Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. 7 Maatschappelijk effect 3: Vergroten culturele verrijking. 14 Bijlage 1: Overzicht van activiteiten.. 18 Bijlage 2: Overzicht van de uitleningen per media type. 20 Bijlage 3: Basispakket digitale content Bijlage 4: Kerncijfers 2011/2012 Bibliotheek Hoeksche Waard. 23 Bijlage 5: Opbouw ledenbestand 2011/2012 Bibliotheek Hoeksche Waard. 24 Bijlage 6: Aansturingsstructuur Budgetgestuurde Contract Financiering Bibliotheek. 25

3 3 Voorwoord Beleid ontwikkelen en plannen maken is één, maar vormgeven aan die plannen en het implementeren van beleid is twee! Met het naar buiten brengen van nieuw ontwikkeld beleid en het presenteren van nieuwe plannen geef je jezelf bloot en plaats je jezelf in de schijnwerpers. Maar dan begint het pas. Dat beleid moet vorm krijgen en ingebed worden in bestaande en nieuw te ontwikkelen structuren binnen de organisatie. Daarbij komt dat de ontwikkelingen zowel in de maatschappij als in bibliothekenland niet stil staan. Dat alles is een proces dat niet in het licht van de schijnwerpers plaats vindt. Dat gebeurt vrijwel onzichtbaar voor de argeloze toeschouwer. Het lijkt of er weinig of niets gebeurt. Niets is echter minder waar. Directie, MT en medewerkers van de Hoekschewaardse bibliotheken hebben in het afgelopen jaar met grote energie en vasthoudendheid gewerkt aan het vormgeven van de in het Strategisch beleidsplan Investeren in de Toekomst ingezette ontwikkelingen. Op velerlei wijze is en wordt nog steeds ingespeeld op maatschappelijke trends die de bibliotheek raken en die richtinggevend zijn voor de wijze waarop de bibliotheken zich moeten ontwikkelen om hun belangrijke maatschappelijke rol te kunnen blijven spelen. Dat vraagt veel van de organisatie en zeker van de medewerkers die hun weg moeten vinden in nieuwe concepten en andere rollen. De Raad is eenieder daar dankbaar voor. De Raad van Toezicht begeleidt dat proces met graagte en ziet ook in het komende jaar weer uit naar een positieve en plezierige samenwerking met directie en medewerkers. Koos Verkerk Voorzitter Raad van Toezicht

4 4 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang Beleidsdoelstelling Het bevorderen van het ontstaan en behoud van informele netwerken in gemeenten en de dorpen Het aanbod van kunst en cultuur richten op het stimuleren van sociale levendigheid en ontmoeting indicator: aantal deelnemers aan activiteiten die (mede) door de bibliotheek zijn georganiseerd De bibliotheek Hoeksche Waard organiseerde in 2012 weer een scala aan activiteiten voor de inwoners van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Oud- Beijerland en Strijen. Het waren activiteiten in de bibliotheek, op locatie, veelal georganiseerd in samenwerking met anderen, maar altijd aansluitend bij de visie van de bibliotheek. In totaal bereikte de bibliotheek met haar activiteiten voor kinderen, volwassen en onderwijs mensen. De reguliere bibliotheekbezoekers en marketingactiviteiten niet meegerekend. De bibliotheek is 139 uur per week geopend. Daarnaast is de digitale bibliotheek 24 uur per dag beschikbaar om te verlengen, materialen te reserveren, kaarten te reserveren en nog veel meer. De bibliotheek trok in bezoekers. Er kwamen minder bezoekers naar onze bibliotheek en dat is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat in totaal 4 voorzieningen een week gesloten zijn geweest voor een herinrichting. Wat we daarnaast zien is dat steeds meer klanten thuis gebruik maken van gemaksdiensten zoals verlengen en reserveren via internet of de app de Bibliotheek (283 keer gedownload). Hierdoor hoeft men minder vaak naar de bibliotheek. Het gebruik van de website is flink toegenomen. Tenslotte communiceerde de bibliotheek met haar klanten via twitter, de digitale nieuwsbrief, Facebook, flyers, posters en via de pers. Voor het eerst zijn dit jaar digitale Biebpanels georganiseerd waarbij wij klanten vragen om mee te denken over hoe de bibliotheek zich kan verbeteren Het in stand houden van een lokale bibliotheekvoorziening die bijdraagt aan de mogelijkheden tot ontspanning en ontmoeting van de burgers De bibliotheek vindt het belangrijk haar steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van de kernen. Dit is een belangrijke reden voor de bibliotheek om in haar voorzieningen gelegenheid te bieden tot ontmoeting en ontspanning. Niet alleen door het aanbieden van faciliteiten maar ook door het organiseren van activiteiten waarbij ontmoeting belangrijk is. We zijn bijzonder trots op succes van de ipadcafé s. Dit door de bibliotheek Hoeksche Waard ontwikkelde idee is niet alleen in de Hoeksche Waard succesvol maar vindt landelijk navolging en is door ProBiblio overgenomen om landelijk uit te rollen.

5 5 indicator: aantal activiteiten gericht op ontspanning en ontmoeting waaraan de bibliotheek heeft bijgedragen en het aantal bezoekers aan die activiteiten De bibliotheek faciliteerde en organiseerde 64 exposities in de acht voorzieningen. De bezoekers worden niet apart geteld maar worden meegeteld met de reguliere bibliotheekbezoekers. Aan de 50 activiteiten met ontmoeting als belangrijke component namen in totaal bezoekers deel. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: faciliteiten die worden geboden ten behoeve van ontspanning en ontmoeting Elke voorziening heeft minimaal de volgende faciliteiten om de functie ontmoeting en ontspanning te ondersteunen: leestafel, koffie en thee, zitplaatsen, tijdschriftencollectie, kranten. Daarnaast organiseert en faciliteert de bibliotheek activiteiten die ontspanning en ontmoeting bevorderen, zoals het ipadcafé en bijeenkomsten over geschiedenis die uitnodigingen om samen in gesprek te gaan over vroeger. Ook faciliteert de bibliotheek regelmatig activiteiten zoals het kinderpersbureau. De bibliotheek gaat graag naar de mensen toe. In Huis Te Hoecke in Puttershoek is een MUP, dat staat voor een Mobiel Uitleen Punt. Een vrijwilliger van de bibliotheek is wekelijks aanwezig om boeken uit te lenen. Sinds 2011 heeft de bibliotheek een speciale dienst voor mensen die slecht ter been zijn, namelijk de Bibliotheek in Beweging. Dit is een boekendienst aan huis. Deze is aanwezig in alle kernen. In alle bibliotheekvestigingen werken speciale vrijwilligers die mensen thuis bezoeken. Zij bezorgen boeken maar werken ook preventief mee aan een vermindering van het een sociale isolement Er is een gericht aanbod ter bevordering van cultuurparticipatie en educatie, bereikbaar voor alle inwoners van de dorpen indicator: Aard, omvang en bereikbaarheid van het aanbod in de gemeente, aantal georganiseerde culturele activiteiten en de tevredenheid van inwoners over het aanbod Op gebied van cultuurparticipatie en educatie werden 38 activiteiten (2011: 28) georganiseerd. In de totaal trokken deze activiteiten 993 bezoekers (2011: 848). Van een aantal activiteiten, zoals de mediabar, zijn de bezoekers niet apart geteld en meegeteld in de algemene bezoekcijfer van de bibliotheken. Gemeente Binnenmaas Cromstrijen Oud- Beijerland Strijen Activiteiten Bezoekers Bij de organisatie en uitvoering van deze activiteiten werkte de bibliotheek samen met: Commissie Historie In de Bibliotheek (bestaande uit Streekmuseum Hoeksche Waard, Erfgoedcentrum DiEP, Historische Vereniging s Gravendeel, Historische Vereniging Oud- Beijerland en

6 6 Historische Vereniging Land van Strijen), Restaurant Pinokkio, Senia, Bram Roza Festival, Wijk van je leven en de C- Factor. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. De lezingen van bekende schrijvers als Hugo Borst en Abdelkader Benali vielen iets minder in de smaak dan wij hadden gehoopt. De lezing van Nelleke Noordervliet die samen met het Bram Roza Festival is georganiseerd was een succes. Na de lezingen gaat de bibliotheek altijd in gesprek met de bezoekers om te achterhalen wat zij van de avond vonden en om te vragen naar suggesties voor volgende activiteiten. Dit gebeurt zowel persoonlijk als door middel van een enquête. Aan de hand hiervan hebben we voor het komend jaar coryfee Adriaan van Dis uitgenodigd voor een lezing in onze bibliotheek. Uiteraard zijn we altijd blij met de feedback in het gastenboek. In het gastenboek van het literair diner in Strijen was de opmerking Volgend jaar weer? de meest genoemde opmerking. De activiteiten van de historische commissie werden wederom goed bezocht en het onverwachte succes van vorig jaar heeft zich doorgezet.

7 7 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie Beleidsdoelstelling 2.1. Het realiseren van een basisvoorziening voor alle burgers met een laagdrempelige toegang tot pluriforme en onafhankelijke informatie Het realiseren van een goed toegankelijke en op de behoefte van burgers toegesneden collectie van oude en nieuwe media indicator: Aantal uitleningen per mediatype en leeftijdsopbouw gebruikersgroep per mediatype Een volledig overzicht van de uitleningen per mediatype is opgenomen in bijlage 2. In de onderstaande grafieken ziet u welke gebruikers verantwoordelijk zijn voor welk gedeelte van de uitleningen gesorteerd naar de 4 belangrijkste mediatypes. boeken instellingen dvd's instellingen stripboeken instellingen /jdschri3en instellingen

