Dag van de mentor. K.U.Leuven Campus Kortrijk. woensdag 12 november Doelgroep. Datum. Plaats. Prijs. Inschrijven. Evaluaties en attesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van de mentor. K.U.Leuven Campus Kortrijk. woensdag 12 november 2008. Doelgroep. Datum. Plaats. Prijs. Inschrijven. Evaluaties en attesten"

Transcriptie

1 Mentoren Datum Woensdag 12 november 2008 van u. tot u. (onthaal vanaf u.) Plaats K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Wegbeschrijving op Prijs 25 per deelnemer Inschrijven Online inschrijven via Cursuscode: 46/09/035/A Helpdesk: Evaluaties en attesten Het evalueren van de nascholingen en de attestering gebeurt vanaf 1 september 2008 enkel online. Betaling en annulatie Pas betalen ná ontvangst van de factuur. Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen vóór de aanvang van de nascholing. We rekenen 7,50 euro administratiekosten aan als je minder dan 7 dagen vóór de aanvang van de cursus annuleert. Vervanging door een collega uit je school kan uiteraard altijd. Bevestiging Je ontvangt een elektronische bevestiging. Dag van de mentor K.U.Leuven Campus Kortrijk woensdag 12 november 2008 Een initiatief van DPB Brugge en Eekhoutcentrum

2 u. - onthaal met koffie, thee of frisdrank - didactische boekenstands u. werkwinkels - beurt u. - pauze met koffie, thee of frisdrank - didactische boekenstands 15.45u. werkwinkels - beurt u. einde INLEIDING De term mentor vinden we al terug in een publicatie die dateert van Dankbaar gaat de auteur hiervoor te leen bij de Griekse mythologie. Sindsdien duikt het woord vaak op als synoniem voor raadgever of meer ervaren collega. De noodzaak van extra aandacht voor het ondersteunen van een starter op de werkvloer werd hier en daar stilaan een vanzelfsprekendheid. Toch zal het wellicht nog een hele tijd duren voor het begeleiden van een beginnende collega in het onderwijs niet meer aan het toeval overgelaten wordt. Mentor van startende leraren is nu een opdracht die expliciet toegewezen wordt aan een collega-leraar WERKWINKEL 15: STAPPENPLAN VOOR INTERIMARISSEN* Begeleiden van ad interim leraren Alle mentoren Een handleiding in het begeleiden van interimarissen (opgesplitst volgens de duur van de interim). Een goede begeleiding van interimarissen is niet altijd even evident. Voor we het soms beseffen dat ze op school aanwezig zijn, zijn ze bijna alweer vertrokken. Met dit stappenplan (opgesplitst volgens korte of langdurige interims) proberen we de interimarissen een degelijke coaching aan te bieden. Een korte, praktische sessie waarin we onze eigen begeleiding en ervaringen met jou willen delen. Mientje Merlevede, An Robeys en An Houvenaghel, mentoren Technisch Instituut Immaculata, Ieper Met het oog op ontmoeting, ondersteuning en vorming van deze mentoren, organiseren de DPB-Brugge en Eekhoutcentrum op 12 november 2008 een eerste Dag van de mentor. De dag richt zich naar alle mentoren in aanvangs- en stagebegeleiding (ervaren en beginnend, met en zonder specifieke opleiding, van alle onderwijsniveaus). We plannen twee werkwinkelsessies waar iedere deelnemer zeker aan zijn trekken zal komen. De onderwerpen hebben de ene keer een thematisch accent (bv. lesbezoeken), richten zich de andere keer eerder op een specifieke doelgroep (bv. mentoren in stagebegeleiding) of bieden uitdieping voor mentoren die al heel wat vorming achter de rug hebben (bv. voor afgestudeerde cursisten van het postgraduaat Mentor ). Bij inschrijving is een doordachte keuze van werkwinkels dus zeker aangewezen! We wensen je alvast een deugddoende ervaring!

3 WERKWINKEL 14: HOE BEGINNENDE LERAREN STIMULEREN TOT (ZELF)REFLECTIE EN EVENTUELE BIJSTURING NA EEN BIJGEWOONDE LES?* Klasbezoeken basisonderwijs - secundair onderwijs - buitengewoon onderwijs Mentoren basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs Stilstaan bij de nabespreking van een bijgewoonde les: hoe zou je dit mogelijk kunnen aanpakken. Enkele suggesties Presentatie, gevolgd door interactie Een les bijwonen is één zaak, maar hoe kun je dan verder? Na de schets van een mogelijke aanpak, staan we stil bij een aantal facetten en aandachtspunten in verband met de nabespreking, de verslaggeving en de verdere opvolging van een klasbezoek. Bedoeling is niet een kant en klare aanpak voor te schotelen. Wel vanuit de concrete begeleidingspraktijk, die nogal wat raakvlakken heeft met het mentoraat, na te denken en van ideeën te wisselen over een aantal aspecten van de begeleiding van jonge leraren. Jan De Waele, vakbegeleider Frans Bisdom Brugge WERKWINKEL 1: LEREN KIJKEN NAAR JEZELF. OVER SUBJECTIEVE THEORIEËN, REFLECTIE EN PORTFOLIO IN DE BEGELEIDING VAN TOEKOMSTIGE EN BEGINNENDE LERAREN Alle mentoren, belast met de begeleiding van studenten van lerarenopleidingen en van beginnende leraren - Mentoren bewust maken van de uitgangspunten van de manier waarop studenten van lerarenopleidingen en beginnende leraren worden begeleid - Kritische benadering van het gebruik van portfolio als een instrument voor begeleiding en voor evaluatie van toekomstige en beginnende leraren Lezing met gelegenheid tot discussie In de begeleiding van studenten van een lerarenopleiding of van beginnende leraren wordt op dit ogenblik uitgegaan van de z.g. cognitieve benadering. De centrale idee is dat wat een leraar doet, bepaald wordt door een geheel van opvattingen (subjectieve theorieën) die hij voor zichzelf heeft opgebouwd. Het onderwijsgedrag van een (toekomstig of beginnend) leraar beïnvloeden lukt alleen als ook deze onderliggende opvattingen veranderen. Dit kan door leraren over deze opvattingen te laten reflecteren, bv. via het aanleggen van een portfolio. In deze werkwinkel gaan we in op de mogelijkheden die portfolio biedt, niet alleen voor evaluatie, maar ook voor begeleiding. We staan stil bij een onderzoek waarin portfolio werd gebruikt voor de begeleiding van studenten lerarenopleiding in twee hogescholen. Daaruit blijken positieve punten, maar ook enkele te mijden valkuilen. Steven Janssens, doctor in de Pedagogische Wetenschappen, K.U.Leuven

4 - 4 - WERKWINKEL 2: DE ZELFONTPLOOIING UITGEDAAGD: OVER JONGEREN EN WAARDEN WERKWINKEL 13: MENTOR IN AANVANGS EN STAGEBEGELEIDING IN BUSO* Voorstelling van een begeleidingstraject buitengewoon onderwijs Alle mentoren een analyse maken van de postmoderne waarden- en normenbeleving (interactief) wegen zoeken om, voorbij mogelijke wederzijdse ergernis of onverschilligheid, zinvol en goed samen te werken. Lezing met vraagstelling De hedendaagse jongeren, en dus vaak ook onze stagiairs en beginnende leraren, lijken het geloof in de grote verhalen en tradities definitief kwijt te zijn. Wat rest is enkel het autonome individu dat voor zichzelf uitmaakt wat hij of zij het beste vindt. De vraag naar wat waarde heeft en zinvol is wordt gedelegeerd naar het privé-terrein. Alles lijkt te kunnen en te mogen: van iedere keuze wordt ook de keerzijde als legitiem erkend. Stabiliteit heeft plaats gemaakt voor onzekerheid. Volwassenen en jongeren lijken, midden deze context, een andere taal te spreken. Ieder zijn zin of doen wat je moet doen? Hoe groot is de kloof? Noël Selis, opleidingscoördinator Algemene Vakken KATHO departement VH- TI, Kortrijk Mentoren buitengewoon onderwijs Deze werkwinkel wil good practice voorbeelden brengen van een begeleidingstraject buitengewoon onderwijs. Interactieve sessie Het ontwerpdecreet op de lerarenopleiding focust op de loopbaanbegeleidende rol van de scholen voor hun stagiairs en beginnende leerkrachten. Iets wat zowel voor de school als voor starters een belangrijk element is. Als mentor daarentegen is het niet eenvoudig om op z n eentje een degelijke werking op poten te zetten. In de voorstelling krijgt ondermeer het ontwerp van een mogelijk schoolspecifiek begeleidingstraject de nodige aandacht. Daarnaast is er de mogelijkheid tot vraagstelling en ervaringsuitwisselingen. Nathalie Tienpont, mentor BuSO De Kouter, Kortrijk

5 WERKWINKEL 12: ZIJ-INSTROMERS: AANVANGSBEGELEIDING OP MAAT? Begeleiding van zij-instromers beroepsgerichte vakken + stage (Personenzorg) Mentoren van leraren beroepsgerichte vakken + stage (Personenzorg) Deze werkwinkel wil mentoren samenbrengen om ervaringen uit te wisselen rond het begeleiden van zij-instromers, meer specifiek voor leraren met beroepsgerichte vakken en stage. Conferentie en groepsgesprek Elk schooljaar maken een aantal mensen de grote stap vanuit een andere werkomgeving naar het onderwijs. Ze zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze zijn heel ervaren in hun vak maar missen de ervaring om voor een klas te staan. Velen van hen starten tegelijkertijd ook met de specifieke lerarenopleiding of moeten die nog afwerken. In deze werkwinkel willen we samen op zoek gaan hoe we deze mensen het best kunnen opvangen en begeleiden opdat de overgang naar de nieuwe job zo goed mogelijk verloopt. We beginnen met een praktijkvoorbeeld, uiteraard gekaderd in het geheel van de aanvangsbegeleiding van die school. Daarna is er kans om ervaringen uit te wisselen. Sylvia Maertens, coördinator mentorenteam Margareta-Maria-Instituut, Kortemark en Martine Van Hecke, mentor Margareta-Maria-Instituut, Kortemark WERKWINKEL 3: DE INVLOED VAN WOEDE OP JE GEZONDHEID Alle mentoren Hoe ga je als mentor/leraar om met momenten van frustratie, irritatie en woede? Interactieve workshop Wat ligt er op je lever? Ook mentoren en leraren kennen momenten van irritatie, frustratie en kwaadheid. Als we onze woede niet herkennen of erkennen kan dit schadelijke gevolgen hebben voor onze gezondheid. In een vroeg stadium ervaren we dan een onaangename spanning of druk. Later kunnen ziekten ontstaan die wijzen op een ontregeling van ons immuunsysteem. In deze workshop onderzoeken we enkel de fysieke dimensie van woede. We leren op een meditatieve wijze verbinding maken met plaatsen in ons lichaam waar ze is opgeslagen. Hierdoor wordt onderdrukte woede in het licht gebracht en kan de energie die erachter schuilt transformeren in een krachtig vuur. Een pak van mijn hart! Lieven Ostyn, arts en leraar gezondheidszorg

6 WERKWINKEL 4: TIMEMANAGEMENT EN HET VERHOGEN VAN JE PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Alle mentoren Verhoog jouw persoonlijke effectiviteit Don t manage time, manage yourself! - uiteenzetting, - (zelf)reflectie. Timemanagement, stressmanagement, efficiënt en effectief plannen en organiseren, draaglast en draagkracht in balans brengen, omgaan met tijd en energie... Woorden en begrippen waarmee de laatste jaren druk gegoocheld wordt, woorden en begrippen die ons de indruk én de hoop geven dat we méér kunnen doen in minder tijd en er een tevreden gevoel aan over zullen houden. En toch... Wat houden al die begrippen in? Wat kunnen we er onder verstaan? Hoe krijg ik mijn werk of opdracht(en) beter onder controle? Wat is mogelijk en wat niet? Binnen welke context en binnen welke grenzen? Wat zijn 'voorwaarden' om tot een beter tijdsbeheer te (kunnen) komen? Welke voorwaarden heb ik daarvan zelf in de hand? Op een efficiënte en effectieve manier je taak aanpakken, binnen de verwachtingen die aan jou gesteld (mogen) worden, ligt in belangrijke mate in jouw handen. Maar jij bent niet alleen verantwoordelijk voor het vinden van een bevredigend evenwicht: ook het beleid van je organisatie heeft de opdracht zorg te dragen voor de motivatie, het gezond functioneren en het welbevinden van haar medewerkers. Johan De Langhe, departementshoofd KATHO departement HANTAL, Kortrijk WERKWINKEL 11: EDDY, 20 JAAR ERVARING BIJ PHILIPS. MORGEN STAAT HIJ VOOR DE KLAS. LESERVARING? NUL. Begeleiding van zij-instromers beroepsgerichte vakken + stage (Nijverheid) Mentoren van leraren beroepsgerichte vakken + stage (Nijverheid) Hoe stoom je een praktijkleraar klaar die ondanks een jarenlang praktijkervaring in de privé, niet weet waaraan hij morgen begint. Bewustmaking van de mogelijke problemen bij beginnende praktijkleraren. Hoe kan een beginnende praktijkleraar begeleid worden tijdens het eerste schooljaar? Praktijkleraars zijn moeilijk te vinden. De industrie laat hun goede werkkrachten moeilijk gaan. En toch. Vaak onder invloed van partner of vrienden wordt er al eens een sollicitatiebrief gericht naar een schooldirectie. En plots. Telefoon. Lassen in het 6 de BSO. Iedereen wenst je proficiat. Gedaan met de stress op het werk. Een job in het onderwijs: veel vakantie en terug tijd voor de hobby. Op naar de supermarkt: een nieuwe boekentas. Maar Wat moet er in die boekentas? Wat ga ik die jongens vertellen en vooral: hoe ga ik dat doen? Help! Help! Luc Dekiere, Frank Devolder en Carl Degheldere, coaches VTI Waregem

7 Beginnende leraren coachen. Beslist geen uitgroeibaan. Integendeel. Een opdracht die heel wat energie vraagt. Een job die je, als ervaren rot in het vak tot een confrontatie zal brengen met jouw persoonlijke les- en leefstijl. Hoe pakken ze dat aan in het VTI van Waregem. Vanuit een jarenlange ervaring werd een gestructureerd begeleidingsplan opgesteld. Tijdens de sessie leggen we uit hoe dit concreet gebeurt. Luc Dekiere, coach VTI Waregem WERKWINKEL 10: OPSTELLEN VAN EEN ONTHAALBROCHURE* Vademecum voor starters secundair onderwijs Alle mentoren secundair onderwijs Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld de inhoud van een efficiënte onthaalbrochure voorstellen Interactieve sessie Leraren die hun eerste stappen zetten in een nieuwe school, zitten gevangen door duizend en één vragen. In een heel korte tijd moeten ze vertrouwd geraken met hun nieuwe werkomgeving, het schoolmilieu kunnen inschatten, verwachtingen van heel wat mensen kunnen inlossen Een onthaalbrochure als een soort van eerste hulp is voor nieuwe leraren of stagiairs zeker op zijn plaats. In deze werkwinkel overlopen welke informatie er zeker in zo n brochure moet opgenomen worden zonder de nieuwkomer(s) te overdonderen. Dirk Declercq, directeur eerste graad Instituut Heilige Kindsheid, Ardooie WERKWINKEL 5: BAKENS VOOR DE MENTORCOACH* Voorstelling van een begeleidingstraject basisonderwijs Mentoren basisonderwijs Werking van mentorcoach voorstellen Interactieve sessie Mentorcoach zijn in de basisschool staat nog in de kinderschoenen. Met drie mentorcoachen geven wij graag onze manier van werken en onze ervaringen aan jullie door. Misschien kunnen onze begeleidingstrajecten, onze afspraken met de directie en onze aanpak van het begeleidingsgesprek een inspiratiebron zijn voor jullie. Tijdens deze workshop brengen we telkens belangrijke kapstokken aan, gestaafd met heel wat concrete voorbeelden vanuit ons werkveld. Stefaan Debouver, Martine Clarysse en Lore Van der vennet, mentorcoaches scholengroep Driespan WERKWINKEL 6: ACCENT OP ONTHAAL EN WEGWIJSBEGELEIDING BINNEN DE STRUCTUUR VAN MENTORING EN COACHING* Vademecum voor starters basisonderwijs Mentoren kleuteronderwijs kunnen geven aan mentoring/coaching binnen de eigen school rekening houdend met 2 trajecten: begeleiding van studenten/stagiaires enerzijds en starters anderzijds. Hierbij de onthaal en wegwijsbegeleiding kunnen situeren, omschrijven en vorm geven: meer specifiek ook de samenstelling van de onthaalbrochure PowerPointpresentatie Interactieve workshop Concrete tips om zelf aan de slag te kunnen gaan

8 - 8 - Hoe geef jij jouw mentortaak invulling? Wat zijn de drie pijlers van mentoring en coaching? Wie zijn die verschillende soorten starters en waar ligt het accent in hun begeleiding? Wat kan de inhoud zijn van een onthaalbrochure? Hoe onthaal ik studenten en stagiaires op onze school? En hoe doe ik dat concreet voor startende leerkrachten? Als deze vragen ook jouw vragen zijn dan wil deze workshop een antwoord bieden. A.d.h.v. een PowerPointpresentatie, uitwisselen van info, ervaringen en concrete voorbeelden wordt de onthaal en wegwijsbegeleiding, gekaderd binnen het aanvangsbegeleidingstraject, voor jou na deze sessie heel wat duidelijker. Karin Robert, mentor-coach starters/studenten/stagiaires basisonderwijs WERKWINKEL 7: SUGGESTIES VOOR EEN BEGELEIDINGSTRAJECT VOOR STARTERS* Vademecum voor starters basisonderwijs Mentoren lager onderwijs Een haalbaar traject opstellen om startende leraren te begeleiden in de school en/of scholengemeenschap Voorstelling en interactie Ben je nieuw als mentor in de school of de scholengemeenschap? Ben je op zoek naar een adequate invulling en wil je een traject voor de starters opstellen? Wat is haalbaar en realistisch? Hoe word je zelf een goede begeleider? Wat zijn de knelpunten? Wat haal je er zelf uit? Nancy Herman, pedagogisch directeur en zorgcoördinator WERKWINKEL 8: MENTORAAT IN DE STARTBLOKKEN Mentoren basisonderwijs Hoe zet je een mentoraat op? Hoe begin je eraan? Wat zijn de belangrijkste krachtlijnen en valkuilen. getuigenis vanuit de eigen praktijkervaring kans tot vraagstelling groepswerk + plenum Je krijgt de kans om een mentoraat in je school of scholengemeenschap op te zetten. Een nieuwe uitdaging! Maar hoe begin je eraan? Waar zitten de mogelijkheden en waar de valkuilen? Welke starters kan je begeleiden en welke werkvormen hanteer je daarbij? Wie zijn je partners? Wat kunnen zij van je verwachten, en wat niet? Het is de bedoeling om hierover na te denken en ervaringen uit te wisselen, zodat die vragen een antwoord krijgen. Joost Hillewaere, stafmedewerker basisonderwijs Eekhoutcentrum en tot 1 september 2008 mentor in de scholengemeenschap Kust en Polder WERKWINKEL 9: BEGINNENDE LERAREN BEGELEIDEN. JA, DAT WIL IK WEL DOEN. MAAR HOE DOE JE DAT?* Voorstelling van een begeleidingstraject secundair onderwijs Mentoren secundair onderwijs Beginnende mentoren brengen tot een concrete en gestructureerde coaching in de eigen entiteit. Een overzicht van de begeleiding van de beginnende leraren. Van A tot Z.

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE jan.bonne@vsko.be SECUNDAIR ONDERWIJS VAKBEGELEIDING PAV Brugge, 30-01-2015 Ter kennisgeving aan alle directies van scholen met PAV Gelieve een kopie

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS Aan de directies en mentoren SO en CVO DAG VAN DE MENTOR Beste (adjunct)directeur en mentor Van harte nodigen we je uit op woensdagnamiddag

Nadere informatie

Vakoverstijgende nascholingen

Vakoverstijgende nascholingen Vakoverstijgende nascholingen Reageren op agressie-incidenten Doelgroep: leraren secundair onderwijs en leraren buitgewoon onderwijs (type 1 en 3), directies, middenkader, beleidsondersteuners, ondersteunend

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor mentor-coaches in stage- en aanvangsbegeleiding VOORBIJE ACTIVITEITEN. Ontmoeting DPB-vakbegeleiders / mentor-coaches / directies.

Nieuwsbrief voor mentor-coaches in stage- en aanvangsbegeleiding VOORBIJE ACTIVITEITEN. Ontmoeting DPB-vakbegeleiders / mentor-coaches / directies. tweede jaargang, nummer 2 Nieuwsbrief voor mentor-coaches in stage- en aanvangsbegeleiding maart 2010 TER INLEIDING... Beste Mentor Met het tweede nummer van dit werkjaar willen wij jou opnieuw wat info

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Geachte directeur Beste collega DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN Met deze mededelingen willen we al even vooruitblikken op de agenda van volgend

Nadere informatie

MEDEDELINGEN PERSONENZORG

MEDEDELINGEN PERSONENZORG MEDEDELINGEN PERSONENZORG REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Het schooljaar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314 1. Algemeen. De functieomschrijving wilden we beknopt & concreet maken om volgende redenen : Ze moet bruikbaar zijn op de 1 e personeelsvergadering waar we telkens ongeveer 20 minuten informeren en overleggen.

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

Reflectiedag Godsdienstleerkracht: kleur (h)erkennen?

Reflectiedag Godsdienstleerkracht: kleur (h)erkennen? V L A A M S V E R B O N D V A N K A T H O L I E K E H O G E S C H O L E N Sainte-Adresseplein 12, B-1070 Anderlecht Tel. 02 529 04 29 Fax 02 529 04 93 vvkho@vsko.be ond.vsko.be Reflectiedag Godsdienstleerkracht:

Nadere informatie

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school!

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! Telefoon: 015 29 84 78 Fax: 015 29 84 37 Email: frans.schroons.mb@kerknet.be ~ 1 ALGEMENE INFORMATIE i.v.m. BEWEGINGSOPVOEDING OP SCHOOL. De voornaamste

Nadere informatie

Nascholing Mentor in het onderwijs Met een goed timemanagement los ik mijn gebrek aan tijd op!

Nascholing Mentor in het onderwijs Met een goed timemanagement los ik mijn gebrek aan tijd op! Nascholing Mentor in het onderwijs Doelgroep: klas- of vakmentoren, mentor-coaches in aanvangs- of stagebegeleiding of zelfs mentor-coaches van LIO's, uit het basisonderwijs en secundair onderwijs, uit

Nadere informatie

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG De film Childcare Stories als discussiemateriaal Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG Enkele voorbeelden: - Vormings- of begeleidingstraject voor medewerkers en verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

9.00 uur Sessie 1: Verbluffend verbindend communiceren:

9.00 uur Sessie 1: Verbluffend verbindend communiceren: 9.00 uur Sessie 1: Verbluffend verbindend communiceren: Introverte vs. Extraverte kinderen Katja Soors van de SESSIE Elke leerkracht/directie beseft dat een goede communicatie tussen de kinderen bijdraagt

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Informatie voor de Wiskundeleerkrachten Vakbegeleiding Wiskunde DPB - Bisdom Brugge

Informatie voor de Wiskundeleerkrachten Vakbegeleiding Wiskunde DPB - Bisdom Brugge Informatie voor de Wiskundeleerkrachten Vakbegeleiding Wiskunde DPB - Bisdom Brugge Schooljaar 2013-2014 November 2013 Nr. 2 1. Dagen van de Wiskunde Naar jaarlijkse traditie vinden in november onze Dagen

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep Op 11 september nemen we deel aan de pastorale impulsdag in de de lokalen

Nadere informatie

29/09/2017 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG. Wat hebben Erna, Saskia, Frederik en Paul ons te bieden? Paul Verhaeghe - Autoriteit. Saskia Vandeputte - Evaluatie

29/09/2017 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG. Wat hebben Erna, Saskia, Frederik en Paul ons te bieden? Paul Verhaeghe - Autoriteit. Saskia Vandeputte - Evaluatie Paul Verhaeghe - Autoriteit Saskia Vandeputte - Evaluatie Frederik Imbo - Communicatie 29/09/2017 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG Erna Claes Me time Wat hebben Erna, Saskia, Frederik en Paul ons te bieden? CC De

Nadere informatie

Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen.

Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen. U bent van harte uitgenodigd op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Mentorendag Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen De leerkracht als getuige en inspiratiebron godsdienstonderwijscongres Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen THEMA In overleg met de Vlaamse onderwijsvicarissen en het Vlaamse

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

vorming voor kinderopvang Vormingsaanbod

vorming voor kinderopvang Vormingsaanbod vorming voor kinderopvang Vormingsaanbod 2 3 wie zijn we? Al meer dan 10 jaar bieden we vormingsprogramma s aan voor leidinggevenden en medewerkers van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en diensten

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

pedago Inhoudstafel flevering 3 april 2009 nieuwsbrief van de pedagogische begeleidingsdienst Personeelsnieuws van de Pedagogische begeleidingsdienst

pedago Inhoudstafel flevering 3 april 2009 nieuwsbrief van de pedagogische begeleidingsdienst Personeelsnieuws van de Pedagogische begeleidingsdienst nieuwsbrief van de gische begeleidingsdienst flevering a 246 3 april 2009 Inhoudstafel Personeelsnieuws van de Pedagogische begeleidingsdienst De PBD stelt zijn nieuwe adviseur-coördinator (wnd.) voor

Nadere informatie

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt 33 DAVERENDE DILEMMA S Francine ten Hoedt & Philine Spruijt VOOR COACHES EN BEGELEIDERS Beste coach, Een van de basisvereisten om coach te zijn is, volgens ons, willen ontwikkelen en willen leren. Hoe

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding Hoofdstuk Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding 5 . Hoe vind ik mijn weg in de map Leerzorg - Handleiding HOE BEGIN JE ER AAN? Kennis maken met de map Werk bij voorkeur in een team: leerkrachten,

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

CEGOvormingen. kinderopvang. cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid. vormingen kinderopvang 1

CEGOvormingen. kinderopvang. cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid. vormingen kinderopvang 1 kinderopvang CEGOvormingen 2013 2014 cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid vormingen kinderopvang 1 VOORWOORD Graag stellen wij u het vormingsaanbod van CEGO voor. Met de Ziko en de Ziko-Vo,

Nadere informatie

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH Aanvullend op het mailverkeer dat de cursist wellicht spontaan zal versturen, beschrijven we in dit document de mailprocedure die de cursist dient te volgen

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

GODSDIENST. Lied van Prediker door Stef Bos. DM februari 2012 Godsdienst pagina 1 www.vicog.be. Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere

GODSDIENST. Lied van Prediker door Stef Bos. DM februari 2012 Godsdienst pagina 1 www.vicog.be. Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere GODSDIENST Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere voor alle leraren r.-k. Godsdienst Lied van Prediker door Stef Bos Ik heb de wereld gezien In het licht van de liefde En in de schaduw van de haat Er

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE?

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? Kleur Bekennen - Studio Globo - Djapo GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? WERELDBURGERSCHAP IN DE VALIES VAN JOUW LAGERE SCHOOL! Oorlog in Syrië, vluchtelingen op de Middellandse Zee, klimaatonderhandelingen

Nadere informatie

Studententutoraat en sociale integratie

Studententutoraat en sociale integratie GoLeWeGoLeWe-acties 2.5 Studententutoraat en sociale integratie 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Kennismaking Context Doel Aanpak Effecten Toekomst? Bespreking w w w. g o l e w e.

Nadere informatie

AANKONDIGING NASCHOLING. 13 maart 2008. Hoogbegaafden: kwetsbare vogels in het secundair onderwijs

AANKONDIGING NASCHOLING. 13 maart 2008. Hoogbegaafden: kwetsbare vogels in het secundair onderwijs AANKONDIGING NASCHOLING 13 maart 2008 Hoogbegaafden: kwetsbare vogels in het secundair onderwijs Doelstellingen Aan het einde van deze dag hebben deelnemers zicht op de behoefte aan zorg van hoogbegaafden

Nadere informatie

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat Frans Ottenhof De rol van de mentor * Wat is motiverend voor leerlingen? * Aan welke studievaardigheden kun je werken? Welke niet? * Wat heb je nodig

Nadere informatie

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012 Organisatiehulp derde graad 1 juni 2012 1 Agenda Stand van zaken OH -vragen van scholen en leraren Servicedocument Geïntegreerd werken Evalueren Reflecteren Stage Info per competentie Stand van zaken:

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Domein- en vakoverstijgende nascholingen van het Eekhoutcentrum

Domein- en vakoverstijgende nascholingen van het Eekhoutcentrum Domein- en vakoverstijgende nascholingen van het Eekhoutcentrum Met een goed timemanagement los ik mijn gebrek aan tijd op! Cursuscode: I13-146 Docent: Lieven Verkest Datum en uur: dinsdag 9 oktober 2012

Nadere informatie

Attitudes en gedrag i.v.m. de professionele rollen van leraren in opleiding. Opdrachtenbundel

Attitudes en gedrag i.v.m. de professionele rollen van leraren in opleiding. Opdrachtenbundel Attitudes en gedrag i.v.m. de professionele rollen van leraren in opleiding Opdrachtenbundel Oefening 1: Oudercontact 1. Thema van de oefening Ouderavond. 2. Type oefening Individueel werk. 3. Opgave Algemene

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl 3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl Jo Voets, orthopedagoog, gedragstherapeut en pedagogisch directeur van het Centrum Bethanië (Genk), is al jarenlang een groot

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Psychologie in het vertrouwenswerk

Psychologie in het vertrouwenswerk Donderdag 18 januari 2018 9.30-16.00 uur Aristo Accommodaties, Utrecht Psychologie in het vertrouwenswerk Conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo Psychologie in het vertrouwenswerk Psychologische

Nadere informatie

Willlem David (Leiepoort, campus Sint-Vincentius), John Caron (Leiepoort, campus Sint- Hendrik)

Willlem David (Leiepoort, campus Sint-Vincentius), John Caron (Leiepoort, campus Sint- Hendrik) DeMo Deinze motiveert 16 januari 2017 Aanwezig Yana Oppeel (Leiepoort, campus Sint-Theresia), Tania Van Helleputte (VTI Deinze), Elke Standaert (VTI Deinze), Peter De Greef (Erasmusatheneum), Ellen Meeus

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Identity workshops voor beginnende docenten: herkennen en omgaan met identiteitsspanningen. Janine Mommers Gonny Schellings Douwe Beijaard

Identity workshops voor beginnende docenten: herkennen en omgaan met identiteitsspanningen. Janine Mommers Gonny Schellings Douwe Beijaard Identity workshops voor beginnende docenten: herkennen en omgaan met identiteitsspanningen. Janine Mommers Gonny Schellings Douwe Beijaard Ontwikkeling professionele identiteit (in inductiefase). Interactie

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Workshops : Leen Goossens -GSM: 0495/64.57.96- leengoos@hotmail.com. Leren en studeren

Workshops : Leen Goossens -GSM: 0495/64.57.96- leengoos@hotmail.com. Leren en studeren Workshops : Leren en studeren Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) : Als werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Volgende

Nadere informatie

Nascholingsaanbod Algemene sessie dinsdag 4 oktober 2016 of dinsdag 9 mei Vraaggestuurd op locatie. Wat is Kickstart?

Nascholingsaanbod Algemene sessie dinsdag 4 oktober 2016 of dinsdag 9 mei Vraaggestuurd op locatie. Wat is Kickstart? Nascholingsaanbod 2016-2017 Algemene sessie dinsdag 4 oktober 2016 of dinsdag 9 mei 2017 Vraaggestuurd op locatie Wat is Kickstart? Kickstart je toekomst! is een instrument dat een brug slaat tussen onderwijs

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs

Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs Vlor & Artevelde: Zin in wetenschappen wiskunde en techniek publicatie april 2013(zie actieplan STEM thema 2, OD 1) Vlor: reflectie-/screeningsinstrument voor

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling Halle Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling 62 onderwijzend personeelsleden - klassentitularissen - 3 leermeesters LO / 5 leerkrachten levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging Vrijetijdsbeurs (voor jongeren met een beperking) BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal (Peer) Korte beschrijving van het voorbeeld Voor ouders van jongeren met

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

Leerproject assertiviteit omgaan met agressie Mol

Leerproject assertiviteit omgaan met agressie Mol Leerproject assertiviteit omgaan met agressie Mol Individuele- en groepsvorming in het kader van gerechtelijk alternatieve maatregelen. Doorverwijzingen vanuit het justitiehuis in Turnhout (bemiddeling

Nadere informatie

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING.

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING. DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING www.rightinplace.nl info@rightinplace.nl FQ Zonder beweging, voldoende ontspanning, rust en voeding kunnen we niet optimaal leren en presteren. Als we uit balans en vermoeid

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega TOERISME Dag beste collega Hopelijk heb je genoten van een deugddoende vakantie! Een nieuw schooljaar staat in de startblokken. We zijn er klaar voor. Ik wens jullie allen alvast een boeiend schooljaar

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

kennismaken! Diploma Type Studiepunten Info Lessen Duur Coördinatie Kostprijs Locatie en contact

kennismaken! Diploma Type Studiepunten Info Lessen Duur Coördinatie Kostprijs Locatie en contact Antwerpen E19 Kom kennismaken! Willebroek Antwerpen Dijle Hoogstraat Ijzerenleen O.-L.- Vrouwestraat Duffel F. De Mero Bruul destraat Keiz Lange Ridderstraat Dijle erstraat Speecqvest Zandpoortvest Station

Nadere informatie

23/12/15. Startsessie groepsprogramma. Wat gaan we doen vandaag? Doelstelling

23/12/15. Startsessie  groepsprogramma. Wat gaan we doen vandaag? Doelstelling Medefinanciering door Wat gaan we doen vandaag? Opfrissing: Back@work? Praktische afspraken Kennismaking (ijsbreker) Trajectboekje Startsessie Back@work Vragenlijsten Vragenronde Doelstelling Back@work

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

SOK - congres* 5 juni Handelingsgericht Samenwerken in Scholengemeenschap Beveren Bazel. SOK-congres 5 juni

SOK - congres* 5 juni Handelingsgericht Samenwerken in Scholengemeenschap Beveren Bazel. SOK-congres 5 juni S Handelingsgericht Samenwerken in Scholengemeenschap Beveren Bazel SOK-congres 5 juni 2015 1 Scholengemeenschap Beveren Bazel Vier scholen drie schoolbesturen 3300 leerlingen Staf: codi + anderhalve werkkracht

Nadere informatie

Begeleidingsplan Personeel

Begeleidingsplan Personeel Begeleidingsplan Personeel Datum Gremium Samenvatting wijzigingen / opmerkingen Versie Status 29-05-2005 SB vastgesteld 1.0 D 22-08-2011 MT Inhoudelijk nauwelijks veranderingen. Intern begeleider vervangen

Nadere informatie

VZW Katholieke Basisscholen regio Poperinge Zetel: Bruggestraat 14, lokaal 314, 8970 Poperinge

VZW Katholieke Basisscholen regio Poperinge Zetel: Bruggestraat 14, lokaal 314, 8970 Poperinge Schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..3 2. Algemene info Scholengemeenschap KBRP.4 3. Afspraken.5 3.1.Algemene afspraken starter-coach... 5 3.2.Werkafspraken 3.3.Enkele aandachtspunten... 6....7

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht,

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht, INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT Beste leerkracht, Ook dit jaar organiseren we opnieuw de PEP- dagen. Proeven en proberen in het secundair onderwijs. In dit document vind je alle nuttige informatie. HET CONCEPT

Nadere informatie

Talent in actie. Sleutels tot succes

Talent in actie. Sleutels tot succes Talent in actie. Sleutels tot succes @Leraren(opleiding) Belofte voor de toekomst KATHO Kortrijk 25 oktober 2012 Hilde Loenders, Ann Van Hooste, Anne Slaets, Jonathan Cops, Sylvia Mommaerts, Joke Torbeyns,

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Leerkrachten met dyslexie in de onderwijspraktijk? VELOV-congres 26 maart 2014

Leerkrachten met dyslexie in de onderwijspraktijk? VELOV-congres 26 maart 2014 Leerkrachten met dyslexie in de onderwijspraktijk? VELOV-congres 26 maart 2014 Doelstelling & Onderzoeksvragen Praktische handvatten bieden om om te gaan met dyslexie binnen de lerarenopleiding en het

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

Wie is Jan Jacobs? Wie ik ben in enkele woorden?

Wie is Jan Jacobs? Wie ik ben in enkele woorden? Wie is? Wie ik ben in enkele woorden? coach, trainer, docent, getrouwde man met Leen, kersverse papa van Marie, prille dertiger, Mechelaar met West-Vlaamse roots, psychotherapeut i.o., goede eter, droge

Nadere informatie

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE?

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? Kleur Bekennen - Studio Globo - Djapo GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? WERELDBURGERSCHAP IN DE VALIES VAN JOUW BASISSCHOOL! De wereld komt je klas binnen door vragen zoals: Juf, waarom

Nadere informatie