Vormingen SF VOHI najaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingen SF VOHI najaar 2015 1"

Transcriptie

1 Vormingen SF VOHI najaar

2 Inleiding Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (Sociaal Fonds VOHI) is een fonds voor bestaanszekerheid. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector beheren samen de financiële middelen. Momenteel bedragen de inkomsten 0,10% van de brutoloonmassa van de sector. Met die inkomsten werken de beheerders initiatieven uit rond vorming en werkgelegenheid van risicogroepen in de sector. Vooral het project deeltijds leren en werken en de Icoba-acties rond het thema agressie zijn gekend. In het voorjaar 2015 organiseerde het fonds voor het eerst een gratis vormingsaanbod voor werknemers. De sector is immers volop in beweging en verandering en met dit aanbod wil het fonds werknemers ondersteunen om de evoluties te volgen. Ook in deze najaarsbrochure vind je een aantal vormingen waarop je gratis kan inschrijven. Het is een vormingsaanbod op maat, want de basis en de inspiratie voor de thema s en de onderwerpen komen uit de Focusstudie naar toekomstige competentienoden binnen de sector van opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten. Een studie in opdracht van het fonds, uitgevoerd door het Hoger instituut van de Arbeid in samenwerking met Vivo vzw, in het kader van het ESF-project VLAMT. De volledige conclusies van dit onderzoek kan je zelf nalezen op de website We kijken al uit naar jouw inschrijving! Katrien Van Ryssen Projectverantwoordelijke vorming en ontwikkeling sector / / Vormingen SF VOHI najaar 2015

3 Inhoud Inleiding 2 Inhoud 3 Algemene informatie 5 Wie kan inschrijven?... 5 Waar en wanneer?... 6 Wie betaalt wat?... 6 Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn?... 6 Wat verwachten we van elke deelnemer?... 6 Hoe inschrijven?... 6 Zelfzorg in de zorgsector Als zorg een opgave wordt Zorg-saam 7 Werkvorm... 7 Doelgroep... 7 Informatie over de lesgever... 8 Praktisch... 8 Aantal deelnemers... 8 Geboeid door perfectionisme - Zorg-saam 9 Werkvorm... 9 Doelgroep... 9 Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Vervolgopleiding Oplossingsgericht onderhandelen - Praxisnetwerk 11 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Vormingen SF VOHI najaar 2015

4 Omgaan met verandering - Impuls 13 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Timemanagement VOCA Training & Consult 15 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Essentie van netwerken in de social profit VOCA Training & Consult 18 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Blijf in verbinding met jezelf tijdens moeilijke gesprekken - Dialoogplus 21 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Speel agressie weg met je team- Lieve De Meyer Arto verteltheater 23 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Ken je Icoba al? 25 Benieuwd naar andere acties van het fonds? 25 Opleidingstussenkomsten voor risicogroepen 25 4 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

5 Algemene informatie over het vormingsaanbod Het Sociaal Fonds VOHI organiseert in 2015 voor het eerst een vormingsaanbod voor de werknemers uit de sector. Wie kan inschrijven? Elke werknemer uit een organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité valt en als rsz-kengetal 062 heeft, kan deelnemen aan de vormingen die het Sociaal Fonds van de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en diensten aanbiedt. Concreet wil dat zeggen werknemers uit de: - Gehandicaptenzorg - Bijzondere jeugdbijstand - Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - Centra voor integrale gezinszorg - Centra Algemeen Welzijnswerk Eén of meerdere werknemers kunnen inschrijven. Dat kan voor één of meer opleidingen. Je kan inschrijven tot 14 dagen voor de start van de vorming. Een definitieve bevestiging van je deelname, ontvang je eveneens 14 dagen voor de vorming. Let wel: wie eerst inschrijft, mag eerst deelnemen. Hebben we het maximum aantal deelnemers bereikt, dan komt de eerstvolgende die inschrijft op een wachtlijst terecht. Valt een deelnemer weg, dan nodigen we wie op de wachtlijst staat alsnog uit. Als er onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de opleiding geannuleerd. 5 Vormingen SF VOHI najaar 2015

6 Waar en wanneer? Het fonds organiseert vormingen in de vijf Vlaamse provincies. De exacte plaatsen en data vind je verder in de brochure. Wie betaalt wat? Het fonds betaalt de kostprijs van de opleiding, de syllabus, drank en broodjes. Je organisatie moet enkel de verplaatsingskosten vergoeden. Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn? Deel dit altijd vooraf per mee via Ook als een deelnemer niet aanwezig kan zijn en deze vervangen wordt door een collega, moet je dat melden. Wat verwachten we van elke deelnemer? Buiten de stipte aanwezigheid en medewerking tijdens de opleiding, vult elke deelnemer na de vorming een evaluatieformulier in. Dat formulier krijg je van de lesgever. Hoe inschrijven? Download het inschrijvingsformulier en mail dat zo vlug mogelijk naar: Je vindt het formulier op >> aanbod per sector >> Vlaamse opvoedings-en-huisvestingsinrichtingen >> vormingsaanbod Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

7 Zelfzorg in de zorgsector Als zorg een opgave wordt - Zorg-saam Wie graag zorg draagt voor anderen, krijgt vaak heel wat terug: een glimlach, dankbaarheid. Een nieuwe stimulans om het nog beter te doen. En in deze enthousiaste beweging, schuilt een (aanvankelijk onzichtbaar) gevaar. Je wil nog meer zorg aanbieden, ten nadele van je eigen behoeften. Je inzet wordt groter, je verwacht veel van jezelf. Op een bepaald moment heb je zo veel verwachtingen, dat je ze onmogelijk kan invullen. Ontgoocheling, frustratie en stress overvallen je. Je wil het anders aanpakken, rustiger worden, maar dat lukt niet altijd, want stress is de slechtste raadgever bij veranderingen. Zorgen voor wordt een opgave... Werkvorm Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Opstellen van persoonlijk groeiplan. Doelgroep Alle medewerkers uit de sector. 7 Vormingen SF VOHI najaar 2015

8 Informatie over de lesgever Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut, yogadocent. Praktisch Duurtijd: 1 dag - telkens van 9 u. tot 16 u. Wanneer Vrijdag 23/10/2015 Dinsdag 24/11/2015 Waar Geuzenhuis Kantienberg 9, 9000 Gent CODE 319 Z21 GC De Markten Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel CODE 319 Z22 Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 20 deelnemers. 8 Vormingen SF VOHI najaar 2015

9 Geboeid door perfectionisme Zorg-saam Met dingen goed willen doen en naar verbetering streven is uiteraard niets mis maar wanneer je liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, je steeds een knagend stemmetje vanbinnen voelt dat het nooit goed genoeg is, je moeite hebt met delegeren omdat je van mening bent dat je het zelf beter kan dan de ander, je je overal verantwoordelijk voor voelt, wanneer de inspanning die je daarvoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan jijzelf en je omgeving daaronder gaan lijden. Drie vragen duiken op wanneer perfectionisme een last wordt: 1) wat is het probleem nu eigenlijk 2) hoe ben ik eraan gekomen en 3) geraak ik er vanaf en hoe? Werkvorm Workshop waarin je op een interactieve manier denk en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme leert herkennen. Je krijgt technieken aangereikt om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Je werkt individuele cases uit met als resultaat een persoonlijk actieplan. Doelgroep Alle werknemers uit de sector. Vormingen SF VOHI najaar

10 Informatie over de lesgever De lesgeefster, Erna Claes, is zeer vertrouwd met de zorgsector, vanuit haar achtergrond als doctor in de gezondheidspsychologie. Ze geeft veel vormingen voor Zorg- Saam en kent het deelnemerspubliek dan ook goed. Daardoor is de inhoud optimaal afgestemd op de sector. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9u tot 16u. Wanneer Donderdag 24/09/2015 Woensdag 28/10/2015 Donderdag 17/12/2015 Waar CC Hasselt Kunstlaan 5, 3500 Hasselt CODE 319 P21 Provinciaal Noord Zuid Centrum Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare CODE 319 P22 Scoutel Stoomstraat 3, 2018 Antwerpen CODE 319 P23 Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 20 deelnemers. 10 Vormingen SF VOHI najaar 2015

11 Vervolgopleiding Oplossingsgericht onderhandelen - Praxisnetwerk Onderhandelen doe je dagelijks. Het kan gaan over zakgeld voor de kinderen, de aankoop van een wagen of andere belangrijke (onroerende) goederen. Onderhandelen is een vorm van communicatie tussen individuen of groepen om een overeenkomst te bereiken tussen personen die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, maar tegelijk verschillende belangen hebben. In deze vorming leer je efficiënt onderhandelen en constructief overleg plegen, krijg je zelfkennis en word je je bewust van het eigen onderhandelingsprofiel. In deze vervolgopleiding, komen volgende thema s aan bod: - Principieel leren onderhandelen - Aandacht voor non-verbale communicatie - Tactieken en hoe omgaan met dirty tricks - Onderhandelen met lastige mensen - Geïntegreerde onderhandelingsoefening Werkvorm Een interactieve opleiding met heel wat didactisch materiaal om processen te illustreren en te laten aanvoelen. Er wordt gewerkt met situaties die concreet op de werkvloer kunnen bestaan. 11 Vormingen SF VOHI najaar 2015

12 Doelgroep Deze opleiding is uitsluitend bestemd voor de deelnemers die de eerste sessie oplossingsgericht onderhandelen volgden in het voorjaar Informatie over de lesgever Geert Dewulf is directeur Personeel en Organisatie bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en gastdocent aan de Hogeschool Gent waar hij sociale vaardigheden in de voortgezette opleiding voor de non-profitsector geeft. Hij volgde een opleiding tot gecertificeerd all round mediator in het Nederlands Mediation Instituut, The Lime Tree. Hij werkt sinds 2001 als freelance opleider bij Praxisnetwerk, vooral voor opleidingen op maat en trainingen inzake sociale vaardigheden zoals onderhandelen en bemiddelen. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9u30 tot 17 u. Wanneer Woensdag 16/09/2015 Dinsdag 29/09/2015 Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 20 deelnemers. Waar Het Roze Huis Draakplaats 1, 2000 Antwerpen CODE O21 Het Borrelhuis Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt CODE O22 12 Vormingen SF VOHI najaar 2015

13 Omgaan met verandering - Impuls Voor veel medewerkers maken veranderingen deel uit van de dagelijkse professionele realiteit: een herstructurering van het team, wijziging van de vertrouwde aanpak, implementatie van systemen, wijzigingen in het takenpakket,. Het is niet evident om als medewerker met deze veranderingen om te gaan. In deze vorming sta je stil bij de impact van dergelijke veranderingen op jou als medewerker. Je deelt ervaringen en kijkt naar wat werkt en wat jij en anderen eruit leert. Je gaat oplossingsgericht aan de slag: welke stappen kan jij als medewerker zetten om tijdens de verandering verbinding te houden met jezelf, je team en je organisatie. Werkvorm De methodiek is ervaringsgericht en interactief, vertrekkend van jouw kennis en ervaringen, aansluitend bij je dagelijkse werkcontext. Ter ondersteuning worden er theoretische kaders geboden. Doelgroep Alle werknemers uit de sector die met veranderingen geconfronteerd worden. Deze vorming is NIET gericht op leidinggevenden die zich willen bijscholen over veranderingsmanagement 13 Vormingen SF VOHI najaar 2015

14 Informatie over de lesgever Inge Melotte is licentiate arbeids- en organisatiepsychologie. Ze werkt al 9 jaar als trainer en procesbegeleider voor de profit-sector en sociale sector. Ze verdiepte zich in thema s als verbinding houden bij veranderingsprocessen, veerkrachtig in je job staan en verbindend communiceren. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Wanneer Donderdag 5/11/2015 Donderdag 19/11/2015 Dinsdag 1/12/2015 Donderdag 3/12/2015 Donderdag 10/12/2015 Waar Provinciaal Noord Zuid Centrum Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare CODE 319 V21 Scoutel Stoomstraat 3, 2018 Antwerpen CODE 319 V22 Geuzenhuis Kantienberg 9, 9000 Gent CODE 319 V23 Borrelhuis Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt CODE 319 V24 Pianofabriek Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis CODE 319 V25 Aantal deelnemers Minimum 8 - maximum 12 deelnemers. Vormingen SF VOHI najaar

15 Timemanagement- VOCA Training & Consult Zowel morgen als vandaag blijft een dag vierentwintig uren duren en telt elk uur zestig minuten, ook na een cursus tijdsbeheer. Tijd kun je niet managen, maar je kunt jezelf wel managen in de tijd waarover je beschikt! Door deze opleiding zal je inzien dat activiteiten bepaald worden door twee factoren: dringend en belangrijk en dat tijdmanagement een kwestie is van zelfmanagement inzien dat er drie voorwaarden zijn voor een effectief tijdsbeheer duidelijke prioriteiten kunnen bepalen de werkstroom adequaat kunnen managen goed kunnen omgaan met je persoonlijke tijdsbeleving je prioriteiten en doelstellingen in kaart kunnen brengen een planning kunnen opstellen die borg staat voor een haalbare en succesvolle uitvoering van het werk jouw interne en externe tijdrovers leren bestrijden weten welke je persoonlijke psychologische voorkeuren zijn op vlak van timemanagement en hoe je daar best mee omgaat. 15 Vormingen SF VOHI najaar 2015

16 Werkvorm Voor de aanvang van de opleiding krijg je een vragenlijst met betrekking tot je tijdsbeheer. De resultaten ervan worden tijdens de opleiding overhandigd. Vertrekkend vanuit je persoonlijke resultaten, wordt de theorie opgebouwd en aangevuld met praktische voorbeelden en korte oefeningen. Doelgroep Eenieder die zijn kostbare tijd efficiënter en beter wil leren gebruiken. Voor deze opleiding wordt specifiek gefocust op de tijdsdruk in de zorgsector. Informatie over de lesgever Talent mobility en loopbaantrajecten uitbouwen en implementeren, coaching, ontwikkeling en procesbegeleiding zijn de drivers voor Goedele Laga. Ze volgde de opleiding Licentiaat in de Psychologie aan de K.U. Leuven volgde daarna nog diverse opleidingen. Ze startte haar loopbaan in 1996 aan de K.U. Leuven en bouwde daarna heel wat ervaring op rond outplacement, loopbaanbegeleiding, selectie, assessment en het ontwikkelen en geven van trainingen. Sinds augustus 2014 is ze actief bij BCT-training waar ze zich focust op opleidingen rond soft skills en coachingstrajecten Zij is ook zeer intensief bezig met het opleiding geven rond stress, effectiviteit en timemanagement. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9u tot 17u 16 Vormingen SF VOHI najaar 2015

17 Wanneer Donderdag 01/10/2015 Vrijdag 02/10/2015 Donderdag 15/10/2015 Donderdag 29/10/2015 Vrijdag 04/12/2015 Waar De Pianofabriek Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis CODE T21 Centrum Ghuislain Jozef Guislainstraat43, 9000 Gent CODE T22 Cc Hasselt Kunstlaan 5, 3500 Hasselt CODE T23 Het Spoor Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke CODE T24 Scoutel Stoomstraat 3, 2018 Antwerpen CODE T25 Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 15 deelnemers. Vormingen SF VOHI najaar

18 Essentie van netwerken in de social profit VOCA training & Consult Het samenwerken tussen organisaties heeft een buiten- en een binnenkant. De buitenkant is eerder van structurele aard, zoals de keuze voor het soort samenwerking en de verdeling van de verantwoordelijkheden. De binnenkant heeft met de rechtstreeks en onrechtstreeks betrokkenen te maken: hoe wordt de samenwerking beleefd, hoe ga je om met cultuurverschillen, wordt het samenwerkingsproject intern gedragen, Daar ga je in deze opleiding dieper op in. Komen onder meer aan bod: Duidelijkheid over de samenwerkingsmotieven en over de mindset. Een variatie aan samenwerkingsvormen en structuren. Het inventariseren van het eigen netwerk en toepassing van de bovenstaande classificatie. De verschillende actoren in de samenwerking. Beeldmateriaal met enkele getuigen. Omgaan met dilemma s in de samenwerking: de kosten en de baten. Valkuilen in de samenwerking. Het plannen en opvolgen van het samenwerkingsproces. Wat als het water te diep is? Onderhandelen als vaardigheid om te netwerken - Achtergronden en oefeningen Vormingen SF VOHI najaar

19 Werkvorm Tijdens de vormingssessie wordt actief met je ervaring en je leervragen gewerkt. De achtergronden die je krijgt zijn gebaseerd op de praktijkervaring van de begeleider bij het ondersteunen van diverse netwerken in de social profit. De onderhandelingsvaardigheden worden geïllustreerd via korte oefeningen en beeldmateriaal. Doelgroep Hoger- en middenkader, teamverantwoordelijken, Informatie over de lesgever Jan Verbanck is sinds 1988 consultant bij VOCA Training & Consult. Hij is geboeid door de verschillende facetten van de menselijke interactie in organisaties. Aan de K.U. Leuven volgde hij de postuniversitaire opleiding rond organisatieontwikkeling. Hij kan bogen op een zeer brede ervaring in opleiding geven in de zorgsector. Hij werkte onder meer voor Zorgnet en begeleidt regelmatig teams, leidinggevenden en raden van bestuur van instellingen in de zorg. Hij staat elke dag in nauw contact met werknemers en leidinggevenden in deze sector, die hem zeer nauw aan het hart ligt. Hij is geboeid door en werkt regelmatig rond veranderingsprocessen, samenwerkingsvormen en communicatietrainingen voor alle medewerkers in de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9u tot 17u. Vormingen SF VOHI najaar

20 Wanneer Vrijdag 13/11/2015 Dinsdag 17/11/2015 Woensdag 25/11/2015 Vrijdag 27/11/2015 Maandag 14/12/2015 Waar GC De Kriekelaar Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek CODE 319 N21 Cultuurcentrum Gildhof Sint Michielstraat 9, 8700 Tielt CODE 319 N22 Het Roze Huis çavaria Draakplaats 1, 2018 Antwerpen CODE 319 N23 CC Hasselt Kunstlaan 5, 3500 Hasselt CODE 319 N24 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41, 9000 Gent CODE 319 N25 Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 12 deelnemers. 20 Vormingen SF VOHI najaar 2015

21 Blijf in verbinding met jezelf tijdens moeilijke gesprekken Dialoogplus Wil je doelgericht communiceren en handelen zonder overspoeld te raken? Dan is dit iets voor jou. Word bewust van je grenzen en maak agressief gedrag, en wat het met je doet, rustig bespreekbaar. Zowel met collega s als naar de agressor. Met trefzekere communicatie en met hartcoherentie als mind-set, kun je, in voeling met jezelf, beter functioneren in moeilijke situaties. Win aan communicatiekracht: in situaties die je als storend ervaart bij het verwoorden van moeilijke boodschappen om sterker te staan bij kritiek om een einde te stellen aan onbeleefd of agressief gedrag Kom terug in evenwicht via hartcoherentie waardoor: je stress beter kunt hanteren minder overspoeld wordt door hinderlijke gevoelens je sneller innerlijk rust vindt. 21 Vormingen SF VOHI najaar 2015

22 Werkvorm In deze tweedaagse: sluit je aan bij de ervaring van deelnemers, vertrek je vanuit concrete situaties, gebruik je biofeedback en hartcoherentie en oefen je heel veel. Doelgroep Alle medewerkers uit de sector. Informatie over de lesgever De lesgevers binnen Dialoogplus geven al meer dan 10 jaar communicatie- en stresstraining binnen de sociale sector, onder meer in ambulante & residentiele hulpverlening, crisisopvang, bijzondere jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, beschutte werkplaats, gevangenis, Praktisch Duurtijd: 2 dagen van 9u30 tot 16u30. Wanneer Waar Dinsdag 8/12/2015 en 15/12/2015 Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw Kantienberg 9, 9000 Gent CODE 319 IC10 Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 14 deelnemers. 22 Vormingen SF VOHI najaar 2015

23 Speel agressie weg met je team Lieve De Meyer Arto verteltheater Agressie in de zorg komt geregeld voor. Nog te vaak wordt gedacht het hoort er nu eenmaal bij, je moet er maar tegen kunnen. Daardoor worden weinig incidenten gemeld, laat staan doorgesproken. Een gemiste kans. Elk incident kan een aanleiding zijn om de onderlinge banden te versterken en de aanpak op elkaar af te stemmen. Als leidinggevende speel je hierbij een belangrijke rol. Jij bent het best geplaatst om agressie duidelijk op de agenda te zetten. - Welke methodieken zet je in om agressie te bespreken? - Hoe kan je enthousiast omgaan met de verschillende visies? - Hoe zorg je dat je team niet blijft hangen in de schaduw van de schuldige, maar juist op zoek gaat naar opbouwende afspraken. - Hoe zet je je team aan tot gedragsverandering en tot het elkaar aanspreken op gedrag? - En hoe creëer je een open werkklimaat waarin dit alles bespreekbaar is? Vormingen SF VOHI najaar

24 Werkvorm In deze driedaagse training maak je kennis met speelse en creatieve tips en methodieken om agressie en de impact ervan op een veilige en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken in je team en tot afspraken te komen. Na elke trainingsdag ga je met een concrete opdracht aan de slag in je team. Doelgroep Leidinggevenden. Informatie over de lesgever Lieve De Meyer geeft al jaren trainingen en voorstellingen bij ARTO verteltheater. Door deze combinatie heeft ze veel zicht in de processen bij agressie en kan ze die makkelijk vertalen naar speelse werkvormen met grote impact. Praktisch Duurtijd: 3 dagen van 9u30 tot 16u30. Wanneer Maandag 23/11/2015 Maandag 7/12/2015 Maandag 11/01/2016 WAAR Jeugdherberg De Zandpoort Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen CODE 319 IC11 Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 14 deelnemers. 24 Vormingen SF VOHI najaar 2015

25 Ken je Icoba al? Icoba, het kenniscentrum voor agressiebeheersing: - beantwoordt al je vragen rond agressie en agressiebeheersing. - geeft advies en ondersteuning bij je VTO-plannen en trajecten om agressie te beheersen. - helpt met advies of begeleiding i.v.m. je agressiebeleid. Meer informatie vind je op de website Benieuwd naar andere acties van het fonds? Surf naar onze website: Opleidingstussenkomsten voor risicogroepen Heb je al een dossier ingediend? Vanaf 2015 kan je via het Sociaal Fonds VOHI een terugbetaling krijgen van de door je organisatie betaalde opleidingen voor risicogroepen. Lees de volledige brochure op Heb je nog verdere vragen over het opleidingsaanbod? Aarzel niet om ons te contacteren. Mail je vragen of voorstellen naar Sociaal Fonds VOHI - Saincteletteplein 13/ BRUSSEL 02/ /

Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar 2015 1

Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar 2015 1 Inleiding Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (Sociaal Fonds VOHI) is een fonds voor bestaanszekerheid. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

vormingen najaar 2014

vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 gratis aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE DIENSTENECONOMIE i.s.m.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN najaar 2014

OPLEIDINGEN najaar 2014 OPLEIDINGEN najaar 2014 www.zorgs aam.be g - ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning Inhoud najaar 2014 ZELFZORG Zelfzorg in de zorgsector Als zorg een opgave wordt............................

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Algemeen vormingsaanbod Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Algemeen vormingsaanbod 3 1.1 Intervisie leidinggevenden 3 1.2 Duidelijk schrijven voor het web 5 1.3

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

ondersteuningstrajecten

ondersteuningstrajecten Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T. 02-211 55 00 F. 02-211 56 00 www.diverscity.be sectorconsulenten@diverscity.be Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid ondersteuningstrajecten

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Time Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie