Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

2 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2010

3 Wat maakte het Universiteitsfonds mogelijk in 2010? 346 Reisbeurzen voor studie, stage en onderzoek in het buitenland 149 Voorstellingen op de campus 125 Beurzen voor congresdeelname in het binnen- of buitenland 78 Reisbeurzen voor Co-schappen in ontwikkelingslanden 66 Leningen van het Noodfonds aan studenten in financiële nood 37 Groepsreizen (in totaal 806 deelnemers) 36 Sportverenigingen 32 Verenigingsruimtes 17 Schenkingen uit het Noodfonds aan studenten met een beperking of chronische aandoening 6 Culturele verenigingen 6 Debatten, congressen en symposia 5 Cursussen (250 deelnemers) 5 Internationale verenigingen 4 Levensbeschouwelijke verenigingen 4 Studentengezelligheidsverenigingen 3 Medische studentenverenigingen 3 Politieke studentenorganisaties 1 Debatvereniging 1 Studenten internet tv-zender 1 Studententijdschrift 1 Studentenvakbond

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie en kernactiviteiten 9 1. Studiereizen 11 Nijmeegse excellentie in de States Verenigingen, organisaties en activiteiten 17 De Nijmeegse Studenten Sport Raad, je kunt het zo gek niet bedenken Advies en ondersteuning studentenorganisaties 23 Mediatraining: Klaarstomen voor de spotlights Huisvesting studentenorganisaties 29 Mayhan Students, oprichting van een Afghaanse studentenvereniging Noodfonds Fondsenwerving 39 Over intuïtie bij Kwantummechanica: Hanneke Janssen Memorial Prize Organisatie 45 De Toewijzingscommissie: We zijn er uiteindelijk voor de student. 48 Bijlagen 51 Inkomsten en uitgaven in Inkomsten en uitgaven Noodfonds in Overzicht door het Universiteitsfonds gehuisveste verenigingen en organisaties 54 Cursussen en trainingen Nijmeegs Universiteitsfonds 54

5 4

6 Voorwoord De Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds in 2010 Met dit jaarverslag blikt het Nijmeegs Universiteitsfonds terug op een enerverend jaar. De focus lag vanzelfsprekend op de kerntaak van het Universiteitsfonds: het ondersteunen van studenten die het beste uit hun studietijd willen halen. Dat is gelukt. Ook in 2010 konden vele Nijmeegse studentenorganisaties zich, met steun van het Universiteitsfonds, vol overgave inzetten voor hun leden en medestudenten. Ze organiseerden debatten, sportevenementen, culturele voorstellingen en boden advies of gezelligheid op de sociëteit. Met hun activiteiten dragen deze organisaties in belangrijke mate bij aan een inspirerend academisch klimaat en geven zij kleur aan de campus en de Radboud Universiteit Nijmegen. De subsidiesystematiek voor de reisbeurzen is geheel herzien en met succes ingevoerd. Het systeem is aangepast aan de vragen van deze tijd en daardoor een stuk transparanter geworden. Zoals beoogd stelt het nieuwe systeem het Universiteitsfonds tevens in staat de strategische koers van de universiteit op het gebied van studenteninternationalisering optimaal te ondersteunen. Zo vertrokken in 2010 ruim 1300 studenten met een subsidie van het Universiteitsfonds naar het buitenland. Afgelopen jaar is bij het Nijmeegs Universiteitsfonds een nieuw fonds op naam ondergebracht. Hieruit werd in het najaar voor de eerste maal de Hanneke Janssen Memorial Prize uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste Masterscriptie wereldwijd op het gebied van de Geschiedenis en Filosofie van de Moderne Natuurkunde. Ronnie Hermens is met zijn scriptie Quantum Mechanics From Realism to Intuitionism de eerste winnaar van deze prijs. Het Universiteitsfonds is ook de plek waar studenten en organisaties kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. Eén van de hoogtepunten van afgelopen jaar was de cursus Goed Bestuur voor nieuwe studentbestuurders. Een dag waarbij de nieuwe bestuurders door diverse sprekers en workshops worden ingeleid in de wereld van efficiënt besturen. 5