8 8 indicator: klanttevredenheid In 2012 is gestart met Biebpanel. Een digitaal platform waarbij de leden 4 keer per jaar wordt gevraagd mee te denken met de bibliotheek en hun mening te geven. Per onderzoek maakt de bibliotheek een verbeterplan wat ook weer wordt teruggekoppeld naar de panelleden. Deze onderzoeken komen in de plaats van het vierjaarlijks Klanttevredenheidsonderzoek. De bibliotheek is oprecht blij met de keuze voor biebpanel omdat we hiermee de bibliotheek daadwerkelijk beter kunnen laten aanlsuiten op de wensen van onze klant. Tevens kunnen wij onze bibliotheek vergelijken met andere bibliotheek. Alle resultaten zijn na te lezen op de website. Onderwerpen dit jaar waren: Keuzes van bibliotheken, Communicatie en informatie, Tevredenheid over de bibliotheek en Fictie collectie. indicator: toegang tot digitale Informatiebronnen Alle bezoekers van de bibliotheek hebben gratis toegang tot de digitale bestanden die via bibliotheek.nl worden aangeboden in de bibliotheek, zoals krantenbank, consumentbond en databestanden. Daarnaast is een aantal relevante sites gratis toegankelijk voor bibliotheekbezoekers. Denk hierbij aan gemeentewebsites, OV- informatie en informatie van de Rijksoverheid. Leden van de bibliotheek maken gratis gebruik van internet in de bibliotheek en hebben daarmee gratis toegang tot al de door hen gewenste informatie. indicator: deelname aan bibliotheek.nl en andere landelijke bibliotheekdiensten: toegang tot minimaal tien data bestanden De bibliotheek stelt de digitale content van bibliotheek.nl gratis beschikbaar aan alle bezoekers van de bibliotheek. Hieronder vallen: de catalogi van alle Nederlandse bibliotheken, recensies en uittreksels van zowel jeugdromans als romans voor volwassenen. diverse encyclopedieën en almanakken, woordenboeken, landelijke en regionale dagbladen, de Consumentenbond, Centrale Discotheek Rotterdam. De volledige lijst van digitale bestanden is opgenomen in bijlage 3.

9 9 indicator: openingstijden (totaal aantal openingstijden blijft gehandhaafd) Er zijn geen wijzigingen in de openingstijden van de bibliotheek. De bibliotheek is in totaal 139 uur per week geopend. De verdeling per gemeente is als volgt: Binnenmaas 57 uur, Cromstrijen 30 uur, Oud- Beijerland 29,5 uur en Strijen 22,5 uur. Een overzicht van de verdeling per voorziening en de openingsuren buiten kantoortijden is opgenomen in bijlage 4. indicator: gebruik leestafel (gemiddelde bezetting op gemeentelijk niveau) Door de verkleining van bibliotheken is in een aantal vestigingen ook het aantal zitplaatsen aangepast. Hierdoor is in diverse heringerichte vestigingen de bezetting van de leestafel omhoog gegaan. Gemiddeld maken in de gemeente Binnenmaas per openingsuur 1,6 personen gebruik van de diverse leestafels en andere zitjes. In de gemeente Cromstrijen is dat gemiddeld 2,7 per openingsuur en in Oud- Beijerland ligt het gemiddelde na het aanpassen van het aantal zitplaatsen op 6,3 lezers per openingsuur. Tenslotte is de bezetting in Strijen 1, De bibliotheek draagt bij aan cultuurspreiding en participatie door samenwerking met lokale en provinciale culturele organisaties en ondernemers indicator: aantal en aard van samenwerkingsactiviteiten (minimaal 3 samenwerkingsverbanden op cultureel gebied) De bibliotheek werkte nauw samen met de cultuurnetwerker en was daarbij mede verantwoordelijk voor een gedeelte van de uitvoering van het cultuurparticipatieprogramma C- Factor. In 2012 werden twee verschillende lesmodules uitgevoerd op tien verschillende scholen. Twee in elke gemeente. Dit jaar waren dat de modules Kinderkunstronde en Tekentaal. In de module Kinderkunstronde heeft de Hoeksche Waardse kunstenaar Rien Olijslagers een kunstles gegeven en hebben er exposities plaatsgevonden op scholen en bibliotheken. In de lesmodules Tekentaal is er behalve lessen op school en in de bibliotheek een gastles door een illustrator verzorgd. De C- Factor wordt gefinancierd door de vijf Hoekschewaardse gemeenten. Projecten zijn waar mogelijk uitgevoerd i.s.m. Korendijkse organisaties. In restaurant Pinokkio heeft de bibliotheek een betrouwbare partner gevonden voor de organisatie van literaire en culturele activiteiten. Al jaren organiseren wij samen een Literair diner voor volwassen. Dit jaar werd er voor de derde keer een literair diner voor kinderen georganiseerd. (met dank aan Dhr de Jong van AH Strijen). Met behulp van subsidies van de provincie is een commissie HIB (Historie in de Bibliotheek) opgezet waarin de historische verenigingen uit het

10 10 werkgebied zijn vertegenwoordigd. Eén van de taken is het opzetten van een activiteiten programma. De activiteiten zijn divers. Van stamboomonderzoek tot het vertonen van oude films. Gezien de goede opkomst bij deze activiteiten, voorziet het aanbod zeker in een behoefte. De verschillende Hoeksche Waardse sociaal culturele instellingen zijn een belangrijke partner om mee samen te werken. Deze instellingen en de bibliotheek hebben raakvlakken op verschillende functies, zij kunnen daarom elkaar versterken en samen de doelgroep bedienen. Een van de belangrijkste doelgroepen zijn de senioren. We hebben hiervoor diverse activiteiten gezamenlijk georganiseerd, zoals ouderendagen met Stichting Kans in Cromstrijen en Tabletcafés met Stichting Welzijn Binnenmaas. indicator: kwalitatieve rapportage over het resultaat van de samenwerkingsactiviteiten Uit het feit dat de bibliotheek al jaren samenwerkt met diverse partijen blijkt dat samenwerking lonend is voor beide partijen. De jarenlange samenwerking met restaurant Pinokkio wordt voortgezet. Alle activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld en op basis hiervan wordt besloten of de samenwerking wordt voortgezet. Door het opstarten in 2011 van de Commissie Historie in de Bibliotheek is een platform historie ontstaan, dat zowel door de historische verenigingen als ook door erfgoedcentrum DiEP en het Streekmuseum Hoeksche Waard als waardevol wordt gezien. Dit jaar is voor de tweede keer een cyclus van activiteiten georganiseerd met de HIB- commissie. Gezien het grote aantal bezoekers en de tevredenheid van alle partners zal dit zeker worden voortgezet. In 2011 en 2012 is hiervoor een subsidie verkregen van de Provincie Zuid- Holland (via ProBiblio) waardoor behalve activiteiten ook veel energie kon worden gestoken in deskundigheidsbevordering. De activiteiten op historisch vlak voorzien in een grote behoefte/wens van de klanten. In 2013 worden de activiteiten opgenomen in de exploitatie van de bibliotheek. In 2012 is er gestart met het organiseren van een schrijversbezoek samen met het Bram Roza festival. Op literair vlak hebben beiden elkaar gevonden en de geslaagde samenwerking zal in 2013 worden voortgezet. Met Eelse Bies en de Gemeente Binnenmaas is een gedichtenavond georganiseerd met Hoeksche Waardse dichters. In de Drie Lelies heeft de bibliotheek samen met een particulier een Gezondheidsmarkt georganiseerd waar een podium werd geboden aan lokale ondernemers op het gebeid van gezondheid in de breedste zin van het woord.

11 Het gericht bevorderen van samenwerking van peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs met culturele organisaties indicator: het aantal kinderen betrokken bij de activiteiten De bibliotheek organiseerde in 2012, naast alle activiteiten voor het onderwijs in totaal 68 activiteiten die door 1554 kinderen werden bezocht. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: het aantal afgelegde groepsbezoeken : 484 groepsbezoeken In 2012 Bezochten 292 groepen (6.554 kinderen) de bibliotheek om met de klas boeken te ruilen in de bibliotheek en 192 groepen (4791 kinderen) kwamen naar de bibliotheek voor een groepsbezoek. Gemeente Binnenmaas Cromstrijen Oud- Beijerland Strijen Klassikaal ruilen 142 groepen 3116 leerlingen 58 groepen 1334 leerlingen 28 groepen 644 leerlingen 64 groepen 1460 leerlingen Groepsbezoeken 75 groepen 1676 leerlingen 36 groepen 1008 leerlingen 62 groepen 1759 leerlingen 19 groepen 348 leerlingen Samen met de C- Factor en lokale kunstenaars zijn lesmodules ontwikkeld op gebied van cultuureducatie en literatuur die op tien scholen (2 scholen per gemeente, ook in de gemeente Korendijk) zijn uitgevoerd. Dit jaar zijn de lesmodules Kinderkunstronde en Tekentaal uitgevoerd. Het ontwikkelen en uitvoeren van de lesmodules is bekostigd uit de C- Factor. De bibliotheek heeft in 43 groepen lessen gegeven over de Skoolzone. Alle scholen ontvingen een gratis introductie les over de vernieuwde digitale Skoolzone. Diverse scholen hebben dit programma uitgebreid met verdiepingslessen. indicator: kwalitatieve rapportage over het resultaat van de samenwerkingsactiviteiten De bibliotheek voert jaarlijks gesprekken met leerkrachten en directeuren Primair Onderwijs over het aanbod. De bibliotheek past het aanbod Primair Onderwijs binnen de kaders van haar visie aan de wensen van het onderwijs aan. De lesmodules i.s.m. de C- Factor werden ook in 2012 gratis aangeboden aan het Primair Onderwijs (2 scholen per gemeente incl. gemeente Korendijk).

12 Beleidsdoelstelling 2.2. Actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur voor iedere burger bereikbaar maken Het stimuleren van cultuureducatie voor alle burgers indicator: Het aantal burgers dat deelneemt aan vormen van cultuureducatie waarbij de bibliotheek is betrokken De bibliotheek organiseerde dit jaar in totaal 31 activiteiten (831 deelnemers) voor volwassen en 5 activiteiten (162 deelnemers) voor kinderen met cultuureducatie als belangrijkste component. Lesmodules en andere projecten voor het onderwijs zijn hierbij niet meegeteld. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: de aard van de activiteiten De bibliotheek organiseert diverse soorten activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Van lesmodules voor het primair onderwijs en lezingen van bekende schrijvers, tot het faciliteren van de opzet van leeskringen. Een volledig overzicht van alle activiteiten vindt u in bijlage 1. : Het actief promoten van kunst en cultuur indicator: het aantal burgers dat wordt bereikt door promotie-activiteiten vanuit de bibliotheek De bibliotheek trok in bezoekers naar de acht locaties en de website; ruim personen van alle leeftijden bezochten een activiteit. Meer dan 20 % van de bevolking is lid van de bibliotheek. De website telde bezoekers, er zijn 2453 abonnees op de digitale nieuwsbrief, het aantal volgers via twitter is bijna verdubbeld naar 589 en de onlangs opgerichte Facebook pagina wordt door ruim 100 personen geliked. De bibliotheek verstuurde 41 verschillende persberichten en mededelingen naar de lokale pers (huis aan huis bladen en dagbladen, digitale kranten en websites van samenwerkingspartners en stakeholders). In de bibliotheken en de dorpen werden posters en flyers verspreid. Er zijn diverse acties georganiseerd om leden te laten betalen met een automatische incasso. Ruim 60 personen maakten gebruik van het aantrekkelijke aanbod om hun abonnement op te waarderen naar een MAXIabonnement. Honderden ouders zijn op de bibliotheek geattendeerd via Bureau Jeugd en Gezin, de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

13 13 Hoeveel inwoners we precies hebben bereikt in ons werkgebied is moeilijk uit te zoeken. Maar dat het er veel waren moge duidelijk worden uit bovenstaande opsomming. indicator: Het aantal en aard van de te organiseren activiteiten De bibliotheek organiseerde in lezingen, workshops en voorstellingen. In de vestigingen zijn in totaal 64 expo s gerealiseerd in de bibliotheek zelf door derden. Daarnaast attendeert en inspireert de bibliotheek haar bezoekers met thematafels waarop een gedeelte van de bibliotheekcollectie is gepresenteerd. Het aantal thematafels hangt samen met de grootte en het serviceniveau van de voorziening.

14 14 Maatschappelijk effect 3: Vergroten culturele verrijking Beleidsdoelstelling 3.1. Bevorderen van de deelname van burgers en jongeren aan activiteiten gericht op culturele en recreatieve ontplooiing Toename van de deelname aan activiteiten en het gebruik van voorzieningen indicator: aantal ingeschreven gebruikers Het aantal leden is momenteel Dat is minder dan een jaar daarvoor maar nog steeds is ruim 20% van de bevolking lid van de bibliotheek. Gemiddeld is in Nederland 24% van de bevolking lid van de bibliotheek (bron Sectorinstituut Openbare Bibliotheken). Ook landelijk gezien daalt het percentage dat lid is van de bibliotheek (bron: Kengetallen Openbare Bibliotheken ). Een volledig overzicht van de opbouw van leden is opgenomen in bijlage 5. indicator: minimaal 24 leesbevorderings- activiteiten voor alle leeftijden Naast de bijna 500 leesbevorderingsactiviteiten voor het onderwijs (zie resultaatindicator 2.1.3) organiseerde bibliotheek lezingen van bekende schrijvers, faciliteerde en bevorderde het opzetten van leeskringen, deelde duizenden gratis boeken uit tijdens Nederland Leest. In totaal 23 activiteiten met deelnemers. De belangrijkste acties rondom leesbevordering zijn gekoppeld aan de Nationale Voorleesdagen (kinderen tot 6 jaar), De Kinderboekenweek (kinderen van 4 t/m 12 jaar) en Nederland Leest (volwassenen). Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: aantal uitleningen op gemeentelijk niveau die in vergelijking tot de landelijke trend van fluctuaties maximaal 5% afwijken Het aantal uitleningen per gebruiker is landelijk gedaald van 26 naar 25 (Bron: Kengetallen Openbare Bibliotheken ). Dit betekent dat de bibliotheek Hoeksche Waard met leden minimaal moet realiseren. Met uitleningen (bijna 40 uitleningen per abonnee) in 2012 voldoen we hier ruimschoots aan. Een overzicht van statistische gegevens 2011 en 2012 is opgenomen in bijlage 4.

15 Burgers en jeugd maken kennis met en nemen deel aan kunst en cultuur indicator: aantal deelnemers per activiteit en aantal activiteiten kunst en cultuur Aan de 36 activiteiten namen 993 personen deel van alle leeftijden. De activiteiten liepen uiteen van een lezing van Nelleke Noordervliet op het Bram Roza Festival tot een lezing over het ontstaan van de Hoeksche Waard. In opdracht van de C- Factor zijn twee nieuwe lessenseries ontwikkeld en uitgerold in vijf gemeenten. Omdat de C- Factor ook door de gemeente Korendijk wordt gefinancierd heeft de bibliotheek dit samen met de Korendijkse bibliotheken uitgevoerd. Dit jaar waren dat de modules Kinderkunstronde en Tekentaal. In de module Kinderkunstronde heeft de Hoeksche Waardse kunstenaar Rien Olijslagers een kunstles gegeven en hebben er exposities plaatsgevonden op scholen en in bibliotheken. In de lesmodules Tekentaal is er behalve lessen op school en in de bibliotheek een gastles door een illustrator verzorgd. De C- Factor wordt gefinancierd door de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, zijn de projecten ook in Korendijk uitgevoerd. Waar mogelijk i.s.m. Korendijkse organisaties zoals de bibliotheken in Korendijk. Beleidsdoelstelling 3.2. Burgers beschikken over een vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie/literatuur De bibliotheek biedt een pakket aan dienstverlening gericht op kennis en informatie, ontwikkeling en educatie en lezen en literatuur indicator: aantal bezoekers bibliotheek en website bibliotheek In 2012 bezochten mensen de bibliotheken persoonlijk. Iets minder dan het jaar daarvoor, dit valt onder andere te verklaren door het feit dat 4 vestigingen een weekje gesloten waren vanwege een herinrichting. Een andere reden is het gebruik van gemaksdiensten zoals online verlengen en reserveren waardoor het minder vaak nodig is om naar de bibliotheek te komen. We zien daarom weer een stijging van het aantal bezoekers op de website met ruim bezoekers.

16 Het helpen voorkomen van schooluitval bij jongeren en hierdoor het mede ontwikkelen tot informatievaardige burgers indicator: bereik doelgroep 8 12 jaar Skoolzone Vanwege teruglopende bezoekersaantallen in de Hoeksche Waard en een aantal omliggende bibliotheken is de fysieke Skoolzone in augustus vervangen door een digitale Skoolzone. De digitale Skoolzone is ontwikkeld samen met Bibliotheek Zuid- Hollandse Delta en Bibliotheek Zuid- Holland Zuid- Oost en bestaat uit een website, gratis kennismakingslessen op school en facultatieve verdiepingslessen. De digitale Skoolzone variant wordt via het onderwijs gepromoot. indicator: de Skoolzone is voor 50 % bezet tijdens openingsdagen De bibliotheek heeft de resultaatindicator niet behaald. De Skoolzone was toe aan een doorontwikkeling die daadwerkelijk is gestart in schooljaar In het tweede half jaar is aan alle groepen 6 van het primair onderwijs een gratis een introductiebezoek Skoolzone aangeboden. De bibliotheek heeft 15 groepen bezocht en een kennismakingsles Skoolzone gegeven en zijn voor de andere groepen afspraken gemaakt.. In de tweede helft van 2012 hebben 3 scholen de 4 verdiepingslessen aangevraagd. De verdiepingslessen waarmee de bibliotheek de ontwikkeling van kinderen tot informatievaardige burgers stimuleert. De lessen zijn lesstofvervangend Stimuleren van de zelfredzaamheid door vergroten taal- en informatievaardigheid bij achterstandsgroepen indicator: Type dienstverlening toegespitst op doelgroepen laaggeletterdheid. Minimaal 1 binnen een gemeente. De gemeenten financieren via de C- Factor een tweetal lesmodules. Via het aanbod voor primair onderwijs kunnen alle lesmodules worden afgenomen. Elke bibliotheekvoorziening beschikt over een Makkelijk Lezen Plein (MLP) en biedt diverse programma s aan het onderwijs én aan ouders. In elke gemeente is minimaal 1 Makkelijk Lezen Plein (Binnenmaas: 4, Cromstrijen: 2, Oud- Beijerland: 1, Strijen: 1) Uitleenfrequentie van alle 8 vestigingen is gemiddeld 6,2. Doordat steeds meer voorzieningen geheel overgaan op retailpresentatie, zien we een daling van het gebruik van de MLP s.

17 17 In Oud- Beijerland staat een 4you! collectie voor laaggeletterde scholieren. Vanwege de regionale functie van Oud- Beijerland en de aanwezigheid van middelbare scholen en is er voor gekozen deze voorziening in de bibliotheek Oud- Beijerland te exploiteren. In overleg met de Regionale Sociale Dienst is besloten dat de collectie Lees&Schrijf voor laaggeletterde volwassenen beter tot zijn recht zou kunnen komen op een andere locatie in de Hoeksche Waard dan de bibliotheek. Naar een goede plek wordt nog gezocht. Speciaal voor (ouders) van deze doelgroepen organiseren we activiteiten. Dit jaar was dat een lezing voor ouders van basisschoolleerlingen in samenwerking met Balans én werden Klik& Tik bijeenkomsten (leren omgaan met computer en sociale netwerken) in Puttershoek en Numansdorp georganiseerd. Sinds 2011 is de bibliotheek in bezit van het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid en beschikt over een gecertificeerde mediacoach. Hierbij is ook speciaal aandacht voor laaggeletterden Stimuleren van de zelfredzaamheid door vergroten van taal- en informatievaardigheid en mediawijsheid bij kinderen tot 12 jaar. indicator: 90% van het aantal scholen maakt gebruik van het schoolabonnement. Ons werkgebied telt 42 instellingen voor Primair Onderwijs waarvan er 40 (= 95%) diensten van de bibliotheek afnemen. indicator: aantal groepsbezoeken scholen (minimaal 180). In 2012 Bezochten 292 groepen (5.781 kinderen) de bibliotheek om met de klas boeken te ruilen in de bibliotheek en 192 groepen (4.113 kinderen) kwamen naar de bibliotheek voor een groepsbezoek. Tijdens de nationale voorleesdagen zijn voorleesmanden op basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen uitgedeeld aan peuter en kleutergroepen.. Sinds 2011 is de bibliotheek in bezit van het Nationaal keurmerk mediawijsheid en beschikt over een gecertificeerde mediacoach. Hierbij is ook speciaal aandacht voor kinderen tot 12 jaar. Mediawijsheid is verwerkt in alle groepsbezoeken en lesmodules.

18 18 Bijlage 1: Overzicht van activiteiten Activiteiten 2012 GR HN ML PH Binnen- Crom- Oud- ND KW maas strijen Beijerl. Strijen Totaal Samenwerkingspartners 7 dingen 8 8 ProBiblio AZC kinderen op bezoek Kiddyclub/AZC BSO kinderen op bezoek BSO Cromstrijen Burendag ipad workshop Burendag Burendag Klik en Tik Burendag C-factormarkt C-Factor Exposities derden (64x) X X X X 0 *bezoekers niet apart geteld Gebruik Wii en Kinect Gedichtenavond Eelse Bies Gezondheidsmarkt Sabine Alders HIB Fotopresentatie (4x) Historische verenigingen HIB Lezing (6x) Historische verenigingen HIB Film (3x) Historische verenigingen Inloopspreekuur St. MEE Stichting Mee Informatieavond Sociale media Brede School Strijen Inloopspreekuur Dyslexie Balans HW ipadcafe (36 x) ste Hulp Jongerendebat Gemeente Oud-Beijerland Hoeksch Lyceum Kinderboekenweekconcert Bazuin Kinderpersbureau (4x) Brede School Strijen Leeskring (4x) Leeskring Senia Senia Lezing Benali Lezing Borst 42 42

19 19 Activiteiten 2012 GR HN ML PH Binnen- Crom- Oud- ND KW maas strijen Beijerl. Strijen Totaal Samenwerkingspartners Lezing Noordervliet Bram Roza festival Lezing Oubelkas Literair diner Restaurant Pinokkio Sponsoren: Struik en Hamerslag en AH Strijen Literair kinderdiner Restaurant Pinokkio Mediabar X X X X *bezoekers niet apart geteld Nederland Leest uitdelen boek CPNB Paardenmarkt opening Gemeente Cromstrijen Poppenkastvoorstellingen Brede School Cromstrijen Schrijfster Els Rooiers Baisscholen Mijnsheerenland Schrijfster Sanne Bakker KBW Basisscholen Heinenoord Seniorendag Welzijn Binnenmaas Superheldenwedstrijd KBW Lokale kunstenares Theater Gerard Laurens Brede School Cromstrijen Themabus over levende monumenten Brede School Cromstrijen Verhalenkaravaan Brede School Cromstrijen Voorleeswedstrijd ProBiblio Voorleeswedstrijd lokaal Basisscholen Heinenoord Voorlezen BSO Zomerland BSO Binnenmaas Voorlezen in bibliotheek Brede School Strijen WII competitie (3x) Workshop Schmink je kind Brede School Strijen Workshop Skoolzone (2x) Poldernet Workshop Timemanagement ouders 8 8 Regionale Sociale dienst Totaal

20 20 Bijlage 2: Overzicht van de uitleningen per media type Bibliotheek CD / AVM Diversen Grootletter Tijdschrift sen non Volwas- DVD / Gesproken boek fictie non fictie boek sen fictie Jeugd Jeugd Prenten- Volwas- video boek fictie Totaal s-gravendeel Heinenoord Mijnsheerenland Puttershoek Gemeente Binnenmaas Numansdorp Klaaswaal Gemeente Cromstrijen Gemeente Oud Beijerland Gemeente Strijen Totaal

Voorwoord. Koos Verkerk. Voorzitter Raad van Toezicht

Voorwoord. Koos Verkerk. Voorzitter Raad van Toezicht Jaarverslag 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang... 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Leesbevordering Aantal responderende bibliotheken 5 3 7 21 18 2 5 13 14 14 4 10 116 Aantal bibliotheken die samenwerken

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie Voortgezet onderwijs Leesbevordering en leespromotie Schooljaar 2012 2013 Inleiding De rode draad bij de samenstelling van het programma Leesbevordering en boekenpromotie in het voortgezet onderwijs is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne Jaarverslag 2011 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2014 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Wij bedanken alle vrijwilligers enorm voor hun inzet voor de Bibliotheek! Vrijwilligers met een Hoofdletter

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken Bijlage 1: Kerncijfers Stichting Heuvelland Bibliotheken en Bibliotheek Gulpen-Wittem Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken bibliotheek inwoners leden media uitleen

Nadere informatie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Aantal respondenten 10 6 10 20 18 2 5 5 10 5 17 6 114 Respons % 100% 100% 83% 80% 82% 100% 56% 28% 40% 100% 77% 40% 67% Samenweking

Nadere informatie

Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk

Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk 09-06-2016 Televisieseries vs. de Werkelijkheid. Sinds in het jaar 2000 de televisieserie CSI werd uitgezonden, zijn vele seriemakers ingesprongen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Bruisend, Inspirerend, Persoonlijk!

JAARVERSLAG 2009. Bruisend, Inspirerend, Persoonlijk! JAARVERSLAG 2009 Bruisend, Inspirerend, Persoonlijk! Certificering, Invoering zelfbediening, Bedrijfsplan 2010-2013, Communicatie, Website, Digitale nieuwsbrief, Nieuwsbrief Belanghebbenden, Interne nieuwsbrief,

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld. Houten, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld. Houten, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld Houten, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Houten in het kort In de Bibliotheken in Houten is het aantal

Nadere informatie

Jaarverslag Brummen Voorst

Jaarverslag Brummen Voorst Jaarverslag 2015 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2015 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele inwoners. Honderden mensen worden geholpen met

Nadere informatie

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8 Op zoek in de bibliotheek Lessen Groep 6 gaat op zoek naar de verschillende genres en materialen in de bibliotheek. Op ipads maken de kinderen kennis met de BibliotheekWise-App. Verder ontdekken ze de

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Raad van Toezicht Bibliotheek Hoeksche Waard

Raad van Toezicht Bibliotheek Hoeksche Waard 1 Raad van Toezicht Bibliotheek Hoeksche Waard Naast de gebruikelijke werkzaamheden die bij de Raad van Toezicht behoren hebben we uitgebreid stil gestaan bij het voorstel Plan van aanpak invoering zelfbediening

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen en inzien_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:37 lenen & inzien Bibliotheek Den Haag heeft veel te bieden, maar u zult vooral plezier

Nadere informatie

In dit jaar ontwikkelde strategisch plan Investeren in de toekomst wordt nadrukkelijk ingespeeld en geanticipeerd

In dit jaar ontwikkelde strategisch plan Investeren in de toekomst wordt nadrukkelijk ingespeeld en geanticipeerd De tijd dat cultureel maatschappelijke instellingen rustig de kans kregen in balans beleid te ontwikkelen en te implementeren is naar het lijkt voorbij. Technische ontwikkelingen op het gebied van internet

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten Inhoud: 1. Feiten en cijfers A. Openstelling B. Collectie C. Leden en bezoekers 2. Activiteiten en samenwerkingspartners Houtense Helden Boekspots Biebwinkel

Nadere informatie

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2012 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. De Bibliotheek is overal! Ontdek de wereld met een bezoekje aan onze catalogus. Of het nu thuis is, op

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs

Aanbod Voortgezet Onderwijs Aanbod Voortgezet Onderwijs 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor deze groep is

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Dé specialist voor uw schoolmediatheek. Innovatie Kennis Kwaliteit Vernieuwing Inspiratie

Dé specialist voor uw schoolmediatheek. Innovatie Kennis Kwaliteit Vernieuwing Inspiratie Dé specialist voor uw schoolmediatheek Innovatie Kennis Kwaliteit Vernieuwing Inspiratie NBD Biblion biedt een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan een efficiënte en moderne bedrijfsvoering

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Nieuwsbrief peuterspeelzaal

Nieuwsbrief peuterspeelzaal Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief 2013 van Stichting Spelenderwijs met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters. Graag brengen we u op de hoogte van de laatste

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE CONCEPT VRAGENLIJST V1 PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE AMSTERDAM, FEBRUARI 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: verblijf in de bibliotheek Geachte {BP_gender=1?'heer':'mevrouw'}

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

School en Bibliotheek

School en Bibliotheek BIBLIOTHEEK TORHOUT School en Bibliotheek Welkom Welkom in de bib van Torhout. In deze folder geven we je graag een overzicht van ons aanbod en onze dienstverlening. Wil je als leerkracht of als school

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie