Op weg naar succesvol multi-projectmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar succesvol multi-projectmanagement"

Transcriptie

1 Projectmanagement door Adri Platje Op weg naar succesvol multi-projectmanagement Haast u langzaam Projectmanagement deel 5 U bent manager van een werf en bouwt en onderhoudt meerdere schepen tegelijkertijd. U wilt op tijd leveren, binnen het budget blijven en uw resources efficiënt inzetten. U heeft zich daarom voorgenomen de planprocessen op alle niveaus in uw bedrijf te verbeteren, u wilt doorgroeien naar een succesvolle multi-project. Adri Platje is eigenaar van Applicon Project- Based Management te Veldhoven en heeft zich gespecialiseerd in het implementeren van zakelijke verbeterprocessen in multiprojects en in het faciliteren van programma en project start ups. U gaat daarvoor op zoek naar de juiste methode of naar het juiste programma. Het aanbod in de markt blijkt overweldigend: Total Quality Management, Business Process Redesign, Management by Objectives, Lean Production, Empowerment, ISO-certification, Customer Relationship Management, Benchmarking, Business Balanced Score Cards, Enterprise Resource Planning, Managing Successful Programs, Prince2 etcetera. Wat nu te doen? Uw tijd is erg kostbaar. De complexiteit van uw taak neemt alleen maar toe, terwijl de tijd om na te denken over de juiste oplossing van organisatorische vraagstukken juist afgenomen is. Om maar geen kostbare tijd verloren te laten gaan, kiest u snel bijvoorbeeld op voorspraak van een bekende uit het veld of u bepaalt uw keuze onder het motto: Al mijn concurrenten hebben die oplossing gekozen, dus zal het wel goed zijn. Dit artikel wil u voor deze valkuil behoeden. Wanneer u - tegen de waan van de dag in - wel meer tijd vrij maakt en u zich bijvoorbeeld verdiept in resultaten van de implementatie van al die methodes en programma s, dan komt er een heel ander beeld naar boven. Dan blijken al deze methoden en de hieraan gekoppelde implementatieprocessen lang niet altijd effectief te zijn. Ruim zeventig procent van dergelijke processen loopt namelijk vroegtijdig vast of realiseert niet het beoogde resultaat [1]. En dat is pas echt zonde van de tijd. In dit artikel wordt stilgestaan bij een vijftal samenhangende oorzaken voor het feit dat gewekte verwachtingen niet altijd worden waargemaakt. Daarnaast worden de factoren behandeld die wél kunnen leiden naar resultaten. Succesvol meerdere schepen tegelijkertijd bouwen is meer dan het toepassen van een methode, het is vooral mensenwerk. Dat succes start bij het opleiden en begeleiden van de bouwers. En het management van een werf speelt een cruciale rol in het scheppen van de juiste condities daarvoor. Verwachtingen Waarom gewekte verwachtingen niet worden waargemaakt. In grote lijnen zijn er vijf, onderling samenhangende, oorzaken te duiden voor het stagneren van de door de aanbieders beloofde ontwikkeling naar een succesvolle multiproject : 1. Best practice is nog geen bewezen fundament; 2. Succesvol multi-projectmanagement is meer dan een optelsom; 3. Projectmanagement is een middel en niet het doel; 4. Implementatiemethode past niet; 5. Methode past niet bij type. We zullen deze oorzaken kort de revue laten passeren. 1. Best practice In 1996 concludeerde Van Aken [2] dat de wetenschappelijke aandacht voor het vak projectmanagement zich nog in een beginfase bevond: de netwerkfase. Tot op de dag van vandaag is er in Nederland geen studierichting projectmanagement. Er zijn geen hoogleraren, er wordt niet gepromoveerd. Kortom het is nog steeds geen wetenschappelijke discipline [3]. De praktijk van alle dag is dat de singleen multi-projectmanagement methoden worden uitgedragen door consultants of door leveranciers van planningsoftware [4]. De laatste hype op dit gebied is de methode Prince2 en het hierop gebaseerde Managing Successful Programs (MSP). In een recent verschenen boek wordt MSP zelfs neergezet als de defacto-standaard voor programmamanagement in Nederland [5]. Het zijn dus de praktijktheoretici die het toneel bevolken, maar het is natuurlijk veel te kort door de bocht om deze praktijktheoretici de schuld van het mislukken van zo veel projecten in de schoenen te schuiven. Er is meer aan de hand. 2. Meer dan een optelsom De meeste methoden uit het aanbod blijken in de praktijk niet veel meer dan een lineaire scale up versie van projectmanagement te zijn en deze one size fits all benadering werkt niet [6] om door te groeien naar een succesvolle multi-project. De oorzaak daarvoor is dat er sprake is van een verschil in uitgangspunt. 2

2 Het klassieke projectmanagement richt zich op het besturen van een single project op basis van beschikbare resources. De behoefte aan een multi-project aanpak (ook wel programma-management genoemd ) ontstaat wanneer meerdere projecten tegelijkertijd gebruik maken van diezelfde resources. Dan ontstaat het bekende resource allocatie syndroom met het bijbehorende getouwtrek van projectmanagers om capaciteit, met wanhopige lijnmanagers met steeds wisselende onder- en overbezetting en met belaagde managers die hun beslissingen dan maar laten leiden door de hardst roepende. Op dat moment kan een weinig met een klassieke aanpak gericht op single projecten, maar heeft de een methode nodig die uitgaat van een uitgangspunt op een hoger abstractieniveau, te weten: het leidende principe van het runnen van een succesvolle business. Redenerend vanuit dat principe komt er overzicht op het totaal en komt het management toe aan zijn eigenlijke werk, het besturen van de in zijn totaliteit. Projectmanagement moet dan in een breder perspectief getrokken worden. Er wordt dan een brug geslagen tussen enerzijds het product dat door een project wordt opgeleverd en anderzijds de doelen van de (multi-project). Bovendien wordt dan de relatie gelegd tussen de strategie, de structuur, de cultuur, de technologie en de mensen die in de werkzaam zijn [7]. Deze manier van managen wordt ook wel Project-Based Management genoemd. Project-Based Management omvat zowel stijl als werkwijze van inrichten, besturen en beheersen van multi-projects waardoor onder marktdruk en concurrentie ambitie en potentieel voortdurend worden afgestemd op cultuur, strategie en processen. Hiermee overstijgt Project-Based Management het bekende Management by Projects of wat anderen ten onrechte Programma Management, Multi-projectmanagement of zelfs Multi-project noemen. Daarmee wordt duidelijk dat methoden die meer van hetzelfde single projectmanagement in zich dragen, niet voldoende steun bieden voor succesvol multi-projectmanagement. Maar er is nog meer aan de hand. 3. Een middel, niet het doel Een projectmanagement methode is slechts een middel om een bepaald doel te bereiken, namelijk het oplossen van een probleem of het vervullen van een ambitie. Nu is een oplossing slechts dan effectief wanneer hij aansluit op de kenmerken van het gesignaleerde probleem en/of de gestelde ambitie. Dat vraagt om bezinning en dat kost tijd. En managers willen liefst zo weinig mogelijk tijd verliezen aan visionaire discussies over de gewenste toekomst of diepgaande analyses van het verleden, zij willen een probleem vooral snel opgelost. Maar... zonder missie en visie is elke vraag, elk dagelijks probleem, elke situatie een confrontatie met het feit dat er geen gemeenschappelijkheid over het van waaruit?, het waartoe? en het hoe ervaren wordt [8]. Zie figuur 1. De primaire vraag die elke manager zich zou moeten stellen is dus niet: Welke projectmanagement methode, methodiek of aanpak moet ik gebruiken?, maar Hoe word ik c.q. hoe blijf ik een succesvolle koploper onder marktdruk en concurrentie? [9]. Het gaat primair om het runnen van een succesvolle business en niet om het deelproces projectmanagement. Op dat moment heeft een veel meer aan zogenaamd Strategy Deployment; het uitrollen van beleid. Strategie Deployment bevat twee gescheiden niveaus (zie figuur 2): Het formuleren van business doelstellingen, het initiëren van de hieruit volgende zakelijk verbeterprogramma s en het meten van het beoogde effect van deze programma s. Deze activiteiten hebben betrekking op het zogenaamde gewenste portfolio van projecten en activiteiten: de niet afdwingbare doelstellingen en te bereiken effecten. Wat, Waarom Hoe WAAR TOE HOE VISIE Het uitvoeren van een zakelijk verbeterprogramma of project en het monitoren van de voortgang en het resultaat. Deze activiteiten hebben betrekking op het zogenaamde operationele portfolio van projecten en activiteiten: de afdwingbare resultaten. Deze aanpak heeft vooral succes wanneer het lijnmanagement het verbeterprogramma als zijn primaire ondeelbare lijnverantwoordelijkheid ziet en steeds voor ogen houdt dat alle inspanningen gericht dienen te zijn op resultaten die gezamenlijk bijdragen aan het beoogde effect en doel. Doorgroeien naar een succesvolle multi-project behelst dus veel meer dan het simpelweg invoeren van een projectmanagementmethode. Deze stelling sluit weer aan bij de volgende oorzaak. 4 Implementatiemethode past niet Het traditionele aanbod van projectma- Gewenste Portfolio van Projecten en Activiteiten sturen op doelen middels het meten van effect gateways DOEL INSPANNING KSF s en PI s niet afdwingbare doelen Programma Management Strategy Deployment (Multi-)Project Management afdwingbare resultaten KSF s en PI s EFFECT RESULTAAT milestones en/of gateways sturen op resultaat middels het meten van voortgang Operationele Portfolio van Projecten en Activiteiten KSF: Kwaliteit Succes Factor PI: Prestatie Indicator Figuur 1 VAN WAAR UIT Figuur 2: strategy deployment 3

3 Figuur 3: Doel-methode-matrix van Turner en Cochrane. nagementmethoden gaat vaak uit van een one size fits all benadering, ook als het gaat om de implementatie daarvan. Zo n benadering houdt echter geen - of te weinig - rekening met de aard van een project en de daarbij passende implementatiemethode. Met behulp van de doel-methode-matrix kunnen vier verschillende typen projecten worden onderscheiden [10]. Zie figuur 3. Project Succes door organiseren en structureren methoden / aanpak om doelen te realiseren beschikbaar Nee Ja grotere kans op succes Conclusies Groeien naar een succesvolle multiproject behelst dus oneindig veel meer dan het toepassen van een kant-en-klare managementmethode. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat in succesvolle multi-projects een voortdurende onderlinge afstemming plaats vindt tussen de strategische oriëntatie van de, de zich continu veranderende organisatorische structuur, de invulling van de beheersings-, besturings-, en planprocessen, de inhoud van de taken, rollen, veranttype 2 project product ontwikkeling type 1 project engineering Het implementatieproces van een multi-projectmanagementaanpak is een PSO-project van het type 4. PSO wil zeggen dat de implementatie consequenties heeft voor de taken en rollen van de medewerkers, de inhoud van de processen en systemen en voor de structuur van de betreffende. Het implementeren vraagt daarmee om een aanpak die daar rekening mee houdt. Bovendien hoort bij ieder type een karakteristieke manier van managen. Bij engineering projecten is de dirigent de meest effectieve stijl. Bij productontwikkeling die van de coach. IT en SWapplicatieontwikkeling zijn gebaat bij de stijl van een beeldhouwer en bij verbetering is een holist op zijn plaats. En juist in de praktijk blijkt dat in veel gevallen niet de juiste aanpak en stijl gekozen wordt bij de implementatie van multi-projectmanagement. Succesvol implementeren is gebaat bij een projectmanager die kan schakelen tussen een creatieve generatieve stijl en een meer gefocuste en doelgerichte stijl. En een implementatie uitgevoerd volgens een ontwikkelingsaanpak heeft verre weg de meeste kans van slagen. Helaas worden nog steeds de meeste implementaties van verbeteringsprojecten middels een ontwerpaanpak uitgevoerd. 5. Methode past niet bij Succesvolle s in concurrerende markten evolueren van een efficiënte firma naar kwaliteitsfirma, naar flexibele firma en vervolgens naar de innovatieve firma [11], zie figuur 4. Ook blijkt type 4 project research PSO-projecten type 3 project IT software applicatieontwikkeling Ja Nee Inhoud doelen (PBS) gedefinieerd (scope) Project Succes door: envisioning, teamwork en communicatie grotere kans op mislukken Personen Systemen Organisatie MSP ERP TQM BPR BBS ISO Empowerment Lean Production dat structuur- en cultuurveranderingen elkaar tijdens dit evolutieproces opvolgen. Niet zozeer omdat cultuur en structuur elkaar uitsluiten of tegengestelde aspecten van een zijn, maar meer omdat in de tijd gezien, het accent afwisselend ligt op één van beide aspecten. De valkuil hierbij is dat men middels het implementeren van structuur, bijvoorbeeld een projectmanagementmethode, probeert de eigenschappen van evolutie van de functionele goedkoop lichte matrix zware matrix beter kwaliteits firma: delegatie multi-disciplinair efficiënte firma: specialisatie sterke hiërarchie coördinatie een flexibele firma te ontwikkelen zonder eerst aan de voorwaarden van een kwaliteitsfirma te voldoen. De spanning die dit veroorzaakt komt door het overslaan van de noodzakelijke cultuuromslag met weerstand als gevolg. Om koploper in de business te blijven dient het senior management het als hun majeure taak te beschouwen continu bezig te zijn met dat organisatorische transitieproces. Dit vereist een nauwkeurige afstemming tussen de invulling van de beheersings- en de besturingsprocessen (lees: de programmaen projectmanagementprocessen) en de zich continu ontwikkelende organisatorische structuur. De concrete invulling van projectmatig werken en de planprocessen hangt dus af van de gewenste toekomstige organisatorische structuur, van de zich daarin bevindende beheers- en besturingsprocessen en van de hierbij behorende cultuur. Het zondermeer toepassen van een one size fits all projectmanagementmethode is ook hierom niet zinvol. zware matrix met Portfolio Management sneller flexibele firma: communicatie Portfolio Management delegatie dynamische teamnetwerk met pool iguur 4: Evolutie van succesvolle s in concurrerende markten. uniek innovatieve firma: communicatie allianties lerende accent op structuur accent op cultuur projectvriendelijker 4

4 Groeipad De eerste verbeteracties dienen gericht te zijn op de kwaliteit van de informatiestromen in de. Met name gaat het hier om de informatie die komt vanuit de afdelingen, de projecten en de masterplannen. Want wanneer de kwaliteit van die informatie op peil is, kan gestart worden met de verbetering van de kwaliteit van het gewenste gelaagde planproces, dat nodig is voor succesvol multi-projectmanagement. In deel vier van deze serie, Multi-Project Planning in de scheepsbouw is uiteengezet dat het planproces in succesvolle multi-projects minimaal drie niveaus bevat: het lange termijn, het middellange termijn en het korte termijn planproces. Op deze manier worden op ieder planniveau de kaders gezet waarbinnen op de onderliggende laag beslissingen kunnen worden genomen. Zolang de locale plannen binnen de gestelde kaders vallen zullen er geen ongewenste verstoringen optreden. Wanneer er lokaal geen oplossing is binnen de gegeven kaders, zal de beslissing moeten vallen op een hoger niveau. Daar worden immers beslissingen over de kaders genomen. Kaders die van invloed zijn op het totaal. Dat betekent dat de kwaliteit van het gelaagde planproces staat of valt met de kwaliteit van de informatie vanuit de afdelingen, uit de projecten èn uit de projectmasterplannen. Daarom is de eerste verbeteractie met name gericht op de opleiden (theorie) Figuur 5: Groeipad implementatie multiprojectmanagement pilot-project(en) Literatuurverwijzingen [1] Boonstra, J.J., Lopen over water, Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van Veranderingen in Organisaties aan de Universiteit van Amsterdam op 10 februari 2000, Vossiuspers. [2] Aken, T van, De weg naar projectontwikkelen shared vision implementeren Portfolio Management registreren gateway sturen woordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers, en de cultuur (de wijze van samenwerken en communiceren). Een succesvolle multi-project is bovendien voortdurend in beweging, alles hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar. Verbeteren is daarmee uitdrukkelijk een gezamenlijk ontwikkelings- en leerproces en het succes van dat gezamenlijke proces staat of valt met de betrokkenheid van het management. Kortom, het ontwikkelen van een werf naar een succesvolle multi-project vraagt om meer dan het snel kiezen van een methode. Het vraagt om daadwerkelijke bezinning op de gewenste toekomst, om initiatief om daar de juiste processen voor te ontwerpen en vervolgens om structurele support om dit op de juiste manier in de praktijk te brengen. Gelukkig is er een overzichtelijk groeipad om dat proces op gang te brengen. kwaliteit van de bottom-up stromen. Daarbij is het zinvol om meteen te starten met het invoeren van adequate technieken voor een effectieve PSU (zie Schip & Werf de Zee, 04/07: Geef uw projecten een vliegende start ) en Product-Based Plannen (zie Schip & Werf de Zee, 05/07: Product-Based Plannen). Deze technieken staan los van welke projectmanagement methode dan ook, maar zijn wel onmisbaar in een succesvolle multi-project omgeving, zie figuur 5. Dit heeft als voordeel dat direct met het opleiden van projectmanagers, afdelingshoofden en accountmanagers kan worden begonnen. Belangrijk is dat het geleerde direct in de praktijk wordt geoefend, bijvoorbeeld middels een pilot project. Het effect van deze strategie is dat de projectmasterplannen, met name de capaciteitbehoefteschattingen, sterk in kwaliteit toenemen. Dit op zijn beurt heeft als effect dat er een overzicht komt van goed onderbouwde plannen. Een tweede belangrijk effect is dat hierdoor in de langzaam maar zeker de behoefte aan portfoliomanagement ontstaat. Geen opgelegde verandering maar een ontwikkeling op een natuurlijke manier. Na het starten van de hiervoor genoemde opleidingen kan begonnen worden met het ontwikkelen van een shared vision. Dit is een toekomstbeeld van hoe de wordt bestuurd en beheerst na een succesvolle implementatie van portfoliomanagement. Door de opgedane ervaringen van de training en het pilot project ontwikkelt de shared vision zich als het ware vanzelf. In principe kan direct na het ontwikkelen van de shared vision een Portfolio Management Team worden geïnstalleerd. Niet om te sturen maar om te registreren hoe het Portfolio van Projecten zich langzaam maar zeker vult met goed onderbouwde projectmasterplannen. Hiertoe zijn Kwaliteit Prestatie Indicatoren (KPI s) nodig. Dit registreren en later het sturen kan uitstekend met PlanWise. Wanneer na een toets (gateway) blijkt dat de KPI s van de capaciteitbehoeftebepalingen van ieder project aan de gestelde eisen voldoet kan het Portfolio Management Team besluiten met behulp van PlanWise te gaan sturen. Bezinning levert dus een groeipad op [12]. Met dank aan Jorien Enning van Jorien Enning Communicatie Management te Hunsel voor haar ondersteuning bij het schrijven van dit artikel. 5

5 succes. Eerder via werkstijl dan via instrumenten, Academisch proefschrift dd. 7 juni 1996, Katholieke Universiteit Brabant, De Tijdstroom. [3] PMI Verenigingsnieuws, Projectie, juni 2007, blz. 29. [4] Payne, J.H., Management of Multiple Simultaneous Projects: A State-ofthe-Art Review, International Journal of Projectmanagement, Vol. 13, Nr. 3, June 1995, pp [5] Hedeman, B. en Vis van Heemst, G., Programma Management op basis van MSP, Van Haren Publishing, Zaltbommel, [6] Lycett, M., Rassau, A. and Danson, J., Programme Management: A Critical Review, International Journal of Projectmanagement 22 (4) : [7] Boonstra, J.J., Steensma, H.O., Demenint, M.I., Ontwerpen en ontwikkelen van s, Elsevier, [8] Ofman, D.D., Bezieling en kwaliteit in s, Servire, [9]Cobbenhagen, J., Managing Innovation at the Company Level, Academisch poefschrift dd. 24 september 1999, Universiteit Maastricht, Universitaire Pers Maastricht. [10] Turner, J.R and Cochrane, R.A., Goals-and-Methods Matrix: Coping with Projects with Ill Defined Goals and/or Methods of Achieving Them, International Journal of Project Mnagement, vol. 11, nr. 2, May 1993, pp [11] Bolwijn P.T., en Kumpe T., Marktgericht ondernemen: Management van continuïteit en vernieuwing, Van Gorcum, Zie ook Bolwijn en Kumpe, Toward the Innovative Firm: Challenge for R&D Management, Research en Technology Management, Jan/Feb. 1994, pp [12] Platje, A., Projectmanagement: middel en geen doel, Management Executive, mei/juni Dit artikel is het vijfde deel in een serie over projectmanagement in de maritieme sector. Contract Management is niet alleen belangrijk tijdens de requirement fase met de klant en tijdens de productie, vooral ook tijdens de afname en bij het oplossen van restpunten blijkt het belang ervan. Om deze serie over projectmanagement kompleet te maken wordt in een laatste artikel aandacht aan Contract Management besteed. 6

PRINCE2 leidt tot symptoombestrijding

PRINCE2 leidt tot symptoombestrijding PRINCE2 Symposium: PRINCE2 leidt tot symptoombestrijding Spreker: Adri Platje Bedrijf: Applicon Project-Based Management Applicon Project-Based Management Implementeren van zakelijk verbeter processen:

Nadere informatie

Doorlooptijd- en kostenbeheersing tijdens het uitvoeren van één project

Doorlooptijd- en kostenbeheersing tijdens het uitvoeren van één project Projectmanagement: middel en geen doel Adri Platje Projectmanagementmethoden reiken kaders aan voor het effectief en efficiënt managen van projecten. Managers die zich door aanbieders van deze methoden

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Wim Hoyer Arnhem 28 mei 2009 Opzet Presentatie Introductie Interaction Interim Performance management Balanced Scorecard Basisprincipes Wat kun je ermee Game

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder Batenmanagement Duurzame verbinding tussen programma en lijn PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013 Agenda Waarom batenmanagement? Wat is batenmanagement? Hoe ziet batenmanagement eruit? Do s en

Nadere informatie

Stagnerende projecten als gevolg van ineffectieve communicatie veroorzaakt door teveel projecten en communicatie. Food for the Brain Act2Vision.

Stagnerende projecten als gevolg van ineffectieve communicatie veroorzaakt door teveel projecten en communicatie. Food for the Brain Act2Vision. Stagnerende projecten als gevolg van ineffectieve communicatie veroorzaakt door teveel projecten en communicatie. Food for the Brain Act2Vision.nl 1 Food for the Brain Act2Vision.nl 2 Project & communicatie

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau Factsheet AGILE TRANSITIONERS Mirabeau AGILE TRANSITIONERS Mirabeau Wij helpen u met de implementatie van een agile werkwijze. We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Presentatie P3e - Voorblad.

Presentatie P3e - Voorblad. Presentatie P3e - Voorblad Het bedrijf Primavera Nederland Opgericht in 1985. Gevestigd in Capelle a/d IJssel en Antwerpen. 52 medewerkers. Project Management Software. Opleidingen. Support/helpdesk. Consultancy.

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Welkom Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Wat mag u verwachten Een leuke en leerzame ontmoeting met: Keuzemenu programma-management Overview zes visies Vergelijking en vragen 1 Welkom namens

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

LEAN KENT VEEL TOOLS EN TECHNIEKEN, ORGANISATIES EN WETENSCHAPPERS KIJKEN VOORAL NAAR DE METHODEN

LEAN KENT VEEL TOOLS EN TECHNIEKEN, ORGANISATIES EN WETENSCHAPPERS KIJKEN VOORAL NAAR DE METHODEN LEAN KENT VEEL TOOLS EN TECHNIEKEN, ORGANISATIES EN WETENSCHAPPERS KIJKEN VOORAL NAAR DE METHODEN TOOLS EN TECHNIEKEN LEIDEN NAAR HETZELFDE ANDERE FOCUS, MAAR ZELFDE DOEL: CONTINU VERBETEREN afgebakend

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

1.1 Waarom process mapping?

1.1 Waarom process mapping? 1 Inleiding 1.1 Waarom process mapping? De oorzaak van de meeste effectiviteits- en efficiencyproblemen in een organisatie is een niet of onvoldoende beheerst proces; reden om processen te identificeren

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Training procesbegeleiding

Training procesbegeleiding Training procesbegeleiding Ondersteunende methoden en technieken om mensen en groepen te helpen bij het bereiken van resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking". 1 Bureau-informatie

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen 14.1 MANAGEMENT VAN INNOVEREN Twee verantwoordelijkheden van het topmanagement ten aanzien van

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Executive Leergang Lean in de Zorg, Breukelen, 3 december 2013 Prof.dr.ing. Jacques Reijniers MBA 2 De hoofdlijnen van de bijdrage Introductie:

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in het belang van projectmanagement

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie