Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. 7 Maatschappelijk effect 3: Vergroten culturele verrijking. 14 Bijlage 1: Overzicht van activiteiten.. 18 Bijlage 2: Overzicht van de uitleningen per media type. 20 Bijlage 3: Basispakket digitale content Bijlage 4: Kerncijfers 2011/2012 Bibliotheek Hoeksche Waard. 23 Bijlage 5: Opbouw ledenbestand 2011/2012 Bibliotheek Hoeksche Waard. 24 Bijlage 6: Aansturingsstructuur Budgetgestuurde Contract Financiering Bibliotheek. 25

3 3 Voorwoord Beleid ontwikkelen en plannen maken is één, maar vormgeven aan die plannen en het implementeren van beleid is twee! Met het naar buiten brengen van nieuw ontwikkeld beleid en het presenteren van nieuwe plannen geef je jezelf bloot en plaats je jezelf in de schijnwerpers. Maar dan begint het pas. Dat beleid moet vorm krijgen en ingebed worden in bestaande en nieuw te ontwikkelen structuren binnen de organisatie. Daarbij komt dat de ontwikkelingen zowel in de maatschappij als in bibliothekenland niet stil staan. Dat alles is een proces dat niet in het licht van de schijnwerpers plaats vindt. Dat gebeurt vrijwel onzichtbaar voor de argeloze toeschouwer. Het lijkt of er weinig of niets gebeurt. Niets is echter minder waar. Directie, MT en medewerkers van de Hoekschewaardse bibliotheken hebben in het afgelopen jaar met grote energie en vasthoudendheid gewerkt aan het vormgeven van de in het Strategisch beleidsplan Investeren in de Toekomst ingezette ontwikkelingen. Op velerlei wijze is en wordt nog steeds ingespeeld op maatschappelijke trends die de bibliotheek raken en die richtinggevend zijn voor de wijze waarop de bibliotheken zich moeten ontwikkelen om hun belangrijke maatschappelijke rol te kunnen blijven spelen. Dat vraagt veel van de organisatie en zeker van de medewerkers die hun weg moeten vinden in nieuwe concepten en andere rollen. De Raad is eenieder daar dankbaar voor. De Raad van Toezicht begeleidt dat proces met graagte en ziet ook in het komende jaar weer uit naar een positieve en plezierige samenwerking met directie en medewerkers. Koos Verkerk Voorzitter Raad van Toezicht

4 4 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang Beleidsdoelstelling Het bevorderen van het ontstaan en behoud van informele netwerken in gemeenten en de dorpen Het aanbod van kunst en cultuur richten op het stimuleren van sociale levendigheid en ontmoeting indicator: aantal deelnemers aan activiteiten die (mede) door de bibliotheek zijn georganiseerd De bibliotheek Hoeksche Waard organiseerde in 2012 weer een scala aan activiteiten voor de inwoners van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Oud- Beijerland en Strijen. Het waren activiteiten in de bibliotheek, op locatie, veelal georganiseerd in samenwerking met anderen, maar altijd aansluitend bij de visie van de bibliotheek. In totaal bereikte de bibliotheek met haar activiteiten voor kinderen, volwassen en onderwijs mensen. De reguliere bibliotheekbezoekers en marketingactiviteiten niet meegerekend. De bibliotheek is 139 uur per week geopend. Daarnaast is de digitale bibliotheek 24 uur per dag beschikbaar om te verlengen, materialen te reserveren, kaarten te reserveren en nog veel meer. De bibliotheek trok in bezoekers. Er kwamen minder bezoekers naar onze bibliotheek en dat is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat in totaal 4 voorzieningen een week gesloten zijn geweest voor een herinrichting. Wat we daarnaast zien is dat steeds meer klanten thuis gebruik maken van gemaksdiensten zoals verlengen en reserveren via internet of de app de Bibliotheek (283 keer gedownload). Hierdoor hoeft men minder vaak naar de bibliotheek. Het gebruik van de website is flink toegenomen. Tenslotte communiceerde de bibliotheek met haar klanten via twitter, de digitale nieuwsbrief, Facebook, flyers, posters en via de pers. Voor het eerst zijn dit jaar digitale Biebpanels georganiseerd waarbij wij klanten vragen om mee te denken over hoe de bibliotheek zich kan verbeteren Het in stand houden van een lokale bibliotheekvoorziening die bijdraagt aan de mogelijkheden tot ontspanning en ontmoeting van de burgers De bibliotheek vindt het belangrijk haar steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van de kernen. Dit is een belangrijke reden voor de bibliotheek om in haar voorzieningen gelegenheid te bieden tot ontmoeting en ontspanning. Niet alleen door het aanbieden van faciliteiten maar ook door het organiseren van activiteiten waarbij ontmoeting belangrijk is. We zijn bijzonder trots op succes van de ipadcafé s. Dit door de bibliotheek Hoeksche Waard ontwikkelde idee is niet alleen in de Hoeksche Waard succesvol maar vindt landelijk navolging en is door ProBiblio overgenomen om landelijk uit te rollen.

5 5 indicator: aantal activiteiten gericht op ontspanning en ontmoeting waaraan de bibliotheek heeft bijgedragen en het aantal bezoekers aan die activiteiten De bibliotheek faciliteerde en organiseerde 64 exposities in de acht voorzieningen. De bezoekers worden niet apart geteld maar worden meegeteld met de reguliere bibliotheekbezoekers. Aan de 50 activiteiten met ontmoeting als belangrijke component namen in totaal bezoekers deel. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: faciliteiten die worden geboden ten behoeve van ontspanning en ontmoeting Elke voorziening heeft minimaal de volgende faciliteiten om de functie ontmoeting en ontspanning te ondersteunen: leestafel, koffie en thee, zitplaatsen, tijdschriftencollectie, kranten. Daarnaast organiseert en faciliteert de bibliotheek activiteiten die ontspanning en ontmoeting bevorderen, zoals het ipadcafé en bijeenkomsten over geschiedenis die uitnodigingen om samen in gesprek te gaan over vroeger. Ook faciliteert de bibliotheek regelmatig activiteiten zoals het kinderpersbureau. De bibliotheek gaat graag naar de mensen toe. In Huis Te Hoecke in Puttershoek is een MUP, dat staat voor een Mobiel Uitleen Punt. Een vrijwilliger van de bibliotheek is wekelijks aanwezig om boeken uit te lenen. Sinds 2011 heeft de bibliotheek een speciale dienst voor mensen die slecht ter been zijn, namelijk de Bibliotheek in Beweging. Dit is een boekendienst aan huis. Deze is aanwezig in alle kernen. In alle bibliotheekvestigingen werken speciale vrijwilligers die mensen thuis bezoeken. Zij bezorgen boeken maar werken ook preventief mee aan een vermindering van het een sociale isolement Er is een gericht aanbod ter bevordering van cultuurparticipatie en educatie, bereikbaar voor alle inwoners van de dorpen indicator: Aard, omvang en bereikbaarheid van het aanbod in de gemeente, aantal georganiseerde culturele activiteiten en de tevredenheid van inwoners over het aanbod Op gebied van cultuurparticipatie en educatie werden 38 activiteiten (2011: 28) georganiseerd. In de totaal trokken deze activiteiten 993 bezoekers (2011: 848). Van een aantal activiteiten, zoals de mediabar, zijn de bezoekers niet apart geteld en meegeteld in de algemene bezoekcijfer van de bibliotheken. Gemeente Binnenmaas Cromstrijen Oud- Beijerland Strijen Activiteiten Bezoekers Bij de organisatie en uitvoering van deze activiteiten werkte de bibliotheek samen met: Commissie Historie In de Bibliotheek (bestaande uit Streekmuseum Hoeksche Waard, Erfgoedcentrum DiEP, Historische Vereniging s Gravendeel, Historische Vereniging Oud- Beijerland en

6 6 Historische Vereniging Land van Strijen), Restaurant Pinokkio, Senia, Bram Roza Festival, Wijk van je leven en de C- Factor. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. De lezingen van bekende schrijvers als Hugo Borst en Abdelkader Benali vielen iets minder in de smaak dan wij hadden gehoopt. De lezing van Nelleke Noordervliet die samen met het Bram Roza Festival is georganiseerd was een succes. Na de lezingen gaat de bibliotheek altijd in gesprek met de bezoekers om te achterhalen wat zij van de avond vonden en om te vragen naar suggesties voor volgende activiteiten. Dit gebeurt zowel persoonlijk als door middel van een enquête. Aan de hand hiervan hebben we voor het komend jaar coryfee Adriaan van Dis uitgenodigd voor een lezing in onze bibliotheek. Uiteraard zijn we altijd blij met de feedback in het gastenboek. In het gastenboek van het literair diner in Strijen was de opmerking Volgend jaar weer? de meest genoemde opmerking. De activiteiten van de historische commissie werden wederom goed bezocht en het onverwachte succes van vorig jaar heeft zich doorgezet.

7 7 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie Beleidsdoelstelling 2.1. Het realiseren van een basisvoorziening voor alle burgers met een laagdrempelige toegang tot pluriforme en onafhankelijke informatie Het realiseren van een goed toegankelijke en op de behoefte van burgers toegesneden collectie van oude en nieuwe media indicator: Aantal uitleningen per mediatype en leeftijdsopbouw gebruikersgroep per mediatype Een volledig overzicht van de uitleningen per mediatype is opgenomen in bijlage 2. In de onderstaande grafieken ziet u welke gebruikers verantwoordelijk zijn voor welk gedeelte van de uitleningen gesorteerd naar de 4 belangrijkste mediatypes. boeken instellingen dvd's instellingen stripboeken instellingen /jdschri3en instellingen

8 8 indicator: klanttevredenheid In 2012 is gestart met Biebpanel. Een digitaal platform waarbij de leden 4 keer per jaar wordt gevraagd mee te denken met de bibliotheek en hun mening te geven. Per onderzoek maakt de bibliotheek een verbeterplan wat ook weer wordt teruggekoppeld naar de panelleden. Deze onderzoeken komen in de plaats van het vierjaarlijks Klanttevredenheidsonderzoek. De bibliotheek is oprecht blij met de keuze voor biebpanel omdat we hiermee de bibliotheek daadwerkelijk beter kunnen laten aanlsuiten op de wensen van onze klant. Tevens kunnen wij onze bibliotheek vergelijken met andere bibliotheek. Alle resultaten zijn na te lezen op de website. Onderwerpen dit jaar waren: Keuzes van bibliotheken, Communicatie en informatie, Tevredenheid over de bibliotheek en Fictie collectie. indicator: toegang tot digitale Informatiebronnen Alle bezoekers van de bibliotheek hebben gratis toegang tot de digitale bestanden die via bibliotheek.nl worden aangeboden in de bibliotheek, zoals krantenbank, consumentbond en databestanden. Daarnaast is een aantal relevante sites gratis toegankelijk voor bibliotheekbezoekers. Denk hierbij aan gemeentewebsites, OV- informatie en informatie van de Rijksoverheid. Leden van de bibliotheek maken gratis gebruik van internet in de bibliotheek en hebben daarmee gratis toegang tot al de door hen gewenste informatie. indicator: deelname aan bibliotheek.nl en andere landelijke bibliotheekdiensten: toegang tot minimaal tien data bestanden De bibliotheek stelt de digitale content van bibliotheek.nl gratis beschikbaar aan alle bezoekers van de bibliotheek. Hieronder vallen: de catalogi van alle Nederlandse bibliotheken, recensies en uittreksels van zowel jeugdromans als romans voor volwassenen. diverse encyclopedieën en almanakken, woordenboeken, landelijke en regionale dagbladen, de Consumentenbond, Centrale Discotheek Rotterdam. De volledige lijst van digitale bestanden is opgenomen in bijlage 3.

9 9 indicator: openingstijden (totaal aantal openingstijden blijft gehandhaafd) Er zijn geen wijzigingen in de openingstijden van de bibliotheek. De bibliotheek is in totaal 139 uur per week geopend. De verdeling per gemeente is als volgt: Binnenmaas 57 uur, Cromstrijen 30 uur, Oud- Beijerland 29,5 uur en Strijen 22,5 uur. Een overzicht van de verdeling per voorziening en de openingsuren buiten kantoortijden is opgenomen in bijlage 4. indicator: gebruik leestafel (gemiddelde bezetting op gemeentelijk niveau) Door de verkleining van bibliotheken is in een aantal vestigingen ook het aantal zitplaatsen aangepast. Hierdoor is in diverse heringerichte vestigingen de bezetting van de leestafel omhoog gegaan. Gemiddeld maken in de gemeente Binnenmaas per openingsuur 1,6 personen gebruik van de diverse leestafels en andere zitjes. In de gemeente Cromstrijen is dat gemiddeld 2,7 per openingsuur en in Oud- Beijerland ligt het gemiddelde na het aanpassen van het aantal zitplaatsen op 6,3 lezers per openingsuur. Tenslotte is de bezetting in Strijen 1, De bibliotheek draagt bij aan cultuurspreiding en participatie door samenwerking met lokale en provinciale culturele organisaties en ondernemers indicator: aantal en aard van samenwerkingsactiviteiten (minimaal 3 samenwerkingsverbanden op cultureel gebied) De bibliotheek werkte nauw samen met de cultuurnetwerker en was daarbij mede verantwoordelijk voor een gedeelte van de uitvoering van het cultuurparticipatieprogramma C- Factor. In 2012 werden twee verschillende lesmodules uitgevoerd op tien verschillende scholen. Twee in elke gemeente. Dit jaar waren dat de modules Kinderkunstronde en Tekentaal. In de module Kinderkunstronde heeft de Hoeksche Waardse kunstenaar Rien Olijslagers een kunstles gegeven en hebben er exposities plaatsgevonden op scholen en bibliotheken. In de lesmodules Tekentaal is er behalve lessen op school en in de bibliotheek een gastles door een illustrator verzorgd. De C- Factor wordt gefinancierd door de vijf Hoekschewaardse gemeenten. Projecten zijn waar mogelijk uitgevoerd i.s.m. Korendijkse organisaties. In restaurant Pinokkio heeft de bibliotheek een betrouwbare partner gevonden voor de organisatie van literaire en culturele activiteiten. Al jaren organiseren wij samen een Literair diner voor volwassen. Dit jaar werd er voor de derde keer een literair diner voor kinderen georganiseerd. (met dank aan Dhr de Jong van AH Strijen). Met behulp van subsidies van de provincie is een commissie HIB (Historie in de Bibliotheek) opgezet waarin de historische verenigingen uit het

10 10 werkgebied zijn vertegenwoordigd. Eén van de taken is het opzetten van een activiteiten programma. De activiteiten zijn divers. Van stamboomonderzoek tot het vertonen van oude films. Gezien de goede opkomst bij deze activiteiten, voorziet het aanbod zeker in een behoefte. De verschillende Hoeksche Waardse sociaal culturele instellingen zijn een belangrijke partner om mee samen te werken. Deze instellingen en de bibliotheek hebben raakvlakken op verschillende functies, zij kunnen daarom elkaar versterken en samen de doelgroep bedienen. Een van de belangrijkste doelgroepen zijn de senioren. We hebben hiervoor diverse activiteiten gezamenlijk georganiseerd, zoals ouderendagen met Stichting Kans in Cromstrijen en Tabletcafés met Stichting Welzijn Binnenmaas. indicator: kwalitatieve rapportage over het resultaat van de samenwerkingsactiviteiten Uit het feit dat de bibliotheek al jaren samenwerkt met diverse partijen blijkt dat samenwerking lonend is voor beide partijen. De jarenlange samenwerking met restaurant Pinokkio wordt voortgezet. Alle activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld en op basis hiervan wordt besloten of de samenwerking wordt voortgezet. Door het opstarten in 2011 van de Commissie Historie in de Bibliotheek is een platform historie ontstaan, dat zowel door de historische verenigingen als ook door erfgoedcentrum DiEP en het Streekmuseum Hoeksche Waard als waardevol wordt gezien. Dit jaar is voor de tweede keer een cyclus van activiteiten georganiseerd met de HIB- commissie. Gezien het grote aantal bezoekers en de tevredenheid van alle partners zal dit zeker worden voortgezet. In 2011 en 2012 is hiervoor een subsidie verkregen van de Provincie Zuid- Holland (via ProBiblio) waardoor behalve activiteiten ook veel energie kon worden gestoken in deskundigheidsbevordering. De activiteiten op historisch vlak voorzien in een grote behoefte/wens van de klanten. In 2013 worden de activiteiten opgenomen in de exploitatie van de bibliotheek. In 2012 is er gestart met het organiseren van een schrijversbezoek samen met het Bram Roza festival. Op literair vlak hebben beiden elkaar gevonden en de geslaagde samenwerking zal in 2013 worden voortgezet. Met Eelse Bies en de Gemeente Binnenmaas is een gedichtenavond georganiseerd met Hoeksche Waardse dichters. In de Drie Lelies heeft de bibliotheek samen met een particulier een Gezondheidsmarkt georganiseerd waar een podium werd geboden aan lokale ondernemers op het gebeid van gezondheid in de breedste zin van het woord.

11 Het gericht bevorderen van samenwerking van peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs met culturele organisaties indicator: het aantal kinderen betrokken bij de activiteiten De bibliotheek organiseerde in 2012, naast alle activiteiten voor het onderwijs in totaal 68 activiteiten die door 1554 kinderen werden bezocht. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: het aantal afgelegde groepsbezoeken : 484 groepsbezoeken In 2012 Bezochten 292 groepen (6.554 kinderen) de bibliotheek om met de klas boeken te ruilen in de bibliotheek en 192 groepen (4791 kinderen) kwamen naar de bibliotheek voor een groepsbezoek. Gemeente Binnenmaas Cromstrijen Oud- Beijerland Strijen Klassikaal ruilen 142 groepen 3116 leerlingen 58 groepen 1334 leerlingen 28 groepen 644 leerlingen 64 groepen 1460 leerlingen Groepsbezoeken 75 groepen 1676 leerlingen 36 groepen 1008 leerlingen 62 groepen 1759 leerlingen 19 groepen 348 leerlingen Samen met de C- Factor en lokale kunstenaars zijn lesmodules ontwikkeld op gebied van cultuureducatie en literatuur die op tien scholen (2 scholen per gemeente, ook in de gemeente Korendijk) zijn uitgevoerd. Dit jaar zijn de lesmodules Kinderkunstronde en Tekentaal uitgevoerd. Het ontwikkelen en uitvoeren van de lesmodules is bekostigd uit de C- Factor. De bibliotheek heeft in 43 groepen lessen gegeven over de Skoolzone. Alle scholen ontvingen een gratis introductie les over de vernieuwde digitale Skoolzone. Diverse scholen hebben dit programma uitgebreid met verdiepingslessen. indicator: kwalitatieve rapportage over het resultaat van de samenwerkingsactiviteiten De bibliotheek voert jaarlijks gesprekken met leerkrachten en directeuren Primair Onderwijs over het aanbod. De bibliotheek past het aanbod Primair Onderwijs binnen de kaders van haar visie aan de wensen van het onderwijs aan. De lesmodules i.s.m. de C- Factor werden ook in 2012 gratis aangeboden aan het Primair Onderwijs (2 scholen per gemeente incl. gemeente Korendijk).

12 Beleidsdoelstelling 2.2. Actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur voor iedere burger bereikbaar maken Het stimuleren van cultuureducatie voor alle burgers indicator: Het aantal burgers dat deelneemt aan vormen van cultuureducatie waarbij de bibliotheek is betrokken De bibliotheek organiseerde dit jaar in totaal 31 activiteiten (831 deelnemers) voor volwassen en 5 activiteiten (162 deelnemers) voor kinderen met cultuureducatie als belangrijkste component. Lesmodules en andere projecten voor het onderwijs zijn hierbij niet meegeteld. Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: de aard van de activiteiten De bibliotheek organiseert diverse soorten activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Van lesmodules voor het primair onderwijs en lezingen van bekende schrijvers, tot het faciliteren van de opzet van leeskringen. Een volledig overzicht van alle activiteiten vindt u in bijlage 1. : Het actief promoten van kunst en cultuur indicator: het aantal burgers dat wordt bereikt door promotie-activiteiten vanuit de bibliotheek De bibliotheek trok in bezoekers naar de acht locaties en de website; ruim personen van alle leeftijden bezochten een activiteit. Meer dan 20 % van de bevolking is lid van de bibliotheek. De website telde bezoekers, er zijn 2453 abonnees op de digitale nieuwsbrief, het aantal volgers via twitter is bijna verdubbeld naar 589 en de onlangs opgerichte Facebook pagina wordt door ruim 100 personen geliked. De bibliotheek verstuurde 41 verschillende persberichten en mededelingen naar de lokale pers (huis aan huis bladen en dagbladen, digitale kranten en websites van samenwerkingspartners en stakeholders). In de bibliotheken en de dorpen werden posters en flyers verspreid. Er zijn diverse acties georganiseerd om leden te laten betalen met een automatische incasso. Ruim 60 personen maakten gebruik van het aantrekkelijke aanbod om hun abonnement op te waarderen naar een MAXIabonnement. Honderden ouders zijn op de bibliotheek geattendeerd via Bureau Jeugd en Gezin, de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

13 13 Hoeveel inwoners we precies hebben bereikt in ons werkgebied is moeilijk uit te zoeken. Maar dat het er veel waren moge duidelijk worden uit bovenstaande opsomming. indicator: Het aantal en aard van de te organiseren activiteiten De bibliotheek organiseerde in lezingen, workshops en voorstellingen. In de vestigingen zijn in totaal 64 expo s gerealiseerd in de bibliotheek zelf door derden. Daarnaast attendeert en inspireert de bibliotheek haar bezoekers met thematafels waarop een gedeelte van de bibliotheekcollectie is gepresenteerd. Het aantal thematafels hangt samen met de grootte en het serviceniveau van de voorziening.

14 14 Maatschappelijk effect 3: Vergroten culturele verrijking Beleidsdoelstelling 3.1. Bevorderen van de deelname van burgers en jongeren aan activiteiten gericht op culturele en recreatieve ontplooiing Toename van de deelname aan activiteiten en het gebruik van voorzieningen indicator: aantal ingeschreven gebruikers Het aantal leden is momenteel Dat is minder dan een jaar daarvoor maar nog steeds is ruim 20% van de bevolking lid van de bibliotheek. Gemiddeld is in Nederland 24% van de bevolking lid van de bibliotheek (bron Sectorinstituut Openbare Bibliotheken). Ook landelijk gezien daalt het percentage dat lid is van de bibliotheek (bron: Kengetallen Openbare Bibliotheken ). Een volledig overzicht van de opbouw van leden is opgenomen in bijlage 5. indicator: minimaal 24 leesbevorderings- activiteiten voor alle leeftijden Naast de bijna 500 leesbevorderingsactiviteiten voor het onderwijs (zie resultaatindicator 2.1.3) organiseerde bibliotheek lezingen van bekende schrijvers, faciliteerde en bevorderde het opzetten van leeskringen, deelde duizenden gratis boeken uit tijdens Nederland Leest. In totaal 23 activiteiten met deelnemers. De belangrijkste acties rondom leesbevordering zijn gekoppeld aan de Nationale Voorleesdagen (kinderen tot 6 jaar), De Kinderboekenweek (kinderen van 4 t/m 12 jaar) en Nederland Leest (volwassenen). Een overzicht van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 1. indicator: aantal uitleningen op gemeentelijk niveau die in vergelijking tot de landelijke trend van fluctuaties maximaal 5% afwijken Het aantal uitleningen per gebruiker is landelijk gedaald van 26 naar 25 (Bron: Kengetallen Openbare Bibliotheken ). Dit betekent dat de bibliotheek Hoeksche Waard met leden minimaal moet realiseren. Met uitleningen (bijna 40 uitleningen per abonnee) in 2012 voldoen we hier ruimschoots aan. Een overzicht van statistische gegevens 2011 en 2012 is opgenomen in bijlage 4.

15 Burgers en jeugd maken kennis met en nemen deel aan kunst en cultuur indicator: aantal deelnemers per activiteit en aantal activiteiten kunst en cultuur Aan de 36 activiteiten namen 993 personen deel van alle leeftijden. De activiteiten liepen uiteen van een lezing van Nelleke Noordervliet op het Bram Roza Festival tot een lezing over het ontstaan van de Hoeksche Waard. In opdracht van de C- Factor zijn twee nieuwe lessenseries ontwikkeld en uitgerold in vijf gemeenten. Omdat de C- Factor ook door de gemeente Korendijk wordt gefinancierd heeft de bibliotheek dit samen met de Korendijkse bibliotheken uitgevoerd. Dit jaar waren dat de modules Kinderkunstronde en Tekentaal. In de module Kinderkunstronde heeft de Hoeksche Waardse kunstenaar Rien Olijslagers een kunstles gegeven en hebben er exposities plaatsgevonden op scholen en in bibliotheken. In de lesmodules Tekentaal is er behalve lessen op school en in de bibliotheek een gastles door een illustrator verzorgd. De C- Factor wordt gefinancierd door de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, zijn de projecten ook in Korendijk uitgevoerd. Waar mogelijk i.s.m. Korendijkse organisaties zoals de bibliotheken in Korendijk. Beleidsdoelstelling 3.2. Burgers beschikken over een vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie/literatuur De bibliotheek biedt een pakket aan dienstverlening gericht op kennis en informatie, ontwikkeling en educatie en lezen en literatuur indicator: aantal bezoekers bibliotheek en website bibliotheek In 2012 bezochten mensen de bibliotheken persoonlijk. Iets minder dan het jaar daarvoor, dit valt onder andere te verklaren door het feit dat 4 vestigingen een weekje gesloten waren vanwege een herinrichting. Een andere reden is het gebruik van gemaksdiensten zoals online verlengen en reserveren waardoor het minder vaak nodig is om naar de bibliotheek te komen. We zien daarom weer een stijging van het aantal bezoekers op de website met ruim bezoekers.

16 Het helpen voorkomen van schooluitval bij jongeren en hierdoor het mede ontwikkelen tot informatievaardige burgers indicator: bereik doelgroep 8 12 jaar Skoolzone Vanwege teruglopende bezoekersaantallen in de Hoeksche Waard en een aantal omliggende bibliotheken is de fysieke Skoolzone in augustus vervangen door een digitale Skoolzone. De digitale Skoolzone is ontwikkeld samen met Bibliotheek Zuid- Hollandse Delta en Bibliotheek Zuid- Holland Zuid- Oost en bestaat uit een website, gratis kennismakingslessen op school en facultatieve verdiepingslessen. De digitale Skoolzone variant wordt via het onderwijs gepromoot. indicator: de Skoolzone is voor 50 % bezet tijdens openingsdagen De bibliotheek heeft de resultaatindicator niet behaald. De Skoolzone was toe aan een doorontwikkeling die daadwerkelijk is gestart in schooljaar In het tweede half jaar is aan alle groepen 6 van het primair onderwijs een gratis een introductiebezoek Skoolzone aangeboden. De bibliotheek heeft 15 groepen bezocht en een kennismakingsles Skoolzone gegeven en zijn voor de andere groepen afspraken gemaakt.. In de tweede helft van 2012 hebben 3 scholen de 4 verdiepingslessen aangevraagd. De verdiepingslessen waarmee de bibliotheek de ontwikkeling van kinderen tot informatievaardige burgers stimuleert. De lessen zijn lesstofvervangend Stimuleren van de zelfredzaamheid door vergroten taal- en informatievaardigheid bij achterstandsgroepen indicator: Type dienstverlening toegespitst op doelgroepen laaggeletterdheid. Minimaal 1 binnen een gemeente. De gemeenten financieren via de C- Factor een tweetal lesmodules. Via het aanbod voor primair onderwijs kunnen alle lesmodules worden afgenomen. Elke bibliotheekvoorziening beschikt over een Makkelijk Lezen Plein (MLP) en biedt diverse programma s aan het onderwijs én aan ouders. In elke gemeente is minimaal 1 Makkelijk Lezen Plein (Binnenmaas: 4, Cromstrijen: 2, Oud- Beijerland: 1, Strijen: 1) Uitleenfrequentie van alle 8 vestigingen is gemiddeld 6,2. Doordat steeds meer voorzieningen geheel overgaan op retailpresentatie, zien we een daling van het gebruik van de MLP s.

17 17 In Oud- Beijerland staat een 4you! collectie voor laaggeletterde scholieren. Vanwege de regionale functie van Oud- Beijerland en de aanwezigheid van middelbare scholen en is er voor gekozen deze voorziening in de bibliotheek Oud- Beijerland te exploiteren. In overleg met de Regionale Sociale Dienst is besloten dat de collectie Lees&Schrijf voor laaggeletterde volwassenen beter tot zijn recht zou kunnen komen op een andere locatie in de Hoeksche Waard dan de bibliotheek. Naar een goede plek wordt nog gezocht. Speciaal voor (ouders) van deze doelgroepen organiseren we activiteiten. Dit jaar was dat een lezing voor ouders van basisschoolleerlingen in samenwerking met Balans én werden Klik& Tik bijeenkomsten (leren omgaan met computer en sociale netwerken) in Puttershoek en Numansdorp georganiseerd. Sinds 2011 is de bibliotheek in bezit van het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid en beschikt over een gecertificeerde mediacoach. Hierbij is ook speciaal aandacht voor laaggeletterden Stimuleren van de zelfredzaamheid door vergroten van taal- en informatievaardigheid en mediawijsheid bij kinderen tot 12 jaar. indicator: 90% van het aantal scholen maakt gebruik van het schoolabonnement. Ons werkgebied telt 42 instellingen voor Primair Onderwijs waarvan er 40 (= 95%) diensten van de bibliotheek afnemen. indicator: aantal groepsbezoeken scholen (minimaal 180). In 2012 Bezochten 292 groepen (5.781 kinderen) de bibliotheek om met de klas boeken te ruilen in de bibliotheek en 192 groepen (4.113 kinderen) kwamen naar de bibliotheek voor een groepsbezoek. Tijdens de nationale voorleesdagen zijn voorleesmanden op basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen uitgedeeld aan peuter en kleutergroepen.. Sinds 2011 is de bibliotheek in bezit van het Nationaal keurmerk mediawijsheid en beschikt over een gecertificeerde mediacoach. Hierbij is ook speciaal aandacht voor kinderen tot 12 jaar. Mediawijsheid is verwerkt in alle groepsbezoeken en lesmodules.

18 18 Bijlage 1: Overzicht van activiteiten Activiteiten 2012 GR HN ML PH Binnen- Crom- Oud- ND KW maas strijen Beijerl. Strijen Totaal Samenwerkingspartners 7 dingen 8 8 ProBiblio AZC kinderen op bezoek Kiddyclub/AZC BSO kinderen op bezoek BSO Cromstrijen Burendag ipad workshop Burendag Burendag Klik en Tik Burendag C-factormarkt C-Factor Exposities derden (64x) X X X X 0 *bezoekers niet apart geteld Gebruik Wii en Kinect Gedichtenavond Eelse Bies Gezondheidsmarkt Sabine Alders HIB Fotopresentatie (4x) Historische verenigingen HIB Lezing (6x) Historische verenigingen HIB Film (3x) Historische verenigingen Inloopspreekuur St. MEE Stichting Mee Informatieavond Sociale media Brede School Strijen Inloopspreekuur Dyslexie Balans HW ipadcafe (36 x) ste Hulp Jongerendebat Gemeente Oud-Beijerland Hoeksch Lyceum Kinderboekenweekconcert Bazuin Kinderpersbureau (4x) Brede School Strijen Leeskring (4x) Leeskring Senia Senia Lezing Benali Lezing Borst 42 42

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie Jaarverslag 2013 Centrum voor lezen, leren en informeren Missie De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT

JAARVERSLAG 2012 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT JAARVERSLAG 2012 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding 3 Lezen 4 Leren 6 Informeren 8 Cultuur 9 Ontmoeting en debat 11 Personeelsbeleid 12 Procesvernieuwingen 13 Ledenbehoud-

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p.

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p. BIBLIOTHEEK BREDA BELEIDSVISIE 2009-2013 VITAAL KNOOPPUNT VAN INFORMATIE Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli 2009 Inhoud - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4 1 Kernfuncties van de openbare

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Inhoud Investeren in participatie Terugblik: Resultaten bedrijfsplan 2011/2013 Op weg naar 2017 Wat we gaan doen p3 p4 p6 p7 - kennis p7 - contact p8 - cultuur p10 Gezond

Nadere informatie

voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij WWW.PROBIBLIO.NL

voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij WWW.PROBIBLIO.NL voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij 2014 WWW.PROBIBLIO.NL DE BIBLIOTHEEK DICHTBIJ: INNOVATIE IN KLEINSCHALIG BIBLIOTHEEKWERK Aanbevelingen voor en voorbeelden

Nadere informatie