Dag van de mentor. K.U.Leuven Campus Kortrijk. woensdag 12 november Doelgroep. Datum. Plaats. Prijs. Inschrijven. Evaluaties en attesten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van de mentor. K.U.Leuven Campus Kortrijk. woensdag 12 november 2008. Doelgroep. Datum. Plaats. Prijs. Inschrijven. Evaluaties en attesten"

Transcriptie

1 Mentoren Datum Woensdag 12 november 2008 van u. tot u. (onthaal vanaf u.) Plaats K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Wegbeschrijving op Prijs 25 per deelnemer Inschrijven Online inschrijven via Cursuscode: 46/09/035/A Helpdesk: Evaluaties en attesten Het evalueren van de nascholingen en de attestering gebeurt vanaf 1 september 2008 enkel online. Betaling en annulatie Pas betalen ná ontvangst van de factuur. Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen vóór de aanvang van de nascholing. We rekenen 7,50 euro administratiekosten aan als je minder dan 7 dagen vóór de aanvang van de cursus annuleert. Vervanging door een collega uit je school kan uiteraard altijd. Bevestiging Je ontvangt een elektronische bevestiging. Dag van de mentor K.U.Leuven Campus Kortrijk woensdag 12 november 2008 Een initiatief van DPB Brugge en Eekhoutcentrum

2 u. - onthaal met koffie, thee of frisdrank - didactische boekenstands u. werkwinkels - beurt u. - pauze met koffie, thee of frisdrank - didactische boekenstands 15.45u. werkwinkels - beurt u. einde INLEIDING De term mentor vinden we al terug in een publicatie die dateert van Dankbaar gaat de auteur hiervoor te leen bij de Griekse mythologie. Sindsdien duikt het woord vaak op als synoniem voor raadgever of meer ervaren collega. De noodzaak van extra aandacht voor het ondersteunen van een starter op de werkvloer werd hier en daar stilaan een vanzelfsprekendheid. Toch zal het wellicht nog een hele tijd duren voor het begeleiden van een beginnende collega in het onderwijs niet meer aan het toeval overgelaten wordt. Mentor van startende leraren is nu een opdracht die expliciet toegewezen wordt aan een collega-leraar WERKWINKEL 15: STAPPENPLAN VOOR INTERIMARISSEN* Begeleiden van ad interim leraren Alle mentoren Een handleiding in het begeleiden van interimarissen (opgesplitst volgens de duur van de interim). Een goede begeleiding van interimarissen is niet altijd even evident. Voor we het soms beseffen dat ze op school aanwezig zijn, zijn ze bijna alweer vertrokken. Met dit stappenplan (opgesplitst volgens korte of langdurige interims) proberen we de interimarissen een degelijke coaching aan te bieden. Een korte, praktische sessie waarin we onze eigen begeleiding en ervaringen met jou willen delen. Mientje Merlevede, An Robeys en An Houvenaghel, mentoren Technisch Instituut Immaculata, Ieper Met het oog op ontmoeting, ondersteuning en vorming van deze mentoren, organiseren de DPB-Brugge en Eekhoutcentrum op 12 november 2008 een eerste Dag van de mentor. De dag richt zich naar alle mentoren in aanvangs- en stagebegeleiding (ervaren en beginnend, met en zonder specifieke opleiding, van alle onderwijsniveaus). We plannen twee werkwinkelsessies waar iedere deelnemer zeker aan zijn trekken zal komen. De onderwerpen hebben de ene keer een thematisch accent (bv. lesbezoeken), richten zich de andere keer eerder op een specifieke doelgroep (bv. mentoren in stagebegeleiding) of bieden uitdieping voor mentoren die al heel wat vorming achter de rug hebben (bv. voor afgestudeerde cursisten van het postgraduaat Mentor ). Bij inschrijving is een doordachte keuze van werkwinkels dus zeker aangewezen! We wensen je alvast een deugddoende ervaring!

3 WERKWINKEL 14: HOE BEGINNENDE LERAREN STIMULEREN TOT (ZELF)REFLECTIE EN EVENTUELE BIJSTURING NA EEN BIJGEWOONDE LES?* Klasbezoeken basisonderwijs - secundair onderwijs - buitengewoon onderwijs Mentoren basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs Stilstaan bij de nabespreking van een bijgewoonde les: hoe zou je dit mogelijk kunnen aanpakken. Enkele suggesties Presentatie, gevolgd door interactie Een les bijwonen is één zaak, maar hoe kun je dan verder? Na de schets van een mogelijke aanpak, staan we stil bij een aantal facetten en aandachtspunten in verband met de nabespreking, de verslaggeving en de verdere opvolging van een klasbezoek. Bedoeling is niet een kant en klare aanpak voor te schotelen. Wel vanuit de concrete begeleidingspraktijk, die nogal wat raakvlakken heeft met het mentoraat, na te denken en van ideeën te wisselen over een aantal aspecten van de begeleiding van jonge leraren. Jan De Waele, vakbegeleider Frans Bisdom Brugge WERKWINKEL 1: LEREN KIJKEN NAAR JEZELF. OVER SUBJECTIEVE THEORIEËN, REFLECTIE EN PORTFOLIO IN DE BEGELEIDING VAN TOEKOMSTIGE EN BEGINNENDE LERAREN Alle mentoren, belast met de begeleiding van studenten van lerarenopleidingen en van beginnende leraren - Mentoren bewust maken van de uitgangspunten van de manier waarop studenten van lerarenopleidingen en beginnende leraren worden begeleid - Kritische benadering van het gebruik van portfolio als een instrument voor begeleiding en voor evaluatie van toekomstige en beginnende leraren Lezing met gelegenheid tot discussie In de begeleiding van studenten van een lerarenopleiding of van beginnende leraren wordt op dit ogenblik uitgegaan van de z.g. cognitieve benadering. De centrale idee is dat wat een leraar doet, bepaald wordt door een geheel van opvattingen (subjectieve theorieën) die hij voor zichzelf heeft opgebouwd. Het onderwijsgedrag van een (toekomstig of beginnend) leraar beïnvloeden lukt alleen als ook deze onderliggende opvattingen veranderen. Dit kan door leraren over deze opvattingen te laten reflecteren, bv. via het aanleggen van een portfolio. In deze werkwinkel gaan we in op de mogelijkheden die portfolio biedt, niet alleen voor evaluatie, maar ook voor begeleiding. We staan stil bij een onderzoek waarin portfolio werd gebruikt voor de begeleiding van studenten lerarenopleiding in twee hogescholen. Daaruit blijken positieve punten, maar ook enkele te mijden valkuilen. Steven Janssens, doctor in de Pedagogische Wetenschappen, K.U.Leuven

4 - 4 - WERKWINKEL 2: DE ZELFONTPLOOIING UITGEDAAGD: OVER JONGEREN EN WAARDEN WERKWINKEL 13: MENTOR IN AANVANGS EN STAGEBEGELEIDING IN BUSO* Voorstelling van een begeleidingstraject buitengewoon onderwijs Alle mentoren een analyse maken van de postmoderne waarden- en normenbeleving (interactief) wegen zoeken om, voorbij mogelijke wederzijdse ergernis of onverschilligheid, zinvol en goed samen te werken. Lezing met vraagstelling De hedendaagse jongeren, en dus vaak ook onze stagiairs en beginnende leraren, lijken het geloof in de grote verhalen en tradities definitief kwijt te zijn. Wat rest is enkel het autonome individu dat voor zichzelf uitmaakt wat hij of zij het beste vindt. De vraag naar wat waarde heeft en zinvol is wordt gedelegeerd naar het privé-terrein. Alles lijkt te kunnen en te mogen: van iedere keuze wordt ook de keerzijde als legitiem erkend. Stabiliteit heeft plaats gemaakt voor onzekerheid. Volwassenen en jongeren lijken, midden deze context, een andere taal te spreken. Ieder zijn zin of doen wat je moet doen? Hoe groot is de kloof? Noël Selis, opleidingscoördinator Algemene Vakken KATHO departement VH- TI, Kortrijk Mentoren buitengewoon onderwijs Deze werkwinkel wil good practice voorbeelden brengen van een begeleidingstraject buitengewoon onderwijs. Interactieve sessie Het ontwerpdecreet op de lerarenopleiding focust op de loopbaanbegeleidende rol van de scholen voor hun stagiairs en beginnende leerkrachten. Iets wat zowel voor de school als voor starters een belangrijk element is. Als mentor daarentegen is het niet eenvoudig om op z n eentje een degelijke werking op poten te zetten. In de voorstelling krijgt ondermeer het ontwerp van een mogelijk schoolspecifiek begeleidingstraject de nodige aandacht. Daarnaast is er de mogelijkheid tot vraagstelling en ervaringsuitwisselingen. Nathalie Tienpont, mentor BuSO De Kouter, Kortrijk

5 WERKWINKEL 12: ZIJ-INSTROMERS: AANVANGSBEGELEIDING OP MAAT? Begeleiding van zij-instromers beroepsgerichte vakken + stage (Personenzorg) Mentoren van leraren beroepsgerichte vakken + stage (Personenzorg) Deze werkwinkel wil mentoren samenbrengen om ervaringen uit te wisselen rond het begeleiden van zij-instromers, meer specifiek voor leraren met beroepsgerichte vakken en stage. Conferentie en groepsgesprek Elk schooljaar maken een aantal mensen de grote stap vanuit een andere werkomgeving naar het onderwijs. Ze zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze zijn heel ervaren in hun vak maar missen de ervaring om voor een klas te staan. Velen van hen starten tegelijkertijd ook met de specifieke lerarenopleiding of moeten die nog afwerken. In deze werkwinkel willen we samen op zoek gaan hoe we deze mensen het best kunnen opvangen en begeleiden opdat de overgang naar de nieuwe job zo goed mogelijk verloopt. We beginnen met een praktijkvoorbeeld, uiteraard gekaderd in het geheel van de aanvangsbegeleiding van die school. Daarna is er kans om ervaringen uit te wisselen. Sylvia Maertens, coördinator mentorenteam Margareta-Maria-Instituut, Kortemark en Martine Van Hecke, mentor Margareta-Maria-Instituut, Kortemark WERKWINKEL 3: DE INVLOED VAN WOEDE OP JE GEZONDHEID Alle mentoren Hoe ga je als mentor/leraar om met momenten van frustratie, irritatie en woede? Interactieve workshop Wat ligt er op je lever? Ook mentoren en leraren kennen momenten van irritatie, frustratie en kwaadheid. Als we onze woede niet herkennen of erkennen kan dit schadelijke gevolgen hebben voor onze gezondheid. In een vroeg stadium ervaren we dan een onaangename spanning of druk. Later kunnen ziekten ontstaan die wijzen op een ontregeling van ons immuunsysteem. In deze workshop onderzoeken we enkel de fysieke dimensie van woede. We leren op een meditatieve wijze verbinding maken met plaatsen in ons lichaam waar ze is opgeslagen. Hierdoor wordt onderdrukte woede in het licht gebracht en kan de energie die erachter schuilt transformeren in een krachtig vuur. Een pak van mijn hart! Lieven Ostyn, arts en leraar gezondheidszorg

6 WERKWINKEL 4: TIMEMANAGEMENT EN HET VERHOGEN VAN JE PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Alle mentoren Verhoog jouw persoonlijke effectiviteit Don t manage time, manage yourself! - uiteenzetting, - (zelf)reflectie. Timemanagement, stressmanagement, efficiënt en effectief plannen en organiseren, draaglast en draagkracht in balans brengen, omgaan met tijd en energie... Woorden en begrippen waarmee de laatste jaren druk gegoocheld wordt, woorden en begrippen die ons de indruk én de hoop geven dat we méér kunnen doen in minder tijd en er een tevreden gevoel aan over zullen houden. En toch... Wat houden al die begrippen in? Wat kunnen we er onder verstaan? Hoe krijg ik mijn werk of opdracht(en) beter onder controle? Wat is mogelijk en wat niet? Binnen welke context en binnen welke grenzen? Wat zijn 'voorwaarden' om tot een beter tijdsbeheer te (kunnen) komen? Welke voorwaarden heb ik daarvan zelf in de hand? Op een efficiënte en effectieve manier je taak aanpakken, binnen de verwachtingen die aan jou gesteld (mogen) worden, ligt in belangrijke mate in jouw handen. Maar jij bent niet alleen verantwoordelijk voor het vinden van een bevredigend evenwicht: ook het beleid van je organisatie heeft de opdracht zorg te dragen voor de motivatie, het gezond functioneren en het welbevinden van haar medewerkers. Johan De Langhe, departementshoofd KATHO departement HANTAL, Kortrijk WERKWINKEL 11: EDDY, 20 JAAR ERVARING BIJ PHILIPS. MORGEN STAAT HIJ VOOR DE KLAS. LESERVARING? NUL. Begeleiding van zij-instromers beroepsgerichte vakken + stage (Nijverheid) Mentoren van leraren beroepsgerichte vakken + stage (Nijverheid) Hoe stoom je een praktijkleraar klaar die ondanks een jarenlang praktijkervaring in de privé, niet weet waaraan hij morgen begint. Bewustmaking van de mogelijke problemen bij beginnende praktijkleraren. Hoe kan een beginnende praktijkleraar begeleid worden tijdens het eerste schooljaar? Praktijkleraars zijn moeilijk te vinden. De industrie laat hun goede werkkrachten moeilijk gaan. En toch. Vaak onder invloed van partner of vrienden wordt er al eens een sollicitatiebrief gericht naar een schooldirectie. En plots. Telefoon. Lassen in het 6 de BSO. Iedereen wenst je proficiat. Gedaan met de stress op het werk. Een job in het onderwijs: veel vakantie en terug tijd voor de hobby. Op naar de supermarkt: een nieuwe boekentas. Maar Wat moet er in die boekentas? Wat ga ik die jongens vertellen en vooral: hoe ga ik dat doen? Help! Help! Luc Dekiere, Frank Devolder en Carl Degheldere, coaches VTI Waregem

7 Beginnende leraren coachen. Beslist geen uitgroeibaan. Integendeel. Een opdracht die heel wat energie vraagt. Een job die je, als ervaren rot in het vak tot een confrontatie zal brengen met jouw persoonlijke les- en leefstijl. Hoe pakken ze dat aan in het VTI van Waregem. Vanuit een jarenlange ervaring werd een gestructureerd begeleidingsplan opgesteld. Tijdens de sessie leggen we uit hoe dit concreet gebeurt. Luc Dekiere, coach VTI Waregem WERKWINKEL 10: OPSTELLEN VAN EEN ONTHAALBROCHURE* Vademecum voor starters secundair onderwijs Alle mentoren secundair onderwijs Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld de inhoud van een efficiënte onthaalbrochure voorstellen Interactieve sessie Leraren die hun eerste stappen zetten in een nieuwe school, zitten gevangen door duizend en één vragen. In een heel korte tijd moeten ze vertrouwd geraken met hun nieuwe werkomgeving, het schoolmilieu kunnen inschatten, verwachtingen van heel wat mensen kunnen inlossen Een onthaalbrochure als een soort van eerste hulp is voor nieuwe leraren of stagiairs zeker op zijn plaats. In deze werkwinkel overlopen welke informatie er zeker in zo n brochure moet opgenomen worden zonder de nieuwkomer(s) te overdonderen. Dirk Declercq, directeur eerste graad Instituut Heilige Kindsheid, Ardooie WERKWINKEL 5: BAKENS VOOR DE MENTORCOACH* Voorstelling van een begeleidingstraject basisonderwijs Mentoren basisonderwijs Werking van mentorcoach voorstellen Interactieve sessie Mentorcoach zijn in de basisschool staat nog in de kinderschoenen. Met drie mentorcoachen geven wij graag onze manier van werken en onze ervaringen aan jullie door. Misschien kunnen onze begeleidingstrajecten, onze afspraken met de directie en onze aanpak van het begeleidingsgesprek een inspiratiebron zijn voor jullie. Tijdens deze workshop brengen we telkens belangrijke kapstokken aan, gestaafd met heel wat concrete voorbeelden vanuit ons werkveld. Stefaan Debouver, Martine Clarysse en Lore Van der vennet, mentorcoaches scholengroep Driespan WERKWINKEL 6: ACCENT OP ONTHAAL EN WEGWIJSBEGELEIDING BINNEN DE STRUCTUUR VAN MENTORING EN COACHING* Vademecum voor starters basisonderwijs Mentoren kleuteronderwijs kunnen geven aan mentoring/coaching binnen de eigen school rekening houdend met 2 trajecten: begeleiding van studenten/stagiaires enerzijds en starters anderzijds. Hierbij de onthaal en wegwijsbegeleiding kunnen situeren, omschrijven en vorm geven: meer specifiek ook de samenstelling van de onthaalbrochure PowerPointpresentatie Interactieve workshop Concrete tips om zelf aan de slag te kunnen gaan

8 - 8 - Hoe geef jij jouw mentortaak invulling? Wat zijn de drie pijlers van mentoring en coaching? Wie zijn die verschillende soorten starters en waar ligt het accent in hun begeleiding? Wat kan de inhoud zijn van een onthaalbrochure? Hoe onthaal ik studenten en stagiaires op onze school? En hoe doe ik dat concreet voor startende leerkrachten? Als deze vragen ook jouw vragen zijn dan wil deze workshop een antwoord bieden. A.d.h.v. een PowerPointpresentatie, uitwisselen van info, ervaringen en concrete voorbeelden wordt de onthaal en wegwijsbegeleiding, gekaderd binnen het aanvangsbegeleidingstraject, voor jou na deze sessie heel wat duidelijker. Karin Robert, mentor-coach starters/studenten/stagiaires basisonderwijs WERKWINKEL 7: SUGGESTIES VOOR EEN BEGELEIDINGSTRAJECT VOOR STARTERS* Vademecum voor starters basisonderwijs Mentoren lager onderwijs Een haalbaar traject opstellen om startende leraren te begeleiden in de school en/of scholengemeenschap Voorstelling en interactie Ben je nieuw als mentor in de school of de scholengemeenschap? Ben je op zoek naar een adequate invulling en wil je een traject voor de starters opstellen? Wat is haalbaar en realistisch? Hoe word je zelf een goede begeleider? Wat zijn de knelpunten? Wat haal je er zelf uit? Nancy Herman, pedagogisch directeur en zorgcoördinator WERKWINKEL 8: MENTORAAT IN DE STARTBLOKKEN Mentoren basisonderwijs Hoe zet je een mentoraat op? Hoe begin je eraan? Wat zijn de belangrijkste krachtlijnen en valkuilen. getuigenis vanuit de eigen praktijkervaring kans tot vraagstelling groepswerk + plenum Je krijgt de kans om een mentoraat in je school of scholengemeenschap op te zetten. Een nieuwe uitdaging! Maar hoe begin je eraan? Waar zitten de mogelijkheden en waar de valkuilen? Welke starters kan je begeleiden en welke werkvormen hanteer je daarbij? Wie zijn je partners? Wat kunnen zij van je verwachten, en wat niet? Het is de bedoeling om hierover na te denken en ervaringen uit te wisselen, zodat die vragen een antwoord krijgen. Joost Hillewaere, stafmedewerker basisonderwijs Eekhoutcentrum en tot 1 september 2008 mentor in de scholengemeenschap Kust en Polder WERKWINKEL 9: BEGINNENDE LERAREN BEGELEIDEN. JA, DAT WIL IK WEL DOEN. MAAR HOE DOE JE DAT?* Voorstelling van een begeleidingstraject secundair onderwijs Mentoren secundair onderwijs Beginnende mentoren brengen tot een concrete en gestructureerde coaching in de eigen entiteit. Een overzicht van de begeleiding van de beginnende leraren. Van A tot Z.

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING

DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING BEO en NOvELLe 2011 Verantwoordelijke uitgever: Druk: Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en of openbaar gemaakt

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

KLASMANAGEMENT. tips & trucs

KLASMANAGEMENT. tips & trucs KLASMANAGEMENT tips & trucs Inhoudstafel Inleiding: geef het goede voorbeeld! 1 Hoe moet je het doen? We vroegen het aan tien collega s van jou 3 Herhalen kan geen kwaad 13 Tips voor goed klasmanagement

Nadere informatie

Sterk Starten. Survivalkit voor nieuwe leerkrachten: Met plezier aangeboden door Johan Dehandschutter - info@sterkstarten.be

Sterk Starten. Survivalkit voor nieuwe leerkrachten: Met plezier aangeboden door Johan Dehandschutter - info@sterkstarten.be Sterk Starten Survivalkit voor nieuwe leerkrachten: whitepaper Met plezier aangeboden door Johan Dehandschutter - info@sterkstarten.be Inleiding OVER JOHAN Inhoudsopgave INLEIDING 3 Johan Dehandschutter

Nadere informatie

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap LEIDERSCHAPSVORMING Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap Een gemeenschappelijk uitgave van JES vzw en Uit de Marge vzw Marie De Leener, Touria Aziz en Dirk De Block (red.) koplopers koplopers05.indd

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING 1ste semester 2013-2014 NASCHOLING SCHOLENGEMEENSCHAP HOUTLAND schooljaar 2013-2014/1 Beste collega Een nieuw schooljaar met nieuwe gezichten. Vanaf 1 september

Nadere informatie

inhoud Welkom...3 Programma... 4 Bereikbaarheid Sportoase... 5 Hoe deze programmabrochure gebruiken?... 6 Hoe inschrijven?...7

inhoud Welkom...3 Programma... 4 Bereikbaarheid Sportoase... 5 Hoe deze programmabrochure gebruiken?... 6 Hoe inschrijven?...7 7.2.14 1 inhoud Welkom...3 Programma... 4 Bereikbaarheid Sportoase... 5 Hoe deze programmabrochure gebruiken?... 6 Hoe inschrijven?...7 Overzicht workshops voormiddag... 8 Toekomst secundair onderwijs...

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Leren studeren met pl zier

Leren studeren met pl zier Leren studeren met pl zier De handleiding Tom Cox I. Achtergrond bij het boek Waarom dit boek? Ik ga er vanuit dat er op onze Vlaamse schoolbanken heel wat jongeren zitten die het fijn vinden om naar school

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

Nascholing Onze taak!

Nascholing Onze taak! Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons. PDCL biedt daarvoor een kwalitatief en actueel nascholingsaanbod aan.

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie