Durf te ondernemen. Jaarverslag Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Dé supportersclub voor vrouwen met ambitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Durf te ondernemen. Jaarverslag 2012. Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Dé supportersclub voor vrouwen met ambitie"

Transcriptie

1 Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Dé supportersclub voor vrouwen met ambitie Durf te ondernemen Jaarverslag 2012 Colofon Foto s: Stuvel Foto en VWI Opmaak en redactie: Karine de Laat Bureauredactie: Saskia de Boer

2 Voorwoord Met trots presenteren we dit jaarverslag. Het biedt een overzicht van de activiteiten en resultaten die we in 2012 hebben geboekt. Sinds 2010 werken we vanuit onze vrouwelijke waarden aan ondernemerschap, dynamiek en professionaliteit. Dat doen we door actief te netwerken binnen en buiten het VWI. We laten ons zien op vrouwenbijeenkomsten, social media, discussiefora en vertellen ons verhaal. Het VWI is een ontmoetingsplek voor vrouwen om op verhaal te komen, andere verhalen te horen en geïnspireerd te worden. Zolang vrouwen nog steeds barrières ervaren om door te stromen naar de top, blijft een platform als het VWI nodig. Om ervaringen uit te wisselen, om nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen en om je ambitie te ontdekken en te ontwikkelen. Wij hopen je met dit jaarverslag te inspireren om jouw verhaal te vertellen en te gaan staan voor jouw ambitie. Wisselingen in het bestuur 2012 in Toos van Oers algemeen lid uit Marjan Vrins algemeen lid Janny van Gijssel penningmeester Het VWI is een ontmoetingsplek voor vrouwen en van vrouwen. De bijdragen en support van vrijwilligers zijn noodzakelijk om het netwerk te onderhouden. Via dit jaarverslag willen we dan ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de mooie resultaten van afgelopen jaar. Het bestuur Voorzitter: Wytske Dijkstra Secretaris: Karine de Laat Penningmeester: Christine Verheijden Algemeen lid: Ewa Wietsma Algemeen lid: Toos van Oers 2

3 Meer jonge leden Verjonging van het netwerk om de aansluiting te maken met de jongere generatie. Doelstelling 30% tussen de 23 en 35 jaar. Leden kunnen in elke fase van hun loopbaan support vinden bij het VWI. Adviezen van jonge vrouwen Een aantal gesprekken met jonge vrouwen actief in Veste, Student Council Party, leverde de volgende adviezen op: * zorg voor grotere bekendheid VWI * vrouwelijke kracht in leiderschap en debatteren * laagdrempelig lidmaatschap * trainingen over bijvoorbeeld presenteren voor vrouwen, timemanagement, debatteren, teambuilding, hoe versier ik mijn baas, welke schoenen passen bij mij? En wat zegt dat over mijn toekomstige baan?, hoe vind ik een man als hoogopgeleide vrouw? * jonge vrouwen uitnodigen voor bijeenkomsten tegen lage toegangsprijs Opener ledenbeleid en studentenlidmaatschap De adviezen van jonge vrouwen hebben geleid tot aanpassing van het ledenbeleid en invoering van het studentenlidmaatschap. De LinkedIn groep en nieuwsbrief Flits zijn opengesteld voor niet-leden. Zo willen we de kring potentiële leden uitbreiden. Voor studenten voerden we het gratis studentenlidmaatschap in. Niet-studenten kunnen een gratis lidmaatschap verdienen als ze actief een jaarlang actief zijn voor het VWI, bijvoorbeeld in een commissie. Aantal leden per Nieuwe leden 27 Opzeggingen 33 Ledenaantal Het ledenaantal is in 2012 iets teruggelopen tot ruim 450 leden. De opzeggers waren gemiddeld 8 jaar en 5 maanden lid. Vijf opzeggers waren minder dan 5 jaar lid. Van de nieuwe leden is 41% jonger dan 35 jaar. Totaal aandeel leden jonger dan 35 is 18%. Het merendeel van de leden is tussen de 35 en 55 jaar (72%). 3

4 VWI Jaarverslag 2012 [Durf te ondernemen] Activiteiten in de regio Werken en leven met voldoening De drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in Deventer organiseerden we samen met het Deelnetwerk DeventerHet bestuur organiseert ieder Zwolle. Trainer en coach Saskia Juin gaf een workshop met als jaar vier landelijke bijeenkomsten. Leden vinden het thema Hoe werken en leven vanuit je hart meer voldoening kan geven. prettig als er in de regio Durf te ondernemen activiteiten worden georganiseerd. Dat scheelt tijd De Algemene Ledenvergadering in Wageningen werd ingeleid en kosten. Dus gaan we het land met de inspirerende workshop Durf te ondernemen door Titia van der Ploeg (Buro Vijf voor Negen). in. The Female Factor in Utrecht Elke vrouw heeft haar eigen waarde, kracht en potentie. Die kracht zorgt ervoor uitdagingen aan te gaan en dromen waar te maken. Anja Beerepoot (zie foto) wil vrouwen stimuleren hun vrouwelijke zelf te zijn. Veelkeurig, rijk en trots op wat je te bieden hebt. Ze ontwikkelde het Female Factor Model van zeven hedendaagse vrouwentypen, ieder met hun eigen kracht en mogelijkheden. Ze baseert haar model op het boek Godinnen in elke vrouw van J.S. Bolen (1984). Duurzaam Ondernemen, vrouwen in een duurzame samenleving Gastspreker Esther Jacobs, de no excuses lady, opende op zaterdag 3 november het symposium in Wageningen. Zij maakte alle excuses om niet te doen wat je écht wilt doen met de grond gelijk. Verder waren er workshops te volgen van Lisa Portengen (Smart& Sexy), Embodied Entrepreneurshop van Anouk Brack, Storytelling en Pitchen van Mieke Bouma en nog veel meer. Onder de honderdvijftien deelnemers waren veel oude bekenden, maar ook nieuwe gezichten. Extraatje voor de deelnemers: het boek Wat is jouw excuus? van Esther Jacobs. Symposiumcommissie 2012: Carly Bishop, Danielle van den Berg, Hanneke de Zwart, Miriam van Groen en Wilhelmina Hoedjes 4

5 Werken aan een krachtige uitstraling Het VWI heeft vrouwen veel te bieden op het gebied van loopbaan en ambitie. Het biedt een platform waar Wageningse vrouwen elkaar weten te vinden. We zijn ondernemend, professioneel en dynamisch. Dat willen we ook graag uitstralen. Interessante onderwerpen (>50%) Werkervaringen delen Kansen en barrières in mijn carrière Netwerkvaardigheden Ondernemersvaardigheden Time Management Sociale media Ontwikkelingen in levensloop Thema s van Wageningen UR /life sciences Over de toekomst van verenigingen Het KLV organiseerde een aantal bijeenkomsten over de toekomst van verenigingen. Daar leerden we onder andere dat de vereniging actief moet blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om leden te kunnen binden. Sociale media spelen hierin natuurlijk een belangrijke rol. Behoeftepeiling leden voor beste support Wageningen bepaalt identiteit van het VWI. De relatie met Wageningen UR maakt VWI een uniek vrouwennetwerk. Deze identiteit willen we koesteren. De Wageningse achtergrond met thema s als duurzaamheid en voedsel zijn een belangrijke bindende factor. Dit was één van de uitkomsten van het onderzoek 1 dat we deden om erachter te komen welke support leden van het VWI verwachten. Een andere belangrijk gegeven dat uit het onderzoek naar voren komt is de samenstelling van het ledenbestand. Er zijn verschillende groepen te onderscheiden met diverse interesses, zoals bijvoorbeeld: starters op de arbeidsmarkt, midcarreer, endcarreer, ondernemers, onderzoekers, etc. Iedere groep heeft verschillende interesses, kennis en vaardigheden. Interesses worden soms ook bepaald door leeftijds-en loopbaanfasen. Het aanbod mag zo variëren -in vorm, onderwerp, maar ook in regio- dat we steeds weer andere groepen leden aanspreken. Tegelijkertijd willen we ook activiteiten organiseren waarbij juist kruisbestuiving tot stand komt, want een belangrijke reden om lid te worden van het VWI is het uitwisselen en delen van kennis en werkervaring. Een aantal resultaten vind je terug in dit verslag. De uitkomsten worden uitgewerkt in het beleid van 2013 en verder, onder andere in de website. 1 Het onderzoek is uitgevoerd door Thérèse de Vroomen van communicatieadviesbureau Nogal Wiedes 5

6 Actief op social media Sterk merk Communiceren is naar buiten brengen waar je voor staat en wat je doet. Daarom zoeken we de publiciteit en maken we ons zichtbaar. We willen dat het VWI een sterk merk wordt. Een plek waar ook niet-leden komen. De website is één van de belangrijkste media en krijgt daarom een make-over. De website wordt overzichtelijker, met meer foto s en meer gezicht voor de leden. Afgelopen zomer hebben Willemijn Appels en Hilde Westera afscheid genomen van de redactie van de Flits. Janny van Gijssel heeft de regie over de Flits overgenomen. Het beheer van de website is overgedragen aan Saskia de Boer van alumnivereniging KLV. De columnisten Annemarie Barbier, Leonore Noorduyn en Joke Erasmus hebben uitbreiding gekregen van Iris de Hoogh en Doutzen Wagenaar, jonge afgestudeerden. Iedere maand brengen zij een boodschap met een knipoog over vrouw, studie, werk, balans werk&privé en natuurlijk Wageningen. Monique Jonker verzorgde in 2012 tien ledeninterviews, die zij publiceerde op de website. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Elvire Schlösser, in dienst van KLV Wageningen Alumni Network. Saskia de Boer heeft haar plek van bureaucoördinator overgenomen. De afspraken met KLV over de dienstverlening zijn vastgelegd in een contract. Virtueel verenigen Een masterclass Social Media door Corrie Oppeneer, Businesssteps4Professionals, gaf een boost aan het social media beleid. We zijn nu actief op Twitter, LinkedIn en sinds kort kan je ons ook vinden op Facebook. De coördinatie is in handen van Wytske Dijkstra (Twitter); Swan Tan en Jorieke Kloek (LinkedIn); Marijke Frings en Iris van Werven (Facebook). 6

7 Kansen voor vrouwelijk talent Er is geen het gebrek aan talent. Toch blijft het aantal vrouwelijke hoogleraren In Nederland laag. We vinden het zonde dat vrouwelijk talent te verspillen. Percentage vrouwelijke hoogleraren ) 2 Radboud Universiteit Nijmegen 21 Rijksuniversiteit Groningen 19 Universiteit Maastricht 19 Universiteit Leiden 19 Universiteit Utrecht 18 Universiteit van Amsterdam 17 Vrije Universiteit Amsterdam 13 Universiteit van Tilburg 12 Erasmus Universiteit Rotterdam 10 Universiteit Twente 10 Technische Universiteit Delft 9 Wageningen Universiteit 9 TU Eindhoven 6 Grab Your Chance Grab your Chance is een project om bestuur van Wageningen UR en vrouwelijke onderzoeksters ervan te doordringen dat vrouwelijk talent meer kansen verdient. Dit project startte in 2009 met een onderzoekstraject samen met de Wetenschapswinkel Ruim Baan voor Vrouwelijk Talent. In 2013 brengen we de bevindingen naar buiten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en een aantal huiskamerdebatten. We vinden het belangrijk dat vrouwen weten wat ze waard zijn en daarin niet te bescheiden zijn. Dat ze, als zich kansen aandienen, deze met beide handen aangrijpen. Maar ook willen we graag dat bestuur en management van Wageningen UR zich uitspreekt vóór diversiteit, maatregelen neemt en bewustwording creëert. Binnen Wageningen UR zoeken we samenwerking met vrouwen die dit onderwerp aan het hart gaat, zoals Gerlinde de Deijn en Ellis Hofland. Het onderzoekstraject met de Wetenschapswinkel is afgesloten met de publicatie Kansen voor vrouwelijk talent. Ondertekening Manifest 3 VWI ondertekende het Manifesto for Integrated Action on the Gender Dimension in Research and Innovation en verklaarde daarmee We, the undersigned European scientists, scholars and researchers call for integrated and coordinated action on the gender dimension in research and innovation. Striving to enhance the European Research Area and Innovation Union. Het Manifest past binnen de ontwikkeling waarin we ons meer richten op het stimuleren van diversiteit binnen organisaties en doorstroming van vrouwelijk talent. 2 Bron: VSNU, WOPL, ultimo2011, in fte 3 7

8 Externe contacten Contacten met andere vrouwennetwerken inspireren en verbinden. VWI is lid van de Nederlandse Vrouwenraad en bezoekt het voorzittersoverleg en de Algemene Ledenvergadering. Maar bezoekt ook regelmatig bijeenkomsten van andere netwerken. VWI-leden zijn actieve netwerkers Vrouwen Landbouw Natuur&Milieu Water Ondernemers Ontwikkelings HRM/Kwaliteit Serviceclub Food o.a. VVAO, WoW, WO=MEN o.a. NVWV, KLV o.a. Gaia, VVM, KNNV o.a. Netwerk Land en Water FNV-zelfstandigen, Lokaal o.a. Nedworc NVO2, NNK Lions, Soroptimisten NVVL De Nederlandse Vrouwenraad De Nederlandse Vrouwenraad (NVR) wil bewerkstelligen dat vrouwen met hun kennis en ervaring daadwerkelijk - en op alle terreinen in de samenleving - de gewenste medeverantwoordelijkheid op zich (kunnen) nemen. De NVR is een koepelorganisatie van 50 vrouwenorganisaties. Ook VWI is lid van NVR, omdat we geloven in netwerken en support. Rianne Meester-Broertjes (zie foto rechts, links in beeld) was vanuit de Commissie Duurzame Ontwikkeling een van de trekkers van het Floriade-project. Karin Vennegoor liet in een workshop op de Floriade zien en proeven hoe smakelijk brandnetelsoep en zevenblad in bladerdeeg kunnen zijn. Rianne Meester- Broertjes is jaren actief geweest in de Commissie Duurzame Ontwikkeling. Na twee zittingstermijnen heeft zij afscheid genomen. Vanuit het VWI is Veroniek Clerx voorgedragen voor de Commissie Duurzame Ontwikkeling. In de Algemene Vergadering van de NVR in november is het onderzoek Kansen voor Vrouwelijk Talent aan Wageningen UR onder de aandacht gebracht. De checklist voor vrouwen met ambitie vond gretig aftrek. Ook zijn er contacten gelegd met Josette Dijkhuizen, Algemene Vrouwenvertegenwoordiger voor de VN Andere netwerken Voorzitter Wytske Dijkstra gaf op uitnodiging van het VHTO een presentatie over het VWI tijdens een bijeenkomst in Amersfoort. VHTO is het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Maar ook in Wageningen wil het bestuur actief netwerken. We bezochten de beursvloer, een ontmoetingsplaats voor ondernemers, waar diensten met gesloten beurs worden geruild. Nieuwe interessante contacten zijn gelegd. 8

9 Groepen Binnen het VWI zijn diverse groepen actief en organiseren regelmatig bijeenkomsten. Sommige groepen zijn open voor nietleden, andere groepen zijn besloten. Overzicht groepen Actieve groepen: 6 Opgeheven groepen: 3 Nieuwe groepen: 1 Deelnetwerk VWI Zwolle/Deventer Het deelnetwerk Zwolle/Deventer organiseert activiteiten voor leden die wonen in de omgeving Zwolle/Deventer. In principe wordt iedere maand een activiteit georganiseerd en vaak zijn introducés welkom. De leden van het netwerk dragen ideeën aan en nemen de organisatie van activiteiten op zich. In 2012 heeft het netwerk acht activiteiten georganiseerd. De eerste bijeenkomst in januari was een gecombineerde activiteit met het VWIbestuur en was een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst Hoe werken en leven vanuit je hart meer voldoening kan geven. Naar aanleiding van een bijeenkomst over intervisie is een intervisiegroep opgericht, die eens per acht weken bijeenkomt. Ook voor de workshops The Work en Koers- en energie opstellingen was er veel belangstelling. Het programma van 2013 is vastgesteld op basis van een korte vragenlijst aan de leden. Sinds 1990 (als deelnetwerk van het NILI); aantal leden: 52; Contactpersonen: Esther de Jong, en Rina Reinders, DIVA- plezier en empowerment DIVA komt eens per maand in Arnhem bij elkaar. De vrouwen van DIVA Dromen, Dollen, Inspireren, Initiëren, Verbinden, Verleiden, moedigen Aan en geven Aandacht. In 2012 waren er zeven bijeenkomsten met diverse thema s zoals: De techniek van het omdenken, Werken met dromen, Feng Shui en Het winnaareffect wat succes en macht met onze hersenen doen. Door de warme en informele sfeer voelen nieuwe leden zich snel thuis bij DIVA! Sinds 2010; contactpersoon Erica Groenendijk, 9

10 Belangstelling voor groepen Pompoen 0% Diva 0% Regionale groep Zwolle/Deventer 7% Andere regionale groep 30% Wandelgroep 13% Watergroep 11% Intervisie groep 27% Platteland 18% Breien 4% Tuinieren 11% Golfen 0% Wandelgroep Eens per maand maakt de wandelgroep een wandeling tussen 15 en 20 km. Steeds is er een andere deelnemer die het organiseert. De routes liggen vaak in natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen, zijn mooi en afwisselend en bereikbaar met openbaar vervoer. In 2012 is elke maand een wandeling georganiseerd. Diverse routes zijn gelopen in Utrecht Zuylen; Amsterdam Amstelland, Ecologisch landgoed Zwaluwenburg; Leersum en Voerendaal. De wandelgroep kent een wisselende samenstelling van 15 tot 20 deelnemers. Sinds 2000; Contactpersoon: Marianne Lensink, Oranje Pompoen Oranje Pompoen is gegroeid uit een kern van vrouwen die bij de oprichting van het VWI betrokken waren. De bijeenkomsten, doorgaans in huiselijke sfeer, zijn gericht op ontmoeting rond een thema of de rode draad uit eigen levensloopbaan. In 2012 bezochten ze de Turkse moskee in Ede, hielden ze een zomerse picknick in het Belmonte Arboretum met een vogelexcursie en workshop salsadansen. Sinds 1995; aantal leden 16; contactpersonen: Marian Bos-Boers, en Ewa Wietsma-Lacka, 10

11 Intervisiegroep De intervisiegroep is een levendige en verscheiden groep. VWI-ers in volle carrière. Zij proberen hun rollen met zoveel mogelijk geluk te vervullen. En natuurlijk is dat een uitdaging. Hun heroïsche reis is bezaait met obstakels en energie gevende momenten. In de intervisie die zij eens in de zes weken houden, oogsten wij wat ze zoal op de reis tegen komen. In 2012 zijn er twee nieuwe leden bijgekomen en heeft één lid heeft zich teruggetrokken. Sinds 2008; aantal leden: 7; Contactpersoon: Jolanda Buter, Opgeheven 2012 REGINA (Gödöllõ, Hongarije), sinds 2007 Toos van Oers, Willy Hoedjes en Jeanne van Poppel Opgeheven groepen Het basisprincipe van het VWI is: volg de energie. In een dynamisch netwerk worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, en sterven sommigen een langzame dood. Groepen die niet meer actief zijn, worden in overleg met de coördinatoren opgeheven. Zo ontstaat er ruimte voor iets nieuws. Nieuwe groepen Intervisiegroep Zwolle/Deventer; aantal leden 9 Deelnetwerk Den Haag, sinds 2010 Loes Kater en Martine Jeths Watergroep Catharien Terwisscha van Scheltinga 11

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Werken met humor en visie Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 2 Algemeen 3 Symposium6 Externe contacten 7 Deelnetwerken en themagroepen 10 Bijlage:

Nadere informatie

de stand van zaken Africa Agribusiness Academy en KLV: KLV in de regio: brainstorm mee K (L) V - De KLV-cafés op een rijtje nummer 1 februari 2012

de stand van zaken Africa Agribusiness Academy en KLV: KLV in de regio: brainstorm mee K (L) V - De KLV-cafés op een rijtje nummer 1 februari 2012 Update nummer 1 februari 2012 KLV in de regio: brainstorm mee K (L) V - De KLV-cafés op een rijtje Africa Agribusiness Academy en KLV: de stand van zaken een uitgave van: Van de voorzitter Waarheen, waarvoor?

Nadere informatie

VWI FLITS Vrouwelijke Wageningse Ingenieurs MEI 2010 www.vwi-netwerk.nl

VWI FLITS Vrouwelijke Wageningse Ingenieurs MEI 2010 www.vwi-netwerk.nl Inhoud: Niet goed leesbaar? Ga naar http://www.vwi-netwerk.nl/nieuwste-vwi-flits VWI FLITS Vrouwelijke Wageningse Ingenieurs MEI 2010 www.vwi-netwerk.nl MEDEDELINGEN>> COLUMN>>AGENDA VWI>>AGENDA KLV>>AGENDA

Nadere informatie

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013 van gemeenten, provincies en waterschappen DE AMBASSADEURS IN BEELD Inleiding Aanleiding Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties graag terug

Nadere informatie

Kansen voor vrouwelijk talent

Kansen voor vrouwelijk talent Wetenschapswinkel Kansen voor vrouwelijk talent Over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR Sven Lebbink, Chantal Steuten en Marjel Neefjes rapport 292 januari 2013 Wetenschapswinkel Kansen

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

en dan ben je genomineerd voor de Aithra Award.. Empowerment typisch vrouwelijk? Werken aan jouw online zichtbaarheid?

en dan ben je genomineerd voor de Aithra Award.. Empowerment typisch vrouwelijk? Werken aan jouw online zichtbaarheid? JAARGANG 2 - NOVEMBER 2011 G R E N S V E R L E G G E N D Het geheim van krachtige vrouwen Empowerment typisch vrouwelijk? Werken aan jouw online zichtbaarheid? en dan ben je genomineerd voor de Aithra

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Diversiteit op de Vrije Universiteit 2005-2007

Diversiteit op de Vrije Universiteit 2005-2007 Diversiteit op de Vrije Universiteit 2005-2007 Diversiteit op de Vrije Universiteit EQUAL2005-2007 Beleid, Wetenschap en Praktijk Voorwoord 6 Inleiding 8 INHOUDSOPGAVE 1. Diversitei en cijfers 12 1. Wetenschappelijk

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Zaterdag 25 januari 2014, in het hoofdkantoor van hoofdsponsor Aegon Nederland te Den Haag.

Zaterdag 25 januari 2014, in het hoofdkantoor van hoofdsponsor Aegon Nederland te Den Haag. Celebrate Rowing tijdens het Nationaal RoeiCongres. Het Nationaal RoeiCongres is hét jaarlijkse moment waarop bestuurders, vrijwilligers, coaches en roeiers van alle roeiverenigingen samenkomen. Graag

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie PaVEM

Nieuwsbrief Commissie PaVEM Nieuwsbrief Commissie PaVEM Oktober 2004 Inhoud Voorwoord Dagboekestafette 2 Rotterdam zorgt voor werk 3 Tussenstand steden 4/5 Vrouwenorganisatie: IDEA 6 Column 6 Uitgelicht: Helpdesk Zaanstreek 7 Instrumenten

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DWIRE magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE NUMMER 6 ZOMER 2012 COLOFON DWIRE is een netwerk voor vrouwen in de (commerciële) vastgoedsector. Het netwerk biedt

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Welkom De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) identificeren en erkennen

Nadere informatie