7 In dit jaarverslag vindt u de jaarrekening Daarnaast biedt het u een overzicht van diverse activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondersteund door het Universiteitsfonds. Aan de basis hiervan ligt onder meer de betrokken en enthousiaste inzet van de medewerkers, die ondanks langdurige afwezigheid van twee collega s de taken onverminderd doorgang hebben laten vinden. Tenslotte is ook de toegenomen steun van onze donateurs van zeer grote waarde geweest. Mede dankzij deze betrokkenheid kan het Universiteitsfonds een meerwaarde blijven voor de Nijmeegse studenten. Hartelijk dank daarvoor. Nijmegen, april 2011 Jeroen Pohlmann Directeur Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 7

8 8

9 Missie en kernactiviteiten Het Nijmeegs Universiteitsfonds - nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen - is een zelfstandige stichting die zich inzet voor studenten van de Radboud Universiteit. Het Universiteitsfonds is er voor bij de academische gemeenschap betrokken studenten die het beste uit hun studietijd willen halen of zich willen inzetten voor het welzijn van hun medestudenten. Middels haar kernactiviteiten levert het Universiteitsfonds een belangrijke bijdrage aan vorming en verdieping voor studenten, een vitaal verenigingsleven, een levendige campus en de actieve betrokkenheid van studenten bij de universitaire politiek. De kernactiviteiten van het Universiteitsfonds zijn: Subsidieverstrekking - individuele reisbeurzen en subsidies aan verenigingen en voor activiteiten Ondersteuning van studentenorganisaties door middel van advies en begeleiding Huisvesting van studentenverenigingen op de campus en in de stad Verstrekking van renteloze leningen en giften uit het Noodfonds In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen en resultaten over 2010 beschreven. 9

10 10

11 Studiereizen 1 De Radboud Universiteit Nijmegen stimuleert haar studenten om tijdens hun studie voor korte of langere tijd in het buitenland te verblijven. Een verblijf in het buitenland betekent veel voor studenten. Het draagt bij aan de studie en het toekomstperspectief, maar is ook van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling; het biedt studenten de kans om de wereld vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. Studenten die besluiten naar het buitenland te gaan, kunnen bij het Nijmeegs Universiteitsfonds een reissubsidie aanvragen. Opnieuw meer studenten op studiereis In 2010 gingen studenten met subsidie van het Universiteitsfonds voor hun studie naar het buitenland (totaalbedrag euro). Dit is een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van De subsidies voor studiereizen zijn onderverdeeld in individuele studiereizen en groepsstudiereizen. Het belang van het voorgenomen project voor de studie van de betrokken student(en) is het belangrijkste criterium bij de beoordeling van een aanvraag. Individuele studiereizen Subsidies bieden studenten de mogelijkheid stage, studie of onderzoek in het buitenland te doen of deel te nemen aan congressen. Binnen de categorie individuele reisbeurzen was er tot 1 september 2010 sprake van vier verschillende subsidievormen: Subsidie voor projecten in het kader van structurele samenwerking - Quo Vadis Fonds (QV) Subsidie voor individuele wetenschappelijke projecten (IWP) Subsidie voor co-schappen in ontwikkelingslanden (OWL) Subsidie voor congresdeelname Met ingang van 1 september 2010 zijn de Quo Vadis subsidies en de IWP subsidies samengevoegd tot één nieuwe subsidie: de Individuele Reissubsidie (IRS). Doel van deze samenvoeging is meer transparantie en eenduidigheid in de toekenning. Daarnaast kunnen 11

12 aanvragen efficiënter verwerkt worden. De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de oude subsidievormen: Het voorgenomen project dient minimaal twee maanden te duren Subsidie wordt uitgekeerd op basis van vaste bedragen per maand, dit was voorheen op basis van de werkelijk gemaakte kosten Studenten komen voor maximaal vier maanden subsidie in aanmerking In 2010 zijn in totaal 437 individuele reissubsidies toegekend voor een bedrag van euro. Groepsstudiereizen Jaarlijks worden vele groepsreizen georganiseerd, zowel door studenten als door studieverenigingen en opleidingen. Aantoonbare inzet van de betrokken faculteit of afdeling, zowel in de wetenschappelijke begeleiding als in de financiële ondersteuning, is een bepalende factor in het toekennen van subsidie. In 2010 gingen 806 studenten mee met één van de 37, door het Universiteitsfonds gesubsidieerde, groepsstudiereizen. Het totale subsidiebedrag kwam uit op euro. Invoering Excellentenbeurs Met de invoering van het nieuwe reglement voor de reissubsidies is ook de mogelijkheid gecreëerd om in uitzonderlijke gevallen studenten met meer dan het normbedrag (maximaal euro) te ondersteunen. In 2010 is één student op die wijze in staat gesteld om aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston stage te lopen. 12

13 13

14 Nijmeegse excellentie in de States Per ongeluk belandde hij voor een stage aan één van de meest prestigieuze universiteiten van de Verenigde Staten. Dankzij de excellentiebeurs van het Universiteitsfonds studeert Biologiestudent Daan Speth een jaar op het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Verenigde Staten. Onderzoek leeft hier ontzettend. Goede bekende Al jaren is hij een goede bekende van het Nijmeegs Universiteitsfonds: Biologiestudent Daan Speth was actief bij Studentenvakbond AKKU én zat vier jaar in de medezeggenschapsraad. Zijn eerste stage deed hij bij environmental microbiology, een tweede stage wilde hij sowieso in het buitenland doen, maar op eigen voorwaarden: Op een goede universiteit en met een andere invalshoek dan mijn eerdere stages. Hij vervolgt: Er zijn echter veel universiteiten in het buitenland, ik kwam een beetje per ongeluk bij MIT terecht. Na een klein congres zat hij aan tafel met twee professoren die vol bewondering 14

15 over een onderzoeker van MIT spraken. Daan onthield de naam, maar na hem opgezocht te hebben op internet bleek het onderzoeksveld Daan niet aan te spreken. Toen was hij echter toch op de site van de universiteit en de zoekterm microbiology leverde ruwweg vijftig afdelingen op die wat met microbiologie doen. Daarvan heb ik er drie uitgekozen die me wel aanspraken. Mijn hoogleraar Mike Jetten heeft me vervolgens geholpen op de afdeling te komen waar ik nu zit. Biobrandstof Enthousiast is Daan Speth zeker, mailt hij vanuit Cambridge (VS). De mensen met wie ik werk zijn tof, het onderzoek is uitdagend en de stad voelt goed. Eén op de drie inwoners van Cambridge is verbonden aan de universiteit én er zijn talloze (bio)techbedrijven rond de MIT-campus. Niet voor niets eindigen willekeurige conversaties op straat of tijdens feestjes vaak bij de wetenschap. Voor zijn stage werkt Daan aan de productie van biobrandstof op basis van koolstofdioxide, waterstofgas en zuurstofgas met behulp van de bacterie Ralstonia eutropha. Daan: Als dit lukt dan kan de bacterie broeikasgas gebruiken om brandstof te maken, wat op de lange termijn hopelijk een rem op het broeikaseffect kan zetten. Daar zijn we nog lang niet, maar het is zeker niet onmogelijk. Hij legt uit: Ralstonia eutropha wordt al gebruikt voor de productie van bioplastic en het lab waar ik werk wil het metabolisme van deze bacterie nu zo aanpassen dat het eindproduct biobrandstof wordt. Strenge eisen Vrijwel direct nadat hij in mei de bevestiging kreeg dat hij op MIT terecht kon, kreeg Daan van de afdeling te horen dat hij minimaal 2200 dollar per maand te besteden moest hebben, waarvan de helft niet uit eigen zak mocht komen. Daan: Een beurs zou uitkomst bieden, maar voor veel beurzen ligt de deadline voor aanvraag al in maart. Zo snel als mogelijk heb ik aanvragen voorbereid bij de fondsen waar ik nog wel terecht kon, maar het zou krap worden om de vereiste 50 procent te halen. Excellentenbeurs Om stage te kunnen lopen aan MIT was Daan daardoor op een bijzondere manier afhankelijk van het Universiteitsfonds. Daan: Zelfs als ik had kunnen lenen voor mijn verblijf hier had ik zonder de steun van het Nijmeegs Universiteitsfonds nooit aan die tweede eis kunnen voldoen. Aanvankelijk diende Daan een verzoek in bij het Universiteitsfonds om een beurs uit te keren die voldoende zou zijn om het door MIT geraamde minimumbedrag te dekken. Toen bleek echter dat Daan in aanmerking kwam voor een excellentenbeurs. Een nieuwe beurs, in het leven geroepen om in uitzonderlijke gevallen studenten met meer dan het normbedrag (maximaal euro) te ondersteunen. En niet voor niets, volgens Daan: Het Universiteitsfonds heeft een essentiële rol gespeeld in het mogelijk maken van mijn verblijf hier. 15

16 16

17 Verenigingen, organisaties en activiteiten 2 Jaarlijks subsidieert het Nijmeegs Universiteitsfonds verschillende groepen en organisaties van studenten zoals culturele verenigingen, gezelligheidsverenigingen of politieke studentenorganisaties. Zo maakt het Universiteitsfonds zich sterk voor een rijk studentenleven. Maar ook incidentele activiteiten en evenementen worden financieel ondersteund. De te subsidiëren activiteiten hoeven niet altijd direct verband met de studie te houden, maar moeten wel voor (en door) Nijmeegse studenten worden georganiseerd. Meer grip op indirect subsidiëren Het totaal toegekende bedrag aan subsidies voor studentenorganisaties en -activiteiten in 2010 bedraagt euro. Dit is fors hoger dan in 2009, maar de verklaring voor deze stijging is eenvoudig. Met ingang van 2010 rekent het Universiteitsfonds namelijk de werkelijke huurkosten door aan organisaties die via haar ruimtes huren. Ter compensatie kent zij de betreffende organisaties, indien noodzakelijk, subsidie toe. Met dit nieuwe systeem van huursubsidie heeft het Universiteitsfonds meer grip gekregen op het indirect subsidiëren van organisaties die eigen financiële mogelijkheden hebben en ruim in hun reserves zitten. 17

18 De Nijmeegse Studenten Sport Raad, je kunt het zo gek niet bedenken Van waterpolo tot voetbal, van atletiek tot mountainbike en van belangenbehartiging tot subsidieverstrekking: over de gehele breedte stimuleert de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR) studentensport voor 36 verenigingen én meer dan sportkaarthouders. 18

19 Eigenlijk zijn we een soort mini- SNUF, lacht Ranhilde Luttenberg (22), derdejaars studente Planologie en voorzitter van de NSSR. Naast de adviserende functie die de raad heeft en het stimulerende karakter, is het vierkoppige bestuur vooral subsidieverstrekker voor de sportverenigingen. Dat is onze basistaak, vertelt Ranhilde. Ieder jaar krijgen we euro van het Nijmeegs Universiteitsfonds, we zijn de tussenpersoon die daarmee subsidies uitkeert aan sportverenigingen. Daar zijn allerlei reglementen voor gemaakt: van organisatiesubsidie - om een toernooi te organiseren - tot materiaalsubsidie. In het reglement staat bijvoorbeeld hoe lang bepaalde voorwerpen meegaan, en wanneer je dus budget mag aanvragen voor nieuw materiaal. De NSSR is het overkoepelende studentensportorgaan in Nijmegen met in totaal 36 sportverenigingen onder haar hoede: kleine verenigingen als de Jiu Jitsu-vereniging Zanshin en de schermvereniging Don Quichote kunnen op de steun van de raad rekenen, maar ook organisaties met honderden leden zoals de roeivereniging Phocas. Er is een minimum van 25 leden, er zijn verenigingen die hard moeten knokken om dat voor elkaar te krijgen. Goede raad Naast financiële ondersteuning geeft de NSSR al even graag goede adviezen en dat is soms hard nodig. Veel verenigingen zijn niet goed op de hoogte van wat er universiteitsbreed speelt, vertelt Ranhilde. Voorheen veronderstelde het bestuur dat veel informatie duidelijk is en dat nieuwe bestuursleden van de sportverenigingen goed worden ingewerkt. Dat bleek lang niet altijd het geval: Veel besturen wisten überhaupt niet dat we een kledingsubsidie geven. Daarom werkt Ranhilde dit jaar aan een verenigingenboek dat komende introductie zal worden uitgedeeld aan de verenigingen. Er is nu slechts een handleiding waarin beknopt wordt uitgelegd wat de relatie is met de NSSR en het Universitair Sportcentrum. In Maastricht zag ik een voorbeeld van een boek waarin de hele bestuursmaandenregeling wordt uitgelegd en informatie wordt verstrekt over allerlei procedures om Nederlandse studentenkampioenschappen aan te vragen. Zoiets willen wij ook opzetten, in één overzichtelijk document moet alles te vinden zijn wat er op de universiteit, de hogeschool en het sportcentrum speelt. Intermediërende functie De NSSR treedt ook op als belangenbehartiger voor de verenigingen: er is veel contact met het sportcentrum, een hele gelijkwaardige gesprekspartner. Zij draaien grotendeels op studentensport, voor ons geldt hetzelfde. Wij kunnen ook bemiddelen tussen het sportcentrum en de verenigingen, maar de ervaring leert dat dat heel weinig nodig is: het contact is heel goed. Daarnaast heeft Ranhilde een zetel in de Universitaire Studentenraad. Ze legt uit: Zo ben ik in de positie om bepaalde zaken aan te kaarten. In het verleden is bijvoorbeeld de uitbreiding van de fitnessruimtes aan de orde geweest en de aanleg van nieuwe velden. Verder kan ik als een doorgeefluik fungeren en informatie terugkoppelen naar de verenigingen. Het is belangrijk om die intermediërende functie te vervullen. 19

20 Sport is populair Maar hoe zit het nou met de stimulering van studentensport? De NSSR organiseert ook zelf een scala aan toernooien en sportactiviteiten. Je kunt het zo gek niet bedenken, zegt Ranhilde. Zo hebben we een Sportsnight in het donker, een Battle of the Studies en een American Sports Tournament. Die toernooien groeien geleidelijk: de Sportsnight begon het eerste jaar met tien teams, het jaar daarna werden dat er vijftien, en afgelopen jaar deden er dertig teams mee. Ranhilde concludeert: Sport is populair. En sport kan nog populairder, daar ligt voor ons een belangrijke taak. 20

21 21

22 22

23 3 Advies en ondersteuning studentenorganisaties Naast het verstrekken van subsidies biedt het Nijmeegs Universiteitsfonds studentenverenigingen en organisaties ook advies en begeleiding. Verenigingen en organisaties kunnen bij het Universiteitsfonds terecht voor individueel advies inzake, bijvoorbeeld, boekhouding, administratie en organisatie. Daarnaast organiseert het Universiteitsfonds elk jaar een aantal algemene cursussen en workshops. Aanbod cursussen en workshops uitgebreid Elk jaar biedt het Universiteitsfonds studentbestuurders een aantal cursussen en workshops aan: Boekhouden voor penningmeesters Goed besturen voor studentbestuurders Workshop osfinancials Mediatraining BHV Cursus Nieuw in 2010 was de mediatraining voor de presides en voorzitters van de grootste gezelligheids- en sportverenigingen. Een bestuur komt soms ongewild in het middelpunt van de belangstelling te staan. Onvoorzichtige uitspraken kunnen een lang en eigen leven gaan leiden. Om bestuurders hier voor te behoeden organiseerde het Universiteitsfonds een mediatraining. Volgens de deelnemers een zeer welkome en leerzame aanvulling op de door het Universiteitsfonds aangeboden cursussen en trainingen. Focus op efficiënt besturen in combinatie met studeren De cursussen en workshops die het Universiteitsfonds aanbiedt, zijn overwegend praktijkgericht zoals bijvoorbeeld de cursussen boekhouden en BHV. Met de cursus Goed Besturen voor studentbestuurders biedt het Universiteitsfonds echter ook een theoretisch kader voor de 23

24 bestuursactiviteiten. Met de toegenomen druk op de studieduur focust de cursus daarbij de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de combinatie studeren en efficiënt besturen, onder andere door een workshop Timemanagement. In oktober 2010 namen 191 studenten van 54 studenten- en studieverenigingen deel aan alweer de zesde editie van deze cursus. Alumni actief betrokken Ook in 2010 hebben alumni van de Radboud Universiteit Nijmegen zich vrijwillig ingezet voor de vormgeving en totstandkoming van zowel de cursussen als de workshops. Het Universiteitsfonds is de betreffende alumni zeer erkentelijk voor hun blijvende betrokkenheid bij de universiteit en haar studenten. 24

25 25

26 Mediatraining: Klaarstomen voor de spotlights Begin van het collegejaar organiseerde het Universiteitsfonds een mediatraining. Hoe verging het de studentbestuurders vervolgens in de media? Over camera s, inzage en opgeblazen kwesties. Het is begrijpelijk dat jullie bang zijn voor de media. Journalisten zijn ratten, máár uiteindelijk hebben jullie hetzelfde doel: het publiek correct informeren. Dat vertelde rasjournalist Gerard Keijsers aan de presides en voorzitters van de grootste verenigingen. Terwijl hij de studenten voor de camera en onder een fel schijnend spotlight laat oefenen, legt hij ook uit hoe om te gaan met die achterbakse reporter die zijn verhaal al klaar heeft en wat te doen om aandacht te genereren voor een verdubbeling van het ledenaantal. 26

27 Een ongeluk zit in een klein hoekje Een half jaar na de mediatraining - en een heleboel media-ervaringen rijker - vertellen de studentbestuurders er veel aan te hebben gehad. Dante Tatipata (21), vierdejaarsstudent Bedrijfscommunicatie en praeses van Ovum Novum: De eerste keer voor zo n camera is ontzettend slikken, daarna is de angst meteen weg. Ik heb geleerd dat het ook weer niet zó veel voorstelt. Een interview kan wel veel gewicht krijgen, denkt hij: Het klinkt misschien stom, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Als er eens iets vervelends gebeurt bij je vereniging, en de media staan bij je op de stoep, dan is het wel handig om voorbereid te zijn en zelfverzekerd over te komen. Niels van Boekel, praeses van Carolus Magnus, is het met Dante eens. Gezelligheidsverenigingen zijn heel interessant voor de pers, er hangt een soort mysterie om de ontgroeningen. Als er iets misgaat heb je als medium meteen een leuk item. Aanrakingen met de media Al jaren is het niet meer misgegaan bij de gezelligheidsverenigingen, wel kwamen Dante en Niels dit jaar meerdere malen in aanraking met de media. Zo kwam studentenmedium Campus in Beeld begin van het collegejaar bij Carolus Magnus langs met een cameraploeg, naar aanleiding van de BNN-serie Feuten. Niels: Ze vroegen naar de gelijkenis die ik zag met onze vereniging en of de serie een slechte invloed zou hebben op onze ledenaanwas. Ook werd een aflevering van Feuten aan onze leden vertoond om te kijken hoe ze reageerden. Dat was best een leuk item. Dante had gisteren zelfs nog een journalist van de Gelderlander aan de telefoon. Op stoplichten in Nijmegen waren poppetjes getekend die geslachtsgemeenschap hebben, en toevallig zat op iedere paal een Ovum Novum-sticker. Dat kon geen toeval zijn, dachten ze, lacht Dante. Daarom hebben ze even gebeld. We hadden er niets mee te maken, waarschijnlijk was het een kunstenaar die hoopte het straatbeeld spannender te maken. Een lastige afweging Waar Ovum Novum en Carolus Magnus slechts incidenteel belletjes van media mogen ontvangen, wordt Judith Rotink, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, bijna wekelijks benaderd. De studentenraad had een jaar met veel opgeblazen zaken, vertelt ze. De studentendemonstraties, besluiten omtrent het bindend studieadvies en het verliezen van onafhankelijkheid van Universiteitskrant Vox: telkens belden journalisten Judith om een citaat of een langer interview. Altijd vraagt ze dan om inzage. Als ik artikelen globaal lees en het eens ben met de strekking, geef ik nooit commentaar. Wanneer ik een stuk kritisch bekijk denk ik vaak: Zo heb ik het helemaal niet gezegd. Toch geef ik dan liever geen feedback, het is een artikel van de journalist en niet van mij. Maar ik vind het nog altijd een lastige afweging waar de lijn te trekken. De mediatraining was dan ook een leerzame ervaring. Judith: Om je boodschap duidelijk over te brengen, zeker met ingewikkelde kwesties, is het fijn om zo n training te ontvangen. 27

28 28

29 4 Huisvesting studentenorganisaties Studentenorganisaties kunnen via het Nijmeegs Universiteitsfonds kantoor- en opslagruimte huren. Alle te huren ruimtes op de campus bevinden zich in het souterrain van het Gymnasion, in de zogeheten SNUF-gang. In het centrum van Nijmegen bezit de stichting Nijmeegs Universiteitsfonds drie panden. Daarin houden verschillende studentenverenigingen sociëteit en secretariaat. Betere sturing verdeling en bezetting ruimtes SNUF-gang Door het in 2010 ingevoerde huursubsidiesysteem is een beter toezicht ontstaan op het al dan niet indirect subsidiëren van organisaties die hier geen recht op hebben. Daarnaast kan het Universiteitsfonds beter sturen in de verdeling en bezetting van de ruimtes in de SNUF-gang. Zo heeft Campus in Beeld de ruimte van het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (BOS) overgenomen en maken de Batavierenrace-commissie en Nijmeegse Studenten Sportraad (NSSR) nu ook deel uit van de gang. Bezetting stadspanden De drie stadspanden van de stichting Nijmeegs Universiteitsfonds bevinden zich op de Van Schaeck Mathonsingel, de Hertogstraat en de Canissiussingel. Sinds een aantal jaren wordt sterk ingezet op actief gebruik van de vierkante meters in de stad. Het is verenigingen die een pand beheren toegestaan ruimte in hun panden te verhuren aan studenten en studentenorganisaties. Ter bevordering van een nog betere bezetting verlaagde de Villa van Schaeck in 2010 haar huurprijzen. De verwachting is dat hierdoor nog meer verenigingen gebruik zullen gaan maken van de Villa van Schaeck. De veiligheid in en rondom de panden heeft de continue aandacht van het Universiteitsfonds. In samenwerking met de Arbo Milieudienst van de Radboud Universiteit is een verplichte BHV cursus opgezet voor de gebruikers van de panden. Deze cursus wordt elk jaar direct na de bestuurswissel bij de verengingen georganiseerd met aansluitend een ontruimingsoefening. 29

30 Einde discussie huurprijzen De langlopende discussie over de huurverhoging voor de stadspanden aan de Hertogstraat en de Canisiussingel is in 2010 beëindigd. Na advies van de Universitaire Studentenraad (USR) en de Studenten Adviesraad (SAR) met als kernpunt dat de voorgestelde huurverhoging reëel was, accepteerde de N.S.V. Carolus Magnus een voorstel voor getrapte verhoging. De N.S.V. Ovum Novum stemde in met een vergelijkbare huurverhoging. Op pagina 54 kunt u een opsomming vinden van de verenigingen die ruimte huren via het Nijmeegs Universiteitsfonds. 30

31 31

32 Mayhan Students, oprichting van een Afghaanse studentenvereniging Het idee ontstond dik een jaar geleden op een feest van een Afghaanse studentenvereniging in de Randstad: Nijmegen verdient ook zo n vereniging. Met die gedachte organiseerden Farhang Dehzad (23), vierdejaars Geneeskunde, Mariam Samim (20), tweedejaars Geneeskunde, en een groep vrienden een brainstorm. Die groep van acht, gekscherend ook wel de G8 genoemd, was de basis voor het Nijmeegse Mayhan Students, dat dit jaar het levenslicht zag. De vereniging is speciaal voor Afghaanse studenten, maar alle andere studenten zijn natuurlijk ook welkom! Afghaanse studenten in Nijmegen houden zich redelijk afzijdig van het studentenleven. Dit heeft verschillenden redenen. Meestal wonen ze thuis en houden ze zich alleen bezig met hun studie zonder zich daarbuiten te verdiepen. In andere studentenverenigingen voelen ze zich daarnaast niet zo snel thuis vanwege een bepaald cultuurverschil. En dat is zonde, vindt Mayhan Students. De universiteit en academische cultuur bieden zoveel mogelijkheden, het is jammer als je hier geen gebruik van maakt. 32

33 Klankbord voor ideeën Voorzitter Farhang en coördinator PR Mariam vertellen: We wilden ons inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat is natuurlijk niet noodzakelijk om enkel activiteiten te organiseren, maar ons streven is een langlopende vereniging met bestaansrecht. Daarom wilden we het zo officieel mogelijk aanpakken. Hoe gaan we dat financieren?, was de volgende vraag. Ze konden proberen alles zelf bij elkaar te leggen, maar zagen al gauw de mogelijkheden van het Nijmeegs Universiteitsfonds. Farhang: We hebben meteen een subsidieaanvraag ingediend, maar bij het Universiteitsfonds heerste een gezonde scepsis. Afghanen? Zijn er hier zoveel Afghanen? Ze vonden het erg verrassend. Toen hebben we ons plan uiteengezet en laten zien dat we meteen actief wilden worden. Al meteen bood het Universiteitsfonds het bestuur een training aan voor het penningmeesterschap. Een uitstekende basis, vindt Farhang. Ook hebben we heel veel gehad aan de subsidiesecretaris. Hij is ontzettend bereikbaar en adviseerde over bestuursmaanden en een locatie voor de oprichtingsceremonie. Ook kregen we van hem allerlei goede tips. Hij was een klankbord voor ideeën. Gezellig én verdiepend Actief is Mayhan Students zeker geworden. Al sinds oktober 2010, twee maanden voordat de subsidie werd toegekend, organiseert de vereniging gemiddeld twee activiteiten per maand. Dat zijn kleine gezelligheidsactiviteiten zoals de chai-borrel - waar geen alcohol wordt geschonken, maar thee - en verdiepende activiteiten zoals lezingen over religie, Afghanen in Nederland en de positie van de Afghaanse vrouw. Het organiseren was niet altijd gemakkelijk, vertelt Farhang. Soms had iedereen het druk met tentamens, ook dan moest er een activiteit komen. Die regelmaat heeft uiteindelijk zeker haar vruchten afgeworpen: mensen komen steeds vaker. Bij de laatste chai-borrel waren zelfs zo n vijftig man! Om mensen te bereiken moest het bestuur creatief zijn, ze hadden geen budget om uitgebreid te flyeren en posters te drukken. Daarom werden ze erg actief op de sociale netwerksite Facebook en publiceerden ze er advertenties. Je kunt heel gericht adverteren, voor een paar euro bereik je duizenden mensen, doordat ze bevriend zijn met studenten die al hebben aangegeven ons te waarderen. Toekomst Hoewel de vereniging officieel sinds februari bestaat, richten de bestuursleden zich vooral op volgend collegejaar. Farhang: We willen laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn, maar dat we duurzaam zijn. Daarom blijven we iedere maand activiteiten organiseren, we zijn er nu ook al mee aan het experimenteren. Zo gaan we een samenwerking aan met COS Gelderland en de bioscoop Lux, waar we een serie films zullen vertonen, telkens met aansluitend debat. De plannen voor volgend jaar zijn al redelijk concreet, vertelt Farhang. We beginnen met een trainingsweekend waarin we de organisatie opbouwen en aan teambuilding doen. Bij wijze van professionalisering zullen we een aantal workshops aanbieden. Mariam: Volgend jaar gaan we onszelf écht op de kaart zetten. 33

Jaarrekening stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 2016

Jaarrekening stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 2016 Jaarrekening stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 2016 Algemeen Als een aan de Radboud Universiteit gelieerde partij is de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds verplicht zich te houden aan de richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2011 Wat

Nadere informatie

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds op 20 juni 2011. Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement voor subsidies en leningen aan studentenorganisaties

Reglement voor subsidies en leningen aan studentenorganisaties Reglement voor subsidies en leningen aan studentenorganisaties Vastgesteld door Dienst Studentzaken op 13-07-2017 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. DSZ: Dienst Studentzaken;

Nadere informatie

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2014 Wat maakte

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs)

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele

Nadere informatie

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds op 12 januari 2016. Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Jaarverslag 2012 Wat

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele studenten Vragen? Toetsing en bestuursbeurzen Gaan hand in hand

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. De universiteit, de RUG: de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Deel A. De SRC Artikel 1. Namen 1. De commissie draagt de naam Studiereizencommissie, hierna af te korten tot SRC. De SRC is een commissie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Beleidsplan Universiteitsfonds Twente 2014-2018 Aanleiding - Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 470

Bijlagenummer GV 470 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Profileringsfonds 2014 Status Instemming Voorbereidende commissie USR Behandeling in Voorbereidende GV 23 juni 2014 Overlegvergadering GV op 30 juni 2014 Afsluitende

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen April 2015 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55 Tekst: Nelly Rosa Foto s: Ken Wong Volgens Juliette Chirino-Mendez, hoofd klantcontact van SSC bestaat er een perceptie dat het financieel nadeliger uitpakt als je met Stichting Studiefinanciering Curaçao

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Commissie Bestuursbeurzen en Subsidies. Informatiebijeenkomst

Commissie Bestuursbeurzen en Subsidies. Informatiebijeenkomst Commissie Bestuursbeurzen en Subsidies Informatiebijeenkomst Inhoud Presentatie Education Bazaar 1. Besluiten CvB 2. Taken Commissie Bestuursbeurzen en Subsidies (CBS) 3. Definitie bestuursbeurs 4. Veranderingen

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Een Islamitische Verrassing

Een Islamitische Verrassing Frederica Hugenholtz Een Islamitische Verrassing 2014 www.eenislamitischeverrassing.nl Rotterdam Inhoud Baardmannen Couscous Geestelijke armoede Overgave Vrouwen Merkkleding Kopvoddentax Islamisering Verwarring

Nadere informatie

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN. Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN. Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015 FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015 Aan: alle facultaire studentenverenigingen Van: het faculteitsbureau Om een prettige

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie