Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

2 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

3 Wat maakte het Universiteitsfonds mogelijk in 2010? 346 Reisbeurzen voor studie, stage en onderzoek in het buitenland 149 Voorstellingen op de campus 125 Beurzen voor congresdeelname in het binnen- of buitenland 78 Reisbeurzen voor Co-schappen in ontwikkelingslanden 66 Leningen van het Noodfonds aan studenten in financiële nood 37 Groepsreizen (in totaal 806 deelnemers) 36 Sportverenigingen 32 Verenigingsruimtes 17 Schenkingen uit het Noodfonds aan studenten met een beperking of chronische aandoening 6 Culturele verenigingen 6 Debatten, congressen en symposia 5 Cursussen (250 deelnemers) 5 Internationale verenigingen 4 Levensbeschouwelijke verenigingen 4 Studentengezelligheidsverenigingen 3 Medische studentenverenigingen 3 Politieke studentenorganisaties 1 Debatvereniging 1 Studenten internet tv-zender 1 Studententijdschrift 1 Studentenvakbond

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie en kernactiviteiten 9 1. Studiereizen 11 Nijmeegse excellentie in de States Verenigingen, organisaties en activiteiten 17 De Nijmeegse Studenten Sport Raad, je kunt het zo gek niet bedenken Advies en ondersteuning studentenorganisaties 23 Mediatraining: Klaarstomen voor de spotlights Huisvesting studentenorganisaties 29 Mayhan Students, oprichting van een Afghaanse studentenvereniging Noodfonds Fondsenwerving 39 Over intuïtie bij Kwantummechanica: Hanneke Janssen Memorial Prize Organisatie 45 De Toewijzingscommissie: We zijn er uiteindelijk voor de student. 48 Bijlagen 51 Inkomsten en uitgaven in Inkomsten en uitgaven Noodfonds in Overzicht door het Universiteitsfonds gehuisveste verenigingen en organisaties 54 Cursussen en trainingen Nijmeegs Universiteitsfonds 54

5 4

6 Voorwoord De Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds in 2010 Met dit jaarverslag blikt het Nijmeegs Universiteitsfonds terug op een enerverend jaar. De focus lag vanzelfsprekend op de kerntaak van het Universiteitsfonds: het ondersteunen van studenten die het beste uit hun studietijd willen halen. Dat is gelukt. Ook in 2010 konden vele Nijmeegse studentenorganisaties zich, met steun van het Universiteitsfonds, vol overgave inzetten voor hun leden en medestudenten. Ze organiseerden debatten, sportevenementen, culturele voorstellingen en boden advies of gezelligheid op de sociëteit. Met hun activiteiten dragen deze organisaties in belangrijke mate bij aan een inspirerend academisch klimaat en geven zij kleur aan de campus en de Radboud Universiteit Nijmegen. De subsidiesystematiek voor de reisbeurzen is geheel herzien en met succes ingevoerd. Het systeem is aangepast aan de vragen van deze tijd en daardoor een stuk transparanter geworden. Zoals beoogd stelt het nieuwe systeem het Universiteitsfonds tevens in staat de strategische koers van de universiteit op het gebied van studenteninternationalisering optimaal te ondersteunen. Zo vertrokken in 2010 ruim 1300 studenten met een subsidie van het Universiteitsfonds naar het buitenland. Afgelopen jaar is bij het Nijmeegs Universiteitsfonds een nieuw fonds op naam ondergebracht. Hieruit werd in het najaar voor de eerste maal de Hanneke Janssen Memorial Prize uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste Masterscriptie wereldwijd op het gebied van de Geschiedenis en Filosofie van de Moderne Natuurkunde. Ronnie Hermens is met zijn scriptie Quantum Mechanics From Realism to Intuitionism de eerste winnaar van deze prijs. Het Universiteitsfonds is ook de plek waar studenten en organisaties kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. Eén van de hoogtepunten van afgelopen jaar was de cursus Goed Bestuur voor nieuwe studentbestuurders. Een dag waarbij de nieuwe bestuurders door diverse sprekers en workshops worden ingeleid in de wereld van efficiënt besturen. 5

7 In dit jaarverslag vindt u de jaarrekening Daarnaast biedt het u een overzicht van diverse activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondersteund door het Universiteitsfonds. Aan de basis hiervan ligt onder meer de betrokken en enthousiaste inzet van de medewerkers, die ondanks langdurige afwezigheid van twee collega s de taken onverminderd doorgang hebben laten vinden. Tenslotte is ook de toegenomen steun van onze donateurs van zeer grote waarde geweest. Mede dankzij deze betrokkenheid kan het Universiteitsfonds een meerwaarde blijven voor de Nijmeegse studenten. Hartelijk dank daarvoor. Nijmegen, april 2011 Jeroen Pohlmann Directeur Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 7

8 8

9 Missie en kernactiviteiten Het Nijmeegs Universiteitsfonds - nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen - is een zelfstandige stichting die zich inzet voor studenten van de Radboud Universiteit. Het Universiteitsfonds is er voor bij de academische gemeenschap betrokken studenten die het beste uit hun studietijd willen halen of zich willen inzetten voor het welzijn van hun medestudenten. Middels haar kernactiviteiten levert het Universiteitsfonds een belangrijke bijdrage aan vorming en verdieping voor studenten, een vitaal verenigingsleven, een levendige campus en de actieve betrokkenheid van studenten bij de universitaire politiek. De kernactiviteiten van het Universiteitsfonds zijn: Subsidieverstrekking - individuele reisbeurzen en subsidies aan verenigingen en voor activiteiten Ondersteuning van studentenorganisaties door middel van advies en begeleiding Huisvesting van studentenverenigingen op de campus en in de stad Verstrekking van renteloze leningen en giften uit het Noodfonds In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen en resultaten over 2010 beschreven. 9

10 10

11 Studiereizen 1 De Radboud Universiteit Nijmegen stimuleert haar studenten om tijdens hun studie voor korte of langere tijd in het buitenland te verblijven. Een verblijf in het buitenland betekent veel voor studenten. Het draagt bij aan de studie en het toekomstperspectief, maar is ook van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling; het biedt studenten de kans om de wereld vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. Studenten die besluiten naar het buitenland te gaan, kunnen bij het Nijmeegs Universiteitsfonds een reissubsidie aanvragen. Opnieuw meer studenten op studiereis In 2010 gingen studenten met subsidie van het Universiteitsfonds voor hun studie naar het buitenland (totaalbedrag euro). Dit is een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van De subsidies voor studiereizen zijn onderverdeeld in individuele studiereizen en groepsstudiereizen. Het belang van het voorgenomen project voor de studie van de betrokken student(en) is het belangrijkste criterium bij de beoordeling van een aanvraag. Individuele studiereizen Subsidies bieden studenten de mogelijkheid stage, studie of onderzoek in het buitenland te doen of deel te nemen aan congressen. Binnen de categorie individuele reisbeurzen was er tot 1 september 2010 sprake van vier verschillende subsidievormen: Subsidie voor projecten in het kader van structurele samenwerking - Quo Vadis Fonds (QV) Subsidie voor individuele wetenschappelijke projecten (IWP) Subsidie voor co-schappen in ontwikkelingslanden (OWL) Subsidie voor congresdeelname Met ingang van 1 september 2010 zijn de Quo Vadis subsidies en de IWP subsidies samengevoegd tot één nieuwe subsidie: de Individuele Reissubsidie (IRS). Doel van deze samenvoeging is meer transparantie en eenduidigheid in de toekenning. Daarnaast kunnen 11

12 aanvragen efficiënter verwerkt worden. De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de oude subsidievormen: Het voorgenomen project dient minimaal twee maanden te duren Subsidie wordt uitgekeerd op basis van vaste bedragen per maand, dit was voorheen op basis van de werkelijk gemaakte kosten Studenten komen voor maximaal vier maanden subsidie in aanmerking In 2010 zijn in totaal 437 individuele reissubsidies toegekend voor een bedrag van euro. Groepsstudiereizen Jaarlijks worden vele groepsreizen georganiseerd, zowel door studenten als door studieverenigingen en opleidingen. Aantoonbare inzet van de betrokken faculteit of afdeling, zowel in de wetenschappelijke begeleiding als in de financiële ondersteuning, is een bepalende factor in het toekennen van subsidie. In 2010 gingen 806 studenten mee met één van de 37, door het Universiteitsfonds gesubsidieerde, groepsstudiereizen. Het totale subsidiebedrag kwam uit op euro. Invoering Excellentenbeurs Met de invoering van het nieuwe reglement voor de reissubsidies is ook de mogelijkheid gecreëerd om in uitzonderlijke gevallen studenten met meer dan het normbedrag (maximaal euro) te ondersteunen. In 2010 is één student op die wijze in staat gesteld om aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston stage te lopen. 12

13 13

14 Nijmeegse excellentie in de States Per ongeluk belandde hij voor een stage aan één van de meest prestigieuze universiteiten van de Verenigde Staten. Dankzij de excellentiebeurs van het Universiteitsfonds studeert Biologiestudent Daan Speth een jaar op het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Verenigde Staten. Onderzoek leeft hier ontzettend. Goede bekende Al jaren is hij een goede bekende van het Nijmeegs Universiteitsfonds: Biologiestudent Daan Speth was actief bij Studentenvakbond AKKU én zat vier jaar in de medezeggenschapsraad. Zijn eerste stage deed hij bij environmental microbiology, een tweede stage wilde hij sowieso in het buitenland doen, maar op eigen voorwaarden: Op een goede universiteit en met een andere invalshoek dan mijn eerdere stages. Hij vervolgt: Er zijn echter veel universiteiten in het buitenland, ik kwam een beetje per ongeluk bij MIT terecht. Na een klein congres zat hij aan tafel met twee professoren die vol bewondering 14

15 over een onderzoeker van MIT spraken. Daan onthield de naam, maar na hem opgezocht te hebben op internet bleek het onderzoeksveld Daan niet aan te spreken. Toen was hij echter toch op de site van de universiteit en de zoekterm microbiology leverde ruwweg vijftig afdelingen op die wat met microbiologie doen. Daarvan heb ik er drie uitgekozen die me wel aanspraken. Mijn hoogleraar Mike Jetten heeft me vervolgens geholpen op de afdeling te komen waar ik nu zit. Biobrandstof Enthousiast is Daan Speth zeker, mailt hij vanuit Cambridge (VS). De mensen met wie ik werk zijn tof, het onderzoek is uitdagend en de stad voelt goed. Eén op de drie inwoners van Cambridge is verbonden aan de universiteit én er zijn talloze (bio)techbedrijven rond de MIT-campus. Niet voor niets eindigen willekeurige conversaties op straat of tijdens feestjes vaak bij de wetenschap. Voor zijn stage werkt Daan aan de productie van biobrandstof op basis van koolstofdioxide, waterstofgas en zuurstofgas met behulp van de bacterie Ralstonia eutropha. Daan: Als dit lukt dan kan de bacterie broeikasgas gebruiken om brandstof te maken, wat op de lange termijn hopelijk een rem op het broeikaseffect kan zetten. Daar zijn we nog lang niet, maar het is zeker niet onmogelijk. Hij legt uit: Ralstonia eutropha wordt al gebruikt voor de productie van bioplastic en het lab waar ik werk wil het metabolisme van deze bacterie nu zo aanpassen dat het eindproduct biobrandstof wordt. Strenge eisen Vrijwel direct nadat hij in mei de bevestiging kreeg dat hij op MIT terecht kon, kreeg Daan van de afdeling te horen dat hij minimaal 2200 dollar per maand te besteden moest hebben, waarvan de helft niet uit eigen zak mocht komen. Daan: Een beurs zou uitkomst bieden, maar voor veel beurzen ligt de deadline voor aanvraag al in maart. Zo snel als mogelijk heb ik aanvragen voorbereid bij de fondsen waar ik nog wel terecht kon, maar het zou krap worden om de vereiste 50 procent te halen. Excellentenbeurs Om stage te kunnen lopen aan MIT was Daan daardoor op een bijzondere manier afhankelijk van het Universiteitsfonds. Daan: Zelfs als ik had kunnen lenen voor mijn verblijf hier had ik zonder de steun van het Nijmeegs Universiteitsfonds nooit aan die tweede eis kunnen voldoen. Aanvankelijk diende Daan een verzoek in bij het Universiteitsfonds om een beurs uit te keren die voldoende zou zijn om het door MIT geraamde minimumbedrag te dekken. Toen bleek echter dat Daan in aanmerking kwam voor een excellentenbeurs. Een nieuwe beurs, in het leven geroepen om in uitzonderlijke gevallen studenten met meer dan het normbedrag (maximaal euro) te ondersteunen. En niet voor niets, volgens Daan: Het Universiteitsfonds heeft een essentiële rol gespeeld in het mogelijk maken van mijn verblijf hier. 15

16 16

17 Verenigingen, organisaties en activiteiten 2 Jaarlijks subsidieert het Nijmeegs Universiteitsfonds verschillende groepen en organisaties van studenten zoals culturele verenigingen, gezelligheidsverenigingen of politieke studentenorganisaties. Zo maakt het Universiteitsfonds zich sterk voor een rijk studentenleven. Maar ook incidentele activiteiten en evenementen worden financieel ondersteund. De te subsidiëren activiteiten hoeven niet altijd direct verband met de studie te houden, maar moeten wel voor (en door) Nijmeegse studenten worden georganiseerd. Meer grip op indirect subsidiëren Het totaal toegekende bedrag aan subsidies voor studentenorganisaties en -activiteiten in 2010 bedraagt euro. Dit is fors hoger dan in 2009, maar de verklaring voor deze stijging is eenvoudig. Met ingang van 2010 rekent het Universiteitsfonds namelijk de werkelijke huurkosten door aan organisaties die via haar ruimtes huren. Ter compensatie kent zij de betreffende organisaties, indien noodzakelijk, subsidie toe. Met dit nieuwe systeem van huursubsidie heeft het Universiteitsfonds meer grip gekregen op het indirect subsidiëren van organisaties die eigen financiële mogelijkheden hebben en ruim in hun reserves zitten. 17

18 De Nijmeegse Studenten Sport Raad, je kunt het zo gek niet bedenken Van waterpolo tot voetbal, van atletiek tot mountainbike en van belangenbehartiging tot subsidieverstrekking: over de gehele breedte stimuleert de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR) studentensport voor 36 verenigingen én meer dan sportkaarthouders. 18

19 Eigenlijk zijn we een soort mini- SNUF, lacht Ranhilde Luttenberg (22), derdejaars studente Planologie en voorzitter van de NSSR. Naast de adviserende functie die de raad heeft en het stimulerende karakter, is het vierkoppige bestuur vooral subsidieverstrekker voor de sportverenigingen. Dat is onze basistaak, vertelt Ranhilde. Ieder jaar krijgen we euro van het Nijmeegs Universiteitsfonds, we zijn de tussenpersoon die daarmee subsidies uitkeert aan sportverenigingen. Daar zijn allerlei reglementen voor gemaakt: van organisatiesubsidie - om een toernooi te organiseren - tot materiaalsubsidie. In het reglement staat bijvoorbeeld hoe lang bepaalde voorwerpen meegaan, en wanneer je dus budget mag aanvragen voor nieuw materiaal. De NSSR is het overkoepelende studentensportorgaan in Nijmegen met in totaal 36 sportverenigingen onder haar hoede: kleine verenigingen als de Jiu Jitsu-vereniging Zanshin en de schermvereniging Don Quichote kunnen op de steun van de raad rekenen, maar ook organisaties met honderden leden zoals de roeivereniging Phocas. Er is een minimum van 25 leden, er zijn verenigingen die hard moeten knokken om dat voor elkaar te krijgen. Goede raad Naast financiële ondersteuning geeft de NSSR al even graag goede adviezen en dat is soms hard nodig. Veel verenigingen zijn niet goed op de hoogte van wat er universiteitsbreed speelt, vertelt Ranhilde. Voorheen veronderstelde het bestuur dat veel informatie duidelijk is en dat nieuwe bestuursleden van de sportverenigingen goed worden ingewerkt. Dat bleek lang niet altijd het geval: Veel besturen wisten überhaupt niet dat we een kledingsubsidie geven. Daarom werkt Ranhilde dit jaar aan een verenigingenboek dat komende introductie zal worden uitgedeeld aan de verenigingen. Er is nu slechts een handleiding waarin beknopt wordt uitgelegd wat de relatie is met de NSSR en het Universitair Sportcentrum. In Maastricht zag ik een voorbeeld van een boek waarin de hele bestuursmaandenregeling wordt uitgelegd en informatie wordt verstrekt over allerlei procedures om Nederlandse studentenkampioenschappen aan te vragen. Zoiets willen wij ook opzetten, in één overzichtelijk document moet alles te vinden zijn wat er op de universiteit, de hogeschool en het sportcentrum speelt. Intermediërende functie De NSSR treedt ook op als belangenbehartiger voor de verenigingen: er is veel contact met het sportcentrum, een hele gelijkwaardige gesprekspartner. Zij draaien grotendeels op studentensport, voor ons geldt hetzelfde. Wij kunnen ook bemiddelen tussen het sportcentrum en de verenigingen, maar de ervaring leert dat dat heel weinig nodig is: het contact is heel goed. Daarnaast heeft Ranhilde een zetel in de Universitaire Studentenraad. Ze legt uit: Zo ben ik in de positie om bepaalde zaken aan te kaarten. In het verleden is bijvoorbeeld de uitbreiding van de fitnessruimtes aan de orde geweest en de aanleg van nieuwe velden. Verder kan ik als een doorgeefluik fungeren en informatie terugkoppelen naar de verenigingen. Het is belangrijk om die intermediërende functie te vervullen. 19

20 Sport is populair Maar hoe zit het nou met de stimulering van studentensport? De NSSR organiseert ook zelf een scala aan toernooien en sportactiviteiten. Je kunt het zo gek niet bedenken, zegt Ranhilde. Zo hebben we een Sportsnight in het donker, een Battle of the Studies en een American Sports Tournament. Die toernooien groeien geleidelijk: de Sportsnight begon het eerste jaar met tien teams, het jaar daarna werden dat er vijftien, en afgelopen jaar deden er dertig teams mee. Ranhilde concludeert: Sport is populair. En sport kan nog populairder, daar ligt voor ons een belangrijke taak. 20

21 21

22 22

23 3 Advies en ondersteuning studentenorganisaties Naast het verstrekken van subsidies biedt het Nijmeegs Universiteitsfonds studentenverenigingen en organisaties ook advies en begeleiding. Verenigingen en organisaties kunnen bij het Universiteitsfonds terecht voor individueel advies inzake, bijvoorbeeld, boekhouding, administratie en organisatie. Daarnaast organiseert het Universiteitsfonds elk jaar een aantal algemene cursussen en workshops. Aanbod cursussen en workshops uitgebreid Elk jaar biedt het Universiteitsfonds studentbestuurders een aantal cursussen en workshops aan: Boekhouden voor penningmeesters Goed besturen voor studentbestuurders Workshop osfinancials Mediatraining BHV Cursus Nieuw in 2010 was de mediatraining voor de presides en voorzitters van de grootste gezelligheids- en sportverenigingen. Een bestuur komt soms ongewild in het middelpunt van de belangstelling te staan. Onvoorzichtige uitspraken kunnen een lang en eigen leven gaan leiden. Om bestuurders hier voor te behoeden organiseerde het Universiteitsfonds een mediatraining. Volgens de deelnemers een zeer welkome en leerzame aanvulling op de door het Universiteitsfonds aangeboden cursussen en trainingen. Focus op efficiënt besturen in combinatie met studeren De cursussen en workshops die het Universiteitsfonds aanbiedt, zijn overwegend praktijkgericht zoals bijvoorbeeld de cursussen boekhouden en BHV. Met de cursus Goed Besturen voor studentbestuurders biedt het Universiteitsfonds echter ook een theoretisch kader voor de 23

24 bestuursactiviteiten. Met de toegenomen druk op de studieduur focust de cursus daarbij de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de combinatie studeren en efficiënt besturen, onder andere door een workshop Timemanagement. In oktober 2010 namen 191 studenten van 54 studenten- en studieverenigingen deel aan alweer de zesde editie van deze cursus. Alumni actief betrokken Ook in 2010 hebben alumni van de Radboud Universiteit Nijmegen zich vrijwillig ingezet voor de vormgeving en totstandkoming van zowel de cursussen als de workshops. Het Universiteitsfonds is de betreffende alumni zeer erkentelijk voor hun blijvende betrokkenheid bij de universiteit en haar studenten. 24

25 25

26 Mediatraining: Klaarstomen voor de spotlights Begin van het collegejaar organiseerde het Universiteitsfonds een mediatraining. Hoe verging het de studentbestuurders vervolgens in de media? Over camera s, inzage en opgeblazen kwesties. Het is begrijpelijk dat jullie bang zijn voor de media. Journalisten zijn ratten, máár uiteindelijk hebben jullie hetzelfde doel: het publiek correct informeren. Dat vertelde rasjournalist Gerard Keijsers aan de presides en voorzitters van de grootste verenigingen. Terwijl hij de studenten voor de camera en onder een fel schijnend spotlight laat oefenen, legt hij ook uit hoe om te gaan met die achterbakse reporter die zijn verhaal al klaar heeft en wat te doen om aandacht te genereren voor een verdubbeling van het ledenaantal. 26

27 Een ongeluk zit in een klein hoekje Een half jaar na de mediatraining - en een heleboel media-ervaringen rijker - vertellen de studentbestuurders er veel aan te hebben gehad. Dante Tatipata (21), vierdejaarsstudent Bedrijfscommunicatie en praeses van Ovum Novum: De eerste keer voor zo n camera is ontzettend slikken, daarna is de angst meteen weg. Ik heb geleerd dat het ook weer niet zó veel voorstelt. Een interview kan wel veel gewicht krijgen, denkt hij: Het klinkt misschien stom, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Als er eens iets vervelends gebeurt bij je vereniging, en de media staan bij je op de stoep, dan is het wel handig om voorbereid te zijn en zelfverzekerd over te komen. Niels van Boekel, praeses van Carolus Magnus, is het met Dante eens. Gezelligheidsverenigingen zijn heel interessant voor de pers, er hangt een soort mysterie om de ontgroeningen. Als er iets misgaat heb je als medium meteen een leuk item. Aanrakingen met de media Al jaren is het niet meer misgegaan bij de gezelligheidsverenigingen, wel kwamen Dante en Niels dit jaar meerdere malen in aanraking met de media. Zo kwam studentenmedium Campus in Beeld begin van het collegejaar bij Carolus Magnus langs met een cameraploeg, naar aanleiding van de BNN-serie Feuten. Niels: Ze vroegen naar de gelijkenis die ik zag met onze vereniging en of de serie een slechte invloed zou hebben op onze ledenaanwas. Ook werd een aflevering van Feuten aan onze leden vertoond om te kijken hoe ze reageerden. Dat was best een leuk item. Dante had gisteren zelfs nog een journalist van de Gelderlander aan de telefoon. Op stoplichten in Nijmegen waren poppetjes getekend die geslachtsgemeenschap hebben, en toevallig zat op iedere paal een Ovum Novum-sticker. Dat kon geen toeval zijn, dachten ze, lacht Dante. Daarom hebben ze even gebeld. We hadden er niets mee te maken, waarschijnlijk was het een kunstenaar die hoopte het straatbeeld spannender te maken. Een lastige afweging Waar Ovum Novum en Carolus Magnus slechts incidenteel belletjes van media mogen ontvangen, wordt Judith Rotink, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, bijna wekelijks benaderd. De studentenraad had een jaar met veel opgeblazen zaken, vertelt ze. De studentendemonstraties, besluiten omtrent het bindend studieadvies en het verliezen van onafhankelijkheid van Universiteitskrant Vox: telkens belden journalisten Judith om een citaat of een langer interview. Altijd vraagt ze dan om inzage. Als ik artikelen globaal lees en het eens ben met de strekking, geef ik nooit commentaar. Wanneer ik een stuk kritisch bekijk denk ik vaak: Zo heb ik het helemaal niet gezegd. Toch geef ik dan liever geen feedback, het is een artikel van de journalist en niet van mij. Maar ik vind het nog altijd een lastige afweging waar de lijn te trekken. De mediatraining was dan ook een leerzame ervaring. Judith: Om je boodschap duidelijk over te brengen, zeker met ingewikkelde kwesties, is het fijn om zo n training te ontvangen. 27

28 28

29 4 Huisvesting studentenorganisaties Studentenorganisaties kunnen via het Nijmeegs Universiteitsfonds kantoor- en opslagruimte huren. Alle te huren ruimtes op de campus bevinden zich in het souterrain van het Gymnasion, in de zogeheten SNUF-gang. In het centrum van Nijmegen bezit de stichting Nijmeegs Universiteitsfonds drie panden. Daarin houden verschillende studentenverenigingen sociëteit en secretariaat. Betere sturing verdeling en bezetting ruimtes SNUF-gang Door het in 2010 ingevoerde huursubsidiesysteem is een beter toezicht ontstaan op het al dan niet indirect subsidiëren van organisaties die hier geen recht op hebben. Daarnaast kan het Universiteitsfonds beter sturen in de verdeling en bezetting van de ruimtes in de SNUF-gang. Zo heeft Campus in Beeld de ruimte van het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (BOS) overgenomen en maken de Batavierenrace-commissie en Nijmeegse Studenten Sportraad (NSSR) nu ook deel uit van de gang. Bezetting stadspanden De drie stadspanden van de stichting Nijmeegs Universiteitsfonds bevinden zich op de Van Schaeck Mathonsingel, de Hertogstraat en de Canissiussingel. Sinds een aantal jaren wordt sterk ingezet op actief gebruik van de vierkante meters in de stad. Het is verenigingen die een pand beheren toegestaan ruimte in hun panden te verhuren aan studenten en studentenorganisaties. Ter bevordering van een nog betere bezetting verlaagde de Villa van Schaeck in 2010 haar huurprijzen. De verwachting is dat hierdoor nog meer verenigingen gebruik zullen gaan maken van de Villa van Schaeck. De veiligheid in en rondom de panden heeft de continue aandacht van het Universiteitsfonds. In samenwerking met de Arbo Milieudienst van de Radboud Universiteit is een verplichte BHV cursus opgezet voor de gebruikers van de panden. Deze cursus wordt elk jaar direct na de bestuurswissel bij de verengingen georganiseerd met aansluitend een ontruimingsoefening. 29

30 Einde discussie huurprijzen De langlopende discussie over de huurverhoging voor de stadspanden aan de Hertogstraat en de Canisiussingel is in 2010 beëindigd. Na advies van de Universitaire Studentenraad (USR) en de Studenten Adviesraad (SAR) met als kernpunt dat de voorgestelde huurverhoging reëel was, accepteerde de N.S.V. Carolus Magnus een voorstel voor getrapte verhoging. De N.S.V. Ovum Novum stemde in met een vergelijkbare huurverhoging. Op pagina 54 kunt u een opsomming vinden van de verenigingen die ruimte huren via het Nijmeegs Universiteitsfonds. 30

31 31

32 Mayhan Students, oprichting van een Afghaanse studentenvereniging Het idee ontstond dik een jaar geleden op een feest van een Afghaanse studentenvereniging in de Randstad: Nijmegen verdient ook zo n vereniging. Met die gedachte organiseerden Farhang Dehzad (23), vierdejaars Geneeskunde, Mariam Samim (20), tweedejaars Geneeskunde, en een groep vrienden een brainstorm. Die groep van acht, gekscherend ook wel de G8 genoemd, was de basis voor het Nijmeegse Mayhan Students, dat dit jaar het levenslicht zag. De vereniging is speciaal voor Afghaanse studenten, maar alle andere studenten zijn natuurlijk ook welkom! Afghaanse studenten in Nijmegen houden zich redelijk afzijdig van het studentenleven. Dit heeft verschillenden redenen. Meestal wonen ze thuis en houden ze zich alleen bezig met hun studie zonder zich daarbuiten te verdiepen. In andere studentenverenigingen voelen ze zich daarnaast niet zo snel thuis vanwege een bepaald cultuurverschil. En dat is zonde, vindt Mayhan Students. De universiteit en academische cultuur bieden zoveel mogelijkheden, het is jammer als je hier geen gebruik van maakt. 32

33 Klankbord voor ideeën Voorzitter Farhang en coördinator PR Mariam vertellen: We wilden ons inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat is natuurlijk niet noodzakelijk om enkel activiteiten te organiseren, maar ons streven is een langlopende vereniging met bestaansrecht. Daarom wilden we het zo officieel mogelijk aanpakken. Hoe gaan we dat financieren?, was de volgende vraag. Ze konden proberen alles zelf bij elkaar te leggen, maar zagen al gauw de mogelijkheden van het Nijmeegs Universiteitsfonds. Farhang: We hebben meteen een subsidieaanvraag ingediend, maar bij het Universiteitsfonds heerste een gezonde scepsis. Afghanen? Zijn er hier zoveel Afghanen? Ze vonden het erg verrassend. Toen hebben we ons plan uiteengezet en laten zien dat we meteen actief wilden worden. Al meteen bood het Universiteitsfonds het bestuur een training aan voor het penningmeesterschap. Een uitstekende basis, vindt Farhang. Ook hebben we heel veel gehad aan de subsidiesecretaris. Hij is ontzettend bereikbaar en adviseerde over bestuursmaanden en een locatie voor de oprichtingsceremonie. Ook kregen we van hem allerlei goede tips. Hij was een klankbord voor ideeën. Gezellig én verdiepend Actief is Mayhan Students zeker geworden. Al sinds oktober 2010, twee maanden voordat de subsidie werd toegekend, organiseert de vereniging gemiddeld twee activiteiten per maand. Dat zijn kleine gezelligheidsactiviteiten zoals de chai-borrel - waar geen alcohol wordt geschonken, maar thee - en verdiepende activiteiten zoals lezingen over religie, Afghanen in Nederland en de positie van de Afghaanse vrouw. Het organiseren was niet altijd gemakkelijk, vertelt Farhang. Soms had iedereen het druk met tentamens, ook dan moest er een activiteit komen. Die regelmaat heeft uiteindelijk zeker haar vruchten afgeworpen: mensen komen steeds vaker. Bij de laatste chai-borrel waren zelfs zo n vijftig man! Om mensen te bereiken moest het bestuur creatief zijn, ze hadden geen budget om uitgebreid te flyeren en posters te drukken. Daarom werden ze erg actief op de sociale netwerksite Facebook en publiceerden ze er advertenties. Je kunt heel gericht adverteren, voor een paar euro bereik je duizenden mensen, doordat ze bevriend zijn met studenten die al hebben aangegeven ons te waarderen. Toekomst Hoewel de vereniging officieel sinds februari bestaat, richten de bestuursleden zich vooral op volgend collegejaar. Farhang: We willen laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn, maar dat we duurzaam zijn. Daarom blijven we iedere maand activiteiten organiseren, we zijn er nu ook al mee aan het experimenteren. Zo gaan we een samenwerking aan met COS Gelderland en de bioscoop Lux, waar we een serie films zullen vertonen, telkens met aansluitend debat. De plannen voor volgend jaar zijn al redelijk concreet, vertelt Farhang. We beginnen met een trainingsweekend waarin we de organisatie opbouwen en aan teambuilding doen. Bij wijze van professionalisering zullen we een aantal workshops aanbieden. Mariam: Volgend jaar gaan we onszelf écht op de kaart zetten. 33

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE JUNI ALTIJD DRUK de actieve student in Amsterdam een eigen bedrijf starten 6 TIPS VAN STUDENTENONDERNEMERS asva onderzoek WAARMEE VERDOEN WE ONZE TIJD? opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE festivalagenda

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Project Besiendershuis

Project Besiendershuis DECEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Frank Delissen Project Besiendershuis Vier specialisten over compliance Naleving regels waarborgen Regeerakkoord Reactie op zes speerpunten 1 Twitteren met Mark

Nadere informatie