aan bod komt is bedoeld voor toepassing in kleine kring (4-5 kinderen) in groep 1 en 2. Tjarda de Wit-Meijer 12 3 bijeenkomsten 3 uur Nog niet bekend.

10 JUBILARIS 25 jaar in dienst St.KOE JUBILARIS I.M. Mars N.M. jaar Bokma-Schreur in dienst St.KOE 40 JUBILARIS jaar in dienst St.KOE R.M. Knuiman R.H.J.M. v.d. Broek-Spierings B.M.H. Besselink-Klaaskate T.A.M. Slutter Hartelijk gefeliciteerd geboren Van Harte Gefeliciteerd! Fiene Annelie, dochter Natalie ter Beek (de Kubus) Fleur, dochter en zusje Marcel en Wendy Blokhuis (invalster) Timo Otto, zoon en broertje Egbert, Anoek en Loïs Siebrand (De Eschmarke) Ties, zoon Bart Velthuis en Ellen Linderhof (de Triangel)

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011. Pagina 1

STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011. Pagina 1 STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011 Pagina 1 Beste collega s Komend schooljaar willen we kijken of we in Leeuwarden weer een aantal scholingstrajecten kunnen starten. Eén en ander hangt natuurlijk samen met

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Cursusaanbod voor vrijwilligers

Cursusaanbod voor vrijwilligers Cursusaanbod voor vrijwilligers 2015 www.cursusaanbodvrijwilligers050.nl Inhoudsopgave Rots & Water 5, 12, 17, 21 Agressieregulatie 5 Talentontwikkeling 'Wat heb je nog meer in je?' 6, 19 Solliciteren

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

InCompany workshops 2014

InCompany workshops 2014 InCompany workshops 2014-2 - INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS Schot in de roos! Ik ben het visitekaartje Zij krijgt alles gedaan Laat je uitstraling voor je werken Hoe hecht is ons team? Uit je comfortzone De weg

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie